revista 2 2005 NOVA.FH11 - Lliga Protectora d`Animals de Sabadell

Transcripción

revista 2 2005 NOVA.FH11 - Lliga Protectora d`Animals de Sabadell
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 1
C
M
Y
CM
núm. 2
MY
CY CMY
K
Revista Semestral
febrer 2006
petjades
petjades
Composición
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
petjades
edita
Protectora d'animals
Crtra. de Caldes, Km. 24.2 - 08202 Sabadell - Apt. Correus 324
Tel: 93 726 72 27
[email protected]
www.protectorasabadell.org
Horari : de dilluns a dissabte de 15 a 18 h. Diumenges i festius de 11 a 14 h.
coordinació: Narcís Sirvent
redacció: Montse Bueno
col·laboracions: Aida Gallego, Claudia Matheja, Ester Ferrer,
Laura Gómez i Verònica Mullor
disseny gràfic: Marta Riudavets, Ariadna Albareda i Paco Serrano
CACTUS DISSENY
ptge. edgardo ricetti, 8 / 08208 sabadell / t.937 243 934
[email protected] / www.cactus-disseny.com
Aquesta revista ha estat completament autofinançada per la pròpia publicació. Agraïments a: articulistes,
col.laboradors, disseny gràfic, socis, anunciants i voluntaris.
sumari
editorial 3
socis 4
reportatge 5
actualitats 6
reportatge 7
calendari 8
habitants de la protectora 10
donar a conèixer la lliga 11
animal adoptat 12
actualitat 14
reportatge 15
VOLUNTARIS DE LA PROTECTORA
Ariadna Albareda · Sílvia Aljama · Laura Amador · Alicia Artero · Marta Bernaldo
Laia Bescós · Montse Bueno · Emília Calatayud · Diego Conesa · Jordi Expósito
Ester Ferrer · Aida Gallego · Marina Gallifa · Mayte García · Yésika Garrido
Yolanda Gil · Laura Gómez · Bienve González · Natividad González · Paqui
González · Adela Gracia · Montse Izquierdo · Magalí Licari · Carles Llauradó ·
Claudia Matheja · Esther Medina · Francesc Minguell · Verònica Mullor · Eva Nieto
Àlex Pacho · Dani Pacho · Gemma Parets · Judith Perea · Carmen Pérez · Lluís
Pont · Mònica Roca · Mercè Romeu · Lara Sánchez · Narcís Sirvent · Glòria
Verdaguer · Magda Vilanova.
na ura
clínica veterinària
Ctra. Barcelona, 200
08205 Sabadell
Tel: 93 710 27 47
PUBLICITAT
Medicina interna
Cirurgia general
Neurologia
Neurocirurgia
Geriatria
Homeopatia
Perruqueria canina
Botiga de complements
Servei a domicili
Es fa saber que totes aquelles
botigues, empreses o
professionals que desitgin inserir
algun anunci a les pàgines
d’aquesta publicació, poden
adreçar-se al e-mail:
[email protected]
i se’ls faran arribar les
corresponents tarifes.
2
Composición
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Editorial
El conveni i l'estatut
Per què hem de fer un nou conveni amb l'ajuntament?
Doncs perqué l'actual es va fer fa molts anys i ara la situació no és la mateixa. Sabadell és una ciutat amb 200.000
habitants i el model de gestió dels animals de companyia és com si es tractés d'un poble petit.
Cal que entenguem la diferència entre “gossera” (el que la llei preveu que han de tenir els ajuntaments per a
mantenir els animals perduts o abandonats) i “refugi” (instal·lacions d´una societat protectora d'animals on es
cuiden els animals abans de donar-los en adopció).
Fins ara la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell ha fet de gossera i de refugi.
La realitat ha canviat i les lleis també: la nova Llei de Protecció dels Animals diu que els gossos i gats perduts s'han
de mantenir durant 20 dies (fins ara n'eren 7) fins a poder-los donar en adopció.
Aquest augment en la despesa l'ha assumit la lliga, doncs l'ajuntament no ens dóna tres vegades més diners que
abans.
Però el fons de la qüestió és que nosaltres som una entitat protectora d'animals i no volem que els diners que
paguen els socis i la feina dels treballadors amb l'ajut dels voluntaris serveixin per fer de gossera municipal.
La nostra tasca i el nostre esperit, així com el dels nostres socis i voluntaris, és el de ser una protectora.
Voldriem centrar-nos en mantenir els animals del refugi en bon estat i ben cuidats, i dedicar el nostre temps i esforç
a trobar-lis una nova familia, una nova llar. També a protegir i defensar els animals i els seus drets, ajudar a que
se'ls estimi i es respecti com es mereixen, tal i com diuen els nostres estatuts i desitgen els nostres socis.
Volem col·laborar amb l'ajuntament, però no fer-los la feina. La policia municipal ha de cumplir i fer cumplir la llei
també en temes d'animals, no es poden limitar a trucar a la lliga per tal que solucionem el problema.
Volem fer un nou conveni perquè volem ser la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell. Em recorda l'Estatut, què
hi farem!
Francesc Minguell Martín
President
Donacions
Es pot contribuir a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell de forma monetària o bé facilitant alguns
materials que habitualment resulten imprescindibles pel benestar dels animals. Així doncs, podeu donar-nos pinso,
mantes i roba d’abric, diaris, material de neteja, determinats medicaments i llaunes especials per cadells (Hills
A+D). Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us direm quines són les nostres necessitats en cada moment. Podeu
adressar-vos a l’Ap. de Correus 324 de Sabadell o al e.mail [email protected], ens comuniqueu les
vostres dades i ens posarem en contacte amb vosaltres.
Telèfons d'utilitat
RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS PERDUTS AL CARRER:
Guardia Urbana
Cos d'Agents Rurals (Generalitat/Diputació)
tel. 092 i 93 745 32 61
tel. 93 561 70 00 fax. 93 574 16 95
RECOLLIDA D'OCELLS, TORTUGUES, ETC.:
Recollida de Fauna Salvatge.
Centre de recuperació Torreferrussa
Recollida de rèptils
tel. 93 574 00 36
tel. 93 772 63 96
DENÚNCIES:
Departament de Ramadería i Pesca
Mossos d'esquadra
tel. 93 304 67 00
tel. 93 727 62 30
3
Composición
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 4
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
SOCIS
Junta de socis
El passat mes de juny, concretament el dijous dia 9, va desenvolupar-se l’Assamblea General de Socis 2005 i es va
presentar la memòria 2004. La trobada va permetre tractar aspectes com ara la gestió, les obres, l’alimentació, els
diferents aspectes socials i els temes relacionats amb socis i voluntaris. El primer dels punts del vespre, el referent
a la gestió, va servir per fer-se ressó de la inauguració per part dels representants de la Diputació de Barcelona de
les obres portades a terme durant l’any 2003 a les instal.lacions de la Lliga Protectora d’Animals. També es va
incloure la relació d’animals arribats a l’entitat,
729 gossos i 302 gats; els donats en adopció, tant
per mitjans convencionals com a través d’Internet
(aquests darrers han anat a parar a famílies d’arreu
d’Espanya mitjançant furgonetes acondicionades
per l’empresa de transports MRW), 338 gossos i 123
gats; els recuperats pels seus propietaris, 75 gossos
i 5 gats; els que han estat esterilitzats, 359 gossos
i 163 gats, i els que han estat distingits amb xip
d’identificació, 341 gossos (més 39 canvis de nom)
i 79 gats. Pel que fa a les obres de construcció o
acondicionament, es va destacar la millora de la
infraestructura corresponent al clavagueram,
l’arrenjament del nou pati dels cadells, el canvi de
reixat en un nou tram de les gàbies dels patis dels
gossos, el reforç del filat exterior del refugi i la
construcció d’un vestuari pels voluntaris. També
es va dedicar un apartat a reiterar que l’alimentació
que s’ofereix als animals és mixta i es van facilitar
les quantitats que s’han hagut d’adquirir per cubrir
les necessitats. En aquest sentit, es va detallar que es van comprar 1.587 sacs de pinso, 28.680 kg per a gossos i
2.164 kg per a gats, i que es va rebre l’aportació de 180 saquets de 1,5 kg que s’han repartit junt amb l’acte d’adopció
de cada animal, tant de gossos com de gats. L’aspecte social va estar marcat per la primera edició (2004) de la Festa
de l’Animal de Companyia, l’ anterior Assamblea General de Socis, la participació a la Festa de l’Animal de Terrassa,
l’assistència a la reunió anual de protectores de la Generalitat, una sortida lúdica de voluntaris a Llavorsí, la presència
a la reunió convocada per la Diputació, la concurrència a la reunió de la Federació Espanyola d’Entitats Protectores,
l’assistència a les reunions bimensuals del Consell del Districte 7 de l’Ajuntament de Sabadell, així com els tallers
organitzats pel Punt del Voluntariat de Sabadell i, per últim, els sopars de germanor de voluntaris i de junta. El
darrer apartat de la sessió va servir per fer un repàs als donatius fets per socis i simpatitzants i, a més, va servir per
agraïr públicament l’esforç dels voluntaris que, amb la seva dedicació, contribueixen a que els animals gaudeixin
de més afecte i d’una millor qualitat de vida.
El resum de comptes corresponent a l’exercici 2004, que es va distribuir entre els presents, va tractar els ingressos
i despeses i es va comentar acompanyat del Balanç de Situació i del Pressupost per aquest any que ara ha final·litzat.
Nou servei pels socis
Els socis amb dret a vot, és a dir, que aporten una quantitat superior a 36 euros anuals, opten a la possibilitat de
fer ús dels serveis veterinaris de la lliga protectora d’animals a un preu especial de soci. Aquests serveis es concreten
en reconeixement, vacunació, identificació amb xip i esteril.lització. Tothom que hi estigui interessat només cal
que s’adreci a l’entitat amb el darrer rebut en curs.
Instal·lacions
veterinàries
de la Lliga
4
Composición
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
REPORTATGE
ansiedad por separación
Jaume Fatjó, Marta Amat, Xavier Manteca
Servei d’Etologia Clínica
Hospital Clínic Veterinari
Facultat de Veterinària de la UAB
¿Qué es y con qué frecuencia se observa?
Algunos perros muestran una reacción de ansiedad cuando se quedan solos en casa. Según algunas estimaciones,
la ansiedad por separación podría afectar a entre un 15 y un 20% del total de perros, dato que lo sitúa como uno
de los problemas de comportamiento más frecuentes en esta especie.
¿Cómo se manifiesta?
El estrés que el perro padece durante la separación puede manifestarse de diversas formas, todas ellas muy molestas,
tanto para los miembros de la familia como para las personas que viven en el entorno del perro.
Los síntomas más frecuentes son el comportamiento destructivo, la vocalización excesiva y la micción y/o defecación
inapropiadas. Entre los síntomas menos frecuentes se encuentra el vómito y la diarrea. Estas manifestaciones pueden
aparecer aisladas o de forma combinada.
El comportamiento destructivo puede afectar a diversos objetos de la casa, concretamente a muebles, puertas e
incluso paredes. La vocalización excesiva incluye ladridos, gemidos y aullidos persistentes y duraderos, que provocan,
en la mayoría de casos, quejas e incluso denuncias de los vecinos. La micción y/o defecación inadecuadas pueden
aparecer en cualquier lugar de la casa en perros que hacen sus necesidades correctamente en la calle.
¿Cómo se diagnostica?
Para poder pensar en un problema de ansiedad por separación, los síntomas deben aparecer sólo cuando el perro
es separado de sus propietarios. Si la conducta problemática se presenta también en presencia de los dueños, el
problema del perro muy probablemente sea otro distinto.
Los perros que presentan esa problemática suelen ser animales cariñosos y dependientes de sus propietarios. En
opinión de algunos especialistas en comportamiento animal, la raíz del problema se encuentra en un exceso de
dependencia del perro hacia una o más personas de la familia.
Es importante destacar que existen problemas distintos a la ansiedad por separación, que aparecen también cuando
el perro está solo. Por ello, ante la manifestación de una conducta inapropiada durante la separación, es importante
que el propietario se ponga en contacto con el veterinario habitual del perro. Los objetivos de la consulta con el
veterinario son, en primer lugar, llegar a un diagnóstico preciso del problema y, en segundo lugar, establecer las
pautas de tratamiento más adecuadas para cada paciente.
¿Cómo puede solucionarse?
El tratamiento de este fenómeno se basa en la aplicación de medidas de manejo que pretenden potenciar en el
perro actitudes tranquilas y más independientes, para habituarlo de forma progresiva a la separación. Además, la
terapia puede complementarse con el uso de feromonas sintéticas y, en algunos casos, con la administración
temporal de medicación ansiolítica. El pronóstico de un problema de ansiedad por separación es bueno, siempre
que los síntomas no estén presentes desde mucho tiempo atrás.
5
Composición
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 6
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
ACTUALITATS
Actualització de dades
La tarja d’actualització de dades és una nova eina de treball que permet mantenir al dia la informació de que
disposa la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. Amb aquest recurs es pot conèixer millor als socis i col.laboradors
de l’entitat per tal de poder-los enviar la documentació a l’adreça correcta i, a més, permetrà comptar amb totes
aquelles dades de contacte relacionades amb les noves tecnologies. Així mateix, els socis que desitgin domiciliar
l’import del seu rebut també ho poden fer mitjançant aquest document o bé dirigint-se a l’entitat i facilitant el
número de compte corresponent.
Presència a ràdio sabadell
El passat dia 30 de maig, en el marc d’un programa de Ràdio Sabadell, destinat a donar a conéixer les entitats de
la ciutat, la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell va intervenir-hi.
Visites des del punt de voluntariat
A través del Punt de Voluntariat, el passat dia 15 de juny va tenir lloc una visita d’estudiants dels Salesians a les
instal.lacions de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. El tema del crèdit de sintesi dels alumnes de quart d'ESO
d'aquesta escola tractatava sobre les entitats de voluntariat a la ciutat. Un cop acabat, tots els alumnes van dividirse en grups per a poder visitar les diferents entitats de voluntariat, un d'aquests grups va visitar les instal.lacions
de la Lliga on van rebre una xerrada sobre el funcionament
del voluntariat al refugi i la seva tasca.
Samarretes
La Lliga ha posat a la venda, a un preu de 8 euros, les noves
samarretes amb atractives formes i dissenys innovadors.
Hi ha talles per a socis i simpatitzants de totes les edats.
Nova web
S'està possant en marxa la nova web de la Lliga, que estarà operativa en breu.www.protectorasabadell.org
Saló pel benestar i la defensa de l'animal abandonat
Celebrat el passat 23 de setembre a l’Edifici Triangular Fòrum de Barcelona i organitzat per ADDA, el Saló pel
Benestar i la Defensa de l’Animal Abandonat (ANIMALADA) va comptar amb un stand informatiu de la Lliga
Protectora d’Animals de Sabadell, que hi va participar juntament amb d’altres protectores, centres de recuperació
de fauna, institucions vinculades a l’animal, etc. L’objectiu d’aquest nou saló, primer d’aquestes característiques
a Espanya, ha estat el de ser un espai de sensibilització, educació,
conscienciació i promoció social a l’entorn de la problemàtica,
les necessitats i els beneficis que reporten a la societat els animals.
Es van dur a terme diferents activitats: xerrades, demostracions,
tallers i taules rodones. I una de les més vistoses va ser la desfilada
de gossos abandonats (“la passarel·la”), que tenia com a finalitat
fomentar les adopcions responsables. Representant la lliga van
participar-hi 4 gossos (la Lluna, el Rovelló, la Terra i el Tripi) i
gràcies a aquesta iniciativa, dos d’ells van trobar una nova llar.
Alguns dels gossos van desfilar acompanyats de persones
conegudes com ara l’Albert Fernández, l'Imma Maiol o l’Elsa Anka.
El ressò de l’acte va ser alt, donat que voluntaris i gossos van sortir
a la televisió (TV1- Telenotícies, TV2- Notícies, TV3- En directe, i
K3- InfoK).També, l’organització va oferir l'oportunitat de fer una
xerrada improvisada a la sala d’actes informant de la tasca de la
protectora d’animals. Amb la participació a aquesta trobada, la
Lliga Protectora d’Animals de Sabadell pretén continuar
augmentant el seu nivell de visibilitat entre la ciutadania en
general, per continuar educant, sensibilitzant i lluitant a favor
dels drets dels animals, en tots els camps de societat.
6
Composición
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 7
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
REPORTATGE
No són una joguina, són una responsabilitat
Malauradament, els darrers anys es tendeix a associar el concepte "animal domèstic" amb el mot "regal". Ens
trobem davant d’un vincle molt perillòs perquè es tracta d’una relació que pot dotar l’ésser viu d’un caràcter
material que, en una societat consumista com la nostra en que
els objectes perden el seu interès amb tanta rapidesa, pot derivar
fàcilment en casos d’abandonament. Una persona que en el seu
moment regala o compra un animal de forma impulsiva s’arrisca
a que, al cap de poc temps, se’n penedeixi de la seva decisió i
llavors qui en paga les conseqüències és el propi animal.
Un dels efectes més usuals derivats d’aquest comportament és
que l’animal creix i, paral.lelament, tots aquells aspectes que
no es vàren tenir en compte a l’hora d’adquirir-lo comencen a
prendre forma, de manera que poden aparéixer inconvenients,
problemes o situacions conflictives. En alguns casos concrets,
aquestes conseqüències són inevitables i, per això, s’han
d’enfrontar amb molta delicadesa i professionalitat, però en la
majoria es podrien haver evitat i, per tant, estalviar a l’animal
situacions que, en massa ocasions, esdevenen dramàtiques.
Ara que acaben de final.litzar unes dates de molt consum, aquest
escrit podria ser una bona excusa per reflexionar sobre una
situació que succeix any darrera any com és el fet d’incloure dins
d’aquesta pràctica el regal d’un animal domèstic. I també podria
ser una manera de contribuir a evitar l’abandonament
indiscriminat de tots aquests animals que s’han incorporat a les
families aquestes passades festes de Nadal i Reis i que, de ben
segur, hauran de necessitar de la paciència i comprensió d’uns
propietaris que, se suposa, són prou responsables com per ser
conseqüents amb les seves decisions.
ANIMALS EN ADOPCIÓ
GRAU INSTAL.LACIONS
I REPARACIONS, S.L.
Instal.ladors autoritzats
Regs per asperció
i degoteig
Reformes en general
Calefacció i A.C.S.
Aire acondicionat
Treballs verticals
Lampisteria
Electricitat
PUBLICITAT
Gas
C/Antoni Cusidó, 6-C
Sabadell 08208
Tel. 93 716 17 28
Fax. 93 716 07 06
[email protected]
CLIÍNICA VETERINÁARIA
DEL CENTRE
Especialistas en
todo tipo
de zapatos de
baile y gimansia
De Dill a Div: de 10 a
20.30h, obert al migdia.
Dissabte: de 10 a 14.30h.
Hores de visita convingudes.
C.Colom, 53
08201 Sabadell
Tel. 93 727 28 37
Paseo Espronceda, 84
(Creu de Barberà)08204 SABADELL
Tel./Fax 93 710 56 93
www.donpepitobaile.com
7
Composición
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 8
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
CALENDARI 2006
Composición
gener
febrer
març
abril
maig
juny
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 9
C
juliol
octubre
Composición
M
Y
CM
agost
MY
CY CMY
K
setembre
novembre desembre
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
habitants de la protectora
Animal emblemático
albi
Hoy presentamos a otra protagonista de la Lliga
Protectora d'Animals de Sabadell: la perra Albi. También
denominada "copito de nieve" dado el aspecto que
presenta como ejemplar de especie albina de pequeño
tamaño. Este animal llegó a la entidad en el año 2000
con 8 meses de edad y, si hacemos cuentas, hoy debe
rondar los 5 años aunque, debido a su curioso aspecto,
parece mayor. Se trata de una mezcla en la que se
combinan los rasgos del pinscher de color canela tirando
a rubio con los de la raza albina. Una de las características
que distinguen a esta especie es que es alérgica al metal
y, por tanto, no puede llevar ninguna cadena o correa.
A Albi, en particular, le gusta mucho tomar baños de
sol y muestra una gran predisposicion a interrelacionarse
con niños. De hecho, cuando los ve se lanza corriendo
a su encuentro y, a pesar de que incluso llega a llorar,
lo único que trata de lograr es jugar un rato con ellos.
Albi junto a su gran amiga Alba
toby
Ai el Toby!!! Ens ve al darrera com un cadellet perquè li fem carícies i mimos,
però en realitat és un vellet i el seu cos ja no respon com voldria.
És el guardià del refugi i quan una persona no li cau bé li ensenya les dents.
No obstant, només dient “Toby!!” es torna obedient.
Li agrada jugar amb pilotes o pedres i aleshores sí que corre... i com corre!
Volem i desitgem que estigui amb nosaltres molt de temps, però tan per
ell com pels seus companys del refugi el temps passa massa depressa.
Toby t’estimo, amics meus us estimo.
Glòria.
RESTAURANT
"EL CIERVO"
HOTEL URPI
***
Avda. 11 de Setembre, 40
08208 SABADELL (BCN)
CLINICA VETERINARIA
C. Barcelona, 26-28
08211 CASTELLAR DEL VALLÈS
Tel. 93 714 47 59
Tel.Urgències (24h.) 689 67 50 28
HORARI:
de 10 a 2 i de 5 a 9h.
Dissabtes de 10 a1 i de 5 a 8h.
Hotel: Tel. 902 31 31 34
Reservas: Tel. 93 723 54 19
Fax. 93 723 35 28
Menjar i tapes al teu gust
i amb molt de gust.
www. hotelurpi.com
e-mail: [email protected]
C. Roger de Flor, 154
93 712 32 64
10
Composición
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
donar a conèixer la lliga
Donacions
Com que la Lliga envia animals a tota Espanya i l'estranger, un soci ha volgut contribuir amb unes gàbies plegables
que resulten adequades per aquest tipus de transport. Per altra banda, el quiròfan habilitat a les nostres instal.lacions
compta des de fa uns mesos amb una bomba de calor que ha estat finançada per un dels socis. L’aportació permetrà
que els animals acabats d’operar gaudeixin d’una millor estança i d’una recuperació en millors condicions. Finalment,
cal destacar la constant dedicació d'una senyora que, any darrera any, confecciona vestits de llana pels animals.
Avís
La Lliga vol fer saber als lectors que en el cas que tinguin un animal enterrat al cementiri del Refugi i no estiguin
al corrent de la quota de manteniment, cal que es posin en contacte amb nosaltres per tal d'actualitzar la situació.
"Tenim tot el necessari, però sempre es pot millorar"
L'Anna Martínez i el Jordi Expósito són les persones que exerceixen com a veterinaris a la Lliga Protectora d’Animals de
Sabadell. La seva tasca, que de vegades va més enllà d’allò purament professional, resulta fonamental per poder tirar
endavant molts dels animals que es troben circunstancialment, o això és el que sempre es desitja, a les instal.lacions
de l’entitat.
Què suposa per un professional treballar en una institució com ara la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell?
Anna: Significa fer un canvi de xip perquè és totalment diferent a una clínica.
Jordi: Com a veterinari, puposa estar en contacte amb la part més desfavorida dels animals.
S’exerceix la professió d’una forma diferent a la que és habitual en una clínica privada?
A: Sí. Perquè els mitjans de diagnòstic són diferents i, a més, hem de suplir la part afectiva que li suposa la manca de
propietari.
J: Sí. Perquè els animals necessiten ser atesos d’una manera més acurada. Sobretot a nivell etològic.
Quines són les intervencions i tractaments més comuns en gossos? I en gats?
A: Mossegades, esterilitzacions i primers auxilis.
És important l’àmbit de la prevenció?
A: I tant, importantíssim! Hem de tenir en compte que la protectora és un col·lectiu d’animals i la salut de tots es
veu afectada si les mesures de prevenció no són les adequades.
J: Sí. Perquè a nivell social s’espera de nosaltres que sapiguem mantenir la salut dels nostres animals, així com la
de la nostra ciutat.
Per tal de desterrar tòpics: un animal adoptat a la protectora pot estar tan sa com qualsevol altre? Quines garanties
en donen els veterinaris?
A: Sí, donat que aquí se’ls hi dispensen totes les atencions sanitàries necessàries, exceptuant la part afectiva, com
ja he dit abans.
J: Jo crec que sí. Es segueixen els protocols de sanitat animal d’acord amb el departament del DARP, de manera
que es garanteixi la sanitat individual de cada animal.
Les instal·lacions de la protectora compten amb les infrastructures i materials necessaris per afrontar las tasca diària
d’un veterinari?
A: En general, tenim tot el necessari, però sempre es pot millorar. Si es mirés enrera, veuriem que tot ha millorat moltíssim.
J: Encara que en els darrers anys s’han dut a terme moltes millores, crec que s’hauria de donar un impuls a aquelles
mesures que portaran als nostres animals a tenir un millor confort.
De tota manera, quins són els equipaments que serien més necessaris si s’hi pogués accedir?
A: Material per a la hospitalització dels animals (bomba d’infussió, entre d’altres).
J: Més pressupost per a despeses en analítiques, campanya de vacunació i de desparasitació de tots els animals de
l’entitat.
picart
Alimentem l'amistat
C.Sant Nonet, 2
08458 St. Pere de Vilamajor
Tel. 938 450 121
Fax 938 450 588
Institut d'Estudis Aplicats
C. Vallès, 42 baixos dta.
08201 Sabadell
Tel. 93 727 69 54
Mòbil 696 509 879
CURSOS PROFESSIONALS:
Perruqueria canina
Auxiliar de veterinari - Tècnic veterinari
Ensinistrament caní - Etologia (psicologia canina i felina)
Auxiliar veterinari eqüestre - Tècnic ferrador de cavalls
11
Composición
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 12
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
animal adoptat
Pris
Laika, ara Pris, és una gossa que han adoptat, tot i patir
leishmaniosis. A continuació reproduïm la carta que ens
han enviat els seus adoptants:
"Hola,
Nos encanta vuestra revista y, por supuesto, no tenemos
ningún problema en participar en ella. (...) La semana
pasada ya empezamos el tratamiento contra la leishmaniosis
que consiste en las malditas 30 inyecciones de Glucantime
y una dosis diaria de Zyloric. La pobre lo pasó muy mal con
las primeras inyecciones, pero ahora su “vete” ya le ha
encontrado el punto en el que no le duele y todo va como
la seda...e incluso ella, que cada día acude contenta a por
la golosina que tiene como premio.
Para nosotros es una perra como otra cualquiera. Le
comentamos a la gente lo de su enfermedad para que se
conciencien de que no hay ningún problema en adoptar
un perro que la padezca, sobre todo en los casos, como el
de Pris, en que se ha detectado muy inicialmente. Yo siempre digo que soy diabética y por el hecho de tenerme
que inyectar insulina dos veces al día no me siento ni menos persona ni diferente. En el caso de ellos, además, no
existe el fenómeno de la autocompasión y, por tanto, viven una vida plena si tú les ofreces lo que necesitan.
Pris es un torbellino cuando quiere jugar. Nosotros estábamos acostumbrados a nuestra tranquilísima galga Petite
y a nuestro cocker Futre, que también es más bien tranquilo, pero ya buscábamos un perro de la raza boxer que
tuviera ganas de jugar y fuera muy vital. Lo que también nos ha sorprendido gratamente es descubrir que debía
estar enseñada por su anterior familia, puesto que obedece como nunca lo han hecho nuestros otros perros. Justo
ahora llego del “vete” de darle su inyección y hemos comprobado que ya ha ganado más de un kilo en una semana.
En poco tiempo estará en su peso y será aún más bonita.
En cuanto pase este primer mes, continuaremos con las pastillas durante 6 meses y entonces veremos cómo lleva
la enfermedad. Somos conscientes de que habrá que medicarla toda la vida, pero no supone un gran esfuerzo
económico y únicamente es preciso recordar que hay que dedicarle 2 minutos diariamente. Si hay que volverle a
dar Glucatime lo haremos y le realizaremos una analítica cada 6 meses para tenerla controlada. Además, hemos
cambiado de pienso, para adquirir uno especial para perros que sufren esta enfermedad y parece tan sabroso que
hasta yo me lo comería. En fin, estamos supercontentos, (...).
Bueno, me despido. Os doy las gracias por darnos la oportunidad de ayudar a Pris.
Saludos,
Carol Quintana
Alea
Hola, soy Alea. Así era yo poco después de que me recogieran de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, donde
pasé un pequeño período de mi infancia bajo el pseudónimo de «166». Desde entonces han pasado nueve años y
ahora tengo una familia, que en
general está bastante bien
-aunque a veces son un poco
pesados con lo de hacerme fotosun hermano ‘gatuno’ algo plasta
y una vida feliz, con gente a la que
cuidar, querer y proteger. He
aceptado esta entrevista por si
alguno de vosotros se anima a
adoptar a alguno de mis colegas
menos afortunados. Seguro que
no os arrepentiréis.
Alea recién adoptada
Alea en la actualidad
12
Composición
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 13
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
tubby
Soy Tubby, pero también me llaman "Peque", porque tengo una
hermana grande que se llama Momo.
Hace 3 años Claudia y Miquel vinieron a buscarme a la protectora,
porque la auténtica hermana de Momo había desaparecido, y para que
no se quedara sola y triste me adoptaron a mí. O más bien, yo les adopté
a ellos (!), porque cuando les vi llegar, me eché con todas las fuerzas
de mis 2 meses contra las rejas para que me viesen primero y me cogiesen
a mí antes que a mis 5 hermanos. Y cuando abrieron la puerta de la
jaula era la primera en acercarme y dejarme coger. Y ya está, ¡había
ganado!
Tenía un punto negro en la nariz que les gustó mucho (luego se cayó,
era una crosta), pero había conseguido que me llevaran a su casa.
Allí Momo me bufaba y levantaba la pata para pegarme, pero me escondí
detrás de la calefacción, y no llegó porque es muy gorda. Pero a los 2
días ya me metí en su cesta y se puso muy contenta. Ahora nos queremos
mucho: hacemos carreras por la escalera, nos limpiamos mútuamente,
a veces nos pegamos, y en invierno nos metemos en la misma cesta
apretadas para estar más calentitas. Mi casa la defiendo con carne y
uñas, sobre todo por la noche, cuando controlo que ningún gato entre
por la terraza del tejado. Momo tiene más miedo y sólo mira por la
ventana, pero yo grito y persigo a todo intruso que se acerque.
No pedimos mucho, ¡únicamente dormir, comer y un poco de cariño!
Me gustaría animaros para que adoptéis un gato de la protectora,
¡damos mucho cariño, mucha alegría y poco trabajo!
arriba: Tubby cachorro
abajo: Tubby junto a Momo
Nik, Ulk i Kira
Em complau adjuntar una fotos dels animals que tenim a
casa. Aquest Nadal hem rebut la vostra carta sol.licitant fotos
dels nostres animals. Ha estat la meva àvia (Sra. Mercedes
Andreu) que m'ha fet arribar la vostra carta.
La foto que us adjunto és la dels animals que actualment
tenim a la nostra llar. Són dos gossos i una gossa. La de
l'esquerra es diu Kira i és una gossa de 2 anys. El del mig, un
Schnauzer enano es diu Nik i té 4 anys i el de l'esquerra és
l'Ulk que té 10 anys. Tots tres són encantadors, els hi agrada
jugar amb tots nosaltres i són molt obedients. A tots tres els
hi agrada jugar amb pals i pilotes.
Xispa
Puc explicar d’ella que la vaig adoptar en aquesta protectora el mes de
febrer de l’any 2004. Jo tenia molta por d’adoptar una gata que no fos
cadell perquè encara que era joveneta, tenia 6 mesos, ja era adulta. No
obstant tot ha anat molt bé. És molt bona, carinyosa i es deixa tocar per
tothom.
Les seves particulatitats són que beu aigua del bidet , no va a dormir a
cap llit i és molt fotogènica.
Està molt sana i li he possat la vacuna de la leucemia felina que li faltava.
Visc en un pis i, per tant, no surt de casa.
Estic molt contenta d’haver adoptat a aquesta gateta i els felicito per la
seva tasca.
Jo sóc sòcia.
Moltes salutacions.
Eloisa.
13
Composición
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 14
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
actualitat
Una festa en bona companyia
La darrera edició de la Festa de l’Animal de Companyia, celebrada el diumenge
22 de maig, va resultar un esdeveniment molt satisfactori tant per socis com per
voluntaris i activistes de la Lliga Protectora. Des de les tasques d’adequació del
recinte fins el desmantellament d’aquest, hores més tard, es va poder comptar
amb la col.laboració i entusiasme de persones que estimen als animals. Darrera
d’aquesta trobada s’hi trobava la tasca realitzada per un munt de gent que va
contribuir a col.locar les diferents paradetes i murals, i va treballar de valent recollint
i organitzant les incripcions d’animals per participar a cadascun dels diferents
apartats del gran concurs organitzat per a la ocasió. En aquest sentit els apartats
que van ser objecte de premi es van centrar en l’animal de més edat; el més pelut;
el més petit de tamany, i els de les combinacions corresponents a avi-animal i nenanimal. També es va poder gaudir de dibuixos material.litzats per nens. En aquest
aspecte cal destacar la tasca de Maite Batalla que col.laborà a la trobada amb
l’organització d’un taller de dibuix. Així mateix, molt important també va ser la
tasca dels voluntaris que van fer-se càrrec dels 15 gossos que varen tenir la oportunitat
de participar en la desfilada per tal de fomentar l'adopció. De fet, l’organització
d’aquesta secció de la festa va tenir com a resultat l’adopció d’uns quants d’ells i
concretament, un dels animals ha anat a una llar de Suïssa. La jornada també va
servir perquè els gossos de la protectora que varen participar a la festa poguéssin
retrobar-se amb companys que ja havien trobat una nova llar. Així mateix, la festa
va servir per fer públic l'agermanament amb la protectora de Perpinyà per tal de
compartir i intercanviar experiències.
Participació a la Festa Major Sabadell
La Lliga Protectora va voler contribuir a la Festa Major de Sabadell amb l’organització d’una activitat que va
engrescar als propietaris de gossos a fer una passejada pels rodals del riu Ripoll. Entre 40 i 50 persones i 30 gossos,
alguns d’ells de la pròpia protectora, van animar-se a participar-hi. Tots els assistents vàren ser puntuals i van
disfrutar plenament de la jornada festiva. Posteriorment a la celebració de la sortida, la ràdio municipal se’n va fer
ressó, tot convidant als
voluntaris perquè comentéssin
i féssin balanç de la trobada.
Uns dies abans, per tal de
conéixer les condicions del
camí, uns quants voluntaris van
fer un recorregut previ.
El dia de la trobada
va ser molt cordial
Perruquería canina
shark & nuba group
Baldiri Reixac, 8 08206 Sabadell
Tel. 93 716 60 91
[email protected]
14
ANIMAL EN ADOPCIÓ
14
Composición
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 15
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
reportatge
Proyecto alemania
Este año la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell ha iniciado una nueva vía con el fin de encontrar adoptantes para sus
animales y fruto de ello se han enviado 6 perros a Alemania.
¿Por qué?
Se sabe que los países del norte de Europa, Alemania y Holanda, entre
otros, están bastante más avanzados que el nuestro en cuanto al trato y
correcto mantenimiento de los animales, pero sobre todo más concienciados
en cuanto al “no abandono” de éstos. En las protectoras locales apenas
viven perros y en su mayoría pertenecen a razas de tamaño grande, y
además cuentan con instalaciones mejor equipadas y menos saturadas.
Muchos alemanes que viajan a destinos turísticos ubicados en países del
sur de Europa se extrañan al ver a perros y gatos por las calles, ya que en
sus países esta circunstancia prácticamente nunca se da y, debido a ello,
muchos deciden llevárselos con el fin de encontrarles un hogar. Como
respuesta a esta situación, se han creado organizaciones que se ocupan
de trasladar animales abandonados en los países del sur, principalmente
Grecia, Italia, Hungría, Rumania y también España, a los países nórdicos.
La Lliga Protectora de Animales de Sabadell contactó con una de estas
asociaciones para la protección de animales en Alemania (AGTiere) para
comenzar una posible colaboración. Los perros que se adoptan más
fácilmente allí son perros pequeños (de hasta 40 cm). Han de estar sanos, esterilizados, vacunados, y deben contar con
chip y pasaporte. En un principio, se enviaron fotos de 13 posibles “candidatos” y posteriormente la asociación alemana
eligió a 6, 3 machos y 3 hembras, de diferentes edades. Se acordó que una de sus voluntarias que venía de vacaciones a
la Costa Brava se los llevaría a Alemania en su caravana de camping.
El pasado día 28 de julio comenzó la expedición: dos voluntarias de la Lliga llevaron a los perritos al punto de encuentro
en la autopista A-7, dirección norte, punto en el cual les fueron entregados a la Sra. Helga, voluntaria de la asociación
alemana, y allí empezaron un largo camino de 1.700 km en la caravana hacia su nuevo país. Una perrita, que se había
puesto enferma el mismo día, no pudo viajar, pero se trasladó 3 semanas después en avión, una vez que se había repuesto.
¿Qué pasa con ellos cuando llegan?
Conviven con familias de acogida hasta encontrar un hogar definitivo, o bien
en las mini-instalaciones de la asociación, donde caben un máximo de 20 perros.
La asociación los anuncia por Internet, incorporando fotos y una descripción de
su carácter, para encontrar un adoptante
adecuado. Por ejemplo, para un perro
más tímido se busca una familia tranquila
y para perros con ganas de jugar se
orienta la búsqueda hacia una familia con
niños. Aunque la selección de posibles
candidatos es cuidadosa, se considera
oportuno llevar a cabo un seguimiento
después de cada adopción. Además, los
nuevos dueños están obligados por
contrato que, en caso de que algún día
ya no puedan cuidar del animal, deben devolverlo a la asociación para que se
le busque un nuevo hogar y de este modo evitar que el animal acabe abandonado.
¡A nuestros perritos les ha ido bien!
El primero de ellos, el pequeño pequinés, fue adoptado una semana más tarde por su familia de acogida, que ya no quiso
dejarlo marchar. Tres semanas más tarde se encontró un hogar definitivo para un perrito blanco y negro en una familia
con 2 niños. También Epi, la perrita negra que acababa de llegar por avión, tuvo suerte con una pareja sin niños
15
Composición
revista 2 2005 NOVA.FH11 Wed Feb 15 18:50:30 2006
Página 16
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
reportatge
que se enamoró de ella cuatro días después de haber aterrizado en el
país, convirtiéndose en la reina de su casa. Cada día va al parque para
correr y jugar con su nueva “prima”, una perrita también adoptada
que procede de Hungría.
Durante el mes de septiembre se consiguió encontrar casa para Tina,
una perrita alegre, con pelaje
marrón y abundante, que ha
escrito una carta contándonos
todo sobre su nuevo hogar.
Una tarea más difícil era buscar
adoptante para una perrita con
mucho miedo, que cada vez que
un candidato la venía a ver, se
escondía detrás del sofá. ¡Suerte
que existe gente con paciencia!
Una señora mayor lo intentó a fondo, llevándosela primero en acogida para que
cogiera confianza, y pasados diez días la adoptó.
Pocas semanas antes del cierre de esta publicación fue adoptado el perrito más
mayor, de aproximadamente 8 años, por una familia definitiva, a la cual les entregará
los muchos años que le queda de juego.
Queremos aprovechar la ocasión para agradecer los esfuerzos de todas aquellas
personas que se han involucrado para que este proyecto tenga éxito, tanto en
nuestra protectora (haciendo lo posible mediante la preparación y organización
de este nuevo proyecto), como también a la Sra. Helga, de la asociación alemana,
que se ha preocupado mucho para encontrarles un buen hogar.
Viendo las fotos, creemos que el reto se ha conseguido y que, por tanto, se ha hecho más felices a unos animalitos que
aquí no tenían tantas posibilidades de encontrar tan rápidamente una familia con la que poder salir al parque...
Hola Helga!
Yo, Dorina, te saludo.
Mientras tanto me he adaptado bien en casa de Kalle y Claudia. Con Claudia
hago largos paseos y con Kalle muchas tonterías. El piso ya es mío, conozco
cada rincón. También tengo un espacio genial, donde me puedo retirar
cuando los dos me están dando la lata o cuando quiero descansar de hacer
tonterías. El resto del tiempo me tumbo en cualquier sitio. Hace poco Kalle
se ha enfadado. Me ha echado la bronca porque me he metido en su cama,
pero se le ha pasado rápidamente. Ya sabes, una de mis miradas y todos
están encantados. Si esto no sirve, me echo de espaldas y espero que me
rasquen la panza, y ya está todo arreglado.
Ahora estoy practicando: alto, ven,quita, quieto y "no ladres".
Helga, ya sabes, con el "no ladres" no tienen éxito. Yo ladro cuando me da la gana. Tampoco les preocupa
mucho, pues gracias a Kalle y Claudia conozco a casi todos los perros de mi barrio. Algunos no me gustan y,
por ello, he decidido no acercarme a su territorio. De tanto correr, como un loco, he perdido 250 g, Kalle 4kg
y Claudia 2kg.
Los tres formamos un fantástico equipo.
Bueno, "perrito Helga", hasta la próxima carta con mis historietas.
Te envío un ladrido también para Peter y para los otros de dos y cuatro patas.
Hasta pronto.
VOLS SER VOLUNTARI?
[email protected] o al telèfon 93 726 72 27
VOLS FER-TE SOCI?
[email protected] o al telèfon 93 726 72 27
Composición

Documentos relacionados

Petjades - liniaverdabadiadelvalles.cat

Petjades - liniaverdabadiadelvalles.cat de tots els animals per igual, però és impossible que tots rebin habitualment el tracte afectuós d’una persona si finalment no són adoptats.

Más detalles