Danses del món - Col·legi Cardenal Spínola

Comentarios

Transcripción

Danses del món - Col·legi Cardenal Spínola
Revista del Col·legi Abat Oliba Spínola
La Fundació Abat Oliba és una obra de l’Associació
Catòlica de Propagandistes
Alumne de 1r de Batxillerat
Nº 37
abril 2015
tm
T I E R R A
M E D I A
Danses del món
Pág. 8
Ayudar a los hijos
con las tareas escolares
Seguir
aprendiendo
Pág. 15
Pág. 30
Tierra media 1
tm 37
Revista del Col·legi Abat Oliba Spínola
TIERRA MEDIA
+
-
,
;"'<
#
(+
)
+
=!=+
,
-
/)
-
;
"
>(,?
>
@EGHIJ+
+
KM
KM6
&
,
+
/
%+
QT
"
,
-
+
/
%
;%
+
-
;
M
;
*
+
)
+
+
+
/
Carta
del
Director
Sumari
2 Sumari. Carta del Director
3 "%
!/-
8 Danses del mòn
12 Descubriendo la Secundaria
14 Premios Ángel Herrera
15 Ayudar a los hijos con las tareas
escolares
23 [
;"
25 4/
en clase
26 /
el gust per la lectura
28 (
!
italiana
30 Seguir aprendiendo
:
;
-
,
-
U
)
,
+
+
+
/%
%
V
V
Q-
@
UJ
,
,
+
+
+
+
+
/)V
+
U+
+
M
Q
,
+
)
W-
,
M
+
()
-
;
W
;
+
,U
X
-
;
(,+
;
M
V
X,
,
Y
;
)
$M+
;-+
%
,
,
%
-
Jordi Cabanes
Director
Presidente:
Carlos Romero Caramelo
Director General:
José Luis Guillén Pastor
Directora de Colegios:
Nieves Currás Nieto
Director de la Revista:
Carlos Ortiz Sanchidrián
Consejo de Redacción:
Rosa Heredero,
Directora de Relaciones
Institucionales
Ana Rodríguez de Agüero y Delgado
Directora de CEU Ediciones
Raül Adames
Inés Albánchez
Amparo Arbiol
Pablo Balaguer Ballester
María José Bello
Jordi Cabanes Rodríguez
Belén López Cambronero
Francisca Martí Frau
Luis Martínez-Abarca Lorán
Mª Luisa Ruiz de Austri
Coordinación:
Xavier Alujas
Juan Carlos Isabel Gómez
Maquetación:
Francisco J. Navarro Angulo
Producción:
Juan Carlos Isabel Gómez
E-mail: [email protected]
http://spinola.abatoliba.edu
Imprime:
C/ Antoñita Jiménez, 39. 28019 Madrid
Tfno. 91 469 27 42
ISSN: 1889-1446
Depósito legal: M-3482-2014
Edita:
CEU Ediciones
Fundación Universitaria San Pablo
Julián Romea 18, 28003 Madrid
Tel.: 91 514 05 73
Fax: 91 514 04 30
AVISO LEGAL
!"
#"$!
%
&
'
()*"&+
,
deben ser consideradas exclusivamente bajo la responsabilidad de sus autores. %
&
'
()*"&
-
*
*"&
/
4
/
-
,
6+
,
%
,
+
-%
,+
+
/
-
/
9
-
:
/
22 Tierra
Tierramedia
media
"%
!/-
P-3: L’hivern ja ha arribat
"
()I
/
Tierra
Tierramedia
media3 3
$M
-
]
^
/
(
/
/
44 Tierra
Tierramedia
media
P-4: Experimentem
()_
V
6
/
&
,
)
`
,
Q
/
;
+
,
T,+
f
Q)
/
U+
k
)
`
;U
;
-
6
+
nostre cabell.
Tierra
Tierramedia
media5 5
)
`
,
Q
/k
P-5: Reciclamos papel
w`
k
?
()z
/
)
%
>(
"9{
9
V
?)
ron a hacer papel reciclado.
,
V
6
+
9
66 Tierra
Tierramedia
media
:
VQ
,
VT
VV
?
papel y nos lo pasamos muy bien.
P-3: ¡El invierno ya ha llegado!
()I
/
9
$M
/
-
9
6%
*
V
?
(
/
/T
P-4: Experimentamos
?
9
?
()_
V
)
6
/
<
`
,
6
V
9
+
,
T,+
/
M+
k
`
4-
9
+
9
)
tro cabello.
`
,
6
Q
)
/k
Tierra
Tierramedia
media7 7
E

Danses
del món 2015
V
+
+
V
M
&
|+
V
M
/
;)
%
|
+
+
/
N
o hi ha poble ni societat al
%
,
-
danses per acompanyar les
tradicions més arrelades. Sig)
,T
/
%
}
,
M
U
%
)
!
M
f
,
,
9+
)
;!/-
(
/
;
~
%+
88 Tierra
Tierramedia
media
z
-+
,
V
il·lusió. Amb elles no només han descobert
V
)
%
,
M
V
U
~
Y
INFANTIL
P-3 - KALINKA
}
]%
1860 pel com)
/[
!4 i estrenada
a ' com a part d’un espectacle teatral
,
V
/
)
tori d’un grup de /[ coral.
P-4 - ANIKUNI
>[{
M
]%
,
M
dels indis canadencs+
]%
,
)
9
/
;,
}
+
]%
*
+
,
+
M
-
2n - ENA BUSHI
$
;€
,
Japó+
T
+
;:
)
llida de l’arròs.
3r - LA BADOISE

M
,
9
/T
,+
%
francesa de la Saboia
"
troba com a repertori popular en alguns pobles del sud de
]
(T
!U
P-5 - ELS SET SALTS
És una dansa típica de Dinamarca
"
)
M
V
(
-
,
)
"
-
V
) 4t - SAMOTH
%
,
-+
,
jueu la dansa
temps va variant al llarg de la dansa.
V
T
/
;)
%
+
M
)
PRIMÀRIA
;,
1r - TUTIRA MAI NGUA IWI
$
Nova Zelanda+
Oceania+
,
V+
,
T
~,
;€
%
/
f
M
"
,
+
M
;f
Tierra
Tierramedia
mediaH H
5è - OH SUSANNA!!
$
Estats Units d’Amèrica
@""&&J
,
;V
-
T
;,
T
)
9
,
~
,
]%
seva germana Susanna. Altres versions mante)
,
;
9
<
,
]
en busca del preuat metall s’acomiadava de la
,
|
6è A - TROIKA
Des de Rússia+
T
,
;M
)
-
;€
"+
,
"
/
/U
+
Q
,
10 Tierra media
els moviments dels seus ballarins es poden
comparar amb els dels cavalls. Forma part
~
,
Y
6è B - HASSAPIKOS (NOSTÁLGICO)
Dansa de Grècia+
"+
T
+
es transmeten de generació en generació i
,
-
%
$;
+
de l’associació
*-+
!)
6
9+
)
;
)
Q]
Danzas del mundo 2015
6
V
+
+
V)
4
&
|+
V
9
/
%
|
+
+
:
2º - ENE BUSHI
$
6
Japón+
T
)
9
+
:
6
V9
,
6
?
4
'
,T
9
V
"
Q
,
%
permite conocer pueblos y culturas sino acercarnos los unos
a los otros.
3º - LA BADOISE

6
,
/
+
%
/
'
'
encuentra como repertorio popular en algunos pueblos del
sur de Francia
9
(T
!M

,
?+
?
9
?
!/-
9
()
,
V
%
6
+
z
-+
,
V
con mucha ilusión. Con ellas no sólo han descubierto un inte)
VT
,
)
bién han podido conocer tradiciones musicales d´otras países.
4º - SAMOTH
"
9
QT
6
V
-
T
/
)
%
+
)
6
T
V+
,
T
%
4:
M
"
+
ejemplo de esto.
INFANTIL
P-3 - KALINKA
"
%
rusa
EG‚ƒ
9
/[)
!4
9
'
4
,
VT
(
?%
/[
5º - OH SUSANNA!!
$6
Estados Unidos
M
@""&&J
9
,
-
V
-
T
T
?
,
%
)
%
V
'
<
-
,
/
Q
<
,
P-4 - ANIKUNI
6
Q
T
>[{
%
,
-
Q
|
los indios canadienses+
%
,
?
6
/
"
%+
6º A - TROIKA
considerada como una canción de cuna. Compuesta por mu) Desde Rusia+
T
,
-
-
Q+
Q
-+
M
9
"+
6
'
V
/
/
Q
-
+
,
los movimientos de sus bailarines se pueden comparar con los
P-5 - LOS SIETE SALTOS
6
"
6
Dinamarca
"
,
T
%
V
(
-
,
|
)
-
-
,
%
6º B - HASSAPIKOS (NOSTÁLGICO)
-
,
+
-
) $6
Grecia+
"+
T
6
6
-
9
+
)
%
%
9
,
-
)
PRIMARIA
%
$
+
/
6
%
1º - TUTIRA NUNCA NGUA IWI
*-+
"
6
$6
Nueva Zelanda, Oceanía+
,
) 6
V
?+
V
-
,6
bailarines improvisan la orden de las variaciones comunicán)
de sus gestos manuales.
,
V
Tierra media 11
Descubriendo
la Secundaria
"
T
día de curso estaba muy
,
?
T
,+
,
T
salto a la Secundaria
V
?
,
+
VT
desear lo contrario.
T
+
%
9
M
9
/6
,
9
VT
T+
M
9
,
T
,
T
#
4
9
)
yuné antes de tomar camino para ir al colegio.
*
M
+
M
/)
,
VT
,
T+
,
)
VT
Q
:6
sexto de primaria. Dentro estaban mis ami)
+
,
QM
V+
12 Tierra media
,
+
,
9
,
VT
6
T
/
V
,
V
?
9
@
J
(
T
4
/
/)
mos al reto de estudiar nuevas asignaturas
/M
9
4+
Q
+
6
4
globales…
-
)
+
4
/
+
,
)
militudes y discrepancias entre todos noso)
(
:
T
T
4
/
9
)
ran para la vida.
(+
,
)
viendo una etapa muy bonita de nuestra vida.
María Peiró
Carlos Fernández
Tierra media 13
Premios
Ángel Herrera
"
……
+
-
%
'
(+
%
%
&
'
(+
/)
(
†
`
4-
docente y a la excelencia académica.
/
$‡
Rosa Escudero
9
$‡
#T
+
/
"%
!/-
9
V+
-)
9
…ˆ
V+
X
9
/
el Colegio.
14 Tierra media
Ayudar a los hijos
con las tareas escolares
`9
T+
+
/
9
VQ
9
,
9
-
,
&
%
+
en su labor como educadores cuando los hi)
Q
4
M
+
%
9)
9
,M
)
res de los hijos.
M
+
4
)
?+
9
9
,
V
9
+
V
"+
‰*%
VŠ
"
,)
?
,
9
-%
#4
4
-
,
V
+
,
6
)
/
V
-
9
VQ+
)
V
-
)
-
9
M
-
,
*
en las conclusiones obtenidas del estudio rea)
6
KM
*
|?6
(M6
$)
(T
&
<
@
*?
…ƒE…J
Tierra media 15
A CADA EDAD SU TIEMPO
16 Tierra media
"
,
-
,
-+
9
)
VQ
Establecer una hora de comienzo y
:6%
Hacer una pausa
9
6
minutos cada hora de estudio. No empezar por la asigna
(
Iƒ
?
6
4
V
9
+
9
$
/
4
/4
ya son autónomos para
6
V
-
-
@$
"%
"
&+
…ƒƒIJ
CONSEJOS GENERALES PARA LOS PADRES SOBRE LA TAREA ESCOLAR
Tierra media 17
10 RECOMENDACIONES QUE NOS PUEDES AYUDAR
*
‹+
/
9
/
("
@(
*
…ƒEIJ
"
#
· (
,
Œ

/
"
9
Q
+
+
+
'
4+
4
4
M
Q
estaremos mandando un buen mensaje.
$
%"
#
#
· ,
9
,
'
,
VQ+
)
-
-:+
%
/
"
4
+
9
V4
V
Q
9
/6
&
"
· 6
Q
9
'
V+
?
,)
Q
9
,
4. Entender los deberes no solo como nuevos aprendizajes de conocimientos
· /6
6Q
9+
+
%
Q
autónoma.
'
*+
#
· *-
-
V
-
6
9
,
V
-
?
'
-
:+
9
/
T
"
muy perjudicial crear en casa ansiedad ante lo relacionado con la escuela.
6. El momento de deberes necesitan tu presencia y apoyo
· "
+
4
9
V4+
%+
Q+
T
,
+
9
/
T
/
#
7
· 6
,
V
+
,
V+
/
+
6%+
:%
-
"
4
V
:
Q
8. Mantener un contacto directo con el colegio
· (
4
9
%
/
9
V
/
9
9. Asegurarnos que afronten las tareas escolares con energía
· -
$
-
-+
/%
+
,
-
T
-
)
+
Q
VQ
9
-
,
V9
,
Q
casa y estudiar.
;
<
=
>
[email protected]#
· +
+
6Q
Q
%
9
(
,
T
:%+
-
+
9
9
?
18 Tierra media
Un seguro de salud hecho a tu medida
Acuerdo especial para:
Antiguos alumnos del CEU
Gracias al acuerdo entre ambas compañías ahora tienes la oportunidad de confiar
a ASISA el cuidado de tu salud y la de los tuyos en unas condiciones muy ventajosas.
Porque sabemos que el factor humano es el activo principal en la empresa.
Oferta especial:
Acuerdo especial:
Lo que sólo ASISA puede ofrecerte
ASISA es la compañía con más recursos p s:
14 Clínicas y Hospitales y más de 16 Centros Médicos.
Entre más de 36.000 médicos a tu disposición seguro que
encuentras el tuyo.
ASISA
SALUD
* El precio por ser neto no incluye los
impuestos legalmente repercutibles.
Con más de 600 Centros Asistenciales concertados en
todo el país.
Y más de 100 puntos de atención al cliente para estar más
cerca de ti.
Coberturas Destacadas
-
Acceso libre y directo a especialistas.
Rehabilitación y recuperación funcional.
Servicio de urgencias y traslados de ambulancia sin límite de kilometraje.
Segunda opinión médica internacional.
Cobertura en sesiones de psicoterapia.
Seguro de atención de urgencias de viaje al extranjero de hasta 12.000€,
para no preocuparse al realizar sus desplazamientos.
- Asistencia sanitaria que exija el tratamiento por accidentes laborales,
profesionales y los amparados por el Seguro Obligatorio de Vehículos de
Motor.
- Información médica permanente, atendidos por profesionales de ASISA,
a través del teléfono 24 horas de ASISA 902 010 181 y de www.asisa.es
2012
PrimasPrimas
2015
persona/mes
De 0 a 20 años 40,20 €
De 21 a 54 años 43,05 €
De 55 a 65 años 61,32 €
No olvide identificarse con el número de colectivo 20.090
Condiciones de Contratación
- Periodo promocional sin carencias para las altas que se contraten con
fecha de efecto 01/01/2015.
- Sin copagos por acto médico, excepto psicoterapia (9€/sesión).
- Edad máxima de contratación: 64 años.
Acceso Preferente a otros servicios
- Acceso a técnicas de reproducción asistida en condiciones económicas
muy ventajosas.
- Precios especiales para la conservación de células madre del cordón
umbilical con Criocord.
- Cirugía Refractiva: Corrección de la miopía, hipermetropía y
astigmatismo mediante Láser Excimer y Láser Intralase a precios
excepcionales.
¿Quién puede beneficiarse de esta oferta?
-
Antiguos alumnos del CEU
Y sólo por ser de ASISA
Seguro de fallecimiento por accidente de 6.000 €
Formarás parte del exclusivo
Y ahora puedes contratar también:
ASISA
DENTAL
persona/mes
Para asegurados
Para no asegurados
4,62€
9,02€
Más información y contratación:
[email protected]
www.asisa.es
Atención al cliente 902 010 010
Tierra media EH
TIPOS DE TAREA ESCOLAR
|-
%
"
%
4
|
-
las lecciones presentadas en la clase.
CÓMO AUMENTAR LA AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO EN SUS ESTUDIOS
20 Tierra media
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
VŽ‘‘‘/)…ƒEIƒEE’)6)))…ƒEIƒEE_EI…’V
VŽQ-:z)Q)),)))))))))))))VQ
VŽ‘‘‘VQ)9))VQ))))E’ƒGƒH
VŽ[VV“V‘[“V
VŽ‘‘‘/-9“V
VŽ‘‘‘‘))_)…ƒE…ƒz…I…ƒH’zƒV
VŽ‘‘‘…“…V
VŽ/VQ-))9))
VŽ‘‘‘VQ)9))VQ))))E’ƒGƒH
‘‘‘:K“*“6“$"""'“"'*<"'/
Fran Cancer Abreu
Responsable del departamento de Orientación
*
*"&
'V
Tierra media 21
TALENTO
ESFUERZO
SOMOS CEU
Madrid
Valencia
Barcelona
Sevilla
5NIVERSIDAD
5NIVERSIDAD
5NIVERSITAT
#ENTRODE%STUDIOS5NIVERSITARIOS
CEU Cardenal Herrera
CEU San Pablo
Abat Oliba CEU
CEU Cardenal Spínola*
s
6ETERINARIA
s
/DONTOLOGÓA
s
##DELA3ALUD
s
(UMANIDADESY##
DELA#OMUNICACIØN
s
s
##%CONØMICASY
%MPRESARIALES
s
s
(UMANIDADESY##
DELA#OMUNICACIØN
s
##%CONØMICASY
%MPRESARIALES
s
$ERECHO
s
$ERECHO%MPRESAY
0OLÓTICAS
s
&ARMACIA
$ERECHOY##
0OLÓTICAS
s
-EDICINA
s
%SCUELA3UPERIORDE
%NSE×ANZAS4ÏCNICAS
s
%SCUELA0OLITÏCNICA
3UPERIOR
(UMANIDADESY##
DELA%DUCACIØN
www.uchceu.es
22 Tierra media
s
www.uspceu.com
s
##DELA
#OMUNICACIØN
s
%DUCACIØN)NFANTIL
s
%DUCACIØN0RIMARIA
s
$ERECHO
s
##DELA!CTIVIDAD
&ÓSICAYDEL$EPORTE
*#ENTROADSCRITOALA5NIVERSIDAD
DE3EVILLA
0SICOLOGÓA
www.uaoceu.es
www.ceu.es
www.ceuandalucia.es
[
;"
$
…’
I
;"'<
;
+
)
-
;
,
`f
#|
+
$
#|+
,
/
-
|
==+
|
+
Vf
+
`f
Rock.
,
-
%
Q)
Q
==+
Q
,
'
‹
#
,
/
;:
"
,
/
M
,
-
+
/
-
+
+
-+
:
=!=
|
V
-
;V+
,
|
M
%
/
)
+
V
;)
)
-)
|
;
V
;
4
"
&+
M
zƒ
==+
,
[+
;
,
U
U+
,
;
}
f
,
/
,
+
U
,
|
/
Tierra media 23
Taller de Rock en el Colegio
#
…’
I
"'<
/)
?
+
9
w
k
"
Q
`
#|)
9+
$
#|+
%
,
T
9
V
-
|)
==+
|
9
+
V
9
+
`
[
"
-
/
%
Q%
)
==+
,
'
‹
#
9
VV
T
9
V
-
'
T
,
/
4
,
-
+
/
-
+
)
+
-+
"
[
&
T
%
[
==+
/
9
,
”
%
+
T-+
f•
`
:
=!=+
V
|
VT
-
+
4
|
4
9
V4
|)
+
V
%
-
|
4
4
9
4
"
&+
M
zƒ
==+
)
4
[+
-
,
4
V
M
9
M+
,
T
V9
T
V
&
]
,
;VM
@
)
J
"
,
,
V
+
9
|
/
"
[
%
!
:
M
;U
;
[
Q+
-6
U
;
[
@
U)
+
U
TJ
;66
-
"
9
9
"
(9
@
[J+
*V9
*V[
@
‘J+
V
)
@
UJ+
'
–
‹/[
@/[)[J+
^
@[
/fJ+
*$*
@V9
J+
$
‘
@)[J
)
'
@[
J+
@[+
–J+
'
()
@([
[J+
#
@
?J+
'
*
@[
J
T
/
,
,
;
[
;
*
/%
#V
K[+
“We are the world{+
Q+
[
@
-
/J
,
]%
/
€/
V
-
M
_ƒ
-
[
X
:
,U
M
[+
%
,
M
;
&
T
9
%
[
)
==+
V
%
)
,
”9
%
M
+
T-+
%•
&
Q
-%
9
)
,
V
)
@Q
J

:
9
4
[
Q+
-6
)
[
@
M)
+
Q
M
9
TJ
9
atrezzo
-
V
9
V
/
?
9
?
"
(9
@
9
[J+
*V9
*V[
@
9
‘J+
V

@
MJ+
'
–
‹/[
@/[)
[J+
^
@[
/%J+
*$*
@V9
J+
$
‘
@)[J

'
@[
J+
@[+
–J+
'
(
@([
[J+
#
@
?J+
'
*
@[
4J
T
/
,
,
T
)
[
*
/%
%
#V
K[+
>˜
V
‘{+
Q+
V
9
V
9
[
@
-
/J
"
%
/
/
†/
9
)
-
4
_ƒ
-
[
9
:
,
%
[+
,
M
Departamento de Música
Departament de Música
24 Tierra media
M
%
4+
+
+
+
+
+
V+
+
/
+
allí estaba sin rostro
y me tocaba.
Las metáforas de Neruda
entran en clase
"
V
"'<
T
>"
9
(
{+
%
4:
>"
{
'[4+
,
/
Q
V
%
9
+
9
%
"
+
6+
%
%
-
V)
9+
+
4/
"
T
:
M
(+
#+
+
`
:
alumnos como introducción al estudio de la Generación
…’+
+
$+
*+
-+
'+
‹M+
+
+
•
&
%
M-+
4/
"
La poesía

/
%
T
M+
M
%
%+
de invierno o río.

T
,M
+
T
+
Q
+
9
+
:
+
9
/
V
+
/
,
,+
9
T
T
+
+
+
T+
pura sabiduría
,
+
y vi de pronto el cielo desgranado
9
+
+
+
/+
”V+
/
9
”+
V
+

9+
T
+
T
+
Q6+
+
+
M
+
6%
%
V
,
+
M
+
"
V)
,
V
+
+
+
+
V
)
)
>T
+
T
+
Q6
#{+
V
V
9
>-
+
{+
9
6%
'
V
T
,
)
+
9
V
+
de nuevo.
Ricardo Coronas
(/
Tierra media 25
/
el gust per la lectura
$
~"'<
+
:
#X
,
)
/
/%
+
+
,
/-
,
-
U
-
,
M
M
,
~
,
V
treballat a classe.
"
,
~9+
V
+
(
‹
#,
(Q%+
/
,
V
)
U
L´home del bosc+
(
‹+
~"'<
sobre Mar i cel+
~€
‹+
)
26 Tierra media
#,
(Q%+
~"'<
(
‹
M
:f
W
+
Q
,
~
~V
)
+
,
M
+
6
,
9
V
una clínica d´orangutans a Borneo.
"
M
#+
,+
,š-
/+
V
~
)
~-
-
+
!U
Talleres y charlas
para fomentar el gusto por la lectura
$
9
"'<
9
)
V+
:Q
#X+ primordial intentar
,
4
9
/
/%
9+
+
,
/
&
-
,
4
,
,
V
T
Q
"
T
?+
V
+
(
*V
9
#,
(Q%+
9
V
,
VT
Q
L´hombre del bosc+
(
*V+
"'<
9
Mar i cel+
€
‹+
#,
(Q%+
"'<
M
T+
+
M
M
EGƒ
+
~Q
[+
T
~•
"
#,
(Q%
+
M
:f
M
i ha publicat un Diccionari de la Cançó. "
Mar i cel Q
/)
,
+
M
-
V
”Y
+
+
f
-
V
-
,
T+
,U
,
V
V
amagat en els llibres.
(
‹
:%
9
'
4
)
+
,
V
V
+
,
+
6
9
,
?
V
Q
T

"
-
#+
V
,+
-
/+
V
+
!
9
Q
T+
Q
+
4
EGƒ
)
+
9
daiaks+
T
•
#,
(Q%+
4
:%
9
y ha publicado un Diccionario de la Canción. Su taller sobre
Mar i cel intenta acercar los clásicos a los lectores jóvenes y
V
,M
4
V
T
V9+
4-
9
%
V
”
+
+
%
-
V
9
9
-
Q
T+
,
,
hay escondido en los libros.
Departamento Lengua y Literatura ESO y Bachillerato
Departament Llengua i Literatura ESO i Batxillerat
Tierra media 27
Primer !
en Llengua italiana
-
66)+
@&J›
Abat Oliba Spínola
"

,
)
tudiem llengua italiana com a segona llengua
V
/
/
~
Li +
,
T
(+
%
&
,
!
V
,
T+
,
M
~,
U
,
V
+
:
,
]
)
~V
+
f+
,
9
V
V
/
+
M+
~9
T
+
/
+
,
M
,
'
)
riositat de saber si ens podríem comunicar bé
"
Q
V
-)
U,+
+
-
U+
28 Tierra media
+
+
|
-

"
9
V
~U
M
-
)
~9
`
/
~U+
+
~Vf•f
-)
,U
)
-
-
+
,U
~
,U
/+
+
M+
V
+
Q
/)
X
-
+
+
/U
$M
+
Q
M
)
-
'
T+
*
%+
(
‹š+

‹f-
*
!
M
+
-
/T
,
VT
/
~|-
/
%
#

X
,U
V
+
,
M
V
+
,
+
V
~f
M
M
!
9
-
~"
#
X
`
:
~
-
`
U+
V
V
~
,
,
-Y
Q
V
]
M
,
,
)
!+
:
]
(
,
,
~V
%+
~V
+
,U
V
U
,
•{esisto
Primer Intercambio en Lengua Italiana
-
66)+
@&J
›
<
'T
V
,
)
Q
V
/
/
-
66)+
+
,
(+
%
&
T
V
+
VT
-+
,
'
T
)
,

,
,
T+
,
M
,
V)
+
:
,
-
,
+
9
?
V
9
/4
9+
4+
T
9
?
T
Q
V
-
M+
+
9
-
9
+
(
?+
T
+
-
V
?
V
V
M
M
4-
)
?
`
M+
+
V•
%
-
,
-
9
-
+
,M
T
9
,M
/+
9
+
4+
9
/
-
+
+
/
$M
+
4
Q
4
)
4-
'
+
*
%+
(,
‹š+

‹%-
9
*

M
T
+
-
9
/
,
V)
bíamos hecho durante el día.
"
|-
T
V
%
#
)
V
,
VT
+
,
9
V
+
9
,
4)
+
4

)
?
%
V
V
"
#
cantando el Virolai.
`
V
V
-
`)
+
V
9
V
,
,
,
-|
Q4
9
9
V
6
M
T
,
,
!+
:
6
(
,
V
%+
9
V
/
4+
,
V
,
•”esis
Alumnos de Italiano de Primero de Bachillerato
Alumnes d´Italià de Primer de Batxillerat
Tierra media …H
Seguir aprendiendo
<
V
-
,
6
,
)
/
[
+
"
…H
‹
-
6
T
&+
,U
6
U
;
)
-+
f+
f
(
/
$
;,
+
)
-+
;
/
”
M
Q
:k
X
Q
/
'V4+
,
_Iƒ
[V
/
%
U-
+
;%
”)
U
//U
f
/
%
;
+
)
%
/)Q
$M
;
;f+
6
U+
(*+
)
+
*#<'+
+
-
f))
/,šU
;f-+
,
"
,
+
,
/
+
f
/)Q
) va permetre pujar al terrat de la Facultat a observar amb
30 Tierra media
+
|
;
-
M
/
;
+
Q
f
/f
(
+
M
,
U
T
f+
%
-
-
)
)V
/
,
I$
V:
X
-+
f
-
,
V:
)
/
Q
"
k
Josep Mª Boronat
Montse Ainchil
Fem Química al laboratori
"
…E
+
+
)
/
^T
+
;Q-
/
;
-
/
/
X
%
/
)
U
,+
+
/
;
2.
š
š
X
de l’aigua de Barcelona respecte a un aigua d’alta mun)
9
,
f
,
V
/
U
3.
!-,
U
#Q]
:
1.
-
#
U
+
;
-T+
,U
/
;
Tierra media 31
4.
!W
;
X
Q
-
)
-:
U
5.
"
%
/
'
M
X
f
@f
f
)’Gˆ*J
T,
@)EH‚ˆ*J
)
/
,+
,
+
)
dueixen en alguns cossos.
X
,U
;
/
-
Maria Lax
Endinsa’t a la Bioquímica
"
…‚
+
_
"'<
,
)
+
E
+

&

/
-
-
>";
,T{
,
-
+
%
:)U+
-
;-
-+
Q
,
,T

#+
%+
+
U
M
;
,
==!
,
V
;-+
-
&
%+
^U
M
,TŠ
$
-,
%
$
de les propietats de l’orina.
;
;
/-
*%
;
T
X
&
:
32 Tierra media
\
+
"
T
…H
"
-
6
T
&+
,
6
una serie de experimentos muy innovadores y sugerentes
-+
%-+
T
9
%)
(
/
V
)
-
$
+
Q
-+
9
)
V
”
9
M
6
w
Q
:k
V
9
Q
%
/
Shangái+
,
_Iƒ
[V
9
/
%
M-
-%
/
%-+
,
%
/)Q
9
)
+
9
%
6
”
9
//
V
%
+
9
%
6
/)Q
$M
/
%+
6
)
+
(*+
9
+
Q
4
*#<'+
+
-
%)
9
/
+
Q-
V
-
/
/
Fue una ocasión excepcional para hacer determinadas expe)
,+
+
V
V
V
E
`
,?
#V
,
V
2. Aguas de Busot duras y aguas blandas. Comprobamos la
6

)
?
9
,
I
!-:
M
#
+
4
-T+
_
!
K
-
-:
z
"
%
/T
'
4
#)
V
%
@%
%
)’Gˆ*J
9
%
T,
@)EH‚ˆ*J
9
)
/
,+
Q
+
algunos cuerpos.
"
+
,
T
/
+
9
,
V
/
-%
6
9
-
4
+
9
Q
Maria Lax
4-
M
/
4
+
9
%
9
/%
Adéntrate en la Bioquímica
precursores de los rayos.
"
T
…‚
+
_ˆ
"'<
,
/
V
4
4
I$
T+
9
Eˆ
V+
/
V
9
+
/
T
&

V
-)
4-
,
V
-
>M
,T{
/
wT
"
-
+
,
k
%
:)M+
-
-
)
(
+
%
,
/
-+
,
,T
9
T
#+
T
%+
+
+
4
4-
9
==!
gustó mucho y esperamos poder volver el próximo curso.
V
-+
-
Josep Mª Boronat
Montse Ainchil &
%+
‰^M
,TŠ
$
4-
%
$
9
las propiedades de la orina.
Q
/4-
*%
%
Hagamos Química en el laboratorio
"
M
…E
+
+
V) &
9
9
/
^T
&
provechosa.
Tierra media 33
Cioran II
VV+
/
9
9
V
T
-
>#
+
+
-)
"
/%
+
6+
:
(T•{+
:
"
%
-
,
,
,
V
E_H…
%
+
9
%
)
"
6
V
+
?
,?+
+
descuidada a descargar maletas al compás de la sintonía dudas y dilemas. Acostumbraba a apartarme del resto
4
V
,
/
Q
"

"
T
:
+
*
9
*+
,
V
-+
,
Q
‰^M
V
Š
6
4
9
-%
T
%
-
+
V
,
%
,
obligación cada domingo levantarse por el malestar gene)
,
-+
,
V
4
"M
,
?+
ahogando las penas en copas de balón.
+
'T
-
9
T+
) *
V
,
/
+
,
V
"
*T
+
T-

V,
-
9
T
/
9
T
+
salón principal del hotel; antes saludé al personal mien) }
T
+
)
tras me llenaba los bolsillos de caramelos.
:
9
+
V9
M
|
"
|)

VT
+
4
4-
9
,
-
#
/
$
a la verdad absoluta.
34 Tierra media
#
M
+
T
)
+
/

,
-
/
”V
%
|Q+

Q
,

,
"
Q
Q
+
T
%
9
>{
"
X-+
'
(+
>
({+
*)
+

9
4
+
V
(%
,
-%
%
+
T
+
6
VT
+
6
V
-+
>{
,
T
-
4
M
/)
ron sus cuarenta y seis metros de altura o sus casi dos mil
?
-š+
Q
Q
$
9
/
Pablo Navarro
2º Bachillerato B
Tierra media 35
El mejor precio
para tu
seguro de hogar
208€
*
Descuento especial en seguros de hogar
para alumnos y antiguos alumnos CEU
Tu seguro de hogar al mejor precio y con las mejores coberturas:
_ Servicio de bricolaje a domicilio: nos encargamos de trabajos de mantenimiento
o decoración de tu vivienda, como colgar unas cortinas, montar un mueble, etc.
_ Reparación de electrodomésticos gratuita: solo tienes que llamarnos y nuestros
técnicos se ocuparán de todo.
_ Servicio de asistencia informática: soporte técnico 24 horas los 365 días del año
a través de teléfono e internet.
Infórmate en el 915 971 342.
MAPFRE colabora con la Agrupación de Antiguos Alumnos CEU en las jornadas de
Outplacement.
* Piso de 100m2 en Madrid, año de construcción 1980 y máximos descuentos aplicados.
mapfre.es
Seguros de Hogar
36 Tierra media