vinyes per calor - Vineyards for heat

Comentarios

Transcripción

vinyes per calor - Vineyards for heat
LIFE 13 ENV/ES/000776 – V4H
SIMPOSI
“VINYES PER CALOR”
Vilafranca del Penedès, 10 i 11 de març de 2016
Dijous, 10 de març
Arribada dels participants, recollida i trasllat a l’hotel.
17:30 Rebuda dels participants a l’Enològica.
Salutació de l’Alcalde, Sr. Pere Regull.
1a Sessió de treball: L’ Energia al segle XXI. Sr. Dionís Guiteras, President de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació Barcelona i Sr. Gijsbert Huijink , gerent de Som Energia.
La Producció Local d’ Energia: l’experiència d’explotació de la ciutat de Bühl,
Sr. Jörg Zimmer i Sr. Andreas Anton.
La Cooperació de les Ciutats Europees: Sra. Carme Ribes, Secretària General de
Recevin.
Anàlisi de la Biomassa de la Vinya: Sr. Robert Savé, IRTA i Sr. Pere Navarro, Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya.
19:30 Visita i Sopar a Bodegues Pinord.
1
www.vineyards4heat.eu
LIFE 13 ENV/ES/000776 – V4H
Divendres, 11 de març
9:00 Recollida Hotel i trasllat a l’Enològica.
9:30 2a Sessió
Projecte: “VinyesxCalor”
Una visió global: Sr. Jordi Cuyàs, coordinador del Projecte.
El rol dels pagesos: Sr. Joan Marcé, President de la cooperativa Covides.
Recollida i Logística: Sr. Juli Silvestre, gerent de Nou Verd.
L’ explotació a través d’una empresa municipal: Sr. J.C. Ferraté, gerent de l’Empresa
Municipal d’Aigües de Vilafranca.
Altres experiències d’aprofitament de la biomassa de la vinya : Sr. Enrique Ferrando,
Director Gerent i Sr. Jose Antonio Huertas, Vicepresident de Pelets Combustible de la
Mancha, S.L.
El Canvi Climàtic en el sector del Vi: Sr. Miquel A. Torres, President de Bodegues Torres.
12:00 3a Sessió (oberta a empreses interessades)
Visita a les instal·lacions (Districte de Calor La Girada + Cava Vilarnau).
14:00 Visita i Dinar a la Cava.
17:00 4a Sessió: Anàlisi de les instal·lacions visitades. Idees generades
Sr. Josep Mª Martí, Regidor de Medi Ambient de Vilafranca del Penedès.
Sr. Pere Escolar i Sra. Clara Santamaria, President i Gerent del Clúster Innovi.
19:00 Visita instal·lacions Energia Renovable Bodegues Torres (solar i biomassa).
Conclusions generals de la trobada.
20:30 Sopar a Mas Rabell, de Bodegues Torres i trasllat a l’hotel.
2
www.vineyards4heat.eu
LIFE 13 ENV/ES/000776 – V4H
SYMPOSIUM VINEYARDS FOR HEAT
Ficha de Inscripción - Inscription form - Fragebogen
(10 y 11 marzo 2016 – March 10th and 11th 2016 – 10.-11. Maerz 2016)
Para formalizar la INSCRIPCIÓN, deberá cumplimentar esta ficha y remitirla a
RELACIONS
INTERNACIONALS,
por
correo
electrónico
a
la
dirección
[email protected], antes del 29 de FEBRERO de 2016.
To register, please complete this form and send it to RELACIONS INTERNACIONALS by email to [email protected], before next 29th FEBRUARY 2016.
Bitte fuellen Sie dieses Formblatt vollstaendig aus und senden es bis spaetestens
29.02.2016 per Email an RELACIONS INTERNACIONALS [email protected]
•
NOMBRE/NAME/NAME:......…………………………………………………………
•
APELLIDOS/SURNAME/NACHNAME:……………….………………………………
•
ENTIDAD/ENTITY/DIENSTSTELLE:…………………..…………………………………
•
CARGO/POSITION/AMT:………………………………………….…………………
•
DIRECCIÓN/ADDRESS/ADRESSE:…………….…………………………………….
•
TELÉFONO/PHONE/TEL.NR:.…………………………………………………………
•
FAX: …………….………………………………………………………………………
•
EMAIL:…………..….………………………………………………….…………………
•
MÓVIL/MOBIL/HANDYNR.:….………………………………………………………..
•
LLEGADA/ARRIVAL/ANKUNFT (día y hora / date and time/ Tag und Uhrzeit):
…………….……………………………………………………………………………..
•
AEROPUERTO DE LLEGADA Y SALIDA / ARRIVAL and DEPARTURE AIRPORT/
ANKUNFTS- und ABREISEFLUGHAFEN:
………………………………………………………….…………………………………
•
SALIDA/DEPARTURE/ABREISE (día y hora/ date and time/Tag und Uhrzeit):
……………………………………………………………………………………………
Programa Viñas por Calor – renión, 10 y 11 de marzo de 2016
Program Viñas por Calor - reunión, March 10th and 11th 2016
Programm Viñas por Calor – reunión 10.-11. Maerz 2016
LIFE 13 ENV/ES/000776 – V4H
PARTICIPACIÓN /PARTICIPATION/ TEILNAHME
Marcar con una X los actos/Mark with an X the acts/ Markieren Sie mit einem X die
Veranstaltung
Jueves, 10 de marzo – Thursday, March 10th - Donnerstag, 10. Maerz
17:30 h.
Recepción de los participantes/ Primera sesión de trabajo
Receipt of the participants/ First session
Inempfangnahme der Teilnehmer/ Erste Sitzung
19:30 h. Visita y Cena en las Bodegas Pinord
Visit and dinner in Bodegas Pinord
Besuch und Abendessen im Bodegas Pinord
Viernes, 11 de marzo – Friday, March 11th – Freitag, 11. Maerz
9:30 h. Segunda sesión/ Second sesión/ Zweite Sitzung
12.00 h. Tercera sesión/ Third session/ Dritte Sitzung
14.00 h. Visita y Comida/ Visit and Lunch/ Besuch und Mittagessen
17:00 h. Cuarta sesión/ Fourth sesión/ Vierte Sitzung
19:00 h. Visita a las instalaciones de Bodegas Torres
Visit the installations of Bodegas Torres
Besuch der Anlagen von Bodegas Torres
20:30 h. Cena en Mas Rabell/ traslado
Dinner in Mas Rabell/ transfer to the hotel
Abendessen im Mas Rabell/ Transfer zum Hotel
Programa Viñas por Calor – renión, 10 y 11 de marzo de 2016
Program Viñas por Calor - reunión, March 10th and 11th 2016
Programm Viñas por Calor – reunión 10.-11. Maerz 2016

Documentos relacionados