ii cumbre turquía–españa celebrada en madrid

Comentarios

Transcripción

ii cumbre turquía–españa celebrada en madrid
AÑO III
NÚMERO 12
MAYO 2010
II. TÜRKİYE-İSPANYA ZİRVESİ
MADRİD’DE YAPILDI
II CUMBRE TURQUÍA–ESPAÑA
CELEBRADA EN MADRID
DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ
EGEMEN BAĞIŞ, MADRİD’DE
TEMASLARDA BULUNDU
EGEMEN BAĞIŞ, MINISTRO DE ESTADO
Y PRINCIPAL NEGOCIADOR, MANTUVO
CONTACTOS EN MADRID
KONYA İLE CORDOBA KARDEŞ
KENT OLDU
HERMANAMIENTO ENTRE LAS
CIUDADES DE KONYA Y CÓRDOBA
30. ULUSLARARASI FITUR TURİZM FUARI
MADRID, 20-24 OCAK 2010
30º EDICIÓN DE FITUR EN MADRID
Puente
ente
te
Köp ü -DE
Köp
Köprü
1 2010
CELEBRADA DEL 20 AL 24Pue
DE
ENERO
Revista número 12 - Mayo 2010
2 - Puente Köprü
IÇINDEKILER
INDICE
SAYFA / PÁGINA
II. TÜRKİYE-İSPANYA ZİRVESİ MADRİD’DE YAPILDI
II CUMBRE TURQUÍA–ESPAÑA CELEBRADA EN MADRID
5
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN MADRİD’DE NUEVA ECONOMİA
FORUMUNDA “TÜRKİYE-İSPANYA: BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAH İÇİN ORTAK
VİZYON” KONULU BİR KONUŞMA YAPTI
EL PRIMER MINISTRO RECEP TAYYİP ERDOĞAN PRONUNCIÓ UN DISCURSO
TITULADO“TURQUÍA-ESPAÑA: UNA VISIÓN COMÚN PARA LA PAZ, LA
ESTABILIDAD Y LA PROSPERIDAD” EN NUEVA ECONOMÍA FORUM
7
“KÜLTÜRLERARASI SEVİLLA NODO ÖDÜLÜ” BAŞBAKAN RECEP TAYYİP
ERDOĞAN’A VERİLDİ
EL PRIMER MINISTRO RECEP TAYYİP ERDOĞAN FUE GALARDONADO CON EL
PREMIO“SEVILLA NODO ENTRE CULTURAS”
10
BAĞIŞ: “ AVRUPA SORUN,TÜRKİYE ÇÖZÜM”
BAĞIŞ: “EUROPA ES EL PROBLEMA Y TURQUÍA LA SOLUCIÓN”
12
KKTC CUMHURBAŞKANI TALAT AB DÖNEM BAŞKANI İSPANYA’NIN
DAVETLİSİ OLARAK MADRID’E GELDİ
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA TURCA DEL NORTE DE CHIPRE,
SR. TALAT, VISITO MADRID INVITADO POR ESPAÑA, PRESIDENTE DE
TURNO DE LA UE
14
KRALİÇE SOFİA’NIN NAZAR BONCUĞU KOLEKSİYONU
LA COLECCIÓN DE AMULETOS CONTRA EL MAL DE OJO DE SU MAJESTAD
LA REINA DOÑA SOFÍA
16
“LOS TURCOS” DE SAX 90. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
“LOS TURCOS” DE SAX CELEBRAN EL 90º ANIVERSARIO DE SU
FUNDACIÓN
18
KONYA İLE CORDOBA KARDEŞ KENT OLDU
HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE KONYA Y CÓRDOBA
20
30. ULUSLARARASI FITUR TURİZM FUARI MADRID, 20-24 OCAK 2010
30º EDICIÓN DE FITUR EN MADRID, CELEBRADA DEL 20 AL 24 DE ENERO
DE 2010
22
LA REBELIÓN DE LOS TULIPANES - POR GIOVANNA G. DE CALDERÓN
24
OBRAS MAESTRAS CONTEMPORÁNEAS DE TURQUÍA
28
“SOUND OF ANATOLIA” ADLI ESER BARSELONA’DA BEĞENİYLE İZLENDİ
LOS BARCELONESES DISFRUTARON DE “SOUND OF ANATOLIA”
31
TBMM HEYETİ İSPANYA’YI ZİYARET ETTİ
VISITA A ESPAÑA DE UNA DELEGACIÓN DE LA GRAN ASAMBLEA
NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA (GANT)
32
MALLORCA’DAKİ TÜRK İŞ ADAMLARI SOFRA’DA BULUŞTU
EMPRESARIOS TURCOS DE MALLORCA SE DIERON CITA EN EL
RESTAURANTE SOFRA
33
Editado por:
T.C. BÜYÜKELÇİLİĞİ / EMBAJADA DE TURQUÍA
www.tcmadridbe.org
C/ RAFAEL CALVO, 18 - 2, A Y B
[email protected]
28010 - MADRID TEL. +34 91 319 80 64
İÇİNDEKİLER
INDICE
CARMEN URIARTE, TÜRKİYE’NİN BILBAO FAHRİ KONSOLOSU: “TÜRKİYE,
AVRUPA’NIN DOĞUSUDUR”
CARMEN URIARTE, CONSUL HONORARIA DE TURQUÍA EN BILBAO
“TURQUÍA ES EL ORIENTE DE EUROPA”
34
ANTALYA MİLLETVEKİLİ MEVLUT ÇAVUŞOĞLU AKPM BAŞKANI SEÇİLDİ
MEVLUT ÇAVUŞOĞLU, DIPUTADO POR ANTALYA, ELEGIDO PRESIDENTE DE
LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA
36
SANTA CRUZ DE TENERİFE FAHRİ BAŞKONSOLOSLUĞU AÇILDI
SE HA INAUGURADO EL CONSULADO GENERAL HONORARIO DE TURQUÍA
EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
37
“AVRUPA BAŞKENTİNDE BİR KATALAN “DOKUNUŞ”
UN “TOQUE” CATALÁN EN LA CAPITAL EUROPEA
38
“İSTANBUL DÖNER KEBAP” İSPANYA’DAN SONRA ŞİLİ’DE
TRAS ESPAÑA, ISTANBUL DONER KEBAP LLEGA AHORA A CHILE
40
KISA HABERLER
NOTICIAS BREVES
40
LIBROS RECOMENDADOS
43
ESPECIAL COCINA
44
LÜZUMLU ADRESLER / CONTACTOS DE INTERÉS
46
II. TÜRKİYE-İSPANYA ZİRVESİ
MADRİD’DE YAPILDI
T
ürkiye ile İspanya arasında her
alanda yoğunluk ve derinlik
kazanan ilişkilerin kurumsal bir
yapıya kavuşturulması fikrinden hareketle Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı
Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun, iki
ülke Hükümetleri arasında her yıl düzenli
toplantılar yapılması konusunda varmış
oldukları mutabakat uyarınca II. Türkiyeİspanya Zirvesi, 22 Şubat 2010 Pazartesi
günü Madrid’de yapıldı. Bilindiği üzere, I.
Türkiye-İspanya Zirvesi, 4 Nisan 2009 tarihinde İstanbul’da yapılmıştı.
etmiş oldu.
Moncloa’da,
resmi
törenle karşılanan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Şeref Kıtasını selamlayıp Türkiye
ve İspanya Milli Marşlarını dinledikten sonra iki heyet arasında görüşmelere geçildi.
Başbakanların
yanı
sıra,
İspanyol
muhatapları ile bir araya gelen Bakanlar, iki
ülke arasındaki sektörel konular üzerinde
görüşmelerde bulundular.
Görüşmelerden sonra ortak bir basın
toplantısı düzenleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Jose
Luis Rodriguez Zapatero, iki ülke arasında
hızla gelişmekte olan siyasi, ticari ve ekonomik ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunarak, AB Dönem Başkanı olan İspanya’nın,
AB üyeliği sürecinde Türkiye’ye vereceği
desteğe değindiler.
Türk ve İspanyol heyetleri arasındaki
görüşmelerin tamamlanmasından sonra,
İspanya Kralı Juan Carlos’u ziyaret eden
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sevilla
NODO Vakfı tarafından bu yıl altıncısı verilen “Kültürlerarası Sevilla NODO Ödülü”nü
almak üzere Sevilla’ya gitti
II. Türkiye-İspanya Zirvesi toplantılarında
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a,
şu Bakanlar eşlik ettiler: Medeniyetler
İttifakı’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, Dış Ticaretten Sorumlu
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Recep
Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım,
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel
Eroğlu. Böylece bir Türk Başbakan tarihte ilk kez 10 Bakan ile yurt dışına seyahat
Puente Köprü - 5
Revista número 12 - Mayo 2010
II CUMBRE TURQUÍA–ESPAÑA
CELEBRADA EN MADRID
L
a II. Cumbre ente Turquía y
España se celebró en Madrid, el lunes, 22 de febrero
de 2010, de conformidad
con lo acordado entre el Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan y
el Presidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero, para la celebración de cumbres anuales entre los gobiernos de Turquía y España, partiendo
de la idea de dar una estructura institucional a las relaciones entre los dos
países que están adquiriendo cada vez
más profundidad y peso en todos los
campos. Como se sabe, la I Cumbre
entre Turquía y España tuvo lugar en
Estambul el 4 de abril de 2009.
En la II Cumbre entre Turquía y España, el
Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan estuvo acompañado por Mehmet Aydın, Ministro de Estado encargado de la Alianza
de Civilizaciones, Egemen Bağış, Ministro
de Estado y Principal Negociador, Zafer
Çağlayan, Ministro de Estado encargado
del Comercio Exterior, Vecdi Gönül, Ministro de Defensa Nacional, Ahmet Davutoğlu,
Ministro de Asuntos Exteriores, Recep
Akdağ, Ministro de Sanidad, Binali Yıldırım,
Ministro de Transporte, Taner Yıldız, Ministro de Energía y Recursos Naturales y
Veysel Eroğlu, Ministro de Medio Ambiente y Bosques. Fue ésta la primera vez que
un Primer Ministro turco viajó al extranjero
acompañado por 10 ministros.
El Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan
fue recibido en la Moncloa en un acto oficial. Tras el pase de revista militar, se entonaron los himnos nacionales de ambos
países y se dio paso al inicio de las reuniones entre las delegaciones.
Al igual que hizo el Primer Ministro turco,
los ministros se reunieron también con
sus homólogos españoles y trataron temas sectoriales entre los dos países.
Tras las reuniones, el Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan y el Presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero,
ofrecieron una rueda de prensa y dieron
cuenta de las relaciones políticas, comerciales y económicas entre los dos países
que están creciendo con gran celeridad, e
hicieron mención del apoyo que España,
como presidente de turno de la UE, prestará a Turquía en su proceso de adhesión
a la UE.
Tras las reuniones entre las delegaciones
de España y Turquía, el Primer Ministro
Recep Tayyip Erdoğan fue recibido en audiencia por SM el Rey Don Juan Carlos, y,
posteriormente, viajó a Sevilla para recibir
el Premio Sevilla NODO Entre Culturas,
que la Fundación Sevilla NODO le ha otorgado este año en su sexta edición
6 - Puente Köprü
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN MADRİD’DE
NUEVA ECONOMİA FORUMUNDA
“TÜRKİYE-İSPANYA: BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAH
İÇİN ORTAK VİZYON” KONULU BİR KONUŞMA YAPTI
2
2 Şubat 2010 tarihinde
Madrid’de yapılan Türkiyeİspanya Zirvesine katılan
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, aynı gün “Nueva Economia Forum” adlı düşünce
kuruluşunun The Wall Street Journal
ile işbirliği içinde düzenlenen çalışma
kahvaltısında “Türkiye-İspanya: Barış,
İstikrar ve Refah için Ortak Vizyon” konulu bir konferans verdi. Toplantıya İstanbul
Politika Merkezi ile birlikte I. Türkiyeİspanya Zirvesi öncesinde İstanbul’da
Sivil Forum toplantısını organize eden
Avrupa-Akdeniz Enstitüsü (IEMed) de
sponsor olarak katıldı.
İspanyol bürokratlar, kordiplomatik,
İspanyol iş çevreleri temsilcileri, basın
mensupları
ve
akademisyenlerden
oluşan 400 kişilik bir dinleyici grubu
tarafından izlenen Başbakan Erdoğan,
İspanya Senatosu Başkanı Javier Rojo
tarafından takdim edildi.
TÜRKİYE İLE İSPANYA ELELE
Başbakan Erdoğan ilgi ile izlenen
konuşmasında, özetle, İspanya ile
Türkiye’yi birbirine yaklaştıran bir çok
ortak yanın bulunduğunu, Osmanlı ve
İspanyol İmparatorluklarının Akdeniz’de
hakimiyet kurmak amacıyla tarihte zaman zaman karşı karşıya geldiklerini,
ancak iki ülke arasında XVIII. yüzyıldan
beri sarsılmaz bir dostluk bulunduğunu,
2002 yılından itibaren yeni bir sayfa
açılarak ikili ilişkilerin daha ileri boyutlara
taşındığını, İspanya ile Türkiye’nin, sadece küresel ekonomik krizlere karşı değil,
küresel sorunlara karşı da elele mücadele
ettiğini, Türkiye ile İspanya’nın, kültürler
ve medeniyetler arasında artan diyalog
eksikliği ile hoşgörüsüzlüğe karşı Medeniyetler İttifakı çatısı altında buluştuklarını,
iki ülkenin öncülüğünde hayata geçirilen
Medeniyetler İttifakı projesine bugün
115 ülke ve uluslararası kuruluşun üye
olduğunu ve dost İspanya ile Türkiye’nin
bu girişime önayak olmasından büyük
mutluluk duyduğunu ifade etti.
300 İSPANYOL ŞİRKETİ TÜRKİYE’DE
İspanya ile Türkiye arasında özel sektörlerin güçlendirilmesine özel bir önem
verildiğini vurgulayarak konuşmasına
devam eden Başbakan Erdoğan, 300’ü
aşkın İspanyol şirketinin Türkiye’de faaliyet göstermekte olduğunu, Türkiye’de
kapıların
ardına
kadar
İspanyol
yatırımcılara açık bırakıldığını, İspanya’da
ise 70 kadar Türk şirketinin faaliyette
bulunduğunu anlattı.
“TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLEYEN İSPANYA GERÇEĞİ GÖRDÜ”
AB-Türkiye ilişkilerine de değinen
Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin dış
politikasında önceliği olan AB’nin
yükümlülüklerine sadık kalmasını isteyerek, Türkiye’nin tam üyelik hedefi
doğrultusunda kararlı bir şekilde ilerlemekte olduğunu, Türkiye’nin AB üyeliğini
Puente Köprü - 7
Revista número 12 - Mayo 2010
destekleyen
İspanya’nın
gerçeği
gördüğünü, İspanya tarafında Türkiye’ye
verilen desteğin anlamlı,önemli ve çok
değerli karşılandığını, İspanya’nın AB
Dönem Başkanlığı sırasında, Türkiye’nin
AB’ye katılım müzakerelerine ciddi bir
ivme kazandırılmasının beklendiğini,,
iki ülke arasındaki dostluğun bunu
sağlayacak birikime sahip olduğunu belirtti.
“KOMŞULARIMIZ İLE SIFIR
PROBLEM”
Türkiye’nin “Komşularla sıfır problem” anlayışı doğrultusunda çizilen dış politikasında önemli atılımlar
gerçekleştirdiğine işaret eden Başbakan
Erdoğan, Yunanistan, Suriye, Irak, İran,
Gürcistan, Rusya, Bulgaristan ve Ro-
manya ile ileri boyutlara taşınan ilişkiler
hakkında açıklamalarda bulunarak,
Ermenistan’ın ikili normalleşmeye iyi
niyetle bağlı kalması ve gerekli siyasi
iradeyi sergilemesi durumunda bölgede istikrar adına önemli bir adım
atılabileceğini kaydetti.
özel sorumluluğu olduğuna, AB Dönem başkanı İspanya’nın, bu noktada da çözüme destek sağlayacağına
inanıyoruz.”
Kıbrıs’ta ise, müzakere sürecinin adil
ve kalıcı bir çözüme en kısa zamanda
kavuşturulması yönünde, anavatan ve
garantör olan Türkiye’nin desteğini sürdürmeye devam edeceğine dikkat çeken
Başbakan şöyle konuştu:
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
konuşmasının son bölümünde ise, Türkiye ile İspanya’nın, bölgesel ve küresel
sorunların çözümünde örnek bir işbirliği
sergilemekte olduklarını vurgulayarak “
Türkiye’nin de, İspanya’nın da potansiyeli
mevcut seviyenin çok üstünde. Karşılıklı
atılacak adımlarla bu işbirliğini güçlendirmeliyiz. Ülkelerimizin geleceğinden
son derece ümitliyim. Aynı heyecanı
İspanyol dostlarımızda da görüyor olmak umudumu artırıyor.” dedi
“Önümüzdeki kısa dönem, sürecin
akıbeti açısından hayatı önem arz ediyor. Kıbrıs Rum tarafının çözüm yolunda gerekli iradeyi göstermeye teşvik
edilmesi hususunda AB üyesi ülkelerin
İSPANYA İLE TÜRKİYE ARASINDA ÖRNEK İŞBİRLİĞİ
EL PRIMER MINISTRO RECEP TAYYİP ERDOĞAN
PRONUNCIÓ UN DISCURSO TITULADO“TURQUÍAESPAÑA: UNA VISIÓN COMÚN PARA LA PAZ, LA
ESTABILIDAD Y LA PROSPERIDAD” EN NUEVA
ECONOMÍA FORUM
E
l Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan participó en
la Cumbre entre Turquía y
España que tuvo lugar en
Madrid el 22 de febrero de
2010, y el mismo día pronunció un discurso titulado “Turquía-España: una visión común para la paz, la estabilidad y
la prosperidad” en el desayuno de trabajo organizado por el think tank “Nueva Economía Forum”, en colaboración
con The Wall Street Journal. El evento
estuvo copatrocinado por el Centro
de la Política de Estambul y el Instituto Europeo del Mediterraneo (IEMed).
El IEMed organizó la reunión del Foro
Cívico en la víspera de la 1ª Cumbre
entre Turquía y España que tuvo lugar
en Estambul.
La conferencia del Primer Ministro Erdogan, cuya presentación corrió a
cargo del Presidente del Senado, Javier Rojo, contó con una audiencia de
unas 400 personas, entre funcionarios
españoles, representantes del cuerpo
8 - Puente Köprü
diplomático acreditado en el país, empresarios, prensa y académicos.
TURQUÍA Y ESPAÑA
MANO A MANO
En su discurso, el Primer Ministro Erdogan trazó, en grandes líneas, los
múltiples puntos comunes que acercan a los dos países: la firme amistad
que une a España y Turquía desde el
siglo XVIII, a pesar de la rivalidad que
hubo a veces entre los dos países en
su pugna por controlar el Mediterráneo; la apertura de una nueva página
en 2002 para potenciar las relaciones
y elevarlas a un nivel superior; la lucha
que tanto España como Turquía están
librando mano a mano no sólo contra
la crisis económica, pero también contra los problemas globales; el espacio
común que Turquía y España han encontrado bajo el paraguas de la Alianza de Civilizaciones en contraposición
con la creciente falta de diálogo y to-
lerancia entre las culturas y las civilizaciones; y la felicidad que le embarga al
ver que Turquía, junto con España, son
los copatrocinadores de la iniciativa de
la Alianza de Civilizaciones, que hoy
cuenta con la afiliación de 115 países y
organizaciones internacionales.
“CERO PROBLEMAS
CON LOS VECINOS”
Asimismo, el Primer Ministro Erdogan
puntualizó en su discurso que Turquía
ha realizado un importante progreso en
materia de política exterior, guiada por
un talante de “cero problemas con los
vecinos”, y ha impulsado el nivel de sus
relaciones bilaterales con Grecia, Siria,
Irak, Irán, Georgia, Rusia, Bulgaria y Rumania. El Primer Ministro enfatizó que
en caso de que Armenia siguiera leal y
con buenas intenciones en el proceso
de normalización de las relaciones, y
demostrara la voluntad política necesaria, se daría un paso muy importante en
favor de la estabilidad en la región.
En cuanto a Chipre, Erdogan expresó
el apoyo que presta Turquía, como madre patria y país garante, para que se
logre una solución justa y duradera en
el proceso de negociaciones, y continuó:
“El corto periodo que se avecina alberga una importancia vital para el desenlace del proceso. Estamos convencidos de que los miembros de la UE
tienen una responsabilidad especial
para instar a la parte grecochipriota a
que demuestre la voluntad necesaria
en el camino hacía la solución del problema. Estamos convencidos de que
España, presidente rotatorio de la UE,
prestará su apoyo para el logro de una
solución.”
UNA COOPERACIÓN
EJEMPLAR
ENTRE
ESPAÑA Y TURQUÍA
En la parte final de su discurso, el Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan
hizo hincapié en la ejemplar cooperación que despliegan España y Turquía
a la hora de solucionar problemas regionales y globales, y enfatizó “la capacidad que existe en ambos países
supera con creces el nivel actual. Podemos fortalecer esta cooperación a
través de los pasos que ambos vamos
a dar. Personalmente he depositado
una gran esperanza en el futuro de
nuestros dos países. Al comprobar que
soy correspondido por parte de nuestros amigos españoles, esta esperanza
ha salido reforzada.”
Puente Köprü - 9
Revista número 12 - Mayo 2010
“KÜLTÜRLERARASI SEVİLLA NODO ÖDÜLÜ”
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A
VERİLDİ
S
evilla’da kurulu NODO Vakfı,
bu yıl, Kültürlerarası Sevilla
NODO Ödülünü Başbakanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a verdi. Başbakanımız,
Medeniyetler İttifakı girişiminin Eşbaşkanı olarak
uluslararası barış ve güvenliğin tesisine, halklar arasında dostluğun geliştirilmesine ve
uluslararası sorunların giderilmesine yaptığı
katkılardan ötürü bu ödülü layık görüldü.
Belediye Başkanı Monteseirin’in yanı sıra,
Sevilla Özerk Yönetimi Adalet ve Kamu
İdaresi Bakanı Begona Alvarez, Sevilla Valisi Faustino Valdes, Türkiye’nin Sevilla Fahri
Konsolosu Manuel Moreno ve Filipinler’in
Sevilla Fahri Konsolosu da hazır bulundular. Sevilla Belediye Başkanı Monteseirin
ödül töreninden sonra, Başbakan Erdoğan
ve beraberindeki heyet onuruna Alcazar
Sarayında bir akşam yemeği verdi.
Madrid’de yapılan II. Türkiye-İspanya Zirvesinden sonra Sevilla’ya geçen Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’a, Sevilla Belediyesinde düzenlenen bir törenle ödülü tevdii
edildi. Sevilla Belediyesinde düzenlenen
törene, 10 Bakandan oluşan beraberindeki
Türk heyet ve eşi Emine Erdoğan ile katılan
Başbakan Erdoğan’a ödülü Sevilla Belediye Başkanı Alfredo Sanchez Monteseirin
tarafından takdim edildi. Törende, Sevilla
Ertesi gün Sevilla Özerk Yönetim Başkanı
Jose Antonio Grinan’ı ziyaret eden
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, daha
sonra Cordoba’ya geçerek Tarihi Cami ve
Medinetül Zehra’yı ziyaret etti. Türkiye’ye
hareket etmeden önce, Sevilla’da “A400M”
tipi askeri nakliye uçaklarının imal edildiği
EADS-AIRBUS tesislerini de ziyaret eden
Başbakan, bu kuruluşta çalışan Türk
mühendisler ile sohbet etti
10 - Puente Köprü
EL PRIMER MINISTRO RECEP TAYYİP
ERDOĞAN FUE GALARDONADO CON EL
PREMIO “SEVILLA NODO ENTRE CULTURAS”
L
a Fundación NODO, con sede
en Sevilla, concedió el premio
Sevilla NODO entre Culturas de
este año a nuestro Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan. Este
premio le fue otorgado a nuestro Primer
Ministro en reconocimiento de su contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como del fomento de las relaciones de amistad entre los
pueblos y la cooperación en la solución
de los conflictos internacionales, como
copresidente de la iniciativa de la Alianza
de Civilizaciones.
Tras la II Cumbre entre Turquía y España
que se celebró en Madrid, el Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan se trasladó
a Sevilla para recoger dicho premio en un
acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento
de Sevilla. El Primer Ministro acudió a la
ceremonia acompañado por su esposa,
Sra. Emine Erdoğan, y una delegación
compuesta por 10 ministros, y recogió el
premio de manos del Alcalde de Sevilla,
Alfredo Sánchez Monteseirin. Además del
Alcalde de Sevilla, la ceremonia de entrega del premio contó asimismo con la
asistencia de Begoña Alvarez, Consejera
de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía, Faustino Valdés, Subdelegado del Gobierno, Manuel Moreno,
Cónsul Honorario de Turquía en Sevilla y
el Cónsul Honorario de Filipinas en Sevilla. Tras la ceremonia, el Alcalde de Sevilla
Monteseirin ofreció una cena en honor del
Primer Ministro Erdoğan y de su delegación en el Real Alcázar de Sevilla.
Al día siguiente, el Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan visitó a José Antonio Griñan, Presidente de la Junta de
Andalucía, y más tarde se trasladó a
Córdoba para visitar la histórica Mezquita de Córdoba y Medina Azahara. Antes
de regresar a Turquía, el Primer Ministro
visitó las instalaciones de EADS-AIRBUS
en Sevilla donde se fabrica el avión de
transporte militar A400M, y mantuvo una
amena charla con los ingenieros turcos
que trabajan en este proyecto
Puente Köprü - 11
Revista número 12 - Mayo 2010
BAĞIŞ: “ AVRUPA SORUN,
TÜRKİYE ÇÖZÜM”
DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ EGEMEN BAĞIŞ, MADRİD’DE TEMASLARDA BULUNDU
D
evlet Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, AB Dönem Başkanlığını üstlenen
İspanyol muhatapları ile
görüşmelerde bulunmak üzere 15 Ocak 2010’da Madrid’e geldi. Bağış’a
Madrid’deki temaslarında, AB Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkır, AB Genel
Sekreter Yardımcısı Ahmet Yücel, Dışişleri
Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Ayşe Sezgin, Devlet Bakanlığı Dışişleri
Özel Müşaviri ve AB Genel Sekreterliği Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanı Faruk
Kaymakçı, AB Genel Sekreterliği Ekonomik
ve Mali Politikalar Başkanı Aylin Sakızlıoğlu
ve Madrid Büyükelçisi Ender Arat eşlik ettiler.
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, önce İspanya’nın en saygın düşünce
kuruluşlarından biri olan ve ülkemiz hakkında
yaptığı çeşitli yayınlarla tanınan Elcano Kraliyet Enstitüsü tarafından düzenlen çalışma
kahvaltısına katılarak bir konuşma yaptı ve
kendine yöneltilen soruları cevapladı.
İspanya’nın AB’den Sorumlu Devlet Sekre-
teri Diego Lopez Garrido ile görüşmelerde
bulunan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci
Bağış, daha sonra İspanya Dışişleri Bakanı
Miguel Angel Moratinos’u makamında ziyaret etti. Ayrıca İspanya Başbakanlık Genel
Sekreteri Bernardino Leon ile bir araya geldi.
Bağış’ın, Madrid’i ziyareti sırasında üst
düzey yöneticiler ve gazeteciler ile yaptığı
görüşmelerde kullandığı “Avrupa sorun, Türkiye çözüm.” şeklindeki slogan İspanya’da
geniş yankı buldu.
Yapılan
görüşmelerde,
Türkiye’nin
AB üyeliğine verilen desteği dile getiren İspanyollar, İspanya’nın AB Dönem
Başkanlığında yapılacak toplantılar ve üst
düzey görüşmeler hakkında açıklamalarda
bulundular. Türk ve İspanyol heyetleri
arasında yapılan görüşmelerde, İspanya’nın
AB Dönem Başkanlığı sırasında, Türkiye’nin
AB üyeliği sürecinde müzakerelere
açılabilecek olası başlıklar üzerinde de durdular
12 - Puente Köprü
BAĞIŞ: “EUROPA ES EL PROBLEMA Y
TURQUÍA LA SOLUCIÓN”
EGEMEN BAĞIŞ, MINISTRO DE ESTADO Y PRINCIPAL NEGOCIADOR, MANTUVO
CONTACTOS EN MADRID
E
gemen Bağış, Ministro
de Estado y Principal Negociador, llegó a Madrid
el 15 de enero de 2010,
para mantener contactos
con las autoridades de España que
ostenta la presidencia rotatoria de
la UE. En sus reuniones, Bağış estuvo acompañado por Volkan Bozkır,
Secretario General de la UE, Ahmet
Yücel, Secretario General Adjunto de
la UE, Ayşe Sezgin, Embajadora y Directora General de Asuntos Europeos
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Faruk Kaymakçı, Jefe del Gabinete
y Director de Sociedad Civil, Comunicación y Cultura de la Secretaría
General de la UE, Aylin Sakızlıoğlu,
Directora de las Políticas Económicas
y Financieras de la Secretaría General
de la UE, y Ender Arat, Embajador de
Turquía en Madrid.
En primer lugar, el Ministro de Estado y Principal Negociador, Egemen
Bağış, pronunció un discurso y respondió a las preguntas formuladas en
un desayuno de trabajo organizado
por el Real Instituto Elcano, que es
una de las instituciones más respetadas de España y que ha publicado
varios estudios sobre nuestro país.
Tras celebrar un encuentro con Diego
López Garrido, Secretario de Estado
para la UE del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación de España, el Ministro de Estado y Principal
Negociador Bağış, hizo una visita a
Miguel Angel Moratinos, Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación,
en su despacho. Asimismo, también
se reunió con Bernardino León, Secretario General de la Presidencia del
Gobierno.
El lema “Europa es el problema y Turquía la solución” esgrimido por Bağış
en sus reuniones con las autoridades
españoles y en las entrevistas con la
prensa española durante su visita a
Madrid, tuvo un eco considerable.
En los contactos que mantuvo, las autoridades españolas le transmitieron
el respaldo de España a la adhesión
de Turquía a la UE, y le facilitaron información acerca de las reuniones y
entrevistas de alto nivel que se celebrarán en España durante la presidencia rotatoria de la UE. En las
reuniones mantenidas entre las delegaciones turca y española se habló
de los capítulos que se podrían abrir
en el proceso de negociaciones para
la adhesión de Turquía a la EU durante la presidencia española
Puente Köprü - 13
Revista número 12 - Mayo 2010
KKTC CUMHURBAŞKANI TALAT AB
DÖNEM BAŞKANI İSPANYA’NIN DAVETLİSİ
OLARAK MADRID’E GELDİ
K
KTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, AB Dönem Başkanlığını yürüten
İspanya’nın davetlisi olarak
25 Şubat 2010 tarihinde
Madrid’e geldi. İspanya’ya ilk kez resmi
bir ziyarette bulunan Talat, Kraliyet Elcano Enstitüsü tarafından Madrid Basın
Derneğinde düzenlenen bir konferansta
konuştu ve İspanya Dışişileri Bakanı Miguel Angel Moratinos ile bir araya geldi.
Talat, Real Elcano Enstitüsü’nde, akademisyenler, diplomatlar ve gazetecilere
hitaben yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta ilk
defa sorunun çözümünü isteyen iki liderin yönetimde bulunduğuna işaret ederek “ Bunu en iyi şekilde değerlendirmek
gerekiyor.” dedi. Talat ayrıca, Türkiye’nin
AB üyeliğinin Kıbrıs için önemine dikkat
çekerek “ İspanya, Türkiye’nin AB
üyeliğine tam destek veriyor. Zapatero ve
14 - Puente Köprü
Moratinos, Kıbrıs sorununun çözümünde önemli birer aktör olabilirler.” şeklinde
konuştu.
Madrid ziyareti sırasında, İspanya
Dışişlere Bakanı Miguel Angel Moratinos
ile de görüşen Talat, Moratinos’un Rum
kesimine yakın görülen bir siyasetçi
olduğunu vurgulayarak “Kendisinin bizim için önemli avantajları olabilir.” dedi.
Gerek AB ülkesi olarak gerekse
Akdeniz’e kıyısı olan İspanya’nın,
Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda
bulunmasını beklediklerini ifade eden
KKTC Cumhurbaşkanı, Moratinos’un
“ilginç ve isabetli” değerlendirmelerde
bulunduğunu belirterek, “AB Dönem
Başkanı ve Rum kesiminin güvendiği
bir Dışişleri Bakanı olan Moratinos’un”
Kıbrıs’ta çözüme önemli katılarda
bulunabileceğini kaydetti
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA TURCA
DEL NORTE DE CHIPRE, SR. TALAT,
VISITO MADRID INVITADO POR ESPAÑA,
PRESIDENTE DE TURNO DE LA UE
M
ehmet Ali Talat, Presidente de la República
Turca del Notre de Chipre, llegó a Madrid el
25 de febrero de 2010,
invitado por España, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE. Talat, en su
primera visita oficial a España, pronunció un discurso en una conferencia organizada en la Asociación de la Prensa
por el Real Instituto Elcano, y se reunió
con Miguel Ángel Moratinos, Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Talat, en el discurso que pronunció en el
Real Instituto Elcano, ante una audiencia
compuesta por académicos, diplomáticos y periodistas, señaló que por pri-
mera vez hay dos líderes en el poder en
Chipre que desean solucionar el conflicto y añadió “debemos sacar el máximo
partido de esta situación”. Asimismo, Talat, hizo hincapié en la importancia que
tiene para Chipre la adhesión de Turquía
a la UE, y afirmó: “España respalda la
adhesión de Turquía a la UE. Zapatero y
Moratinos pueden ser unos actores muy
importantes en la solución del problema
de Chipre”.
En su visita a Madrid, Talat mantuvo
una entrevista con Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación de España, quien está
considerado como un político cercano
a la parte grecochipriota, según el líder
turcochipriota, que subrayó “el Sr. Moratinos puede suponer unas ventajas
importantes para nosotros”.
El Presıdente de la RTNC, Sr. Talat, expresó sus expectativas de España, tanto como miembro de la UE como en su
condición de país ribereño del Mediterráneo, para contribuir a la solución del
problema de Chipre, señaló los “interesantes y oportunos” comentarios de
Moratinos, y afirmó que “Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores de España,
presidente rotatorio de la UE, y hombre
de confianza de la parte grecochipriota,
puede realizar grandes aportaciones a
la solución en Chipre”
Puente Köprü - 15
Revista número 12 - Mayo 2010
KRALİÇE SOFİA’NIN NAZAR BONCUĞU KOLEKSİYONU
MADRID’DE DİPLOMAT EŞLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GELENEKSEL KERMES
LA COLECCIÓN DE AMULETOS CONTRA EL MAL DE OJO
DE SU MAJESTAD LA REINA DOÑA SOFÍA
LA TRADICIONAL KERMES DE LAS EMBAJADAS QUE SE ORGANIZA POR LA
ASOCIACIÓN DE DAMAS DIPOLOMÁTICAS EN MADRID
cülüğünde her yıl Madrid’de düzenlenen geleneksel kermes bu yıl 54 ülkenin
katılımıyla 13 Mart 2010 tarihinde Kongre
Sarayında yapıldı. Büyükelçiliğimizin
de büyük bir stand ile katıldığı kermeste, Türk el sanatlarının yanı sıra, gümüş
tasarımları, nazar boncuklu takılar ve
Türk mutfağı ve müziği ziyaretçilere
tanıtıldı. Satışa sunulan elma ve nar
çayı ile Türk kahvesi de büyük rağbet
gördü.
Her yıl olduğu gibi Türk standına büyük
ilgi gösteren İspanya Kraliçesi Sofia,
Büyükelçi Ender Arat ve eşi Ayşe Arat
tarafından kendisine hediye edilen nazar boncuklarıyla bezenmiş bileziği
büyük memnuniyetle kabul ederek “
Nazar boncuklu takılardan oluşan koleksiyonuma bir yenisini daha eklediniz “
diyerek teşekkür etti. Bu arada, Kraliçe
Sofia’nın bileğindeki nazar boncuklu bilezikleri dikkat çekti.
Kermeste yapılan satışlardan sağlanan
gelir hayır kurumlarına bağışlanıyor. Bu
yıl, Haiti’deki deprem felaketi sonrası yeniden yapılanma projelerine öncelikli mali
katkıda bulunulması kararlaştırıldı.
16 - Puente Köprü
L
a tradicional Kermes, presidida por Su Majestad la
Reina y organizada cada
año por la Asociación de
Damas Diplomáticas, se
celebró en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid, el 13 de marzo
de 2010, con la participación de 54
países. Nuestra Embajada también
participó en la Kermes con un importante stand en el que se promocionaban productos de artesanía turca,
diseños de plata, accesorios decorados con el amuleto contra el mal de
ojo, así como la cocina y la música
turcas. El té de manzana y de granada junto con el café turco que se vendían en el stand fueron los productos
más solicitados por los visitantes.
Al igual que en años anteriores, Su Majestad la Reina Doña Sofía mostró gran
interés en el stand turco, donde fue recibida por el Embajador Ender Arat y su
esposa Ayşe Arat, quienes le hicieron
entrega de una pulsera decorada con
el amuleto contra el mal de ojo. Doña
Sofía aceptó gustosamente el obsequió
y expresó su agradecimiento al Emba-
jador y a su esposa en los siguientes
términos: “gracias a ustedes tengo una
pieza más en mi colección de joyas con
amuletos contra el mal de ojo”. No pasaron desapercibidas las pulseras con
el amuleto que llevaba Doña Sofía.
Cada año, el dinero que se recauda
por las ventas de productos en la Kermes se destina a fines benéficos. La
Asociación ha tomado la decisión de
que uno de los destinos prioritarios de
los fondos recaudados sean los proyectos de reconstrucción tras el trágico
terremoto en Haití
Puente Köprü - 17
Revista número 12 - Mayo 2010
“LOS TURCOS” DE SAX
90. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ
KUTLADI
A
licante’nin Sax ilçesinde, 1920
yılında Atatürk’ün bağımsızlık
mücadelesini
örnek
alarak “Cristianos” grubundan
ayrılanların kurduğu “Los
Turcos” grubunun 90. kuruluş yıldönümü
törenlerle kutlandı. Bu yıl 1-5 Şubat tarihleri arasında “Moros y Cristianos” festivali
kapsamında Sax’ta düzenlenen şenliklere
Büyükelçi Ender Arat’ın yanı sıra, TBMM
AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Düzce
Milletvekili Yaşar Yakış ve Komisyon Başkan
Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Yusuf Ziya
İlbeç de katıldılar.
Sax Belediye Başkanı Ana Barcelo ile Sax
“Los Turcos” Grubu Başkanı Francisco Sanchez Chico’nun (Tito) misafiri olan Büyükelçi ve Milletvekilleri, Festivalin resmi geçidini
PSOE Teşkilat Genel Sekreteri Leire Pajin
ve ilçenin ileri gelenleriyle birlikte şeref tribününden izlediler. Belediye Başkanı Ana
Barcelo’nun verdiği resepsiyona da katılan
18 - Puente Köprü
Türk heyeti, daha sonra Sax’ın ünlü “ Türk
Evini” ziyaret ederek “Los Turcos” grubunun üyeleri ile tanıştılar. İlk kez Sax’ı ziyaret eden Milletvekilleri Yaşar Yakış ile Yusuf
Ziya İlbeç’i ağırlamaktan büyük bir mutluluk
ve gurur duyduklarını belirten “Los Turcos”
grubu yönetici ve üyeleri kendilerine çeşitli
hediyeler takdim ettiler. Bir sonraki gün
“Los Turcos” grubu üyeleri bando eşliğinde
otelden aldıkları Türk heyetini, “Türk Evi”
nde verilen geleneksel sabah kahvaltısına
götürdüler.
Sax’taki etkinlikleri “ İnanılmayacak düzeyde ve harika “ diyerek tanımlayan Yakış “
Bu etkinlikler, insanların kaynaşması için bir
vesile teşkil ediyor. Türkiye’ye gidip geliyorlar ve çok güzel bağlar doğuyor” şeklinde
konuştu.
Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İlbeç ise “ Sax
bizim için büyük bir sürpriz oldu. Bu tip etkinliklerin olumlu katkıları çok büyük. İspanya,
Türkiye’yi AB üyeliğinde destekliyor. Ama
burada Sax’ta, nerdeyse İspanya’nın iki katı
daha olumlu bir hava var.” dedi.
“LOS TURCOS” DE SAX
CELEBRAN EL 90º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
L
a comparsa de “Turcos”, que
se fundó en Sax, Alicante, en
1920, como una escisión de la
comparsa de “Cristianos”, e inspirada en la lucha por la independencia de Atatürk, ha celebrado el 90º
aniversario de su fundación. El acto, celebrado en el marco del Festival de Moros y
Cristianos de Sax que tuvo lugar los días
1 al 5 de febrero del año en curso, contó
con la asistencia del Embajador Ender Arat,
así como del Presidente de la Comisión de
Armonización con la UE de la Gran Asamblea Nacional de Turquía y diputado por la
circunscripción de Düzce, Yaşar Yakış, y
del Vicepresidente de la misma comisión y
diputado por Antalya, Yusuf Ziya İlbeç.
El Embajador y los diputados, invitados por
la Alcaldesa de Sax, Ana Barceló, y el Presidente de la comparsa de “Turcos”, Francisco Sánchez Chico, siguieron el desfile
desde el palco de honor acompañados por
Leire Pajín, Secretaria de Organización del
PSOE, y de destacadas personalidades de
Sax. La delegación turca, tras asistir a la recepción ofrecida por la Alcaldesa Ana Barceló, visitaron la Casa de los Turcos para
conocer a los miembros de la comparsa de
“Turcos”. Los dirigentes y demás miembros
de la comparsa expresaron su satisfacción
por poder dar la bienvenida a los diputados
Yaşar Yakış y Yusuf Ziya İlbeç, que visitaron
Sax por primera vez, y les obsequiaron con
diversos presentes. Al día siguiente, la
comparsa de “Turcos”, acompañados por
una banda de música, fueron a buscar a la
delegación turca y los invitaron a desayunar en la Casa de los Turcos.
Yakış calificó las actividades que se llevan a
cabo en Sax de “increíbles y magníficas”,
y manifestó que “este tipo de actividades
constituyen una ocasión para acercar a las
gentes. Viajan a Turquía y establecen lazos
muy bonitos”.
Por su parte, Yusuf Ziya İlbeç, diputado
por la circunscripción de Antalya, expresó:
“Sax ha sido una gran sorpresa para nosotros. Actividades como estas conllevan
aportaciones muy positivas. España apoya
la adhesión de Turquía a la UE. Ahora bien,
la atmósfera que se respira aquí en Sax, es
doblemente positiva.
Puente Köprü - 19
Revista número 12 - Mayo 2010
KONYA İLE CORDOBA KARDEŞ KENT OLDU
K
onya Büyükşehir Belediyesi ile İspanya’nın tarihi şehri
Cordoba (Kurtuba) arasından
kardeş şehir ilişkisi kuruldu. İki
şehir arasında protokol, Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek
ile Cordoba Belediye Başkanı Andres
Ocana tarafından 27 Ocak 2010 tarihinde
Cordoba’da düzenlenen törenden sonra
imzalandı.
İki tarihi başkentin kardeş şehir olması
nedeniyle, imza töreninden sonra bir
konuşma yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya ile
Coroba arasında sosyal kültürel ve ticari
işbirliğinin geliştirileceğini vurgulayarak,
Hazreti Mevlana’nın barış, sevgi ve hoşgörü
felsefesinin tüm dünyayı etkilediğini ve Medeniyetler İttifakı projesine ışık tuttuğunu
belirterek, Konya ile Cordoba’nın değerli
tarihi ve sanatsal miraslarına dikkat çekti ve
“ Bu önemli kültürel mirasın korunması ve
restorasyonu için yapılacak işbirliğinin her
iki kentin tanıtımı için ideal bir platform olma
özelliği taşıyacaktır.”şeklinde konuştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
20 - Puente Köprü
Akyürek’in Cordoba’daki temaslarına Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Ercan Uslu, Belediye Meclisi Üyeleri Mumin Uzman, Mehmet Akdaş ve Mustafa Yazlık eşlik ettiler.
Konya Belediye Başkanı ve beraberindeki
heyet, Cordoba Üniversitesi Rektörü Jose
Manuel Roldan Nogueras, Cordoba Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Maria Dolores Jimenez Aguilar ile yaptıkları görüşmelerde,
iki kent arasında ticari, sosyal, kültürel
ve eğitim alanlarında da yeni işbirliği
imkanlarını ele aldılar.
HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE KONYA Y CÓRDOBA
S
e ha establecido el hermanamiento entre el Ayuntamiento
Metroplitano de Konya y la
histórica ciudad de Córdoba
de España.
Tahir Akyürek,
Alcalde del Área Metropolitana de Konya,
y Andres Ocaña, Alcalde de Córdoba, firmaron el Acuerdo de Hermanamiento el 27
de enero de 2010 tras la ceremonia que se
celebró para marcar esta ocasión.
En el discurso que pronunció tras la firma
del acuerdo, Tahir Akyürek, Alcalde de Konya, recalcó que este hermanamiento servirá para reforzar aún más la cooperación
entre Konya y Córdoba en materia de relaciones sociales, culturales y comerciales.
Asimismo, recordó que Mavlana, cuya vida
estuvo íntimamente relacionada con Konya,
preconizó una filosofía basada en la paz,
el amor y la tolerancia que ha trascendido
al mundo en su conjunto y que alumbró
el proyecto de la Alianza de Civilizaciones.
Akyürek hizo hincapié en el valioso legado histórico y artístico que tanto Konya
como Córdoba han heredado, y manifestó
que “la colaboración que se llevará a cabo
para proteger y restaurar esta herencia cultural tan transcendente constituirá una plataforma ideal para la promoción de las dos
ciudades”.
Tahir Akyürek, Alcalde del Área Metropolitana de Konya, viajó a Córdoba en compañía
de Uğur İbrahim Altay, Alcalde de Selçuklu,
Serdar Kalaycı, Alcalde de Meram, Abdülmelik Ötegen, Secretario General Adjunto,
Ercan Uslu, Jefe del Departamento de Cultura y Asuntos Sociales, y de los Consejales del Área Metropolitana Mumin Uzman,
Mehmet Akdaş y Mustafa Yazlık.
El Alcalde de Konya y su delegación se
reunieron con D. José Manuel Roldán Nogueras, Rector de la Universidad de Córdoba, y Dña. María Dolores Jiménez Aguilar,
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba, y exploraron las posibilidades de colaboración en materia de
comercio, educación y cultura entre las dos
ciudades.
Puente Köprü - 21
Revista número 12 - Mayo 2010
30. ULUSLARARASI FITUR TURİZM FUARI
MADRID, 20-24 OCAK 2010
3
İSPANYA KRALI VE KRALİÇESİ, FITUR’DA
TÜRK PAVYONUNU ZİYARET ETTİLER
0.Uluslararası Turizm Fuarı FITUR 20-24 Ocak 2010 tarihleri
arasında Madrid’de yapıldı. Türkiye her zaman olduğu gibi, bu
yılkı fuara da büyük bir pavyon
ile katılarak, İspanya Kralı Juan Carlos ile
Kraliçe Sofia’yı konuk etti. Türk pavyonuna
özel bir ilgi gösteren İspanya Kralı ve Kraliçesi, bir toplantı nedeniyle Madrid’de bulunan
Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Büyükelçi
Ender Arat tarafından ağırlandılar. Kendilerine İznik çinisi ve ebru sanatıyla yapılmış
bir resim hediye edilen İspanya Kralı ve Kraliçesine, Endüstri, Turizm ve Ticaret Bakanı
Miguel Sebastian eşlik etti.
Madrid Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma
Müşavirliği tarafından başarılı bir şekilde
hazırlanan Türkiye Pavyonu çatısı altında,
Türkiye’den 41 seyahat acentası, otel ve
turizm şirketi FITUR’a katıldı. Ayrıca, Hatay
Valisi Celalettin Lekesiz Başkanlığında, Antakya Belediye Başkanı dahil 11 kişilik bir heyet, Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar, Amasya
22 - Puente Köprü
Vali Yardımcısı Hasan Kubalı Başkanlığında
8 kişilik Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği
heyeti de fuara katılarak kentlerini tanıtma
faaliyetlerinde bulundular. İstanbul’un yanı
sıra, Mersin, Çanakkale, Samsun, Çorum
ve Tokat kentlerinin de tanıtımı yapıldı
FITUR’daki
Türkiye
standında,Türk
sanatından ebru, cam işi ve takılar sergi-
lenirken ziyaretçilere köfte, sigara böreği,
yaprak sarma, baklava ve kahve ikramında
bulunuldu
FITUR nedeniyle yapılan bir açıklamada,
2009 yılında Türkiye’yi ziyaret eden İspanyol
turist sayısının yüzde 8 oranında artarak toplam 355 bine yükseldiği açıklandı.
30º EDICIÓN DE FITUR EN MADRID, CELEBRADA
DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2010
LOS REYES DE ESPAÑA VISITARON AL STAND DE TURQUÍA EN FITUR
L
a 30º Edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) s e
celebró en Madrid los días 20 al
24 de enero de 2010. Turquía,
como en ediciones anteriores,
participó en la feria de este año con un
importante stand que fue anfitrión de los
Reyes de España SSMM Don Juan Carlos
y Doña Sofía. Los Reyes de España, que
mostraron un especial interés en el stand
de Turquía, fueron recibidos por el Ministro
de Justicia de Turquía, Sadullah Ergin, que
se encontraba en España para participar
en una reunión, y el Embajador Ender Arat.
Los Reyes, que recorrieron la feria acompañados por Miguel Sebastián, Ministro
de Industria, Turismo y Comercio, fueron
obsequiados con un azulejo de Iznik y un
cuadro de “ebru”.
El stand de Turquía, eficazmente dispuesto, albergó 41 agencias de viaje, hoteles y
compañías de turismo que participaron en
FITUR. Asimismo el Gobernador de Hatay,
Celalettin Lekesiz, acompañado por una
delegación de 11 personas entre las que
se encontraban el Alcalde de Hatay y el
Gobernador de Eskişehir, Mehmet Kılıçlar,
y una delegación de la Asociación para
el Desarrollo de la Cuenca de Yeşilırmak,
compuesta por 8 personas y presidida por
el Gobernador adjunto de Amasya, Hasan
Kubalı, participaron en la Feria de FITUR
para promocionar sus ciudades. Del mismo modo, otras ciudades como Estambul, Mersin, Çanakkale, Samsun, Çorum y
Tokat, fueron promovidas como destinos
turísticos.
El visitante del stand de Turquía pudo con-
templar las muestras del arte “ebru”, y de
la industria del vidrio y la bisutería allí expuestas, y degustar platos típicos turcos
como las albóndigas, la empanada turca,
las hojas de parra rellenas de arroz, el
baklava o el café turco.
Según la información hecha pública en FITUR, el número de turistas españoles que
visitaron Turquía en 2009 alcanzó la cifra
355.000, lo que supone un incremento del
8 % con respecto al año anterior.
Puente Köprü - 23
Revista número 12 - Mayo 2010
Carpeta Especial
(Cuento histórico)
por: Giovanna
24 - Puente Köprü
G. de Calderón
E
ra una fría mañana de 1560 y
los primeros bulbos viajaban
amontonados de Turquía a
Viena. Con el traqueteo de la
diligencia y la falta de agua, la
mayoría se estaban muriendo. Algunos se
agitaban desesperadamente en busca de
alimento, mientras que otros, paralizados,
se resignaban a su destino. El abuelo del
joven Atabulb les animaba a mantener su
dignidad:
- ¡Valor, hijos míos! Recordad siempre
vuestra noble procedencia y sed dignos de
ella resistiendo a este inmundo viaje. Tened
siempre presente que nuestro nombre proviene de los antiguos tülbants, esos engalanados turbantes que lucían los más fieros
y nobles guerreros de Persia. Y a la propia
dinastía de los Osmanes, hechizada por
nuestros encantos, nos escogió para adornar sus blasones, sus túnicas, así como sus
más memorables tapices y cerámicas. ¡No
damente al vulnerable Atabulb que se convirtió en un ser solitario y pensativo. Apenas
tenía contacto con sus colegas y su único
consuelo era recordar las enseñanzas el venerable anciano del que, a menudo, repetía
en voz baja sus últimas palabras:“...Nuestra
fuerza reside en nuestra belleza ….”
El pánico cundió entre éstos y, cuando la
situación se hizo insostenible, el aguerrido
Mustafá, altamente estimado por todos,
corrió la voz para que asistieran a una importante reunión. Acudieron sin excepción
y éste comenzó a exponer sus preocupaciones:
Al cabo de pocos meses, todos los
aristócratas vieneses se apresuraron a
encargar bulbos a mercaderes venecianos, los cuales controlaban muy bien
esa parte del Mediterraneo oriental. Sin
embargo, aquella época estaba todavía
marcada por las grandes necesidades
medievales y, a excepción de una minoría, la gente estaba más preocupada por
la utilidad, que por el adorno. El aspecto
apetitoso de estas liliáceas hizo que el
propio Charles L”Ecluse, entregara varios
bulbos a un boticario que trato de conservarlos en azúcar, mientras que, otro
- ¡Escuchadme! – espetó a sus compañeros – Tenemos un importante problema que
solucionar. Los humanos de esta parte del
mundo, sólo nos quieren para alimentarse.
¿Es justo que después de proporcionarles
tanto placer, nos sometan a esa vil degradación? ¿Acaso somos infectos caracoles?
¿Estamos dispuestos a tolerar semejante
infamia?
olvidéis nunca que nuestra fuerza reside en
nuestra belleza, y con ella podréis fascinar
al mundo y superar cualquier adversidad¡
comerciante de Amberes, experimentaba
comiéndoselos fritos, aliñados con una
buena vinagreta (3).
- ¿Y cómo lo haremos? no podemos correr,
no podemos hablar, no podemos luchar …
Tras varias semanas de viaje llegaron a
Viena, donde el ilustre botánico, Charles
L”Ecluse (1), los plantó en el jardín del emperador Fernando de Habsburgo (2).
El destino quiso que el insigne botánico se
trasladara a la Universidad de Leiden,(4)
en los Países Bajos, llevándose, entre sus
objetos más preciados, al adolescente Atabulb. Esta era la zona más rica de Europa,
lo que, bajo diferentes excusas, provocó no
pocas guerras. Después se unieron los conflictos religiosos y, por último, se desataría
una lucha independentista que se prolongó
durante más de ochenta años (5).
Toda la corte vienesa desfilaba para admirar esas exóticas plantas. Entre los tulipanes expuestos había división de opiniones,
unos estaban muy orgullosos de la oportunidad que tenían para exhibirse, mientras
que otros se sentían profundamente humillados y, los más pesimistas, desconfiaban
de tanto halago, asegurando que eso no
podía ser bueno.
El crudo invierno fue demasiado duro para
el abuelo y sus ya apagadas fuerzas, no le
permitieron sobrevivir. Eso marcó profun-
Como consecuencia de todas estas circunstancias surgieron las grandes hambrunas. En las épocas más duras, el pueblo
se lo comía todo: gaviotas, perros, gatos.
Chinches, cucarachas, culebras …Así
como las rosas, los tulipanes tampoco fueron una excepción.
Cada pregunta que formulaba Mustafá encendía un clamor en todo el salón, pero nadie se atrevía a participar. Finalmente, uno
de los escépticos saltó:
- ¡Siempre se puede luchar! – le interrumpió. Sacaremos espinas. Y si hace falta …
fabricaremos un veneno. ¡Lo que sea, antes
que rendirse!
La mayoría asentía, pero el miedo a cualquier cambio les paralizaba y nadie proponía nada. Tras una larga espera, se oyó al
fondo una voz:
- Yo tengo una idea – susurró tímidamente
Atabulb.
- ¿Tú? – comentó irónicamente el escéptico, señalándole.
- Sé que es difícil, pero creo que mi idea
nos puede dar una pacífica solución.
Puente Köprü - 25
Revista número 12 - Mayo 2010
Ante el murmullo general, Mustafá ordenó
guardar silencio y le preguntó con vehemencia:
- Dime, hijo ¿y cuál es tu solución milagrosa?
Antes de comenzar, Atabulb se emocionó
ligeramente, pero todo el mundo le esperaba impacientemente y, armándose de valor,
se dispuso a convencerles de su idea:
- En una lucha siempre hay que conocer
las fuerzas del enemigo: ¿Hacernos venenosos?, para qué ¿acaso no tienen veneno
las culebras … y los humanos las llevan a la
cazuela? Y para qué sacar espinas, ¿acaso
no las tienen las rosas y también las fríen?,
no , amigos míos.
Se trata de utilizar las armas de nuestro
enemigo y hacerlas nuestras. ¿Cuál es
su talón de Aquiles? ¿el egoísmo? Tal vez
….¿la ira? ¿será por casualidad, la envidia
o la vanidad …? Estos
s o n
sólo algunos de
26 - Puente Köprü
sus puntos más débiles. Por lo tanto, yo
propongo algo muy sencillo, que nos hagamos las flores más bellas y así, con nuestra
perfección, seduciremos al mundo.
- ¿Estás loco?
- No, al contrario, estoy seguro de que será
nuestra mejor arma. Sabemos que las rosas son muy admiradas y nosotros somos
muy capaces de florecer en terrenos más
duros y somos más grandes. Deberemos
aplicarnos y desarrollar toda la gama del
arco iris, además del blanco y el negro.
Incluso podemos combinarlos, añadirles
formas geométricas, lanceoladas, mostrar
diferentes texturas, ser más brillantes, más
aromáticos, más ….
- ¡ I m p r e s c i n d i b l e s ¡ - le interrumpió . Es posible que el joven tenga razón.
Mi decisión está tomada y seguiremos sus
consejos. ¿Alguna duda?
Aunque el robusto Mustafá no era muy inteligente, sí era muy respetado y, ante la
escasez de recursos decidieron, por unanimidad, hacerle caso. Las Palabras de
Atabulb no sólo sirvieron para solucionar
sus problemas, sino que embelesaron a
todas las bellas damas. En unos instantes, el inocente mancebo había
madurado y un mes después se
casaba con Fatma, la más bella
flor de Oriente que, desde hacía tiempo, le perturbaba tan
sólo con su presencia.
Así en las primeras décadas del siglo XVII
en este país, poco a poco, surgió una pasión desenfrenada por los tulipanes. Todos
los holandeses se lanzaron como locos a
comprarlos, los precios se dispararon y,
aquellos afortunados que tenían uno, lo
cuidaban como un tesoro. Los especuladores comenzaron a incrementar sus finanzas
manipulando el mercado, de manera que
determinadas especies, entre las que se
encontraba la familia de Atabulb, fueron
cada vez más escasas.
Los más prestigiosos escritores de la época
hacían cola para poder entrevistarle, incluso el moralista Jean de la Bruyére, habló de
ellos en el capítulo La Moda de su sátira Les
caractéres. Posteriormente, también serían
musa de grandes autores como Alejandro
Dumas (6) o Alphonse Karr (7).
La predicción del abuelo se hizo cierta y
la tulipanomanía llevó a las extravagancias más increíbles. En ese momento, la
burguesía pujaba por hacerse con el hueco que dejaba la aristocracia decadente y,
debido a un exceso de capital, fueron los
impulsores de esta moda. La nobleza, a su
vez, no podía permitir quedarse rezagada
y, de esta forma, se inició un periodo en el
que todo se sacrificaba por la compra de
unos tulipanes: carruajes, palacios, fincas,
negocios, patrimonios familiares …
Las operaciones principales de compraventa de las liliáceas tenían lugar en la noble casa de los van der Beurse, en Brujas.
Era una especie de lonja acondicionada
para la contratación de los bulbos,
ahora convertidos en valores. Se
inició una frenética actividad
que permitía a las diferentes
capas sociales codearse entre ellas. Esto significaba un
entretenimiento diferente,
una nueva forma de co-
nocerse e intercambiar opiniones en la que
todos los estamentos sociales estaban a la
misma altura. Esto causaba un gran morbo,
por lo que tuvo mucha aceptación. Así nació la Bolsa (8) moderna.
Una noche, Atabulb se mostraba algo inquieto por el cariz que estaban tomando
los acontecimientos, sinceramente pensaba que le estaban desbordando. Su esposa
trataba de tranquilizarle, pero él se sentía
culpable de las consecuencias que había
ocasionado su consejo.
- ¿Por qué te inquietas? – preguntaba Fatma – Nunca hemos estado mejor considerados. Ahora podemos viajar por lugares
antes desconocidos, y somos más respetados, incluso, que nuestros antepasados.
- Si, querida. En efecto, no podemos quejarnos. Los astutos mercaderes se enriquecen aún más con nosotros y, gracias a ello,
nos prodigan los mejores cuidados. Nos
hemos convertido para los volubles humanos en un símbolo de poder, nobleza y refinamiento, pero …
Eso es – le interrumpió Fatma, Por tanto,
¿qué puede ir mal? ¿Qué podría cambiar
la actitud de los hombres?. Realmente, nos
adoran. Lo representamos todo para ellos.
- Ya una vez nos despreciaron y humillaron.
¿Ya no recuerdas cuanto nos utilizaban
como alimento? Yo perdí a muchos amigos
… Ahora, he logrado hacer realidad el sueño de mi sabio abuelo.
- ¡Cuánto me hubiera gustado conocerle!
- ¡Fue un gran tulipán con la raíz en el suelo! Era bueno, inteligente y uno de los más
hermosos en su juventud. Creía en los más
preciados principios de nuestra especie, en
nuestros orígenes, y en que nuestra belleza
sería reconocida algún día como se merece. Sin Embargo, pienso que no llegó a
comprender a los humanos. Éstos cambian
de parecer constantemente y su volubilidad
está guiada, en general, por su codicia, su
envidia o su vanidad. Si desean algo, ningún obstáculo se lo impide y así pueden
arruinarlo todo, incluso a ellos mismos y a
toda la Naturaleza …
- Pero nosotros nos hemos vuelto más fuertes y más resistentes que antes; nuestra
vida se ha alargado y cada día somos más
atractivos.
- Temo que llegue un día en que se les pase
esta fiebre y, al dejar de tener valor para
ellos, nos vuelvan a desechar.
- Tal vez, pero hasta entonces, todo lo que
tenemos te lo debemos a ti y a tu fe en las
palabras de tu abuelo. Ahora no te preocupes y descansa, que yo estaré siempre a
tu lado.
El agotamiento le venció, pero su sueño no
fue tranquilo, pensando en que los acontecimientos seguían un sinuoso curso. En
efecto, paulatinamente, el coste de la vida
empezó a dispararse mientras que el amor
por las flores prácticamente desapareció.
Ahora ya sólo se compraban al peso sin
consideración alguna por su hermosura.
La especulación alcanzó su cenit en 1634,
hasta tal punto, que tuvieron que crearse
notarios de tulipanes para reglamentar el
comercio. Incluso el gobierno holandés
intervino aplicando severas penas para luchar contra ese delirio.
Finalmente, ocurrió lo peor, el 3 de febrero de 1637 ninguno de los tulipanes que
salío a la Bolsa de Harlem (9) encontró
comprador, provocando así el primer krach
(10) bursátil de la historia. La gente había
perdido todo en un instante, muchos se
suicidaron y otros no sabían que hacer. Nadie podía comprar ya nada y los tulipanes,
aunque más lindos que nunca, fueron metidos en frascos de laboratorio. La familia
de Atabulb sobrevivió en el jardín botánico
pero fueron relegados a simples flores de
adorno y de estudio.
Una fría mañana de invierno, Atabulb murió, no sin antes haberle contado a sus nietos como había logrado seducir a toda una
nación.
Sus descendientes, dignos herederos, prosiguieron en Holanda desde donde extendieron su fama mundialmente y hoy, cinco
siglos después, aún nos …
¡ siguen cautivando!
FIN
GLOSARIO
1: Destacado botánico contemporáneo de Cesalpin, al servicio de la corte imperial vienesa.
2: Tras la abdicación de Carlos V en 1556, tomó el relevo su hermano, el emperador Fernando.
3: Origen de la costumbre actual implantada tanto en Japón como en Beluchistán.
4: En esa época, por Amsterdam y Rotterdam pasaban el 50% de las mercancías mundiales.
5: De 1568 a 1648
6: El tulipán negro.
7: El viaje en torno a mi jardín
8: La palabra Bolsa deriva etimológicamente de los van der Beursen, en cuyo escudo de armas aparecen tres bolsas.
9: Debido al enorme tráfico de mercancías, en Harlem (Holanda), se estableció una de las principales bolsas del país.
10: Krach: derrumbamiento en alemán, de ahí la voz inglesa crac.
Puente Köprü - 27
Revista número 12 - Mayo 2010
INAUGURADA LA EXPOSICIÓN
La exposición que reúne obras de diecisiete artistas, procedentes
de la colección del Banco Central de la República de Turquía, se
podrá visitar de lunes a domingo, de 10 a 20h. en CaixaForum
Madrid, Paseo del Prado 36. Dicha exposición permanecerá
abierta hasta el 30 de mayo de 2010.
El Sr. Durmuş Yılmaz, presidente del Banco Central de la República de Turquía, y el Sr.
D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, inauguraron la
exposición titulada “Obras Maestras Contemporáneas de Turquía”, el 6 de abril de 2010, en
CaixaForum Madrid. Las obras que componen la exposición forman parte la colección de arte
contemporáneo del Banco Central de la República de Turquía, fundado en 1931. El Banco
Central de Turquía se dedicó desde sus primeros días a comprar obras de arte con el fin de
crear una colección que actualmente cuenta con 800 piezas.
28 - Puente Köprü
Comisaria de exposicion
Prof.Dr Kıymet Giray da
explicaciones sobre obras
Jaime Lanaspa, Director
General de La Fundacion
de “la Caixa” pronuncia
su discurso inaugural. En
el fondo de izquierda a
derecha; Prof.Dr. Kıymet Giray,
Comisaria de Exposición,
Miguel Angel Fernandez
Ordóñez el Gobernador del
Banco de España, Durmuş
Yılmaz, el Gobernador del
Banco Central de la República
de Turquía, Ender Arat,
Embajador de la República de
Turquía.
Puente Köprü - 29
Revista número 12 - Mayo 2010
Durmuş Yılmaz, El Gobernador del Banco Central de la República de Turquía
-izquierda- y El Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, -derecha
Algunos de los cuadros que componen la exposición, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo:
Invitación de la exposición, SIN TÍTULO Komet, ERROR DE PILOTAJE Alaettin Aksoy, SIN TÍTULO
Selim Turan, EN BUSCA DE LA VERDAD Mustafá Ata, RECONSTRUCCIÓN II Adnan Çoker, SIN TÍTULO
Mehmet Güleryüz, ABSTRACCIÓN Devrim Erbil.
30 - Puente Köprü
“SOUND OF ANATOLIA” ADLI ESER
BARSELONA’DA BEĞENİYLE İZLENDİ
A
LOS BARCELONESES DISFRUTARON
DE “SOUND OF ANATOLIA”
nkara Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürlüğü sanatçıları,
Türkülerle Anadolu’nun tarihini
ve kültürel varlıklarımızı tanıttılar.
Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü’ne ait “Türkülerle Anadolu’nun
tarihi ve kültürel varlıklarımız” temalı “Sound
of Anatolia (Seslerle Anadolu)” adlı eser,
18 kişilik sanatçı grubu tarafından 30 Mart
tarihinde Barselona’da “Auditori” konser
salonunda sahnelendi. Salonun tamamını
dolduran İspanyol ağırlıklı yaklaşık 550 seyirci, Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının
seslendirdiği ülkemizin çeşitli yörelerine ait
türküleri ve şarkıları büyük beğeniyle izlediler.
Akdeniz Avrupa Enstitüsü (IEMed) tarafından Başkonsolosluğumuzun desteğiyle
düzenlenen etkinliğe, IEMed Direktörü Büyükelçi Senen Florensa ve Katalunya Özerk
Hükümeti Dışişleri ve İşbirliğinden sorumlu
Bakan Yardımcısı Roser Clavell’in yanısıra
Barselona’daki korkonsülerin temsilcileri,
Barselona’da mukim bazı işadamlarımız ve
vatandaşlarımız da katıldı.
Devlet Operası ve Genel Müdür Yardımcısı
Şadi Erdoğan başkanlığındaki sanatçılarımız, “Seslerle Anadolu” adlı eserin ilk yurtdışı turnesinin Barselona’da yapıldığını, bu
bağlamda Barselona konserinin kendileri
için özel bir anlam ifade ettiğini, seyirci katılım düzeyinden büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler.
L
os Artistas del Ballet y Ópera de
Ankara demostraron la historia y
la cultura de Anatolia a través de
sus canciones folclóricas.
El espectáculo “Sound of Anatolia” a cargo de 18 artistas del Ballet y Ópera Estatal de Ankara-Turquía, tuvo lugar el día 30
de marzo en el Auditori de Barcelona. Los
550 espectadores, mayoritariamente españoles, que llenaron la sala, disfrutaron del
espectáculo a través de la música, canción
y bailes de Anatolia.
Este concierto, fue organizado por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) con
la colaboración de nuestro Consulado General, Direcció General de Difusió Corporativa de la Generalitat de Cataluña y la Dirección General del Ballet y Ópera de Ankara
y contó con la presencia del Director de
IEmed, Embajador Sr. Senén Florensa; la
viceconsejera de Asuntos Exteriores y Cooperación de Cataluña, Sra. Roser Clavell;
representantes del cuerpo consular de Barcelona así como empresarios y ciudadanos
turcos residentes en Barcelona.
El grupo de artistas, dirigido por el Vicepresidente General de la Ópera Nacional
de Turquía, Sr. Şadi Erdoğan, destacó que
para ellos este concierto “Sound of Anatolia” (Sonidos de Anatolia) en Barcelona fue
especial ya que fue el primero de su gira
en el extranjero. También expresaron su
satisfacción por el gran interés y respuesta
positiva de la audiencia.
Puente Köprü - 31
Revista número 12 - Mayo 2010
TÜRKİYE-İSPANYA PARLAMENTOLARARASI DOSTLUK GRUBU
TBMM HEYETİ İSPANYA’YI ZİYARET ETTİ
T
ürkiye-İspanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Türk kanadı
milletvekillerinden oluşan TBMM
heyeti, İspanya Temsilciler
Mecilisi’nin konuğu olarak 10-14
Mart 2010 tarihleri arasında İspanya’yı ziyaret etti. Türkiye-İspanya Parlamentolararası
Dostluk Grubu İspanyol kanadı tarafından
Madrid, Cordoba ve Sevilla’da ağırlanan
Siirt Milletvekili Afif Demirkıran Başkanlığındaki TBMM heyetinde Elazığ Milletvekili
Hamza Yanılmaz, Mersin Milletvekili Ali Rıza
Öztürk, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Muş Milletvekili Medeni Yılmaz, Şirnak
Milletvekili Abdullah V. Seyda ve Batman
Milletvekili Ahmet İnal yer aldılar.İspanya
Temsilciler Meclisi’nde, Dostluk Grubunun İspanya kanadı milletvekilleriyle (Jose
Ramon Beloki-PNV, Rafael Antonio Hernando-PP, Jesus Membrado Giner-PSOE,
Maria Teresa de Lara –PP, Lourdes Munoz
32 - Puente Köprü
Santamaria-PSOE, Inmaculado Rierea –
CiU) bir araya gelen TBMM heyeti, İspanya
Temsilciler Meclisi Başkanı Jose Bono ile
görüştüler. Bono ile birlikte, 11 Mart 2004
tarihinde Madrid tren istasyonunda yapılanan bombalı saldırının yıldönümü nedeniyle
düzenlenen törene katılan TBMM heyeti,
taziyelerde bulunarak İspanyol halkının acısını paylaştıklarını ifade ettiler.
İspanya Parlamentosunda, Dış İlişkiler ile
AB ve Sanayi Komisyonu üyeleriyle de görüşmelerde bulunan TBMM heyeti, İspanya
Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğini ziyaret
ederek incelemelerde bulundular.Büyükelçi
Ender Arat’ın, Dostluk Grubu onuruna verdiği akşam yemeğine katılan Türk ve İspanyol
parlamenterler, 12 ve 13 Mart tarihlerinde,
kendileri için özel olarak hazırlanan program çerçevesinde Cordoba ve Sevilla’yı
ziyaret ettiler.
GRUPO DE AMISTAD INTERPARLAMENTARIO TURQUÍA-ESPAÑA
VISITA A ESPAÑA DE UNA DELEGACIÓN DE LA GRAN ASAMBLEA
NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA (GANT)
U
na delegación de la Gran Asamblea Nacional de la República de
Turquía (GANT), formada por los
diputados miembros del Grupo
de Amistad Interparlamentaria
entre Turquía y España, realizó una visita a España, invitada por el Congreso de los Diputados,
entre los días 10 y 14 de marzo de 2010. Los
miembros españoles del Grupo de Amistad ejercieron de anfitrión en Madrid, Córdoba y Sevilla
a la delegación presidida por Afif Demirkıran,
diputado por la circunscripción de Siirt, y compuesto por Hamza Yanılmaz, diputado por la
circunscripción de Elazığ, Ali Rıza Öztürk, diputado por la circunscripción de Mersin, Muharrem
Varlı, diputado por la circunscripción de Adana,
Medeni Yılmaz, diputado por la circunscripción
Santamaria, diputada del PSOE, Inmaculada
miembros de las Comisiones de Asuntos Exte-
de Muş, Abdullah V. Seyda, diputado por la cir-
Riera, diputada de CiU, y mantuvieron una en-
riores, de la Unión Europea y de Industria en el
cunscripción de Şirnak y Ahmet İnal, diputado
trevista con el Presidente del Congreso de los
Congreso de los Diputados. Asimismo, visitó la
por la circunscripción de Batman.
Diputados, José Bono. Acompañada por el Pre-
sede del Consejo Superior de las Cámaras de
La delegación de la GANT se reunió en la sede
sidente Bono, la delegación de la GANT asistió
Comercio, Industria y Navegación de España.
del Congreso de los Diputados con los siguien-
a los actos de conmemoración de los victimas
Los diputados turcos y españoles participaron
te miembros del Grupo español de Amistad:
de los atentados del 11 de marzo de 2004, que
en la cena ofrecida por el Embajador Ender Arat,
José Ramón Beloki, diputado del PNV, Rafael
tuvieron lugar en estaciones de trenes de Ma-
en honor del Grupo de Amistad, y realizaron
Antonio Hernando, diputado del PP, Jesús Mem-
drid, y extendió sus más sentidas condolencias
una visita a Córdoba y Sevilla, en el marco del
brado Giner, diputado del PSOE, María Teresa
y sentimiento de pésame al pueblo español.
programa organizado con ocasión de su visita
de Lara, diputada del PP, Lourdes Muñoz de
La delegación de la GANT se reunió con los
a España.
MALLORCA’DAKİ TÜRK İŞ ADAMLARI
SOFRA’DA BULUŞTU
EMPRESARIOS TURCOS DE MALLORCA SE DIERON CITA
EN EL RESTAURANTE SOFRA
P
alma de Mallorca’da yaşayan
Türk iş adamlarının geleneksel yemeği 22 Mart’ta yapıldı.
Serdar Uğur’un “Sofra” adlı
restoranında düzenlenen akşam
yemeğine katılanlar arasında hediyelik
eşya ticareti ile uğraşan Remzi Erdoğan ve
eşi, Gamze Karslıgil, Murat Çolak kuyumcu
Besim Akdoğan, Dikran Akdoğan ve Cem
Erdoğan, işletmeci Serdar Uğur ve kaptan
Cenk Efe katıldılar. Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi memuru Mukadder Şahiner
de eşi Mustafa Şahiner ile birlikte, Türk iş
adamları tarafından düzenlenen yemeğe davetli olarak katılarak, vatandaşlarımızın Konsolosluk işleri ile ilgili soruları yanıtladılar.
L
os empresarios turcos que residen
en Palma de Mallorca se reunieron
el 22 de marzo para celebrar su
tradicional cena. Entre los asistentes a la cena celebrada en el restaurante “Sofra”, propiedad de Serdar Uğur,
se encontraban el empresario de souvenirs
Remzi Erdoğan y su esposa Gamze Karslıgil;
Murat Çolaks; los joyeros Besim Akdoğan,
Dikran Akdoğan y Cem Erdoğan; el propietario de “Sofra” Serdar Uğur; y el capitán de
la marina mercante Cenk Efe. La encargada
de la Sección Consular de la Embajada de
Turquía, Mukadder Şahiner, y su esposo,
Mustafa Şahiner, asistieron como invitados
a la cena organizada por los empresarios,
y la Sra. Şahiner respondió a las preguntas
de los ciudadanos turcos relacionadas con
temas consulares.
Puente Köprü - 33
Revista número 12 - Mayo 2010
CARMEN URIARTE, TÜRKİYE’NİN BILBAO FAHRİ KONSOLOSU:
“TÜRKİYE, AVRUPA’NIN DOĞUSUDUR”
ekonomik ilişkiler nelerdir?
Carmen Uriarte. Türkiye’deki projelere
katılmak isteyen yüzden fazla Bask şirketi
var. Bunlardan yedisi Türkiye’ye yerleşmiş
durumda: Idom, Fagor, Ormazabal ve CAF
gibi. İstanbul’daki Bask Kalkınma Ajansı (SPRI) Temsilciliği çok yoğun çalışıyor.
Türkiye’de 2010 yılında üretimin yüzde 4,7
oranında artacağı tahmin ediliyor. Temsil ettiğim ülke harekete geçerek, medeniyetlerin
kavşağında olan konumu nedeniyle etkileyici kültürünü dünyaya göstermeye başladı.
Yenilenebilir enerji, iletişim, havacılık ve otomasyon Bask şirketlerinin ilgilendiği sektörler. Türkiye ile Euskadi arasındaki ilişkilerde
bir doruk noktasındayız. Türkiye, Bask bölgesinden yapılan ihracatta AB, ABD, Meksika ve Çin’in arkasından beşinci sırada.
Türk kültürüne olan sevgisi sonucu Konsolosluğa layık görüldü. XIX. yüzyılda
Bilbao’da bir Konsolosluk vardı. Üniversitede de Türk dili ve kültürü hakkında dersler
veren Carmen Uriarte, temsil ettiği ülkenin
zengin geleneklerini öğrencilere tanıtıyor,
Türkiye’nin AB’ye katılımı yolunda bir kapı
açıyor.
Soru: Fahri Konsolosluk görevinizde bir yılı
tamamlamak üzeresiniz. Gerçekleştirdiğiniz
çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz?
Carmen Uriarte: Temel olarak, herhangi
bir sorunu olup Konsolosluğumuza müracaat eden vatandaşlara psikolojik destek
verdim. Talep edilen vize ve diğer işlemler
doğrudan Madrid’deki Büyükelçilik tarafından yapılıyor.
Soru: Türkiye’nin Bilbao Fahri Konsolosluğunda genel olarak ne gibi işler yapılıyor?
Carmen Uriarte: Özellikle temsil etmekte
olduğum Türkiye’nin iyi imajını aktarmak,
ülkenin tanınmasına katkıda bulunmak.
Soru: Neden Bilbao’yu seçtiler?
Carmen Uriarte: Euskadi ve Bilbao’nun,
devletin içindeki önemi nedeniyle. Bilbao’yu
önemli bir stratejik kent-bölge, liman, kayda
değer bir sanayi geçmişi ve refaha yönelik
bir geleceğin temsilcisi olarak görüyorlar.
Soru: Türkiye ile Bask Ülkesi arasındaki
34 - Puente Köprü
Soru: Sizin özel hayatınız da, temsil ettiğiniz
ülke ile yakından ilgili. Türkiye’nin geçmişinden, şimdiki zamanından ve geleceğinden
söz eder misiniz?
Carmen Uriarte: Cumhuriyet olarak kısa
bir tarihi var. Mustafa Kemal Atatürk, büyük
bir asker ve büyük bir devlet adamı, ülkeyi
Batı’ya yönlendirip değişimi başardı. Bugün
de modernizasyon konusunda büyük adımlar atılıp, ülkenin Avrupa’da iyi bir yer alması
için çalışılıyor. Laik bir ülke olan Türkiye’de,
kadınlara tanınan haklar İspanya’ya daha
sonraki yıllarda geldi. Büyük bir kültür ve
halklar mozaiği. Azınlıkların anlaşılabilmesi
için yeni adımlar atılmalı.
Soru: Öğrencilerinize, bu çok sevdiğiniz
ülke hakkında öğrencilere neler anlatmaktan zevk alıyorsunuz?
Carmen Uriarte. Ülke hakkında mevcut
önyargılar doğru değil. Öğrencilerime
Türkiye’nin tanıdıkları bildikleri Avrupa ülkelerinden bir farkı olmadığını, Türk toplumunun düşünce tarzının bilinenden çok daha
açık ve ileri olduğunu anlatıyorum. Örneğin Ankara’da 10 üniversite var. Madrid’de
ise, bu sayı sadece altı. Erasmus bursu ile
Türkiye’de eğitim gören öğrenciler de Türkiye ile Avrupa arasında bir fark göremiyorlar.
Açık görüşlü Müslüman bir ülke. Bir örnek
verecek olursak, Müslüman ülkelerde içki
içilmesine izin verilmemesine rağmen ülkenin ulusal içkisi bir alkol bir içecek olan
rakıdır. Sürekli diğer kültür ve dinlerle ilişki
içinde oldular. Bu nedenle her şeye daha
açıklar.
Soru: Türkiye’nin önceliği AB’ye katılım.
Türkiye’nin neden AB’ye katılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
Carmen Uriarte: Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir. Batı ile Doğu arasında köprü
olup değişik düşünce tarzlarını anlayabilecek kapasitedir. İsrail ve İran ile iyi ilişkiler
içindedir. Avrupa’nın “yolunu şaşırmaması”
için, Türkiye’nin üstleneceği temel görev
çok önemlidir. Türkiye, Batı ile Doğu arasındaki bağlantıdır.
Soru: Uluslararası liderlerin (Barack Obama) İslam dünyasına ve özellikle Türkiye’ye
yakınlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Carmen Urirarte: Obama Avrupa’ya yaptığı
ziyarette ilk önce Türkiye’ye gitti. Evrensel
değerlere sahip olmamız gerektiğini belirtti.
Yeni kültürleri tanımaya ve anlamaya açık
bir lider.
Soru: Temsil ettiğiniz ülke boyunca, beni
değişik bir turistik seyahata çıkarın.
Carmen
Uriarte:
Hıristiyan
fikirleri,
Türkiye’nin düşünüş tarzında. San Pablo
ile Efesli San Pedro’nun geçtikleri Akdeniz sahilleri… Antakya, Efes, Milet….. Türkiye, son derece zengin bir kültüre sahip bir
ülke.
Soru: Zengin hayat tecrübelerinizden söz
eder misiniz?
Carmen Uriarte: Vitoria UPV Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde Tük dili ve kültürü
dersleri veriyorum. Daha önceden Türk kültürünü tanımaksızın benim derslerime giren
öğrenciler daha sonra şöyle konuşuyorlar:
“Bu ders, benim, cahillik ve klişeleşmiş olguları aşarak Türkiye gerçeğine yakınlaşmamı sağladı.” 10 yıldır, İspanyolca-Türkçeİspanyolca bir sözlük hazırlıyorum. Türkçe
fonetiği olan ilk eser olacak.
Bu ülkeye olan sevgimden dolayı beni Konsolos seçtiler. 15 yıl Türkiye’de yaşadım. Yarım Türk olan ve tüm dünyaya yayılmış dört
çocuğum var.”
CARMEN URIARTE, CONSUL HONORARIO DE TURQUÍA EN BILBAO
“TURQUÍA ES EL ORIENTE DE EUROPA”
Su amor por la cultura turca le ha hecho
merecedora de un Consulado, que ya en el
siglo XIX estaba ubicado en la Villa de Bilbao. Desde la Universidad, donde imparte
clases de lengua y cultura turca, Carmen
Uriarte desea dar a conocer a sus alumnos la rica tradición del país al que representa, abriendo una puerta a la integración
del mismo en la Unión Europea.
A punto está de cumplir su primer año de
mandato ¿qué valoración haría del trabajo
realizado?
Básicamente he llevado a cabo una labor
de apoyo psicológico a las personas que
acuden con algún tipo de problema a este
Consulado, ya que las gestiones que suelen
solicitar, visados etc .., deben ser realizados
directamente en la Embajada de Madrid.
¿A qué se dedica fundamentalmente el
Consulado de Turquía en Bilbao?
Sobre todo a transmitir una buena imagen
del país al que represento, a dar a conocer
Turquía.
¿Porqué eligieron Bilbao?
Por la importancia de Euskadi y Bilbao,
concretamente, dentro del Estado. Lo consideran un importante enclave estratégico,
con un gran puerto, un destacable pasado
industrial y un próspero futuro.
¿Cuáles son las relaciones económicas entre el País Vasco y Turquía?
Hay más de cien empresas vascas interesadas en participar en proyectos en Turquía,
y siete ya instaladas allí, como Idom, Fagor
Industrial, Ormazabal y CAF. La oficina de
la SPRI en Estambul tiene muchísimo trabajo. Se estima que Turquía va a tener un
crecimiento de producción del 4,7% durante 2010. El país al que represento está
empezando a despertar, a mostrar al mundo
que es una cultura impresionante gracias al
cruce de civilizaciones. Las energias renovables, las comunicaciones, componentes
de aviación y automoción, son sectores
que interesan a las empresas vascas. Es un
momento de apogeo en las relaciones entre
Euskadi y Turquía. Turquía es el quinto destino de las exportaciones vascas, después
de la Unión Europea, USA, México y China.
que representa, hábleme del pasado, presente, y futuro de Turquía.
Como República, tiene una historia muy
corta, en 1923, Mustafa Kemal Atatürk, gran
estadista militar, quiso orientar el país hacía occidente, logró el cambio. Hoy en día
intenta conseguir una mayor modernidad
para situarse en un buen lugar en Europa.
Es un estado laico, en el que la mujer ha
tenido derechos que en España no hemos
conseguido hasta años más tarde, donde
hay una enorme cantidad de culturas y pueblos diversos. El país debe dar pasos para
que las minorias puedan entenderse mejor.
¿Qué le gusta transmitir a sus alumnos universitarios de este país al que ama tanto?
Muchas de las ideas preconcebidas acerca
del país no son correctas. Les transmito que
Turquía es tan europea, como cualquiera de
los países que conocen y que la apertura
mental de su sociedad, es mucho mayor
de los que pueden imaginar. En Ankara, por
ejemplo, hay diez Universidades públicas,
mientras que en Madrid, sólo hay seis. Los
Erasmus que estudian en Turquía no ven
demasiadas diferencias entre Turquía e Europa. Es un país musulmán con una mentalidad abierta. Por poner un ejemplo, la bebida oficial, el Raki, tiene alcohol, aunque
en la culturamusulmana no está permitido
beberlo. Siempre han estado en contacto
con otras culturas y religiones, lo que les ha
hecho más abiertos.
Su prioridad es entrar a formar parte de la
UE. ¿Porqué cree que Turquía debe hacerlo?
La República de Turquía es un país fuerte,
con una gran diversidad. Es puente entre
Oriente y Occidente y sabe entender diferentes mentalidades. Tiene buenas relaciones con Israel e Irán, por poner un ejemplo,
mientras entre ellos no hay comunicación
alguna. Es fundamental el papel de Turquía
para que Europa no esté “desorientada”, es
la conexión entre Oriente y Occidente.
¿Qué opinión le merece el acercamiento de
líderes internacionales (Barack Obama) al
pueblo musulmán y concretamente a Turquía?
En el primer viaje que organizó Obama a
Europa, el primer país que visitó fue Turquía. Él proclamaba que debemos tener
unos valores universales, es una persona
que siempre ha estado abierta a conocer y
entender nuevas culturas.
Propóngame una ruta turística diferente a
lo largo de su país.
Las ideas del cristianismo están en el pensamiento de Turquía, la ruta a lo largo del
Mediterráneo, que recorrieron San Pablo y
San Pedro de Éfeso es bellísima, Antioquia,
Éfeso, Milero, … Turquía es un país con una
cultura riquísima.
Hábleme de Carmen Uriarte, de sus ricas
experiencias vitales.
Imparto clases de lengua y cultura turca en
la Facultad de Letras de una UPV de Vitoria. Los alumnos que llegan a mi asignatura
desconociendo la cultura turca, dicen más
tarde cosas tales como: “ Esta asignatura
me ha permitido acercarme a la realidad
de Turquía para desprenderme de tópicos
e ignorancia”. Estoy haciendo desde hace
10 años un diccionario de español-turco,
turco-español, que va a ser el primero con
fonética turca.
Me nombraron Cónsul por el amor que
tengo hacía este país. Estuve quince años
viviendo allí y tengo cuatro hijos medio turcos, repartidos por el mundo.
Su vida personal está muy ligada al país al
Puente Köprü - 35
Revista número 12 - Mayo 2010
ANTALYA MİLLETVEKİLİ MEVLUT ÇAVUŞOĞLU
AKPM BAŞKANI SEÇİLDİ
MEVLUT ÇAVUŞOĞLU, DIPUTADO POR ANTALYA, ELEGIDO
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA
A
ntalya Milletvekili (AKP) Mevlut
Çavuşoğlu 25 Ocak 2010 günü
Strazburg’da Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi (AKPM)
Genel Kurulu’nda tek aday
olarak alkışlarla AKPM Başkanı seçildi.
1968 doğumlu olan Çavuşoğlu AKPM’nin
60 yılı aşkın tarihinde Başkanlığa seçilen
ilk Türk ve en genç parlamenter oldu. Mevlut Çavuşoğlu aynı zamanda “ Viyana’nın
Doğusundaki” bir Avrupa Konseyi (AK)
ülkesinden Başkan seçilen ilk parlamenter
unvanını kazandı.
M
evlut Çavuşoğlu, diputado
del Partido de la Justicia
y el Desarrollo por la circunscripción de Antalya,
fue elegido Presidente de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa (APCE), en el Consejo General
de la APCE que tuvo lugar en Estrasburgo
el 25 de enero de 2010. Çavuşoğlu, nacido en 1968, era el único candidato. Tras
la votación, recibió una gran ovación y se
convirtió en el primer presidente turco y el
más joven en los 60 años de historia de
la APCE. Mevlut Cavusoglu es asimismo
el primer parlamentario procedente de un
país miembro de la Asamblea Parlamentaria situado al oeste de Viena, que ha sido
elegido Presidente de la APCE.
RESSAM SEMA ÇULAM AVRUPALI NAİF USTALAR
ARASINDA BİRİNCİ SEÇİLDİ
LA PINTORA TURCA SEMA ÇULAM ELEGIDA GANADORA
ENTRE LOS MAESTROS EUROPEOS DE PINTURA NAÏF
T
ürk ressam Sema Çulam,
İspanya’nın başkenti Madrid’de
her yıl düzenlenen “Avrupa Naif
Ustalar Yarışmalı Sergisinde”
2009 yılının birincisi seçildi.
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden naif resim
sanatı ustalarının katıldığı sergiye bu yıl da
katılan Çulam’a, “Hasat” adlı tablosuyla
geçen yıl kazandığı ödül 12 Mart 2010 tarihinde Madrid’deki Eboli Sanat Galerisinde
düzenlenen bir törenle verildi. Eboli Sanat
36 - Puente Köprü
Galerisinden yapılan açıklamada, geçen
yılki sergiyi ziyaret edenlerin “En beğenilen yabancı ressam” kategorisinde, Sema
Çulam’ı “Hasat” adlı tablosuyla birinci seçtikleri belirtildi. Aynı sergide “En beğenilen
İspanyol ressam” kategorisinde ise, Evaristo Navarrete’nin “Köprüden geçen koyunlar-Ovejas pasan del puente” birinciliğe
layık görüldü. Sema Çulam’a ödülünü Büyükelçi Ender Arat verdi .
L
a pintora turca, Sema Çulam,
fue elegida ganadora de la “VI
Muestra de Arte Naïf Europeo
2009” que se celebra cada año
en Madrid, la capital de España.
Çulam, que ha participado de nuevo en la
muestra de este año que ha contado con la
presencia de pintores naïf de varios países
de Europa, recogió el premio que ganó en
2009 con su cuadro titulado “Hasat” (Cosecha) en una ceremonia celebrada en la Galeria Eboli, el 12 de marzo de 2010. En las
manifestaciones realizadas por la Galeria
Eboli se puntualiza que el cuadro “Hasat”
(Cosecha) de Sema Çulam fue elegido favorito de los visitantes de la exposición del
año pasado, en la categoría de artistas extranjeros. En la misma exposición, el cuadro de Evaristo Navarrete, titulado “Ovejas
pasan del puente”, fue elegido favorito de
los visitantes en la categoría de artistas españoles. Sema Çulam recibió su premio de
manos del embajador Ender Arat.
SANTA CRUZ DE TENERİFE
FAHRİ BAŞKONSOLOSLUĞU AÇILDI
SE HA INAUGURADO EL CONSULADO GENERAL HONORARIO DE TURQUÍA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
S
anta
Cruz
de
Tenerif
Fahri Başkonsolosu olarak atanan Nihal Yiğit,
Cumhurbaşkanımızca imzalanan atama belgesi ile İspanya
Kralı adına verilen buyrultuyu Büyükelçi Ender Arat’tan alarak 1 Şubat 2010 tarihinde
görevine başladı. Görev alanı tüm Kanarya
Adaları olarak belirlenen Santa Cruz de Tenerife Fahri Başkonsolosluğumuz, İspanya
ile her alandaki ilişkilerimizin ileriye götürülmesi ve temel konsolosluk eşgüdümünden
sorumlu olarak hizmet verecek.
Fahri Başkonsolos atanan Nihal Yiğit, 1972
yılı Konya doğumlu olup, İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.
E
l 1 de febrero de 2010 la Excma. Sra. Dª Nihal Yigit comenzó a desempeñar sus
funciones como Cónsul General Honoraria, tras recibir
de la mano del Excmo. Sr. D. Ender Arat,
Embajador de Turquía en Madrid, la Carta
Patente del Presidente de la República de
Turquía y el Exequátur de aceptación de
S.M. el Rey de España. Nuestra Cónsul General Honoraria de Santa Cruz de Tenerife
tendrá competencia en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de las
Islas Canarias, y tendrá como función el
fomento de nuestras relaciones con Espa-
ña en todos los campos y, específicamente,
la colaboración en temas consulares. La
Cónsul General Honoraria Nihal Yigit nació
en Konya en 1972, y es licenciada por la
Facultad de Empresariales de Izmir Dokuz
Eylül.
Santa Cruz de Tenerife Başkonsolosluğumuzun irtibat bilgileri aşağıda sunulmaktadır:
A continuación se facilitan los datos de contacto del Consulado General Honorario de Santa Cruz de Tenerife:
Ctra. Vecinal del Sauzal, 106 - 38360 El Sauzal-Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias - España - Tel-faks: 922 572 259
e-posta: [email protected] web: www.consuladoturquia.es
Puente Köprü - 37
Revista número 12 - Mayo 2010
“AVRUPA BAŞKENTİNDE BİR KATALAN “DOKUNUŞ”
UN “TOQUE” CATALÁN EN LA CAPITAL EUROPEA
Joan CLOS
İspanya’nın Ankara Büyükelçisi
İ
stanbul, 2010 yılı boyunca sürecek olan
Avrupa Kültür Başkenti unvanını teslim
aldı; sözkonusu gelişmeye tesadüf edecek şekilde Barselona Belediye Başkanı
Jordi Hereu da, Barselona’nın 2022 Kış
Olimpiyatlarına aday olacağını açıkladı. Hoş
bir tesadüf.
Geçtiğimiz iki yıl boyunca, İstanbul, Avrupa
Kültür Başkentliğine hazırlanmak için çok
ciddi bir çaba sarf etti. Program iki bölüme ayrılmış durumda: birinci kısım eski
“Konstantinopolis”in tarihi mirasının restorasyonu; diğer bölüm ise sayısız kültürel faaliyetin gerçekleştirilmesinden oluşuyor.
Tarihi mirasın fiziki rahabilitasyonuna ilişkin
mücadelenin üç temel aşaması bulunuyor: tarihi Konstantinopolis surlarının iyileştirilmesi,
Aya Sofya’nın restorasyon programının
hızlandırılarak kubbesindeki mozaiklerin
açılması, son olarak ise Mimar Sinan’ın
şaheseri Süleymaniye Camiinin iç onarımı.
Surların ve çevresinin geri kazanılmasından
istifade edebiliriz, zira böylelikle Katalanların
İstanbul’daki mevcudiyetinin tarihi mirasını
koruyabiliriz.
“Konstantinopolis”in kapılarından birinin
adı Aksaray’dır. Ak ve Saray kelimeleri,
önce Doğu İmparatoruna sonra ise Sultana ait sarayın parlak beyaz rengine atıfta
bulunmaktadır. Sultan, Topkapı’yı inşa ettirdikten sonra Aksaray zamanla terk edilmiştir.
Roger de Flor (Katalan), İstanbul’a geldiğinde
Blakerna Sarayında kabul edilmişti, bu da Bizans terminolojisi bakımından Aksaray’ı ifade
etmekteydi.
Ramon Llull, sözkonusu terimi Katalanlaştırdı
ve “Blanquerna”ya dönüştürdü. Böylelikle Katalan kültürünün bir parçası haline
geldi. 150 yıl sonra, 1453’te, son “Konstantinopolis” savaşında, başka bir Katalan, Aksaray yakınındaki kulelerden birinin
savunmasından sorumluydu. Bu kişi, önemli
İstanbul limanına atanan Barselona Deniz
Ticareti Konsolosu/Temsilcisi Pere Julia’dan
başkası değildi. Tarihçiler, adıgeçenin, şehrin
en fedakar savunucularından birisi olduğunu
ve kaçan ya da taraf değiştirenlerin aksine,
trajik ölümüne kadar kulenin savunmasından
ayrılmadığını vurguluyorlar.
Bereket, zaman geçti ve İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti oluşu, biz Katalanların
da küçük bir yere sahip olduğu çağdaş
İstanbul’un kültürel zenginliklerini tatmamıza
38 - Puente Köprü
imkan sağlıyor.
İstanbul oldukça iddialı bir Kültür Başkentliği
projesi hazırlayarak, karmaşıklığı, anlayışı ve
Türk toplumunun büyük kısmının uzlaşısını
harekete geçirmeyi amaçlıyor. Bunu, büyük
çaplı etkinliklerin büyüsü olarak görebiliriz.
Nitekim, Olimpiyat Oyunları ve EXPO’nun
yanısıra, bu yıl Valparaiso’da (Cennet Vadisi)
üçüncüsü ve 2013’te Napoli’de dördüncüsü
yapılacak olan Kültürler Forumu gibi etkinlikler şehirlerde benzer etkileri bırakıyor.
Türk Hükümeti, krize rağmen, kararlılıkla
İstanbul’u destekledi ve zengin içerikli bir
programın sunulabilmesi için özel fonlarla
katkıda bulundu.
Nasıl önemli etkinlikler bizim ileriye
doğru adım atmamızı sağladığıysa, Kültür Başkentliği projesinin de İstanbullulara
aynı yararı sağlamasını ümit ederiz. Ayrıca,
Barselona’nın da 2022 Kış Olimpiyatları
gibi birleştirici bir mücadeleye tekrar
girişmesinden memnuniyet duyuyorum.”
Joan CLOS
Embajador de España en Turquía
E
stambul arranca como capital
europea de la cultura durante
todo el año 2010, coincidiendo
con el momento en el que el alcalde Jordi Hereu lanza la iniciativa para que Barcelona organice los Juegos
Olímpicos de invierno de 2022. Agradable
coincidencia. Estambul ha hecho un esfuerzo importante en los últimos dos años para
prepararse para la capitalidad cultural. El
programa se ha dividido en dos mitades, la
una para la rehabilitación del patrimonio histórico de la antigua Constantinopla, y la otra
mitad para la celebración de innumerables
actos culturales. El reto de la rehabilitación
física del patrimonio tiene tres hitos principales: la recuperación de diversos tramos
de la histórica muralla de Constantinopla, la
aceleración del programa de rehabilitación
de Hagia Sofia, finalmente con el destape de
los mosaicos de la cúpula, y la rehabilitación
integral de la Gran Mezquita de Suleiman, la
gran obra de Sinam. De la recuperación de
la muralla y alrededores podemos beneficiarnos porque podemos recuperar el recuerdo
histórico de la presencia de los catalanes en
Estambul.
Una de las puertas de Constantinopla se llama Aksaray, que quiere decir palacio blanco, en referencia al color blanco brillante del
palacio, primero del emperador de Oriente y
luego del Sultán. Después, el Sultán se construyó el Topkapi y Aksaray fue abandonado
paulatinamente. Roger de Flor cuando llego
a Constantinopla, fue recibido en el Palacio
Blakerna, que no es otro que el mencionado
Palacio Blanco en terminología Bizantina.
Ramón Llull, catalanizó el término y lo transformo en Blanquerna y de aquí ha pasado a
formar parte de la cultura catalana. 150 años
después, en 1453 en la última batalla de
Constantinopla, otro catalán era el responsable de la defensa de una de las torres próximas al Aksaray. No era otro que el Cónsul
de Mar de Barcelona, Pere Julia, destinado
al importante puerto de Estambul. La historiografía lo destaca como uno de los más
sacrificados defensores de la ciudad al contrario que otros que huyeron, o cambiaron
de bando, se quedó firme en la defensa de
la torre hasta su trágico final, el mismo que le
tocó al emperador.
Afortunadamente, el tiempo ha pasado y lo
que la Capital Cultural Europea nos permite
es saborear las delicias culturales del Estambul contemporaneo en un marco histórico
cuando los catalanes tenemos nuestro rinconcito.
Estambul ha elaborado un proyecto de capital cultural muy ambiciosa, buscando generar la complicidad, la sintonía y el consenso
de buena parte de la ciudadanía turca. Esta
es quizás la magia más destacable de los
grandes acontecimientos urbanos, como los
juegos olímpicos, ferias internacionales a los
que hay que añadir ya el Forum de las culturas que este año celebrará su tercera edición
en Valparaíso, y en Nápoles 2013, su cuarta
edición.
El gobierno turco a pesar de la crisis, se ha
sumado con decisión a la apuesta de Estambul, y ha cooperado con una provisión de
fondos especiales para poder presentar un
programa dotado de contenido.
Que a los de Estambul les sirva la capitalidad
cultural tanto como a nosotros nos sirvieron
los grandes acontecimientos para dar un salto hacia delante. Y bien por Barcelona por
volver a plantearse un reto aglutinador como
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.
Publicado en “El Periódico” el 17 de Enero de 2010
Puente Köprü - 39
Revista número 12 - Mayo 2010
“İSTANBUL DÖNER KEBAP”
İSPANYA’DAN SONRA ŞİLİ’DE
TRAS ESPAÑA, ISTANBUL DONER KEBAP
LLEGA AHORA A CHILE
İ
spanya’ya döner kebabı tanıtan
“İstanbul Döner Kebap” fast food zinciri Şili’ye de adım attı. Hıdır Kaçar’ın
Madrid’den yönettiği “İstanbul Döner
Kebap” Şili’de ilk fast food restoranı
Santiago-Providencia’da açtı. İspanya’dan
sonra Şili’ye taşınan döner kebabın bu
ülkede de büyük rağbet görmesi üzerine, Santiago’da iki yeni restoranın daha
önümüzdeki günler içinde hizmete gireceği
açıklandı.
TÜRK MUTFAĞI
Şili’nin en yüksek tirajlı gazetelerinden La
Tercera’nın eki olarak dağıtılan kadın dergisi Paula’da, “İstanbul Döner Kebab” bu
ülkede faaliyete geçmesi bağlamında,
Türk mutfağı hakkında geniş bir röportaj yayımlandı. Paula dergisinde, ünlü
aşcı Marcelina Flores’in, Türk yemekleri
hakkında yaptığı açıklamalara da yer verildi. Aşcı Flores, Türk mutfağının özelliklerini
Şilililere tanıtırken, çerkez tavuğu, su böreği,
zeytinyağlı yaprak dolması, çoban salata ve
cacık tariflerini de verdi.
L
a cadena de comida rápida
“İstanbul Döner Kebap”, promotora del doner kebap en España, se abre camino en Chile.
“Istanbul Döner Kebap”, dirigido
desde Madrid por Hıdır Kaçar, inauguró
su primer restaurante de comida rápida en
Chile, en Santiago-Providencia. Tras el éxito cosechado en España, el doner kebap
viajó a Chile, en donde ha tenido tal acogida que se abrirán dos nuevos restaurantes
en Santiago en los próximos días.
COCINA TURCA
La revista Paula, suplemento para la mujer
del diario La Tercera, uno de los diarios de
mayor tirada de Chile, publicó un amplio
reportaje sobre la cocina turca con motivo
del desembarco de “İstanbul Döner Kebab”
en este país. Marcelina Flores, cocinera de
renombre, dio información sobre la cocina
turca en el reportaje de la revista Paula. Flores explicó las peculiaridades de la cocina
turca y dio las recetas de platos típicos
como pollo al estilo circasiano, borek, hojas de parra rellenas de arroz, ensalada del
pastor y cacik.
KISA
HABERLER
NOTICIAS
BREVES
AVRUPA YATIRIM BANKASI (AYT), Türkiye’ye demiryolu ulaştırması, elektrik dağıtım ve yenilenebilir enerji sektörlerinde kullanılmak
üzere 719 milyon Avro’luk kredi açtı. Bu miktarın 293 milyon Avro’luk bölümü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, özellikle Ankara-İstanbul demiryolunun rehabilitasyonunda kullanılacak. 125 milyon Avro’luk bölümü ise, Türkiye Elektrik Dağıtımı Anonim Şirketine
(TEDAŞ) tahsis edilecek. 300 milyon Avro da, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (TSKB) aracılığı ile yenilenebilir enerji konusunda
yeni yatırım gerçekleştirilecek KOBİ’lere finansman kaynağı olacak.
EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) concedió un creditó de 718 millones
de euros a Turquía que se utilizarán
en los sectores del transporte por ferrocarril, la distribución de la enegía eléctrica y las energías renovables. Una parte del crédito por
valor de 293 millones de euros se destinará a la rehabilitación de la línea férrea entre Ankara y Estambul por parte de los Ferrocarriles
Estatales Turcos (TCDD). Asimismo, 125 millones de euros fueron concedidos a la Compañia de Distribución de Energía Eléctrica de
Turquía (TEDAS). Los 300 millones de euros restantes se concedieron al Banco de Desarrollo Industrial de Turquía (TSKB) y al Banco de
Desarrollo de Turquía (TKB) para la financiación de las PYMES que realicen inversiones en el campo de las energías renovables.
40 - Puente Köprü
DÜNYA BANKASI
KOBİ projelerinin finansmanı için Türkiye’ye 250 milyon dolarlık bir kredi açıyor. Türkiye Halk Bankası (Halkbank)
aracılığı ile KOBİ’lere verilecek finansmanda vade 5 yılı ödemesiz 14 yıl olacak.
EL BANCO MUNDIAL concede un crédito a Turquía por valor de 250 millones de dólares para financiar proyectos ejecutados por
PYMES. La financiación de las PYMES, que se realizará a través de Türkiye Halk Bankası, y el préstamo se amortizarán a lo largo de un periodo de 14 años con 5 años de carencia.
TÜRK EKONOMİSİNDE HIZLI BÜYÜME Türkiye’de gayrisafi milli hasılanın (GSMH), 1995, 2000 ve 2008 yıllarında yaşanan
küresel ekonomik krizlere rağmen, 1994- 2009 yılları arasında 352 milyar 100 milyon dolardan 869 milyar 100 milyon dolara ulaştığı açıklandı.
Türkiye’de, GSMH’nin 2014 yılında 1 trilyon 11 milyar dolara yükseleceği hesaplanıyor.
RÁPIDO CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA TURCA – De acuerdo con los
informes más recientes, el producto interior bruto (PIB) de Turquía registró un crecimiento de 352.100 millones de dólares entre 1994 y 2009, alcanzando así la cifra de 869.100
millones de dólares, a pesar de las crisis economícas mundiales experimentadas en 1995, 2000 y 2008. Se estima que el PIB de Turquía
alcanzará los 11 mil millones de dólares en 2014.
ÇANAKKALE BOĞAZINA KÖPRÜ Çanakkale Boğazına yapılacak köprünün güzergahı belli oldu. Anadolu yakasında Sarıçay’dan
başlayacak olan köprü , Avrupa yakasında Kilitbahir’e kadar uzanacak. Köprünü Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir karayolu ile birlikte ihaleye
çıkarılacağı bildiriliyor. Deniz üzerinde 1400 metre olması planlanan köprüye paralel olarak bir demiryolu inşası da düşünülüyor.
UN PUENTE PARA EL ESTRECHO DE ÇANAKKALE Ha quedado establecido
el trazado del puente que se construirá
sobre el estrecho de Çanakkale. El puente, que partirá desde Sarıçay en la parte de Anatolia hasta Kilitbahir en la parte de Europa, se
extenderá a lo largo de 1.400 metros sobre el mar. Se está barajando la posibilidad de construir una vía férrea que discurra junto a la
autopista del puente.
BARCELO HOTELS & RESORTS zinciri, İstanbul ve Antalya’dan sonra, Ankara’da faaliyette olan Altınel Oteli ile anlaşma imzaladı.
İspanyol Barcelo Grubu, ikisi İstanbul’da ve biri Antalya’da olmak üzere Türkiye’de üç otel işletiyor. 172 oda ve 23 suit ile faaliyet gösteren Altınel
Ankara, 1 Mart 2010 tarihinden itibaren “Barcelo Altınel” olarak hizmete açıldı.
BARCELÓ HOTELS & RESORTS, la cadena española, tras los éxitos cosechados en Estambul y Antalya, firmó un acuerdo
con el Hotel Altinel de Ankara. El Grupo español Barceló gestiona actualmente 3 hoteles en Turquía, de los cuales dos están en Estambul
y uno en Antalya. Altinel Ankara, que tiene 172 habitaciones y 23 suites, funciona como “Barceló Altinel” desde el 1 de marzo de 2010.
ANKARA’NIN SU PROJESİ Japon Internacional Cooperation Agency (JICA) Ankara’nın Su dağıtım Projesinin finansmanı
için 294
milyon dolar kredi açtı. Yılda yüzde 1,5 faizli ve 25 yıl vadeli kredinin ilk yedi yılı ödemesiz.
PROYECTO DE SUMINISTRO DE AGUA A ANKARA La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) concederá
un préstamo por importe de 294 millones de dólares para financiar el proyecto de suministro de agua a Ankara. El préstamo, concedido al
tipo de interés fijo anual de 1,5 %, se amortizará durante un periodo de 25 años con 7 años de carencia.
CEYHAN’A DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK ENERJİ LİMANI Azeri ham petrolünü, Türkiye üzerinden dünyaya taşıyan Baku-TiflisCeyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Projesi ile bir enerji merkezi haline gelen Adana’nın Ceyhan ilçesi, önümüzdeki yıllarda dünyanın 2. petrol
ve doğalgaz limanı olmaya hazırlanıyor. Hollandalı Groupe Noble tarafından yapılacak liman için Libya ve Yunanistan’da yapılan araştırmalar
sonrasında Türkiye’ye karar verildi. Ceyhan’daki Enerji İhtisas Bölgesinde 3 bin dönümlük yer talep eden şirket Başbakanlık Yatırım Destek
ve Tanıtma Ajansı tarafından bölgeye yönlendirildi. 1 milyon varil petrolü depolama kapasiteli tesis de kuracak olan Firma, yaptığı çalışmalar
sonrasında yatırım bedelini 2 milyar Avro olarak belirledi. Limanın kurulması ile birlikte Türkiye’nin 50 milyon ton olan petrol sevkıyatı 70 milyon
tona yükselecek. Ayrıca yeni limanda bin kişiye istihdam imkanı yaratılacak.
CEYHAN, LA SEGUNDA TERMINAL PETROLERA MÁS GRANDE DEL MUNDO- Ceyhan, ciudad portuaria
próxima a Adana, se prepara para convertirse en la segunda terminal petrolera más grande del mundo. Ceyhan se convirtió recientemente
en un nudo de la energía gracias al oleoducto Bakú-Tiblisi-Ceyhan (BTC) que transporta el petróleo crudo de Azerbaiyán a los mercados
mundiales. El grupo holandés Groupe Noble, tras realizar los estudios pertinentes, descartó la posibilidad de construir una terminal en Libia
o Grecia, y apostó por Turquía. La empresa, asesorada por de la Agencia de Apoyo y Promoción de la Inversión de Turquía, solicitó la
asignación de una parcela de 3.000 hectáreas en la Zona de Especialización Energética de Ceyhan, en donde construirá una terminal
con capacidad para almacenar un millón de barriles de petróleo, que requerirá una inversión por valor de 2 mil millones de euros. Tras la
construcción de la terminal, la producción anual, que actualmente es de 50 millones de toneladas, alcanzará la cifra de 70 millones de
toneladas. Asimismo, la nueva terminal creará empleo para mil personas.
Puente Köprü - 41
Revista número 12 - Mayo 2010
TÜRKİYE’NİN İSPANYA’YA İHRACATI HIZLA ARTIYOR Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),
geçtiğimiz Şubat ayı içinde
Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatta, bir yıl öncesine göre yüzde 20,34 oranında artış kaydedildiğini açıkladı. TİM’in rakamlarına göre, 2010 yılı
Şubat ayı içinde, 2009 yılının Şubat ayına kıyasla yapılan ihracat artışında, İspanya yüzde 75 oranındaki artış ile Avrupa´da ilk sırada yer alıyor.
Şubat ayında gerçekleşen ihracat artışında İspanya’yı, İngiltere ile Fransa, İtalya ve Almanya izliyor.
ACELERACION EN EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE TURQUÍA A ESPAÑA. La Asociación
de Exportadores de Turquía (TIM) hizo público que las exportaciones de Turquía crecieron un 20,34 % en febrero de este año con respecto
al mismo mes de 2009. Según los datos de la TIM, las exportaciones a España aumentaron un 75 % en febrero respecto al mismo mes del
año anterior, lo que hace que España aparezca en el primer puesto de la lista de países europeos importadores de Turquía. Francia, Italia y
Alemania, siguen a España como países donde las importaciones procedentes de Turquía han tenido un mayor incremento porcentual.
BARSELONA’DA TÜRKİYE’DE YATIRIM İMKANLARI KONULU SEMİNER Barselona Belediyesi Ekonomik Kalkınma
Bölümü ile “GİLD” adlı organizasyon şirketinin ortaklaşa düzenledikleri “Türkiye’de Yatırım İmkanları” konulu seminer, çeşitli sektörlerin temsil
edildiği geniş bir katılım ile 3 Mart tarihinde Barselona’da düzenlendi. Seminerde Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İspanya Temsilcisi Yasemen Korukçu, özel sektörü temsilen BEKO’nun Barselona Ofisi Genel Müdürü Cem Akant ve THY Barselona Pazarlama Bölümü yetkilisi
Paul Ciaccio birer konuşma yaptılar.
SEMINARIO EN BARCELONA SOBRE LAS POSIBILIDADES DE INVERSIÓN EN TURQUÍA El 3 de marzo de
2010 se celebró en Barcelona un seminario titulado “Posibilidades de inversión en Turquía”, organizado por “GILD” Internacional, en colaboración con la Comisión de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona. La Sra. Yasemen Korukçu, Representante de la Agencia de
Apoyo y Promoción de la Inversión en Turquía, el Sr. Cem Akant, Director General de la Oficina de BEKO en Barcelona como representante
del sector privado, y el Sr. Paul Ciaccio, responsable de marketing de las Líneas Aéreas Turcas, presentaron sus ponencias en el seminario,
que contó con una nutrida participación de representantes de diversos sectores.
İSPANYOL ABERTIS VE FERROVIAL ŞİRKETLERİNİN, Türkiye’de ilk yapılan hesaplamalara göre, değeri 2 milyar 800 milyon Avro’ya ulaşan otoyolların özelleştirilmesi için açılacak ihalelere hazırlandıkları açıklandı. Nisan ayında açılması beklenen ihaleleri kazanan
şirketler, Türkiye’de 2 bin kilometre ile İstanbul Boğazında 1 kilometre uzunluğundaki üçüncü köprü inşasını da üstlenecekler.
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ABERTIS Y FERROVIAL se preparan para competir en el proceso de privatización de auto-
pistas que se convocará en Turquía, cuyo volumen de inversión, según los primeros cálculos, alcanzará la cifra 2.800 millones de euros. El
programa de privatización de autopistas, que el Gobierno de Turquía tiene previsto poner en marcha el próximo mes de abril, incluye un total
2.000 kilómetros de vías y la construcción de un puente en el Estrecho del Bósforo, de más de un kilómetro de longitud.
TÜRKİYE 2026 YILINDA DÜNYANIN 13. BÜYÜK EKONOMİSİ IMF’ye göre Türkiye ekonomisi 2026 yılında dünyanın en
büyük 13. ekonomisi olacak. 1985 yılında dünyanın GSMH’de Türkiye’nin yüzde 1,03 oranında bir paya sahip olduğu, ancak bu rakamın bu yıl
içinde yüzde 1,35’e yükseleceği belirtiliyor. Bu yıl içinde, ABD’nin dünya GSMH’da yüzde 19,60’lık bir orana ulaşması, Çin’in ise yüzde 12,73
oranına ulaşabileceği bekleniyor.
TURQUÍA SERÁ LA 13ª ECONOMÍA MUNDIAL EN 2026 De conformidad con los datos del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Turquía pasará a ser la 13ª economía más grande del mundo en 2026. La participación de Turquía en el PIB mundial fue del 1,3 % en
1985 y este año se espera que esta cifra aumente hasta un 1,35 %. Se prevé que la participación de EEUU en el PIB mundial sea de un 19,60
%, mientras que la de China estará en el 12,73 %.
THY-SPANAIR ORTAKLIĞI
Türk Hava Yolları (THY) ile İspanyol havayolu şirketi Spanair arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı.
Anlaşma ile İspanya’nın iç hat uçuş noktaları, THY’nın 119 dış ve 37 iç hattan oluşan uçuş ağına bağlanacak. 1 Şubat 2010 tarihi itibarıyla
yürürlüğe giren anlaşma uyarınca, Spanair Türkiye’deki iç hat uçuşlarında “TK” kodunu, THY´nin ise Barselona, Madrid ve Ankara uçuşlarında
ise Spanair’in “JK” kodu kullanılabilecek.
THY Y SPANAIR, ALIADOS Las Líneas Aéreas Turcas y la compañia aerea española Spanair firmaron un acuerdo de código compartido. Gracias a este acuerdo los vuelos locales operados en España se enlazarán a la red de 119 vuelos internacionales y 37 rutas locales de
las Líneas Aéreas Turcas. Conforme a dicho acuerdo, que entró en vigor el 1 de febrero de 2010, Spanair usará el código “TK” en sus vuelos
locales en Turquía, y las Líneas Aéreas Turcas utilizará el código “JK” de Spanair en sus vuelos de Barcelona, Madrid y Ankara.
30 MİLYON TURİST Türkiye’nin 2008 yılında 26 milyon 300 bin, 2009 yılında ise 27 milyon turist ağırladığı açıklandı. Bu rakamın 2010
yılında 30 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler arasında Almanya (2009 yılında 4,5 milyon) birinci sırada;
Rusya (2009 yılında 2 milyon 700 bin); İngiltere (2009 yılında 2 milyon 500 bin) üçüncü sırada yer alıyor.
30 MILLONES DE TURISTAS De acuerdo con las cifras oficiales hechas públicas, Turquía recibió 26,3 millones de turistas en 2008 y
27 millones en 2009. Para el 2010 se espera esta cifra alcance los 30 millones. Alemania (4,5 millones en 2009), Rusia (2,7 millones) e Inglaterra
(16,5 millones) se situan a la cabeza de los países que más turistas envaín a Turquía.
42 - Puente Köprü
LIBROS RECOMENDADOS DEL MES
FICHA TÉCNICA
Autor: Juan F. Valenzuela
Colección: Edinexus
PVP: 22 €
Nº de páginas: 288
ISBN: 978-84-935198-9-6
Impreso en España
www.edinexus.com
Avda. Ricardo Soriano, 2-5-A
29601 Marbella (Malaga)
Tel: 952 900 017
[email protected]
Estambul.
El resplandor del último siglo otomano.
Este libro incluye una selección de textos sobre Estambul de escritores y viajeros
occidentales, algunos muy conocidos y otros no tanto. El libro está ilustrado con numerosas pinturas y fotografías de artistas turcos y extranjeros. Ilustraciones en B/N y
en color.
“En aquellos años, a lo largo del siglo XIX, en los que el Imperio Otomano mostraba
ya claros signos de agotamiento, los escritores y artistas occidentales mantienen vivo,
quizá redoblado, el interés por la cuidad, Constantinopla-hoy Estambul-, que durante
tanto tiempo, había sido la reina indiscutible del mundo. Los que la visitan o la escogen
como lugar de residencia la van a retratar de todas formas posibles, mostrando sus
mejores y peores ángulos, pero siempre con una devoción inquebrantable. El emplazamiento, la mezcla de pueblos y razas, el legado de la historia y el brillo del Imperio
suman, para todos ellos, unas cualidades únicas.
El presente libro incluye una selección de textos e imágenes que pintan aquella Constantinopla del XIX. con todos los recursos del arte, creando un magnífico cuadro, capaz de captar el interés incluso del lector más indiferente.
FICHA TÉCNICA
Autor: IEMed
ISBN: 978-84-393-8257-7
Editorial: IEMed
Páginas: 213
Publicación: Diciembre 2009
Idioma: Inglés
Formato: Rústica
www.iemed.org
[email protected]
Spain - Turkey Civic Forum
The European Institute of the Mediterranean (IEMed), founded in 1989, is a consortiuim
comprising the Government of Catalonia, the Spanish Ministry of Foreign Affairs and
Cooperation and Barcelona City Council. It incorporates civil society through its Board
of Trustees and its Advisory Council formed by Mediterranean universities, companies,
organisations and personalities of renowned prestige.
In accordance with the principles of the Euro-Mediterranean Partnership’s Barcelona
Process, and today with the objectives of the Union for the Mediterranean the aim of the
IEMed is to foster actions and projects wich contribute to mutual understanding, exchange and cooperation between the different Mediterranean countries, societies and cultures as well as to promote the progressive construction of a space of peace and stability,
shared prosperity and dialogue between cultures and civilisations in the Mediterranean.
Adopting a clear role as think tank specialised in Mediterranean relations based on a
multidisciplinary and networking approach, the IEMed encourages analysis, understanding and cooperation through the organisation of seminars, research projects, debates,
conferences and publications, in addition to a broad cultural programme.
Puente Köprü - 43
Revista número 12 - Mayo 2010
ESPECIAL COCINA
KILIÇ ŞİŞ
MALZEME (10 Kişilik)
- 2 kg. ince kesilmiş kılıç balığı filetosu
- 4 orta boy domates
- 2 ince kesilmiş limon
- 5 yeşil sivri biber
- 30 defne yaprağı
Terbiye-Marina:
- Orta boy rendelenmiş soğan
- 5 defne yaprağı
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 2 kaşık limon suyu
- 1 bardak zeytin yağı
- 1 kaşık domates salçası
HAZIRLANIŞI
İnce kesilmiş kılıç balığı filetolarını 3. cm’lik küp şeklinde parçalara bölünüz
Terbiye-marinayı hazırlayıp balık etlerinin üzerine dökünüz ve 20 dakika kadar bekletiniz. Domateslerin çekirdeklerini çıkartıp 4-5 parçaya bölünüz. Yeşil biberlerin
içini boşaltıp, çekirdeklerini çıkarıp parçalara kesiniz. Şişe sırayla, balık etlerini,
domates ve yeşil biber parçalarını, ince kesilmiş limonları ve defne yapraklarını
geçiriniz. Yaklaşık her şişte dört parça balık parçası bulunmalı. Üzerlerine gene
hazırlanan terbiye-marina dökülerek 10 dakika kadar bekletilir. Sonra ızgara üzerine yerleştirilir ve pişirme süresince bir fırça aracılığı ile kurumamaları için üzerlerine terbiye-marina sürülür. Limon suyu, yeşil salata ve haşlanmış patates ile
birlikte servis yapılır.
PEZ ESPADA EN BROCHETA
INGREDIENTES (10 personas)
- 2 kg. de filetes de pez espada
- 4 tomates medianos
- 2 limones (cortados en rodajas)
- 5 pimientos
- 30 hojas de laurel (pequeñas)
Para el adobo:
- 1 cebolla (rallada)
- 5 hojas de laurel
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de pimienta
- 2 cucharadas de postre de sal
- 2 cucharadas de sopa de zumo de limón
- 1 vaso de aceite de oliva
-1 cucharadas de sopa de salsa de tomate
44 - Puente Köprü
PREPARACIÓN
Cortar los filetes de pescado en cubos de 3 cm. Meterles en un cuenco. Preparar el escabeche y verterlo por encima de los pedazos de pescado y dejarlos
durante 20 minutos. Cortar los tomates (sin pelar) en 4-5 pedazos y quitarles
las semillas. Vaciar los pimientos y cortarlos en pedazos. Espetar los pedazos
de pescado, los de tomate y pimiento, las rodajas de limón y las hojas de laurel
en brochetas (calculando 4 cubos de pescado en cada una). Colocarlas en una
fuente, verter por encima el escabecha y dejarlas durante 10 minutos. Colocarlas
sobre la parilla y durante la cocción untarlas con el resto de escabeche con la
ayuda de un pincel para que no se sequen. Servirlas acompañadas de zumo de
limón, ensalada verde y patatas hervidas.
Puente Köprü - 45
Revista número 12 - Mayo 2010
T.C MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ
EMBAJADA DE TURQUIA EN MADRID
T.C MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ
EMBAJADA DE TURQUIA EN MADRID
Calle Rafael Calvo, 18, 2 A y B
28010-Madrid
Santral-Centralita:
91 319 80 64
91 319 81 11
91 319 82 97
91 702 55 63
DAHİLİ TELEFON NUMARALARI-EXTENSIONES
BİRİM- DEPARTAMENTO
DAHİLİ-EXT.
Siyasi işler-Asuntos políticos
040-038-032
Kültürel konular-Asuntos culturales
046-034
Konsolosluk-Consulado
050
Ticaret Mşv.-Agreg. Comercio
043
Askeri Ataşelik- Agreg. Militar
048
İdari İşler-Administración
056
Web:www.tcmadridbe.org
Basın-Prensa
035-040
E-mail: [email protected]
Santral-Centralita
09
T.C MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ
KONSOLOSLUK ŞUBESİ
SECCION CONSULAR DE EMBAJADA DE TURQUIA
T.C. MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM
MÜŞAVİRLİĞİ
OFICINA DE TURISMO Y CULTURA DE EMBAJADA
DE TURQUIA
Faks-Fax:
91 308 66 02
Calle Rafael Calvo, 18, 2 A y B
28010-Madrid
Tel:
Faks-Fax:
91 702 34 01
(Direkt-Directo)
91 319 81 11 / 050
91 319 81 11 / 050
91 702 55 63 / 050
91 308 66 02
Princesa, 1, Planta: 13, Puerta:3
28008-Madrid
Tel:
91 559 70 14
91 559 71 14
Faks-Fax:
91 547 62 87
Web: www.turismodeturquia.com
E-mail: [email protected]
T.C. BARSELONA BAŞKONSOLOSLUĞU
CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA DE
TURQUIA EN BARCELONA
Passeig de Gracia, 7-1
08007-Barcelona
Konsolosluk işlemlerinizi aşağıdaki adresten internet
aracılığı ile yapabilirsiniz.
Para asuntos o tramites consulares, pueden consultar y
tramitar en
la dirección abajo indicado.
http://www.e-konsolosluk.net/HomePage.asp
Tel:
Faks-Fax:
93 317 92 31
93 317 59 14
93 317 10 51
93 481 55 28
Vatandaş için acil durum telefonu: 34 680 414 283
Web : http://barselona.bk.fscnet.net/
e-mail: [email protected]
46 - Puente Köprü
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETE GİRMİŞTİR
Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız
sözkonusu Çağrı Merkezi’ne
+90 312 292 2929 numaralı telefondan
ulaşabileceklerdir.
Puente Köprü - 47
Revista número 12 - Mayo 2010
48 - Puente Köprü

Documentos relacionados

GENÇ TÜRK OBUA SANATÇIMIZA İSPANYA`DAN “ÜSTÜN BAŞARI

GENÇ TÜRK OBUA SANATÇIMIZA İSPANYA`DAN “ÜSTÜN BAŞARI ESPECTÁCULO DE FOLCLORE TURCO EN EL C.E.I.P. ANTONIO NEBRIJA

Más detalles