Neuròlegs. Qui es qui? - Societat catalana de neurologia

Transcripción

Neuròlegs. Qui es qui? - Societat catalana de neurologia
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 11
Directori dels neuròlegs
i membres
de la Societat Catalana
de Neurologia
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 12
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 13
NEURÒLEGS
Abellán Vidal, Mª Teresa
Lloc i data de naixement Barcelona, 20 de febrer de 1964
Centre de treball Recinte Torribera. Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López.
Ciutat del centre de treball Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
Telèfon 93 462 89 22 ext. 70341
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Neuròloga adjunta.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Neurología, Sociedad Española de Neurociencia.
Ab
Línies d’investigació Demències.
13
Abós Navarro, Josep
Lloc i data de naixement Barcelona, 25 de setembre de 1961
Centre de treball Fundació Althaia. Xarxa Assistencial de Manresa
Ciutat del centre de treball Manresa (Barcelona)
Telèfon 93 874 21 12
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt Nivell C.
Societats científiques a les quals pertany SEN.
Línies d’investigació Neurologia clínica.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 14
NEURÒLEGS
Acarín Tusell, Nolasc
Lloc i data de naixement Barcelona, 28 de març de 1941
Centre de treball Hospital Universitari Vall d'Hebron (1969 a 2006)
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 209 47 73
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de la Secció de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, SEN, AAN, ENS.
Ac
Línies d’investigació Patologia desmielinitzant, demències, cefalees.
Premiat amb la Creu de Sant Jordi (2008).
14
Almenar, Consuelo
Lloc i data de naixement Xirivella (València), 21 de setembre de 1951
Centre de treball Hospital Benito Menni
Ciutat del centre de treball Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 652 99 99
Adreça de correu electrónic [email protected]
[email protected]
Càrrec que ocupa Coordinadora d’Àrea de Psicogeriatria.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología. International
Psychogeriatric Association.
Línies d’investigació Trastorns de conducta en malalties neurodegeneratives.
Psicogeriatria. Demències.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 15
NEURÒLEGS
Altarriba Mercader, F. Xavier
Lloc i data de naixement Barcelona, 22 de desembre de 1951
Centre de treball Institut de Prospectiva i Anàlisi de la Realitat Social, Krebs, S.L.
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 284 07 27
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Sociologia, Societat Catalana Balear de
Gerontologia, Sociedad Española de Salud Pública
y Administración Sanitaria, Societat Catalana
de Neuropsicologia.
Al
Línies d’investigació Mapes cognitius, neurobiomarketing, consciència, valors i
conducta, neurosociobiologia.
15
Álvarez Sabín, José
Lloc i data de naixement Barcelona, 4 de novembre de 1956
Centre de treball Hospital Universitari Vall d’Hebron
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 442 29 32
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de Servei de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología. Societat Catalana de Neuro-
logia. American Neurological Association. National Stroke Association. American Heart Association.
American Stroke Council. European Stroke Council. Sociedad Española de Neurosonología. FEDEF
(Fundación Española para el Diagnóstico y Estudio de la Enfermedad de Fabry). Sociedad Española
de Oto-Neuro-Oftalmología. Liga Española Contra la Epilepsia. Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Vasculares Cerebrales.
Línies d’investigació Recerca de marcadors de diagnòstic i pronòstic a l’ictus. Aplicació
de noves tècniques d’imatge a la patologia neurovascular. Caracterització dels mecanismes d’acció
dels fàrmacs. Estudis de farmacogenètica en patologia neurovascular. Desenvolupament de models
clínics i biològics de progressió de les estenosis intracraneals. Estudis neuropsicològics en patologia
neurovascular. Angiopatía amiloide. “Papel deletereo de la glucemia en el ictus: Mecanismos deletéreos mediados por hiperglicemia en la fase aguda de la isquemia cerebral humana”. Utilitat
de les tècniques de medicina nuclear i la sonografia del parènquima cerebral en el diagnòstic diferencial dels síndromes parkinsonians. Estudi de l’etiologia i marcadors pronòstics de l’Amnèsia
Global Transitoria.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 16
NEURÒLEGS
Arbizu Urdiain, Txomin
Lloc i data de naixement
Centre de treball Hospital Universitari de Bellvitge
Ciutat del centre de treball L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 260 74 36 / 93 260 78 13
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de la Unitat d’Esclerosi Múltiple.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia,
Ar
Sociedad Española de Neurología.
Línies d’investigació Neuroimmunologia.
16
Arboix Damunt, Adrià
Lloc i data de naixement Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona), 1 de maig de 1958
Centre de treball Hospital Universitari del Sagrat Cor
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 322 11 11 (ext. 4496/4352)
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Neuròleg consultor.
Professor associat de Neurologia de la UB.
Societats científiques a les quals pertany Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears,
Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española
de NeurologÍa, European Neurology Society, European
Stroke Council.
Línies d’investigació Malalties vasculars cerebrals.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 17
NEURÒLEGS
Artigas Pallarés, Josep
Lloc i data de naixement Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 10 de maig de 1948
Centre de treball Centre Mèdic Psyncron
Ciutat del centre de treball Sabadell (Barcelona)
Telèfon 93 727 93 44
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Director.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neuropediatría.
Línies d’investigació Trastorn de l’aprenentatge i de la conducta i fenotips
Ar
conductuals.
17
Ávila Rivera, Asunción
Lloc i data de naixement Madrid, 14 de maig de 1963
Centre de treball Hospital General de l’Hospitalet. Consorci Sanitari Integral.
Ciutat del centre de treball L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 440 75 00
Adreça de correu electrónic [email protected] / [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia; Sociedad Española de
Neurología; Movement Disorders Society.
Línies d’investigació Trastorns del moviment; demències.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 18
NEURÒLEGS
Bagunyà-Durich, Josep
Lloc i data de naixement Lleida, 16 de gener de 1955
Centre de treball Hospital Igualada, Hospital Seu d’Urgell
Ciutat del centre de treball Lleida
Telèfon 973 26 63 00 / 973 26 02 04
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Ba
Línies d’investigació
18
Baiges Octavio, Joan Josep
Lloc i data de naixement Tortosa (Tarragona)
Centre de treball Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Ciutat del centre de treball Tortosa (Tarragona)
Telèfon 977 51 91 26
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de secció.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia; Sociedad Aragonesa de
Neurología; Sociedad Española de Neurología.
Línies d’investigació
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 19
NEURÒLEGS
Balcells Riba, Miquel
Lloc i data de naixement Barcelona, 4 de juliol de 1934
Centre de treball Hospital Universitari Sagrat Cor
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 203 71 32
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de Servei Emèrit.
Societats científiques a les quals pertany SEN.
Línies d’investigació Migranya. Parkinson. Neurologia-Psiquiatria.
Ba
19
Barraquer Bordas, Lluís
Lloc i data de naixement Barcelona, 27 d’abril de 1923
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 556 59 86
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Consultor-director emèrit.
Societats científiques a les quals pertany Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Societat Ca-
talana de Neurologia. Sociedad Española de Neurología. Societat Catalana de Neuropsicologia. Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Sociéte Française de Neurologie. Sociéte de Neuropsychologie
de Langue Française. Societé Belge de Neurologie. Sociedad Argentina de Neurología. Academia Brasileira de Neurologia. Academia de Medicina de Buenos Aires. Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Universitat Rovira i Virgili: Dr. Honoris Causa.
Línies d’investigació Reflexions sobre la neurologia dins l’àmbit científic i humà.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 20
NEURÒLEGS
Barroeta Espar, Isabel
Lloc i data de naixement Mérida (Venezuela), 25 de novembre de 1975
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 200 72 41 / 654 457 826
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Resident de 3er any.
Societats científiques a les quals pertany SEN.
Ba
Línies d’investigació Neurologia clínica.
20
Batalla Garangou, Xavier
Lloc i data de naixement Barcelona, 17 de juny de 1954
Centre de treball Consulta privada. Rocafort, 241, 5è, 3a
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 439 89 89
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Neuròleg-psiquiatra.
Societats científiques a les quals pertany SEN, SCN, SEP, ACMCB.
Línies d’investigació Neurologia clínica.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 21
NEURÒLEGS
Bayés Rusiñol, Mª Ángeles
Lloc i data de naixement Vic (Barcelona), 26 de març de 1953
Centre de treball Clínica Teknon
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 393 31 06 / 93 393 31 04
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Directora Unitat Parkinson.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia.
Línies d’investigació Malaltia de Parkinson.
Ba
21
Belvis Nieto, Robert
Lloc i data de naixement Barcelona, 10 de juny de 1968
Centre de treball USP Institut Universitari Dexeus
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon Tel.: 93 346 81 11 / 686 74 84 17
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Coordinador assistencial.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia. Sociedad Española
de Neurología.
Línies d’investigació Malalties vasculars cerebrals. Cefalees.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 22
NEURÒLEGS
Berlanga Morán, Begoña
Lloc i data de naixement Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 30 de juliol de 1960
Centre de treball Hospital General de Vic
Ciutat del centre de treball Vic (Barcelona)
Telèfon 93 490 84 61
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Facultatiu especialista en Neurologia nivel III, carrera
professional B.
Be
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología. Societat Catalana de
Neurologia. European Neurological Society.
Línies d’investigació Malalties neurodegeneratives.
22
Bernal Bernal, Mª Teresa
Lloc i data de naixement La Vilueña (Zaragoza), 4 de desembre de 1955
Centre de treball Hospital d’Igualada-Consorci Sanitari de l’Anoia
Ciutat del centre de treball Igualada (Barcelona)
Telèfon 93 807 55 00
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología. Societat Catalana de
Neurologia.
Línies d’investigació Neurologia clínica.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 23
NEURÒLEGS
Blanch Cardoner, Maria
Lloc i data de naixement Barcelona, 23 d’abril de 1947
Centre de treball Acció Social i Ciutadania, Serveis Territorials. Servei
de Suport a les Persones de les Comarques
de Barcelona. (SSCB)
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 567 52 26
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Metgessa, Tècnic Superior. Coordinació.
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN, SC-B de Geriatria i Gerontologia, Acadèmia de
Bl
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
Línies d’investigació
23
Blesa González, Rafael
Lloc i data de naixement Barcelona, 12 d’octubre de 1950
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 556 59 86
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Director de Servei.
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN, AAN, ANA
Línies d’investigació Demències.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 24
NEURÒLEGS
Boada Rovira, Mercè
Lloc i data de naixement Barcelona, 14 d’octubre de 1948
Centre de treball Fundació ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 444 73 18
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Directora Mèdica; Cap Secció. Servei de Neurologia.
Bo
24
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia. Societat Catalana de Geriatria i
Gerontologia. Sociedad Española de Neurología. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. American Academy of Neurology (AAN). American Neuropsychiatric Association (ANPA). European Alzheimer Disease Consortium (EADC).
Línies d’investigació Bàsica: Estrès oxidatiu i malalties neurodegeneratives. Fenoma i
genoma de malalties comunes. Biomarcadors i proteïnes de senyalització en malaltia d’Alzheimer.
Aplicada: Psicoestimulació cognitiva i d’altres models terapèutics. Demència i síndrome de Down.
Estudis epidemiològics. Investigadora principal en projectes i beques subvencionats amb fons nacionals i europeus relacionats amb els trastorns cognitius i de la conducta en especial la malaltia
d’Alzheimer.
Bové Ribe, Antonio
Lloc i data de naixement Barcelona, 27 de maig de 1958
Centre de treball Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.
Centre de Son de Tarragona
Ciutat del centre de treball Tarragona
Telèfon 977 25 99 00 / 977 22 93 43
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Coordinador de la Unitat de Son i de Pneumologia, codirector del
Centre de Son.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, American Academy of Sleep
Medicine, European Sleep Research Society, Sociedad Española de
Sueño, Sociedad Española de Medicina Interna, Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torácica.
Línies d’investigació Coordinació del Comité Espanyol d’Acreditació en Medicina del
Son (CEAMS).
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 25
NEURÒLEGS
Bufill Soler, Enric
Lloc i data de naixement Barcelona, 9 de juny de 1949
Centre de treball Consorci Hospitalari de Vic
Ciutat del centre de treball Vic (Barcelona)
Telèfon 93 889 11 11
Adreça de correu electrónic [email protected] / [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt Consultor de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología (SEN). Societat Catalana de Neu-
rologia. Societat Catalana de Neuropsicologia. Mèdic Assessor del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEM-Cat). Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) (Universitat
Rovira i Virgili). Sociedad Española de Biología Evolutiva (SESBE). Societat Catalana de Biologia. The
Evolution and Medicine Network. New York Academy of Sciences.
Línies d’investigació Investigador del projecte EpidEM-CAT. Registre d'incidència d'EM
a Catalunya, dirigit pel CEM-Cat. Investigador del projecte Prevalença d'Esclerosi Múltiple a la
comarca d'Osona, dirigit pel CEM-Cat. Investigador i coautor del Projecte FIS "Polimorfismos de las
proteínas que intervienen en la vía de señalización de la Reelina i enfermedad de Alzheimer"
(Investigador principal: Dr. Rafael Blesa). Codirector de la Línia de Recerca "Neurociència Evolutiva",
dins del Grup de Treball "Cognició", dirigit per la Dra. Marina Mosquera (IPHES). Investigador del
Subprojecte "Neuroecología", dins del Projecte "Comportamiento Ecosocial del los Homínidos
de la Sierra de Atapuerca durante el Cuaternario", finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia
(Investigador principal: Prof. Eudald Carbonell). Aquests tres últims treballs estan relacionats amb
l'aplicació de la Biologia Evolutiva a l'estudi de l'evolució cerebral i la seva possible relació amb les
malalties neurodegeneratives.
Cairols Castellote, Marc
Lloc i data de naixement Xàtiva (València), 23 d’agost de 1946
Centre de treball Hospital Universitari de Bellvitge
Ciutat del centre de treball L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 260 75 65
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular.
Societats científiques a les quals pertany ESVS, SEACV i SCC.
Línies d’investigació Caròtides i aneurismes.
Bu
Ca
25
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 26
NEURÒLEGS
Calopa Garriga, Matilde
Lloc i data de naixement Barcelona, 19 de juliol de 1961
Centre de treball Hospital Universitari de Bellvitge
Ciutat del centre de treball L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 260 76 93
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Facultatiu Especialista.
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN, Movement Disorders Society.
Ca
Línies d’investigació Patologia dels trastorns del moviment.
26
Campistol Plana, Jaume
Lloc i data de naixement Girona, 27 de maig de 1952
Centre de treball Hospital de Sant Joan de Déu
Ciutat del centre de treball Esplugues (Barcelona)
Telèfon 93 253 21 53
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de servei de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany SCN, SENP, SSIEM, ICIEM, AEP.
Línies d’investigació Neurometabòliques (PKU, defectes creatina cerebral,
neurotransmisors). Epilèpsia. Neurologia neonatal.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 27
NEURÒLEGS
Cano Orgaz, Antonio
Lloc i data de naixement Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 18 d’abril de 1964
Centre de treball Hospital de Mataró
Ciutat del centre de treball Mataró (Barcelona)
Telèfon 93 741 77 38
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología.
Línies d’investigació Cefalees i esclerosi múltiple.
Ca
27
Cano Sánchez, Luis Miguel
Lloc i data de naixement Molins de Rei (Barcelona), 1 de desembre de 1981
Centre de treball Hospital Universitari de Bellvitge
Ciutat del centre de treball L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 260 77 11
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Servei Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany
Línies d’investigació
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 28
NEURÒLEGS
Canovas Vergé, David
Lloc i data de naixement Barcelona, 6 de juny de 1967
Centre de treball Corporació Sanitària Parc Taulí
Ciutat del centre de treball Sabadell (Barcelona)
Telèfon 93 723 10 10
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia i Sociedad Española
Ca
de Neurología.
Línies d’investigació Malaltíes cerebrovasculars.
28
Carmona Codina, Olga
Lloc i data de naixement Girona, 20 d’agost de 1972
Centre de treball Fundació Salut Empordà
Ciutat del centre de treball Figueres (Girona)
Telèfon 972 50 14 00
Adreça de correu electrónic [email protected]/[email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia. Sociedad Española
de Neurología.
Línies d’investigació Factors pronòstics a l’esclerosi múltiple. Epidemiologia de
l’esclerosi múltiple. Epidemiologia de l’esclerosi lateral
amiotròfica.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 29
NEURÒLEGS
Casadevall Codina, Teresa
Lloc i data de naixement Tona (Barcelona), 9 d’abril de 1968
Centre de treball Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
Ciutat del centre de treball Calella (Barcelona)
Telèfon 93 769 02 01
Adreça de correu electrónic [email protected] / [email protected]
Càrrec que ocupa Neuròloga.
Societats científiques a les quals pertany
Línies d’investigació Neurologia clínica.
Ca
29
Casellas Condom, Albert
Lloc i data de naixement Girona, 24 de juny de 1923
Centre de treball
Ciutat del centre de treball
Telèfon 972 20 25 88
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Doctor jubilat.
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Línies d’investigació
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 30
NEURÒLEGS
Cases Rodríguez, Eva
Lloc i data de naixement Barcelona, 5 de febrer de 1982
Centre de treball Hospital Universitari de Bellvitge
Ciutat del centre de treball L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 638 38 74 65
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa R1 de Neurofisiologia Clínica.
Societats científiques a les quals pertany SCN i SEN.
Ca
Línies d’investigació Neurologia clínica.
30
Castellanos Rodrigo, Mª del Mar
Lloc i data de naixement Salamanca, 29 de juliol de 1969
Centre de treball Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Ciutat del centre de treball Girona
Telèfon 972 94 02 62
Adreça de correu electrónic [email protected]
[email protected]
Càrrec que ocupa Facultatiu especialista en Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología. American Heart Association i
American Stroke Association. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de
la Salut de Catalunya i Balears.
Línies d’investigació Ultrasonografia aplicada a l’ictus agut (doppler continu de troncs
supraaòrtics, doppler transcraneal i eco-doppler color de troncs supraaòrtics). Àrees d’especial interès:
Monitorització de microembòlies cerebrals. Estudi de reserva hemodinàmica cerebral. Detecció de
shunt dreta-esquerra mitjançant doppler transcraneal. Marcadors bioquímics en l’ictus cerebral
agut. Telemedicina aplicada a l’estudi de pacients amb ictus.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 31
NEURÒLEGS
Catena Ruiz, Francisca Esther
Lloc i data de naixement Barcelona, 9 de febrer de 1970
Centre de treball Hospital Comarcal de l'Alt Penedès
Ciutat del centre de treball Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Telèfon 93 818 04 40
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Neurología, Acadèmia de Ciències Mèdiques.
Ca
Línies d’investigació
31
Chamorro Sánchez, Ángel
Lloc i data de naixement Oñati (Guipuzcoa), 1 de març de 1958
Centre de treball Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 227 54 14
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Consultor Sènior de Neurologia
Professor Associat UB.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología. European Stroke Organization.
American Academy of Neurology. American Neurological
Association.
Línies d’investigació Mecanismes immunològics i inflamatoris en l’ictus. Nous
tractaments neuroprotectors. Tractament antitrombòtic.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 32
NEURÒLEGS
Codina Puiggròs, Agustí
Lloc i data de naixement Barcelona, 3 de febrer de 1934
Centre de treball Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 453 91 84
Adreça de correu electrónic
Càrrec que ocupa Jubilat. Excap del servei de neurologia.
Expresident de la SCN.
Co
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN.
Línies d’investigació Neurologia general, malaltia d’Alzheimer, malaltia vascular
cerebral.
32
Coll Canti, Jaume
Lloc i data de naixement
Centre de treball Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Ciutat del centre de treball Badalona (Barcelona)
Telèfon [email protected]
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN.
Línies d’investigació Sistema nerviós perifèric.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 33
NEURÒLEGS
Coma Roca, Vicenç
Lloc i data de naixement Vic (Barcelona), 7 de juliol de 1949
Centre de treball ABS Tona – ICS - Neurologia
Ciutat del centre de treball Seva (Barcelona)
Telèfon 93 865 11 20
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany SEMFYC, SCHTA, SEN.
Línies d’investigació Neurologia clínica.
Co
33
Comas Bergua, Pere
Lloc i data de naixement Terrassa (Barcelona), 5 de desembre de 1960
Centre de treball Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
Ciutat del centre de treball Martorell (Barcelona)
Telèfon 93 784 12 65 / 616 66 61 50
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de la Unitat de Neurologia de l´Hospital St. Joan de
Déu de Martorell.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia. Sociedad Española
de Neurología. European Federation of Neurological
Societies. World Federation of Neurology. Sociedad Española
de Neurosonología.
Línies d’investigació Patologia vascular. Neurosonologia.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 34
NEURÒLEGS
Comes Maymo, Emili
Lloc i data de naixement Barcelona, 5 de gener de 1953
Centre de treball Hospital Universitari del Sagrat Cor
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 322 11 11
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge Consultor Sènior.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia. Sociedad Española
Co
de Neurología.
Línies d’investigació Grups d’estudi de cefalea i epilèpsia.
34
Coronado Contreras, Ricardo
Lloc i data de naixement Barcelona, 13 de juny de 1969
Centre de treball Hospital de Terrassa. Consorci Sanitari de Terrassa
Ciutat del centre de treball Terrassa (Barcelona)
Telèfon 93 731 00 07 ext. 1119
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt Pediatria-Neuropediatria.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Pediatria, European Academy of Childhood
Disability.
Línies d’investigació Microcefàlia, efectes de l'estrès en el neurodesenvolupament.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 35
NEURÒLEGS
Crespí Vidal, Joan
Lloc i data de naixement Llucmajor (Mallorca), 2 d’octubre de 1982
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 669 55 49 44
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Resident 2on any.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Biologia. Societat Catalana de
Neurologia. Sociedad Española de Neurología.
Línies d’investigació Neurologia clínica.
Cr
Da
35
Dàvalos Errando, Antoni
Lloc i data de naixement Barcelona, 21 d’octubre de 1955
Centre de treball Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Ciutat del centre de treball Badalona (Barcelona)
Telèfon 93 497 89 11
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Director Clínic de Neurociències.
Societats científiques a les quals pertany European Stroke Organization. American Stroke Association.
American Neurological Association. Sociedad Española de
Neurología.
Línies d’investigació Malalties cerebrovasculars, investigació clínica i bàsica.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 36
NEURÒLEGS
De Fàbregues-Boixar Nebot, Oriol
Lloc i data de naixement Barcelona, 20 de juliol de 1969
Centre de treball Hospital Universitari Vall d'Hebron
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 274 61 00
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt del Servei de Neurologia. Responsable
de la Unitat de Transtorns del Moviment.
De
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española
de Neurología, Movement Disorders Society.
Línies d’investigació Malalties neurodegeneratives (malaltia de Parkinson),
distonia, toxina botulínica.
36
De la Rosa de los Ríos, Carmen Rosa
Lloc i data de naixement Santa Cruz de Tenerife, 1 de juliol de 1943
Centre de treball Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 227 54 13
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Especialista.
Societats científiques a les quals pertany Liga Española Contra la Epilepsia, Sociedad Española
de Neurofisiología Clínica, Sociedad Española de
Neuropediatría, Sociedad Española de Neurología.
Línies d’investigació
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 37
NEURÒLEGS
Del Toro Riera, Mireia
Lloc i data de naixement Barcelona, 5 de març de 1965
Centre de treball Hospital Universitari Vall d’Hebron
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia , Societat Catalana de
Pediatria, Asociación Española de Pediatría, Sociedad
Española de Neurología Pediátrica, Asociación Española de
Errores Congénitos del Metabolismo, Society for the Study
of Inborn Errors of Metabolism.
De
Línies d’investigació Malalties neurometabòliques.
37
Delgado Ballesteros, Tània
Lloc i data de naixement Sabadell (Barcelona), 7 d’agost de 1978
Centre de treball Corporació Sanitària Parc Taulí
Ciutat del centre de treball Sabadell (Barcelona)
Telèfon 93 723 10 10
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunta.
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Línies d’investigació Trastorns del moviment.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 38
NEURÒLEGS
Delgado Mestre, Mª José
Lloc i data de naixement Barcelona, 16 de novembre de 1958
Centre de treball Unitat de Rehabilitació Pubilla Casas SAP
Ciutat del centre de treball L’Hospitalet / Esplugues (Barcelona)
Telèfon 93 211 36 70
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Metgessa adjunta de la Unitat de Rehabilitació.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Medicina Interna, Societat Catalana de
De
Neurologia i de Medicina Física i Rehabilitació. Sociedad
Española de Rehabilitación.
Línies d’investigació Participació en la Guia Ictus.
38
Deví Bastida, Josep
Lloc i data de naixement Montcada i Reixac (Barcelona), 7 d’octubre de 1965
Centre de treball Residència i Centre de Dia Sant Cugat (ICASS - Sanitas)
Ciutat del centre de treball Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Telèfon 93 589 16 38 / 607 26 92 36
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Neuropsicòleg i Psicòleg Clínic.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalanobalear de Psicologia, Societat Catalana de
Neurologia, Societat Catalanobalear de Geriatria i
Gerontologia, Societat Catalana de Psiquiatria i Salut
Mental, Societat Catalana de Neuropsicologia.
Línies d’investigació Psicogeriatria, demències i malaltia d'Alzheimer.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 39
NEURÒLEGS
Escartín Siquier, Antonio E.
Lloc i data de naixement Salta (Argentina), 23 de maig de 1947
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 556 57 46
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN, ENS.
Línies d’investigació Epilèpsia, esclerosi múltiple.
Es
39
Escudero Rubí, Domingo
Lloc i data de naixement Cúllar (Granada), 8 de juny de 1958
Centre de treball Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Ciutat del centre de treball Badalona (Barcelona)
Telèfon 93 465 12 00
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany SEN, SCN, Soc. Catalanobalear Med. Interna, Soc. Esp.
Immunología.
Línies d’investigació Cefalees, malalties autoimmunes.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 40
NEURÒLEGS
Estivill Sancho, Eduardo
Lloc i data de naixement Barcelona, 2 d’abril de 1948
Centre de treball Clinica del Son Dr. Estivill, USP Institut Universitari Dexeus
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 212 13 54
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Director de la Clínica del Son.
Societats científiques a les quals pertany American Sleep Disorders Association. European Sleep
Es
Fa
Research Society. Asociación Ibérica de Patología del Sueño.
Sociedad Española de Neuropediatría. Liga Española contra
la Epilepsia. Societat Catalana de Pediatria.
Línies d’investigació Medicina del son.
40
Fàbregas Camps, Marta Gloria
Lloc i data de naixement Barcelona, 15 de desembre de 1943
Centre de treball
Ciutat del centre de treball
Telèfon 93 201 80 89
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany SEN, SCN, SCMI.
Línies d’investigació
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 41
NEURÒLEGS
Fabregat Fabra, Neus
Lloc i data de naixement Tortosa (Tarragona), 4 de maig de 1968
Centre de treball Hospital Plató
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 306 99 00 (Ext.: 3105 / 3111)
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap d’Unitat.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Neurología.
Fa
Línies d’investigació Neurologia General.
41
Felip Lladó, Ventura
Lloc i data de naixement Barcelona, 30 d’abril de 1945
Centre de treball Hospital Dos de Maig
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 507 27 00
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany SEN; SCN.
Línies d’investigació Malalties desmielinitzants.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 42
NEURÒLEGS
Fornós Barrera, Anna
Lloc i data de naixement Barcelona, 29 d’agost de 1953
Centre de treball ASPACE Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 424 09 03
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Directora Mèdica.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia. Societat Catalana
Fo
de Psiquiatria. Sociedad Española de Neurología y
Neuropediatría.
Línies d’investigació Paràlisi cerebral.
42
Fossas Felip, M. Pilar
Lloc i data de naixement Barcelona, 2 d’agost de 1955
Centre de treball Hospital de Mataró
Ciutat del centre de treball Mataró (Barcelona)
Telèfon 93 741 77 38 / 93 741 77 0-ext 2727
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de la Unitat de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia i Sociedad Española
de Neurología.
Línies d’investigació Epilèpsia.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 43
NEURÒLEGS
Garcés Redondo, Moisés
Lloc i data de naixement Zaragoza, 23 de juny de 1975
Centre de treball Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Ciutat del centre de treball Tortosa (Tarragona)
Telèfon 977 51 91 26
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Facultatiu especialista en Neurologia (metge adjunt).
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Aragonesa de Neurología (SARAN). Sociedad
Española de Neurología (SEN). Societat Catalana de
Neurologia (SCN). Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i de Balears.
Ga
Línies d’investigació Vascular, atenció a l´Ictus agut (Implantació i estudi de
Codi Ictus). Estudi epidemiològic de l´Ictus a les Terres de
l´Ebre. Epidemiologia de malalties neurodegeneratives.
43
García González, Mª del Mar
Lloc i data de naixement Jaca (Osca), 8 de juliol de 1959
Centre de treball Hospital de Figueres
Ciutat del centre de treball Figueres (Girona)
Telèfon 972 50 14 00
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Pediatra.
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Línies d’investigació
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 44
NEURÒLEGS
García Sánchez, Sonia Mª
Lloc i data de naixement
Centre de treball Hospital de l’Esperit Sant
Ciutat del centre de treball Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
Telèfon 93 386 02 02
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Medicina Interna.
Societats científiques a les quals pertany SCN
Ga
Línies d’investigació
44
Gascón Bayarri, Jordi
Lloc i data de naixement Barcelona, 15 de setembre de 1971
Centre de treball Hospital Universitari de Bellvitge
Ciutat del centre de treball L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 260 76 93
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Neuròleg adjunt.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia.
Línies d’investigació Demències.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 45
NEURÒLEGS
Gendre Martí, Jordi
Lloc i data de naixement Barcelona, 21 d’abril de 1961
Centre de treball Fundació Hospital-Asil de Granollers
Ciutat del centre de treball Granollers (Barcelona)
Telèfon 93 842 50 00
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de Secció de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española
de Neurología.
Ge
Línies d’investigació Neurologia clínica.
45
Genís Batlle, David
Lloc i data de naixement
Centre de treball Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Ciutat del centre de treball Girona
Telèfon 972 94 02 00 Ext. 2661
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Línies d’investigació
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 46
NEURÒLEGS
Gil Saladie, Domènec
Lloc i data de naixement Riudoms (Tarragona), 2 de febrer de 1950
Centre de treball Hospital Sagrat Cor. Germanes Hospitalàries
Ciutat del centre de treball Martorell (Barcelona)
Telèfon 93 776 99 91
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Servei Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Gi
Línies d’investigació Neurologia clínica.
46
Gironell Carreró, Alexandre
Lloc i data de naixement Besalú (Girona), 21 de juliol de 1966
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 556 59 86 / 620 32 66 21
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge-Adjunt.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Neurología, Movement Disorders Society.
Línies d’investigació Tremolor essencial. Malaltia de Parkinson. Cirurgia malaltia
de Parkinson. Neurofisiologia dels trastorns del moviment.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 47
NEURÒLEGS
González Platas, Montserrat
Lloc i data de naixement Caracas (Venezuela), 28 de gener de 1963
Centre de treball Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Hospital Comarcal de la Selva
Ciutat del centre de treball Blanes (Girona)
Telèfon 972 94 02 62 / 972 35 32 64
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge Adjunt. Neuròloga.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología. Sociedad Canaria de
Neurología.
Go
Línies d’investigació Esclerosi múltiple (Adherència al tractament
immunomodulador. Immunomodulació amb Azatioprina.
Aplicació de noves tècniques de Potencials Evocats
Miogènics Vestibulars en el diagnòstic en esclerosi
múltiple). Teleneurologia.
47
Grau Olivares, Marta
Lloc i data de naixement Barcelona, 28 d’abril de 1976
Centre de treball Hospital Universitari del Sagrat Cor
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 322 11 11 / 652 42 36 39
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Neuropsicòloga investigadora.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i Balears, Sociedad Española
de Neurología, Societat Catalana de Neuropsicologia,
International Society for Vascular Behavioral and Cognitive
Disorders (VAS-COG).
Línies d’investigació Neuropsicologia dels infarts llacunars, deteriorament
cognitiu vascular i degeneratiu, demència vascular i
degenerativa (MA), relació dels ictus amb la síndrome
d'apnees del son.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 48
NEURÒLEGS
Grau Veciana, Josep M.
Lloc i data de naixement Barcelona, 20 de març de 1942
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 291 94 14
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Director de docència. Catedràtic de Neurologia.
Gr
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de Neu-
rología, European Society of Neurochemistry, Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears, Sociedad Española de Educación Médica, Club Español de Neuropatología, Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica, Liga Española Contra la Epilepsia, Societat Catalana de Medicina Interna, Societat Catalana de Neuropsicologia.
Línies d’investigació Trastorns del moviment, educació mèdica.
48
Graus Ribas, Francesc
Lloc i data de naixement Barcelona, 23 d’agost de 1953
Centre de treball Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 227 54 14
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de servei.
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN, ENS, AAN, ASN.
Línies d’investigació Neurooncologia.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 49
NEURÒLEGS
Hernández Ferrándiz, Marta
Lloc i data de naixement Barcelona, 7 de gener de 1971
Centre de treball Unitat de Demències (UVaMiD).
Hospital de Santa Caterina
Ciutat del centre de treball Girona
Telèfon 972 18 25 00 ext. 1570
Adreça de correu electrónic [email protected] / [email protected]
Càrrec que ocupa Psicòloga adjunta.
Societats científiques a les quals pertany Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears,
Sociedad Española de Neurología, Societat Catalana de
Neuropsicologia, Societat Catalana de Neurologia”.
He
Línies d’investigació Deteriorament cognitiu lleu i demències.
49
Hernández Latorre, Miguel Ángel
Lloc i data de naixement Barcelona, 22 de maig de 1960
Centre de treball Hospital de Nens de Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 231 05 12
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Coordinador Servei Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neuropediatría, SC Neurologia,
SC Psiquiatria, SC Neurofisiologia.
Línies d’investigació Cefalees a la infància.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 50
NEURÒLEGS
Hernández Regadera, Juan José
Lloc i data de naixement Barcelona, 22 d’agost de 1967
Centre de treball Hospital Residència Sant Camil
Ciutat del centre de treball Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Telèfon 93 896 00 25
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt.
Societats científiques a les quals pertany SEN, SCN.
He
Línies d’investigació Assistència.
50
Hernández Vidal, Antoni
Lloc i data de naixement Tarragona, 21 de novembre de 1958
Centre de treball Clínica Corachán
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 221 34 33
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Neuròleg.
Societats científiques a les quals pertany SEN.
Línies d’investigació Neurologia clínica.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 51
NEURÒLEGS
Huerta Villanueva, Marià
Lloc i data de naixement Barcelona, 12 de febrer de 1966
Centre de treball Hospital de Viladecans
Ciutat del centre de treball Viladecans (Barcelona)
Telèfon 93 659 01 11
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt Servei de Neurologia de l’Hospital de Viladecans.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia. Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Sociedad
Española de Neurología. Grupo de Estudio
de Cefaleas de la SEN. International Headache Society.
Hu
Il
Línies d’investigació Cefalees, demanda i assistència neurològica.
51
Illa Sendra, Isabel
Lloc i data de naixement Teguise (Las Palmas), 13 de maig de 1952
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 556 59 86
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Neuròloga.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana Neurologia. Sociedad Española
de Neurología. European Federation of Neurological
Societies. American Neurological Association.
Línies d’investigació La recerca que fem és sempre investigació traslacional (clinico-bàsica) en malalties neuromusculars en: Aplicació de noves teràpies (nous anticossos monoclonals en
miastènia i neuropaties autoimmunes, trasplantament de moll d’os en MNGIE, teràpia amb cèl·lules
mare a distròfies musculars...). Recerca de mesures que permetin quantificar canvis quan s’apliquen
tractaments en malalties musculars (analítiques d’anticossos, resonància muscular...). Aspectes fisiopatològics de reparació muscular, amb estudis en la proteïna disferlina. Recerca de nous antígens
en malalties neuromusculars autoimmunes.
2680 2 TRIPA NOMS1 ok8:2680 2 TRIPA NOMS1 ok8
1/4/09
10:42
Página 52
NEURÒLEGS
Jaraba Armas, Sonia
Lloc i data de naixement Barcelona, 6 de juliol de 1982
Centre de treball Hospital Universitari de Bellvitge
Ciutat del centre de treball L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 440 27 92 / 679 48 19 14
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa R1.
Ja
Societats científiques a les quals pertany SNC.
Línies d’investigació Neurologia clínica.
52
Jiménez González, Marta
Lloc i data de naixement Barcelona, 28 d’abril de 1983
Centre de treball Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Ciutat del centre de treball Badalona (Barcelona)
Telèfon 616 482 631
Adreça de correu electrónic [email protected]
Càrrec que ocupa Resident 1.
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Línies d’investigació Neurologia clínica.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 53
NEURÒLEGS
Krupinski, Jerzy
Lloc i data de naixement Cracòvia (Polònia), 12 de desembre de 1967
Centre de treball Hospital Mútua de Terrassa
Ciutat del centre de treball Terrassa
Telèfon 93 736 50 50
Adreça de correu electronic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia. Sociedad Española de Neuro-
logía (SEN). American Academy of Neurology (AAN). American Association for the Advancement
for Science (AAAS). European Group for the Study of ALS/MND. Catalan Vascular Group. Polish
Neuropathology Society. The New York Academy of Sciences. Manchester Medical Society. Planetary
Society, Pasadena, USA. Latin-American Society, Poland. Manchester Biochemical Society. North
West Vascular Club, UK North West Molecular Biology Club, UK. The Nature Group. The National
Geography.
Línies d’investigació Perfusió i metabolisme cerebral mitjançant SPECT de perfusió
amb HNPAO i PET en pacients amb arteriosclerosi carotídia avançada. Estudis comparatius
d’imatge per F18-FDG-PET amb estudis de l’expressió diferencial dels gens en l’arteriosclerosi carotídia avançada. Biomarcadors d’evolució i pronòstic de malalties carotídies. Mecanismes d’angiogènesi en la patologia carotídia i isquèmia cerebral. Contribució de la inflamació en les malalties
cardiovasculars: paper de l’aterogènesi i de les cèl·lules immunes en la disfunció cerebral.
Kulisevsky Bojarski, Jaime
Lloc i data de naixement Salta (Argentina), 14 de maig de 1956
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 490 46 56
Adreça de correu electronic [email protected]
Càrrec que ocupa Director Unitat Trastorns del Moviment
Societats científiques a les quals pertany American Academy of Neurology, Movement Disorders
Society, European Neurological Society, Sociedad Española de
Neurología, Societat Catalana de Neurologia
Línies d’investigació Malatia de Parkinson, tremolor, trastorns del moviment,
trastorns cognitius i conductuals
Kr
53
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 54
NEURÒLEGS
Lejarreta Andrés, Saioa
Lloc i data de naixement Madrid. 12 d’abril de 1980
Centre de treball Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Ciutat del centre de treball Girona
Telèfon 637 93 70 76
Adreça de correu electronic [email protected]
Càrrec que ocupa 4rt any resident de Neurologia
Societats científiques a les quals pertany Acadèmia Ciències Mèdiques, Societat Catalana
Le
de Neurologia
Línies d’investigació
54
León Jorba, Alba
Lloc i data de naixement Barcelona, 9 de juny de 1978
Centre de treball Hospital Universitari de Bellvitge
Ciutat del centre de treball L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 660 335 046
Adreça de correu electronic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología, Club EMG.
Línies d’investigació
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 55
NEURÒLEGS
Llanas Moliner, Josep Manel
Lloc i data de naixement Lleida, 17 de novembre de 1958
Centre de treball
Ciutat del centre de treball
Telèfon
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany Societat de Rehabilitació i Medicina Física, Neurologia i
Medicina de Dolor.
Ll
Línies d’investigació
55
Lleó, Alberto
Lloc i data de naixement Paris, 24 de novembre de 1971
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 556 59 86
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Unitat de Memòria.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología, Society for Neuroscience
Línies d’investigació Complex gamma-secretasa a la malaltia d'Alzheimer:
interaccions i implicacions terapèutiques. Nous biomarcadors
en demències no-Alzheimer. Dianes mol·leculars dels
antiinflamatoris no esteroidals.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 56
NEURÒLEGS
López Pousa, Secundino
Lloc i data de naixement Santiago de Compostela, 31 de gener de 1948
Centre de treball Hospital de Santa Caterina
Ciutat del centre de treball Salt (Girona)
Telèfon 972 18 26 00 ext. 1570 / 1590
Adreça de correu electronic [email protected]; [email protected]
Lo
Càrrec que ocupa Medicina interna // Neurologia. Cap de Servei de Neurociències
Clíniques, Institut d’Assistència Sanitària, Salt (Girona). Cap de la Unitat de Recerca, Institut
d’Assistència Sanitària, Salt (Girona). Coordinador de la Unitat de Valoració de la Memòria i les
Demències, Institut d’Assistència Sanitària, Salt (Girona).
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN.
56
Línies d’investigació Epidemiologia descriptiva i analítica de patologies neurodegeneratives en la vellesa. Nosologia dels símptomes psicològics i conductuals de les demències en
general i de la malaltia d’Alzheimer en particular. Influència dels factors de risc cardiovasculars
en la neuropsicologia de l’envelliment. Fragilitat, discapacitat, dependència i envelliment, aspectes
clínics, epidemiològics i biològics. Adaptació i validació d’instruments psicomètrics aplicats al deteriorament cognitiu. Fibromiàlgia i altres malalties neurològiques que poden cursar amb deteriorament cognitiu. Membre del Grup de Recerca sobre l’Envelliment i Discapacitat (GREDIs) de
la UdG (codi: GRHCS088).
López Villegas, Mª Dolores
Lloc i data de naixement Barcelona, 8 de març de 1964
Centre de treball Recinte Torribera. Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López.
Ciutat del centre de treball Sta. Coloma de Gramenet, (Barcelona)
Telèfon 93 462 89 00 ext. 70313
Adreça de correu electronic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunta. Coordinadora Unitat.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología, SCN.
Línies d’investigació Conducta i demències.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 57
NEURÒLEGS
Mansilla Planas, Joaquin
Lloc i data de naixement Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 7 de novembre de 1945
Centre de treball Consulta privada
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 347 05 33
Adreça de correu electronic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Neurología.
Ma
Línies d’investigació Demències i patologia vascular cerebral.
57
Mares Segura, Rafael
Lloc i data de naixement Sabadell (Barcelona), 9 d’octubre de 1956
Centre de treball Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Ciutat del centre de treball Tarragona
Telèfon 977 295 800
Adreça de correu electrònic [email protected]; [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de Secció de Neurologia
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN
Línies d’investigació Neurovascular
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 58
NEURÒLEGS
Martí Fàbregas, Joan
Lloc i data de naixement Mataró (Barcelona), 3 de març de 1960
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 556 59 86
Adreça de correu electronic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt Unitat Malalties Vasculars Cerebrals.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Ma
Neurología, American Academy of Neurology, European
Stroke Organization.
Línies d’investigació Malaltia vascular cerebral.
58
Martí Vilalta, Josep Lluís
Lloc i data de naixement Barcelona, 13 de setembre de 1946
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 556 59 86
Adreça de correu electronic [email protected]
Càrrec que ocupa Professor de Neurologia, director Unitat de Malalties
Vasculars Cerebrals.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia. Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya. Anglo-Catalan Society. Sociedad
Española de Neurología. European Stroke Organization.
American Academy of Neurology. American Neurological
Association.
Línies d’investigació Malalties vasculars cerebrals.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 59
NEURÒLEGS
Martínez Domeño, Alejandro
Lloc i data de naixement
Centre de treball Hospital General de Granollers
Ciutat del centre de treball Granollers (Barcelona)
Telèfon
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Ma
Línies d’investigació
59
Martínez Fernández, Raül
Lloc i data de naixement
Centre de treball Fundació Salut Empordà
Ciutat del centre de treball Figueres (Girona)
Telèfon 972 50 14 00
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Medicina Interna - Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Línies d’investigació
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 60
NEURÒLEGS
Martínez Yélamos, Antonio
Lloc i data de naixement Barcelona, 13 d’octubre de 1970
Centre de treball Hospital de Viladecans
Ciutat del centre de treball Viladecans (Barcelona)
Telèfon 93 659 01 11 ext. 280
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de la Secció de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Membre de la Societat Catalana de Neurologia i de la
Ma
Sociedad Española de Neurología.
Línies d’investigació Esclerosi multiple, malalties inflamatories SNC, cefalees,
cerebrovascular, gestió sanitària.
60
Masó Subirana, Eugenio
Lloc i data de naixement Barcelona, 1928
Centre de treball
Ciutat del centre de treball
Telèfon 93 454 89 94
Adreça de correu electrònic
Càrrec que ocupa Jubilat.
Societats científiques a les quals pertany SCN, SENR.
Línies d’investigació Electromiografia, vascular cerebral, neuromuscular,
electroencefalografia.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 61
NEURÒLEGS
Massons Cirera, Joan
Lloc i data de naixement Barcelona, 17 de novembre de 1955
Centre de treball Hospital Universitari del Sagrat Cor
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 322 1111 ext. 4496
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Director Servei Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Neurología.
Ma
Línies d’investigació Demències, esclerosi múltiple i vascular.
61
Massot Punyet, Roma
Lloc i data de naixement Reus, 6 de gener de 1942
Centre de treball Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII,
fins gener 2007
Ciutat del centre de treball Tarragona
Telèfon 977 295 800
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de la Secció de Neurologia de 1971 a 2007, actualment
jubilat. Expresident de la SCN.
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN, ACMCB, WFN.
Línies d’investigació Neuroendocrinologia. Neurotraumatologia.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 62
NEURÒLEGS
Meléndez Plumed, Rosa
Lloc i data de naixement Teruel, 10 de maig de 1949
Centre de treball Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Ciutat del centre de treball Girona
Telèfon [email protected]
Adreça de correu electrònic Servei de Neurologia
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany SEN.
Me
Línies d’investigació Neuromuscular.
62
Mercadal, Melissa
Lloc i data de naixement Maó (Menorca), 12 d’abril de 1962
Centre de treball
Ciutat del centre de treball
Telèfon
Adreça de correu electrònic
Càrrec que ocupa Psicòloga.
Societats científiques a les quals pertany Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Salut de Catalunya i
Balears; American Music Therapy Association.
Línies d’investigació Aplicacions de la musicoteràpia amb persones amb
demència.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 63
NEURÒLEGS
Mercader Sobrequés, Josep Mª
Lloc i data de naixement Girona, 8 d’octubre de 1941
Centre de treball Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 227 54 12
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Catedràtic de Radiologia Universitat de Barcelona. Consultor
Sènior Hospital Clínic. Consultor CRC.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Neurología, European Society of Neuroradiology,
Radiological Society of North America, Sociedad Española
de Neurorradiología, Sociedad Española de Radiología
Médica.
Me
Línies d’investigació Alteracions del senyal de ressonància magnètica en
neurociències.
63
Miró Lladó, Júlia
Lloc i data de naixement Cervera (Lleida), 21 de gener de 1980
Centre de treball Hospital Universitari de Bellvitge
Ciutat del centre de treball L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 973 53 06 74
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Resident 4rt any.
Societats científiques a les quals pertany SEN, SCN.
Línies d’investigació
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 64
NEURÒLEGS
Molas Molas, Joan Ramón
Lloc i data de naixement Barcelona, 22 de desembre de 1952
Centre de treball Centre d'Assistència Primària de l'ICS i Mútues
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 274 54 90 / 93 451 74 33
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Neuròleg de zona.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología i Societat Catalana de
Mo
Neurologia.
Línies d’investigació
64
Montalban Gairín, Xavier
Lloc i data de naixement Badalona (Barcelona), 18 de desembre de 1959
Centre de treball Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEM-Cat).
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 274 62 02
Adreça de correu electrònic [email protected] / [email protected]
Càrrec que ocupa Director del CEM-Cat i Cap Clínic del Servei de Neurologia
Societats científiques a les quals pertany AAN, SEN, ESNI, SCI.
Línies d’investigació Estudi dels factors pronòstics en pacients que presenten un primer episodi suggestiu
de malaltia desmielinitzant. Estudi dels marcadors immunològics i hormonals associats amb la fatiga en pacients amb
esclerosi múltiple. Recerca de marcadors immunològics i d’expressió gènica que permetin predir la resposta clínica al tractament
amb interferó beta. Recerca de factors clínics i radiològics prognòstics de la resposta al tractament amb interferó beta. Estudi
dels aspectes clínics, de laboratori i de ressonància magnètica de pacients amb esclerosi múltiple primàriament progressiva.
Estudi de la resposta al tractament neurorehabilitador mitjançant ressonància magnètica funcional. Estudi d’eficàcia i seguretat
de la mitoxantrona en pacients amb esclerosi múltiple refractaris al tractament immunomodulador. Recerca terapèutica en
esclerosi múltiple. Recerca de gens candidats en regions de susceptibilitat per a l’esclerosi múltiple. Estudi de les subpoblacions
mieloide i limfoide de cèl·lules dendrítiques en pacients amb esclerosi múltiple. Estudi de susceptibilitat per a l’apoptosi en
poblacions cel·lulars potencialment patogèniques per a l’esclerosi múltiple. Estudi de la funció de les proteïnes antioxidants
metal·lotioneïnes en la patogènia de l‘encefalomielitis autoimmune experimental i de l’esclerosi múltiple. Implicacions terapèutiques. Estudi de l’efecte del tractament amb acetat d’hidroxitirosol en l’EAE. Funció de la proteïna de xoc tèrmic [HSP,
heat shock protein]-70 en la patogènia de l’esclerosi múltiple. Inducció de tolerància en l’encefalomielitis autoimmune experimental mitjançant teràpia gènica. Identificació de nous compostos pel tractament de l’esclerosi múltiple basat en signatures
genètiques de cèl·lules mare per promoure l’oligodendrogènesi i la remielinització. Determinació d’anticossos neutralitzants
anti-interferó beta en pacients d’esclerosi múltiple tractats amb interferó beta. Determinació d’autoanticossos anti-aquaporina
4 com a eina pel diagnòstic diferencial de l’esclerosi múltiple.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 65
NEURÒLEGS
Montaner Villalonga, Joan
Lloc i data de naixement Cádiz, 10 de desembre de 1970
Centre de treball Hospital i Institut de Recerca Vall d’Hebron
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 489 40 29
Adreça de correu electrònic [email protected] / [email protected]
Càrrec que ocupa Metge Adjunt del Servei de Neurologia, director del
Laboratori de Recerca en Malalties Neurovasculars
Societats científiques a les quals pertany SEN; SONES; Member of the Scientific Stroke Council. American
Heart Association; Membre fundador de la FEDEF; Junior membership in the International Society for
Cerebral Blood Flow and Metabolism; Professional member de l’American Heart Association i American
Stroke Association; Membre de la Sociedad Española de Neurociencias. Membre de la WSO; Membre
fundador de la MLTD Fundation.
Línies d’investigació Recerca de biomarcadors diagnòstics i pronòstics en l’ictus. Genètica
neurovascular. Caracterització de mecanismes d’acció de fàrmacs neuroprotectors. Teràpies neuroreparadores. Amiloide cerebral. Prevenció primària de l’ictus.
Mo
65
Montero Homs, Jordi
Lloc i data de naixement Barcelona, 2 d’octubre de 1951
Centre de treball Hospital Universitari de Bellvitge.
Ciutat del centre de treball L´Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 335 70 11 ext. 2679
Adreça de correu electrònic [email protected] / [email protected]
Càrrec que ocupa Profesor Associat UB.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Neurología, American Association of Electrodiagnostic
Medicine, Sociedad Española de Neurofisiología Clínica, Club
Español de Electromiografía, Brain Stem Society
Línies d’investigació Malalties neuromusculars, Electromiografía, Neurofisiología
Clínica, Dolor.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 66
NEURÒLEGS
Moragas Garrido, Mireia
Lloc i data de naixement Barcelona, 31 de maig de 1979
Centre de treball Hospital Universitari de Bellvitge
Ciutat del centre de treball L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 260 77 11
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Becària.
Societats científiques a les quals pertany SEN, SCN.
Mo
Línies d’investigació Neurogenètica.
66
Moral Pijaume, Alfons
Lloc i data de naixement Palamós (Girona), 22 de febrer de 1959
Centre de treball Hospital Residència Sant Camil
Ciutat del centre de treball Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Telèfon 93 896 00 25
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de Secció.
Societats científiques a les quals pertany SEN, SCN.
Línies d’investigació Assistència.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 67
NEURÒLEGS
Munmany Pallarols, Antoni
Lloc i data de naixement Vic (Barcelona), 16 de febrer de 1957
Centre de treball Clínica de Vic (Consorci Hospitalari de Vic)
Ciutat del centre de treball Vic (Barcelona)
Telèfon 93 881 65 00
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge Neurologia (no staff).
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia.
Mu
Línies d’investigació
67
Munteis Olivas, Elvira
Lloc i data de naixement
Centre de treball Hospital del Mar
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 248 32 35
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany
Línies d’investigació
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 68
NEURÒLEGS
Muñoz García, José Esteban
Lloc i data de naixement La Victoria (Còrdova)
Centre de treball Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 227 57 85
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Consultor.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia. Sociedad Española de
Mu
Neurología. Movement Disorder Society. Euro-Huntington
Disease Network.
Línies d’investigació Parkinson, Huntington, atàxies.
68
Muriana Batiste, Desirée
Lloc i data de naixement Barcelona, 27 de juliol de 1981
Centre de treball Corporació Sanitària Parc Taulí.
Ciutat del centre de treball Sabadell (Barcelona)
Telèfon
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Línies d’investigació
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 69
NEURÒLEGS
Narberhaus Donner, Bernat
Lloc i data de naixement Barcelona, 9 d’agost de 1951
Centre de treball Hospital de Sant Joan de Déu. Fundació Althaia.
Ciutat del centre de treball Manresa (Barcelona)
Telèfon 93 874 21 12
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt.
Societats científiques a les quals pertany Societats Catalana, Espanyola i Europea de Neurologia.
Na
Línies d’investigació
69
Navarro Acebes, Xavier
Lloc i data de naixement Barcelona, 7 de juny de 1955
Centre de treball Universitat Autònoma de Barcelona
Ciutat del centre de treball Bellaterra (Barcelona)
Telèfon 93 581 19 66
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Catedràtic d’Universitat.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología, Sociedad Española de
Neurociencias, Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas,
European Neuroscience Association, American Physiological
Society.
Línies d’investigació Regeneració i reinnervació en lesions de nervis perifèrics. Fisiopatologia i terapèutica del dolor neuropàtic. Evaluació i fisiopatologia de neuropaties perifèriques i
trastorns neuromusculars. Trasplants de cèl·lules glials i cèl·lules mare per a la reparació de lesions
de la medul·la espinal. Interfícies neurals i neuropròtesis per a la rehabilitació del sistema nerviós
lesionat. Plasticitat del sistema nerviós.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 70
NEURÒLEGS
Naveda Angeles, Adolfo
Lloc i data de naixement
Centre de treball
Ciutat del centre de treball Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 652 91 16
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Pediatria.
Societats científiques a les quals pertany
Na
Ob
Línies d’investigació
70
Obach Baurier, Víctor
Lloc i data de naixement Barcelona, 25 d’abril de 1967
Centre de treball Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 227 54 14
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Especialista sènior. Unitat d’Ictus.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología, European Stroke Organisation.
Línies d’investigació Genètica en l’Ictus, registre d’endarterectomia i angioplàstia
casotídea, trombòlisi intravenosa i intraarterial
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 71
NEURÒLEGS
Oliveres Ibàñez, Montserrat
Lloc i data de naixement Cervera (Lleida), 11 de maig de 1953
Centre de treball Hospital Universitari del Sagrat Cor
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 322 11 11
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge Consultor.
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN.
Línies d’investigació Vascular, Perifèric.
Ol
71
Oller Ferrer-Vidal, Luis
Lloc i data de naixement Barcelona, 26 d’abril de 1948
Centre de treball Ibaroller Neurología, S.L.
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 417 97 16
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Director.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española Neurología,
Sociedad Española de Neurofisiología Clínica, Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica, Liga Española contra la Epilepsia, Lliga Francesa contra l’Epilèpsia, Societat Catalana de Bioenginyeria i Informàtica Mèdica.
Línies d’investigació Epilèpsia.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 72
NEURÒLEGS
Otín Grasa, Josep Maria
Lloc i data de naixement Barcelona, 17 d’octubre de 1955
Centre de treball Hospital de Dia Llúria CPB-SSM
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 459 24 92 / 607 25 17 74
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de Servei.
Ot
Pa
Societats científiques a les quals pertany Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Baleares, Societat
Catalana de Psiquiatria, Associació de Salut Mental, Societat Catalana de Neurologia, Societat Catalana
de Sexologia, Societat Catalana de Salut Pública, Societat Catalana de Qualidad Assistencial, Secció
Col·legial de Metges Psiquiatres del Col·legi de Metges de Barcelona, Associació Catalana d'Institucions
Concertades d'Assistència Pública en Salut Mental. Forum Salut Mental, Sociedad Española de Psiquiatría, Associació Mundial de Psiquiatria, SEAPV, Sociedad Española de Abordajes Percutáneos Vertebrales, Associació Europea de Psiquiatria, AEP Association of European Psychiatrists.
Línies d’investigació Esquizofrènia salut mental comunitària, trastorn límit de la
personalitat, addiccions psicològiques. Addicció a Internet.
72
Palomeras Soler, Ernest
Lloc i data de naixement Sant Gregori (Girona), 20 de juliol de 1968
Centre de treball Hospital de Mataró
Ciutat del centre de treball Mataró (Barcelona).
Telèfon 93 741 77 00 ext. 2727
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt del Servei de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN, SONES.
Línies d’investigació Malalties cerebrovasculars.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 73
NEURÒLEGS
Pascual Calvet, Jordi
Lloc i data de naixement Barcelona, 4 d’octubre de 1949
Centre de treball Hospital del Mar
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 248 33 22
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia. Sociedad Española de
Neurología.
Pa
Línies d’investigació Patologia neuromuscular. Esclerosi lateral amiotròfica.
73
Payà Marco, Marina
Lloc i data de naixement Esplugues de Llobregat (Barcelona), 27 d’abril de 1954
Centre de treball ABS
Ciutat del centre de treball Sant Just Desvern (Barcelona)
Telèfon 93 470 06 89
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Medicina de familia.
Societats científiques a les quals pertany SCNeurologia. S. Med. Interna Filial Baix Llobregat.
Línies d’investigació
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 74
NEURÒLEGS
Pellisé Guijoan, Anna
Lloc i data de naixement Reus (Tarragona), 29 de juliol de 1968
Centre de treball Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Ciutat del centre de treball Tarragona
Telèfon 977 29 58 00
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia i Sociedad Española de
Pe
Neurología.
Línies d’investigació Malalties cerebrovasculars.
74
Peña-Casanova, Jordi
Lloc i data de naixement Barcelona, 21 de març de 1951
Centre de treball Institut Municipal d’Assistència Sanitaria (IMAS)
Hospital del Mar
Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM)
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 248 38 68 / 93 316 07 65
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de Secció de Neurologia de la Conducta i Demències de
l’IMAS-Hospital del Mar. Cap del Grup de Neurologia
de la Conducta i Demències del Programa de
Neuropsicofarmacologia de l’IMIM.
Societats científiques a les quals pertany American Academy of Neurology. International Psychogeriatrics As-
sociation. International Neuropsychological Society. Study Group of Aphasia and Cognitive Disorders
de la Word Federation of Neurology. Sociedad Española de Neurología. Societat Catalana de Neurologia. Societat Catalana de Neuropsicologia.
Línies d’investigació Desenvolupament i adaptació d’instruments d’avaluació neuropsicològica i funcional. Validació de tests diagnòstics neuropsicològics. Neuroimatge i correlacions cognitives. Llenguatge, lectura i escriptura. Models cognitius i bases neurobiològiques. Neuropsicofarmacologia: malaltia d’Alzheimer i trastorn cognitiu lleu.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 75
NEURÒLEGS
Pérez de la Ossa Herrero, Natalia
Lloc i data de naixement Barcelona, 2 de juny de 1976
Centre de treball Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Ciutat del centre de treball Badalona (Barcelona)
Telèfon 93 219 52 75 / 651 33 72 96
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Becaria Unitat Neurovascular HUGTIP (Contracte Carlos III) +
Contracte adjunt guàrdies neurologia.
Societats científiques a les quals pertany SEN, SCN, AHA.
Pe
Línies d’investigació Dany oxidatiu en la isquèmia i hemorràgia cerebral / Tècniques
recanalització i reperfusió en la isquèmia cerebral / Organització
de sistemes de transport prehospitalari (Codi Ictus).
75
Pérez Dueñas, Belén
Lloc i data de naixement València, 13 de juliol de 1973
Centre de treball Hospital de Sant Joan de Déu
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 280 40 00
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Pediatria, Sociedad Española de
Neurología Pediátrica, Societat Internacional d’Errors
Congènits del Metabolisme.
Línies d’investigació Malalties neurometabòliques en Pediatria. Defectes dels
neurotransmisors en Pediatria.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 76
NEURÒLEGS
Pérez Téstor, Teresa
Lloc i data de naixement
Centre de treball Fundació Vidal i Barraquer
Ciutat del centre de treball
Telèfon 93 418 99 88
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Psiquiatria infantil.
Societats científiques a les quals pertany
Pe
Línies d’investigació
76
Pericot Nierga, Imma
Lloc i data de naixement Girona, 11 de març de 1971
Centre de treball Hospital de Santa Caterina (Parc Hospitalari Martí i Julià)
Ciutat del centre de treball Salt (Girona)
Telèfon 972 182 600 ext. 1570 ó 1590
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt.
Societats científiques a les quals pertany SEN i SCN.
Línies d’investigació Demències / Malalties desmielinitzants i cefalees.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 77
NEURÒLEGS
Pineda Marfà, Mercè
Lloc i data de naixement Mataró (Barcelona), 6 de setembre de 1946.
Centre de treball Hospital de Sant Joan de Déu
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 280 40 00 ext. 2448
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Neurologia
Societats científiques a les quals pertany Acadèmia Ciències Médiques de Catalunya i de Balears; Societat
Catalana de Pediatria; Sociedad Española de Pediatría; Sociedad Española de Neuropediatría; Societat Catalana de Neurologia; Société
Europeéne de Neuropediatrie Infantile; Liga contra la Epilepsia; International Child Neurology Association; Research Trust for Metabolic Disease in Children; Society for the Study of Inborn Errors of
Metabolism; Sociedad Española de Neurología; Sociedad Española
de Errores Congénitos del Metabolismo.
Pl
Línies d’investigació Malalties neurodegeneratives infantils: Mitocondrials, Mucopolisa-
caridosi. Esfingolipidosi, Leucodistrofies i S de Rett.
77
Planas Comes, Albert
Lloc i data de naixement Barcelona, 4 de juliol de 1958
Centre de treball Hospital Municipal de Badalona
Ciutat del centre de treball Badalona (Barcelona)
Telèfon 93 464 83 00
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Medicina Interna.
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Línies d’investigació
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 78
NEURÒLEGS
Pons Brugada, Jordi
Lloc i data de naixement Badalona (Barcelona), 2 d’abril de 1972
Centre de treball Hospital General de Granollers
Ciutat del centre de treball Granollers (Barcelona)
Telèfon 686 506 409 / 93 389 17 39
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Po
Neurología.
Línies d’investigació Patologia vascular cerebral, cefalees.
78
Pou Serradell, Adolf
Lloc i data de naixement La Bisbal (Girona), 21 de novembre de 1937
Centre de treball Hospital del Mar
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 237 20 22 / 93 217 78 99
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Membre d’honor de les SCN, SEN i SFN.
Ex cap del Servei de Neurologia.
Línies d’investigació Facomatosi, neuropaties, miopaties.
Neurologia clínica.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 79
NEURÒLEGS
Prim Capdevila, Josep
Lloc i data de naixement Montoliu (Lleida), 5 de febrer de 1955
Centre de treball Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Ciutat del centre de treball Lleida
Telèfon 973 70 52 44
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt Servei Neurocirurgia.
Societats científiques a les quals pertany Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.
Societat Catalana de Neurocirurgia. Societat Catalana de Neurologia. Sociedad Española de Historia de la Medicina. Sociedad Española de Neurocirugía. Societat Catalana de Cirurgia.
Associació Catalana de Paleopatologia. Sociedad Española de
Neuroraquis. International Society for Minimal Intervention
in Spinal Surgery. American Association of Neurological Surgeons.
Pr
Línies d’investigació Inicis de la Neurocirurgia catalana. Patologia degenerativa a
la columna cervical i lumbar. Nous substituts discals per patologia cervical i lumbar.
Pujadas Navinés, Francesc
Lloc i data de naixement Sabadell (Barcelona), 1 d’octubre de 1957
Centre de treball Hospital Universitari Vall d'Hebron
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 274 61 00 ext. 6607
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt del Servei de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Neurología.
Línies d’investigació Malaltia d'Alzheimer, demències, amnèsia global transitòria.
79
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 80
NEURÒLEGS
Purroy Garcia, Francesc
Lloc i data de naixement
Centre de treball Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Ciutat del centre de treball Lleida
Telèfon
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Coordinador Llicenciatura de Medicina de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Lleida. Neuròleg.
Pu
Qu
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN.
Línies d’investigació Isquèmia cerebral transitòria.
80
Quílez Ferrer, Pilar
Lloc i data de naixement Barcelona, 20 d’agost de 1957
Centre de treball Hospital Mútua de Terrassa.
Ciutat del centre de treball Terrassa (Barcelona)
Telèfon 93 736 50 50
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt del Servei de Neurologia, del Hospital Mútua de Terrassa.
Responsable de la Unitat de Recerca de Neurologia, de la Fundació
Mútua de Terrassa.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología.
Línies d’investigació Neurodegeneratives, deteriorament cognitiu i demències.
Malaltia de Parkinson. Malaltia de Huntington.
Espasticitat: Ictus. Toxina botulínica. Cefalees.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 81
NEURÒLEGS
Quílez Martínez, Alejandro
Lloc i data de naixement Barcelona, 4 d’agost de 1976
Centre de treball Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Ciutat del centre de treball Lleida
Telèfon 97 370 52 63
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt del Servei de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología.
Línies d’investigació Focus d’interès en epilèpsia.
Qu
Ra
81
Ramió Torrentà, Lluís
Lloc i data de naixement Banyoles (Girona), 19 de juliol de 1973
Centre de treball Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Ciutat del centre de treball Girona
Telèfon 972 940 262
Adreça de correu electrònic [email protected] / [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt Servei Neurologia
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia. Sociedad Española de
Neurología. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears. Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona.
Línies d’investigació Esclerosi múltiple (Expressió gènica en malalties desmielinitzants.
Expressió de citocines en esclerosi múltiple com a model de malaltia inflamatòria crònica. Aplicació
de noves tècniques de RMN com a marcadors pronòstics en esclerosi múltiple. Estudi de l’impacte
emocional, l’afrontament i l’adaptació al diagnòstic d’esclerosi múltiple. Fatiga en esclerosi múltiple.
Alteracions neuropsicològiques en esclerosi múltiple. Creació d’un banc de mostres de DNA, LCR i
sèrum per malalties neuroimmunològiques).
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 82
NEURÒLEGS
Ramo Tello, Cristina
Lloc i data de naixement Zaragoza, 17 d’abril de 1959
Centre de treball Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Ciutat del centre de treball Badalona (Barcelona)
Telèfon 93 497 88 62
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt de Neurologia
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología. Acadèmia Americana de
Ra
Neurologia
Línies d’investigació Paper dels corticoides en el tractament de l’esclerosi múltiple.
Teràpia cel·lular en esclerosi múltiple. Recerca de mètodes objectius per a l’espasticitat i tractament amb toxina botulínica.
82
Reixach Casula, Ricard
Lloc i data de naixement Rio de Janeiro (Brasil), 10 de juliol de 1954
Centre de treball Clínica de Girona
Ciutat del centre de treball Girona
Telèfon 972 21 15 84
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Coordinador Neurologia Clínica.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Neurología. Societat Catalana de Psiquiatria.
Línies d’investigació Patologia vascular, cefalees, epilèpsia, fibromiàlgia,
neuropsiquiatria.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 83
NEURÒLEGS
Ribosa Nogué, Roser
Lloc i data de naixement Mataró (Barcelona), 29 de desembre de 1980
Centre de treball Hospital Universitari Vall d'Hebron
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 699 31 36 42
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Resident de Neurologia de tercer any.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Neurología.
Ri
Línies d’investigació Actualment estic realitzant el Doctorat en Medicina per la
Universitat Autònoma de Barcelona.
83
Robles del Olmo, Bernabé
Lloc i data de naixement L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 26 d’abril de 1965
Centre de treball Hospital de Sant Boi
Ciutat del centre de treball Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 661 52 08
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de Servei de Neurologia
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología.
Línies d’investigació Deteriorament cognitiu, bioètica, patologia cerebrovascular.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 84
NEURÒLEGS
Rodríguez Campello, Ana
Lloc i data de naixement Ferrol (A Coruña), 17 d’abril de 1969
Centre de treball Hospital del Mar
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap Clínic de Neurologia. Profesor titular de Neurologia,
Ro
Departament de Medicina, Universitat Autònoma de
Barcelona.
Societats científiques a les quals pertany SEN i SCN.
Línies d’investigació Patologia cerebrovascular.
84
Roig Arnall, Carles
Lloc i data de naixement Barcelona, 3 de juliol de 1950
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 473 98 46
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap Clínic de Neurologia. Profesor titular de Neurologia,
Departament de Medicina, Universitat Autònoma de
Barcelona.
Societats científiques a les quals pertany SCN, SEN, IHS (Internacional Headache Society), Societat
d’Oftalmologia de Catalunya, Club de Neurooftalmologia
(Sociedad Española de Oftalmología).
Línies d’investigació Cefalees; Neurooftalmologia.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 85
NEURÒLEGS
Roig Quilis, Manuel
Lloc i data de naixement Barcelona, 15 d’agost de 1946
Centre de treball Hospital Universitari Vall d'Hebron
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 489 31 55
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de Servei de Neurologia Pediàtrica.
Societats científiques a les quals pertany Catalana de Neurologia. Catalana de Pediatria. Española de
Pediatría. European Academy of Childhood Disabilities
EACD. American Child Neurology Society.
Ro
Línies d’investigació Epilèpsia en l’edat pediàtrica, trastorns oro-motors en l’edat
pediàtrica. Línia recerca bàsica. Regeneració muscular i
distròfia muscular progressiva.
85
Rojas García, Ricardo
Lloc i data de naixement Barcelona, 8 d’agost de 1967
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 556 59 86
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt.
Societats científiques a les quals pertany
Línies d’investigació Neuropaties immunomediades, ELA, malalties
neuromusculars.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 86
NEURÒLEGS
Roquer González, Jaume
Lloc i data de naixement Barcelona, 20 de maig de 1958
Centre de treball Hospital del Mar
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 248 32 35
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap del Servei de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología, European Neurological
Ro
Society, American Stroke Association.
Línies d’investigació Patología vascular cerebral i esclerosi mútiple.
86
Rosich Estragó, Marcel
Lloc i data de naixement Girona, 3 de juny de 1954
Centre de treball Institut Pere Mata
Ciutat del centre de treball Reus (Tarragona)
Telèfon 977 33 85 65
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana Neurologia, Sociedad Española
Neurología, Societat Catalana d'Electromiografia.
Línies d’investigació Genètica en demències.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 87
NEURÒLEGS
Rossinyol Far, Antoni
Lloc i data de naixement Ciutat de Mallorca, 13 de març de 1950
Centre de treball Consulta
Ciutat del centre de treball Palma de Mallorca
Telèfon 971 71 45 80
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany Membre de la Sociedad Española de Neurología,
Liga Española contra la Epilepsia i de l’American Academy
of Neurology.
Ro
Línies d’investigació Deteriorament cognitiu i epilèpsia.
87
Rubio Borrego, Francisco
Lloc i data de naixement Salamanca, 10 de desembre de 1946
Centre de treball Hospital Universitari de Bellvitge
Ciutat del centre de treball L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 260 77 11
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap de Servei de Neurologia. Professor titular de
Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia. Sociedad Española de
Neurología. European Stroke Conference. American Stroke
Association.
Línies d’investigació Patologia cerebrovascular.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 88
NEURÒLEGS
Russi Tintoré, Antoni
Lloc i data de naixement
Centre de treball Clínica Teknon
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 290 62 00
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Neurologia Unitat Epilèpsia.
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Ru
Sa
Línies d’investigació
88
Sáiz Minarejos, Albert
Lloc i data de naixement Barcelona, 21 de juliol de 1957
Centre de treball Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 227 54 14
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología.
European Neurological Society.
Línies d’investigació
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 89
NEURÒLEGS
Sánchez Romera, Miquel
Lloc i data de naixement Córdoba (Argentina) 1 d’agost de 1953
Centre de treball Consulta privada de Neurologia
Ciutat del centre de treball Granollers (Barcelona)
Telèfon 93 879 65 25
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Línies d’investigació Neurogastronomia.
Sa
89
Sánchez-Valle, Raquel
Lloc i data de naixement Lugo, 3 de juny de 1971
Centre de treball Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 227 57 85
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Especialista.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología.
Línies d’investigació Demències neurodegeneratives. Demències genèticament
determinades. Malalties per prions. Biodiagnòstic de
demències neurodegeneratives.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 90
NEURÒLEGS
Sanmartí Vilaplana, F. Xavier
Lloc i data de naixement Barcelona, 3 d’abril de 1950
Centre de treball Hospital de Sant Joan de Déu
Ciutat del centre de treball Esplugues (Barcelona)
Telèfon 93 600 62 30
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Chief, Division of Neurophysiology. Epilepsy Unit.
Department of Neurology.
Sa
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Línies d’investigació
90
Sansa Fayós, Gemma
Lloc i data de naixement Barcelona, 2 de juliol de 1976
Centre de treball Corporació Sanitària Parc Taulí
Ciutat del centre de treball Sabadell (Barcelona)
Telèfon 93 723 10 10
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunta Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Grup d’Epilèpsia i Grup de Son i Vigília de la SEN.
Línies d’investigació Narcolèpsia.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 91
NEURÒLEGS
Saura Salvadó, Júlia
Lloc i data de naixement Barcelona, 28 de novembre de 1959
Centre de treball Fundació Althaia
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 874 21 12
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Neurología, ICHN (IEC, Catalunya Ciències Naturals).
Sa
Línies d’investigació Cerebrovascular.
91
Sepúlveda Gázquez, Maria
Lloc i data de naixement Barcelona, 26 d’agost de 1978
Centre de treball Hospital del Mar
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Resident de 3er any de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia.
Sociedad Española de Neurología.
Línies d’investigació
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 92
NEURÒLEGS
Serena Leal, Joaquín
Lloc i data de naixement Villanueva del Arzobispo (Jaén), 11 d’agost de 1960
Centre de treball Hospital Universitari Dr. Josep Trueta.
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdIBGi)
Ciutat del centre de treball Girona
Telèfon 972 94 02 62
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Jefe de Servicio de Neurología. Cap de Servei de Neurologia.
Se
Societats científiques a les quals pertany SEN, grup de malalties cerebrovasculars. SCN. SONES. American Heart
Association and American Stroke Association. World Stroke Federation.
Línies d’investigació Ultrasonografia, estudis de perfusió cerebral amb ecopotenciadors en ictus isquèmic
92
agut. Ictus criptogènic associat a shunt dreta-esquerra. Mecanismes moleculars associats a la progressió i transformació hemorràgica en l’infart cerebral. Identificació de factors modulars de l’angiogènesi en el procés neuroreparador de l’lctus. Estudi
de polimorfismes de susceptibilitat a la resposta inflamatòria i lesió endotelial en la isquèmia cerebral aguda. Anàlisi del
paper dels microRNAs en la regulació de l’expressió gènica en l’ictus. Desenvolupament de la tecnologia d’interferència de
l’RNA per a l’estudi i aplicació de noves dianes terapèutiques en l’ictus agut. Tècniques avançades de neuroimatge per ressonància magnètica en l’ictus hiperagut. Marcadors de creixement i progressió en l’infart cerebral, correlació amb marcadors
moleculars. Hemorràgia cerebral: Marcadors moleculars, genètics i de neuroimatge associats al deteriorament neurològic
precoç i creixement de l’hematoma.
Serra Catafau, Jordi
Lloc i data de naixement Barcelona, 1 d’abril de 1964
Centre de treball Neuroscience Technologies.
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 402 01 64
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Director Científic
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología (SEN. “Neuropathic Pain Study Group” i coordinador
general. International Association for the Study of Pain (IASP), Committee on Taxonomy, Committee on Research, American
Academy of Neurology, “Pain Medicine” Section, membre cofundador. Sociedad Española de Dolor. Fundación de la Asociación
de Anestesiología de Buenos Aires para el Estudio, Investigación y Tratamiento del Dolor. International Coalition for Neuropathic
Pain, cofundador 2001. Member of the Editorial Advisory Board. European Federation of Neurological Societies (EFNS): Delegat
nacional d’Espanya del Scientific Panel Pain. Responsable del Comitè de Relacions Internacionals del Panel on Pain.
Línies d’investigació Dolor neuropàtic.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 93
NEURÒLEGS
Serrano Munuera, Carmen
Lloc i data de naixement Esplugues del Llobregat (Barcelona), 7 de juny de 1968
Centre de treball Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
Ciutat del centre de treball Martorell (Barcelona)
Telèfon 93 774 20 20
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt, unitat de Neurologia, Servei de Medicina
Interna
Societats científiques a les quals pertany Membre de la SEN i de l’AAN
Se
Línies d’investigació Atàxies
93
Sierra Marcos, Alba
Lloc i data de naixement Badajoz, 2 de desembre de 1980
Centre de treball Hospital Universitari Vall d´Hebron
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 667 38 88 25
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Resident de Neurologia (3er any)
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología, Societat Catalana de
Neurologia.
Línies d’investigació Malalties desmielinitzants, malalties cerebrovasculars.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 94
NEURÒLEGS
Silva Blas, Yolanda
Lloc i data de naixement Girona, 4 de desembre de 1970
Centre de treball Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Ciutat del centre de treball Girona
Telèfon 972 94 02 62
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia i Sociedad Española de
Si
Neurología.
Línies d’investigació Malalties vasculars cerebrals, especialment l'hemorràgia
cerebral.
94
Simó Sanahuja, Núria
Lloc i data de naixement Terrassa (Barcelona), 10 de desembre de 1959
Centre de treball Diagnosi Mèdica
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 669 75 73 97
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Neuroradiòleg
Societats científiques a les quals pertany SCN.
Línies d’investigació
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 95
NEURÒLEGS
Soler Insa, Josep M.
Lloc i data de naixement Barcelona, 7 de maig de 1955
Centre de treball Fundació Althaia
Ciutat del centre de treball Manresa (Barcelona)
Telèfon 93 874 21 12
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia; Sociedad Española de
Neurología.
So
Línies d’investigació
95
Soler Singla, Lluís
Lloc i data de naixement Barcelona, 25 de maig de 1948
Centre de treball Hospital General de Catalunya
Ciutat del centre de treball Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Telèfon 93 565 60 00
Adreça de correu electrònic [email protected]gc.es
Càrrec que ocupa Cap de Servei de Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia; Sociedad Española de
Neurología.
Línies d’investigació Malalties vasculars del sistema nerviós.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 96
NEURÒLEGS
Sugrañes Barbarà, Montserrat
Lloc i data de naixement Reus (Tarragona), 5 de juliol de 1951
Centre de treball CAP Rosselló
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge de família.
Societats científiques a les quals pertany
Su
Ta
Línies d’investigació
96
Targa Bonet, Cecília
Lloc i data de naixement Rocallaura (Lleida), 7 d’agost de 1948
Centre de treball Hospital Universitari del Sagrat Cor
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 322 11 11
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Neuròloga.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología.
Societat Catalana de Neurologia.
Línies d’investigació Demència, migranya, i malaltia de Parkinson.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 97
NEURÒLEGS
Tarradellas Bertràn, Jaume
Lloc i data de naixement
Centre de treball Bonanova Institut Médic
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 253 08 48
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany SNC.
Ta
Línies d’investigació
97
Tintoré Subirana, Mar
Lloc i data de naixement Barcelona, 10 d’octubre de 1963
Centre de treball Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 902 74 62 02
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Metge adjunt Neurologia.
Societats científiques a les quals pertany European Comittee for the Study and Research in Multiple Sclerosis.
European Neurological Society. American Academy of Neurology. Societat Catalana de Neurologia.
Grup d’Esclerosi Múltiple Català. Membre de la Sociedad Española de Neurología.
Línies d’investigació Esclerosi múltiple.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 98
NEURÒLEGS
Titus Albareda, Feliu
Lloc i data de naixement Santa Coloma de Queralt (Girona), 6 de març de 1944
Centre de treball Neurodex
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 418 47 48
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Neuròleg. Expresident de la SCN.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Ti
Neurología, Europeann Headache Federation.(ex.)
International Headache Society.
Línies d’investigació Investigació, docència i dedicació al camp de la cefalea i
àlgies facials.
98
Tognetta Arena, Ferràn L.
Lloc i data de naixement Buenos Aires (Argentina), 8 d’agost de 1959
Centre de treball DKV Seguros. Barcelona. CAP Granollers Sud.
Ciutat del centre de treball Granollers (Barcelona)
Telèfon 93 214 04 04
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Director mèdic e-Salud.
Societats científiques a les quals pertany Junta Directiva de Fòrum Català Informació i Salut i Soc.
Catalana d’Informàtica i Enginyeria Mèdiques. Membre de
Soc. Cat. de Neurocirurgia.
Línies d’investigació Telemedicina, e-Salut, Teleassistència mèdica, Psicologia,
Gestió Sanitària, Angiologia i Cirurgia Vascular, Psiquiatria
i Psicologia.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 99
NEURÒLEGS
Tolosa Sarró, Eduard
Lloc i data de naixement Barcelona, 7 de desembre de 1944
Centre de treball Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 227 57 85
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Director de la Unitad de Parkinson i Trastorns del
Moviment
Societats científiques a les quals pertany American Academy of Neurology; American Neurological
Association; Sociedad Española de Neurología; Society for
Neuroscience; Association of British Neurologists; Societat
Catalana de Neurologia; Movement Disorders Society.
To
Línies d’investigació Parkinson i trastorns del moviment.
99
Tomàs Bertràn, M. Teresa
Lloc i data de naixement Sabadell (Barcelona), 20 de juliol de 1957
Centre de treball CAP Sant Llàtzer (Consorsi Sanitari de Terrassa)
Ciutat del centre de treball Terrassa (Barcelona)
Telèfon 93 731 01 37
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Adjunt Medicina de Família i Comunitària.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària,
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria,
Societat Catalana de Neurologia.
Línies d’investigació Geriatria i demències.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 100
NEURÒLEGS
Tortosa Moreno, Avelina
Lloc i data de naixement Sabadell (Barcelona), 6 d’abril de 1963
Centre de treball Laboratori quimioresistència i càncer, Campus Ciències de
la Salut Bellvitge-IDIBELL, Universitat de Barcelona
Ciutat del centre de treball L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 93 403 97 27
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Professora titular.
To
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología; European Association of
Neurooncology, Grupo Español de Neurooncología.
Línies d’investigació Factors predictius de resposta en gliomes malignes;
Mecanisme de resistència a la quimioteràpia i radioteràpia
en gliomes malignes; Implicació de stem cells tumorals en
la resistència al tratament en gliomes malignes.
100
Turon Estrada, Antoni
Lloc i data de naixement Olot (Girona), 19 de març de 1962
Centre de treball Hospital de Santa Caterina (Parc Hospitalari Martí i Julià)
Ciutat del centre de treball Salt (Girona)
Telèfon 972 18 26 00
Adreça de correu electrònic [email protected] / [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany SCN i SEN.
Línies d’investigació Demències.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 101
NEURÒLEGS
Ugarte Elola, Antonio C.
Lloc i data de naixement Tetuan (Marroc), 4 de novembre de 1948
Centre de treball Fundació Althaia
Ciutat del centre de treball Manresa (Barcelona)
Telèfon 93 874 21 12
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap servei NRC.
Societats científiques a les quals pertany SCN/SEN.
Línies d’investigació Epilèpsia.
Ug
101
Ustrell Roig, Xavier
Lloc i data de naixement Sabadell (Barcelona), 20 d’abril de 1974
Centre de treball Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Ciutat del centre de treball Tarragona
Telèfon 977 29 58 00
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Neuròleg adjunt.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia i Sociedad Española de
Neurología. European Stroke Organization.
Línies d’investigació Malalties cerebrovasculars.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 102
NEURÒLEGS
Valldeoriola Serra, Francesc
Lloc i data de naixement Barcelona, 3 de gener de 1964
Centre de treball Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 227 57 50
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Consultor.
Societats científiques a les quals pertany SEN/ENS/Movement Disorders
Va
Línies d’investigació Parkinson, trastorns del moviment.
102
Valls Solé, Josep
Lloc i data de naixement Rubí (Barcelona), 19 de juny de 1950
Centre de treball Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 227 54 13
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Consultor Sènior.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología, Societat Catalana de
Neurologia, European Neurological Society, Movement
Disorders Society, Brainstem Society.
Línies d’investigació Electromiografia, fisiologia del control motor i percepció,
trastorns del moviment.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 103
NEURÒLEGS
Vanrell Roca, Jordi
Lloc i data de naixement Barcelona, 2 de juliol de 1933
Centre de treball Hospital de Sant Rafael
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 284 31 77
Adreça de correu electrònic
Càrrec que ocupa Cap de servei.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia.
Línies d’investigació Dolor neuropàtic.
Va
103
Vendrell Brucet, Josep Maria
Lloc i data de naixement Pineda (Barcelona), 9 d’octubre de 1944
Centre de treball Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 291 92 55
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Cap Clínic de Neuropsicologia.
Societats científiques a les quals pertany Societat Catalana de Neurologia, Sociedad Española de
Neurología, International Neuropsychological Society.
Línies d’investigació
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 104
NEURÒLEGS
Verdaguer Clavera, Montserrat
Lloc i data de naixement Olot (Girona), 30 de març de 1955
Centre de treball CAP de Palafrugell
Ciutat del centre de treball Palafrugell (Girona)
Telèfon 972 61 20 34 / 610 25 32 93
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany SNC.
Ve
Línies d’investigació
104
Villoslada Díaz, Pablo
Lloc i data de naixement Orense, 2 de desembre de 1966
Centre de treball Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Ciutat del centre de treball Barcelona
Telèfon 93 403 11 02
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Group Leader Neuroimmunology.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología, Academia América de
Neurología, International Society of Neuroimmunology.
Línies d’investigació Esclerosi múltiple, neuroimmunologia, biologia de sistemes,
neurociència cognitiva.
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7
1/4/09
10:45
Página 105
NEURÒLEGS
Viñas Gaya, Jaume
Lloc i data de naixement Valls (Tarragona), 23 d’agost de 1962
Centre de treball Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Ciutat del centre de treball Tarragona
Telèfon 669 27 96 26
Adreça de correu electrònic [email protected]
Càrrec que ocupa Facultatiu especialista.
Societats científiques a les quals pertany Sociedad Española de Neurología. Societat Catalana de
Neurologia.
Vi
Línies d’investigació Assistència.
105
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7 1/4/09 10:45 Página 106
Ú LT I M E S I N C O R P O R A C I O N S
Gironès Coma, Domènec
Lloc i data de naixement
Centre de treball
Ciutat del centre de treball
Mataró (Barcelona), 28 de juny de 1950
Clínica del Pilar
Barcelona
Telèfon 93 217 377 61
Adreça de correu electrònic
[email protected]
Càrrec que ocupa
Gi
Societats científiques a les quals pertany
Línies d’investigació
Societat Catalana de Neurologia; Sociedad Española de
Neurología; European Neurological Society; Societat
Catalana de Geriatria; Societat d’Electromiografia.
Malaltia d’Alzheimer i de Parkinson; Esclerosi múltiple;
Malalties vasculars cerebrals; Sistema nerviós perifèric;
el son.
106
Martínez Ramirez, Sergi
Lloc i data de naixement
Centre de treball
Ciutat del centre de treball
Telèfon
Adreça de correu electrònic
Càrrec que ocupa
Societats científiques a les quals pertany
Línies d’investigació
Barcelona, 19 de març de 1978
Servei de Neurologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Barcelona
93 556 59 86
[email protected]
Investigador FIS (Beca Rio Ortega) i Adjunt de Guàrdia
Societat Catalana de Neurologia i Sociedad Española de Neurología.
Angiopatia amiloide; Cèl.lules progenitores endotelials;
Micropartícules plasmàtiques en l’ictus isquèmic
2680 3 TRIPA NOMS2 ok7:2680 3 TRIPA NOMS2 ok7 1/4/09 10:45 Página 106
Ú LT I M E S I N C O R P O R A C I O N S
Pardina, Oscar
Lloc i data de naixement
Sarral (Tarragona), 6 de d’agost de 1982
Centre de treball
Ciutat del centre de treball
Telèfon
Adreça de correu electrònic
[email protected]
Càrrec que ocupa
Societats cien
Pa
107
a les quals pertany
Sociedad Española de Neurología.
Línies d’investigació
Resident de Neurologia.

Documentos relacionados