descarrega el pdf

Comentarios

Transcripción

descarrega el pdf
INDEX / ÍNDICE
3METROVACESA
4 LA FIRA CENTRE COMERCIAL
- EL NOM / EL NOMBRE
- LOCALITZATIÓ I ACCESSOS / LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
- ZONA D’INFLUENCIA / ZONA DE INFLUENCIA
- APORTACIÓ A LA CIUTAT / APORTACIÓN A LA CIUDAD
10EDIFICI / EDIFICIO
12SERVEIS I MARQUES / SERVICIOS Y MARCAS
- APARCAMENT / APARCAMIENTO
- PRESENCIA A INTERNET / PRESENCIA EN INTERNET
- HORARIS D’OBERTURA / HORARIOS DE APERTURA
2
METROVACESA
Metrovacesa és històricament una de les empreses líders en la promoció de centres comercials a
Espanya; molts dels més innovadors i amb èxit del país han estat promoguts per a aquesta societat.
Actualment compta amb vuit centres a Espanya i un a França: Artea, El Saler, Arenas de Barcelona,
Tresaguas, Vilamarina, La Vital, Centre del Món, Thader i La Fira Centre Comercial. A més, Metrovacesa
està treballant a dia d’avui en la remodelació d’un altre complex a Madrid.
Metrovacesa i els seus accionistes van decidir reprendre el projecte de La Fira Centre Comercial a
principis de 2014, després de tres anys de pausa. Per a l’empresa és una fita el fet de poder inaugurar un
projecte que, a conseqüència de la crisi econòmica, es va quedar paralitzat. Després de la incorporació
del Banco Santander com a accionista majoritari, aquest centre comercial es qualifica com a reforç i
símptoma de la nova estratègia empresarial.
Els projectes de futur de Metrovacesa inclouen seguir creixent mitjançant les ampliacions i renovacions
dels centres existents, per així adequar-los a les actuals demandes dels operadors.
Metrovacesa es históricamente una de las empresas líderes en la promoción de centros comerciales en
España; muchos de los más innovadores y con éxito del país han sido promovidos por esta sociedad.
Actualmente cuenta con ocho centros en España y uno en Francia: Artea, El Saler, Arenas de Barcelona,
Tresaguas, Vilamarina, La Vital, Centre del Mon, Thader y La Fira Centre Comercial. Además, Metrovacesa
está trabajando a día de hoy en la remodelación de otro complejo en Madrid.
Metrovacesa y sus accionistas decidieron retomar el proyecto de La Fira Centre Comercial a principios de
2014, después de tres años de pausa. Para la empresa es un hito el hecho de poder inaugurar un proyecto
que, a consecuencia de la crisis económica, quedó paralizado. Tras la incorporación del Banco Santander
como accionista mayoritario, este centro comercial se califica como refuerzo y síntoma de la nueva
estrategia empresarial.
Los proyectos de futuro de Metrovacesa incluyen seguir creciendo mediante las ampliaciones y
renovaciones de los centros existentes, para así adecuarlos a las actuales demandas de los operadores.
3
LA FIRA CENTRE COMERCIAL
EL NOM / EL NOMBRE
El nom de La Fira Centre Comercial es va escollir perquè s’identifica amb la ciutat i amb el seu
entorn. Disposa històricament d’una bona notorietat i al·ludeix d’una forma clara a l’acte de
compra. A més, l’edifici se situa on es trobava l’antic Palau de Fires i Congressos de Reus i s’ha
denominat així amb la clara intenció de rendir-li homenatge.
El nombre de La Fira Centre Comercial se eligió porque se identifica con la ciudad y su entorno.
Dispone históricamente de una buena notoriedad y alude de una forma clara al acto de compra.
Además, el edificio se sitúa donde se encontraba el antiguo Palau de Fires i Congressos de Reus
y se ha nombrado así con la clara intención de rendirle homenaje.
4
LOCALITZACIÓ I ACCESSOS / LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
La Fira Centre Comercial es troba situada al costat del Parc Sant Jordi, centre neuràlgic de la
ciutat, i molt a prop de centre històric i comercial de Reus. Gràcies al seu caràcter urbà, s’hi pot
accedir fàcilment en cotxe, en transport públic i també a peu. És, doncs, un centre comercial
integrat a la ciutat.
A 10 minuts a peu de l’estació de Renfe, el complex compta amb una parada de taxis i amb
diverses línies de transport públic davant del centre comercial: 10 Montserrat-Gaudí, 11
Montserrat-Oques, 20 Sant Josep-Immaculada, 50 Aeroport, 32 Oques-Cementiri i 41-42
Instituts.
S’hi pot accedir fàcilment a peu o amb vehicle propi a través de la plaça de la Llibertat,
l’avinguda de Sant Jordi, l’avinguda Marià Fortuny i la Riera Miró.
Hi ha facilitat d’accessos també per carretera des de diverses poblacions del Camp de
Tarragona.
La Fira Centre Comercial se encuentra situada junto al Parc Sant Jordi, centro neurálgico de la
ciudad, y muy cerca del centro histórico y comercial de Reus. Gracias a su carácter urbano, se
puede acceder fácilmente en coche, en transporte público y también a pie. Es, pues, un centro
comercial integrado en la ciudad.
A 10 minutos a pie de la estación de Renfe, el complejo cuenta con una parada de taxis y con varias
líneas de transporte público enfrente del centro comercial: 10 Montserrat-Gaudí, 11 MontserratOques, 20 Sant Josep-Inmaculada, 50 Aeroport, 32 Oques-Cementiri y 41-42 Instituts.
Se puede acceder fácilmente a pie o en vehículo propio a través de la plaza de la Llibertat, la
avenida de Sant Jordi, la avenida Marià Fortuny y la Riera Miró.
Hay facilidad de accesos también por carretera desde distintas poblaciones del Camp de
Tarragona.
5
ACCESSOS REGIONALS
1. Hospitalet de l’Infant, Cambrils
Salou i Vila-seca.
2. Vila-seca, Tarragona, El Vendrell i
Torredembarra.
3. Valls i Esplugues de Francolí
ACCESSOS LOCALS
6
ZONA D’INFLUENCIA / ZONA DE INFLUENCIA
Per la seva mida i ubicació urbana, prop de grans vies de comunicació, La Fira Centre Comercial
té dins de la seva àrea d’atracció primària (15 minuts en cotxe) uns 325.400 habitants, que
inclouen Reus, les poblacions de Vila-seca, Salou i Cambrils i Tarragona.
A l’àrea d’atracció secundària (30 minuts en cotxe) s’hi troben localitats com Valls, el Vendrell
o Torredembarra, amb una població que suma els 187.434 habitants. Si s’ajunten les dues
àrees d’influència, La Fira Centre Comercial pot atendre les necessitats de més de mig milió
d’habitants.
Por su tamaño y ubicación urbana, cerca de grandes vías de comunicación, La Fira Centre
Comercial tiene dentro de su área de atracción primaria (15 minutos en coche) unos 325.400
habitantes, que incluyen Reus, las poblaciones de Vila-seca, Salou y Cambrils y Tarragona.
En el área de atracción secundaria (30 minutos en coche) se encuentran localidades como Valls,
El Vendrell o Torredembarra, con una población que suma 187.434 habitantes. Si se juntan las
dos áreas de influencia, La Fira Centre Comercial puede atender las necesidades de más de
medio millón de habitantes.
7
APORTACIÓ A LA CIUTAT / APORTACIÓN A LA CIUDAD
Metrovacesa té un clar compromís amb la ciutat de Reus per a l’impuls de la seva activitat
econòmica i de la seva capitalitat comercial. A més d’augmentar i impulsar l’oferta comercial
i d’oci a la ciutat, La Fira Centre Comercial té un acord de col·laboració amb Mas Carandell,
que és l’organisme municipal que s’encarrega de publicar i gestionar algunes de les ofertes de
feina per al complex.
L’empresa ECISA, adjudicatària de les obres del centre comercial, va firmar un acord amb
l’Ajuntament de Reus, mitjançant el qual es va promoure la contractació de mà d’obra i de
proveïdors locals per a la construcció del complex. Amb aquesta iniciativa es volen fomentar
les oportunitats de feina en el municipi, així com també la formació del personal contractat.
En aquest moment hi ha més de 680 persones treballant a La Fira Centre Comercial.
El propòsit de Metrovacesa és generar una oferta comercial complementària a la del comerç
tradicional reusenc: el centre comercial té una barreja comercial idònia, on hi ha cabuda per
als reconeguts operadors més grans, però també per a les botigues d’àmbit més local, que sota
el paraigua d’aquestes grans cadenes tenen una oportunitat única per guanyar més visibilitat.
Fins a l’arribada de La Fira, a Reus hi havia una carència de locals a peu de carrer que
s’adaptessin als formats dels nous operadors, situació que ha resolt la creació de La Fira
Centre Comercial. En la mateixa línia, Metrovacesa ha intentat atreure noves marques que
encara no eren presents a la província de Tarragona, com són Sprinter i Sfera, i també d’altres
no establertes encara a la ciutat de Reus, com ara Zara Home, H&M i Ozone.
Amb tot això, s’aconsegueix, a més, una gran quantitat de turisme de la Costa Daurada
de Tarragona i reforçar la capitalitat comercial a través de la qual es coneix Reus al sud de
Catalunya.
Metrovacesa tiene un claro compromiso con la ciudad de Reus para el impulso de su actividad
económica y de su capitalidad comercial. Además de aumentar e impulsar la oferta comercial
y de ocio en la ciudad, La Fira Centre Comercial tiene un acuerdo de colaboración con Mas
Carandell, que es el organismo municipal que se encarga de publicar y gestionar algunas de las
ofertas de trabajo del complejo.
La empresa ECISA, adjudicataria de las obras del centro comercial, firmó un acuerdo con el
Ayuntamiento de Reus, mediante el cual se promovió la contratación de mano de obra y de
proveedores locales para la construcción del complejo. Con esta iniciativa se quieren fomentar
las oportunidades de empleo en el municipio, así como también la formación del personal
contratado.
En este momento hay más de 680 personas trabajando en La Fira Centre Comercial.
El propósito de Metrovacesa es generar una oferta comercial complementaria a la del comercio
tradicional reusense: el centro comercial tiene una mezcla comercial idónea, donde hay cabida
para los reconocidos operadores más grandes, pero también para las tiendas de ámbito más
local, que bajo el paraguas de estas grandes cadenas tienen una oportunidad única para ganar
más visibilidad.
Hasta la llegada de La Fira, en Reus había una carencia de locales a pie de calle que se adaptaran
a los formatos de los nuevos operadores, situación que ha resuelto la creación de La Fira Centre
8
Comercial. En la misma línea, Metrovacesa ha intentado atraer nuevas marcas que aún no
estaban presentes en la provincia de Tarragona, como son Sprinter y Sfera, y también de otras
no establecidas aún en la ciudad de Reus, como Zara Home, H&M y Ozone.
Con todo ello, se consigue atraer, además, una gran cantidad de turismo de la Costa Daurada de
Tarragona y reforzar la capitalidad comercial por la que se conoce a Reus en el sur de Cataluña.
9
EDIFICI / EDIFICIO
La Fira Centre Comercial és un edifici integrat al centre urbà i comercial de Reus. Es tracta d’un
edifici singular amb una clara vocació de sostenibilitat mediambiental, un centre comercial
semiobert que està destinat a convertir-se en un pol d’atracció comercial per a la ciutat i la
seva àrea d’influència.
Està ubicat al lloc de l’antic Palau de Fires i Congressos de Reus, al costat del Parc Sant
Jordi; un nexe important per a la ciutat. L’edifici compta amb un total de quatre plantes:
tres dedicades al comerç i una dedicada a la restauració i l’oci, a més de les dues plantes
subterrànies d’aparcament, gestionades per la societat municipal Reus Mobilitat i Serveis.
L’edifici, amb 41.700 m2 de superfície construïda i amb 28.642 m2 de superfície llogable,
disposa també amb 853 places de pàrquing.
Amb la seva arquitectura avantguardista, l’edifici ofereix als seus visitants no només una gran
oferta comercial i d’oci, sinó també la possibilitat de passejar en un ambient mediterrani, a
l’aire lliure, complementat amb experiències sensorials que van molt més enllà de l’acte de
compra.
Les línies netes de la seva arquitectura s’integren de manera harmònica a l’entramat urbà.
Un centre obert, ampli, amb llum, que vol actuar com a prolongació del carrer i que permetrà
gaudir de la climatologia de la zona, sense sofrir els inconvenients de la pluja o el sol.
Per sumar-nos a l’estalvi d’energia i a l’eficiència energètica sostenible, l’edifici de La
Fira Centre Comercial ha estat construït amb diverses mesures d’aprofitament energètic:
instal·lació fotovoltaica i solar tèrmica, que proporcionarà un estalvi energètic del 70%;
il·luminació eficient amb LED; fluxòmetres automàtics, i temporitzadors als lavabos. Pel que
fa a la climatització, el centre comercial disposarà del sistema Magnovent, que permet la
regulació de temperatura en totes les estacions de l’any, per així acabar estalviant fins un 30%
d’energia en climatització.
La Fira Centre Comercial es un edificio integrado en el centro urbano y comercial de Reus. Se
trata de un edificio singular con una clara vocación de sostenibilidad medioambiental, un centro
comercial semiabierto que está destinado a convertirse en un polo de atracción comercial para
la ciudad y su área de influencia.
Está ubicado en el lugar del antiguo Palau de Fires i Congressos de Reus, junto al Parc Sant
Jordi; un nexo importante para la ciudad. El edificio cuenta con un total de cuatro plantas: tres
dedicadas al comercio y una dedicada a la restauración y el ocio, además de las dos plantas
subterráneas de aparcamiento, gestionadas por la sociedad municipal Reus Mobilitat i Serveis.
El complejo, con 41.700 m2 de superficie construida y con 28.642 m2 de superficie alquilable,
dispone también de 853 plazas de parking.
Con su arquitectura vanguardista, el edificio ofrece a sus visitantes no solo una gran oferta
comercial y de ocio, sino también la posibilidad de pasear en un ambiente mediterráneo, al aire
libre, complementado con experiencias sensoriales que van mucho más allá del acto de compra.
Las líneas limpias de su arquitectura se integran de manera armónica en el entramado urbano.
Un centro abierto, amplio, con luz, que quiere actuar como prolongación de la calle y que
permitirá disfrutar de la climatología de la zona, sin sufrir los inconvenientes de la lluvia o el sol.
10
Para sumarnos al ahorro de energía y a la eficiencia energética sostenible, el edificio de La Fira
Centre Comercial ha sido construido con distintas medidas de aprovechamiento energético:
instalación fotovoltaica y solar térmica, que proporcionará un ahorro energético del 70%;
iluminación eficiente con LED; fluxómetros automáticos, y temporizadores en los baños.
11
SERVEIS I MARQUES / SERVICIOS Y MARCAS
Els 28.642 m2 de superfície llogable es troben ja al 98% de la seva ocupació. Aquesta superfície
està dividida en un total de més de 60 locals comercials. Sumant 41.700 m2 de superfície
construïda, la distribució dels locals i serveis del centre comercial es troben perfectament
combinats.
Pel que fa al sector tèxtil, el Grupo Inditex té Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Oysho,
Stradivarius, Pull & Bear i Bershka. També hi són presents rètols com H&M, que té la primera
botiga a la ciutat, i diferents submarques del grup Cortefiel: Springfield, Women Secret i la
pròpia Cortefiel. A part, s’hi poden trobar altres comerços del sector del retail com són C&A,
amb presència en 21 països; Sfera, del grup El Corte Inglés; Punt Roma; Mango; Jack & Jones,
i Napapijri, entre d’altres.
Altres sectors com el de la sabateria (U-Casas, Marlo’s, Botticelli i Querol), l’esport (Sprinter,
amb la seva primera botiga a la província de Tarragona), l’estètica i perruqueria(Nuo
Dermoestética, Enzo, Be Beauty, Bob Hairstores i Yves Rocher), perfumeria (Druni), telefonia
mòbil (Movistar, Yoigo, Vodafone, Imoon, The Phone House), equipament de la llar (La
Mallorquina, Zara Home i Dormity), complements (Bijou Brigitte i Parfois), òptica (Soloptical i
Solvisión), joieria i rellotgeria (Trendy, Joya Diseño i Time Road) o botigues de joguines (Drim),
completen l’oferta de La Fira Centre Comercial.
Hi ha també espai per a l’oci familiar amb Ozone Bowling, un local d’uns 1400 m2
aproximadament, que compta amb pistes de bitlles i màquines de redempció. Tot això, unit a
una àrea de restauració, en la qual es poden celebrar esdeveniments i festes privades.
La planta de restauració compta amb una àmplia oferta per a tots els gustos: cuina americana
com Burger King, Foster’s Hollywood i TGB; cuina italiana, com La Tagliatella; cuina asiàtica,
amb Mi Fan, i mediterrània amb La Barra de Sam, De La Terra, 100 Montaditos i Que bo és,
gelats amb Mamma mia i Llao llao, cafeteries com Ingredients:cafè.
La Fira Centre Comercial compta també amb un gran supermercat Aldi i la seva àmplia gama
de productes frescos, alimentació, drogueria, higiene i basar, que sumen un total de més de
1.400 productes. Hi ha, també, diverses botigues dedicades a l’alimentació, com Veritas, la
cadena de supermercats d’alimentació ecològica, o Forn Enrich.
Juntament amb l’oferta comercial, el nou centre comercial disposa també de serveis
complementaris per als clients, com són la xarxa Wi-Fi, sales de lactància o préstec de cadires
per a persones amb mobilitat reduïda.
La Fira Centre Comercial ha instal•lat recentment un desfibril•lador a la primera planta del
centre comercial, que dona servei a la totalitat del centre, amb la finalitat d’oferir un servei de
seguretat i salut als seus visitants.
El desfibril•lador compta amb una vitrina per assegurar el seu bon funcionament en cas que
sigui necessari i el personal de seguretat i gerència del centre comercial estan formats per al
seu us immediat en cas de necessitat. Aquest equip permetrà augmentar el temps de vida de
les persones que pateixin un episodi de mort sobtada cardíaca per fibril•lació ventricular el
temps suficient necessari per a que intervinguin els serveis mèdics d’urgències.
12
Los 28.642 m2 de superficie alquilable se encuentran ya al 98% de su ocupación. Esta superficie
está dividida en un total de más de 60 locales comerciales. Sumando 41.700 m2 de superficie
construida, la distribución de los locales y servicios del centro comercial se encuentran
perfectamente combinados.
En cuanto al sector textil, el Grupo Inditex tiene Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Oysho,
Stradivarius, Pull & Bear y Bershka. También están presentes rótulos como H&M, que tiene la
primera tienda en la ciudad, y diferentes marcas del Grupo Cortefiel: Springfield, Women Secret
y la propia Cortefiel. Además, se pueden encontrar otros grandes comercios del sector del retail
como son C&A, con presencia en 21 países; Sfera, del grupo El Corte Inglés; Punto Roma; Mango;
Jack & Jones, y Napapijri, entre otros.
Otros sectores como el de la zapatería (U-Casas, Marlo’s, Botticelli y Querol), el deporte
(Sprinter, con su primera tienda en la provincia de Tarragona), la estética y la peluquería (Nuo
Dermoestética, Enzo, Be Beauty, Bob Hairstores e Yves Rocher), perfumería (Druni), telefonía móvil
(Movistar, Yoigo, Vodafone, Imoon, The Phone House), equipamiento de hogar (La Mallorquina,
Zara Home y Dormity), complementos (Bijou Brigitte y Parfois), joyería y relojería (Trendy, Joya
Diseño y Time Road) o juguetería (Drim), completan la oferta de La Fira Centre Comercial.
Hay también espacio para el ocio familiar con Ozone Bowling, un local de unos 1.400 m2
aproximadamente, que cuenta con pistas de bolos y máquinas de redemption. Todo ello, unido
a un área de restauración en la que se puenden celebrar eventos y fiestas privadas.
La planta de restauración cuenta con una amplia oferta para todos los gustos: cocina americana,
como Burger King, Foster’s Hollywood y TGB; cocina italiana, como La Tagliatella y; cocina
asiática, como Mi Fan, y mediterránea con La Barra de Sam, De La Terra, 100 Montaditos y Que
bo és, helados con Mamma Mia y Llao llao y cafeterías como Ingredients:cafè.
La Fira Centre Comercial cuenta también con un gran supermercado Aldi y su amplia gama
de productos frescos, alimentación, droguería, higiene y bazar, con un total de más de 1.400
productos. Hay, también, varias tiendas dedicadas a la alimentación, como Veritas, la cadena
de supermercados de alimentación ecológica, o Forn Enrich.
Junto a su oferta comercial, el nuevo centro comercial dispone también de servicios
complementarios para los clientes, como son red Wi-Fi, salas de lactancia o préstamo de sillas
para personas con movilidad reducida.
La Fira Centre Comercial ha instalado recientemente un desfibrilador en la primera planta del
centro comercial, que da servicio a la totalidad del centro, con la finalidad de ofrecer un servicio
de seguridad y salud a sus visitantes.
El desfibrilador cuenta con una vitrina para asegurar su buen funcionamiento en caso de ser
necesario. Dicho equipo permitirá aumentar el tiempo de vida de las personas que sufran un
episodio de muerte súbita cardiaca por fibrilación ventricular el tiempo suficiente necesario
para que intervengan los servicios médicos de urgencias. Personal del centro comercial está
formado para su uso inmediato en caso de necesidad.
13
14
PLANTA BAIXA / PLANTA BAJA
15
PLANTA CARRER / PLANTA CALLE
16
PLANTA PRIMERA /PLANTA PRIMERA
17
PLANTA SEGONA / PLANTA SEGUNDA
APARCAMENT / APARCAMIENTO
L’aparcament, gestionat per Reus Mobilitat i Serveis, resta obert les 24 hores del dia. Amb una
superfície aproximada de 26.000 m2, repartits entre les dues plantes, compta amb un total de
853 places (402 a la planta -1 i 451 a la -2) i la tarifa aplicada és l’estàndard de tots els seus
aparcaments a la ciutat de Reus, amb un màxim diari de 4 €. La Fira Centre Comercial obsequia
amb la primera hora gratuïta a tots els clients que efectuïn una compra mínima de 5 €, d’aquesta
manera tot el dia té un cost per 2,20 €.
A més, a cada planta hi ha places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda i per a
famílies.
Així mateix, s’han equipat 4 places per a la recàrrega de vehicles elèctrics, com s’ha fet també
a la resta d’aparcaments de la xarxa, sumant així 10 punts de càrrega a tota la ciutat.
El pàrquing té dos accessos i dues sortides per a vehicles a les avingudes Marià Fortuny i Sant
Jordi. La rampa de Marià Fortuny és de dos carrils (un d’entrada i un de sortida), però a la
planta -2, on comença el pàrquing, es divideix en dos carrils d’entrada i dos de sortida. La
rampa situada a l’avinguda Sant Jordi també té dos carrils en cada sentit per agilitzar l’entrada
i la sortida dels vehicles al centre.
Els vianants hi poden accedir des del mateix centre comercial, mitjançant rampes mecàniques,
i directament des de l’exterior, en diversos punts de l’avinguda Sant Jordi i del carrer Antoni
Gaudí.
El aparcamiento, gestionado por Reus Mobilitat i Serveis, está abierto las 24 horas del día. Con
una superficie aproximada de 26.000 m2, repartidos en sus dos plantas, cuenta con un total de
853 plazas (402 en la planta -1 y 451 en la -2) y la tarifa aplicada es la estándar de todos sus
aparcamientos en la ciudad de Reus, con un máximo diario de 4 €. La Fira Centre Comercial
obsequia con la primera hora gratuita a todos los clientes que efectúen una compra mínima de
5 euros, de esta manera todo el día tiene un coste de 2,20 €.
Además, en cada planta hay plazas adaptadas para personas con movilidad reducida y para
familias.
Se han equipado, asimismo, 4 plazas para la recarga de vehículos eléctricos, como en el resto de
aparcamientos de la red, sumando así 10 puntos de recarga en toda la ciudad.
El parking tiene dos accesos y dos salidas para vehículos en las Avenidas Marià Fortuny y Sant
Jordi. La rampa de Marià Fortuny es de dos carriles (uno de entrada y uno de salida), pero en la
planta -2, donde comienza el parking, se divide en dos carriles de entrada y dos de salida. La
rampa situada en la avenida Sant Jordi también tiene dos carriles en cada sentido para agilizar
la entrada y la salida de los vehículos al centro.
El acceso de peatones se puede hacer desde el mismo centro comercial, con rampas mecánicas,
y directamente desde el exterior en distintos puntos de la avenida Sant Jordi y de la calle Antoni
Gaudí.
18
PLANTA -1 / PLANTA -1
PLANTA -2 / PLANTA -2
19
PRESENCIA A INTERNET / PRESENCIA EN INTERNET
La Fira Centre Comercial té presencia web (http://www.lafiracentrecomercial.com) i també a
diferents xarxes socials.
Actualment, es gestionen tres perfils oficials, un a Facebook (https://www.facebook.com/
LaFiraCentreComercialReus), un altre a Twitter (@cclafira), i un altre a Instagram (@cclafira).
La Fira Centre Comercial tiene presencia web (http://www.lafiracentrecomercial.com) y también
en diferentes redes sociales.
Actualmente se gestionan tres perfiles oficiales, uno en Facebook (https://www.facebook.com/
LaFiraCentreComercialReus), otro en Twitter (@cclafira), y otro en Instagram (@cclafira)
WEB
20
FACEBOOK
TWITTER
21
INSTAGRAM
22
HORARIS D’OBERTURA / HORARIOS DE APERTURA
El centre comercial obre durant l’horari establert a la normativa d’horaris comercials i durant
els dies establerts en el calendari d’obertura dels establiments comercials.
La Fira Centre Comercial obre les seves portes de dilluns a dissabte, de 10 a 22 h, horari del qual
s’amplia per als locals d’oci i restauració de la següent manera:
Zona comercial:
De dilluns a dissabte, de 10 a 22 h
Zona d’oci i restauració:
De dilluns a dijous, de 10 a 24 h
Divendres, dissabtes i vigília de festius, de 10 a 2 h
Diumenges, d’11 a 24 h
La Fira Centre Comercial abre sus puertas de lunes a sábado, de 10 a 22 h, y su horario se amplia
para los locales de ocio de la siguiente manera:
Zona Comercial:
De lunes a sábado, de 10 a 22 h
Zona Ocio y Restauración:
De lunes a jueves, de 10 a 24 h
Viernes, sábados y víspera de festivos, de 10 a 2 h
Domingos, de 11 a 24 h
23

Documentos relacionados