Clica aquí per descarregar el document

Comentarios

Transcripción

Clica aquí per descarregar el document
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
HORARIS MENJADOR/HORARIOS COMEDOR
HORAIRES RESTAURANT/DINNING ROOM TIME T ABLE
Esmorzar/Desayuno/Petit déjeuner/Breakfast
07.00h-10.30h
Dinar/Almuerzo/Déjeuner/lunch
13.00h-16.00h
Sopar/Cena/Diner/Dinner
20.30h-22.30h
HORARIS BAR/HORARIOS BAR
HORAIRES BAR/BAR TIME TABLE
07.00H-23.30H
SERVEI DE BUGADERIA/SERVICIO DE LAVANDERÍA
SERVICE DE BLANCHISSERIE/LAUNDRY SERVICE
A l'habitació trobarant unes bosses on han de deixar la roba, sempre abans de les 10.00h del
mati i es retornarà a partir de les 16.00h de la tarda del dia següent.
En la habitación encontrará unas bolsas donde deben dejar la ropa, siempre antes de las
10.00h de la mañana y se devolverá a partir de las 16.00h de la tarde del día siguiente.
Dans la salle où vous trouverez des sacs devraient quitter les vêtements, toujours avant 10h00
le matin et de rentrer après 16h00 dans l'après-midi le lendemain.
In the room where you will find some bags should leave the clothes, always before 10.00am in
the morning and returned after 16:00 in the afternoon the next day
PREUS/PRECIOS/PRIX/PRICES
Demanar informació de tarifa de preus a recepcio.
Pedir informacion de tarifa de precios en recepcion.
Liste des demandes de renseignements sur les prix à la réception.
Request price list information at reception.
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
NORM ES DE L'HOTEL/NORMAS DEL HOTEL / NORM ES DE L'HÔTEL/ STANDARD HOTEL
El dia de la sortida, les habitacions s´han de desallotjar abans de les 12.00h del mitgdia.
Es prega abonin la factura el dia anterior de la sortida.
El dia de la salida las habitaciones se tienen que dejar antes de las 12.00h del mediodia.
Se ruega abonen la factura el día anterior de la salida.
Le jour du départ les chambres doivent être libérées avant 12.00h midi.
S'il vous plaît payé la facture la veille du départ
The day of departure the rooms must be left before 12:00h AM
Please paid the bill the day before departure.
SERVEI DE W IFI /SERVICIO DE W IFI/SERVICE W IFI/W IFE SERVICE
L'hotel disposa de servei de wifi gratuït, els còdigs d'accés ho han de demanar a la recepció
El hotel dispone de servicio de wifi gratuito, los códigos de acceso lo tienen que pedir a la
recepción.
L'hôtel dispose de wifi gratuit, des codes d'accès vous devez demander à la réception
The hotel offers free WiFi, access codes you need to ask at reception.
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
ELS ESM ORZARS/LOS DESAYUNOS/LE PETIT DEUJENER/THE BREAKFAST
L'esmorzar que oferim es un buffet continental
Cafe, llet, sucs, torrades, confitura casolana y embotits variats
Los desayunos que ofrecemos es un buffet continental
Cafe, leche, zumos, tostadas, memelada casera y embutidos variados
Les petits déjeuners offrent un buffet continental
Café, lait, jus de fruits, pain grillé, des saucisses assorties et confiture
The breakfasts offer a continental buffet
Coffee, milk, juices, toast, assorted sausages and marmalade
EL RESTAURANT/EL RESTAURANTE/LE RESTAURANT/ THE RESTAURANT
El restaurant ofereix una cuina tradicional catalana amb una gran varietat de productes
de primera qualitat i de proximitat, com la mongeta del ganxet amb D.O Valles Oriental,
peix fresc a diari de la costa catalana, arros bomba de Pals, carn de Sant Antoni de
vilamajor, cargols de Breda i molts mes......
Servei a la carta a diari
Menu de dilluns a divendres 9.90€
Menu cap de setmana 15€
El restaurante ofrece una cocina tradicional catalana con una gran variedad de productos
de primera calidad y de proximidad, como la judía del ganxet con DO Valles Oriental,
pescado fresco de la costa catalana, arroz bomba de Pals, carne de Sant Antoni de
vilamajor, caracoles de Breda y muchos mas....
Servicio a la carta a diario
Menú de lunes a viernes 9,90€
Menu fin de semana 15€
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
Le restaurant propose une cuisine traditionnelle catalane avec une variété de produits de
qualité et de proximité, comme les haricots blancs D.O Valles Oriental, poisson frais sur la
côte catalane,riz pompe de Pals, viande de Sant Antoni de Vilamajor, escargots de Breda et
beaucoup plus....
Un service à la carte tous les jours
Menu du lundi au vendredi 9,90€
Weekend Menu 15€
The restaurant offers traditional Catalan cuisine with a variety of quality products and
proximity, as ganxet beans D.O Valles Oriental, fresh fish from the Catalan coast, rice Pump
Pals, meat Sant Antoni de vilamajor, snails Breda and many more ....
A la carte service daily
Menu Monday to Friday 9.90€
Weekend Menu 15€
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
LLOCS PER VISITAR/LUGARES PARA VISITAR
LIEUX À VISITER/ PLACES TO TO VISIT
La Roca Village
08430 Santa Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès) Barcelona, España
La Roca Village és un dels nou Villages de la Col•lecció de Chic Outlet Shopping® de Value Retail. Fundada l’any
1992, Value Retail és l’empresa creadora i que gestiona Chic Outlet Shopping®, un concepte únic en les compres
outlet. Com a gestora i operadora dels Villages de Chic Outlet Shopping®, Value Retail és l'única empresa que
s'especialitza, de forma exclusiva, en la gestió i operació de villages de compres outlet de luxe. La Col•lecció, que
alberga més de 900 boutiques outlet de les marques de moda i d'estil de vida capdavanteres al món, ofereix una
experiència de compres outlet de luxe incomparable per a compradors i compradores exigents de tota Europa. Els
nou Villages, que se situen prop d'algunes de les ciutats preferides d'Europa, són destinacions turístiques per dret
propi.
Obert de Dilluns a Diumenge de 10h a 21h
La Roca Village es uno de los nueve Villages de la Colección de Chic Outlet Shopping® de Value Retail. Fundada en
1992, Value Retail es la firma creadora que gestiona Chic Outlet Shopping®, un concepto único en las compras
outlet. Como firma gestora y operadora de los Villages de Chic Outlet Shopping®, Value Retail es la única empresa
que se especializa, de forma exclusiva, en la gestión y operación de villages de compras outlet de lujo. La Colección,
que alberga más de 900 boutiques outlet de las marcas de moda y de estilo de vida líderes en el mundo, ofrece una
experiencia de compras outlet de lujo sin parangón para compradores exigentes en toda Europa. Los nueve Villages,
que se ubican cerca de algunas de las ciudades preferidas de Europa, son destinos turísticos por derecho propio.
Abierto de Lunes a Domingo de 10h a 21h
La Roca Village est l’un des neuf Villages de la Collection Chic Outlet Shopping® de Value Retail. Fondée en 1992,
Value Retail est le créateur et l’opérateur de Chic Outlet Shopping®, un concept unique dans l’outlet shopping. En
tant que développeur et opérateur des Villages Chic Outlet Shopping®, Value Retail est la seule entreprise à se
spécialiser exclusivement dans le développement et l’opération de villages d’outlet shopping de luxe. Accueillant plus
de 900 boutiques outlet des marques internationales phares de la mode et du style de vie, la Collection propose une
expérience inégalée d’outlet shopping de luxe pour les acheteurs exigeants en Europe. Les neuf Villages, situés près de
quelques unes des villes préférées d’Europe, sont des destinations touristiques à part entière.
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 21h
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
La Roca Village is one of the Collection of nine Chic Outlet Shopping® Villages by Value Retail. Founded in 1992,
Value Retail is the creator and operator of Chic Outlet Shopping®, a unique concept in outlet shopping. As developer
and operator of the Chic Outlet Shopping® Villages, Value Retail is the only company to specialise exclusively in the
development and operation of luxury outlet shopping villages. Home to more than 900 outlet boutiques of the world’s
leading fashion and lifestyle brands, the Collection offers an unrivalled luxury outlet shopping experience for
discerning shoppers in Europe. The nine Villages, located close to some of Europe’s favourite cities, are tourist
destinations in their own right.
Open Monday to Sunday from 10am to 21pm
.
Localització i dades de contacte
Carretera de La Roca a Cardedeu, Km 4,5
08430 La Roca del Vallès
Barcelona
Tel. 938 444 886 - [email protected]
Vilalba Golf és un complex esportiu format per un camp de golf de 18 forats par 71, tres forats curts d’entrenament, i
un conjunt de pràctiques amb driving range, zona d'approach, putting green i escola de golf. S’estén a la falda del
Castell de Vilalba, un magnífic indret travessat per la Riera de Vallfornes, a la sortida número 12 de l’autopista A7, al municipi de La Roca del Vallès.
Vilalba Golf vol esdevenir un model de referència per al futur del golf a Catalunya. El nostre projecte es fonamenta,
per una banda, en transmetre els sòlids valors d’aquest esport als més petits: respecte, perseverança i cura de
l’entorn. Per altre banda, volem acostar-lo a tots aquells que s’hi vulguin apropar, sense barreres d’entrada ni
obligacions fixes. Amb les millors tecnologies i serveis, però amb total llibertat.
Volem que facis de Vilalba el teu espai. L’espai on dediques un temps valuós a cuidar-te a l’aire lliure practicant
l’apassionant esport del golf. Tant si ja ets jugador com si vols acostar-te al golf per primera vegada, el nostre equip
procurarà que t'hi sentis com a casa
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
Vilalba Golf es un complejo deportivo formado por un campo de golf de 18 hoyos par 71, tres agujeros cortos de
entrenamiento, y un conjunto de prácticas con driving range, zona de approach, putting green y escuela de golf. Se
extiende en la falda del Castillo de Vilalba, un magnífico lugar atravesado por la Riera de Vallfornès, a la salida
número 12 de la autopista A-7, en el municipio de La Roca del Vallès.
Vilalba Golf quiere convertirse en un modelo de referencia para el futuro del golf en Cataluña. Nuestro proyecto se
fundamenta, por una parte, al transmitir los sólidos valores de este deporte a los más pequeños: respeto,
perseverancia y cuidado del entorno. Por otro lado, queremos acercarlo a todos aquellos que se quieran acercar, sin
barreras de entrada ni obligaciones fijas. Con las mejores tecnologías y servicios, pero con total libertad.
Queremos que hagas de Vilalba tu espacio. El espacio donde dedicas un tiempo valioso a cuidarte al aire libre
practicando el apasionante deporte del golf. Tanto si ya eres jugador como si quieres acercarte al golf por primera
vez, nuestro equipo procurará que te sientas como en casa
Vilalba Golf est un complexe sportif composé d'un golf de 18 trous par 71, trois trous courts de formation, et un
ensemble de pratiques gamme, zone d'approche, en mettant école verte et le golf de conduite. Il s'étend au pied du
château de Vilalba, grande place traversée par la Riera de Vallfornès au numéro 12 de l'autoroute A-7, dans la ville
de La Roca del Vallès.
Vilalba Golf veut devenir un modèle pour l'avenir du golf en Catalogne. Notre projet est basé, d'une part, de
transmettre les valeurs solides de ce sport pour les enfants: le respect, la persévérance et respect de l'environnement.
D'autre part, nous voulons apporter à tous ceux qui veulent apporter, pas de barrières à l'entrée ou obligations fixes.
Avec le meilleur de la technologie et des services, mais avec une totale liberté.
Nous voulons faire de votre espace Vilalba. L'espace où vous prenez soin de passer du temps précieux à l'extérieur et
jouer le sport passionnant du temps de parcours. Que vous soyez un joueur comme vous voulez obtenir près de golf
pour la première fois, notre équipe fera en sorte que vous vous sentez à la maison
Vilalba Golf is a sports complex composed of a golf course with 18 holes par 71, three short holes of training, and a set
of practices driving range, approach area, putting green and golf school. It spreads at the foot of Castle Vilalba,
great spot crossed by the Riera de Vallfornès at number 12 off the highway A-7, in the town of La Roca del Vallès.
Vilalba Golf wants to become a model for the future of golf in Catalonia. Our project is based, first, to convey the solid
values of the sport to kids: respect, perseverance and care for the environment. On the other hand, we want to bring it
to all those who want to bring, no barriers to entry or fixed obligations. With the best technology and services, but
with total freedom.
We want to make your space Vilalba. The space where you take care spending precious time outdoors and playing the
exciting sport of golf time. Whether you are a player like you want to get close to golf for the first time, our team will
ensure that you feel at home
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
Situació i accessos
El Parc Natural del Montseny se situa a la Serralada prelitoral catalana, de la qual n'és el massís més enlairat.
Ocupa una extensió de 31.063,90 ha distribuïdes entre divuit municipis que pertanyen a tres comarques (Osona, la
Selva i el Vallès Oriental). Els seus límits naturals són la riera d'Arbúcies, els cursos alts de la riera Major i del riu
Gurri, el Congost i la plana del Vallès.
Tres grans conjunts muntanyosos configuren el massís: la carena del turó de l'Home (1.706 m) i les Agudes (1.703
m), el Matagalls (1.697 m) i el pla de la Calma (Puig Drau 1.344 m), que, units pels colls de Sant Marçal i de
Collformic respectivament, encerclen la conca alta del riu Tordera.
Autopistes
AP-7 de Barcelona a la Jonquera. Sortida Sant Celoni
Carreteres
C-17. Barcelona-Vic-Puigcerdà (antiga N-152)
C-25. Eix transversal: Girona-Vic-Lleida.
Un patrimoni universal. El Montseny, Reserva de la Biosfera és un mosaic de paisatges mediterranis i centreeuropeus
situat a tocar de grans conurbacions metropolitanes.
La seva biodiversitat extraordinària i la petjada cultural que l'home hi ha deixat al llarg dels temps, presenten un
valor universal que ha inspirat artistes, intel·lectuals i científics, i que desvetlla l'emoció de les persones que el
visiten.
Situación y accesos
________________________________________
El Parque Natural del Montseny se sitúa en la Cordillera prelitoral catalana, de la que es el macizo más alto. Ocupa
una extensión de 31.063,90 ha distribuidas entre dieciocho municipios que pertenecen a tres comarcas (Osona, la
Selva y el Vallès Oriental). Sus límites naturales son la riera de Arbúcies, los cursos altos de la riera Major y del río
Gurri, el Congost y la llanura del Vallés.
Tres grandes conjuntos montañosos configuran el macizo: la cresta de la colina del Hombre (1.706 m) y las Agudas
(1.703 m), el Matagalls (1.697 m) y el plan de la Calma (Puig Drau 1.344 m), que, unidos los cuellos de Sant Marçal
y de Collformic respectivamente, rodean la cuenca alta del río Tordera.
autopistas
AP-7 de Barcelona a la Jonquera. Salida Sant Celoni
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
carreteras
C-17. Barcelona-Vic-Puigcerdà (antigua N-152)
C-25. Eje transversal: Girona-Vic-Lleida.
Un patrimonio universal. El Montseny, Reserva de la Biosfera es un mosaico de paisajes mediterráneos y
centroeuropeos situado junto a grandes conurbaciones metropolitanas.
Su biodiversidad extraordinaria y la huella cultural que el hombre ha dejado a lo largo de los tiempos, presentan
un valor universal que ha inspirado artistas, inteligente • intelectuales y científicos, y que desvela la emoción de las
personas que lo visitan.
Localisation et accès
________________________________________
Le parc naturel de Montseny est situé dans la chaîne de montagnes côtière catalane, qui est hors la plus massive. Il
occupe une superficie de 31,063.90 est divisé entre dix-huit communes appartenant à trois régions (Barcelone,
forestiers et Vallès Oriental). Ses limites naturelles sont de Arbúcies, des cours et des cours d'eau principal haute
Gurri rivière, la gorge et la plaine de la vallée.
Trois grands ensembles jusqu'à la du massif de montagne: la crête de la colline de l'homme (1706 m) et aiguë (1703
m), le Boarder (1697 m) Plan calme (Puig Drau 1344 m), qui, par le cou Sant Marcal et Collformic encercler
respectivement le bassin supérieur Tordera.
Autoroutes
AP7 Barcelone a Juncal. Départ de San Celoni
routes
C-17. Barcelone-Puigcerdà Vic (ancienne N-152)
C-25. Transversal Gérone-Vic-Lleida.
Un patrimoine universel. Réserve de biosphère de Montseny est une mosaïque de paysages méditerranéens et centrale
situées à proximité de grandes agglomérations métropolitaines.
Leur extraordinaire biodiversité et l'empreinte culturelle que l'homme a laissé au fil du temps, ont une valeur
universelle qui a inspiré les artistes, les scientifiques et les chercheurs • intelligent, et révèle l'émotion des gens qui le
visitent.
Location and access
________________________________________
The Montseny Natural Park is located in the Catalan coastal mountain range, which is the most massive off. It
occupies an area of 31,063.90 is divided between eighteen municipalities belonging to three regions (Barcelona,
Forest and Vallès Oriental). Its natural boundaries are of Arbúcies, courses and main stream high Gurri River, the
Gorge and the plain of the valley.
Three major sets up the mountain massif: the crest of the hill of Man (1706 m) and Acute (1,703 m), the Boarder
(1,697 m) plan Calm (Puig Drau 1,344 m), which, together by Sant Marcal necks and Collformic respectively encircle
the upper basin Tordera.
freeways
AP7 Barcelona in Juncal. Depart San Celoni
roads
C-17. Barcelona-Vic Puigcerdà (old N-152)
C-25. Transversal Girona-Vic-Lleida.
A universal heritage. Montseny Biosphere Reserve is a mosaic of Mediterranean landscapes and Central located next
to large metropolitan conurbations.
Their extraordinary biodiversity and cultural footprint that man has left over time, have a universal value that has
inspired artists, scientists and scholars • Smart, and reveals the emotion of the people who visit it.
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
VILA DE CARDEDEU
El municipi de Cardedeu està situat al centre de la depressió vallesana, a la part baixa de
la riera de Cànoves que travessa el terme. Constitueix un punt estratègic en les vies de
comunicació entre Barcelona i Girona, fet que ha marcat el seu desenvolupament històric.
Documentat des d’època medieval, Cardedeu va adquirir caràcter urbà a partir del segle XIII quan el rei Jaume I
li va atorgar el títol de batllia. Però la transformació de Cardedeu en vila moderna va tenir lloc a finals del segle
XIX, amb la construcció de la línia de tren (1860) i de la carretera comarcal (1865). El municipi va créixer entorn
d’aquestes noves vies amb un urbanisme singular i magnífiques torres modernistes bastides per a estiuejants
barcelonins que defineixen avui el municipi com a poble residencial. Destaquen les torres de la carretera i
especialment la Torre Gual o Montserrat, obra de l’arquitecte Balcells, l'Alqueria Cloelia, i en el centre de la vila les
cases Arquer i Golferichs, obres de l’arquitecte municipal M. J. Raspall.
Visites guiades:
primer diumenge de mes de març a novembre
Festes i activitats culturals
Correfoc. Festa Major 2006
La vida social de Cardedeu és notable, amb un bon nombre d'associacions i d'entitats
esportives, culturals, juvenils i socials, que doten el municipi d'un gran dinamisme.
A Cardedeu la festa és, per tradició, a l'estiu, amb les festes dels barris de l'Estalvi (1r
diumenge de juliol), la Granada (2n diumenge de juliol), el Poble Sec (4t diumenge
de juliol) i Can Canyes (últim diumenge d'agost). Aquestes festes són preludis i
cloenda de la festa grossa del municipi: la Festa Major, que se celebra el 15 d'agost.
Música, teatre, cercaviles, activitats infantils, concert, sardanes, gegants, correfocs,
balls de bastons i un llarg etcètera que suposen la màxima expressió de la vida
cultural al municipi al voltant de la Mare de Déu d'agost.
A banda de la Festa Major, però, hi ha tot un ventall d'activitats i ofertes culturals, cíviques i participatives que,
organitzades des de l'Ajuntament de Cardedeu i el Patronat Municipal de Cultura, directament per de les entitats i
associacions del municipi o mitjançant dinàmiques de col•laboració entre aquests diferents agents, conformen la
programació cultural a Cardedeu amb un ampli ventall d'ofertes, les més importants de les quals es detallen a
continuació:
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
• Cavalcada de Reis, el dia 5 de gener
• Aplec de Sant Hilari, el segon cap de setmana de gener
• Els Tres Tombs, el cap de setmana pròxim a la festivitat de Sant Antoni Abat.
• Carnestoltes
• Febrer Musical - Audició i concert on es ret homenatge a noms il•lustres de la
Sardana .
• Tastautors - Cicle de Música, els tres últims divendres de gener i el primer de
Cercavila de gegants.
Festa Major 2006
febrer.
• Festival de Música de l'Agrupació Coral Cardedeuenca
• Diada de Sant Jordi, dies pròxims al 23 d'abril
• Fira de Sant Isidre, segon cap de setmana de maig
• Aplec de Sardanes, tercer cap de setmana de juny
• Fira de la Música de Cardedeu, al juny
• Diada de Sant Joan, 24 de juny.
• Festa del Foc, últim cap de setmana de juny
• Festa Major, cap de setmana pròxim al 15 d'agost.
• Aplec de Sant Corneli i Cebrià, primer cap de setmana de setembre.
• Escenes d'Estiueig, primer cap de setmana d'octubre.
• Cardoterror, festival de cinema fantàstic i de terror, al novembre.
• Aplec de Tardor - Audició matinal i concert de tarda i celebració de l'aniversari de l'Agrupació Sardanista de
Cardedeu, al novembre.
• Fira de Nadal i del Torró Artesà, segona setmana de desembre.
A més d'aquestes activitats, hem de destacar també l'oferta de programació estable de teatre, música, cinema,
dansa i altres disciplines artístiques que podem trobar en els equipaments del Centre Cultural Cardedeu i el Teatre Cinema l'Esbarjo.
Al Centre Cultural Cardedeu es desenvolupa l'oferta cultural de temporada de teatre, música i dansa, amb
activitats professionals i amateurs, destacant d'aquesta programació l'èxit i la qualitat de les ofertes d'activitats
infantils i familiars de Rialles i Concerts Familiars. Aquesta programació es desenvolupa en dues temporades
anuals, la primera de febrer a juny i la segona d'octubre a desembre. Podeu trobar tota la programació a l'apartat
de Cultura d'aquesta web.
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
Al Teatre - Cinema l'Esbarjo es desenvolupa l'oferta de cinema municipal, amb tres sessions setmanals, el dijous i
divendres al vespre i el diumenge a la tarda. La programació de cinema municipal aposta per una oferta de
cinema de qualitat, en versió original i amb la garantia del segell dels cinemes Verdi, amb qui l'Ajuntament de
Cardedeu va signar un conveni per la projecció d'aquestes pel·lícules i l'ús de la marca Verdi. En el disseny de la
programació de cinema a l'Esbarjo hi participen el Patronat Municipal de Cultura i els Cinemes Verdi. Podeu
consultar la programació mensual a www.esbarjoverdi.cat o a l'agenda d'aquesta mateixa web.
VILA DE CARDEDEU
El municipio de Cardedeu está ubicado en el centro de la depresión vallesana, en la parte baja de la riera de
Cànoves que cruza el término municipal. Constituye un punto estratégico en las vías de comunicación entre
Barcelona y Gerona, hecho que ha marcado su desarrollo histórico.
Documentado desde la época medieval, Cardedeu adquirió carácter urbano a partir del siglo XIII, cuando el rey
Jaume I le otorgó el título de batllía. Pero la transformación de Cardedeu en villa moderna tuvo lugar a finales
del siglo XIX con la construcción de la linia de tren (1860) y de la carretera comarcal (1865). El municipio creció
al rededor de estas nuevas vías con un urbanismo singular y magníficas torres modernistas que utilizaban
veraneantes de Barcelona que definen hoy el municipio como un pueblo residencial. Destacan las torres de la
carretera y especialmente la Torre Gual o Montserrat, obra del arquitecto Balcells, la Alqueria Cloelia, y en el centro
del pueblo las casas Arquer y Golferichs, obras del arquitecto municipal M. J. Raspall.
Visitas guiadas:
primer domingo de mes de marzo a noviembre
Fiestas y actividades culturales
La vida social de Cardedeu es notable, con un buen número de asociaciones y de
entidades deportivas, culturales, juveniles y sociales, que dotan al municipio de un gran
dinamismo.
En Cardedeu la fiesta es, por tradición, en verano, con las fiestas de los barrios del Ahorro
(1 º domingo de julio), la Granada (2 º domingo de julio), el Poble Sec (4 º domingo de
julio) y Can Cañas (último domingo de agosto).
Estas fiestas son preludios y clausura de la fiesta grande del municipio: la Fiesta Mayor, que se celebra el 15 de
agosto. Música, teatro, pasacalles, actividades infantiles, concierto, sardanas, gigantes, correfocs, bailes de
bastones y un largo etcétera que suponen la máxima expresión de la vida cultural en el municipio en torno a la
Virgen de agosto.
Aparte de la Fiesta Mayor, sin embargo, hay todo un abanico de actividades y ofertas culturales, cívicas y
participativas que, organizadas desde el Ayuntamiento de Cardedeu y el Patronato Municipal de Cultura,
directamente por las entidades y asociaciones del municipio o mediante dinámicas de col • ción entre estos
diferentes agentes, conforman la programación cultural en Cardedeu con un amplio abanico de ofertas, las más
importantes de las que se detallan a continuación:
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
• Cabalgata de Reyes, el día 5 de enero
• Encuentro de Sant Hilari, el segundo fin de semana de enero
• Los Tres Tombs, el fin de semana próximo a la festividad de San Antonio Abad.
• Carnaval
• Febrero Musical - Audición y concierto donde se rinde homenaje a nombres il • lustros de la Sardana.
• Tastautors - Ciclo de Música, los tres últimos viernes de enero y el primero de febrero.
• Festival de Música de la Agrupación Coral Cardedeuenca
• Día de Sant Jordi, días próximos al 23 de abril
• Feria de San Isidro, segundo fin de semana de mayo
• Encuentro de Sardanas, tercer fin de semana de junio
• Feria de la Música de Cardedeu, en junio
• Día de San Juan, 24 de junio.
• Fiesta del Fuego, último fin de semana de junio
• Fiesta Mayor, fin de semana próximo al 15 de agosto.
• Encuentro de Sant Corneli y Cipriano, primer fin de semana de septiembre.
• Escenas de Veraneo, primer fin de semana de octubre.
• Cardoterror, festival de cine fantástico y de terror, en noviembre.
• Encuentro de Otoño - Audición matinal y concierto de tarde y celebración del aniversario de la Agrupación
Sardanista de Cardedeu, en noviembre.
• Feria de Navidad y del Turrón Artesano, segunda semana de diciembre.
Además de estas actividades, debemos destacar también la oferta de programación estable de teatro, música, cine,
danza y otras disciplinas artísticas que podemos encontrar en los equipamientos del Centro Cultural Cardedeu y el
Teatro - Cine del Recreo.
En el Centro Cultural Cardedeu se desarrolla la oferta cultural de temporada de teatro, música y danza, con
actividades profesionales y amateurs, destacando de esta programación el éxito y la calidad de las ofertas de
actividades infantiles y familiares de Risas y Conciertos Familiares . Esta programación se desarrolla en dos
temporadas anuales, la primera de febrero a junio y la segunda de octubre a diciembre. Puede encontrar toda la
programación en el apartado de Cultura de esta web.
En el Teatro - Cine del Recreo se desarrolla la oferta de cine municipal, con tres sesiones semanales, el jueves y
viernes por la noche y el domingo por la tarde. La programación de cine municipal apuesta por una oferta de cine
de calidad, en versión original y con la garantía del sello de los cines Verdi, con quien el Ayuntamiento de
Cardedeu firmó un convenio para la proyección de estas películas y el uso de la marca Verdi. En el diseño de la
programación de cine al Recreo participan el Patronato Municipal de Cultura y los Cines Verdi. Puede consultar la
programación mensual en www.esbarjoverdi.cat oa la agenda de esta misma web.
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
VILA DE CARDEDEU
La commune de Cardedeu est située au centre de la dépression du Vallès, dans le bas de la rivière de Cànoves qui
traverse son terme municipal. Elle constitue un point stratégique pour les voies de communications entre Barcelone
et Gérone, fait qui a marqué son développement historique.
Répertoriée dès l’époque médiévale, Cardedeu acquiert son caractère urbain à partir du XIIIème siècle, lorsque le
roi Jacques Ier lui accorde le titre de mairie. Mais la transformation de Cardedeu en ville moderne n’a lieu que fin
du XIXème siècle, avec la construction de la ligne de train (1860) et de la route régionale (1865). La ville va
grandir autour de ces nouvelles voies, dotée d’un urbanisme tout-à-fait particulier et de magnifiques villas
modernistes bâties pour des estivants barcelonais. Ce qui fait aujourd’hui de la localité une commune
résidentielle. On remarquera les villas de la grand route et spécialement la Torre Gual ou Montserrat, œuvre de
l’architecte Balcells, l’Alqueria Cloelia et, dans le centre ville, les maisons Arquer et Golferichs, œuvres de l’architecte
municipal M.J. Raspall.
Visites guidées:
Premier dimanche du mois de mars à novembre
Festivals et activités culturelles
Cardedeu vie sociale est remarquable, avec un certain nombre d'associations et
d'organismes sportifs, culturels, sociaux et de jeunes qui donnent à la ville un grand
dynamisme.
Dans Cardedeu parti est traditionnellement en été avec des festivals quartiers d'épargne
(1er dimanche de Juillet), Grenade (2ème dimanche de Juillet), Poble Sec (4e dimanche
de Juillet) et Can roseaux (dimanche dernier Août). Ces célébrations sont préludes et la
fermeture de la grande fête de la ville: le Festival, qui est célébrée le 15 Août. Musique,
théâtre, des défilés, des activités pour les enfants, concerts, Sardana, feu d'artifice géant,
des poteaux de danse et ils représentent l'expression ultime de la vie culturelle de la ville autour de la Vierge Août.
Outre le festival, mais il ya toute une gamme d'activités et d'événements culturels, civiques et participatives,
organisé par le Conseil municipal de la culture et Cardedeu directement aux institutions et associations
municipales
• Dynamique ou grâce à la coopération entre les différents acteurs constituent le programme culturel Cardedeu une
large gamme d'offres, le plus important d'entre eux sont énumérés ci-dessous:
• Trois Rois, le 5 Janvier
• Congrégation de Saint-Hilaire, le deuxième week-end de Janvier
• Trois Tombes, le week-end le plus proche de la fête de San Antonio Abad.
• Carnaval
• Musique Février - Écoute et où le concert rend hommage à des noms célèbres et • Sardana.
• Tastautors - Music Series, trois, vendredi dernier, de Janvier et Février. D'abord
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
• Regroupement Music Festival Choir Cardedeuenca
• Jour de St. George, 23 jours Avril prochain
• Feria de San Isidro, deuxième weekend de mai
• Collecte Sardanes troisième week-end de Juin
• Salon de la Musique Cardedeu en Juin
• la Saint-Jean, le 24 Juin.
• Fête du Feu, le dernier week-end de Juin
• Festival, week-end prochain Août 15 ans.
• Congrégation de Saint-Corneille et Cyprien, premier week-end de Septembre.
• Scènes d'été, le premier week-end d'Octobre.
• Festival de Cardoterror d'horreur et film fantastique en Novembre.
• Collecte Automne - Écoute matin et après-midi concert et la célébration de l'anniversaire de l'Association
Sardanista Cardedeu en Novembre.
• Marché de Noël et Artisan Nougat deuxième semaine de Décembre.
En plus de ces activités, nous insistons aussi sur l'offre de théâtre, musique, cinéma, danse et autres disciplines
artistiques se trouve dans l'équipement Cardedeu et Centre culturel Théâtre - cavité du film.
Centre culturel Cardedeu développe la saison culturelle du théâtre, de la musique et de la danse, des activités
professionnelles et amateurs, en soulignant le succès de ce programme et la qualité des activités offres pour les
enfants et les familles du rire et Concerts en Famille . Ce programme est développé en deux saisons par an, la
première de Février à Juin et le deuxième à partir de Octobre à Décembre. Vous pouvez trouver toute la section de
programmation de ce site Culture.
.
Dans Théâtre - cavité du film développe un film approvisionnement municipal, avec trois séances par semaine, le
jeudi et le vendredi soir et dimanche après-midi. Le programme cinéma locale s'engage à offrir des films de qualité
en version originale sous garantie sceau de Verdi, qui Cardedeu Conseil municipal a signé un accord pour la
projection de ces films et la l'utilisation de Verdi de la marque. Dans la conception du programme de cinéma au
Service des loisirs implique la Culture et Cinéma Municipal Verdi. Vous pouvez consulter le calendrier mensuel ou
agenda www.esbarjoverdi.cat sur ce site.
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
VILA DE CARDEDEU
Cardedeu is located in the centre of the valley depression, in the lowest part of Cànoves’s watercourse which goes
across the town. It is a strategic point for communicating roads between Barcelona and Girona and this fact has
marked its historical development.
Documented from the medieval times, Cardedeu became a town in the thirteenth century when King Jaume I gave
it the designation of territory with mayor’s office. But the transformation of Cardedeu into a modern town took
place at the end of the nineteenth century when the railway was built in1860 and the regional road in 1865. The
town grew around these new road and rail in a unique style with magnificent modernist houses for summer
holiday-goers from Barcelona, which at present define the town as a residential one. It is worth highlighting the
houses along the road, especially Torre Gual or Montserrat by the architect Balcells and l'Alqueria Cloelia, and in
the centre of the town, the houses Arquer and Golferichs by the municipal architect M. J. Raspall.
Guided tours:
first Sunday from March to November
Festivals and cultural activities
Cardedeu social life is remarkable, with a number of associations and sporting bodies,
cultural, social and youth who give the town a great dynamism.
In Cardedeu party is traditionally in the summer with festivals neighborhoods Savings
(1st Sunday of July), Granada (2nd Sunday of July), Poble Sec (4th Sunday in July) and
Can Reeds (last Sunday of August). These celebrations are preludes and closing the big
party of the town: the Festival, which is celebrated on August 15. Music, theater, parades, children's activities,
concert, Sardana, giant firework, dancing poles and so they represent the ultimate expression of the cultural life of
the town around the Virgin August.
Apart from the festival, but there are a whole range of activities and cultural events, civic and participatory,
organized by the Council Cardedeu and Municipal Culture directly to institutions and municipal associations •
Dynamic or through co-operation between different actors make up the cultural program Cardedeu a wide range of
offers, the most important of which are listed below:
• Three Kings, January 5th
• Congregation of St. Hilaire, the second weekend of January
• Three Tombs, the weekend closest to the Feast of San Antonio Abad.
• Carnival
• February Music - Listening and where the concert pays tribute to famous names and • Sardana.
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
• Tastautors - Music Series, the three last Friday of January and first of February.
• Grouping Music Festival Choir Cardedeuenca
• St. George's Day, 23 days next April
• Feria de San Isidro, second weekend in May
• Gathering Sardanes third weekend of June
• Fair Music Cardedeu in June
• St. John's Day, June 24.
• Fire Festival, the last weekend of June
• Festival, next weekend August 15.
• Congregation of St. Cornelius and Cyprian, first weekend of September.
• Scenes of summer, the first weekend of October.
• Cardoterror festival of horror and fantasy film in November.
• Gathering Autumn - Listening morning and afternoon concert and celebration of the anniversary of the
Association Sardanista Cardedeu in November.
• Christmas Fair and Artisan Nougat second week of December.
In addition to these activities, we also emphasize offering of theater, music, film, dance and other artistic
disciplines can be found in the equipment Cardedeu and Cultural Centre Theatre - Film recess.
Cultural Center Cardedeu develops the cultural season of theater, music and dance, with professional and amateur
activities, highlighting the success of this program and the quality of the offers activities for children and families of
Laughter and Family Concerts . This program is developed in two seasons per year, the first of February to June and
the second from October to December. You can find all the programming section of this site Culture.
In Theater - Film recess develops film municipal supply, with three sessions per week, Thursday and Friday evenings
and Sunday afternoons. The local cinema program is committed to offering quality films in original version with
Warranty seal of Verdi, who Cardedeu City Council signed an agreement for the screening of these films and the
Verdi's use of the mark. In the design of the cinema program at the Recreation involves the Municipal Culture and
Cinema Verdi. You can view the monthly schedule or agenda www.esbarjoverdi.cat on this website.
HOTEL-RESTAURANT XURIN
***
TELF. 93 846 1002- FAX 93 846 1188
e-mail : [email protected]
Avda/rei Jaume,4-6 /08440 Cardedeu
HISTORIA/HISTORIA/ HISTOIRE/ HISTORY
Edicifi historic construït l'any 1900, donant servei al public desde el 1918 amb el nom de
POSADA L'AVENIDA, amb el cap dels anys va canviar de nom ,i es deia CAN ROMAN.
A partir de l'any 1945 es va crear una petita fonda anomenada FONDA COSMOS i
actualment desde el 1975 HOTEL D'EN XURIN.
Edicifio histórico construido en 1900, dando servicio al público desde 1918 con el nombre de
POSADA AVENIDA, con el cabo de los años cambió de nombre, y se llamaba CAN ROMAN.
A partir del año 1945 se creó una pequeña fonda llamada FONDA COSMOS y actualmente
desde 1975 HOTEL XURIN.
Édifice historique construit en 1900, au service du public depuis 1918 sous le nom AUBERGE
AVENUE, au fil des ans a changé son nom, et a été appelé CAN ROMAN.
Depuis l'année 1945, une petite auberge appelée COSMOS FONDA a été créé et est actuellement
depuis 1975 HÔTEL Xurin.
Historic building built in 1900, serving the public since 1918 under the name POSADA
AVENUE, with over the years changed its name, and was called ROMAN CAN.
From the year 1945 a little Fonda called COSMOS FONDA was created and currently since
1975 HOTEL XURIN.

Documentos relacionados