Să ştiţi că dacă Vaticanul ar dezvălui cel de-al

Transcripción

Să ştiţi că dacă Vaticanul ar dezvălui cel de-al
Pierre Jovanovic
Maica Domnului
anunţă
Apocalipsa
—–
Traducere din limba franceză
de Maria Paleolog şi Liviu Dascălu
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
JOVANOVIC, PIERRE
Maica Domnului anunţă Apocalipsa / Pierre Jovanovic;
trad.: Liviu Dascălu; red.: Bianca Biagini şi Cristina Rusu. - Bucureşti:
Philobia, 2011
ISBN 978-606-92914-5-0
I. Dascălu, Liviu (trad.)
II. Biagini, Bianca (red.)
II. Rusu, Cristina (red.)
821.133.1-4=135.1
NOTRE-DAME DE L’APOCALYPSE
PIERRE JOVANOVIC
Copyright © Pierre Jovanovic
MAICA DOMNULUI ANUNŢĂ APOCALIPSA
PIERRE JOVANOVIC
ISBN 978-606-92914-5-0
© 2011 – Editura PHILOBIA
internet: www.philobia.com
e-mail: [email protected]
+40 746 49 25 59 (RO)
+33 625 51 13 24 (FR)
Editor: Bianca Biagini
Redactori: Bianca Biagini şi Cristina Rusu
Traducere: Liviu Dascălu
Corector: Oana Ţăranu
DTP: Petronella Andrei
Coperta: Cătălin Furtună
Pe copertă: © Funniefarm5 | Dreamstime.com;
© Dmitry Kutlayev | Dreamstime.com
„Să ştiţi că dacă Vaticanul ar
dezvălui cel de-al treilea secret,
bisericile s-ar umple imediat de
credincioşi în genunchi.“
Părintele Malachi Martin, 1998
„Secretul de la Fatima ar trebui să fie îngro­pat în cel mai ascuns,
adânc, obscur şi inaccesibil loc de pe faţa pământului.”
Cardinalul Ottaviani, 1967
„Tare mult aş vrea să pot să dezvălui cel de-al treilea secret de la
Fatima, pentru că ar fi un şoc atât de mare încât bisericile, catedralele
şi bazilicile din toată lumea ar fi pline până la refuz chiar şi sâmbătă
seara.”
Părintele Malachi Martin, 1997
„Şi al patrulea înger a vărsat cupa lui în soare şi i s-a dat să
dogorească pe oameni cu focul lui.
Şi oamenii au fost dogorâţi cu mare arşiţă şi au hulit numele lui
Dumnezeu, Care are putere peste urgiile acestea, şi nu s-au pocăit ca
să-I dea slava.”
Apocalipsa după Ioan, 80
Comunicatul de presă al Vaticanului
trimis agenţiei portugheze ATI, în 1960
„Cel de-al treilea secret de la Fatima nu va fi
niciodată publicat. Biserica recunoaşte apariţia
Fecioarei la Fatima, însă Biserica nu doreşte
să-şi asume responsabilitatea garantând veri­
dicitatea cuvintelor pe care cei trei păstori spun
că le-au auzit de la Fecioară.”
Cititorului
Egiptenii au stabilit că soarele a deviat de la traiectoria
obişnuită.
Grecii au stabilit că soarele a deviat de la traiectoria
obişnuită.
Fecioara a arătat la Fatima soarele de­viind de la traiectoria
obişnuită.
Dedic această carte memoriei Dr. Malachi Martin, preot, lingvist,
asirolog, paleograf şi di­plomat în slujba Vaticanului, fără de care aş
fi trecut cu desăvârşire pe lângă adevăr.
Pierre Jovanovic
Le sunt recunoscător atât lui Jacques Attali, cât şi lui
Christian Vander pentru in­ter­viurile acordate.
Cuprins
Prefaţă ...........................................................................................................................6
1. Despre profeţiile Sfântului Malachia . ..................................................................11
2. Despre „supraîncălzirea“ Soarelui . ......................................................................21
3. Soarele apocaliptic de la Fatima.............................................................................31
4. Al treilea secret, uitat, de la Fatima........................................................................43
5. Miracole din zilele noastre care nu interesează
pe nimeni...................................................................................................................65
6. Maica Domnului a Apocalipsei..............................................................................73
7. Maica Domnului a depresiei...................................................................................93
8. Cum a fost atacat de indienii apaşi papa Ioan-Paul al II-lea
sau Falsul secret de la Fatima, născocit de Vatican în anul 2000.....................111
9. Conţinutul celui de-al treilea secret, dezvăluit datorită „indiscreţiilor”
părintelui Malachi Martin.....................................................................................115
10. Cele trei zile de întuneric din Antichitate...........................................................129
11. 2012, maiaşii şi Soarele...........................................................................................139
12. Pe când Apocalipsa?...............................................................................................153
Anexe. Textele primelor două „secrete“ de la Fatima, completate cu
varianta de la Akita.................................................................................................159
Cărţi, filme, interviuri şi documentarii.................................................................163
7
I
Adevăratul conţinut
al celui de-al treilea
secret de la Fatima
„Atunci când m-am născut,
Îngerul nu mi-a pecetluit buzele.“1
1
Les Bienveillantes, Jonathan Littell, Gallimard, Paris, 2006.
9
1 Despre profeţiile
Sfântului Malachia
Papa, descoperind semnul Sfârşitului Veacurilor în filmul cu acelaşi nume (End of Days), de regizorul Peter
Hyams, cu actorul Arnold Schwarzenegger.
În urmă cu vreo cinci ani, în timp ce eram într-un anticariat, am dat din întâmplare
peste o carte cu titlul „Profeţiile despre papi ale Sfântului Malachia”2, publicată la
Paris, în 1968, de un oarecare Raoul Auclair. Îmi aminteam câteva lucruri vagi
despre această profeţie: că datează din Evul Mediu, că e mai degrabă o listă cu
numele tuturor celor 111 papi care urmau să ocupe tronul Sfântului Petru şi că
ultimul va fi martorul... Apocalipsei. Din pură curiozitate, am răsfoit cartea, între­
bându-mă ce ar fi putut inventa – de exemplu – autorul, în plin mai 19683, despre
un papă care urma să fie numit în 19784, şi care a avut ghinionul să „plece la Ceruri”
la câteva zile după ce a fost ales ca reprezentant al Cerurilor pe Pământ. Trebuie să
recunosc, atunci când am citit ce a scris Malachia şi comen­tariile autorului, m-au
În franceză, în original: „Les Prophéties des Papes de Malachie” (n.tr.).
În acea lună, Franţa s-a confruntat cu o criză majoră, provocată de o grevă generală şi de mişcări revoluţionare
studenţeşti (n.tr.).
4
În 1978 a fost numit papă Albino Luciani, care şi-a luat numele Ioan-Paul I. Pontificatul său a durat doar 33 de zile şi 6
ore. Cel care i-a urmat a fost Karol Józef Wojtyła, care şi-a ales numele Ioan-Paul al II-lea (n.tr.).
2
3
11
Pierre Jovanovic
trecut fiori reci: Malachia l-a descris pe papa Ioan-Paul I prin sintagma5 „Al jumătăţii
de lună” (De medietate lunae). Cât despre Raul Auclair, el bătea câmpii despre
blesteme, vrăjitorii etc.:
„Această prezicere teribilă ne vorbeşte despre o vrajă legată de lună, întinsă pe
jumătate de mapamond. (...) Nu cumva această sintagmă face referinţă la vreun
eveniment legat de lună? Omul este pe cale să comită un sacrilegiu împotriva Cerului.“6
„Al jumătăţii de lună” descrie bine ce s-a petrecut. Bietul car­dinal Albino Luciani
a fost găsit mort la câteva săptămâni după intrarea în funcţie. Un destin trist, şi
totuşi frumos, fiindcă nu e la îndemâna oricui să ajungă papă! Moartea sa a făcut
senzaţie, toată presa internaţională a scos la iveală profeţiile lui Malachia, semnalând
coincidenţa. Ioan-Paul I a fost ales într-un pătrar de lună (25 august) şi a murit în alt
pătrar (pe 28 septembrie), asta ne-o arată calendarul lu­nar din 19787, cumva, două
pătrare de lună fac jumătate! Ioan-Paul I avea şi un colaborator apropiat, cardinalul
Villot, care s-a născut la Tassin la Demie-Lune8. De altfel, Villot a fost numit papă
interimar până la alegerea lui Ioan-Paul al II-lea... Daniel Réju, istoric specialist în
scrierile lui Malachia, descrie, într-unul dintre textele sale, cât de surprinsă a fost
creştină­tatea la vestea morţii papei Ioan-Paul I:
„În această dimineaţă, pe 29 septembrie 1978, către orele 5 şi 30 de minute, secretarul
particular al papei, părintele Magee, a intrat în dormi­torul papei Ioan-Paul I. Nu l-a
găsit în capelă, aşa cum îi stătea în obicei, şi atunci l-a căutat în dormitor şi l-a găsit
mort în pat, cu lumina aprinsă, ca şi cum ar fi citit. Doctorul, chemat de urgenţă, a
constatat decesul, survenit probabil către ora 23, pe 28 septembrie, o moarte subită
cauzată de un infarct acut al miocardului.”
Acest comunicat laconic al Vaticanului, transmis imediat prin telegraf, preluat de
toate posturile radio şi TV de pe mapa­mond, a provocat stupoare în lumea întreagă, în
special printre creştini. Emoţii, nelinişte, neîncredere, stări de şoc – îmi lipsesc cuvintele
pentru a descrie adecvat confuzia şi sentimentele atât de diferite pe care le-a trăit lumea
la o ştire atât de neaşteptată. În seara zilei de 6 august, papa Paul al VI-lea îşi dădea
ultima suflare. Pe 28 septembrie se stingea şi Paul I, succesorul său. Cel care tocmai
Fiecare papă la care se referă Malachia e caracterizat printr-un anumit număr şi o formulă foarte scurtă, din 2-3 cuvinte
(n.tr.).
6
Paginile 128-129, op.cit.
7
În franceză e posibil un joc de cuvinte intraductibil: faza lunii care în română e denumită „pătrar de lună”, în franceză
e desemnată prin expresia „moitié de lune”, adică, literal, „jumătate de lună”, ceea ce corespunde mai bine decât
varianta românească prezicerii lui Malachia (n.tr.).
8
Cod poştal 69160, o suburbie din Lyon.
5
12
Despre profeţiile Sfântului Malachia
părăsise lumea după un pontificat de doar 33 de zile, Ioan-Paul I, primul papă din istorie
care şi-a ales un prenume compus (ceea ce unii au interpretat ca fiind de rău augur), este
cel descris de formula prescurtată a Sfântului Malachia astfel: De medielate Lunae.9
În consecinţă, Malachia a fost văzut, după moartea papei Ioan-Paul I, mai mult
ca oricând, drept condeiul Sfântului Petru pe Pământ.
Ca o anecdotă fie spus, în 1958, în timpul conclavului care urma să-l aleagă pe
cel de-al 107-lea papă, descris de Malachia drept pastor şi marinar, cardinalul New
York-ului, Francis Spellman, a închiriat în grabă o barcă şi a stat cu zilele pe râul
Tibru, care împarte Roma în două. Aşa credea el că o să se potrivească profeţiei lui
Malachia! Până la urmă a fost ales arhiepiscopul Veneţiei, pastor şi marinar încă
dinainte de con­clav. Neştiind să piardă, cardinalul Spellman a declarat presei
americane, în legătură cu noul ales, Ioan al XXIII-lea: „Ăsta nu-i papă! Mai bine ar
vinde banane!”. Papa Pius al VI-lea10 a reac­ţionat şi mai şi: a emis medalii comemorative
cu figura lui, şi sub desen – formula lui Malachia („Peregrinus aposto­licus”)!
Cred că n-ar surprinde pe nimeni să afle că la ultimul conclav, cel din 2005, ca de
obicei, cardinalii întâi au citit lista lui Malachia, ca să-şi ghicească şansele, şi apoi au
mers la Roma. La un moment dat – am găsit această relatare în presa italiană – cei
doi candidaţi importanţi, cardinalul Ratzinger şi cardinalul Martini n-au putut fi
departajaţi. Gluma la ordinea zilei, printre cardinali, era că gloria măslinei11 ar merge
mai bine cu Martini, şi mulţi au votat cu el în onoarea bine cunos­cutului cocteil cu
măsline pe care-l ştie orice barman. Însă Inteligenţa Superioară avea alte planuri.
Definiţia dată celui de-al 110-lea papă, Ioan-Paul al II-lea, este uimitoare – De
labore solis (al eclipsei solare sau, în altă tra­ducere, al muncii soarelui). Acel brav
călugăr din Evul Mediu n-avea cum să ştie că luminosul cardinal Wojtyła va veni
pe lume într-o zi cu eclipsă solară, pe 18 mai 192012, şi că va fi îngropat tot într-o zi
cu eclipsă de soare. Ca să vezi! Putem fi siguri că n-avea cum să vadă viitorul atât
de precis, cu atâtea secole înainte, chiar şi dacă ar fi fost cel mai mare medium al
epocii sale. Să fie el oare, un adevărat mesager al lui Dumnezeu, supunându-se
planului dictat de Inteligenţa Superioară?
Am putea înclina în favoarea acestei posibilităţi mai cu seamă din cauza descrierii
pe care i-a făcut-o papei Benedict al XV-lea (1914-1922), al cărui pontificat s-a
desfăşurat în tim­pul Primului Război Mondial, prin expresia „Religia de­popu­lată”13.
Mort de Papes et Apocalypse („Moartea papilor şi Apocalipsa“), Daniel Réju, Ed. du Rocher, Paris, pag. 104.
1755-1799.
11
Este descrierea celui de-al 111-lea papă, făcută de Malachia (n.tr.).
12
Arhivele NASA precizează ca această eclipsă a fost una dintre cele mai puternice ale acestui secol, având o magnitudine
de 0,9734.
13
Pontificatul lui Benedict al XV-lea, caracterizat prin sintagma „religio depopulata”, s-a desfăşurat în timpul Primului
Război Mondial, dar şi al gripei spaniole şi al revoluţiei comuniste, care au „depopulat” bisericile din vremea sa (n.tr.).
9
10
13
Pierre Jovanovic
Nr. 107 Ioan al XXIII-lea, 1958-1963, Pas­tor et nator, pastorul şi
marinarul de la Veneţia. Co­la­boratorul său a fost părin­tele
Malachi Martin. Nu a crezut în apa­riţiile Fecioarei de la Fatima.
Fotografie oficială de la Vatican
Nr. 108 Paul al VI-lea, 1963-1978, Flos flo­rum. Pe blazonul lui
erau trei crini, cri­nul fiind „floa­rea florilor“. Aproape că şi-a pier­
dut cre­dinţa când prietenul său Aldo Moro a fost asasinat de
către Brigăzile Roşii, în 1978.
Fotografie oficială de la Vatican
Nr. 109 Ioan Paul I, 1978-1978, De me­dia­tae lunae. Ales în
primul pătrar de lună şi mort în ultimul pătrar al lunii ur­
mătoare. Clarvăză­toarea de la Fatima, sora Lucia, i-ar fi zis:
„Pen­tru dumnea­voastră, zilele lui Hristos“. Anturajul său a
înţeles me­sa­jul abia la vestea morţii sale, în cea de-a 33 a zi a
pontifica­tului.
Fotografie oficială de la Vatican
Nr. 110 Ioan Paul al II-lea, 1978-2005, De la­bo­re solis, născut
într-o zi cu eclipsă de soa­re şi îngropat în timpul unei eclip­se de
soare. Singurul papă care a muncit şi care a cunoscut infernul
comunismului. Singu­rul, de aseme­nea, care a străbătut lumea
făcând peste o sută de călătorii. E cel care a refăcut blazonul
Vaticanului. Pon­tificatul său s-a desfăşurat sub sem­nul Maicii
Domnului de la Fatima.
Fotografie oficială de la Vatican
Nr. 111 Benedict al XVI-lea, 2005-?, Gloria olivae, gloria
măslinului (sau a măslinei). Un papă intelectual înainte de
toate… ales la o vârstă înaintată, cu probleme gra­ve de sănă­
tate. Pentru moment, nimeni nu poate să spu­nă ce înseamnă
această „glorie a măsli­nului“…
Fotografie oficială de la Vatican
14

Documentos relacionados