18 de diciembre a las 20:00 horas / Opening: 18

Comentarios

Transcripción

18 de diciembre a las 20:00 horas / Opening: 18
Inagurazioa: abenduaren 18an, 20:00etan / Inauguración: 18 de diciembre a las 20:00 horas / Opening: 18 December at 20:00
FUNDACIÓN BILBAO ARTE FUNDAZIOA
Urazurrutia, 32. 48003 Bilbao
Tel.: 94 415 50 97
Fax.: 94 415 61 93
[email protected]
www.bilbaoarte.org
Iranzu Antona · Maria Anwander · Atakontu · Amparo Badiola & Nick Burge · Manuel Jesús Bermúdez · Agnès Btffn · Albert Corbí
Hubert Dobler · MIGUEL ANGEL Gaüeca · BaRbara Husar · Nicolás Laiz · Jorge Javier Lamas · Karlos Martínez · Leire Muñoz
Beatriz Olabarrieta · Jorge Peñagarikano · Kiko Pérez · Punctum Photographic · Igor De Quadra · Mabi Revuelta
Anne Helen Robberstad · Teresa Robles · Daniel Silvo · Esteban Torres · Iker Vázquez · Begoña Zubero
EUS.
CAS.
ENG.
Bilbao Arte Fundazioak Urazurrutia kaleko egoitzan abenduan
antolatzen dituen ateak irekitako jardunaldietan 26artista bekadunen lanak biltzen dira. Hauek Zentroan garatu dituzte euren
arte-proiektuak 2009an.
Mota askotako proposamenak dira, hala nola, margolaritza,
eskultura, grafika, bideoa, argazkigintza, performancea edo
instalazioak.
Proiektu hauek BILBAO BIZKAIA KUTXA FUNDAZIOAren laguntzaz
garatu dira, BBK 2009 BEKAK baliatuz. Beka-programa honek,
jatorri eta formakuntza desberdineko artistei aukera ematen die
euren sorkuntza-lanak garatzeko, urtero antolatzen diren bi modalitate hauen bidez: lagapen-guneetarako eta tailerretarako bekak.
Ateak irekitako jardunaldi hauek beste lekuetako sortzaileen ordezkaritza ere aurkezten du. Hauek euren arte-egitasmoak Bilbao
Arten garatu dituzte urtean zehar Norvegiako Stavanger hiriko
Rogaland Art Centre-rekin eta Bregenz-eko (Austria) Kunthausekin egindako trukaketa hitzarmenei esker.
Las Jornadas de Puertas Abiertas que la Fundación Bilbao Arte
Fundazioa desarrolla en su sede de la calle Urazurrutia durante el
mes de diciembre recogen el trabajo realizado por los 26 artistas
becados que, durante el año 2009, han desarrollado sus proyectos
artísticos en el Centro. Se trata de propuestas de muy distinta índole, que abarcan ámbitos y disciplinas tan diversas como la pintura,
la escultura, la gráfica, el video, la fotografía, la performance o las
instalaciones.
Los proyectos se han desarrollado con el apoyo de la FUNDACIÓN
BILBAO BIZKAIA KUTXA, mediante la concesión de las BECAS BBK
2009. Este programa de becas posibilita que artistas de diversa
procedencia y formación puedan desarrollar sus propuestas creativas a través de las dos modalidades que se convocan anualmente:
becas para espacios de cesión y becas taller.
Las jornadas de puertas abiertas también incluyen una representación de creadores de otros ámbitos geográficos que han realizado sus proyectos artísticos en Bilbao Arte a través de los acuerdos
de intercambio que el Centro ha desarrollado con el Rogaland
Art Centre de la ciudad noruega de Stavanger y el Kunsthaus de
Bregenz (Austria).
The Open Studios Days that Fundación Bilbao Arte Fundazioa will
hold in December will bring together the work of the 26 scholarship artists who have developed their artistic projects in the centre
during 2009. The projects are based on very different ideas, ranging from such diverse fields and disciplines as painting, sculpture,
graphic art, video, photography, performance and installations.
The projects have been developed with the support of the
FUNDACIÓN BILBAO BIZKAIA KUTXA through the awarding of BBK
SCHOLARSHIPS 2009. This scholarship programme enables artists
of diverse origin and training to develop their creative proposals
through the two modalities that qre announced yearly: scholarships for spaces on loan and workshop grants.
The open days also include a representation of creators from other
geographical areas who have carried out their artistic projects in
Bilbao Arte through the exchange agreements that the centre
has made with the Rogaland Art Centre, in the Norwegian city of
Stavanger, and the Kunsthaus of Bregenz, in Austria.
Iranzu Antona
“El té con Amanda”. Argazki digitala / Fotografía digital / Digital photo
Maria Anwander
"MY MOST FAVOURITE ART". Instalazioa, txartel lapurtuak / Instalación, cartelas robadas / Installation, stolen curatorial cards. 2004-2009
Atakontu
www.atakontu.es
www.myspace.com/atakontu
Atakontu proiektua Ibai Leónek eta Sara Campillok sortua da,
2007an. Atakontu euskarazko hitza da, Bizkaiko kostaldekoa, eta
bere esanahia da “zera dirudi”.
Proiektuak paper, kartoi, oihal, ahozapi, eta abar gaineko serigrafietan du hasiera. Botatzekoa den tresneria eta kostu gutxikoa,
ahalik eta jende kopuru zabalenera iristeko, aurrekontu minimo
batekin.
Gaur egun gure lanak ilustrazioa, pintura, publizitatea, diseinu
grafikoa eta ehun-estanpazioa hartzen ditu bere baitan.
Erabiltzen ditugun irudiak hutsalak dira, arruntak, atsegin zaizkigunak eta baita kontrakoa ere, kaletik gertukoak beti ere, pop
kulturatik, nolabaiteko ironia-kutsuaz eginak eztabaida pizteko.
Atakontu es un proyecto creado en 2007 por Ibai León y Sara
Campillo. Atakontu es una palabra que deriva del euskera de la
costa vizcaína cuyo significado es “parece que”.
Los inicios del proyecto se basaban en la serigrafía sobre papel,
cartones, telas, servilletas, etc. materiales de desecho y bajo coste, con el fin de llegar al mayor número de público posible con un
presupuesto mínimo.
Actualmente nuestro trabajo abarca desde la ilustración hasta la
pintura, pasando por la publicidad, el diseño gráfico y la estampación textil.
Las imágenes que utilizamos son banales, corrientes, que nos gustan y nos disgustan, cercanas a la calle, a la cultura pop, con cierto
tono irónico y polémico.
Atakontu is a project created in 2007 by Ibai León and Sara
Campillo. The word derives from the dialect of Basque spoken on
the coast of Bizkaia, and it means “it seems that”.
The project originated with screen prints on paper, card, fabric,
serviettes, etc., all low-cost, waste materials, with the idea of
reaching as many people as possible with a minimal budget.
Our work now covers everything from illustration to painting, advertising, graphic design and textile prints.
We use banal, everyday images of things that we like and dislike,
streetwise images close to pop culture, with a touch of irony and
polemic.
"KRISTON KANPAINA". 100 x 70 zm. / cm. Argazki digitala / Fotografía digital / Digital photo
"DOBERMAGNUM". 132 x 84 zm. / cm. Ilustrazio digitala paper couche gainean eta argi-kutxa / Ilustracion digital sobre papel couche y caja de luz / Digital illustration on couche paper and light box
Amparo Badiola & Nick Burge. ENTRETENIDOS
Disziplina anitzeko instalazio interaktiboa /
Instalación interactiva multidisciplinar /
Multidisciplinary interactive instalation
Aldaketak
Bi susmagarri, tokialdaketa bat eta arima-aldaketa.
Ikuslea, biztanle nomada, bere begiradaren subjektua; gainerako
guztien begiradaren arrazoia. Exekutatzailea-exekutatua.
Noraezean dabilen antzezlea. Beste susmagarri bat.
MUDANZAS
Dos sospechosos, un traslado y la mudanza del alma.
El espectador, habitante nómada, sujeto de su mirada; objeto
de las miradas de los otros. Ejecutor-ejecutado. Intérprete
deambulante. Otro sospechoso.
MUDANZAS
Two suspects, a relocation and the soul moves house.
The spectator, resident nomad, subject of his own gaze, object
within the eyes of others .
Executed executor. Promenade performer. Another suspect.
Gauzen sorkuntza lana / gelak: Amparo Badiola / Nick Burge
Soinua: Nick Burge
Parte hartu dute (argazkia eta bideo grabaketa):
Aitor Arakistain, Leo Burge eta Lorea Burge
Creación de objetos / habitáculos: Amparo Badiola / Nick Burge
Sonido: Nick Burge
Colaboran (fotografía y grabación video):
Aitor Arakistain, Leo Burge y Lorea Burge
Objects / set: Amparo Badiola / Nick Burge
Sound: Nick Burge
Collaboration (photography and video recording):
Aitor Arakistain / Leo Burge / Lorea Burge
Manuel Jesús Bermúdez MUÑOZ
www.atomarelfresco.com
...web komunitate bat da, talde laneko jarduera artistikoen
esperimentazioa, garapena, ikerkuntza, kritika eta zabalkundea landu nahi dituena.
...es una comunidad Web para la experimentación, desarrollo,
investigación, crítica y difusión de prácticas artísticocolaborativas y participativas.
Bilbo-Postalak arte-posta moduko lan egitearen emaitza hartzen du, parte hartzea eta lankidetza bultzatzeko, eta honako
webgunea osatzen duen lehena: atomarelfresco.
800 posta-txartel bidali dira dohainik munduko toki ezberdinetara, Jet Lag Bio 09 festibalak iraun bitartean (2009
urriaren 2tik 4ra) eta Bilbo Arte Fundazioak ateak irekita
izan dituen egunetan. Posta-txartela bidaltzen parte hartu
duen pertsona bakoitzak bere posta-txartela sortu behar izan
du, honako urratsak jarraituz:
1-Txartelaren euskarria aukeratu (kartoi birziklatua, gutunazal bat eta libreto bat bere atzealdean erantsita
zituela).
2-Idazlana (gaia, nire ingurua) edozein bilbotarrak 2009.
urtean zehar egindako marrazkiaren edota testuaren ordez
trukatu eta gutunazalean sartu.
3-Argazki bat aukeratu (Bilbo nolakoa den etxebizitza partikularren barnealdetik ikusita, txandakatuz erabili eta botatzeko 20 kameren bitartez egindakoak) eta posta-txartelaren azal modura ipini.
4-Hartzailea idatzi, zigilua itsatsi eta posta-txartela
bidali.
5-Hartzaileari eskatzen zaio web orri honen bitartez, bere
leihotik ateratako argazkiren bat edota bere inguruari buruz
idatzitako zerbait bueltan bidaltzea.
Ekimen honen helburua eguneroko esperientzia pertsonalak
konpartitzea eta elkartrukatzea da, baina baita ere hiriaren
gaineko ikuspegi pertsonalagoa erakustea, turismo esparruak
erakusten ohi duen ametsezko irudi horretatik ezberdina, bere biztanleen eta bisitarien begirada anitzetatik sortua.
Kalean kaleko hiritarra da proiektuaren protagonista. Mila
esker parte hartzaile guztiei.
Bilbao-Postales es una práctica de arte correo participativo y colaborativo y la primera que integra la comunidad web:
atomarelfresco.
Se han enviado ochocientas postales gratuitamente a diferentes partes del mundo, durante el festival Jet Lag Bio 09
(del 2 al 4 de octubre de 2009) y en las jornadas de puertas
abiertas de la Fundación Bilbao Arte.
Cada persona que ha participado en el envío postal ha tenido
que construirse su propia postal, siguiendo los siguientes
pasos:
1. Elegir un soporte postal (cartón reciclado, con un sobre
y un libreto pegados en su reverso)
2. Intercambiar un escrito (temática, mi entorno) por un dibujo o texto realizado por un bilbaino/a durante el año 2009
e introducirlo dentro del sobre.
3. Elegir una fotografía (vistas de Bilbao desde el interior
de viviendas particulares, obtenidas rotando 20 cámaras desechables) y colocarla como portada de la postal.
4. Escribir en el libreto a la persona a la que se envía la
postal.
5. Anotar el destinatario, pegar el sello y a enviar la postal. Al destinatario se le pide que reenvíe a través de esta
página web, una fotografía desde su ventana o un escrito sobre su entorno.
El objetivo de esta iniciativa es compartir e intercambiar
experiencias personales y cotidianas y ofrecer una imagen
de la ciudad más personal, diferente a la imagen ideal de
la ciudad que propone el sector del turismo, a través de
la mirada múltiple de sus propios habitantes y visitantes.
El ciudadano de a pie es el protagonista de este proyecto.
Gracias a todos los participantes.
...is a web community for experimentation, development, research, critique and dissemination of artistic-collaborative
and participative practices.
Bilbao-Postales is a participative and collaborative mail
art experience, the first to integrate the web community:
atomarelfresco.
Eight hundred postcards were sent free of charge to different parts of the world, during the Jet Lag Bio 09 Festival
(2-4 October 2009) and at open-doors days of the Fundación
Bilbao Arte.
Each person taking part in the postcard-sending had to build
his or her own postcard, following a series of simple steps:
1. Choose a postcard material (recycled cardboard, with an
envelope and a booklet stuck to the back)
2. Exchange a text (theme: my surroundings) for a drawing or
text made by someone from Bilbao during 2009 and place it in
the envelope.
3. Choose a photograph (views of Bilbao from inside private
homes, obtained by rotating 20 disposable cameras) and make
it the cover of the postcard.
4. In the booklet, write the details of the person to whom
the postcard is to be sent.
5. Write down the recipient, stick on the stamp and a send
the postcard. The recipient is asked to resend a photograph
taken from his/her window or a text on his/her surroundings
via this website.
The aim of the initiative is to share and exchange personal
everyday experiences and offer a more personal image of the
city, as opposed to the idealised image of the city offered by the tourist industry, through the multiple eye of
the city's own inhabitants and visitors. The average citizen
is the protagonist of this project. Thanks to all who took
part.
Agnès Btffn
www.abtffn.com
«Eugène BRANCUSIk, bere eskultura hartzen duen oinarria zizelkatzen duenean, arretaren erdigunean lekutzen du. Jendea estudiora gonbidatzen du eskulturek, haien oinarriek eta espazioak
batzuk besteen kontra duten eraginari buruz adierazi nahi zuena
erakusteko.
Nik ere jendea gonbidatu egin nahi dut, haiek beraiek izan daitezen egitera proposatu diedan eskulturaren oinarria.
Ibilbideak antolatzen ditut, parte hartzaileentzat eta niretzat, gu
geu oinarri bizidunak izan gaitezen, gure eskultura buruan orekatuz, eta eguzkiaren argirantz zuzenduz, hodeiertza zehaztu egiten
den unean, ilunabarra baino lehen.» Agnès
«Eugène BRANCUSI, al tallar el pedestal sobre el que se levanta
su escultura, lo convierte en el centro de atención. Él invitaba al
público a su estudio para mostrar lo que quería expresar sobre el
impacto que las esculturas, sus bases y el espacio ejercen unos
sobre otros.
Yo invito a la gente a que sean ellos mismos la base de la escultura
que han sido invitados a realizar.
Organizo paseos para los participantes y para mí, en los que somos
el pedestal viviente, equilibrando nuestra escultura en la cabeza,
y tornando hacia la luz del sol cuando el horizonte se define antes
del atardecer.» Agnès
«When he carved the pedestal on which his sculpture stands
Eugène BRANCUSI made it the focus of attention. He invited the
public into his study to show them what he wanted to express
concerning the impact that sculptures, their bases and space had
on one another.
I invite people to become the base of the sculpture that they have
been invited to make.
I organise walks for participants and for myself in which we are
living pedestals, balancing our sculptures on our heads and turning towards the sun when the horizon is marked out at twilight.»
Agnès
Albert Corbí
www.albertcorbi.com
Behin modernitatearen arkitektura ideologikoak eraitsiak izan
direnean, gizasemea bakarrik geratu da bere gelan, gehiegizko
informazioa etengabe darion basamortu hotz eta gorabeheratsuaren gainean. Bere nortasuna zehazteak (azal hauskor eta zeharrargia) aisialdiaren denbora gehiena kentzen dio. Egia esatera,
gizasemearen nortasuna gizarte aberatsetan barnealdeko arkitektura lauso bihurtu da, zalantzazko egiazkotasuna duen dekoratua:
bakuna, likidotua, birjartze, konpontze eta eraiste prozesu etengabean. Ariketa guzti horrek harremana zuzena du beldurrarekin,
grinarekin, hutsunearekin.
Gizasemea, barru-barruko arkitektura horren eraikuntzan, espazio
bat betetzen du, denbora bat kontsumitzen. Muga bat eraikitzen
du: barne/kanpo logika bat (arkitektura horrena), bakartasunaren
eta eraispenaren arteko elkarrizketa konponezina eratzen du.
Gizarte aberatsetako gizaseme nartzisistari, bere nortasuna den
berehalako dekoratuaren mantenua, ahalegin ezinbestekoa zaio.
Hein handi batean, dekoratu hori, bere ispilu espezifikoa da.
Demolidas las arquitecturas ideológicas de la modernidad, el
sujeto ha quedado solo en su habitación, sobre un desierto frío
y fluctuante de sobreinformación continua. La definición de su
identidad (piel frágil y translúcida) ocupa gran parte de su tiempo
de ocio. Lo cierto es que la identidad del sujeto en las sociedades
opulentas se ha convertido en una borrosa arquitectura interior, en
un decorado de dudosa autenticidad: tenue, licuado, en continuo
proceso de reposición, reparación y demolición. Todo este ejercicio
está íntimamente ligado al miedo, al deseo, al vacío.
El sujeto, en la construcción de esta arquitectura íntima, ocupa un
espacio, consume un tiempo. Construye un límite: una lógica dentro/fuera (de esta arquitectura), establece un diálogo irresoluble
entre aislamiento y disolución.
Para el sujeto narcisista de las sociedades opulentas, el mantenimiento del decorado inmediato, que es su identidad, resulta un
esfuerzo ineludible. En cierto modo, este decorado es su espejo
específico.
With the ideological architectures of modernism demolished, the
subject is left alone in his room, in a cold fluctuating desert of
continuous over-information. Much of his leisure time is taken up
with defining his identity (fragile, translucent skin). The identity of
the subject in opulent societies has actually become a hazy interior
architecture, in a decor of dubious authenticity: tenuous, liquefied,
in a continuous process of replacement, repair and demolition.
This whole exercise is intimately associated with fear, desire and
emptiness.
In the construction of this intimate architecture, the subject occupies a space, consumes a time. He constructs a limit: a logic
inside/outside (this architecture); he establishes an unresolvable
dialogue between isolation and dissolution.
For the narcissistic subject of opulent societies, maintaining the
immediate decor of their identity is an inescapable effort. To a
certain extent, this decor is their specific mirror.
Hubert Dobler
www.dobler.us
“Mi Familia”
7 erretratu (60 x 120 zm). Nire aita, nire ama, nire 2 anaiak, nire bi nebak, ni
Osagaiak:
1 Ehogailua
2 Ehogailuaren diskorako torloju osagarriak
Torlojuak eta azkoinak
Kontratxapatua
1 Pit Stop moto-kros pneumatikoa
7 MDF panelak zuriz margotuak akriliko gardenaz amaituak
7 retratos (60 x 120 cm). Mi padre, mi madre, mis 2 hermanos, mis 2 hermanas, yo
Ingredientes:
1 Molinillo
2 Tornillos accesorios del disco del molinillo
Tornillos y tuercas
Contrachapado
1 Neumático de motocross Pit Stop
7 Paneles de MDF pintados en blanco con acabado acrílico transparente
7 portraits (60 x 120 cm). My father, my mother, my 2 brothers, my 2 sisters, I
Ingredients:
1 Grinder
2 Grinder disc attachment screws
Bolts and nuts
Plywood
1 Pit Stop motocross tire
7 MDF panels painted white, clear acryl finish
MIGUEL ANGEL Gaüeca
1. "Gold". Argazkia / Fotografía / Photo. 125 x 125 zm. /cm.
2. "Shapes". Argazkia / Fotografía / Photo. 125 x 125 zm. /cm.
1.
2.
BaRbara Husar
"BONE ME UP". 09_10_09 studio 2.3. Argazkia / Fotografía / Photo: Begoña Zubero
www.husar.tk
Barbara Husar, 1975ean jaioa da, eta Viena, Amsterdam eta New
Yorken ikasi zuen. Austriako Arte Plastikoen Beka Nazionala lortu
zuen 2007an eta Hubert Berchtold saria 2009an. Parte hartu du
nazio-mailako eta nazioarteko erakusketa garrantzitsu askotan.
Nacida en 1975, estudió en Viena, Amsterdam y Nueva York. En
2007 obtuvo la Beca Nacional de Artes Plásticas de Austria y en
2009 el premio Hubert Berchtold. Además, ha participado en
muchas e importantes exposiciones nacionales e internacionales.
She was born in 1975. She studied in Vienna, Amsterdam and New
York. In 2007 she received the Austrian National Grant for Fine Arts
and in 2009 the Hubert Berchtold Award. She has also taken part
in many major exhibitions at home and abroad.
Nicolás Laiz
Lanzarote , 1975
"D.B.B. (DISKOTEKA BASIKA BASKA)". Olioa mihise gainean / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas. 100 x 81 zm. / cm.
Jorge Javier Lamas
www.f64fotografia.com
1991-1996 Arte Ederrak (Madrilgo Unibertsitate Hiria)
Ikasketak amaitu eta argazkigintzan espezializatu ondoren,
jauskari-brigadan korrespontsal lanetan hasten da Txetxenian eta
Kurdistanen; eta EFE agentziarekin kolaboratzen du 1999. urte
bukaera arte.
F64 Estudioa sortzen du 2000. urtean, Palanca zaharrean (Cortes
34), argazkigintzari guztiz emana (gizarte gaiak, moda, erretratuak eta ezkontzak), eta hor arituko da arduradun lanetan.
Bilbao Arten gaur erakusten digun lanak “La Palanca” du izena.
San Francisco kalean bertan dago egina, atzealde zuripean, pertsonaiak beren ingurunetik bakartzeko eta denok parekoak garela
frogatzeko (zuriak, beltzak, ijitoak, prostitutak, haurrak, argazkilariak, politikariak...).
Proiektua aurten burutzen da, LA PALANCA izen bereko liburuaren
edizio eta erakusketarekin.
1991-1996 Bellas artes (Ciudad Universitaria de Madrid)
Tras terminar los estudios y especializarse en fotografía, trabaja
como corresponsal de la brigada paracaidista en Chechenia y
Kurdistán; y colabora con la agencia EFE hasta finales de 1999.
En el 2000 crea el Estudio F64 dedicado íntegramente a la fotografía (social, moda, retrato y bodas), donde trabaja a cargo del
estudio, ubicado en la antigua Palanca (Cortes 34).
“La Palanca” es el nombre del trabajo que hoy presenta en Bilbao
Arte. Ha sido realizado a pie de la calle San Francisco, bajo un fondo blanco, para tratar de aislar a los personajes de su entorno y
demostrar así que todos somos iguales (blanco, negros, gitanos,
prostitutas, niños, fotógrafos, políticos...).
El proyecto culmina este año con la edición y la exposición del libro
LA PALANCA.
1991-1996 Fine Arts (Ciudad Universitaria, Madrid)
After completing his studies and specialising in photography,
he worked as a photo-journalist with the Parachute Brigade in
Chechnya and Kurdistan. He has been working for the EFE press
agency since late 1999.
In 2000 he set up Estudio F64, a studio given over entirely to
photography (society, fashion, portraits and weddings), which he
manages at premises formerly occupied by the La Palanca night
club (Cortes 34).
“La Palanca” is also the name of the work that he is presenting
today at Bilbao Arte. The pictures were taken on the street in Calle
San Francisco, against a white background in an attempt to isolate
the subjects from their surroundings and thus show that we are all
the same (blacks, whites, gypsies, prostitutes, children, photographers, politicians, etc,)
The project is due to culminate this year with the publication of a
book and an exhibition under the title La Palanca.
Karlos MartInez
Durango, 1982
"Hannes Meyer bezalako arkitekto modernoa, Mies van der Rohe-ren
aurrekoa, sozialista izateak, Hitlerrek panteoi klasikoa miresten zuenean, arkitektura eztabaida politiko bihurtu zuen. Orduko hartan
abstrakzioa eta oinplano librea ideologia politiko aurrerakoiaren
sinbolo zirela uste izan zen, eta klasizismoa, berriz, eskuindarren
autoritarismoaren adierazpen fisikoa".
"El hecho de que algunos arquitectos modernos como Hannes Meyer, el
predecesor de Mies van der Rohe, fueran socialistas, mientras que Hitler
admiraba el panteón clásico, convirtió la arquitectura en una discusión
política. Durante un tiempo se supuso literalmente que la abstracción
y la planta libre eran símbolos de una ideología política progresista y el
clasicismo la expresión física del autoritarismo de derechas".
"The fact that some modern architects such as Mies van der Rohe's
predecessor, Hannes Meyer, were socialists, whereas Hitler admired
the classical pantheon, turned architecture into a subject of political discussion. For a while, that literally meant that abstraction and
open-plan were symbols of a progressive political ideology and classicism was the physical expression of right-wing authoritarianism".
Nazionalsozialismoaren irakurketa politikoa Bauhausari buruz,
Deyan Sudjic kritikariak adierazia.
Lectura política que el nacionalsocialismo hizo de la Bauhaus expresada por el crítico Deyan Sudjic.
The political interpretation of Bauhaus made by National Socialism, expressed by critic Deyan Sudjic.
Leire Muñoz
(Bakeak aspertzen du / La paz aburre). Stavanger 2008.
Tenpera paper gainean / tempera sobre papel / tempera on paper. 50 x 70 zm. / cm. (bakoitza / cada uno / each)
"Gehen und Sein". Videoa/Video. 13,45 min.
Beatriz Olabarrieta
"While some dot the others bow. (Movements)". 2009
1_ Blackbow tie
2_ Jig a number
Jorge Peñagarikano
www.jotapedesign.com
Kiko Pérez
Vigo, 1982
"San Francisco 55" (documentación). Argazki estenopeikoa koloretan /
Fotografía estenopeica en color / Colour photo. 10,8 x 8,1 zm. / cm.
"Jetzt neu". Esmalte poster gainean / Esmalte sobre poster / Glaze on poster. 100 x 70 zm. / cm.
Punctum Photographic
www.ghostsinarmour.com
1.
‘Ghosts in Armour’ europar metalgintzaren garapenaren ondorioz
sortu zaigun trantsizio egoeran den industria-ondorengo paisaiaren arte-araketa diziplinaniztuna da.
Proiektuak harremanetan jartzen ditu nazioarteko artistak eta
industriguneak, langile ohiak eta oinarrizko hiru eskualdetako
bizilagunak: Gales hegoaldea Erresuma Batuan, Bilbo eta Nerbio
itsasadarra Euskal Herrian, eta Ruhr Alemanian.
2009. urte honetan zehar Bilboko Zorrotzaurre erdiuhartean eta
Bizkaiko Labe Garaiak orduan Sestao eta Barakaldo artean hartu
zuen eremuan lan egin dugu. Lantaldeak erabili dituen diziplinen
artean azpimarragarriak dira argazkia, bideoa, diseinu grafikoa,
instalazio interaktiboak, moda, idazkuntza, eta industrigune bi
horietako historia-memorian barrena ibilaldi bat erakusten duen
bira birtuala.
‘Ghosts in Armour’ en una exploración artística multidisciplinar
del paisaje post-industrial en transición creado a consecuencia del
desarrollo del sector europeo del metal.
El proyecto relaciona a un grupo diverso de artistas internacionales
con los espacios industriales, ex-trabajadores y vecinos de tres regiones clave: Sur de Gales en UK, Bilbao y ría del Nervión en el País
Vasco, y Ruhr en Alemania.
Durante este año 2009 hemos trabajado en la península de
Zorrotzaurre en Bilbao y en la zona que en su día ocupó Altos
Hornos de Vizcaya entre Sestao y Barakaldo. Entre las disciplinas
empleadas por el colectivo destacan: fotografía, video, diseño gráfico, instalaciones interactivas, moda, escritura creativa y un tour
virtual que ofrece un recorrido visual por la memoria histórica de
ambos enclaves industriales.
‘Ghosts in Armour’ is a multi-disciplinary artistic exploration into
the post industrial landscape of Europe's Steel Industry.
It unites artists and communities across borders by questioning,
recording and reinterpreting these spaces and the memories of
three key industrial regions: South Wales in the United Kingdom,
Bilbao in the Basque Country and the Ruhr in Germany.
During 2009 we have begun to respond to the evolving landscape
of the Zorrotzaurre peninsula in Bilbao as well as the area occupied in the past by the steelworks Altos Hornos de Vizcaya which
is located between Sestao and Barakaldo. The project combines
different disciplines including photography, video, graphic design,
interactive installations, fashion & creative writing to explore the
historical memory of these industrial sites delivering a unique
body of work across the physical and virtual realm.
3.
1. S/T. Vicinay fabrika / Fábrica / Factory. Argazkia / Fotografía / Photo: Matt Wright
2. S/T. Zorrotzaurre. Argazkia / Fotografía / Photo: Katjia Illner
2.
3. “It happened here”. Arcelor Etxebarri, Bilbao. Argazkia / Fotografía / Photo: Janire Nájera
Igor De Quadra
1.
1. “Zu zara Zu/You R You”. 2009. Performance
(Landidetza/Colaboración/Collaboration: Leire Ucha, Jaime Valverde, Igor de Quadra)
2. “In Between”. 2009. Performance (Apunteak/Apuntes/Sketches)
PROYECTO FANTASMA
Mamuak uxatu ezinda ekin dio ibiltari
There is always a subtle element, a spectral mark, a ghostly
intention that eludes description
Igor de Quadra objektuen, hitzen, irudien eta ekintzen koreografiaren gainean aritu da lanean bere egonaldiak iraun duen
bitartean, koreografia hori ikusezintasuna, anizkoiztasuna eta
errepikapenarekin lotuz. Hurbiltze lan horren emaitza dira bi
antzezte-lan hauek: In beetween eta Zu zara Zu (Kukutza gaztetxea
III eta Leire Ucha eta Jaime Valverderen lankidetzaren fruitua).
Igor de Quadra ha trabajado durante su periodo de residencia sobre la coreografía de objetos, palabras, imágenes y acciones sobre
las ideas de invisibilidad, multiplicidad y repetición. El resultado
de esta aproximación han sido dos trabajos escénicos: In beetween
y Zu zara Zu (realizado en colaboración de Leire Ucha y Jaime
Valverde y Kukutza gaztetxea III) .
During his residency Igor de Quadra has worked on coreographing
objects, words, images and actions concerned with the ideas of
invisibility, multiplicity and repetition. The result of this approach
can be seen in two stage works: In beetween and Zu zara Zu (prepared in co-operation with Leire Ucha, Jaime Valverde and Kukutza
gaztetxea III) .
2.
MABI REVUELTA
"ABECEDA. BALLET TRIÁDICO". 2009. Izaterik gabeko liburuzka / Libreto inexistente / Nonexistent booklet
Anne Helen Robberstad
“Herri baten handitasuna eta aurrerapen morala animaliak tratatzen
dituzten moduagatik neur daiteke”.
“Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata
a sus animales”.
“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the
way its animals are treated”.
Mahatma Gandhi
"Because you are worth it..."
Argazkia aluminio gainean / fotografía sobre aluminio / photo on aluminium. 70 x 100 zm. / cm.
Teresa Robles
Daniel Silvo
danielsilvo.spaces.live.com
1.
1. "Tres formas de doblar un dólar"
Argazkia dibond gainean / Fotografía sobre dibond / Photo on dibond. 70 x 100 zm. / cm.
2. "100 pesos mexicanos". Argazkia / Fotografía / Photo. 50 x 70 zm. / cm.
Zure dirua doblatzeko ehun forma
Cien formas de doblar tu dinero
A hundred ways of doubling your (folding) money
BilbaoArten eman nuen nire egonaldian egin nuen lana, erabilera
legaleko dolar estatubatuarrak erabiliz sortu nituen papiroflexiazko
ehun figura ezberdinek osatzen dute. Figura hauek beira atzean
erakusten dira, eta haiekin batean daude haiei eginiko neurri handiko argazkiak, serigrafia bat, baita ere paretarako papera 20 metro
luzerakoa, eta paper-txanpon moduko forma hauen motiboren bat
oinarritzat hartzen duen kamiseta bilduma bat.
Izenburuak berak anbibalentzia gordetzen du: doblatu tolestu bezala, eta doblatu ere bikoiztu bezala. Paperari forma emanez tolesten
denean, bere balioa bikoiztu egiten da egindako lanaren bitartez.
El trabajo que realicé durante mi estancia en Bilbao Arte consiste
en la elaboración de cien figuras diferentes de papiroflexia utilizando dólares estadounidenses de curso legal. Éstas piezas se exhiben en vitrinas, y al conjunto lo acompañan fotografías de gran
tamaño de las mismas, así como una serigrafía, 20 metros de papel
de pared y una colección de camisetas con un motivo referente a
estas formas de papel moneda.
El propio título nos habla de una ambivalencia: doblar como plegar, y doblar en el sentido de multiplicar. Al doblar el papel dotándolo de una forma, ésta adquiere más valor a través del trabajo.
My work during my time at Bilbao Arte comprised the production
of a hundred different origami figures made from legal tender
US dollar bills. The resulting works are on show in display cases,
accompanied by large-format photographs of them and a screen
print, 20 metres of paper on a wall and a collection of T-shirts with
motifs taken from these folding money figures.
The title in Spanish is a play on words, since doblar can mean both
“to fold” and “to double”: when paper is folded into new forms the
effort invested increases its value.
2.
Esteban Torres
Catfish klipek erabiltzen dute bi neskek bizi duten bidaia errealitatearen analisia azaltzeko. Horretarako, alegiazko gertakizunetako
lekua berriro bisitatzen dute. Estetika honen bidez, lanaren berri
ematen da.
Fisikoki deskribatzen edo iruzkintzen dituzte tarteko lekuak, edo
"bisita egitea merezi ez diren" leku baztertuak -"Mari" izeneko
itzelezko nabarmenkeria publikoak, Lasunak "Like dolphins", edo
"Mermelade" ala "consulate of Pakistan" jaiotzeko edo hiltzeko zorian dauden tokiak-. Gero bi neskak irudiaz ari dira, horrela bidaia
bikoiztu egiten da; alde batetik, erakusten dena -azala erreala
edo argi mahaia- eta bestaldetik, nesken personalitateak haien
iritsien bidez erakutsita - Kamara.
Los clips catfish utilizan la forma de un viaje, en los que se representa un análisis de una realidad vivida por dos chicas, dentro de
un supuesto revisitamiento al lugar de los hechos. Sobre este patín
estético se enuncia este trabajo.
Físicamente se describen o comentan lugares intermedios, o
simplemente marginados de lo que se considera "visitable"
-Esculturas fallidas "Valentin", atrevimientos públicos descomunales "Mari", Mubles "Like dolphins" o lugares al límite de nacer
o morir "Mermelade"o "consulate of Pakistan- son materia de la
mirada catfish. Las imágenes son comentadas a posteriori por dos
chicas, que irán creando un doble viaje entre lo que se muestra
-capa real o mesa de luz- y sus propias personalidades que descubrimos en sus apreciaciones - cámara de voz.
Catfish clips use a trip to present an analysis of a reality lived by
two girls, from a so-called revival of the scene point of view. This
work is stated from this aesthetic point of view.
Intermediate places are physically described or commented,
or simply excluded from what "worth visiting" is considered
-"Valentin" unsuccessful Sculptures, "Mari" public massive insolence, "Like dolphins" Mullets or "Mermelade" or "Consulate of
Pakistan" places on the verge of living or dying- these are all subjects for a catfish approach. Those images are then commented by
two girls who will create a double trip, what is shown -real layer
or light table- and their own personalities that will be discovered
thanks to their assessments - camera.
Iker Vázquez
1. “¿Mirror?” 7. Argazkia / Fotografía / Photo. 43,5 x 18 zm. / cm.
2. ¿”Mirror?” 8. Argazkia / Fotografía / Photo. 43,5 x 18 zm. / cm.
Bilbao, 1977
Mundua gogora ekarri eta berehala datorkigu pentsamenduarekin
batera haren irudia. Ikusmenaren nagusitasuna da hori. Itxurak
errealitatea ordezkatu du mundu garaikidean. Gauzen nolakotasuna benetan ikusi ahal izateko, begiak itxi egin behar dira.
Argazki oro ebidentzia bat, egia denaren uste okerrak markatzen
du gaur egungo sormen lanari buruzko nire hausnarketaren abiapuntua. Ezin onartu dezakegu gizaki baten nortasuna egoki osatu
daitekeenik, bere itxura leku bakar bateko ikuspuntu bakar batetik
finkatuz. Ikusmenaren eskakizun modernoak eta ikuspuntuaren
bitxitasuna bateraezinak dira.
Horregatik da nire proiektuaren izenburua “Gaur gizakiak, bihar
argazkiak”. Denborak gizatasuna kentzen digu, irudi bilakatzen
gaitu, eta ez oinarri fisikoen gainean, hori ja ere ez, baizik eta birtualetan. Desagertu eta irudi bihurtzen gara, eta litekeena da hori
ere desagertu baino lehen gertatu izana.
Ahora resulta imposible pensar en el mundo disociándolo de su
imagen. Es la hegemonía de la visión. En el mundo contemporáneo las apariencias han sustituido a la realidad. Hay que cerrar los
ojos para ver las cosas de verdad. La creencia errónea de que toda
fotografía es una evidencia, una verdad, es el punto de partida de
mis reflexiones sobre la creación actual. Ya no podemos aceptar
que pueda establecerse adecuadamente la identidad de un hombre fijando su apariencia desde un solo punto de vista en un solo
lugar. Las demandas modernas de la visión son incompatibles con
la singularidad del punto de vista.
Por estas razones , “Hoy hombres, mañana fotografías” es el título
de mi proyecto. Nos deshumanizamos con el tiempo, nos volvemos
imágenes, y ya ni siquiera sobre algún soporte físico, sino virtuales.
Desapareceremos y nos convertiremos en imágenes, puede que incluso antes de desaparecer.
Nowadays it is impossible to think of the world other than in terms
of images. We live under the hegemony of the image. In today’s
world appearances have taken the place of reality. We must close
our eyes to see what is real. The misapprehension that a photograph is always evidence of a truth is the starting point for my
reflections on present-day creation. We can no longer accept that
the identity of a man can be properly established by fixing an image of him from a single viewpoint. Today’s demands for vision are
incompatible with a single point of view.
That is why I titled my project “Hoy hombres, mañana fotografías”
(“Men Today, Photos Tomorrow”). We all become dehumanised
over time: we turn into images, now merely virtual images no
longer even with any physical support. We will all disappear and
turn into images, perhaps even before we disappear.
1.
2.
Begoña Zubero
2009.
Kolonizazioaren herriek hiri-laborategi moduko esperientzia
paregabea eraiki zuten. Ureztapenaren proiektuekin lotuta,
Kolonizazio Institutu Nazionalak etxebizitzak eta hiriguneak
diseinatu eta eraiki zituen, eremu emankor berrietara etorritako
nekazariei ostatu emate aldera. Horrela adierazten du Manuel
Calzadak kolonizazio herrien inguruan Arkitektura Garaikidearen
Fundazioan aurkeztu zuen testuan: “Ohiz kanpokoa izate horrek
landa-inguruak eskaintzen duen prestatzeko askatasunean hartzen
du oinarria, baina ez horretan bakarrik, baita ere haiek proiektatuak eta eraikiak izateko hartu izan zen denbora luzean, erregimen
frankistak iraun zuen osoa hartzen baitu. Herri berriek, herrialdea
guztian barrena banatuak eta ureztatuak izateko gai ziren eremu ezberdinekin lotuak, erakusten dute nola autarkiaren baldintza ekonomiko ziztrinetatik abiatuta teknokraten aurrerapen ekonomikoaren
oparoaldian parte hartzea lortu zuten”.
Los pueblos de colonización construyeron una experiencia única
de laboratorio urbano. Vinculados a los proyectos de regadío, el
Instituto Nacional de Colonización se ocupó del diseño y construcción de viviendas y de entornos urbanos para dar alojamiento a
los campesinos desplazados a las nuevas zonas fértiles. Citando
a Manuel Calzada en su texto de presentación sobre los pueblos
de colonización para la Fundación Arquitectura Contemporánea:
”La excepcionalidad del caso se explica no sólo por la libertad compositiva que ofrecía el medio rural, sino también por el prolongado
período durante el cual se proyectaron y construyeron, que abarca
la totalidad del régimen franquista. Los nuevos pueblos, repartidos
a lo largo de todo el país y vinculados a distintas zonas regables,
dan testimonio de un desarrollo que, partiendo de la misérrimas
condiciones económicas de la autarquía llegaron a participar de la
bonanza económica del desarrollismo de los tecnócratas”.
The “settlement towns” (pueblos de colonización), linked to irrigation projects, constituted a unique experiment of an urban laboratory. The National Colonisation Institute was in charge of designing
and building homes and urban environments to house farm labourers who had been displaced to the new fertile areas. Quoting
Manuel Calzada in his introduction to Pueblos de Colonización for
the Fundación Arquitectura Contemporánea: ”What makes this
case exceptional is not only the compositional freedom the rural milieu offered, but also the long period over which they were designed
and built, encompassing the entire period of the Franco dictatorship.
The new towns, distributed throughout the country and associated
with different irrigatable areas, are testimonies to a form of development which starting from the squalid economic conditions of the
autarchy ended up forming part of the economic bonanza of the
technocrats’ desarrollismo or push for development”.
2009.
ATEAK IREKITAKO JARDUNALDIAK
19, 24 eta 26an 11:00etatik 14:00etara
21, 22, 23, 28, 29 eta 30ean 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Días 19, 24 y 26 de 11:00 a 14:00 horas.
Días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas
OPEN STUDIOS DAYS
19, 24 and 26 December: 11:00 to 14:00
21, 22, 23, 28, 29 and 30 December: 11:00 to 14:00 and 17:00 to 20:00

Documentos relacionados