ekintza - Aitor ikastola

Comentarios

Transcripción

ekintza - Aitor ikastola
Kaixo,
Latxaga guraso elkartetik datorren ikasturtean eskeiniko diren eskolaz kanpoko ekintzen inguruan informazioa zabaldu
nahi genizueke.
Datorren ikasturtean eskeiniko diren ekintzak hauek izango dira:
Desde la asociación de madres y padres Latxaga queremos informaros de las actividades extraescolaren que se
llevarán a cabo el curso que viene.
Estas serán las actividades que se van a ofrecer:
EKINTZA
ORDUTEGIA
EGUNAK
MAILAK
Antzerki –Espresio tailerra
Taller de teatro y expresion
Pilota (mugimendua,sikomotrizidadea eta
koordinazioa indartzen duen kirola)
(deporte que refuerza la movilidad,la
psicomotricidad y la coordinacion)
Kirolak-Deporte
3.mailatik -6.era banatuko da oharra
informazioarekin
Eguerdian
Al mediodia
17:00etan
Asteartea-martes
Osteguna-jueves
Astelehena eta
asteazkena
Lunes y miércoles
17:00etan
Astelehena
Lunes
Soinketa Erritmikoa
Gimnasia Rítmica
Igeriketa
Natación
Esku lanak/Manualidades
16:30etan
Funky eta gaur egungo dantzak
Funky y bailes contemporaneos
Euskal dantza
Xake-Ajedrez
Judo-Yudo
Yoga
Emozioekin jolaztuaz-Juegos con las emociones
( Haurrek, sentimenduak identifikatzen eta hauek
erabiltzen ikasteko aukera edukiko dute ariketa eta
jolas desberdinen bidez)
( Los niños-as tendran la oportunidad de identificar y
saber utilizar las emociones mediante diferentes
juegos)
Eguerdian
Al mediodia
16:30etan
Eguerdian
Al mediodia
Eguerdian
Al mediodia
16:45-17:35 4-5 urte
17:40-18:30 1.2.3.maila
Eguerdian
Al mediodia
Eguerdian
Al mediodia
1.mailatik aurrera
De 1º en adelante
1. mailatik 6.era
De 1º a 6º
1.eta 2.maila
1º y 2º
La hoja con la
informacion de 3º a 6º
se os repartira.
Asteartea eta osteguna 5 utetik aurrera
Martes y jueves
5 años en adelante
3. mailatik 6.era
De 3º a 6º
Ostirala-viernes
4 urtetik aurrera
4 años en adelante
Astelehena-lunes
3.mailatik -6.era
De 3º a 6º
Asteazkena-miercoles
Astelehena-lunes
Astelehena-lunes
5 urtetik aurrera
5 años en adelante
3.mailatik 6.era
De 3º a 6º
4 urtetik 3.mailara
Desde 4 años a 3º
4 eta 5 urte
4 y 5 años
3.mailatik 6.era
De 3º a 6º
Izena emate epea datorren ikasturteko irailean irekiko da. Eta ekintzei urrian emango zaie hasiera.
Taldeak osatzeko gutxiengo batek izena eman beharko du, horrela izango ez balitz, ekintza bertan behera geratuko
litzateke.
Badaude datorren ikasturtean eskeini nahi ditugun beste ekintza batzu, hala nola, gitarra, (haur eta gurasoentzat),
zeinu hizkuntza, (haur eta gurasoentzat), eta programazio informatikoa (3.mailatik aurrera), baina oraindik
hezitzaileak lotzeko lanetan gabiltzanez, hauen berri zehatza irailean emango da.
Astean ordubetez emango diren ekintzek 11€tako kostua izango dute eta 22€takoa astean bitan ematen direnek.
Datorren ikasturte haseran berriro ere informazioa guztia azalduko da.
Milesker zuen arretagatik.
Los plazos de inscripción se abrirán en septiembre y las actividades comenzarán en octubre.
Para crear los grupos, en cada actividad, será necesario un mínimo de inscripciones, si no se apuntase la gente
necesaria, la actividad quedará suspendida.
Hay otras actividades que nos gustaría ofrecer, guitarra, (para madres, padres e [email protected]), idioma de signos, ( para
madres, padres e hijos), y programación informática, ( de tercero en adelante). Pero como todavía estamos trabajando
para la contratación de educadores para las actividades, la información específica sobre estas actividades se repartirá
en septiembre.
Cada actividad tendrá en coste de 11€ al mes, en las actividades que se impartan una hora a la semana. Y de 22€ al
mes en las actividades que se impartan dos horas semanales.
En septiembre volveremos a dar toda la información sobre las actividades extraescolares.
Gracias por la atención prestada.

Documentos relacionados