Línies i horaris autobus. Abril 2008. www.emtpalma.es

Comentarios

Transcripción

Línies i horaris autobus. Abril 2008. www.emtpalma.es
07:15
06:30
01:10
01:00
06:55
06:15
00:15
00:30
07:24
07:32
20:48
20:56
07:36
07:44
21:12
21:20
Primeres sortides Pont d’Inca
Primeres sortides Illetes
Darreres sortides Pont d’Inca
Darreres sortides Illetes
Frequèncía mitjana: 7 minuts
Dissabtes
Festius
Primeres sortides Pont d’Inca
Primeres sortides Illetes
Darreres sortides Pont d’Inca
Darreres sortides Illetes
Frequèncía mitjana: 10 minuts
Sense servei
Festius
Primeres sortides Pont d’Inca
Primeres sortides Illetes
Darreres sortides Pont d’Inca
Darreres sortides Illetes
Frequèncía mitjana: 10 minuts
Els horaris podran variar
en funció de la temporada
05:45 06:00
06:05 * 06:20*
23:00 23:30
23:10 23:30
05:45 06:00
06:20 * 06:40*
23:00 23:30
22:55 23:30
05:45 06:00
06:20 * 06:40*
23:10 23:30
22:55 23:25
06:20 06:30
06:35 * 06:50
00:05 00:35
00:05 00:35
06:20
06:50
00:05
00:05
06:20
06:50
00:05
00:05
06:30
07:00
00:35
00:35
06:30
07:20
00:35
00:35
*Aquestes sortides seran des de Cas Català
14
12
Son Sardina - Póligon de Llevant
Son Ferriol
Polígon de Llevant
Eusebi Estada
Ciutat de Querétaro
Montevideo,1
Pérez Galdós, 17
Av.Gabriel Alomar i
Villalonga, 29
Av.Gabriel Alomar i
Villalonga, 1
Grans Magatzems
Plaça d’Espanya
31 de Desembre, 8
31 de Desembre, 34
Capità Salom, 14
Capità Salom, 30
Capità Salom, 56
Miquel Arcas
Ctra. Valldemossa, 23
Ctra. Valldemossa
Sant Vicenç de Paül, 42
Sant Vicenç de Paül, 56
Capità Salom, 94
Ctra. de Sóller(Presó)
Ctra. de Sóller(Son Pacs)
Passatemps
Passatemps, 10
Passatemps, 28
Passatemps, 60
Passatemps, 76
Passatemps, 108
Passatemps, 118
Son Sardina
Ciutat de Querétaro
Eusebi Estada, 1
Puerto Rico
Av. Alexadre Rossello, 9
Puerto Rico
Manacor, 2,28,70,90,138
Caracas
Son Malferit
General Ricardo Ortega, 40
Ctra. Manacor
General Ricardo Ortega, 19
Hospital Son Llàtzer
Av. Alexandre Rosselló, 9
Ctra. Manacor
Av. Joan March, 9
Esperanto, 6, 30
31 de Desembre, 11
Ambulatori Son Ferriol
31 de Desembre, 33
Margalida Montlau, 56
Francesc Suau, 9
Ordi, 62
Ctra. de Valldemossa, 15
Av. del Cid, 63, 37, 17
Ctra. de Valldemossa
Ctra. Manacor, 303
Ctra. de Valldemossa,55
Ctra. Manacor
Sant Vicenç de Paül, 39
Ctra. Manacor
Sant Vicenç de Paül, 71
Ctra. Manacor
Capità Salom, 83
Casa Blanca
Ctra. de Sóller (Presó)
Vial de servei
Ctra. de Sóller (Son Pacs)
Sa Síquia
Passatemps, 1
Sant Jordi
Passatemps, 11
Sant Jordi
Passatemps
Plaça de Sant Jordi
Passatemps, 61
Amadip
(Son Sardina)
Sa creu Vermella
Passatemps, 73
(Son Sardina)
Ctra. Sineu
Passatemps, 113
Son Ametler
(Son Sardina)
Son Ametler, 36
Passatemps, 123
S’hostalot
(C. Esports)
Son Sardina
Itinerari de Sant Jordi
Prim. sort. Polígon de Llevant
Prim. sort. Son Sardina
Darr. sort. Polígon de Llevant
Darr. sort Son Sardina
Frequèncía mitjana: 24 minuts
06:30
06:30
21:36
21:12
Dissabtes
Prim. sort. Polígon de Llevant
06:30
Prim. sort. Son Sardina
06:30
Darr. sort. Polígon de Llevant
21:36
Darr. sort Son Sardina
21:12
Frequèncía mitjana: 24-30 minuts
Festius
Prim. sort. Polígon de Llevant
Prim. sort. Son Sardina
Darr. sort. Polígon de Llevant
Darr. sort Son Sardina
Frequèncía mitjana: 30 minuts
06:30
06:30
21:30
21:30
07:00
07:00
21:53
21:38
07:00
07:00
21:53
21:38
07:00
07:00
22:00
22:00
07:30
07:25
22:19
22:30
07:30
07:30
22:19
22:30
07:30
07:30
22:30
22:00
08:00
07:48
23:11
23:00
08:00
07:48
23:11
23:00
08:00
08:00
23:00
23:00
28
Son Llàtzer Circular
Son Llàtzer
Prim. sort. Eusebi Estada
Prim. sort. Son Ferriol
Prim. sort Sant Jordi
Prim. sort S’ Hostalot
Darr. sort. Eusebi Estada
Darr. sort. Son Ferriol
Darr. sort. Sant Jordi
Darr. sort. S’ Hostalot
Frequèncía mitjana: 20 minuts
(Son Gotleu)
Indalecio Prieto, 9
Arquebisbe Aspàreg, 61
Arquebisbe Aspàreg, 5
(Pere Garau)
Capità Vila, 36
Manuel Azaña 16
(Polígon de Llevant)
Manuel Azaña
(Polígon de Llevant)
Juan Maragall, 42
Es Portixol
Ramonell Boix,56,100
(Es Molinar)
Ramonell Boix, 144
(La Gruta)
Cardenal Rossell, 1
Cardenal Rossell, 36
(Ciutat Jardí)
Cardenall Rossell
(Coll d’en Rabassa)
Sant Joan de Déu
C. de Can Pastilla
(Babalú)
C. de Can Pastilla
(Rent a Car)
C. de Can Pastilla
(Hotel Linda)
Bartomeu Riutort
(Can Pastilla)
Xabec (H. Miraflores)
Centre Comercial
Mercapalma
Av. del Cid, 28, 52, 70
Cra. Manacor
Hospital Son Llàtzer
Bartomeu Riutort, 16
Xabec, 2 (H. Miraflores)
Ctra. Manacor
Manuela de los Herreros
y Sora (Hotel el Cid)
Casa Blanca
Manuela de los Herreros
Ctra. Sant Jordi
y Sora (Hotel Java)
S.Fontanelles(AquàriumPalma)
Ctra. Sant Jordi
Marbella,10 (Apart.Ses Veles)
Ctra. Sant Jordi, 101
Marbella, 22 (Apart. Pil.larí)
Marbella, 32 (Hotel Cupido)
Sant Jordi
Marbella, 36
Marbella, 42 (Hotel Acapulco)
Plaça de Sant Jordi
Mar Tirrena (Hotel Garonda)
Ctra. Manacor, 385
Llaut (Riu Palace)
Llaut, 26 (Hotel Playa Golf)
Puig de la Mola, 21
Llaut, 38 (Megapark)
S’Hostalot
Trasimé, 2 (Hotel Hispania)
Trasimé, 24 (H.Playa Arenal)
Balneari 1
Itinerari S’Hostalot
Son Llàtzer
Laborables, dissabtes i festius
07:00 08:00 09:00 10:00
07:30 08:30 09:30 10:30
06:50
06:35
06:25
07:25
21:20
21:10
20:40
18:20
07:00
06:55
06:45
08:20
21:40
21:30
21:00
19:20
Prim. sort. Sindicat
Prim. sort. Son Ferriol
Prim. sort Sant Jordi
Prim. sort S’ Hostalot
Darr. sort. Sindicat
Darr. sort. Son Ferriol
Darr. sort. Sant Jordi
Darr. sort. S’ Hostalot
Frequèncía mitjana: 40 minuts
07:00
07:15
07:00
07:50
19:40
19:55
19:40
07:50
07:40
07:55
07:40
10:30
20:20
20:35
20:20
10:30
08:20
08:35
08:20
13:50
21:00
21:15
21:00
13:50
07:40
07:35
07:40
10:20
22:15
22:13
22:05
21:20
06:20
06:30
21:00
21:30
06:40
06:50
22:00
22:30
07:00
07:10
23:00
23:30
Camí de Can Pastilla
Camí de Can Pastilla, 96
Camí de Can Pastilla, 110
(Hotel Linda)
Bartomeu Riutort, 16
Xabec, 2
(Hotel Miraflores)
Laborables i dissabtes
Prim. sort. de Can Pastilla
Prim. sort. d’Eusebi Estada
Darr. sort. de Can Pastilla
Darr. sort. d’Eusebi Estada
Laborables Son Dureta-Son Armadans
Festius
Línia circular en els dos sentits.
(Sentit Son Llàtzer al Rafal i Son Llàtzer al Coll d’en Rabassa)
Frequèncía mitjana: 28 minuts
07:00
06:58
23:00
22:30
Hospital Sant Joan de Déu
Can Caimari, 22
Camí de Can Pastilla, 37
Camí de Can Pastilla
Camí de Can Pastilla
Octavi August, 1
(Hotel Linda)
06:45
06:23
22:30
22:00
07:30
07:30
20:00
20:00
Prim. sort. de Can Pastilla
Prim. sort. d’Eusebi Estada
Darr. sort. de Can Pastilla
Darr. sort. d’Eusebi Estada
Frequèncía mitjana: 25 minuts
07:00
07:25
21:15
21:10
07:15
07:40
21:30
21:25
07:30
07:55
21:45
21:55
07:25
08:05
21:10
21:00
07:50
08:30
21:35
21:25
07:30
07:30
00:00
23:30
07:00
06:58
23:00
22:30
07:15
07:15
23:30
23:00
07:30
07:30
00:00
23:30
08:00
08:00
20:30
20:30
08:30
08:30
21:00
21:00
09:00
09:00
21:30
21:30
Foners, 4
Manacor, 38
Manacor, 70
Caracas
Manuel Azaña
Es Portitxol
Capità Ramonell Boix, 56
(Es Molinar)
Capità Ramonell Boix,100
Capità Ramonell Boix,144
La Gruta, 166
Cardenal Rossell, 1
Cardenal Rossell, 36
Cardenal Rossell, 90
(Coll d’en Rebassa)
Cardenal Rossell,138
Centre comercial
Camí de Font
08:15
08:55
22:00
22:15
Primeres sortides de Foners
Primeres sortides de Son Riera
Darreres sortides de Foners
Darreres sortides de Son Riera
Primeres sortides Sindicat
Primeres sortides Son Roca
Darreres sortides Sindicat
Darreres sortides Son Roca
Frequèncía mitjana: 12 minuts
Festius
Primeres sortides Sindicat
Primeres sortides Son Roca
Darreres sortides Sindicat
Darreres sortides Son Roca
Frequèncía mitjana: 20 minuts
Dissabtes
Primeres sortides de Foners
Primeres sortides de Son Riera
Darreres sortides de Foners
Darreres sortides de Son Riera
06:00
05:40
21:30
21:00
06:00
05:40
21:00
20:20
Grans Magatzems
Plaça d´Espanya
Manuel Azaña
06:20
06:12
22:10
21:40
06:40
06:20
21:30
20:40
07:30
07:00
22:00
21:30
General Riera, 54
General Riera, 78
General Riera,104
Capità Ramonell Boix, 77
Capità Ramonell Boix, 105
General Riera, 120
General Riera, 142
Sant Vicenç de Paül, 20
Ctra. Valldemossa , 66
La Gruta
Son Tugores
Cardenal Rossell, 1
Cardenal Rossell, 23
C/ Mallorca
Ed. Guillem Cifre
Residència
Ed. Son Lledó
Cardenal Rossell
(Coll d’en Rebassa)
Ed. Beatriu de Pinós
Ed. Anselm Turmeda
Centre comercial
Ed. Ramón Llull
Camí de Font
09:00
08:30
19:00
19:30
08:00
07:30
18:00
18:30
09:00
08:30
19:00
19:30
10:00
09:30
20:00
20:30
Prim. sort. de Av. G. Alomar i Villal.
Prim. sort. de Av. Argentina
Prim. sort. UIB por P. d’Espanya
Prim. sort. UIB por Av. Argentina
Darr. sort. de Av. G. Alomar i Villal.
Darr. sort. de Av. Argentina
Darr. sort. UIB por P. d’Espanya
Darr. sort. UIB por Av. Argentina
07:00
06:55
07:50
07:40
20:40
19:45
20:30
21:00
07:10
07:15
08:10
08:00
20:50
20:05
20:50
21:20
Av. Gabriel Alomar i
Joan Maragall (Gesa)
Villalonga, 39
Camí Son Fangos
Joan Maragall (Gesa)
Cami Son Fangos
Camí Son Fangos
Es Pil·larí
Camí Son Fangos
Camí Meravelles
Es Pil·lari
Camí Meravelles
Camí Meravelles
Les Meravelles
Camí Meravelles
(Es Pil·larí)
(Es Pil·larí)
La Porciúncula
Les Meravelles, 140
Av. d´Amèrica
(Hotel Taurus Park)
La Porciúncula
Av. d´Amèrica
Av. d´Amèrica
Ctra. Militar, 203
Av. d´Amèrica
(Hotel Géminis)
(Auditòrium)
(Hotel Géminis)
Ctra. Militar, 161
Passeig Marítim
Ctra. Militar
Ctra. Militar, 165
Ctra. Militar
Ctra. Militar
Ctra. Militar, 58
Ctra. Militar, 36
Ctra. Militar, 22
Camí can Peixet
S’Aranjassa
Ctra. Militar
Ctra. Militar
Ctra. Militar, 55
Ctra. Militar, 36
Ctra. Militar,19
Laborables, dissabtes i festius
06:45
07:15
17:10
16:35
Els dies no lectius i festius es realitzarà
el servei amb la línia 9 amb freqüència d’1 hora
(Es Jonquet)
(S’Aigo Dolça)
Passeig Marítim (Tito’s)
Passeig Marítim
Passeig Marítim
(Can Barbarà)
Portopí
Rotonda de Portopí
09:00
09:35
19:30
18:55
10:10
10:45
20:40
20:05
Prim. sortides de Porta des Camp
Prim. sortides de Rotonda Portopí
Darr. sortides de Porta des Camp
Darr. sortides de Rotonda Portopí
00:00
00:20
06:30
06:50
07:20
07:35
08:30
08:20
21:00
20:25
21:10
21:40
07:30
07:55
08:50
08:40
21:30
20:45
21:30
22:05
Frequèncía mitjana: 15 minuts
Servei els divendres, dissabtes i vigilies de festius
06:00
05:35
22:00
22:00
07:00
06:42
23:30
23:30
06:48
06:30
23:00
23:00
06:24
05:55
22:30
22:30
07:20
07:10
23:00
23:30
07:00
06:50
22:30
23:00
06:20
06:25
22:00
22:30
07:00
07:00
21:30
22:00
07:00
07:30
20:00
20:40
07:30
08:10
20:40
21:15
08:05
08:45
21:15
21:50
Primeres sortides Sindicat
Primeres sortides Sa Indioteria
Darreres sortides Sindicat
Darreres sortides Sa Indioteria
06:35
07:00
16:40
16:00
07:30
08:05
18:00
17:20
08:40
09:20
19:20
18:40
10:00
10:40
20:40
20:00
Sindicat
Grans Magatzems
Plaça d’Espanya
Comte Sallent, 14
La Rambla, 1, 17
Plaça del Mercat
Plaça Joan Carles I
Av. Jaume III
Catalunya, 2
Comte de Barcelona, 24
Plaça Progrés
Andrea Doria, 6, 22, 42
Son Dureta
Camí de Gènova, 60, 100
Base Militar
Camí dels Reis, 83, 47, 19
Cementeri
Paradís (H.Belvedere)
Can Tàpara
Av. Joan Miro, 299
Cala Major
Av. Joan Miró, 273
Av. Joan Miró (P.Marivent)
Joan de Saridakis, 8,42,54
F. Vidal i Sureda, 115
La Bonanova
F. Vidal i Sureda,75, 51,41
F. Vidal i Sureda, 21
Palma
Laborables, dissabtes i festius (Hivern)
Prim. sort. de Palma a Cala Blava 06:50 08:50
Prim. sort. de Cala Blava
07:50 09:50
Prim. sort. de Palma a Parc aquàtic 06:00 06:30
Prim. sort. del Parc aquàtic
06:45 07:15
Darr. sort. de Palma a Parc aquàtic 19:25 19:50
Darr. sort. del Parc aquàtic
18:35 19:00
Darr. sort. de Palma a Cala Blava 14:50 16:50
Darr. sort. de Cala Blava
13:50 15:50
Frequèncía mitjana Parc aquàtic: 25 minuts
Frequèncía mitjana Cala Blava: 120 minuts
Parc de la Mar
Manuela de los Herreros
y Sora (Hotel Cid)
Manuela de los Herreros
y Sora (Hotel Java)
(Almudaina)
Pl. del Mercat
La Rambla
Pl. d’Espanya
Av. Alexandre Rosselló
10:50
11:50
06:45
07:30
20:45
20:45
18:50
17:50
12:50
13:50
07:25
08:15
21:05
20:15
20:50
19:50
10:50
11:50
07:00
07:45
20:15
19:25
18:50
17:50
12:50
13:50
07:25
08:15
21:05
20:15
20:50
19:50
Antoni Maura
(Almudaina)
Moll Vell
Av. Jaume III
Pl. Porta Santa Catalina
(Es Baluard)
Passeig Marítim
(Auditòrium)
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga
Passeig Marítim
(Es Jonquet)
Poble Espanyol
Castell de Bellver
Estació Marítima
Portopí
Pl. Gomila
Castell de Bellver
Castell de Bellver
Sindicat
Estiu
Sortides
09:30 a 22:00
Primavera / Tardor
Sortides
Hivern
Sortides
10:00 a 20:00
10:00 a 18:00
Porta Sant Antoni
Porta Sant Antoni
Grans Magatzems
Av. Alexandre Rosselló, 27
Plaça d’Espanya
31 de Desembre, 19
31 de Desembre, 34
31 de Desembre, 33
Ses Fontanelles
Capità Salom, 14
Francesc Suau, 9
(Aquàrium Palma)
Capità Salom, 30
Ctra. Valldemossa
Marbella (Apart. Ses Veles)
Capità Salom, 56
Miquel Arcas
Marbella (Hotel Caballero)
Capità Salom (Conservatori)
Marbella, 51 (Hotel Cupido)
Marbella, 61
Frequèncía mitjana: 20 minuts
Frequèncía mitjana: 20 minuts
Frequèncía mitjana: 25 minuts
Capità Salom (Conservatori)
Ctra. de Sóller, 83
Capità Salom, 94
Ctra. de Sóller (Presó)
Ctra. de Sóller (Presó)
Ctra. de Sóller (Son Pacs)
Ctra. de Soller(Son Pacs)
Marbella (Hotel Acapulco)
Passatemps, 2
Passatemps, 1
Mar Tirrena (Hotel Garonda)
Passatemps, 10
Passatemps, 11
Llaut, 17 (Riu Palace)
Passatemps, 28
Passatemps
Passatemps, 60
Passatemps,61(Son Sardina)
Llaut (Hotel Neptuno)
Passatemps, 76
Passatemps,73(Son Sardina)
Passatemps, 108
Passatemps,113(Son Sardina)
Llaut (Golf Fantasia)
Passatemps, 118
Passatemps,123 (C. Esports)
Llaut (Hotel San Francisco)
Balneari 4
Passatemps
Passatemps
Balneari 3
Passatemps
Passatemps
Sa Garriga
Sa Garriga
Balneari 1
06:31
07:05
20:23
19:52
Cami del Destre, 11
Cami del Destre, 8
Balneari 2
Laborables, dissabtes i festius
Prim. sort. Plaça de la Reina
Prim. sort. Platja de Palma
Darr. sort. Plaça de la Reina
Darr. sort. Platja de Palma
Av. Joan March, 5
31 de Desembre, 8
Sa Garriga
S’Arenal
50
Antoni Maura
Sa Garriga
Porta Sant Antoni
Plaça de la Reina (Catedral)
Plaça de la Reina
Plaça d´Espanya
Grans Magatzems
(Catedral)
Av.Gab.Alomar i Villalonga,1 Plaça de Joan Carles I
Av.Gab.Alomar i Villalonga,29
Plaça del Mercat
Av.Gab.Alomar i Villalonga,39
La Rambla
Joan Maragall (Gesa)
Baró de Pinopar, 14
M.d.los Herreros y Sora (H. el Cid)
Av. d’alemanya, 3
Manuela de los Herreros
Plaça d’Espanya
y Sora (Hotel Java)
Av.Alex.Rosselló,
5
S. Fontanelles (Aquàrium Palma )
Escola
Graduada
Can Alegria
Porta des Camp
Martinet
Sargàs
Manuela de los Herreros
Mar d´Aral
y Sora (Hotel El Cid)
Mar d´Aral (H.Cosmopolitan) Manuela de los Herreros
Mar d´Aral,5 (H.Lancaster)
y Sora (Hotel Java)
La Porciúncula
Ses Fontanelles
Av. d’Amèrica (H.Taurus Park)
(Aquàrium Palma)
Av. d’Amèrica (H.Geminis)
Marbella,10
Ctra. Militar, 231
(Apartam.ses
Veles)
Plaça dels Nins, 51
Marbella,22
Dels Trencadors, 27
(Apartam. Pil·larí)
Dels Trencadors (H.Bahia)
Av. d´Europa (H. Reina Isabel)
Marbella, 32
Av. d´Europa (H.Bahamas)
(Hotel Cupido)
Dragonera
Marbella, 36
Parc Aquàtic
Marbella, 42
Dels Trencadors (H.Bahia)
(Hotel Acapulco)
Costa i Llobera
Mar Tirrena
Av. Son Verí
(Hotel Garonda)
Ctra. de l´Alber
Llaut
(Riu Palace)
Del Cedre
Llaut, 26 (Hotel PlayaGolf)
Euroclínic
Llaut, 38 (Megapark)
Del Cedre
Ondategui, 114, 69, 52, 37
Trasimé, 2
Mare de Deu de Begonya, 120
(Hotel Hispania)
Ctra. Cala Blava
Trasimé, 24
Ctra. Via Augusta, 78, 37
(Hotel Playa Arenal)
Cala Blava
Balneari 1
Prim. sort. de Palma a Cala Blava 06:50 08:50
Prim. sort. de Cala Blava
07:50 09:50
Prim. sort. de Palma a Parc aquàtic 06:00 06:30
Prim. sort. del Parc aquàtic
06:45 07:15
Darr. sort. de Palma a Parc aquàtic 20:15 20:30
Darr. sort. del Parc aquàtic
20:15 20:30
Darr. sort. de Palma a Cala Blava 14:50 16:50
Darr. sort. de Cala Blava
13:50 15:50
Frequèncía mitjana Parc aquàtic: 15 minuts
Frequèncía mitjana Cala Blava: 120 minuts
27
25
Plaça de la Reina
Laborables, dissabtes i festius (Estiu)
F. Vidal i Sureda, 11, 3
Av. Joan Miró, 83
Plaça Gomila
S’Aigua Dolça
Marquès de la Sènia, 37, 17
Plaça Progrés
Caro, 7
Av. Jaume III
Plaça Joan Carles I
Plaça del Mercat
La Rambla, 12
Baró de Pinopar, 14
Av. d’Alemanya, 3
Av. Joan March, 5
Av. Alexandre
Rosselló, 27
Sindicat
08:30
08:30
23:00
23:30
08:00
08:00
22:30
23:00
07:30
07:30
22:00
22:30
06:57
07:18
20:36
20:05
07:22
07:29
21:02
20:29
07:36
07:44
21:28
20:57
Frequèncía mitjana: 13 minuts
Laborables, dissabtes i festius
Prim. sortides de Pta. Sant Antoni
Prim. sortides de Sa Garriga
Darr. sortides de Pta. Sant Antoni
Darr. sortides de Sa Garriga
07:00
07:30
18:00
17:30
09:00
09:30
20:00
19:30
08:00
08:30
19:00
18:30
10:00
10:30
21:00
20:30
Frequèncía mitjana: 60 minuts
52
Can Pastilla
Cami Can Pastilla
Can Pastilla (H. Linda)
Av. Bartomeu Riutort, 16
Av. Bartomeu Riutort
Balneari 15
Balneari 14
Balneari 13
Cami Can Pastilla
Congres
Tex t mis s at ge:
Deles Nanses (Club Nàutic)
P es pai L
número de línia
es pai "nº aturada"
Palangres
Av. Bartomeu Riutort
Balneari 15
Balneari 14
Balneari 13
Balneari 11
Balneari 12
Balneari 10
Balneari 11
Balneari 9
Balneari 10
Balneari 8
Balneari 9
Balneari 6
Balneari 5
Balneari 4
Enviant
un missatge curt
SMS al mòbil
Pagel
Balneari 12
Balneari 7
INFORMACIÓ
EN TEMPS REAL
DE L'ARRIBADA
DEL PROPER
AUTOBÚS
Balneari 8
Des t i del mis s at ge:
659 251 530
Ex emple:
Balneari 7
P L1 598
Balneari 6
(P.Espanya línia 1 aturada 598)
Balneari 5
Balneari 4
Balneari 3
Balneari 3
Balneari 2
Balneari 2
Balneari 1
Balneari 1
S’Arenal
O marcant el telèfon
971 426 177
Cost segons t ar i f es t el ef òni ques habi t ual s
L’horari del tren turístic varia en funció de la temporada i s’intensifica
el servei durant els mesos de ple estiu.
A l’hivern i els dies de mal temps no hi ha servei.
M A L L O R C A
Cala Sant Vicenç
Port de Pollença
La Calobra
Port de Sóller
Port
d'Andratx
Santa Ponça
Port d'Alcudia
Inca
Banyalbufar
Festius
Prim. sort. de Sindicat pel Terreno
07:00 07:36 08:12 08:48
Prim. sort. de Sindicat per Son Dureta 07:18 07:54 08:30 09:06
Prim. Paso Can Tàpara cap El Terreno 06:42 07:18 07:54 08:30
Prim. Paso Can Tàpara cap a Son Dureta 06:24 07:00 07:36 08:12
Darr. Sortides Sindicat pel Terreno
20:48 21:24 22:00 22:36
Darr. Sortides Sindicat per Son Dureta 21:06 21:42 22:18 23:30
Darr. Paso Can Tàpara cap El Terreno 20:30 21:06 21:42 22:54
Darr. Paso Can Tàpara cap a Son Dureta 20:48 21:24 22:00 23:12
Frequèncía mitjana: 10 minuts (20 minuts en cada sentit)
06:30
07:00
19:30
20:15
Frequèncía mitjana: 80 minuts
Almudaina
Prim. sort. de Sindicat pel Terreno
06:50 07:00 07:20 07:40
Prim. sort. de Sindicat per Son Dureta 06:30 07:10 07:30 07:50
Prim. Paso Can Tàpara cap El Terreno 06:36 06:45 07:05 07:25
Prim. Paso Can Tàpara cap a Son Dureta 06:24 06:48 07:10 07:25
Darr. Sortides Sindicat pel Terreno
21:00 21:20 22:20 23:40
Darr. Sortides Sindicat per Son Dureta 21:10 21:30 21:50 23:10
Darr. Paso Can Tàpara cap El Terreno 21:45 22:05 22:25 23:45
Darr. Paso Can Tàpara cap a Son Dureta 21:05 21:45 22:05 23:05
Frequèncía mitjana: 10 minuts (20 minuts en cada sentit)
Primeres sortides Sindicat
Primeres sortides Sa Indioteria
Darreres sortides Sindicat
Darreres sortides Sa Indioteria
Dissabtes i festius
06:00
05:50
21:30
22:00
Platja de Palma per autopista
( Circular per Génova )
(Hotel Valparaiso)
Laborables
Frequèncía mitjana: 30 minuts
Sindicat
Laborables i dissabtes
00:30
00:50
07:00
07:20
Primeres sortides Sindicat
Primeres sortides Son Cladera
Darreres sortides Sindicat
Darreres sortides Son Cladera
Frequèncía mitjana: 14 minuts
Tren Turístic
( Circular per Génova )
00:15
00:35
06:45
07:05
10:30
10:00
20:30
21:00
09:30
09:00
19:30
20:00
08:30
08:00
18:30
19:00
Bus Turístic
Sindicat
Grans Magatzems
Plaça d’Espanya
Escola Graduada
Comte Sallent, 14
La Rambla, 1, 17
Av Alexandre Rosselló,5
Plaça del Mercat
Plaça Joan Carles I
Av Alexandre Rosselló, 27
Av. Jaume III
Catalunya, 2
Plaça d’Espanya
Comte de Barcelona, 24
Plaça
Progrés
Av. Joan March, 5
Marquès de la Sènia, 12, 40
Av.
Joan
Miró,
16, 24
Av. d’Alemanya, 3
Plaça Gomila
Av. Joan Miró, 110
Instituts
F. Vidal i Sureda
F. Vidal i Sureda, 6
Passeig Mallorca
F. Vidal i Sureda(H.Valparaiso)
F. Vidal i Sureda, 34, 38, 56
Sa Faixina
F. Vidal i Sureda,74(R.Bonanova)
F. Vidal i Sureda, 115
Passeig Marítim
Joan de Saridakis, 53, 47, 3
(Es Jonquet)
Av. Joan Miró (P.Marivent)
Av. Joan Miró, 270 (Hotel Nixe)
Passeig Marítim, 7
Cala Major
Passeig Marítim
Av. Joan Miró, 320
(Auditòrium)
Can Tàpara
Paradís (Hotel Belvedere)
Passeig Marítim
Cementeri
(S’Aigo Dolça)
Camí dels Reis, 12, 38, 60
Base Militar
Passeig Marítim
Camí de Gènova
(Tito’s)
Son Dureta
Andrea Doria, 41, 25, 7
Passeig Marítim
Plaça Progrés
Passeig Marítim
Caro, 7
(Can Barbarà)
Av. Jaume III
Plaça Joan Carles I
Passeig Marítim
Plaça del Mercat
(Club de Mar)
La Rambla, 12
Baró de Pinopar, 14
Rotonda de Portopí
Av. d’Alemanya, 3
Av. Joan March, 5
Av. Alexandre Rosselló, 27
Sindicat
23:45
00:05
06:15
06:35
07:30
07:05
17:30
18:00
Sa Indioteria
Gènova - Sant Agustí Circular
Son Espanyol
07:50
08:25
18:20
17:45
Son Cladera
Laborables
S’Arenal IB-29
Eusebi Estada, 1
Escola Graduada
Porta des Camp
Joan Maragall (Gesa)
Manuela de los Herreros
y Sora (Hotel el Cid)
Manuela de los Herreros
y Sora (Hotel Java)
S. Fontanelles(Aquàrium Palma )
Can Alegria
Martinet
Sargàs
Mar d´Aral
Mar d´Aral (H.Cosmopolitan)
Mar d´Aral (Hotel Lancaster)
La Porciúncula, 8
Av. d’Amèrica (H.Taurus Park)
Av. d’Amèrica (H.Geminis)
Ambulatori
Cannes, 34
Av. Nacional (Platja)
Av. Miramar (H. San Diego)
San Bartolomé(H.Reina Isabel)
Dragonera
Parc Aquàtic
Av. Miramar (H. San Diego)
Costa i Llobera, 29, 2
Av. Son Verí, 5
Ctra. de l´Alber
Del Cedre
Euroclínic
Del Cedre
Ondategui, 36, 73, 110
Mare de Deu de Begonya, 126
Ctra. Cala Blava
Passeig de les Dames, 121
Passeig de les Dames
Cala Blava
46
Porta des Camp
Divendres, dissabtes i vigílies de festius
Canonge A.Sancho, 37
Primeres sortides Sindicat
Primeres sortides Son Cladera
Darreres sortides Sindicat
Darreres sortides Son Cladera
Frequèncía mitjana: 30 minuts
* Servei variable en funció del calendari escolar
Dissabtes i festius
Passeig Marítim, 2
Passeig Marítim
(Hotel Taurus Park)
Bartomeu Calatayud, 30
Festius
Frequèncía mitjana: 10 minuts
Sense servei
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 39
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 29
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 1
Grans Magatzems
Plaça d’Espanya
Comte de Sallent
Av. d’Alemanya, 6
Instituts
Plaça Fortí
Ramón i Cajal, 14
Av. Argentina, 61
Av. Argentina, 25
Passeig Marítim
Ed.Ramón Llull
Cala Blava
Laborables lectius*
Festius
Porta des Camp
Son Cladera
IES Juníper Serra
23
Recorregut alternatiu per Av. Argentina
Els dissabtes, diumenges i festius no hi ha serveis
10:00
09:30
20:00
20:30
Centre de Salut
Cas Jai
Primeres sortides Sindicat
Primeres sortides Son Cladera
Darreres sortides Sindicat
Darreres sortides Son Cladera
UIB
08:00
07:30
18:00
18:30
Son Espanyol
07:50
07:20
22:30
22:00
Av. Alemanya, 6
General Riera, 9
Escola Graduada
Av. Alexandre
Rosselló, 5
Av. Alexandre
Rosselló, 27
Av. Joan March, 9
General Riera, 9
General Riera, 17
General Riera, 35
General Riera
General Riera, 77
General Riera, 105
General Riera, 113
Sant Vicenç de Paül, 9
Ctra. Valldemosa
Son Tugores
Cas Jai
Ed. Ramon Llull
General Riera , 30
Capità Ramonell Boix, 36
Camí Nou, 37
06:30
06:24
22:30
22:00
(Instituts)
Av. Comte de Sallent, 16
Es Portitxol, 1
07:00
06:30
17:00
17:30
06:10
06:00
21:50
21:20
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 39
Av. Argentina, 25
Av. Argentina, 61
Ramón i Cajal, 14
Plaça Fortí, 5
Av. Portugal, 2
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 1
Manuel Azaña
(Sa Indioteria)
C/Ullastre
Frequèncía mitjana: 20-30 minuts
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 29
Manacor, 75
(Sa Indioteria)
Camí Vell de Bunyola,104
Dissabtes
Dissabtes
Av.Gabriel Alomar i
Villalonga, 39
Manacor, 33
(Rotonda Can Moreno)
Prim. sort. Porta Sant Antoni
Prim. sort. Son Espanyol
Darr. sort. Porta Sant Antoni
Darr. sort. Son Espanyol
Frequèncía mitjana: 60 minuts
07:00
06:30
23:30
23:00
Porta des Camp
Manacor s/n
07:00
06:30
17:00
17:30
06:45
06:20
23:00
22:30
Universitat
Bus de Nit
Villalonga, 29
Porta des Camp
Prim. sortides Porta Sant Antoni
Prim. sortides de S’Aranjassa
Darr. sortides Porta Sant Antoni
Darr. sortides de S’Aranjassa
Laborables
06:25
06:00
22:30
22:05
19
41
Av. Gabriel Alomar i
Escola graduada
Frequèncía mitjana: 70 minuts
07:00
07:40
20:45
20:35
07:15
07:15
23:30
23:00
S’Aranjassa
07:45
08:10
22:00
22:25
10:30
10:00
07:45
21:30
22:20
21:40
Ctra. Valldemossa
Son Espanyol
Frequèncía mitjana: 7 minuts
Son Riera
Porta Sant Antoni
Porta Sant Antoni
S’Aranjassa
(Hotel Miraflores)
09:30
09:00
07:15
20:30
21:00
21:15
06:05
05:40
22:05
21:45
Camí Vell de Bunyola, 92
Laborables, dissabtes i festius
Frequèncía mitjana: 60 minuts
Ctra Llucmajor, 254
Tramuntana, 9
Xabec, 2
08:30
08:00
06:50
19:30
20:00
20:45
Frequèncía mitjana: 60 minuts
Porta Sant Antoni
17:30 18:30 19:30 20:30
07:22
07:35
23:00
23:20
Coronel Beorlegui, 27
Coronel Beorlegui, 43
Coronel Beorlegui, 57
Coronel Beorlegui, 73
Coronel Beorlegui, 95
Coronel Beorlegui, 115
Coronel Beorlegui, 139
Cra. Esporles, 25
Cra. Esporles, 43
Cra. Esporles, 65
Cra. Esporles,105
Cra. Esporles s/n
Establiments
Cra. Esporles s/n
Cra. Esporles, 203
Cra. Esporles, 221
Es Montant
Plaça d’Espanya
Frequèncía mitjana: 15 minuts
06:54
07:08
22:07
22:26
(Centre Hospitalari)
06:45
06:23
22:30
22:00
07:30
07:00
06:20
18:30
19:00
20:15
Primeres sortides Sindicat
Primeres sortides Son Roca
Darreres sortides Sindicat
Darreres sortides Son Roca
Son Riera
31
(Coll d’en Rabassa)
11:30
07:10
06:45
22:20
22:10
Carrer Manacor
S’Aranjassa
Frequèncía mitjana: 20 minuts
Frequèncía mitjana: 30/60 minuts en cada sentits
Prim. sort. Sindicat
Prim. sort. d’Establiments
Darr. sort. Sindicat
Darr. sort. d’Establiments
Frequèncía mitjana: 20 minuts
Eusebi Estada
Pl. d’espanya
Grans Magatzems
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 1
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 29
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 39
Joan Maragall (Gesa)
Joan Maragall, 35
Es Portixol
Capità Ramonell Boix, 36
Capità Ramonell Boix, 77
Capità Ramonell Boix, 107
La Gruta
Cardenal Rossell, 1
Cardenal Rossell, 23
Cardenal Rossell, 65
10:30
07:00
06:30
21:30
21:00
21:40
18
Sindicat
Av. Alexandre
Rosselló, 27
Av. Joan March, 9
General Riera, 9
General Riera, 17
General Riera, 35
General Riera, 80
General Riera, 77
General Riera, 105
General Riera, 113
Centre Comercial
Coronel Beorlegui, 16
Sant Joan de Déu
17:00 18:00 19:00 20:00
06:28
06:41
21:18
21:32
Prim. sort. Sindicat
Prim. sort. d’Establiments
Darr. sort. Sindicat
Darr. sort. d’Establiments
Frequèncía mitjana: 15 minuts
Dissabtes
Hospital Sant Joan de Déu
Laborables Son Dureta-Son Cotoner
06:00
06:14
20:52
21:05
06:20
06:35
01:20
01:35
Laborables
Festius
Son Dureta
Prim. sort. S.Dureta-Políg.Llevant
Prim. sort. S.Dureta-Son Cotoner
Darr. sort. S.Dureta-Políg.Llevant
Darr. sort. S.Dureta-Son Cotoner
06:10
06:20
01:00
01:18
30
Av. Picasso, 21, 41, 61
Son Dureta
Cami de Gènova, 60
Cami de Gènova, 100
Illes Balears, 224
Illes Balears
Son Dureta
Primeres sortides Son Vida
Primeres sortides Son Xigala
Primeres sortides Son Gotleu
Darreres sortides Son Vida
Darreres sortides Son Xigala
Darreres sortides Son Gotleu
Frequèncía mitjana: 30/60 minuts
Sindicat
Prim. sort. Sindicat
Prim. sort. d’Establiments
Darr. sort. Sindicat
Darr. sort. d’Establiments
Frequèncía mitjana: 30 minuts
Son Armadans
06:00
06:10
20:40
20:50
06:00
06:05
00:30
01:00
09:00
09:15
09:00
19:50
21:40
22:13
22:05
19:50
( Circular esquerra )
Son Dureta
Eusebi Estada
Andrea Doria 7, 25, 41
Pl. d’espanya
Monsenyor Palmer
Av. Alexandre Rossello,5
Moll Vell
Escola Graduada
Joan Maragall
Porta des Camp
Joan Maragall (Gesa)
Manuel Azaña
Joan Maragall (Gesa)
Manuel Azaña
Joan Maragall, 42
Fr. Pi i Margall
Es Portixol
Andriá Ferran, 36
Capità Ramonell Boix, 56
Metge J. Darder, 5, 35
Jacint Verdaguer, 32, s/n Capità Ramonell Boix,100
M. Fleta, 2
Capità Ramonell Boix, 144
T. Lluís de Victòria, 11
La Gruta
T. Villanueva Cortés
Cardenal Rossell, 1
Carrer E, 35
Miquel Arcas
Cardenal Rossell, 36
Guillem Forteza, 27
Cardenal Rossell, 90
Uruguai
(Coll d’en Rebassa)
Cementiri
Can Caimari, 22
Salvador Dalí, 5
Hospital Sant Joan de Déu
Policlínica
Camí de Can Pastilla, 46
J. Ripoll Trobat, 25
07:30
07:45
23:00
23:00
07:05
07:30
22:30
22:30
06:35
07:10
22:05
22:10
Establiments
* Aquesta sortida serà des de la Plaça d’Espanya
Ronda Urbana
Prim. sort. S.Dureta-Políg.Llevant
Prim. sort. S.Dureta-Son Cotoner
Darr. sort. S.Dureta-Políg.Llevant
Darr. sort. S.Dureta-Son Cotoner
Primeres sortides Rafal Nou
06:05
Primeres sortides Son Dureta
06:45
Darreres sortides Rafal Nou
21:40
Darreres sortides Son Dureta
21:50
Frequèncía mitjana: 20-25 minuts
16
Frequèncía mitjana: 10 minuts
29
Son Cotoner
05:45 *
05:50
00:15
00:45
09:30
06:50
06:20
20:30
20:50
21:10
08:30
06:40
06:10
19:30
20:40
20:50
Primeres sortides Son Vida
07:37 08:28 09:32 10:37
Primeres sortides Son Xigala
06:20 06:40 06:58 07:11
Primeres sortides Son Gotleu
06:00 06:15 06:30 06:40
Darreres sortides Son Vida
18:36 19:42 20:26 21:30
Darreres sortides Son Xigala
20:04 20:48 21:10 22:20
Darreres sortides Son Gotleu
20:45 21:15 21:40 22:10
Frequèncía mitjana: Matí: 13/60 min. - Capvespre: 22/60 min.
Establiments
Laborables, dissabtes i festius
Prim.sort. de Plaça de la Reina
Prim. sort. de Platja de Palma
Darr. sort. de Plaça de la Reina
Darr. sort. de Platja de Palma
Primeres sortides Son Vida 07:35
Primeres sortides Son Xigala 06:20
Primeres sortides Son Gotleu 06:00
Darreres sortides Son Vida
18:30
Darreres sortides Son Xigala 20:20
Darreres sortides Son Gotleu 20:40
Frequèncía mitjana: 10-60 minuts
Festius
S’Arenal
07:20
07:15
07:05
09:20
22:00
21:50
21:40
20:20
07:00
07:10
23:00
23:00
06:40
07:00
22:30
22:30
06:20
06:40
22:05
22:10
Festius
Plaça de la Reina (Catedral)
Sindicat
Passeig des Born
Grans Magatzems
Plaça del Mercat
Plaça d’Espanya
Via Roma, 1
Comte de Sallent, 8
Comte de Sallent, 16
Plaça d’Espanya
General Riera, 30
Grans Magatzems
General Riera, 54
Av.Gab.Alomar i Villalonga,1
Av.Gab.Alomar i Villalonga,29
General Riera, 78
Av.Gab.Alomar i Villalonga,39 General Riera, 104
Joan Maragall (Gesa)
General Riera, 120
Joan Maragall, 35
Es Portitxol
General Riera, 142
Capità Ram.Boix, 107,77,36
Centre Comercial
La Gruta
Coronel Beorlegui, 16
Cardenal Rossell, 23, 1
(Centre Hospitalari)
Cardenal Rossell, 65
Coronel Beorlegui, s/n
(Coll d’en Rebassa)
Camí de Can Pastilla, 37
Coronel Beorlegui, 56
Camí de Can Pastilla
Coronel Beorlegui, 84
Camí de Can Pastilla
Octavi August, 1 (H.Linda) Coronel Beorlegui, 110
Tramuntana, 9
Coronel Beorlegui, 95
Manuela de los Herreros
Coronel Beorlegui, 146
y Sora ( Hotel el Cid )
Manuela de los Herreros Coronel Beorlegui, 182
y Sora ( Hotel Java )
Cra. Esporles, 26
S.Fontanelles(Aquàr.Palma)
Cra. Esporles, 52
Marbella (Apart. Ses Veles)
Cra. Esporles, 76
Marbella(Hotel Caballero)
Marbella, 51 (Hotel Cupido)
Cra Esporles s/n
Marbella, 61
Cra. Esporles s/n
Marbella (Hotel Acapulco)
Establiments
Mar Tirrena (H.Garonda)
Llaut, 17 (Riu Palace)
Cra. Esporles, 178
Llaut (Hotel San Francisco)
Cra. Esporles, 186
Llaut (Hotel Neptuno)
Cra. Esporles, 206
Llaut (Golf Fantasía)
Balneari 1, 2, 3, 4
Es Montant
(Hotel Linda)
Ctra. Manacor
Festius
( Per Can Pastilla )
( Circular dreta )
Hospital Son Llàtzer
Son Dureta
Av. Picasso 30, 50, 62
Av. del Cid, 17, 37, 63
J. Ripoll Trobat 32
C. Comercial Mercapalma
Policlínica
Tramuntana, 9 (C. Pastilla)
Salvador Dalí 54
Octavi August (C.Pastilla)
Cementiri
C. Can Pastilla (Rent a Car)
Uruguai
C. de Can Pastilla (Babalú)
Guillem Forteza 20
Sant Joan de Déu
Miquel Arcas 4
Cardenal Rossell
S. F. de Sales 72
(Coll d’en Rabassa)
Carles Riba 38
Cardenal Rossell 23
Joan Bonet 1
(Ciutat Jardí)
T. Villanueva Cortés
Cardenal Rossell 1
T. Lluis de Victoria, 6
La Gruta
M. Fleta, 1
Ramonell Boix, 105
Jacint Verdaguer
Ramonell Boix , 77, 36
Jacint Verdaguer, 7
(Es Molinar)
Gabriel Maura 19
Es Portixol
Nicolau de Pacs 3
Joan Maragall, 35
Carrer Manacor 28
Manuel Azaña
Manuel Azaña 16, s/n
(Polígon de Llevant)
Porta des Camp
Manuel Azaña
Parc de la Mar
(Polígon de Llevant)
Es Jonquet
Francesc Pi i Margall
Andrea Doria 6, 22, 42
Arquebisbe Aspàreg, 8
Son Dureta
(Pere Garau)
Cami de Gènova, 60
Arquebisbe Aspàreg, 64
Indalecio Prieto, 14,44,48 Cami de Gènova, 100
(Son Gotleu)
Illes Balears, 224
Biniamar (Es Rafal)
Illes Balears
Son Dureta
Hospital Son Llàtzer
( Per Es Rafal )
Hospital Son Llàtzer
Biniamar (Es Rafal)
Indalecio Prieto, 27, 45
Prim. sortides
Son Llàtzer a Can Pastilla
Prim. sortides
Son Llàtzer al Rafal
Darr. sortides
Son Llàtzer a Can Pastilla
Darreres sortides
Son Llàtzer al Rafal
Laborables i dissabtes
Primeres sortides Rafal Nou
06:00
Primeres sortides Son Dureta
06:12
Darreres sortides Rafal Nou
21:53
Darreres sortides Son Dureta
21:30
Frequèncía mitjana: 10-20 minuts
Platja de Palma - Plaça de la Reina
Plaça de la Reina
Plaça de Joan Carles I
Grans Magatzems
Plaça del Mercat
La Rambla
Manacor,207,137,107,71,31
Baró de Pinopar, 14
Son Malferit
Av. d’Alemanya, 3
Plaça d’Espanya
Ctra. Manacor
Av. Alexandre Rosselló,5
Escola Graduada
Hospital Son Llàtzer
Porta des Camp
Ctra. Manacor
Joan Maragall (Gesa), 42
Es Portitxol
Andorra
Capità Ram.Boix,56,100,144
Andorra, 7
La Gruta
Cardenal Rossell, 1, 36
Plató
Cardenal Rossell, 90
(Coll d’en Rebassa)
Av. del Cid, 28, 52, 70
Camí de Can Pastilla, 46
Ctra. Manacor, 385
Camí de Can Pastilla, 96
Camí de Can Pastilla, 110
Ctra. Manacor
06:50
07:10
23:00
23:00
06:40
07:00
22:30
22:30
06:20
06:40
22:05
22:19
Dissabtes
Platja de Palma
Pl. d’Espanya
06:00
06:12
21:40
22:10
Dissabtes
15
Son Ferriol
Son Sardina
Laborables
Primeres sortides Rafal Nou
Primeres sortides Son Dureta
Darreres sortides Rafal Nou
Darreres sortides Son Dureta
Frequèncía mitjana: 9 minuts
Son Espases, 19
Plànol de Línies i Horaris
06:35
05:55
23:45
23:30
06:10
05:30
23:15
23:00
07:12
07:20
20:36
20:44
07:00
07:08
20:24
20:32
Camí Vell de Bunyola, 74
MARÇ
Primeres sortides Aeroport
Primeres sortides Dic de l’Oest
Darreres sortides Aeroport
Darreres sortides Dic de l’Oest
Frequèncía mitjana: 15 minuts
Prim. sort. Av.Gabriel Al.i Villa.
Prim. sort. Passeig de Mallorca
Darre. sort. Av.Gabriel Al. i Villa.
Darre. sort. Passeig de Mallorca
Frequèncía mitjana: 12 minuts
Son Roca
Laborables
Gran Via Asima
Cami Real (Secar)
08
Laborables, dissabtes i festius (Hivern)
07:15
06:30
02:15
02:30
06:55
06:15
01:45
02:00
Son Rapinya
Laborables
Gremi Ferrers, 32
Monestir de la Real
exemplar
gratuït
06:35
05:55
01:15
01:30
06:10
05:30
00:45
01:00
Laborables
Gremi de Sabaters
TARIFES 2008
Primeres sortides Aeroport
Primeres sortides Dic de l’Oest
Darreres sortides Aeroport
Darreres sortides Dic de l’Oest
Frequèncía mitjana: 15 minuts
Es Rafal Nou
Illetes
Laborables
Gremi de Sabaters, 8
1,10
8,00
0,46
0,93
0,31
Gratuït
17,97
Passeig de Mallorca
Laborables i dissabtes
Camí dels Reis
Els dissabtes, diumenges i festius hi ha servei fins a la UIB
i no passa per dins el Poligon de Can Valero
Son Roca
Itinerari de Son Vida
Polígon Can Valero
Gremi de Sabaters, 2
Gratuït
0,15
0,20
Gratuït
Aeroport
Laborables, dissabtes i festius (Estiu)
Itinerari de Son Xigala
Mª Antònia Salvà, 54
Can Valero, 10
Camí Vell de Bunyola
Tarifa ordinària - billet urbà
Targeta 10 viatges
Residents amb targeta ciutadana
No residents amb targeta ciutadana
Estudiants residents amb targeta
Menor de 15 anys amb targeta resident
Abonament escolar mensual
amb targeta resident 0 universitari
Pensionistes A amb targeta
Pensionistes B-C amb targeta
Familia nombrosa amb targeta resident
Transbordament amb targeta ciutadana
Passeig Mallorca, 38
Can Valero (Col.legi)
(entre línies urbanes diferents i fins
a 90 minuts després de la 1ª picada)
Aeroport - Arribades
Mª Antònia Salvà, 21
Poima, 19
(quan l'origen o destí sigui l'aeroport)
Aeroport - Sortides
Plaça de la Vileta, 175
Camí Vell de Bunyola
1,85
0,93
0,62
0,50
(Gesa)
Camí la Vileta, 137
Son Oliva
Poima, 7
Bitllet normal
Residents, carnet gran i vert amb targeta
Estudiants amb targeta
Familia nombrosa amb targeta
Joan Maragall
Av. d’Alemanya, 6
Camí la Vileta, 115
Eusebi Estada, 82
1,15
1,10
1,00
Porta des Camp
Camí la Vileta, 47
Cementiri
Palma - Cala Blava
Palma - Aquacity
Resta de trajectes
Escola Graduada
Son Moix
Eusebi Estada, 68
3,50
Av. Alexandre
Rosselló, 5
Comte de Sallent, 8
Policlínica Miramar
(Psiquiàtric)
(anada i tornada, vàlid pel mateix dia)
Plaça d’Espanya
Pasqual Ribot, 81
Eusebi Estada,36
Camí de Jesús
Tren Turístic Arenal
Av. d’Alemanya, 3
Pasqual Ribot, 41
Arxiduc Lluís
Salvador, 28
General Riera, 9
REGLAMENTO DEL SERVICIO
DE LOS TRANSPORTES
COLECTIVOS URBANOS
DE PALMA DE MALLORCA
Instituts
Pasqual Ribot, 25
Plaça d’Espanya
Av. Joan March, 5
Via Sindicat
Av. Joan March, 9
31 de Desembre, 19, 33
Rosselló i Caçador, 4
Arxiduc Lluís Salvador
139, 111, 89. 59
Joan Bonet, 10
Carles Riba, 38, 12
Sant Vicenç de Paül, 56
Capità Salom, 83
Cra. de Sóller (Presó)
Cra. de Sóller, 13 (Son Pacs)
Camí dels Reis
Gremi Sabaters
Gremi Boters, 37, 23, 9
Gremi Tintorers
José Salazar, 4
Santiago Álvarez, 8
Camí Vell de Bunyola
Camí na Cerdana, 17
Camí del Reis, 648, 678
Camí 140
Camí 140, 33
Camí 140
Camí 140
Camí 140
Camí 140
REGLAMENT DEL SERVEI DELS
TRANSPORTS COL·LECUS
URBANS DE PALMA
DE MALLORCA
Passeig Mallorca, 7
Plaça d’Espanya
Pasqual Ribot, 1
Grans Magatzems
Av. Alexandre
Rosselló, 27
Acuerdo plenario de 21 de diciembre
de 2006 . BOIB núm. 14,
del 27 de enero de 2007
Sa Faxina
Plaça Fortí, 2
Via Sindicat
Plaça d’Espanya
Av. Alexandre
Arxiduc Lluís Salvador
Rosselló, 27
28, 45, 66, 84
Plaça d’Espanya
Arxiduc Lluís Salvador
102, 124, 148
Eusebi Estada, 45
Cami E, 42
Sant Francesc de Sales, 72
Eusebi Estada, 93
Sant Francesc de Sales, 97
Eusebi Estada, 109
Salvador Espriu, 9
Cra. de Sóller (Presó)
Son Oliva
Cra. de Sóller (Son Pacs)
Gremi Sucrers i Candelers
Camí Vell de Bunyola
Setze de Juliol, 85
Setze de Juliol, 5
Poliesportiu Prínceps
d’Espanya
Gremi de Teixidors, 1
Gran Via Asima
Gremi de Teixidors, 25
Gremi Fusters, 33
Gremi Tintorers, 25
Gremi de Teixidors, 33
Santiago Álvarez, 6, 1
Camí Vell de Bunyola
Camí Vell de Bunyola, 104
Camí na Cerdana, 22
Camí Vell de Bunyola, 59
Camí dels Reis
(Sa Indioteria)
Camí del Reis, 613
Camí Vell de Bunyola, 65
Camí 140
(Sa Indioteria)
Camí 140
Camí Nou, 45
Camí 140
Camí 140
Camí Nou, s/n
Camí 140
Canonge A.Sancho, 14
Camí 140
Acord plenari de 21 de desembre de
2006 . BOIB núm. 14,
del 27 de gener de 2007
Passeig Marítim, 7
Instituts
Sindicat
Sindicat
El importe económico del transporte
correspondiente a un único viaje se
abonará con moneda de curso legal y en
cualquier caso con moneda cuya cuantía
máxima no exceda de diez Euros.
Auditòrium
Av. d’Alemanya, 3
Sindicat
Sindicat
L’import
econòmic
del
transport
corresponent a un únic viatge s’abonarà
en moneda de curs legal i en tot cas en
moneda on la quantia d’aquesta no
excedeixi de deu Euros.
Passeig Marítim s/n
Grans Magatzems
Plaça d’Espanya
Porta Sant Antoni
El billete deberá conservarse en
perfectas condiciones hasta el final del
trayecto.
Can Barbarà
Porta Sant Antoni
Porta Sant Antoni
Grans Magatzems
Plaça d’Espanya
Comte de Sallent, 16
Camí de Jesús
Camí de Jesús(Psiquiàtric)
Cementiri
Polígon Can Valero
Poima, 6
Poima, 26
Can Valero(Col·legi)
Can Valero, 5
Camí dels Reis, 12
Monestir de la Real
Camí Real (Secar)
Camí Real, 22
Son Porró
Camí Real
Camí Real, 32
Camí Real
Camí Real (Can Rave)
Camí Real,48 (Ca ses Monges)
Cami Real, 56
Camí Real
Son Espanyol
C/ Mallorca
Ed. Guillem Cifre
Residència
Ed. Son Lledó
Ed. Beatriu de Pinos
Ed. Anselm Turmeda
Ed. Ramón Llull
Sindicat, 63
El bitllet s’haurà de conservar en
perfectes condicions fins al final del
trajecte.
C/ Portopí, 8
Can Barbarà
Passeig Marítim s/n
Auditòrium
Passeig Marítim, 2
Es Jonquet
Av. Argentina, 25
Passeig Mallorca, 18
Passeig Mallorca, 38
Comte de Sallent, 14
Plaça d’Espanya
Grans Magatzems
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 1
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 29
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 39
Joan Maragall (Gesa)
Aeroport (benzinera)
Aeroport - Arribades
Club de Mar
Tomàs Rul.lan,
Sindicat, 63
60, 42, 31, 3 (S. Gotleu)
Plaça d’Espanya
Manacor,2,38,70,90,138
Av. Alexandre Rosselló, 9
Comte de Sallent, 16
Plaça d’Espanya
Instituts
Av. d’Alemanya, 3
Baró de Pinopar, 14
Miquel del Sants Olivers
La Rambla, 12
Plaça Barcelona
Plaça del Mercat
Plaça de Joan Carles I, 5
F. Martí Mora, 34
Av. Jaume lll, 21
F. Martí Mora, 74
Caro, 7, 23, 53
Barrera, 8, 51
Salvador Dalí, 5
Dragonera, 21
Policlínica Miramar
Camí de Son Rapinya, 24
Camí de Son Rapinya s/n
Son Moix
Camí de Son Rapinya
105, 57, 35
Camí la Vileta, 56
Camí Son Rapinya(Son Quint)
Camí la Vileta, 84
Mussol (Accés urb.Son Xigala)
Mussol, 18 (Son Xigala)
Camí la Vileta, 130
Pisa, 24 (Son Xigala)
Plaça de la Vileta
Concha Espina
Son Xigala ( Ambulatori )
Mª Antònia Salvà, 16
CapoCorb, 1
Mª Antònia Salvà, 54
Almadrà
Turixant, 1
Cap Enderrocat, 10
Turixan s/n
Cap Formentor, 10
Turixant, 29
Marola, 14
Rvdo. Gabriel Bestard, 7
Hotel Son Vida
Son Roca
Sa Indioteria
Tienen acceso gratuito los niños hasta
cuatro años, siempre que viajen
acompañados de una persona mayor en
posesión de su título de transporte
correspondiente
y
los
menores
residentes con edades entre cinco y ocho
años, siempre que utilicen en sus
desplazamientos el título correspondiente.
(estació marítima)
Sindicat
Son Dureta
Tomàs Rul.lan, 60(Son Gotleu)
Indalecio Prieto, 27
Illes Balears, 224, s/n
Indalecio Prieto, 9
Base Militar
Reis Catòlics, 89, 25
Camí de Gènova 100
Manacor ,107, 75, 33
Camí de Gènova 60
Grans Magatzems
Son Dureta
Plaça d’Espanya
Andrea Doria, 14, 22, 42
Comte de Sallent, 8
Plaça Progrés
Via Roma, 1
Comte Barcelona, 4
La Rambla
Ramón i Cajal, 14
Plaça del Mercat
Plaça Fortí, 5
Plaça de Joan Carles I, 3
Instituts
Av. Jaume III, 22
Comte de Sallent, 16
Indústria, 8, 44
Plaça d’Espanya
Llibertat, 22, 36
Grans Magatzems
Dragonera, 14
Aragó, 25
Camí de Son Rapinya
Fco. Manuel de los
4, 29, 38
Herreros, 3, 33
Camí de Son Rapinya, s/n
Arquebisbe Aspareg, 5
Camí de Son Rapinya
48, 74
Arquebisbe Aspareg, 61
Indalecio Prieto, 27, 9 Camí Son Rapinya(SonQuint)
Cr. Mussol, 21(Son Xigala)
Mare de Deu de
Montserrat, 58, 34
Cr. Mussol, 7(Son Xigala)
Pare Joan Crespí, 8
Florència, 14(Son Xigala)
Pardo Bazán, 26
Heura, 41, 19, 8
Son Xigala(Ambulatori )
Mestre Chapi, 13, 27
Cr. Raixa
Baltasar Valentí
Raixa, 11
Mimosa
Hotel Son Vida
Son Gibert
Biniamar
Son Cladera
Tenen accés gratuït els nins fins a quatre
anys, sempre que viatgin acompanyats
d’una persona major en possessió del seu
títol de transport corresponent i els
menors residents amb edats compreses
entre cinc i vuit anys, sempre que utilitzin
en els seus desplaçaments el títol
corresponent.
Port de Palma
(estació marítima)
Son Gotleu
Son Dureta
Son Bonet
Son Dureta
Antoni Maura, 42
Andrea
Doria, 41
Antoni Maura, 8
Verge de Lluc
Andrea Doria, 25
Son Rul·lan
Andrea Doria, 7
Aragó, 256, 286
Son Fuster
Plaça Progrés
Aragó, 184, 212
Caro, 7
Can Capes
Aragó, 134
Passeig Mallorca, 7
Els Hostalets
Aragó, 20, 44
Instituts
Av. Alexandre Rosselló, 27
Av.
d’Alemanya,
3
Av. Joan March, 5
Av. d’Alemanya, 3
Av. Joan March, 5
Baró de Pinopar
Av. Alexandre
La Rambla
Rosselló, 27
Plaça del Mercat (Audiència)
Plaça Joan Carles I
Nuredduna, 10
Av. Jaume III, 19
Fco. Manuel de los
Caro, 7
Herreros, 2
Plaça del Progrés
Fco. Manuel de los
Marquès de la Sènia,37,11
S’Aigua Dolça
Herreros, 30
Plaça Gomila
Av. Joan Miró,145,121, 83
Arquebisbe Aspareg, 8
Portopí (Centre Comercial)
Arquebisbe Aspareg, 64
Av. Joan Miró s/n
Av.Joan Miró, 243 (Marivent)
Indalecio Prieto, 14
Av. Joan Miró, 273
Indalecio Prieto, 44
Cala Major
Av. Joan Miró, 299
Mare de Deu de
Montserrat, 61
Cala Nova
Ctra. Andratx (H. Maricel)
Pare J. Boscana, 20
Passeig Illetes, 8
Passeig Illetes (H.Bonanza)
Baladre, 2
Passeig Illetes, 62, 64
Biniamar
Platja
Son Espanyol
En aras del civismo y de la buena
educación, los usuarios deberán ceder
los asientos a aquellas personas que más
los puedan necesitar (personas de la
tercera edad, mujeres embarazadas o
personas que porten en sus brazos a
lactantes).
Portopí
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 1
Son Roca
11
Tenint en compte el civisme i la bona
educació, els usuaris hauran de cedir els
seients a aquelles persones que més ho
puguin necessitar (persones de la tercera
edat, dones embarassades o persones
que duguin en els seus braços nadons).
Dic de l’Oest, 1
Pont d’Inca
Son Bonet
Antoni Maura, 73
Antoni Maura, 29
Verge de Lluc
Son Rul·lan
Av. Gabriel Alomar i
Villalonga, 1
Aragó, 271, 257, 224
Son Fuster
Aragó, 185
Can Capes
Aragó, 135
Travessa d’en Ballester
Els
Hostalets
(Nous Jutjats)
Aragó, 47, 25
Grans Magatzems
Plaça d’Espanya
Comte
de Sallent,8
Sa Quartera, 6
Via Roma (Clínica Rotger)
La Rambla
Plaça d.Mercat (Audiencia)
Plaça d’en Coll
Plaça Joan Carles I
Av Jaume III, 22
Catalunya, 2
Comte
de Barcelona, 4
Plaça de Cort
Plaça del Progrés
Marquès de la Sènia, 8, 38
Av. Joan Miró, 16, 24
Passeig des Born
Plaça Gomila
(Catedral)
Av. Joan Miró, 110, 144, 166
Portopí (Cent.Comercial)
Av. Joan Miró, 194
A.Joan Miró,248 (Marivent)
Joan Carles I, 1
Joan Miró,270 (H.NixePalace)
Cala Major
Av. Joan Miró, 320
Av.Jaime III, 21
Cala Nova
Ctra. Andratx (H.Maricel)
Passeig Illetes, 4, 16
Passeig Illetes (H.Bonanza)
Passeig Mallorca, 38
Passeig Illetes
Passeig Illetes, 41, 57
Platja
Son Rapinya - Son Gotleu
10
9
Si s’accedeix al bus amb cotxets d’infant,
s’hauran de col·locar a la plataforma
central del vehicle, accionant tots els
mecanismes de seguretat del cotxet
(frens, cinturons, etc.), i romanent l’infant
a l’interior d’aquest durant tot el trajecte
del viatge. En tot moment la persona
adulta serà responsable de la custòdia de
l’infant i el seu cotxet.
Museu de Sant Carles
Av. Gabriel Alomar i Villalonga
Es Rafal Nou - Son Dureta
8
Si se accede al bus con cochecitos de
bebé, se deberán colocar en la
plataforma
central
del
vehículo
accionando todos los mecanismos de
seguridad
del
cochecito
(frenos,
cinturones, etc.), y manteniendo al bebé
en el interior del mismo durante todo el
trayecto del viaje. En todo momento la
persona adulta será responsable de la
custodia del bebé y su cochecito.
Escola Nàutica
Museu de Sant Carles
Dic de l’Oest, 2
Portopí
Port de Palma
Escola Nàutica
Pont d’Inca - Illetes
7
A les Oficines d’Atenció a l’Usuari
existiran a disposició dels passatgers
fulles de reclamacions en les que
qualsevol viatger podrà realitzar quantes
observacions, queixes i reclamacions
relacionades amb la prestació del servei
estimi oportunes.
Dic de l’Oest
Circumval.lació Centre Històric
5
En las Oficinas de Atención al Usuario
existirán a disposición de los pasajeros
hojas de reclamaciones en las que
cualquier viajero podrá realizar cuantas
observaciones, quejas y reclamaciones
relacionadas con la prestación del
servicio estime oportunas.
Aeroport-Ciutat-Port
3
Josep Anselm Clavé, 5
ES 07002 Palma de Mallorca
Fax: 971 295 130
www.emtpalma.es
Tels: 971 214 444
2
1
Palma
C. Ratjada
Manacor
Cala Millor
Porto Cristo
Porto Colom
Cala Pi
Colonya
de Sant Jordi
Cala Santanyi

Documentos relacionados