Sanontoja: Akateemiset fraasit | Lopetus (espanja-hollanti)

Comentarios

Transcripción

Sanontoja: Akateemiset fraasit | Lopetus (espanja-hollanti)
bab.la Sanontoja: Akateemiset fraasit | Lopetus
espanja-hollanti
Lopetus : Yhteenveto
En la introducción de este
trabajo mencionamos...
We zijn dit werkstuk
begonnen met de these ...
Tutkielman yhteenvedon
aloitus
La discusión anterior ha
tenido la intención de...
De voorafgaande discussie
heeft getracht te ...
Mitä tutkielmassa on yritetty
saavuttaa
Las hipótesis fueron
examinadas con los datos
relacionados con...
De hypothesen werden
getoetst met behulp van
gegevens die ... omvatten.
Aineiston kuvaus ja kuinka
käytit sitä väitteesi
todistamiseksi
En resumen,...
Samengevat ...
Yleinen avaus tutkielman
tavoitteiden kuvaamiseen
En síntesis,...
Samenvattend ...
Yleinen avaus, mitä olet
halunnut saavuttaa
tutkielmalla
Creemos que nuestro estudio
contribuye a mejorar el
entendimiento académico de
los factores...
Wij denken dat onze studie
het academische begrip voor
de factoren van ... vergroten
kan.
Yleiskuva tutkielmasta ja
lopputuloksen toteaminen
En definitiva,...
Al met al ...
Yleinen arvio tutkielmasta
En términos generales,...
Over het geheel ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nos lleva a la conclusión de
que...
... leidt ons tot de conclusie
dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota
tukevat vankat perustelut
Los argumentos antes
mencionados prueban que...
De bovengenoemde
argumenten bewijzen dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota
tukevat vankat perustelut
Podemos evidenciar que...
Voor ons wordt daaruit
duidelijk dat ...
Varman loppupäätelmän
antaminen tukevien
perustelujen esittelyn jälkeen
Todo esto apunta a...
Alles wijst erop dat ...
Selkeän loppupäätelmän
antaminen tukevien
perustelujen kirjoittamisen
jälkeen
Tener un mejor entendimiento
de... puede ayudar a
develar...
Het begrip voor ... kan helpen
... te openbaren.
Todisteiden esittäminen, jotka
tukevat loppupäätelmääsi
En resumen...
Over het geheel genomen ...
Löydöstesi puolueeton
arviointi
Debemos mencionar ciertas
restricciones que tuvo nuestro
estudio y algunas áreas que
pueden ser analizadas en el
futuro...
Een reeks van beperkingen in
onze studie en de daaruit
ontstane toekomstige
onderzoeksgebieden moeten
op deze plaats worden
genoemd ...
Rajoituksien listaus mukana
tutkielman yhteenvedossa
Así, nuestra tesis establece
que hay cierto número de
factores...
Daarom luidt onze these dat
er een reeks van factoren is,
die ...
Selkeä johtopäätös
Sin duda, algunas de las
proposiciones que hemos
ofrecido no son totalmente
nuevas...
Natuurlijk zijn sommige van
de door ons aangeboden
voorstellen niet geheel uniek
...
Muilta lainatut ajatukset
Sin embargo, planteamos que
Wij denken echter dat ons
Tutkielman tärkeimpien
Nuestro estudio da pie a un
Onze studie dient als
Kerrotaan mitä ilmiötä
Lopetus : Tiivistelmä
1/2
bab.la Sanontoja: Akateemiset fraasit | Lopetus
espanja-hollanti
la contribución de nuestro
trabajo se basa en tres
áreas...
werkstuk op drie gebieden
een bijdrage heeft geleverd ...
johtopäätösten korostaminen
proceso de entendimiento...
mogelijkheid om het proces
van ... te begrijpen.
tutkielma yritti selittää
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Documentos relacionados