JORNADES DEL RANXO MARINER JORNADES DEL RANXO

Comentarios

Transcripción

JORNADES DEL RANXO MARINER JORNADES DEL RANXO
V
JORNADES
DE LA
CUINA DEL
RAN
XO
MA
RI
NER
18 de setembre | 12 d'octubre
Vinaròs 2015
RAN
XO
MA
RI
NER
Moltes són les jornades gastronòmiques
que s'organitzen anualment a Vinaròs
gràcies a un ric teixit de restauradors que
s’esforcen permanentment a oferir una
cuina de qualitat i innovadora. Després
de la VIII edició de les Jornades de Cuina
del Llagostí de Vinaròs, el calendari
anual d'esdeveniments gastronòmics de
Vinaròs continua amb la V edició de les
Jornades de Cuina del Ranxo Mariner.
En aquesta ocasió participen un total de
11 restaurants.
Aquestes jornades tenen com a principal
atractiu degustar les receptes que els
pescadors de Vinaròs han elaborat
tradicionalment a bord i a peu de
barca, durant la seua jornada laboral,
utilitzant el peix i el marisc fresc com
a matèria primera principal. Així, trien el
menú que trien, tindran la possibilitat de
tastar les especialitats dels pescadors
vinarossencs: el suquet de peix i l'arròs
a banda o fideus del suquet.
Del 18 de setembre al 12 d'octubre les
jornades del Ranxo Mariner us esperen
a Vinaròs.
Bon profit!
Muchas son las jornadas gastronómicas
que se organizan anualmente en Vinaròs
gracias a un rico tejido de restauradores
que se esfuerzan permanentemente
en ofrecer una cocina de calidad e
innovadora. Después de la VIII edición de
las Jornadas de Cocina del Langostino de
Vinaròs, el calendario anual de eventos
gastronómicos de Vinaròs continua con
la V edición de las Jornadas de Cocina
del Rancho Marinero. En esta ocasión
participan un total de 11 restaurantes.
Estas jornadas tienen como principal
atractivo degustar las recetas que los
pescadores de Vinaròs han elaborado
tradicionalmente a bordo y a pie de barca
durante su jornada laboral, utilizando
el pescado y el marisco fresco como
materia prima principal. Así, escojan el
menú que escojan, tendrán la posibilidad
de degustar las especialidades de los
pescadores vinarocenses: el suquet
de peix y el arroz a banda o fideos del
suquet.
Del 18 de septiembre al 12 de octubre
las jornadas del Rancho Marinero os
esperan en Vinaròs.
Buen provecho!
Domènec Fontanet Llàtser
Regidor de Turisme de Vinaròs
Domènec Fontanet Llàtser
Concejal de Turismo de Vinaròs
3
Restaurant
Bergantín
C. del Varador, s/n
Tel. 964 455 990
Bicicleta i aperitiu
Bicicleta y aperitivo
Daus de tonyina a la planxa
Dados de atún a la plancha
Can Chus
C. Terrassa, 6
Tel. 622 938 119
Polp amb allioli
Pulpo con alioli
Bicicleta i aperitiu
Bicicleta y aperitivo
Musclos de la zona a la marinera
Mejillones del terreno a la marinera
Timbal de sépia a la planxa
amb saltat d’allets i favetes
Timbal de sepia a la plancha
con salteado de ajitos y habitas
Suquet de peix
Suquet de pescado
Suquet de peix de roca
Suquet de pescado de roca
Arròs a banda o fideus del suquet
Arroz a banda o fideos del suquet
Arròs a banda
Arroz a banda
POSTRES / POSTRE
Músic
Músico
Postres casolanes
Postre casero
CELLER/ BODEGA
CELLER / BODEGA
Vi DO Terra Alta o cava.
Aigües minerals
Vino DO Terra Alta o cava.
Aguas minerales
28 €
IVA INCLÒS
4
Vi o cava i aigua
Vino o cava y agua
Café
Café
28 €
IVA INCLÒS
5
Restaurant
C’Antonio
Passeig de Colom, 13
Tel. 964 459 825 / 630 965 364
Bicicleta i aperitiu
Bicicleta y aperitivo
Llagostins amb allioli
Langostinos con alioli
Bar-Restaurant
Folet
C. Costa i Borràs, 58
Tel. 964 451 597 / 693 959 310
Ensalada verda o ensalada marinera
Ensalada verde o ensalada marinera
Suquet de peix
Suquet de pescado
Calamarsons, musclos o camalars
(a escollir)
Chipirones, mejillones o calamares
(a escoger)
Suquet de peix
Suquet de pescado
Postres de la casa
Postre de la casa
6
Rossejat o fideus del suquet
Rossejat o fideos del suquet
CELLER / BODEGA
CELLER/ BODEGA
Vi o cava i aigua
Vino o cava y agua
Vi o cava i aigua
Vino o cava y agua
Café
Café
Café
Café
28 €
Barqueta
Montadito
Calamarsons amb allets tendres
Chipirones con ajitos tiernos
Arròs a banda o fideus del suquet
Arroz a banda o fideos del suquet
IVA INCLÒS
Bicicleta i aperitiu
Bicicleta y aperitivo
Postres
Postre
28 €
IVA INCLÒS
7
Restaurant
La Isla
Passeig de Sant Pere,5
Tel. 964 452 358
Bicicleta i aperitiu
Bicicleta y aperitivo
Guisat de sepionet de la punxa
amb oli mil·lenari
Guisado de sepionet de la punxa
con aceite milenario
Restaurant
El Langostino
de Oro
C. de Sant Francesc, 31
Tel. 964 451 204
Llagostins de Vinaròs a la sal
Langostinos de Vinaròs a la sal
Suquet de peix
Suquet de pescado
Suquet de peix
Suquet de pescado
Arròs a banda o fideus del suquet
Arroz a banda o fideos del suquet
Arròs a banda o fideus mariners
o sopa de barca
Arroz a banda o fideos marineros
o sopa de barca
Pastís Tatin tradicional
Tarta Tatin tradicional
Vi o cava i aigua
Vino o cava y agua
Café
Café
Café
Café
28 €
8
CELLER / BODEGA
Vi Conde de Caral
o cava i aigua
Vino Conde de Caral
o cava y agua
IVA INCLÒS
Calamarsons amb ceba i llagostins
Chipirones encebollados y langostinos
Patata de mar amb polp
gratinat amb allioli
Patata de mar con pulpo
gratinado con alioli
POSTRES / POSTRE
CELLER/ BODEGA
Bicicleta i aperitiu
Bicicleta y aperitivo
Postres casolans
Postres de la casa
28 €
IVA INCLÒS
9
Restaurant
Nou
Parada
C. Sant Cristòfol, 2
Tel. 964 826 114/686 343 380
Bicicleta i aperitiu
Bicicleta y aperitivo
Llagostins de Vinaròs amb rom
Langostinos de Vinaròs al ron
Restaurant
L’Olivera
C. de l’Arxipreste Bono, 28
Tel. 964 456 978
Calamars casolans a la romana
Calamares caseros a la romana
Suquet de peix
Suquet de pescado
Arròs a banda o fideus del suquet
Arroz a banda o fideos del suquet
Arròs a banda o fideus a la marinera
Arroz a banda o fideos a la marinera
Assortiment de postres Nou Parada
Surtido de postres Nou Parada
10
Postres casolanes
Postres de la casa
CELLER/ BODEGA
CELLER / BODEGA
Vi o cava i aigua
Vino o cava y agua
Vi o cava i aigua
Vino o cava y agua
Café
Café
Café i glopet
Café y chupito
28 €
Sépia saltada amb favetes,
alls tendres i gambes
Sepia salteada con habitas,
ajos tiernos y gambas
Llagostins amb salsa moscovita
Langostinos con salsa moscovita
Suquet de peix
Suquet de pescado
IVA INCLÒS
Bicicleta i aperitiu
Bicicleta y aperitivo
28 €
IVA INCLÒS
11
5LX&HUYRO
Teruel
Can Chus
El Langostino de Oro
Nou Parada
Rafel
lo Cristalero
L’Olivera
3ODWMDGHO
&ORW
Bergantín
r
C. Varado
Folet
3RUW
12
&OXE1jXWLF
C'Antonio
La Isla
Vinya d’Alòs
3ODWMDGHO)RUWt
3ODWMDGH
)RUDGHO)RUDW
13
Restaurant
Rafel lo
Cristalero
C. de Cervantes, 2
Tel. 964 402 048
CELLER A ESCOLLIR / BODEGA A ESCOGER
Vi negre DO Rioja o vi blanc
DO Rueda Verdejo,
cava brut nature o aigua
Vino tinto DO Rioja o vino blanco
DO Rueda Verdejo,
cava brut nature o agua
Café
Café
28 €
IVA INCLÒS
14
Bicicleta i aperitiu
Bicicleta y aperitivo
Calamars amb faves
Calamares con habas
Hostal
Teruel
Av. de Madrid, 34
Tel. 964 400 424
Bicicleta i aperitiu
Bicicleta y aperitivo
Calamarsons a la graella i allada marinera
Chipirones a la parrilla y ajada marinera
Sepionet de la punxa a la planxa
i torrada de pa amb allioli
Sepionet de la punxa a la plancha
y tostada de pan con alioli
Llagostins i fideus de calamarsó
amb salsa americana
Langostinos y fideos de chipirón
en salsa americana
Suquet de peix
Suquet de pescado
Navalles del Delta a la planxa
Navajas del Delta a la plancha
Arròs a banda o fideus del suquet
Arroz a banda o fideos del suquet
Suquet de peix
Suquet de pescado
Postres artesanes
Postres artesanos
Arròs a banda
Arroz a banda
CELLER/ BODEGA
Vi negre Rioja Antaño,
vi blanc Verdejo, aigua
Vino tinto Rioja Antaño,
vino blanco Verdejo, agua
Postres casolanes
Postre casero
Café
Café
28 €
IVA INCLÒS
15
Restaurant
Vinya
d’Alòs
Passeig de Blasco Ibáñez, 13
Tel. 964 454 962
SI COMPRES AQUÍ...
BON PROFIT!
Bicicleta i aperitiu
Bicicleta y aperitivo
Llom de sardina marinat amb
tomata fumada i pols d’oliva negra
Lomo de sardina marinada con
tomate ahumado y polvo de oliva negra
Llagostins bullits amb salsa tàrtara
Langostinos hervidos con salsa tártara
Compra als comerços adherits a aquesta
campanya i participaràs en el sorteig de
5 sopars/dinars, per a 2 persones, en cada
una de les següents jornades gastronòmiques:
Suquet de peix
Suquet de pescado
Compra en los comercios adheridos a esta
campaña y participarás en el sorteo de
5 cenas/comidas, para 2 personas, en cada
una de las siguientes jornadas gastronómicas:
Arròs a banda o fideus del suquet
Arroz a banda o fideos del suquet
CELLER/ BODEGA
Postres
Postre
JORNADES DE CUINA DE LA GALERA
Compres del 20 de febrer al 7 de març
Vi o cava i aigua
Vino o cava y agua
JORNADES DE CUINA DE LA FIDEUADA
Compres del 18 d’abril al 23 de maig
VI
N
A
RÒS
Pa i salsa
Pan y salsa
Café
Café
JORNADES DE CUINA DEL LLAGOSTÍ
Compres del 20 de juny al 18 de juliol
JORNADES DE CUINA DEL RANXO MARINER
Compres del 5 al 26 de setembre
JORNADES DE CUINA DELS ARROSSOS
Compres del 10 d’octubre al 14 de novembre
16
Acreditada per la Generalitat
Vinaròs
és turisme
Col·labora
IVA INCLÒS
Organitza
28 €
Associació de Comerciants de Vinaròs
Associació de Venedors del Mercat Municipal
Grup de Pastisseria de Vinaròs
Gremi de Forners de Vinaròs
Asociación de Peluquerías de Vinaròs
Associació d’Hostaleria de Vinaròs
17
A
MBÉ EN EL DI
PARTICIPA TA
TAPA.
LA
DE
AL
DI
MUN
LA
INFORMA'T A VINARÒS.
TOURIST INFO
MBIÉN EN EL
PARTICIPA TA
DE LA TAPA.
AL
DI
UN
DÍA M
LA
EN
E
AT
INFÓRM
VINARÒS.
TOURIST INFO
29 DE SETEMBRE
TAPA
+
BEGUDA
3€
Calendari d’activitats Calendario de actividades
gastronòmiques 2015 gastronómicas 2015
La cuina de Vinaròs, segons la temporada,
té diferents colors i aromes, és per això que
al llarg de l’any organitzem una agenda
gastronòmica perquè seguisques gaudint de
Vinaròs i la seua gastronomia.
La cocina de Vinaròs, según la temporada,
tiene diferentes colores y aromas, por lo
que a lo largo de todo el año organizamos
una agenda gastronómica para que sigas
disfrutando de Vinaròs y su gastronomía.
Jornades de Cuina de la Galera
Del 20 de febrer al 22 de març|Del 20 de febrero al 22 de marzo
Jornades de Cuina de la Fideuada
De l’1 de maig al 14 de juny|Del 1 de mayo al 14 de junio
Jornades de Cuina del Llagostí de Vinaròs
Del 10 de juliol al 9 d’agost|Del 10 de julio al 9 de agosto
Tapa tour Llagostí de Vinaròs
Del 10 de juliol al 9 d’agost|Del 10 de julio al 9 de agosto
Festa del Llagostí
6 d’agost|6 de agosto
VINARÒS
DEL 25 DE SETEMBRE AL 12 D’OCTUBRE DE 2015
Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs
21 de setembre|21 de septiembre
Jornades de Cuina del Ranxo Mariner
Del 18 de setembre al 12 d’octubre|Del 18 de septiembre al 12 de octubre
Dia Mundial de la Tapa
Del 25 de setembre al 12 d'octubre|Del 25 de septiembre al 12 de octubre
Jornades de Cuina dels Arrossos
Del 16 d’octubre al 13 de desembre|Del 16 de octubre al 13 de diciembre
19
VISITA VINARÒS
Aprofita el dia per a descobir Vinaròs. Comença la ruta al centre històric, recorrent els
carrers de vianants per contemplar els monuments més destacats, cases modernistes
com la Casa Giner (c. Major) i la Casa Sendra (pl. Jovellar). Recomanem l'entrada a la
Casa Membrillera (c. Socors), actual seu de la Fundació Caixa Vinaròs i que funciona
com una casa museu.
L'església arxiprestal de la Mare de Déu de l'Assumpció és el monument de Vinaròs que
no has de deixar de visitar. Restaurat íntegrament l'any 2013, aquest temple compleix
amb una doble funció de parròquia i fortalesa, fet que la diferencia de la gran majoria
d'esglésies contemporànies. Entre els seus elements més destacables figura la seua
façana retaule declarat Monument històric artístic i les pintures d'arquitectures fingides
ubicades a les façanes.
Caminant cap a la platja, trobaràs la plaça de Sant Agustí, coneguda popularment com
la plaça del Mercat, per trobar-se allí el mercat municipal. Si tens l’oportunitat entra i
visita l’edifici i fixa't en els productes que la mar i la terra ens regalen. Al costat mateix
pots visitar l’Auditori municipal Ayguals d’Izco, antic convent dels frares agustins, seu
actual d’exposicions temporals i actes culturals.
Des d’aquesta plaça tens vista oberta al passeig marítim, un modern passeig de vianants on pots fer una agradable passejada vorejant la platja fins a la desembocadura
del riu Cervol. També pots assistir a l’entrada de les barques de pesca i la posterior
subhasta del peix. Atura’t a la Tourist Info Vinaròs, situada al passeig marítim i lloga de
forma gratuïta les audioguies de Vinaròs, coneixeràs Vinaròs d’una forma dinàmica i
entretinguda, prova-les! També aprofita per tastar els productes més dolços i adquireix
la ruta Vinaròs Llépol a la mateixa oficina. Abans de la posta de sol, és visita recomanada el Santuari de la Misericòrdia, a 6 km del centre urbà, un indret de gran valor
paisatgístic i monumental i des d’on es pot contemplar la plana de Vinaròs, els pobles
veïns i el delta de l'Ebre.
I recorda que al llarg de l'any Vinaròs té diferents sabors (a galera, arròs, fideuada, llagostí...). Descobreix tot el que Vinaròs t'ofereix a: www.turisme.vinaros.es
Aprovecha el día para descubrir Vinaròs. Comienza la ruta en el centro histórico, recorriendo las calles peatonales, y contempla los monumentos más destacados; casas
modernistas como la Casa Giner (c. Major) y la Casa Sendra (pl. Jovellar), recomendamos la entrada a la Casa Membrillera (c. Socors), actual sede de la Fundació Caixa
Vinaròs y que funciona como una casa-museo.
La iglesia arciprestal de la Mare de Deú de l'Assumpció es el monumento de Vinaròs
que no debes dejar de visitar. Restaurado íntegramente en el año 2013, este templo
cumple con una doble función de parroquia-fortaleza, hecho que la diferencia de la gran
mayoría de iglesias contemporáneas. Entre sus elementos más destacados figura su
fachada retablo declarada Monumento histórico-artístico y las pinturas de arquitecturas
fingidas en las fachadas.
Caminando hacia la playa encontrarás la plaza de San Agustín, conocida popularmente como la plaza del Mercado, por situarse allí el mercado municipal, si tienes la oportunidad entra y contempla el edificio y los productos que el mar y la tierra nos proporcionan.
Junto a este edificio, se encuentra el Auditorio municipal Ayguals d’Izco, antiguo convento de los frailes agustinos, sede actual de exposiciones temporales y actos culturales.
Desde esta plaza tienes vista abierta al paseo marítimo, un moderno paseo peatonal
donde puedes dar un agradable paseo costero hasta la desembocadura del rio Cervol.
También puedes asistir a la entrada de las barcas de pesca y la posterior subasta
del pescado. Haz un alto en el camino en la Tourist Info Vinaròs, situada en el paseo
marítimo y alquila de forma gratuita las audioguías de Vinaròs, conocerás Vinaròs de
una forma dinámica y entretenida, pruébalas! También aprovecha para degustar los
productos más dulces y adquiere la ruta Vinaròs Llépol en la misma oficina. Antes de la
puesta de sol, es visita recomendada el Santuario de la Misericordia, a 6 km del centro
urbano, un lugar de gran valor paisajístico y monumental y desde donde se puede contemplar la plana de Vinaròs, los pueblos vecinos y el delta del Ebro.
Y recuerda que a lo largo del año Vinaròs tiene distintos sabores (a galera, arroz, fideuá,
langostino...). Descubre todo lo que Vinaròs te ofrece en: www.turisme.vinaros.es
!
20
VISITA VINARÒS
21
Vinaròs
disseny i impressió:
és turisme
+ Info: www.turisme.vinaros.es
Turisme Vinaròs

Documentos relacionados

IX JORNADES DE LA CUINA DE LA

IX JORNADES DE LA CUINA DE LA recorriendo las calles peatonales, y contempla los monumentos más destacados; casas modernistas como la Casa Giner (c. Major) o la Casa Sendra (pl. Jovellar). Te recomendamos la entrada a la Casa M...

Más detalles

VII Jornades de Cuina de la Galera

VII Jornades de Cuina de la Galera Café, infusió i glopet Café, infusió y chupito

Más detalles