Tapa Tour del Llagostí de Vinaròs

Comentarios

Transcripción

Tapa Tour del Llagostí de Vinaròs
VII LLAGOSTÍ
DE VINARÒS
a a Tour
T
p
15 de juliol | 14 d'agost
VINARÒS 2016
En la cultura gastronòmica de Vinaròs sempre ha estat una tradició fer el vermut amb
una tapa abans de dinar. Després de l’èxit de les anteriors edicions de la Tapa Tour del
Llagostí de Vinaròs, els restaurants de Vinaròs i la Regidoria de Turisme tornen a organitzar
aquesta experiència gastronòmica.
Vosté pot votar quin restaurant ha realitzat la millor tapa emplenant la pàgina final d’aquest
mateix fullet. Per a poder votar haurà d’haver visitat com a mínim 4 dels restaurants
participants i dipositar el seu vot a l'urna habilitada a la Tourist Info Vinaròs.
Tapa del Llagostí + beguda = 5 €
En la cultura gastronómica de Vinaròs siempre ha sido una tradición hacer el vermut con una
tapa antes de comer. Después del éxito de las anteriores ediciones de la Tapa Tour del Langostino
de Vinaròs, los restaurantes de Vinaròs y la Concejalía de Turismo vuelven a organizar esta
experiencia gastronómica.
Usted puede votar qué restaurante ha realizado la mejor tapa rellenando la página final de este
mismo folleto. Para poder votar tendrá que haber visitado como mínimo 4 de los restaurantes
participantes y depositar su voto en la urna habilitada en la Tourist Info Vinaròs.
Tapa del Langostino + bebida = 5€
Dans la culture gastronomique de Vinaròs, boire du vermouth accompagné d’une tapa a toujours été
une tradition avant de passer à table. Après le succès des éditions précédentes du Circuit Tapas de
la Gamba de Vinaròs, les restaurants de Vinaròs et le Conseil municipal du Tourisme organisent à
nouveau cette expérience gastronomique qui fête sa septième édition cette année.
Vous pouvez voter pour le restaurant qui a élaboré la meilleure tapa en remplissant la page finale de
ce livret. Pour pouvoir voter, vous devez avoir visité au moins 4 restaurants participant au concours et
déposer votre vote dans les urnes prévues à cet effet dans l'urne prévue à cet effet à l'Office de Tourisme
de Vinaròs.
Tapa gambas + boisson = 5 €
Restaurant Bergantín
Carrer de Varador, 8. Tel. 964 455 990
Lasanya d'alga nori amb crema de patata i poma sobre maionesa de llagostí
i pols de tomata deshidratada
Lasaña de alga nori con crema de patata y manzana sobre mayonesa de langostino
y polvo de tomate deshidratado
Lasagnes d’algues nori avec crème de pommes de terre et de pommes sur mayonnaise de
gambas et poudre de tomates séchées
Copa de vi, cava, refresc o aigua
Copa de vino, cava, refresco o agua
Verre de vin, cava, soda ou eau
OBERT TOTS ELS DIES EXCEPTE DIUMENGE NIT I DILLUNS
ABIERTO TODOS LOS DÍAS EXCEPTO DOMINGO NOCHE Y LUNES
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE SOIR ET LUNDI
Restaurant El Langostino de Oro
Carrer de Sant Francesc , 31. Tel. 964 451 204
Mont nevat (xampinyó nevat de formatge especiat al xef
i llagostí amb pimentó verd i tomata de penjar)
Monte nevado (champiñón nevado de queso especiado al chef
y langostino con pimiento verde y tomate de colgar)
Mont enneigé (champignon enneigé de fromage aux épices du chef
et gambas au poivre vert et tomates juteuses)
Copa de vi, cervesa o cava
Copa de vino, cerveza o cava
Verre de vin, bière ou cava
OBERT TOTS ELS DIES EXCEPTE DIUMENGE TARDA
ABIERTO TODOS LOS DÍAS EXCEPTO DOMINGO TARDE
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE SOIR
3
Restaurant L a Isla
Passeig de Sant Pere, 5. Tel. 964 452 358
Textures de llagostins amb esponja d'algues i aire de la flor del taronger
Texturas de langostinos con esponja de algas y aire de la flor de azahar
Textures de gambas avec bouquet d’algues et saveur de fleur d’oranger
Copa de vi, cava o cervesa
Copa de vino, cava o cerveza
Verre de cava, vin ou bière
Passeig de Blasco Ibáñez, 18. Tel. 964 455 111
Llagostí al natural i llagostí amb salsa de coco
sobre llit de chutney de pinya i escuma freda de marisc
Langostino al natural y langostino encocado
sobre lecho de chutney de piña y espuma fría de marisco
Gamba nature et gamba au coco
sur un lit de chutney d’ananas et mousse froide de fruits de mer
OBERT TOTS ELS DIES EXCEPTE DIUMENGE NIT I DILLUNS
ABIERTO TODOS LOS DÍAS EXCEPTO DOMINGO NOCHE Y LUNES
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE SOIR ET LUNDI
Copa de vi blanc Rueda, negre Rioja o copa de cervesa
Copa de vino blanco Rueda, tinto Rioja o copa de cerveza
Verre de vin blanc Rueda, vin rouge Rioja ou bière
Restaurant L'Olivera
DE 12 A 14 H I DE 20 A 21.30 H / DE 12H À 14H ET DE 20H À 21H30
Carrer d'Arxipreste Bono, 28. Tel. 964 456 978
Duo de llagostins amb tempura i twister sobre timbal de fruites tropicals caramel·litzades
Dúo de langostinos en tempura y twister sobre timbal de frutas tropicales caramelizadas
Duo de tempura de gambas et twister sur timbale de fruits tropicaux caramélisés
Copa de vi verdejo o cervesa
Copa de vino verdejo o cerveza
Verre de vin Verdejo ou de bière
4
Restaurant Miramar
OBERT TOTS ELS DIES EXCEPTE DIMARTS
ABIERTO TODOS LOS DÍAS EXCEPTO EL MARTES
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF MARDI
Restaurant Nou Parada
Carrer de Sant Cristòfol, 2. Tel. 964 826 114
Llagostins al Mediterrani
Langostinos en el Mediterráneo
Gambas en Méditerranée
Copa de vi, cervesa o cava
Copa de vino, cerveza o cava
Verre de vin, bière ou cava
OBERT TOTS ELS DIES / ABIERTO TODOS LOS DÍAS / OUVERT TOUS LES JOURS
5
Parc de les
Caterinetes
TERUEL
Av. Llibertat
Riu Cervol
Av. Llibertat
EL LANGOSTINO
DE ORO
C. Andorra
NOU PARADA
RAFEL LO CRISTALERO
L’OLIVERA
Platja del
Clot
C. Carles Santos
BERGANTÍN
r
C. Varado
LA ISLA
MIRAMAR
Port
Club Nàutic
6
VINYA D’ALÒS
VOT, VOTO, VOTE
Platja del Fortí
Platja de
Fora del Forat
7
Restaurant Rafel lo Cristalero
Carrer de Cervantes, 2. Tel. 964 402 048
De Sòl de Riu a Aiguadoliva (carpaccio de polp, ortigues de mar amb tempura i llagostí)
De Sòl de Riu a Aiguadoliva (carpaccio de pulpo, ortigas de mar con tempura y langostino)
De Sòl de Riu à Aiguadoliva (carpaccio de poulpe, tempura d’anémones de mer et gambas)
Copa de vi negre Rioja, vi blanc Rueda Verdejo o canya
Copa de vino tinto Rioja, vino blanco Rueda o caña
Verre de vin rouge Rioja, vin blanc Rueda ou bière
DE 12 A 14 H I DE 20 A 22 H, DIMARTS TANCAT
DE 12 A 14 H Y DE 20 A 22 H, MARTES CERRADO
DE 12H À 14H ET DE 20H À 22H, FERMÉ LES MARDIS
Hostal Teruel
Restaurant Vinya d'Alòs
Passeig de Blasco Ibáñez, 13. Tel. 964 454 962
Ou escumat, gules, llagostins sense camisa, amb crema i caviar d'oli d'oliva
Huevo poché, gulas, langostinos sin camisa, con velouté y caviar de aceite de oliva
Œuf poché, civelles, gambas avec velouté et caviar d’huile d’olive
Copa de vi Añacal de Dominio de la Vega DO Utiel Requena, copa de cava
o copa de cervesa San Miguel
Copa de vino Añacal de Dominio de la Vega DO Utiel Requena, copa de cava
o copa de cerveza San Miguel
Verre de vin Añacal de Dominio de la Vega DO Utiel Requena, verre de cava
ou verre de bière San Miguel
D'11 A 12 H I DE 13 A 16 H I DE 20.30 A 21.30 H
DE 11 A 12 H Y DE 13 A 16 H Y DE 20.30 A 21.30 H
DE 11H À 12H, DE 13H À 16H ET DE 20H30 À 21H30
Carrer de Madrid, 34. Tel. 964 400 424
Llagostins en textures
Langostinos en texturas
Textures de gambas
Copa de vi DO Rueda Verdejo, canya o refresc
Copa de vino DO Rueda Verdejo, caña o refresco
Verre de vin AOC Rueda Verdejo, bière ou soda
8
DE DIMARTS A DISSABTE DE 20 A 22.30 H
DE MARTES A SÁBADO DE 20 A 22.30 H
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 20H À 22H30
9
DADES | DATOS | COORDONNÉES
ORGANITZA | ORGANIZA | ORGANISATION
* Emplene totes les dades | Rellene todos los datos | Veuillez remplir tous les champs
Nom | Nombre | Prénom...............................................................................................................................................................
Vinaròs
és turisme
674+5/'
Cognoms | Apellidos | Nom.....................................................................................................................................................
Població | Población | Ville........................................................................................................................................................
PATROCINA | PATROCINA | SPONSORING
A/e | Email | Email..................................................................................................................................................................................
disseny i impressió:
Telèfon | Teléfono | Téléphone...............................................................................................................................................
PREMIS
Els premis se sortejaran entre tots els participants que dipositen els seu vot a l'urna habilitada a la Tourist
Info Vinaròs. Els premis són: Lot de xocolates Creo; lot de formatges de Catí; lot de conserves artesanes
Coarvi; visita i tast de vi en el celler Magnanimus de Vilafamés; el llibre La Cuina del Mercat de Vinaròs;
tractament de bellesa de luxe al centre d'estètica Beauté; ruta Vinaròs Llépol, ruta Vinaròs al Forn,
degustacions de tapes per a dues persones en un dels establiments participants i un cap de setmana
per a dues persones a Vinaròs, a l’hotel RH Vinaròs Playa**** en règim d’allotjament i desdejuni.
PREMIOS
COL·LABORA | COLABORA | COLLABORATION
Los premios se sortearan entre todos los participantes que depositen su voto en la urna habilitada en la
Tourist Info Vinaròs. Los premios son: Lote de chocolates Creo; lote de quesos de Catí; lote de conservas
artesanas Coarvi; visita y cata de vino en las bodegas Magnanimus de Vilafamés; el libro La Cuina del
Mercat de Vinaròs, tratamiento de belleza de lujo en el centro de estética Beauté; ruta Vinaròs Llépol, ruta
Vinaròs al Forn, degustación de tapas para dos personas en uno de los establecimientos participantes
y un fin de semana para dos personas en Vinaròs, en el hotel RH Vinaròs Playa**** en régimen de
alojamiento y desayuno.
PRIX
+ Info: www.turisme.vinaros.es
10
Turisme Vinaròs
Les prix seront tirés au sort parmi tous les participants ayant déposé leur vote dans l'urne prévue a l'Office de
Tourisme de Vinaròs. Liste des prix: Lot de chocolats Creo; lot de fromages de Catí; lot de conserves artisanales
Coarvi; visite et dégustation de vin dans les caves Magnanimus de Vilafamés; le livre La Cuina del Mercat de
Vinaròs, soin de beauté de luxe au salon Beauté; circuit VInaròs Llépol, circuit Vinaròs al Forn, dégustation de
tapas pour deux personnes dans l’un des établissements participants et un week-end pour deux personnes à
Vinaròs, à l’hôtel RH Vinaròs Playa****, petits-déjeuners inclus.
SEGELLS | SELLOS | TAMPONS
BERGANTÍN
LANGOSTINO
DE ORO
LA ISLA
L'OLIVERA
MIRAMAR
NOU PARADA
RAFEL
LO CRISTALERO
TERUEL
VINYA D'ALÒS
VOT | VOTO | VOTE
Escriga el nom del restaurant que ha elaborat la millor tapa
Escriba el nombre del restaurante que ha elaborado la mejor tapa
Nom du restaurant qui a élaboré la meilleure tapa :
......................................................................................................................................

Documentos relacionados