Guia dels Centres Especials de Treball de Catalunya de la

Comentarios

Transcripción

Guia dels Centres Especials de Treball de Catalunya de la
Guia dels Centres
Especials de Treball
de Catalunya
de la Federació
APPS
Una bona eina per
al compliment
de la Clàusula Social
en l’àmbit de
l’administració pública
i la responsabilitat social
de les empreses
ÍNDEX
BARCELONA
A.A.S. Can Serra 7
A.C.E.T. Sant Matí 7
Aiguada 8
AMPANS 8
Asociación de Empleados
de Iberia Padres
de Minusválidos 9
ASPACET 9
Barcelona Equip de Serveis 10
Barna - Verd 10
Can Ensenya S.A.L. 11
CET Ciutat de Terrassa PRODIS 11
CEO del Maresme Centre Especial d’Ocupació
del Maresme 12
CEOBALL 12
CET ACIDH 13
CET Tallers Xavier
Quincoces - FVO 13
Enei Neteja 14
ESCLATEC 14
FEMAREC S.C.C.L. 15
Fundació Cassià Just
(Cuina Justa) 15
Fundación CARES 16
Fundació Ginesta “Interpas” 16
Fundació Privada EL VILAR 17
Fundació Privada Gaspar
de Portolà 17
Fundació Privada Iris 18
Fundació Tallers 18
GRUPDEM S.C.C.L. 18
Icària Gràfiques 19
INOUT Alberg 19
Joana Margarit 20
L’Espígol de GSIS Servei
de Jardineria 20
Manipulats AREP 20
Mas Albornà - Alt Penedès 21
Odisseny 21
Pingüinet 22
TAC Osona 22
Taller Coloma 23
Taller Horitzó 23
Tallers Bellvitge 24
Tallers Guinardó S.C.C.L. 24
TEB Barcelona 25
TEB Castellar 25
TEB Verd 26
TEGAR 26
TESIPRAT 27
Viver de Bell-lloc 27
Xalest Disseny 28
GIRONA
CET La Fageda 29
Fundació MAP 29
Fundació Privada ALTEM 30
Fundació Privada ELS JONCS 30
Onyar - La Selva 31
Taller Montilivi Xirgu Fundació Privada
Ramon Noguera de Girona 31
LLEIDA
ACUDAM 32
Alba Serveis 33
AMISOL 34
Casa Nostra Fundació
ASPROS 34
CET L’Olivera 35
TARRAGONA
AJEM 36
CET Estela 36
CET Fundació Pere Mata 37
Fundació Topromi 37
Ginesta 38
ITACA 38
Onada Serveis 39
Taller Baix Camp 39
Ventall 40
INTRODUCCIÓ
APPS-Federació catalana pro persones amb discapacitat
intel·lectual agrupa més de 260 entitats que treballem en la
prestació de serveis a les persones amb discapacitat
intel·lectual a tot el territori català.
El desenvolupament d’una professió és un element cabdal
per al desenvolupament de les persones i, en aquest sentit, s’ha
estructurat un teixit d’empreses distribuïdes per tot el territori
que ofereixen diferents serveis.
L’organització de les empreses persegueix un doble objectiu.
Per un costat, garantir una prestació de serveis en consonància
a les exigències del mercat i, per un altre, possibilitar llocs de
treball adaptats a les necessitats de les persones amb
discapacitat intel·lectual i malaltia mental.
La Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI), i el seu
posterior desenvolupament, estableix l’obligatorietat de totes
les empreses de més de 50 treballadors de reservar un 2% de la
seva plantilla per persones amb discapacitat intel·lectual, i en el
cas de no poder cobrir aquesta reserva es possibilita
l’establiment de les anomenades mesures alternatives
mitjançant la contractació de serveis amb els Centres Especials
de Treball (CET).
La contractació dels serveis dels Centres Especials de Treball
suposa la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial
en l’àmbit laboral i de compres de les empreses sense
incrementar la despesa, sempre treballant a partir del nivell de
qualitat exigit per l’empresa.
L’administració pública pot aplicar la clàusula social en la
contractació dels serveis i l’aplicació d’aquesta permet lluitar
contra l’atur d’un col·lectiu especialment afectat.
La Federació APPS agrupa 65 Centres Especials de Treball
(CET), entitats sense afany de lucre, que ofereixen serveis en el
mercat ordinari a tota mena d’empreses i particulars i es
caracteritzen per possibilitar la contractació laboral de persones
amb discapacitat intel·lectual d’un grau superior al 33%.
Actualment, els Centres Especials de Treball presten una gran
varietat de serveis a les empreses i particulars. El dossier que us
presentem pretén aproximar l’activitat que s’ofereix en el
mercat laboral, sempre en competència normalitzada amb la
resta d’empreses ordinàries existents, garantint una dimensió
social cada cop més determinant en relació a la Responsabilitat
Social Empresarial. Cal destacar també un seguit d’establiments
comercials oberts al públic i productes propis que duen a terme
alguns Centres Especials de Treball (CET) i que podreu localitzar
en aquest dossier.
Per ampliar la informació al voltant de les activitats dels
Centres Especials de Treball o el compliment de la legislació en
matèria de contractació de persones amb discapacitat us
podeu adreçar a la Federació APPS (Tel. 93 490 16 88).
Barcelona
A.A.S. Can Serra
José Ignacio Matute
Av. Can Serra 60 CP 08906
Municipi L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon 93 437 47 50 Fax 93 438 80 23
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
El CET A.A.S. Can Serra es caracteritza per l’exhaustiu control de
qualitat dels components rebuts pels muntatges a realitzar, a més de la
qualitat del propi muntatge. Realitzem activitats de manipulats i
envasats.
A.C.E.T. Sant Martí
Josep Anton Gutierrez
Adreça C. Padró 90 CP 08291
Municipi Ripollet
Telèfon1 93 692 73 52 Telèfon2 628 70 40 97 Fax 93 691 80 96
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Descripció CET
ACET Sant Martí té com a objectiu la integració social i laboral
d’homes i dones amb discapacitat intel·lectual. Per aconseguir-ho,
utilitzem una estructura formativa pròpia que ens permet adaptar-nos
a les necessitats individuals dels candidats i candidates oferint-los el
millor entorn laboral possible, afavorint i promocionant la seva inserció
en el mercat laboral ordinari.
Formem part de la Fundació Catalònia Pro Persones amb
Discapacitat Intel·lectual i donem cobertura, amb la nostra activitat
laboral, a un conjunt de serveis com la neteja general, bugaderia i
treballs de manteniment de zones ajardinades.
7 BARCELONA
Aiguada
Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos
Responsable comercial
Manuel López
C. Ricard 41 CP 08930
Municipi Sant Adrià de Besòs
Telèfon1 93 381 63 36 Fax 93 381 63 36
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Adreça
Adreça
Marcelino Encabo
C. Begues 29-31 CP 08820
Municipi El Prat de Llobregat
Telèfon1 93 370 61 52 Telèfon2 91 747 92 26 Fax 93 370 78 01
e-mail [email protected] web www.apmib.com
Descripció CET
Descripció CET
La nostra plantilla de treballadors i treballadores és de 25 persones
amb discapacitat intel·lectual, 52% sexe femení en una franja d’edat
entorn als 30-40 anys, valorats com a retard mental mig-lleuger.
Al centre no s’estableixen diferències per raons de sexe en la
ubicació dels treballadors a les seccions productives. Els criteris es
fonamenten en les capacitats i aptituds dels treballadors. Realitzem
activitats com etiquetats, manipulats, manteniment d’espais públics i
neteja, entre altres.
Obert des de l’any 1983, depèn jurídicament de l’associació que porta
el mateix nom, fundat el 1977. Centre que treballa amb persones amb
discapacitat psíquica, física, sensorial i/o malalties mentals i disposa de
Servei Complementari i transport propi per mercaderies.
L’activitat es centra en la fabricació de mitjons: teixir amb màquines
automàtiques, cosir, manipular i empaquetar. El principal client es
Iberia, qui distribueix aquest producte als seus viatgers en trajectes de
llarga durada. La mitjana de producció son 88.000 unitats setmanals.
Establiments comercials oberts al públic
AMPANS
Rosa Bonet
Ctra. Manresa-Santpedor, km 4,4 CP 08251
Municipi Santpedor
Telèfon1 93 827 23 00 Fax 93 827 21 38
e-mail [email protected] web www.ampans.cat
- C. Begues 29-31, El Prat de Llobregat 08820. Tel. 93 370 61 52
- C. Trespaderne 9, Madrid 28042. Tel. 91 747 92 26
Responsable comercial
Adreça
ASPACET
Llorenç Bach
Camí Tres Pins s/n CP 08038
Municipi Barcelona
Telèfon1 93 424 09 03 Telèfon2 93 325 83 00
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
CET ubicat a la comarca del Bages, que dóna cobertura a la Catalunya
central i ofereix els serveis de jardineria, recollida selectiva i serveis de
medi ambient. També disposem de taller industrial i de manteniment.
Descripció CET
Establiments comercials oberts al públic
- Garden ubicat a Santpedor
- Disposem d’un parell de quioscos, al Centre Hospitalari de Manresa i
a l’Hospital General de Manresa
- Cafeteria al centre de Manresa
8 BARCELONA
ASPACET té diverses línies de treball com: gravació i digitalització de
documentació, avaluacions d’accesibilitat (tant d’espais físics com de
llocs web), gestió de botigues virtuals i accions de màrqueting directe.
9 BARCELONA
Barcelona Equip de Serveis
Can Ensenya S.A.L.
Responsable comercial
Rosa Altirriba
C. Dolors Aleu 27-33 CP 08908
Municipi L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon1 93 223 63 91 Fax 93 223 42 26
e-mail [email protected] web www.asproseat.org
Responsable comercial
Adreça
Adreça
Julio Martínez
Ctra. Alta de Roquetes 156 CP 08033
Municipi Barcelona
Telèfon1 93 427 77 50 Fax 93 428 44 38
e-mail [email protected]
Descripció CET
Descripció CET
Disposem d’una planta multi-client de serveis de 4.500 m2 i un servei
integral que inclou des de la recepció de la mercaderia fins a la
distribució. La certificació de qualitat UNE-EN ISO 9001:2000 assegura
que s’aplicaran tots els procediments per oferir un servei amb qualitat.
Realitzem activitats d’etiquetat, jardineria, manipulats, així com
elaborem tot tipus d’alvèols.
Som una empresa de serveis, sense ànim de lucre, on els treballadors
són els propietaris. El nostre objectiu social és la creació de llocs de
treball estables per als col·lectius que tenen difícil accés al treball, tant
discapacitats com a persones en situació d’exclusió, i ho fem
mitjançant les diverses activitats productives que duem a terme.
El nostre repte és la normalització laboral dels col·lectius amb els
que treballem, utilitzant una metodologia i seguiments específics
creats per nosaltres al llarg de 25 anys d’experiència.
Barna - Verd
Núria Tomàs
C. Pelai 9, 1er 2a E CP 08001
Municipi Barcelona
Telèfon1 647 58 59 79 Telèfon2 93 276 36 03 Fax 93 276 36 03
e-mail [email protected] web www.barnaverd.com
Responsable comercial
CET Ciutat de Terrassa - PRODIS
Adreça
Descripció CET
La cooperativa Barna-Verd SCCL es va fundar l’any 1985 per pares
d’alumnes del Col·legi Castell de Sant Foix que pateixen discapacitats
psíquiques i sensorials, amb l’objectiu d’orientar el futur dels seus fills
mitjançant el desenvolupament d’una professió i amb l’element de
normalització com a finalitat. Actualment té 21 treballadors disminuïts.
Realitzem serveis de manteniment de jardins públics i privats.
10 BARCELONA
Josep Mª Julià
Plaça del tint 6 CP 08224
Municipi Terrassa
Telèfon1 93 731 10 09 Telèfon2 93 785 68 00 Fax 93 783 23 70
e-mail [email protected] web www.prodis.cat
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
El CET Taller Ciutat de Terrassa, que pertany a PRODIS, té com a
objectiu oferir llocs de treball amb contractes laborals estables, reduint
l’impacte negatiu de l’atur a persones amb discapacitat intel·lectual.
Les nostres accions comercials van dirigides a un ampli ventall del
mercat laboral, com per exemple: arts gràfiques, bugaderia,
consergeries, manufactura industrial, neteja. També elaborem clavilles
elèctriques homologades.
11 BARCELONA
CEO del Maresme - Centre Especial d’Ocupació del Maresme
Joaquim Salicrú (jardineria) i Josep R. Alonso (manipulats)
C. de Galícia 191 CP 08303
Municipi Mataró
Telèfon 93 757 83 88 Fax 93 757 57 96
e-mail [email protected] web www.fundmaresme.cat
CET ACIDH
Joan Bagué
C. Siracusa 53 CP 08012
Municipi Barcelona
Telèfon1 93 441 86 29 Telèfon2 93 285 99 77 Fax 93 285 99 78
e-mail1 [email protected] e-mail2 [email protected]
web www.acidh.org
Responsable comercial
Responsable comercial
Adreça
Adreça
Descripció CET
EL CEO del Maresme és el Centre Especial de Treball de la Fundació
El Maresme, que va iniciar la seva activitat al final de la dècada dels 80.
Actualment, donem feina a prop de 200 persones en les àrees de
Jardineria i Serveis, Manipulats i Serveis Generals (menjador i serveis de
recepció).
CEOBALL
Mª Antònia Gustems
C. Pere Quart 1 CP 08750
Municipi Molins de Rei
Telèfon1 93 668 22 39 Telèfon2 669 17 38 16 Fax 93 680 21 53
e-mail [email protected] web www.ceoball.org
Responsable comercial
Descripció CET
L’objectiu del CET és la integració laboral de les persones amb
intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleugera en l’àmbit del
treball protegit per tal de poder fer el salt al mercat laboral ordinari.
El nostre producte és el rentat de roba de línia blanca que poden fer
servir en sectors com la restauració, l’hostaleria o el món sanitari.
També ens dediquem a la roba esportiva i al servei de càtering tal com
coffe-break, bufet, copa de cava, dinars, banquets de celebració,
segons les condicions que demani el client, tant al nostre local com
allà on se sol·liciti.
Adreça
Descripció CET
Ceoball va ser creat l’any 1988 i actualment comptem amb una
plantilla de 32 usuaris discapacitats intel·lectuals amb edats entre 20 i
50 anys i tres monitors. Disposem de transport propi per a tota la
província. Unes estructures modernes i amb alta capacitat d’adaptació
i innovació ens permeten oferir qualitat i servei amb rigor. Realitzem
activitats com empaquetatge, etiquetats, gestió de deixalleries i punts
verds, manipulats, publicitat directa entre d’altres.
Establiments comercials oberts al públic
- La Bugaderia: C. Siracusa 30. Barcelona 08012
CET Tallers Xavier Quincoces - FVO
Jordi Llorens
Carretera Valldoriolf s/n CP 08400
Municipi Granollers
Telèfon1 93 860 02 40 Fax 93 860 02 49
e-mail [email protected] web www.fvo.cat
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
Disposem de tres seccions d’activitat:
Secció manipulats industrials: 56 treballadors amb discapacitat
intel·lectual. Està ubicat a una nau industrial de dues plantes
distribuïdes en: manipulats 1477 m2 i magatzem 1477 m2. Realitza
treballs de manipulats, envasaments industrials, encaixats, retràctils,
enfaixat-sleever, muntatges.
Secció jardineria: 26 persones amb discapacitat intel·lectual
realitzant les tasques pròpies de l’especialitat, per diferents empreses
públiques i privades de la Comarca.
Secció de serveis generals: 5 persones amb discapacitat intel·lectual
realitzant les tasques i serveis de la pròpia FVO (bugaderia,
recepció cuina).
12 BARCELONA
13 BARCELONA
Enei Neteja
FEMAREC S.C.C.L.
Responsable comercial
Montse Franch
C. Pintor Tapiro 4 CP 08028
Municipi Barcelona
Telèfon 93 449 60 09 Fax 93 448 89 73
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Adreça
Adreça
Descripció CET
Descripció CET
Realitzem activitats de neteja d’oficines, escales i centres de formació
amb dones discapacitades.
El CET té un total de 155 treballadors amb discapacitat psíquica i/o
trastorn mental. D’aquests, 146 són socis cooperativistes, i per tant,
a més de gaudir d’una ocupació digna i estable, tenim capacitat de
prendre part de les decisions de l’entitat. A tots ells els oferim,
paral·lelament, un ampli ventall de serveis de suport. Estem
principalment orientat, en la vessant productiva, en el sector
medioambiental de gestió, transport i recuperació de residus, malgrat
disposem d’altres línees de treball per tal de diversificar i garantir la
nostra viabilitat.
ESCLATEC
Xavier Caballero
Plaça Guinardó 8 CP 08041
Municipi Barcelona
Telèfon1 93433 40 67 Telèfon2 93 433 40 68
e-mail [email protected] web www.esclatec.com
Responsable comercial
Adreça
Mª del Mar Carnicero
C. Maresme 59-61 CP 08019
Municipi Barcelona
Telèfon 93 303 65 00 Fax 93 303 65 01
e-mail [email protected] web www.femarec.es
Establiments comercials oberts al públic
- CET: C. Maresme 59-61. Barcelona 08019
Descripció CET
Centre amb departament propi de R+D+I i amb conveni amb la
Universitat Politècnica de Catalunya per a la recerca de productes
adreçats al sector de les ajudes tècniques. Inserim laboralment a
persones amb greus discapacitats per mitjà de la tecnologia.
Fabriquem productes del sector de la discapacitat i muntatges
electrònics per altres empreses.
Productes i serveis
Fundació Cassià Just (Cuina Justa)
Silvia Pérez
Ctra. Santa Creu de Calafell 46 CP 08830
Municipi Sant Boi de Llobregat
Telèfon1 93 630 32 34 Telèfon2 679 54 75 36 Fax 93 654 77 11
e-mail [email protected] web www.fundaciocassiajust.org
Responsable comercial
Adreça
Agv’s lleugers filoguiats per indústria i magatzem.
Descripció CET
Centre Especial de Treball dedicat a la restauració que lluita pels drets
de les persones especialment fràgils. Oferim un servei de càtering
diari artesanal i casolà basat en la dieta mediterrània, gestionem
cuines externes (empreses, escoles, centres especials de treball,
centres de dia) i quarta i cinquena gama (elaboració d’entrepans,
amanides, croquetes casolanes, macedònies).
14 BARCELONA
15 BARCELONA
Fundación Cares
Fundació Privada EL VILAR
Responsable comercial
Jordi Beltrán
C. Àrtic 136 - ZAL CP 08040
Municipi Barcelona
Telèfon1 93 262 42 70 Telèfon2 607 30 93 77 Fax 93 262 42 72
e-mail [email protected] web www.fundacioncares.com
Responsable comercial
Adreça
Adreça
Descripció CET
Descripció CET
CET centrat en la gestió de magatzems i processos per a la indústria
en general. Outsourching logístic industrial. Serveis a mida de cada
necessitat i de cada empresa. Realitzem activitats d’empaquetatge,
etiquetat, manipulat, recollida i gestió de residus, entre altres.
Amb un equip de més de 200 professionals, oferim els nostres serveis
en el camp dels manipulats, envasats, muntatges i promocions per a
empreses líders en el mercat, obtenint la màxima qualificació en els
seus controls de qualitat.
Fabriquem boies de suro natural i d’altres productes per a la pesca
esportiva que es comercialitzen arreu del món, i realitzem treballs de
jardineria i senyalització per a particulars i municipis.
Establiments comercials oberts al públic
- Logística: c. Àrtic, 136 ZAL i la gestió de 4 espais logístics més a la
província de Barcelona
Marc Serra
Av. Sanllehí i Bosch 12 CP 08380
Municipi Malgrat de Mar
Telèfon 93 765 46 20 Fax 93 765 48 30
e-mail [email protected] web www.aspronis.com
Fundació Privada Gaspar de Portolà
Fundació Ginesta “Interpas”
Eva Reixach
Recinte Industrial Colònia Güell, carrer L 90-91 CP 08690
Municipi Santa Coloma de Cervelló
Telèfon 93 652 62 20 Fax 93 630 19 97
e-mail [email protected] web www.gportola.com
Responsable comercial
Responsable comercial
Ramón Serra
Adreça C. Alarcón 29 CP 08930
Municipi Sant Adirà de Besòs
Telèfon1 93 462 70 48 Telèfon2 607 37 56 92 Fax 93 462 70 49
Adreça
Descripció CET
Descripció CET
“Interpas” és un CET que dóna feina a cinquanta treballadors amb
discapacitat intel·lectual en el sector dels manipulats postals, oferint
un servei integral als seus clients que va des de l’elaboració dels
documents a lliurar (reprografia) passant per la gestió de les bases de
dades (encaminaments), proveint el material necessari (sobres, cartes,
caixes) i lliurant als operadors postals totes les campanyes. Gaudim de
la categoria d’Entitat Col·laboradora de Correos com manipuladors
postals. També realitzem carteries (gestió diària de la correspondència
empresa).
La Fundació va néixer al 1989, amb l'objectiu d'atendre les necessitats
d'integració socio-laboral de persones amb discapacitat intel·lectual
i física.
Amb un equip d’uns 100 professionals, oferim a empreses,
institucions públiques i privades i a particulars:
- Regals institucionals: canastretes de nadó (confecció i lliurament), lots
de Nadal, postals corporatives (Nadal, Sant Jordi...) i regals d'empresa
- Manipulats: manipulació industrials de grans volums i mailings.
- Jardineria: serveis de jardineria i treballs forestals.
- Confecció: articles tèxtils sota comanda i col·leccions per brodar a
punt de creu.
Establiments comercials oberts al públic
- Punt de venda de plantes i articles de jardineria:
Recinte Industrial Colònia Güell, carrer L 90-91, Santa Coloma
de Cervelló. Horari: 8h a 17h
16 BARCELONA
17 BARCELONA
Fundació Privada Iris
Icària Gràfiques
Responsable comercial
Isabel Carpio
C. Anselm Clavé 121-127 CP 08620
Municipi Sant Vicenç dels Horts
Telèfon1 93 656 50 97 Telèfon2 93 656 50 57
e-mail [email protected] web www.fundacioiris.org
Responsable comercial
Adreça
Adreça
Descripció CET
Descripció CET
El CET Iris té com a objectiu principal realitzar un treball productiu,
participant regularment en les operacions del mercat de jardineria,
manipulats i bugaderia industrial, tenint com a finalitat assegurar una
ocupació remunerada i la prestació de serveis en l’ajustament personal
i social que requereixen els seus treballadors.
CET d’arts gràfiques sense ànim de lucre fundat el 1994 on treballen
62 persones amb discapacitat fonamentalment psíquica. Oferim servei
en quatre modalitats: tampografia, offset, serigrafia i estampació tèxtil.
Realitzem visites personals a empreses, entitats e institucions
públiques.
Fundació Tallers
Enric Martínez
C. Pujades 77-79 CP 08005
Municipi Barcelona
Telèfon1 93 300 97 38 Telèfon2 607 21 95 22 Fax 93 300 97 82
e-mail [email protected] web www.icaria.biz
INOUT Alberg
Responsable comercial
Anna Sampere
Gran Via de les Corts Catalanes 562, ent. 1a CP 08011
Municipi Barcelona
Telèfon 902 02 69 19 ext. 1 Fax 93 453 75 92
e-mail [email protected] web www.ftcat.org
Responsable comercial Ferran
Adreça
Adreça
Descripció CET
Descripció CET
Fundació Tallers compta amb dos centres especials de treball ubicats a
Sta. Coloma de Gramanet i Badia del Vallès. Som 250 treballadors,
el 80% dels quals tenen discapacitat intel·lectual. Realitzem serveis de
jardineria, impremta, enviament i manipulació postal, neteja viària
d’espais públics, manteniment d’espais verds, pintura i senyalització
viària, entre d’altres així com oferim postals de Nadal fetes
manualment i personalitzades amb dissenys exclusius.
INOUT és el primer alberg de joventut gestionat amb un 90% per
persones amb discapacitat, fonamentalment psíquica. Té una
capacitat de 166 llits amb habitacions compartides i un restaurant
obert al públic situat a Barcelona dintre del parc de Collserola.
A INOUT Alberg tenim totes les habitacions i espais accessibles,
un restaurant amb menú diari i de cap de setmana. Realitzem menús
per Banquets, celebracions i dinars de feina. Disposem de sales
privades per empreses, grups i associacions.
GRUPDEM S.C.C.L.
Pablo Poza
Adreça Passatge El Criadero 14 (PI. Sota el Molí) CP 08160
Municipi Montmeló
Telèfon1 93 352 80 04 Fax 93 351 92 65
e-mail [email protected] web www.grupdem.es
Responsable comercial
Castillo
Major del Rectoret 2 CP 08017
Municipi Barcelona
Telèfon1 93 280 09 85 Telèfon2 616 47 42 59 Fax 93 280 18 57
e-mail [email protected] web www.inoutalberg.com
Establiments comercials oberts al públic
- INOUT Alberg: C. Major del Rectoret 2, Barcelona.
e-mail: [email protected]
- Restaurant INOUT: C. Major del Rectoret 2, Barcelona.
e-mail: [email protected]
Descripció CET
Disposem de 2.000 m2 d’espai amb 53 treballadors, 3 màquines de
retràctil, 2 de flow pack, soldadores de bosses, magatzem i moll de
càrrega i descàrrega.
18 BARCELONA
19 BARCELONA
Joana Margarit
Mas Albornà - Alt Penedès
Responsable comercial
Clara Bonet
Carretera de la Sanson s/n CP 08980
Municipi Sant Feliu de Llobregat
Telèfon1 93 632 53 42 Telèfon2 675 92 30 59 Fax 93 632 53 42
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Adreça
Adreça
Descripció CET
Descripció CET
Actualment hi treballen 44 persones amb discapacitat intel·lectual,
distribuïts en quatre unitats de producció: manipulats, confecció,
jardineria i enclavament. Al capdavant de cada unitat hi ha un monitor
especialitzat per garantir la qualitat dels productes i/o serveis que ens
demana el client.
Desglossa les seves activitats en dos blocs:
- Empresarials (serveis a les empreses, que inclouen enclavaments,
manipulats i destrucció de documents)
- A l’administració (serveis als Ajuntaments, etc. que engloben
jardineria, neteja viària i deixalleries).
A través de la màxima de la feina ben feta, intenta transmetre
als seus clients el que suposa treballar amb Mas Albornà i quin és
el seu valor afegit.
L’Espígol de Gsis Servei de Jardineria
Jordi Bautista
Castell de Can Tayo s/n CP 08130
Municipi Santa Perpètua de Mogoda
Telèfon1 93 560 01 13 Telèfon2 93 429 96 76 Fax 93 574 35 90
e-mail [email protected]
Joan Clotet
C. Montseny 10-12. Pol. Ind. Sant Pere Molanta CP 08734
Municipi Olèrdola
Telèfon 902 19 11 04 Fax 93 818 13 52
e-mail [email protected] web www.masalborna.org
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
Centre de treball protegit amb activitat econòmica de serveis integrals
de jardineria, inclòs la neteja d’espais enjardinats, la recollida i
tractament de residu vegetal, l’elaboració de terra vegetal en gran
qualitat a granel i en big bags de 1 m3, i la tramitació d’informes i
peritatges tècnics.
Manipulats AREP
Joan Manel Segura
Passeig Maragall 124 CP 08027
Municipi Barcelona
Telèfon 93 352 13 39 Fax 93 352 13 68
e-mail [email protected] web www.arep.cat
Responsable comercial
Adreça
Odisseny
Ricard Argaiz
Adreça C. llibertat 25, baixos CP 08012
Municipi Barcelona
Telèfon1 93 457 00 01 Fax 93 459 18 83
e-mail [email protected] web www.odisseny.com
Responsable comercial
Descripció CET
Odisseny és una empresa dotada de l’última tecnologia, que gaudeix
d’una organització moderna i flexible, amb un ampli ventall
d’aplicacions i suports (disseny d’imatge corporativa, marques,
papereria, maquetació de llibres i revistes, packaging, promocions i
regals d’empresa).
Realitzem edició i bolcat de formats de vídeo analògic a digital i a la
inversa: VHS, Hi-8, miDV, Betacam Sp, Super 8 a DVD e Impressió,
muntatge i laminats de cartells i quadres: en diferents tipus de
materials i suports (papers fotogràfics, teles, imans, enganxines, etc).
Establiments comercials oberts al públic
Descripció CET
- Venda al públic (i taller): C. llibertat 25
Tenim per objectiu facilitar un treball digne a persones amb
discapacitat intel·lectual, actualment mitjançant 3 línies de treball:
manipulats i retractilats, servei de fusteria i servei d’enquadernació.
20 BARCELONA
21 BARCELONA
Pingüinet
Taller Coloma
Responsable comercial
Àngel Grandes
C. De la Pedra 1 CP 08110
Municipi Montcada i Reixac
Telèfon1 93 564 58 13 Telèfon2 93 212 64 12 Fax 93 564 58 13
e-mail [email protected] web www.fundacioesmen.org
Responsable comercial
Adreça
Adreça
Fina Canal
Ctra. de Berga a Solsona, km 5 CP 08610
Municipi Avià
Telèfon1 93 823 01 12 Telèfon2 93 823 03 75 Fax 93 823 01 12
e-mail [email protected]
Descripció CET
Descripció CET
El CET Pingüinet té com activitat principal prestar el servei de
tintoreria (rentat i planxat de roba en sec) ja sigui a l’engròs (treballa
per moltes tintoreries de Barcelona i Comarques), com al detall
(particulars). Aquest depèn de la Fundació per l’Educació i la Salut
Mental (Fundació ESMEN), entitat legalment constituïda i registrada
amb el número EO 1056 en el Registre d’Entitats i Establiments Socials
de la Generalitat de Catalunya des de 1993.
EL CET del Taller Coloma està dividit en quatre seccions. Una d’elles
fa tasques de desbrossament als boscos del Parc Natural CadíMoixeró i jardins de l’Ajuntament de Berga i Avià. L’altra secció
s’ocupa de portar una cadena de reciclatge d’envasos. Les altres dues
seccions s’ubiquen dins el taller: una d’elles és una bugaderia
industrial on es fem el rentat de roba de diferents empreses i serveis
de la comarca amb el transport de la mateixa i l’altra s’ocupa de fer
mostraris de cortines.
TAC Osona
Taller Horitzó
Ricard Gorgals
Adreça C. Alp 14 CP 08560
Municipi Manlleu
Telèfon1 93 850 61 19 Fax 93 851 51 98
e-mail [email protected] web www.santtomas.cat
Responsable comercial
José Antonio Canillas
Camí de la mora c/n CP 08397
Municipi Pineda de Mar
Telèfon1 93 767 07 56 Fax 93 762 30 47
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
Tac Osona disposa de dos centres de treball, 1000 m2 a Manlleu
dedicats a Serveis Industrials i 2150m2 a Vic dedicats al Servei de
Jardineria i Servei de Neteja. També col·laborem amb empreses i
institucions mitjançant els enclavaments, tant industrials com de
serveis. Disposem d’una flota de 30 vehicles. Tenim implantat un
sistema de qualitat segons la norma ISO 9001:2000.
Descripció CET
22 BARCELONA
23 BARCELONA
El Taller Horitzó té per objectiu la integració laboral dels discapacitats
intel·lectuals.
Realitzem tasques d’integració social i de realització personal
mitjançant el treball productiu adaptat a les característiques dels
usuaris a través de serveis com jardineria, manipulats, manteniment
d’edificis, manteniment d’espais públics, muntatges elèctrics, neteja,
instal·lació d’aigua, gas i electricitat i impremta digital.
Tallers Bellvitge
TEB Barcelona
Responsable comercial
Mario Gavilán
Avda Mare de Déu de Bellvitge CP 08907
Municipi L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon 93 335 48 97 Fax 93 263 18 91
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Adreça
Adreça
Alfons Barranco
C. Coronel Monasterio 6-16 CP 08030
Municipi Barcelona
Telèfon 93 360 03 87 Fax 93 274 14 86
e-mail [email protected] web www.teb.org
Descripció CET
Descripció CET
La feina es distribueix en tres seccions: Manipulats i envasats, feina per
a la indústria de l’automoció i d’altres, on hi treballen 34 persones
amb discapacitat intel·lectual.
Realitzem serveis d’arts gràfiques, impressió en offset d’una gran
varietat de productes, com sobres, díptics, revistes, talonaris o
targetes, on treballen sis persones amb discapacitat. També tenim
servei de repartiment a domicili i equips localitzats als mercats
municipals, amb 15 treballadors amb discapacitats.
Cooperativa amb 400 socis, 4 centres i 13.500 m2 que presta des de
Barcelona dos tipus de serveis:
- Gran Central de Manipulats: especialistes en packqging (retractil,
blister, alta freqüència, flowpack), gran capacitat i flexibilitat pel
tractament simultani de diversitat de comandes.
- Brigades de serveis mediambientals, neteja, manteniment de
contenidors i mobiliari urbà i repartiment a domicili (Porta a Porta).
Enclavaments (MMAA segons RD 27/2000 i 290/2004)
Establiments comercials oberts al públic
Servei de Repartiment a domicili adreçat al comerç i a consumidors:
Mercat Municipal de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat, Mercat
de Sants, Mercat de La Llibertat i al del Clot.
TEB Castellar
Emilio Domínguez
C. Solsonés 38-40 (Pol. Ind. Pla de la Bruguera) CP 08211
Municipi Castellar del Vallès
Telèfon1 93 747 32 19 Telèfon2 93 714 33 90 Fax 93 715 94 90
e-mail [email protected] web www.teb.org
Responsable comercial
Adreça
Tallers Guinardó S.C.C.L.
Cristina Noguera
Via Trajana 15 CP 08930
Municipi Sant Adrià de Besòs
Telèfon1 93 313 77 57 Telèfon2 615 35 25 49 Fax 93 313 80 30
e-mail [email protected] web www.tallersguinardo.com
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
Actualment tenim dos centres de treball amb un total de 3.250 m2
i una plantilla de 100 treballadors, ubicats a la Zona Franca (1650 m2)
i a Sant Adrià del Besos (1700 m2):
- Via Trajana (Sant Adrià de Besòs): L’especialitat d’aquest centre és la
manipulació de qualsevol tipus de producte; encaixat, empaquetat,
etiquetat, retractilat.
- Zona Franca: En aquest centre estem especialitzats en la indústria
auxiliar d’arts gràfiques i la confecció de jocs educatius, amb una
producció de 10.000 unitats/dia.
24 BARCELONA
Descripció CET
- Packaging: envasats per sistema retràctil, enfaixat, blister, alta
freqüència, flow-pack, enfaixat.
- Central de manipulats: gran capacitat i flexibilitat pel tractament
simultani.
- Serveis de magatzem: gestió stocks, control qualitat, paletització,
picking. Etiquetes i codis.
- Serveis mediambientals (manteniment contenidors/mobiliari,
espai públic, treballs jardineria).
- Publicitat directa. Repartiment a domicili.
Enclavaments (MMAA segons RD 27/2000 i 290/2004).
Productes i/o serveis
Fabriquem carpetes i capses folrades, segons comanda
(mides especials).
25 BARCELONA
TEB Verd
TESIPRAT
Responsable comercial
Carles Díaz
C. Coronel Monasterio 6-16 CP 08030
Municipi Barcelona
Telèfon 93 360 03 87 Fax 93 274 14 86
e-mail [email protected] web www.teb.org
Responsable comercial
Adreça
Adreça
Adolf Gilabert
C. Girona 10-12 CP 08820
Municipi El Prat de Llobregat
Telèfon1 93 478 46 29 Telèfon2 93 370 91 51 Fax 93 478 49 73
e-mail [email protected]
Descripció CET
Descripció CET
Nova cooperativa basada en l’eficiència social i ecològica, en
l’ocupació sostenible en serveis mediambientals: manteniment de
parcs i jardins, contenidors i mobiliari urbà, serveis via pública i espai
públic, treballs jardineria, agrícoles i forestals, públics i privats i
valorització de residus.
Els àmbits actuals d’intervenció i servei son Barcelona ciutat i municipis
de l’entorn de Collserola, Sant Llorenç i Montseny.
Al CET Tesiprat realitzem treballs altament competitius amb unes
condicions d’exigència i qualitat totalment equiparables a qualsevol
empresa del sector. Disposem de vehicles i magatzem propis.
Realitzem activitats com repartiment, transport i distribució, publicitat
directa, neteja, manteniment d’espais públics, jardineria, manipulats,
entre d’altres.
Establiments comercials oberts al públic
Realitzem els següents productes:
- Bolet ben fet: produïm bolet exòtic a partir de substrat de fusta de
frondoses.
- Fabricació de biomassa (estelles): aprofitem el residu forestal i de
jardí per a la producció de biomassa valoritzable (apta per calderes
domèstiques i d’equipaments públics).
- Bar Mercat Municipal: Plaça de la Vila 17. El Prat de Llobregat 08820.
Bar dins del Mercat Municipal en el que oferim entrepans i begudes.
Viver de Bell-lloc
Joan Rafecas
C. Tarragona 16-18 CP 08440
Municipi Cardedeu
Telèfon1 93 844 41 05 Telèfon2 677 53 69 81 Fax 93 844 41 07
e-mail [email protected] web www.vivelloc.com
Responsable comercial
Adreça
TEGAR
Joan Salvany
Av. Del Riu Foix 60 CP 08800
Municipi Vilanova i la Geltrú
Telèfon1 93 815 16 37 Fax 93 815 88 70
e-mail [email protected] web www.tegar.cat
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
El CET TEGAR consta de 120 treballadors, constituïts en 3 línies de
negoci: el CET Manipulats, el CET Jardineria, i el CET Missatgeria.
El centre de manipulats té una nau de treball de 800 m i un
magatzem de 400. Disposem de transport propi. El servei de jardineria
treballa pels municipis de la comarca del Garraf en manteniments i
creació de jardins per espais públics i en el de missatgeria disposem
d’un establiment al centre de Vilanova i la Geltrú, però treballem per
tots els ajuntaments de la comarca.
Descripció CET
Som una empresa de 75 treballadors que desenvolupa l’activitat
productiva en tres àmbits:
Obres i serveis ambientals i de jardineria (manteniment de zones
verdes municipals, poda d’arbrat, enjardinaments, tractaments
fitosanitaris, neteja i recuperació de cursos fluvials, manteniment de
franges forestals de seguretat antiincendis), viver (produïm heura en
safata alveolar, que es fa servir bàsicament per entapissar parterres i
per la formació de tanques vegetals) i producció agrícola ecològica
certificada pel Consell Català de Producció Agrícola Ecològica
(CCPAE) (producció de “mongeta del ganxet” i productes d’horta).
Establiments comercials oberts al públic
- CET Missatgeria: C. Estudis 1. Vilanova i la Geltrú 08800
- Viver la Pineda: Barri del Rieral. Parcela 239 a i b. 08440 Cardedeu.
- Viver de producció d’heura (Hedera sp.). Venda a professionals
(empreses de jardineria, empreses d’agrupatge, altres vivers...).
26 BARCELONA
27 BARCELONA
Establiments comercials oberts al públic
Xalest Disseny
Toni Fàbregas
Plaça Vallès s/n CP 08201
Municipi Sabadell
Telèfon 93 726 01 52 Fax 93 726 01 52
e-mail [email protected] web www.xalest.com
Girona
Responsable comercial
Adreça
CET La Fageda
David Soler i Carles Serra
Mas Els Canals s/n CP 17800
Municipi Santa Pau
Telèfon 972 68 10 10 Fax 972 68 10 08
e-mail [email protected] web www.fageda.com
Responsable comercial
Descripció CET
Xalest Disseny és un centre que té com a finalitat la inserció laboral de
persones amb discapacitat intel·lectual. L’objectiu és oferir un entorn
de treball normalitzat a joves que, per la seva discapacitat, tenen
dificultats per integrar-se en el món actiu.
Realitzem activitats com disseny tèxtil disseny i estampació de roba
(pijames, samarretes, roba de llit, de cuina), regal d’empresa, regal
institucional, disseny ceràmic (vaixelles, jocs, peces úniques) i disseny
de cartells publicitaris. Els productes es comercialitzen en botigues.
Adreça
Descripció CET
En l’actualitat el CET està integrat per 85 persones amb discapacitat
intel·lectual i 27 professionals, repartits en les diferents activitats.
Realitzem diferents activitats: brigada de jardineria (enjardinaments i
manteniment de zones verdes, públiques i privades de la comarca de
la Garrotxa), viver de producció de planta forestal (produïm planta
autòctona perquè sigui utilitzada en projectes de restauració del
paisatge i reforestació), granja de vaques lleteres i planta d’elaboració
de productes lactis.
Producte propi
(Iogurts i postres lactis (flams i cremes), elaborats a partir de llet
produïda en les nostre granges, d’alta qualitat).
Establiments comercials oberts al públic
- Venda de plantes i iogurts: La Fageda SCCL, Mas Els Canals s/s
Santa Pau (Girona). És la seu social.
Fundació MAP
Domènec Gómez
Pol. Ind. Els Pintors CP 17500
Municipi Ripoll
Telèfon 972 70 31 04 Fax 972 70 07 02
e-mail [email protected] web www.fundaciomap.com
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
Som un Centre Especial de Treball que dóna servei a la comarca del
Ripollès i estem oberts a qualsevol activitat que doni resposta a
qualsevol necessitat de les empreses i institucions de la comarca.
Disposem de 4.000 m2 de nau industrial per a manipulats, una nau
de nau 600 m2 per a jardineria i una altre nau de 525 m2 per a
reciclatge de tòners.
28 BARCELONA
29 GIRONA
Fundació Privada ALTEM
Onyar - La Selva
Responsable comercial
Anna Mayné
C. Itàlia 46 (Pol. Ind. El Firal) CP 17600
Municipi Figueres
Telèfon 972 52 54 16 Fax 972 52 53 28
e-mail [email protected] web www.fundacioaltem.org
Responsable comercial
Adreça
Adreça
Descripció CET
Descripció CET
El CET de la Fundació ALTEM oferim serveis a empreses privades,
públiques i clients particulars de la comarca de l’Alt Empordà,
en 4 sectors de treball diferenciats: neteges de comunitats de veïns,
oficines i industrials, serveis de jardineria i treballs forestals de
desbrossament i neteja de zones de bosc, serveis de manipulats
(manipulació, etiquetatges, embalatge i presentació final del producte)
i serveis de bugaderia industrial.
Amb l’objectiu que les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin
un desenvolupament integral de les seves capacitats, en base al
diagnòstic psicosocial i laboral de cada un, elaborem un pla
d’adaptació al lloc de treball i un programa individual d’inserció, que
inclou un tractament específic dels aspectes a treballar conjuntament
amb l’usuari i la família i un enfocament multidisciplinar. Realitzem
activitats com muntatges elèctrics, muntatge de rodes de bicicleta,
manipulats, jardineria i medi ambient, gestió forestal (manteniment i
restauració de boscos de Girona i comarques gironines), manteniment
d’edificis i instal·lacions, neteja i gestió de residus.
Fundació Privada ELS JONCS
Carles Saló
C. Xuncla 20 CP 17840
Municipi Sarrià de Ter
Telèfon 972 17 19 66 Fax 972 17 20 85
e-mail [email protected] web www.elsjoncs.org
Jordi Sánchez
Ctra. de Sant Feliu, km 5 CP 17242
Municipi Quart
Telèfon1 972 469 197 Telèfon2 972 469 259 Fax 972 468 729
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Establiments comercials oberts al públic
Adreça
Viver de planta autòctona: ctra de Sant Feliu km 5, Quart (Gironès).
Taller Montilivi Xirgu - Fundació Privada Ramon Noguera de Girona
Pepita Perich
C. Indústria 22 CP 17005
Municipi Girona
Telèfon1 972 23 76 11 Telèfon2 972 24 44 33 Fax 972 24 45 47
e-mail [email protected] web www.fundacionoguera.cat
Descripció CET
Responsable comercial
El CET de la Fundació Els Joncs comptem amb dues línies de treball:
l’àrea de manipulats, on realitzem diferents tasques d’etiquetatges,
empaquetatges i envasats de productes diversos, i el servei de
neteges de pàrquings, per al que comptem amb tres brigades que
surten diàriament a treballar per les comarques gironines.
Adreça
Descripció CET
Centre Especial de Treball, Empresa de Serveis.
Realitzem activitats de jardineria i neteja (directe al client), rentat de
cotxes i rentat integral.
Establiments comercials oberts al públic
- Rentat de Cotxes: C. Indústria 24. Girona 17005
- Rentat Integral: C. Indústria 22. Girona 17005
- Botiga La Fundació: C. Indústria 22. Girona 17005
30 GIRONA
31 GIRONA
Lleida
Alba Serveis
Antònia Rodríguez
Av. Onze de Setembre s/n CP 25300
Municipi Tàrrega
Telèfon1 973 31 22 21 Telèfon2 610 40 13 12 Fax 973 31 22 08
e-mail [email protected] web www.associacioalba.org
Responsable comercial
Adreça
ACUDAM
Joan Manel Arisa
C. Ferrer i Busquets 2 CP 25230
Municipi Mollerusa
Telèfon1 973 71 04 04 Telèfon2 649 09 11 72 Fax 973 71 04 53
e-mail [email protected] web www.acudam.com
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
Descripció CET
Alba Serveis pertany a l’Associació Alba d’Atenció al Disminuït.
Donem ocupació a 50 persones amb discapacitats psíquiques, físiques
i mentals i oferim els serveis de bugaderia, neteja, jardineria, realitzem
feines puntuals de manipulats i elaborem i venem galetes artesanes.
També disposem d’un servei de restaurant i un alberg residència.
Treballem per oferir uns productes de qualitat que competeixen en un
mercat globalitzat i que han estat elaborats per persones amb
discapacitat intel·lectual que, amb suports puntuals, desenvolupen
una feina de qualitat i un producte competitiu.
La nostra activitat es centra en els següents sectors: elaboració
de cortines, termoconformats de plàstic (fabricació de semilleros),
productes de ferreteria, bricolatge i material elèctric, vivers,
fabricació de llavors i alvèols. Els nostres clients son ferreteries
particulars i grans superfícies com Leroy Merlin, AKIS, Bricorama
i altres.
32 LLEIDA
Producte propi
Galetes Artesanes el Rosal. Començades a produir a principis del
segle XX, les galetes eren elaborades per la família Serra de Tàrrega
entre altres productes, i eren considerades un dels productes típics de
la ciutat.
Establiments comercials oberts al públic
- Cafeteria - Restaurant El Gat del Rosal: Av. Onze de Setembre s/n de
Tàrrega (Lleida). Servei de cafeteria amb menú diari de dilluns a
divendres de 8 a 20 hores. Servei d’àpats i actes extres per a grups
(mínim 20 persones) els vespres, festius i caps de setmana.
Informació i reserves al: 661 99 00 88 ó 973 31 42 99.
- Alberg Residència Ca n’Aleix: Plaça del Carme 5 de Tàrrega (Lleida).
Servei de pensió completa tots els dies de l’any. Descomptes especials
per peregrins del Camí de Sant Jaume i per entitats d’atenció a
persones amb discapacitat.
Informació i reserves al 607 25 01 53 ó 973 31 46 35.
33 LLEIDA
AMISOL
CET L’Olivera
Responsable comercial
Mª Rosa Villaró
Partida de Santa Llúcia s/n CP 25280
Municipi Solsona
Telèfon 973 48 23 04 Fax 973 48 14 95
e-mail [email protected] web www.amisolsolsona.org
Responsable comercial Jordi
Adreça
Adreça
Segarra
La Plana s/n CP 25268
Municipi Vallbona de les Monges
Telèfon 973 33 02 76 Fax 973 33 02 76
e-mail [email protected] web www.olivera.org
Descripció CET
Descripció CET
El Centre Especial de Treball AMISOL és una empresa d’integració
laboral per a persones amb discapacitat residents a la comarca del
Solsonès. L’objectiu principal del centre és realitzar un treball digne,
remunerat i adequat a les capacitats de cada treballador,
proporcionant-li, al mateix temps, els serveis d’ajustament personal i
social que li siguin adients. Tenim com a activitat principal una
indústria serradora (realitzem fusta serrada per a embalatges i paletes
que elaborem segons comandes, fabricant mides estàndards i/o
especials) i disposem també d’una secció de manipulats industrials.
El CET l’Olivera està format per 8 usuaris. Realitzem feines diverses
tant al camp com a la bodega amb l’objectiu d’integrar la vida laboral i
social d’aquests per a una millora personal.
Establiments comercials oberts al públic
Establiments comercials oberts al públic
- Partida de Santa Llúcia s/n, Solsona
- Celler: La Plana s/n, Vallbona de les Monges (Lleida). Tel. 973 33 02 76
Producte propi
Els productes es poden adquirir mitjançant contacte amb l’entitat, en
establiments especialitzats i al propi celler: vins blancs de qualitat, oli
d’oliva elaborat a partir d’olives arbequines seleccionades
artesanalment i olives arbequines elaborades artesanalment.
Casa Nostra Fundació ASPROS
Enric Herrera
Av. Madrid 21 CP 25002
Municipi Lleida
Telèfon 973 27 80 87 Fax 973 27 82 11
e-mail [email protected] web www.aspros.org
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
Realitzem activitats relacionades amb la jardineria, gestió forestal,
recollida i gestió de residus, gestió de deixalleries, serveis de brigada i
protecció del medi, manteniments d’espais públics, objectes de
decoració i regal, publicitat directa, restauració, manipulats, envasats
en retràctil, serralleria, fusteria i alumini, arts gràfiques, etiquetats,
entre d’altres.
34 LLEIDA
35 LLEIDA
Tarragona
CET - Fundació Pere Mata
Maria Josep Delor
Ctra. de l’Institut Pere Mata CP 43206
Municipi Reus
Telèfon 977 92 05 32 Fax 977 92 05 33
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Adreça
AJEM
Josep Mª Garcia
Av Diputació s/n CP 43740
Municipi Mora d’Ebre
Telèfon 977 40 07 82 Fax 977 40 02 65
e-mail ajem [email protected]
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
Descripció CET
El CET Fundació Pere Mata ofereix els avantatges d’externalitzar
producció en un centre especial de treball, amb processos i serveis de
qualitat certificats per la normativa UNE-EN-ISO 9001-2000.
Realitzem activitats relacionades amb la jardineria, manipulats,
manipulats industrials i neteja.
En l’actualitat treballen 8 persones amb discapacitat intel·lectual en
manipulats de paper. També disposem d’un taller d’arts gràfiques on
fem tot tipus de treballs d’impremta, com revisteria, cartelleri
o tríptics.
Fundació TOPROMI
Josep Quereda
Av. Manel Carrasco i Formiguera 14 CP 43100 Bonavista
Municipi Tarragona
Telèfon1 977 54 04 94 Telèfon2 977 54 73 02 Fax 977 54 82 86
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Establiments comercials oberts al públic
En la mateixa seu de l’entitat, disposem d’una botiga on tenim
exposats els productes que comercialitzem.
CET Estela
Josep Mª Castellví
Adreça Ctra. de Valls s/n (zona educacional) CP 43007
Municipi Tarragona
Telèfon1 977 21 48 12 Telèfon2 977 20 40 08 Fax 977 20 40 09
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Descripció CET
Adreça
Descripció CET
El CET va ser creat amb l’objectiu de realitzar un treball productiu,
dintre de les operacions del mercat ordinari i amb la finalitat
d’assegurar un lloc de treball remunerat a les persones amb
discapacitat intel·lectual. Estem especialitzats en: enquadernació de
tot tipus (llibres, diaris, fascicles, diccionaris, i espiral, tesis, tesines,
treballs, dossiers, reculls) i digitalització (qualsevol format Blanc i negre
/ color). Realitzem objectes derivats de diferents tipus de paper:
portaretrats, agendes, àlbums, llibretes, entre d’altres.
Som una empresa de serveis, on treballen 11 persones amb
discapacitat intel·lectual. Fonamentalment ens dediquem a la
manipulació de diferents productes (hostaleria, cartronatge, muntatge
ambientadors, material d’impremta, envasats diversos i retractilats).
També disposem d’una brigada de jardineria que es dedica al
manteniment i neteja de jardins.
36 TARRAGONA
37 TARRAGONA
GINESTA
Onada Serveis
Responsable comercial
Josep Gilabert
C. Manyans s/n (Pol. Ind. Valls) CP 43800
Municipi Valls
Telèfon 977 61 33 37 Fax 977 60 95 59
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Adreça
Adreça
Rosa Fortuny
C. Mercuri 163 (Pol. Ind. Riu Clar) CP 43006
Municipi Tarragona
Telèfon 902 027 305 Fax 902 024 941
e-mail [email protected] web www.onada.org
Descripció CET
Descripció CET
Som una entitat empresarial de més de 110 treballadors, que
disposem d’un SGI certificat per la SIO 9001, ISO 14000 i OSHAS
18001i ofereim serveis a la indústria i AAPP del territori.
Mitjançant l’estratègia de la confiança amb els nostres clients
col·laboradors, oferim serveis adreçats a crear ocupació i respondre a
les necessitats dels clients. Realitzem activitats relacionades amb la
gestió forestal, jardineria, etiquetats i manipulats.
Tenim com a objectiu principal realitzar un treball productiu,
participant regularment en les operacions de mercat, amb la finalitat
d’assegurar un treball remunerat i la prestació de serveis d’ajustament
personal i social que requereixin els nostre treballadors amb
discapacitat intel·lectual, a la vegada que sigui un mitjà d’integració
del major nombre de persones discapacitades al règim de treball
normal.
Producte propi
ITACA
Alberto Gas
Ctra. Tortosa-Aldea, km 7 CP 43500
Municipi Tortosa
Telèfon1 977 59 72 20 Telèfon2 977 59 70 46
Fax 977 59 74 83
e-mail [email protected] web www.geisebre.org
Fabricació i elaboració de mel.
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
L’objectiu essencial del nostre CET és la realització d’un treball
productiu, la participació en les operacions del mercat, l’obtenció
d’una feina remunerada i la prestació de serveis d’ajustament personal
i social que requereixen als seus treballadors/res.
Prestem serveis de neteja a empreses i comunitat de propietaris de
la nostra comarca. Oferim serveis de manipulats industrials així com
de jardineria, manteniment i neteja d’espais exteriors.
Les modernes instal·lacions de cuina que tenim ens permeten
oferir serveis de restauració de col·lectivitats amb una relació
preu-qualitat bona.
38 TARRAGONA
Taller Baix Camp
Josep Calavera
C. Joan Oliver s/n (Pol. Ind. Mas Batlle) CP 43206
Municipi Reus
Telèfon 977 32 83 83 Fax 977 31 27 53
e-mail [email protected] web www.tallerbaixcamp.org
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
La finalitat del Taller Baix Camp és crear i mantenir llocs de treball que
promoguin la millora de la qualitat de vida de les persones
treballadores amb discapacitat intel·lectual a través d’aconseguir
millores en les condicions laborals, potenciar la promoció laboral de
les persones treballadores, afavorint l’autodeterminació i la
participació dins l’entorn laboral i promovent el desenvolupament
personal i social. Realitzem activitats de jardineria, gestió forestal i
senyalització viària, assemblatge d’equips informàtics i elaboració
de galetes.
39 TARRAGONA
VENTALL
Pere Andreu
Av. Santa Oliva 20 CP 43700
Municipi El Vendrell
Telèfon 977 66 71 11 Fax 977 66 54 33
e-mail [email protected]
Responsable comercial
Adreça
Descripció CET
Empresa de més de 250 treballadors. Disposem d’un SGI certificat per
ISO 900,1 certificat per la SIO 9001, ISO 14000 i OSHAS 18001 i
oferim serveis a les AAPP i a empreses AAPP del territori.
Mitjançant l’estratègia de la confiança oferim serveis adreçats a
crear ocupació i respondre a les necessitats dels nostres clients
col·laboradors. Realitzem activitats de càtering, restauració, neteja,
gestió forestal, recollida i gestió de residus, jardineria, manipulats i
manteniment d’edificis.
40 BARCELONA
APPS - Federació catalana
pro persones amb discapacitat
intel·lectual
Carrer Joan Güell 90-92
08028 Barcelona
T. 93 490 16 88
F. 93 490 96 39
[email protected]
www.apps.cat

Documentos relacionados