GASTRONÒMICA

Comentarios

Transcripción

GASTRONÒMICA
GASTRONÒMICA
GUÍA GASTRONÓMICA
GUIDE GASTRONOMIQUE
GASTRONOMIC GUIDE
GRANOLLERS, ABRIL DE 2014
CORRECCIONS
CONSORCI PER
A LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
TRADUCCIONS
CAMBRIDGE SCHOOL
FOTOGRAFIES
PERE CORNELLAS
DISSENY Y MAQUETACIÓ
AT COMUNICACIÓ
IMPRESSIÓ
IMPREMTA MUNICIPAL
TIRATGE
xxxxx
DIPÒSIT LEGAL
00000-00-0000
EDITA
GASTRONÒMICA
GUÍA GASTRONÓMICA
GUIDE GASTRONOMIQUE
GASTRONOMIC GUIDE
FIRES I PRODUCTES
GASTRONÒMICS
FIRES: cada dissabte trobareu en alguna de les places del centre de la ciutat una fira d’aliments artesans de qualitat organitzada pels mateixos productors. EL RAJOL DE FESTA MAJOR
és el dolç de la ciutat, fet amb pasta de full, crema de cacau, trufa
i praliné d’avellana, que es pot adquirir en les pastisseries.
LA MONGETA DEL GANXET és un llegum de pell fina amb
denominació d’origen que es pot degustar als restaurants de
la ciutat tot l’any.
FERIAS: cada sábado encontrará en alguna de las plazas
del centro de la ciudad una feria de alimentos artesanos de
calidad organizada por los mismos productores. EL RAJOL
DE FIESTA MAYOR es el dulce de la ciudad, hecho con pasta
de hojaldre, crema de cacao, trufa y praliné de avellana, que
se puede adquirir en las pastelerías de Granollers. LA JUDÍA
DEL GANXET es una legumbre de piel fina con denominación
de origen que se puede degustar en los restaurantes de la
ciudad todo el año.
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
FOIRES: chaque samedi vous trouverez sur les places de la ville,
des foires de produits alimentaires, avec la participation des producteurs eux-mêmes. LE RAJOL DE LA FÉTE DE LA VILLE est
le gâteau typique de la ville, est élaboré à partir de pâte feuilletée, fourrée de crème de cacao à la truffe et au praliné noisette.
On peut l’acheter dans de nombreuses pâtisseries de la ville.
LES HARICOTS DU GANXET sont un légume à peau fine qui
ont la Dénomination d’Origine, peuvent être dégustés dans les
restaurants de la ville tout au long de l’année.
FAIRS: every Saturday you will find in the city squares, a fair
food, where the food producers themselves take part. THE
RAJOL OF THE ANNUAL CITY FAIR is the typical cake of the city,
is made of a puff pastry base, chocolate spread and filled with
truflle and hazelnut praline. It can be bought at many cake shops
throughout the city. THE GANXET BEANS are a vegetable with
thin skin that has the Guarantee of Origin for Food Products, and
it can be tasted at many of the restaurants in the city.
CUINA
COCINA
CUISINE
KITCHEN
INTERACTIU
INTERACTIVO
INTERACTIVO
INTERACTIVO
MERCAT
TEMPORADA
MERCADO
TEMPORADA
MARCHÉ
SAISON
MARKET
SEASONAL
ÀGORA GOURMET (P. 13)
ANÒNIMS (P. 17)
L’ASADOR DE GRANOLLERS (P. 21)
ATENEA VALLÈS (P. 25)
BRASERIA EL SOL (P. 29)
CAN 60. MENJAR I BEURE (P. 33)
CAN RIERA (P. 37)
CASA FONDA EUROPA (P. 41)
CITY RESTAURANT (P. 45)
CUYNES (P. 49)
DENOMINACIÓ D’ORIGEN (P. 53)
DIAMANT (P. 57)
EL CELLER DEL JABUGO (P. 61)
EL CISNE (P. 65)
EL MIRALLET (P. 69)
EL PORTALET (P. 73)
EL TRABUC (P. 77)
EL TRULL DEL CASINO (P. 81)
ELS FOGONS DEL VALLÈS (P. 85)
ESPAI & BRODER’S (P. 89)
FRESC WOK (P. 93)
6
CUINA
MEDITERRÀNIA
COCINA
MEDITERRÁNEA
CUISINE
MÉDITERRANÉENNE
MEDITERRANEAN
CUISINE
TRADICIONAL
CATALANA
TRADICIONAL
CATALANA
TRADITIONNELLE
CATALANE
TRADITIONAL
CATALAN
PEIX
MARISC
PESCADO
MARISCO
POISSONS
FRUITS DE MER
FISH
SEAFOOD
ENTREPANTS
TAPES
BOCADILLOS
TAPAS
SANDWICHES
TAPAS
SANDWICHES
SNACKS (TAPAS)
ALTRES
OTROS
AUTRES
OTHER
PREU
PRECIO
PRIX
PRICE
UBICACIÓ
UBICACIÓN
LOCATION
LOCATION
E E E
E E
E
CENTRE
CENTRO
CENTRE
VILLE
CENTRE
POLÍGON
POLÍGONO
ZONE
INDUSTRIELLE
INDUSTRIAL
AREA
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
VOLTANTS
ALREDEDORES
ENVIRONS
SOURRANDINGS
E
FINS A
HASTA
JUSQUE
UP TO
24 E
EE
MÉS DE
MÁS DE
PLUS DE
MORE
THAN
24 E
EEE
MÉS DE
MÁS DE
PLUS DE
MORE
THAN
39 E
CUINA
COCINA
CUISINE
KITCHEN
INTERACTIU
INTERACTIVO
INTERACTIVO
INTERACTIVO
MERCAT
TEMPORADA
MERCADO
TEMPORADA
MARCHÉ
SAISON
MARKET
SEASONAL
IL SAPORE ITALIANO (P. 97)
KIKO (P. 101)
L’ORIGINAL (P. 105)
LA FLOR (P. 109)
LA FONT (P. 113)
LA GAMBA (P. 117)
LA GRAN OLLA (P. 121)
LA MAGRANA (P. 125)
LA PEIXERA DE STA. CARME (P. 129)
LA RECTORIA VELLA DE PALOU (P. 133)
LA TAGLIATELLA (P. 137)
LA TAVERNA D’EN GRIVÉ (P. 141)
LA VIVI WINE (P. 145)
LAYON (P. 149)
NAGUABO (P. 153)
OS GALEGOS (P. 157)
PARRILLA ARGENTINA QUINCHO (P. 161)
POSTA 36 (P. 165)
ROCA UMBERT (P. 169)
ST. MIQUEL GASTRONÒMIC (P. 173)
TRÀNSIT (P. 177)
8
CUINA
MEDITERRÀNIA
COCINA
MEDITERRÁNEA
CUISINE
MÉDITERRANÉENNE
MEDITERRANEAN
CUISINE
TRADICIONAL
CATALANA
TRADICIONAL
CATALANA
TRADITIONNELLE
CATALANE
TRADITIONAL
CATALAN
PEIX
MARISC
PESCADO
MARISCO
POISSONS
FRUITS DE MER
FISH
SEAFOOD
ENTREPANTS
TAPES
BOCADILLOS
TAPAS
SANDWICHES
TAPAS
SANDWICHES
SNACKS (TAPAS)
ALTRES
OTROS
AUTRES
OTHER
PREU
PRECIO
PRIX
PRICE
UBICACIÓ
UBICACIÓN
LOCATION
LOCATION
E E E
E E
E
CENTRE
CENTRO
CENTRE
VILLE
CENTRE
POLÍGON
POLÍGONO
ZONE
INDUSTRIELLE
INDUSTRIAL
AREA
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
VOLTANTS
ALREDEDORES
ENVIRONS
SOURRANDINGS
E
FINS A
HASTA
JUSQUE
UP TO
24 E
EE
MÉS DE
MÁS DE
PLUS DE
MORE
THAN
24 E
EEE
MÉS DE
MÁS DE
PLUS DE
MORE
THAN
39 E
9
IDIOMES PARLATS
IDIOMAS HABLADOS
LANGUES PARLÉES
LANGUAGES SPOKEN
PAGAMENT: TARGETA DE CRÈDIT
PAGO: TARJETA DE CRÉDITO
PAIEMENT: CARTE DE CRÉDIT
PAYMENT: CREDIT CARD
TICKET RESTAURANT
TICKET RESTAURANTE
TICKET RESTAURANT
TICKET RESTAURANT
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
IDIOMES DE LA CARTA
IDIOMAS DE LA CARTA
LANGUES DE LA CARTE
MENU LANGUAGES
CHEQUE GOURMET
CHEQUE GOURMET
CHEQUE GOURMET
CHEQUE GOURMET
AFORAMENT MÀXIM
AFORO MÁXIMO
CAPACITÉ MAXIMALE
MAXIMUM CAPACITY
SODEXHO PASS
SODEXHO PASS
SODEXHO PASS
SODEXHO PASS
AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ
AIRE ACONDICIONADO I CALEFACCIÓN
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE
AIR CONDITIONING AND CENTRAL HEATING
APARCAMENT CLIENTS
PARKING CLIENTES
PARKING CLIENTS
CLIENT PARKING
PARC INFANTIL
PARQUE INFANTIL
AIRE DE JEUX
PLAY AREA
ACCESSIBLE DISCAPACITATS
ACCESIBLE DISCAPACITADOS
ACCESSIBLE AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
DISABLED ACCESS
MENJADORS PRIVATS
COMEDORES PRIVADOS
SALLES À MANGER PRIVÉES
PRIVATE FUNCTION ROOMS
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
PREU MITJÀ: CARTA
PRECIO MEDIO: CARTA
PRIX MOYEN DE LA CARTE
AVERAGE PRICE OF MEAL
GUIA
GUÍA
GUIDE
GUIDE
ACCEPTEN RESERVES
ACEPTAN RESERVAS
RÉSERVATIONS
BOOKINGS ACCEPTED
ESTABLIMENT AGREMIAT
GREMI VALLÈS ORIENTAL
ESTABLECIMIENTO AGREMIADO
GREMIO VALLÈS ORIENTAL
ÉTABLISSEMENT AGRÉGÉ AU
VALLÈS ORIENTAL
BUSINESS MEMBER OF THE
VALLÈS ORIENTAL GUILD
LOGÍSTICA FAMÍLIES
LOGÍSTICA FAMILIAS
LOGISTIQUE POUR LES FAMILLES
LOGISTICS FOR FAMILIES
SEGELL AMED
SELLO AMED
DISTINCTION AMED
HALLMARK AMED
ZONA EXTERIOR
ZONA EXTERIOR
ZONE EXTÉRIEURE
OUTSIDE AREA
SEGELL SICTED
SELLO SICTED
DISTINCTION SICTED
HALLMARK SICTED
SERVEI D’ÀPATS
CATERING
TRAITEURS
CATERING
CASES FONDA DE CATALUNYA
CASAS-FONDA DE CATALUÑA
MAISONS AUBERGE
INN
ACTIVITATS CULTURALS
ACTIVIDADES CULTURALES
ACTIVITÉS CULTURELLES
CULTURAL ACTIVITIES
QUALITAT TURÍSTICA
CALIDAD TURÍSTICA
TOURISME DE QUALITÉ
TOURISTIC QUALITY
PUB MUSICAL
PUB MUSICAL
MUSIQUE PUB
PUB MUSICAL
PRODUCTE DE PALOU
PRODUCTO DE PALOU
PRODUIT PALOU
PALOU PRODUCT
SURT EN GUIES TURÍSTIQUES
SALE EN GUÍAS TURÍSTICAS
APPARAÎT SUR LES GUIDES
TOURISTIQUES
APPEARS IN TRAVEL GUIDES
CUINA DEL VALLÈS ORIENTAL
COCINA DEL VALLÈS ORIENTAL
CUISINE VALLÈS ORIENTAL
VALLÈS ORIENTAL CUISINE
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
ÍNDEX
INTERACTIU
INTERACTIVO
INTERACTIVO
INTERACTIVO
P. 13 ÀGORA GOURMET
P. 57 DIAMANT
P. 17 ANÒNIMS
P. 61 EL CELLER DEL JABUGO
P. 21 L’ASADOR DE GRANOLLERS
P. 65 EL CISNE
P. 25 ATENEA VALLÈS
P. 69 EL MIRALLET
P. 29 BRASERIA EL SOL
P. 73 EL PORTALET
P. 33 CAN 60. MENJAR I BEURE
P. 77 EL TRABUC
P. 37 CAN RIERA
P. 81 EL TRULL DEL CASINO
P. 41 CASA FONDA EUROPA
P. 85 ELS FOGONS DEL VALLÈS
P. 45 CITY RESTAURANT
P. 89 ESPAI & BRODER’S
P. 49 CUYNES
P. 93 FRESC WOK
P. 53 DENOMINACIÓ D’ORIGEN
P. 97 IL SAPORE ITALIANO
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
P. 101 KIKO
P. 141 LA TAVERNA D’EN GRIVÉ
P. 105 L’ORIGINAL
P. 145 LA VIVI WINE
P. 109 LA FLOR
P. 149 LAYON
P. 113 LA FONT
P. 117 LA GAMBA
P. 121 LA GRAN OLLA
P. 125 LA MAGRANA
P. 153 NAGUABO
P. 157 OS GALEGOS
P. 161PARRILLA ARGENTINA
EL QUINCHO
P. 165 POSTA 36
P. 129 LA PEIXERA DE SANTA CARME
P. 169 ROCA UMBERT
P. 133 LA RECTORIA VELLA DE PALOU
P. 173 SANT MIQUEL GASTRONÒMIC
P. 137 LA TAGLIATELLA
P. 177 TRÀNSIT
14
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
ÀGORA
GOURMET
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2009
CARRER DE JOSEP UMBERT, 42
695 807 234
CUINA MEDITERRÀNIA I CASOLANA
COCINA MEDITERRÁNEA Y CASERA
CUISINE MÉDITERRANÉENNE ET DE LA MAISON
MEDITERRANEAN CUISINE AND HOME COOKING
15
RESTAURANT
ÀGORA GOURMET
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Risotto de ceps amb
parmesà
Risotto de setas con
parmesano
Risotto de cèpes au
parmesan Wild mushroom risotto
with parmesan
Tempura de carxofes amb
pernil ibèric
Tempura de alcachofas con
jamón ibérico
Artichauts en tempura au
jambon ibérique
Artichoke tempura with
Iberian ham
DESCANS
HORARI CUINA
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DIUMENGE
DOMINGO
DIMANCHE
SUNDAY
16
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
10 - 16 h
DIVENDRES I DISSABTE (nit)
VIERNES Y SÁBADO (noche)
VENDREDI ET SAMEDI (soir)
FRIDAY AND SATURDAY (night)
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
CAT
ESP
ENG
FRA
CAT
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
38
PAX.
10E
17
18
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
ANÒNIMS
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2005
CARRER DE MIQUEL RICOMÀ, 57
938 600 789
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA
COCINA MEDITERRÁNEA
CUISINE MÉDITERRANÉENNE
MEDITERRANEAN CUISINE
19
RESTAURANT
ANÒNIMS
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Lasanya de verdures
Lasaña de verduras
Lasagnes aux légumes
Vegetable lasagne
Hamburguesa d’espècies
Hamburguesa de especias
Hamburger aux épices
Spiced burger
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE
DILLUNS-DIJOUS
DIJOUS-DISSABTE
13 - 16 h
20.30 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO
DIMANCHE
SUNDAY
20
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
LUNES-JUEVES
LUNDI-JEUDI
MONDAY-THURSDAY
JUEVES-SÁBADO
JEUDI-SAMEDI
THURSDAY-SATURDAY
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
E
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
60
PAX.
(1)
9,60
CAT
ESP
CAT
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
15E
(1)
EXPOSICIONS, XERRADES, CONCERTS
LLIBRERIA, BIBLIOTECA I WI-FI.
EXPOSICIONES, CONFERENCIAS,
CONCIERTOS, LIBRERÍA, BIBLIOTECA Y WI-FI.
EXPOSITIONS, CONFÉRENCES,
CONCERTS, LIBRAIRIE, BIBLIOTHÈQUE ET WI-FI.
EXHIBITIONS, TALKS, CONCERTS,
BOOKSHOP, LIBRARY AND WI-FI.
21
22
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
L’ASADOR DE
GRANOLLERS
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1996
CARRER MARE DE DÉU DE NÚRIA, 22
938 792 458
[email protected]
CUINA DE MERCAT I TRADICIONAL POSADA AL DIA
COCINA DE MERCADO Y TRADICIONAL PUESTA AL DÍA
CUISINE DU MARCHÉ, TRADITIONNELLE ET REVISITÉE
MARKET AND TRADITIONAL CUISINE WITH A MODERN TWIST
23
RESTAURANT
L’ASADOR DE GRANOLLERS
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Xai i garrí rostits
Cordero y cochinillo asados
Agneau et cochon de lait rôti
Roast lamb and suckling pig
DESCANS
HORARI CUINA
OBERT TOTS ELS DIES
13 - 16 h
20 - 23,30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
OUVERT TOUS LES JOURS
OPEN DAILY
24
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CAT
ESP
FRA
174
PAX.
CAT
ESP
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
GUIA
GUÍA
GUIDE
GUIDE
MICHELÍN
GUÍA GROGA
25
26
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
ATENEA VALLÈS
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1999
CARRER D’ARAGÓ, 49
938 794 820
www.aparthotelateneavalles.com
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA
COCINA MEDITERRÁNEA
CUISINE MÉDITERRANÉENNE
MEDITERRANEAN CUISINE
27
RESTAURANT
ATENEA VALLÈS
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Coca de botifarra amb pera
confitada, ceba dolça
i confitura de tomàquet
Coca de butifarra con pera
confitada, cebolla dulce
y confitura de tomate
Tourte à la saucisse avec confit
de poire, oignon doux et confiture
de tomates
Typical local pastry (Coca) covered
with Catalan sausage, crystallized
pear, sweet onion and tomato jam
Brochetas de rape y mango
con salsa de pomelo y menta
Brochettes de lotte et mangue
à la sauce de pamplemousse
et menthe
Monkfish and mango on skewers
with mint and grapefruit sauce
DESCANS
HORARI CUINA
OBERT TOTS ELS DIES
13 - 16 h
20 - 23 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
OUVERT TOUS LES JOURS
OPEN DAILY
28
Broquetes de rap i mango
amb salsa d’aranja i menta
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
ESP
ENG
14 E
16 E
CAT
ESP
ENG
FRA
55
PAX.
GUIA
GUÍA
GUIDE
GUIDE
MICHELÍN
GOURMAND
(1)
16 E CAP DE SETMANA
16 E FINES DE SEMANA
16 E WEEK-ENDS
16 E WEEKENDS
29
30
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
BRASERIA
EL SOL
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2002
PL. APEL·LES MESTRES, 4
938 405 303
www.restauranteelsol.com
CUINA MEDITERRÀNIA
I DE MERCAT DE TEMPORADA
COCINA MEDITERRÁNEA Y DE MERCADO DE TEMPORADA
CUISINE MÉDITERRANÉENNE ET DU MARCHÉ DE SAISON
MEDITERRANEAN CUISINE AND SEASONAL MARKET
31
RESTAURANT
BRASERIA EL SOL
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Parrillada de verdures
Parrillada de verduras
Légumes grillés
Grilled vegetables
Entranya (“Al tall castela”)
a la brasa
Entraña (“Al corte castela”)
a la brasa
Abats grillés « à l’espagnole »
Grilled skirt steak
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE (nit) I DILLUNS
8 - 16 h
19 - 23 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO (noche) Y LUNES
DIMANCHE (soir) ET LUNDI
SUNDAY (night) AND MONDAY
32
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
E
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CAT
ESP
ENG
FRA
CAT
ESP
100
PAX.
10,50
17,90
20E
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
GUIA
GUÍA
GUIDE
GUIDE
(1)
17,90 E CAP DE
SETMANA I FESTIUS
17,90 E FINES DE
SEMANA Y FESTIVOS
17,90 E WEEK-ENDS
ET VACANCES
17,90 E WEEKENDS
AND HOLIDAYS
33
34
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
CAN 60
MENJAR
I BEURE
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2006
CARRER DE MARIÀ MASPONS, 4
938 795 620
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA I DE MERCAT
COCINA MEDITERRÁNEA Y DE MERCADO
CUISINE MÉDITERRANÉENNE ET CUISINE DE MARCHÉ
MEDITERRANEAN CUISINE AND MARKET COOKING
35
RESTAURANT
CAN 60. MENJAR I BEURE
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Coques gratinades
Tortas gratinadas
Tourtes gratinées
Gratineed typical local
pastry (Coca)
Amanides i tapes
Ensaladas y tapas
Salades et tapas
Salads and snacks (Tapas)
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE I FESTIUS
8 - 24 h
8 - 02 h
DIVENDRES I DISSABTE
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO Y FESTIVOS
DIMANCHE ET JOURS
SUNDAY AND HOLIDAYS
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
VIERNES Y SÁBADO VENDREDI ET SAMEDI
FRIDAY AND SATURDAY
36
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
47
PAX.
9E
CAT
ESP
ENG
FRA
15E
(1)
(1)
MÚSICA EN VIU CADA DIJOUS
MÚSICA EN VIVO CADA JUEVES
MUSIQUE LIVE TOUS LES JEUDI
LIVE MUSIC EVERY THURSDAY
37
38
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
CAN RIERA
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2009
CARRER JOSEP UMBERT, 147
938 606 265
facebook.com/cafeteriacanriera
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA I DE MERCAT
COCINA MEDITERRÁNEA Y DE MERCADO
CUISINE MÉDITERRANÉENNE ET CUISINE DE MARCHÉ
MEDITERRANEAN CUISINE AND MARKET COOKING
39
RESTAURANT
CAN RIERA
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Vedella amb bolets
Can Riera
Ternera con setas
Can Riera
Veau aux champignons
Can Riera
Can Riera veal with
mushrooms
Cuscús amb verduretes
Cuscús con verduras
Couscous aux petits légumes
Couscous with vegetables
DESCANS
HORARI CUINA
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DISSABTE I DIUMENGE
SÁBADO Y DOMINGO
SAMEDI ET DIMANCHE
SATURDAY AND SUNDAY
40
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
13 - 16 h
NITS NOMÉS PER ENCÀRREC
NOCHES SOLO POR ENCARGO
LE SOIR UNIQUEMENT SUR COMMANDE
NIGHTS: ONLY UPON REQUEST
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
E
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
36
PAX.
10,50
CAT
ESP
ENG
CAT
ESP
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
10E
41
42
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
CASA FONDA
EUROPA
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1771
CARRER D’ANSELM CLAVÉ, 1
938 700 312
www.fondaeuropa.eu
[email protected]
CUINA CATALANA TRADICIONAL
COCINA CATALANA TRADICIONAL
CUISINE CATALANE TRADITIONNELLE
TRADITIONAL CATALAN CUISINE
43
RESTAURANT
CASA FONDA EUROPA
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Paella parellada i
cassola de xai del Montseny
a les dotze cabeces d’all
Paella pareada y cazuela de
cordero del Montseny a las
12 cabezas de ajo
Paella Parellada Agneau du
Montseny aux douze têtes d’ail
Parellada paella Lamb casserole with 12 bulbs of garlic from
the Montseny
Canelons de la fonda /
Pijama de la fonda
Canelons de la fonda /
Pijama de la fonda
Cannellonis de la Fonda /
Pijama (flan, glace et fruits)
de la Fonda
Fonda-style cannellonis /
Fonda-style “pijama” (flan, ice
cream, canned peaches and
pineapple, whipped cream)
DESCANS
HORARI CUINA
OBERT TOTS ELS DIES
9 - 15.45 h
20.30 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
OUVERT TOUS LES JOURS
OPEN DAILY
44
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
CAT
ESP
ENG
FRA
150
PAX.
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
FRA
DEU
28 E
MICHELÍN
ROUTARD
CAMPSA
GUIA
GOURMETOUR
GUÍA
GUIDE
GUIDE
45
46
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
CITY
RESTAURANT
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1992
CARRER DEL TURÓ D’EN BRUGUET, 2
938 796 220
www.ciutathotels.com
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA I DE MERCAT
COCINA MEDITERRÁNEA Y DE MERCADO
CUISINE MÉDITERRANÉENNE ET CUISINE DE MARCHÉ
MEDITERRANEAN CUISINE AND MARKET COOKING
47
RESTAURANT
CITY RESTAURANT
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Cuixa de xai farcida
amb panses i pinyons
Pierna de cordero rellena
con pasas y piñones
Gigot d’agneau farci aux
raisins secs et pignons
Stuffed Leg of Lamb with
raisins and pine nuts
Paella Parellada
Paella Parellada
Paella Parellada
Parellada paella
DESCANS
HORARI CUINA
OBERT TOTS ELS DIES
13 - 16 h
20 - 23 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
OUVERT TOUS LES JOURS
OPEN DAILY
48
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
14 E
1 7 E
CAT
ESP
ENG
FRA
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
FRA
70
PAX.
20 E
MICHELÍN
GUIA
GUÍA
GUIDE
GUIDE
(1)
17 E CAP DE SETMANA
17 E FINES DE SEMANA
17 E WEEK-ENDS
17 E WEEKENDS
49
50
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
CUYNES
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2010
CARRER DE MARIÀ SANS, 20
938 613 037
CUINA TRADICIONAL I DE MITGES RACIONS
COCINA TRADICIONAL Y DE MEDIAS RACIONES
CUISINE TRADITIONNELLE ET CUISINE DE DEMI-PORTIONS
TRADITIONAL COOKING AND HALF PORTION COOKING
51
RESTAURANT
CUYNES
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Mongetes del ganxet
i croquetes
Judías del ganxet
y croquetas
Haricots du ganxet
et croquettes
Catalan white beans
and croquettes
Sípia amb mandonguilles
i bacallà a la llauna
Sepia con albóndigas
y bacalao a la llauna
Seiche avec des boulettes
de viande et morue à la
llauna
Cuttlefish with meat balls
and oven baked cod
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE (nit) I DILLUNS
13 - 16 h
20.30 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO (noche) Y LUNES
DIMANCHE (soir) ET LUNDI
SUNDAY (night) AND MONDAY
52
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
CAT
ESP
ENG
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
50
PAX.
18E
20E
53
54
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
DENOMINACIÓ
D’ORIGEN
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2006
PASSEIG DE LA MUNTANYA, 2
938 418 580
www.restaurantedo.com
[email protected]
CUINA CATALANA D’AUTOR I DE MERCAT
COCINA CATALANA DE AUTOR Y DE MERCADO
CUISINE CATALANE D’AUTEUR ET DU MARCHÉ
CATALAN SIGNATURE DISHES AND MARKET COOKING
55
RESTAURANT
DENOMINACIÓ D’ORIGEN
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Arrós melós de gambes
de Palamós
Arroz meloso de gambas
de Palamós
Riz fondant aux crevettes
roses de Palamós
Creamy rice with Palamós
prawns
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE
DILLUNS-DIVENDRES DIVENDRES
LUNES-VIERNES
LUNDI-VENDREDI
MONDAY-FRIDAY
VIERNES
VENDREDI
FRIDAY
DISSABTE
7.30 - 17 h
20.30 - 23 h
13 - 17 h
20.30 - 23 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO
DIMANCHE
SUNDAY
56
Arrós de pernil
ibèric
Arroz de jamón
ibérico
Riz au jambon
ibérique
Iberian ham rice
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
SÁBADO
SAMEDI
SATURDAY
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
13E
23E
CAT
ESP
ENG
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
100
PAX .
30E
(2)
(1)
23 E CAP DE SETMANA
23 E FINES DE SEMANA
23 E WEEK-ENDS
23 E WEEKENDS
(2)
CURSOS DE CUINA
CURSOS DE COCINA
COURS DE CUISINE
COOKING CLASSES
57
58
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
DIAMANT
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2009
CARRER DE JOSEP CARNER, 1
938 704 345
[email protected]
CUINA TRADICIONAL
CATALANA AMB TOCS D’AUTOR
COCINA TRADICIONAL CATALANA CON TOQUES DE AUTOR
CUISINE CATALANE AVEC UNE TOUCHE DE L’AUTEUR
CATALAN CUISINE WITH THE CHEF’S OWN TOUCH
59
RESTAURANT
DIAMANT
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Cansalada confitada amb
calamarsons
Tocino confitado con chipirones
Bacon confit avec des encornés
Candied bacon with baby squid
Tigres de la Barceloneta
Tigres de la Barceloneta
(mejillones rellenos)
Tigres de la Barceloneta
(moules panées)
Mussel croquettes from
the Barceloneta
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE (nit) I DILLUNS
13 - 15.45 h
21 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO (noche) Y LUNES
DIMANCHE (soir) ET LUNDI
SUNDAY (night) AND MONDAY
60
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
E
11,40
22,50
CAT
ESP
ENG
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
130
PAX.
22E
(1)
22,50 E CAP DE SETMANA
22,50 E FINES DE SEMANA
22,50 E WEEK-ENDS
22,50 E WEEKENDS
61
62
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
EL CELLER
DEL JABUGO
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2003
PLAÇA DE MALUQUER I SALVADOR, 20
938 709 600
www.moniberic.com
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA I TAPES
COCINA MEDITERRÁNEA Y DE TAPAS
CUISINE MÉDITERRANÉENNE ET TAPAS
MEDITERRANEAN CUISINE AND SNACKS (TAPAS)
63
RESTAURANT
EL CELLER DEL JABUGO
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Pernil i embotits ibèrics
Jamón y embutidos ibéricos
Jambon et charcuterie
ibérique de glands
Iberian ham and cold cuts
Carn ibèrica a la pedra
Carne ibérica a la piedra
Viande ibérique sur la pierre
Stone grilled Iberian meat
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE
10 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO
DIMANCHE
SUNDAY
64
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
E
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
11,90
CAT
ESP
ENG
20E
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
FRA
I TA
67
PAX.
(1)
DE DILLUNS A
DIVENDRES MIGDIA
DE LUNES A
VIERNES MEDIODÍA
LUNDI AU
VENDREDI MIDI
MONDAY TO
FRIDAY NOON
65
66
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
EL CISNE
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1962
CARRER D’ANSELM CLAVÉ, 77
938 706 038
CUINA MEDITERRÀNIA
DE TEMPORADA
COCINA MEDITERRÁNEA DE TEMPORADA
CUISINE MÉDITERRANÉENE DE SAISON
SEASONAL MEDITERRANEAN CUISINE
67
RESTAURANT
EL CISNE
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Plats combinats
Platos combinados
Assiettes combinées
Mixed grills
Fideuada
Fideuada
Fideuada (paella de vermicelles)
Fideuada (noodles paella)
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE I DILLUNS
13 - 16 h
20.30 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO Y LUNES
DIMANCHE ET LUNDI
SUNDAY AND MONDAY
68
Paella
Paella
Paella
Paella
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
CAT
ESP
50
PAX.
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
15E
69
70
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
EL MIRALLET
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1981
PLAÇA DE MANUEL MONTANYÀ, 4
938 700 547
www.elmirallet.cat
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA
COCINA MEDITERRÁNEA
CUISINE MÉDITERRANÉENNE
MEDITERRANEAN CUISINE
71
RESTAURANT
EL MIRALLET
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Truites i remenats d’ou
Truites i remenats d’ou
Omelettes et œufs brouillés
Omelettes and scrambled eggs
Assortiment de formatges
Surtido de quesos
Assortiment de fromages
Selection of cheeses
DESCANS
HORARI CUINA
DILLUNS
13 - 16 h
20 - 23 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
LUNES
LUNDI
MONDAY
72
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
E
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
10,80
16,30
CAT
ESP
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
FRA
90
PAX.
(2)
20E
(1)
16,30 E CAP DE SETMANA
16,30 E FINES DE SEMANA
16,30 E WEEK-ENDS
16,30 E WEEKENDS
(2)
MÚSICA EN VIU (estiu)
MÚSICA EN VIVO (verano)
MUSIQUE LIVE (été)
LIVE MUSIC (summer)
73
74
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
EL PORTALET
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2001
CARRER DEL PORTALET, 14-16 BAIXOS
938 791 171
www.portaletrestaurant.cat
CUINA DE MERCAT AMB TOCS DE CREATIVITAT
COCINA DE MERCADO CON TOQUES DE CREATIVIDAD
CUISINE DE MARCHÉ AVEC DES TOUCHES DE CRÉATIVITÉ
MARKET COOKING WITH TOUCHES OF CREATIVITY
75
RESTAURANT
EL PORTALET
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Foie trufat curat a la sal amb
pa de nous i vinagreta de
carmel
Foie trufado curado a la sal
con pan de nueces y vinagreta
de caramelo
Foie gras truffé affiné au
sel avec pain de noix et
vinaigrette de caramel
Salt-cured truffled foie gras
with walnuts bread and
caramel vinaigrette
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE (nit)
13 - 16 h
21 - 23 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO (noche)
DIMANCHE (soir)
SUNDAY (night)
76
Galtes de poltre
confitades amb ceba
Carrillada de potro
confitada con cebolla
Joues de poulain
confites aux oignon
Colt cheek pickled
with onions
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
1 5E
25E
25 E
CAT
ESP
ENG
FRA
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
FRA
50
PAX.
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
77
78
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
EL TRABUC
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1989
CARRETERA DEL MASNOU KM. 15,300
938 708 657
www.eltrabuc.com
[email protected]
CUINA CATALANA DE TEMPORADA
COCINA CATALANA DE TEMPORADA
CUISINE CATALAN DE SAISON
CATALAN SEASONAL CUISINE
79
RESTAURANT
EL TRABUC
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Mongetes del ganxet fregides
amb botifarra i ceps
Judías del ganxet fritas
con butifarra y setas de Burdeos
Friture de haricots du ganxet
avec des saucisses et des cèpes
Fried white beans with Catalan
sausage and ceps
Cua de bou amb trompetes
de la mort i llanegues
Rabo de buey con trompetas
de la muerte e higróforos
Queue de boeuf avec des
trompettes de la mort et des
llanegues (champignons)
Oxtail with black chanterelle
and hygrophorus milky
mushrooms
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE (nit)
13 - 16 h
20.30 - 24 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO (noche)
DIMANCHE (soir)
SUNDAY (night)
80
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CAT
ESP
ENG
FRA
CARTA I T A
CARTA DEU
CARTE
260
35 E
CAT
ESP
ENG
FRA
I TA
DEU
45E
PAX .
CARTE
(1)
GUIA
GUÍA
GUIDE
GUIDE
MICHELÍN
ROUTARD
REPSOL
RESTAURADORES
(1)
EXPOSICIÓ PERMANENT D’OBRES
D’EN JOSEP LLUÍS ARIMANY
EXPOSICIÓN PERMANENTE DE OBRAS
DE JOSEP LLUÍS ARIMANY
EXPOSITION PERMANENTE DES ŒUVRES
DE JOSEP LLUÍS ARIMANY
PERMANENT EXHIBITION OF WORKS
BY JOSEP LLUÍS ARIMANY
81
82
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
EL TRULL
DEL CASINO
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2011
CARRER AGUSTÍ VINYAMATA, 21
938 701 517
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA I DE MERCAT
COCINA MEDITERRÁNEA Y DE MERCADO
CUISINE MÉDITERRANÉENNE ET CUISINE DE MARCHÉ
MEDITERRANEAN CUISINE AND MARKET COOKING
83
RESTAURANT
EL TRULL DEL CASINO
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Tapes de patates braves
i croquetes
Tapas de patates bravas
y croquetas
Tapas de patatas bravas
(pommes de terre frites
accompagnées de sauce
piquante) et croquettes
Tapas: patatas bravas (fried
potatoes with spicy sauce),
croquettes
DESCANS
HORARI CUINA
OBERT TOTS ELS DIES
8 - 24 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
OUVERT TOUS LES JOURS
OPEN DAILY
84
Pop a la gallega
Pulpo a la gallega
Poulpe à la galicienne
Galician-style octopus
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
12 E
15 E
CAT
ESP
ENG
15E
20E
180
PAX.
(1)
(1)
MÚSICA EN VIU
MÚSICA EN VIVO
MUSIQUE LIVE
LIVE MUSIC EVERY
85
86
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
ELS FOGONS
DEL VALLÈS
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2000
PLAÇA DE JOSEP BARANGÉ, 13
938 793 493
[email protected]
CUINA TRADICIONAL CATALANA I DE MERCAT
COCINA TRADICIONAL CATALANA Y DE MERCADO
CUISINE TRADITIONNELLE CATALANE ET CUISINE DE MARCHÉ
TRADITIONAL CATALAN CUISINE AND MARKET COOKING
87
RESTAURANT
ELS FOGONS DEL VALLÈS
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Bacallà a la llauna
Bacalao “a la llauna”
Morue à la llauna
(frite et passé au four)
Baked cod
Arrossos
Arroces
Riz variés
Rice dishes
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE
DILLUNS - DIMECRES (nit)
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO
DIMANCHE
SUNDAY
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
LUNES - MIÉRCOLES (noche)
LUNDI - MERCREDI (soir)
MONDAY - WEDNESDAY (night)
13 - 15.30 h
20.30 - 23 h
88
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
E
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
12,00
18,90
CAT
ESP
ENG
FRA
POR
CAT
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
48
PAX.
25E
(1)
18,90 E CAP DE SETMANA I DIJOUS, DIVENDRES I DISSABTE (nit)
18,90 E FINES DE SEMANA Y JUEVES, VIERNES Y SÁBADO (noche)
18,90 E WEEK-ENDS ET LE JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI (nuit)
18,90 E WEEKENDS AND THURSDAY, FRIDAY AND SATURDAY (night)
89
90
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
ESPAI
& BRODER’S
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2012
PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS, 12
POLÍGON INDUSTRIAL JORDI CAMP
938 616 557
www.elsbroders.com
[email protected]
CUINA SALUDABLE MEDITERRÀNIA
COCINA SALUDABLE MEDITERRÁNEA
CUISINE MÉDITERRANÉENNE SAINE
HEALTHY MEDITERRANEAN CUISINE
91
ESPAI
RESTAURANT
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Paelles i arrosos
caldosos individuals servits
a taula
Paellas y arroces caldosos
individuales servidos en la
mesa
Paellas et riz au bouillon en
portions individuelles servies
à table
Individual paellas and rice
dishes, served tableside
Carns i peixos frescos
al forn o a la planxa
Carns i peixos frescos
al forn o a la planxa
Viande et poissons frais
au four ou à la plancha
Baked or grilled meat
or fresh fish
DESCANS
HORARI CUINA
OBERT TOTS ELS DIES
13 - 16.30 h
20.30 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
OUVERT TOUS LES JOURS
OPEN DAILY
92
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
CAT
ESP
ENG
15E
93
94
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
FRESC WOK
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2010
CARRER DE MATARÓ, 2
POLÍGON INDUSTRIAL JORDI CAMP
938 618 839
www.frescwok.com
CUINA MEDITERRÀNIA I ASIÀTICA
COCINA MEDITERRÁNEA Y ASIÁTICA
CUISINE MÉDITERRANÉENNE ET ASIATIQUE
MEDITERRANEAN AND ASIAN CUISINE
95
RESTAURANT
FRESC WOK
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Cuina al wok i brasa
Cocina al wok y brasa
Cuisine Wok et grillades
Wok cuisine and grill
Bufet lliure
Bufé libre
Buffet
Buffet
DESCANS
HORARI CUINA
OBERT TOTS ELS DIES
13 - 16 h
20.30 - 24 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
OUVERT TOUS LES JOURS
OPEN DAILY
96
Marisc
Marisco
Fruits de mer
Seafood
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CAT
ESP
中國
CAT
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
E
10,50
15,50
286
PAX.
(1)
15,50 E CAP DE SETMANA
15,50 E FINES DE SEMANA
15,50 E WEEK-ENDS
15,50 E WEEKENDS
97
98
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
IL SAPORE
ITALIANO
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2003
CARRER DE PONENT, 41
938 401 532
[email protected]
CUINA ITALIANA
COCINA ITALIANA
CUISINE ITALIENNE
ITALIAN CUISINE
99
RESTAURANT
IL SAPORE ITALIANO
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Pasta i pizza
Pasta y pizza
Pâtes et pizza
Pasta and pizza
Carn a la brasa
Carne a la brasa
Viande grillé
Barbacued meat
DESCANS
HORARI CUINA
DILLUNS
12 - 15.30 h
20 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
LUNES
LUNDI
MONDAY
100
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
11E
CAT
ESP
I TA
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
66
PAX.
18E
101
102
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
KIKO
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1888
PLAÇA DE LA CORONA, 18
938 702 081
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA I CASOLANA
COCINA MEDITERRÁNEA Y CASERA
CUISINE MÉDITERRANÉENNE ET DE LA MAISON
MEDITERRANEAN CUISINE AND HOME COOKING
103
RESTAURANT
KIKO
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Escudella i carn d’olla
Sopa catalana y cocido
a la catalana
Pot au feu catalan
(la viande est servie à part)
Catalan pasta soup and meat
hot pot
Tapes
Tapas
Tapas
Snacks (Tapas)
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE (nit) I DILLUNS
13 - 16 h
20 - 23 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO (noche) Y LUNES
DIMANCHE (soir) ET LUNDI
SUNDAY (night) AND MONDAY
104
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
75
PAX.
12 E
16 E
CAT
ESP
ENG
FRA
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
FRA
25 E
(1)
16 E CAP DE SETMANA
16 E FINES DE SEMANA
16 E WEEK-ENDS
16 E WEEKENDS
105
106
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
L’ORIGINAL
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2011
CARRER PONENT, 25
937 425 948
www.loriginal.es
facebook.com/loriginal.es
[email protected]
CUINA DE MERCAT DE TEMPORADA
COCINA DE MERCADO DE TEMPORADA
CUISINE DE MARCHÉ DE SAISON
SEASONAL CUISINE AND MARKET COOKING
107
RESTAURANT
L’ORIGINAL
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Raviolis Wan-tun de foie
Raviolis Wan-tun de foie
Raviolis wan-tun au foie gras
Foie gras wontons
Braves l’Original
Braves l’Original
Raviolis wan-tun au foie gras
The Original Patatas Bravas
DESCANS
HORARI CUINA
OBERT TOTS ELS DIES
13 - 16 h
20 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
OUVERT TOUS LES JOURS
OPEN DAILY
108
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CAT
ESP
ENG
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
39
CAT
ESP
ENG
PAX.
(2)
GUIA
GUÍA
GUIDE
GUIDE
TRIP ADVISOR
RESTALO.ES
ELTENEDOR.ES
E
13,50
16,50
25 E
(1)
16,50 E CAP DE SETMANA MIGDIA
16,50 E FINES DE SEMANA MEDIODÍA
16,50 E WEEK-ENDS MIDI
16,50 E WEEKENDS NOON
(2)
BAR MUSICAL DE 23.30 A 02.30
BAR MUSICAL DE 23.30 A 02.30
BAR MUSICAL DE 23.30 À 02.30
MUSIC BAR 23.30 TO 02.30
109
110
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
LA FLOR
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1987
PLAÇA DE LA CORONA, 13 1ª
938 708 407
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA DE MERCAT I CREATIVA
COCINA MEDITERRÁNEA DE MERCADO Y CREATIVA
CUISINE MÉDITERRANÉENNE DE MARCHÉ ET CRÉATIVE
MEDITERRANEAN AND MARKET CUISINE AND CREATIVE COOKING
111
RESTAURANT
LA FLOR
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Carpaccio de gambes
Carpaccio de gambas
Carpaccio de crevettes roses
Prawn carpaccio
Filet de vadella a la sal
Filete de ternera a la sal
Filet de veau en croûte de sel
Veal tenderloin with salt
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE (nit) I DILLUNS
13 - 15.30 h
20.30 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO (noche) Y LUNES
DIMANCHE (soir) ET LUNDI
SUNDAY (night) AND MONDAY
112
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
E
11,50
17,00
CAT
ESP
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
70
PAX.
25 E
(1)
17 E MENÚ ESPECIAL
17 E MENÚ ESPECIAL
17 E MENU SPÉCIAL
17 E SPECIAL MENU
113
114
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
LA FONT
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2004
CARRER DE BARCELONA, 26
938 600 362
www.restaurantlafont.cat
[email protected]
CUINA CATALANA I DE MERCAT
COCINA CATALANA Y DE MERCADO
CUISINE CATALANE ET CUISINE DE MARCHÉ
CATALAN CUISINE AND MARKET COOKING
115
RESTAURANT
LA FONT
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Peix i marisc de llotja
Pescado y marisco de lonja
Poissons et fruits de mer
du jour
Fish and seafood directly
from the port
Cargols a la llauna
Caracoles a la llauna
Escargots grillés à la llauna
Grilled snails
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE
13 - 16 h
20 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO
DIMANCHE
SUNDAY
116
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
E
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CAT
ESP
CAT
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
48
PAX.
13,50
18,00
22,50
30E
(1)
18,00 E DISSABTES MIGDIA
18,00 E SÁBADOS MEDIODÍA
18,00 E SAMEDI MIDI
18,00 E SATURDAY NOON
22,50 E DIVENDRES I DISSABTE (nit)
22,50 E VIERNES Y SÁBADO (noche)
22,50 E VENDREDI ET SAMEDI (nuit)
22,50 E FRIDAY AND SATURDAY (night)
117
118
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
LA GAMBA
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1995
CARRER DE SANTA ELISABET, 6
938 791 987
www.lagamba.com
facebook.com/lagambagranollers
[email protected]
PRODUCTE LOCAL I CUINA DE MERCAT
PRODUCTO LOCAL Y COCINA DE MERCADO
PRODUIT LOCAL ET CUISINE DE MARCHÉ
LOCAL PRODUCE AND MARKET COOKING
119
RESTAURANT
LA GAMBA
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Magret d’ànec amb sal de
Maldon, oli verge i pebre negre
Magret de pato con sal de Maldon,
aceite virgen y pimienta negra
Magret de canard au sel de
Maldon, à l’huile extra vierge
d’olive et au poivre noir
Duck magret with sea salt,
extra virgin olive oil and black
pepper
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE (nit) I DILLUNS
13 - 16 h
21 - 23 h
21 - 24 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO (noche) Y LUNES
DIMANCHE (soir) ET LUNDI
SUNDAY (night) AND MONDAY
120
Tàrtar de tonyina
Tartar de atún
Tartare de thon
Tuna tartare
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
DIVENDRES I DISSABTE
VIERNES Y SÁBADO VENDREDI ET SAMEDI
FRIDAY AND SATURDAY
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
CAT
ESP
ENG
FRA
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
50
PAX.
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
FRA
30E
(1)
TRIP
ADVISOR
GUIA
GUÍA
GUIDE
GUIDE
(1)
POESIA, CONCERTS,
PREMIS LITERARIS...
POESÍA, CONCIERTOS,
PREMIOS LITERARIOS...
POÉSIE, CONCERTS,
PRIX LITTÉRAIRES...
POETRY, CONCERTS,
LITERARY AWARDS...
121
122
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
LA GRAN
OLLA
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1993
AVINGUDA FRANCESC MACIÀ, 300
938 795 100
www.restaurantlagranolla.com
[email protected]
PEIX DE LLOTJA
PESCADO DE LONJA
POISSON DU JOUR
FRESH FISH
123
RESTAURANT
LA GRAN OLLA
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Filet amb salsa d’Oporto
Filete con salsa de Oporto
Filet à la sauce de Porto
Steak Porto sauce
Ous estrellats
Huevos estrellados
Œufs sur le plat
Ous estrellats (fried egg
and Iberian ham over chips)
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE (nit)
13 - 15.30 h
20.30 - 23 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO (noche)
DIMANCHE (soir)
SUNDAY (night)
124
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
E
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
(2)
18,50
12,00
CAT
ESP
ENG
FRA
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
100
180
PAX.
(3)
MICHELÍN
REPSOL
GOURMET
GUIA CAMPSA
GUÍA
GUIDE
GUIDE
(1)
12 E CAP DE SETMANA (nit)
12 E FINES SEMANA (noche)
12 E WEEK-ENDS (soir)
12 E WEEKENDS (night)
(2)
DISSABTES I DIUMENGES MONITORS
SÁBADO Y DOMINGO MONITORES
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE SURVEILLANT DE CANTINE
MONITORS ON SATURDAY AND SUNDAY
(3)
MÚSICA EN VIU
MÚSICA EN VIVO
MUSIQUE LIVE
LIVE MUSIC
125
126
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
LA MAGRANA
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2003
CARRER DE JOAN PRIM, 6
938 703 847
www.lamagrana.cat
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA I DE MERCAT
COCINA MEDITERRÁNEA Y DE MERCADO
CUISINE MÉDITERRANÉENNE ET CUISINE DE MARCHÉ
MEDITERRANEAN CUISINE AND MARKET COOKING
127
RESTAURANT
LA MAGRANA
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Bacallà
Bacalao
Morue
Cod
Cargols a la llauna
Caracoles a la llauna
Escargots grillés à la llauna
Grilled snails
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE
13 - 16 h
20 - 24 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO
DIMANCHE
SUNDAY
128
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
E
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
11,50
16,00
CAT
ESP
ENG
CAT
ESP
ENG
CARTA FRA
CARTA I T A
CARTE DEU
48
PAX.
CARTE
22 E
(1)
16 E NIT / NOCHE / SOIR / NIGHT
129
130
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
LA PEIXERA
DE SANTA
CARME
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2010
RAMBLA JOSEP TARRADELLES, 3 • LOCAL 13
938 704 970
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA
COCINA MEDITERRÁNEA
CUISINE MÉDITERRANÉENNE
MEDITERRANEAN CUISINE
131
RESTAURANT
LA PEIXERA
DE SANTA CARME
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Arrossos, cruixent de salmó
o pollastre
Arroces, crujiente de salmón
o pollo
Riz, croustillant de saumon
ou de poulet
Rice, crunchy salmon or chicken
Amanides, timbals
de patates
Ensaladas, timbales
de patatas
Salades, timbale de
Pommes de terre
Salads, potato timbales
DESCANS
HORARI CUINA
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DIUMENGE - DIJOUS (nit) I DILLUNS
DOMINGO - JUEVES (noche) Y LUNES
DIMANCHE - JEUDI (soir) ET LUNDI
SUNDAY - THURSDAY (night) AND MONDAY
132
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
13 - 16 h
21 - 23.30 h
DIVENDRES I DISSABTE
VIERNES Y SÁBADO VENDREDI ET SAMEDI
FRIDAY AND SATURDAY
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
12 E
17 E
CAT
ESP
CAT
ESP
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
(1)
17 E CAP DE SETMANA
17 E FINES DE SEMANA
17 E WEEK-ENDS
17 E WEEKENDS
133
134
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
LA RECTORIA
DE PALOU
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2009
CARRER DE DOCTOR FÀBREGAS, 81
938 791 283
www.larectoriadepalou.com
[email protected]
CUINA DE PRODUCTE, DE PROXIMITAT I DE MERCAT
COCINA DE PRODUCTO, DE PROXIMIDAD Y DE MERCADO
CUISINE DE PRODUITS, LOCALE ET DE MARCHÉ
PRODUCT COOKING, LOCAL PRODUCE COOKING AND MARKET COOKING
135
RESTAURANT
LA RECTORIA
DE PALOU
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Cassola d’arròs de sípia
i conill
Cazuela de arroz de sepia
y conejo
Casserole de riz avec de
la seiche et du lapin
Cuttlefish, rabbit and rice
casserole
Filet amb foie i reducció
de Porto
Solomillo con foie y
reducción de Oporto
Filet avec du foie et une
réduction de Porto
Fillet with foie and Porto
reduction
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE (nit) I DILLUNS
13 - 15.30 h
20.30 - 23 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO (noche) Y LUNES
DIMANCHE (soir) ET LUNDI
SUNDAY (night) AND MONDAY
136
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CAT
ESP
ENG
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
20 E
58
PAX.
(2)
30E
(1)
DIMARTS - DIVENDRES
MARTES - VIERNES
MARDI - VENDREDI
TUESDAY - FRIDAY
(2)
MÚSICA EN VIU (estiu)
MÚSICA EN VIVO (verano)
MUSIQUE LIVE (été)
LIVE MUSIC (summer)
137
138
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
LA
TAGLIATELLA
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2007
CARRER DE JOAN PRIM, 42
938 604 899
www.latagliatella.es
CUINA ITALIANA
COCINA ITALIANA
CUISINE ITALIENNE
ITALIAN CUISINE
139
RESTAURANT
LA TAGLIATELLA
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pasta variada
Pasta variada
Pâtes assortis
Assorted pasta
DESCANS
HORARI CUINA
OBERT TOTS ELS DIES
13 - 16 h
20 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
ABIERTO TODOS LOS DIAS
OUVERT TOUS LES JOURS
OPEN DAILY
140
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
CAT
ESP
ENG
CAT
ESP
ENG
FRA
CARTA
DEU
CARTA РОССИЯ
CARTE
18E
CARTE
141
142
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
LA TAVERNA
D’EN GRIVÉ
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1980
CARRER DE JOSEP MARIA DE SEGARRA, 98
938 495 783
CUINA MEDITERRÀNIA
COCINA MEDITERRÁNEA
CUISINE MÉDITERRANÉENNE
MEDITERRANEAN CUISINE
143
RESTAURANT
LA TAVERNA D’EN GRIVÉ
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Ous ferrats amb foie i tòfona
Huevos fritos con foie y trufa
Oeufs frits avec du foie et des truffes
Fried eggs with foie and truffle
Peus de porc amb
espardenya
Manitas de cerdo con
cohombros de mar
Pieds de porc
et concombres de mer
Pigs trotters and sea
cucumbers
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE, DILLUNS I DIMECRES (nit)
13 - 16 h
20 - 23 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO, LUNES Y MIÉRCOLES (noche)
DIMANCHE, LUNDI ET MERCREDI (soir)
SUNDAY, MONDAY AND WEDNESDAY (night)
144
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
80
PAX.
GUIA
GUÍA
GUIDE
GUIDE
35 E
CAT
ESP
ENG
FRA
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
FRA
65E
MICHELIN
ROUTARD
145
146
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
LA VIVI WINE
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2008
CARRER DE BARCELONA, 31
938 701 896
[email protected]
CUINA CATALANA TRADICIONAL
COCINA CATALANA TRADICIONAL
CUISINE TRADITIONNELLE CATALANE
TRADITIONAL CATALAN CUISINE
147
RESTAURANT
LA VIVI WINE
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Filet de vadella amb foie amb
reducció de Pedro Ximenez
Filete de ternera con foie con
reducción de Pedro Ximenez
Filet de veau au foie gras
et à la réduction de Pedro
Ximenez
Veal tenderloin with foie gras
and Pedro Ximénez sherry
reduction
Foi amb ceba caramel·litzada
Foie con cebolla caramelizada
Foie aux oignons caramélisés
Foie with caramelized onion
DESCANS
HORARI CUINA
DISSABTE (migdia) I DIUMENGE
12.30 - 16 h
20.30 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
SÁBADO (mediodía) Y DOMINGO
SAMEDI (midi) ET DIMANCHE
SATURDAY (noon) AND SUNDAY
148
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
35
PAX.
9E
15E
20E
CAT
ESP
ENG
FRA
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ENG
20E
(1)
15-20 E CAP DE SETMANA
15-20 E FINES DE SEMANA
15-20 E WEEK-ENDS
15-20 E WEEKENDS
149
150
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
LAYON
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1892
PLAÇA DE LA CASERNA, 3
938 794 082
[email protected]
CUINA CATALANA I DE MERCAT
COCINA CATALANA Y DE MERCADO
CUISINE CATALANE ET CUISINE DE MARCHÉ
CATALAN CUISINE AND MARKET COOKING
151
RESTAURANT
LAYON
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Cua de rap a l’all cremat
Cola de rape al ajo quemado
Queue de lotte à l’ail brûlé
Monkfish tail cooked in
burnt garlic
Capipota, esmorzar de forquilla
Capipota (guiso de carne típico
de la cocina catalana), desayuno
de tenedor
Capipota, (ragoût de viande
typique catalan) petit-déjeuner
de fourchette
Capipota, (typical Catalan meat
stew), fork breakfast
DESCANS
HORARI CUINA
DIMARTS
13 - 16 h
20.30 - 23 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
MARTES
MARDI
TUESDAY
152
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
117
PAX.
13 E
20E
CAT
ESP
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
25 E
(1)
20 E CAP DE SETMANA
20 E FINES DE SEMANA
20 E WEEK-ENDS
20 E WEEKENDS
153
154
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
NAGUABO
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1984
CARRER DE JOAN PRIM, 1
938 707 848 • 938 793 746
www.naguabo.cat
[email protected]
CUINA CATALANA DE TEMPORADA, BRASA I PIZZES
COCINA CATALANA DE TEMPORADA, BRASA Y PIZZAS
CUISINE CATALAN DE SAISON, GRILLÉE ET PIZZA
SEASONAL CATALAN CUISINE, GRILL AND PIZZA
155
RESTAURANT
NAGUABO
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Carn, verdura i peix a la brasa
Carne, verdura y pescado a la brasa
Viande, légumes et poissons grillés
Barbecued meat, vegetables and fish
Pizzes
DESCANS
HORARI CUINA
OBERT TOTS ELS DIES
13 - 16 h
20 - 24 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
ABIERTO TODOS LOS DIAS
OUVERT TOUS LES JOURS
OPEN DAILY
156
Pizzas
Pizzas
Pizzas
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
15E
CAT
ESP
ENG
FRA
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
ENG
FRA
150
PAX.
28 E
157
158
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
OS GALEGOS
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1998
TRAVESSERA DEL LLEDONER, 9
938 403 039 • 938 401 665
www.osgalegos.com
[email protected]
CUINA GALLEGA
COCINA GALLEGA
CUISINE GALICIENNE
GALICIAN CUISINE
159
RESTAURANT
OS GALEGOS
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Pop gallec
Pulpo a la gallega
Poulpe de Galice
Galician octopus
Mariscada
Mariscada
Plateau de fruits de mer
Seafood platter
DESCANS
HORARI CUINA
DILLUNS
12 - 24 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
LUNES
LUNDI
MONDAY
160
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
35 E
45 E
CAT
ESP
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
70
PAX.
40E
161
162
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
PARRILLA
ARGENTINA
EL QUINCHO
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2005
C/ MONTSENY 4. LOCAL 8B
POL. IND. EL RAMASSAR
93 840 58 65
www.parrillaelquincho.com.ar/[email protected]
CUINA ARGENTINA
COCINA ARGENTINA
ARGENTINE CUISINES
ARGENTINA CUISINES
163
RESTAURANT
PARRILLA ARGENTINA
EL QUINCHO
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Entranya a la Brasa
Entraña a la Brasa
Abats grillés
Grilled skirt steak
Matambre a la brasa
Matambre a la brasa
Matambre grillé (rouleau à la
viande et aux légumes)
Grilled flank steak
DESCANS
HORARI CUINA
DIMARTS I DIMECRES (nit)
12.30 - 15.45 h
20 - 23 h
20 - 24 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
MARTES Y MIÉRCOLES (noche)
MARDI ET MERCREDI (soir)
TUESDAY AND WEDNESDAY (night)
164
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
CAP DE SETMANA
FINES DE SEMANA
WEEK-ENDS
WEEKENDS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
E
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
10,50
12,00
CAT
ESP
ENG
I TA
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
58
PAX.
15 E
(1)
12 E CAP DE SETMANA
12 E FINES DE SEMANA
12 E WEEK-ENDS
12 E WEEKENDS
165
166
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
POSTA 36
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1980
CARRER DE JOAN PRIM, 6
938 703 108
www.posta36granollers.es
CUINA ARGENTINA DE MERCAT I MEDITERRÀNIA
COCINA ARGENTINA DE MERCADO Y MEDITERRÁNEA
ARGENTINE CUISINE DE MARCHÉ ET MÉDITERRANÉENNE
ARGENTINA CUISINE MARKET AND MEDITERRANEAN
167
RESTAURANT
POSTA 36
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Vacío a la brasa
Vacío a la brasa
Vacío grillé
(viande de bœuf tendre)
Grilled flank steak
Parrillada de carn
Parrillada de carne
Assortiment de viandes
grillées
Grilled meat
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE I DIMARTS (nit)
13 - 16 h
20 - 24 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO Y MARTES (noche)
DIMANCHE ET MARDI (soir)
SUNDAY AND TUESDAY (night)
168
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
E
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CAT
ESP
ENG
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
CAT
ESP
45
PAX.
10,50
14,50
20 E
(1)
14,50 E DILLUNS - DIJOUS (nit)
14,50 E LUNES - JUEVES (noche)
14,50 E LUNDI - JEUDI (soir)
14,50 E MONDAY - THURSDAY (night)
169
170
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
ROCA UMBERT
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2012
AVINGUDA PRAT DE LA RIBA, 77
634 584 050
facebook.com/rocaumbertbar
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA I DE MERCAT DE TEMPORADA
COCINA MEDITERRÁNEA Y DE MERCADO DE TEMPORADA
CUISINE MÉDITERRANÉENNE DE MARCHÉ DE SAISON
MEDITERRANEAN AND SEASONAL MARKET CUISINE
171
RESTAURANT
ROCA UMBERT
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Patates braves
Patatas bravas
Patatas bravas
Patatas braves
Tapa de morro
Tapa de morro
Tapa de museau de porc
Tapa of beef cheek
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE
11 - 16 h
20 - 22 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO
DIMANCHE
SUNDAY
172
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
48
PAX.
10E
1 5 E
CAT
ESP
ENG
CAT
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
6E
(2)
(1)
15 E CAP DE SETMANA
15 E FINES DE SEMANA
15 E WEEK-ENDS
15 E WEEKENDS
(2)
MÚSICA EN VIU
MÚSICA EN VIVO
MUSIQUE LIVE
LIVE MUSIC EVERY
173
174
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SANT MIQUEL
GASTRONÒMIC
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
2011
CARRER CORRÓ, 36
652 651 365
[email protected]
CUINA MEDITERRÀNIA AMB TOCS D’AUTOR
COCINA MEDITERRÁNEA CON TOQUES DE AUTOR
CUISINE MÉDITERRANÉENNE AVEC UNE TOUCHE DE L’AUTEUR
MEDITERRANEAN CUISINE WITH THE CHEF’S OWN TOUCH
175
RESTAURANT
ST. MIQUEL GASTRONÒMIC
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Trencadissa d’ous de pagès
amb pernil ibèric
Huevos de payés estrellados
con jamón ibérico
Œufs fermiers brouillés au
jambon ibérique
Scrambled farm-fresh eggs
with Iberian ham
Steak tartar
Steak tartar
Steak tartare
Steak tartar
DESCANS
HORARI CUINA
DIUMENGE
13 - 16.15 h
21 - 23.30 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
DOMINGO
DIMANCHE
SUNDAY
176
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
(1)
E
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
12,50
17 ,50
95
PAX.
CAT
ESP
ENG
CAT
ESP
CARTA
CARTA
CARTE
CARTE
30E
TRIPVISOR
GUIA
GUÍA
GUIDE
GUIDE
(1)
17,50 E CAP DE SETMANA
17,50 E FINES DE SEMANA
17,50 E WEEK-ENDS
17,50 E WEEKENDS
177
178
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
TRÀNSIT
DES DE / DESDE
FOUNDÉ / SINCE
1992
EDIFICI HOTEL MERCURE VALLÈS,
AUTOPISTA AP-7 SORTIDA 13
938 456 050 ⁄ 938 456 054
www.hotelaugustavalles.com
[email protected]
[email protected]
CUINA DE MERCAT
COCINA DE MERCADO
CUISINE DE MARCHÉ
MARKET COOKING
179
RESTAURANT
TRÀNSIT
PLATS MÉS CARACTERÍSTICS
PLATOS MÁS CARACTERÍSTICOS
LES PLATS LES PLUS TYPIQUES
MOST TYPICAL DISHES
Ous estrellats amb patates
i pernil
Huevos estrellados con
patatas y jamón
Oeufs sur le plat, pommes
de terre et jambon
Fried eggs with potato
and ham
Bacallà amb allioli de codonyat
Bacalao con alioli de membrillo
Morue à l’ailloli de cotignac
Cod with quince preserve garlic
mayonnaise
DESCANS
HORARI CUINA
OBERT TOTS ELS DIES
13 - 15.30 h
20 - 23 h
DESCANSO
JOUR DE FERMETURE
DAY OFF
ABIERTO TODOS LOS DIAS
OUVERT TOUS LES JOURS
OPEN DAILY
180
HORARIO COCINA
HORAIRE DE CUISINE
KITCHEN HOURS
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INDEX
SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
SERVICES
MENÚ
MENÚ
MENU
MENU
CAT
ESP
ENG
CARTA FRA
160
PAX .
CAT
ESP
ENG
FRA
26E
CARTA
CARTE
CARTE
(1)
MICHELÍN
GUIA
GUÍA
GUIDE
GUIDE
(1)
PRÈVIA RESERVA
PREVIA RESERVA
SUR DEMANDE
BOOKING IN ADVANCE
181
INTERACTIU
INTERACTIVO
INTERACTIVO
INTERACTIVO
1. ÀGORA GOURMET (P.13)
2. ANÒNIMS (P.17)
3. L’ASADOR DE GRANOLLERS (P.21)
4. ATENEA VALLÈS (P.25)
5. BRASERIA EL SOL (P.29)
6. CAN 60. MENJAR I BEURE (P.33)
7. CAN RIERA (P.37)
8. CASA FONDA EUROPA (P.41)
9. CITY RESTAURANT (P.45)
10. CUYNES (P.49)
11. DENOMINACIÓ D’ORIGEN (P.53)
12. DIAMANT (P.57)
13. EL CELLER DEL JABUGO (P.61)
14. EL CISNE (P.65)
15. EL MIRALLET (P.69)
16. EL PORTALET (P.73)
17. EL TRABUC (P.77)
18. EL TRULL DEL CASINO (P.81)
19. ELS FOGONS DEL VALLÈS (P.85)
20. ESPAI & BRODER’S (P.89)
21. FRESC WOK (P.93)
22. IL SAPORE ITALIANO (P.97)
182
23.KIKO (P.101)
24.L’ORIGINAL (P.105)
25. LA FLOR (P.109)
26. LA FONT (P.113)
27. LA GAMBA (P.117)
28. LA GRAN OLLA (P.121)
29. LA MAGRANA (P.125)
30.LA PEIXERA
DE SANTA CARME (P.129)
31. LA RECTORIA
VELLA DE PALOU (P.133)
32. LA TAGLIATELLA (P.137)
33. LA TAVERNA
D’EN GRIVÉ (P.141)
34. LA VIVI WINE (P.145)
35.LAYON (P.149)
36.NAGUABO (P.153)
37. OS GALEGOS (P.157)
38. PARRILLA ARGENTINA
EL QUINCHO (P.161)
39. POSTA 36 (P.165)
40.ROCA UMBERT (P.169)
41. SANT MIQUEL
GASTRONÒMIC (P.173)
42.TRÀNSIT (P.177)
NO
DE
AT
DEL
PR
COMPANYS
D’ALFON
S
23
CA
RR
ET
ER
A
DE
BAGES
C. D’AN
SEL
M CLAVÉ
8
6
UM
BE
RT
PLAÇA DE
CATALUNYA
P
SE
JO
C.
SANT
ESTEVE
PLAÇA
DE
PAU
CASALS
LLUL
L
22
DE
PONE
NT
36
13
PLAÇA DE
LLUÍS PERPINYÀ
19
PLAÇA DE
JOSEP BARANGÉ
18
URGÈNCIES
24 h
10
39 29
CARRER
CARR
ER
DE
JOAN
PRIM
RAMBLA
30
JOSEP TARR
ADEL
RIBAS
DE
ESTACIÓ DE
FRANÇA
GRANOLLERS
CENTRE
RAMO
N
TEATRE
DE PONENT
41
MUSEU DE
GRANOLLERS
25 14
ER
SALA FRANCESC
TARAFA
27
PLAÇA
DE L’OLI
IV
1
DE
CARR
TEATRE
AUDITORI DE
GRANOLLERS
AJUNTAMENT
DE GRANOLLERS
16
LA PORXADA
C.
AVINGUDA
ONA
24
PLAÇA
DE LA
CASERNA
PLAÇA DE
JOSEP M.
FOLCH I
TORRES
DE
34
JUVENIL 15
26C. BARCEL
C. GUAYAQUIL
FOMENT
CRISTÒF
OL
PLAÇA
DE
SERRAT I BONASTRE
ESGLÉSIA DE
SANT ESTEVE
RICOMÀ
CARRER
MIQUEL
I
35
2
DE
GRA,
EQUIPAMENT
CARRER
Pg. DE
EMILI
CARRER
TORRAS
CA
Ó
DE
D’ARAG
COLOM
ALZINA
GIRON
32
CARR
ER
DE
A
UM
BE
PASSEIG
DE
11
LA
MUNTANYA
JOAN
PRIM
CARR
ER
5
CARR
ER
37
PASSEIG
R
CARRER
P
SE
JO
MUNT
ANYA
DE
ESTACIÓ LES
FRANQUESES
GRANOLLERS
NORD
AS
RIB
AR
M
ES
E
CARR
PLAÇA
CONVENT
VELL
DE
DE
VENE
ÇUEL
A
R
ER
M
CA
Í
DEL
I
NTIR
CEME
38
SC
CE
AN
FR
CA
RR
E
RE
R
33
12
M
9
UMBERT
C.
P
HOSPITAL
ASIL DE
GRANOLLERS
MARQ
UÉS
A
LA
7
JOSE
PRIME
GIRON
DE
CARRER
DEL
DE
PLAÇA
DE LA
FONT VERDA
DE
RT
FRANC
ESC
LAS
CA
R
SUD
BOTEY
PALAU
D’ESPORTS DE
GRANOLLERS
CARRER
RONDA
LA
AV. DE
MARIE
CURIE
CARRER
RIBA
MACIÀ
4
C. MALLOR
DE
C - 35
CARRER
SC
PLAÇA DE LA
CONSTITUCIÓ
IA
RAL
FRANCE
LA
DE
40
DE
CARRER
FLOR
3
NÚR
CAMÍ
MASNOU
20
DE
CARRER
DEL
S
DÉU
28
SÒ
DE
ERA
DE
PRAT
CARRET
ROGER
IC
17
BE
ARE
DEL
MASNOU
os
t
CENTRE
CULTURAL DE
GRANOLLERS
DE
D’ENR
C. DE FERNA
O DE MAGAL
HANES
CARRER
2
PASSEIG
LES
CAMÍ
LLUÍS
CARRER
DE
AV.
TRES
CAN
FÀBREGAS
FRANCESC
CARRER
C. M
RA
ng
DEL
MIG
21
Co
CARRER
CARRETE
CAMÍ
PALAUT
ORDERA
DEL
RIBA
42
DE
CONCA
riu
LA
CARRER
TORRES
D’EUROP
A
BASSA
DE
31
L’EST
ACIÓ
PASSEIG
INTERACTIU
INTERACTIVO
INTERACTIVO
INTERACTIVO
www.granollers.cat

Documentos relacionados