tauler d`aNuNCis nadons Cartes al Viure saNt boi

Comentarios

Transcripción

tauler d`aNuNCis nadons Cartes al Viure saNt boi
31
VSB MAIG 2012
TAULER D’ANUNCIS
REBUTS DE L’IBI
PAS ALTERNATIU A MARIA GIRONA
Del 4 de maig al 4 de juliol hi ha temps per pagar els rebuts de
l’Impost sobre béns immobles (IBI). Les persones propietàries
d’habitatges i altres immobles han d’abonar cada any aquest
tribut, el més important dels que recapten els ajuntaments. Si
s’opta per domiciliar el rebut, aleshores el pagament es fracciona en 4 terminis i es fa efectiu a través del compte bancari
els dies 1 de juny, 1 d’agost, 1 d’octubre i 3 de desembre.
http://orgt.diba.cat, 902 123 623
Les obres que realitza el Ministeri de Foment per millorar els
accessos a Sant Boi avancen a bon ritme. Els treballs afectaran durant les pròximes setmanes la circulació de vehicles
per l’avinguda de Maria Girona. Durant tres dies, en dates
per determinar, es donarà pas alternatiu als vehicles que hi
circulin en un i altre sentit de la marxa. La carretera BV-2002
no es tallarà, com a mínim, fins a després de l’estiu.
www santboi.cat
SUPORT INFORMÀTIC PER A DONES
CURS DE MONITORS I MONITORES
L’últim dimecres de cada mes, de 17 a 20 hores, el Centre de
Recursos i Documentació per a les Dones (CRDD) posa a disposició de les dones de la ciutat el Punt de Suport Informàtic. És un
servei gratuït pensat per resoldre dubtes sobre l’ús d’ordinadors
i la navegació per Internet. Les places són limitades.
Can Jordana (c/ Ebre, 27), 93 635 12 37
Fins al 8 de maig hi ha temps per inscriure’s a un curs de formació de monitors i monitores per a activitats de lleure infantil
i juvenil. S’adreça a joves de 18 a 35 anys i es farà a la Factoria
Jove de Can Massallera al maig i al juny per les tardes.
Inscripcions: El Punt, tel. 93 652 98 43
+informació: www.joventutsatnboi.cat
LLARS D’INFANTS I INSTITUTS
ESTUDIAR A LA NIT
Del 7 al 18 de maig estarà obert el termini per fer la preinscripció a les llars d’infants. Pel que fa als instituts, les sol·licituds
per a batxillerats i cicles formatius de grau mitjà s’han de
presentar entre el 14 i el 25 de maig, mentre que per als cicles
de grau superior el termini és del 29 de maig al 8 de juny.
www.santboi.cat
Com és habitual, la sala d’estudis i la sala multimèdia del
Centre de Recursos per a Estudiants de Can Massallera
ampliaran l’horari durant el pròxim període d’exàmens. Del
29 de maig al 7 de juliol les dues sales estaran obertes tots
els dies de la setmana fins a la una de la matinada.
www.joventutsantboi.cat
declaració institucional
plE MUNICIPAL ABRIL 2012
DIA MUNDIAL
DE LA SALUT
El 7 d’abril de cada any
se celebra el Dia Mundial
de la Salut per commemorar la fundació de
l’Organització Mundial
de la Salut (OMS) l’any
1948. És un esdeviment
internacional que convida tothom a reflexionar
sobre un tema de salut
concret amb repercusi­
ons planetàries.
El tema del Dia Mundial de la Salut 2012 és
l’envelliment i la salut i el
seu lema, “La bona salut
afegeix vida als anys”.
Al segle XXI, una de les
transformacions socials
més importants està
essent l’envelliment de
la població. Aviat hi haurà
al món més persones
grans que nens i nenes
i el nombre de persones
d’edat molt avançada
arribarà a nivells sense
precedents. Aquest envelliment serà encara
més ràpid i intens als
països amb ingressos
baixos i mitjans.
L’ O MS d e m a n a a l s
g o ­v e r n s l ’ a d o p c i ó
d’actuacions concretes
des de la salut pública
per a la prevenció, la
detecció precoç i el tractament de malalties que
contribueixin a millorar
el benestar de les persones grans.
cartes AL
VIURE SANT BOI
Trastorn de Dèficit d’Atenció
Mariano Merino Alcántara
Durant el curs 2011-2012, i per segona
vegada, Plataforma TDAH, juntament amb
l’AMPA de l’Escola Barrufet, hem organitzat una Unitat de Reeducació i Tècniques
d’Estudi adreçada a nens i nenes amb
TDA/H (Trastorn de Dèficit d’Atenció amb o
sense Hiperactivitat), trastorn que provoca
dificultats d’aprenentatge. Hi participen
més de 25 alumnes de diferents centres
educatius de Sant Boi i està a càrrec d’una
psicòloga clínica escolar i d’una mestra
d’educació especial. TV3 ha enregistrat un
reportatge per donar a conèixer les necessitats educatives d’aquests nens i nenes.
Els objectius de la unitat són: aconseguir
que els nens i les nenes puguin augmentar
la capacitat d’atenció, aconseguir el nivell
de lectoescriptura adequat al seu curs escolar, millorar l’autoestima i les capacitats
de relació amb iguals i per resoldre problemes; oferir assessorament a les famílies
sobre l’evolució dels nens i les nenes dins
del grup reeducatiu i orientar els centres
escolars sobre la metodologia de treball
amb alumnes amb aquesta simptomatologia.
Per tal de poder portar-la a terme, Plataforma TDAH, amb el suport de l’Ajuntament,
aporta part del cost de l’activitat i hem
d’agrair a l’Escola Barrufet la cessió de
l’espai a on es realitza. L’objectiu general és
aconseguir que totes les famílies de nens
i nenes afectats amb aquest trastorn es
puguin beneficiar d’aquesta activitat; des
d’aquí els fem una invitació a participar.
Invidencia y vía pública
Carlos Fabián Lapuente Giménez
Hace dos años que soy invidente, lo cual me
ha obligado a dejar mi trabajo de enfermero.
Conservo un resto de visión que me facilita
algo las cosas. Sin embargo, me encuentro con muchos inconvenientes en la vía
pública que seguro que padecen también
otras personas si han de desplazarse en
silla de ruedas, con caminador o con carrito
de bebé. Vengo observando que hay mucho
incivismo. Ni yo ni nadie puede solucionarlo
a corto plazo. Pero otras cosas sí que están
a nuestro alcance. Quiero agradecer a la
regidora Elena Amat y a la Policía Local su
sensibilidad con mis quejas. Sé que han
trabajado para que se retirasen de la vía
pública algunos obstáculos que nos hacen
la vida algo más difícil. Aun así, no puedo
dejar de reivindicar que se ponga solución a
los inconvenientes que nos generan las bicicletas que circulan por las aceras, muchos
contenedores de recogida de basuras o, en
verano, las terrazas de los bares. Yo antes
no era consciente de estas cosas; ahora las
sufro. Si uno se calla, nadie le oye. Si hablas,
a veces te insultan. Se siente impotencia.
Pero se deben respetar nuestros derechos,
que están amparados por la ley.
On adreçar les cartes: al correu electrònic [email protected] o per correu ordinari a
Revista municipal Viure Sant Boi - Ajuntament de Sant Boi - plaça de l’Ajuntament, 1. | El
text ha de tenir una extensió inferior a les 15 línies. | Les cartes han d’anar signades amb
nom i cognoms i hi ha de constar el número de DNI i el telèfon de contacte. | Viure Sant Boi
es reserva el dret d’extractar-ne o resumir-ne el contingut.
nadons
10 febrer Hugo Guerrero Alcaide
26 febrer Omar Pérez Bellila
28 febrer Nerea Mostazo Cuadrado
Martina Vilar Fernández
2 de març Daniel Ramos Navarro
Nora Chantouf El Harrati
Liz Esther Vilches Ayuso
3 març Sara Fontiveros López
Aina Ojeda Puig
Jordi Ojeda Puig
4 març Gisela Masmitjà Fernández
Adrián Quirós García
Hugo Guerrero
5 març Tasnim Soussaid Maskour
6 març Rubén Comes Palmero
Unax Martínez Gutiérrez
7 març Adrià Mancho López
Julieta Codina Soler
8 març Jasmeet Singh Kaur
9 març Ainhoa Duque Cuevas
Coraima Trías Domínguez
Aina i Jordi Ojeda
11 març Reda Bachiri Kichouhi
Saad Aghediss Hammoussa
Iman Fátima Mehmood
Prveen
12 març Saray Buzón Triviño
13 març Tito Hernández Widjaja
Emma Lorenzo Díez
14 març Leo Garijo Pedrosa
Nayssa Zelaoui El Ouat
Leo Blanco
15 març Sarah Bravo de Medina
Verdejo
Ainhoa Fernández Márquez
17 març María Fernández Galera
18 març Irene Rodríguez Brancas
Hanae Hammoudan Bouker
Israe El Mazouz Makiouch
Laura Romero Belmonte
Adrián Quirós
19 març Rim El Maghfour Lazzou
20 març Mohamed Maskouei Hssisni
Ana Raigón Suárez
Álvaro Cabello Solorzano
23 març Yousef Iqbal Guerra
24 març Izan Montoya Ruiz
26 març Sofía Aserrador Gavilán
Julia Ruiz Bonilla
Adrià Mancho
28 març Raquel Gil Gil
29 març Marc Osuna Ortega
Marcos Moreno Lázaro
30 març María Prieto Villén
Jaruny Daylin Aroni Ojeda
Rodrigo Piñón García
Leo Blanco Albertos
1 abril Enric Valera Aragonés
2 abril Iván González Capilla
Leo Garijo
Bersach Martínez Merino
3 abril Daniel Calero Ruiz
Daniela Fernández González
Gerard Marcet Font

Documentos relacionados