Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Comentarios

Transcripción

Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland
niet verzekerd of verzekerd in het buitenland
U heeft zich gemeld op de afdeling Spoedeisende Hulp. Na een eerste onderzoek volgt,
indien nodig, direct een behandeling door een arts en een verpleegkundige.
Als u niet in Nederland verzekerd bent, of niet kunt aantonen dat u een dekkende
zorgverzekering heeft, betaalt u direct een voorschot. Het bedrag varieert van 133,50 euro
tot 291 euro en is afhankelijk van uw behandeling. U betaalt dit bedrag na afloop met pin
of creditcard. U krijgt een voorschotnota.
De definitieve rekening sturen wij naar uw huisadres. Er volgt een naheffing als u te
weinig betaald heeft, en een terugstorting als u teveel betaald heeft. De kosten kunt
u terugvragen bij uw eigen zorgverzekeraar. Gebruik hiervoor uw voorschotnota en de
definitieve rekening.
uninsured or insured abroad
You have reported to the Accident & Emergency department. After a preliminary
examination, you will immediately be treated by a doctor and a nurse, if treatment is
necessary.
If you are not insured in the Netherlands or cannot prove you are covered by health
insurance, you will need to make an advance payment immediately. This payment amount
ranges from 133,50 to 291 Euros, depending on your treatment. You can pay this amount
with a bank card, credit card, or via direct debit. Payment will occur after the treatment.
You will also receive an advance bill for this.
The final bill will be sent to your home address. There will be an additional levy if the
advance you paid was too little and a refund if the advance was too much. The costs can
be reclaimed from your own health insurance, using both your advance and final bill.
nicht versichert oder im Ausland versichert
Sie haben sich bei der Notstation gemeldet. Nach einer ersten Untersuchung folgt, wenn
nötig, direkt eine Behandlung durch einen Arzt und das Pflegepersonal.
Wenn Sie nicht versichert sind oder keinen Versicherungsschutz einer Krankenversicherung
nachweisen können, zahlen Sie sofort einen Vorschuss. Der Betrag liegt zwischen 133,50
und 291 Euro und ist von der Behandlung abhängig. Sie zahlen den Betrag nach Abschluss
der Behandlung mit Geheimzahl oder Kreditkarte. Sie bekommen eine Vorschussrechnung.
Die endgültige Rechnung schicken wir an Ihren Hausanschrift. Wenn Sie zu wenig bezahlt
haben, folgt eine zusätzliche Rechnung. Haben Sie zuviel bezahlt, erhalten Sie eine
Rückerstattung. Sie können bei Ihrer Krankenversicherung die Rückerstattung der Kosten
beantragen. Benutzen Sie dazu die Vorschussrechnung und die endgültige Rechnung.
asegurado o no asegurado en el extranjero
Usted ha acudido al departamento de urgencias. Se le realizará un reconocimiento inicial
y, de ser necesario, será tratado/a directamente por un médico o una enfermera.
Si no tiene un seguro médico neerlandés, o si no puede demostrar que su seguro cubra los
gastos, tendrá que pagar inmediatamente un anticipo. El importe oscila entre los 133,50
y 291 euros, dependiendo del tratamiento que reciba. El pago se efectúa depués del trata­
miento. Puede pagar con tarjeta de débito o crédito. Recibirá una factura del anticipo.
La factura definitiva será enviada a su domicilio. Si el importe pagado es insuficiente,
tendrá que pagar la diferencia. Si ha pagado demasiado, se le reembolsará el exceso.
Puede solicitar a su aseguradora de salud el reembolso de los gastos, presentando la
factura del anticipo y la factura definitiva.
Redactie en uitgave: Communicatie en Patiëntenvoorlichting/mei 2011/seh/301-221
onze lieve vrouwe gasthuis amsterdam
• locatie ijburg
ijburglaan 727
• locatie oosterpark
oosterpark 9
• locatie prinsengracht
prinsengracht 769
postadres
postbus 95500
1090 hm amsterdam
telefoonnummer
(020) 599 91 11
website
www.olvg.nl
algemene voorwaarden
op behandelingen in het olvg
zijn de algemene voorwaarden
van het olvg van toepassing
zie www.olvg.nl