La CUP proposarà un referèndum per a la independència a Berga

Comentarios

Transcripción

La CUP proposarà un referèndum per a la independència a Berga
berguedà
actual
GRATUÏT
www.bergactual.cat
Hem tornat
A dos llocs
menjareu bé, a
casa vostra, i
aquí també!
Bar - Restaurant
l’Avi
Amadeu BERGA
Pl. Tarascón, 7-8
Tel. 93 822 34 38
08600
Berguedà Actual reprèn
la seva edició quinzenal
després del parèntesi
estiuenc del mes d’agost.
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
Menú diari
de dimarts a diumenge
Especialitat en pizzes
i plats combinats
any III - núm. 113
entrevista
z Xavier Forga, de
la Pobla de Lillet,
metge antitabac
[Pàg. 24]
Mengeu a la carta
a preu de menú
La CUP proposarà un referèndum
per a la independència a Berga
El grup municipal de la CUP
de Berga proposarà en el proper
ple municipal del dijous 10 de
setembre una moció en la qual
es demanarà que l’Ajuntament
de la ciutat de Berga plantegi
una consulta popular sobre la
independència.
En concret, la CUP proposarà a la votació del ple que
l’Ajuntament convoqui un referèndum popular abans d’acabar
l’any amb la pregunta: “Esteu
d’acord que els Països Catalans es
constitueixin en un estat lliure,
independent i democràtic?”.
berguedà
z Un fals pediatre
detingut a Andalusia
va exercir a l’hospital
de Berga al 2007
[Pàg. 9]
esports
z El Construccions
Queralt Gironella
presenta els seus
equips en societat
[Pàg. 15]
Gironella es troba a 10
La Fira de Santa Tecla de
mesos del relleu a l’alcaldia Berga acollirà més bestiar
cultura
z Finalitza el XXXV
Festival d’Estiu de
Teatre de Berga
[Pàg. 16]
2
t” ,
e
l
El gran
t ern
u
o
“ od ,
mercat de a. mà
n
s
a
m
a
r
m
g ble tek ssi
l
E o al, dí
Tel. 93 874 35 35
l m loni aixa
e
d co eb
Pol. Casanovas
r
(davant Carrefour)
s
COMPRA
VENDA
u
Sant Fruitós de Bages
re
Buidem pisos, cases, oficines, bars...
p
valorem el contingut al màxim preu
www.mercaxollo.com
a
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
2
opinió
Polítics mediocres i
mediocritat ciutadana?
Joaquim Sala i Pujolràs.
Professor de filosofia.
Era taxatiu: “Quim, tots els polítics són corruptes, jo ja no voto”. Heus una
mostra d’opinions simplistes.
Hi ha una perillosa distància entre la classe governant i la ciutadania en
les nostres democràcies. Entrem-hi. J. A. Marina distingeix els càrrecs entre
l’autoritat rebuda i l’autoritat merescuda, aquesta és una qualitat personal
basada no en la legitimitat legal o formal d’origen, sinó en l’autoritat que una
persona s’ha guanyat tota sola per la seva obra: si parlem d’una autoritat
en la ciència, en l’economia, en la medecina, en l’art..., igualment es pot parlar d’una autoritat moral, en aquest cas no per la seva influència en poder
econòmic, polític, militar o per ser un famós, sinó per la seva honestedat i
exemplaritat i saviesa. Qui s’ha guanyat una autoritat moral (Gandhi, Luther King, N. Mandela, Vicenç Ferrer, Casaldàliga...) no es cap manipulador
d’emocions ni un demagog, sinó una persona que sap convertir la seva vida
en un model ètic.
La democràcia necessita anar acompanyada d’una autoritat moral. Vol
dir que el poder que té cada persona ciutadana l’ha d’exercir no només amb
legitimitat jurídica, sinó amb excel·lència moral. El citat filòsof espanyol
recorda dues maneres d’entendre la democràcia. Breu: a) En la Revolució
Francesa han de desaparèixer les jerarquies, la igualtat s’imposa a la distinció aristocràtica. b) En la tradició anglosaxona es considera que tots els
individus també són iguals, però per dalt, tots són aristòcrates, autònoms,
lliures, distingits, dotats de dignitat, ocupen un lloc insubstituïble en l’univers. Ara bé, el concepte de dignitat estava en el seu origen relacionat amb
l’autoritat rebuda dins d’algun càrrec institucional, independent de qui l’exercís (autoritat eclesiàstica, governativa, judicial, militar, econòmica...). Era una
posició rebuda que conferia autoritat, per això parlem de les digníssimes autoritats d’un estat, església, alcaldia, càrrec polític, institucional, etc. Aquesta
funció imposava deures: l’obligació de no ser indigne del càrrec assolit, de
no actuar de manera incompatible amb aquesta posició, de no ser corrupte
ni subornable, de no abusar del poder, de ser injust, etc. L’honor és un reconeixement de la qualitat de ser honrat, parlem de Molt Honorable, l’expressió demana un comportament honorable, no deshonrós. El poder legítim
que s’exerceix obliga, avui més que mai, una conducta d’excelsitud, exercir
la funció amb una autoria moral guanyada, merescuda i reconeguda, i no
només obtenir la poltrona.
El concepte de dignitat que anava unit al de legítima autoritat va convertir-se en una qualitat universal de tots els sers humans sense distinció de
raça, cultura, religió, riquesa, classe social, etc. L’extensió d’aquest valor resulta primordial: és un atribut reconegut que posseeix qualsevol persona
pel sol fet intrínsec de ser-ho i pertànyer a la Humanitat. Aquest fet conquerit
és un valuós guany moral, un avenç ètic i jurídic dels més fonamentals, pilar
dels drets humans.
Això ens porta a una resolució: si el dignatari que està en una posició de
govern no actua amb exemplaritat, no només legal, sinó moral i modèlica,
el sistema democràtic es debilita, pot quedar tocat, és llavors quan la desconfiança genera sectarismes, màfies, descomposició, populismes, fins el
desig de sotmetre’s a un dictador que imposa la força militar (els alemanys
votaren Hitler, Amèrica llatina ha votat alguns demagogs populistes, etc.).
El sistema democràtic exigeix l’obligació de comportar-se amb altesa moral,
tant per cada governant com per cada persona ciutadana, de manera aristocràtica, lliure, distingida, incorrupte, honesta i justa. I si al polític se li demana que ha de ser una figura d’autoritat moral, per què no recíprocament
a cada persona ciutadana? Si aquest posseeix també l’atribut de dignitat vol
dir que ha de respondre amb excel·lència, mostrar-se digne, que sap estar
al seu lloc, que actua amb saviesa moral, no és indiferent, mediocre ni cap
ressentit o evadit en el menfotisme. Estem en el cercle de la legitimitat. Les
institucions del cos democràtic legitimen cada individu, i aquest alhora legitima les institucions. D’aquesta manera, amb les seves accions dignes, un
ciutadà pot millorar, canviar institucions i vida pública. Democràcia i alta corrupció són incompatibles. Què implica això? Participar com cal en els afers
públics amb una autoritat guanyada moralment, complir les obligacions
personals, professionals i cíviques amb saviesa, no regalar el nostre vot...
La pregunta pertinent és: si es demana dignitat als governants, no s’hauria
d’exigir també als votants?
Seria molt interessant estudiar a fons com és que els italians continuen
votant un impresentable com Berlusconi o com en l’Estat espanyol una part
de l’electorat, en les darreres eleccions, ha seguit votant de polítics sota clares sospites de corrupció. No estaria de més que si els polítics han de reflexionar per la desafecció de la gent a la política, bastants ciutadans també
els convindria fer una autoreflexió sobre si exerceixen els seus drets amb
dignitat. Els tòpics diuen que quan la ciutadania és mediocre en surten polítics mediocres i el poble té els polítics que es mereix. És cert això? Faltaria
analitzar en quina escala de valors es mou l’electorat, així trobem segments
dels votants no gaire crítics vers la seva ideologia, que perdonen els pecats
de corrupció dels seus representants amb l’argument simplista que si política i polítics són corruptes, llavors valoro més els de la meva ideologia que
no la democràcia. Ara bé: Els vots poden avalar els polítics deshonestos? La
veu del poble pot fiançar la impunitat? La Raó Pública mostra que el sistema
democràtic sempre és millorable, corregible, per això és el menys dolent.
visiteu Vallcebre a
www.vallcebre.cat
Editorial
actual
E
n la gran i postissa esverada general que hi ha hagut des
de fa uns mesos entorn l’anomenada nova grip hi ha un
factor que caldria analitzar amb certa calma i tranquil·litat.
Els mesos d’estiu han servit per posar l’ai al cor a milions
de ciutadans i ciutadanes d’arreu del món, que han estat alarmats,
potser innecessàriament, entorn aquesta pandèmia. Si acaba essent veritat que tot plegat no és més que una grip com les de
cada any, potser més virulenta que altres, però que no arribarà als
catastròfics efectes que alguns han predit, haurem de creure que
l’esverada ha estat en va. Amb tot això resulta essencial i potser
poc encertat el paper dels grans mitjans de comunicació, cadenes de televisió, premsa i ràdios de gran abast que, dia rere dia,
durant tot l’estiu ens han anat martellejant dels perills d’aquesta
malaltia, de la seva evolució i ens han anat mostrant un inquietant
marcador simultani de noves infeccions i víctimes a cada moment.
Víctimes i infeccions que, fins ara, no ocupen cap lloc remarcable
en el rànquing de causes mortals ni les xifres mostrades justifiquen
l’atenció que se’ls presta.
Els qui han actuat, com a altaveus d’aquesta alarma, han estat els grans mitjans de comunicació. D’acord que cal prevenir la
població davant els riscos del grip, però l’estridència de les informacions han estat, fins ara, extremadament sobrediemsionades. I
costa de creure que la teòrica escassedat d’informacions de l’estiu
hagi estat camp abonat per magnificar les notícies de la grip. L’actualitat mundial i casolana ha aportat durant tot l’estiu un generós
repertori temàtic que ha donat per a molt, sense necessitat d’exagerar-lo com s’ha fet amb la nova grip. A veure si al final resultarà
que aquestes grans corporacions farmacèutiques que tenen les
patents dels antivírics s’hauran folrat fabricant vacunes que no
prendrà gairebé ningú, amb una gran campanya de publicitat facilitada gratuïtament pels mitjans de comunicació de gran abast que
han aconseguit alarmar els governs dels estats que han corregut a
comprar vacunes a l’engròs davant l’esverada general.
F
a pocs dies s’ha sabut
que un fals pediatre va
exercir durant un mes
a l’hospital de Berga, entre
altres centres sanitaris.
Costa de creure que aquest
i els altres centres no
comprovessin la legitimitat
i validesa dels documents
que va presentar aquest
impostor i fa esgarrifances
pensar la quantitat de
nens i nenes que devia
atendre sense estar
qualificat per fer-ho. Això
va passar a casa nostra.
actual
berguedà
Taca d’oli
Una de freda...
berguedà
...i una de calenta
L
’escola Municipal de
Música de Berga no ha
tingut mai edifici propi
i sempre ha estat, cama
aquí, cama allà, limitant el
seu desenvolupament per
aquesta causa. Des que
es va construir el centre
cívic de Santa Eulàlia, s’hi
va encabir amb calçador
l’escola de música (i d’això
fa una bona colla d’anys),
que se sabia que li calia un
local en condicions per als
ensenyaments musicals.
Ja comença a ser hora.
Edita: Iniciatives Berguedanes de
Comunicació, SL
C/ Francesc Macià, 12, 1r 2a 08600
Berga. Tel. 93 822 25 76
Director: Jordi Simon Perayre.
Redacció: Jordi Simon, Lídia Cara i
Montse Ventura. Agenda: Montse
Ventura. Enraonant: Carles Solà,
Sílvia del Amo, Jordi Canal, Gemma
Soler i Montse Ventura. La Comuna:
Vicenç Zumajo, Quim Castilla i
Tomàs Àrias.
Dept. Comercial: Carme Santacreu
(628 99 98 28), Gemma Colillas (628
99 99 27).
Administració: Esther Anglès.
Assessorament lingüístic: Àngels
Pons.
Redacció, administració i publicitat:
c/ Francesc Macià, 12, 1r 2a 08600
Berga. Telèfon i fax: 93 822 25 76
Adreces electròniques:
[email protected], [email protected]
bergactual.cat i [email protected]
bergactual.cat
Berguedà Actual és un setmanari
obert, plural i participatiu que
manifesta la seva opinió únicament
a través dels seus editorials. Les
opinions expressades per les
persones col·laboradores només són
atribuïbles a les seves autories i no
necessàriament compartides per
l’edició.
Aquest setmanari es distribueix
gratuïtament en establiments de tota
la comarca. Si algun establiment
desitja distribuir-lo, pot demanarlo al 93 822 25 76 o bé a l’adreça
de correu electrònic: [email protected]
bergactual.cat.
Per rebre el Berguedà Actual per
correu postal (fent-vos càrrec de les
despeses de tramesa), adreceu-vos al
93 822 25 76.
Impressió: CRE-A, Impresiones de
Catalunya, SL.
Dipòsit Legal: B-46551-2006.
Tirada: 15.000 exemplars. Audiència:
20.000 persones lectores.
Exemplars distribuïbles acre­ditats
(mitjana): 15.012 (controlat per
PGD/OJD).
Amb el suport de:
acudit
Kap
berguedà
actual
el tema
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
3
2 anys de nous ajuntaments
L’alcalde de Gironella es mostra satisfet,
deu mesos abans de deixar el càrrec
n El pacte formalitzat entre ERC i CiU després de les últimes eleccions municipals establia l’alcaldia
compartida, exercint-la Ramon Costa (ERC) els primers tres anys i Mercè Font (CiU) el darrer any
z El resultat electoral a la vila de
Gironella de l’any 2007 va atorgar
quatre regidors a ERC, quatre a
CiU i tres al PSC. Si en l’anterior
mandat, 2003-2007, hi va haver un
pacte de govern ERC(5)-PSC(3) i
es va deixar CiU a l’oposició amb
3 regidors, en aquesta ocasió el
pacte va ser ERC-CiU i es va deixar el PSC a fora.
Ramon Costa fa un balanç de
“satisfacció personal, s’han fet coses
bé i potser algunes altres no tant,
però no ha mancat il·lusió ni esforç,
jo n’estic molt satisfet”. D’aquí a
deu mesos Costa deixarà el càrrec d’alcalde a la cap de llista
de CiU, Mercè Font. L’actual alcalde continuarà com a regidor
d’Hisenda, Urbanisme i Festes,
però no es presentarà a les properes eleccions municipals: “no
repetiré com a candidat, dues
legislatures és temps suficient
per treballar i deixar pas a altres
persones que tinguin interès per
treballar per a Gironella. Set anys
d’alcalde i un que hi seré com a
regidor ja és suficient, democràticament és bo que s’entengui que
tothom fa falta, però ningú no és
imprescindible”.
Ramon Costa, alcalde de Gironella
(ERC) en els darrers sis anys. A la
dreta, imatge d’un ple, en un debat
entre govern (ERC-CiU) i oposició
(PSC).
Costa, tot i la satisfacció, també nota el cansament. “Quan assumeixo les responsabilitats ho
faig fins a les últimes conseqüències
i ho visc tot amb molta intensitat,
i això provoca un cert esgotament,
per això és bo donar pas a noves persones amb il·lusions renovades que
facin avançar el municipi en diferents àmbits”.
Aquests primers dos anys de
legislatura han estat, segons Costa, bàsicament de consolidació i
posada al dia de projectes inici-
ats anteriorment que “si no han
començat estan a punt de fer-ho,”
com la llar d’infants, l’ampliació
de la muralla, la pavimentació
de carrers o la millora de vials a
Viladomiu Vell i Cal Bassacs, a
més de les obres de reforma de
l’Ajuntament, que ”estava en molt
males condicions”.
Pel que fa a les relacions amb
CiU, Costa reconeix que hi ha hagut aspectes que han grinyolat,
“hi ha hagut moments complicats, igual que a tot arreu, però en
el dia a dia s’ha arribat sempre a
acords vàlids”. Les divergències
es van evidenciar amb l’ampliació
de l’escola, però l’obstacle finalment es va superar.
Tenir a l’oposició el grup amb
qui fins fa dos anys compartia govern li ha comportat alguna contrarietat, “no hi hauria d’haver hagut diferències amb l’oposició, hauria
estat millor un govern de consens”,
i pensa que amb el PSC “hauria
d’haver-hi un diàleg més fluid i posar-nos d’acord pel bé de Gironella”.
Joan Torra
(PSC): és la
legislatura més
negativa de la
democràcia
Des del PSC, a l’oposició, la
gestió del govern de Gironella
es valora negativament. El seu
portaveu, Joan Torra, no estalvia qualificatius: “és un malson
que tenen tots els vilatans”. Creu
que el govern d’ERC i CiU “té
l’estabililitat que necessiten únicament els dos caps de llista, és
un pacte per un grapat d’euros i
es demostra perquè no hi ha sintonia amb la resta de regidors de
govern”.
Torra pensa que els grups
que governen tenen dues
imatges: l’exterior, en la qual
s’observa “deixadesa en la gestió dels serveis i equipaments i
manca de presència dels responsables”, i la interna, en la qual
lamenta “opacitat en la gestió
de govern, manca de transparència, irregularitats en la
contractació d’obres i serveis i
concessió de llicències, comptes del 2007 i 2008 sense liquidar, pressupostos irregulars i
un caos econòmic que acabarà
generant una pujada d’impostos locals per culpa de la mala
gestió, i que serà molt immediata”.
Mercè Font (CiU), contenta per la gestió feta i
il·lusionada per la pròxima assumpció a l’alcaldia
Mercè Font, alcaldessa el proper juny
El pas de l’oposició al govern
de Gironella, per la cap de llista
de CiU, Mercè Font, ha estat “tota
una experiència”. Des del govern
“hem fet una tasca important i ens
hi hem implicat molt, estic molt contenta de tots i cadascun dels regidors
i regidores”. Les relacions amb
ERC dins el pacte de govern han
comportat petits sacrificis, “tot
passa per una negociació, un estira i afluixa que comporta cessions,
tot s’ha anat solventant, hem cedit
tots una mica. Ens manca una certa
cultura de pacte, no hi estem acostumats”. Pel que fa a les divergències sobre l’escola, “ja sabíem que
era un escull, que costaria posar-nos
d’acord, les visions de cada grup
dins el govern han estat diferents”.
El futur immediat l’afronta
“continuant fent inversions i cobrint les necessitats del dia a dia”,
i l’alcaldia que assumirà d’aquí a
uns mesos, com un repte que la
il·lusiona. Font esperava trobar
una “oposició constructiva”, fent
referència al PSC, “però no ha estat així” i fa referència al fet que
els socialistes no hagin estat a favor del Pla local d’habitatge “que
ells mateixos havien començat quan
governaven, i vam acceptar propostes seves. Nosaltres mai no hem
votat en contra que Gironella pugui
créixer”.
FESTA MAJOR DE L’ESPÀ
Dissabte, 19 de setembre, a les 23
hores, Gran Ball amb Joan Altarriba, i
seguidament, Disco Mòbil.
Us hi esperem!
Diumenge, 20 de setembre, a les 12
hores, Concert de Música Clàssica a
l’església de Sant Andreu de l’Espà,
tot seguit, Santa Missa.
Ajuntament de Saldes
4
berguedà
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
berguedà
actual
Fira de Santa Tecla
Aquest any la mostra ramadera de la
Fira de Santa Tecla acollirà més bestiar
n També com a novetats hi haurà l’ampliació de les xerrades de diversos temes
d’interès per als ramaders i una mostra d’aus rapinyaires a la pl. de Sant Pere
Lídia Cara conferències serà el secretari insz Els propers dies 19 i 20 de se-
tembre, es farà una altra edició de
la mostra ramadera de la Fira de
Santa Tecla de Berga.
Com a novetats a la Fira d’enguany, la regidora de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de
Berga, Rosa Maria Guitart, ha explicat que les xerrades dedicades
al sector de la ramaderia s’ampliaran. Les jornades tindran lloc el
dijous 17 de setembre al Pavelló
de Suècia i tindran la presència
de l’alcalde de Berga, Juli Gendrau. El primer en començar les
titucional del JARC, Josep Lluís
Capdevila i Rovira, que parlarà
del futur de les explotacions berguedanes: “La nova ampliació de
zones vulnerables a la Catalunya
central”; el seguirà la Unió de
Pagesos amb una xerrada de les
experiències sobre l’elaboració i
la comercialització dels productes de la pròpia explotació, i es
finalitzarà la jornada amb una
xerrada sobre “La condicionalitat. Què han de saber els pagesos
del Berguedà per complir les normatives de la Unió Europea”, a
càrrec d’enginyers i veterinaris de
l’Oficina Comarcal del DAR del
Berguedà, amb la presentació de
Fèlix Pi, cap de l’oficina.
També com a novetat, el dissabte 19 de setembre, a la plaça
de Sant Pere, s’hi durà a terme
una exhibició d’aus rapinyaires
al·lòctones (espècies invasores),
que conviuran amb una altra edició d’Art al Call, situada a la zona
de la Berruga.
Cal destacar també que enguany, tot i que el nombre de
ramaders que mostraran el seu
bestiar no ha variat gaire respecte anys anteriors, sí que ho ha fet
el nombre de caps de bestiar. Es
calcula que hi haurà unes 60 vaques, unes 30 ovelles i una petita
representació de cavalls i altres
animals de granja.
Guitart ha explicat que no
n’han tingut prou amb els 60 metres de carpa per encabir tot el
bestiar i que n’hi haurà que estarà
situat a l’exterior. La regidora ha
volgut agrair la forta participació
dels ramaders que assistiran a la
mostra, ja que segons ha dit, tot
i la problemàtica amb la qual es
troben amb el transport del bestiar i amb la tramitació de la documentació necessària per assistir
a la fira, aquesta, sense ells esdevindria un simple mercat. w
Activitats paral·leles
4 Idiomes per a Joves i Adults
Tots els nivells de: Anglès,
Alemany, Francès
Professors nadius, horaris
flexibles
Plaça Sant Joan, 10 - Tel. 938 212 585 -BERGA
4 Aprenentatge actiu
Musica, Cinema, Senderisme, etc.
Conversa i reforç
4 Servei per a Empreses
Anglès i Alemany tècnic
Informàtica
Anglès i Alemany per a directius
Plaça Doctor Saló, 10 bis - 08600 BERGA
Tot a punt per a la nova temporada
Peralba Berga
Camí de Garreta, 81
Pol. Ind. la Valldan
08600 Berga
(Barcelona)
Peralba Igualada
C/ Alemanya, 33
Pol. Ind. les Comes
08700 Igualada
(Barcelona)
Peralba Puigcerdà
Av. Pirineus, nau 2-3
17520 Puigcerdà
(Girona)
Peralba Berga
c/ Aurora Bertrana, 13
08600 Berga
(Barcelona)
Tlf. 93 821 14 52
Fax 93 822 11 99
Tlf. 93 805 49 95
Fax 93 804 48 90
Tlf. 972 88 04 08
Fax 972 88 15 84
Tlf. 93 822 12 51
Fax 93 822 12 51
Durant el cap de setmana de la
Fira de Santa Tecla, a Berga se
celebren moltes altres activitats,
per aquest motiu moltes d’elles
es realitzen a prop del recinte
firal. L’Art al Call, per exemple,
es desenvolupa com sempre a
la zona de la Berruga, enguany
a la vora es farà l’exhibició d’aus
rapinyaires. Cal destacar que
l’AFTDAO exposarà un seguit
de fotografies que porta com a
títol La Provence. També tindrà
lloc durant el 19 i 20 de setembre el 1r Festival de Curtmetratges dels Pirineus, a més de la
Pulaskinada (el dia 19 al matí),
que es tracta de la festa de final
de campanya d’estiu d’incendis
a Catalunya, promoguda pels
Bombers de la Generalitat i que
consta de 4 proves: tir de pulaski, execució de línia de defensa
(entrada centre), habilitat amb
la motoserra i estirada de corda
(pl. Cim d’Estela).
El teu majorista
especialitzat en
sanitaris, fontaneria,
climatització,
cal·lefacció, gas i
electricitat
CAFETERIA. BRASERIA
Menú diari i Plats combinats
Passeig de la Pau, 5 - BERGA
Tel. 938 211 549
berguedà
actual
fira
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
5
Rosa Maria Guitart:
“l’experiència és un grau”
Lídia Cara en guanys, per això sempre s’ha de tesanalment i també un artesà
z Rosa Maria Guitart porta mesos
La regidora Rosa Maria Guitart mostrant el cartell de la Fira de Santa Tecla
2009, dissenyat per Xavier Gassó. / Foto: Lídia Cara
organitzant l’edició d’enguany
de la Fira de Santa Tecla. Segons
diu ella, l’experiència és un grau,
i Guitart comença a tenir la mà
trencada pel que fa l’organització
de fires. “D’actes n’he organitzat
molts. Has d’haver previst les coses
abans perquè, si s’ha fet la feina prèvia, tot funciona correctament, tot i
que sempre poden succeir imprevistos, has de deixar un petit marge per
l’error, per tal d’improvisar el mínim
possible”, comenta Guitart.
La regidora de Promoció Econòmica té molt clar el significat
tradicional d’aquesta fira i agraeix això a totes aquelles persones
ramaderes que ho fan possible.
Rosa explica que la crisi actual no ha fet disminuir el volum
d’expositors, que en el cas de la
mostra ramadera ha tingut l’efecte contrari: “justament per la crisi,
els expositors fan un sobreesforç, per
tal de donar a conèixer la seva feina
i la seva empresa al major nombre de
gent, la Fira és un bon aparador”.
Tal com afirma Rosa Guitart “els
costos de la Fira de Santa Tecla no
són els mateixos que els de la Fira
de Maig”i continua explicant que
“no hi ha cap fira que surti rendible
mirar de facilitar les coses”.
La Fira de Santa Tecla de
Berga, a més del bestiar, també
disposa d’un ampli aparador de
productes agroalimentaris, com
ara: formatge, pa, conserves i
embotit, i també amb un toc d’artesania, com per exemple aquest
any es podrà veure, a part d’una
mostra de puntaires que tindrà
lloc diumenge al matí, un taller
de ceràmica per a nens i nenes,
esquelles i bastons elaborats ar-
treballant la fusta, a més d’una
demostració d’una màquina de
batre i altres activitats ja consolidades.
Tot i la feinada que suposa
l’organització d’aquesta fira i la
Fira del Bolet, que es farà dues
setmanes després, Rosa Maria
Guitart no perd els nervis i assegura que s’espera que molta gent
ompli els carrers de la ciutat de
Berga els propers 19 i 20 de setembre. w
CURSOS TECNOLÒGICS
Benestar animal
Nivell qualificat de manipulador i aplicador de
productes fitosanitaris
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Turisme rural: cuina i maridatge
La vinya i el vi
Vida rural i salut
Elaboració de conserves dolces i salades
Desenvolupament de les habilitats de comunicació
Elaboració de sabons i cosmètics naturals i artesans
ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
Pastures de sotabosc
Plagues, males herbes i tractaments en el cultiu dels
cereals
Visita a explotacions navarreses gestionades per
dones
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Escola Agrària del Solsonès
Ctra. de Manresa, km. 77
25286 OLIUS
Tel. 973 48 07 13
Amb el suport de:
Servei
d’Ocupació
de Catalunya
FONS
SOCIAL
EUROPEU
6
fira
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
berguedà
actual
Fèlix Pi: “la Fira és una exposició, una festa; una
manifestació pública de la feina dels ramaders”
Lídia Cara de ciutadania per assegurar que
les activitats ramaderes i agrícoles
z Fèlix Pi i Barrionuevo és enginyer de la comarca s’adeqüin a les nor-
tècnic agrícola i cap de l’Oficina Comarcal del DAR al Berguedà. Aquest
avianès de 55 anys li agrada tot allò
relacionat amb la pagesia i caminar
per la muntanya, a més de fer algun
cim.
Quant temps fa que és el responsable del DAR a la comarca?
Des del 15 de setembre de
2008, ara fa just un any, fa més de
vint anys que treballo com a enginyer a Berga i més de trenta que
treballo a l’Administració.
Impremta Bonet
- Díptics
- Tríptics
- Carpetes
- Targetes
- Revistes
- Catàlegs
- Talonaris
- Cartes
- Calendaris
- Sobres
- Adhesius
- Flyers
- Publicitat
- Impresos
de tota mena...
!!
!
a
r
a fi
n
o
B
Pl. Gernika, 1 bxs.
08600 BERGA
Tel. 93 821 04 29
[email protected]
Quines funcions es desenvolupen des de l’Oficina del DAR
Berguedà?
Control sanitari dels animals
vius, registres d’explotacions ramaderes, concessió de subvencions i crèdits a les inversions,
tramitació d’ajuts de desenvolupament rural, assessorament tècnic i moltes altres coses més, en
definitiva, totes les actuacions del
Departament d’Agricultura a la
comarca.
Les catorze persones, entre veterinaris, enginyers i administratius, treballem per donar un servei públic, tant als ramaders i els
pagesos, els quals vénen a fer les
seves tramitacions, com a la resta
matives sanitàries i ambientals.
Com ha evolucionat la ramaderia en els darrers anys?
Com a norma general han
desaparegut moltes explotacions
petites i han augmentat els censos
de bestiar en les explotacions que
han quedat. Diferenciant per espècies: en el porcí s’han construït
moltes granges d’engreix, que requereixen menys mà d’obra que
les truges, i han gairebé desaparegut les granges de mares, excepte
les que estan gestionades per les
empreses productores de pinso.
En el boví lleter s’ha reduït molt
significativament les explotacions, no en queden gairebé més de
trenta, quan fa una vintena d’anys
passaven de dues-centes; les que
han quedat tenen totes més de 50
vaques, n’hi algunes que arriben a
les 200.
Paral·lelament ha augmentat
molt el nombre d’explotacions de
caps de vaques de pastura, que
n’hi ha per tota la comarca, i són
la ramaderia gairebé exclusiva
de l’Alt Berguedà. Hi ha també
ramats d’ovelles, algun a l’Alt
Berguedà, però la majoria són al
Baix Berguedà, amb tendència a
tenir-les permanentment al cor-
ral. Actualment no són ni de tros
la ramaderia dominant com havia
estat anys endarrere.
Quins problemes afecten avui
dia als ramaders de la comarca?
En primer lloc els preus, s’estan pagant preus, tant de la llet
com de la carn de fa 20 anys enrere, sembla increïble, però es veritat; altrament els costos com ara
el gasoil, la maquinària i els pinsos
han anat amunt. Sorprèn la capacitat de resistència dels ramaders
en una situació econòmica tan
desfavorable, crec que els pagesos
estan demostrant que els agrada
el seu ofici i tenen molta estima
pel seu bestiar i les seves finques.
Però tot té un límit.
ANTONI PONT
MAGATZEM DE CONSTRUCCIÓ
Exposició: c/ Farguell, 31 GIRONELLA (Barcelona)
Magatzem: La Teuleria s/n, Cal Bassachs (Gironella)
Tels. 938 228 088 ~ 938 250 786
berguedà
actual
fira
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
Els ramaders també es queixen de la pressió de la normativa
sanitària, mediambiental i administrativa sobre les seves explotacions. Però això és inevitable,
si volem tenir aliments segurs i
sense afectacions al medi ambient, hi ha d’haver uns controls
sanitaris i ambientals en origen,
a peu d’explotació. En puc donar
fe, que malgrat l’enuig que això
pugui representar als ramaders,
ells col·laboren en tot i per tot;
han aconseguit que en els darrers
anys totes les explotacions del
Berguedà siguin molt correctes
des de tots els punts de vista. És
un esforç que tota la ciutadania
els hem de reconèixer.
Darrerament també són d’actualitat els atacs de voltors al bestiar viu, principalment a les vaques quan vedellen, és un tema
que cal fer-hi front amb urgència
perquè porta molt de patiment a
les bèsties i als ramaders.
Es reben suficients ajuts de la
Generalitat? Creu que no tenen
gaire en compte la comarca?
El ajuts que arriben als ramaders es deriven de Política
Agrària de la UE, i són els mateixos per a tots, tant dins com fora
del Berguedà. El ramaders reben
ajuts per compensar les rendes
i per fer noves inversions. Són
ajuts imprescindibles per la viabilitat de les explotacions
La nostra comarca està inclosa en el programa Leader, que
dóna ajuts a iniciatives empresarials no necessàriament agràries
que es desenvolupen en el món
rural. És un programa molt ambiciós que portarà beneficis a la
comarca.
En el seu origen, la Fira era
una concentració de bestiar de
cara a la venda. A finals d’estiu,
quan el bestiar complia el cicle
anual de reproducció i engreix,
es desmamaven els vedells, es
triaven les femelles de reguarda,
es venien les vaques velles i els
vedells grassos. Tant els pagesos
com els negociants acudien per
fer-hi tractes.
També hi havia un comerç
molt important de bestiar de treball, mules, matxos, rucs, cavalls
i venia gent de tot Catalunya i de
fora a comprar-ne.
Ara ja no es fan tractes a les
fires ni els mercats, es fan en les
explotacions i per telèfon, fax,
correu electrònic, etc. Les com-
pravendes es fan molt dirigides,
de persona a persona, i no en un
mercat obert com és una fira.
De quina manera afecta
aquest esdeveniment als ramaders?
Un cop perdut, com he dit
abans el sentit comercial, la Fira
és una exposició, una festa; una
manifestació pública de la feina dels ramaders. El dissabte és
quan més pagesos surten i, al
voltant dels corrals, se saluden i
parlen de les seves coses, que, en
una feina bastant solitària com és
la de pagès, sempre és molt saludable.
S’ha de reconèixer el gran
esforç dels expositors, dels ra-
maders, que porten i s’emporten
les seves bèsties perquè hi hagi
fira, és molt el treball que tenen, a
canvi de res, per recollir el bestiar, preparar-lo i transportar-lo en
aquest dies, són realment l’ànima
de la Fira i demostren el gust que
tenen per la seva feina.
Què li agrada més d’aquesta
fira?
El millor és l’ambient pagès
que es crea, encara que només
sigui un cop l’any a Berga; en
un espai, el Passeig, on abans
era un lloc on hi feien nit els ramats transhumants que anaven
de pas cap a les pastures de l’Alt
Berguedà. És bo que els vilatans
es deixin evadir pel so de les es-
7
quelles i la fortor del fems i de la
palla, que els faci recordar que
l’agricultura i la ramaderia són la
nostra alimentació i les arrels de
totes les civilitzacions. És bo que
recordin també que, malgrat tot,
encara hi ha persones i famílies
al Berguedà que, sense fer soroll,
fan de les feines de pagès la seva
forma de vida. w
Venda de vedella
ecològica
BAR DE TAPES
Menú diari i festius
Horari: de dilluns a dissabte, de 7 a 23. Diumenge, de 9 a 23.
Dimarts tancat per festa setmanal.
• Certificada pel CCPAE
• Lots de 7, 14 i 21 Kg, a partir de 9 €/Kg.
• Totes les peces dels lots van tallades, filetejades i envasades al buit
• Transport inclòs
Tel. 609 791 095 i 659 620 766
BOTIGA VIRTUAL: www.vedellaecologicadelpedraforca.com
Pg. Indústria, 4 - BERGA - Tel. 938 223 468
[email protected]
És cert que cada cop es fa
més difícil sobreviure de la ramaderia al Berguedà?
Oi tant que sí, però això ha
de tenir un tractament sindical i
polític. Crec que és un debat que
tota la societat ha d’abordar i que
la situació de crisi actual l’ha fet
inajornable.
Creu que la Fira de Santa Tecla de Berga ajuda a promoure
la ramaderia?
Vols ser monitor d'esplai, colònies, casals, rutes....? Doncs no t'ho pensis més i apunta’t al
20è Curs de Monitors de Temps Lliure
a càrrec de la Fundació Mn. Víctor Sallent.
Matrícula oberta fins el 25 de setembre, al Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Berguedà,
c/ Barcelona, 49, 3r, Berga. Per a més informació podeu trucar als tels. 938 213 553 o 638 524 172
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DEL BERGUEDÀ
FRANCÈS: 1er., 2on., 3er. i 5è.
CURS DE MANTENIMENT per a persones que tinguin aprovat el tercer curs
MATRICULACIÓ del del 21 al 30 de setembre, ambdos inclosos.
FUNDACIÓ Mn. VÍCTOR SALLENT
Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà
Camí de Pedret, 2
08600 Berga (Barcelona)
Tel. 93 821 41 16
http://www.eoibergueda.cat
[email protected]
8
berguedà
breus
Berga
S’organitza una segona
edició del Taller de graffiti
Després de l’èxit obtingut amb el Taller de graffiti que va tenir lloc l’última
setmana de juliol i de la demanda d’alguns pares que es repetís l’experiència,
l’Ajuntament de Berga va decidir organitzar-ne una segona edició. Aquesta
vegada la paret que es va decorar amb
l’art del grafit és la que hi ha situada a
les escales de la plaça Europa. El taller
va tenir una durada de 3 dies..
Evacuat amb helicòpter
un home ferit que es va
trobar inconscient davant
l’hotel de la caserna
Un home de 59 anys i veí de Berga
està ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital de la Vall d’Hebron a causa d’una greu ferida al cap. La
investigació portada a terme pels Mossos
ha resolt que la ferida que pateix, un traumatisme cranioencefàlic, va ser provocada fortuïtament en caure. Es tracta d’un
treballador de la brigada municipal de
l’Ajuntament de Berga que havia plegat
i es dirigia cap al seu domicili que, segons han explicat fonts del consistori, és
a només uns metres del lloc on se’l va
trobar malferit el passat dijous 27 d’agost
a primera hora de la tarda. La gravetat
de les ferides va obligar a traslladar-lo en
helicòpter fins a l’hospital barceloní.
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
El Parc Fluvial recuperarà
la memòria dels maquis
n El Consorci del Parc Fluvial recuperarà la memòria dels maquis del
Berguedà i el Bages amb el projecte Territori maquis a la Catalunya central
ACN
z Museus, fosses comunes, cen-
tres d’interpretació històrica i
restauració de trinxeres són alguns dels projectes en els quals el
Departament d’Interior ha invertit per recuperar de la memòria
històrica del segle XX a diverses
localitats de l’Anoia, el Bages, el
Berguedà i l’Osona.
Són cinc projectes que es duran a terme en els dos propers
anys i pels quals el Departament
d’Interior ha destinat un total
de 188.000 euros. D’aquests,
120.000 finançaran cinc projectes de recuperació del patrimoni
memorial de Catalunya i la resta s’invertirà en homenatges i
investigacions històriques. Fins
ara, la Direcció General de Memòria Democràtica ha destinat
3,5 milions d’euros a la recuperació de la memòria històrica.
Entre els projectes més destacats
hi ha el del Consorci del Parc
Fluvial del Llobregat, que recuperarà la memòria dels maquis
del Berguedà i del Bages amb
el projecte Territori maquis a la
Catalunya central. w
RESTAURANT
LA FARGA DE
ST VICENÇ DE RUS
www.stvicensderus.com
Tel. 938 257 071
Direcció:
Aurora Márquez
TAPISSERIES
ALFIL
T
TAPISSERIES EN GENERAL - CORTINES - CATIFES
TENDALS - TERRATS I SILLONS A MIDA
Rasa dels Molins, 22 - 08600 BERGA - Tel. 938 211 754
berguedà
actual
Tyco posa a la venda la nau
que l’Ajuntament de Berga
li va cedir i que ha deixat
d’utilitzar després de tancar
(ACN). L’empresa Tyco ha posat a
la venda la nau industrial que ha ocupat fins aquest any, quan s’ha tancat
la planta de components d’automoció
que donava feina a 121 persones. Es
dóna el cas que aquesta nau va ser cedida de forma gratuïta per l’Ajuntament
de Berga per a la ubicació d’aquesta
empresa, però sense cap clàusula que
n’establís el retorn en cas de cessament
de l’activitat. Segons l’alcalde de Berga,
Juli Gendrau, Tyco ha intentat tancar
una operació perquè una altra empresa
s’hi ubiqués, però no ha reeixit. Li consta, assegura, que no especularà amb la
venda, tal com ha exigit l’Ajuntament. El
grup municipal socialista a l’Ajuntament
ha criticat la postura del govern local.
La nau de Tyco està situada al polígon de la Valldan i en aquests moments
l’Ajuntament encara no ha liquidat el
deute que va assumir per comprar els
terrenys i cedir-los a l’empresa. L’alcalde de Berga, Juli Gendrau, ha explicat
que l’empresa ha complert tots els pactes que es van signar en el moment de
la cessió. Reconeix que ara “les coses
es farien d’una altra manera” i que la
cessió incorporaria una “lletra petita”
per garantir el retorn dels terrenys al
consistori, però legalment, en aquests
moments, no es pot exigir a l’empresa
que retorni el solar.
Per al grup municipal socialista a
l’Ajuntament de Berga, la venda del solar quan encara s’ha d’acabar de pagar
per part del consistori és “una mofa” a
l’Ajuntament i a la ciutadania de Berga.
El PSC reclama a Gendrau que vetlli
pels interessos dels treballadors aturats
i no pels interessos de Tyco. Al mateix
temps, el PSC ha denunciat “la manca
absoluta de projecte” per al redreçament econòmic de la ciutat. Asseguren
que la regidoria de Promoció Econòmica és “pràcticament decorativa” i que
no es posa prou atenció a les polítiques
actives d’ocupació.
Berguedà
Unes 2.000 persones
demanen pel Facebook que
TV3 retransmeti la Patum
i altres festes populars
El berguedà Ramon Felipó ha creat un grup pel Facebook: “TV3 ha de
retransmetre la Patum i les altres festes
dels Països Catalans”, en el qual en
menys de quinze dies s’hi han adherit
unes 2.000 persones d’arreu de Catalunya.
Des del grup es denuncia la indiferència amb la qual actua TV3 respecte
la majoria de festes populars catalanes.
“El foc, els gegants, els nans, els dracs,
les àligues, els bastoners, les mulasses,
els diables... no existeixen per la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió”,
diu Felipó.
Bar Restaurant
El Racó de la Llum
Bons productes • Bona cuina • Bons professionals
Camí de Brocà, s/n, C-16 - P.K. 117
08695 BAGÀ - BCN
Tel.: 696 480 654
Menú Diari ~ Esmorzars ~ Pollastres a l’ast
2 salons-menjador ~ Saló-menjador per a grups
Carrer Pedraforca, n. 1 - La Rodonella - 08698 CERCS
Telèfon 938 248 438
berguedà
actual
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
berguedà
9
Un fals pediatre detingut a Almeria va
exercir a l’hospital de Berga l’any 2007
fotonotícia
n Andrés Avelino Palomino Barrios va estar treballant en diversos hospitals
de França, Catalunya i Andalusia després de presentar documentació falsa
Redacció
z El fals pediatre detingut el pas-
LA PLUJA I LES OBRES DELS PEDREGALS
Les obres dels Pedregals conjuntament amb la pluja han començat
a preocupar de valent els habitants de la casa la Guingueta, situada
justament a sota de la zona que s’està urbanitzant dels Pedregals.
Maria Teresa Rafart, una d’aquestes veïnes: “a nosaltres ens passa un
carrer pel darrere que puja més d’un metre de la teulada, ens diuen que
l’aigua passarà pels carrers, però de moment, el divendres dia 7 d’agost,
amb tres hores va caure una pluja d’uns quaranta litres i no podíem
entrar a casa“. Afegeix que en aquella zona, allò que sempre havia
estat una rasa, ara ho tapen amb carrers transversals, sense escoltar
les queixes del veïnat, “hem estat trucant a l’empresa, a l’Ajuntament
i, de moment, sense solucions ni presència per part de l’Ajuntament de
Berga, ja no sabem a qui més recórrer“.
ESTUDIANTS D’ARREU DEL MÓN APRENEN CATALÀ A GIRONELLA
26 alumnes han participat durant el mes d’agost en les Jornades
Internacionals de Llengua i Cultura Catalanes que es fan a Gironella
amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull. Els joves, la majoria
estudiants de filologia o carreres similars, ja estudien el català als seus
països d’origen. Les jornades els serveixen per perfeccionar la llengua
i per aprofundir en la cultura catalana a través d’activitats diverses.
L’alumnat que participa en les jornades completa els coneixements que
té de català amb classes als matins i activitats per conèixer la cultura
catalana a la tarda. L’alumnat procedeix d’Estònia, Iran, Polònia, la
República Txeca, Romania, Rússia, Alemanya, Sèrbia, Suècia i l’Estat
espanyol.
Berga descarta instal·lar la central de
biomassa a tocar de la depuradora
Visita d’una delegació de polítics i empresaris berguedans a una central de
biomassa a Alemanya durant el passat mes de febrer.
ACN
z L’alcalde de Berga, Juli Gendrau,
ha comunicat a l’empresa promotora Rebrot i Paisatge SL que no es
farà una requalificació urbanística
dels terrenys a tocar de la depuradora per poder-hi ubicar una
central de biomassa. Gendrau ha
explicat que la manca de suport
social i polític per poder modificar
la qualificació dels terrenys han fet
que el consistori descartés aquesta
opció.
Tanmateix, ha assegurat que
des de l’Ajuntament es treballarà per evitar que la comarca perdi una inversió com aquesta i ha
avançat que s’està negociant amb
els ajuntaments de Cercs, Viver i
Serrateix, Bagà i Saldes la possibilitat de fer un projecte mancomunat per fer una planta de biomassa
en un altre indret. w
sat mes d’abril a Adra (Almeria)
va estar exercint durant un mes a
l’hospital de Berga. Andrés Avelino Palomino, de 65 anys d’edat,
va estar treballant com a pediatre
sense tenir la titulació, durant el
temps d’un mes, a principis de
l’any 2007 a l’Hospital Sant Bernabé de Berga.
El de Berga, però, no va ser
l’únic centre hospitalari que el
fals pediatre va visitar, ja que hi
ha constància que va treballar en
hospitals i ambulatoris de diversos punts de Catalunya, Andalusia i França. En la majoria d’ells,
tant pacients com metges el veien
com una persona de comportament estrany i provocava descon-
fiança entre els companys, ja que
sempre resolia els casos amb els
mateixos diagnòstics. Així ho va
confirmar el cap de pediatria de
l’hospital de Berga, Xavier Giner,
i va explicar que Andrés Avelino
va entrar a treballar a Berga quan
a l’hospital es necessitava urgentment un pediatre per cobrir les
guàrdies.
A més d’exercir de metge sense
titulació, Palomino va ser sospitós
d’assassinat a França, quedant finalment absolt i també se li van
interposar diferents càrrecs per
robar material mèdic dels hospitals on havia treballat. Actualment
es troba en llibertat amb càrrecs
i sota l’obligació de presentar-se
dos cops per mes al jutjat. w
10
berguedà
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
El Berguedà acull un congrés europeu sobre
la bruna dels Pirineus i el guarà català
berguedà
actual
Cal Rosal obre el Mercat del Bolet
i incorpora noves activitats
n Uns 40 congressistes van visitar l’explotació de bruna dels Pirineus
del mas Barbats de Casserres i la dels rucs de Fuives d’Olvan
Redacció
z Uns 40 congressistes reunits
per celebrar el congrés anual de
l’European Federation of Animal Science van visitar divendres passat l’explotació de bruna
dels Pirineus del mas Barbats de
Casserres. Entre les persones visitants n’hi havia de relacionades
amb la ciència animal procedents
de diferents llocs del món, des de
Txèquia fins a Austràlia o el Japó.
Enguany, s’ha celebrat a Barcelona el seu 60è congrés anual i
s’ha aprofitat per acostar part dels
seus congressistes a diferents explotacions ramaderes catalanes.
El catedràtic de genètica de
la Facultat de Veterinària de la
UAB, Jesús Piedrafita, va coordinar la visita dels congressistes al mas Barbats de Casserres.
Allà van visitar les diferents
infraestructures de l’explotació
La nova regidora de Fires i Mercats, Montserrat Carreras (esquerra),
juntament amb l'alcaldessa d'Olvan, Judit Carreras, durant la presentació
de les novetats del Mercat del Bolet de Cal Rosal, un dels mercats del bolet
més importants de la comarca. / J. S.
ramadera de vaca bruna dels
Pirineus i se’ls va explicar les
característiques de la raça autòctona entre les quals cal destacar
la seva rusticitat. També se’ls va
mostrar com es treballa amb el
bestiar oví i porcí. A més, se’ls
va ensenyar com l’activitat ramadera del mas ha derivat, en part,
cap al turisme rural. A primera
hora del matí, però, la comitiva
havia visitat Fuives d’Olvan, on
Joan Gassó i la seva família es
dediquen des de fa 40 anys a la
criança del guarà català.
Durant la visita guiada a les
instal·lacions es van poder veure guarans de més de 30 anys i
també algun amb poques setmanes de vida. w
L’Ajuntament de Berga activa el dispositiu per
foragitar els estornells a la plaça de Santa Eulàlia
Redacció en un emissor que reprodueix
el crit d’alarma dels estornells a
z L’Ajuntament de Berga va ac- través d’un conjunt d’altaveus
tivar ahir el dispositiu per foragitar els estornells que s’ajoquen
a la plaça de Santa Eulàlia i causen problemes de brutícia i males olors a causa de l’acumulació
d’excrements.
El cens estimat d’estornells
que s’ajoquen a la plaça és d’uns
3.500.
Aquest dispositiu, que funciona amb energia solar, consisteix
repartits per les capçades dels
arbres.
Els sons s’emeten només
durant 10 minuts cada capvespre i s’espera que els estornells
abandonin la plaça en pocs dies
d’emissions.
El sistema ha estat desenvolupat per l’empresa Bioacústic i
s’ha utilitzat amb èxit a moltes
ciutats catalanes i de l’Estat. w
Redacció
z L’últim cap de setmana d’agost
va obrir de nou les seves portes
el Mercat del Bolet de Cal Rosal,
que va estrenar carpes unificades,
instal·lades per l’Ajuntament d’Olvan, i que té dues parades més que
l’any passat. Malgrat que les obres
d’urbanització de la zona encara
no s’han acabat, la zona de les parades sí que està acabada, així com
els aparcaments.
L’Ajuntament fa una aposta
decidida per promocionar aquest
mercat i ha organitzat un extens
repertori d’activitats per dinamitzar-lo, amb l’objectiu de contribuir
al desenvolupament territorial i
econòmic del municipi. Els paradistes del mercat s’hi aniran incorporant progressivament, atès
el retard amb què aquest any es
presenta la temporada de bolets. A
més a més de les noves carpes i les
obres de remodelació de la zona,
el Mercat del Bolet disposa d’una
important senyalització i una forta
campanya de difusió.
Els diumenges al matí s’organitzen diferents activitats destinades a tots els públics. Durant el
mes de setembre, les matinals de
diumenge aniran destinades als
més petits, amb l’activitat “Bolets
i follets”. Durant l’octubre, s’obrirà
“L’escola de boletaires”, amb la participació d’experts micòlegs que
organitzaran sortides, sessions
i orientaran els boletaires sobre
les espècies. El novembre estarà
destinat a la gastronomia, amb la
participació, entre altres, dels establiments locals i també del CFI i
l’Associació de Productors Agroalimentaris del Berguedà a través
de la campanya “Posa el Berguedà
al teu plat”. El darrer diumenge
d’octubre es concentraran nombrosos actes a la Festa del Bolet
de Cal Rosal, amb un esmorzar
boletaire, exposició de micologia,
tallers per a la mainada, trobada
d’acordionistes i tast de bolets.
L’any passat, el Mercat del
Bolet de Cal Rosal va aconseguir
unes 15.000 visites, segons estimacions de l’Ajuntament. w
berguedà
actual
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
berguedà
11
14 participants i un nombrós
públic al Concurs de Gossos
d’Atura de Castellar de n’Hug
El guanyador, Josep Maria Pleguezuelos, amb la Nuca reben el primer
premi de mans de l'alcalde de Castellar de n'Hug i president de la Federació
de Concursos de Gossos d'Atura, Josep Orriols. / J. S.
Mercè Ribó amb Cendra, l’única
concursant femenina, va rebre
el trofeu de mans d’Eulàlia Ros,
veterinària del DAR de Berga. / J. S.
Josep Armengou, el concursant
local. / J. S.
z El tarragonès de la Canonja Josep Maria Pleguezuelos i la gossa
border-collie Nuca van guanyar
la quaranta-setena edició del
Concurs Internacional de Gossos
d’Atura de Castellar de n’Hug,
davant un nombrós públic que
com cada any es congrega al prat
del Castell per contemplar les habilitats de gossos i pastors. Pleguezuelos és el primer classificat en el
campionat de la Federació, que
aplega els concursos de Castellar
de n’Hug, Prades, Llavorsí, Osseja
i Ribes de Freser.
En total, a Castellar de n’Hug,
hi van participar 14 concursants,
d’entre els quals hi havia una
única dona, Mercè Ribot, amb la
gossa Cendra. Els concursants van
competir en una primera fase en la
qual el gos ha de superar tres proves: en la primera es valora l’obediència de l’animal per fer-lo passar
per un carreró i fer-lo aturar a les
indicacions del jutge; en la segona,
el gos ha de conduir un ramat fins
a un cercle marcat i aturar-se, i en
la tercera prova, el gos ha de fer
entrar les ovelles per una portella.
Aquesta primera fase és eliminatòria i només passen a la segona
El veterà veterinari Celedonio Garcia, una de les ànimes del Concurs des de
fa 47 anys, que va rebre un homenatge especial. / J. S.
els que la superen correctament.
El diumenge van ser 8 els concursants que van passar a la segona
fase, que consisteix a fer entrar el
ramat en un tancat i després fer-lo
sortir. Els gossos han de mostrar
habilitat i obediència, però també
respecte pel ramat i evitar el contacte o mossegar les ovelles.
El sol va acompanyar durant
tot el matí el concurs de Castellar
de n’Hug, que en aquesta ocasió
va voler reconèixer i destacar el
paper del veterinari Celedonio
Garcia Garcia, una de les ànimes
del concurs des dels seus inicis i
que també ha estat col·laborador
de molts altres concursos de gossos d’atura.
A més del guanyador, Josep
Maria Pleguezuelos, amb la gossa Nuca, el jurat va destacar el
pastor més ben “endiumenjat”,
premi que va recaure a Josep Maria Bosc. El segon classificat del
concurs va ser Florenci Serra amb
la Perla i el tercer lloc va ser per
al castellanenc Josep Armengou
amb la Boira, guanyador de les
edicions del concurs del 2002 i
2003. En quart lloc va quedar Hilari Novillo amb Caliu, que és el
tercer classificat en el campionat
de la Federació. w
12
berguedà
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
berguedà
actual
“L’Onze de Setembre i Gironella”
n Jordi Vallbona és el director de l’espectacle “L’Onze de Setembre
i Gironella”, a càrrec del grup de teatre La Gresca de Gironella
En aquest espectacle tot allò que
s’hi fa ha estat molt pensat i adaptat
a l’escenari fins el punt que sembli
tot molt natural. Això em fa tenir la
satisfacció de la feina ben feta pel
que fa als inconvenients d’un espectacle a l’aire lliure, almenys, en
el nostre, sempre han vingut tots de
la part tècnica, el so ha estat el cavall de batalla, però afortunadament
tenim un dels millors tècnics de Catalunya, ell és el Ramon Ciercoles,
que ens fa una gran feina.
Lídia Cara
Quan i com es va formar el
grup de teatre La Gresca?
El grup de teatre La Gresca el
vàrem formar un grup d’amics que ja
teníem una llarga experiència teatral
i va ser format concretament l’any
1993, sent la seva primera obra Allò
que tal vegada s’esdevingué, de
Joan Oliver.
D’on va sorgir la idea de l’espectacle L’Onze de Setembre i
Gironella?
Després d’haver presenciat un
bon dia el viacrucis de Sant Hilari Sacalm, se’m va despertar una
forta inquietud: la de representar a
Gironella un espectacle semblant al
de Sant Hilari, perquè la veritat és
que en vaig quedar gratament impressionat, però van passar alguns
anys i vaig pensar que un espectacle nacionalista no el feien enlloc de
Catalunya, almenys jo no en tenia
constància, i aquí va començar tot.
Un dia sento a ràdio Catalunya Música una sardana anomenada Oda
a Montserrat, de Josep Martínez Vinaroz, i escoltant aquesta peça em
vaig imaginar el que ara és L’Onze
de Setembre i Gironella.
Quants actors i actrius hi treballen?
En total són 25 els actors/actrius
que treballen en aquest espectacle.
Aquest any també l’hem engrandit
amb un actor de La Farsa de Berga com és el Ferran Pujols, bon
actor i millor persona, per això, des
d’aquestes ratlles li vull agrair ha
seva col·laboració. Des de fa uns
quatre anys, cada actor/actriu té un
substitut per qualsevol imprevist que
pugui sorgir, i pel que fa a les persones que hi surten d’una manera o
altra podríem anar per sobre el centenar de persones. Després hi ha
la part tècnica que potser són una
vintena de persones més, tot plegat
fa que en total siguem prop de doscents.
Quins són els avantatges i els
inconvenients de fer l’espectacle
a l’aire lliure?
No hi ha dubte que fer un espectacle a l’aire lliure és molt complex,
l’escenari és el que es, la gràcia està
en saber-hi veure les possibilitats.
gironella cartell 2008
22/7/09
07:53
Qui s’encarrega del guió i la
producció?
L’espectacle és de fabricació
pròpia, cada any procuro donar-li
alguna pinzellada nova que fa que
cada cop l’obra sigui més aconseguida, almenys això és el que jo crec
Página 1
com a director, però l’espectacle l’organitza el grup de teatre La Gresca
amb el patrocini de l’Ajuntament de
Gironella.
Quant temps necessiteu per
preparar l’obra?
Jo pràcticament visc aquest espectacle d’una manera o altra durant
tot l’any, a principi d’estiu es comença a preparar tot el material, que
és molt, i un cop acabada la Festa
Major de Gironella, l’activitat és ja
de 24 hores al dia fins al dia 11 de
setembre.
Heu fet canvis respecte l’any
passat?
Aquest any les novetats són molt
petites, l’any que ve serà el desè
aniversari i hem pensat de guardar
tot el ferro per a l’aniversari, penso
que deu anys també s’ho valen.
Com a director, com veus l’espectacle?
Jo el veig bé de salut, artísticament crec que L’Onze de Setembre
i Gironella està força aconseguit,
si bé, tot és millorable. També sóc
conscient que m’he equivocat alguna vegada, però el més important i
crec que valuós és que I’espectacle
està muntat d’una manera que té
un munt de possibilitats per a tots
cantons. Jo crec que si té continuïtat, això està al 30% de les seves
possibilitats.
Què vols transmetre als espectadors?
M’agrada que em facis aquesta
pregunta, perquè estic molt decebut,
sí, decebut sobretot amb les persones que ens governen en aquests
moments, perquè els he perdut tota
la confiança, decebut amb el poble
perquè sembla que el més important
del meu país sigui el futbol, decebut
també en mi mateix perquè m’estic
contagiant d’aquest aire que es respira, per tot això, el que m’agradaria
transmetre és sensibilitat per poder
tocar tan sols una mica la fibra, perquè tots plegats poguéssim sortir
d’aquest moment per mi molt delicat
i tornar a creure en una Catalunya
com la que desitjaven els nostres
avantpassats que van lluitar i morir
per als seus ideals.
Ha suposat molta feina l’adaptació històrica de l’obra?
En qualsevol posada en escena,
de feina n’hi ha, i aquest espectacle no és pas una excepció, el que
passa és que l’actual L’Onze de
Setembre i Gironella ha arribat fins
aquí després de 9 anys de treball, i
seguir un procés d’evolució normal
en qualsevol cosa, ara, crec que el
secret ha sigut la il·lusió que ens ha
portat a tots el que ho ha fet possible.
Repeteixen sempre els mateixos actors i actrius?
Tots els papers principals són interpretats pels actors de La Gresca,
que són els qui els van donar vida
des del primer moment.
On es poden trobar les entrades per assistir-hi de públic?
Les entrades de l’espectacle es
poden trobar els dies 7, 8 i 9 al magatzem del Blat a Gironella, de 17 a
20 hores, per telèfon al 649 908 129
i a la taquilla els dies 10 i 11, a partir
de les 20 hores.
gironella 2009
representació commemorativa
de la Diada
l’onze de setembre i gironella
hora: 10 nit
lloc: les roques del pont vell
dies: 10 i 11 de setembre
per a informació:
FordKuga
4x2
4x4
al 93 825 00 33
venda anticipada:
dies 7,8 i 9 de setembre de 17,00 a 20,00 h.
per telèfon al 649 90 81 29 o bé al Locat del Blat (presencial)
venda a taquilla:
dies 10 i 11, a partir de les 20,00 h.
www.lonzedesetembreigironella.com
Gràfiques Guinó
organitza i patrocina:
Ajuntament
de Gironella
amb la col·laboració de:
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
berguedà
actual
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
l’entrevista
13
L’entrevista
Ferran Civil, alcalde de Cercs: “possiblement
tenim la millor zona esportiva del Berguedà”
Lídia Cara
z Ferran Civil Arnabat va néixer a
Sant Matí Sarroca (Alt Penedès) fa
59 anys. De professió és metge de família i ho compagina des de fa 18 anys
amb la feina d’alcalde de Cercs. Cercs
(format per l’antic Pont de Rabentí, i
els noclis de Sant Jordi, Sant Corneli i La Rodonella) és un municipi de
la comarca del Berguedà. S’estén des
dels Rasos de Peguera fins als cims de
Vallcebre, a la dreta del riu Llobregat
i a la riba de l’embassament de la Baells. El nom de la vila procedeix del
mot quercus (roure en llatí).
Civil també és diputat provincial
del Berguedà des de fa 10 anys, a més
de ser el president del CFI Cercs-Berguedà i president del Consorci Ruta
Minera. Li agrada molt l’esport, tot i
que diu que actualment fa d’espectador més que de participant. També li
agrada molt viatjar i la gastronomia.
Per què va decidir presentarse a l’alcaldia?
Em vaig presentar a l’alcaldia
per un cúmul de circumstàncies. En primer lloc per la meva
inquietud social, reforçada per
la meva professió de metge; en
segon lloc perquè vaig veure que
a l’equip de govern d’aleshores li
importava molt el ciment i poc
les persones, i en tercer lloc perquè estava convençut que Cercs
necessitava un canvi profund en
la seva concepció: el model mineroindustrial havia de passar a
un model turísticocultural i residencial, sense, però, obviar alguna indústria important, però respectuosa amb el medi ambient.
Com ha estat l’evolució de
Cercs històricament i demogràficament?
La tancada de les mines va
representar una involució demogràfica important, encara
que racional, per la massa crítica
d’habitatges que hi havia al nostre municipi. Hi havia, sobretot a
Sant Corneli, una sobreocupació
dels habitatges gens desitjable
sanitàriament.
Actualment ens trobem estancats al voltant dels 1.500 habitants. Crec que el nostre sostre
urbanístic, amb els plans que
preveu desenvolupar el nou
POUM es pot situar cap als 3.000
habitants.
Pel que fa a l’evolució històrica, crec que hem fet sense traumes i d’una forma ordenada el
canvi de model cap a un poble
turístic, pels seus atractius naturals, culturals, d’oci, gastronòmics i artesanals.
Què li agrada més del seu
poble? Què té d’especial per als
seus vilatans?
La bellesa dels seus paisatges,
la diversitat que neix dels seus cinc
nuclis de població, la tranquil·litat
i la calma que s’hi respira, l’excel·lència dels serveis: aigua, neteja,
serveis escolars, serveis socials,
serveis esportius (possiblement
tenim la millor zona esportiva del
Berguedà, amb camp de futbol de
gespa natural inclosa) i, per sobre
de tot, la seva gent, gent tradicionalment acollidora i integradora amb els nouvinguts que s’han
anat integrant a la nostra comunitat.
Què no li agrada del seu poble? Què canviaria?
La piràmide de població:
m’agradaria que s’invertís: que la
població infantil i juvenil fos molt
més nombrosa que la de la gent
gran, que, per altra banda, desitjo
que sigui cada cop més nombrosa
en termes absoluts, ja que la seva
experiència, els seus consells i el
seu treball són cada cop més necessaris en la nostra societat.
Quines són les festes més
destacades de l’any?
Les Festes del Rosaret de Sant
Jordi, declarades per la Generalitat d’Interès Turístic a Catalunya,
les festes majors de Cercs, la Rodonella i Sant Corneli, els aplecs
a Sant Jordi i a Corbera i la Festa
d’Homenatge a la Gent Gran.
Quins projectes té en ment
per desenvolupar a Cercs i quins
s’estan duent a terme actualment?
Els projectes que tenim sobre la taula a mig o curt termini
són l’accés i la urbanització de la
zona industrial de la Consolació,
on s’ha d’instal·lar l’empresa Jindal, el projecte de la mina virtual
a Sant Corneli, l’arranjament del
carrer Sant Salvador (fanals i voreres), l’aïllament, la calefacció i
l’aire condicionat al local social de
la Rodonella, l’ampliació del cementiri de Cercs amb columbaris,
la renovació de l’enllumenat públic a Sant Corneli, la urbanització
de l’accés sud de Cercs fins a la
font Gran, l’arranjament de l’accés
a Sant Jordi i l’arranjament d’un
passeig al marge dret del torrent
de Peguera i la construcció d’una
pista esportiva en aquesta zona.
I els projectes en execució o
d’inici immediat són l’arranjament
de l’accés a la Rodonella, l’arranjament del cementiri de Sant Corneli, la nova teulada del pavelló
esportiu amb la col·locació de plaques fotovoltaiques en el vessant
sud, la comunicació del pavelló
i el camp de futbol amb escales i
asfaltatge de la plaça i del carrer
que els uneix i el nou parc infantil a la plaça de Sant Romà de St.
Corneli.
Creu que Cercs necessita més
ajuda de les administracions?
Tots els municipis, més els
petits, i encara més en moments
de crisi, hauríem d’exigir a les administracions que solucionessin
el nostre finançament per poder
continuar donant els serveis que
els nostres ciutadans necessiten
i que darrerament molts ajuntaments han de donar a canvi d’incrementar el seu endeutament.
Com funciona l’economia de
la vila en general?
Com tots els municipis, condicionats per la crisi financera,
amb poc comerç i sense creació de
llocs de treball. Crec que s’hauria
d’incrementar el petit comerç, el
comerç artesanal, els serveis turístics i l’arribada d’una gran empresa multinacional com Jindal,
que doni continuïtat a la indústria
potent que tradicionalment ha
tingut el nostre municipi.
Què en pensa del futur de la
central tèrmica?
Que té els dies comptats.
Una de les sortides podria ser la
implantació d’una central de biomassa, que presentaria importants avantatges: no crearia dubtes ecològics a altres indrets de
la comarca, ubicació idònia, i no
s’hauria de fer cap línia elèctrica
nova, crearia llocs de treball al
mateix indret on s’han destruït i
ajudaria a netejar la massa forestal de la comarca.
Com veu l’arribada d’empreses com ara Jindal al municipi?
Malgrat les incerteses de la crisi que estem vivint, jo la veig amb
optimisme i crec que ha de ser la
solució al creixement industrial i
de llocs de treball del municipi.
S’està traient profit turístic
del pantà de la Baells?
Crec que força. De Cercs ja
n’ha sortit una empresa, Berguedà Nàutics, que ja hi treballa fa
alguns anys. Ara bé, crec que en
podrem treure tot el suc el dia que
es pugui crear l’ens que n’hagi de
portar la gestió i que pugui aprofitar les infraestructures que té
l’embassament i que actualment
fan un servei molt per sota de les
seves possibilitats. w
Diada Nacional de Catalunya
CASTELLAR DEL RIU
GALA DE CORBERA
13 de setembre de 2009
A les 11 del matí: Missa solemne.
Seguidament, ball de la coca, repartiment de coca i beure
Capitans: Jaime Aguilar i Segui, Elisa Garcia i Parra, Jordi Martinez i Segado
FESTA MAJOR D’ESPINALBET
26 i 27 de setembre de 2009
IX concurs de pintura ràpida d’ Espinalbet dies 26 i 27 (programes a part).
Dissabte 26:
6 tarda, a l’esplanada dels Roures: Jocs per la mainada, amb coca i xocolata.
Festa country al centre cívic d’Espinalbet.
A les 21.00 hores, sopar. (Encarrec de tiquets, abans del dia 23 als telèfons:
669 595 222 Silvia – 670 282 077 Santi). A les 22.30 h. Ball (programes a part).
Diumenge 27
11h. Cercavila, amb la cobla Pirineu, sortirem de la plaça del càmping fins
l’església.
11,30h. Missa en honor a Sant Miquel
Seguidament, lluita de Sant Miquel i el Dimoni, ballada de gegants i
repartiment de panets. A la plaça del poble
Ball de nans, ball de la coca, ball de gegants i ball vermut.
6 tarda al centre cívic , ball amb Joan i Fermin.
14
berguedà
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
berguedà
cartes dels lectors
Per participar en aquesta secció podeu enviar el vostre escrit
o fotografies per correu electrònic a [email protected],
també per correu postal a Berguedà Actual, c/Francesc Macià,
Els sense nom
Que Berga sempre s’ha desentès
de les cases de pagès del seu terme
municipal i de tot el que les pot afectar
és una realitat fàcilment demostrable.
Parleu si més no amb la gent que hi
viu. Potser és que un poble amb vocació de ciutat no pot atendre assumptes
tan minoritaris i que, tot s’ha de dir,
proporcionen tants pocs vots.
Sigui pel que sigui, el que no pot
esperar més és la senyalització viària d’aquestes cases. Aneu a Avià o
a Montmajor i veureu com cada casa
està clarament indicada amb el seu
nom. No és cap caprici: en casos
d’emergència (bombers, ambulàncies), la falta d’indicació pot fer que
s’arribi massa tard. I per experiència
sabem que ni mossos ni policia local
saben localitzar-nos.
No és la primera vegada que ho
reclamem. Si de nosaltres depengués,
ja estaria solucionat, però com que no
és així, demanem a l’Ajuntament de
Berga que ho resolgui amb la mateixa
eficàcia amb què ens cobra els impostos.
Nati Serra Carol
Casa la Rompuda. Berga
La central de
biomassa
Després de la notícia apareguda
en diversos mitjans de comunicació de
la intenció d’una empresa d’instal·lar
una planta de biomassa a la part sud
de Berga, prop de les instal·lacions
de Berga Resort, les entitats sotasignants, Hostaleria i Turisme i Bergacomercial -que representem una bona
part del teixit social i econòmic de la
12, 1r 2a, 08600, Berga o per fax. al 93 822 25 76. Encara que el
text publicat es pugui signar amb inicials o pseudònim, cal que
l’original vagi acompanyat de les imprescindibles dades correctes
ciutat- volem expressar la nostra opinió al respecte:
1. Estem clarament a favor de la
implantació de noves empreses a la
comarca i de la creació de nous llocs
de treball, sempre i quan aquest procés es faci de manera racional i sostenible, tenint en compte els sòls disponibles per a aquests usos i ubicant-Ies,
per tant, en zones industrials.
2. Aquesta activitat i les emissions de la planta de biomassa poden
perjudicar els equipaments turístics de
l’entorn, actualment les instal·lacions
de Berga Resort i així com també els
seus projectes de futur (no oblidem
que és el principal actiu turístic de la
ciutat). És per això que considerem
que la planta s’ha d’ubicar lluny de les
àrees d’equipaments turístics.
3. Tampoc no sembla que l’entrada sud de Berga sigui el lloc ideal
per l’impacte visual que pot tenir una
instal·lació d’aquest tipus als turistes i
visitants de la ciutat, que pot arribar a
perjudicar els nostres comerços i establiments.
Tenint en compte aquests tres
punts abans exposats, Hostaleria i
Turisme i Bergacomercial hem demanat a l’Ajuntament de Berga que tingui
en compte aquestes consideracions a
l’hora de decidir la ubicació d’aquesta
planta de biomassa i que, si tira endavant el projecte, ens mantingui informats de les possibles decisions pel
que fa a la ubicació.
Hostaleria i Turisme del
Berguedà i Bergacomercial
~~~~~
L’empresa Rebrot i Paisatge vol
construir una planta de biomassa a
prop de la depuradora per produir algues per al sector cosmètic i farmacèutic, aprofitant els excedents que
[email protected]
d’identificació, el número de DNI i un telèfon de contacte. No
sempre hi ha prou espai disponible per publicar tots els escrits,
ni se’n pot esperar una publicació immediata. Es publicaran prefe-
genera aquesta instal·lació. Cal dir,
però, que per aquest mateix propòsit
existeixen tecnologies no contaminants -la solar, per exemple- que no
requereixen cremar biomassa. Un
aclariment: la planta de cogeneració
transforma la biomassa excedent dels
boscos en energia. Si no fessin falta
els residus de la depuradora per produir els cosmètics, no caldria instal·lar
la planta a l’entrada de Berga.
Si el que volem fer és transformar biomassa en energia, a la nostra
comarca existeixen múltiples possibilitats. Si la finalitat de la planta és
la de produir energia elèctrica -una
opció més que probable-, els boscos
de la comarca no generaran suficient
combustible. És possible que hagin
de portar la biomassa d’altres indrets
-generant un consum energètic en el
transport d’aquesta matèria-. De França, per exemple, que està al costat i on
existeix una consciència mediambiental molt formada. O sigui, que el nostre
territori es convertiria en una comarca
turística en què dues enormes xemeneies industrials contaminarien l’entorn.
Esdevé important reflexionar sobre
la necessitat de “consumir paisatge”.
És a dir, el Berguedà es pot permetre
ubicar, de forma aleatòria, aquest tipus
d’indústria amb l’impacte paisatgístic i
mediambiental que aquest fet provoca? Es tracta d’una apreciació important que segurament, pel seu abast,
influirà tota la comarca. Caldria donar
a conèixer el projecte a la ciutadania
interessada, ja que esdevé molt arcaic
prescindir del territori per implantar
una planta d’aquesta magnitud. Fins
i tot, imagineu-vos!, estaria bé que la
ciutadania pogués donar la seva opinió en una consulta popular.
Segurament algú es pot preguntar:
rentment els d’extensió més curta. Berguedà Actual es reserva
el dret de resumir alguns escrits. No es mantindrà correspondència relativa als escrits de participació.
si no es crea indústria, de què viurem?
La nostra resposta és que la indústria
ha de ser racional i sostenible. Això
vol dir que aquestes empreses “contaminants” són pa per avui i gana per
demà. No és de rebut que maquillat
amb la disfressa de bé públic, s’amaguin veritables interessos econòmics.
El preu el pagarem massa car els habitants d’una ciutat a la qual condemnen
a sofrir els perjudicis mediambientals.
La nostra proposta es basa en el supòsit que la creació de llocs de treball
sigui fruit d’una indústria neta, com
s’està aconseguint a Alemanya. Per
començar, podríem exigir als diferents
ajuntaments berguedans que facin
complir la normativa mediambiental
en la qual s’estableix la instal·lació de
plaques solars en edificis i la recuperació d’aigües pluvials. Podria ser un
començament.
La nostra comarca no necessita
indústries amb tecnologies obsoletes
amb un alt cost mediambiental. La
generació de llocs de treball ha de ser
respectuosa amb el medi ambient. Només així podrem construir un Berguedà net i amb futur.
Iniciativa per CatalunyaVerds - Berguedà
Manca de valor
a la vida
Bagà, dia 27 de juliol de 2009.
Hora: 22.30. Una colla de nois, entre
15-17 anys, baganesos, es trobaven al
carrer del Mur, en el casc antic, a prop
de l’església.
A la mateixa hora i lloc, un cadellet de gat menja despreocupadament
en un indret del mateix carrer que sol
ser tranquil; un carrer on els diferents
Bar - Restaurant
SANTA BÀRBARA
Gràcies per la seva visita
08698 SANT CORNELI
(Cercs) Barcelona
[email protected]
actual
Tels. 93 824 82 09
93 824 81 79
Fax 93 824 82 09
JOSA DE CADÍ 2 Vivendes unifamiliars
de 119 i 97 m2, (3 i 4
hab., 2 banys i 1 aseo) cadascuna. Cuina completa, parking i
jardí. Increïbles vistes a la Serra del Cadí. Zona espectacular! Dins
el parc natural Cadí-Moixeró! ~Tel.: 609 335 155
Escola de ballet i treball corporal
Mª Alba
Nova adreça:
Plaça Europa nº 10 baixos - Berga
Inici curs 2009-10: 15 de setembre
Activitats per a tota la família
Informació: 608 944 986
éssers vius, bé nens, persones o animalons són benvinguts per al veïnat
d’aquest.
Però aquest gatet té la desgràcia
de trobar-se amb el grupet de nois i de
no poder fugir d’ells. I aquests, nois,
amb frivolitat, violència i sense cap
mena de compassió ni respecte per la
vida d’un ser viu, varen torturar fins a
la mort el pobre gatet a força de cops
de peu per gaudir cruelment amb la
seva covarda actitud.
Uns veïns varen sentir el soroll al
carrer i varen escridassar els nois que,
molt valents ells, varen anar-se’n corrent i deixant el gatet en el darrer alè
de la seva curta vida. El veïnat que vàrem acudir ja poc li vàrem poder fer i el
gatet va morir als pocs minuts.
Ens esgarrifem de pensar en
aquests joves que, sense escrúpols ni
sensibilitat, han assassinat cruelment
un ser viu per divertir-se. M’esgarrifo
que puguin ser veïns meus. Aquests
nois que aparentment ho tenen tot:
necessitats bàsiques, comoditats, estudis, els manca el més essencial en la
vida: humanisme i respecte a la vida.
Denunciem des d’aquí aquest fet
i ho comuniquem als nostres veïns.
Aquests joves han comès un assassinat, un delicte tipificat en el nostre codi
penal i universal, doncs matar un ser
viu és faltar el respecte a una de les
lleis universals. Esperem que es faci
justícia i que aquesta sigui tan tolerant
com ells varen ser-ho amb aquest gatet.
Uns veïns del c/ Mur. Bagà
L’Onze de Setembre
a Gironella
Els gironellencs cobegen d’alimentar el que ens recorda la història. De
cap manera volen que els fets caiguin
en l’oblit, perquè tenen el caràcter i els
costums iguals als dels seus predecessors; a més de portar la mateixa sang.
Tothom és conscient que participa
en un fet provat, que va portar plor i
tragèdia a la vila. Els esdeveniments
escenificats són una fórmula teatral i
musical que vola al 1714. El sentit vertebrador de l’espectacle recull, en un
clima testimonial, quan els vilatans no
els feien basarda les armes. Arreu del
país va sorgir una flamarada de resistència, en brotar-los del cor l’ànsia de
llibertat; era l’impuls del patriotisme.
Van abandonar la llar disposats
a córrer qualsevol risc per defensar
la pròpia identitat. Creient, més aviat
convençuts, que estaven predestinats
al triomf. El fet pesa molt i a fe que els
en van passar de grosses. La guerra
que va esquitxar tot el territori estava
disposada a engolir-los i ho van pagar
a mal preu.
Fracassaren llastimosament i els
van fer escac i mat. No volien que
oprimissin la nostra terra i van acabar
havent d’aguantar que la trepitgessin.
Amb aquesta derrota inapel·lable es va
franquejar la convulsa història.
En el nostre racó del Berguedà, el
Llobregat inalterable, que també pren
part en la moderna representació, així
mateix va copsar l’incident original de
la marxada i del carnatge desolat que
hi va haver en aquell retorn dels vençuts; tot traspassant el pont vell en la
tornada a casa. El riu no ho diu, però
ho sap tot. Ell s’esmuny avall mentre
sembla que no hi sent, que no hi pensa
i que no hi veu.
El llunyà passat els dicta les seves
lleis i Gironella no enganya ningú en
ensenyar el dolor que emplenà les llars
de tot Catalunya, que no ha volgut, de
cor, ser mai una terra de conformistes.
El públic, trasbalsat en acabar,
a penes conté l’emoció; no semblant
que l’Onze de Setembre sigui la nostra
festa.
Pere Casals i Sort. Berga
berguedà
actual
esports
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
15
Esports
Membrado-Vilamala tenen problemes des de l’inici a Cervera
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (C2Proto) no van tenir un bon debut en els ral·
lis de terra. Problemes mecànics en el seu C2 Proto els van obligar a abandonar el ral·li
de terra de Cervera, primera prova de l’especialitat vàlida per al Campionat de Catalunya de Ral·lis 2009. Membrado i el seu equip van decidir deixar la prova, després de
completar el primer bucle en les dues especials que configuraven el ral·li. Ha estat una
pena, més que res perquè veníem amb la intenció de començar a agafar-li sentiment en
una especialitat en la qual no estem habituats i no hem aconseguit el nostre objectiu.
Hem tingut problemes mecànics des de l’inici i hem trencat el diferencial davanter, i en
aquestes condicions no tenia cap sentit continuar.
La propera cita del Campionat de Catalunya és precisament la de Vidreres, es disputarà d’aquí a quinze dies (19 i 20). Membrado ho continuarà intentant per estar també
en terra entre els millors.
Sant Jordi finalitza les seves
II Jornades Esportives
Redacció esports repartits en els cinc dies de
z La regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament de Cercs va organitzar les
II Jornades Esportives que van tenir lloc a Sant Jordi de Cercs del 3
al 7 d’agost. Les Jornades anaven
dirigides a tots els nens i les nenes
d’entre 7 i 14 anys, ja fossin residents del municipi o infants que hi
vinguessin a passar les vacances.
L’horari de les estades era de
10 a 14 hores, i durant aquestes
quatre hores les persones participants van realitzar els diferents
la setmana: karate, tir a l’arc, tennis
taula, tennis, frontennis, aeròbic,
capoeira, handbol, ciclisme, beisbol, orientació, petanca i natació.
Cada activitat estava dirigida per
grans professionals dins del sector, però cal destacar especialment
la professionalització de Manolo
Cantero, el seleccionador català
de karate. En la primera setmana hi va haver més participació
que l’any passat, fet que anima a
l’Ajuntament de Cercs a continuar
organintzant-les any rere any. w
Una intensa i completa
setmana en l’art dels escacs
Olga Brecha
z Del 2 al 10 d’agost, la Pobla
va rebre un gran nombre de jugadors a nivell internacional, ja
que va acollir l’Open Escaquista
que ja fa 19 anys que es realitza
amb molt èxit.
Enguany, dins les diverses
activitats que ha ofert el torneig, el diumenge, la partida
d’escacs vivent, en la seva 9a
edició, va estrenar un tauler
d’escacs permanent fet de peces de marbre i construït a la
plaça de l’Ajuntament, lloc on
cada any s’ha realitzat aquesta
batalla escaquista. Aquest any
en aquesta lluita no hi va haver
ni vencedors ni vençuts. És el
primer any, des de l’inici, que
acaben en taules. w
Victòria del Construccions Queralt
Gironella en el Torneig de Centelles
n Després de l’èxit aconseguit en el Torneig de Centelles, el Construccions
Queralt Gironella presenta els seus equips en societat
Redacció
z El passat dissabte 5 de setembre
es va disputar durant tota la tarda
el I Memorial Gaspar Salada amb
partits dels tres equips del Construccions Queralt Gironella.
Les noies de l’equip B van guanyar el Navàs per 3 a 2, amb una
bona actuació dels nous fitxatges
Laura Cort (1 gol) i la portera Alba
Suarez, que debutava amb el Gironella. El nou entrenador, Enric
Gimeno, es va mostrar satisfet de
l’equip per a aquest any.
Els nois van perdre contra el
AEJ Cornellà per 1 a 4, resultat que
s’esperava en tractar-se d’un equip
que es troba 3 categories per sobre
(Nacional-B). Les noies de Divisió
d’Honor van guanyar al F. S. Rubí
per 3-2. Dins del Gironella van destacar el retorn de Berta Velasco i
Marga Mas, especialment aquesta
darrera que va fer un gran gol en
jugada individual, i el debut de la
Mossèn Jacint Verdaguer, 40
08240 MANRESA
Tel. 93 873 34 47
Tel. i Fax 93 874 65 50
fill de l’homenatjat Gaspar Salada:
Isaac Salada, que va participar en
l’entrega de guardons. Més de 300
persones durant el decurs de la tarda es van acostar fins al pavelló de
Gironella.
El club també va aprofitar la jornada per treure el nou Diari del Futbol Sala Gironella, presentar la nova
pàgina web (www.futbolsalagironella.tk) i el serveis de missatges
Info Giru per als socis i les sòcies. w
Rècord de participació en la passada
XVIII Cursa
Popular de Bagà
Redacció
z L’atleta, de l’Atlètic Gironella,
Alba Cardona va ser la primera
classificada en la XVIII Cursa Popular celebrada a Bagà el passat
1 d'agost. La cursa, organitzada
pels Amics de l'Atletisme de Bagà
i la Penya Bagà Blaugrana va tenir el suport de l’Ajuntament de
Bagà. Aquesta es va celebrar sense
cap incidència i cal destacar que
va tenir la màxima participació de
la seva història, així com la gran
participació de corredors joves.
L'organització està molt satisfeta
de la participació de les tres curses celebrades aquest any. w
Comú de Montmajor
LABORATORI
D'ANÀLISIS CLÍNIQUES
ANTONI NOGUERAS
jugadora basca Miriam Arana, que
va ser aclamada en la primera actuació davant del seu públic.
El plat fort de la tarda va ser
la presentació dels tres equips del
club, que va disposar amb la col·
laboració del locutor Pep Graus.
Cal destacar la presència del president del Consell Comarcal del
Berguedà, Sergi Roca, de l’alcalde
de Gironella, Ramon Costa, del regidor d’Esports, Oscar Besa, i del
Festa Major de Correà
Diumenge, 13 de setembre de 2009
A les 12, missa solemne cantada. Acte seguit, ballada de gegants.
A les 6 de la tarda, Gran Ball amb Jordi Bruch, “El Ball de l’Esquella”, i
mentrestant, entreteniments per a la mainada. Acomiadarem la festa
amb cava per a tothom.
En cas de mal temps, el ball es farà al local de l’Espunyola.
0-16 anys
Moda
infantil
Passeig de la Pau, 11, baixos.
Tel. 938 223 472 - BERGA
16
cultura
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
berguedà
actual
Cultura
breus
Berga
Es torna a convocar el
Concurs de Fotografia
de Bolets
Com cada, la Penya Boletaire de
Berga organitza el Concurs de Fotografia de Bolets, que enguany celebra
la XXIX edició, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Berga i l’Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis de Berga,
i la mostra de tardor Berga Bolet. Hi pot
participar tothom qui ho desitgi i el tema
serà els bolets i el seu entorn. Les obres
s’hauran de remetre a l’Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis o a Foto
Luigi, abans del dia 28 de setembre. El
veredicte serà obert i es comunicarà telefònicament a les persones guanyadores.
El dia 4 d’octubre tindrà lloc el lliurament
de premis. Les obres s’exposaran el dia
4 a la carpa de la pl. de Viladomat i a
partir del dia 7 fins al dia 26 d’octubre
al vestíbul del Casal de la Gent Gran.
Per a més informació podeu contactar
amb Foto Luigi, al tel. 938 210 217, fotoluigi[email protected], www.ajberga.cat o
www. penyaboletaireberga.cat.
Arriba el 1r Festival de
Curtmetratges dels Pirineus
Una seixantena de treballs s’han
presentat al 1r Festival de Curtmetratges
dels Pirineus, que tindrà lloc al Cinema
Catalunya de Berga, del 18 al 20 de
setembre. El divendres, a les 10 del vespre, hi haurà la presentació. Dissabte al
matí, una classe magistral sobre directors famosos donarà pas als curts, a les
17:00 h. Diumenge a la tarda s’entregaran els premis i es passaran els curts
guanyadors. Per concloure el festival es
passarà una pel·lícula muda amb música en directe.
Clou aquest cap de setmana el XXXV
Festival d’Estiu de Teatre de Berga
n L’espectacle “Oniricus”, entre el teatre i el circ, donarà per finalitzat
el festival de la ciutat, aquest dissabte dia 12, al Teatre Municipal
Montse Ventura
z L’espectacle Oniricus clourà
aquest dissabte dia 12, al Teatre
Municipal de Berga, a les 10 del
vespre, el XXXV Festival d’Estiu
de Teatre de Berga Memorial Daniel Tristany, que ha estat organitzat per l’Ajuntament de Berga,
amb la col·laboració de l’Agrupació Teatral La Farsa.
L’última de les propostes
d’aquest festival, Oniricus, és un
espectacle a mig camí entre el teatre i el circ, obert a tota la família,
que ens arriba de l’Ateneu Nou
Barris de Barcelona. Una proposta per gaudir-ne xics i grans
abans no comenci el nou curs escolar. El preu de l’entrada serà de
12 € i es podrà encarregar a l’Oficina de Turisme, 938 211 384. A
les taquilles del Teatre Municipal
es podran aconseguir el dia de la
representació, de 12.00 h a 13.30
h i a partir de les 21 h.
Oniricus és la màquina de
somiar, un invent del Dr. Lazio i
La Nau
ofereix als seus clients un
nou menú de caps de
setmana per disfrutar d'una
degustació de primers plats,
segons a escollir, degustació
de postres, aigua i
celler Maians Vell.
El Guixaró
Tel. 938 250 012
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������
Fotografia de
del seu ajudant Coso, construït a
partir de la reinterpretació d’uns
plànols de l’avi del Dr. Lazio.
És un retrobament amb el
món dels somnis, la fantasia i la
realitat. La seva música transporta la persona espectadora a
una atmosfera en la qual diversos personatges extravagants
aconsegueixen que sigui possible allò que d’entrada resulta
impossible.
És un espectacle de teatre-circ
i integra la dramatúrgia de les
disciplines circenses com ara els
aeris, els cables, les acrobàcies…
i dóna pas a imatges insòlites i
oníriques.
L’Ateneu de Nou Barris ens convida a passar al laboratori del Dr.
Lazio i el seu ajudant per conèixer els personatges d’aquesta increïble història que ens farà riure
i gaudir, i que ens sorprendrà. w
Berga
L’Àrea de Joventut convoca
el 1r Concurs de Fotografia
Coincidint amb el Pla director de la
societat del coneixement del Berguedà,
l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal
del Berguedà ha organitzat un concurs
de fotografies de vacances. L’objectiu és
que els participants, durant aquest estiu
i fins al 30 de setembre, enviïn fotografies de com han viscut les vacances, ja
siguin d’un viatge, d’una sortida o una
escapada, o fins i tot de les “no vacances”. La persona guanyadora serà premiada amb 6 mesos gratuïts al Tossalet
Centre Esportiu Municipal. Les persones
participants han d’enviar les fotografies
al correu de Joventut, [email protected] o [email protected], tenint
en compte els requisits que exigeixen les
bases, que es poden trobar a la pàgina
web: www.ajberga.cat, al Facebook de
Joventut (Berga Jove) o passar-les a buscar a l’Oficina de Joventut. S’admeten
fotografies preses amb qualsevol tipus
de càmera, fins i tot mòbils, sempre que
tinguin el mínim de resolució demanat i
cap tipus de muntatge digital. Totes les
fotografies s’aniran penjant al Facebook
(Berga Jove) per tal que tothom les pugui veure. La decisió del jurat es basarà
principalment en el contingut, la qualitat
i, especialment, l’originalitat de la fotografia.
Cercs
El Museu de les Mines
continua els actes del seu
10è aniversari a la Festa
Major de Sant Corneli
El teatre amateur continua en
cartellera a l’Ateneu d’Avià
M. V.
z Un any més, i ja en són tres, l’Ate-
neu d’Avià i l’Agrupació Teatral
Avianesa han obert el teló del Cicle
de Teatre Amateur. Han escollit
unes obres amb la intenció de fer
passar una bona estona a tothom
que desitgi gaudir del bon teatre,
del teatre fet a casa, de l’esforç i dedicació d’una gent, amateur, que
ho dóna tot per al teatre i per al
públic. La venda d’entrades és una
hora abans de cada representació i
el preu és de 5 €. És un cicle de teatre fet per diferents grups d’arreu
de les comarques catalanes que ens
ofereixen una mostra del treball.
Després de les obres Taxi compartit
i El florido pensil, el Cicle continua
a l’Ateneu amb les representacions
Besos i… , el 13 de setembre, a les
18.00 h, La a de l’Alfons, el diumenge 27, a les 19.00 h, i Ja en tinc 30!, el
31 d’octubre, a les 21.30 h. w
En el marc de la Festa Major de Sant
Corneli, lloc on està ubicat el Museu de
les Mines de Cercs, de l’11 al 13 de
setembre, el Museu continua els actes
d’aniversari amb un concurs de pintura
i un concert. En concret, divendres 11
de setembre, a partir de les 8 del matí,
s’iniciarà la segona edició del Concurs
de Pintura Ràpida Mines de Cercs. El
tema haurà de ser obligatòriament un
motiu del nucli de Sant Corneli o de la
conca minera de Fígols. Totes les persones interessades trobaran les bases del
concurs a la pàgina web: www.deconcursos.com. L’endemà, dissabte 12 de
setembre, a les 6 de la tarda, hi haurà
l’escenificació del musical “Fil i carbó”,
al cine-teatre de Sant Corneli.
Bagà
Clou el projecte Fovia
Bagà amb la participació
dels vilatans de Bagà
Dins del marc de les diades culturals
organitzades a Bagà, el dia 20 d’agost
es va oferir una presentació del projecte
Fovia Bagà 2009, al palau dels Pinós de
la vila, amb noves mostres instrumentals
i amb activitats musicals en directe. El
dia 27 d’agost, a les 22:00 h, a Palau,
es va celebrar la cloenda del Fovia Bagà
2009 amb la segona part d’aquest projecte, que va néixer d’una idea original
de Francesc Quintana. Va ser una presentació de diferents peces relacionades
amb el món de la imatge. Unes d’un
“abans”, altres d’un “ara”… i totes elles
elaborades per vilatans del municipi de
Bagà. L’exposició fotogràfica Imatges
del “Rescat de les cent donzelles”, de
Juli Bover, un recull d’imatges que l’autor va realitzar durant la representació
de l’obra teatral, també es va presentar
en aquesta jornada i es podrà visitar
fins al 25 d’octubre al Palau de Bagà, a
l’Oficina de Turisme.
berguedà
actual
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
El músic Pòlit Miró presentarà
el seu nou treball a Barcelona
Redacció
17
La Polifònica de Puig-reig ha actuat
entre Barcelona, Cuba i Puig-reig
n La Polifònica de Puig-reig ha participat en l’obra “Turandot” al teatre Liceu i
ha organitzat el XXX Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre
z El músic i guitarrista Pòlit Miró
(Berga, 1959) ha editat un nou
treball discogràfic: Èxtum, música inspirada en el cicle de la Patum de Berga. El dimarts 22 de
setembre, aquest disc produït per
Soterrats (www.soterrats.com)
serà presentat en format concert
a la sala Luz de Gas de Barcelona
(c/ Muntaner, 246), a les 20.30 h.
D’altra banda, Manel Escobet ha
realitzat un muntatge fotogràfic
que es projectarà simultàniament
a la música. Aquest acte és organitzat per la Fundació Portal de
suport als nois i les noies amb patologies duals i a les seves famílies (www.fundacioportal.org).
Després de l’edició del disc De
Patum a Patum (2007), el compositor berguedà reprèn, des d’una
altra perspectiva, l’obra musical
Íntum, editada en CD l’any 1998.
Ara, amb la seva guitarra de
protagonista, Pòlit Miró afronta
cultura
Montse Ventura
z Del 4 al 6 de setembre, al pa-
amb Èxtum el repte d’oferir una
lectura renovada del seu treball,
dedicat al seu amic i també músic
berguedà Xavier Escobet (Berga,
1959-1997).
En aquesta ocasió, Pòlit Miró
ha disposat de la col·laboració de
Jaume Huch (textos i recitació),
que ha escrit unes proses poètiques a partir de l’obra musical,
incloses en el disc, i també de
Manel Escobet, autor d’un muntatge fotogràfic, que acompanyarà la música al llarg del concert
de presentació a la sala Luz de
Gas de Barcelona el dimarts 22
de setembre. w
fotonotícia
LA 10A TROBADA D’ACORDIONISTES DE LA POBLA DE LILLET VA POSAR
EL PUNT FINAL A LA TEMPORADA ESTIUENCA. En la seva 10a edició,
músics locals, de la comarca i d’altres racons van ambientar el públic
assistent amb les seves particulars melodies. Enguany, la mostra va tenir
la presència de Frederic Monasor, antic campió d’Espanya i d’Europa i
sotscampió del món en aquesta modalitat. La festa va finalitzar amb ball
per a totes les persones assistents amb música d’acordions i bateria.
MÉS DE 300 PERSONES VAN GAUDIR DE MÚSICA CELTA ALS JARDINS
ARTIGAS. Les portes dels Jardins Artigas es van obrir la nit del 14 d’agost
per celebrar-hi les tradicionals Passejades Musicals, amb l’actuació del
grup Fraggle Folk, especialitzat en folk irlandès. L’assistència de públic va
superar les previsions de l’organització i més de 300 persones van gaudir
d’aquest esdeveniment.
EL BAR LA LLUNA DE BERGA US CONVIDA A L’EXPOSICIÓ DE L’AUTOR
MANRESÀ PEP PÉREZ. Es pot veure fins a mitjan octubre i és comissariada
per Moviment Punt Zero dins del projecte Art de poques flors.
Pep Pérez (Manresa, agost de 1969) es presenta per primera vegada al
públic berguedà amb la col·lecció “Acrilicsac”, quadres i personatges de
mides immenses que arriben fins als dos metres i mig i deixen bocabadat i
sorprenen a tothom. Més informació a: www.myspace.com/ppprztrr.
velló d’esports de Puig-reig, hi
va tenir lloc la XXX edició del
Festival Internacional de Cant
Coral Catalunya Centre, organitzat per la Polifònica de Puigreig, després d’acabar el passat
mes amb les representacions de
l’òpera Turandot de Puccini al
Gran Teatre del Liceu.
Aquest festival va néixer
fruit de la il·lusió per compartir
experiències amb corals d’arreu
del món, les quals, oferint els
seus repertoris, donaven uns
concerts de qualitat a les comarques centrals i alhora els cantaires aprenien els uns dels altres.
Enguany es va gaudir de l’actuació del Coro Normalista i el
grup Vocal Leo, que ja hi havien
participat en altres ocasions. La
coral Sant Esteve de Balsareny va
ser la coral catalana convidada al
primer festival.
El toc final del concert el va
donar l’Al·leluia del Messies, de
Händel, en homenatge a aquest
compositor en els 250 anys de la
seva mort, interpretada per totes
les corals i amb l’acompanyament
de l’Orquestra de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig.
A més, aquest estiu, la Polifònica de Puig-reig també ha estat
immersa en les representacions
de l’òpera Turandot de Puccini al
Gran Teatre del Liceu. En aquesta producció hi han participat
una vintena de membres de la
Polifònica, que han estat durant
un mes al teatre pels assaigs i
per les 9 representacions que
s’han ofert de l’òpera.
El Gran Teatre del Liceu s’ha
omplert gairebé cada dia en
una producció que ha despertat
molta expectació malgrat ser la
tercera vegada que s’oferia. La
propera col·laboració de la Polifònica al Liceu serà l’any 2010
amb l’oratori Elies, de Felix Mendelsohn.
La producció era dirigida
per la direcció escènica de Núria
Espert i la direcció musical de
Gulliano Carella, a més dels protagonistes principals Maria Guleshina (Turandot), Marco Berti
(Calaf) i Ainhoa Arteta (Liù).
A banda, durant el mes
d’agost, la Polifònica de Puigreig se’n va anar de gira per
Cuba. A través del grup Vocal
Leo de l’Habana, la coral va alternar turisme i concerts per
l’illa caribenya. w
18
oci
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
la finestra
Foto Luigi
salut
berguedà
actual
La Llavor
Arriba la tardor
Entrem en una nova estació,
canvia l'entorn i també el nostre
interior.
Si volem mantenir una bona
salut i prevenir malalties ens hem
d'adaptar als canvis.
El 4 4 va ser durant anys el cotxe més popular de la Renault. Ja fa temps que s'ha convertit en un cotxe d'època.
Aquí el podem veure en el tren de rentatge del ja desaparegut Garaig Catalunya. Fotografia feta per Climent
Escobet i Farguell en la dècada del 1960.
cinema: Enemigos públicos
L’any 1945 un desconegut Max
Nosseck dirigia Dillinger i l’any 1973
el director i guionista nord-americà
John Milius era el responsable d’un
altre film amb idèntic títol; pel·lícules
que eren una aproximació a la llegenda del famós gàngster John Dillinger, que assaltava bancs per les
mesures impopulars que prenien
aquests en l’època de la Gran Depressió. El primer, hereu de la sèrie
B i sense gaires mitjans econòmics
al seu abast era un film d’estil directe, ràpid i de certa connotació
documental. En el cas del segon,
una de les característiques del film,
a part de semblar un western crepuscular, és que Milius combinava
perfectament el sentiment mític del
personatge, la forta càrrega de violència latent en les seves imatges i
unes molt ben desenvolupades seqüències d’acció.
Actualment, acaba d’estrenarse entre nosaltres, una nova versió
sobre el personatge amb el títol
d’Enemigos públicos.
Personalment considero que
un dels millors i més interessants
directors cinematogràfics d’avui en
dia és l’estimulant Michael Mann.
Un realitzador que amb cada nova
proposta ens permet afirmar que no
pertany a cap generació en concret
-per edat podia formar part de la
mateixa de Francis Ford Coppola,
Brian de Palma o Martin Scorsese-,
si no fos que les seves aportacions
van per lliure, convertint-se gairebé
amb el que podríem anomenar un
franctirador.
Mann, responsable entre d’altres d’El último mohicano, Heat, El
dilema, Collateral o la versió cinematogràfica de Corrupción en Miami –de la famosa sèrie televisiva
dels anys 80, en va ser el productor
executiu-, és un director pel qual
l’activitat principal dels seus personatges es converteix en l’eix argumental de les seves pel·lícules.
Per ell, aspectes com la maldat
o la bondat són relatius a l’hora de
jutjar-los. El seu plantejament fílmic
que –i això pot semblar una paradoxa dintre del cinema comercial
d’acció actual- agermana estètica i fons està ple de temps morts
i de moments per a la reflexió que
marquen les pautes d’un relat nor-
malment ambigu. D’altra banda, es
summament important la utilització
dels colors per explicar una història
de marcat accent urbà i noctàmbul,
un aspecte, aquest, el de l’espai i el
temps, que li serveix per oferir certa
dosi d'angoixa als arguments.
I tot això està molt present
dintre del seu nou film, perquè amb
Enemigos públicos, Michael Mann
assumeix una història clàssica de
policies i lladres (que segueix punt
per punt totes les convencions del
gènere) i planteja una renovació en
les formes audiovisuals del producte per explicar-ho d’una forma nova
–agressiva i virtuosa- i totalment
atemporal. L’encertada utilització del vídeo digital, de la càmera
en mà o dels constants i arriscats
primers plans introdueix en l’ambientació del relat grans sensacions
de realitat, ja que pel director són
essencials les formes per explicar
el grau de mite que ha d’assolir un
personatge amoral, que es balanceja entre el romanticisme i l’èpica
amb la qual es vesteixen totes les
llegendes.
Com comentava, el film necessita una atmosfera ambigua, de dues
cares, les que ofereixen Johnny
Depp a la pell d’un gàngster que
viu el moment, en un entorn canviant i que pretén trobar el seu lloc
al sol, o la de Christian Bale com
l’ètic agent de l’FBI, Melvin Purvis,
un professional honrat, però obsessionat amb el seu antagonista.
La brillant i molt continguda interpretació de tots dos actors serveix
per oferir els corresponents apunts
dramàtics, tant en el pla personal
com en el moral d’una i d’altra banda de la mateixa moneda (anvers i
revers). I per fer-ho possible, la pel·
lícula se serveix d’una fotografia
plena de moments foscos o plens
de llum (anvers i revers), on el blau
–un dels colors habituals de la seva
filmografia- s’utilitza un cop més
per oferir instants freds on la traïció s’ensuma en qualsevol moment
i una càmera encertadament col·
locada radiografia la desorientació
d’unes persones que es mouen en
un habitat urbà molt dinàmic i molt
poblat, a pesar de la gran soledat
amb la qual estan descrites (anvers
i revers).
Lluís Nasarre
Cartell oficial del film protagonitzat
per l’actor Johnny Deep.
Com ho podem fer?
- Amb una bona alimentació i
consumint els productes de temporada i ecològics (verdures d'arrel, fruita seca, cereals integrals,
bolets, etc.).
- Mantenir una actitud positiva, alegre i optimista davant la
vida és un element molt important
per mantenir una bona salut.
- Aprendre a observar el nostre cos i interpretar el seu llenguatge. Per exemple: entenent
que tenir mucositats, esternudar,
tenir febre, etc. són símptomes
que el nostre sistema immune
està treballant, per això hem de
tenir paciència i deixar que el
cos es curi. Si ho creiem necessari podem ajudar el nostre cos
amb remeis naturals: equinacea
i propolis o gemmes de pi. I
altres tipus d'herbes segons els
símptomes.
Si som pacients i observadors
podrem descobrir la causa de la
malaltia i trobar la solució més
adequada.
I si es vol tenir salut i man-
tenir-la és molt important evitar
les vacunes, ja que incapaciten
el sistema immune natural. Per a
més informació sobre els efectes
negatius de la vacunació existeix
nombrosa bibliografia i informació
a Internet.
Observa el teu interior i gaudeix de l'entorn. Que l’alimentació sigui la teva medicina.
LA LLAVOR
PRODUCTES ECOLÒGICS
FRUITA I VERDURA
Tenim:
Cereals i llegums a granel
Algues a granel
(més econòmic i pràctic que els envasats)
Pa de pagès ecològic
Productes per a celíacs i diabètics
(Estevia)
Fruita i verdura
Productes de fitoteràpia
Plantes medicinals
C/ Pere II, nº 9 bxs. 2 - BERGA 08600
Tel: 93.821.23.20
Servei Mèdic i Esportiu , Fisioteràpia
Teràpies Naturals
Al centre, Christian Bale, l’actor
que interpreta l’antagonista del
llargmetratge.
Cirurgia Ortòpedica i Taumatologia
(Dr. J.Batlló)
Osteopatia (Dr. J.Batlló)
Medicina de l’ Educació Física i Esport
(Dr. J.Batlló)
Fisioteràpia, Kinesiotaping, Pilates (Olga Tena)
Acupuntura (Dra. I. Ruiz de Conejo)
Homeopatia (Dra.I.Moya)
HORES CONVINGUDES
Dietética (Dr. J.Batlló)
Psicologia Clínica i Sexologia (A. Villafranca , Purificación Gil)
www.terapeutic.cat
C/Sant Josep 22 , baixos NAVÀS
Tel. 93 820 46 13
Fotograma d’una escena d’acció
de la pel·lícula.
Enemigos públicos, gràcies a
la gran feina del seu director, es
converteix en una magnífica pel·
lícula, plena de diferents lectures
i que sap combinar a parts iguals
l’espectacle i l’emoció.
I això és l’essència del cinema.
Teràpia
de Polaritat
Equilibri energètic,
equilibri emocional i
potenciar els recursos
personals per tal d’encarar
els reptes de la vida
quotidiana.
Adequada per tractar:
Estrès, esgotament, depressió,
ansietat, angoixa, problemes de
comunicació, pors, insomni,
problemes del sistema nerviós,
problemes digestius, dolors, mals
de cap, al·lèrgies...
Consulta: c/ BRUC, 14 BERGA
Tel: 93 821 33 64 - Hores concertades
berguedà
actual
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
fotonotícia
oci i festes
19
Bagà celebra la XXIII Festa
de la Plaça de l’Especier
Redacció
z El passat 29 d’agost es va cele-
SANT JULIÀ DE CERDANYOLA ACULL LA 5A NIT DELS RATPENATS
El passat 29 d’agost es va dur a terme a St. Julià de Cerdanyola una nova
edició de la Nit dels Ratpenats. Aquesta activitat està organitzada pel
Museu de Ciències Naturals de Granollers, l’Associació Galanthus i el
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, sota la supervisió de la Comunitat
Europea (Eurobats). L’activitat va començar amb un taller manual dirigit
als més petits, després d’un petit refrigeri que va oferir l’Ajuntament.
L’investigador del Museu de Granollers Carles Flaquer va realitzar una
conferència i la jornada va finalitzar amb una passejada nocturna per
observar l’activitat dels ratpenats en el medi mitjançant l’ús de detectors
d’ultrasons.
brar a Bagà la XXIII Festa de la
Plaça de l’Especier. Es tracta de
l’única festa al carrer que queda a la vila de Bagà. En els seus
inicis es feia en diversos indrets,
però de mica en mica s’ha deixat
de fer i a hores d’ara la Festa de
la Plaça l’Especier és l’única que
queda. La plaça de l’Especier
és un indret situat al casc antic,
al costat del Palau, és una plaça
petita, més o menys quadrada,
que la guarneixen amb boixos i
papers de festa.
La Festa va consistir en: a la
tarda, jocs de cucanya per a la
mainada (cursa del sac, passeig
amb un got ple d’aigua al front
o al cap, petar-li el bony, trencar
l’olla i sucar-li el melindro) i, per
finalitzar, xocolata i croissants
per a tothom.
A la nit hi va haver ball de saló
amb discoteca mòbil, es va fer el
ball del fanalet, el ball de ram i
es va repartir coca i moscatell. Es
va finalitzar la festa amb una fideuada, cava, xocolata i coca per
a tothom.
La Pobla de Lillet
Festa Major del santuari de
la Mare de Déu de Falgars
Dissabte passat la Bauma dels Encantats va realitzar Un tomb encantat per
Berga. Es tracta d’una activitat que recorre els carrers més cèntrics de la
ciutat amb una cercavila que va de bar en bar. Hi van participar els gegants
de la Bauma i la xaranga dels Encantats, a més d’una xaranga convidada de
la Franja. / Hotzgailua
El passat diumenge 6 de setembre,
pròxim a la festivitat de les verges trobades, el santuari de Falgars va celebrar
aquesta data fent la seva particular
Festa Major. A les 12 del migdia hi va
haver la tradicional missa, amb l’acompanyament de la coral Balvern, del barri
de Gràcia, convidada per donar musicalitat en aquest dia. A continuació i
després de la cantada dels goigs a la
imatge de la Mare de Déu de Falgars,
bonica imatge gòtica d’alabastre que
podem veure en el seu altar, es va realitzar, aproximadament a la 1 del migdia,
el concert polifònic dins el temple.
Berga
Més de 500 persones
van celebrar la Gala de
Queralt al santuari
Cursos Monogràfics
Ceràmica
Preparació de la prova específica
gratuita!
0
01
2
9
00
Disseny informàtic
Fotografia I
Fotografia II
Pintura i dibuix
(www.gencat.cat/educacio / preinscripció i matrícula/ servei d’atenció ciutadana)
Final Cut. Creació de videoclips
2
a
l
u
c
í
matr berta
o
www.eadbergueda.cat
El passat dissabte es va celebrar el V Jockers Festival a Guardiola de
Berguedà. El grup berguedà Hormigon Armado va ser el guanyador de la
Guerra de Bandes. I el n. guanyador d’una Harley Davidson va ser el 2.267.
Després de la missa de rigor, es va
presentar un nou mossèn: Lluís Tollar, fill
de Puig-reig, i hi va haver les actuacions
de l’Orfeó Berguedà i sardanes amb la
Cobla Pirineu. Els capitans d’enguany
van ser els matrimonis Montes-Barcons i
Sensada-López i els solters Joan Miquel
Pujols, Ivan Otaola, Marta Casadesús i
Giannina Aztarain. En acabar, l’alcalde
de Berga va comentar que s’està buscant una empresa perquè intervingui en
l’hostatgeria del santuari i així se separarà definitivament de la concessió de
l’Hotel Berga Park.
Més de 35 anys
oferint
QUALITAT
I
SERVEI
El diumenge al matí el veïnat
va desfer els boixos, va netejar la
plaça i va acabar la festa amb un
dinar que consistia en una arrosada, begudes i postres.
La festa es va subvencionar
amb la venda de números d’una
toia que se sortejava a la matinada. w
20
agenda
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
berguedà
agenda convocatòries
Avià
n Del 14 al 20 de setembre, celebració especial
del XXI Homenatge a la Gent Gran d’Avià. Més
informació www.avia.cat.
n 1a convocatòria del Premi d’Investigació sobre
el Món Rural. Sobre temes relacionats amb
el món rural, en qualsevol dels seus àmbits
temàtics i cronològics referents al Berguedà i,
especialment, al municipi d’Avià. Les bases a
l’Ajuntament d’Avià. Termini de presentació dels
treballs el 30 de novembre.
Bagà
n Fins al 27 de setembre, Cavalls del Vent, al Parc
Natural del Cadí-Moixeró. Forma d’inscripció:
www.cavallsdelvent.com, tel. 663 789 085 o
[email protected]
n Fins al 30 de setembre, exposició fotogràfica:
XVIIè Concurs de Fotografia 25 Cims del Parc, al
Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Berga
n Càritas necessita incorporar voluntaris/àries
amb ganes de participar en els projectes socials
que es realitzen a: Avià, Berga, Casserres,
Gironella, Guardiola, la Pobla de Lillet, Puig-reig i
St. Jordi (Cercs). Trucar al 938 223 155.
n Els dies 18 i 19, a la Berruga (pl. de Sant Pere),
Art al Call, exposició de fotografies La Provence
de l’AFTDAO.
n Els dies 19 i 20, al passeig de la Indústria, zona
infantil amb la grangeta de Jordi Codina i taller
de pintura de ceràmica.
n Del 18 al 20 de setembre, 1r Festival de Curtmetratges dels Pirineus.
n Fins al 15 de setembre, al Casal de la Gent
Gran, exposició de la col·lecció de signatures de
Josep M. Casals, Casalets.
n Inscripcions fins al 23 de setembre per a la
Marató esportiva en homenatge a Josep M.
Isanta, que es farà el dissabte 26 de setembre
al col·legi Sta. Eulàlia de Berga, cursa atlètica,
bàsquet 3X3, 15 € x equip, vòlei 4X4, 20 € x
equip, futbol sala 5X5, 30 € x equip, petanca i
bitlles catalanes, la voluntat (inscripció el mateix
dia). Per a més informació: [email protected]
gmail.com, 645 995 347 i al Facebook. Llocs
d’inscripció: Tàndem Esports, Costa Esports,
Esports Joira, Serra Martí, bar la Plaça, bar la
Ginesta i bar Cal Negre.
n Camells celebra el 20è aniversari el dia 26 de
setembre amb un sopar al Casal de la Gent
Gran. Confirmar assistència abans del dia 20
a través del correu [email protected], o
trucant al 699 398 586.
n XXIX Concurs de Fotografia de Bolets. El tema
seran Els bolets i el seu entorn en tots els seus
aspectes. Les obres s’hauran de remetre a
l’Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis,
apartat de correus, n. 86, 08600, de Berga o a
Foto Luigi, c/ Ciutat, n. 21, 08600, Berga, abans
del dia 28 de setembre. Per a més informació
contacteu amb Foto Luigi, tel. 938 210 217,
[email protected], www.ajberga.cat o www.
penyaboletaireberga.cat.
n Concurs Fotografies de Vacances. Enviar les
fotografies al correu [email protected] abans
del 30 de setembre.
n Convocatòria de beques per cursar estudis de
mestre d’escola. Poden sol·licitar-la els nois i les
noies nascuts a Berga. El termini finalitzarà el 30
de setembre. Més informació a l’Ajuntament.
n V Concurs de Composició Premi Concerts Verds
2009, presentació de les partitures fins al 31 de
setembre. Més informació al Consell Comarcal o
www.joventutsmusicals.cat/berguedà.
Castellar de n’Hug
n Fins al 27 de setembre, la Ruta de l’Ermità,
a peu, en BTT o a cavall. Forma d’inscripció:
Oficina Central de Reserves de la Ruta de l’Ermità, www.rutaermita.com, [email protected]
o tel. 938 257 106.
Guardiola de Berguedà
n Mercat del Bolet: durant els mesos de setembre
i octubre, a l’estació (al costat de l’Oficina de
farmàcies
Berga
Dies 10 i 11: F. Badia.
Dies 12 i 13: F. Cosp B.
Dies 14, 15, 16, 17 i 18: F. Cosp S.
Dies 19 i 20: F. Badia.
Dies 20, 21, 22, 23 i 24: F. Vila.
Gironella
Dia 10: F. Raich (ctra. Bassacs, 50).
Dia 11: F. Bovet-Franch (av.Catalunya, 30).
Dies 12 i 13: F.Picó (pl.de la Creu,9).
Dies 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20: F. Raich
(ctra. Bassacs, 50).
Dies 21, 22, 23 i 24: F. Bovet-Franch (av.
Catalunya, 30).
Puig-reig
Dia 10: F. Picó (pl. de la Creu,9).
Dia 11: F. Bovet-Franch (av.Catalunya, 30).
Dies 12, 13, 14, 15,16, 17 i 18: F. Picó (pl.
de la Creu, 9).
Dies 19 i 20: F. Raich (ctra. Bassacs, 50).
Dies 21, 22, 23 i 24: F. Bertran (c/ Sant
Jordi, 11).
Turisme Municipal), venda de bolets, concurs de
cuina, esmorzar del boletaire, etc.
Puig-reig
n Del 20 al 27 de setembre, 1a Setmana Cultural
de la Gent Gran.
n Del 30 de setembre al 30 d’octubre, curs d’Iniciació a la informàtica, a Cal Pons. Inscripcions al
TeleColò[email protected] de cal Pons o bé al 938 380 659.
exposicions
Bagà
n Fins al 30 de setembre, exposició fotogràfica:
“XVIIè Concurs de Fotografia 25 cims del Parc”,
al centre del Parc.
n Fins al 25 d’octubre, exposició fotogràfica
“Imatges del Rescat de les cent donzelles”, de
Juli Bover, al Palau de Bagà, Oficina de Turisme
Berga
n Al bar La Lluna de Berga, fins a mitjan octubre,
exposició de pintura de Pep Pérez.
Cercs
n Fins al 3 de desembre, al Museu de les Mines
de Cercs, exposició temporal “Les veus de les
colònies: Cal Rosal 1858-2008”.
Puig-reig
n Del 21 al 27, a la biblioteca vella. Sala de la
Creu, exposició de manualitats realitzades per
la gent gran de la llar d’avis. Inauguració el 20,
a les 12:30 h.
cursos i tallers
Berga
n Matrícula oberta dels cursos de català per a
adults a partir del dia 14 fins al 25 de setembre.
Adreceu-vos a les noves dependències municipals del c/ de Voltes de Claris. Més informació al
938 211 461 o al 938 213 553.
dijous, 10 de setembre
Avià
n 18:30 h, a l’Ateneu, ball a càrrec de De Gala.
Puig-reig
n 10:00 h, revetlla carrer Estació / Nou. A càrrec
de Trèvian, Andreu Peralba. Coca i begudes per
a tothom.
Vilada
n 22:00 h, a la plaça dels Gronxadors, Cinema a la
Fresca: Más allá de los sueños.
divendres, 11 de setembre
Berga
n A la font Negra (carretera Berga-Rasos de
Peguera), Punk al Bosc: actuacions de Fura,
Batakazo, Skàndol Públic, transición, Milenrama.
Hi haurà barres per poder menjar i/o beure
tota la nit, espai per a les distribuïdores i zona
d’acampada (s’aconsella portar roba d’abric).
Casserres
n 22:00 h, a la Font del Balç, Dj. Resident Ego
Sumtu.
Guardiola de Berguedà
n Al Centre Cívic, lliurament de premis del III
Concurs de Fotografia del Berguedà Memorial
Joan Ribera i Fornells.
Vilada
n 22:00 h, a la plaça dels Gronxadors, Cinema a
la Fresca: Mas allá de los sueños i Street fighter
la leyenda.
dissabte, 12 de setembre
Borredà
n 1a Mostra de Formatges Artesans de
Catalunya.10:00 h, presentació de l’audiovisual
El formatge artesa català. 11:00 h, obertura.
12:00 h, Taller de formatgeria per a infants (a
les escoles noves). 20:00 h, tancament. 21:30
h, sopar gastronòmic amb formatges artesans a
Campalans, elaborat pel cuiner Miquel Márquez,
del restaurant Sala de Berga. Al llarg del dia es
podran degustar formatges al Túnel del Formatge amb tiquet de degustació.
n 22:00 h, al Teatre Municipal, XXXV Festival
d’Estiu de Teatre, Oniricus, companyia: Circ de
l’Anteneu Popular 9 Barris.
n 22:00 h, Berga Viu l’Estiu, La Berga Medieval
Nocturna. Sortida del portal de Santa Magdalena. Més informació a l’Oficina de Turisme
n A la font Negra (carretera Berga-Rasos de
Peguera), Punk al Bosc: Actuacions deThe
Ajos Porros Band + Karbunko + Hanka Gorri +
Hormigon armado + Habeas Corpus. Hi haurà
barres per poder menjar i/o beure tota la nit,
espai per a les distribuïdores i zona d’acampada
(s’aconsella portar roba d’abric).
Gironella
n 22:00 h, visita nocturna a la fresca al Centre
d’Interpretació de l’Església de la Colònia Pons.
Preu 6 € per persona. Inscriure’s al Telecolònia
de la colònia Pons, tel. 938 380 659 o bé [email protected]
parcfluvial.org.
diumenge, 13 de setembre
Ametlla de Merola
n 9:30 h, XXI Cros l’Ametlla de Merola. 3 curses.
Inscripció límit el 10 de setembre mitjançant
pagament telemàtic a www.ametllademerola.
com. Presencialment a la botiga Deportes
Atleta’s de D. Catalan (carretera la Bordeta, 7, de
Barcelona) i al Cafè Nou de l’Ametlla de Merola.
Informació (vespres): 686 278 836.
Avià
n 18:00 h, a l’Ateneu, representació de l’obra
Besos i... Preu: 5 €.
Berga
n 10:00 h, Berga Viu l’Estiu. Passejada a la torre
de la Petita. Sortida des de l’Oficina de Turisme.
Borredà
n 1a Mostra de Formatges Artesans de
Catalunya.10:00 h, trobada intersectorial del formatge artesà català a les escoles velles. 10:30
h, obertura de la mostra. 12:00 h, Taller de
formatgeria per a infants, a les escoles noves.
Recepció a l’Ajuntament. 18:00 h, clausura. Es
podran degustar formatges al Túnel del Formatge amb tiquet de degustació. Es podrà veure
l’audiovisual sobre Formatge artesà català, a les
escoles velles.
Casserres
n 21:00 h, a la Font del Balç, Closing Party Festibalç’09: Mr. Fantamitü + Special Guest.
dijous, 17 de setembre
Avià
n 18:30 h, a l’Ateneu, ball a càrrec de Vicenç.
Berga
n De 10:00 h a 22:00 h, al Casal de Gent Gran,
marató de donació de sang.
Puig-reig
n 1r Festival Folk del Berguedà. Al pavelló petit,
de 10:00 h a 11:30 h, danses tradicionals
catalanes i occitanes. D’11:30 h a 13:00 h,
Taller de danses menorquines i mallorquines.
13:00 h, obertura amb ballada dels gegants de
Puig-reig. Actuació de la colla de bastoners i el
grup de percussió dels Diables. A la plaça Nova,
de 17:00 h a 18:00 h, concert-ball amb Les
Sisones. 18:15 h, mostra de ball de bot amb Va
de Bot. 19:00 h, concert-ball amb Raixa. 20:15
h, mostra de ball amb les Gitanes del Vendrell.
21:00 h, sopar popular amb l’actuació de Les
Majorales de la Nit. 22:15 h, concert-ball amb
Bruel. 23:45 h, concert-ball amb Rumb al Bar.
1:00 h, after folk.
dissabte, 19 de setembre
Gósol
n Excursió 4x4 a Coll de Pal. Més informació i
inscripcions al Centre de Muntanya. Tel. 973 370
016 o a/e: [email protected]
n Campionat de Catalunya Sprint d’orientació.
Cursa classificatòria i final.
n Xerrada d’iniciació a l’orientació prèvia a la final
i cursa popular.
diumenge, 20 de setembre
Avià
n 8:30 h, Volta la Maria, 1a Cursa de Muntanya
d’Avià. Sortida i arribada des de la plaça de
l’Ateneu. Inscripcions el mateix dia a la plaça de
l’Ateneu a partir de les 8:30 h. Més informació
[email protected] o www.avia.cat.
Gósol
n 9a Cursa Catalana d’Orientació.
nDe 12:00 h a 13:00 h, al Centre de Muntanya
de Gósol, visita guiada gratuïta a l’antic poble
medieval de Gósol, conegut com el Castell.
dilluns, 21 de setembre
Puig-reig
n 18:00 h, Xerrada “Pensions i prestacions de la
Seguretat Social”.
dijous, 24 de setembre
Avià
n 18:30 h, a l’Ateneu, ball a càrrec de Josep M.
i Yolanda.
Casserres
Sumtu.
n 20:30 h, sopar de carmanyola a la plaça de
l’Ateneu. 22.00 h, concert i ball de pagès i tradicional. 00.00 h, canvi de la senyera del Tossal
(pujada amb torxes).
Gironella
n 22:00 h, representació l’Onze de setembre.
divendres, 11 de setembre
Bagà
n Pujada de la senyera a la roca Tiraval.
Berga
n De 10:00 h a 12:00 h, a l’estàtua Rafael Casa-
nova, parlaments. 12:30 h, acte institucional.
Ofrena floral. 19:00 h, a la sala d’actes del Casal
d’Europa, lliurament dels premis del I Premis Climent Forner. El català, llengua d’acollida i recital.
19:45 h, a la plaça de Viladomat, sardanes.
n 8:00 h, a la Valldan, sortida a peu des de la plaça de
l’Escola fins als cims del serrat de Fullaracs. Missa
de campanya. Plantada de la senyera. Esmorzar
(cal que se’l porti cadascú). 14:00 h, a la plaça de
l’Escola, dinar de germanor. Caldrà retirar els tiquets.
Casserres
n 21:30 h, a l’església Ntra. Sra. dels Àngels de
Casserres, actuació coral i poesies recitades i
cantades acompanyades d’imatges.
Castellar de n’Hug
divendres, 18 de setembre
n Al matí, Pulaskinada, festa final de la campanya
d’estiu d’incendis a Catalunya.
dissabte, 19 de setembre
n 10:00 h, a la plaça de Sant Pere, exhibició d’aus
rapinyaires al·lòctones. 11:00 h, inauguració
i obertura de la Fira a càrrec de les autoritats.
Mostra ramadera. Mercat d’artesans i productes
agroalimentaris. Exposició d’utillatge i de
maquinària agrícola i ramadera. 17:00 h, tendal
d’activitats. XIX Trobada d’Acordionistes i, a
continuació, ball. 20:00 h, tendal d’activitats.
Sardanes, a càrrec de la Cobla Pirineu. 21:00 h,
tancament del recinte firal. 20:00 h, sardanes
per la Cobla Pirineu al passeig de la Indústria.
diumenge, 20 de setembre
n 9:00 h, obertura i XIV Mercat del Vehicle d’Oca-
sió. De 9:00 a 13:00 h, a la pl. Viladomat, VII
Trobada de Puntaires. 9:30 h, a la pl. Cim d’Estela, esmorzar popular. De 10:00 h a 14:00 h, a la
pl. Viladomat, VII Trobada de Plaques. De 10:00 h
a 20:00 h, passejada amb carro. 10:30 h, a la pl.
Cim d’Estela, demostració de màquina de batre.
10:30 h, al centre cívic, II Torneig Màgic.13:00 h,
tendal d’activitats. 18:00 h, classes de ball i exhibició de country.19:00 h, a la pl. Cim d’Estela,
tast de vedella. 21:00 h, tancament de la Fira i
del Mercat del Vehicle d’Ocasió.
n Festa de Pedret.
Cercs (Sant Corneli)
n Celebració de la Diada.
dijous, 10 de setembre
Fonollet
n 8:00 h, a Sant Sadurní de Fonollet, V Marxa de la
Diada, caminada-pedalada. Al turó de la Senyera
de Puig-reig, esmorzar i els canvis de senyeres.
Inscripció el mateix dia, de 7:30 h a 8:00 h. Més
informació www.fonollet.net o bé 639 426 603.
Gironella
n 11:00 h, canvi de senyera a les oficines
provisionals de l’Ajuntament.11:30 h, canvi de
senyera i ofrenes al turó. 12:15 h, ofrenes a Sant
Marc.18:00 h, sardanes a la plaça de la Vila.
n 22:00 h, representació l’Onze de setembre i
Gironella.
Guardiola de Berguedà
n 9:00 h, 17è Campionat de Catalunya Juvenil de
tir amb arc a cal Companyó. 9:30h, sortida del
Collet fins al roc de la Creu del Frare, on es col·
locarà la nova senyera i es cantarà Els segadors.
A la baixada hi haurà xocolatada al Collet. 13:30
h, entrega de premis. 17:00 h, inauguració de la
font de l’Avellaner. Berenar. 18:30 h, lliurament
dels premis del III Concurs de Fotografia del
Berguedà Memorial Joan Ribera i Fornells, al
Local Parroquial. L’exposició de fotografies es
podrà visitar de les 16:00 h a les 20:00 h.
La Pobla de Lillet
n Caminada popular a les restes del castell de
Lillet i hissada de la senyera catalana. A la plaça
de l’Ajuntament, coca i beguda. 12:00 h, ofrena
floral al monument de Ramon d’Urtx.
Montmajor
n 10:00 h, obertura del Mercat Tradicional amb
la Banda de Cornetes i Tambors. Cercavila dels
gegants. A la plaça, presentació de les colles
geganteres i ballada general. Parades, tradició
i sorpreses. Homenatge als 1rs conillaires del
mercat. 14:00 h, dinar de germanor al local del
Comú. 16:30 h, espectacle infantil.
Sant Julià de Cerdanyola
n 9:00 h, imposició de la senyera al Forcat. 10:00
h, xocolata i coca a la plaça de l’Església. 12:00
h, festa de l’escuma, plaça del Centre Cívic.
15:00 h, Concurs de Botifarra al bar el Niu.
16:00 h, espectacle infantil. 22:00 h, teatre.
Ametlla de Merola
divendres, 18 de setembre
n 18:00 h, a la plaça de l’Església, pujada de la
creu al campanar. 20:30 h, Concurs de Cuina.
Mostra de Danses Romaneses. Projecció de pel·
lícules i fotografies antigues. Pregó i veredicte
del Concurs de Cuina.
Berga (Santa Tecla)
dijous, 17 de setembre
n 10:00 h, al Pavelló de Suècia, Jornades Fira
de Santa Tecla. Inauguració a càrrec de Juli
Gendrau. 10:15 h, JARC. 11:30 h, Unió de
Pagesos. Experiències sobre l’elaboració i la
comercialització dels productes de la pròpia
explotació. 12:45 h, “La condicionalitat. Què han
n 15:00 h, dinar del pensionista al R. Santa
Bàrbara.
divendres, 11 de setembre
n 8:00 h, al Museu de les Mines de Cercs,
Concurs de Pintura Ràpida Mines de Cercs. Les
bases a: www.deconcursos.com. 11 h, canvi de
senyera. 12:00 h, jocs de taula per als infants a
la font del Roure. 18:30 h, cantada d’havaneres i
cremat de rom. 22:00 h, ball. 1:30 h, streaptease integral femení i masculí. Disco Soundlive.
dissabte, 12 de setembre
n 10:00 h, xocolatada i jocs per als infants a la
font del Roure. 16:00 h, festa infantil al mateix
lloc. 17:00 h, atraccions minigolf i futbolí humà.
18:00 h, al cine-teatre de Sant Corneli, escenificació del musical Fil i Carbó. 8:00 h. 22:30 h,
ball revetlla i disco mòbil.
diumenge, 13 de setembre
n 11:00 h, atraccions infantils minigolf i fultbolí
humà. 12:00 h, sardanes. 13:00 h, entrega de
premis del II Concurs de Pintura Ràpida. 18:45
h, ball fi de festa.
Montmajor (Correà)
diumenge, 13 de setembre
n 12:00 h, missa solemne cantada. Ballada de
gegants. 18:00 h, ball amb Jordi Bruch. El ball
de l’Esquella, entreteniments per la mainada.
Saldes (l’Espà)
dissabte, 19 de setembre
n 23:00 h, ball amb Joan Altarriba i a continuació
discoteca mòbil.
diumenge, 20 de setembre
n 12:00 h, concert de música clàssica, a l’església. Tot seguit, missa.
Sant Julià de Cerdanyola
dijous, 10 de setembre
n 22:00 h, al local social de l’Ajuntament, concert
i ball amb Cafè Trio.
divendres, 11 de setembre
n 9:00 h, imposició de la senyera al Forcat. 10:00
h, xocolata i coca a la plaça de l’Església. 12:00
h, festa de l’escuma, plaça del Centre Cívic.
15:00 h, Concurs de Botifarra al bar el Niu.
16:00 h, espectacle infantil. 22:00 h, teatre
(Obra: Un fanàtic del Barça. Grup: grup de teatre
El Forcat de Sant Julià de Cerdanyola).
dissabte, 12 de setembre
n A partir de les 11:00 h, Fira d’Artesania a la
plaça de l’Església. 12:00 h, concert coral
a l’església parroquial. Sardanes. 17:00 h,
concentració d’andròmines a la placeta. 17:30
h, cursa popular. Baixada d’andròmines. 23:00
h, ball de nit.
diumenge, 13 de setembre
n 12:00 h, cercavila amb els gegants del poble.
17:30 h, futbol sala infantil. 19:30 h, cantada
d’havaneres amb el grup Cavall Bernat.
Berga - 938 220 300
defuncions
Berga
Avià
de saber els pagesos del Berguedà per complir
les normatives de la Unió Europea”.
cinema - cartellera
n 22:00 h, a la Font del Balç, Dj. Resident Ego
Dia 20: Joan Grau Font, 77 anys.
Dia 21: Josep Pons Simon, 68 anys.
Dia 22: Angela Viñas Boixader, 71 anys.
Dia 22: Coloma Cabra Vilalta, 96 anys.
Dia 22: Josep Portell Saus, 72 anys.
Dia 23: Gil Salvans Prat, 88 anys.
Dia 23: Teresa Soler Vicente, 90 anys.
Dia 26: Carmen Serrano Soto, 67 anys.
diada nacional de Catalunya
dijous, 10 de setembre
actual
Dia 31: Carmen Cascales Paredes, 85 anys.
Dia 5: Isabel Garcia Ballús, 78 anys.
Dia 5: Rosa Sisquella Barahona, 84 anys.
Guardiola de Berguedà
Dia 28: Aurora Freixa Pons, 87 anys.
La Pobla de Lillet
Dia 28: Salvador Cortina Picas, 75 anys.
Sala 1: American playboy: Dj. 22:30 h, dv. 17:00 h, 19:30 h i 22:30 h, ds. 18:00 h, 20.30 h i 22.45 h, dg. 17:00 h, 19:30 h
i 22:00 h i dl. 19:30 h i 22:30 h.
Sala 2: Más allá de la duda: Dj. 22:30 h, dv. 22:30 h, ds. 20.30 h i 23.00 h, dg. 19:30 h i 22:00 h i dl. 22:30 h
Sala 2: Ice age 3: Dv. 17:00 h i 19:30 h, ds. 18:00 h, dg. 17:00 h i dl. 19:30 h.
Bages Centre - 938 731 532
San Valentin de muerte 3d-Shorts: la piedra mágica-Agallas-Hazme reir-School Rock Band-Año uno-Gamer-Que les pasa a los
hombres-American playboy-Expediente 39-Resacón en Las Vegas-El mundo de los perdidos-Enemigos públicos-Distrito 9.
Atlàntida - 938 745 566
Mapa de los sonidos de Tokio-Gordos-La clienta- versió original(14-9) Estomago (Brasil).
berguedà
actual
oci
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
21
MENGEM AL BERGUEDÀ? (i rodalia) Oferta gastronòmica
L’AMETLLA DE MEROLA
Rest. CA LES NOIES
Pl. de l’església, 5.
938 392 308
AVIÀ
BAR-Rest. EL PADRÓ
Plça. Padró, 7.
938 231 313
Menu - Carta - Carns a la
brasa - Torrades.
Rest. EL SEGADOR
LA LLUNA
Pg. de la Industria, 4
938 222 368
Bar de tapes; menú diari:
10€. Festiu: 12€.
BAR Rest. BADEM BADEM
C/ Quim serra, 3
938 210 329
Esmorzars i Menu Diari.
CAFETERIA BRASERIA SKI
GRANJA FONT DEL ROS
Passeig de la Pau, 5.
938 211549
Menu diari i plats combinats.
Rest. SANT MARC
Rest. LA RODA
Plça. Europa, 6
938 223121
Menjar Casola.
BAGÀ
HOSTAL Rest. CAL
BATISTA
C/ Raval, s/n.
938 244 126
Menú diari, 10 €. Cuina
catalana de mercat.
Rest.-HOTEL EL BLAT
C. Berga, 67-69. crta. C-16
Km. 116 Terradelles
938 255737
Carta, cuina tradicional i de
mercat. Menú tots els dies
migdia i nit. Celebracions
familiars, batejos, comunions,
casaments. Menús especials
per a grups. e-mail- [email protected] com
BAR Rest. EL PI
C/ Salvador Espriu, 19
938 221891
Av. Pau Casals (cantonada
Anselm Clavé)
938 230 417
Cuina Tradicional Catalana.
Casa sobrestrada, s/n
938 231 825
Cuina Casolana i Menu Diari.
Dimarts Tancat.
Mediterrania i de Mercat.
Especialitat Pasta Fresca i
Pizzes. Assortiment de Carns
del Berguedà.
Drecera de Queralt, s/n
938 210445
Rest. CAL TRAVE
BAR 4 CANTONS
Creperia-Gofreria-Cockteleria
C/del Balç, 2 bx.
629 083 283
OBERT de 9h a 22h tots els
dies. Divendres i Dissabtes
OBERT a la Nit.
Rest. LA CABANA
Crta. de Ribes, km. 44
938 210 470
www.lacabanaberga.com
Rest. 9en6
Plça. Europa, 5.
938 215 342
Menu Diari 9 Euros/ Menu
Festiu 12 Euros. Cuina
C/Aurora Bertrana, 14.
938 222136
Menu Diari. Diumenge
Tancat.
HOTEL QUERALT
Plaça de la Creu, 4 Berga
938 210 611
Menu diari i servei a la carta
TAJ MAHAL
Pizzeria-Rest. Hindú.
c/ Pere II, 19
938 223 357
677 699 495
Menú diari, 9€. Especialitat
cuina hindú. Entrepans i plats
combinats. Obert tot l’any.
BORREDÀ
BAR Rest. BAIX PIRINEU
Crta. Ripoll, 2.
938 239 060
Buffet Lliure de Primer.
CASSERRES
FONDA ALSINA
C/ Bisbe comellas, 93
938 234 001
938 234 300
Rest. LA NAU
El Guixaro.
938 250 012
Restaurantlanau. com
-direccio Barcelona, utilitzeu
la sortida 86, Gironella Sud.
-direccio Tunel del Cadi, la
sortida 83, PuigReig Nord.
CASTELL DE L’ARENY
HOSTAL Rest. CASTELL
DE L’ARENY
938 238 229
Cuina de Mercat i cuina de
Muntanya.
CASTELLAR DE N’HUG
HOSTAL LA MUNTANYA
C/ major 4
938 257 065
Especialitat en escudilla i carn
d’ollai productes de la terra.
Obert tot l’any
LA FARGA DE ST VICENÇ
DE RUS
CASTELLAR DEL RIU
Rest. i APARTAMENTS
RURALS ELS ROURES
Crta. Rasos, km. 4.
Espinalbet.
938 213 561
Cuina Típica del Berguedà.
Dimecres i Dijous Tancat
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Rest. EL RACÓ DE L’AVI
Pl. la Farga 10
938 227 672
Menú dimarts a divendres
10€. Especialitat en brasa de
cuixa d’anc de gla i peu de
porc. Menú del bolet. Tancat
per festa setmanal els dilluns.
BAR Rest. CADI
Crta. De Ribes, 9.
938 227 265
Torrades-Plats combinats i
Menu Diari. Dimarts tancat.
GRAUGÉS
www. stvicensderus. com
938 257 071
Obert tota la setmana
Rest., carta, especialitat cuina
de l’Aurora. Direcció: Aurora
Marquez
Rest. CAL GARRETÀ
Rest. ARMENGOU
Font dels Torracs
938 228 390
De dimarts a diumenges
menú de treballador i carta.
Menjedor privat per reunions,
convencions, dinars de
Pl. Generalitat
609 816 566
617 117 828
ESPECIALITAT cuina tradicional i de temporada. Obert
cap de setmanal
Graugés - Avia
938 230 154
GIRONELLA
Rest. CAL PAJARES
grups... Dilluns tancat per
festa setmanal.
Rest. EL CELLERET
C/ Àngel Guimerà 14
938 228 259
Menú diari 11€ / festiu 17€
3 menjadors diferents, per a
colles. Especialitat en carn
a la llosa. Dilluns tancat per
festa setmanal
LA POBLA DE LILLET
Rest. CERDANYA
Plaça del fort, 5
938 237 879
Menu diari i cap de setmana
carta, especialitat espatlla de
xai al forn i carns a la brasa
obert tot l’any
LA NOU
FONDA Rest. MARGINET
Cal Marginet
938 259 034
MONTMAJOR
SERRACANYA
Paradís del Caçador.
Km. 127 de la c-16 de Berga
a Solsona.
607 996 218
Tir al Plat-Tir amb Arc-Pintball.
Esmorzars.
MONTCLAR
MONTCLAR
938 230 330
Marisqueria.
Crta. de Berga, 46.
938 390 174
FRANKFURT CAFETERIA
MUSTANG
Crta. De Berga, 43
938 390 761
Entrepans-tapes casolanestorrades, ect. Zona Wifi
PUIG REIG
Rest. BAIXADOR
C/ Llobregat, 22.
938 380 002
Menu diari 9, 5€, festius
servei de carta i menu 14€,
especialitat en peix i marisc.
Festa setmanal dissabtes.
Obert caps de semana i entre
semana per encàrrec.
Rest. EL CELLER DE CA LA
QUICA
C/ Major, 48.
938 380 220
Rest. HOTEL CAL MARÇAL
Crta. de Berga, 10.
938 380 386
www.hotelcalmarçal.cat
[email protected]
cat. Hotel inaugurat any
2009. Ofereix esmorzars,
dinars I sopars.
SANTA MARIA DE MERLÈS
Crta. de Sabadell a Prats, 16
938 139 056
Avd. Vilaseca, 1.
938 244253
Rest. SANT CRISTOFOL
Crta. de Gironella a Vic
km. 38
BERGA
938 250525
ROYAL INDIA
Vilada
Passeig Estaselles, 6.
938 223 388
635 723 095
Menu de dimars a dijous 10€
Especilitats: Starters, tandoorihorno carbon, Biryani. Dilluns
tancat pes festa setmanal.
BAR Rest. COMELLAS
C/Teodor Miralles, 15
938 238 154
Especialitat de la casa: Pastís
de Bolets amb crema de
Rovellons. Peu de Porc a la
brasa.
LA MENTA
Rest. pizzeria
Pl, Sant Joan, 13
938 212 104
Menú de dilluns a divendres:
10€. Especialitat pizzes artesanes. Obert tots els dies
VIVER I SERRATEIX
Rest. HOSTAL CAL
FUSTER
c/cal fuster, s/n.
938 204 911
Cuina Tradicional Catalana
posada al dia amb productes
del Berguedà i de temporada.
Servei de carta, menú i menú
de degustacio, ect. .
EL SARDÀ
Menjar per emportar-se
Plaça Tarascon, 6.
938 213 999
Dilluns (no festius) tancat per
festa setmanal.
portal de notícies!
totes les notícies del Berguedà, minut a minut, a
Informació d’actualitat, imatges, vídeos, opinió....
actualitzat contínuament i amb les
opinions lliures dels lectors
NAVÀS
Rest. LA FUSTA
Rest. PEROT
ROCAGUINARDA
Rest. NIU NOU i HOTEL
NIU DESCANS
www.bergactual.com
Carta i especialitat el picapica de l’Hostal
Aquest xicot tant ben plantat
és de Berga ciutat.
El dia 11 de setembre del 2009,
en fara 50 anys.
Si algú el coneix i el vol felicitar
de ben segur que content estarà.
La família així ho ha pensat
i el felicita de bon grat.
Per molts anys, Francesc Buch.
guia comercial i oci
22
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
Festes de tardor a la vall de Lillet
Olga B.
z Amb l’arribada de la tardor,
la Pobla de Lillet comença les
seves festes tradicionals de temporada. L’entorn i la calidesa de
les temperatures incrementa el
turisme de natura i amb ell els
cercadors d’una preuada riquesa autòctona que té ubiqüitat en
aquesta vall: els bolets, que són
el motiu pel qual es duu a terme
una de les festes amb més atractiu turístic i nombre de visitants:
la Festa del Bolet.
A més d’oferir el turisme cultural, l’esportiu i la seva cultura
gastronòmica, la Pobla, envoltada de majestuoses serres, és
terra de bolets, i això ha permès
que aquesta tradició boletaire
arrelada des de fa anys es materialitzés any rere any en un cap
de setmana per oferir un munt
d’actes a l’entorn d’aquests valuosos fongs. El darrer cap de
setmana del mes de setembre,
enguany els dies 26 i 27, gràcies
a l’empenta de l’Ajuntament de
la Pobla i la col·laboració desinteressada d’un gran nombre de
poblatans i poblatanes arribem
a la 19a edició d’aquesta mostra
de micologia.
Exposició de tot tipus de
bolets, concurs fotogràfic, activitats per a la mainada, espectacles al carrer, concurs de cuina...
i la degustació del producte estrella, present en cada acte, sense oblidar-nos que el diumenge
estarà complementat amb l’exposició al carrer dels diferents
establiments del municipi que
ens mostraran la gran oferta de
productes artesanals locals.
Sense deixar que el pas dels
dies ens facin sentir el fred, ja
es prepara, amb el regust dels
bolets que encara ens envolta,
la festa grossa del municipi: la
seva Festa Major, i amb aquesta
un gran nombre d’actes. Una de
les tradicions que s’ha mantingut sempre, havent complert ja
els 25 anys, és l’elecció popular
entre els nois i les noies de la Pobla, de la Pubilla, la Dama, l’Hereu i el Fadrí. Els elegits seran
els representants del municipi
arreu de Catalunya i en els diversos actes locals que es realitzin al llarg de l’any de regnat.
Enguany, tradicions perdudes s’han recuperat, així el
diumenge al matí, una prova
estrella, que serà la cursa ciclista
a Falgars. Recordant també els
balls de festa major, el concert,
les sardanes...: ras i curt: una
bona Festa Major. w
Més informació: http://festadelbolet2009.blogspot.com
www.poblalillet.cat
berguedà
actual
Se celebra el 1r Festival Folk
del Berguedà a Puig-reig
Redacció ça Nova, de 17:00 h a 18:00 h, el
concert-ball serà amb Les Sisones
z El dia 19 de setembre se ce- (Folk internacional). A les 18:15
lebrarà el 1r Festival Folk del Berguedà a Puig-reig. Està organitzat per l’associació cultural Acur,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Puig-reig, la Generalitat
de Catalunya i la Diputació de
Barcelona. Durant tot el dia s’hi
celebraran diversos tallers i concerts de música i danses tradicionals catalanes.
Durant el matí del dissabte,
al pavelló petit de Puig-reig, de
10:00 h a 11:30 h, hi haurà un
taller de danses tradicionals catalanes i occitanes. D’11:30 h a
13:00 h, un taller de danses menorquines i mallorquines. A les
13:00 h, tindrà lloc l’obertura
del festival amb ballada dels gegants de Puig-reig i l’actuació de
la colla de bastoners i el grup de
percussió dels Diables del Clot
de l’Infern. A la tarda, a la pla-
h, hi haurà una mostra de ball de
bot amb l’Associació Va de Bot. A
les 19:00 h, un concert-ball amb
Raixa (tradicional mallorquí i
menorquí). A les 20:15 h, hi haurà
la mostra de ball amb les Gitanes
del Vendrell. El sopar, a les 21:00
h, tindrà l’actuació de Les Majorales de la Nit, que presenten
l’espectacle Toca’m el pandero. A
les 22:15 h, vindrà el concert-ball
amb Bruel (tradicional occità i català). A les 23:45 h, el concert-ball
serà amb Rumb al Bar (rumba catalana). A la 1:00 h, hi haurà after
amb folk d’un poble en els vessants de música, dansa i cant.
Acur és una entitat cultural
sense ànim de lucre que va sorgir
de la iniciativa de 15 persones amb
el propòsit de recuperar la música
i les danses tradicionals properes
per incorporar-les en l’escenari. w
berguedà
actual
93 822 25 76
http://www.bergactual.cat
[email protected]
!
IXES!
REBA
interiorisme - mobiliari
carrer estació, 11 - Tel. 93 825 01 48
08680 gironella
PISOS
Psg . d e la Ind ustria , 40 b x
0 8 6 0 0 - B e r g a
Fa x:
93
822
08
00
i n f o @c l a u 2 1 . c o m
w w w .c la u 21.c o m
B689
BAGÀ
Apartament semi
nou amb 1
habitació amb
sortida al balcó,
menjador-estar
amb llar de foc i
sortida al balcó,
cuina tipus americana, cambra de
rentar amb altell i bany complet amb
banyera. PREU: 120.000 €
B537 BERGA; C/ BRUC
Pis d’ocasió
amb 2 habitacions dobles (una amb
armari encastat), bany complet amb
dutxa, cuina tancada, rebedor,
cambra de rentar, rebost i menjadorestar amb llar de foc. Finestres
d’alumini, calefacció de gas. Edifici
amb ascensor. es ven amb mobles
inclosos. Molt assolellat i amb vistes excel·lents al baix Berguedà.
PREU: 136.200 €
amb banyera, sala d’estar i
habitació doble. Pl. sota teulada
amb distribuidor gran, 3
habitacions i lavabo. Zona
ajardinada amb pou i cobert. A 1520 min de Berga. Preu negociable.
PREU: 380.000 €
B633 VILADA Pis de 65 m2,
totalment reformat, amb
esplendides vistes al poble i la
muntanya. Amb menjador-estar,
cuina americana, bany complet
amb dutxa, 3 habitacions (1 doble), terrassa de 11,5 m2 i
cambra de rentar. Acabats de
qualitat al millor preu. PREU: C401 OLVAN Casa de poble restaurada l’any 1992, mantenint un
137.000 €
estil totalment rústic amb vigues
CASES
de fusta, parets de pedra... Planta
C332 ALT BERGUEDÀ
Masia de baixa, amb menjador, sala d’estar,
pedra totalment reformada, estil cuina americana, lavabo i rebost.
rústic. Amb 5000 m2 de terreny. Planta primera amb 2 habitacions
Pl bx amb rebedor gran i cambra dobles (una amb llar de foc) ,
de rentar. Pl 1 amb cuina ameri- cambra de rentar i bany complet.
PREU: 236.900 €
cana molt gran, bany complet
C415 BERGA; LA VALLDAN
Casa unifamiliar de 200 m2 aprox.
Planta baixa amb garatge per 2
cotxes, traster de 15 m2, cambra
de rentar, cambra de calderes i
traster sota escala. Pl.1 amb
menjador-estar amb llar de foc,
bany complet, habitació individual
i cuina-office amb sortida al jardí.
Pl 2 amb 3 habitacions (una individual, una doble i una doble gran)
i bany complet amb banyera
raconera. Pl sotacoberta amb
estudi, traster i terrassa solàrium.
Preu a consultar.
Disposem
de
cases
i
apartaments de lloguer per
temporades curtes, (caps de
setmana, vacances, ponts...) en
diversos punts de la comarca, a
St. Julià de Cerdanyola, Castellar
de N’Hug, Vilada, Castell de
l’Areny, Montclar, Espinalbet, Saldes... Amb capacitat per 4 i fins
a 17 persones. Totalment moblats
i equipats. Preus segons dies i
temporada.
berguedà
actual
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
anuncis classificats compra-venda
V-1904-Venc remolc legalitzat apte per a motos i quads. 677
503 191.
V-1906-Venc bicicleta carretera Zeus, talla M, amb Campagnolo Daytona, any 2004, bon estat. Preu: 400 euros. Tel: 646
185 794.
V-1926-Es venen mobles d’oficina només estrenats, taules,
cadires, armaris, arxiu, etc., molt bon preu. Tel. 664 311 093.
V-1938-Venc tallabarders de benzina nova per estrenar. 150
€. Tel. 938 220 780.
V-1939-Venc martell elèctric amb maleta i accessoris a 95 €
IVA inclòs. Tel. 938 220 780.
V-1004-Es ven ordinador Pentium 4 1.500 per només 60 €,
512 de RAM, 40gb de disc dur acabat de formatar amb Win. Xp sp3
Office 2007, gravadora de CD, etc. Tel. 606 812 334 (tardes).
V-1007-Es venen fils DMC a 1 € i fils Guterman cosir 1 €. Gairebé
tots colors. També diversos articles de perfumeria i merceria, etc.
Per tancament botiga. 636 888 292.
V-1008-Venc Termomix nova amb els seus papers de compra.
800 € negociables. Preu real en el mercat 940 €. 698 194 779.
V-1202- Berga, venc amplificador per a guitarra elèctrica Dean
Markley K-75, de transistors, 50W, canal net i canal amb distorsió,
molt bon estat, ideal per a principiants, preu 60 euros, tel. 627
429 818.
V-1213-Venc ordinador IBM Netvista Desktop totalment revisat, en perfecte estat de funcionament, ideal per a nens, estudiants,
principiants. Amb Windows Xp, Office, antivirus. preparat per arribar
i connectar, es poden provar sense cap compromís. Preu: 70 €.
Telèfon: 629 891 930.
V-1216-Regalo 5 miralls d’armari grossos. 938 248 017.
V-1217-Aire condicionat portàtil amb bomba de calor seminou, molt poc usat, any 2008. No necessita instal·lació. Preu: 300
€. Tel. 608 317 485.
V-1218-Venc la bicicleta del corredor Chechu Rubiera, en la
seva etapa en l’equip professional Kelme. Està com nova. Les dades
són: quadre Gios, gamma alta. Talla 56 (persones d’1,75 a 1,84 m),
manillar ITM 220 grams, potència manillar Goccia (12 cm), grup:
plats, pinyons, bieles, frens, eixos, pedals, etc. marca Campagnolo
C-Record (gamma alta), llantes Mavic Open Pro. Regalo l’ordinador
amb velocímetre, quilometratge parcial i total, pulsòmetre i una coberta nova. Preu 550 €. Tel: 646 602 938.
V-1314-Venc nou per estrenar, Forn elèctric, Vitroceràmica i Campana de la marca Balay. 629 385 760.
V-1315-Esven escopeta Benelli semiautomàtica en bon estat
(cal12). 938 210 712.
V-1405-Es ven 2 somiers elèctrics per llit de matrimoni de
1,90x1,90 nous. Preu econòmic. Tel 616 351 331.
V-1416-Venc 2 matalassos de 80 i 90 cm., ideal per pisos
de lloguer o segones residencies.Preu 40,00 € tots dos. Tel. 606
670 119.
V-1419-Venem caravana per 5 places amb llitera (90x190),
llit de matrimoni (135x210) y menjador convertible en llit. Porta separadora d’ambients. Armari per a roba i armaris superiors. Cuina,
calefacció. Bany: amb romi gran + vàter químic portàtil. Avancé
d’estiu, roda de recanvi, estabilitzador, fusteria renovada fa 1 any.
Pes: menys de 750 Kgs. Amb papers i guardada al garatge. Raó:
687 341 301.
V-1420-Venem bolquers per a nadons de la marca “Dia”: 4 paquets de 76 unitats (talla 13-20 Kg) i 1 paquet de 50 unitats (talla
17-28 Kg). Tots per 35 €. Raó: 687 341 301.
V-1421-Venc ordinador Pentium 4 compaq evo D510
2800Mhz 512ram 40Gb disc dur, acabat de formatar amb el Windows Xp professional, Paquet Office, VLC Media Player, antivirus,
etc.. tot funcionant perfectament, es poden probar sense cap compromis. Tel. 629 891 930. Preu: 70 euros. (també disposo de monitor TFT de 15” i 17”, teclats i ratolins, tot a molt bon preu.
V-1430-Venc sacs de pinso de cavalls directa de fábrica de la
millor qualitat, 30 kg a 9,50 € Tel 606 427 024.
V-1431-Venc sal per descalsificador a 10,-€ en sacs de 25
kg. Tel 938 220 780.
C-1913-Compro caldera de calefació de gasoil i cremador
en bon estat i bé de preu Tel. 689 622 302.
C-1928-Compro remolc de càrrega dos o més eixos, 750 kl.
Bon estat. 639 433 891.
C-1205-Compro Tebeos antics, còmics de superherois, manga,
àlbums de cromos, calendaris de butxaca, Playmobil, Airgam Boys i
joguines en general, tel.630 930 616.
feina
O-1931-Es necessiten senyores per a venda directa d’important casa comercial d’àmbit nacional. Bons ingressos, horaris
a convenir. Truqueu al 626 482 710.
O-1113-Hola noies! Al Berguedà és precisen dones per formar equip de vendes Stanhome, compatible amb altres
activitats, informa´t al tel.639 242 220. Mercè.
O-1215-Necessito cangur per a nena de 5 anys de Berga.
Caps de setmana i festius. Natalia. 661 112 211.
O-1312-Es busca cambrera de divendres a dissabte i festius.
Enviar curriculum vitae a: [email protected] o trucar al
629 083 283.
D-1901-Professora titolada amb més de 25 anys d’experiència
ofereix classes a tots nivells i durant tot l’any. Telèfons: 938
213 484 - 938 210 199.
D-1903-S’ofereix noi per pintar, enrajolar o fer reparacions
elèctriques a preus molt econòmics, i de forma ràpida i eficient. Per
pressupost sense comprimís, podeu trucar al 699 398 603.
D-1905-Diplomada en Magisteri, responsable i amb experiència,
s’ofereix per donar classes particulars de primària. Telf. 618
880 729
D-1908-Noi de 20 anys busca feina de qualsevol tipus. Flexibilitat d’horaris (preferiblement zona berguedà). Urgeix. Carnet -B.
663 643 153.
D-1918-Busco treball com auxiliar de geriatria o ajuda a
domicili, preguntar per Maria. El meu telèfon es 628 996 165.
D-1920-Es necessiten consultors comercials per venda
de serveis a tot tipus d’empreses,a les comarques del : Anoia,Alt
Urgell,Bages, Berguedà,Cerdanya, Solsonès, Osona, compatible
amb venda d’ altres productes. Es representarà una important empresa d’àmbit nacional. importants ingressos. telf. 664 311 093.
D-1001-Sóc perruquera titulada i busco feina en una perruqueria tel: 690 125 446.
D-1012-¿Desitja pintar ?Truqui a Alfredo, pintor amb més
de 32 anys de experiència en el sector. Consúlteme y pídame su
presupuesto sin compromiso.No tiene nada que perder. Servicios
a particulares,comunidades de vecinos y empresas. Telefono: 630
404 685.
D-1018-Noia catalana de 36 anys s’ofereix per assistent
personal a persones amb disminució física o psiquica. Interessats
trucar 672 288 423.
D-1019-Pintor pisos, locals, garatges i fatxades. Preu econòmic. 697 942 786.
D-1020-Noia amb títol d’esteticista s’ofereix per a fer massatges relaxants, tractaments d’aprimament i altres com pedicura, neteja facial, etc. Preus anticrisis!. 647 231 242.
D-1200-Noia busca feina a mitja jornada, a les tardes, de
secretària, atenció al client, cuidar nens, gent gran, entre d’altres.
Interessats trucar al tel. 609 103 102.
D-1207-Noia de 39 anys s’ofereix per cuidar avis i nens i fer
les feines de la llar, cotxe propi, llibertat d’horaris. 664 790 750.
D-1219-Cuiner disposat a cuinar a casa seva. Bon preu. Tel.
652 123 302.
D-1310-S’ofereix noi català amb experiència de pintor de pisos,
locals, particulars o empreses. Serietat i molt económic. 606 022
922.
D-1402-Noia busca treball d’ajudant de cuina, neteja d’escales,
cuidar gent gran i nens. Tel 634 843 945.
D-1408-Senyor s’ofereix per treballar d’ajudant de cuina,
finca, jardiner, neteja d’escales, informes al 680 627 557.
D-1411-Persona responsable s’ofereix per fer neteja en comunitats, pisos de particulars, bancs i caixes d’estalvis, bars, botigues,
etc... També per a cuidar gent gran, portar-los de passeig, netejar
el pis de persones grans, neteja de roba i planxa, dinars, recollida de
medicaments en farmàcies, etc. Disposo de tot el dia per treballar
en aquests temps de crisi, els meus honoraris són baixos per la
qual cosa estar a l’abats de qualsevol persona. Em dic pilar i el meu
telèfon de contacte és: 938 215 079.
D-1417-S’ofereix noia responsable i amb experiència per a fer de
cangur a partir del setembre, de dilluns a divendres de 7 del matí
a 2 del migdia. Tel: 690 125 446.
D-1418-urgent:noia administrativa busca oferta de treball a jornada intensiva matí/mitja jornada matí.telèfon: 686.27.25.58
D-1426-Noi busca treball de qualsevol feina com de paleta ,
instal.lador , electricista... Tel: 667 881 163.
D-1427-Noia busca treball de neteja, planxar , cuidar gent
gran... Tel: 667 881 163.
D-1438-noi s’ofereix per fer massatges relaxants/ antistres.
660 288 406
motor
M-1917-En venda Renault Clio 1.5cdi amb llandes d’alumini,
km: 24000, raó 609 791 025.
M-1921-Es ven Seat 600,en perfecte estat de estetica i de funcionament, 636 480 597.
M-1922-Es ven Renault 12 TS, en perfecte estat de estetica i
de funcionament, 636 480 597.
M-1923-Es ven motos clasiques,de carretera i trial, 636 480
597.
M-1924-Es ven moto guzzi 65, totalment restaurada, 636
480 597.
M-1925-Es ven Mosquito any 1952 totalment restaurada, 636
480 597.
M-1929-Venc moto de cros Bultaco tipo Purson. 1000 €. 639
433 891
M-1002-Venc moto Yamaha Aerox 17.350km, yasuni any
2001, en molt bon estat. Preu 980 euros. tel.938 221 075.
M-1005-Venc quad polaris sportman 500 EFI en perfecte estat
millor veure’l, extres valorats en 1000 € any 2007 2500 km poc us,
venc per cambi de modalitat. preu 6500€. Telefon: 679 939 189.
M-1006-Venc moto Senda X-Treme. Molt bon estat. Sempre
garatge. Preu a convenir. 616 247 756.
M-1017-Volvo vermell B2945ND. Perfecte estat, sempre garatge. Preu 1.500 €. 608 618 811.
M-1024-Venda de Ford Fusion gris metal.litzat (betzina). Full
equip. Fetes totes es revisions. En molt bon estat. Preu 9.000 €.
Tel. 636 480 485.
M-1208-Venc cotxe Audi A3 1.8T. Distribució acabada de fer,
any 99. Molt bon estat. Preu 4.700 €. Tel: 626 596 461.
M-1209-Venc cotxe Alfa Romeo 1.9 JTD, llanta 17 GTA, estat
impecable, Km 150.000. Preu 6.200 €. Tel. 626 596 461.
M-1210-Venc Scoteer Derbi Predator any 2000. Preu 240 €.
Tel. 600 699 095. Preu negociable.
M-1306-venc moto de trial sense matricula gas gas txt pro
280cc. any 2003. Pràcticament nova i en molt bon estat. 2.000
euros. 670 404 260.
M-1311-Venc moto Maket de 125 cc. Honda de Ctra, es porta
també carnet B, de cotxe. 1200 €. Raó 617 227 434.
M-1413-Peugeot 206 HDi XS (Gas-oil) 90CV Any 2005.
99.000 km. Equipament XS. Climatitzador. Direcció Assistida. Doble
air-bag. Radio-CD de 6 unitats. Miralls elèctrics. Llantes d’aleació.
Revisions al dia. Preu: 8.000€ Telf. 626 958 031
M-1423-Es ven moto de trial gas gas any 1994, 350 euros
rao 678 641 038.
M-1424-Venc Seat Toledo any 1991, amb 93000 quilometres.
Equipat. Per 900 euros negociables. Telèfon 616 317 155-937
354 777.
M-1436-es ven Seat Ibiza 1.9 tdi de 90 cv, 3 portes, amb aire
climatitzat, D.A , P.C amb comandament a distancia, radio, pujavidres elèctrics. El cotxe es de color coure i es matriculat de finals
de l’any 2000. Està en perfecte estat, sempre tancat a garatge.
Interessats trucar al telefon 676 096 383.
M-1437-venc Honda Accord Ictdi Sport diesel, any 2004.
Sempre guardat a garatge. 100.000 km. Molt bon estat. Tel.: 696
913 822.
23
:::: anuncis gratuïts a [email protected] - no s’agafen classificats per telèfon::::
M-1442-En venda Ford KA 1.3 - gasolina - 3 portes - Any
9/1997 - 130.000 km. Puja vidres elèctric, tancament centralitzat, direcció assistida, aire acondicionat. Color gris. ITV passada al
maig-09. Bon estat. Preu: 2000 euros. Tel.676 519 897.
lloguer
L-1902-Bagà: Es lloga pis a Terradelles totalment reformat
3h. 1 bany, Calefacció elèctrica. 300 € mensuals. Tel 660 139
746.
L-1907-Matrimoni busca pis per llogar a Berga 2 o 3 hbt .687
118 758.
L-1909-Llogo local de 200 m2 a Puig-reig, equipat, aigua, llum,
etc. Raó al tel. 655 014 076
L-1910-Es lloga pis a Puig-reig, equipat. Raó al tel. 655 014 076
L-1912-Pis per llogar a Berga. Zona Rasa dels Molins (sobre la
Fiat). Totalment moblat. 2 habitacions.
Menjador. Cuina. Bany complet. Calefacció. Garatge. Ascensor fins
el garatge. Terrassa. Traster a la golfa. 390 euros al mes.Telèfons:
938 250 767 - 616 343 471.
L-1934-Pis en lloguer a Bagà. Sala d’estar-cuina, 1 habitació, quarto de bany. Totalment moblat i equipat per viure. Calefacció
elèctrica i llar de foc. Lluminós i amb bones vistes. Preu: 300 €. Telf.
contacte: 938 244 693.
L-1003-Llogo apartament a Gironella. 75 m2. 3 habitacions. Capacitat 6 persones. Moblat amb mobles i electrodomèstics.
Ampli menjador. Cuina independent. Rebost. Bany complet. Calefacció. Gas ciutat. Llar de foc. Terrassa individual 15 m2. Jardí
comunitari. Lloc molt tranquil en zona de xalets. Preu 395 euros /
mes. Telèfon: 938 250 767 – 616 343 471.
L-1022-Busco pis de lloguer a Berga, cèntric, 2 habitacions, assolellat, amb ascensor, pàrquing i calefacció. Tel. 938
210 361.
L-1201-Lloguer planta baixa a Casserres. Cuina Menjador,
2 habitacions exteriors, 1 bany complert, zona de rentadora i un
petit pati. Calefacció elèctrica, llarc de foc, moblat i amb tots els
electrodomèstics i serveis d’ alta. T.687 536 544.
L-1206-Lloguer apartament rústic. Es lloga apartament rústic
prop de Berga. Té 3 habitacions, cuina-menjador, bany, traster i
terrassa. Moblat. Zona comunitària amb jardí, barbacoa, piscina i
zona de jocs infantils. Tel. 938 220 109 Marta.
L-1300-Es lloga local de 200m a Berga, al carrer C/Tossalet de
les Forques. Interessats: tel 938 230 486 o 660 533 157.
L-1301-Es lloga pis amb mobles a Gironella, 4 dormitoris, preu
380 €. contacte 655 014 076.
L-1309-Parking de Lloguer situat al c/ Salvador Espriu de Berga,
al costat del Domty. Plaça gran amb petit traster, 50 €/mes. Tel.
650 941 910.
L-1313-Lloguer planta baixa a Casserres. Cuina Menjador,
2 habitacions exteriors, 1 bany complert, zona de rentadora i un
petit pati. Calefacció elèctrica, llar de foc, moblat i amb tots els
electrodomèstics i serveis d’ alta. T.687 536 544.
L-1400-Es lloga pis moblat a Puig-reig. 3 dormitoris, calefacció a gas. Raó 655 014 076.
L-1401-Llogo pis moblat a Gironella. 4 dormitoris, cuina
nova, calefacció a gas. Raó 655 014 076.
L-1406-Es lloga pis a Cal Bassacs. 90 m2, 3 habitacions,
Lloguer furgonetes amb
xòfer, per a trasllats i
viatges a qualsevol indret.
Transportista autònom.
Tel. 616 429 569
2 dobles amb calefacció, completament amoblat. 350 €. Tel 617
388 862-L-1415-LLoguer pis a Berga, 3 habitacions i moblat, cruïlla C/
Gran Via amb C/Lluis Millet. Tel. 606 670 119.-L-1425-Es lloga casa de pagès a Gironella, amb garatge i hort.
Sòl urbà. Tel. 630 893 780.
L-1428-Es lloga pis de 4 habitacions a Gironella, molt cèntric, raó:
609 791 025.
L-1432-Es lloga pis moblat Puig-reig 3 dormitoris, equipat.
contacte 655 014 076.
L-1435-Es lloga local de 200 m2 a Puig-reig contacte 655
014 076.
L-1439-Es Iloga local de 148 m2, repartits en 2 plantes,en
zona excepcional del Passeig de Ia Pau, amb una àmplia vorera,
apte per a qualsevol activitat. Informaciô als telèfons 667 563 621
I 610 823 844.
P-1930-Unifamiliar adosada en venda. Zona Tossalet. Garatge
per a 3 cotxes. Jardí. 3 habitacions. Acabats de qualitat. 622 252
121.
P-1010-Permuta o canvi de pis a el Papiol per un similar a
l’alt Berguedà Bagà-Guardiola. 606 040 602.
P-1014-Venc casa adossada a Àvia, zona de Santa Maria,
per 200.000 euros. Telèfon 609 962 730.
P-1015-Urgeix vendre pis a Berga (c/ Mestre Pedret), 1ª planta
amb ascensor, 67 m2, molt bona distribució, 2 habitacions, salómenjador, cuina office (electrodomèstics), traster-safareig, bany
complert. Il.luminació tot el dia, balcó per davant i pati per darrera.
Tancaments d’alumini, persianes elèctriques amb comandament a
distancia. Donat d’alta de tots els serveis. Totalment moblat. Pàrking
i traster inclosos. 180.000 € negociables. 671 094 779 Mireia.
P-1211-Terreny de 1.200 m2 a Sant Jordi, opcional a 600 m2
preu a convenir. Interessats trucar al 637 081 893 / 938 213 498.
P-1214-Berga. Particular ven pis 3 hab, bany, cuina, menjador, rebost, sol tot el dia, calefacció gas natural, preu 1.500 € negociables.
Tel 649 099 569, 938 222 629.
P-1303-Venc casa adosada, a Àvia, zona de Santa Maria, per
200.000 euros. Telèfon 609 962 730.
P-1305-Pis de 100 metres a la colònia del Guixaro (Casserres) cases de pedra. 4 habitacions 3 de matrimoni i una doble amb
armari empotrat, 1 bany complert i wc a la terrassa, habitació per
la rentadora i una per rebosc. Traster a les golfes ben comunicat
molt sol i molta llum per entrar a viure. Interessats trucar al 639
593 017. Rosa.
P-1403-Es ven pis a Tarragona. 80 m2, tot lluminós, terrassa
de 12 m2 coberta. Urbanització Entre-pins. A 5 km del mar. Serveis
a amistat i possible relació estable entre 26 i 40 anys, alta, guapa
i atractiva, sense càrregues familiars, de característiques i nivell
sociocultural afí al meu. Berguedà-Bages. Pots contactar amb mi
a l’adreça: [email protected]
A-1111-Busco Sra. o Sta. Per companyia. Una setmana a
Salou del 10 al 16 d’agost. Tot pagat. 696 115 293.
A-1203-Disposo de lloc per guardar caravanes, autocaravanes i/o remolcs. Tel. 637 290 080.
A-1212-Dona desitjaria trobar companyes per sortir els caps
de setmana. Tel 649 657 661.
A-1409-Dissabte 1 d’agost es va extraviar un cotxet de nen,
de la marca maxi cosy de color blau, a prop de l’Hotel Ciutat de
Berga a les 14h. Agrairíem que si algú el va agafar o bé, ens pot
ajudar a recuperar-lo, es posi en contacte amb nosaltres. Telf. 609
741 408.
A-1414-Noi de 25 anys esta interessat en trobar noia morena
de cabell llis, de 1.70m aprox. de complexió prima i aproximadament la mateixa edat, que va estar la passada nit de cap d’any de
2008 a “Xocolat (Berga)”, amb una colla amb 2 noies més. (E-mail:
[email protected] ).
A-1429-pupilat-ge de cavalls: El Ranch de Cal Pau disposa de amplis paddocs amb refugi per poder tindre el teu cavall en
semi- llibertat. Truca 690 680 869. (Vallcebre).
Massa avaries al vostre ascensor
o muntacàrregues? Preus elevats
o mal servei de manteniment?
Truqueu-nos i consulteu les nostres
ofertes a comunitats, empreses i
particulars. Demaneu un pressupost
sense compromís. Tel. 630 076 279.
d’autobús. Preu 120.000 €.
P-1404-Es ven pis a Vallvidrera, zona Sarrià-Sant Gervasi, de
90 m2. Tot exterior amb un traster gran individual. Calefacció gas
natural. 2 cambres de bany i una amb banyera i l’altre amb dutxa.
Preu 180.000 €. 609 103 430.
P-1440-Borredà: venda de terreny amb projecte d’habitatge inclòs. Molt ben situat, a punt per construir. Preu: 146.000
euros. Tel. 647 403 205.
P-1441-Oportunitat! Pis a Avià de 50m2, cuina office, 2 habitacions,2 armaris encastats, balcó i ascensor. Finca de 4 anys
assolellada. Possibilitat de subrogació d’hipoteca. Preu: 117.000 €
(negociables). Sandra 617 578 339.
diversos
A-1936-Joan, 41 anys, alt (1,82m), guapo, atractiu, moreno, de
complexió atlètica, afectuós, romàntic, sensible i solter. Enginyer.
Nivell socioeconòmic elevat. Desitjaria conèixer una noia per
COMPRA-VENDA DE TOT
(en bon estat)
Tel. 93 874 35 35
Tel. 93 891 10 93
BUIDEM: cases, pisos, bars, oficines...
www.mercaxollo.com
Valorem el contingut al màxim preu.
traspassos
T-1916-En venda o traspàs restaurant totalment equipat, raó
609 791 025.
T-1021-Es traspassa bar-restaurant “La Taverna” de
Gironella. per no poder atendre, 120 m2. totalment equipat, funcionant, oportunitat única, amb tot el mobiliari i tot el genero. apunt
per entrar a treballar. 42.000€. interesats truqueu al: 696 647 373
o al 635 566 058.
T-1407-Es traspassa Bar La Guita. Interessats trucar a 609
076 292.
pisos / locals
P-1914-Es ven pis de 100 metres a la Colonia del Guixaro (Caserres) cases de pedra, 4 habitacions 3 de matrimoni i una doble amb
armari empotrat1 bany complert i wc a la terrassa, habitació per la
rentadora i una per rebosc. Traster a les golfes ben comunicat molt
sol i molta llum per entrar a viure. Interessats trucar al 639593017.
160.000€ Rosa.
P-1915-Busco casa al camp, zona: Berguedà, de lloguer o lloguer amb opció a compra. Amb terreny, preferiblement que tingui
bosc, i amb aigua. Possibilitat de reformar, per vivenda habitual. Tel.
973 352 981 o 690 272 356. Silvia.
P-1919-Es ven triplex a Berga nou 13 anys 150 m2 300.000 €.
Telf. 933 230 428.
P-1927-Urgeix vendre pis de segona mà al paseig de la pau,
3 habitacions, magnifiques vistes, molt bon preu, possibilitat de subrrogar hipoteca amb molt bones condicions, tlf.664 311 093.
L’OFICINA IMAN TEMPORING ETT BERGA PRECISA:
CUINER
Per elaboració de cartes i menús. Zona
Bages. Amb experiència. Carnet B i cotxe
MANIPULADORES
AJUDANT DE CUINA
Amb experiència en el sector. Zona Bages.
Cotxe i carnet B.
COMERCIAL
Manipuladores d’aliments. Torn de matí. Cotxe
i carnet B. Zona Bages.
Tècnic en energia solar. Zona Berguedà. Experiència en el sector. Carnet B i cotxe propi
OPERARIS
TÈCNIC DE MANTENIMENT
ELÈCTRIC - ELECTRÒNIC
Formació en Telecos, Electrònica o similar. Exp. mín. 5
anys. Anglès
Operaris químics. Torns rotatius. Imprescindible carnet B i cotxe propi.
DEPENDENTA
Comerç zona Bages. Torn Partit. Es valorarà experiència.
EXTRES D’HOSTELERIA
Cambrers per celebracions. Torn seguit. Imprescindible experiència. Carnet B i cotxe.
[email protected]
Enraonant
berguedà
quinzena del 10 al 24 de setembre de 2009
Xavier Forga: “El tabac és una droga que
crea una forta addicció i enganxa molt”
Redacció
Tomàs Àrias
Vicenç Zumajo
Putescat
Pobla de Lillet que porta la Consulta Específica de Tabaquisme
a l’Alt Berguedà. Aquesta consulta és una iniciativa pionera
a l’Alt Berguedà que pretén,
per mitjà dels professionals sanitaris de l’ICS, facilitar l’accés
a un servei i al tractament del
tabaquisme. I també conscienciar de la gravetat del problema
a la població fumadora (un 30
% aproximadament) i no fumadora, “penseu que avui moriran a
Espanya 140 persones pel consum
del tabac i 9 per la inhalació passiva
del seu fum”, explica Forga.
Hi ha molta gent que fuma i
mai no els ha passat res!
No tothom corre la mateixa
sort, però quan una persona és
fumadora té un risc molt alt de
La Comuna
Quim Castilla
z Xavier Forga és un metge de la
Per què costa tant deixar de
fumar?
El tabac és una droga molt
additiva, que enganxa molt i el
cos la demana quan nota que li
fa falta. Malgrat tot, amb la motivació i l’ajuda de nous medicaments es pot aconseguir amb
èxit deixar de fumar.
actual
patir alguna malaltia provocada
pel fet de fumar.
“Amb la motivació
i l’ajuda de nous
medicaments es pot
aconseguir amb èxit
deixar de fumar”
Algunes persones joves diuen: si fumo estic a la moda i
em fa sentir més atractiva.
Doncs, s’equivoquen molt. El
tabac fa que apareguin arrugues
abans, deixa mala olor a la boca,
a la roba, als cabells i als dits i dificulta la pràctica de l’esport.
De vegades les persones fumadores comenten: “amb la feina que tinc és impossible deixar
de fumar...”
Cadascú té un moment oportú per deixar de fumar, un bon
moment per deixar-ho seria durant les vacances.
Algunes persones han intentat deixar de fumar i no ho han
aconseguit...
La por al fracàs no ha de ser
un obstacle per intentar-ho de
nou.
Ens trobem també persones
que diuen: l’aire contaminat de
la ciutat és més perillós que fumar.
La concentració d´elements
tòxics de la poŀlució de la ciutat
és 30 vegades inferior que la concentració de contaminants que
desprèn el fum del tabac.
“La por al fracàs no ha
de ser un obstacle per
intentar-ho de nou”
Per acabar, què en pensa
d’una frase que la sentim molt:
“d’alguna cosa ens hem de morir “.
El problema és que moltes de
les malalties derivades del consum de tabac són de progressió
lenta, és a dir, no maten a l’instant, sinó que poden passar molts
anys malalts abans de morir. w
El telèfon de contacte
d’aquest servei és 938 236 006,
de les 8 a les 17 hores.
Hauria estat un dimarts qualsevol si
no fos perquè la catastròfica notícia saltava de bon matí a la portada de tots els
diaris del país, l’escàndol obria els telenotícies i totes les emissores de ràdio en feien ressò. Al llarg del dia, amb gran profusió d’imatges, van anar mostrant l’inaudit,
l’insòlit i l’innombrable, i les reaccions no
es van fer esperar. Els hipòcrites van posar el crit al cel, mentre que els portaveus
polítics van anar desfilant davant de les
càmeres repetint afectadament les consignes habituals i, per no variar, donantli la culpa als altres. La notícia saltava i
queia com una bomba al bell mig de la
societat catalana, perquè allò inimaginable, allò que tal vegada ningú no sabia ni
s’hauria aventurat a preveure, allò que no
se’n tenia sospita ni pensament havia estat descobert, per espant i bocabadament
de tothom, en ple centre de Barcelona.
Perquè resulta, senyores i senyors, que
al barri del Raval, agafeu-vos a la barana,
hi ha putes!
Una esgarrifosa descoberta que ha
fet saltar les alarmes i ha activat el pla
Putescat. No rigueu, que segur que existeix. Fa que totes les senyores diputades
del nostre Parlament surtin a les teles a
fer declaracions. I jo dic: Ja sabem que
la prostitució és exercida majoritàriament
per dones i que per això surten a declarar
les senyores diputades. Però no serien
els senyors diputats els qui, per raons de
sexe (de gènere, vull dir), estarien més a
prop del problema i, per extensió, més a
prop de la solució?
En fi. Tornant a les declaracions, una
senyora diputada del Pesesé, al més pur
estil Abraham Lincoln, ha començat dient:
“hem d’abolir la prostitució” i ha acabat
per recitar el tòpic més vell del món: “hem
de donar a les noies l’oportunitat d’accedir a un treball digne”. Un treball digne?
Dos-cents euros al més per vuit hores de
fàbrica o de fregar escales? Què vol que li
digui? Que la solució del problema és tan
vell com el problema i que si els puristes
no l’han pogut “abolir” en dos mil anys,
ara encara menys.
Les naturaleses clandestines no volen seguretat social, senyora, o com deia
el poeta: “las flores del campo no quieren
macetas”. Seria com abolir la mala olor de
les clavegueres, un oxímoron. I, al final,
hem d’acceptar que tots, d’una manera o
altra, paguem pel sexe i que, al capdavall,
si més no, les putes són sinceres amb el
preu.
Tomàs Àrias

Documentos relacionados