Last ned - Aperitif

Comentarios

Transcripción

Last ned - Aperitif
BESTILLINGSLISTE
BESTILLINGSLISTE
SPØRSMÅL?
SPØRSMÅL?
Ring
Ringvårt
vårtkundesenter
kundesenter
04560
04560
De
Dekan
kansvare
svarepå
påde
deflfleste
estespørsmål:
spørsmål:
Hvilkenvin
vinpasser
passerbest
besttiltilvilt
viltog
og
••Hvilken
kraftige
kraftigekjøttretter?
kjøttretter?
Hvilkentemperatur
temperaturskal
skalvinen
vinenha
ha
••Hvilken
ved
vedservering?
servering?
Nårererbutikken
butikkenmin
minåpen?
åpen?
••Når
Kundesenteret
Kundesenteretereråpent
åpent
kl.08.00
kl.08.00- -18.00
18.00mandag
mandag- -fredag
fredag
kl.09.00
kl.09.00- -15.00
15.00lørdag
lørdag
AS
ASVinmonopolet
Vinmonopolet
Postboks
Postboks1944
1944Vika,
Vika,0125
0125Oslo
Oslo
Tlf:
Tlf:04560
04560
Faks:
Faks:22
2201
0150
5009
09
www.vinmonopolet.no
www.vinmonopolet.no
Denne trykksaken er tildelt det felles nordiske miljømerket – Svanemerket – som
er Norges offisielle miljømerke. For å få bruke merket, har produsenten måttet bevise at fremstillingen av papiret som er brukt og produksjonsprosessen av trykksaken er miljøvennlige, samt at papiret er lett gjenvinnelig.
7045340089011
NOVEMBER/DESEMBER
NOVEMBER/DESEMBER 2006
2006
Omsl_Bestilling_inder
10/12/06
3:26 PM
Side 1
HVA ER BESTILLINGSLISTEN?
Denne prislisten inneholder de produktene som er
tilsluttet bestillingsutvalget, hovedsortimentet og
fullsortimentet. Mange av produktene i listen
lagerføres ikke i Vinmonopolets butikker, men hos
grossistene. Du kan kontakte din vinmonopolbutikk
per telefon eller faks, eller komme innom og bestille
varer fra listen.
Dersom du er over 18 år, kan du bestille vin og
sterkvin fra listen. Har du fylt 20 år, kan du velge
blant alle produktene i listen. Du kan bestille fra
1 flaske og oppover. Vinmonopolet kan kreve at
varene forhåndsbetales, og varer fra
bestillingsutvalget tas ikke i retur / kan ikke byttes.
Leveringstiden for produktene kan variere litt fra
butikk til butikk. Spør i din butikk om dette.
Denne prislisten kommer ut regelmessig, og nye
produkter blir innlemmet etter hvert. Enkelte
produkter har begrenset beholdning og kan bli
sluttsolgt i prislisteperioden.
Notater
Bestilling av disse produktene kan gjøres på telefon
04560, på mail til [email protected]
eller i vår nettbutikk www.vinmonopolet.no.
Du kan også kontakte din vinmonopolbutikk for
bestilling av disse produktene.
Introduksjon av nyheter er 4. november. Nyheter
kan ikke bestilles før denne dato.
Bestillingsprislisten inneholder følgende opplysninger:
Produkttype (Rødvin, hvitvin, rosévin, sterkvin osv.)
voluminnhold
Nyhet 4. nov.
U30257
Montes Alpha Chardonnay 1996
varenummer
navn, ev årgang
produsent
grossist
75cl 201,30 151,00 Discover Wine, Curicó, (VinCompagniet AS)
pris per liter
pris per flaske
distrikt, land
Forsidefoto: Eva Brænd
N O TA T ER
Bestillingsutvalget gis ut 6 ganger per år av AS Vinmonopolet.
Opplag: 85.000 eks
Grafisk produksjon og trykk: Nørhaven Paperback A/S
Prislisten har svanemerket, miljøvennlig produksjon. Vinmonopolet tar forbehold om ev. feil i prislisten.
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 1 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
Argentina I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 4
Australia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 6
Bulgaria I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 12
Canada I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 12
Chile I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 12
Frankrike I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 16
Hellas I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 48
Italia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 48
Libanon I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 84
Marokko I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 84
Mexico I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 84
New Zealand I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 84
Portugal I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 84
Spania I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 90
Sør-Afrika I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 103
Ungarn I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 107
Uruguay I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 107
USA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 107
Østerrike I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 109
Øvrig rødvin I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 110
HVITVIN
Argentina I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 110
Australia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111
Bulgaria I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 114
Canada I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 114
Chile I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 114
Frankrike I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 115
Hellas I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 140
Italia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 141
Luxembourg I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 148
New Zealand I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 148
Portugal I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 149
Romania I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 150
Spania I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 150
Sør-Afrika I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 153
Tyskland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 154
Ungarn I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 166
USA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 166
Østerrike I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 167
Øvrig hvitvin I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 170
ROSÉVIN
Chile I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 170
Frankrike I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 170
Italia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 171
Portugal I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 172
Spania I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 172
Øvrig rosévin I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 173
MUSSERENDE VIN
Australia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 174
Frankrike I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 174
Italia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Spania I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Tyskland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Østerrike I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Øvrig musserende vin I I I I I I I I I I I I I
MUSSERENDE FRUKTVIN I I I I I I I I I I I I
FRUKTVIN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
AROMATISERT SVAKVIN OG ANNEN
BLANDET DRIKK I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
ØVRIG SVAKVIN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
DESSERTVIN
HvitvinI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Musserende vinI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Portvin I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
RødvinI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
SHERRY I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Øvrig I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
STERKVIN
Vermut I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Sherry I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Portvin I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Madeira I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Øvrig sterkvinI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Likør under 22 %I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Bitter under 22 % I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Øvrig brennevin under 22 % I I I I I I I I I
BRENNEVIN
Vodka I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Druebrennevin
Frankrike I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Italia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Øvrig druebrennevin I I I I I I I I I I I I I I
WHISKY
Canada I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Irland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Skottland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
USA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Øvrig whisky I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
AKEVITT I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
LIKØR I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
GIN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
GENEVER I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
ROM I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
BITTER I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
FRUKTBRENNEVINI I I I I I I I I I I I I I I I I I
ØVRIG BRENNEVIN I I I I I I I I I I I I I I I I I
ALKOHOLFRITT I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
ØL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
ØKOLOGISKE PRODUKTER I I I I I I I I I I I
BAG-IN-BOX I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
BUTIKKOVERSIKTI I I I I I I I I I I I I I I I I I I
181
182
184
184
184
185
185
185
186
185
190
191
195
195
196
197
198
198
199
199
200
201
202
203
205
215
217
217
217
218
223
223
224
225
227
228
228
229
230
231
233
233
236
237
245
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 2 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ARGENTINA
literpris salgspris
RØDVIN
ARGENTINA
42771 Cavas Malbec 2002
15070 Marañon Bonarda
42762 Céfiro Malbec 2002
43985 Estancia del Fuego 2004
55142 Evita Syrah 2004
20839 Astica Bonarda 2004/2005
50452 Astica Tempranillo Malbec 2005
43600 Tango Bonarda
48250 Malambo Merlot Bonarda 2004
13482 Pampas del Sur Malbec 2004
75cl
300cl
75cl
300cl
300cl
300cl
300cl
300cl
75cl
75cl
85,20
86,30
89,20
90,00
90,00
93,00
93,00
93,10
93,20
93,20
75cl
93,20
300cl
93,30
300cl
75cl
37,5cl
300cl
37,5cl
150cl
300cl
75cl
300cl
96,60
99,60
119,70
99,90
122,10
104,30
101,00
105,10
105,40
289,90
74,70
44,90
299,80
45,80
156,50
302,90
78,80
316,10
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
106,50
106,50
106,50
106,50
106,50
106,50
100,00
106,50
106,50
106,50
106,50
106,50
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
300,00
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
75cl
106,50
79,90
44752 Argento Malbec 2005
55398 Inca Merlot Bonarda 2005
300cl
300cl
106,60
106,60
319,90
319,90
15208
55253
14953
20100
47493
46101
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
37,5cl
150cl
75cl
75cl
108,40
109,70
110,00
111,90
112,00
133,10
126,60
116,50
117,30
81,30
329,10
82,50
83,90
84,00
49,90
189,90
87,40 Bod. Santa Ana, Mendoza, (Haugen-Gruppen AS)
88,00 Tastings Import Comp., Mendoza,
75cl
75cl
119,70
119,70
13478 St. Lucas Cabernet Sauvignon
2004/2005
41255 Trivento Cabernet Merlot
50232
43188
13479
43463
20761
NY
NY
Evita Bonarda
Intis Merlot Malbec 2004
Estancia del Fuego 2005
Hereford 2005
Hereford 2005
43960 Las Moras Bonarda 2005
43186 Sayanca Cabernet Sauvignon 2003
55348 Inca Merlot Bonarda 2005
55257
42731
20765
55313
47284
43666
Astica Bonarda 2006
Astica Tempranillo Malbec 2005
Atilio Cabernet Sauvignon 2004
Conquista Malbec 2005
Furia Shiraz 2005
Gaucho Bonarda Malbec 2005
43109
44064
14546
14603
55027
Inca Merlot Bonarda 2003
Libertad Malbec Bonarda 2005
Martins Cabernet Sauvignon 2004
Santa Julia Sangiovese 2004
Tanguero Red 2005
20024 Trivento Malbec 2003/2004
NY
NY
La Boca Bonarda 2005
Trapiche Malbec 2005/2006
Fuzion Tempranillo 2004
Tango Bonarda 2004
Argento Bonarda 2003
Argento Malbec 2005
15377 Santa Ana Malbec 2006
55259 Funky Llama Malbec 2005
63,90
259,00
66,90
269,90
269,90
279,00
279,00
279,20
69,90
69,90
Andrea’s Cavas, (Red & White AS)
Amadeo Marañon, Mendoza, (Robert Prizelius AS)
La Alqueria, Mendoza, (Red & White AS)
Arcus, Mendoza, (Arcus)
Arcus, Mendoza, (Arcus)
Bod. Trapiche, (Fondberg AS)
Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
La Agricola, Mendoza, (Strag AS)
Bod. Esmeralda, Mendoza, (Vinarius AS)
Trivento, Mendoza,
(Engelstad Vin og Brennevin)
69,90 Pascual Toso, Mendoza, (World Wines AS)
279,90 Viña Patagonia, Mendoza,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Arcus, Mendoza, (Arcus)
Finca las Moras, Mendoza, (Ekjord AS)
Arcus, Mendoza, (Arcus)
Andean Vineyards, Mendoza, (Eurowine AS)
BVP, Mendoza, (Eurowine AS)
Finca las Moras, (Ekjord AS)
Telteca Winery, Mendoza, (Ekjord AS)
R Wines, Calchaqui Valley,
(Robert Prizelius AS)
Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
Atilio Avena e Hijos, Mendoza, (Eurowine AS)
Bod. Lavaque, Mendoza, (Best Cellars AS)
Finca la Celia, Mendoza, (Amundsen AS)
Valentin Bianchi, (Vino AS)
(Robert Prizelius AS)
Argento Wine, Mendoza, (Vinarius AS)
United Wineries, Mendoza, (United Wineries AS)
Familia Zuccardi, Mendoza, (Bibendum AS)
Finca Flichman, Mendoza,
(Arvid Nordquist Norge AS)
Viña Patagonia, Mendoza,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Mendoza, (Vinarius AS)
Bod. Lavaque, Calchaqui Valley,
(Best Cellars AS)
Bod. Filus, Mendoza, (Podium Wines AS)
Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
Santa Rosa Est., Mendoza, (Bibendum AS)
La Agricola, Mendoza, (Bibendum AS)
Bod. Esmeralda, Mendoza, (Vinarius AS)
Bod. Esmeralda, Mendoza, (Vinarius AS)
(Red & White AS)
43581 Lo Tengo Malbec 2004
13252 Santa Florentina Syrah 2001
4
|
89,80 Bod. Norton, Mendoza, (Red & White AS)
89,80 La Riojana, (Amka Saga AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 3 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
44230 Callia Alta Shiraz 2005
44229 Callia Alta Shiraz-Malbec 2005
20727 Elsa Malbec 2005
75cl
75cl
300cl
119,90
119,90
110,00
89,90 Bod. Callia, San Juan, (Vinum AS)
89,90 Bod. Callia, San Juan, (Vinum AS)
329,90 Valentin Bianchi, Mendoza,
20907 Estepa Tierras Malbec 2004
42402 Graffigna Malbec 2005
75cl
75cl
119,90
119,90
32558 Lurton Bonarda 2005/2006
13483 Rio de Plata Malbec 2003
41903 Soñador 2005
75cl
75cl
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
75cl
119,90
119,90
119,90
110,00
119,90
120,00
121,10
124,70
89,90
89,90
89,90
329,90
89,90
90,00
90,80
93,50
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
124,70
124,70
125,90
126,50
130,70
130,70
133,20
133,20
133,20
93,70
93,70
94,40
94,90
98,00
98,00
99,90
99,90
99,90
75cl
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
110,00
133,20
133,20
133,20
75cl
133,20
75cl
134,70
101,00 Pascual Toso, Mendoza, (World Wines AS)
75cl
75cl
137,20
142,40
102,90 Bod. Santa Ana, Mendoza, (Haugen-Gruppen AS)
106,80 Bodega y Cavas de Weinert, Mendoza,
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
75cl
144,40
120,90
145,10
145,30
145,90
146,30
108,30
362,80
108,80
109,00
109,40
109,70
44451 Terrazas Malbec 2004
75cl
146,30
109,70
42657 Omnium Syrah 2005
43429 Finca Flichman Shiraz Reserva 2003
75cl
75cl
148,40
149,30
111,30
112,00
43440 Viña Paraíso Malbec 2003
15029 Septima Malbec Cabernet Sauvignon
2002
43042 Weinert Malbec 2000
75cl
75cl
152,00
153,30
114,00
115,00
75cl
153,50
115,10 Bodega y Cavas de Weinert, Mendoza,
(Stenberg & Blom AS)
43466
15241
42844
42713
NY
NY
55590
55591
20768
43187
47823
47825
40276
44066
13639
Trapiche Syrah 2004
Balbi Shiraz 2004
Avanti Syrah Malbec 2003
Santa Ana Caracter Shiraz Malbec
2003
Telteca Malbec 2004
Telteca Merlot 2004
Altosur Malbec 2004
Las Moras Cabernet Sauvignon 2004
Michel Torino Colección Malbec 2003
Michel Torino Colección Tannat 2005
Alamos Cabernet Sauvignon 2005
Alamos Pinot Noir 2005
Caballero de la Cepa Malbec 2004
43285 Quinta Festival
42665 Quinta Merlot, Cabernet Sauvignon,
Malbech
42363 Trapiche Malbec Oak Cask 2003
42364 Trapiche Oak Cask Shiraz 2004
20457 Vida Organica Malbec Cabernet
Sauvignon 2003
46801 Villa Atuel Syrah 2002
89,90 Bod. y Vin. Estepa, Rio Negro, (Eurowine AS)
89,90 Bod. y Vin. Santiago Graffigna,
(Brand Partners AS)
J.&F. Lurton, Mendoza, (Strøm AS)
Bod. Etchart, Mendoza, (Brand Partners AS)
Valentin Bianchi, Mendoza,
(Stenberg & Blom AS)
Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
Bod. Balbi, Mendoza, (Brand Partners AS)
Viñedos Pie de Palo, (Eurowine AS)
Bod. Santa Ana, Mendoza, (Haugen-Gruppen AS)
Telteca Winery, Mendoza, (Ekjord AS)
Telteca Winery, Mendoza (Ekjord AS)
Finca Sophenia, Mendoza, (Vectura AS)
Finca las Moras, Mendoza, (Ekjord AS)
Michel Torino, Cafayate Valley, (Bibendum AS)
Michel Torino, Cafayate Valley, (Bibendum AS)
Catena Zapata, (Vinarius AS)
Catena Zapata, Mendoza, (Vinarius AS)
Finca Flichman, Mendoza,
(Arvid Nordquist Norge AS)
99,90 Viñas de Altura, (Best Cellars AS)
99,90 Viñas de Altura, (Best Cellars AS)
329,90
99,90 Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
99,90 Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
99,90 Familia Zuccardi, Mendoza, (Bibendum AS)
99,90 Bod. Pueyo Echevarria, Mendoza,
(Best Buys International AS)
37650 Pascual Toso Cabernet Sauvignon
2004
11731 Santa Ana Syrah 2001
32404 Carrascal 2002/2004
43462 Fabril Alto Verde Ecologica Shiraz
2005
13208 Santa Julia Malbec 1999/2000
43595 Trofé Bonarda Syrah 2003
20769 Llaver Cobre Malbec 2004
44447 Terrazas Cabernet Sauvignon 2004
(Eurowine AS)
Fabril Alto Verde, (Eurowine AS)
La Agricola, Mendoza, (Strag AS)
La Riojana Coop., (Market Marker AS)
Bod. Llaver Gypsis, Mendoza, (Vectura AS)
Terrazas de Los Andes, Mendoza,
(Moët Hennessy Norge AS)
Terrazas de Los Andes, Mendoza,
(Moët Hennessy Norge AS)
Viniterra, Mendoza, (Vinoble AS)
Finca Flichman, Mendoza,
(Arvid Nordquist Norge AS)
Leoncio Arizu, Mendoza, (Vinordia AS)
Bod. Septima, Mendoza, (Amundsen AS)
(Eurowine AS)
|
5
RØDVIN
ARGENTINA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 4 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ARGENTINA
literpris salgspris
46935
42729
42728
20025
44470
43333
Etchart Privado Merlot 2003
Broquel Cabernet Sauvignon 2002
Broquel Malbec 2002
La Celia Reserva Malbec 2003/2004
Lurton Malbec Reserva 2003
Soñador Reserva 2004
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
158,70
159,90
159,90
159,90
159,90
159,90
119,00
119,90
119,90
119,90
119,90
119,90
43428 Aberdeen Angus Cabernet Sauvignon
2004
55029 Crios Malbec 2004
75cl
161,90
75cl
164,50
43189 Las Moras Cabernet Sauvignon
Shiraz Reserva
47824 Don David Malbec 2002
41823 Masi Passo Doble 2005
20771 Finca Sophenia Malbec 2004
20840 La Celia Reserva Pinot Noir 2004
48251 Catena Cabernet Sauvignon 2004
46104 Catena Malbec 2003
44445 Terrazas Reserva Cabernet
Sauvignon 2003
44450 Terrazas Reserva Malbec 2003
75cl
172,00
Bod. Etchart, Mendoza, (Brand Partners AS)
Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
Finca la Celia, Mendoza, (Amundsen AS)
J&F Lurton, Mendoza, (Strøm AS)
Valentin Bianchi, Mendoza,
(Stenberg & Blom AS)
121,40 Finca Flichman, Mendoza,
(Arvid Nordquist Norge AS)
123,40 Finca Flichman, Mendoza,
(Arvid Nordquist Norge AS)
129,00 Finca las Moras, (Ekjord AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
173,20
173,20
185,30
186,50
199,90
199,90
199,90
129,90
129,90
139,00
139,90
149,90
149,90
149,90
75cl
199,90
149,90
20772 Mayol IV 2002
42730 Medalla 2002
34761 Cavas de Weinert Gran Vino Reserva
2000
13480 Goyenechea Quinta Generación
Malbec 2001
42999 Clos de los Siete 2004
75cl
75cl
75cl
207,50
225,30
226,00
155,60
169,00
169,50
75cl
226,00
169,50 Bod. Goyenechea, Mendoza, (Vectura AS)
75cl
270,00
202,50 Clos de los Siete Winery, Mendoza,
43308 Trapiche Malbec Viña Felipe
Villafañe Singel Vineyard 2003
44469 Lurton Piedra Negra 2002
43125 Trapiche Iscay Merlot Malbec 2001
41824 Masi Corbec 2002
55371 Trapiche Malbec Single Vineyard
Viña Victorio Coletto 2004
44448 Terrazas Afincado Cabernet
Sauvignon 2001
46106 Catena Alta Cabernet Sauvignon 2000
46105 Catena Alta Malbec 1999
44449 Terrazas Afincado Malbec 2001
75cl
286,70
215,00 Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
293,20
305,30
319,30
320,00
219,90
229,00
239,50
240,00
75cl
373,10
279,80 Terrazas de Los Andes, Mendoza,
75cl
75cl
75cl
399,90
399,90
399,90
299,90 Catena Zapata, Mendoza, (Vinarius AS)
299,90 Catena Zapata, Mendoza, (Vinarius AS)
299,90 Terrazas de Los Andes, Mendoza,
44077
43838
33784
43043
75cl
75cl
75cl
75cl
478,70
660,00
773,30
863,70
359,00
495,00
580,00
647,80
300cl
300cl
100,00
103,10
300,00 V&S Wine, South Australia, (Amundsen AS)
309,40 Oposit Wine & Spirit, (B&K International AS)
75cl
106,50
300cl
106,60
Michel Torino, Cafayate Valley, (Bibendum AS)
Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
Finca Sophenia, Mendoza, (Vectura AS)
Finca la Celia, Mendoza, (Amundsen AS)
Catena Zapata, Mendoza, (Vinarius AS)
Catena Zapata, Mendoza, (Vinarius AS)
Terrazas de Los Andes, Mendoza,
(Moët Hennessy Norge AS)
Terrazas de Los Andes, Mendoza,
(Moët Hennessy Norge AS)
Familia Mayol, Mendoza, (Eurowine AS)
Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
Bod. Weinert, Mendoza, (Eurowine AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
NY
Nicolas Catena Zapata 2000
Magdalana Toso 2002
Weinert Malbec Estrella 1977
Weinert Cabernet Sauvignon
Estrella 1994
AUSTRALIA
44343 Opal Springs
55132 Tanami Road Shiraz Cabernet
Sauvignon
13635 Rovalley Ridge Cabernet Sauvignon
2002
NY 55397 Sommersault Shiraz Cabernet
Sauvignon
6
|
J&F Lurton, Mendoza, (Strøm AS)
Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
Masi Agr., Mendoza, (Stenberg & Blom AS)
Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
Catena Zapata, Mendoza, (Vinarius AS)
Pascual Toso, Mendoza, (World Wines AS)
Bod. Weinert, Mendoza, (Eurowine AS)
Bodega y Cavas de Weinert, Mendoza,
(Eurowine AS)
79,90 Miranda Wines, Barossa Valley,
(Engelstad Vin og Brennevin)
319,90 Mitchelton, South Eastern Australia,
(Best Cellars AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 5 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
55026 Red Rock Shiraz Cabernet 2005
300cl
106,70
320,00 Mondo del Vino, South Eastern Australia,
46150 Hardy Varietal Range Shiraz
300cl
108,30
324,90 Thomas Hardy & Sons, South Eastern Australia,
75cl
109,30
82,00 Yaldara Wines, South Eastern Australia,
42255 Lindemans Shiraz Cabernet 2005
300cl
109,80
329,50 Southcorp Wines, South Eastern Australia,
6605 Sir Phillip
37,5cl
300cl
75cl
132,80
100,00
111,90
49,80 Arcus, (Arcus)
299,90
83,90 Vinoceros, South Eastern Australia,
200cl
300cl
112,30
113,00
224,60 Arcus, Western Australia, (Arcus)
339,00 De Bortoli, South Eastern Australia,
42433 Pinnacle Shiraz 2003
300cl
113,30
339,90 Palandri Wines, Western Australia,
43327 Para Shiraz
300cl
116,60
349,90 Austral Wines, South Australia,
48119 Hardy Bin 343 Cabernet Shiraz 2004
55235 Ken Creek
75cl
75cl
300cl
75cl
200cl
75cl
119,90
119,90
106,60
119,90
120,00
119,90
89,90
89,90
319,90
89,90
239,90
89,90
48172 Penfolds Rawson’s Retreat Shiraz
Cabernet
42736 Rosemount Shiraz Cabernet 2005
300cl
120,00
Palandri Wines, Western Australia,
(Stenberg & Blom AS)
Nugan Est., South Eastern Australia,
(Best Cellars AS)
359,90 Penfolds, South Australia, (Amundsen AS)
300cl
120,00
359,90 Rosemount Est., South Eastern Australia,
42940 Lindemans Bin 45 Cabernet
Sauvignon 2003
14186 Banrock Station Shiraz Mataro 2005
45522 Jacobs Creek Grenache Shiraz 2005
45790 Wolf Blass Eaglehawk Cabernet
Sauvignon 2005
3526 Wolf Blass Eaglehawk Shiraz 2004
300cl
126,30
379,00 Lindemans Wines, South Eastern Australia,
75cl
75cl
75cl
129,20
129,30
130,70
75cl
300cl
75cl
130,70
115,00
132,70
98,00 Wolf Blass Wines, South Eastern Australia,
345,00 (Bibendum AS)
99,50 BRL Hardy, South Eastern Australia,
75cl
133,20
99,90 Mondo del Vino, South Eastern Australia,
300cl
75cl
110,00
133,20
45672 De Bortoli Shiraz 2005
75cl
55258 Grant Burge Benchmark Shiraz 2005
75cl
1513 Jacob’s Creek Shiraz Cabernet 2004 37,5cl
133,20
133,20
157,30
99,90 De Bortoli, Riverina, (Wine Tailor AS)
99,90 Grant Burge, South Australia, (Fondberg AS)
59,00 Orlando Wines, South Eastern Australia,
31916 Oxford Landing Cabernet Sauvignon
Shiraz 2003
11315 Penfolds Rawson’s Retreat Shiraz
Cabernet Sauvignon 2004/2005
41826 Peter Lehmann Weighbridge Shiraz
2004
41958 Pinnacle Shiraz
75cl
133,20
99,90 Yalumba Winery, South Australia, (Vinarius AS)
75cl
37,5cl
75cl
133,20
159,70
133,20
99,90 Penfolds, South Australia, (Amundsen AS)
59,90
99,90 Peter Lehmann, South Australia,
75cl
133,20
99,90 Palandri Wines, Western Australia,
(Cork Wines & Spirits AS)
(Strøm AS)
15074 Quarry Hill Shiraz 2005
(Robert Prizelius AS)
(Haugen-Gruppen AS)
15034 Up A Gum Tree Cabernet Shiraz
2004/2005
55231 Claremont Shiraz
46426 De Bortoli Shiraz
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Wine Tailor AS)
(Best Cellars AS)
NY
55057 Shark Bite Cabernet Shiraz 2002
43498 Wally’s Hut Cabernet Merlot 2004
(Stenberg & Blom AS)
BRL Hardy, South Eastern Australia, (Strøm AS)
Arcus, (Arcus)
(World Wines AS)
34251 Chapmans Rock Shiraz 2002
(Haugen-Gruppen AS)
96,90 BRL Hardy, South Eastern Australia, (Strøm AS)
97,00 Orlando Wines, (Brand Partners AS)
98,00 Wolf Blass Wines, South Eastern Australia,
(Bibendum AS)
(Amka Saga AS)
55022 Cacadu Ridge Bin 4 Cabernet
Sauvignon Petit Verdot 2005
20226 Cookoothama Merlot 2004
(Cork Wines & Spirits AS)
330,00
99,90 Nugan Est., South Eastern Australia,
(Best Cellars AS)
NY
(Brand Partners AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Best Cellars AS)
|
7
RØDVIN
AUSTRALIA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 6 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
AUSTRALIA
literpris salgspris
NY
55366 Rolling Shiraz 2004
75cl
133,20
99,90 Cumulus Wines, New South Wales,
33002 Rosemount Cabernet Merlot 2004
75cl
133,20
99,90 Rosemount Est., South Eastern Australia,
43518 The Little Penguin Shiraz 2004
75cl
133,20
99,90 Southcorp Wines, South Eastern Australia,
42880 Yellow Tail Cabernet Merlot 2005
75cl
133,20
99,90 Casella Est., South Eastern Australia,
42881 Yellow Tail Shiraz 2005
75cl
133,20
99,90 Casella Est., South Eastern Australia,
13813 Rosemount Grenache Shiraz 2005
75cl
133,30
100,00 Rosemount Est., South Eastern Australia,
75cl
25cl
300cl
75cl
133,70
160,00
109,70
137,20
100,30 Les Caves de Landiras, South Eastern Australia,
40,00 (Ekjord AS)
329,10
102,90 Brown Brothers, Victoria,
138,70
145,20
116,60
146,50
146,50
146,50
104,00
108,90
349,90
109,90
109,90
109,90
(World Wines AS)
(World Wines AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(World Wines AS)
50316 Badgers Creek Shiraz Cabernet 2003
41581 Everton Cabernet Sauvignon Shiraz
Malbec 2003
45521 Jacobs Creek Merlot 2002/2003
75cl
46367 Hardys Stamp Shiraz Cabernet
75cl
Sauvignon 2004
300cl
46365 Banrock Station Petit Verdot 2002
75cl
13634 Banrock Station Shiraz 2003/2004
75cl
48150 Landsdale Shiraz Cabernet
75cl
Sauvignon 2002
47568 Jacob’s Creek Shiraz 2002
75cl
46244 Jacob’s Creek Cabernet Sauvignon
75cl
2000
2729 Nottage Hill Cabernet Sauvignon
75cl
Shiraz 2001/2002
30178 Penfolds Koonunga Hill Shiraz
75cl
Cabernet Sauvignon 2003/2004
43684 Yatalla Creek Shiraz Cabernet
75cl
Sauvignon 2002
44176 d’Arenberg The Stump Jump Red 2004 75cl
(Engelstad Vin og Brennevin)
Orlando Wines, (Brand Partners AS)
BRL Hardy, South Eastern Australia, (Strøm AS)
153,20
BRL Hardy, South Eastern Australia, (Strøm AS)
BRL Hardy, Riverland, (Strøm AS)
Landsdale Vineyard, Western Australia,
(Best Buys International AS)
112,00 Orlando Wines, (Brand Partners AS)
114,00 Orlando Wines, Barossa Valley,
(Brand Partners AS)
114,90 BRL Hardy, South Eastern Australia, (Strøm AS)
153,20
114,90 Penfolds, South Eastern Australia,
153,30
115,00 Penmara Wines, New South Wales, (Ekjord AS)
159,90
119,90 d’Arenberg Wines, South Australia,
149,30
152,00
(Amundsen AS)
(Trans Nordic Selections AS)
46251 Wolf Blass Red Label Shiraz
Cabernet Sauvignon 2004
44694 Penfolds Koonunga Hill Shiraz 2003
3525 Wolf Blass Yellow Label Cabernet
Sauvignon 2003
46245 Bin 555 Shiraz 2003
75cl
159,90
119,90 Wolf Blass Wines, South Eastern Australia,
75cl
75cl
166,50
166,50
124,90 Penfolds, South Australia, (Amundsen AS)
124,90 Wolf Blass Wines, South Australia,
75cl
172,00
129,00 Wyndham Est., South Eastern Australia,
11396 Brown Brothers Cabernet Sauvignon
2003
31388 Rosemount Shiraz 2004
75cl
172,00
129,00 Brown Brothers, Victoria,
75cl
172,00
129,00 Rosemount Est., South Eastern Australia,
44171 Pikes Luccio Sangiovese 2003
75cl
172,80
129,60 Pikes Wines, Clare Valley,
30177 Angove’s Cabernet Sauvignon 1999
55246 Burge Barossa Vines Cabernet
Sauvignon Merlot 2004
20125 Hope Shiraz 2005
41952 Palandri Estate Cabernet Merlot
2002
43332 Peter Lehmann Barossa Cabernet
Sauvignon 2002
75cl
75cl
173,10
173,20
129,80 Angove’s, South Australia, (Amka Saga AS)
129,90 Grant Burge, Barossa, (Fondberg AS)
75cl
75cl
173,20
173,20
129,90 Hope Est., New South Wales, (Servco AS)
129,90 Palandri Wines, Western Australia,
75cl
173,20
129,90 Peter Lehmann, Barossa Valley,
(Bibendum AS)
(Bibendum AS)
(Brand Partners AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(World Wines AS)
(Trans Nordic Selections AS)
8
|
(Best Cellars AS)
(Stenberg & Blom AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 7 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
31755 Peter Lehmann Shiraz 2003/2004
75cl
173,20
129,90 Peter Lehmann, Barossa Valley,
55400 St. Hallett Gamekeeper’s Reserve
2005
48597 Wellwood Cabernet Suvignon
2004/2005
55165 Terra Barossa Cabernet Sauvignon
2004
41741 Element Shiraz Cabernet 2004
75cl
173,20
129,90 St. Hallett Wines, Barossa, (Best Cellars AS)
75cl
173,20
129,90 D’aquino Group, New South Wales, (Servco AS)
75cl
173,30
130,00 Thorn-Clarke Wines, Barossa,
75cl
174,70
131,00 Sandalford Winery, Western Australia,
2602 Brown Brothers Shiraz 2000/2004
75cl
180,00
135,00 Brown Brothers, Victoria,
43693 Goundry Homestead Cabernet
Sauvignon Merlot 2003
43694 Goundry Homestead Shiraz 2003
75cl
183,30
137,50 Goundry Wines, Western Australia,
75cl
183,30
137,50 Goundry Wines, Western Australia,
13575 Rosemount Cabernet Sauvignon 2002
75cl
185,30
139,00 Rosemount Est., South Eastern Australia,
50423 Rosemount Diamond Merlot 2002
75cl
185,30
139,00 Rosemount Est., South Eastern Australia,
43551 Rosemount Diamond Sangiovese 2004 75cl
185,30
139,00 Rosemount Est., South Eastern Australia,
20670 De Bortoli Gulf Station Shiraz
2003/2004
48179 Haughton Cabernet Sauvignon 2002
48450 Hope Hunter Valley Merlot 2005
48117 Magnus Shiraz Cabernet Sauvignon
2001
10126 O’Leary Walker Shiraz 2005
31501 Bin 444 Cabernet Sauvignon
1998/1999
32996 Wolf Blass Merlot 2004
75cl
186,50
139,90 De Bortoli, Victoria, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
75cl
186,50
186,50
186,50
139,90 Houghton Wines, Western Australia, (Strøm AS)
139,90 Hope Est., New South Wales, (Servco AS)
139,90 BRL Hardy, Clare Valley, (Strøm AS)
75cl
75cl
186,50
188,00
139,90 O’Leary Walker Wines, McLaren Vale, (Strag AS)
141,00 Wyndham Est., South Eastern Australia,
75cl
189,20
141,90 Wolf Blass Wines, South Australia,
41977 Rosemount Diamond Pinot Noir 2005
75cl
198,70
149,00 Rosemount Est., South Australia,
44175 d’Arenberg d’Arry’s Original
Shiraz Grenache 2003
44595 Green Point Shiraz 2003
75cl
199,20
149,40 d’Arenberg Wines, South Australia,
75cl
199,20
149,40 Dom. Shandon, Victoria,
41953 Palandri Cabernet Sauvignon
75cl
199,90
149,90 Palandri Wines, Margaret River,
50438 Riddoch Cabernet Shiraz 2001
33235 Yalumba Cabernet Shiraz 1998
50125 Lindemans Reserve Shiraz 2002
75cl
75cl
75cl
199,90
199,90
203,90
149,90 Riddoch, Coonawarra, (Robert Prizelius AS)
149,90 Yalumba Winery, Barossa Valley, (Vinarius AS)
152,90 Southcorp Wines, South Australia,
50123 Lindemans Reserve Cabernet
Sauvignon 2002
48593 Sero Merlot Sangiovese 2005
20802 Ninth Island Pinot Noir 2004
75cl
206,00
154,50 Southcorp Wines, South Australia,
75cl
75cl
206,70
208,70
155,00 De Bortoli, Victoria, (Wine Tailor AS)
156,50 Piper Brooks Vineyard, Tasmania,
33234 Yalumba Bush Vine Grenache 1997
44964 Penfolds Thomas Hyland Cabernet
Sauvignon 2003
32702 Peter Lehmann Clancy’s Red 2002
75cl
75cl
212,00
213,20
159,00 Yalumba Winery, (Vinarius AS)
159,90 Penfolds, South Australia, (Amundsen AS)
75cl
213,20
159,90 Peter Lehmann, Barossa Valley,
13977 Richmond Grove Shiraz 2000/2001
75cl
213,30
160,00 Richmond Grove Wines, Barossa Valley,
(Stenberg & Blom AS)
NY
NY
(Arvid Nordquist Norge AS)
(Vinordia AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Haugen-Gruppen AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(World Wines AS)
(World Wines AS)
(World Wines AS)
(Brand Partners AS)
(Bibendum AS)
(World Wines AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Best Cellars AS)
(Haugen-Gruppen AS)
NY
(Haugen-Gruppen AS)
(Maxxium Norge AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Brand Partners AS)
|
9
RØDVIN
AUSTRALIA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 8 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
AUSTRALIA
literpris salgspris
44910 Zema Cluny 2001
75cl
219,50
164,60 Zema Estate, Coonawarra,
14491 Abbey Vale Merlot 1999
75cl
221,70
166,30 Abbey Vale Vineyard, Margaret River,
55561 Amberley Cabernet Sauvignon Merlot
2004
30179 Angove’s Sarnia Farm Cabernet
Sauvignon 1998/2000
44458 Cape Mentelle Cabernet Merlot
Trinders 2003
44911 Zema Cabernet Sauvignon 2003
75cl
222,90
167,20 Amberley, Margaret River, (Haugen-Gruppen AS)
75cl
225,20
168,90 Angove’s, (Amka Saga AS)
75cl
225,20
168,90 Cape Mentelle, Margaret River,
75cl
225,70
169,30 Zema Estate, Coonawarra,
48453 Red Bucket Cabernet Shiraz 2004
75cl
225,90
169,40 Longview Vineyard, South Australia,
45424 Jacob’s Creek Shiraz Reserve 1999
75cl
226,00
169,50 Orlando Wines, South Australia,
48449 The Ripper Shiraz 2004
34546 Tahbilk Shiraz 2001
47169 Wolf Blass Gold Label Shiraz 2001
75cl
75cl
75cl
226,50
229,20
233,30
169,90 Hope Est., Western Australia, (Servco AS)
171,90 Tahbilk, Victoria, (Maxxium Norge AS)
175,00 Wolf Blass Wines, South Eastern Australia,
43692 Goundry Shiraz Reserve 2001
75cl
234,70
176,00 Goundry Wines, Western Australia,
7580 Tahbilk Cabernet Sauvignon 2001
75cl
236,10
177,10 Australian Vineyard, Victoria,
44174 d’Arenberg The Laughing Magpie 2004 75cl
239,60
179,70 d’Arenberg Wines, McLaren Vale,
31161 Wolf Blass President’s Selection
Shiraz 2002
31160 Wolf Blass President’s Selection
Cabernet Sauvignon 2002
15121 Oddfellows Shiraz 2001
47569 Jacob’s Creek Reserve Cabernet
Sauvignon 2001
32852 Rosemount GSM 2001
20188 Rosemount Show Reserve Cabernet
Sauvignon 2001
32851 Rosemount Traditional 2000
46317 Vasse Felix Cabernet Sauvignon
Merlot 2000
33238 Yalumba The Menzies Cabernet
Sauvignon 1996
33239 Yalumba The Signature Cabernet
Shiraz 1995
45861 Yalumba The Signature 1994
46425 Yalumba The Signature 1996
44461 Cape Mentelle Shiraz 2002
75cl
239,90
179,90 Wolf Blass Wines, South Australia,
75cl
246,50
184,90 Wolf Blass Wines, South Australia,
75cl
75cl
263,30
264,00
197,50 Oddfellows Wines, Langhorne Creek, (Gavin AS)
198,00 Orlando Wines, (Brand Partners AS)
75cl
75cl
265,30
265,30
199,00 Rosemount Est., McLaren Vale, (World Wines AS)
199,00 Rosemount Est., Coonawarra, (World Wines AS)
75cl
75cl
265,30
265,30
199,00 Rosemount Est., McLaren Vale, (World Wines AS)
199,00 Vasse Felix, Margaret River, (Vinarius AS)
75cl
265,30
199,00 Yalumba Winery, Coonawarra, (Vinarius AS)
75cl
265,30
199,00 Yalumba Winery, Barossa Valley, (Vinarius AS)
75cl
75cl
75cl
265,30
265,30
266,50
199,00 Yalumba Winery, Coonawarra, (Vinarius AS)
199,00 Yalumba Winery, Coonawarra, (Vinarius AS)
199,90 Cape Mentelle, Margaret River,
55245 The Holy Trinity Grenache Shiraz
Mourvèdre 2002
44394 The Islander Bark Hut Road 2004
75cl
266,50
199,90 Grant Burge, Barossa, (Fondberg AS)
75cl
266,50
199,90 The Islander Estate Vineyard, South Australia,
44259 Treehouse Shiraz 2002
48605 Ainsworth & Snelson Barossa Shiraz
2003
48603 Ainsworth & Snelson Coonawarra
Cabernet Sauvignon 2003
75cl
75cl
279,60
293,20
209,70 Salitage Wines, Western Australia, (Servco AS)
219,90 Ainswoerth & Snelson, Victoria, (Servco AS)
75cl
293,20
219,90 Ainswoerth & Snelson, Coonawarra, (Servco AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Gavin AS)
NY
(Moët Hennessy Norge AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Servco AS)
(Brand Partners AS)
(Bibendum AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Maxxium Norge AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Bibendum AS)
(Bibendum AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Bibendum AS)
NY
NY
10
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 9 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
39552 Penfolds BIN 28 Kalimna Shiraz
2002/2003
44395 The Islander Old Rowley Grenache
2004
48599 Pennyfield Basket Pressed Merlot
2003
44256 Fonty’s Pool Pinot Noir 2002
75cl
293,20
219,90 Penfolds, South Australia, (Amundsen AS)
75cl
293,20
219,90 The Islander Estate Vineyard, South Australia,
75cl
306,50
229,90 Pennyfield Wines, Riverland, (Servco AS)
75cl
319,90
239,90 Fonty’s Pool Wines, Western Australia,
44371 Mafeking Shiraz 2003
48454 Olssen Shiraz 2003
75cl
75cl
319,90
319,90
239,90 Grampians Estate, Victoria, (Servco AS)
239,90 Olssens of Watervale, Clare Valley,
48598 Pennyfield Basket Pressed Petit
Verdot 2003
46316 Vasse Felix Shiraz 2000
44937 De Bortoli Yarra Valley Shiraz
Viognier 2003
48458 Mount Canobolas Shiraz 2003
46326 Jim Berry The McCrae Wood Shiraz
1998
39550 Penfolds BIN 407 Cabernet
Sauvignon 2002
44263 Picardy Shiraz 2004
44260 Salitage Pemberton 1999
44261 Salitage Pinot Noir 2001
48601 Picardy Merlot Cabernet Suvignon
Cabernet Franc 2004
48602 Picardy Pinot Noir 2003
48451 Devils Elbow Cabernet Sauvignon
2004
37648 Lindemans St. George Cabernet
Sauvignon 1996
55003 Patricia Shiraz 2002
75cl
319,90
239,90 Pennyfield Wines, Riverland, (Servco AS)
75cl
75cl
332,00
333,20
249,00 Vasse Felix, Margaret River, (Vinarius AS)
249,90 De Bortoli, Victoria, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
338,50
345,30
253,90 D’aquino Group, New South Wales, (Servco AS)
259,00 Jim Berry Wines, Clare Valley, (Vinarius AS)
75cl
346,50
259,90 Penfolds, South Australia, (Amundsen AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
346,50
346,50
346,50
346,80
259,90
259,90
259,90
260,10
75cl
75cl
346,80
373,20
260,10 Picardy Wines, Western Australia, (Servco AS)
279,90 Longview Vineyard, South Australia,
75cl
385,30
289,00 Lindemans Wines, Coonawarra,
75cl
394,70
296,00 Brown Brothers, Victoria,
40319 Mountain Blue 1998
44460 Cape Mentelle Cabernet Sauvignon
2000
48455 Bass Hill Mataro 2004
75cl
75cl
398,70
399,70
299,00 Rosemount Est., Mudgee, (World Wines AS)
299,80 Cape Mentelle, Margaret River,
75cl
399,90
299,90 Olssens of Watervale, Clare Valley,
7722 Lindemans Limestone Shiraz
Cabernet Sauvignon 1997
7723 Lindemans Pyrus 1998
48563 Jacob’s Creek St. Hugo Cabernet
Sauvignon 2003
47545 Keyneton Estate Shiraz Cabernet
Merlot 2000
42000 Peter Lehmann Stonewell Shiraz 1997
48448 Virgin Hills 2002
31959 Balmoral Syrah 1999/2000
50440 Katnook Prodigy 2000
75cl
399,90
299,90 Southcorp Wines, Coonawarra,
75cl
75cl
400,40
453,30
300,30 Southcorp Wines, (Haugen-Gruppen AS)
340,00 Orlando Wines, Coonawarra, (Brand Partners AS)
75cl
462,70
347,00 C.A. Henschke, South Australia, (Vinarius AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
492,00
493,20
505,30
532,00
369,00
369,90
379,00
399,00
13631 Eileen Hardy Shiraz 1995
47171 Wolf Blass Platinum Label Cabernet
Sauvignon 2000
47170 Wolf Blass Platinum Label Shiraz
2001
47167 Wolf Blass Black Label 1999
75cl
75cl
533,20
572,00
399,90
429,00
75cl
572,00
429,00
75cl
620,00
465,00
(Bibendum AS)
(Servco AS)
(Servco AS)
NY
NY
NY
Picardy Wines, Western Australia, (Servco AS)
Salitage Wines, Western Australia, (Servco AS)
Salitage Wines, Western Australia, (Servco AS)
Picardy Wines, Western Australia, (Servco AS)
(Servco AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Servco AS)
NY
(Haugen-Gruppen AS)
Barossa Valley, (Stenberg & Blom AS)
Hope Est., Victoria, (Servco AS)
Rosemount Est., McLaren Vale, (World Wines AS)
Katnook Est., Coonawarra,
(Robert Prizelius AS)
BRL Hardy, McLaren Vale-Padthaway, (Strøm AS)
Wolf Blass Wines, South Eastern Australia,
(Bibendum AS)
Wolf Blass Wines, South Eastern Australia,
(Bibendum AS)
Wolf Blass Wines, South Eastern Australia,
(Bibendum AS)
|
11
RØDVIN
AUSTRALIA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 10 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
AUSTRALIA
literpris salgspris
48562 Jacob’s Creek Johann Shiraz
75cl 640,00 480,00
Cabernet 2001
47598 Penfolds St. Henri Shiraz 1998
75cl 666,50 499,90
44372 Yabby Lake Pinot Noir 2004
75cl 666,50 499,90
47814 Penfolds Magill Estate Shiraz 2001
75cl 700,00 525,00
41375 E & E Black Pepper Shiraz 1998
75cl 733,20 549,90
41374 Eileen Hardy Shiraz 1998
75cl 733,20 549,90
44506 Houghton Jack Mann 1999
75cl 733,20 549,90
44352 Penfolds RWT Barossa Valley Shiraz
75cl 733,30 550,00
2003
47552 Cyril Henschke Cabernet Sauvignon
75cl 816,00 612,00
1998
48457 Grampians Streeton Reserve Shiraz
75cl 866,50 649,90
2004
44346 Penfolds Grange 2001
75cl 1 600,00 1 200,00
BULGARIA
43360 Blueridge Merlot & Mavrud 2003
75cl 100,00
75,00
20805 Suhindol Estate Merlot & Gamza 2004 75cl 100,70
75,50
20804 Boyar Black Sea Cabernet Sauvignon
75cl 106,50
79,90
2004
20870 Menada Melnik 2004
75cl 106,50
79,90
13661 Tsar Assén Mavrud 2004
75cl 106,50
79,90
14150 Ch. Aida Stambolovo Merlot 2003
75cl 106,80
80,10
37633 Boris Cabernet Sauvignon Pamid
300cl 109,10 327,20
1796 Sophia Cabernet Sauvignon 2002/2004 50cl 118,80
59,40
10003 Assenovgrad Mavrud 1994
75cl 112,70
84,50
11668 Sakar Merlot 1994
75cl 114,40
85,80
14501 Ch. Aida Haskovo Merlot Reserve
75cl 116,70
87,50
2003
13905 Erigone Mavrud 2003
75cl 117,20
87,90
NY
2968
20810
48565
11840
14817
13016
Orlando Wines, South Australia,
(Brand Partners AS)
Penfolds, South Australia, (Amundsen AS)
Yabby Lake, Victoria, (Servco AS)
Penfolds, South Australia, (Amundsen AS)
BRL Hardy, Barossa Valley, (Strøm AS)
BRL Hardy, South Australia, (Strøm AS)
BRL Hardy, Western Australia, (Strøm AS)
Penfolds, Barossa Valley, (Amundsen AS)
C.A. Henschke, South Australia, (Vinarius AS)
Grampians Est., Victoria, (Servco AS)
Penfolds, Barossa Valley, (Amundsen AS)
Dom. Boyar, Thracian Valley, (Modern Wines AS)
Lovico Lazari, Suhindol, (Gavin AS)
Dom. Boyar, Black Sea, (Modern Wines AS)
Dom. Menada, (Amundsen AS)
Vinzavod, Assenovgrad, (Amundsen AS)
Stambolovo Winery, Stambolovo, (Strag AS)
Vinex Slavyantsi, Slavyantsi, (Strag AS)
Dom. Menada, Thracian Valley, (Eurowine AS)
Vinzavod Assenovgrad, Assenovgrad, (Strag AS)
Vinprom Haskovo, Sakar, (Strag AS)
Haskovo Winery, Haskovo, (Strag AS)
Brestowitza Winery, Thracian Valley,
(Strøm AS)
Dom. Boyar, (Modern Wines AS)
Vini Sliven, Thracian Valley, (Strøm AS)
Damianitza Winery, (Brand Partners AS)
Vinprom Haskovo, Haskovo, (Strag AS)
Vinzavod Assenovgrad, (Strag AS)
Vinprom Haskovo, Haskovo, (Strag AS)
Boyar Cabernet Sauvignon 2000
Tuida Selection Mavrud 2003
NY
No Man’s Land 2004
Ch. Aida Merlot 2000
Charm Cabernet Sauvignon
Chateau Aida Cabernet Sauvignon
1996
11838 Assenovgrad Mavrud Special Reserve
1995
CANADA
50225 Mission Hill Cabernet Merlot 2001
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
118,70
119,90
130,70
131,50
131,60
131,70
89,00
89,90
98,00
98,60
98,70
98,80
75cl
133,10
99,80 Vinzavod Assenovgrad, Assenovgrad, (Strag AS)
75cl
205,50
154,10 Mission Hill Family Est., Okanagen Valley,
42130 Mission Hill Pinot Noir Reserve
2001/2003
CHILE
43247 Santa Helena Gran Vino Merlot
75cl
226,40
169,80 Mission Hill Family Est., Okanagen Valley,
(Amka Saga AS)
(Amka Saga AS)
300cl
93,00
279,00 Viña Santa Helena, Central Valley,
42436 Isla Negra Cabernet
300cl
Sauvignon/Merlot 2005
42195 San Elias Carmenère 2003
300cl
42182 Concha y Toro Cabernet Sauvignon
300cl
2005
41461 Mondo Cabernet Sauvignon Carmenère300cl
2003/2004
50328 Santa Carolina Cabernet Sauvignon
300cl
2004
96,70
290,00 Viña Cono Sur, Central Valley,
99,00
99,80
296,90 Alberto Siegel, (Woodhouse)
299,50 Concha y Toro, Central Valley,
(Fondberg AS)
12
|
(Cork Wines & Spirits AS)
(Brand Partners AS)
100,00
299,90 Bod. Santo Domingo, Colchagua, (Vectura AS)
100,00
299,90 Viña Santa Carolina, Central Valley,
(Haugen-Gruppen AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 11 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
NY
55133 Castillo del Condor Cabernet
300cl
Sauvignon Carmenere
15383 Caliboro Merlot 2006
75cl
41929 La Vida Merlot 2004
300cl
55391 3 to go by Odfjell
300cl
10154 Carta Vieja Carmenere 2005
75cl
1019 Concha y Toro Cabernet Sauvignon
37,5cl
2005
2953 Gato Negro Cabernet Sauvignon 2005 37,5cl
25cl
150cl
10034 Luna
300cl
14337 Santa Helena Merlot 2004
75cl
40108 Viña Maipo Cabernet Sauvignon
75cl
2002/2005
55232 Vitis Ecologica Carmenère Cabernet 300cl
Sauvignon
15024 Segú Merlot 2004/2005
75cl
43530 Santa Carolina Carmenère 2003
300cl
100,50
301,60 Oposit Wine & Spirit, (B&K International AS)
102,70
103,30
106,40
106,40
127,70
77,00
309,90
319,10
79,80
47,90
127,70
159,60
106,60
90,00
106,50
106,50
39,90
159,90
269,90 Arcus, (Arcus)
79,90 Vinos de Chile, Central Valley, (Fondberg AS)
79,90 Viña Maipo, Central Valley,
106,60
319,90 Arcus, Maipo, (Arcus)
107,30
109,30
80,50 Viña Segú, Maule, (Vectura AS)
328,00 Viña Santa Carolina, Central Valley,
300cl
75cl
110,00
110,00
329,90 Viña San Pedro, Central Valley, (Amundsen AS)
82,50 Viña Santa Inés, Central Valley,
300cl
75cl
113,00
112,00
339,10
84,00 Viña San Esteban, Aconcagua, (Vectura AS)
112,50
113,20
113,20
225,00 Odfjell Vineyards, (Vinordia AS)
84,90 Viña San Pedro, Lontue, (Amundsen AS)
84,90 Viña la Rosa, Cachapoal Valley, (Vectura AS)
Viña Segu, Maule, (Vectura AS)
Arcus, Rapel, (Arcus)
Odfjell Vineyards, (Vinordia AS)
Viña Carta Vieja, Colchagua, (Eurowine AS)
Concha y Toro, Central Valley,
(Brand Partners AS)
47,90 Viña San Pedro, Lontue, (Amundsen AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Haugen-Gruppen AS)
NY
46144 35 South Syrah
55349 Santa Inés Reserva Cabernet
Carmenère 2004
(Robert Prizelius AS)
20730 Rio Alto Cabernet Sauvignon
Reserva 2004/2005
43978 2 to go by Odfjell
200cl
32331 GatoNegro Merlot 2005
75cl
13167 La Palma Cabernet Sauvignon Merlot 75cl
2005
13694 La Palma Malbec 2005
75cl
13355 La Palma Merlot 2005
75cl
6612 La Vida Cabernet Sauvignon
75cl
43522 Veo Cabernet Merlot 2003/2004
75cl
113,20
113,20
113,20
113,20
84,90
84,90
84,90
84,90
75cl
113,20
84,90
50244 Santa Helena Carmenère 2003
300cl
14825 Santa Inés Carménère 2004
75cl
31018 Sunrise Cabernet Sauvignon
75cl
2004/2005
6614 Canepa Estate Cabernet Sauvignon 37,5cl
2005
55148 Canepa Winemaker’s Selection Syrah 75cl
43505 Rothschild Mapu Cabernet Sauvignon 75cl
Carmenère 2005
681
Undurraga Cabernet Sauvignon 2005 75cl
37,5cl
150cl
33765 Rojo Cabernet Sauvignon 2004
75cl
55399 Veo Grande Merlot Malbec 2005
75cl
113,30
118,70
118,70
339,90
89,00
89,00
143,70
53,90
119,90
119,90
89,90 Viña Canepa, Colchagua, (Arcus)
89,90 Baron Philippe de Rothschild, Central Valley,
119,90
143,70
119,90
120,00
119,90
89,90
53,90
179,90
90,00
89,90
15296
20126
13119
13512
122,00
126,30
126,50
127,90
91,50
94,70
94,90
95,90
43521 Veo Carménère 2003/2004
NY
Viu Manent Merlot 2005
Casa Silva Collection Syrah 2001
Tarapacá Cabernet Sauvignon 2002
La Palma Cabernet Sauvignon
2004/2005
75cl
75cl
75cl
75cl
Viña la Rosa, Cachapoal Valley, (Vectura AS)
Viña la Rosa, Cachapoal Valley, (Vectura AS)
Arcus, (Arcus)
Viñ. Errazuriz Ovalle, Colchagua,
(Best Cellars AS)
Viñ. Errazuriz Ovalle, Colchagua,
(Best Cellars AS)
Vinos de Chile, Colchagua, (Fondberg AS)
Viña Santa Inés, Maipo, (Robert Prizelius AS)
Concha y Toro, Central Valley,
(Brand Partners AS)
José Canepa, Maipo, (Arcus)
(Best Cellars AS)
Viña Undurraga, Colchagua,
(Stenberg & Blom AS)
Odfjell Vineyards, Maipo, (Vinordia AS)
Errazuriz Ovalle Vineyards, Colchagua,
(Best Cellars AS)
Viu Manent, Colchagua, (Vinarius AS)
Viña Casa Silva, Colchagua, (Vectura AS)
Viña Tarapacá, Maipo, (Bibendum AS)
Viña la Rosa, Rapel, (Vectura AS)
|
13
RØDVIN
CHILE
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 12 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
CHILE
literpris salgspris
42584 San Elias Syrah 2002
30134 Santa Carolina Merlot 2004
75cl
75cl
128,00
128,00
96,00 Alberto Siegel, Colchagua, (Woodhouse)
96,00 Viña Santa Carolina, San Fernando,
42134
42135
42194
13511
75cl
75cl
75cl
75cl
130,70
130,70
130,70
132,00
98,00
98,00
98,00
99,00
42136 Crucero Shiraz 2003
43033 Cono Sur Cabernet Sauvignon 2003
75cl
75cl
132,50
132,90
2718 Santa Rita 120 Cabernet Sauvignon
2004
75cl
133,10
37,5cl
42129 Santa Rita 120 Carmenère 2004
75cl
7059 Carmen Cabernet Sauvignon 2004
75cl
40518 Casa Silva Collection Cabernet
75cl
Sauvignon 2005
2605 Casillero del Diablo Cabernet
37,5cl
Sauvignon 2005
150cl
10054 Ch. Los Boldos Cabernet Sauvignon
75cl
2003
46999 Emiliana Merlot 2003
75cl
46998 Emiliana Syrah 2003
75cl
40281 MontGras Carmenère Reserva 2000
75cl
44568 MontGras Merlot Estate 2005
75cl
169,90
133,10
133,20
133,20
133,20
133,20
133,20
133,20
99,90
99,90
99,90
99,90
2716 Santa Carolina Cabernet Sauvignon
150cl
Reserva 2003
5768 Santa Digna Cabernet Sauvignon 2004 75cl
42036 Santa Digna Merlot 2005
75cl
43000 Viña Maipo Cabernet Sauvignon
75cl
Reserva 2005
41312 35 South Carmenère 2005
75cl
34387 Armador Cabernet Sauvignon 2004
75cl
13116 Millaman Cabernet Sauvignon Malbec 75cl
2004
45992 Errazuriz Syrah Cabernet Sauvignon
75cl
2000
10153 Ravanal Carmenere 2005
75cl
13165 Tocornal Cabernet Sauvignon
75cl
Reserve 2005
50235 Caliterra Carmenère 2003
75cl
44975 Casillero del Diablo Carmenere 2005 75cl
137,00
205,50
133,20
133,20
133,20
99,90
99,90
99,90
133,20
133,30
137,20
99,90
100,00
102,90
139,90
104,90 Viña Errazuriz, Maule, (Bibendum AS)
139,90
140,00
104,90 Viña Ravanal, Colchagua, (World Wines AS)
105,00 Viña Cono Sur, Maipo,
142,70
142,70
107,00 Viña Caliterra, Central Valley, (Vinordia AS)
107,00 Concha y Toro, Rapel Valley,
75cl
142,70
107,00 Concha y Toro, Central Valley,
55161 Canepa Oak Aged Cabernet Syrah 2005 75cl
15225 Aresti Carménère 2004
75cl
143,50
144,00
107,60 Viña Canepa, Colchagua, (Arcus)
108,00 Aresti Chile Wine, Curicó,
55244 Santa Helena Cabernet Sauvignon
Reserva 2005
48465 Smak Santa Conchita Cabernet
Sauvignon
14262 Santa Carolina Merlot Reservado
2001
75cl
145,30
109,00 Vinos de Chile, Colchagua, (Fondberg AS)
75cl
145,30
109,00 Vingaver AS, Central Valley, (Vingaver AS)
75cl
146,00
109,50 Viña Santa Carolina, Colchagua,
Crucero Cabernet Sauvignon 2003
Crucero Carménère 2004
Crucero Merlot 2004
Carmen Merlot 2004
157,30
126,00
133,20
(Haugen-Gruppen AS)
Alberto Siegel, Colchagua, (Servco
Alberto Siegel, Colchagua, (Servco
Alberto Siegel, Colchagua, (Servco
Carmen Vineyards, Central Valley,
(Brand Partners AS)
99,40 Alberto Siegel, Colchagua, (Servco
99,70 Viña Cono Sur, Colchagua,
(Multibrands Norge AS)
99,80 Viña Santa Rita, Central Valley,
(Amka Saga AS)
AS)
AS)
AS)
AS)
63,70
99,80 Viña Santa Rita, Rapel, (Amka Saga AS)
99,90 Carmen Vineyards, (Brand Partners AS)
99,90 Viña Casa Silva, Colchagua, (Vectura AS)
59,00 Concha y Toro, Maipo, (Brand Partners AS)
189,00
99,90 Viña Santa Amalia, Requinoa, (Bibendum AS)
Viñedos Emiliana, Rapel Valley, (Strøm AS)
Viñedos Emiliana, Rapel Valley, (Strøm AS)
Viña MontGras, Colchagua, (Vinarius AS)
Viña MontGras, Colchagua,
(Best Buys International AS)
Viña Santa Carolina, Colchagua,
(Haugen-Gruppen AS)
Miguel Torres, Curicó, (Ekjord AS)
Miguel Torres, Curicó, (Ekjord AS)
Viña Maipo, Central Valley,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Viña San Pedro, Curicó, (Amundsen AS)
Odfjell Vineyards, Maipo, (Vinordia AS)
Hac. el Condor, Curicó, (World Wines AS)
(Cork Wines & Spirits AS)
(Brand Partners AS)
44032 Casillero del Diablo Syrah 2005
(Brand Partners AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
NY
14
|
(Haugen-Gruppen AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 13 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
11780 Castillo de Molina Cabernet
Sauvignon Reserva 2004
44567 MontGras Carmenère Reserva 2005
75cl
146,50
109,90 Viña San Pedro, Lontue, (Amundsen AS)
75cl
146,50
109,90 Viña MontGras, Colchagua,
13118 Santa Rita 120 Merlot 2003/2004
13097 Isla Negra Merlot Reserve 2005
75cl
75cl
146,50
146,70
109,90 Viña Santa Rita, Maipo, (Amka Saga AS)
110,00 Viña Cono Sur, Rapel,
41724 Santa Carolina Carmenère Reservado 75cl
2001
34219 Armador Carmenere 2004
75cl
13098 Los Vascos Cabernet Sauvignon 2003 75cl
43667 Armador Syrah 2004
75cl
44581 Botalcura El Delirio Syrah Malbec
75cl
2004
31859 Errazuriz Merlot 2000/2001
75cl
45076 Punto Niño Reserva Carmenere 2004 75cl
44561 Tabalí Reserva Shiraz 2003/2004
75cl
7150 Santa Monica Merlot 1997
75cl
42253 Canepa Syrah Private Reserve 2001
75cl
42948 Santa Inés Carménère Reserva 2003 75cl
43217 Trio 2003
75cl
7860 Santa Carolina Cabernet Sauvignon 37,5cl
Reserve
11964 Carta Vieja Cabernet Sauvignon
75cl
Reservado 1998
14303 Morning Star Merlot 1998
75cl
3260 Antiguas Reservas Cabernet
75cl
Sauvignon 2001
44416 Montes Pinot Noir 2005
75cl
44569 MontGras Quatro Reserva 2005
75cl
147,30
110,50 Viña Santa Carolina, Rapel Valley,
153,30
154,40
157,30
159,90
115,00
115,80
118,00
119,90
159,90
159,90
159,90
160,00
161,30
165,30
166,70
168,00
119,90
119,90
119,90
120,00
121,00
124,00
125,00
63,00
(Best Buys International AS)
(Cork Wines & Spirits AS)
(Haugen-Gruppen AS)
Odfjell Vineyards, Maipo, (Vinordia AS)
Viña los Vascos, Colchagua, (Vinordia AS)
Odfjell Vineyards, Colchagua, (Vinordia AS)
Botalcura, Central Valley, (Podium Wines AS)
170,40
Viña Errazuriz, Curicó, (Bibendum AS)
Viña Falenia, Rapel Valley, (Strøm AS)
Viña Tabalí, Limarí, (Amundsen AS)
Viña Santa Monica, Rapel Valley, (Gavin AS)
José Canepa, Colchagua, (Arcus)
Viña Santa Inés, Maipo, (Robert Prizelius AS)
Concha y Toro, Maipo, (Brand Partners AS)
Viña Santa Carolina, Maipo,
(Haugen-Gruppen AS)
127,80 Viña Carta Vieja, Maule, (Gavin AS)
171,60
173,20
128,70 Morning Star, Rapel, (Gavin AS)
129,90 Cousiño-Macul, Maipo, (Haugen-Gruppen AS)
173,20
173,20
129,90 Montes, Casablanca, (Vinetum AS)
129,90 Viña MontGras, Colchagua,
(Best Buys International AS)
6523 Santa Rita Cabernet Sauvignon
Reserva 2003/2004
40228 Santa Rita Carmenere Reserva 2004
42855 Viña la Rosa La Capitana Carménère
2003
42853 Viña la Rosa La Capitana Merlot
2003
7152 Santa Monica Cabernet Sauvignon
1997/1998
34244 Canepa Carmenere Private Reserve
2000
43556 Caliterra Cabernet Sauvignon
Reserva 2003
33769 Escudo Rojo 2002
75cl
173,20
129,90 Viña Santa Rita, Maipo, (Amka Saga AS)
75cl
75cl
173,20
173,20
129,90 Viña Santa Rita, Maipo, (Amka Saga AS)
129,90 Viña la Rosa, Rapel, (Vectura AS)
75cl
173,20
129,90 Viña la Rosa, Rapel, (Vectura AS)
75cl
173,90
130,40 Viña Santa Monica, Rancagua, (Gavin AS)
75cl
174,70
131,00 Viña Canepa, Colchagua, (Arcus)
75cl
176,90
132,70 Viña Caliterra, Colchagua, (Vinordia AS)
75cl
180,00
135,00 Baron Philippe de Rothschild, Central Valley,
2259 Finisimo Cabernet Sauvignon 2001
55163 Canepa Tempranillo Reserve 2004
40520 Casa Silva Reserva Cabernet
Sauvignon 2002
34404 Millaman Reserva Zinfandel 2002
44560 Tabalí Reserva Especial 2004
32854 Pinot Noir 1998
42104 Colina Negra Cabernet Sauvignon
2001
43550 Vernus Blend 2002
75cl
75cl
75cl
181,30
181,60
186,50
136,00 José Canepa, Maipo, (Arcus)
136,20 Viña Canepa, Colchagua, (Arcus)
139,90 Viña Casa Silva, Colchagua, (Vectura AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
196,00
199,90
206,80
213,20
147,00
149,90
155,10
159,90
75cl
213,20
159,90 Viña Santa Helena, Colchagua, (Fondberg AS)
(Best Cellars AS)
Hac. el Condor, Curicó, (World Wines AS)
Viña Tabalí, Limarí, (Amundsen AS)
Viña Gracia, Bío-Bío Valley, (Palmer & Co AS)
Michel Laroche & Jorge Coderch, (Strøm AS)
|
15
RØDVIN
CHILE
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 14 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
CHILE
literpris salgspris
42856 Viña la Rosa Don Reca Merlot
75cl
Cabernet Sauvignon 2003
42854 Viña la Rosa Don Reca Merlot 2003
75cl
32493 Marques de Casa Concha Cabernet
75cl
Sauvignon 2004
43823 Santa Carolina Reserva de Familia
75cl
Cabernet Sauvignon 2003
42210 Casa Lapostolle Merlot 2004
75cl
15274 Cousiño-Macul Merlot Reserva 2004
75cl
44792 Haras Character Cabernet Sauvignon
75cl
2002
50044 Orzada Cabernet Sauvignon 2003
75cl
34304 Orzada Carignan 2002
75cl
44415 Montes Alpha Syrah 2004
75cl
2429 Medalla Real Cabernet Sauvignon
75cl
2003
150cl
43140 Torres Cordillera 2000
75cl
55162 Genovino 2003
75cl
32477 Carmen Cabernet Sauvignon Reserve 75cl
1998
35762 Finis Terrae 1996
75cl
34487 Aliara 2001
75cl
43218 Terrunyo 2002
75cl
213,20
159,90 Viña la Rosa, Rapel, (Vectura AS)
213,20
217,30
159,90 Viña la Rosa, Rapel, (Vectura AS)
163,00 Concha y Toro, Maipo, (Brand Partners AS)
224,70
168,50 Viña Santa Carolina, Maipo,
225,30
226,50
226,50
169,00 Casa Lapostolle, Rapel, (Best Cellars AS)
169,90 Cousiño-Macul, Maipo, (Haugen-Gruppen AS)
169,90 Viña Haras de Pirque, Maipo, (Strøm AS)
233,30
236,00
238,70
239,70
173,20
244,80
246,10
249,30
175,00
177,00
179,00
179,80
259,80
183,60
184,60
187,00
259,30
260,00
264,00
194,50 Cousiño-Macul, Maipo, (Haugen-Gruppen AS)
195,00 Odfjell Vineyards, Maipo, (Vinordia AS)
198,00 Concha y Toro, Cachapoal Valley,
7888 Manso de Velasco 2001
43549 Notas D Guarda Carmenère 2002
42209 Casa Lapostolle Cuvée Alexandre
Cabernet Sauvignon 1999
44791 Haras Elegance Cabernet Sauvignon
2001
55149 Magnificum 1999
43248 Don 2002
13650 Don Melchor 1997
30696 Casa Real 1998
45110 Don Maximano 1998
75cl
75cl
75cl
296,70
300,00
319,90
222,50 Miguel Torres, (Ekjord AS)
225,00 Viña Santa Helena, Colchagua, (Fondberg AS)
239,90 Casa Lapostolle, Rapel, (Best Cellars AS)
75cl
319,90
239,90 Viña Haras de Pirque, Maipo, (Strøm AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
348,00
398,70
424,00
526,10
598,70
261,00
299,00
318,00
394,60
449,00
75cl
612,00
Viña Canepa, Colchagua, (Arcus)
Viña Santa Helena, Colchagua, (Fondberg AS)
Concha y Toro, Maipo, (Brand Partners AS)
Viña Santa Rita, Maipo, (Amka Saga AS)
Viña Errazuriz, Aconcagua Valley,
(Bibendum AS)
459,00 Casa Lapostolle, Colchagua, (Best Cellars AS)
75cl
75cl
75cl
37,5cl
25cl
150cl
75cl
300cl
300cl
300cl
104,00
106,50
119,30
143,70
160,00
128,30
123,10
123,20
125,20
126,60
78,00
79,90
89,50
53,90
40,00
192,50
92,30
369,60
375,70
379,90
300cl
75cl
128,10
132,00
384,20
99,00
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
133,20
99,90
99,90
99,90
(Haugen-Gruppen AS)
Odfjell Vineyards, Maipo, (Vinordia AS)
Odfjell Vineyards, Maule, (Vinordia AS)
Montes, Colchagua, (Vinetum AS)
Viña Santa Rita, Maipo, (Amka Saga AS)
Miguel Torres, Curicó, (Ekjord AS)
Viña Canepa, Colchagua, (Arcus)
Carmen Vineyards, Maipo, (Brand Partners AS)
(Brand Partners AS)
42208 Clos Apalta 2003
FRANKRIKE
BORDEAUX
NY 10421 Milfort 2005
14978 Ch. le Puy la Laforest 2003
20873 La Perle de Cristal 2004
12027 Le Cardinal 2005
45053
48099
43710
43613
Premius Merlot-Cabernet 2003
L de Mercier
Mini Fût Cabernet Sauvignon Merlot
Ch. Le Grand Housteau 2004
42121 Sursum Médoc 2000
31598 Ch. Jalousie-Beaulieu 2002
44895 Ch. Bonnet 2004
44624 Ch. Haut-Baraillot 2003
14921 Ch. Le Grand Housteau 2004/2005
16
|
Albert Duverger, (Fondberg AS)
(Vinhuset NoFra AS)
Ch. Mayne Barreau, (Maxxium Norge AS)
Dourthe Frères, (Engelstad Vin og Brennevin)
Yvon Mau, (Robert Prizelius AS)
Ph. Chety, Côtes de Bourg, (Danvik Vin AS)
Producta Vign., (Strag AS)
Premières Côtes de Bordeaux,
(Vinhuset NoFra AS)
Cave de Vinification, Listrac, (Vectura AS)
Ch. Jalousie Beaulieu, Bordeaux Supérieur,
(Kjellermesteren AS)
André Lurton, Entre-Deux-Mers, (Bibendum AS)
Vign. Dufourg, (Wine Tailor AS)
Premières Côtes de Bordeaux,
(Vinhuset NoFra AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 15 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
20229 Ch. les Mauvillains 2001
75cl
133,20
99,90 Premières Côtes de Blaye,
42634 La Réserve de Nicolas 2002
75cl
133,20
99,90 Ch. Laduc, Bordeaux Supérieur,
20089
30603
40924
31466
75cl
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
134,40
134,70
99,90
99,90
100,80
101,00
75cl
75cl
75cl
75cl
300cl
136,00
136,00
138,50
139,20
139,80
102,00
102,00
103,90
104,40
419,50
75cl
37,5cl
150cl
75cl
75cl
75cl
139,90
167,70
149,90
140,70
141,60
142,70
104,90
62,90
224,90
105,50
106,20
107,00
15319 Ch. Morton 2001/2003
75cl
145,30
109,00
40510 Cordier Collection Privée 2000
45858 Les Trois Colonnes 2000
47729 Ch. Causse Rouge 2004
75cl
75cl
75cl
145,90
146,50
148,00
109,40
109,90
111,00
31137 Malesan 2004
75cl
149,30
112,00
55009 Dourthe Barrel Select Merlot
Cabernet Sauvignon 2004
46938 Ch. Beausejour-Rollet 2002
47974 Ch. Mourgues Laforest 2002
75cl
153,30
115,00
75cl
75cl
153,70
154,00
115,30 Vign. Rollet, (Kjellermesteren AS)
115,50 Ch. Mourgues Laforest, Ste.-Foy-Bordeaux,
47976 Cuvée Noblesse 2001
75cl
155,10
116,30 Ch. Mourgues Laforest, Ste.-Foy-Bordeaux,
43474 La Collection Bordeaux Rjukanfossen
13334 Mascaron par Ginestet 2001
75cl
75cl
157,20
158,70
117,90 Robert Giraud, (Haugen-Gruppen AS)
119,00 Ginestet, Bordeaux Supérieur,
7181 Ch. Trincaud 2003
44991 Ch. Lesparre 2002
75cl
75cl
158,90
159,10
119,20 Bordeaux Supérieur, (Gavin AS)
119,30 Michel Gonet et Fils, Bordeaux Supérieur,
13297 Ch. de Terrefort-Quancard 2002
75cl
159,90
119,90 Cheval Quancard, Bordeaux Supérieur,
20228
7872
14482
32856
75cl
75cl
75cl
75cl
159,90
165,20
167,30
168,00
119,90
123,90
125,50
126,00
43543 Ch. Colin de Pay Merlot Malbec 2003
75cl
170,00
127,50
44675
15318
41591
40409
75cl
75cl
75cl
75cl
170,50
172,00
172,00
173,20
127,90
129,00
129,00
129,90
(Robert Prizelius AS)
La Roche 2004
Michel Lynch 2000
Ch. Belle Garde 2004
Réserve du Philosophe Merlot 2003
15290
15337
15272
14624
33774
Ch. Haut Guillebot 2004
Ch. la Graula 2002
Ch. Lacaze 2004
Ch. le Menaudat 2003
Malesan Bordeaux Rouge Fut de
Chêne 2002
14332 Ch. la Mongie 2001
591
Mouton Cadet 2003
15328 Ch. Grand Ousteau 2004
45021 Fredsstjernevinen 2000
15338 Ch. Gressina 2005
(Vinhuset NoFra AS)
Ch. La Roche, (Arvid Nordquist Norge AS)
Michel Lynch, (Vinum AS)
(Select Wine & Food)
Vins & Dom. H de Montesquieu,
(Vinhuset NoFra AS)
Ch. Haut Guillebot, (Servco AS)
Ch. La Graula, (Eurowine AS)
Bordeaux Supérieur, (Gavin AS)
Côtes de Blaye, (Servco AS)
William Pitters, (Vinhuset NoFra AS)
Bordeaux Supérieur, (Vinhuset NoFra AS)
Baron Philippe de Rothschild,
(Stenberg & Blom AS)
Bordeaux Supérieur, (Robert Prizelius AS)
D. Charpentier, (Concept Wine AS)
Ch. Gressina, Bordeaux Supérieur,
(Eurowine AS)
Les Dom. de la Mette, Bordeaux Supérieur,
(Robert Prizelius AS)
Cordier, (Amka Saga AS)
Frèdèric Salin, (Vinum AS)
Mirambeau Terra Burdigala,
(Moestue Grape Selections AS)
Bernard & Philippe Magrez,
(Vinhuset NoFra AS)
Dourthe Frères, (Engelstad Vin og Brennevin)
(Kjellermesteren AS)
(Kjellermesteren AS)
(Robert Prizelius AS)
(Servco AS)
Ch. du Grand Mouëys 2001
Dourthe No. 1 2001
Les Sens de Branda 2004
Ch. Pont-Rousset 2003
Menuts 2003
Ch. de Viaut 1999
Ch. Mercier 2002
Ch. les Huberts 1999
(Ekjord AS)
Premières Côtes de Bordeaux, (Strøm AS)
Dourthe Frères, (Engelstad Vin og Brennevin)
Leda, Bordeaux Supérieur, (Palmer & Co AS)
Vign. Germain, Premières Côtes de Blaye,
(Palmer & Co AS)
Dominique Lurton & Fils, Premières Côtes de
Bordeaux, (Modern Wines AS)
Maison Riviere Fils, (Danvik Vin AS)
Bordeaux Supérieur, (Robert Prizelius AS)
Ph. Chety, Côtes de Bourg, (Danvik Vin AS)
Premières Côtes de Blaye,
(Vinhuset NoFra AS)
|
17
RØDVIN
FRANKRIKE BORDEAUX
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 16 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE BORDEAUX
literpris salgspris
14687 Ch. Moulin Haut Villars 1997
32688 Ch. Penin Tradition 2004
75cl
75cl
173,20
173,20
129,90 Brigitte Gaudrie, Fronsac, (Vinhuset NoFra AS)
129,90 P. Carteyron, Bordeaux Supérieur,
33614 Marquis d’Alban 2003
7554 Médoc de Port Royal 2002
11672 Ch. Timberlay 2004
75cl
75cl
75cl
177,20
181,30
182,50
132,90 Dulong, (Vinordia AS)
136,00 Borie-Manoux, (Fondberg AS)
136,90 Robert Giraud, Bordeaux Supérieur,
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
150cl
183,50
184,50
184,50
186,50
188,80
190,10
191,90
193,30
196,10
198,70
198,70
199,30
137,60
138,40
138,40
139,90
141,60
142,60
143,90
145,00
147,10
149,00
149,00
299,00
46442 Ch. Mercier 1995/1998
31340 Ch. Puy Castéra 2001
75cl
75cl
199,90
199,90
149,90
149,90
14686 Moulin de Rouillac 2000
75cl
199,90
149,90
46822
33381
11027
11685
14417
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
199,90
207,60
208,00
209,30
209,30
149,90
155,70
156,00
157,00
157,00
41596 Ch. de Callac 2001
20231 Ch. de Maison Neuve 2002
75cl
75cl
210,50
210,50
157,90
157,90
32535 Ch. David 2001
44667 Ch. Haut-Piquat 1999
75cl
75cl
211,10
213,10
158,30
159,80
13313
47081
20354
14937
30479
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
213,20
213,20
213,20
213,20
213,20
159,90
159,90
159,90
159,90
159,90
44625 Ch. Franc Lartigues 2003
75cl
214,30
160,70
33699 Ch. Terrasson Cuvée 2001
33257 Vin no. 3 1997
75cl
75cl
214,50
214,50
160,90
160,90
42236 Ch. Clos de la Tour Réserve 2003
75cl
214,70
161,00
46121 Ch. de Girons 2002
44565 Ch. Vieux Bonneau 2003
75cl
75cl
219,90
219,90
164,90
164,90
7555
20175
15284
44892
75cl
75cl
75cl
75cl
220,50
224,00
226,10
226,50
165,40
168,00
169,60
169,90
(Best Buys International AS)
34979
15253
55250
33877
41321
46942
13833
15339
41098
13500
41784
42850
18
|
Ch. Vieux Moulin 2001
Ch. Cazebonne 2000
Ch. Franc Cardinal 2003
Les Persanes de Montesquieu 2002
Ch. la Fleue Jonquet 2002
Ch. Laffitte Laujac 1997
Ch. Côtes de Chambeau 1999
Ch. la Potence 2001
Ch. Pitray 2001
Ch. Coucheroy 2000
Ch. de Seguin Cuvée Prestige 2002
Ch. de Seguin Prestige 2000
Sirius 2000
Ch. des Mille Anges 2000
Lucien Lurton Haut-Médoc 2000
Ch. Brown Lamartine 2002
Domaine de Courteillac 2001
Ch. le Doyenné 1999
Ch. Mercier Cuvée Prestige 2001
Ch. Tourte des Graves 2001
D:vin/2 2002
Mouton Cadet Réserve 2001
Chapelle de la Trinité 2002
Ch. du Taillan 2001
Ch. la Tour de By 2001
Ch. de Rochemorin 2003
(Haugen-Gruppen AS)
Médoc, (Vectura AS)
Ch. Cazebonne, Graves, (Servco AS)
Côtes de Francs, (Bevco AS)
Graves, (Vinhuset NoFra AS)
Graves, (Kjellermesteren AS)
Ch. Laujac, Médoc, (Kjellermesteren AS)
Montagne-St. Emilion, (Concept Wine AS)
Ch. La Potence, (Eurowine AS)
Côtes de Castillon, (Red & White AS)
Pessac-Léognan, (Bibendum AS)
Bordeaux Supérieur, (Podium Wines AS)
Chris Wine Int., Bordeaux Supérieur,
(Podium Wines AS)
Ph. Chety, Côtes de Bourg, (Danvik Vin AS)
Ch. Puy Castéra, Haut-Médoc,
(Best Buys International AS)
Dom. Lafragette, Pessac-Léognan,
(Vinhuset NoFra AS)
Sichel, (Amundsen AS)
Premières Côtes de Bordeaux, (Gavin AS)
Lucien Lurton, Haut-Médoc, (Palmer & Co AS)
Bordeaux Supérieur, (Vinarius AS)
Dom. de Courteillac, Bordeaux Supérieur,
(Moestue Grape Selections AS)
Philippe Rivière, Graves, (Danvik Vin AS)
Montagne-St. Emilion,
(The Scandinavian Negotiators AS)
Henry Coutreau, Médoc, (Kjellermesteren AS)
Maison Riviere Fils, Lussac-St. Emilion,
(Danvik Vin AS)
Premières Côtes de Bordeaux, (Amundsen AS)
Ph. Chety, Côtes de Bourg, (Danvik Vin AS)
Ch. du Tourte, Graves, (Vinarius AS)
Gaec Grandeau & Fils, (Vinhuset NoFra AS)
Baron Philippe de Rothschild, Médoc,
(Stenberg & Blom AS)
Vign. Marcel Petit, St. Emilion,
(Wine Tailor AS)
Ch. Terrasson, (Red & White AS)
François Janoueix, Montagne-St. Emilion,
(Gavin AS)
Bordeaux Supérieur,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Laurence Lataste, Graves, (Norsk Vinsalg AS)
Ch. Vieux Bonneau, Montagne-St. Emilion,
(Best Buys International AS)
Borie-Manoux, St. Emilion, (Fondberg AS)
Haut-Médoc, (Brand Partners AS)
Médoc, (Red & White AS)
André Lurton, Pessac-Léognan, (Bibendum AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 17 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
40359
15327
14330
14326
20353
31435
Ch. du Cartillon 2001
Ch. Ferran 2003
Ch. Panet 2002
Ch. Tour du Haut-Moulin 1997
Ch. Saint-Martin 2001
Ch. Reignac 2004
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
226,50
226,50
226,50
226,50
227,50
228,80
169,90
169,90
169,90
169,90
170,60
171,60
33370 Ch. Lafitte-Tramier 2000
46606 Vincent Saincrit Amarande 1998
75cl
75cl
231,70
233,30
173,80
175,00
44663 Ch. de Gironville 2003
32165 Ch. les Ormeaux 2003
75cl
75cl
238,70
238,70
179,00
179,00
150cl
75cl
238,70
238,70
358,00
179,00
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
239,50
239,70
241,10
245,30
246,10
179,60
179,80
180,80
184,00
184,60
75cl
75cl
75cl
150cl
75cl
75cl
75cl
247,10
251,20
252,70
266,00
253,20
253,20
253,30
185,30
188,40
189,50
399,00
189,90 St. Georges-St. Emilion, (Strøm AS)
189,90 d’Arfeuille, St. Emilion, (Vinhuset NoFra AS)
190,00 Jean-Pierre Rivière, Lalande de Pomerol,
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
256,90
256,90
257,30
259,90
261,70
263,30
263,50
192,70
192,70
193,00
194,90
196,30
197,50
197,60
33608 Ch. La Garde Rouge 1999
75cl
265,30
199,00
7958
43681
43679
45560
15194
34637
32412
48100
13211
15145
45079
34483
34482
46634
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
265,30
266,30
266,30
266,50
266,70
268,00
269,10
272,00
276,00
276,80
286,50
290,40
290,40
294,70
199,00
199,70
199,70
199,90
200,00
201,00
201,80
204,00
207,00
207,60
214,90
217,80
217,80
221,00
75cl
295,70
221,80
48098 Ch. Mercier 2000/2001
32469 Domaine de la Solitude 2000/2001
14298
13670
7180
45155
46309
Ch. Hervé-Laroque 1998
Ch. du Tertre 2003
Ch. Petit Clos du Roy 1999
Ch. Preuillac 2003
Ch. Lafitte 2000
15154 Ch. Caronne Ste. Gemme 2001
7179 Ch. des Tourelles 2003
43645 Ch. Cissac 2003
11153 Ch. Saint-André Corbin 2001
40411 Les Menuts de la Serre 2002
41594 Ch. Moulin de Lavaud 2001
43682
43680
14346
15195
32632
14503
46939
NY
Ch. Coufran 2002
Ch. Verdignan 2002
Ch. Valoux 1999
Ch. de Bourgueneuf 1999
Ch. Hortevie 1999
Ch. de la Cour Grand Cru 2000/2001
Ch. du Vieux-Guinot 2000
Clos de la Cure 1997
Ch. Coufran 2001
Ch. Verdignan 2001
Ch. Patache d’Aux 1996
Ch. la Gombeaude 1999
Ch. Coufran 1999
Ch. de la Cour 1998
Clos du Piat 2000
Ch. Cap Léon Veyrin 2002
Ch. Caillau 2003
Ch. Puy-Blanquet 1998
Ch. Coufran 2000
Ch. Verdignan 2000
Ch. Richelieu 2003
44668 Clos de Menuts 1994
Haut-Médoc, (Haugen-Gruppen AS)
Pessac-Léognan, (Robert Prizelius AS)
St. Emilion, (Vinhuset NoFra AS)
Haut-Médoc, (Vinhuset NoFra AS)
Listrac, (Eurowine AS)
Ch. Reignac, Bordeaux Supérieur,
(Select Wine & Food)
Adrien Tramier, Médoc, (Palmer & Co AS)
Vign. Germain,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
Ch. de Gironville, Haut-Médoc, (Vinum AS)
Y. Piousseau, Lalande de Pomerol,
(Brand Partners AS)
Ph. Chety, Côtes de Bourg, (Danvik Vin AS)
Dom. de Chevalier, Pessac-Léognan,
(Vectura AS)
Fronsac, (Strag AS)
Fronsac, (Gavin AS)
Montagne-St. Emilion, (Gavin AS)
Médoc, (Robert Prizelius AS)
Ch. Lafitte Mengin, Premières Côtes de Bordeaux,
(Concept Wine AS)
Haut-Médoc, (Strag AS)
Lalande de Pomerol, (Gavin AS)
Haut-Médoc, (Engelstad Vin og Brennevin)
(Danvik Vin AS)
Haut-Médoc, (Ekjord AS)
Haut-Médoc, (Ekjord AS)
S. Lurton, Pessac-Léognan, (Palmer & Co AS)
Pomerol, (Strag AS)
H. Pradère, St. Julien, (Vectura AS)
Chatel Delacour, St. Emilion, (Palmer & Co AS)
Vign. Rollet, St. Emilion,
(Kjellermesteren AS)
Dourthe Frères, Pessac-Léognan,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Bouyer-Arteau, St. Emilion, (Wine Tailor AS)
Haut-Médoc, (Ekjord AS)
Haut-Médoc, (Ekjord AS)
Médoc, (Best Buys International AS)
Margaux, (Strag AS)
Haut-Médoc, (Ekjord AS)
Chatel Delacour, St. Emilion, (Palmer & Co AS)
Ph. Chety, Côtes de Bourg, (Danvik Vin AS)
Listrac, (Strag AS)
St. Emilion, (Gavin AS)
Jean-Pierre Moueix, St. Emilion, (Strøm AS)
Ch. Coufran, Haut-Médoc, (Ekjord AS)
Haut-Médoc, (Ekjord AS)
Ch. Richelieu, Fronsac,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Maison Riviere Fils, St. Emilion,
(Danvik Vin AS)
|
19
RØDVIN
FRANKRIKE BORDEAUX
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 18 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE BORDEAUX
literpris salgspris
20
46984 Ch. Mouton 2001
75cl
300,00
225,00 Jean-Philippe Janoueix, Bordeaux Supérieur,
44279
7704
44626
32413
44654
45078
13339
15260
14835
14788
14787
14789
42230
44746
30399
46881
7556
44747
46192
44351
46880
Le Seuil de Mazeyres 2002
Ch. Trimoulet 1999
Ch. Cordet 2000
Ch. de la Cour Grand Cru 1999
L’Esprit de Chevalier 2001
Ch. Chantalouette 2000
Ch. Tour Pibran 2000
Ch. Dalem 2002
Ch. de la Huste 2000
Ch. Sainte-Anne 2001
Domaine de la Gaffelière 1996
Ch. l’Évéché 2001
Ch. le Boscq 1999
Ch. Petit-Figeac 2001
Ch. Pouget 1998/2000
Ch. Potensac 1997
Ch. Beau-Site 1999
Ch. La Fleur Maillet 2001
Ch. Bourgneuf 1997
Ch. Sénéjac 2003
Les Tourelles de Longueville 1997
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
305,30
306,70
307,70
313,50
318,40
326,50
336,00
344,00
344,40
344,90
351,60
357,10
358,70
358,70
359,90
365,30
367,20
372,00
373,20
376,00
376,00
229,00
230,00
230,80
235,10
238,80
244,90
252,00
258,00
258,30
258,70
263,70
267,80
269,00
269,00
269,90
274,00
275,40
279,00
279,90
282,00
282,00
46740
45723
55072
45738
32689
6537
14322
46199
14320
50064
15320
40069
44347
Ch. Potensac 2003
L’Hospitalet de Gazin 1998
Ch. Batailley 2002
Les Tourelles de Longueville 2001
Ch. La Louvière 1994
Ch. Latour-Martillac 1999
Clos Canon 1998
L’Hospitalet de Gazin 1999
Ségla 2001
Château Bernadotte 2000
Ch. St. Georges Cote Pavie 2001
Ch. Belgrave 2001
Ch. Cambon La Pelouse 2003
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
386,50
387,90
398,70
398,70
399,90
399,90
399,90
399,90
399,90
410,10
410,70
411,30
420,00
289,90
290,90
299,00
299,00
299,90
299,90
299,90
299,90
299,90
307,60
308,00
308,50
315,00
46983 Ch. Haut-Sarpe 2001
75cl
420,00
315,00
3761
43169
37509
46982
Ch. Batailley 2000
Ch. Duhart Milon 1999
Domaine de Chevalier 1999/2001
Ch. la Croix 2001
75cl
75cl
75cl
75cl
425,30
433,30
437,90
438,70
319,00
325,00
328,40
329,00
13296
44745
14327
46212
13207
44160
Ch. Bergat 1998
Ch. Laniote 2001
Ch. Fonbadet 2001
Ch. Haut-Marbuzet 1998
Ch. la Tour Carnet 1999
Ch. Les Ormes de Pez 1996
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
439,70
452,00
453,20
453,20
466,50
469,30
329,80
339,00
339,90
339,90
349,90
352,00
20232 Ch. la Tour Carnet 2001
75cl
478,70
359,00
43184 Ch. Kirwan 2002
42635 Pauillac de Latour 2001
150cl
75cl
485,60
493,20
728,40
369,90
|
(Christiania Vin & Brennevin AS)
Ch. de Mazeyres, Pomerol, (Kjellermesteren AS)
St. Emilion, (Robert Prizelius AS)
Ch. Monbrison, Margaux, (Wine Tailor AS)
Chatel Delacour, St. Emilion, (Palmer & Co AS)
Dom. de Chevalier, Pessac-Léognan, (Servco AS)
Jean-Pierre Moueix, Pomerol, (Strøm AS)
Pauillac, (Vinarius AS)
Ch. Dalem, Fronsac, (Servco AS)
Michel Rullier, Fronsac, (Palmer & Co AS)
Pauillac, (Gavin AS)
St. Emilion, (Gavin AS)
Pomerol, (Gavin AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
S.N.C.E.P.V., St. Emilion, (Vinarius AS)
Margaux, (Amka Saga AS)
Ch. Potensac, Médoc, (Vinarius AS)
St. Estèphe, (Fondberg AS)
G. Arpin, Pomerol, (Vinarius AS)
Jean Pierre Moueix, Pomerol, (Strøm AS)
Ch. Sénéjac, Haut-Médoc, (Amundsen AS)
Ch. Pichon-Longueville, Pauillac,
(Vinarius AS)
Delon, Médoc, (Moestue Grape Selections AS)
Pomerol, (Strøm AS)
Pauillac, (Fondberg AS)
Pauillac, (Vinarius AS)
André Lurton, Pessac-Léognan, (Bibendum AS)
Pessac-Léognan, (Best Cellars AS)
St. Emilion, (Vinhuset NoFra AS)
Jean Pierre Moueix, Pomerol, (Strøm AS)
Ch. Rauzan-Ségla, Margaux, (Vinhuset NoFra AS)
Haut-Médoc, (Red & White AS)
St. Emilion, (Robert Prizelius AS)
Haut-Médoc, (Engelstad Vin og Brennevin)
Ch. Cambon La Pelouse, Haut-Médoc,
(Amundsen AS)
Famille Joseph Janoueix, St. Emilion,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
Pauillac, (Fondberg AS)
Pauillac, (Vinordia AS)
Olivier Bernard, Pessac-Léognan, (Vectura AS)
Famille Joseph Janoueix, Pomerol,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
Borie-Manoux, St. Emilion, (Fondberg AS)
Ch. Laniote, St. Emilion, (Vinarius AS)
Pauillac, (Vinhuset NoFra AS)
H. Duboscq & Fils, St. Estèphe, (Strøm AS)
Haut-Médoc, (Vinhuset NoFra AS)
A. Cazes Propriétair, St. Estèphe,
(Moestue Grape Selections AS)
Haut-Médoc,
(The Scandinavian Negotiators AS)
Margaux, (Ekjord AS)
Ch. Latour, Pauillac, (Vinhuset NoFra AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 19 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
43171 Carruades de Lafite 1999
75cl
500,00
375,00 Dom. Barons de Rothschild, Pauillac,
75cl
150cl
75cl
504,00
512,70
520,00
378,00 Ch. d’Angludet, Margaux, (Amundsen AS)
769,00 Margaux, (Ekjord AS)
390,00 Ch. Malartic Lagravière, Pessac-Léognan,
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
537,30
541,30
549,60
550,50
557,30
559,90
403,00
406,00
412,20
412,90
418,00
419,90
75cl
75cl
75cl
75cl
586,50
597,50
601,30
606,70
439,90
448,10
451,00
455,00
75cl
608,00
456,00
46882 Ch. Petit Village 1997
75cl 625,30
44136 Ch. Soutard St. Emilion Grand Cru
37,5cl 637,30
Classé 1988
150cl 665,30
43796 Ch. Giscours 2001
75cl 639,20
13475 Ch. Lynch-Bages 2001
75cl 640,80
10979 Ch. La Rose Figeac 1995
75cl 666,30
2859 Ch. Kirwan 1997
75cl 666,50
45739 Ch. Pichon - Longueville Baron 1993
75cl 698,70
45563 Ch. Bahans Haut Brion 1998
75cl 799,90
46200 Ch. Magdelaine 1996
75cl 813,20
47880 Ch. Gazin 2001
75cl 826,50
46209 Cos d’Estournel 1998
75cl 826,50
10245 Ch. Certan Giraud 1998
75cl 853,30
50351 Ch. Gazin 2000
75cl 879,90
46204 Ch. Trotanoy 1996
75cl 1 039,90
10247 Ch. Petit Village 2000
75cl 1 132,00
43794 Ch. la Conseillante 2001
75cl 1 144,40
47875 Ch. Hosanna 2001
75cl 1 186,50
50370 Ch. Léoville Las Cases 1999
75cl 1 186,50
469,00
239,00
998,00
479,40
480,60
499,70
499,90
524,00
599,90
609,90
619,90
619,90
640,00
659,90
779,90
849,00
858,30
889,90
889,90
(Vinordia AS)
44344 Ch. d’Angludet 2003
42259 Ch. Kirwan 2001
44348 Ch. Malartic Lagravière 2003
13476
31197
13477
34257
10246
42102
15307
43797
43172
46879
Ch. Pontet-Canet 2001
Ch. La Tour Figeac 2001
Ch. Clerc Milon 2001
Ch. Villemaurine 2000
Ch. La Rose Figeac 2000
Le Petit Mouton de Mouton
Rothschild 1997
Ch. Corbin Michotte 1996
Ch. Haut-Bailly 2001
Carruades de Lafite 2000
Ch. Pichon - Longueville Baron 1997
42100 Ch. Clerc Milon 2001
NY
50350
43795
46221
20719
43174
13499
20722
13125
13102
13497
13026
40155
Ch. Certan de May 2000
Ch. Léoville Las Cases 2001
Ch. Pavie 1999
Ch. Palmer 1995
Ch. Lafite Rothschild 1999
Ch. Mouton Rothschild 1999
Ch. Haut-Brion 1994
Ch. Haut-Brion 2002
Ch. Mouton Rothschild 2002
Ch. Haut-Brion 1996
Ch. Lafite Rothschild 2000
Ch. Haut Brion 1998
BURGUND
34906 Duboeuf Beaujolais Village 2005
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
1 253,20 939,90
1 371,90 1 028,90
1 639,90 1 229,90
1 665,30 1 249,00
1 833,30 1 375,00
1 985,90 1 489,40
2 034,40 1 525,80
2 063,20 1 547,40
2 133,20 1 599,90
2 433,60 1 825,20
3 361,30 2 521,00
3 466,50 2 599,90
75cl
124,70
75cl
146,50
(Amundsen AS)
Pauillac, (Robert Prizelius AS)
St. Emilion, (Engelstad Vin og Brennevin)
Pauillac, (Strøm AS)
Robert Giraud, (Haugen-Gruppen AS)
Pomerol, (Robert Prizelius AS)
Baronne Philippine de Rothschild, Pauillac,
(Winetrader AS)
St. Emilion, (Vinhuset NoFra AS)
Pessac-Léognan, (Red & White AS)
Pauillac, (Vinordia AS)
Ch. Pichon-Longueville, Pauillac,
(Vinarius AS)
Baronne Philippine de Rothschild, Pauillac,
(Winetrader AS)
Ch. Petit Village, Pomerol, (Vinarius AS)
Ch. Soutard, St. Emilion, (Wine Tailor AS)
Margaux, (Red & White AS)
Pauillac, (Vinarius AS)
Pomerol, (Vinhuset NoFra AS)
Margaux, (Ekjord AS)
Pauillac, (Vinarius AS)
Pessac-Léognan, (Best Buys International AS)
Jean Pierre Moueix, St. Emilion, (Strøm AS)
Ch. Gazin, Pomerol, (Strøm AS)
Dom. Prats, St. Estèphe, (Strøm AS)
Pomerol, (Strøm AS)
Jean-Pierre Moueix, Pomerol, (Strøm AS)
Jean Pierre Moueix, Pomerol, (Strøm AS)
Pomerol, (Vinarius AS)
Pomerol, (Red & White AS)
Jean-Pierre Moueix, Pomerol, (Strøm AS)
Léoville du Marquis de Las Cases, St. Julien,
(Strøm AS)
Jean-Pierre Moueix, Pomerol, (Strøm AS)
St. Julien, (Red & White AS)
Ch. Pavie, St. Emilion, (Strøm AS)
Margaux, (Amundsen AS)
Pauillac, (Vinordia AS)
Pauillac, (Vectura AS)
Pessac-Léognan, (Eurowine AS)
Pessac-Léognan, (Strøm AS)
Pauillac, (Strøm AS)
Pessac-Léognan, (Vectura AS)
Pauillac, (Vinordia AS)
Dom. Clarence Dillon, Pessac-Léognan,
(Best Buys International AS)
93,50 Georges Duboeuf, Beaujolais-Villages,
(Robert Prizelius AS)
43664 Le Cadeau Bourgogne Rouge 2003
109,90 Arcus, (Arcus)
|
21
RØDVIN
FRANKRIKE BURGUND
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 20 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
6621 Les Bécots Beaujolais 2003/2004
75cl
146,50
109,90 Thorin Vins Fins, Beaujolais,
15301 Pisse-Dru Beaujolais 2004
75cl
146,50
109,90 Noémie Vernaux, Beaujolais,
32354 Savigny-les-Beaune Le Champier 1997 75cl
40969 Beaujolais-Villages 2004
75cl
152,40
154,00
114,30 Pierre André, Savigny-les-Beaune, (Ekjord AS)
115,50 Pardon & Fils, Beaujolais-Villages,
10157 Bourgogne Pinot Noir 2005
75cl
157,20
117,90 Chanson Pere & Fils,
40970 Julienas Les Mouilles 2000
46976 Moillard Bourgogne Passetougrain
2001/2002
10158 Duboeuf Moulin à Vent 2005
75cl
75cl
159,70
159,70
119,80 Pardon & Fils, Juliénas, (Kjellermesteren AS)
119,80 Moillard, Bourgogne, (Norsk Vinsalg AS)
75cl
163,10
122,30 Georges Duboeuf, Beaujolais,
30799 Juliénas Cuvée des Armoiries
2002/2003
15384 Aegerter Bourgogne Pinot Noir 2004
48133 Louis Jadot Beaujolais Villages
2005
10242 Moillard Chénas 2005
75cl
168,00
126,00 Ch. du Bois de la Salle, Juliénas,
75cl
75cl
168,40
169,20
126,30 Jean-Luc Aegerter, Bourgogne, (Servco AS)
126,90 Louis Jadot, Beaujolais, (Strøm AS)
75cl
171,10
128,30 Moillard, Beaujolais,
43984 Régnié Hospices de Beaujeu 2004
15299 Memoria Beaujolais Vieilles Vignes
2005
609
Patriarche Pinot Noir 2002
75cl
75cl
171,70
172,10
128,80 Maison Thorin, (Haugen-Gruppen AS)
129,10 Cave de Bully, Beaujolais, (Condor Vinum)
75cl
172,70
129,50 Patriarche Père & Fils,
44904 Mongeard-Mugneret Le Libertin 2004
75cl
172,80
129,60 Dom. Mongeard-Mugneret,
31712 Bourgogne Couvent des Jacobins 2004 75cl
150cl
45015 Juillot Cuvée Pierre 2004
75cl
10243 Bichot Juliénas 2005
75cl
55414 Louis Latour Pinot Noir 2005
75cl
173,20
173,30
173,20
176,50
180,00
129,90
259,90
129,90
132,40
135,00
605
75cl
37,5cl
75cl
182,50
207,20
185,20
77,70
138,90 Bouchard Père & Fils,
75cl
185,30
139,00 Georges Duboeuf, Fleurie,
2942 Lafôret Pinot Noir 2002
20843 Belleville Mercurey 2004
40393 Bichot Pinot Noir Vieilles Vignes
2004
14292 Gens de Dijon Pinot Noir 2000
13888 Bichot Hautes Côtes de Nuits 2002
75cl
75cl
75cl
186,50
191,30
191,30
139,90 Joseph Drouhin, (Bibendum AS)
143,50 Dom. Belleville, Mercurey, (Podium Wines AS)
143,50 Albert Bichot, Bourgogne, (Red & White AS)
75cl
75cl
192,40
199,90
144,30 Jean Gagnerot, (Gavin AS)
149,90 Albert Bichot, Hautes-Côtes de Nuits,
31847 Caves Hautes-Côtes Bourgogne Cuvée
de Prestige 2002
44740 Clavelier Bourgogne
Passetoutgrains 2004
20841 Sounit Rully La Bergerie 2004
75cl
199,90
149,90 Les Caves des Hautes-Côtes,
75cl
199,90
149,90 Dom. Bruno Clavelier, Bourgogne, (Vinarius AS)
75cl
199,90
149,90 Dom. Roland Sounit, Rully,
608
75cl
200,00
150,00 Pasquier-Desvignes, Beaujolais,
75cl
75cl
205,30
206,70
154,00 Trénel Fils, Chiroubles, (Vinarius AS)
155,00 Trénel Fils, Juliénas, (Vinarius AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Kjellermesteren AS)
(Arvid Nordquist Norge AS)
(Robert Prizelius AS)
NY
(Kjellermesteren AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
NY
Rodet Pinot Noir 2004
7623 Bouchard la Vignée Pinot Noir
2003/2004
5759 Duboeuf Fleurie 2005
(Trans Nordic Selections AS)
Louis Jadot, (Strøm AS)
Dom. Michel Juillot, (Wine Tailor AS)
Albert Bichot, Beaujolais, (Red & White AS)
Maison Louis Latour, Bourgogne,
(Palmer & Co AS)
136,90 Antonin Rodet, (Maxxium Norge AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Robert Prizelius AS)
(Amundsen AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Pasquier-Desvignes Fleurie 2004
(Brand Partners AS)
33242 Trénel Chiroubles 2004
33226 Trénel Juliénas 2004
22
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 21 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
14272 Clerget Fleurie 1999
14422 La Dalignière Hautes-Côtes de
Beaune 2004
44099 Lequin Santenay Vieilles Vignes
2004
11530 Fleurie Les Muriennes 2002
75cl
75cl
206,80
208,00
155,10 Raoul Clerget, Beaujolais, (Strag AS)
156,00 Les Caves des Hautes-Côtes, Hautes-Côtes de
75cl
213,20
159,90 René Lequin, Santenay,
75cl
219,30
164,50 Thorin Vins Fins, Beaujolais,
45980 Potel-Aviron Côte de Brouilly 2004
75cl
220,00
165,00 Potel-Aviron, Côte de Brouilly,
43849 Lafarge Bourgogne Passetoutgrain
L’Exception 2003
45430 Potel Hautes-Côtes de Nuits 2003
75cl
220,30
165,20 Dom. Michel Lafarge, (Red & White AS)
75cl
220,50
165,40 Nicolas Potel, Hautes-Côtes de Nuits,
3559 Faiveley Bourgogne 2002
42890 Lafarge Bourgogne Passetoutgrain
2000
34463 Cuvée Margot Bourgogne Rouge 2003
33240 Trénel Fleurie 2004
45417 Trénel Moulin à Vent 2001/2002
45418 Trénel Saint-Amour 2004
44011 Louis Jadot Morgon des Lumieres
2003
45981 Potel-Aviron Morgon Ch. Gaillard
Vieilles Vignes 2004
33027 Louis Latour Morgon les Charmes
2001
48238 Champy Bourgogne Pinot Noir
Signature 2003
37584 Cuvée Latour 2001
43365 Labouré-Roi Monthélie 2002
48041 Louis Jadot Rully 2000
20844 Mongeard-Mugneret Pinot Noir 2004
75cl
75cl
222,70
222,80
167,00 Dom. J. Faiveley, (Haugen-Gruppen AS)
167,10 Dom. Michel Lafarge, (Red & White AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
225,20
225,30
225,30
225,30
226,50
168,90
169,00
169,00
169,00
169,90
75cl
226,50
169,90 Potel-Aviron, Morgon,
75cl
228,10
171,10 Maison Louis Latour, Morgon, (Palmer & Co AS)
75cl
229,30
172,00 Maison Champy, Bourgogne, (Vinarius AS)
150cl
75cl
75cl
75cl
229,90
233,20
234,50
235,90
344,90
174,90
175,90
176,90
48065 Maison Joulié Côtes de
Nuits-Villages 2003
7981 Mestre Santenay 1. cru La Comme
2001
44148 Patrice Rion Bourgogne 2004
75cl
236,70
177,50
75cl
236,80
177,60
75cl
237,30
178,00
48034 Louis Jadot Côte de
Beaune-Villages 2002
55536 Rouget Bourgogne Passetputgrain
2002/2003
15144 Cheysson Chiroubles 2004
45681 Drouhin Chorey les Beaune 2002
75cl
239,90
179,90
75cl
242,90
182,20 Emmanuel Rouget, (Red & White AS)
75cl
75cl
244,50
246,70
183,40 Dom. Emile Cheysson, Chiroubles, (Gavin AS)
185,00 Joseph Drouhin, Chorey les Beaune,
48042 Louis Jadot Mercurey 2000
34969 Louis Latour Marsannay 2000
75cl
75cl
247,90
250,70
185,90 Louis Jadot, Mercurey, (Strøm AS)
188,00 Maison Louis Latour, Marsannay,
48335 Joseph Drouhin Côte de Beaune 2001
45274 Olivier Herbinet Moulin à Vent 2005
44031 Saint-Aubin L’Ebaupin 2004
75cl
75cl
75cl
252,00
252,00
252,00
189,00 Joseph Drouhin, Côte de Beaune, (Bibendum AS)
189,00 Olivier Herbinet, Beaujolais, (Wine Tailor AS)
189,00 Roux Pere & Fils, Saint-Aubin,
20067 Drouhin Savigny-lès-Beaune 2001
75cl
253,20
189,90 Joseph Drouhin, Savigny-les-Beaune,
Beaune, (Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Wine Tailor AS)
NY
Olivier Leflaive, Bourgogne, (Vinordia AS)
Trénel Fils, Fleurie, (Vinarius AS)
Trénel Fils, (Vinarius AS)
Trénel Fils, (Vinarius AS)
Louis Jadot, Morgon, (Strøm AS)
(Moestue Grape Selections AS)
Maison Louis Latour, (Palmer & Co AS)
Labouré-Roi, Monthélie, (Fondberg AS)
Louis Jadot, Rully, (Strøm AS)
Dom. Mongeard-Mugneret, Bourgogne,
(Trans Nordic Selections AS)
Maison Joulié, Côte de Nuits-Villages,
(Wine Tailor AS)
Mestre Père et Fils, Santenay 1.er Cru,
(Vectura AS)
Patrice Rion, Bourgogne,
(Moestue Grape Selections AS)
Louis Jadot, Côte de Beaune, (Strøm AS)
(Bibendum AS)
(Palmer & Co AS)
(Brand Partners AS)
(Bibendum AS)
|
23
RØDVIN
FRANKRIKE BURGUND
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 22 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
NY
48518 Leguin-Colin Santenay La Comme 1er
Cru 2004
44098 Lequin Chassagne-Montrachet
Vieilles Vignes 2004
48036 Louis Jadot Saint-Aubin 2000
42991 Geantet-Pansiot Bourgogne Pinot
Fin 2002
31889 Bouchard Côte de Beaune-Villages
2000
30694 Colin Chassagne-Montrachet Rouge
2003
42957 Méo-Camuzet Bourgogne Rouge 2003
44376 Arlaud Bourgogne Rouge Roncevie
2004
48035 Louis Jadot Santenay 2000
44932 Rion Côte des Nuits Village Clos
Bardots 2004
7262 Marc Colin Santenay 2003
45584 Muzard Santenay Champs Claude
Vieilles Vignes 2002/2003
15191 Gagnerot Ladoix les Combottes 2002
47732 Angerville Bourgogne Rouge 2004
75cl
253,20
189,90 René Lequin, Santenay 1.er Cru,
75cl
253,20
189,90 René Lequin, Chassagne-Montrachet,
75cl
75cl
253,20
258,50
189,90 Louis Jadot, Saint-Aubin, (Strøm AS)
193,90 Geantet-Pansiot, (Red & White AS)
75cl
261,30
196,00 Bouchard Père & Fils, Côte de Beaune,
75cl
263,30
197,50 Dom. Marc Colin, Chassagne-Montrachet,
75cl
75cl
266,40
266,50
199,80 Dom. Méo-Camuzet, (Red & White AS)
199,90 Dom. Arlaud Père et Fils,
75cl
75cl
266,50
266,50
199,90 Louis Jadot, Santenay, (Strøm AS)
199,90 Partice Rion, Bourgogne,
75cl
75cl
272,70
277,30
204,50 Dom. Marc Colin, Santenay, (Vectura AS)
208,00 Lucien Muzard & Fils, Santenay,
75cl
75cl
277,70
282,70
208,30 Jean Gagnerot, (Gavin AS)
212,00 Dom. Marq. d’Angerville, Bourgogne,
47059 Devevey Savigny-les-Beaune 1. Cru
Les Lavières 2002
34970 Louis Latour Santenay 2001
75cl
282,70
212,00 Jean-Yves Devevey, Savigny-les-Beaune,
75cl
282,70
212,00 Maison Louis Latour, Santenay,
45380 Pavelot Savigny-les-Beaune
2003/2004
41095 Méo-Camuzet Bourgogne Rouge 2001
2887 Mercurey Clos Tonnerre 2002/2003
75cl
282,70
212,00 Dom. Jean-Marc Pavelot,
75cl
75cl
284,10
284,30
213,10 Dom. Méo-Camuzet, (Red & White AS)
213,20 Dom. Michel Juillot, Mercurey Premier Cru,
41056 Clos de Magny Côte de
Nuits-Villages 2001
7633 Côtes de Nuits-Villages Clos de
Langres 2000
43850 Lafarge Bourgogne Pinot Noir 2002
45173 Burguet Bourgogne Les Pince Vin
2004
47748 Bourgogne Pinot Fin 2004
50059 Santenay les Champs Claude 2000
44063 Dancer Chassagne-Montrachet 2004
75cl
286,40
214,80 Maison Fery-Meunier, Côte de Nuits-Villages,
75cl
287,20
215,40 Reine Pédauque, Côte de Nuits-Villages,
75cl
75cl
287,60
289,30
215,70 Dom. Michel Lafarge, (Red & White AS)
217,00 Dom. Alain Burguet, Gevrey-Chambertin,
75cl
75cl
75cl
290,70
290,80
292,00
218,00 Dom. Robert Arnoux, Bourgogne, (Vinum AS)
218,10 Dom. Jean Pillot, Santenay, (Red & White AS)
219,00 Vincent Dancer, Chassagne-Montrachet,
43918 Domaine Sirugue Gevrey Chambertin
2004
44945 Gevrey-Chambertin En Songe 2001
75cl
292,00
219,00 Labouré-Roi, Gevrey-Chambertin, (Fondberg AS)
75cl
292,00
219,00 Dom. Marchand-Grillot, Gevrey-Chambertin,
43363 Clos de la Baronne Meursault 2002
48033 Louis Jadot Côte de Nuits Village
Le Vaucrain 2001
48271 Rully 1er Cru Les Cloux 2004
13875 André Volnay 1999
44900 René Monnier Beaune 1er Cru Les
Cent-Vignes 2002
44012 Louis Jadot Moulin-à-Vent Château
des Jacques Champ de Cour 2000
75cl
75cl
293,20
293,20
219,90 Labouré-Roi, Meursault, (Fondberg AS)
219,90 Louis Jadot, Côte de Nuits-Villages,
75cl
75cl
75cl
293,20
304,70
306,40
219,90 Paul Jacqueson, Rully, (Vinum AS)
228,50 Pierre André, Volnay, (Ekjord AS)
229,80 Dom. René Monnier, Beaune Premier Cru,
75cl
306,50
229,90 Louis Jadot, Moulin-à-Vent, (Strøm AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Vectura AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Palmer & Co AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Wine Tailor AS)
(Vinordia AS)
(Amka Saga AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Vinarius AS)
(Wine Tailor AS)
24
|
(Strøm AS)
(Trans Nordic Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 23 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
42941 Faiveley Mercurey 1. Cru Clos des
Myglands 2001
45585 Muzard Santenay 1.er Cru Maladière
2003
15076 Beaune-Cent-Vignes Premier Cru
2002/2004
47795 Pernand Verglesses Les Fichots
2000/2002
34429 Marsannay en Montchenevoy 2001
75cl
308,00
231,00 Dom. J. Faiveley, Mercurey,
75cl
309,30
232,00 Lucien Muzard & Fils, Santenay,
75cl
313,30
235,00 Dom. du Ch. de Meursault, Beaune Premier Cru,
75cl
315,90
236,90 Dom. Rollin Peres & Fils, Bourgogne,
75cl
318,40
238,80 Dom. Philippe Charlopin, Marsannay,
43751 Les Lavières Savigny-les-Beaune 1.
Cru 2002
42992 Geantet-Pansiot Marsannay Champs
Perdrix 2002
42059 Lamy Santenay Clos des Hâtes 2004
75cl
321,30
241,00 Dom. Chandon de Briailles, Savigny-les-Beaune,
75cl
322,70
242,00 Geantet-Pansiot, Marsannay, (Red & White AS)
75cl
325,30
244,00 Dom. Hubert Lamy, Santenay,
46741 Muzard Santenay 1er Cru Clos des
Tavannes 2001
42924 Charlopin-Parizot Marsannay en
Montchenevoy 2004
44902 Marchand-Grillot Gevrey-Chambertin
Vielle Vignes 2002
44106 Lequin Pommard Les Noizons 2004
75cl
326,70
245,00 Lucien Muzard & Fils, Santenay,
75cl
329,70
247,30 Dom. Philippe Charlopin-Parizot, Marsannay,
75cl
332,70
249,50 Dom. Marchand-Grillot, Gevrey-Chambertin,
75cl
333,20
249,90 René Lequin, Pommard,
47793 Pernand Vergelesses Ile des
Verglesses 2001/2002
42964 Méo-Camuzet Fixin 2004
50152 Mercurey 1er cru Clos des
Barraults 2003
43752 Pernand-Vergelesses Île des
Vergelesses 1. Cru 2002
42968 Méo-Camuzet Marsanny 2004
20586 Poulette Nuits St. Georges 1.er
Cru Les Vaucrains 2002
42963 Méo-Camuzet Côte de Nuits-Villages
2002
43754 Les Valozières Aloxe- Corton 1.
Cru 2002
44225 Clair Marsannay Les Longerois 2003
46974 Moillard Nuits-St-Georges 2000
75cl
333,20
249,90 Dom. Rollin Peres & Fils, Bourgogne,
75cl
75cl
336,80
340,00
252,60 Dom. Méo-Camuzet, Fixin, (Red & White AS)
255,00 Dom. Michel Juillot, Mercurey,
75cl
341,70
256,30 Dom. Chandon de Briailles, (Red & White AS)
75cl
75cl
342,30
352,90
256,70 Dom. Méo-Camuzet, Marsannay, (Red & White AS)
264,70 Dom. del la Poulette, Nuits-St.-Georges,
75cl
353,30
265,00 Dom. Méo-Camuzet, Côte de Nuits-Villages,
75cl
357,10
267,80 Dom. Chandon de Briailles, Aloxe-Corton,
75cl
75cl
358,70
361,90
269,00 Bruno Clair, Marsannay, (Vinarius AS)
271,40 Moillard, Nuits-St.-Georges,
55492 Pousse d’Or Santenay 1er Cru Clos
Tavannes 2004
45195 Potel Volnay ″Vielles Vignes″ 2002
34968 Aloxe Corton Dom. Latour 1998
75cl
372,00
279,00 Dom. de la Pousse d’Or, Santenay,
75cl
75cl
373,20
376,80
279,90 Nicolas Potel, Volnay, (Wine Tailor AS)
282,60 Maison Louis Latour, Aloxe-Corton,
45288 Chantal Lescure Pommard Les
Vignots 2002
45277 Felettig Chambolle - Musigny 2004
75cl
385,30
289,00 Dom. Chantal Lescure, Pommard,
75cl
385,30
289,00 Henri Felettig, Chambolle-Musigny,
45279 Felettig Gevrey Chambertin La
Justice 2004
44914 Pavelot Savigny Les Beaune 1er Cru
Aux Gravains 2003
44149 Rion Gevry-Chambertin Clos Prieur
2001
75cl
385,30
289,00 Henri Felettig, Gevrey-Chambertin,
75cl
386,50
289,90 Dom. Pavelot, Bourgogne,
75cl
389,30
292,00 Patrice Rion, Gevrey-Chambertin,
(Haugen-Gruppen AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Danvik Vin AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Danvik Vin AS)
(Wine Tailor AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Norsk Vinsalg AS)
NY
(Red & White AS)
(Palmer & Co AS)
(Wine Tailor AS)
(Wine Tailor AS)
(Wine Tailor AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
|
25
RØDVIN
FRANKRIKE BURGUND
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 24 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
47725 Pavelot Savigny Les Beaune 1er Cru
Dominode 2003
31611 Beaune 1. Cru Marconnets 1998
75cl
390,70
293,00 Dom. Hugues et Jean-Marc Pavelot, Savigny-les-
75cl
397,30
298,00 Bouchard Père & Fils, Beaune,
48241 Champy Beaune 1er Cru Champs
Pimont 2002
45289 Chantal Lescure Pommard Les
Vaumuriens 2002
45278 Felettig Vosne - Romanée 2004
75cl
398,70
299,00 Maison Champy, Beaune, (Vinarius AS)
75cl
398,70
299,00 Dom. Chantal Lescure, Pommard,
75cl
398,70
299,00 Henri Felettig, Vosne-Romanée,
6173 Drouhin Gevrey-Chambertin 1999
75cl
399,90
299,90 Joseph Drouhin, Gevrey-Chambertin,
43618 Guyon Gevrey-Chambertin 2002
75cl
399,90
299,90 Dom. Antonin Guyon, Gevrey-Chambertin,
42995 Geantet-Pansiot Gevrey-Chambertin
les Jeunes Rois 2004
45196 Potel Gevrey-Chambertin 2002
75cl
404,10
303,10 Geantet-Pansiot, Gevrey-Chambertin,
75cl
406,80
305,10 Nicolas Potel, Gevrey-Chambertin,
55496 Chevillon Nuits-St.-Georges
Vieilles Vignes 2004
7821 Beaune Teurons 1er Cru 2001
75cl
407,20
305,40 Dom. Robert Chevillon, Nuits-St.-Georges,
75cl
408,00
306,00 Bouchard Père & Fils,
42189 Geantet-Pansiot Gevrey-Chambertin
Vieilles Vignes 2004
47744 La Boudriotte Chassagne Montrachet
1er Cru 2002
13933 Bitouzet-Prieur Volnay 1.er Cru
Pitures 2002
47984 Esmonin Gevry-Chambertin Vielles
Vignes 2002
44008 Louis Jadot Chambolle Musigny 1999
20846 Rossignol-Trapet Gevrey Chambertin
1999
44936 Bouillot Gevrey-Chambertin 2003
75cl
409,90
307,40 Geantet-Pansiot, Gevrey-Chambertin,
75cl
413,20
309,90 Ch. de la Maltroye, Chassagne Montrachet Premier
75cl
420,70
315,50 Bitouzet-Prieur, Volnay, (Eurowine AS)
75cl
426,50
319,90 Sylvie Esmonin, Gevrey-Chambertin,
75cl
75cl
426,50
427,60
319,90 Louis Jadot, Chambolle-Musigny, (Strøm AS)
320,70 Dom. Rossignol-Trapet, Gevrey-Chambertin,
75cl
429,30
322,00 Louis Bouillot, Gevrey-Chambertin,
55514 Amiot-Servelle Chambolle-Musigny
2004
34431 Gevrey-Chambertin la Justice 2001
75cl
429,50
322,10 Dom. Amiot-Servelle, Chambolle-Musigny,
75cl
429,50
322,10 Dom. Philippe Charlopin, Gevrey-Chambertin,
55549 Faiveley Gevrey-Chambertin 2002
75cl
430,30
322,70 Dom. J. Faiveley, Gevrey-Chambertin,
42993 Geantet-Pansiot Chambolle-Musigny
Vieilles Vignes 2002
48336 Joseph Drouhin Beaune Mouches 1er
Cru 2001
42897 Lafarge Volnay 2000
13890 Prieur Beaune-Grèves 1. cru 2003
75cl
433,20
324,90 Geantet-Pansiot, Chambolle-Musigny,
75cl
433,30
325,00 Joseph Drouhin, Beaune, (Bibendum AS)
75cl
75cl
438,70
439,60
329,00 Dom. Michel Lafarge, Volnay, (Red & White AS)
329,70 Dom. Jacques Prieur, Beaune,
20845 Domaine Misset Vosne-Romanée Les
Barreaux 2002
45664 Potel Chambolle Musigny 2002
75cl
439,90
329,90 Dom. Misset, Viré-Clessé,
75cl
441,20
330,90 Nicolas Potel, Chambolle-Musigny,
42898 Lafarge Volnay 1999
43848 Lafarge Volnay 2001
45169 Matrot Volnay Santenots 2001
75cl
75cl
75cl
441,60
443,50
449,30
331,20 Dom. Michel Lafarge, Volnay, (Red & White AS)
332,60 Dom. Michel Lafarge, Volnay, (Red & White AS)
337,00 Dom. Joseph Matrot, Volnay,
Beaune, (Moestue Grape Selections AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Wine Tailor AS)
(Wine Tailor AS)
(Bibendum AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Red & White AS)
(Wine Tailor AS)
NY
(Red & White AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Red & White AS)
Cru, (Vinum AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Vinarius AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
(Red & White AS)
(Red & White AS)
NY
(Haugen-Gruppen AS)
(Red & White AS)
(Maxxium Norge AS)
(Cork Wines & Spirits AS)
(Wine Tailor AS)
(Moestue Grape Selections AS)
26
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 25 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
30034 Blagny 1.er Cru La Pièce sous le
Bois 2001
50063 Charlopin-Parizot Vosne Romanée
2000/2001
55512 Mugnier Nuits-St.-Georges Clos de
Fourches 2004
13922 Arnoux Vosne-Romanée 2001/2004
45290 Chantal Lescure Pommard 1er Cru
Les Bertins 2002
44226 Clair Morey-Saint-Denis En la rue
de Vergy 2002
44742 Clavelier Vosne-Romanée Les Hautes
Maizières 1999
43763 Arlot Nuits-St.-Georges 1. Cru 2002
75cl
450,70
338,00 Dom. Joseph Matrot,
75cl
454,40
340,80 Dom. Philippe Charlopin-Parizot, Vosne-Romanée,
75cl
458,00
343,50 Dom. J.F. Mugnier, Nuits-St.-Georges,
75cl
75cl
464,00
465,20
348,00 Dom. Robert Arnoux, Vosne-Romanée, (Vinum AS)
348,90 Dom. Chantal Lescure, Pommard,
75cl
465,30
349,00 Bruno Clair, Morey Saint-Denis, (Vinarius AS)
75cl
465,30
349,00 Dom. Bruno Clavelier, Vosne-Romanée,
75cl
465,60
349,20 Dom. de l’Arlot, Nuits-St.-Georges,
43617 Guyon Volnay 1er Cru Clos des
Chênes 2002
48496 Esmonin Gevrey-Chambertin Vieilles
Vignes 2003
43078 Lafarge Volnay Vendages
Selectionnées 2000
55475 Méo-Camuzet Morey-Saint-Denis 2004
75cl
466,50
349,90 Dom. Antonin Guyon, Volnay,
75cl
466,70
350,00 Sylvie Esmonin, Gevrey-Chambertin,
75cl
467,50
350,60 Dom. Michel Lafarge, Volnay, (Red & White AS)
75cl
473,90
355,40 Dom. Méo-Camuzet, Morey Saint-Denis,
48059 Potel Vosne Romanée 2002
43847 Lafarge Volnay Vendages
Sélectionnées
45406 Louis Jadot Beaune 1er Cru Clos
des Ursules 1998
6187 Bouchard Vosne-Romanée 2003
75cl
75cl
480,90
483,90
360,70 Nicolas Potel, Vosne-Romanée, (Wine Tailor AS)
362,90 Dom. Michel Lafarge, Volnay, (Red & White AS)
75cl
493,20
369,90 Louis Jadot, Beaune, (Strøm AS)
75cl
495,90
371,90 Bouchard Père & Fils, Vosne-Romanée,
43079 Lafarge Volnay Vendages
Selectionnées 1996
40394 Chevillon Nuits-St.-Georges 1. Cru
les Roncières 2001
42931 Charlopin-Parizot Vosne-Romanée
2002
44912 Bouillot Gevrey-Chambertin Les
Evocelles 2003
20584 Bouley Volnay 1. Cru Clos du
Chênes 2002
42996 Geantet-Pansiot Gevrey-Chambertin
en Champs 2002
42922 Charlopin-Parizot
75cl
498,70
374,00 Dom. Michel Lafarge, Volnay, (Red & White AS)
75cl
501,30
376,00 Dom. Robert Chevillon, Nuits-St.-Georges,
75cl
502,40
376,80 Dom. Philippe Charlopin-Parizot, Vosne-Romanée,
75cl
505,30
379,00 Louis Bouillot, Gevrey-Chambertin,
75cl
505,30
379,00 Dom. Pascal Bouley, Volnay, (Vinarius AS)
75cl
505,30
379,00 Geantet-Pansiot, Gevrey-Chambertin,
75cl
511,50
383,60 Dom. Philippe Charlopin-Parizot, Gevrey-
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Wine Tailor AS)
(Vinarius AS)
(Red & White AS)
NY
NY
(Vinhuset NoFra AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
NY
NY
NY
NY
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2002
55528 Cathiard Nuits-Saint-Georges 2004
75cl
511,70
383,80
44928 Barthod Chambolle-Musigny /2004
75cl
513,30
385,00
32949 Burguet Gevrey-Chambertin Mes
Favorites Vieilles Vignes 2001
55523 Arlaud Morey-Saint-Denis 1er Cru
aux Cheseaux 2004
55524 Arlaud Morey-Saint-Denis 1er Cru
Les Blanchards 2004
55522 Arlaud Morey-Saint-Denis 1er Cru
Les Millandes 2004
75cl
513,30
385,00
75cl
513,60
385,20
75cl
513,60
385,20
75cl
513,60
385,20
Chambertin,
(Red & White AS)
Sylvain Cathiard, Nuits-St.-Georges,
(Red & White AS)
Dom. Ghislaine Barthod, Chambolle-Musigny,
(Moestue Grape Selections AS)
Dom. Alain Burguet, Gevrey-Chambertin,
(Moestue Grape Selections AS)
Dom. Arlaud Père et Fils, Morey Saint-Denis,
(Red & White AS)
Dom. Arlaud Père et Fils, Morey Saint-Denis,
(Red & White AS)
Dom. Arlaud Père et Fils, Morey Saint-Denis,
(Red & White AS)
|
27
RØDVIN
FRANKRIKE BURGUND
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 26 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
NY
43746 La Richemone Nuits-St.-Georges 1.
Cru 2002
43748 Les Cailles Nuits-St.-Georges 1.
Cru 2002
40395 Chevillon Nuits-St.-Georges 1. Cru
les Chaignots 2002
55530 Cathiard Chambolle-Musigny Les
Clos de l’Orme 2004
42923 Charlopin-Parizot
44009
42875
42874
14091
NY
48582
NY
55497
NY
55498
NY
55506
NY
55507
NY
55499
20544
Gevrey-Chambertin 1. Cru Bel Air 2002
Louis Jadot Gevry-Chambertin 1er
Cru Combe Aux Moines 2001
Gouges Nuits-St.-Georges 1. Cru
Clos des Porrets 2000/2002
Gouges Nuits-St.-Georges 1. Cru
Les Pruliers 2000
Clos de la Maréchale Nuits St.
Georges 1. cru 1998
Arnoux Nuits Saint Georges Les
Poisets 2004
Chevillon Nuits-St.-Georges 1. Cru
Les Bousselots 2004
Chevillon Nuits-St.-Georges 1. Cru
Les Chaignots 2004
Chevillon Nuits-St.-Georges 1. Cru
Les Perrières 2004
Chevillon Nuits-St.-Georges 1. Cru
Les Pruliers 2004
Chevillon Nuits-St.-Georges 1. Cru
Les Roncières 2004
Chevillon Nuits-St-Georges 1er Cru
Les Pruliers 2001
Cathiard Vosne-Romanée 2004
75cl
513,60
385,20 Dom. Alain Michelot, Nuits-St.-Georges,
75cl
513,60
385,20 Dom. Alain Michelot, Nuits-St.-Georges,
75cl
516,10
387,10 Dom. Robert Chevillon, Nuits-St.-Georges,
75cl
517,20
387,90 Sylvain Cathiard, Chambolle-Musigny,
75cl
519,50
389,60 Dom. Philippe Charlopin-Parizot, Gevrey-
75cl
519,90
Chambertin,
(Red & White AS)
389,90 Louis Jadot, Gevrey-Chambertin, (Strøm AS)
75cl
526,30
394,70 Dom. Henri Gouges, Nuits-St.-Georges,
75cl
526,30
394,70 Dom. Henri Gouges, Nuits-St.-Georges,
75cl
531,90
398,90 Dom. J. Faiveley, Nuits-St.-Georges,
75cl
533,20
399,90 Dom. Robert Arnoux, Nuits-St.-Georges,
75cl
535,10
401,30 Dom. Robert Chevillon, Nuits-St.-Georges,
75cl
535,10
401,30 Dom. Robert Chevillon, Nuits-St.-Georges,
75cl
535,10
401,30 Dom. Robert Chevillon, Nuits-St.-Georges,
75cl
535,10
401,30 Dom. Robert Chevillon, Nuits-St.-Georges,
75cl
535,10
401,30 Dom. Robert Chevillon, Nuits-St.-Georges,
75cl
536,80
402,60 Dom. Robert Chevillon, (Red & White AS)
75cl
537,60
403,20 Sylvain Cathiard, Vosne-Romanée,
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Vinum AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
NY
55531
75cl
539,50
404,60 Dom. Alain Michelot, Nuits-St.-Georges,
75cl
539,50
404,60 Dom. Alain Michelot, Nuits-St.-Georges,
NY
43745 Les Saint-Georges
Nuits-St.-Georges 1. Cru 2002
43747 Les Vaucrains Nuits-St.-Georges 1.
Cru 2002
55486 Perrot-Minot Vosne Romanée Au
Dessus de la Rivière 2004
55485 Perrot-Minot Vosne Romanée Les
Jacquines 2004
55484 Perrot-Minot Vosne Romanée 2004
75cl
542,90
407,20 Maison Christophe Perrot-Minot, Vosne-Romanée,
75cl
542,90
407,20 Maison Christophe Perrot-Minot, Vosne-Romanée,
75cl
542,90
407,20 Maison Christophe Perrot-Minot, Vosne-Romanée,
55516 Amiot-Servelle Chambolle-Musigny
Permier Cru Les Plantes 2004
43619 Guyon Corton Bressandes Grand Cru
2002
55521 Arlaud Chambolle-Musigny 1er Cru
Les Noirots 2004
42959 Méo-Camuzet Vosne-Romanée 2004
75cl
544,30
408,20 Dom. Amiot-Servelle, Chambolle-Musigny,
75cl
546,50
409,90 Dom. Antonin Guyon, (Vinhuset NoFra AS)
75cl
547,70
410,80 Dom. Arlaud Père et Fils, Chambolle-Musigny,
75cl
548,30
411,20 Dom. Méo-Camuzet, Vosne-Romanée,
45282 Felettig Chambolle-Musigny 1er Cru
Les Carrières 2004
45280 Felettig Chambolle-Musigny 1er Cru
Les Charmes 2004
75cl
553,30
415,00 Henri Felettig, Chambolle-Musigny,
75cl
558,70
419,00 Henri Felettig, Chambolle-Musigny,
(Red & White AS)
NY
NY
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
NY
NY
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
28
|
(Wine Tailor AS)
(Wine Tailor AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 27 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
55517 Amiot-Servelle Chambolle-Musigny
Permier Cru Les Charmes 2004
42891 Lafarge Beaune-Grèves 1. Cru 2000
43749 Briailles Corton Grand Cru Les
Bressandes 2001
43755 Briailles Corton Grand Cru Les
Bressandes 2003
30719 Roumier Morey Saint Denis 1. Cru
Clos de la Bussière 2003/2004
43864 Mortet Gevrey-Chambertin 2003
75cl
560,00
420,00 Dom. Amiot-Servelle, Chambolle-Musigny,
75cl
75cl
560,50
570,10
420,40 Dom. Michel Lafarge, Beaune, (Red & White AS)
427,60 Dom. Chandon de Briailles, (Red & White AS)
75cl
570,10
427,60 Dom. Chandon de Briailles, (Red & White AS)
75cl
570,70
428,00 Dom. G. Roumier, Morey Saint-Denis,
75cl
574,00
430,50 Dom. Denis Mortet, Gevrey-Chambertin,
42994 Geantet-Pansiot Chambolle-Musigny
1. Cru 2002
43761 Clos de l’Arlot Nuits-St.-Georges
2002
43851 Lafarge Beaune-Grèves 1. Cru 2001
75cl
576,70
432,50 Geantet-Pansiot, Chambolle-Musigny,
75cl
576,80
432,60 Dom. de l’Arlot, Nuits-St.-Georges,
75cl
577,70
433,30 Dom. Michel Lafarge, Beaune Premier Cru,
55489 Pousse d’Or Volnay 1er Cru En
Caillerets 2004
48494 Arlaud Morey St. Denis 1er Cru
Ruchots 2004
55483 Perrot-Minot Vosne Romanée Champs
Perdrix Vielles Vignes 2004
45382 Angerville Volnay 1.er Cru
Champans 2002
44640 Mongeard-Mugneret Vosne Romanée
Premier Cru Les Orveaux 2002
43861 Gouges Nuits St. Georges 1.Cru
Clos des Porrets 2003
43860 Gouges Nuits-St.-Georges 1. Cru
Les Pruliers 2003
43764 Arlot Clos de Forêts Saint Georges
1. Cru 2002
43765 Arlot Les Suchots Vosne Romanée
1er Cru 2002
55508 Chevillon Nuits-St.-Georges 1. Cru
Les Cailles 2004
55510 Chevillon Nuits-St.-Georges 1. Cru
Les Saint- Geroges 2004
55509 Chevillon Nuits-St.-Georges 1. Cru
Les Vaucrains 2004
42899 Lafarge Pommard 1. Cru Les
Pezerolles 2000
42892 Lafarge Volnay Clos des Chênes 1.
Cru 2000
42894 Lafarge Volnay 1. Cru Clos du
Château des Ducs 1997
42893 Lafarge Volnay 1. Cru Clos du
Château des Ducs 2000
20587 Amiot Clos de la Roche Grand Cru
2002
45645 Angerville Volnay 1.er Cru
Champans 2003
47758 Les Procès Nuits St Georges 1er
Cru 2002
45385 De Montille Volnay 1er Cru Mitans
2000
75cl
580,70
435,50 Dom. de la Pousse d’Or, Volnay,
75cl
586,70
440,00 Dom. Arlaud Père et Fils, Morey Saint-Denis,
75cl
598,50
448,90 Maison Christophe Perrot-Minot, Vosne-Romanée,
75cl
606,50
454,90 Dom. Marq. d’Angerville, Volnay,
75cl
608,90
456,70 Dom. Mongeard-Mugneret, Vosne-Romanée,
75cl
609,20
456,90 Dom. Henri Gouges, Nuits-St.-Georges,
75cl
609,20
456,90 Dom. Henri Gouges, Nuits-St.-Georges,
75cl
628,70
471,50 Dom. de l’Arlot, Nuits-St.-Georges,
75cl
628,70
471,50 Dom. de l’Arlot, Vosne-Romanée,
75cl
631,50
473,60 Dom. Robert Chevillon, Nuits-St.-Georges,
75cl
631,50
473,60 Dom. Robert Chevillon, Nuits-St.-Georges,
75cl
631,50
473,60 Dom. Robert Chevillon, Nuits-St.-Georges,
75cl
634,70
476,00 Dom. Michel Lafarge, Pommard, (Red & White AS)
75cl
634,70
476,00 Dom. Michel Lafarge, Volnay, (Red & White AS)
75cl
634,70
476,00 Dom. Michel Lafarge, Volnay, (Red & White AS)
75cl
634,70
476,00 Dom. Michel Lafarge, Volnay, (Red & White AS)
75cl
639,60
479,70 Dom. P. Amiot, Morey Saint-Denis,
75cl
639,90
479,90 Dom. Marq. d’Angerville, Volnay,
75cl
639,90
479,90 Dom. Robert Arnoux, Nuits-St.-Georges,
75cl
646,70
485,00 Dom. Hubert de Montille,
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
NY
NY
NY
NY
NY
NY
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Vinum AS)
(Moestue Grape Selections AS)
|
29
RØDVIN
FRANKRIKE BURGUND
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 28 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
NY
NY
55488 Pousse d’Or Volnay 1er Cru Clos de
60 Ouvrées 2004
55487 Pousse d’Or Volnay 1er Cru de la
Bousse d’Or 2004
43855 Lafarge Pommard 1. Cru Les
Pezerolles 2001
43852 Lafarge Volnay Clos des Chênes 2001
43853 Lafarge Volnay 1. Cru Clos du
Château des Ducs 2001
43854 Lafarge Volnay 1. Cru Les
Caillerets 2002/2003
44737 Clavelier Chambolle-Musigny 1er
Cru La Combe d’Orveaux 2002
42280 Rouget Vosne Romanée 1999
75cl
648,10
486,10 Dom. de la Pousse d’Or, Volnay,
75cl
648,10
486,10 Dom. de la Pousse d’Or, Volnay,
75cl
648,50
486,40 Dom. Michel Lafarge, Pommard, (Red & White AS)
75cl
75cl
651,90
651,90
488,90 Dom. Michel Lafarge, Volnay, (Red & White AS)
488,90 Dom. Michel Lafarge, Volnay, (Red & White AS)
75cl
651,90
488,90 Dom. Michel Lafarge, Volnay, (Red & White AS)
75cl
652,00
489,00 Dom. Bruno Clavelier, Chambolle-Musigny,
75cl
665,20
498,90 Emmanuel Rouget, Vosne-Romanée,
43750 Briailles Corton Grand Cru Clos de
Roi 2001
43756 Briailles Corton Grand Cru Clos de
Roi 2002
48586 Pascal Lachaux Chambolle Musigny
1er Cru Les Furées 2004
55513 Mugnier Nuits-St.-Georges Permier
Cru Clos de la Maréchale 2004
43800 Mugnier Chambolle-Musigny 2004
75cl
666,50
499,90 Dom. Chandon de Briailles, (Red & White AS)
75cl
666,50
499,90 Dom. Chandon de Briailles, (Red & White AS)
75cl
666,50
499,90 Pascal Lachaux, Chambolle-Musigny, (Vinum AS)
75cl
667,50
500,60 Dom. J.F. Mugnier, Nuits-St.-Georges,
75cl
668,80
501,60 Dom. J.F. Mugnier, Chambolle-Musigny,
43808 Vogüé Chambolle-Musigny 2004
75cl
671,30
503,50 Dom. Comte G. de Vogüé, Chambolle-Musigny,
48205 Esmonin Gevrey-Chambertin 1er Cru
Clos St. Jacques 2002
44475 Rion Nuits-St.-Georges 1. Cru Clos
des Argillières 2004
55529 Cathiard Nuits-Saint-Georges 1er
Cru aux Murgers 2004
48484 Angerville Volnay 1er Cru
Taillepieds 2004
48584 Arnoux Vosne Romanée 1er Cru Les
Chaumes 2004
47203 De Montille Volnay 1er Cru
Taillepieds 2000
42929 Charlopin-Parizot Clos-Saint-Denis
Grand Cru 2002
45644 Angerville Volnay 1er Cru Clos des
Ducs 2000
55491 Pousse d’Or Corton Bressandes
Grand Cru 2004
55490 Pousse d’Or Corton Clos du Roi
Grand Cru 2004
34967 Ch. Corton Grancey Grand Cru
1996/1999
45384 De Montille Pommard 1er Cru
Rugiens 1997
44227 Clair Gevrey-Chambertin 1er Cru
Cazetieres 2001
44913 Boillot Nuits St. Georges 1er Cru
Pruliers 2003
44927 Barthod Chambolle-Musigny 1er Cru
Cras 2003
75cl
673,30
505,00 Sylvie Esmonin, Gevrey-Chambertin,
75cl
673,30
505,00 Dom. Michele & Parice Rion, Nuits-St.-Georges,
75cl
676,70
507,50 Sylvain Cathiard, Nuits-St.-Georges,
75cl
678,70
509,00 Dom. Marq. d’Angerville, Volnay,
75cl
680,00
510,00 Dom. Robert Arnoux, Vosne-Romanée, (Vinum AS)
75cl
686,70
515,00 Dom. de Montille, Volnay,
75cl
690,00
517,50 Dom. Philippe Charlopin-Parizot,
75cl
702,50
526,90 Dom. Marq. d’Angerville, Volnay,
75cl
703,50
527,60 Dom. de la Pousse d’Or, (Red & White AS)
75cl
703,50
527,60 Dom. de la Pousse d’Or, (Red & White AS)
75cl
712,90
534,70 Maison Louis Latour, (Palmer & Co AS)
75cl
714,70
536,00 Dom. Hubert de Montille,
75cl
718,70
539,00 Bruno Clair, Gevrey-Chambertin, (Vinarius AS)
75cl
724,00
543,00 Louis Bouillot, Nuits-St.-Georges,
75cl
726,70
545,00 Dom. Ghislaine Barthod, Chambolle-Musigny,
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Vinarius AS)
(Red & White AS)
NY
NY
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
NY
NY
NY
NY
NY
30
|
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 29 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
NY
NY
NY
NY
NY
48485 Angerville Volnay 1er Cru Clos des
Ducs 2004
55518 Amiot-Servelle Chambolle-Musigny
Permier Cru Derrière la Grange 2004
43863 Frantin Vosne-Romanée 1. Cru les
Malconsorts 2002
34428 Charlopin Charmes-Chambertin Grand
Cru 2001
48497 Esmonin Gevrey-Chambertin 1er Cru
Clos St. Jacques 2003
44642 Mongeard-Mugneret Échezeaux Grand
Cru 2002
42927 Charlopin-Parizot Mazis-Chambertin
Grand Cru 2002
42046 Angerville Volnay 1er Cru
Taillepieds 2003
44839 Montille Pommard 1.er Cru Les
Pezerolles 2001
50174 Martray Corton Grand Cru 2000
55525 Arlaud Clos de la Roche Grand Cru
2004
55532 Cathiard Vosne-Romanée 1er Cru en
Orveaux 2004
43856 Martray Corton Grand Cru 2003
48495 Arlaud Charmes-Chambertin Grand
Cru 2004
45828 De Montille Pommard 1er Cru
Rugiens 2000
42838 Labouré-Roi Chambertin Grand Cru
2000
47689 Lambrays Morey St. Denis 1er Cru
Les Loups 2001
13887 Clos des Lambrays Grand Cru 1999
75cl
733,30
550,00 Dom. Marq. d’Angerville, Volnay,
75cl
735,20
551,40 Dom. Amiot-Servelle, Chambolle-Musigny,
75cl
738,40
553,80 Dom. du Clos Frantin, Vosne-Romanée,
75cl
745,30
559,00 Dom. Philippe Charlopin, Charmes-Chambertin,
75cl
753,30
565,00 Sylvie Esmonin, Gevrey-Chambertin,
75cl
757,60
568,20 Dom. Mongeard-Mugneret,
75cl
759,70
569,80 Dom. Philippe Charlopin-Parizot,
75cl
761,30
571,00 Dom. Marq. d’Angerville, Volnay,
75cl
761,30
571,00 Hubert de Montille, Pommard,
75cl
75cl
766,30
772,00
574,70 Dom. Bonneau du Martray, (Red & White AS)
579,00 Dom. Arlaud Père et Fils, (Red & White AS)
75cl
780,40
585,30 Sylvain Cathiard, Vosne-Romanée,
75cl
75cl
781,30
786,00
586,00 Dom. Bonneau du Martray, (Red & White AS)
589,50 Dom. Arlaud Père et Fils, Charmes-Chambertin,
75cl
793,30
595,00 Dom. Hubert de Montille, Pommard,
75cl
799,90
599,90 Labouré-Roi, Chambertin, (Fondberg AS)
75cl
838,80
629,10 Dom. des Lambrays, Morey Saint-Denis,
75cl
846,70
635,00 Dom. des Lambrays,
55481 Perrot-Minot Gevrey-Chambertin
Premier Cru 2004
55533 Cathiard Vosne-Romanée 1er Cru aux
Reignots 2004
48585 Pascal Lachaux Saint Denis 2004
50183 Vogüé Chambolle-Musigny 1. Cru 2001
75cl
863,60
647,70 Maison Christophe Perrot-Minot, Gevrey-
75cl
871,20
653,40 Sylvain Cathiard, Vosne-Romanée,
75cl
75cl
946,70
946,80
710,00 Pascal Lachaux, (Vinum AS)
710,10 Dom. Comte G. de Vogüé, Chambolle-Musigny,
55534 Cathiard Vosne-Romanée 1er Cru Les
Suchots 2004
34418 Vogüé Chambolle-Musigny Premier
Cru 1999
55519 Amiot-Servelle Chambolle-Musigny
Permier Cru Les Amoureuses 2004
55520 Amiot-Servelle Clos-Vougeot Grand
Cru 2004
43798 Mugnier Chambolle-Musigny 1. Cru
les Fuees 2004
55482 Perrot-Minot Nuits Saint-Georges
Permier Cru La Richemone 2004
47757 Arnoux Les Suchots Vosne Romanée
1er Cru 2002
43805 Vogüé Chambolle-Musigny 1. Cru
2004
75cl
954,70
716,00 Sylvain Cathiard, Vosne-Romanée,
75cl
974,90
731,20 Dom. Comte G. de Vogüé, Chambolle-Musigny,
75cl
989,10
741,80 Dom. Amiot-Servelle, Chambolle-Musigny,
75cl
989,10
741,80 Dom. Amiot-Servelle, (Red & White AS)
75cl
994,30
745,70 Dom. J.F. Mugnier, Chambolle-Musigny,
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Wine Tailor AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
NY
NY
Chambertin, (Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
NY
NY
NY
NY
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
75cl 1 017,30
763,00 Maison Christophe Perrot-Minot, Nuits-St.-Georges,
75cl 1 019,20
764,40 Dom. Robert Arnoux, Vosne-Romanée, (Vinum AS)
75cl 1 038,30
778,70 Dom. Comte G. de Vogüé, Chambolle-Musigny,
(Red & White AS)
(Red & White AS)
|
31
RØDVIN
FRANKRIKE BURGUND
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 30 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
47691 Clos des Lambrays Grand Cru 2001
75cl
NY 55535 Cathiard Vosne-Romanée 1er Cru aux
75cl
Malconsorts 2004
NY 55480 Perrot-Minot Charmes Chambertin
75cl
2004
42962 Méo-Camuzet Clos de Vougeot Grand
75cl
Cru 2004
42278 Rouget Echézeaux Grand Cru 1998
75cl
42887 Mommessin Clos de Tart Grand Cru
75cl
2000
42888 Mommessin Clos de Tart Grand Cru
75cl
2001
43858 Mommessin Clos de Tart Grand Cru
75cl
2003
150cl
43802 Mugnier Bonnes Mares Grand Cru 2004 75cl
43799 Mugnier Chambolle-Musigny 1. Cru
75cl
les Amoureuses 2004
43806 Vogüé Bonnes Mares Grand Cru 2004 75cl
43803 Vogüé Chambolle-Musigny 1. Cru les
75cl
Amoureuses 2004
43801 Mugnier Le Musigny Grand Cru 2004
75cl
43807 Vogüé Musigny Grand Cru Cuvée
75cl
Vieilles Vignes 2004
NY 48583 Arnoux Romanée Saint Vivant 2004
75cl
LANGUEDOC-ROUSSILLON
13909 Jules 2005
75cl
300cl
47355 Longchamps
300cl
11256 La Blaquière 2005
300cl
15100 Markus Weinhandlung Aude
100cl
1275 Saint Clément Merlot
1000cl
48260 Le loup dans la Bergerie
300cl
50031 Othello
300cl
20945 Vignoble du Sud Syrah 2005
75cl
43279 La Cascatelle
300cl
43122 Oc Cuvée 178 Cabernet Sauvignon
300cl
Syrah 2003/2004
14270 Pierre Landoque
500cl
41714 Grand Sud Merlot 2001
300cl
41884 Chantovent Peyriac Red
300cl
45653 Yvon Mau Merlot 2003
300cl
15270 La Capitelle
300cl
NY
32
1 053,50
1 065,90
790,10 Dom. des Lambrays, (Wine Tailor AS)
799,40 Sylvain Cathiard, Vosne-Romanée,
1 107,20
1 123,20
830,40 Maison Christophe Perrot-Minot, CharmesChambertin, (Red & White AS)
842,40 Dom. Méo-Camuzet, (Red & White AS)
1 195,60
1 243,90
896,70 Emmanuel Rouget, (Red & White AS)
932,90 Mommessin, (Red & White AS)
1 243,90
932,90 Mommessin, (Red & White AS)
(Red & White AS)
1 474,10 1 105,60 Mommessin, (Red & White AS)
1 465,20 2 197,80
1 624,70 1 218,50 Dom. J.F. Mugnier, (Red & White AS)
1 666,40 1 249,80 Dom. J.F. Mugnier, Chambolle-Musigny,
(Red & White AS)
1 809,70 1 357,30 Dom. Comte G. de Vogüé, (Red & White AS)
1 828,70 1 371,50 Dom. Comte G. de Vogüé, Chambolle-Musigny,
(Red & White AS)
2 374,70 1 781,00 Dom. J.F. Mugnier, (Red & White AS)
2 517,10 1 887,80 Dom. Comte G. de Vogüé, Musigny,
(Red & White AS)
2 600,00 1 950,00 Dom. Robert Arnoux, (Vinum AS)
90,00
90,00
91,60
93,20
93,30
93,30
65,90
248,90
268,00
269,00
89,90
899,90
270,00
274,90
69,90
279,90
279,90
Vign. de la Vicomté, Hérault,
(Podium Wines AS)
Adet Seward, Oc, (Robert Prizelius AS)
Vilaro, Hérault, (Engelstad Vin og Brennevin)
Markus Weinhandlung, Aude, (Strag AS)
Le Cep Français, Oc, (Amundsen AS)
Jean Orliac, (Vinarius AS)
Arcus, Oc, (Arcus)
Foncalieu, Oc, (Palmer & Co AS)
Chantal Comte, Oc, (Vinhuset NoFra AS)
Les Chais Beaucairois, Oc, (Best Cellars AS)
93,40
95,30
98,70
99,30
99,70
466,80
285,80
296,20
298,00
299,00
50242 Chapelle du Bois 2005
300cl
15062 Duo Merlot Cabernet Sauvignon 2004 300cl
100,00
100,00
299,90
300,00
47258 Wine Brothers Merlot/Cabernet
Sauvignon 2003
7856 Yvon Mau Merlot 2005
55053 La Francette Merlot
45916 Le Mas de Robert Vic 2004/2005
45840 Robert Vic Cuvée Sélection
2004/2005
14912 Ch. de Belesta 2002
13808 La Buvette Cabernet Sauvignon
43278 La Cascatelle
43272 L’Angelot 2003
300cl
101,60
304,70
75cl
75cl
75cl
300cl
103,90
105,30
105,30
106,30
77,90
79,00
79,00
319,00
Pierre Landoque, Corbières, (Strag AS)
Les Caves de Landiras, Oc, (Ekjord AS)
Chantovent, (Hanquist Vin)
Yvon Mau, Aude, (Robert Prizelius AS)
Vign. Catalans, Côtes du Roussillon-Villages,
(Engelstad Vin og Brennevin)
LGI, Oc, (Red & White AS)
Dom. Kressmann, Oc,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Culture Vin, Oc,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Yvon Mau, Aude, (Robert Prizelius AS)
Maison Johanès Boubée, Oc, (Vinhuset NoFra AS)
Dom. Robert Vic, Hérault, (Wine Tailor AS)
Dom. Robert Vic, Oc, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
106,50
106,50
106,50
106,50
79,90
79,90
79,90
79,90
|
87,90
83,00
89,30
89,70
Ch. de Belesta, (Engelstad Vin og Brennevin)
Arcus, Oc, (Arcus)
Chantal Comte, Oc, (Vinhuset NoFra AS)
Maurel Vedeau, Oc, (Vinhuset NoFra AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 31 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
20001 Le Faisan 2004
20043 Pellerin Côtes du Roussillon
Villages 2002
14706 Saint Pierre Syrah 2002
15131 Sérame Merlot 2004
75cl
75cl
106,50
106,50
75cl
75cl
300cl
300cl
106,50
106,50
100,00
106,60
79,90 D. des Roches, Oc, (Vinarius AS)
79,90 Ch. Sérame, Oc, (Engelstad Vin og Brennevin)
300,00
319,90 Arcus, Oc, (Arcus)
300cl
75cl
75cl
75cl
106,70
107,30
110,50
111,10
320,00
80,50
82,90
83,30
75cl
75cl
111,50
111,70
37,5cl
25cl
150cl
300cl
75cl
75cl
146,70
151,60
119,90
113,40
114,50
115,60
55,00
37,90
179,90
340,30
85,90
86,70
75cl
300cl
75cl
116,30
94,20
118,70
87,20
282,70
89,00
55264 Monastier Cabernet 2005
13254 Pierre de Marca 2004
75cl
75cl
118,90
118,90
89,20
89,20
14986 Domaine la Caumette Syrah 2003
45686 Fortant de France Cabernet
Sauvignon 2000
3542 Fortant de France Merlot 2004
75cl
75cl
119,90
119,90
89,90
89,90
75cl
300cl
75cl
25cl
75cl
25cl
300cl
75cl
75cl
75cl
75cl
119,90
105,00
119,90
150,00
119,90
154,00
100,00
119,90
119,90
120,00
121,30
89,90
315,00
89,90
37,50
89,90
38,50
299,90
89,90
89,90
90,00
91,00
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
122,50
123,90
124,70
125,20
128,70
91,90
92,90
93,50
93,90
96,50
75cl
75cl
129,20
130,00
96,90
97,50
75cl
130,50
97,90 Culture Vin, Oc,
41052 Collection Frithjof Nicolaysen
Syrah
40589 Le Midi Syrah
46025 Terra Negra Merlot 2004
40795 Jeanjean Syrah
40664 Girard Sélection Cabernet
Sauvignon 2004
15133 Hélène 2004
15134 Domaine de Belle Mare Cabernet
Syrah 2003
11513 J. P. Chenet Cabernet-Syrah 2005
NY
42448 Oleá
55218 Othello
48469 Smak Coteaux du Languedoc
43913 Fruité Catalan 2004
15331 Vincent de Marca 2005
NY
43959 Grand Sud Merlot 2004
41067 J.P. Chenet Merlot 2005
45291
40310
15336
13665
Preignes Grains de Mourvedre 2005
Robert Vic Syrah Prestige 2003
Léon Galhaud Syrah 2004
Les Bateaux Grenache Syrah 2004
47346
14311
43656
33043
41430
Léon Galhaud Merlot 2004
Blue Nun Merlot 2002
Duboeuf G.D. Syrah-Merlot
Ch. le Prat 2001
Wild Pig 2002
41950 Bushmann 2003
31726 Nimrod Cabernet Sauvignon Merlot
2000
47257 Wine Brothers La Serre Merlot 2003
79,90 La Comp. Rhodanienne, Oc, (Vinhuset NoFra AS)
79,90 Joseph Pellerin, Côtes du Roussillon-Villages,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Trois Terroirs, Oc, (Brand Partners AS)
Bessiere, Oc, (Engelstad Vin og Brennevin)
Jeanjean, Oc, (Amundsen AS)
Jérôme Girard Oenologie, Oc,
(Vinhuset NoFra AS)
83,60 Ch. Hélène, Coteaux de Miramont, (Servco AS)
83,80 Dom. de Belle Mare, Oc, (Servco AS)
Jean-Paul Chenet, Oc, (Ekjord AS)
LGI, Languedoc, (Red & White AS)
Arcus, Oc, (Arcus)
Vingaver AS, Coteaux du Languedoc,
(Vingaver AS)
Vign. Catalans, Côtes du Roussillon,
(Ekjord AS)
Les Vign. du Rivesaltais, Côtes du Roussillon,
(Eurowine AS)
LGI, Oc, (Red & White AS)
Les Vign. du Rivesaltais, Côtes du RoussillonVillages,
(Eurowine AS)
Dom. la Caumette, Hérault, (Vinhuset NoFra AS)
Skalli, Oc, (Bibendum AS)
Fortant de France, Oc, (Bibendum AS)
Les Grands Chais de France, Oc, (Ekjord AS)
Les Caves de Landiras, Oc, (Ekjord AS)
Dom. Robert Vic, Oc, (Wine Tailor AS)
Dom. Robert Vic, Oc, (Wine Tailor AS)
Léon Galhaud, Oc, (Eurowine AS)
J.&F. Lurton, Oc,
(Moestue Grape Selections AS)
Léon Galhaud, Oc, (Kjellermesteren AS)
H. Sichel Söhne, Oc, (Strøm AS)
Georges Duboeuf, Oc, (Robert Prizelius AS)
Castelmaure, Corbières, (Amundsen AS)
Dom. du Soleil, Oc,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Maurel Vedeau, Oc, (Vinhuset NoFra AS)
Paul Herpe & Fils, Oc, (Concept Wine AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
|
33
RØDVIN
FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 32 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON
literpris salgspris
44146 Bertrand 6éme Sens Rouge 2005
75cl
130,70
98,00 Gérard Bertrand, Oc,
44968 Les Garrigues Cabernet Sauvignon
2005
43049 Le Faux Frog Syrah 2003
40143 Ch. Cap de Fouste 2001
75cl
132,00
99,00 Dom. La Condamine Bertrand, Oc,
75cl
75cl
132,40
132,70
99,30 Aimery Sieur d’Arques, Oc, (Vinordia AS)
99,50 Ch. de Cap de Fouste, Côtes du Roussillon,
Laroche Merlot 2004
300cl
Camplazens Grenache 2005
75cl
Arrogant Frog 2004
75cl
Ch. Sainte Eulalie 2000
75cl
Coussergues Cuvée Royale 2001
75cl
Dolmen des Fées Merlot 2003
75cl
Domaine la Bastide Syrah 2003/2004 75cl
Forca 2001
75cl
133,00
133,10
133,20
133,20
133,20
133,20
133,20
133,20
(Moestue Grape Selections AS)
NY
NY
(Danvik Vin AS)
47359 Georges Duboeuf Syrah 2004
44806 La Forge Estate Merlot 2004
11807 Les Domaines Paul Mas Cabernet
Sauvignon-Syrah 2004
32582 Les Jamelles Merlot 2004
42606 Miquel Cabernet Syrah 2003
30596 Paul Mas Cabernet Sauvignon-Merlot
2004
45685 Robert Skalli Merlot 2002
55322 Tina Wine Sublime
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
133,20
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Dom. Laroche, Oc, (Strøm AS)
Dom. Camplazens, Oc, (Red & White AS)
The Humble Winemaker, Oc, (Vinum AS)
I. Coustal, Minervois, (Vinhuset NoFra AS)
Dom. de Coussergues, Oc, (Vinhuset NoFra AS)
Celliers du Mazet, Oc, (Vinhuset NoFra AS)
Dom. la Bastide, Languedoc, (Red & White AS)
J.P. Henriques, Côtes du Roussillon,
(Vinhuset NoFra AS)
99,90 Georges Duboeuf, Oc, (Robert Prizelius AS)
99,90 La Forge Estate, Oc, (Vinum AS)
99,90 Ch. de Conas, Oc, (Vinum AS)
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
133,20
99,90 Les Jamelles, Oc, (World Wines AS)
99,90 Laurent Miquel, Oc, (Stenberg & Blom AS)
99,90 Dom. Paul Mas, Oc, (Vinum AS)
75cl
75cl
133,20
133,20
99,90 Skalli, Oc, (Bibendum AS)
99,90 Selles Vins, Côtes du Roussillon-Villages,
44592 Jul 2005 - Ch. Encoste 2003
75cl
133,30
100,00 Les Vign. du Littoral Méditerranéen, Coteaux du
55220
46033
43893
15334
15295
75cl
50cl
75cl
75cl
75cl
133,30
134,00
136,30
136,70
136,80
100,00
67,00
102,20
102,50
102,60
75cl
137,30
103,00 Les Caves de Landiras, (Ekjord AS)
75cl
75cl
75cl
138,70
139,70
139,70
104,00 Boutinot, Oc, (Amka Saga AS)
104,80 Boutinot, Oc, (Haugen-Gruppen AS)
104,80 Dom. de Peyrat, Oc, (Serac Scandinavia AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
139,90
139,90
139,90
140,00
140,00
142,70
104,90
104,90
104,90
105,00
105,00
107,00
45081 Milenage 2003
48437 Le Mistral Merlot 2003
75cl
75cl
145,30
146,10
109,00
109,60
44426
44724
43520
31694
75cl
75cl
75cl
75cl
146,50
146,50
146,50
146,50
109,90
109,90
109,90
109,90
44078
55495
44498
14690
14780
14192
33332
15509
398,90
99,80
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
(Ekjord AS)
NY
34472
34248
34224
48435
43362
41394
45030
47312
41995
41358
34
|
JUl 2006 - Saint André 2004
Le Pichet Red
Rocca Maura 2004
Domaine de Lavail Carignan 2003
Justin Piquemal Cabernet Sauvignon
Grenache Syrah 2004
J.P. Chenet Merlot Cabernet
Premier de Cuvée 2002
Fruits of France Merlot 2001
Bellefontaine Syrah 2000
Domaine de Peyrat Cabernet
Sauvignon 2002
Ch. Baudouy 2004
Lurton Terra Sana 2003/2004
Michel Picard Syrah 2004
Ch. Pautard 2003
Tendem Merlot Syrah 2002
Domaine les Cazalets Syrah 2004
Bila-Haut Côtes du Roussillon 2004
Fitou Cuvée des Abrigans 2004
La Belle Terrasse Shiraz 2004
La Cardine de Saint-Felix 2003
Languedoc, (Scan Vin AS)
Les Caves St. André, Corbières, (Scan Vin AS)
Jeanjean, Oc, (Amundsen AS)
Les Vign. de Roquemaure, Gard, (Vinoble AS)
Dom. de Lavail, Côtes Catalanes, (Eurowine AS)
Dom. Piquemal, Côtes Catalanes, (Servco AS)
Damien Baudoy, Minervois, (Fondberg AS)
J.&F. Lurton, Oc, (Strøm AS)
Picard Père & Fils, Oc, (Stenberg & Blom AS)
Damien Baudoy, Minervois, (Danvik Vin AS)
B. Jany, Oc, (Danvik Vin AS)
Les Vign. des Trois Terroirs, Oc,
(Brand Partners AS)
Georges Duboeuf, Oc, (Robert Prizelius AS)
Dom. de Sainte Rose, Oc,
(Serac Scandinavia AS)
M. Chapoutier, Côtes du Roussillon, (Strøm AS)
J&F Lurton, Fitou, (Strøm AS)
Penval Wines, Oc, (Haugen-Gruppen AS)
Vign. de Saint Felix de Lodez, Oc,
(Moestue Grape Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 33 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
41911 Les Vieux Carignans de la
Boutignane 2001
33874 Michel Laroche South of France
Syrah 2002/2004
7113 Rothschild Merlot 2004
75cl
146,50
109,90 Ch. la Boutignane, Aude, (Amka Saga AS)
75cl
146,50
109,90 Michel Laroche, Oc, (Strøm AS)
75cl
146,50
109,90 Baron Philippe de Rothschild, Oc,
La Baume Cabernet Sauvignon 2003
75cl
La Baume Shiraz 2003
75cl
Giraud Merlot
18,7cl
Vaucher Côteaux de Languedoc 2004 75cl
146,70
146,70
149,20
151,30
110,00
110,00
27,90
113,50
75cl
75cl
152,30
153,30
114,20
115,00
75cl
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
154,50
155,50
111,80
156,00
157,90
158,50
115,90
116,60
335,40
117,00 Les Costières de Pomerlos, Hérault, (Vino AS)
118,40 Louis Fabre, Corbières, (Strag AS)
118,90 Ch. la Clotte-Fonane, Coteaux du Languedoc,
75cl
159,90
119,90 Gérard Bertrand, Corbières,
46520 Fitou Les Douze 2001
50395 Les Grands Augustins 2003
75cl
75cl
159,90
159,90
119,90 Les Prod. du Mont Tauch, Fitou, (Strøm AS)
119,90 Tardieu Laurent, Oc,
33907
42942
34292
33420
43894
14571
33848
Domaine La Bastide Merlot 2001
Boutinot Christmas Red 2005
Dom. de Calet
La Tour Ch. Grand Moulin 1999
Ch. les Ollieux 2003
Remparts de Rieux 2000
L’Opèra de Villerambert - Julien
2002
15522 Domaine Saint-Jean de l’Arbousier
2001
48573 Ch. Peyriac de Mer 2003
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
162,10
166,70
167,10
167,20
168,40
168,40
170,30
121,60
125,00
125,30
125,40
126,30
126,30
127,70
75cl
170,70
128,00
75cl
171,10
128,30
32269 Bergerie de l’Hortus 2003
75cl
173,20
129,90
44634 Fitou Cuvée des Ardoises 2003
48436 La Garrigue 2003
75cl
75cl
173,20
179,70
129,90
134,80
46895 Domaine Capion Adrianus 2000
41910 Ch. la Boutignane Cuvée Reserve
2001
47496 Domaine Marcevol 2001
14490 Domaine de Bachellery Tempranillo
Fût de Chêne 1999
14950 Fürst von Bismarck Merlot 2002
44890 Mas Peyrolle Esprit 2003
75cl
75cl
185,30
186,50
139,00
139,90
75cl
75cl
186,50
188,70
139,90 Dom. Marcevol, (Vinarius AS)
141,50 Marina et Bernard Julien, Coteaux du Libron,
75cl
75cl
190,00
192,50
142,50 Dom. Bismarck, Oc, (Gavin AS)
144,40 Mas Peyrolle, Coteaux du Languedoc,
42656
40335
55464
41379
75cl
75cl
75cl
75cl
194,00
197,10
198,30
199,90
145,50
147,80
148,70
149,90
43382
43021
43181
20040
45466 Moulin de Gassac Albaran 2004
55056 Ch. de Sérame 2004
NY
14341 Laroche 3 Grapes 2005
48574 Domaine Peyriac de Mer 2003
42317 Mas de Jade Merlot Cabernet 2002
14572 Ch. Fabre 2001
44891 Ch. la Clotte-Fontane Mathiérou
2003
44143 Bertrand Corbières Classic 2004
(Stenberg & Blom AS)
Les Caves de Landiras, (Ekjord AS)
Les Caves de Landiras, Oc, (Ekjord AS)
Robert Giraud, Oc, (Haugen-Gruppen AS)
Vaucher Père & Fils, Coteaux du Languedoc,
(Amka Saga AS)
Moulin de Gassac, Hérault, (Concept Wine AS)
Dourthe Frères, Corbières,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Michel Laroche, Oc, (Strøm AS)
Ch. Peyriac de Mer, (Maestro Vin AS)
(Mamen & Nielsen AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
NY
NY
Ch. les Ollieux Corbieres Fût 2001
Krigsskolens Vin no. 4 1998
Saint Hilaire Advokate Syrah 2004
Bila-Haut Occultum Lapidem 2004
(Best Buys International AS)
Dom. la Bastide, Languedoc, (Red & White AS)
Boutinot, Oc, (Fondberg AS)
Calet Prod., Oc, (Palmer & Co AS)
Ch. Grand Moulin, Corbières, (Red & White AS)
Ch. les Ollieux, Corbières, (Vinoble AS)
Ch. de Rieux, Minervois, (Strag AS)
Ch. Villerambert-Julien, Minervois,
(Palmer & Co AS)
Jean-Luc & Catherine Viguier, Coteaux du
Languedoc, (Gavin AS)
Ch. Peyriac de Mer, Corbières,
(Maestro Vin AS)
Jean Orliac, Coteaux du Languedoc,
(Vinarius AS)
J&F Lurton, Fitou, (Strøm AS)
Dom. de Sainte Rose, Oc,
(Serac Scandinavia AS)
Dom. Capion, Hérault, (Servco AS)
Ch. la Boutignane, Corbières, (Amka Saga AS)
(Gavin AS)
(Mamen & Nielsen AS)
Ch. les Ollieux, Corbières, (Vinoble AS)
Ch. Cazal Viel, Saint-Chinian, (Gavin AS)
Dom. Saint Hilaire, Oc, (MediWine AS)
M. Chapoutier, Côtes du Roussillon-Villages,
(Strøm AS)
|
35
RØDVIN
FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 34 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON
literpris salgspris
47718 Segna de Cor 2004
75cl
199,90
149,90 Le Roc des Anges, Côtes du Roussillon-Villages,
44726 Mas La Chevalière 2002
46913 Domaine de Roquemale 2003
75cl
75cl
206,50
213,20
154,90 Dom. Laroche, Languedoc, (Strøm AS)
159,90 Dom. de Roquemale, Coteaux du Languedoc,
43533 Domaine de Nizas 2002
75cl
218,70
164,00 Dom. de Nizas & Salleles, Coteaux du Languedoc,
13295 Domaine la Bouissonne 1999
75cl
228,30
171,20 Les Côteaux du Haut Minervois, Minervois La
47566 Abbotts Cirrus 2000
41988 Elixir 2002
13168 Domaine de l’Hortus Grande Cuvée
2003
33444 Aires Hautes Minervois La
Livinière 1999
46896 Domaine Capion le Juge 1999
45637 Montpeyroux 2003/2004
75cl
75cl
75cl
234,70
244,00
246,70
176,00 Abbotts Sneyd Anderson, (Brand Partners AS)
183,00 B. Jany, Oc, (Danvik Vin AS)
185,00 Dom. de l’Hortus, Oc, (Vinarius AS)
75cl
249,90
187,40 Dom. des Aires Hautes, Languedoc,
75cl
75cl
252,30
266,50
189,20 Dom. Capion, Hérault, (Servco AS)
199,90 Dom. d’Aupilhac, Coteaux du Languedoc,
33849 Ch. Villerambert - Julien 2000
75cl
279,70
209,80 Ch. Villerambert-Julien, Minervois,
47565 Abbotts Boreas 2000
46088 Domaine du Silène des Peyrals 2000
47048 Le Roc des Anges 2002
75cl
75cl
75cl
280,00
292,00
318,70
210,00 Abbotts Sneyd Anderson, (Brand Partners AS)
219,00 Silène des Peyrals, (Bibendum AS)
239,00 Le Roc des Anges, Côtes du Roussillon,
41755 Laroche La Croix Chevaliere
1998/2000
45267 Domaine de Montcalmès 2003
75cl
319,90
239,90 Michel Laroche, Oc, (Strøm AS)
75cl
332,80
249,60 Dom. de Montcalmès, Coteaux du Languedoc,
47855 Fitou Vieilles Vignes 2000
75cl
333,20
249,90 Tardieu Laurent, Fitou,
43304 Baron’ Arques 1998
75cl
386,50
289,90 Baron Philippe de Rothschild, Aude,
44727 Ch. des Erles 2002
34211 Baron’ Arques 2000
75cl
75cl
386,50
399,90
289,90 J&F Lurton, Fitou, (Strøm AS)
299,90 Baron Philippe de Rothschild, Aude,
47563 Abbotts Notus Syrah 2001
75cl
506,70
380,00 Abbotts Sneyd Anderson, Minervois,
44476 Domaine de La Grange des Pères 2001 75cl
533,20
399,90 Dom. de la Grange des Pères,
47627 Clos de Cistes 1998
599,90
449,90 Peyre Rose, Coteaux du Languedoc,
(Vinarius AS)
(Vinum AS)
(Ekjord AS)
Livinière, (Gavin AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Palmer & Co AS)
(Vinarius AS)
(Vinarius AS)
(Best Buys International AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Brand Partners AS)
(Moestue Grape Selections AS)
75cl
(Best Buys International AS)
RHÔNE
42909 Selection Lamargue 2003
300cl
103,30
309,90 Ch. Lamargue, Costières de Nîmes,
44081 Ch. Des Alouettes
300cl
105,00
315,10 Costières & Soleil, Costières de Nîmes,
46933 Cuvée Chantal Merlot
300cl
106,00
318,10 Ch. de la Tuilerie, Costières de Nîmes,
43561 Chemin des Papes
300cl
109,70
329,00 Les Caves de Landiras, Côtes du Rhône,
44100 Arne Brimis Grill & Turvin 2005
300cl
110,00
329,90 Les Vign. d’Estezargues, Côtes du Rhône,
47822 Côtes du Rhone les Rabassières
300cl
113,00
339,00 Maison Bouachon, Côtes du Rhône, (Bibendum
6624 LeBosc Côtes du Rhône 2004/2005
75cl
118,70
89,00 David & Foillard, Côtes du Rhône,
33231 Ch. Laval 2004
75cl
119,90
89,90 Mme. Alcay, Costières de Nîmes, (Vinarius AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Servco AS)
(Brand Partners AS)
(Ekjord AS)
(Best Buys International AS)
AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
36
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 35 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
14778 Ch. Saint-Maurice Côtes du Rhône
75cl
2001/2002
43859 La Pas de la Beaume Côtes du Rhône 75cl
2004
651
Cellier des Dauphins 2004/2005
37,5cl
25cl
150cl
13291 Ch. Andrum 2002
75cl
119,90
89,90 Ch. Saint-Maurice, Côtes du Rhône,
119,90
89,90 Cave de Cairanne, Côtes du Rhône,
145,30
136,00
126,60
129,20
54,50 Les Prod. Réunis, Côtes du Rhône,
34,00 (Engelstad Vin og Brennevin)
189,90
96,90 Maurel Vedeau, Costières de Nîmes,
46660 Les Lacquets Côte de Rhône 2005
75cl
131,90
75cl
300cl
132,10
114,70
75cl
133,20
99,90 André Brunel, Côtes du Rhône,
47715 Cave de Tain l’Hermitage Côte du
75cl
Rhône 2002
47165 Côtes du Rhône les Rabassières 2004 75cl
133,20
99,90 Cave de Tain l’Hermitage, Côtes du Rhône,
133,20
99,90 Maison Bouachon, Côtes du Rhône, (Bibendum
45295 Diane de Nages 2005
34356 Dom. de Pierredon 2004
75cl
75cl
133,20
133,20
99,90 Ch. de Nages, Costières de Nîmes, (Vinum AS)
99,90 Vign. d’Eztesargues, Côtes du Rhône,
41433 Meffre Prestige Côtes du Rhône 2005
75cl
133,20
99,90 Gabriel Meffre, Côtes du Rhône,
300cl
133,30
399,90 Cave de Tain l’Hermitage, Crozes Hermitage,
75cl
137,10
102,80 Ch. Guiot, Costières de Nîmes,
75cl
37,5cl
75cl
137,60
188,50
139,90
103,20 Cave de Rasteau, (Vinordia AS)
70,70
104,90 Jean Berteau, Côtes du Rhône,
48347 La Ciboise 2004
75cl
139,90
104,90 M. Chapoutier, Coteaux du Tricastin,
14169 Ch. de l’Isolette 2001
75cl
140,00
105,00 Ch. de l’Isolette, Côtes du Lubéron,
300cl
123,30
369,90 Dom. Perrin, Côtes du Ventoux,
47709 Unionsoppløsningen 100 år
Ch. Vessières 2003
42286 Gres de Pavier Vieilles Vignes 2001
75cl
142,70
107,00 Les Vign. du Littoral Méditerranéen, Costières de
75cl
143,20
107,40 Les Vign. de Beauvoisin, Costières de Nîmes,
41175 Ch. la Décelle Côtes du Rhône 2001
75cl
145,30
109,00 Ch. la Décelle, Côtes du Rhône,
47311 Ch. La Décelle Cuvée Harmonie 2003
75cl
145,30
109,00 Ch. la Décelle, Coteaux du Tricastin,
37624 Passion d’Anselme Côtes du
Rhône-Villages 2002/2003
48424 André Brunel Grenache 2005
75cl
146,30
109,70 Père Anselme, Côtes du Rhône-Villages,
75cl
146,50
109,90 André Brunel, Vaucluse,
41062 Cave de Tain Syrah 2001
75cl
146,50
109,90 Cave de Tain l’Hermitage, Collines Rhodaniennes,
47799 Domaine de Ameillaud VdP d’Orange
2004
15185 Armont Côtes du Rhône 2003
15265 Domaine Duseigneur Angélique 2001
75cl
146,50
109,90 Dom. de Ameillaud, (Danvik Vin AS)
75cl
75cl
149,10
149,10
111,80 Louis d’Armont, Côtes du Rhône, (Gavin AS)
111,80 Dom. Duseigneur, Lirac, (Concept Wine AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Red & White AS)
(Vinhuset NoFra AS)
NY
98,90 Les Vign. de Jonquières, Côtes du Rhône,
(Strøm AS)
46275 Domaine des Tours 1999
6625 Ch. Saint André 2004
99,10 Ch. des Tours, Vaucluse, (Ca de Vin AS)
344,20 Caves St. Pierre, Côtes du Rhône,
(Maxxium Norge AS)
44404 C D R 2005
(Best Buys International AS)
(Vinarius AS)
AS)
(Best Buys International AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
44220 Cave de Tain Crozes Hermitage
(Vinarius AS)
40940 Ch. Guiot 2004
(Select Wine & Food)
7625 Rasteau Côtes du Rhône Villages
2004
13859 Berteau Côtes du Rhône 2001
(Vinhuset NoFra AS)
(Strøm AS)
(Vinhuset NoFra AS)
30726 Perrin La Vieille Ferme 2004
(Moestue Grape Selections AS)
Nîmes, (Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
(Red & White AS)
(Danvik Vin AS)
(Danvik Vin AS)
(Amka Saga AS)
(Best Buys International AS)
(Vinarius AS)
|
37
RØDVIN
FRANKRIKE RHÔNE
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 36 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE RHÔNE
literpris salgspris
46975 Moillard Côtes du Rhône 2002
48427 Plan Pégau 2005
41383 La Vieille Ferme 2004
75cl
75cl
150cl
153,10
153,20
153,30
114,80 Moillard, Côtes du Rhône, (Norsk Vinsalg AS)
114,90 Dom. du Pégau, (Best Buys International AS)
229,90 Dom. Perrin, Côtes du Ventoux,
75cl
153,60
115,20 Dom. de la Janasse, Côtes du Rhône,
43945 Valcombe Fruit Rouge 2004
48526 Ch. Val Joanis 2004
44564 Arne Brimi’s Viltvin 2005
75cl
37,5cl
75cl
75cl
75cl
155,90
186,40
157,70
158,50
159,90
116,90
69,90
118,30
118,90
119,90
44725 Belleruche 2005
10162 Carte Blanche Tuilerie 2005
75cl
75cl
159,90
159,90
119,90
119,90
7620 Cave de Tain Crozes Hermitage 2003
75cl
159,90
119,90
45122 Domaine La Montagnette 2004
75cl
159,90
119,90
55222 Domaine Saint Gayan Côtes du Rhône
2004
46036 Les Moirets 2004
42684 Olivier Ravoire Côtes du
Rhône-Villages 2003
20619 Selection Premiere Crozes
Hermitage 2003
15519 Mas de Rey Cuvée Van Gogh 2000
50417 Cave Saint Pierre Preference Côtes
du Ventoux 2003
7347 Ch. Campuget Tradition 2004/2005
75cl
159,90
119,90
75cl
75cl
159,90
159,90
119,90 Ogier, Côtes du Rhône, (Amundsen AS)
119,90 Cellier Val de Durance, Côtes du Rhône-Villages,
75cl
159,90
119,90 Cave de Tain l’Hermitage, Crozes Hermitage,
75cl
75cl
160,00
161,60
120,00 M. Mazzoleni, Bouches du Rhône, (Gavin AS)
121,20 Caves St. Pierre, Côtes du Ventoux,
75cl
162,50
121,90 Costières de Nîmes,
47797 Domaine de Ameillaud Côtes du
Rhône 2003
7829 Vidal-Fleury Côtes du Rhône 2000
75cl
162,70
122,00 Dom. de Ameillaud, Côtes du Rhône,
75cl
163,30
122,50 J. Vidal-Fleury, Côtes du Rhône,
20456 Ch. de Bastet Cuvée Speciale 2004
55249 Ch. Malijay Les Genèvriers 2004
32709 Les Abeilles Côtes du Rhône
2001/2003
55321 Bessac Plan de Dieu 2004
75cl
75cl
75cl
163,90
164,40
164,70
122,90 Ch. de Bastet, Côtes du Rhône, (Danvik Vin AS)
123,30 Ch. Malijay, Côtes du Rhône, (Bevco AS)
123,50 Jean-Luc Colombo, Côtes du Rhône,
75cl
166,00
124,50 Dom. René Bessac, Côtes du Rhône-Villages,
55004 Ch. Grand Escalion 2004
75cl
166,00
124,50 Gabriel Meffre, Costières de Nîmes,
41178 Ch. la Décelle Valréas Côtes du
Rhône Villages 2003
42089 Valréas Côtes du Rhône Villages
2003
41176 Ch. la Décelle Coteaux de
Tricastin 2003
50414 Cave Saint Pierre Preference Côtes
du Rhône 2004
43942 Domaine Lafond Côtes du Rhône
Roc-Epine 2004
40390 Les Voconces 2003
75cl
166,70
125,00 Ch. la Décelle, Côtes du Rhône-Villages,
75cl
167,90
125,90 M. Chapoutier, Côtes du Rhône-Villages,
75cl
169,30
127,00 Ch. la Décelle, Coteaux du Tricastin,
75cl
169,60
127,20 Caves St. Pierre, Côtes du Rhône,
75cl
170,10
127,60 Dom. Lafond, Côtes du Rhône, (Vinoble AS)
75cl
170,30
127,70 Cave de Cairanne, Côtes du Rhône-Villages,
48580 Saint-Damien Côtes du Rhône
Vieilles Vignes 2005
75cl
170,70
128,00 Dom. Saint-Damien, Côtes du Rhône, (Vinum AS)
(Moestue Grape Selections AS)
32415 Dom. de la Janasse 2005
30318 Ch. de Campuget 2005
NY
NY
NY
(Vectura AS)
Ch. de Campuget, Costières de Nîmes,
(Best Buys International AS)
Ch. Valcombe, Costières de Nîmes, (Vinoble AS)
Famille Chancel, Côtes du Lubéron, (Vinetum AS)
Les Vign. d’Estezargues, Côtes du Rhône,
(Best Buys International AS)
M. Chapoutier, Côtes du Rhône, (Strøm AS)
Ch. de la Tuilerie, Costières de Nîmes,
(Vinhuset NoFra AS)
Cave de Tain l’Hermitage, Crozes Hermitage,
(Vinarius AS)
Les Vign. d’Estezargues, Côtes du Rhône-Villages,
(Best Buys International AS)
Europvin, Côtes du Rhône, (Vinhuset NoFra AS)
(Ekjord AS)
(Vinarius AS)
(Maxxium Norge AS)
(Best Buys International AS)
(Danvik Vin AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Ekjord AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Danvik Vin AS)
(Strøm AS)
(Danvik Vin AS)
(Maxxium Norge AS)
(Red & White AS)
NY
38
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 37 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
15374 Domaine Brusset Les Traverse 2005
75cl
171,60
128,70 Dom. Brusset, Côtes du Rhône-Villages,
7864 Parallèle ″45″ Côtes du Rhône 2003
75cl
172,00
129,00 Paul Jaboulet Aîné, Côtes du Rhône,
44825 Paul Autard Côtes du Rhône 2004
75cl
172,50
129,40 Dom. Paul Autard, Côtes du Rhône,
33745 Delas Syrah Coteaux de l’Ardéche
2001/2003
43949 Domaine de la Brune Beaumes de
Venise
45124 Domaine De L’Enclos A. Brunel 2004
75cl
173,20
129,90 Delas, Bouches du Rhône, (Palmer & Co AS)
75cl
173,20
129,90 Dom. de la Brune, (Fondberg AS)
75cl
173,20
129,90 André Brunel, Côtes du Rhône,
44403 Domaine des Bacchantes 2005
75cl
173,20
129,90 Les Vign. d’Estezargues, Côtes du Rhône,
42181 Laurus Côtes du Rhône 2001
75cl
173,20
129,90 Gabriel Meffre, Côtes du Rhône,
41347 Les Becks Fins 2003
75cl
173,20
129,90 Tardieu Laurent, Côtes du Rhône-Villages,
7810 Rasteau 2003/2004
48513 1753 Ch. Campuget 2004
75cl
75cl
173,20
173,20
129,90 M. Chapoutier, Côtes du Rhône, (Strøm AS)
129,90 Ch. de Campuget, Costières de Nîmes,
40605 Ch. de Beaulieu Côtes du Rhône 2004 75cl
173,30
130,00 Sefivin, Côtes du Rhône,
30833 Ch. de Campuget Tradition 2004
150cl
173,30
260,00 Ch. de Campuget, Costières de Nîmes,
75cl
179,20
134,40 Dom. de Calet, Costières de Nîmes,
75cl
179,90
134,90 Ch. la Décelle, Côtes du Rhône,
150cl
75cl
75cl
75cl
75cl
177,90
180,00
180,70
181,70
183,70
266,90
135,00
135,50
136,30
137,80
40238 Perrin Côtes du Rhône Réserve 2004
75cl
184,00
138,00
42521 Lirac Tradition 2000
75cl
184,70
138,50
15524 Ch. Boucarut 2000
31335 Ch. de Ségriès 2003/2004
75cl
75cl
186,50
186,50
139,90
139,90
48076 Domaine André Brunel Cuvée
75cl
Sommelongue 2004
47798 Domaine de Ameillaud Cairanne 2003 75cl
186,50
139,90
186,50
139,90
20358 Les Serins St. Joseph 2002
75cl
186,50
139,90
150cl
186,70
280,00
42522 Les Carrières Côtes du Rhône 2001
6627 Jaboulet Crozes Hermitage les
Jalets 2003
37563 La Cuvée des Toques 2001
75cl
75cl
186,70
189,30
140,00
142,00
75cl
190,80
143,10 Vign. de Beaumes de Venise, Côtes du Rhône-
20687 Rocher Cairanne 2003
75cl
192,00
144,00 Dominique Rocher, Cairanne,
(Drøbacchus AS)
(Robert Prizelius AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Best Buys International AS)
NY
(Best Buys International AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Best Buys International AS)
33429 Domaine de Calet Cuvée Long Terme
2003
34342 Ch. La Dècelle Valrèas Cuvèe Saint
Paul 2003/2004
NY
20241
50248
55548
43557
Grands Classiques Cairanne 2003
Reméage Syrah
Montirius Le Cadet 2005
Clairmonts Crôzes-Hermitage 2004
32951 Guigal Côtes-du-Rhône 2003
(Palmer & Co AS)
(Danvik Vin AS)
Dom. de la Presidente, Cairanne, (Vinarius AS)
Dom. Vins de Vienne, (Vectura AS)
Montirius, Vaucluse, (Ecovine AS)
Cave des Clairmonts, Crozes Hermitage,
(Vinordia AS)
Dom. Perrin, Côtes du Rhône,
(Moestue Grape Selections AS)
Cave des Vins de Cru de Lirac, Lirac,
(Malyvin AS)
Christophe Valat, Lirac, (Gavin AS)
Henri de Lanzac, Lirac,
(Best Buys International AS)
André Brunel, Côtes du Rhône,
(Best Buys International AS)
Dom. de Ameillaud, Côtes du Rhône-Villages,
(Danvik Vin AS)
Gabriel Meffre, St. Joseph,
(Engelstad Vin og Brennevin)
E. Guigal, Côtes du Rhône,
(Moestue Grape Selections AS)
Eric Texier, Côtes du Rhône, (Malyvin AS)
Paul Jaboulet Aîné, (Robert Prizelius AS)
Villages, (Palmer & Co AS)
(Robert Prizelius AS)
|
39
RØDVIN
FRANKRIKE RHÔNE
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 38 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE RHÔNE
literpris salgspris
44091 Guyot Côte du Rhone Les Essaims
2005
43406 Brigand Côtes du Rhône 2003
75cl
196,50
147,40 Guyot, Côtes du Rhône,
75cl
196,90
147,70 Dom. des Filles Durma, Côtes du Rhône,
50033 Bernard Côtes du Rhône Villages
2003
43280 Ch. de la Tuilerie Cuvée Vieilles
Vignes 2003
45296 Ch. de Nages Vieilles Vignes 2003
45068 Crozes Hermitage ″La Petite Ruche″
2004
44848 Domaine de Champal Crozes
Hermitage Chaubyou 2004
45452 Domaine Sainte-Anne Cuvée
Notre-Game des Cellettes 2000
44688 La Granacha Non Filtré 2004
75cl
197,10
147,80 Louis Bernard, Côtes du Rhône-Villages,
75cl
199,90
149,90 Chantal Comte, Costières de Nîmes,
75cl
75cl
199,90
199,90
149,90 Ch. de Nages, Costières de Nîmes, (Vinum AS)
149,90 M. Chapoutier, (Strøm AS)
75cl
199,90
149,90 Dom. de Champal, Crozes Hermitage,
75cl
199,90
149,90 Dom. Sainte-Anne, Côtes du Rhône-Villages,
75cl
199,90
149,90 Les Vign. d’Estezargues, Côtes du Rhône,
47750 Réméjeanne Les Arbousiers 2001
75cl
199,90
149,90 Dom. La Réméjeanne, Côtes du Rhône, (Vinum
42679 Vienne Côtes du Rhône 2003
75cl
199,90
149,90 Dom. les Vins de Vienne, Côtes du Rhône,
48514 Arne Brimi’s Viltvin Cuvée Spésial
150cl
2005
43699 Vidal-Fleury Cairanne Côtes du
75cl
Rhône Villages 2000
46884 Domaine de Mourchon Séguret 2001 75cl
199,90
299,90 Les Vign. d’Estezargues, Côtes du Rhône,
202,70
152,00 J. Vidal-Fleury, Côtes du Rhône-Villages,
206,70
155,00 Dom. de Mourchon, Côtes du Rhône-Villages,
15521 Ch. Mas Neuf Compostelle 2001
45885 Cairanne Féraud-Brunel 2001
75cl
75cl
212,40
213,20
159,30 Ch. Mas Neuf, Costières de Nîmes, (Gavin AS)
159,90 André Brunel, Côtes du Rhône-Villages,
55050 Ch. de L’Isolette Aquarelle 1998
45037 Domaine d’Andezon Trani 2004
75cl
75cl
213,20
213,20
159,90 Côtes du Lubéron, (Vinhuset NoFra AS)
159,90 Les Vign. d’Estezargues, Côtes du Rhône-Villages,
11565 Les Forots Côtes du Rhône 2001
75cl
213,20
159,90 Jean-Luc Colombo, Côtes du Rhône,
45035 Domaine d’Andèzon Vieilles Vignes
150cl
2004
44598 Chave Côtes du Rhône Mon Coeur 2004 75cl
213,30
319,90 Les Vign. d’Estezargues,
214,70
161,00 Chave, Côtes du Rhône,
46937 Peloux Vacqueyras 2000
75cl
20177 Domaine de St. Andéol 2000
75cl
50416 Cave Saint Pierre Preference
75cl
Vacqueyras 2003
44434 Les Meysonniers Crozes-Hermitage
75cl
2003
48122 Les Meysonniers 2002
75cl
47980 Sommelier du Pape Crozes Hermitage 75cl
2004
42519 Chusclan Côtes du Rhône Villages
75cl
2001
45943 Yann Chave Crozes-Hermitage 2004
75cl
33746 Les Launes Crozes Hermitage 2003
75cl
13364 Cave de Tain Crozes Hermitage 2001 150cl
216,00
218,40
220,70
162,00 Du Peloux, Vacqueyras, (Brand Partners AS)
163,80 Dom. Beaumet & Fils, Cairanne, (Vectura AS)
165,50 Caves St. Pierre, Vacqueyras,
221,20
165,90 M. Chapoutier, Crozes Hermitage, (Strøm AS)
221,20
221,30
165,90 M. Chapoutier, Crozes Hermitage, (Strøm AS)
166,00 Sommelier du Pape, Crozes Hermitage,
222,00
166,50 Eric Texier, Côtes du Rhône-Villages,
222,00
222,70
224,70
166,50 Yann Chave, Crozes Hermitage, (Terroir AS)
167,00 Delas, Crozes Hermitage, (Palmer & Co AS)
337,00 Cave de Tain l’Hermitage, Crozes Hermitage,
47164 Gigondas Duc de Montfort 2000
32470 Clos de l’Hermitage 2003
225,30
226,50
169,00 Maison Bouachon, Gigondas, (Bibendum AS)
169,90 Henri de Lanzac, Côtes du Rhône,
(Lassaga Trading International AS)
(Red & White AS)
(Arvid Nordquist Norge AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Wine Tailor AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
AS)
(Best Cellars AS)
NY
(Best Buys International AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Vinarius AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Maxxium Norge AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Malyvin AS)
(Vinarius AS)
75cl
75cl
(Best Buys International AS)
40
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 39 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
50453 Colombier Crozes Hermitage 2004
75cl
226,50
169,90 Dom. du Colombier, Crozes Hermitage,
13470 Domaine Bernard Ange
Crozes-Hermitage 2001
44847 Domaine de Champal St. Joseph
Terroir de Champal 2001
48425 Féraud - Brunel Rasteau 2000
75cl
226,50
169,90 Bernard Ange, Crozes Hermitage,
75cl
226,50
169,90 Dom. de Champal, St. Joseph, (Wine Tailor AS)
75cl
226,50
169,90 Féraud - Brunel, Côtes du Rhône-Villages,
45333 Le Brut du Foudre 56 Gigondas 2001
75cl
226,50
169,90 La Cave des Vign. de Gigondas, Gigondas,
45638 Les Pierrelles Crozes-Hermitage
2003/2004
44835 Perrin Vinsobres Les Cornuds Côtes
du Rhône Villages 2004
45455 Saint-Joseph 2003
75cl
226,50
169,90 Belle Père & Fils, Crozes Hermitage,
75cl
226,50
169,90 Dom. Perrin, Côtes du Rhône-Villages,
75cl
226,50
169,90 Cave de Saint-Désirat, St. Joseph,
43700 Vidal-Fleury Vacqueyras 2001
75cl
226,50
169,90 J. Vidal-Fleury, Vacqueyras,
47109 Crozes Hermitage Silène 2005
75cl
229,30
172,00 J.L. Chave et Moestue Selection, Crozes
(Red & White AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Haugen-Gruppen AS)
NY
NY
Hermitage,
(Moestue Grape Selections AS)
J. Vidal-Fleury, Crozes Hermitage,
(Haugen-Gruppen AS)
Hervé Souhaut, Ardèche, (Vinum AS)
Hervé Souhaut, Ardèche, (Vinum AS)
Le Clos du Caillou, Côtes du Rhône,
(Ca de Vin AS)
Jean Charles Aubert, Côtes du Rhône,
(Danvik Vin AS)
Dom. de la Janasse, Côtes du Rhône-Villages,
(Vectura AS)
Eric Texier, Côtes du Rhône-Villages,
(Malyvin AS)
Vign. de Caractère, Gigondas, (Fondberg AS)
M. Chapoutier, St. Joseph, (Strøm AS)
Europvin, Gigondas, (Vinhuset NoFra AS)
E. Guigal, Crozes Hermitage,
(Moestue Grape Selections AS)
Guyot, Crozes Hermitage,
(Lassaga Trading International AS)
Cellier Val de Durance, Gigondas, (Ekjord AS)
Ch. Pesquié, Côtes du Ventoux,
(Select Wine & Food)
Dom. Saint-Damien, Gigondas, (Vinum AS)
34922 Vidal-Fleury Crozes-Hermitage 2004
75cl
233,20
174,90
44235 La Souteronne 2004
44997 Souhaut Syrah 2004
45875 Côtes du Rhone Bouquet des
Garrigues 2003
47801 Ch. de Bastet les Cistes 2001
75cl
75cl
75cl
233,30
233,30
233,60
175,00
175,00
175,20
75cl
234,50
175,90
41961 Janasse Côtes du Rhône-Villages
2002/2003
42518 Cairanne Côtes du Rhône Villages
2001
43951 Nectar du Terroir Gigondas 2003
44014 Deschants Saint-Joseph 2004
55221 Domaine Saint Gayan Gigondas 2002
45823 Guigal Crozes Hermitage 2003
75cl
236,80
177,60
75cl
238,10
178,60
75cl
75cl
75cl
75cl
238,70
239,90
239,90
239,90
179,00
179,90
179,90
179,90
44090 Guyot Crozes Hermitage Le
Millepertuis 2004
42685 Olivier Ravoire Gigondas 2001
33412 Ch. Pesquié Quintessence 2003
75cl
241,50
181,10
75cl
75cl
243,10
245,90
182,30
184,40
48578 Saint-Damien Gigondas Vieilles
Vignes 2003
14806 Les Talus de Chancevigneys
Gigondas 2001
15187 Duchesnes Gigondas 2001
45639 Cuvée Louis Belle Crozes Hermitage
2003/2004
48426 Féraud - Brunel Vacqueyras 2003
75cl
246,50
184,90
75cl
250,70
188,00 C.V.G., Gigondas, (Gavin AS)
75cl
75cl
251,20
253,20
188,40 Jean Baptiste Duchesnes, Gigondas, (Gavin AS)
189,90 Belle Père & Fils, Crozes Hermitage,
75cl
253,20
189,90 Féraud - Brunel, Vacqueyras,
44933 Graillot Crozes Hemitage 2004
75cl
256,00
192,00 Alain Graillot, Crozes Hermitage,
50418 Cave Saint Pierre Preference St.
Joseph 2001
75cl
262,70
197,00 Caves St. Pierre, St. Joseph,
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Maxxium Norge AS)
|
41
RØDVIN
FRANKRIKE RHÔNE
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 40 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE RHÔNE
literpris salgspris
NY
2798 Le Moulin Teyroud
75cl
Châteauneuf-du-Pape 2004
50415 Cave Saint Pierre Preference
75cl
Gigondas 2003
10086 Delas Crozes-Hermitage Tour
150cl
d’Albon 2004
44067 Domaine de Mourchon Côtes du
75cl
Rhône-Villages Seguret Grande Reserve 2004
50439 Domaine de Thalabert Crozes
75cl
Hermitage 2001
33487 Saint Joseph la Source 1997/1998
75cl
262,70
197,00 Caveaux Comtadins,
263,10
197,30 Caves St. Pierre, Gigondas, (Maxxium Norge AS)
263,30
395,00 Delas, Crozes Hermitage, (Palmer & Co AS)
265,30
199,00 Dom. de Mourchon, Côtes du Rhône-Villages,
265,30
199,00 Paul Jaboulet Aîné, Crozes Hermitage,
265,30
199,00 Ferraton Père & Fils, St. Joseph,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Vinarius AS)
(Robert Prizelius AS)
(Palmer & Co AS)
50034 Bernard Châteauneuf-du-Pape 2004
7931 Cave de Tain Cornas 2000
75cl
75cl
266,50
266,50
199,90 Louis Bernard, (Arvid Nordquist Norge AS)
199,90 Cave de Tain l’Hermitage, Cornas,
45140 Domaine du Vieux Lazaret 2003
75cl
266,50
199,90 Vign. Jérôme Quiot, Châteauneuf-du-Pape,
45453 Domaine Sainte-Anne Les Mourillons
1997
47749 Réméjeanne Les Genèvriers 2001
75cl
266,50
199,90 Dom. Sainte-Anne, Côtes du Rhône-Villages,
75cl
266,50
199,90 Dom. La Réméjeanne, Côtes du Rhône-Villages,
42678 Vienne Crozes Hermitage 2002
75cl
266,50
199,90 Dom. les Vins de Vienne, Crozes Hermitage,
45586 Robin Crozes Hermitage Cuvée
75cl
Albéric Bouvet 2004
55465 Cailloux Vacqueyras Cuvèe Floureto
75cl
2004
45264 Vins de Vienne Saint-Joseph 2004
75cl
42683 Olivier Ravoire
75cl
Châteauneuf-du-Pape 2004
43772 L’Orme Chaule Châteauneuf-du-Pape
75cl
2003
37,5cl
40562 J.L. Chave Saint - Joseph Offerus
75cl
2003
33609 La Tiare du Pape 2000
75cl
269,30
202,00 Gilles Robin, Crozes Hermitage,
270,00
202,50 Le Sang des Cailloux, Vacqueyras,
278,70
283,20
209,00 Les Vins de Vienne, St. Joseph, (Vinarius AS)
212,40 Cellier Val de Durance, Châteauneuf-du-Pape,
286,70
344,00
289,30
215,00 Gabriel Meffre, Châteauneuf-du-Pape,
129,00 (Engelstad Vin og Brennevin)
217,00 J.L. Chave, St. Joseph,
292,00
219,00 Henry Bouachon, Châteauneuf-du-Pape,
(Vinarius AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Best Buys International AS)
(Vinum AS)
(Best Cellars AS)
NY
(Moestue Grape Selections AS)
(MediWine AS)
(Ekjord AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Bibendum AS)
14446 Saint-Benoit Grande Garde 2001
75cl
294,30
220,70 Dom. Saint Benoit, Châteauneuf-du-Pape,
46742 Coudolet de Beaucastel 2003
75cl
300,00
225,00 Ch. de Beaucastel, Côtes du Rhône,
15184 Crémieux Châteauneuf-du Pape 2003
75cl
304,00
228,00 Octave Crémieux, Châteauneuf-du-Pape,
45887 Châteuneuf du Pape Féraud-Brunel
2000
46233 Costieres de Nimes 2001
75cl
306,50
229,90 André Brunel, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
306,50
229,90 Tardieu Laurent, Costières de Nîmes,
45888 Féraud-Brunel Châteuneuf du Pape
2001
45886 Gigondas Féraud-Brunel 2003
75cl
306,50
229,90 André Brunel, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
306,50
229,90 André Brunel, Gigondas,
43896 Ch. Fortia Cuvée Tradition 2003
50221 Cuvée Gaby Crozes-Hermitage 2003
75cl
75cl
306,70
308,80
230,00 Ch. Fortia, (Lars Søreide AS)
231,60 Dom. du Colombier, Crozes Hermitage,
7773 Domaine Santa Duc Gigondas 2003
43895 Ch. Fortia Cuvée du Baron 2003
48512 Heluicum 2004
75cl
75cl
75cl
313,20
314,10
318,70
234,90 Dom. Santa Duc, Gigondas, (Red & White AS)
235,60 Ch. Fortia, (Lars Søreide AS)
239,00 Les Vins de Vienne, Collines Rhodaniennes,
(Eurowine AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Gavin AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Red & White AS)
NY
(Vinarius AS)
42
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 41 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
42285 Domaine les Pallier Gigondas 2001
30040 Gonon Saint-Joseph 2003
37588 Ch. Mont-Redon 2001/2003
75cl
75cl
75cl
321,10
322,70
326,70
240,80 F&D Brunier, Gigondas, (Red & White AS)
242,00 Pierre Gonon, (Moestue Grape Selections AS)
245,00 Ch. Mont-Redon, Châteauneuf-du-Pape,
46256 La Crau de ma Mère 1999
75cl
329,30
247,00 Dom. du Père Pape, Châteauneuf-du-Pape,
50177 Domaine la Roquette 2000
Châteauneuf-du-Pape
2988 La Fiole du Pape
75cl
330,00
247,50 Dom. Brunier, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
332,30
249,20 Père Anselme, Châteauneuf-du-Pape,
46232 Côtes du Rhone Cuveé Guy Louis 2000 75cl
333,20
249,90 Tardieu Laurent, Côtes du Rhône,
50397 Les Grandes Bastides Vacqueyras
2001
14074 Les Hauts de Montmirail Gigondas
2001
44089 La Centaurée Châteauneuf-du-Pape
2002
50413 Cave Saint Pierre Preference
Châteaneuf-du-Pape 2003
11011 Ch. la Nerthe 2001
75cl
333,20
249,90 Tardieu Laurent, Vacqueyras,
75cl
339,30
254,50 Dom. Brusset, Gigondas, (Drøbacchus AS)
75cl
340,00
255,00 Guyot, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
341,60
256,20 Caves St. Pierre, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
345,30
259,00 Ch. la Nerthe, Châteauneuf-du-Pape,
55560 Vidal-Fleury Châteauneuf-du-Pape
2004
50396 Les Grandes Bastides Gigondas 2001
75cl
345,70
259,30 J. Vidal-Fleury, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
346,50
259,90 Tardieu Laurent, Gigondas,
47348 Tardieu Laurent Rasteau Vielles
Vignes 2001
48493 Paris Cornas Granit ″30″ 2004
75cl
346,50
259,90 Tardieu Laurent,
75cl
349,30
262,00 Vincent Paris, Cornas,
55466 Cailloux Vacqueyras Cuvèe Lopy 2004
75cl
351,10
263,30 Le Sang des Cailloux, Vacqueyras,
11605 Domaine de Beaurenard 2002
75cl
351,50
263,60 Paul Coulon & Fils, Châteauneuf-du-Pape,
44637 Paul Autard Châteauneuf-du-Pape
2003
42024 Ch. de la Gardine Cuvée Tradition
Rouge 2000
46235 Crozes-Hermitage Coteaux 2003
75cl
359,30
269,50 Dom. Paul Autard, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
359,90
269,90 Ch. de la Gardine, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
359,90
269,90 Tardieu Laurent, Crozes Hermitage,
47347 Tardieu Laurent Vacqueras Vielle
Vignes 2001
33851 Dom. Font de Michelle 2000
75cl
359,90
269,90 Tardieu Laurent, Vacqueyras,
75cl
361,90
271,40 Les Fils d’Etienne Gonnet, Châteauneuf-du-Pape,
47114 La Crau de ma Mère 2001/2003
75cl
369,30
277,00 Dom. du Père Pape, Châteauneuf-du-Pape,
13481 Champelrose Cornas 2002
60775 Voge Cornas Les Chailles 2004
46238 Châteauneuf-du-Pape 2003
75cl
75cl
75cl
370,70
376,80
386,50
278,00 Dom. Courbis, Cornas, (Vinordia AS)
282,60 Alain Voge, (Eureka Wine AS)
289,90 Tardieu Laurent, Châteauneuf-du-Pape,
41592 Dom. de la Vieille Julienne
Châteauneuf-du-Pape 2001
48595 Domaine Saint Préfert 2004
75cl
386,70
290,00 Daumen Père et Fils, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
398,70
299,00 Dom. Saint Préfert, Châteauneuf-du-Pape,
55180 Montirius Gigondas Confidentiel 2004
34347 Châteauneuf du Pape le Vieux
Donjon 2003
75cl
75cl
399,30
399,90
299,50 Montirius, Gigondas, (Ecovine AS)
299,90 Michel Lucien, Châteauneuf-du-Pape,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Amka Saga AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Lassaga Trading International AS)
(Maxxium Norge AS)
(Vinordia AS)
NY
(Haugen-Gruppen AS)
(Best Buys International AS)
NY
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
(MediWine AS)
(Strag AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
(Best Buys International AS)
NY
(Danvik Vin AS)
(Wine Tailor AS)
NY
(Best Buys International AS)
|
43
RØDVIN
FRANKRIKE RHÔNE
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 42 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE RHÔNE
literpris salgspris
46234 Gigondas 2001
75cl
399,90
299,90 Tardieu Laurent, Gigondas,
32034 Guigal Châteauneuf-du-Pape 2001
75cl
399,90
299,90 E. Guigal, Châteauneuf-du-Pape,
48120 Les Bécasses 2002
45126 Les Cailloux Châteauneuf-du-Pape
2003
46237 Saint-Joseph Vieille Vignes 2001
75cl
75cl
399,90
399,90
299,90 M. Chapoutier, Côte-Rôtie, (Strøm AS)
299,90 André Brunel, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
399,90
299,90 Tardieu Laurent, St. Joseph,
48136 Sainte Epine 2004
42714 La Truffière Châteauneuf-du-Pape
2000
44437 Les Granits Rouge Saint-Joseph 2003
48492 Paris Cornas Granit ″60″ 2004
75cl
75cl
416,00
417,10
312,00 Hervé Souhaut, Ardèche, (Vinum AS)
312,80 Dom. Saint Benoit, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
75cl
419,90
425,30
314,90 M. Chapoutier, St. Joseph, (Strøm AS)
319,00 Vincent Paris, Cornas,
31873 Burgaud Côte Rôtie 2003/2004
75cl
433,20
324,90 Bernard Burgaud, Côte-Rôtie,
48596 Domaine Saint Préfert Réserve
Auguste Favier 2004
13466 Les Barcillants Cornas 2000
45796 Domaine Pegau Cuvée Reservée
2002/2003
45965 Les Bécasses Côte-Rôtie 2001
45265 Vins de Vienna Cornas Les
Barcillants 2004
32316 Guigal Côte Rôtie Brune et Blonde
2002
48121 La Sizeranne 2002
46236 Châteauneuf-du-Pape Vieilles
Vignes 2001
20623 Gaillard Côte-Rôtie 2002
42077 Monier de la Sizeranne Hermitage
2001
50179 Domaine du Vieux Telegraphe 2003
75cl
438,70
329,00 Dom. Saint Préfert, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
75cl
438,70
439,90
329,00 Les Vins de Vienne, Cornas, (Best Cellars AS)
329,90 Dom. du Pegau, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
75cl
439,90
452,00
329,90 M. Chapoutier, Côte-Rôtie, (Strøm AS)
339,00 Les Vins de Vienne, Cornas, (Vinarius AS)
75cl
453,30
340,00 E. Guigal, Côte-Rôtie,
75cl
75cl
461,20
466,50
345,90 M. Chapoutier, Hermitage, (Strøm AS)
349,90 Tardieu Laurent, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
75cl
466,50
466,50
349,90 Pierre Gaillard, Côte-Rôtie, (Best Cellars AS)
349,90 M. Chapoutier, Hermitage, (Strøm AS)
75cl
471,30
353,50 H. Brunier et Fils, Châteauneuf-du-Pape,
43064 Les Otéliées Châteauneuf-du-Pape
2001
60776 Voge Cornas les Vieilles Vignes
2003
44435 Les Bécasses Côte-Rôtie 2003
46379 Gerin Côte Rôtie Champin Le
Seigneur 2004
2912 Clos des Papes 2003
75cl
478,70
359,00 Les Vins de Vienne, Châteauneuf-du-Pape,
75cl
489,30
367,00 Alain Voge, (Eureka Wine AS)
75cl
75cl
493,20
500,00
369,90 M. Chapoutier, Côte-Rôtie, (Strøm AS)
375,00 Jean-Michel Gerin, Côte-Rôtie,
75cl
500,70
375,50 Paul Avril, Châteauneuf-du-Pape,
20624 Les Chirats de Saint Christophe
Hermitage 2001
48511 Sotanum 2004
75cl
504,80
378,60 Les Vins de Vienne, Hermitage,
75cl
505,30
379,00 Les Vins de Vienne, Collines Rhodaniennes,
44608 Clape Cornas 2002
75cl
520,00
390,00 Auguste Clape, Cornas,
43065 Sotanum 2002
75cl
532,00
399,00 Les Vins de Vienne, Collines Rhodaniennes,
46241 Cornas Vieilles Vignes 2001
75cl
533,20
399,90 Tardieu Laurent, Cornas,
33748 Côte-Rôtie Seigneur de Maugiron
1999
75cl
550,70
413,00 Delas, Côte-Rôtie, (Palmer & Co AS)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
NY
(Eurowine AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
NY
(Wine Tailor AS)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Red & White AS)
NY
(Best Cellars AS)
(Wine Tailor AS)
(Wine Tailor AS)
NY
(Best Cellars AS)
(Vinarius AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Cellars AS)
(Best Buys International AS)
44
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 43 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
40391 Colombier Hermitage 2003/2004
32969 Guigal Côte-Rôtie Brune et Blonde
2001
33619 Hermitage Marquise de la Tourette
1998
7830 Côte Rôtie Brune et Blonde 1998
75cl
150cl
558,30
559,30
418,70 Dom. du Colombier, Hermitage, (Red & White AS)
839,00 E. Guigal, Côte-Rôtie,
75cl
563,30
422,50 Delas, Hermitage, (Palmer & Co AS)
75cl
570,50
427,90 J. Vidal-Fleury, Côte-Rôtie,
46242 Cornas Coteaux 2001
75cl
573,20
429,90 Tardieu Laurent, Cornas,
44432 La Sizeranne Hermitage 2003
47112 Guigal Hermitage 2001
75cl
75cl
586,50
622,70
439,90 M. Chapoutier, Hermitage, (Strøm AS)
467,00 Guigal, Hermitage,
41748 Châteauneuf-du-Pape Cuvée des
75cl
Cadettes 1999
44441 Barbe Rac Châteauneuf-du-Pape 2003 75cl
41382 Ch. de Beaucastel 2003
75cl
626,70
470,00 Ch. la Nerthe, Châteauneuf-du-Pape,
639,90
645,30
479,90 M. Chapoutier, Châteauneuf-du-Pape, (Strøm AS)
484,00 Dom. Perrin, Châteauneuf-du-Pape,
47697 Jamet Côte-Rôtie 2003
40419 Cornas La Louvée 1999
75cl
75cl
664,00
665,30
498,00 Dom. Jamet, Côte-Rôtie, (Wine Tailor AS)
499,00 Jean-Luc Colombo, Cornas,
47734 Ch. de Beaucastel 2001
46240 Côte-Rôtie 2001
75cl
150cl
75cl
46239 Hermitage 2001
75cl
799,90
599,90 Tardieu Laurent, Hermitage,
55359 Jaboulet Hermitage la Chapelle 2002
75cl
829,30
622,00 Paul Jaboulet Aîné, Hermitage,
43183 Jaboulet Hermitage la Chapelle 2000
75cl
846,70
635,00 Paul Jaboulet Aîné, Hermitage,
46402 Ch. d’Ampuis 1999
75cl 1 046,70
785,00 E. Guigal, Côte-Rôtie,
47523 Les Cailloux Cuvée Centenaire 2003
47111 Chave Hermitage 2001
75cl 1 066,50
75cl 1 199,90
799,90 André Brunel, (Best Buys International AS)
899,90 Chave, Hermitage,
48206 Chave Hermitage 2002
75cl 1 199,90
899,90 Dom. Jean-Louis Chave, Hermitage,
(Moestue Grape Selections AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Vinordia AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
666,50 499,90 Ch. de Beaucastel, Châteauneuf-du-Pape,
673,30 1 010,00 (Moestue Grape Selections AS)
706,50 529,90 Tardieu Laurent, Côte-Rôtie,
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
NY
(Robert Prizelius AS)
(Robert Prizelius AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
ØVRIG FRANSK RØDVIN
55144 Le Canard
6874 La Boiselière
NY 20943 Vernissage Syrah 2005
300cl
75cl
300cl
80,00
94,30
99,70
239,90 Arcus, (Arcus)
70,70 B&K Int., (B&K International AS)
299,00 Cave de Saint-Désirat, Coteaux de l’Ardèche,
75cl
300cl
75cl
75cl
106,50
93,30
106,50
106,50
79,90 Arcus, (Arcus)
279,90
79,90 Pierre Laplace, Comté Tolosan, (Vinarius AS)
79,90 Cave de Saint-Désirat,
(Cork Wines & Spirits AS)
NY
55420 Amelie Jolie
14309 Aramis Rouge 2005
45332 Saint-Désirat La Syrah 2004
(Best Buys International AS)
44342 Xavier Rouge
32846 Sainte-Croix Rouge
300cl
1000cl
106,70 320,00 Xaviar Vignon, (Amundsen AS)
108,30 1 083,00 Dom. de Ste.-Croix, Côtes de Provence,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
48400 Medinet Bag in Barrel
43002 J. Moreau Select
300cl
75cl
109,00
110,50
327,10 Langguth Erben, Provence, (Kjellermesteren AS)
82,90 J. Moreau & Fils,
75cl
112,00
84,00 Prod. Plaimont, Gers,
75cl
113,20
84,90 Cave de Saint-Sornin, Charente, (Vectura AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
15245 Les Nouveaux Gascons d’Artagnan
Merlot Tannat 2005
20359 Sornin Prestige Tradition 2003/2004
(Engelstad Vin og Brennevin)
|
45
RØDVIN
FRANKRIKE ØVRIG RØDVIN
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 44 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE ØVRIG RØDVIN
literpris salgspris
NY
12044 Terra Vecchia 2004
48467 Smak Gran Baron Frédéric de Luze
40776 Domaine d’Astros Cuvée Prestige
2004
10229 Jean Rival Cuvée Prestige 2004
75cl
75cl
75cl
113,20
116,90
117,30
84,90 Skalli, Korsika, (Bibendum AS)
87,70 Vingaver AS, (Vingaver AS)
88,00 Ch. d’Astros, Provence, (Danvik Vin AS)
75cl
119,30
89,50 Le Cellier du Sud-Ouest, Madiran,
42475 Le Sweet Filou 2004
15267 Corolle 2005
75cl
75cl
119,90
122,30
89,90 St. Ursula, (Fondberg AS)
91,70 Cave de Condom, Côtes de Gascogne,
15300 Raimbault Cuvée Magistrale 2004
75cl
122,70
92,00 Cave Vign. de Rabastens, Gaillac,
41643 Ch. Beauferan Red Label 2003
75cl
132,30
99,20 Ch. Beauferan, Coteaux d’Aix-en-Provence,
33051 Ch. Bellevue la Forêt 2003
75cl
133,20
99,90 Ch. Bellevue la Forêt, Côtes du Frontonnais,
50216 Ch. Chaumet Lagrange 2004
75cl
133,20
99,90 Ch. Chaumet Lagrange, Gaillac,
20689 Domaine de Cause Tradition 2004
43302 K Rouge 2004
75cl
75cl
133,20
133,20
99,90 Dom. de Cause, Cahors, (Bibendum AS)
99,90 Katharina Mowinkel, Bergerac,
42949 Le Petit Jaboulet
20690 Ch. Roussel 2004
43202 Buzet l’Instant Nature Pheasant
1998
43203 Buzet l’Instant Nature Stag 2003
20674 Domaine du Crampilh l’Originel 2003
20150 Domaine Joël Delaunay Gamay
2001/2003
30579 Ch. Grinou 2004
75cl
75cl
75cl
133,20
140,70
143,30
99,90 Paul Jaboulet Aîné, (Robert Prizelius AS)
105,50 Ch. Roussel, Côtes du Frontonnais, (Gavin AS)
107,50 Les Vign. de Buzet, Buzet, (Amka Saga AS)
75cl
75cl
75cl
143,30
144,40
146,40
107,50 Les Vign. de Buzet, Buzet, (Amka Saga AS)
108,30 Dom. du Crampilh, Madiran, (Vectura AS)
109,80 Thierry & Joël Delaunay, Loire,
75cl
146,50
109,90 Ch. Grinou, Bergerac,
31989 Cuvée des Galets 2005
75cl
146,50
109,90 Les Vign. d’Estezargues,
43024 Grains de Bonheur 2003
75cl
146,50
109,90 Cave du Marmandais, Côtes du Marmandais,
20088 Ramelles Chinon 2004
75cl
146,50
109,90 P. Archambault, Loire,
15173 Ch. les Roques 2002
47975 Berticot Côtes de Duras Grande
Réserve 2001
15174 Domaine de Mayat 2004
11795 Pigmentum 2003
20842 Comtes de la Barde 2003
15172 Prince des Tournelles 2003
47497 Ch. Bouissel 2002
75cl
75cl
151,70
153,60
113,80 Ch. les Roques, Cahors, (Gavin AS)
115,20 Marq. Berticot, (Kjellermesteren AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
153,70
157,30
157,60
158,70
159,90
115,30
118,00
118,20
119,00
119,90
14252 Ch. Bel-Air 2000
14291 Ch. Bicoty 1998
75cl
75cl
166,10
170,10
124,60
127,60
15223 Monmousseau Bourgeuil 2003
75cl
170,70
128,00
20872 Brunet Chinon 2004
14595 Ch. de Leret 2002
40412 Mistral 2004
75cl
75cl
75cl
172,00
172,50
172,70
129,00
129,40
129,50
44659 Braucol 2005
75cl
173,20
129,90
34491 Saumur Langlois-Château 2001
75cl
175,90
131,90
(Scan Vin AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Condor Vinum)
(Kjellermesteren AS)
(Best Buys International AS)
(Red & White AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Norsk Vinsalg AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Ekjord AS)
(Moestue Grape Selections AS)
46
|
Dom. de Mayat, (Gavin AS)
Georges Vigouroux, Cahors, (Gavin AS)
Saint-Laurent-Des-Vignes, (Vinordia AS)
C.D.R., Buzet, (Gavin AS)
Ch. Bouissel, Côtes du Frontonnais,
(Vinarius AS)
Grand Marsalet, Bergerac, (Gavin AS)
Les Vign. du Mayne, Côtes de Bergerac,
(Gavin AS)
Justin Monmousseau, Loire,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
Dom. Brunet, Loire, (Ekjord AS)
Jean-Baptiste de Monpezat, Cahors, (Gavin AS)
Les Vign. de la Méditerranée, Côtes de Provence,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
Earl Robert & Bernard Plageoles, Gaillac,
(Vinum AS)
Langlois-Château, Loire, (Haugen-Gruppen AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 45 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
13825 Ch. du Galoupet 2002
75cl
179,70
134,80 Ch. du Galoupet, Côtes de Provence,
14404
14403
32416
46971
Rablaisie de Chinon 1999
Les Chalonnières Bourgueil 2000
Krigsskolens Vin No 1 1996
Ch. des Chaberts Cuvée Prestige
2001
42906 Ch. K 2003
75cl
75cl
75cl
75cl
185,90
186,50
191,90
199,70
139,40
139,90
143,90
149,80
75cl
199,90
149,90
44660 Le Duras 2004
75cl
199,90
149,90
48577 Plageoles Syrah 2005
75cl
199,90
149,90
20673 Domaine Capmartin Vieilles Vignes
2003
46087 Clos Poggiale 2001
20522 Ch. de Tiregand 2002
44661 Prunelart 2004
75cl
203,90
152,90
75cl
75cl
75cl
212,00
212,10
220,00
159,00
159,10
165,00
44055 Chignin Mondeuse Vieilles Vignes
2005
46736 Ch. de Berne Cuvée Spéciale 2001
75cl
220,30
165,20
75cl
226,50
169,90 Ch. de Berne, Côtes de Provence,
30580 Ch. Grinou Réserve 2004
40590 Le Galantin 2001
75cl
75cl
226,50
227,70
169,90 Ch. Grinou, (Best Buys International AS)
170,80 Dom. le Galantin, Provence,
32218 Ch. Bouscassé 1999
75cl
229,20
171,90 Alain Brumont, Madiran,
11588 Ch. Leret Monpezat 1998/2000
46961 Ch. Barréjat Tradition 2003
30184 Ch. de Caïx 1998
75cl
75cl
75cl
233,20
238,80
239,20
174,90 Ch. Leret Monpezat, Cahors, (Gavin AS)
179,10 Ch. Barréjat, Madiran, (Caves de Lisse AS)
179,40 Le Prince Consort de Danemark, Cahors,
15171 Ch. de Mercuès 2000
44931 Bonnaventure Chinon Ch. de
Coulaine 2004
46958 Domaine Sergent Madiran 2002
48576 Tissot Poulsard 2004 Sans Soufre
2004
37500 Sancerre Rouge La Croix du Roy 2004
48509 Ch. d’Aydie 2003
20495 Domaine la Suffrène 2000
13837 Domaine de l’Olivette 2000
20871 Dom. Lafran-Veyrolles 2003
20073 Dom. de l’Olivette 2003
75cl
75cl
239,60
239,90
179,70 Ch. de Mercuès, Cahors, (Gavin AS)
179,90 Bonnaventure, Loire,
75cl
75cl
243,20
246,70
182,40 Dom. Sergent, Madiran, (Caves de Lisse AS)
185,00 Dom. André et Mireille Tissot, Jura,
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
249,70
252,00
256,00
258,70
260,40
265,30
187,30
189,00
192,00
194,00
195,30
199,00
41380 Ch. Vignelaure 1999
75cl
266,50
199,90
11974 Terres Chaudes 1999
60623 Ch. Fourcas Hosten 2000
32234 Ch. Montus 2001
75cl
75cl
75cl
284,90
285,30
311,90
213,70
214,00
233,90
14019 Ch. de Fesles 1998
44440 Terra d’Or 2003
75cl
75cl
314,70
346,50
236,00
259,90
43437 Deiss Burlenberg Bergheim 2000
43997 Domaine de Baron’ Arques 2003
75cl
75cl
414,70
465,30
311,00
349,00
(Norsk Vinsalg AS)
Lacheteau, Loire, (Strag AS)
Caslot Pierre, Bourgueil, (Strag AS)
Jean-Baptiste de Monpezat, Cahors, (Gavin AS)
Ch. des Chaberts, Coteaux Varois,
(Norsk Vinsalg AS)
Katharina Mowinkel, Bergerac,
(Stenberg & Blom AS)
Earl Robert & Bernard Plageoles, Gaillac,
(Vinum AS)
Robert og Bernard Plageoles, Gaillac,
(Vinum AS)
Dom. Guy Capmartin, Madiran,
(The Scandinavian Negotiators AS)
Caves St. Antoine, Korsika, (Bibendum AS)
Ch. de Tiregand, Bergerac, (Gavin AS)
Robert & Bernard Plageoles, Gaillac,
(Vinum AS)
Andrè & Michel Quenard, Savoie, (Vinum AS)
(Norsk Vinsalg AS)
(Bakken Vin & Gourmet AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Gavin AS)
NY
NY
NY
(Moestue Grape Selections AS)
(Vinum AS)
Dom. Lucien Crochet, Loire, (Vectura AS)
Pierre Laplace, Madiran, (Vinarius AS)
Gravier-Piche, Provence, (Podium Wines AS)
Dumoutier, Provence, (Vectura AS)
Dom. Lafran-Veyrolles, Provence, (Vectura AS)
Dom. A. Cailbourdin, Provence,
(Cork Wines & Spirits AS)
Ch. Vignelaure, Coteaux d’Aix-en-Provence,
(Strøm AS)
Thierry Germain, Loire, (Palmer & Co AS)
Schröder & Schÿler, Listrac Medoc, (Ekjord AS)
Alain Brumont, Madiran,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Vign. Germain, Loire, (Palmer & Co AS)
M. Chapoutier, Coteaux d’Aix-en-Provence,
(Strøm AS)
Marcel Deiss, Alsace, (Red & White AS)
Baronne Philippine de Rothschild, Limoux,
(Stenberg & Blom AS)
|
47
RØDVIN
FRANKRIKE ØVRIG RØDVIN
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 46 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
FRANKRIKE ØVRIG RØDVIN
literpris salgspris
32235 Ch. Bouscassé Vieille Vignes 2001
75cl
475,90
356,90 Alain Brumont, Madiran,
(Engelstad Vin og Brennevin)
HELLAS
15243 Anthos 2005
75cl
6904 Dioni 2003
75cl
14890 Pelopas Cabernet Sauvignon St.
75cl
George 2003
13584 Cava Tsantalis 2001
75cl
32713 Tsantali Syrah 1998
75cl
ITALIA
ABRUZZO
44797 Caleo Montepulciano d’Abruzzo 2005 75cl
NY 15380 Forrachiara Montepulciano
75cl
d’Abruzzo 2005
47606 A1 Montepulciano d’Abruzzo
200cl
43221 Canaletto Montepulciano d’Abruzzo
300cl
2003
46667 Rosso d’Abruzzo
300cl
40140 Farina Montepulciano d’Abruzzo
75cl
2004/2005
15255 Ferliga Montepulciano d’Abruzzo
75cl
2004
6391 Valle d’Oro Montepulciano
75cl
d’Abruzzo 2001/2004
47319 Sensi Montepulciano d’Abruzzo 2003 75cl
101,30
119,90
129,30
76,00 Tsantalis, (Engelstad Vin og Brennevin)
89,90 D. Kourtakis, Nemea, (Stenberg & Blom AS)
97,00 Achaia-Clauss, Peloponnes,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
133,20
198,70
102,50
102,50
99,90 Tsantalis, (Engelstad Vin og Brennevin)
149,00 Tsantalis, (Engelstad Vin og Brennevin)
76,90 Botter Carlo, (Strøm AS)
76,90 Morettoni, (Gavin AS)
106,00
109,70
212,00 V&S Vin & Sprit, (Amundsen AS)
329,00 Casa Girelli, (Vinordia AS)
110,00
110,70
329,90 Sallis Castrum, (Best Buys International AS)
83,00 Gerardo Cesari, (Brand Partners AS)
112,00
84,00 Ferliga, (Servco AS)
114,50
85,90 Cant. Tollo, (Strøm AS)
116,50
87,40 F.lli Sensi,
(Lassaga Trading International AS)
48112 Farina Montepulciano d’Abruzzo
200cl
55268 Caldora Montepulciano d’Abruzzo
75cl
2005
11305 Canaletto Montepulciano d’Abruzzo
75cl
2002
34243 Collection Frithjof Nicolaysen
75cl
Montepulciano
300cl
45146 Cuvée Christer Berens
150cl
Montepulciano d’Abruzzo 2004/2005
32891 Farnese Montepulciano d’Abruzzo
75cl
2004
32418 Farnese Sangiovese 2002
75cl
43007 ModA’ Montepulciano d’Abruzzo
75cl
118,50
118,90
45617 Torre Grande Montepulciano
d’Abruzzo 2004
45694 Torre Sinello Montepulciano
d’Abruzzo 2005
43916 Volorosso Montepulciano d’Abruzzo
2004
47918 Pizzavin 2004
30185 San Caio Montepulciano d’Abruzzo
2004
50345 Cumera Organic Montepulciano
d’Abruzzo 2005
47852 Sallis Castrum Montepulciano
d’Abruzzo 2004
42945 Vitis Aurea Montepulciano
d’Abruzzo 2002
43655 Vigne Nouve Montepulciano d’
Abruzzo 2004
119,90
237,00 Stefano Farina, (Brand Partners AS)
89,20 Caldora Vini, (Red & White AS)
89,90 Casa Girelli, (Vinordia AS)
119,90
106,60
119,90
89,90 Arcus, (Arcus)
319,90
179,90 Farnese, (Stenberg & Blom AS)
119,90
89,90 Farnese, (Stenberg & Blom AS)
119,90
119,90
89,90 Farnese, (Stenberg & Blom AS)
89,90 Cant. Talamonti,
75cl
119,90
89,90 Casal Bordino, (Ca de Vin AS)
75cl
119,90
89,90 Cant. Madonna dei Miracoli,
75cl
130,00
97,50 Caviro, (Ekjord AS)
75cl
75cl
132,10
133,10
99,10 Casal Bordino, (Ca de Vin AS)
99,80 GE.PI., (Amka Saga AS)
75cl
133,20
99,90 Cant. Volpi, (Strøm AS)
75cl
133,20
99,90 Sallis Castrum, (Best Buys International AS)
75cl
133,20
99,90 Solania, (Robert Prizelius AS)
75cl
145,30
(Engelstad Vin og Brennevin)
48
|
(Best Buys International AS)
109,00 Valle Reale, (Robert Prizelius AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 47 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
7946 Illuminati Montepulciano d’Abruzzo
75cl 147,20
Riparosso 2004
48302 Nicodemi Montepulciano d’Abruzzo
75cl 152,10
2003
7411 Cornacchia Montepulciano d’Abruzzo
75cl 154,70
2003
50143 Masciarelli Montepulciano
75cl 159,90
d’Abruzzo 2003
47126 Jorio Montepulciano d’Abruzzo 2002
75cl 170,50
44424 Bucaro Montepulciano d’Abruzzo
75cl 173,20
Organic 2004
32419 Casale Vecchio Montepulciano
75cl 173,20
d’Abruzzo 2004
47619 Zaccagnini Montepulciano d’Abruzzo 150cl 173,30
2003
43654 Reale Montepulciano d’Abruzzo 2003 75cl 185,30
NY 44281 Aida Montepulciano d’Abruzzo 2003
75cl 198,80
33513 Filomusi Guelfi Montepulciano
75cl 199,90
d’Abruzzo 2003
20087 Opis Montepulciano d’Abruzzo
75cl 226,50
Riserva 2000
44651 Pepe Cuore di Vino 2003
75cl 265,90
44716 Marina Cvetic Montepulciano
75cl 279,90
d’Abruzzo 2001
34348 San Clemente Montepulciano 2001
75cl 333,20
47893 Fonte Dei Montepulciano d’Abruzzo
75cl 399,90
2001
44715 Villa Gemma Montepulciano
75cl 599,90
d’Abruzzo 2000
11359 Emidio Pepe Montepulciano
75cl 1 259,50
d’Abruzzo 1983
EMILIA-ROMAGNA
13964 Rocca Sangiovese Rubicone 2003
150cl
93,30
300cl
96,60
33451 Poletti Rubicone Sangiovese
75cl 100,00
NY 15375 Tenuta la Grande Rubicone
75cl 111,10
Sangiovese 2005
40935 Tre Monti Sangiovese di Romagna
75cl 166,50
2005
15303 Ceregio Sangiovese di Romagna
75cl 186,50
Superiore 2004
43245 Le More 2003
75cl 193,30
47073 Tre Monti Sangiovese di Romagna
75cl 199,90
Riserva Superiore 2001
55320 Paradiso Vigna delle Lepri
75cl 265,30
43242 Ronco dei Ciliegi 2001
75cl 266,50
55296 Paradiso Barbarossa 2003
75cl 300,00
NY 55055 Marzieno 2002
75cl 306,00
43244 Ronco delle Ginestre 2001
75cl 333,30
43243 Massicone 2001
75cl 346,50
MARCHE
47654 Soledoro Sangiovese 2005
300cl
96,60
41761 Collection Frithjof Nicolaysen
300cl 103,30
Sangiovese
20453 Soledoro Sangiovese 2005
75cl 106,50
20154 Collection Frithjof Nicolaysen
75cl 113,20
Sangiovese 2004
110,40 Illuminati, (Haugen-Gruppen AS)
114,10 Fatt. Bruno Nicodemi,
(Trans Nordic Selections AS)
116,00 Az. Agr. Barone Cornacchia,
(Moestue Grape Selections AS)
119,90 Az. Agr. Masciarelli, (Bibendum AS)
127,90 Umani Ronchi, (Strøm AS)
129,90 Cant. Volpi, (Strøm AS)
129,90 Farnese, (Stenberg & Blom AS)
259,90 Cant. Zaccagnini,
(Best Buys International AS)
139,00 Valle Reale, (Robert Prizelius AS)
149,10 March. de Cordano, (Vinovinvinho AS)
149,90 Az. Agr. Filomusi Guelfi,
(Gaia Wine & Spirits AS)
169,90 Farnese, (Stenberg & Blom AS)
199,40 Stefania Pepe, (Trans Nordic Selections AS)
209,90 Az. Agr. Masciarelli, (Bibendum AS)
249,90 (Best Buys International AS)
299,90 Az. Agr. Filomusi Guelfi,
(Gaia Wine & Spirits AS)
449,90 Az. Agr. Masciarelli, (Bibendum AS)
944,60 Emidio Pepe, (Trans Nordic Selections AS)
139,90
289,90
75,00
83,30
Casa Vin. Angelo Rocca & Figli,
(Amka Saga AS)
Casa Vin. Poletti, (Red & White AS)
Ten. La Grande, (Eurowine AS)
124,90 Tre Monti, (Gaia Wine & Spirits AS)
139,90 Fatt. Zerbina, Romagna, (Vinhuset NoFra AS)
145,00 Az. Agr. Castelluccio, (Fondberg AS)
149,90 Tre Monti, (Gaia Wine & Spirits AS)
199,00
199,90
225,00
229,50
250,00
259,90
Fatt. Paradiso, (Vinordia AS)
Az. Agr. Castelluccio, Forlí, (Fondberg AS)
Fatt. Paradiso, (Vinordia AS)
Fatt. Zerbina, Romagna, (Vinhuset NoFra AS)
Az. Agr. Castelluccio, Forlí, (Fondberg AS)
Az. Agr. Castelluccio, (Fondberg AS)
289,90 Barone Montalto, (Bibendum AS)
309,90 Arcus, (Arcus)
79,90 Barone Montalto, (Bibendum AS)
84,90 Arcus, (Arcus)
|
49
RØDVIN
ITALIA MARCHE
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 48 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA MARCHE
literpris salgspris
14718 Rutilus Sangiovese 2003
43220 Eden Collection Sangiovese
75cl
300cl
119,90
124,10
89,90 Fazi Battaglia, (Vinarius AS)
372,40 Bottle Green,
46522 Cumera Organic Sangiovese 2005
45889 Colli Ripinai Transone 2003
75cl
300cl
75cl
126,50
106,60
133,20
94,90 Cant. Volpi, (Strøm AS)
319,90
99,90 Cant. dei Colli Ripani,
44465 Pilastri Rosso Piceno 2004
75cl
133,20
44790
20454
13716
44430
75cl
75cl
75cl
75cl
133,20
150,70
157,30
159,90
99,90
113,00
118,00
119,90
75cl
168,40
126,30 Guido Cocci Grifoni, (Ca de Vin AS)
75cl
173,20
129,90 Cant. Colli Ripani,
75cl
174,70
131,00 Saladini Pilastri, Rosso Piceno,
75cl
174,70
131,00 Saladini Pilastri,
75cl
75cl
75cl
179,90
199,90
213,20
134,90 Casa Vin. G. Garofoli, (Fondberg AS)
149,90 Enzo Mecella, (Mondovino As)
159,90 Cant. Colli Ripani,
75cl
75cl
233,30
239,90
175,00 Enzo Mecella, (Mondovino As)
179,90 Ten. Pongelli, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
239,90
179,90 Casa Vin. G. Garofoli, (Fondberg AS)
75cl
333,20
249,90 Villa Bucci, Rosso Piceno,
75cl
373,20
279,90 Umani Ronchi, (Strøm AS)
75cl
105,20
78,90 Casa Vin. Bennati,
15355 San Gaudenzio Barbera d’Asti
75cl
111,10
83,30 Cant. San Gaudenzio,
50319 Prius Barbera d’Asti 2004
48353 Mirasole
14630 Tirtèo Barbera d’Asti Superiore
2001
15150 L’Ardì Dolcetto d’Aqui 2004
11678 Cerea Langhe 2003
47987 Terre del Barolo Piemonte Barbera
2004
10188 Nicolello Barbera d’Alba 2005
44691 Briccotondo 2005
47457 Colline Novaresi Nebbiolo 2001
48623 Felippo Gallino Barbera d’Alba 2005
46064 Ca’ del Matt Barbera d’Asti 2003
47988 Terre del Barolo Barbera d’Alba
Superiore 2001
43317 Da Luca Barbera d’Asti 2003
44620 Palladino Barbera d’Alba Superiore
2005
75cl
75cl
75cl
116,50
119,90
119,90
87,40 Mondo del Vino, (Red & White AS)
89,90 Dessilani, (Vinum AS)
89,90 Neirano, (Vectura AS)
75cl
75cl
75cl
132,00
133,20
133,20
99,00 Vigne Regali, (Engelstad Vin og Brennevin)
99,90 Cant. Clavesana, (Vinarius AS)
99,90 Terre del Barolo, (Vinarius AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
138,70
146,50
146,50
146,50
150,00
152,00
104,00
109,90
109,90
109,90
112,50
114,00
75cl
75cl
153,20
158,90
114,90 Western Wines, (Best Cellars AS)
119,20 Palladino, Alba,
(The Scandinavian Negotiators AS)
(Best Buys International AS)
Serrano Rosso Conero 2004
Castellucci Rosso Piceno 2003
Fazi Battaglia Rosso Conero 2002
Biorá Marche Sangiovese Organic
2004
13396 Le Torri Rosso Piceno Superiore
2002
46169 Castellano Rosso Piceno 2003
99,90 Saladini Pilastri, Rosso Piceno,
(Moestue Grape Selections AS)
Umani Ronchi, Rosso Conero, (Strøm AS)
Castellucci, (Moestue Grape Selections AS)
Fazi Battaglia, (Vinarius AS)
Cant. Volpi, (Strøm AS)
(Best Buys International AS)
NY
NY
44466 Pilastri Rosso Piceno Superiore
Montinello 2003/2004
46746 Pilastri Rosso Piceno Vigna
Piediprato 2003/2004
43128 Piancarda Rosso Conero 2001
46644 Colle Malvano 2004
46168 Leo Ripanus Rosso Piceno Superiore
2000
46646 I Lavi 2003
50141 Bucci Rosso Piceno Pongelli
2002/2003
43129 Grosso Agontano Rosso Conero
Riserva 2001
48322 Villa Bucci Rosso Piceno 2001
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
44428 Pelago Marche Rosso 2001
PIEMONTE
48156 Cornalé Barbera 2004
(Lassaga Trading International AS)
(BK-Trading Scandinavia AB)
NY
NY
50
|
F.lli Casetta, Alba, (Best Cellars AS)
Fontanafredda, (Amundsen AS)
Dessilani, (Vinum AS)
Filippo Gallino, Alba, (NON DOS AS)
Liberty Wines, (Wine Tailor AS)
Terre del Barolo, (Vinarius AS)
(Lassaga Trading International AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 49 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
NY
NY
NY
NY
55390 Fenocchio Dolcetto d’Alba
44893 Barbaresco Ricossa 2001
47781 Falchetto Barbera d’Asti Pian
Scorrone 2005
48622 Filippo Gallino Roero 2004
20498 Fontanafredda Nebbiolo 2003/2004
40679 Maràia Barbera Monferrato 2004
20389 Tacchino Barbera del Monferrato
2004
44788 Costa di Bussia Tenuta Arnulfo
Barbera d’Alba 2003
48529 Cavallotto Dolcetto d’Alba Vigna
Scot 2005
55241 Martinette Barbera d’Asti
Superiore 2003
42706 Elia Dolcetto d’Alba 2003
55104 Curto Dolcetto d’Alba 2004
45208 Prod. del Barbaresco Langhe
Nebbiolo 2004
44619 Dolcetto d’Alba Vigna San Bernardo
2004
14524 Ca’Bianca Barbera d’Asti 2003
41964 Podium Serre Barbera d’Alba 2001
43935 Tacchino Dolcetto d’Ovada 2004
46636 Borgogno Barbera d’Alba 2005
75cl
75cl
75cl
159,30
159,90
159,90
119,50 Fenocchio, (Vinordia AS)
119,90 Mondo del Vino, Barbaresco, (Bibendum AS)
119,90 Ten. Il Falchetto, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
159,90
159,90
159,90
165,30
119,90
119,90
119,90
124,00
75cl
166,50
124,90 Costa di Bussia Tenuta Arnulfo, Alba,
75cl
167,30
125,50 Cavallotto, Alba,
75cl
167,60
125,70 Alfonso Boeri, (Vectura AS)
75cl
75cl
75cl
167,90
168,40
168,40
125,90 Pod. Elia, (Haugen-Gruppen AS)
126,30 Marco Curto, (Norwegian Wine Imports AS)
126,30 Prod. del Barbaresco, Langhe,
75cl
169,20
126,90 Palladino, Alba,
75cl
75cl
75cl
75cl
170,00
171,50
172,00
172,70
127,50
128,60
129,00
129,50
47467
33021
30321
46360
43295
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
173,20
173,20
173,20
173,20
173,20
129,90
129,90
129,90
129,90
129,90
75cl
75cl
174,40
178,70
130,80
134,00
150cl
75cl
75cl
75cl
241,30
179,90
180,00
180,00
362,00
134,90 Cascina Castlet, Asti, (Strøm AS)
135,00 Cant. Bava, (Beverage Partners Norway AS)
135,00 Luca Abrate, (Best Cellars AS)
75cl
181,30
136,00 Bersano, (Ekjord AS)
75cl
181,60
136,20 Giribaldi, (Vinordia AS)
75cl
185,30
139,00 Az. Agr. Brovia, (Eureka Wine AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
185,30
185,90
185,90
186,50
186,50
186,50
186,50
139,00
139,40
139,40
139,90
139,90
139,90
139,90
75cl
75cl
186,50
186,90
139,90 March. di Barolo, (Gaia Wine & Spirits AS)
140,20 Az. Agr. Mario Giribaldi,
Piage’ Barbera d’Asti 2003
Prunotto Barbera d’Alba 2004/2005
Ratti Dolcetto d’Alba Colombé 2005
Vignaioli Dolcetto d’Alba 2003
Vinci Barbera d’Alba Superiore 2004
3557 Gagliardo Dolcetto d’Alba 2004
47617 Demarie Giovanni Barbera d’Alba
Superiore 2004
NY
NY
45312 Castlet Barbera d’Asti 2005
20050 Libera Barbera d’Asti 2003
55194 Luca Abrate Nebbiolo d’Alba Bricco
Rotondo 2004
43685 Bersano Barbera d’Asti Costalunga
2003
5604 Giribaldi Barbera d’Alba Superiore
2002
60807 Brovia Dolcetto d’Alba Vignavillej
2004
40420 Piani Noce Dolcetto d’Alba 2005
55060 Lavignone Barbera d’Asti 2004
41990 Valfieri Barbera d’Asti 2002
46359 Camparó Barbera d’Asti 2003
47577 Caramino 2001
46821 Eremo Langhe 2004
41288 Madonna di Como Dolcetto d’Alba
2005
40179 Ruvei Barbera d’Alba 2004
47317 Solvold Barbera d’Alba Superiore
2001
Filippo Gallino, Roero, (NON DOS AS)
Fontanafredda, (Amundsen AS)
March. di Barolo, (Gaia Wine & Spirits AS)
Luigi Tacchino, (World Wines AS)
(Danvik Vin AS)
(Lassaga Trading International AS)
(Best Buys International AS)
(Lassaga Trading International AS)
Ca’Bianca, (Engelstad Vin og Brennevin)
Ten. Carretta, (Vectura AS)
Luigi Tacchino, (World Wines AS)
Giacomo Borgogno & Figli, Alba,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
La Ghersa, (Vinum AS)
Prunotto, (Strøm AS)
Renato Ratti, (Best Buys International AS)
Cant. Vignaioli, (Vinum AS)
Az. Agr. D.A. Paolo Demarie,
(Vinhuset NoFra AS)
Gagliardo, (Vinordia AS)
Giovanni Demarie,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Parusso, (Engelstad Vin og Brennevin)
Pico Maccario, (Red & White AS)
Valfieri, (Danvik Vin AS)
Cascina La Ghersa, (Vinum AS)
Dessilani, (Vinum AS)
Fontanafredda, (Amundsen AS)
March. di Barolo, (Gaia Wine & Spirits AS)
(Lassaga Trading International AS)
|
51
RØDVIN
ITALIA PIEMONTE
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 50 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA PIEMONTE
literpris salgspris
NY
NY
NY
NY
NY
55470 Növa Dolcetto d’Alba 2006
40243 Pelissero Munfrina Dolcetto d’Alba
2005
30517 Vajra Dolcetto d’Alba 2005
34349 Torriglione Barbera d’Alba
2004/2005
13453 Arione Barbaresco 2001
55473 Vivalda Barbera d’Asti 2005
75cl
75cl
187,50
188,00
140,60 Az. Agr. La Ca’ Növa, (Höeg & Sørensen AS)
141,00 Az. Agr. Pelissero,
75cl
75cl
188,00
190,50
141,00 G.D. Vajra, (Moestue Grape Selections AS)
142,90 Renato Ratti, (Best Buys International AS)
75cl
75cl
191,90
193,10
143,90 Arione, (The Scandinavian Negotiators AS)
144,80 Az. Agr. Massimiliano Vivalda,
10200
60890
34496
10202
75cl
75cl
75cl
75cl
193,20
193,30
193,30
194,50
75cl
75cl
198,70
198,70
(Höeg & Sørensen AS)
Il Rubino, Gattinara, (Bibendum AS)
Cascina Chicco, (Eureka Wine AS)
Coppo, (Winetrader AS)
Rovellotti, Colline Novaresi,
(Podium Wines AS)
149,00 Gausti Clemente & Figli, (Vinordia AS)
149,00 Sottimano, (Ca de Vin AS)
75cl
199,30
149,50 Ca’ del Baio, Alba, (Mondovino As)
75cl
75cl
199,30
199,30
149,50 Angelo Negro & Figli, (Palmer & Co AS)
149,50 Ten. Rocca, (Bakken Vin & Gourmet AS)
75cl
199,90
149,90 Antichi Vign. di Cantalupo, Colline Novaresi,
44894 Barolo Ricossa 2001
10203 Ca’ de Santi Ghemme 2001
42603 Il Sogno Barbera d’Asti Superiore
2001
10986 San Biagio Verduno Pelaverga 2005
47719 Tenuta il Sogno Barbera d’Asti
Terre degli Amici 2004
50136 Tenuta La Volta Cabutto Dolcetto
d’Alba 2005
43294 Vinci Roero 2003
75cl
75cl
75cl
199,90
199,90
199,90
149,90 Mondo del Vino, Barolo, (Bibendum AS)
149,90 Il Rubino, Ghemme, (Bibendum AS)
149,90 Franco e Mario Scrimaglio,
75cl
75cl
199,90
199,90
149,90 San Biagio, (Eureka Wine AS)
149,90 Ten. il Sogno, (Vinarius AS)
75cl
199,90
149,90 Ten. la Volta, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
199,90
149,90 Az. Agr. D.A. Paolo Demarie,
45920 Souli Braida Dolcetto d’Alba
2003/2004
44883 Ca’ del Baio Alba Paolina 2004
33123 Bordini Dolcetto d’Alba 2005
75cl
203,50
152,60 Ten. Il Falchetto, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
205,30
206,70
154,00 Ca’ del Baio, Alba, (Mondovino As)
155,00 Az. Agr. Fontanabianca,
13452 Vigna Vecchia Groppone Barbera
d’Alba Superiore 2002
55084 Trifulot Langhe Dolcetto 2005
42533 Bricco del Cucu Dolcetto di
Dogliani
44121 Enzo Boglietti Dolcetto d’Alba
2004/2005
43912 Bricco di Vergne Dolcetto d’Alba
2004
34374 Einaudi Dolcetto di Dogliani 2004
47237 Le 4 Vigne Dolcetto d’Alba 2005
41397 Malvira San Michele Barbera d’Alba
2003
43910 Sovrana Barbera d’Alba 2003
42977 Revello Dolcetto d’Alba 2003
43047 Fenocchio Barbera d’Alba Bussia
Sottana Superiore 2003
75cl
210,10
157,60 Luigino Grimaldi,
75cl
75cl
211,10
212,00
158,30 Teo Costa, (Höeg & Sørensen AS)
159,00 Bricco del Cucu, (Evento AS)
75cl
212,00
159,00 Enzo Boglietti, (Mondovino As)
75cl
213,20
159,90 Batasiolo, (Cork Wines & Spirits AS)
75cl
75cl
75cl
213,20
213,20
213,20
159,90 Pod. Luigi Einaudi, (Ca de Vin AS)
159,90 Giovanni Rosso, (Gaia Wine & Spirits AS)
159,90 Malvira, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
75cl
150cl
213,20
216,00
216,90
159,90 Batasiolo, (Cork Wines & Spirits AS)
162,00 F.lli Revello, (Red & White AS)
325,40 Fenocchio, (Vinordia AS)
55169
47520
44882
NY
55412
47561
47053
Ca’ de Santi Gattinara 2001
Barbera d’Alba Granera Alta 2004
L’avvocata 2002
Rovellotti Colline Novaresi
Nebbiolo 2004
Fonda S. Nicolao Barbera d’Asti
Sottimano Dolcetto d’Alba Bric del
Salto 2003
Ca’ del Baio Dolcetto d’Alba
Lodoli 2004
Negro Barbera d’Alba 2005
Vigna Sorì Rocca Dolcetto d’Alba
2004
Agamium Colline Novaresi 2003
(Moestue Grape Selections AS)
144,90
145,00
145,00
145,90
(Moestue Grape Selections AS)
NY
NY
(Stenberg & Blom AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
52
|
(The Scandinavian Negotiators AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 51 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
47989 Terre del Barolo, Barolo 2001
40458 Ruvei Barbera d’Alba 2004
44873 Germano Ettore Dolcetto d’Alba
Lorenzino 2004/2005
42703 Vi Veje Barbera d’Alba Superiore
2001
44112 Tenuta Olim Bauda Barbera d’Asti
2004
33168 Conterno-Fantino Bricco Bastia
Dolcetto d’Alba 2003
40939 Fontanabianca Barbera d’Alba 2004
75cl
150cl
75cl
217,30
219,90
220,00
163,00 Terre del Barolo, (Vinarius AS)
329,90 March. di Barolo, (Gaia Wine & Spirits AS)
165,00 Ettore Germano, Alba, (Mondovino As)
75cl
220,70
165,50 Pod. Elia, (Haugen-Gruppen AS)
75cl
221,30
166,00 Ten. Olim Bauda di Dino Bartolino, Asti,
75cl
222,70
167,00 Fantino Conterno,
75cl
224,90
168,70 Az. Agr. Fontanabianca,
33708 Oddero Barbera d’Alba 2003
42566 Juvenia Coste della Sesia Nebbiolo
2004
45258 Sottimano Maté Brachetto 2005
48528 Cavallotto Barbera d’Alba Vigna
Cuculo 2003
55282 Noceto Michelotti Monferrato 2004
40175 Bruno Giacosa Dolcetto d’Alba 2005
75cl
75cl
225,20
225,30
168,90 F.lli Oddero, (Red & White AS)
169,00 Az. Agr. Antoniolo, (Evento AS)
75cl
75cl
225,30
225,90
169,00 Sottimano, (Vinarius AS)
169,40 Cavallotto, Alba,
75cl
75cl
226,40
226,50
169,80 Noceto Michelotti, (Danvik Vin AS)
169,90 Casa Vin. Bruno Giacosa,
41420 Domenico Clerico Langhe Dolcetto
75cl
Visadi 2004
40938 Fontanabianca Langhe Nebbiolo 2004 75cl
226,50
169,90 Domenico Clerico, (Gaia Wine & Spirits AS)
226,50
169,90 Az. Agr. Fontanabianca,
32571 Pelissero Barbera d’Alba Piani 2004
75cl
226,50
169,90 Az. Agr. Pelissero,
33100 Rossana Dolcetto d’Alba 2005
43790 Neive Barbera d’Alba Messoirano
2004
13737 Vajra Barbera d’Alba 2004
42972 Seghesio Barbera d’Alba Vigneto
della Chiesa 2002
10199 Monleale Barbera Colli Tortonesi
2004
43743 Rinaldi Dolcetto d’Alba 2004
40794 La Lepre Dolcetto Diano d’Alba
2004/2005
55592 Grasso Nebbiolo d’Alba 2004
42799 Fenocchio Nebbiolo Langhe 2002
44733 Sottimano Dolcetto d’Alba Bric del
Salto 2004
55461 Montaribaldi Barbera d’Alba Dü Gir
2004
42978 Revello Barbera d’Alba 2003
47137 Villa Terlina Barbera d’Asti
Gradale 2000
43789 Neive Dolcetto d’Alba Basarin 2004
44118 Enzo Boglietti Barbera d’Alba 2004
40421 Ornati Barbera d’Alba 2003
15042 Scavino Barbera d’Alba 2003
75cl
75cl
226,50
227,10
169,90 Ceretto, (Gaia Wine & Spirits AS)
170,30 Cast. di Neive, (Red & White AS)
75cl
75cl
229,30
229,70
172,00 G.D. Vajra, (Moestue Grape Selections AS)
172,30 Seghesio, (Red & White AS)
75cl
232,30
174,20 F.lli Massa, (Podium Wines AS)
75cl
75cl
233,10
233,30
174,80 Giuseppe Rinaldi, (Red & White AS)
175,00 Fontanafredda, (Amundsen AS)
75cl
75cl
75cl
234,30
235,90
236,00
175,70 Silvo Grasso (Lars Søreide AS)
176,90 Fenocchio, (Vinordia AS)
177,00 Sottimano, Alba, (Vinarius AS)
75cl
236,40
177,30 Az. Agr. Montaribaldi, (MediWine AS)
75cl
75cl
236,80
237,10
177,60 F.lli Revello, (Red & White AS)
177,80 Az. Agr. Ada Nada, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
237,30
238,70
238,70
238,70
178,00
179,00
179,00
179,00
37,5cl
239,50
75cl
239,70
(Mondovino As)
(Moestue Grape Selections AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
NY
(Lassaga Trading International AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
NY
NY
44534 Ruvei Barbera d’Alba 2004
44670 Costa di Bussia Campo del Gatto
Barbera d’Alba 2003
Cast. di Neive, (Red & White AS)
Enzo Boglietti, (Mondovino As)
Parusso, (Engelstad Vin og Brennevin)
Paolo & Enrico Scavino,
(Engelstad Vin og Brennevin)
89,80 March. di Barolo, Alba,
(Gaia Wine & Spirits AS)
179,80 Ten. Arnulfo, Alba, (Danvik Vin AS)
|
53
RØDVIN
ITALIA PIEMONTE
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 52 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA PIEMONTE
literpris salgspris
NY
NY
44497 Dessilani Gattinara 2000
44766 Elio Altare Dolcetto d’Alba 2005
33155 Malvirà S. Guglielmo Langhe 2001
75cl
75cl
75cl
239,90
239,90
239,90
179,90 Dessilani, Gattinara, (Vinum AS)
179,90 Elio Altare, Alba, (Gaia Wine & Spirits AS)
179,90 Az. Agr. Malvirà, Langhe,
40933
33017
33101
33121
Moccagatta Dolcetto d’Alba 2005
Occhetti Nebbiolo d’Alba 2002/2003
Piana Barbera d’Alba 2004
Tenuta La Volta Barbera d’Alba
Superiore 2004
60889 Cascina Chicco Roero Valmaggiore
2001
55474 Il Clumbe Barbera d’Asti 2004
75cl
75cl
75cl
75cl
239,90
239,90
239,90
239,90
179,90
179,90
179,90
179,90
75cl
240,00
180,00 Cascina Chicco, (Eureka Wine AS)
75cl
240,30
180,20 Az. Agr. Massimiliano Vivalda,
30808 Boffa Vigna Cua Longa Barbera
d’Asti 2000
45089 Boffa Vigna Muntrivé Barbera
d’Asti 2001
33154 Pelissero Barbera d’Alba Piani
2003/2004
40923 Ligabue Nebbiolo d’Alba 2003
46059 La Rossa Barbera d’Alba Superiore
2003
44935 Sandrone Dolcetto d’Alba 2004
75cl
242,70
182,00 Alfiero Boffa, (Vinarius AS)
75cl
242,70
182,00 Alfiero Boffa, (Vinarius AS)
150cl
246,70
370,00 Az. Agr. Pelissero,
75cl
75cl
247,60
248,90
185,70 Teo Costa, (Höeg & Sørensen AS)
186,70 Ten. Il Falchetto, (Wine Tailor AS)
75cl
249,30
187,00 Luciano Sandrone,
43934 Spertino Barbera d’Asti 2004
40920 Castellinaldo Barbera d’Alba 2003
41398 Alfieri La Tota Barbera d’Asti 2004
75cl
75cl
75cl
250,70
251,90
252,00
188,00 Luigi Spertino, (Palmer & Co AS)
188,90 Teo Costa, (Höeg & Sørensen AS)
189,00 March. Alfieri,
48503 Boffa Barbera d’Asti Superiore
Nizza La Riva 2001
44884 Ca’ del Baio Barbaresco 2002
44193 Marchesi di Gresy Dolcetto d’Alba
Monte Aribaldo 2005
45939 Rocca Langhe Rosso Ornati 2003
47050 Rosso Scarpa 2001
45262 Schiavenza Barbera d’Alba 2004
42858 Pio Cesare Barbera d’Alba 2004
42811 Pio Cesare Dolcetto d’Alba 2003
43744 Rinaldi Barbera d’Alba 2004
10191 Vinchio-Vaglio Serra Barbaresco
2003
55526 Bartolo Mascarello Dolcetto d’Alba
2005
40684 Bruno Giacosa Barbera d’Alba 2004
75cl
252,00
189,00 Alfiero Boffa, Alba, (Vinarius AS)
75cl
75cl
252,00
252,00
189,00 Ca’ del Baio, Barbaresco, (Mondovino As)
189,00 March. di Gresy, Langhe, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
252,00
252,00
252,00
253,30
253,30
253,50
257,10
189,00
189,00
189,00
190,00
190,00
190,10
192,80
75cl
258,50
Ten. Rocca, Langhe, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Scarpa, (Vinarius AS)
Schiavenza, Alba, (Vinarius AS)
Pio Cesare, (Eurowine AS)
Pio Cesare, (Eurowine AS)
Giuseppe Rinaldi, (Red & White AS)
Vinchio-Vaglio Serra, Barbaresco,
(Gaia Wine & Spirits AS)
193,90 Bartolo Mascarello, (Red & White AS)
75cl
259,50
194,60 Casa Vin. Bruno Giacosa,
47818 La Foia Langhe Nebbiolo 2002
75cl
263,20
197,40 Curto Marco, Langhe,
46847
42759
20180
45394
75cl
75cl
75cl
75cl
264,00
265,10
265,20
265,30
198,00
198,80
198,90
199,00
75cl
75cl
266,30
266,30
37,5cl
266,40
(Moestue Grape Selections AS)
Moccagatta, (Gaia Wine & Spirits AS)
Prunotto, (Strøm AS)
Ceretto, (Gaia Wine & Spirits AS)
Ten. la Volta, (Gaia Wine & Spirits AS)
(Höeg & Sørensen AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
NY
NY
(Gaia Wine & Spirits AS)
NY
Perbacco Langhe Nebbiolo 2001
MonBirone Barbera 2001
Braja Roero Superiore 2000
Pelissero Langhe Nebbiolo 2004
47912 Elio Altare Barbera d’Alba 2005
47664 Travaglini Gattinara 2001
48248 Boffa Vigna Muntrivé Barbera
d’Asti 2001
54
|
(Norwegian Wine Imports AS)
Vietti, (Interbrands Norge AS)
Monchiero Carbone, (Red & White AS)
Az. Agr. Deltetto, Roero, (Norsk Vinsalg AS)
Az. Agr. Pelissero,
(Moestue Grape Selections AS)
199,70 Elio Altare, (Gaia Wine & Spirits AS)
199,70 Giancarlo Travaglini,
(Gaia Wine & Spirits AS)
99,90 Alfiero Boffa, (Vinarius AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 53 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
NY
55479 Giacomo Grimaldi Barbera d’Alba
Pistin 2004
47915 Cantina Vignaioli Barbaresco 2000
48488 Conterno Fantino Langhe Nebbioilo
Ginestrino 2004
50139 Marchesi di Barolo Barbaresco 2003
41281 Moccagatta Barbera d’Alba 2004
55279 Montecanta Barbera d’Asti
Superiore 2003
48105 Pelissero Barbaresco Nubiola 2002
75cl
266,40
199,80 Giacomo Grimaldi, (Red & White AS)
75cl
75cl
266,50
266,50
199,90 Cant. Vignaioli, Barbaresco, (Ca de Vin AS)
199,90 Conterno Fantino, Langhe,
75cl
75cl
75cl
266,50
266,50
266,50
199,90 March. di Barolo, (Gaia Wine & Spirits AS)
199,90 Moccagatta, (Gaia Wine & Spirits AS)
199,90 Noceto Michelotti, (Danvik Vin AS)
75cl
266,50
199,90 Pelissero, Barbaresco,
34325 Vigna Roca Neira Barbera d’Alba
2001
31658 Villa Pattono 2003
47710 Silenzio 2001
47711 Stefano Farina Barbaresco 2001
55356 Violoncello Barbaresco 2003
46058 Bricco Paradiso Barbera d’Asti
Superiore 2003
32572 Cantalupo Ghemme 2000
75cl
266,50
199,90 Ten. Rocca, (Bakken Vin & Gourmet AS)
75cl
75cl
300cl
75cl
75cl
266,50
266,70
266,70
266,70
268,50
199,90
200,00
800,00
200,00
201,40
75cl
277,30
208,00 Antichi Vign. di Cantalupo,
75cl
150cl
277,30
278,00
208,00 Az. Agr. La Ca’ Növa, (Höeg & Sørensen AS)
417,00 Alfiero Boffa, (Vinarius AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
278,70
278,70
278,70
279,90
282,70
209,00
209,00
209,00
209,90
212,00
75cl
286,70
215,00 Giuseppe Mascarello,
150cl
292,70
439,00 Alfiero Boffa, (Vinarius AS)
75cl
293,20
219,90 Malvira, Alba, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
293,30
220,00 Ettore Germano, Alba, (Mondovino As)
75cl
299,90
224,90 Prunotto, (Strøm AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
Renato Ratti, (Best Buys International AS)
Stefano Farina, (Scan Vin AS)
Stefano Farina, (Scan Vin AS)
Cant. Bava, (Beverage Partners Norway AS)
Ten. Il Falchetto, (Wine Tailor AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
NY
55471 Növa Barbaresco 2003
45742 Boffa Vigna Muntrive Barbera
d’Asti 2001
45303 Il Bacialé 2003
43980 La Matta Barbera d’Alba 2003
45257 Sottimano Langhe Nebbiolo
40229 Papagena Barbera d’Alba 2003
45175 Vajra Coste e Fossati Dolcetto
d’Alba 2004
31639 Mascarello Bricco Dolcetto d’Alba
1999/2000
48247 Boffa Collina della Vedova Barbera
d’Asti 1999
44377 Malvira Barbera d’Alba San Michele
Superiore 2003
44875 Germano Ettore Barbera d’Alba
Vigna della Madre 2003/2004
48173 Prunotto Costamiòle Barbera d’Asti
2000
53997 Alfa Romeo Monferrato 2003
47722 Malvirà Langhe San Guglielmo 2001
43558 Arione Barbaresco 2001
44615 Cigliuti Barbera d’Alba Serrabolla
2004
48389 Braida Barbera d’Asti Montebruna
2003
47080 Clerico Barbera d’Alba Trevigne
2003
44672 Costa di Bussia Barolo 2001
32087 Passum Barbera d’Asti Superiore
2003
55468 Livia Fontana Insieme Langhe Rosso
2002
32205 Tre Vigne Barbera d’Asti 2002
44762 Moccagatta Langhe Nebbiolo 2004
Braida, (Vinarius AS)
Gagliardo, (Vinordia AS)
Sottimano, Langhe, (Vinarius AS)
Fontanafredda, (Amundsen AS)
G.D. Vajra, (Moestue Grape Selections AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
75cl
150cl
500cl
75cl
300,00 225,00
300,00 450,00
300,00 1 500,20
302,70 227,00
Scrimaglio, Monferrato, (Stenberg & Blom AS)
Malvira, Langhe, (Moestue Grape Selections AS)
Arione, (The Scandinavian Negotiators AS)
Cigliuti, Alba, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
305,30
229,00 Braida, Asti, (Vinarius AS)
75cl
306,50
229,90 Domenico Clerico, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
75cl
306,50
306,50
229,90 Costa di Bussio, Barolo, (Danvik Vin AS)
229,90 Cascina Castlet, Asti, (Strøm AS)
75cl
306,70
230,00 Az. Agr. Livia Fontana, (Höeg & Sørensen AS)
75cl
75cl
306,70
319,60
230,00 Vietti, (Interbrands Norge AS)
239,70 Moccagatta, Alba, (Gaia Wine & Spirits AS)
|
55
RØDVIN
ITALIA PIEMONTE
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 54 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA PIEMONTE
literpris salgspris
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
33018 Prunotto Barbaresco Classico 2001
55472 Amistà Barbera d’Asti Superiore
2003
43899 Gaja Sito Moresco 2004
5752 Fenocchio Barolo Bussia Sottana
Riserva 1998
55309 La Contea Barbera d’Alba Caplin
Superiore 2003
55527 Bartolo Mascarello Barbera d’Alba
2004
55307 La Contea Moncastello Nebbiolo
d’Alba 2004
48500 Manzone La Serra Barbera d’Alba
2004
44293 Ca’ del Baio Barbaresco Valgrande
2003
44119 Enzo Boglietti Barbera d’Alba
Roscaleto 2003
44130 Germano Ettore Barbera d’Alba
Vigna della Madre 2003
43023 Mantico Barbaresco 1999
45944 Monti Barbera d’Alba 2003
43022 Nirvasco Barolo 1999
48534 Ceretto Barbaresco Asij 2003
10448 Cascina Cucco Barolo 2001
1761 Fontanafredda Barolo 1999/2000
41674 Marchesi di Barolo Barolo 2001
42052 Sandrone Barbera d’Alba 2003
75cl
75cl
319,90
321,50
239,90 Prunotto, (Strøm AS)
241,10 Az. Agr. Massimiliano Vivalda,
75cl
75cl
325,30
327,90
244,00 Gaja, (Robert Prizelius AS)
245,90 Fenocchio, (Vinordia AS)
75cl
328,40
246,30 Az. Agr. la Contea,
75cl
328,70
246,50 Bartolo Mascarello, (Red & White AS)
75cl
330,30
247,70 Az. Agr. la Contea,
75cl
331,60
248,70 Giovanni Manzone, Alba, (Vinovinvinho AS)
75cl
332,00
249,00 Ca’ del Baio, Barbaresco, (Mondovino As)
75cl
332,00
249,00 Enzo Boglietti, (Mondovino As)
150cl
332,00
498,00 Ettore Germano, Alba, (Mondovino As)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
332,00
332,00
332,00
332,70
333,20
333,20
333,20
333,20
249,00
249,00
249,00
249,50
249,90
249,90
249,90
249,90
44495 Vignassa Barbera d’Asti 1999
47527 Barbaresco 2003
75cl
150cl
333,20
333,30
249,90
499,90
45705 Barbaresco 2003
300cl
333,30
999,90
44616 Massolino Barbera d’Alba Gisep 2004
45633 Malvirà Roero Superiore 2001
75cl
75cl
333,30
336,00
250,00
252,00
44836 Cigliuti Barbaresco 2002
75cl
342,70
257,00
42614 Antoniolo Gattinara 2000
47817 La Foia Barolo Arborina 1999
44292 Ca’ del Baio Barbaresco Marcarini
2003
45167 Vajra Bricco delle Viole Barbera
d’Alba Viole 2003
41991 Valfieri Barolo 1999
10990 Fenocchio Barolo Villero 2001
42698 Virna Barolo 2000
46637 Borgogno Barbaresco 2001
75cl
75cl
75cl
345,30
346,40
348,00
259,00
259,80
261,00
75cl
349,30
262,00 G.D. Vajra, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
353,20
353,30
354,00
359,90
264,90
265,00
265,50
269,90
33009
44291
42955
44614
75cl
75cl
75cl
75cl
359,90
365,30
369,30
370,70
269,90
274,00
277,00
278,00
75cl
372,00
279,00
Prunotto Barolo 2000/2001
Ca’ del Baio Barbaresco Asili 2003
Oddero Barbaresco 1999
Massolino Barolo 2002
47556 Boffa Testimonium Barbera d’Asti
1997
56
|
(Höeg & Sørensen AS)
(The Scandinavian Negotiators AS)
(The Scandinavian Negotiators AS)
Bersano, (Ekjord AS)
Monti, Alba, (Terroir AS)
Bersano, (Ekjord AS)
Ceretto, Barbaresco, (Gaia Wine & Spirits AS)
Cascina Cucco, Barolo, (Evento AS)
Fontanafredda, (Amundsen AS)
March. di Barolo, (Gaia Wine & Spirits AS)
Luciano Sandrone,
(Moestue Grape Selections AS)
Cascina La Ghersa, Asti, (Vinum AS)
Prod. del Barbaresco,
(Best Buys International AS)
Prod. del Barbaresco,
(Best Buys International AS)
Massolino, Alba, (Moestue Grape Selections AS)
Az. Agr. Malvirà,
(Moestue Grape Selections AS)
Cigliuti, Barbaresco,
(Moestue Grape Selections AS)
Az. Agr. Antoniolo, (Evento AS)
Curto Marco, (Norwegian Wine Imports AS)
Ca’ del Baio, Barbaresco, (Mondovino As)
Valfieri, (Danvik Vin AS)
Giacomo Fenocchio, Barolo, (Scan Vin AS)
Lodovico Borgogno, (Haugen-Gruppen AS)
Giacomo Borgogno & Figli, Barbaresco,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Prunotto, (Strøm AS)
Ca’ del Baio, Barbaresco, (Mondovino As)
F.lli Oddero, (Red & White AS)
Massolino, Barolo,
(Moestue Grape Selections AS)
Alfiero Boffa, (Vinarius AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 55 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
32237 Scavino Barbera d’Alba 2003
43994 Sorito Mosconi Barbera d’Alba 2001
75cl
75cl
372,00
372,00
279,00 Paolo Scavino, (Engelstad Vin og Brennevin)
279,00 Podere Rocche dei Manzoni,
NY
41486
44487
44669
44972
44122
55476
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
150cl
75cl
75cl
372,70
374,30
377,20
384,50
385,30
385,90
447,40
386,50
388,90
279,50
280,70
282,90
288,40
289,00
289,40
671,10
289,90
291,70
75cl
75cl
391,90
392,00
293,90 Pod. Elia, (Haugen-Gruppen AS)
294,00 Giacomo Conterno, (Red & White AS)
75cl
393,30
295,00 Antichi Vign. di Cantalupo,
75cl
75cl
393,30
396,00
295,00 Az. Agr. Andrea Oberto, (World Wines AS)
297,00 Ten. il Sogno, Asti, (Vinarius AS)
75cl
75cl
75cl
397,10
397,30
397,30
297,80 Teo Costa, (Höeg & Sørensen AS)
298,00 Cascina Cucco, (Evento AS)
298,00 San Biagio, Barolo, (Eureka Wine AS)
75cl
398,00
298,50 F.lli Revello, (Red & White AS)
75cl
398,40
298,80 Giovanni Rosso, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
398,70
299,00 Podere Rocche dei Manzoni,
40807 Fontanabianca Barbaresco 2000
75cl
398,70
299,00 Az. Agr. Fontanabianca,
55308 La Contea Barbaresco Ripa Sorita
Riserva 2000
29919 Langhe Corale 1998
55354 Stradivario Barbera d’Asti
Superiore 1999
41669 Arte 2002
47154 Barolo Serralunga d’Alba 2000
10995 Le Piane Boca 2001
47777 Marchesi di Gresy Barbera d’Asti
Monte Columbo 2003
44763 Moccagatta Barbaresco 2002
75cl
398,70
299,00 Az. Agr. la Contea,
75cl
75cl
398,70
398,70
299,00 Paolo Scavino, (Engelstad Vin og Brennevin)
299,00 Cant. Bava, (Beverage Partners Norway AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
399,90
399,90
399,90
399,90
299,90
299,90
299,90
299,90
75cl
399,90
299,90 Moccagatta, Barbaresco,
46744 Pelissero Long Now 2003
75cl
399,90
299,90 Pelissero, Langhe,
42053 Sandrone Valmaggiore Nebbiolo
d’Alba 2002/2003
50142 Tenuta la Volta Cabutto Barolo
Vigna la Volta 2001
14612 Terlo Ravera Barolo 1999
75cl
399,90
299,90 Luciano Sandrone,
75cl
399,90
299,90 Ten. la Volta, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
399,90
299,90 Marziano e Enrico Abbona,
44930 Vajra Barolo Albe 2001
75cl
399,90
299,90 G.D. Vajra, Barolo,
45825 Voerzio Vigna Serra Langhe
1999/2000
75cl
399,90
299,90 Az. Agr. Roberto Voerzio,
30322
43395
42707
50170
45172
43633
44548
NY
55088
42226
10988
42980
47238
NY
43995
Ceretto Barbaresco Asij 2003
Barolo San Pietro 2001
Costa di Bussia Barolo Riserva 1999
Giulin Rivetto Barolo 2001
Enzo Boglietti Langhe Buio 2003
Giacomo Conterno Barbera d’Alba
Cascina Francia 2004
Ratti Barolo Marcenasco 2001
Giacomo Grimaldi Barbera d’Alba
Fornaci 2001
Serracapelli Barbaresco 2000
Giacomo Conterno Barbera d’Alba
2002
Cantalupo Ghemme Collis Carellae
1999
Fabio Langhe Rosso 2003
Tenuta il Sogno Barbera d’Asti
Superiore Bricco Soria 2003
Lancaia Barbaresco 2002
Cascina Cucco Barolo 2000
San Biagio Barolo Sori del Rovere
1999
Revello Barbera d’Alba Ciabot de
Re 2001
Giovanni Rosso Barolo Serralunga
2001
Bricco Manzoni Langhe Rosso 2000
(Stenberg & Blom AS)
Ceretto, (Gaia Wine & Spirits AS)
Pod. Ruggeri Corsini, (Wine Tailor AS)
Ten. Arnulfo, Barolo, (Danvik Vin AS)
Rivetto, Barolo, (Vinovinvinho AS)
Enzo Boglietti, (Mondovino As)
Giacomo Conterno, (Red & White AS)
Renato Ratti, (Best Buys International AS)
Giacomo Grimaldi, (Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
NY
NY
(The Scandinavian Negotiators AS)
Domenico Clerico, (Gaia Wine & Spirits AS)
Fontanafredda, (Amundsen AS)
Le Piane, (Moestue Grape Selections AS)
March. di Gresy, (Wine Tailor AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
|
57
RØDVIN
ITALIA PIEMONTE
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 56 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA PIEMONTE
literpris salgspris
NY
NY
55593 Barolo Pi Vigni 2001
47631 Cigliuti Briccoserra 2001
75cl
75cl
400,10
410,70
300,10 Silvio Grasso (Lars Søreide AS)
308,00 Cigliuti, Langhe,
42235
42237
45086
10447
47054
Barolo Cerrati 2000
Barolo Vigna Cucco 2000
Bric du Nota Nebbiolo d’Alba 1996
Germano Barolo Cerretta 2001
Cantalupo Ghemme Collis Breclamae
1999
Vigna San Pietro Barolo 2001
Marchesi di Gresy Barbaresco
Martinenga 2001
Barolo Preda Sarmassa 2000
Vigna Rongallo Barbaresco Riserva
1999
Del Pino Barbaresco Ovello 2001
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
412,00
412,00
412,00
412,00
420,00
309,00
309,00
309,00
309,00
315,00
75cl
75cl
420,00
421,30
(Moestue Grape Selections AS)
Cascina Cucco, (Evento AS)
Cascina Cucco, (Evento AS)
Scarpa, (Vinarius AS)
Ettore Germano, Barolo, (Mondovino As)
Antichi Vign. di Cantalupo,
(Moestue Grape Selections AS)
315,00 Ten. Rocca, (Bakken Vin & Gourmet AS)
316,00 March. di Gresy, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
423,30
423,30
317,50 Lodovico Borgogno, (Haugen-Gruppen AS)
317,50 Orlando Abrigo, (Haugen-Gruppen AS)
75cl
425,30
319,00 Cant. del Pino, Barbaresco,
45893 Pora Barbaresco Riserva 1997/1999
75cl
426,50
319,90 Prod. del Barbaresco,
44488 Barolo Corsini 2001
10993 Schiavenza Barolo Bricco Ceretta
2001
45261 Schiavenza Barolo 2001
45784 Stradivario Barbera d’Asti 1997
45897 Asili Barbaresco Riserva 1997/1999
75cl
75cl
436,00
436,00
327,00 Pod. Ruggeri Corsini, (Wine Tailor AS)
327,00 Schiavenza, Barolo, (Vinarius AS)
75cl
75cl
75cl
436,00
436,00
439,90
327,00 Schiavenza, Barolo, (Vinarius AS)
327,00 Cant. Bava, Asti, (Robert Prizelius AS)
329,90 Prod. del Barbaresco,
45898 Barbaresco Pajé Riserva 1997/1999
75cl
439,90
329,90 Prod. del Barbaresco,
45890 Moccagata Barbaresco Riserva 2000
75cl
439,90
329,90 Prod. del Barbaresco,
45895 Montestefano Barbaresco Riserva
75cl
1999
45891 Ovello Barbaresco Riserva 1997/1999 75cl
439,90
329,90 Prod. del Barbaresco,
439,90
329,90 Prod. del Barbaresco,
45214 Pajé Barbaresco Riserva 1996
75cl
439,90
329,90 Prod. del Barbaresco,
45215 Pora Barbaresco Riserva 1996
75cl
439,90
329,90 Prod. del Barbaresco,
45894 Rabaja Barbaresco Riserva 1997/1999 75cl
439,90
329,90 Prod. del Barbaresco,
45896 Rio Sordo Barbaresco Riserva
1997/1999
42001 Scarrone Barbera d’Alba 2004
45642 Pelissero Barbaresco Tulin 2001
75cl
439,90
329,90 Prod. del Barbaresco,
75cl
75cl
440,00
444,40
330,00 Vietti, (Engelstad Vin og Brennevin)
333,30 Pelissero, Barbaresco,
60800 Ada Nada Barbaresco Vigneto
Valeirano 1999
55087 Monroj Barolo 2001
46095 La Bogliona Barbera d’Asti 1996
46639 Borgogno Barolo Classico Riserva
1996
46643 Borgogno Barolo Classico Riserva
2000
48185 Prunotto Bric Turot Barbaresco 1999
42622 San Francesco Gattinara 2000
46332 Viberti Buon Padre Barolo 1998
42621 Vigneto Castelle Gattinara 2000
75cl
446,70
335,00 Az. Agr. Ada Nada, (Eureka Wine AS)
75cl
75cl
75cl
447,50
451,90
453,20
335,60 Teo Costa, (Höeg & Sørensen AS)
338,90 Scarpa, (Vinarius AS)
339,90 Giacomo Borgogno & Figli, Barolo,
75cl
453,20
339,90 Giacomo Borgogno & Figli, Barolo,
75cl
75cl
75cl
75cl
453,20
460,00
460,00
460,00
339,90
345,00
345,00
345,00
34326
47778
42701
42697
NY
10211
(Arntzen Vin & Cigar AS)
(Best Buys International AS)
NY
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
NY
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
NY
NY
58
|
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Prunotto, Barbaresco, (Strøm AS)
Az. Agr. Antoniolo, (Evento AS)
Viberti, (Vinarius AS)
Az. Agr. Antoniolo, (Evento AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 57 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
55469 Livia Fontana Barolo 2001
55355 Contrabbasso Barolo 2000
10991 Costamagna Barolo Rocche
dell’Annunziata Bricco Francesco 2001
47671 Giovanni Rosso Barolo Cerretta 2001
45259 Schiavenza Barolo Prapò 2001
40170 Sorì Burdin Barbaresco 2001
75cl
75cl
75cl
460,80
464,00
464,50
345,60 Az. Agr. Livia Fontana, (Höeg & Sørensen AS)
348,00 Cant. Bava, (Beverage Partners Norway AS)
348,40 Rocche Costamagna, Barolo,
75cl
75cl
75cl
465,30
465,30
465,30
349,00 Giovanni Rosso, (Gaia Wine & Spirits AS)
349,00 Schiavenza, Barolo, (Vinarius AS)
349,00 Az. Agr. Fontanabianca,
75cl
75cl
465,60
466,00
349,20 Ceretto, Barolo, (Gaia Wine & Spirits AS)
349,50 Moccagatta, Barbaresco,
75cl
466,50
349,90 Giacomo Borgogno & Figli, Barolo,
75cl
466,50
349,90 Giacomo Borgogno & Figli, Barolo,
75cl
466,50
349,90 Giacomo Borgogno & Figli, Barolo,
75cl
75cl
75cl
75cl
466,50
471,90
474,90
478,70
349,90
353,90
356,20
359,00
75cl
479,90
359,90 Villa Lanata, (Strag AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
486,70
486,70
492,00
493,20
499,10
365,00
365,00
369,00
369,90
374,30
Vietti, (Interbrands Norge AS)
Coppo, (Winetrader AS)
Silvio Grasso (Lars Søreide AS)
Prunotto, Barolo, (Strøm AS)
F.lli Oddero, (Red & White AS)
NY
44529 Ceretto Barolo Zonchera 2000
48536 Moccagatta Barbaresco Bric Balin
2003
46640 Borgogno Barolo Classico Riserva
1997
46641 Borgogno Barolo Classico Riserva
1998
46642 Borgogno Barolo Classico Riserva
1999
34351 Ratti Barolo Marcenasco Conca 2001
42975 Revello Barolo Vigna Gattara 1999
43787 Neive Barbaresco Santo Stefano 2001
47575 Attilio Ghisolfi Barolo Bricco
Visette 1999
11843 Villa Lanata Barolo Lo Zoccolaio
1998
43589 La Crena Barbera d’Asti 2001
45202 Pomorosso Barbera d’Asti 2000
55102 Barolo Luciano 2001
48184 Prunotto Bussia Barolo 2000
42953 Oddero Barolo Rivera di
Castiglione 1999
44735 Sottimano Barbaresco Pajoré 2002
10427 Chiarlo Barolo Brunate 2001
42812 Pio Cesare Barolo 2001
42969 Pira Barolo Margheria 1999
45301 Bricco dell Uccellone 1999
50203 Revello Barolo 1998
44874 Germano Ettore Barolo Prapò 2001
43629 Barolo Vigneto Albarella 2001
42620 Osso San Grato Gattinara 2000
45256 Sottimano Barbarsco Pajoré 2003
48530 Clerico Barolo 2002
46638 Borgogno Barolo Liste Riserva 2000
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
500,00
505,30
506,70
514,10
518,70
520,40
526,50
526,70
526,70
526,70
527,20
527,30
375,00
379,00
380,00
385,60
389,00
390,30
394,90
395,00
395,00
395,00
395,40
395,50
75cl
531,50
398,60
75cl
532,00
399,00
75cl
150cl
532,00
532,00
399,00
798,00
75cl
532,00
399,00 March. di Barolo, (Gaia Wine & Spirits AS)
NY
44203 Barolo Riserva Marchesi di Barolo
1999
44366 Cabutto Barolo Riserva del
Fondatore Vigna Sarmassa 1999
41246 Cannubi Barolo 2001
47228 Marchesi di Barolo Barolo Cannubi
2000
41488 Marchesi di Barolo Barolo di
Barolo 1999
42976 Revello Barolo Vigna Giachini 1999
55344 Batasiolo Barolo Cerequio 2000
Sottimano, Barbaresco, (Vinarius AS)
Michele Chiarlo, Barolo, (Wine Tailor AS)
Pio Cesare, (Eurowine AS)
Luigi Pira, (Red & White AS)
Braida, (Vinarius AS)
F.lli Revello, (Red & White AS)
Ettore Germano, Alba, (Mondovino As)
Az. Agr. Andrea Oberto, (World Wines AS)
Az. Agr. Antoniolo, Gattinara, (Evento AS)
Sottimano, Barbaresco, (Vinarius AS)
Domenico Clerico, (Gaia Wine & Spirits AS)
Giacomo Borgogno & Figli, Barolo,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
March. di Barolo, Barolo,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Ten. La Volta Cabutto, Barolo,
(Gaia Wine & Spirits AS)
March. di Barolo, (Gaia Wine & Spirits AS)
March. di Barolo, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
75cl
150cl
75cl
532,50
533,30
500,00
545,30
399,40 F.lli Revello, (Red & White AS)
400,00 Batasiolo, (Cork Wines & Spirits AS)
750,00
409,00 F.lli Oddero, (Red & White AS)
NY
NY
NY
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
42952 Oddero Barolo Vigna Rionda 1999
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Renato Ratti, (Best Buys International AS)
F.lli Revello, (Red & White AS)
Cast. di Neive, (Red & White AS)
Attilio Ghisolfi, (Vinum AS)
|
59
RØDVIN
ITALIA PIEMONTE
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 58 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA PIEMONTE
literpris salgspris
NY
42983 Marengo Barolo le Brunate 1999
47119 Barolo Margheria 2001
13473 Alessandria Barolo San Giovanni
2001
10992 Bussia Soprana Barolo 2001
45176 Vajra Barolo Bricco delle Viole
2000
47985 Pelissero Barbaresco Vanotu 2001
75cl
75cl
75cl
549,10
553,30
553,50
411,80 M. Marengo, (Red & White AS)
415,00 Massolino, (Moestue Grape Selections AS)
415,10 Gianfranco Alessandria, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
558,70
558,70
419,00 Az. Agr. Bussia Soprana, Barolo, (Evento AS)
419,00 G.D. Vajra, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
564,00
423,00 Pelissero, Barbaresco,
75cl
565,30
424,00 Az. Agr. F.lli Cigliuti,
150cl
75cl
75cl
566,70
572,00
573,10
850,00 Ettore Germano, Barolo, (Mondovino As)
429,00 Sottimano, Barbaresco, (Vinarius AS)
429,80 Giuseppe Rinaldi, (Red & White AS)
75cl
75cl
75cl
573,10
580,00
585,30
429,80 Giuseppe Rinaldi, (Red & White AS)
435,00 Aldo Conterno, (Moestue Grape Selections AS)
439,00 Aldo Conterno, Barolo,
Germano Barolo Cerretta 1999
150cl
Moccagatta Barbaresco Basarin 2003 75cl
Manzone Barolo La Gramolere 2001
75cl
Seghesio Barolo la Villa 1998
75cl
Neive Barbaresco Santo Stefano
75cl
Riserva 1999
44123 Enzo Boglietti Barolo Fossati 2001
75cl
150cl
42981 Revello Barolo Vigna Conca 1999
75cl
42973 Pira Barolo Vigneto Marenca 1999
75cl
44127 Enzo Boglietti Barolo Case Nere
75cl
2001
42032 Barolo Bricco Sarmassa 1999
75cl
44120 Enzo Boglietti Barolo Brunate 2001
75cl
150cl
46823 Barolo Vigna la Rosa 2000
75cl
40727 Barolo Mariondino 2000
75cl
32595 Barolo Tettimora 1999
75cl
48533 Bricco Rocche Barolo Brunate 2001
75cl
593,30
598,50
598,80
602,50
604,70
890,00
448,90
449,10
451,90
453,50
613,30
630,00
617,10
631,30
640,00
460,00
945,00
462,80
473,50
480,00
Enzo Boglietti, Barolo, (Mondovino As)
645,20 483,90
652,30 489,20
830,00 1 245,00
659,90 494,90
665,30 499,00
665,30 499,00
665,30 499,00
Giacomo Brezza & Figli, (Cenlini Vin)
Enzo Boglietti, Barolo, (Mondovino As)
(Moestue Grape Selections AS)
46158 Cigliuti Barbaresco Serraboella
2003
44128 Germano Ettore Barolo Prapò 2001
44734 Sottimano Barbaresco Fausoni 2001
43741 Rinaldi Barolo Brunate le Coste
2001
43742 Rinaldi Barolo Cannubi-Ravera 2001
42056 Conterno Barolo Bussia Soprana 2000
44387 Conterno Barolo Bussia Soprano 2001
NY
NY
(Moestue Grape Selections AS)
44129
48538
48501
50117
43788
(Moestue Grape Selections AS)
Ettore Germano, Barolo, (Mondovino As)
Moccagatta, (Gaia Wine & Spirits AS)
Giovanni Manzone, Barolo, (Vinovinvinho AS)
Az. Vit. Seghesio, (Red & White AS)
Cast. di Neive, (Red & White AS)
F.lli Revello, (Red & White AS)
Luigi Pira, (Red & White AS)
Enzo Boglietti, Barolo, (Mondovino As)
NY
10989 Einaudi Barolo Nei Cannubi 2001
44200 Giacosa Barbaresco 1999
75cl
75cl
665,30
665,30
NY
10425 Manzone Barolo le Gramolere
Riserva 1999
44613 Pira Barolo Cannubi 2001
75cl
666,50
Fontanafredda, (Amundsen AS)
Parusso, (Engelstad Vin og Brennevin)
Scarpa, (Vinarius AS)
Bricco Rocche, Barolo,
(Gaia Wine & Spirits AS)
499,00 Luigi Einaudi, Barolo, (Ca de Vin AS)
499,00 Bruno Giacosa, Barbaresco,
(Gaia Wine & Spirits AS)
499,90 Giovanni Manzone, Barolo, (Vinovinvinho AS)
75cl
666,50
499,90 E. Pira & Figli, Barolo,
55345 Batasiolo Barolo La Corda della
75cl
Briccolina 2000
150cl
47118 Barolo Riserva Vigna Rionda 2000
75cl
50200 Revello Barolo Vigna Conca 1998
75cl
43760 Bartolo Mascarello Barolo 2000/2001 75cl
42810 Il Bricco Barbaresco 2001
75cl
42809 Ornato Barolo 2001
75cl
47779 Marchesi di Gresy Barbaresco
75cl
Martinenga Camp Gros 2001
47780 Marchesi di Gresy Barbaresco
75cl
Martinenga Gaiun 2001
666,70
600,00
700,00
702,70
715,50
720,00
720,00
729,20
500,00
900,00
525,00
527,00
536,60
540,00
540,00
546,90
729,20
546,90 March. di Gresy, (Wine Tailor AS)
NY
NY
60
|
(Moestue Grape Selections AS)
Batasiolo, (Cork Wines & Spirits AS)
Massolino, (Moestue Grape Selections AS)
F.lli Revello, (Red & White AS)
Bartolo Mascarello, (Red & White AS)
Pio Cesare, (Eurowine AS)
Pio Cesare, (Eurowine AS)
March. di Gresy, (Wine Tailor AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 59 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
NY
NY
44124 Enzo Boglietti Barolo Fossati 1999
48537 Moccagatta Barbaresco Cole 2003
150cl
75cl
730,00 1 095,00 Enzo Boglietti, Barolo, (Mondovino As)
733,60 550,20 Moccagatta, Barbaresco,
10428 Grasso Barolo Gavarini Rüncot 2001
48490 Conterno Barolo Cicale 2001
75cl
75cl
150cl
75cl
75cl
150cl
150cl
75cl
75cl
757,20 567,90
772,00 579,00
783,30 1 175,00
786,70 590,00
793,10 594,80
716,70 1 075,00
796,70 1 195,00
798,70 599,00
798,70 599,00
47842 Lazzarito Barolo 1999
31875 Monprivato Barolo 2000
44125 Enzo Boglietti Barolo Brunate 2000
29856 Barolo Carobric 1998
44764 Domenico Clerico Ciabot Mentin
Ginestra Barolo 2001
44765 Domenico Clerico Pajana Barolo 2001 75cl
NY
NY
NY
NY
29855
44126
48532
47888
47887
47909
40726
42970
47058
Barolo Bric del Fiasc 2001
Enzo Boglietti Barolo Brunate 1999
Elio Altare Larigi Langhe 2003
Elio Altare Barolo Arborina 2003
Elio Altare Barolo La Morra 2000
Elio Altare La Villa 2001
Barolo Bussia Vigna Munie 2000
Pira Barolo Vigna Rionda 2000
Sandrone Barolo Le Vigne 2001
48540 Bricco Asili Barbaresco 2003
48319 Bruno Giacosa Barolo Falletto di
Serralunga d’Alba 2001
55314 Neri Brunello di Montalcino
Cerretalto 2000
40740 Bruno Giacosa Barolo Falletto di
Serralunga d’Alba 1998
40178 Marchesi di Barolo Barolo Riserva
1982
48491 Conterno Barolo Riserva Granbussia
1999
44201 Giacosa Barbaresco Rabaja 2001
75cl
150cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
599,00
833,30 625,00
863,30 1 295,00
864,80 648,60
865,30 649,00
865,30 649,00
865,30 649,00
866,70 650,00
867,20 650,40
933,20 699,90
75cl 998,40
75cl 1 060,00
748,80
795,00
75cl 1 060,00
795,00
75cl 1 193,30
895,00 Casa Vin. Bruno Giacosa,
75cl 1 198,70
899,00 March. di Barolo, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl 1 199,90
899,90 Aldo Conterno, Barolo,
75cl 1 330,00
997,50 Bruno Giacosa, Barbaresco,
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Moestue Grape Selections AS)
75cl
75cl
150cl
300cl
34425 Monfortino Barolo 1998
75cl
NY 55477 Giacomo Conterno Barolo Monfortino
75cl
Riserva 1999
150cl
PUGLIA
31385 Rupìcolo Castel del Monte 2003
75cl
13722 La Dolce Vita
75cl
300cl
50321 Corte Federico Salento Rosso
300cl
55255 Terrale Primitivo
300cl
43990 Feudi Salentini Negroamaro del
75cl
Salento 2003
43688 Il Conte Primitivo Negroamaro 2005 300cl
NY
798,70
(Gaia Wine & Spirits AS)
Elio Grasso, Barolo, (Eureka Wine AS)
Aldo Conterno, Barolo,
(Moestue Grape Selections AS)
Vietti, (Interbrands Norge AS)
Giuseppe Mascarello,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Enzo Boglietti, Barolo, (Mondovino As)
Paolo Scavino, (Engelstad Vin og Brennevin)
Domenico Clerico, Barolo,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Domenico Clerico, Barolo,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Paolo Scavino, (Engelstad Vin og Brennevin)
Enzo Boglietti, Barolo, (Mondovino As)
Elio Altare, Alba, (Gaia Wine & Spirits AS)
Elio Altare, (Gaia Wine & Spirits AS)
Elio Altare, (Gaia Wine & Spirits AS)
Elio Altare, (Gaia Wine & Spirits AS)
Parusso, (Engelstad Vin og Brennevin)
Luigi Pira, (Red & White AS)
Luciano Sandrone,
(Moestue Grape Selections AS)
Ceretto, Barbaresco, (Gaia Wine & Spirits AS)
Bruno Giacosa, Barolo,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Casanova di Neri, (Evento AS)
48539 Bricco Rocche Barolo 2001
44202 Giacosa Barolo Le Rocche del
Falletto 2000
1 435,20 1 076,40
1 687,50 1 265,60
1 623,20 2 434,80
1 575,90 4 727,60
2 307,60 1 730,70
2 664,50 1 998,40
2 663,10 3 994,60
(Gaia Wine & Spirits AS)
Ceretto, Barolo, (Gaia Wine & Spirits AS)
Bruno Giacosa, Barolo,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Giacomo Conterno, (Red & White AS)
Giacomo Conterno, (Red & White AS)
92,00
93,20
90,00
100,00
100,00
103,20
69,00
69,90
269,90
299,90
300,00
77,40
103,30
309,90 Mondo del Vino, Salento,
104,30
106,30
78,20 San Nicola, (Engelstad Vin og Brennevin)
319,00 Casa Girelli, (Vinordia AS)
Rivera, (World Wines AS)
Arcus, (Arcus)
Mondo del Vino, Salento, (Red & White AS)
Calatrasi, (Fondberg AS)
Vigne & Vine, Salento, (Red & White AS)
(Cork Wines & Spirits AS)
14395 Minio
43976 Canaletto Primitivo 2003
75cl
300cl
|
61
RØDVIN
ITALIA PUGLIA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 60 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA PUGLIA
literpris salgspris
43205 Rocca Rosso Salento 2003
300cl
106,60
319,70 Casa Vin. Angelo Rocca & Figli, Salento,
44530 Feudi di San Marzano Negro Amaro
300cl
2004
15229 35 Parallelo Negroamaro 2004/2005 75cl
13686 Borgo Reale Negroamaro 2003
75cl
46257 Torrevento La Rocca 2005
75cl
48466 Smak Rosso del Salento
75cl
55392 Nobili Palazzoli Negroamaro 20051
75cl
20135 Cuvée Christer Berens San Marzano
75cl
Primitivo 2004
300cl
55369 D’istinto Primitivo 2003
75cl
13794 Torrevento Castel del Monte 2004
75cl
46659 Doppio Passo Salento Primitivo
300cl
55240 Vinoè Squinzano 2005
75cl
45067 Diverso Primivo 2003/2004
75cl
11972 Terriero Sangiovese 2004
75cl
15064 Tanè 2003
75cl
44896 Èrcole Aglianico 2004
75cl
300cl
37613 Pasqua Primitivo Salento 2003/2004 75cl
300cl
42091 Botero Riserva 2004
75cl
13793 Maiana Salice Salentino 2001
75cl
50149 Trevino Primo Merlot-Primitivo 2003
75cl
48166 Feudi di San Marzano Negroamaro
75cl
2004
48324 Feudi di San Marzano Rosso Salento
75cl
2004
43989 Feudi Salentini Primitivo del
75cl
Salento 2003
33083 Rocca Salento 2003
75cl
110,00
329,90 Feudi di San Marzano,
111,90
114,70
114,70
117,60
118,70
119,90
106,60
119,90
119,90
120,00
122,70
123,90
124,50
124,80
125,20
110,00
126,50
110,00
130,50
130,70
130,70
131,60
83,90
86,00
86,00
88,20
89,00
89,90
319,90
89,90
89,90
359,90
92,00
92,90
93,40
93,60
93,90
329,90
94,90
329,90
97,90
98,00
98,00
98,70
(Amka Saga AS)
NY
NY
NY
NY
(Gaia Wine & Spirits AS)
Cossano Belbo, (Strag AS)
Cant. del Borgo Reale, (Vinarius AS)
Torre Vento, (Moestue Grape Selections AS)
Vingaver AS, Salento, (Vingaver AS)
Cant. Soldo, (Ekjord AS)
Farnese, (Stenberg & Blom AS)
Calatrasi, (Fondberg AS)
Torre Vento, (Moestue Grape Selections AS)
Carlo Botter, Salento, (Strøm AS)
Vinosia, Squinzano, (Vectura AS)
Carlo Botter, (Strøm AS)
Casa Girelli, (Vinordia AS)
Cant. di Marco, Salento, (Eurowine AS)
Feudi di San Marzano,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Pasqua, (Bibendum AS)
132,10
Carlo Botter, (Strøm AS)
Leone de Castris, (Brand Partners AS)
Barone Montalto, (Bibendum AS)
Feudi di San Marzano,
(Gaia Wine & Spirits AS)
98,70 Feudi di San Marzano, Salento,
(Gaia Wine & Spirits AS)
99,10 Vigne & Vine, Salento, (Red & White AS)
132,50
99,40 Casa Vin. Angelo Rocca & Figli,
75cl
133,10
99,80 Cant. Due Palme, Salice Salentino,
75cl
300cl
75cl
133,20
113,30
133,20
99,90 Mondo del Vino, (Best Cellars AS)
339,90
99,90 Casa Vin. Angelo Rocca & Figli, Salento,
75cl
300cl
48165 Feudi di San Marzano Primitivo 2004 75cl
133,20
106,60
133,20
99,90 Cant. Due Palme, Squinzano, (Best Cellars AS)
319,90
99,90 Feudi di San Marzano,
33871 Feudo Monaci Primitivo 2005
41432 Mauro Primitivo del Salento 2005
Mezzomondo Negroamaro 2004
Promessa Rosso Salento 2005
Sinfarosa Primitivo 2002
Valle dell’Asso Salento Rosso 2004
75cl
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
106,70
133,20
133,20
133,20
133,20
99,90
99,90
320,00
99,90
99,90
99,90
99,90
43072 Conti Neri Negroamaro 2003/2005
7315 Monaci-Copertino Eloquenzia 2001
150cl
75cl
133,30
137,30
199,90
103,00
43538 Allora Primitivo 2003
42815 Due Palme Primitivo Salento 2002
46154 Proemio Castel del Monte 2003
75cl
75cl
75cl
139,90
139,90
140,00
104,90
104,90
105,00
131,60
(Amka Saga AS)
14867 Due Palme Salice Salentino 2003
(Best Cellars AS)
42672 Da Luca Primitivo Merlot 2005
48051 Doppio Passo 2004
(Strøm AS)
20136 Due Palme Villa Squinzano 2003
NY
40301
45767
47494
33511
62
|
(Gaia Wine & Spirits AS)
Feudo Monaci, (Haugen-Gruppen AS)
Mondo del Vino, (Cork Wines & Spirits AS)
Western Wines, (Best Cellars AS)
Fusione, (Vectura AS)
Sinfarosa, (Vinarius AS)
Az. Agr. Valle dell’Asso,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Ten. Conti Neri, Salento, (Fondberg AS)
Monaci-Copertino,
(Moestue Grape Selections AS)
Calatrasi, (Fondberg AS)
Cant. Due Palme, (Best Cellars AS)
Torre Vento, (Moestue Grape Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 61 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
50320 Codici Negroamaro Salento 2003
44243 Paolo Leo Primitivo 2005
33899 Rocca Leverano Riserva 1998
75cl
75cl
75cl
141,50
143,20
146,50
106,10 Mondo del Vino, Salento, (Red & White AS)
107,40 Paolo Leo, Salento, (Bakken Vin & Gourmet AS)
109,90 Casa Vin. Angelo Rocca & Figli,
33621 Tormaresca Negroamaro Cabernet 2003 75cl
40399 A Mano Primitivo 2003/2004
75cl
150cl
15192 Vitae Sangiovese 2004
75cl
42055 Torrevento Salice Salentino 2003
75cl
33934 Rocca Primitivo de Manduria 2003
75cl
146,50
149,30
159,30
152,50
156,00
159,60
109,90
112,00
238,90
114,40
117,00
119,70
31171 Castris Copertino 2001/2003
33359 Sigillo Primo Primitivo Salento
2004
32271 Borgo Reale Salice Salentino 2002
46324 Pervini Primitivo di Manduria 2002
13757 Santera Primitivo di Manduria 2004
7251 Castris Salice Salentino Riserva
2002
15330 Il Volo di Alessandro Sangiovese
di Puglia 2003
42507 Vereto Salice Salentino 2001
75cl
75cl
160,00
166,50
120,00
124,90
75cl
75cl
75cl
75cl
169,30
169,30
170,70
172,00
127,00
127,00
128,00
129,00
75cl
172,70
129,50 Cast. di Salve, Salento, (Robert Prizelius AS)
75cl
173,20
129,90 Agr. Vallone, Salice Salentino,
(Amka Saga AS)
Tormaresca, (Strøm AS)
Fusione, (Vectura AS)
A. Racke, (Maxxium Norge AS)
Torre Vento, (Moestue Grape Selections AS)
Casa Vin. Angelo Rocca & Figli,
(Amka Saga AS)
Leone de Castris, (Brand Partners AS)
Antica Masseria del Sigillo, Salento,
(Palmer & Co AS)
Cant. del Borgo Reale, (Vinarius AS)
Cant. Pervini, (Vinarius AS)
Leone de Castris, (Brand Partners AS)
Leone de Castris, (Brand Partners AS)
(Stenberg & Blom AS)
Agr. Vallone, (Stenberg & Blom AS)
Carparelli, (Moestue Grape Selections AS)
Giordano, (Vinarius AS)
Cant. Masseria Monaci,
(Moestue Grape Selections AS)
Leone de Castris, (Brand Partners AS)
Torre Vento, (Moestue Grape Selections AS)
Poggio Il Pino, (Bibendum AS)
Apollonia Casa Vinicola, Salento,
(Mondovino As)
Ten. Coppadoro, (Gaia Wine & Spirits AS)
Apollonia Casa Vinicola, Salento,
(Mondovino As)
Apollonia Casa Vinicola, (Mondovino As)
Casa Girelli, (Vinordia AS)
Feudi di San Gregorio,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Tormaresca, (Strøm AS)
Poggio Il Pino, Salento, (Bibendum AS)
Poggio Il Pino, (Bibendum AS)
Castel di Salve, Salento, (Evento AS)
Tormaresca, (Strøm AS)
43154
40242
14716
33156
Vigna Flaminio Brindisi 2001
Carparelli Primitivo Tarantino 2004
Giordano Primitivo di Manduria 2003
Simpotica 2001
75cl
75cl
75cl
75cl
174,30
174,70
174,70
174,70
130,70
131,00
131,00
131,00
46936
42054
45872
44290
Elo Veni Negroamaro 2001
Torrevento Vigna Pedale 2001/2003
Solyss 2003
Apollonio Elfo Salento Rosso 2002
75cl
75cl
75cl
75cl
180,00
182,70
186,50
193,30
135,00
137,00
139,90
145,00
75cl
75cl
199,90
218,00
149,90
163,50
44288 Apollonio Copertino 2001
75cl
50004 Girelli Virtuoso Primitivo 2003
75cl
47902 Ognissole Primitivo di Manduria di
75cl
2003
47475 Torcicoda Primitivo 2001/2003
75cl
45873 La Corte Negroamaro 2001
75cl
45870 La Corte Zinfandel 2001
75cl
43146 Lama del Tenente 2001
75cl
47481 Bocca di Lupo Castel del Monte
75cl
2001/2002
47476 Masseria Maìme Negroamaro 2001/2003
75cl
SICILIA
41189 Volorosso Sicilia Rosso
300cl
NY 55421 Poetica di Notte Nero d’Avola
300cl
Sangiovese
43537 Terrale Nero d’Avola Shiraz
300cl
20948 Epicuro Nero d’Avola Merlot 2005
75cl
20678 Cappella Nero d’Avola 2003
75cl
20029 Chiaramonte Nero d’Avola 2001
75cl
43832 D’Amati Nero d’Avola Sangiovese
75cl
2004
220,70
221,20
239,90
165,50
165,90
179,90
239,90
252,00
252,00
252,00
266,50
179,90
189,00
189,00
189,00
199,90
266,50
199,90 Tormaresca, (Strøm AS)
99,50
100,00
298,50 Caviro, (Ekjord AS)
299,90 Arcus, (Arcus)
100,00
103,90
106,50
106,50
106,50
299,90
77,90
79,90
79,90
79,90
47665 Pescorosso 2003
44289 Apollonio Squinzano 2001
Calatrasi, (Fondberg AS)
Femar Vini, (Vectura AS)
Arcus, (Arcus)
Firriato, (Vinarius AS)
Binderer St. Ursula, (Fondberg AS)
|
63
RØDVIN
ITALIA SICILIA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 62 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA SICILIA
literpris salgspris
NY
13952 Santagostino Nero d’Avola Syrah
2003
44400 Kalis Noro d’Avola Shiraz 2004
46336 Broens Beste
45471 Santagostino Nero d’Avola Syrah
2003
48054 Botter Nero d’Avola 2004
55070 Parthenium Rosso 2004
44541 Birgi Rosso 2004
55368 D’istinto Nero d’Avola 2005
46842 Montalto Nero d’Avola-Sangiovese
2004
43651
43110
42950
43915
20679
32132
Inycon Merlot 2004
Inycon Nero d’Avola 2003
Inycon Syrah 2003
Volorosso Sicilia Rosso
De Valier Nero d’Avola 2003
I Feudi di Sicilia Nero d’Avola
2003
43539 D’istinto Merlot 2004
55010 Dragunera Nero d’Avola 2004
40142 Buccellato Nero d’Avola 2003
34459
50346
43318
43325
55117
42378
13485
44863
34320
41077
43669
46247
47230
20681
13491
42709
43153
20682
20680
13492
47188
43875
47668
13489
20677
45745
42257
43149
46149
64
|
Canaletto Nero d’Avola Merlot 2003
Cumera Organic Nero d’Avola 2005
Da Luca Sangiovese Syrah 2004
Feudo Arancio Nero d’Avola 2003
Zabù Nero d’Avola 2005
Mont Élimo 2005
Cusumano Nero d’Avola 2005
Tria Syrah 2004
Villa Tonino Nero d’Avola 2004
35 Parallel Villa Demonte Nero
d’Avola Syrah 2000
Terre di Ginestra Nero d’Avola 2003
Altavilla Nero d’Avola Cabernet
Sauvignon 2000
La Segreta Rosso 2005
Passomaggio 2003
Villagrande Etna Rosso 2004
Messapicus Nero d’Avola 2002
Regaleali Nero d’Avola 2002
Spadafora Virzi Syrah-Nero d’Avola
2004
Benuara Nero d’Avola Syrah 2004
Orphéus Etna Rosso 1998
Santagostino Baglio Soria 2001
Nivuro 2002
Cerasuolo di Vittoria 2005
Cos Pojo di Lupo Nero d’Avola 2003
Santa Tresa Cerasuolo di Vittoria
2003/2004
Donnafugata Sedàra 2004
Virtuoso Syrah 2001
Camestra Nero d’Avola Merlot 2001
Planeta Syrah 2000
75cl
150cl
300cl
300cl
300cl
106,50
119,30
108,30
109,70
110,00
79,90
179,00
325,00
329,00
329,90
Firriato, (Vinarius AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
37,5cl
300cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
113,20
115,10
119,90
119,90
119,90
148,50
100,00
121,30
121,30
121,30
130,00
130,50
130,70
84,90
86,30
89,90
89,90
89,90
55,70
299,90
91,00
91,00
91,00
97,50
97,90
98,00
Botter Carlo, (Strøm AS)
Carlo Pellegrino, (Haugen-Gruppen AS)
Cant. Birgi, (Gaia Wine & Spirits AS)
Calatrasi, (Fondberg AS)
Barone Montalto, (Bibendum AS)
75cl
75cl
75cl
132,00
132,00
133,10
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
133,20
133,20
133,20
136,00
146,50
146,50
150,00
150,00
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
102,00
109,90
109,90
112,50
112,50
75cl
75cl
159,90
173,20
119,90 Calatrasi, (Fondberg AS)
129,90 Firriato, (Vinarius AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
173,20
173,20
173,20
173,30
185,20
185,30
129,90
129,90
129,90
130,00
138,90
139,00
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
186,50
198,70
198,70
198,80
213,20
213,20
214,50
139,90
149,00
149,00
149,10
159,90
159,90
160,90
Planeta, (Gaia Wine & Spirits AS)
L.E.N.A., (Servco AS)
Barone di Villagrande, Etna, (Servco AS)
Vinea, (Haugen-Gruppen AS)
Tasca d’Almerita, (Gavin AS)
Dei Principi di Spadafora,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Cusumano, (Podium Wines AS)
Giovanni Scilio, Etna, (Vectura AS)
Firriato, (Vinarius AS)
Santa Tresa, (Vinordia AS)
Planeta, (Gaia Wine & Spirits AS)
Cos, (Servco AS)
S. Tresa, (Vinordia AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
220,00
221,20
253,60
266,50
165,00
165,90
190,20
199,90
Donnafugata, (Brand Partners AS)
Casa Girelli, (Vinordia AS)
Tasca d’Almerita, (Gavin AS)
Planeta, (Strøm AS)
Pasqua, (Bibendum AS)
Calatrasi, (Bibendum AS)
Firriato, (Vinarius AS)
Cant. Settesoli, (Robert Prizelius AS)
Inycon Est., (Robert Prizelius AS)
Cant. Settesoli, (Robert Prizelius AS)
Caviro, (Ekjord AS)
Cant. Riondo, (Gavin AS)
Pasqua, (Bibendum AS)
99,00 Calatrasi, (Fondberg AS)
99,00 Terre Cortesi Monarco, (World Wines AS)
99,80 Casa Vin. Romolo Buccellato,
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Casa Girelli, (Vinordia AS)
Cant. Volpi, (Strøm AS)
Western Wines, (Best Cellars AS)
Feudo Arancio, (Stenberg & Blom AS)
Vign. Zabù, (Best Cellars AS)
Casa Vin. Fazio, (Vectura AS)
Cusumano, (Podium Wines AS)
Cant. Birgi, (Gaia Wine & Spirits AS)
S.I.V., (Vinordia AS)
F.lli Luigi Martini Secondo, (Strag AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 63 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
45711
45517
46323
44758
47663
43965
Planeta Santa Cecilia 1999
Tancredi Contessa Entellina 2001
Harmonium 2000
Planeta Syrah 2003
Santa Cecilia 2003
Don Rudolfo Nero d’Avola 2004
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
279,90
304,00
318,70
318,70
318,70
319,90
44743 Ribeca 2003
75cl
46586 Benanti Nerello Mascalese Il
75cl
Monovitigno 2001
47906 Lamorèmio 1999
75cl
47905 Rovitello 2000
75cl
41484 Benanti Etna Rosso Serra della
75cl
Contessa 2000
43152 Rosso del Conte 2001
75cl
43151 Tasca d’Almerita Cabernet
75cl
Sauvignon 2001
45518 Donnafugata Mille e una Notte 2003
75cl
TOSCANA
42037 Capallbio Maremma Rosso 2005
300cl
332,00
333,20
Planeta, (Strøm AS)
Donnafugata, (Brand Partners AS)
Firriato, (Vinarius AS)
Planeta, (Gaia Wine & Spirits AS)
Planeta, (Gaia Wine & Spirits AS)
Casa Vin. Angelo Rocca & Figli,
(Amka Saga AS)
249,00 Firriato, (Vinarius AS)
249,90 Benanti, (Gaia Wine & Spirits AS)
333,20
333,20
359,90
249,90 Benanti, (Gaia Wine & Spirits AS)
249,90 Benanti, (Gaia Wine & Spirits AS)
269,90 Az. Vin. Benanti, (Gaia Wine & Spirits AS)
363,60
397,30
272,70 Tasca d’Almerita, (Gavin AS)
298,00 Tasca d’Almerita, (Gavin AS)
526,70
395,00 Donnafugata, (Brand Partners AS)
279,00 Cant. Soc. Coop. Capallbio, Maremma,
43635
44268
41279
43683
45268
10224
42039
Scenario Rosso
Rosso di Toscana
Bjørvika Rosso 2000
Crete Rosse Chianti 2004
Baron Ricasoli Formulae 2004
Grifo Chianti 2004
Capallbio Maremma Rosso 2005
300cl
300cl
75cl
75cl
300cl
75cl
75cl
93,00
99,30
106,50
106,50
106,60
114,70
115,90
279,00
298,00
79,90
79,90
319,90
86,00
86,90
11977
10239
50231
43261
20815
Roccolo 1999
Antane Chianti 2004
Oeno Sangiovese di Toscana 2004
Pupille Morellino di Scansano 2004
Cotogni Sangiovese 2004
75cl
75cl
300cl
75cl
75cl
116,00
119,30
125,00
125,10
125,60
87,00
89,50
375,00
93,80
94,20
75cl
127,90
95,90
75cl
75cl
75cl
150cl
75cl
75cl
150cl
300cl
75cl
75cl
75cl
129,30
131,30
131,50
132,90
133,20
133,20
136,70
113,00
133,20
133,20
133,20
97,00
98,50
98,60
199,30
99,90
99,90
205,00
339,00
99,90
99,90
99,90
75cl
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
133,20
133,20
99,90
99,90
99,90
99,90
37,5cl
75cl
159,70
133,20
59,90
99,90
13908 Le Mandorlae 2004/2005
NY
93,00
209,90
228,00
239,00
239,00
239,00
239,90
55374 Piccini Chianti 2005
43791 Cerro Rosso di Montepulciano 2004
40644 Chianti Gonfalone 2005
45774 Banti Ciabatta 1999
14709 Banti Morellino di Scansano 2002
11579 Col di Sasso Sangiovese & Cabernet
Sauvignon 2004
48155 Fonta Al Sole 2003
13963 Formulae 2002
48299 Leonardo Chianti 2005
34982
50128
47443
13993
Pater Sangiovese 2004
Pitiglio 2004
Querceto Chianti 2004
Roggiano Morellino di Scansano 2001
660
Ruffino Chianti 2004
41469 Scantianum
(Evento AS)
Cant. di Pitigliano, (Evento AS)
Cast. del Grevepesa, (Vinetum AS)
Barone Ricasoli, (Vinarius AS)
Torciano, (Ekjord AS)
Barone Ricasoli, (Vinarius AS)
Salcheto, Chianti, (Eurowine AS)
Cant. Soc. Coop. Capallbio, Maremma,
(Evento AS)
Moris Farms, (Vinum AS)
SC, Chianti, (Palmer & Co AS)
Arcus, (Arcus)
Fatt. le Pupille, (Red & White AS)
Franca Spinola, Maremma,
(The Scandinavian Negotiators AS)
Cant. Baroncini, Morellino di Scansano,
(Robert Prizelius AS)
Gestioni Piccini, (Fondberg AS)
Fatt. del Cerro, (Red & White AS)
Chianti Trambusti, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Erik Banti, (Vinarius AS)
Erik Banti, (Vinarius AS)
Cast. Banfi, (Engelstad Vin og Brennevin)
Ruffino, (Bibendum AS)
Barone Ricasoli, (Vinarius AS)
Cant. Leonardo da Vinci, Chianti,
(Trans Nordic Selections AS)
March. de Frescobaldi, (Stenberg & Blom AS)
Cant. di Pitigliano, (Evento AS)
Cast. di Querceto, (Wine Tailor AS)
Cant. Coop. del Morellino di Scansano,
(Moestue Grape Selections AS)
Ruffino, (Bibendum AS)
Cant. Coop. del Morellino di Scansano,
(Evento AS)
|
65
RØDVIN
ITALIA TOSCANA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 64 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA TOSCANA
literpris salgspris
15151 Placido Chianti 2004
48295 Il Roggio 2001
75cl
75cl
145,30
146,10
109,00 Conte Placido, (Engelstad Vin og Brennevin)
109,60 Torraccia de Presura,
44961 Chianti Baconcoli 2003
75cl
146,40
109,80 Trequanda,
33076 Piccini Chianti 2004
20005 Salvanza Chianti Colli Senesi 2002
48198 Cerro del Masso Chianti 2004
75cl
75cl
75cl
146,40
146,40
146,50
109,80 Piccini, (Amka Saga AS)
109,80 Piccini, (Amka Saga AS)
109,90 Ten. Cerro del Masso, Chianti,
75cl
150cl
75cl
75cl
146,50
152,70
146,50
150,00
109,90 Empson, (Ca de Vin AS)
229,00
109,90 March. de Frescobaldi, (Stenberg & Blom AS)
112,50 Conti Serristori, (Haugen-Gruppen AS)
75cl
151,50
113,60 Caviro, Morellino di Scansano, (Ekjord AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
153,20
158,70
158,70
159,90
114,90
119,00
119,00
119,90
75cl
75cl
159,90
159,90
March. Antinori, (Strøm AS)
Carpineto, (Evento AS)
Fatt. San Fabiano, (Evento AS)
Cast. del Trebbio, Chianti,
(Best Buys International AS)
119,90 March. Antinori, (Strøm AS)
119,90 Fassati, (Vinarius AS)
75cl
159,90
119,90 Ten. Cantagallo, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
159,90
119,90 Az. Agr. F.lli Grati,
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
150cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
160,00
161,50
164,90
165,10
166,50
166,50
166,70
166,70
166,70
176,00
167,20
168,50
170,50
170,70
172,00
172,00
120,00
121,10
123,70
123,80
124,90
124,90
125,00
125,00
125,00
264,00
125,40
126,40
127,90
128,00
129,00
129,00
75cl
172,00
(Moestue Grape Selections AS)
Ten. San Vito, (Cork Wines & Spirits AS)
Cesani, (Mamen & Nielsen AS)
Ten. Angelini, (Vectura AS)
Agr. del Chianti Geografico, (Cenlini Vin)
Tommasi, Maremma, (Gavin AS)
Cast. di Verrazzano, (Amundsen AS)
Barone Ricasoli, (Vinarius AS)
Ten. di Capezzana, (Robert Prizelius AS)
Majnoni Guicciardini,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Ten. di Coltibuono, (Red & White AS)
Ciacci Piccolomino d’Aragona, (Vininor DA)
Cast. Vicchiomaggio, (Red & White AS)
Az. Agr. Lucignano, (Red & White AS)
Fatt. di Felsina, (Vectura AS)
Cant. Coop. del Morellino di Scansano, Morellino di
Scansano, (Evento AS)
129,00 Casa Vin. Cecchi, (Fondberg AS)
75cl
172,70
129,50 Cast. de Meleto, Chianti Classico,
75cl
150cl
75cl
173,20
199,90
173,20
129,90 Cast. di Fonterutoli,
299,90 (Gaia Wine & Spirits AS)
129,90 Ten. di Trecciano, Chianti,
75cl
75cl
75cl
173,20
173,20
173,20
129,90 Cant. Dei, (Evento AS)
129,90 V. Innocenti, (Evento AS)
129,90 V. Innocenti, (Evento AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Lassaga Trading International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
32904 Monte Antico 2003
15129 Rèmole 2003
37556 Serristori Sangiovese di Toscana
2002
43917 Volorosso Morellino di Scansano
2004
7578 Antinori Santa Cristina 2005
43778 Dogajolo 2004
43882 San Fabiano Chianti 2004
48433 Castello del Trebbio Chianti 2005
NY
NY
20361 Sabazio Rosso di Montepulciano 2002
14717 Selciaia Rosso di Montepulciano
2002
33128 Tenuta Cantagallo Chianti
Montalbano 2004
14129 Villa di Vetrice Chianti Rufina
2004
55343 San Vito Chianti 2004
44083 Cesani Chianti Colli Senesi 2004
41980 Trerose Rosso di Montepulciano 2004
41898 Chianti Classico Colli Senesi 2004
15248 Poggio al Tufo Rompicollo 2004
44693 Rosso di Verrazzano 2002
32110 Campo Ceni 2002/2003
42944 Capitus Conti Contini
44699 Majnoni Guicciardini Chianti 2003
43768
55574
50102
34298
41951
42643
Cancelli 2004
Poggio della Fonte 2004
Ripa delle Mandorle 2004
Chianti Colli Fiorentini 2002
Lucilla Sangiovese Merlot 2004
Morelino di Scansano 2003
43536 Val delle Rose Morellino di
Scansano 2000
48296 Castello di Meleto Chianti
Classico 2002
48027 Badiola 2004
48191 Chianti Colli Sensi Terra di Siena
2004
42641 Dei Rosso di Montepulciano 2004
34338 Innocenti Chianti Colli Senesi 2003
34339 Innocenti Rosso di Montepulciano
2004
66
|
(Trans Nordic Selections AS)
(Best Buys International AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 65 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
55283 Redolo Chianti Riserva Colli
Fionrentini 2001
44979 Sant Antimo Rosso 2004
55433 Salcheto Chianti Classico Senesi
2004
40802 Sorbaiano Rosso Montescudaio 2003
75cl
173,20
129,90 F.lli Nistri, (Danvik Vin AS)
75cl
75cl
173,20
173,30
129,90 Fanti, (Best Buys International AS)
130,00 Salcheto, (Eurowine AS)
75cl
173,30
130,00 Fatt. Sorbaiano,
31605 Centine 2001
34654 Felsina Berardenga Chianti
Classico 2004
15157 Paolo Toscano Chianti Classico
2003/2004
46083 Borgo Scopeto Chianti Classico 2004
43866 Ripa delle Mandorle 1995
33172 Barco Reale di Carmignano 2004
3539 Brusco dei Barbi 2003
42776 San Jacopo Chianti Classico 2003
48321 Chianti Rufina I Veroni 2004
75cl
75cl
176,00
177,20
132,00 Cast. Banfi, (Engelstad Vin og Brennevin)
132,90 Fatt. di Felsina, (Vectura AS)
75cl
177,20
132,90 SO.VI.SO, (Strag AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
150cl
75cl
75cl
181,90
182,90
185,30
185,30
186,00
186,50
233,30
186,50
189,30
136,40
137,20
139,00
139,00
139,50
139,90
349,90
139,90
142,00
33169 Selvapiana Chianti Rufina 2003/2004
75cl
189,30
142,00
44955 Morellino di Scansano Frondina 2004
75cl
190,30
142,70
32387 Bellini Chianti 1998
44970 Nemorino 2004
41892 Torri Chianti Colli Senesi Riserva
2003
46553 Sensi Chianti Riserva 2000
41618 Monastero Chianti Superiore 2002
75cl
75cl
75cl
190,90
192,00
192,00
143,20
144,00
144,00
75cl
75cl
192,70
193,10
144,50 F.lli Sensi, (Lassaga Trading International AS)
144,80 Az. Agr. Castello di Monastero,
47601 Villa Chigi Chianti 2005
48547 Majnoni Guicciardini Chianti
Fiasco 2004
41981 Val di Suga Rosso di Montalcino
2003
33361 Moro 2003
33929 Seier’n er vår!
40290 Cancelli Sangiovese 2002/2003
55295 Barbi Morellino di Scansano 2004
75cl
150cl
193,20
196,70
144,90 Chigi Sarasini, (Amundsen AS)
295,00 Majnoni Guicciardini, Chianti,
75cl
196,90
147,70 Ten. Angelini, (Vectura AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
197,10
197,70
198,00
198,70
147,80
148,30
148,50
149,00
43779 Carpineto Chianti Classico 2003
13985 Santedame Chianti Classico 2002
48294 IL Tarocco Chianti Classico 2001
75cl
75cl
75cl
198,70
198,70
198,80
149,00
149,00
149,10
14544 Machiavelli Chianti Classico 2000
33437 Trerose Vino Nobile di
Montepulciano 2001
47692 Brancaia Tre 2004
699
Brolio Chianti Classico 2002/2003
7412 Chianti Rufina Riserva Villa di
Vetrice 2001
47896 Le Farnete Barco Reale di
Carmignano 2004
75cl
75cl
199,30
199,70
149,50
149,80
75cl
37,5cl
75cl
199,90
239,70
199,90
149,90 Brancaia, (Wine Tailor AS)
89,90 Barone Ricasoli, (Vinarius AS)
149,90 Az. Agr. F.lli Grati,
75cl
199,90
149,90 Le Farnete, (Gaia Wine & Spirits AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
47669 Grignano Chianti Rufina 2004
44474 Fontecuoia Rosso 2003
Ten. Caparzo, (Vinetum AS)
Cast. Vicchiomaggio, (Red & White AS)
Capezzana, (Robert Prizelius AS)
Fatt. dei Barbi, (Vinordia AS)
Cast. Vicchiomaggio, (Red & White AS)
I Veroni, Chianti, (Gaia Wine & Spirits AS)
Fatt. di Grignano, (Gaia Wine & Spirits AS)
Az. Agr. Le Vigne,
(Moestue Grape Selections AS)
Fatt. Selvapiana,
(Moestue Grape Selections AS)
Poggio Trevalle,
(Lassaga Trading International AS)
Cant. F.lli Bellini, (Gavin AS)
I Guisti & Zanza Vigneti, (Danvik Vin AS)
Agr. del Chianti Geografico, (Cenlini Vin)
(Lassaga Trading International AS)
NY
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Fatt. Montellori, (Palmer & Co AS)
Cant. F.lli Bellini, (Gavin AS)
Ten. di Coltibuono, (Vectura AS)
Fatt. dei Barbi, Morellino di Scansano,
(Vinordia AS)
Carpineto, (Evento AS)
Ruffino, (Bibendum AS)
Torraccia de Presura, Chianti Classico,
(Trans Nordic Selections AS)
Machiavelli, (Engelstad Vin og Brennevin)
Ten. Angelini, (Vectura AS)
(Moestue Grape Selections AS)
|
67
RØDVIN
ITALIA TOSCANA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 66 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA TOSCANA
literpris salgspris
33094 Polizano Rosso di Montepulciano
2004/2005
7350 Terre di Prenzano Chianti Classico
2004
2792 Villa Antinori 2001
75cl
199,90
149,90 Az. Agr. Poliziano, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
199,90
149,90 Villa Vignamaggio,
75cl
37,5cl
150cl
199,90
239,70
199,90
149,90 March. Antinori, (Strøm AS)
89,90
299,90 Az. Agr. Poliziano, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
75cl
200,00
201,20
150,00 Casa Vin. Cecchi, (Fondberg AS)
150,90 Romeo Bruni, Morellino di Scansano,
43757 San Biagio 2003
48300 Leonardo Chianti Riserva 2002
75cl
75cl
204,00
205,90
153,00 Lisini, (Red & White AS)
154,40 Cant. Leonardo da Vinci, Chianti,
43767 Badia a Coltibuono Chianti
Classico 2004
55305 San Gallo Rosso di Montepulciano
2003
14597 Fattoria Monte Chianti Rufina 2002
55413 Castelgreve Chianti Classico
Riserva 2003
7188 Bellini Chianti Rufina Riserva 1998
45284 Rietine Chianti Classico 2003
44217 Poggerino Il Laborinto 2003
75cl
206,00
154,50 Ten. di Coltibuono, (Red & White AS)
75cl
206,70
155,00 Soc. Agr. San Gallo, (Vectura AS)
75cl
75cl
209,70
210,00
157,30 Cant. F.lli Bellini, (Gavin AS)
157,50 Cast. del Grevepesa, (Palmer & Co AS)
75cl
75cl
75cl
210,90
212,00
212,50
158,20 Cant. F.lli Bellini, (Gavin AS)
159,00 Fatt. Ambra, (Wine Tailor AS)
159,40 Fattoria Poggerino, Chianti Classico,
40167 Borgo Salcetino Chianti Classico
2004
41406 Lodola Nuova Vino Nobile di
Montepulciano 2000
32860 Pèppoli Chianti Classico 2003/2004
45090 Rocca Guicciarda Chianti Classico
Riserva 2001
45478 Rosso di Montepulciano 2004
55278 Vignole Chianti Classico 2003
30534 Dogajola 2001
47471 Terreno Chianti Classico 2004
33884 Caiano Chianti Classico 1999
41877 Caiano Chianti Classico 2000
13785 Banfi Rosso di Montalcino 2001/2003
37559 Conti Serristori Chianti Classico
Riserva 1999
42013 Dei Vino Nobile di Montepulciano
2003
7119 Riserva Ducale Chianti Classico
2003
44572 Podere La Vigna Rosso di
Montalcino 2003
43792 Cerro Vino Nobile di Montepulciano
Riserva 2000
7543 Col d’Ôrcia Rosso di Montalcino
2004
55276 Le Vigne di Santuaria Carmignano
2000
34983 Nipozzano Riserva 2003
44576 Tiberini Vino Nobile di
Montepulciano 2001
75cl
213,20
159,90 Az. Vit. Borgo Salcetino,
75cl
213,20
159,90 Ruffino, (Bibendum AS)
75cl
75cl
213,20
213,20
159,90 March. Antinori, (Strøm AS)
159,90 Barone Ricasoli, (Vinarius AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
213,20
213,20
215,30
218,00
218,50
218,50
220,00
221,20
159,90
159,90
161,50
163,50
163,90
163,90
165,00
165,90
75cl
225,30
169,00 Cant. Dei, (Evento AS)
75cl
225,30
169,00 Ruffino, (Bibendum AS)
75cl
225,70
169,30 Podera la Vigna, Montalcino,
75cl
226,30
169,70 Fatt. del Cerro, (Red & White AS)
75cl
226,50
169,90 Ten. Col d’Ôrcia, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
226,50
169,90 Fatt. di Bacchereto, Carmignano,
75cl
75cl
226,50
227,20
169,90 March. de Frescobaldi, (Stenberg & Blom AS)
170,40 Tiberini, Montepulciano,
41413 Poliziano Rosso di Montepulciano
2004/2005
43132 Villa Cerna Chianti Classico 2003
20816 Villa Patrizia 2003
(Best Buys International AS)
(The Scandinavian Negotiators AS)
(Trans Nordic Selections AS)
NY
NY
(Vinovinvinho AS)
68
|
(Gaia Wine & Spirits AS)
Gavioli, (Best Buys International AS)
Ten. la Vignole, (Danvik Vin AS)
Carpineto, (Gavin AS)
Terrano, (Vininor DA)
Caiano, (Vectura AS)
Caiano, (Vectura AS)
Cast. Banfi, (Engelstad Vin og Brennevin)
Conti Serristori, (Haugen-Gruppen AS)
(Bakken Vin & Gourmet AS)
(Danvik Vin AS)
(Bakken Vin & Gourmet AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 67 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
15234 Uzzano Chianti Classico Riserva
2000
46526 Redi Rosso di Montepulciano 2001
31300 Il Grigio Chianti Classico Riserva
2000
43948 Mocali Rosso di Montalcino 2004
43628 Rocca delle Macìe Chianti Classico
Riserva 2001
11973 Villa Cafaggio Chianti Classico
2004
48297 Castello di Meleto Chianti
Classico Vigna Casi 2000
40963 Celsus Sangiovese di Toscana 1998
44802 Le Vespe 2003
14232 San Cosma Chianti Classico 2000
32471 Avignonesi Rosso 2002
48101 D’Alessandro Cortona Syrah 2003
75cl
229,20
171,90 Cast. di Uzzano, (Strag AS)
75cl
75cl
233,60
238,70
175,20 Vecchia Cant. di Montepulciano, (Bravino AS)
179,00 Agr. San Felice, (Brand Partners AS)
75cl
75cl
238,70
238,70
179,00 Az. Agr. Mocali, (Fondberg AS)
179,00 Rocca delle Macìe, (World Wines AS)
75cl
238,70
179,00 Basilica Cafaggio, (Vinordia AS)
75cl
239,20
179,40 Cast. de Meleto, Chianti Classico,
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
239,70
239,70
239,70
239,90
239,90
179,80
179,80
179,80
179,90
179,90
46170 I Fabri Chianti Classico 2004
75cl
239,90
48346 Il Bruciato 2002
33589 La Bracchesa Vino Nobile di
Montepulciano 2000
42092 Poliziano Morellino di Scansano
Lohsa 2003
48158 Serrata 2003
31661 Querceto Chianti Classico 2003
47895 Fonterutoli Chianti Classico 2004
75cl
75cl
239,90
239,90
(Trans Nordic Selections AS)
Chianti Trambusti, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Giuliano Tiberi, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Bent W. Myhre, (Amka Saga AS)
Avignonesi, (Best Buys International AS)
Ten. d’Alessandro,
(Moestue Grape Selections AS)
179,90 Agr. I Fabri di S&M Grassi,
(Best Buys International AS)
179,90 Ten. Guado Al Tasso, Bolgheri, (Strøm AS)
179,90 March. Antinori, (Strøm AS)
75cl
239,90
179,90 Az. Agr. Lohsa/Pliziano,
75cl
75cl
75cl
239,90
241,20
246,50
179,90 Belguardo, Maremma, (Gaia Wine & Spirits AS)
180,90 Cast. di Querceto, (Wine Tailor AS)
184,90 Cast. di Fonterutoli,
55434 Salcheto Vino Noblie di
Montepulciano 2002
55327 Ciacci Piccolomini Rosso di
Montalcino 2004
32952 Isole e Olena Chianti Classico
2003/2004
55265 San Giusto a Rentennano Chianti
Classico 2004
43381 Rondáno Chianti Classico 2001
75cl
246,70
185,00 Salcheto, (Eurowine AS)
75cl
247,10
185,30 Ciacci Piccolomino d’Aragona, Montalcino,
75cl
248,00
186,00 Isole e Olena, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
248,50
186,40 Fatt. San Giusto a Rentennano,
75cl
250,00
187,50 Fatt. Rondáno, Chianti Classico,
42356
32788
43936
43335
46250
Nardi Chianti Colli Senesi 2002
Fontodi Chianti Classico 2001
Insoglio 2004
Montegrossi Chianti Classico 2002
Pasiteo Vino Nobile Montepulciano
1999
32909 Castellare Chianti Classico 2002
44216 Poggerino Chianti Classico 2003
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
250,30
251,90
252,00
252,00
252,00
187,70
188,90
189,00
189,00
189,00
75cl
75cl
252,10
252,30
189,10 Castellare, (Ca de Vin AS)
189,20 Fattoria Poggerino, Chianti Classico,
55306 San Gallo Vino Nobile di
Montepulciano 2003
44969 Belcore 2003/2004
40226 Castello di Verrazzano Chianti
Classico 2003
40183 Le Farnete Carmignano 2004
15158 Poppiano Chianti Riserva 2001
45477 Vino Nobile di Montepulciano 1998
33344 Krigsskolens vin no. 5 1996
75cl
252,70
189,50 Soc. Agr. San Gallo, (Vectura AS)
75cl
75cl
253,20
253,20
189,90 I Guisti & Zanza Vigneti, (Danvik Vin AS)
189,90 Cast. di Verrazzano, (Amundsen AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
253,20
253,20
253,20
253,50
189,90
189,90
189,90
190,10
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
NY
(Vininor DA)
(Red & White AS)
(The Scandinavian Negotiators AS)
Ten. Silvio Nardi, (Palmer & Co AS)
Az. Agr. Fontodi, (Vectura AS)
Campo di Sasso, (World Wines AS)
Rocca di Montegrossi, (Evento AS)
Fassati, (Vinarius AS)
(Vinovinvinho AS)
Enrico Pierazzuoli, (Gaia Wine & Spirits AS)
Cast. di Poppiano, (Strag AS)
Gavioli, (Best Buys International AS)
Cast. di Poppiano, (Gavin AS)
|
69
RØDVIN
ITALIA TOSCANA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 68 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA TOSCANA
literpris salgspris
44885 Buondonno Chianti Classico 2004
75cl
256,90
192,70 Gabriele Buondonno, Chianti Classico,
47555 Camigliano Rosso di Montalcino 2002
47251 Querciabella Chianti Classico 2002
42011 Innocenti Vino Nobile di
Montepulciano 2001
50310 Neri Rosso di Montalcino 2003/2004
41580 Cum Laude 1999
44870 Donatella Cinelli Colombini Rosso
di Montalcino 2003
50461 Lavischio 2001
30854 Vigna di Fontalle Chianti Classico
Riserva 1998
48293 Il Tarocco Chianti Classico
Riserva 2000
43900 Promis 2003
44908 Valdipiatta Vino Nobile di
Montepulciano 2001
50103 Vicchiomaggio Petri Riserva 2001
46391 Fanti Rosso di Montalcino 2004
75cl
75cl
75cl
257,30
260,40
264,00
193,00 Cast. di Camigliano, (Vinarius AS)
195,30 Agr. Querciabella, (Terroir AS)
198,00 V. Innocenti, (Evento AS)
75cl
75cl
75cl
264,00
265,30
265,30
198,00 Casanova di Neri, (Evento AS)
199,00 Cast. Banfi, (Engelstad Vin og Brennevin)
199,00 Donatella Cinelli Colombini, Montalcino,
75cl
75cl
265,30
265,30
199,00 Biondi-Santi, (Interbrands Norge AS)
199,00 Machiavelli, (Engelstad Vin og Brennevin)
75cl
265,50
199,10 Torraccia de Presura, Chianti Classico,
75cl
75cl
266,00
266,10
199,50 Gaja, (Robert Prizelius AS)
199,60 Ten. Valdipiatta, Vino Nobile di Montepulciano,
75cl
75cl
266,40
266,50
199,80 Cast. Vicchiomaggio, (Red & White AS)
199,90 Ten. San Filippo Fanti,
44363 I Veroni Chianti Rufina Riserva
2003
40808 Nittardi Chianti Classico 2004
33093 Polizano Vino Nobile di
Montepulciano 2003
13784 Pomino Rosso 2000
40941 Rossole 2003
75cl
266,50
199,90 I Veroni, Chianti, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
75cl
266,50
266,50
199,90 Fatt. Nittardi, (Gaia Wine & Spirits AS)
199,90 Az. Agr. Poliziano, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
75cl
266,50
266,50
199,90 March. de Frescobaldi, (Stenberg & Blom AS)
199,90 Az. Vit. Borgo Salcetino,
45042 Talenti Rosso di Montalcino 2004
75cl
266,50
199,90 Az. Agr. Talenti,
Tenute Antinori Riserva 2000
75cl
Maritato 2003
75cl
Monsanto Chianti Classico 2004
75cl
Terreno Chianti Classico Riserva
75cl
2001
Poggio Bronzone Morellino di
75cl
Scansano 2003
Villa Cafaggio Chianti Classico
150cl
2004
Tenuta di Valgiano Palistorti 2004
75cl
Caiano Chianti Classico Riserva
75cl
2001
Boscarelli Vino Nobile de
75cl
Montepulciano 2003
Castello di Querceto Chianti
75cl
Classico Riserva 1999/2000
Caiano Chianti Classico Riserva
150cl
2000
Farnito Cabernet Sauvignon 2000
75cl
Tavernelle Cabernet Sauvignon 2000
75cl
Borgo Salcetino Chianti Classico
75cl
Riserva Lucarello 2003
Pertimali Rosso di Montalcino 2003
75cl
266,50
273,60
277,30
277,60
199,90
205,20
208,00
208,20
279,90
209,90 Belguardo, Morellino di Scansano,
280,50
420,70 Basilica Cafaggio, (Vinordia AS)
286,70
286,80
215,00 Ten. di Valgiano, (Wine Tailor AS)
215,10 Caiano, (Vectura AS)
287,20
215,40 Pod. Boscarelli, (Wine Tailor AS)
287,20
215,40 Cast. di Querceto, (Wine Tailor AS)
287,80
431,70 Caiano, (Vectura AS)
292,00
292,00
293,20
219,00 Carpineto, (Evento AS)
219,00 Cast. Banfi, (Engelstad Vin og Brennevin)
219,90 Az. Vit. Borgo Salcetino,
293,20
219,90 Livio Sassetti, Montalcino,
293,20
219,90 Casa Vin. Cecchi, (Fondberg AS)
(Mondovino As)
(Mondovino As)
(Trans Nordic Selections AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
34626
48058
55181
20192
48164
41841
45281
42568
45751
46267
34489
43880
31606
41424
44768
(Moestue Grape Selections AS)
March. Antinori, (Strøm AS)
Podera la Vigna, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Monsanto, (Vininor DA)
Terrano, Chianti Classico, (Vininor DA)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
43133 Spargolo 2001
70
|
75cl
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 69 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
55281 Vignole Chianti Classico Riserva
2000
46527 Redi Vino Nobile di Montepulciano
1999
34950 Rancia Chianti Classico Riserva
1999
33171 Villa di Capezzana Carmignano DOCG
1998
33033 Castello di Ama Chianti Classico
2002
41320 Tenuta La Novella Chianti Classico
1999
42012 Innocenti Vino Nobile di
Montepulciano Riserva 1999
50459 Villa Poggio Salvi Rosso di
Montalcino 2001
44887 Luenzo 2002
41063 Villa Cafaggio Chianti Classico
Riserva 2001
45691 Dievole Brocatto 1997
43316 Acerone Rosso di Toscana 1999
42642 Bossona Vino Nobile di
Montepulciano Riserva 2000
43637 Geremia 2001
42352 Ser Gioveto 2001
44907 Valdipiatta Trincerone 2001
75cl
293,20
219,90 Ten. la Vignole, (Danvik Vin AS)
75cl
298,40
223,80 Vecchia Cant. di Montepulciano, (Bravino AS)
75cl
298,70
224,00 Fatt. di Felsina, (Vectura AS)
75cl
298,70
224,00 Ten. di Capezzana, (Robert Prizelius AS)
75cl
298,80
224,10 Cast. di Ama, (Vectura AS)
75cl
304,30
228,20 Ten. la Novella, (Concept Wine AS)
75cl
305,30
229,00 V. Innocenti, (Evento AS)
75cl
305,30
229,00 Biondi-Santi, (Interbrands Norge AS)
75cl
75cl
314,70
315,70
236,00 Vincenzo Cesani, (Mamen & Nielsen AS)
236,80 Basilica Cafaggio, (Vinordia AS)
75cl
75cl
75cl
317,30
318,70
318,70
238,00 Dievole, (Brand Partners AS)
239,00 V. Innocenti, (Evento AS)
239,00 Cant. Dei, (Evento AS)
75cl
75cl
75cl
318,70
318,70
319,50
239,00 Rocca di Montegrossi, (Evento AS)
239,00 Rocca delle Macie, (World Wines AS)
239,60 Ten. Valdipiatta,
46084 Borgo Scopeto Chianti Classico
75cl
Riserva 1998
40293 Badia a Coltibuono Chianti
75cl
Classico Riserva 1996
41962 Val di Suga Brunello di Montalcino
75cl
2001
46114 Poggio Chianti Classico Riserva
75cl
1998
45470 Casalferro 2000
75cl
31302 Sassoalloro 2001
75cl
47662 Veneroso 2001
75cl
41414 Poliziano Vino Nobile di
150cl
Montepulciano 2003
44822 Cantina di Montalcino Brunello di
75cl
Montalcino 2001
32862 Badia a Passignano Riserva
75cl
2000/2001
7353 Castello di Monna Lisa Riserva 2000
75cl
319,90
239,90 Ten. Caparzo, (Vinum AS)
322,40
241,80 Ten. di Coltibuono, (Vectura AS)
325,60
244,20 Ten. Angelini, (Vectura AS)
326,70
245,00 Agr. San Felice, (Brand Partners AS)
332,00
332,00
332,00
332,70
249,00
249,00
249,00
499,00
332,90
249,70 Cant. di Montalcino, Brunello di Montalcino,
333,20
249,90 March. Antinori, (Strøm AS)
333,20
249,90 Villa Vignamaggio,
46187 La Doccia Chianti Classico Riserva
75cl
2001
48026 Le Farnete Carmignano Riserva 2001 75cl
44628 Castillo di Querceto Chianti
75cl
Classico Il Picchio Riserva 2001
44627 Castillo di Querceto Chianti
37,5cl
Classico Riserva 2001
41384 Selvpiana Chianti Rufina
75cl
Bucerchiale Riserva 2001
55275 Badia a Coltibuono Chianti
75cl
Classico Riserva 2001
333,20
249,90 La Doccia, (Best Buys International AS)
333,20
334,30
249,90 Le Farnete, (Gaia Wine & Spirits AS)
250,70 Cast. di Querceto, (Wine Tailor AS)
334,40
125,40 Cast. di Querceto, (Wine Tailor AS)
342,70
257,00 Fatt. Selvapiana,
343,70
257,80 Ten. di Coltibuono, (Red & White AS)
(Trans Nordic Selections AS)
Barone Ricasoli, (Vinarius AS)
Biondi-Santi, (Interbrands Norge AS)
Ten. di Ghizzano, (Gaia Wine & Spirits AS)
Az. Agr. Poliziano, (Gaia Wine & Spirits AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
|
71
RØDVIN
ITALIA TOSCANA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 70 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA TOSCANA
literpris salgspris
NY
55277 Fontebuia Brunello di Montalcino
2000
43442 San Marcellino Chianti Classico
Riserva 2001
55417 Rodano Chianti Classico Riserva
Viacosta 2001
46570 Isole e Olena Cepparello 2002
47679 Brancaia Chianti Classico 2003
55266 Le Baróncole Chainti Classico
Riserva 2003
43950 Mocali Brunello di Montalcino 2000
3460 Barbi Brunello di Montalcino
2000/2001
40294 La Prima Chianti Classico Riserva
2000
44540 Col d’Orcia Brunello di Montalcino
2001
44493 Compogiovanni Brunello di
Montalcino 1999
47591 Lodola Nuova Riserva 1999
47589 Riserva Ducale Oro 2000
13750 Vigorello 1999/2000
44909 Valdipiatti Vino Nobile Vigna
d’Alfiero 2001
44116 Buondonno Campo ai Ciliegi Syrah
2003
43874 Guidalberto 2002
44877 Donatella Cinelli Colombini
46085
41987
31126
47551
47672
40227
40810
50047
33092
43845
20524
45732
44876
33360
46528
46965
72
|
Brunello di Montalcino 2000/2001
Ca’ del Pazzo 1997
Castello di Brolio Chianti
Classico 2001
Banfi Brunello di Montalcino 2000
Camigliano Brunello di Montalcino
2001
Castello di Fonterutoli Chianti
Classico Riserva 2001
Castello di Verrazzano Chianti
Classico Riserva 2001
Nittardi Chianti Classico Riserva
2001
Pian delle Vigne Brunello di
Montalcino 2000
Poliziano Vino Nobile di
Montepulciano Asinone 2001
Montevertine 2001
Piastraia Bolgheri 2000
Castello di Brolio Chianti
Classico 1998
Donatella Cinelli Colombini
Brunello di Montalcino Riserva 1998
Salamartano 1998
Redi Briareo Vino Nobile di
Montepulciano
La Vigna Brunello di Montalcino
2000
75cl
352,00
264,00 Az. Agr. Tempesti Podere, (Danvik Vin AS)
75cl
358,70
269,00 Rocca di Montegrossi, (Evento AS)
75cl
364,00
273,00 Fatt. di Rodano,
75cl
75cl
75cl
365,30
367,90
370,50
274,00 Isole e Olena, (Moestue Grape Selections AS)
275,90 Brancaia, (Wine Tailor AS)
277,90 Fatt. San Giusto a Rentennano,
75cl
75cl
372,00
373,20
279,00 Az. Agr. Mocali, (Fondberg AS)
279,90 Fatt. dei Barbi, (Vinordia AS)
75cl
375,70
281,80 Cast. Vicchiomaggio, (Red & White AS)
75cl
382,70
287,00 Ten. Col d’Ôrcia, Brunello di Montalcino,
75cl
382,70
287,00 Agr. San Felice, (Brand Partners AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
385,30
385,30
385,30
386,00
289,00
289,00
289,00
289,50
75cl
393,30
Ruffino, (Bibendum AS)
Ruffino, (Bibendum AS)
Agr. San Felice, (Brand Partners AS)
Ten. Valdipiatta, Vino Nobile di Montepulciano,
(Trans Nordic Selections AS)
295,00 Gabriele Buondonno, Chianti, (Mondovino As)
75cl
75cl
394,40
397,30
295,80 Ten. San Guido, (Palmer & Co AS)
298,00 Donatella Cinelli Colombini, Brunello di
75cl
75cl
398,70
398,70
Montalcino,
(Mondovino As)
299,00 Ten. Caparzo, (Vinum AS)
299,00 Barone Ricasoli, (Vinarius AS)
75cl
75cl
399,90
399,90
299,90 Cast. Banfi, (Engelstad Vin og Brennevin)
299,90 Cast. di Camigliano, Brunello di Montalcino,
75cl
399,90
299,90 Cast. di Fonterutoli,
75cl
399,90
299,90 Cast. di Verrazzano, (Amundsen AS)
75cl
399,90
299,90 Fatt. Nittardi, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
399,90
299,90 March. Antinori, (Strøm AS)
75cl
399,90
299,90 Az. Agr. Poliziano, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
75cl
150cl
400,00
400,00
406,00
300,00 Az. Agr. Montevertine, (Red & White AS)
300,00 Michele Satta, (Palmer & Co AS)
609,00 Barone Ricasoli, (Vinarius AS)
75cl
420,00
315,00 Donatella Cinelli Colombini, Brunello di
75cl
75cl
422,10
427,10
316,60 Fatt. Montellori, (Palmer & Co AS)
320,30 Vecchia Cant. di Montepulciano, (Bravino AS)
75cl
427,60
320,70 Podera la Vigna, (Bakken Vin & Gourmet AS)
(The Scandinavian Negotiators AS)
(Red & White AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Vinarius AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
Montalcino, (Mondovino As)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 71 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
43831 Vigna del Sorbo Chianti Classico
Riserva 2001
55330 Terreno Momento Massimo 1999
45351 Ghiaie della Furba 2000
41886 Collelungo Chianti Classico
Riserva 2001
55573 Fabius 2001
50303 San Martino 1999
33646 Cortaccio 2000
46254 Talenti Brunello di Montalcino 2001
32240
50311
42817
48320
NY
48541
428,80
321,60 Az. Agr. Fontodi, (Vectura AS)
75cl
75cl
75cl
447,70
448,00
449,20
335,80 Terreno, (Vininor DA)
336,00 Ten. di Capezzana, (Robert Prizelius AS)
336,90 Collelungo, (Cenlini Vin)
75cl
75cl
75cl
75cl
453,20
454,50
454,70
457,30
339,90
340,90
341,00
343,00
300cl
75cl
75cl
75cl
459,70 1 379,00
460,00 345,00
460,00 345,00
463,90 347,90
Ciacci Piccolomino d’Aragona, (Vininor DA)
Basilica Cafaggio, (Vinordia AS)
Basilica Cafaggio, (Vinordia AS)
Az. Agr. Talenti,
(Moestue Grape Selections AS)
Cast. Banfi, (Engelstad Vin og Brennevin)
Casanova di Neri, (Evento AS)
Casanova di Neri, (Evento AS)
Le Macioche, Brunello di Montalcino,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Le Macioche, Brunello di Montalcino,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Lisini, (Red & White AS)
Ten. Silvio Nardi, (Palmer & Co AS)
Ten. di Ghizzano, (Gaia Wine & Spirits AS)
Az. Agr. Poliziano, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
463,90
347,90
75cl
75cl
75cl
150cl
464,00
465,20
465,30
466,00
348,00
348,90
349,00
699,00
75cl
466,50
349,90 Livio Sassetti, Brunello di Montalcino,
75cl
75cl
75cl
75cl
473,30
477,30
478,70
479,90
355,00
358,00
359,00
359,90
150cl
75cl
75cl
548,00
490,40
490,70
822,00
367,80 Monsanto, (Vininor DA)
368,00 Monsanto, (Vininor DA)
75cl
492,00
369,00 March. de Frescobaldi, (Stenberg & Blom AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
492,00
493,20
510,70
510,90
513,30
369,00
369,90
383,00
383,20
385,00
75cl
526,70
395,00 Casanova di Neri, (Evento AS)
75cl
75cl
532,00
532,00
399,00 Campo di Sasso, (World Wines AS)
399,00 Cast. Banfi, (Engelstad Vin og Brennevin)
75cl
75cl
532,00
533,20
399,00 Belguardo, Maremma, (Gaia Wine & Spirits AS)
399,90 Ten. San Filippo Fanti,
55267 Percarlo 2003
75cl
544,70
408,50 Fatt. San Giusto a Rentennano,
45439 Costanti Brunello di Montalcino
1999
47635 Talenti Brunello di Montalcino
Riserva Vigna del Paretaio 1999
47694 Brancaia Il Blu 2001
75cl
551,70
413,80 Conti Costanti, (Wine Tailor AS)
75cl
552,00
414,00 Talenti, Brunello di Montalcino,
75cl
555,10
416,30 Brancaia, (Wine Tailor AS)
43759
43873
47661
41415
44769
47693
50336
40296
41390
NY
Banfi Brunello di Montalcino 2000
Neri Brunello di Montalcino 1998
Neri Brunello di Montalcino 2000
Le Macioche Brunello di Montalcino
2000
Le Macioche Brunello di Montalcino
2001
Lisini Brunello di Montalcino 2000
Nardi Brunello di Montalcino 1999
Nambrot 2001
Poliziano Vino Nobile di
Montepulciano Asinone 2001
Petimali Brunello di Montalcino
2000
Brancaia Ilatraia 2003
Flaccianello della Pieve 2001
Coltassala 1995
Poggio Antico Brunello di
Montalcino 1999/2001
75cl
55182 Monsanto Nemo 2001
55183 Monsanto Il Poggio Chianti
Classico 2001
42557 Castelgiocondo Brunello di
Montalcino 1999
43305 Montesodi Chianti Rufina 2001
32497 Summus 1998
44471 Cepparello 2001
55272 Sangioveto 2001
50463 Biondi Santi Rosso di Montalcino
1999
50135 Neri Brunello di Montalcino Tenuta
Nuova 1998
55379 Il Pino 2004
41239 Poggio alle Mura Brunello di
Montalcino 2000
44533 Tenuta Belguardo 2003
46390 Fanti Brunello di Montalcino 2001
(Gaia Wine & Spirits AS)
Brancaia, (Wine Tailor AS)
Fontodi, (Vectura AS)
Cast. di Volpaia, (Robert Prizelius AS)
Fatt. Poggio Antico,
(Moestue Grape Selections AS)
March. de Frescobaldi, (Stenberg & Blom AS)
Cast. Banfi, (Engelstad Vin og Brennevin)
Isole e Olena, (Moestue Grape Selections AS)
Ten. di Coltibuono, (Red & White AS)
Biondi-Santi, (Interbrands Norge AS)
(Best Buys International AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
|
73
RØDVIN
ITALIA TOSCANA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 72 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA VENETO
literpris salgspris
45139
42550
50006
43793
32238
42816
11344
NY
45283
55571
50465
44609
50007
50133
44759
47901
Lamaione 2000
Mormoreto 2001
Tignanello 2003
Antica Chiusina Vino Nobile di
Montepulciano 2001
Excelsus 2001
Neri Brunello di Montalcino Tenuta
Nuova 2001
Barbi Brunello di Montalcino
Riserva 1995
Tenuta di Valgiano 2004
Vigna di Pianrosso Brunello di
Montalcino 1999
Biondi-Santi Morellino di Scansano
Riserva 1999
Cepparello 2001
Guado al Tasso 2000/2001
Pietradonice 2000
Poggio al Vento Brunello di
Montalcino Riserva 1998
Siepi 2002
75cl
75cl
75cl
75cl
558,70
558,70
559,90
564,90
419,00
419,00
419,90
423,70
75cl
75cl
566,70
566,70
425,00 Cast. Banfi, (Engelstad Vin og Brennevin)
425,00 Casanova di Neri, (Evento AS)
75cl
568,00
426,00 Fatt. dei Barbi, (Vinordia AS)
75cl
75cl
572,00
573,60
429,00 Ten. di Valgiano, (Wine Tailor AS)
430,20 Ciacci Piccolomino d’Aragona, (Vininor DA)
75cl
597,30
448,00 Biondi-Santi, Morellino di Scansano,
150cl
75cl
75cl
75cl
599,30
599,90
653,30
665,10
899,00
449,90
490,00
498,80
75cl
665,30
(Interbrands Norge AS)
Isole e Olena, (Moestue Grape Selections AS)
March. Antinori, (Strøm AS)
Casanova di Neri, (Evento AS)
Ten. Col d’Ôrcia, Brunello di Montalcino,
(Gaia Wine & Spirits AS)
499,00 Cast. di Fonterutoli,
(Gaia Wine & Spirits AS)
504,00 Lisini, (Red & White AS)
43758 Ugolaia Brunello di Montalcino
75cl 672,00
Riserva 1998
42030 Sesta Brunello di Montalcino
75cl 683,30 512,50
Riserva 1995
43846 Le Pergole Torte 2001
75cl 732,10 549,10
45573 Poggio Antico Brunello di
75cl 754,70 566,00
Montalcino Riserva 1999
63075 Poggio Antico Brunello di
300cl 761,30 2 283,80
Montalcino Riserva 1999
44610 Poggio Antico Brunello di
150cl 775,30 1 163,00
Montalcino Riserva 1999
42818 Pietradonice Sant’Antimo 2001
75cl 786,70 590,00
44770 Pertimali Brunello di Montalcino
75cl 799,90 599,90
Riserva 1999
32239 Brunello di Montalcino Poggio
75cl 833,30 625,00
all’Oro 1999
41935 Testamatta 2000
75cl 885,50 664,10
43921 Sassicaia 2002
75cl 934,00 700,50
55329 Salvioni Brunello di Montalcino
75cl 996,40 747,30
2001
50134 Neri Brunello di Montalcino
75cl 1 060,00 795,00
Cerretalto 1999
48052 Solaia 2002
75cl 1 066,50 799,90
42205 Schidione 1998
75cl 1 229,30 922,00
VENETO
48107 Romeo
300cl
97,20 291,70
55193 Arminio Rosso 2005
75cl 106,50
79,90
44692 Cadis Rosso Veneto 2004
75cl 106,50
79,90
14715 Fabiano Bardolino 2004
75cl 106,50
79,90
43136 San Vito Villa Molino 2004
300cl 113,00 339,00
20007 Sandiliano Merlot 2004
75cl 113,30
85,00
20950 Le Magnolie Cabernet Sauvignon 2004 75cl 118,30
88,70
48110 Brunelli Valpolicella Classico
Superiore 2004
74
|
75cl
119,60
March. de Frescobaldi, (Stenberg & Blom AS)
March. de Frescobaldi, (Stenberg & Blom AS)
March. Antinori, (Strøm AS)
Fatt. del Cerro, (Red & White AS)
Ten. di Sesta, (Cenlini Vin)
Az. Agr. Montevertine, (Red & White AS)
Fatt. Poggio Antico,
(Moestue Grape Selections AS)
Poggio Antico, Brunello di Montalcino,
(Moestue Grape Selections AS)
Fatt. Poggio Antico, Brunello di Montalcino,
(Moestue Grape Selections AS)
Casanova di Neri, (Evento AS)
Livio Sassetti, Brunello di Montalcino,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Cast. Banfi, (Engelstad Vin og Brennevin)
Bibi Graetz, (Gastro Vin AS)
Ten. San Guido, (Palmer & Co AS)
Salvioni, Brunello di Montalcino, (Vininor DA)
Casanova di Neri, (Evento AS)
March. Antinori, (Strøm AS)
Biondi-Santi, (Engelstad Vin og Brennevin)
Vinea, (Lassaga Trading International AS)
Cav G.B. Bertani, (Best Cellars AS)
Cant. di Soave, (Amundsen AS)
Fabiano, (Vinarius AS)
Sartori, (Fondberg AS)
Valsa, (Gavin AS)
Le Magnolie, Marca Trevigiana,
(Bakken Vin & Gourmet AS)
89,70 Brunelli, (Terroir AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 73 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
46075 Corvina Falasco 2004
33938 Pasqua Kòrae Corvina 2002
48167 Romeo 2003/2004
55023
33575
715
46524
32793
55059
42184
3583
34620
43356
30287
45838
46724
43622
37557
55066
50261
44396
46011
20006
41854
46616
42827
40527
46609
30533
42720
45646
3464
44139
15325
14818
42549
48345
75cl
75cl
75cl
37,5cl
Santa Justina Valpolicella 2003
75cl
300cl
Pasqua Bardolino Classico 2004
75cl
Santepietre Bardolino Classico 2004
75cl
Provolo Valpolicella Classico 2001
75cl
Pasqua Valpolicella Classico ″V″
75cl
2003
Bertani Valpolicella Classico 2005
75cl
Santepietre Valpolicella Classico
75cl
2005
Villa Borghetti Valpolicella
37,5cl
Classico 2004
Bolla Valpolicella Classico
75cl
2004/2005
Sartori Valpolicella Classico 2003
75cl
Cesari Valpolicella Classico
75cl
Superiore 2003
Cavalchina Bardolino 2005
75cl
Rio Albo Valpolicella 2005
75cl
Venegazzu Cabernet Sauvignon 2004 75cl
Le Caleselle Valpolicella Classico
75cl
2004
Allegrini Valpolicella Classico
75cl
2005
Collection Frithjof Nicolaysen
75cl
Valpolicella Classico Ripasso 2003
200cl
CapoMastro 2005
75cl
Lenotti Valpolicella Classico
75cl
Superiore 2005
Corte Giara Valpolicella Classico
75cl
Superiore Ripasso 2004
Ca’emo Merlot Cabernet 2000
75cl
Falasco Valpolicella Ripasso 2004
75cl
Fraghe Bardolino 2004
75cl
Paladin Refosco 2004/2005
75cl
Tedeschi Valpolicella Classico
75cl
Superiore 2003
Tommasi Valpolicella Classico
75cl
Superiore 2004/2005
Santa Sofia Bardolino 2005
75cl
Ca’ la Bionda Valpolicella
75cl
Classico 2005
Le Bine Valpolicella Classico
75cl
Superiore 2004
Zenato Bardolino 2004
75cl
Mosole Refosco dal Peduncolo Rosso 75cl
2005
Villa Sandi Merlot 2002
75cl
Pojega Valpolicella Classico
75cl
Superiore 2003
Musella Vigne Nuove Valpolicella
75cl
Superiore 2004
119,90
119,90
119,90
141,30
126,50
106,70
126,70
126,70
128,10
130,70
89,90
89,90
89,90
53,00
94,90
320,00
95,00
95,00
96,10
98,00
Cant. Valpantena, (Vinum AS)
Pasqua, (Bibendum AS)
Vinea, (Lassaga Trading International AS)
Mondo del Vino, (Cork Wines & Spirits AS)
Pasqua, (Bibendum AS)
Lamberti, (Engelstad Vin og Brennevin)
Az. Agr. Provolo, (Bravino AS)
Pasqua, (Bibendum AS)
133,20
133,20
99,90 Cav G.B. Bertani, (Best Cellars AS)
99,90 Lamberti, (Engelstad Vin og Brennevin)
159,70
59,90 Pasqua, (Bibendum AS)
139,90
104,90 F.lli Bolla, (Strøm AS)
139,90
142,70
104,90 Casa Vin. Sartori, (Fondberg AS)
107,00 Gerardo Cesari, (Brand Partners AS)
144,00
146,50
146,50
151,90
108,00
109,90
109,90
113,90
152,30
114,20 Agr. Allegrini, (Red & White AS)
153,20
147,40
153,30
153,30
114,90 Arcus, (Arcus)
294,90
115,00 Cant. Lenotti, (Bibendum AS)
115,00 Cant. Lenotti, (Bibendum AS)
156,00
117,00 Corte Giara, (Robert Prizelius AS)
158,70
159,90
159,90
159,90
159,90
119,00
119,90
119,90
119,90
119,90
159,90
119,90 Tommasi, (Gavin AS)
160,00
161,30
120,00 Santa Sofia, (Eurowine AS)
121,00 Ca’ la Bionda, (Moestue Grape Selections AS)
164,00
123,00 Campagnola, (Vinordia AS)
166,00
166,70
124,50 Zenato, (Wine Tailor AS)
125,00 Ten. Mosole, Lison-Pramaggiore, (Eurowine AS)
167,10
167,90
125,30 Villa Sandi, (Strag AS)
125,90 Az. Agr. Guerrieri Rizzardi, (Vectura AS)
169,30
127,00 Musella, Valpolicella,
Cavalchina, (Vectura AS)
Ca’ Rugate, (Gaia Wine & Spirits AS)
Venegazzu, (Vinhuset NoFra AS)
Santi, (Haugen-Gruppen AS)
La Montecchia, (Winetrader AS)
Cant. Valpantena, (Vinum AS)
Le Fraghe, Bardolino, (Evento AS)
Paladin & Paladin, (Vectura AS)
Tedeschi, (Vinarius AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
|
75
RØDVIN
ITALIA VENETO
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 74 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA VENETO
literpris salgspris
44494 Ritocco Valpolicella Valpantena
2003
55288 Monte del Frá Valpolicella
Classico Superiore 2003
34300 Regolo 2002
NY
75cl
169,30
127,00 Cant. Valpantena, Valpolicella, (Vinum AS)
75cl
170,10
127,60 Monte del Frá, (Robert Prizelius AS)
75cl
150cl
75cl
75cl
37,5cl
150cl
75cl
172,00
212,70
172,00
172,70
207,70
166,60
173,20
129,00
319,00
129,00
129,50
77,90
249,90
129,90
75cl
173,20
129,90 Sartori, (Fondberg AS)
75cl
176,70
132,50 Luigi Righetti, (Palmer & Co AS)
75cl
75cl
75cl
178,80
179,90
181,20
134,10 Ten. Sant’ Antonio, (Strag AS)
134,90 Cant. di Soave, (Amundsen AS)
135,90 Viviani, Valpolicella,
44676 Provenza Giomè Benaco Bresciano
75cl
2003
40914 Campo Santa Lena Valpolicella
75cl
Classico 2003/2005
31172 Mara Valpolicella Classico
75cl
Superiore Ripasso 2003/2004
33457 Vigneti di Torbe Valpolicella
75cl
Classico Superiore 2003
33139 Accordini Valpolicella Classico
75cl
2005
44051 Ama-Passo 2004
75cl
42806 Capitel della Crosera Valpolicella
75cl
Classico Ripasso 2004
43623 Falconera 2002
75cl
47477 La Poiane Valpolicella Classico
75cl
Superiore 2003
37558 Solane Valpolicella Classico 2002
75cl
55287 Monte del Frá Valpolicella
75cl
Classico Superiore Ripasso 2003
55078 Filippini Valpolicella Classico
75cl
2003
46012 Le Crosare Ripasso 2004
75cl
55304 Monterè Valpolicella Classico
75cl
Superiore Ripasso 2004
50138 Mazzi Valpolicella Classico
75cl
Superiore 2004
45621 Paladin Refosco 2003
300cl
47600 Rocca Sveva Valpolicella Superiore
75cl
Ripasso 2003
33759 Sagramoso Valpolicella Superiore
75cl
Ripasso 2003
46760 Impero Ripasso Valpolicella
75cl
Superiore 2002
42688 Campo Madonna Cabernet Sauvignon 75cl
2001/2002
44402 Cecilia Beretta Ripasso 2003
75cl
43621 Venegazzu della Casa 2000
75cl
183,90
137,90 Provenza, Garda, (Danvik Vin AS)
185,30
139,00 Villa Monteleone,
185,30
139,00 Gerardo Cesari, (Brand Partners AS)
186,40
139,80 Cant. Soc. di Valpolicella, (Vectura AS)
186,50
139,90 Accordini, (Gaia Wine & Spirits AS)
186,50
186,50
139,90 Cant. Valpantena, Verona, (Vinum AS)
139,90 Giacomo Montresor, (Ekjord AS)
186,50
186,50
139,90 Venegazzu, (Vinhuset NoFra AS)
139,90 F.lli Bolla, (Strøm AS)
186,50
190,40
139,90 Santi, (Haugen-Gruppen AS)
142,80 Monte del Frá, (Robert Prizelius AS)
194,90
146,20 Alessandro di Luigi Filippini,
197,30
197,30
148,00 Cant. Lenotti, (Bibendum AS)
148,00 Tinazzi, (Vectura AS)
198,10
148,60 Roberto Mazzi et Figli,
199,70
199,90
599,00 Paladin & Paladin, (Vectura AS)
149,90 Cant. di Soave, (Amundsen AS)
199,90
149,90 Pasqua, (Bibendum AS)
207,20
155,40 Vinea, (Lassaga Trading International AS)
213,20
159,90 Giacomo Montresor, (Ekjord AS)
213,20
213,20
159,90 Pasqua, Valpolicella, (Bibendum AS)
159,90 Venegazzu, (Vinhuset NoFra AS)
43073 San Vito 2002
55439 Chiccheri Valpolicella 2004
3339 Masi Campofiorin 2003
15323 Pojega Valpolicella Classico
Superiore 2004
50451 Vigneti di Montegradella
Valpolicella Classico Superiore 2003
42355 Campolieti Valpolicella Classico
Superiore Ripasso 2003
43057 Sant’ Antonio Valpolicella 2004
40233 Rocca Sveva Cabernet Sauvignon 2002
31488 Viviani Valpolicella Classico 2004
Sartori, (Fondberg AS)
Sartori, (Fondberg AS)
Ten. Chiccheri, (MediWine AS)
Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
Az. Agr. Guerrieri Rizzardi, (Eurowine AS)
(Best Buys International AS)
76
|
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Höeg & Sørensen AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 75 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
6218 Tommasi Rafael Valpolicella
Classico Superiore 2003
46635 Musella Valpolicella Superiore
Ripasso 2003
34297 Bussola Valpolicella Classico 2004
34671 Il Sestante Valpolicella Classico
Superiore 2001
44677 Provenza Negresco Garda 2003
42687 Arcaio Corvina Cabernet 2002
44401 Cecilia Beretta Picaie 2003
46070 Tedeschi Capitel San Rocco 2003
34687 Zenato Valpolicella Superiore
Ripassa 2003
55064 Palazzo della Torre 2003
46523 Provolo Campotorbian 2000
41766 Tommasi Valpolicella Classico
Superiore Ripasso 2003
44365 Campo Lavei Valpolicella Superiore
2004
33140 Valpolicella Classico Superiore
Acinatico Ripasso 2004
46745 Ca La Bionda Valpolicella Classico
Superiore Casal Vegri 2003
55076 Filippini Valpolicella Classico
Superiore 2003
43058 Monte Garbi Valpolicella Superiore
2001
42375 Vigneto la Cengia Valpolicella
Classico Superiore 2003
33217 Brolo di Campofiorin 2000
46122 Valpantena Amarone della
Valpolicella 2003
55063 La Grola 2003
40913 Campo San Vito Valpolicella 2001
75cl
215,10
161,30 Tommasi, (Gavin AS)
75cl
216,70
162,50 Musella, Valpolicella,
75cl
75cl
217,20
221,90
162,90 Az. Agr. Tommaso Bussola, (Red & White AS)
166,40 Il Sestante, (Gavin AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
150cl
222,70
225,30
225,30
225,30
259,30
167,00
169,00
169,00
169,00
389,00
75cl
75cl
75cl
228,90
233,20
233,30
171,70 Agr. Allegrini, (Red & White AS)
174,90 Az. Agr. Provolo, (Bravino AS)
175,00 Tommasi, (Gavin AS)
75cl
239,90
179,90 Ca’ Rugate, Valpolicella,
75cl
150cl
75cl
239,90
253,30
241,30
179,90 Az. Agr. Stefano Accordini, Valpolicella,
380,00 (Gaia Wine & Spirits AS)
181,00 Az. Agr. Ca la Bionda,
75cl
243,50
182,60 Alessandro di Luigi Filippini,
75cl
248,30
186,20 Ten. Sant’ Antonio, (Strag AS)
75cl
252,00
189,00 Az. Agr. Lorenzo Begali, (Amka Saga AS)
75cl
75cl
253,20
262,70
189,90 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
197,00 Cant. Valpantena, (Vinum AS)
75cl
75cl
264,80
265,30
198,60 Agr. Allegrini, (Red & White AS)
199,00 Villa Monteleone,
75cl
75cl
266,50
266,50
199,90 La Cappuccina, (Red & White AS)
199,90 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
75cl
75cl
75cl
266,50
277,30
293,20
199,90 Pasqua, Valpolicella, (Bibendum AS)
208,00 Tommasi, (Gavin AS)
219,90 Lamberti, (Engelstad Vin og Brennevin)
75cl
293,30
220,00 Brunelli, Valpolicella, (Terroir AS)
75cl
295,30
221,50 Luigi Righetti, (Palmer & Co AS)
75cl
303,90
227,90 Santi, (Haugen-Gruppen AS)
75cl
75cl
318,70
327,30
239,00 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
245,50 Negrar, (Vectura AS)
75cl
331,20
248,40 Cav G.B. Bertani, (Best Cellars AS)
75cl
75cl
75cl
332,00
332,70
333,20
249,00 Tedeschi, Verona, (Vinarius AS)
249,50 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
249,90 Cant. Valpantena, (Vinum AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Provenza, Garda, (Danvik Vin AS)
Giacomo Montresor, (Ekjord AS)
Pasqua, Verona, (Bibendum AS)
Tedeschi, (Vinarius AS)
Zenato, (Wine Tailor AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Höeg & Sørensen AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
43865 Campo Buri 2001
42558 Serègo Alighieri Valpolicella
dell’Anniversario 2000
44399 Villa Borghetti Amarone 2001
34476 Tommasi Crearo 2002
14732 Tenuta Pule Amarone della
Valpolicella 2001/2003
45950 Brunelli Amarone della
Valpolicella 2002
42354 Capitel de Roari Amarone della
Valpolicella Classico 2002
42711 Santi Amarone della Valpolicella
2001
42552 Masi Campofiorin 1995
34998 Domìni Veneti Amarone della
Valpolicella Classico 2000/2003
55058 Villa Novare Ognisanti
Valpolicella Classico Superiore 2001
44550 Tedeschi Rosso la Fabriseria 2003
41363 Masi Grandarella 2001
44655 Amarone Falasco 2000/2001
|
77
RØDVIN
ITALIA VENETO
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 76 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA VENETO
literpris salgspris
34622 Bolla Amarone Valpolicella
Classico 2003
33141 Passo 2003
75cl
333,20
249,90 F.lli Bolla, (Strøm AS)
75cl
333,20
249,90 Az. Agr. Stefano Accordini,
44711 Sagramoso Amarone della
Valpolicella
33760 Villa Borghetti Amarone della
Valpolicella Classico 1999
11968 Villalta Amarone della
Valpolicella Classico 2001
55395 Castelliere delle Guaite
Valpolicella Primo Ripasso 2003
7741 Masi Costasera Amarone Classico
2001
75cl
333,20
249,90 Pasqua, (Bibendum AS)
50cl
339,80
169,90 Pasqua, (Bibendum AS)
75cl
341,30
256,00 Fraspe, (Vinordia AS)
75cl
345,30
259,00 Giacomo Montresor, (Ekjord AS)
75cl
37,5cl
150cl
75cl
346,00
413,10
392,70
346,50
259,50 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
154,90
589,00
259,90 Cant. di Soave, (Amundsen AS)
75cl
348,00
261,00 Monte del Frá, (Robert Prizelius AS)
75cl
75cl
353,30
358,70
265,00 Venegazzu, (Vinhuset NoFra AS)
269,00 Roccolo Grassi, (Wine Tailor AS)
75cl
366,80
275,10 Ten. Sant’ Antonio, (Strag AS)
75cl
373,20
279,90 Viviani, (Best Buys International AS)
75cl
376,80
282,60 Az. Agr. Tommaso Bussola, (Red & White AS)
75cl
384,00
288,00 Ca’ la Bionda, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
386,00
289,50 Villa Erbice, Valpolicella,
75cl
390,70
293,00 Il Sestante, (Gavin AS)
150cl
393,30
590,00 Giacomo Montresor, (Ekjord AS)
75cl
150cl
75cl
393,30
450,90
395,10
295,00 Tommasi, (Gavin AS)
676,40
296,30 Alessandro di Luigi Filippini,
75cl
75cl
398,70
399,20
299,00 Tedeschi, (Vinarius AS)
299,40 Santa Sofia, (Eurowine AS)
75cl
150cl
399,30
399,70
299,50 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
599,50 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
75cl
399,90
299,90 Musella, Valpolicella,
75cl
399,90
299,90 Pasqua, (Bibendum AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
NY
NY
40232 Rocca Sveva Amarone della
Valpolicella 2000/2001
55290 Monte del Frá Amarone della
Valpolicella Classico 2001
43620 Venegazzu Capo di Stato 2002
47685 Roccolo Grassi Valpolicella
Superiore 2002
43059 Capitel del Monte Cabernet
Sauvignon 2000
46802 Viviani Valpolicella Classico
Campo Morar 2000
33604 Bussola Valpolicella Classico
Superiore 2003
47636 La Bionda Amarone della
Valpolicella Classico 2001
45940 Villa Erbice Amarone della
Valpolicella 2000
34672 Sestante Monte Masua Amarone della
Valpolicella Classico 2001
55394 Il Fondatore Amarone della
Valpolicella 2002
6299 Tommasi Amarone della Valpolicella
Classico 2001
55075 Filippini Amarone della
Valpolicella Classico 2001
46071 Tedeschi Amarone Classico 2001
7905 Santa Sofia Amarone della
Valpolicella Classico 2001/2002
42223 Masi Campofiorin 1985
41905 Serègo Alighieri Valpolicella
Classico Superiore 1999
48344 Musella Amarone Riserva 2001
(Bakken Vin & Gourmet AS)
(Höeg & Sørensen AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
7890 Terre di Cariano Amarone della
Valpolicella 2001
43721 Santa Sofia Amarone della
Valpolicella Classico 1997
33471 Capo di Stato 1998
42376 Begali Amarone della Valpolicella
Classico 2000
40505 Di Marchetto Amarone della
Valpolicella 1998
78
|
300cl
400,00 1 200,00 Santa Sofia, (Eurowine AS)
75cl
75cl
404,10
408,10
303,10 Az. Agr. Conte Loredan Gasparini, (Gavin AS)
306,10 Az. Agr. Lorenzo Begali, (Amka Saga AS)
75cl
425,30
319,00 Az. Agr. Trabucchi,
(Bakken Vin & Gourmet AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 77 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
NY
55393 Capitel della Crosera Amarone
della Valpolicella Classico 2003
45143 Masi Osar 1999
43660 Santa Sofia Amarone della
Valpolicella Classico 2000
13953 Serègo Alighieri Vaio Armaron
Amarone della Valpolicella 1999
34686 Zenato Amarone Classico 2001
43060 Selezione Armando Castagnedi
Amarone della Valpolicella 1999
47442 Di Carlo Amarone 1999
55438 Chiccheri Amarone della
Valpolicella 2001
45310 Il Bosco Amarone Valpolicella
Classico Riserva 1998
40912 Villa Monteleone Amarone 1999
75cl
452,00
339,00 Giacomo Montresor, (Ekjord AS)
75cl
150cl
452,00
461,30
339,00 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
692,00 Santa Sofia, (Eurowine AS)
75cl
465,30
349,00 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
75cl
75cl
465,30
469,90
349,00 Zenato, (Wine Tailor AS)
352,40 Ten. Sant’ Antonio, (Strag AS)
75cl
75cl
478,70
490,90
359,00 Cant. Lenotti, (Bibendum AS)
368,20 Ten. Chiccheri, (MediWine AS)
75cl
492,00
369,00 Gerardo Cesari, (Brand Partners AS)
75cl
500,00
375,00 Villa Monteleone,
75cl
505,30
379,00 Roberto Mazzi et Figli,
75cl
75cl
75cl
508,40
514,10
516,90
381,30 Tommasi, (Gavin AS)
385,60 Az. Agr. Provolo, (Bravino AS)
387,70 Az. Agr. Stefano Accordini,
37,5cl
150cl
75cl
75cl
532,80
532,00
529,10
533,20
199,80
798,00
396,80 Az. Agr. Tommaso Bussola, (Red & White AS)
399,90 Viviani, (Best Buys International AS)
75cl
75cl
545,30
578,30
409,00 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
433,70 Agr. Allegrini, (Red & White AS)
50cl
589,40
294,70 Agr. Allegrini, (Red & White AS)
75cl
75cl
75cl
621,90
625,30
638,70
466,40 Agr. Allegrini, (Red & White AS)
469,00 Agr. Allegrini, (Robert Prizelius AS)
479,00 Tedeschi, (Vinarius AS)
75cl
652,00
489,00 Quintarelli, (Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
47892 Punta di Villa Amarone della
Valpolicella Classico 2001
30952 Tommasi Amarone Ca’Florian 2000
46525 Provolo Amarone 1998
41412 Accordini Amarone della
Valpolicella Classico Acinatico 2003
33331 BG Amarone Classico 2002
31490 Viviani Amarone della Valpolicella
2001
42555 Masi Amarone Classico 1995
55068 Allegrini Amarone della
Valpolicella Classico 2001
55065 Giovanni Allegrini Recioto della
Valpolicella Classico 2001
55067 La Poja 2001
7775 La Poja 2000
46248 Tedeschi Capitel Monte Olmi
Amarone 2000
43929 Quintarelli Valpolicella Classico
Superiore 1997
31874 Quintarelli Valpolicella Classico
Superiore 1998
42554 Masi Amarone Classico 1990
45758 Mazzano Amarone della Valpolicella
Classico 1997
46803 Viviani Amarone Casa dei Bepi 1999
43061 Campo dei Gigli Amarone della
Valpolicella 1999
45907 Campolongo di Torbe Amarone
Classico 1998
42145 Masi Amarone Classico Superiore
1988
47686 Roccole Grassi Amarone della
Valpolicella 2000
43729 Mazzano Amarone della Valpolicella
Classico 1999
55192 Bertani Amarone della Valpolicella
Classico 1999
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
150cl
75cl
75cl
652,00 489,00 Quintarelli, (Engelstad Vin og Brennevin)
836,70 1 255,00
665,30 499,00 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
665,30 499,00 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
75cl
75cl
666,50
705,10
499,90 Viviani, (Best Buys International AS)
528,80 Ten. Sant’ Antonio, (Strag AS)
75cl
705,30
529,00 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
75cl
718,70
539,00 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
75cl
722,70
542,00 Roccolo Grassi, (Wine Tailor AS)
75cl
732,00
549,00 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
75cl
793,30
595,00 Cav G.B. Bertani, (Best Cellars AS)
|
79
RØDVIN
ITALIA VENETO
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 78 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA VENETO
literpris salgspris
43166 Bussola Amarone della Valpolicella
75cl
Classico 2000
42544 Dal Forno Valpolicella Superiore
75cl
2000
42213 Dal Forno Valpolicella Superiore
75cl
2001
44867 Il Fornetto Amarone della
75cl
Valpolicella Classico 2000
43165 Bussola Amarone della Valpolicella
75cl
Classico Vigneto Alto 1999/2000
150cl
42551 Campolongo di Torbe Amarone
75cl
Classico 1988
42553 Mazzano Amarone della Valpolicella
75cl
Classico 1988
34330 Dal Forno Amarone della
75cl
Valpolicella Vigneto di Monte Lodoletta 1997
42215 Dal Forno Amarone della
75cl
Valpolicella Vigneto di Monte Lodoletta 2000
42821 Dal Forno Amarone della
75cl
Valpolicella 1999
42543 Dal Forno Amarone della
75cl
Valpollicella 1998
41065 Quintarelli Amarone Valpolicella
75cl
Classico 1997
ØVRIG ITALIENSK RØDVIN
55147 Pegasus
300cl
55137 Tavernello
100cl
43161 Rupestro Cardeto 2004
75cl
46010 Robin Woodhouse Crown Cap Red Mark 75cl
ll
12046 Rosso Sangiovese
75cl
14577 Casa Rosso
300cl
31532 Antico Rosso
75cl
47384 Primaverina
300cl
NY 15385 Il Contado
75cl
55219 Piazza del Popolo
200cl
43970 Canti Rosso
300cl
NY 55419 Pisa
200cl
41543 Farnese Farneto Rosso
300cl
20954 Helios Aglianico 2004
75cl
41836 Angelo Barbera
300cl
43663 Poetica di Notte
75cl
55239 San Paolo Aglianico 2005
300cl
15324 Mediterranean 2005
75cl
33343 Di Majo Norante Terra Degli Osci
75cl
Sangiovese 2004
44270 Zì Raffaele Aglianico 2005
75cl
34372 BuonaSera
75cl
15246 Mezzacorona Merlot 2004
75cl
37612 Pasqua Cabernet Merlot delle
Venezie 2003
37520 Pasqua Merlot 2002
48266 Tiaso Sangiovese 2004
47487 Trionfo 2005
46589 Beneventano Rosso Vigna Ottieri
2005
80
|
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
75cl
856,40
642,30 Az. Agr. Tommaso Bussola, (Red & White AS)
920,00
690,00 Az. Agr. Romano Dal Forno, (Evento AS)
986,70
740,00 Az. Agr. Romano Dal Forno, (Evento AS)
1 065,20
798,90 Accordini, Valpolicella,
(Gaia Wine & Spirits AS)
1 131,70 848,80 Az. Agr. Tommaso Bussola, (Red & White AS)
1 048,60 1 572,90
1 238,70 929,00 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
1 265,30
949,00 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
2 653,30 1 990,00 Az. Agr. Romano Dal Forno, (Evento AS)
2 653,30 1 990,00 Az. Agr. Romano Dal Forno, (Evento AS)
2 653,30 1 990,00 Az. Agr. Romano Dal Forno, (Evento AS)
2 653,30 1 990,00 Az. Agr. Romano Dal Forno, (Evento AS)
2 665,30 1 999,00 Quintarelli, (Engelstad Vin og Brennevin)
92,40
93,20
219,90
89,90
69,30
69,90
Arcus, (Arcus)
Caviro, (Ekjord AS)
Co.Vi.O, Umbria, (Red & White AS)
Cant. di Venosa, Basilicata, (Vinarius AS)
93,20
95,00
102,00
103,70
104,00
105,00
106,30
110,00
110,00
112,70
113,00
113,20
113,70
116,00
117,20
69,90
285,00
76,50
311,20
78,00
209,90
319,00
219,90
329,90
84,50
339,00
84,90
341,10
87,00
87,90
Arcus, (Arcus)
Domherrenberg Kellerei, (Strag AS)
Cant. Castelvecchio, (Bibendum AS)
Mondo del Vino, (Red & White AS)
Cant. Antonio Caggiano, (Servco AS)
Arcus, (Arcus)
F.lli Luigi Martini Secondo, (Strag AS)
Arcus, (Arcus)
Farnese, (Stenberg & Blom AS)
CVBC, Campania, (Strøm AS)
G.C., Lombardia, (Engelstad Vin og Brennevin)
Arcus, (Arcus)
Vinosia, Campania, (Vectura AS)
Cant. Soc. Coop. Locorotondo, (Eurowine AS)
Di Majo Norante, Molise, (Vectura AS)
73,30
118,90
119,90
119,90
119,90
103,30
119,90
119,90
131,60
133,20
89,20 La Guardiense, Campagna, (Grapewine Group)
89,90 Argiolas, Sardinia, (Gaia Wine & Spirits AS)
89,90 Cant. Mezzacorona, Trentino-Alto Adige,
89,90
309,90
89,90
89,90
98,70
99,90
(Stenberg & Blom AS)
Pasqua, Venezie, (Bibendum AS)
Riva, Venezie, (Bibendum AS)
Pallavicini, Lazio, (Vinum AS)
Lombardi, Lazio, (Gaia Wine & Spirits AS)
Feudi di San Gregorio, Campania,
(Gaia Wine & Spirits AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 79 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
44274 Guardiolo Rosso Riserva 2000
41419 Villa Chiòpris Cabernet Sauvignon
2005
42946 Vitis Aurea Aglianico 2001
15315 Maestro Italiano Merlot Cabernet
2005
48431 Peer Gynt Cesanese 2004
75cl
75cl
133,20
133,20
75cl
75cl
133,20
134,80
99,90 Solania, Campania, (Robert Prizelius AS)
101,10 Maestro Italiano, Venezie, (Eurowine AS)
75cl
141,20
105,90 Az. Agr. Proietti, Lazio,
43313
13715
43689
45166
75cl
75cl
75cl
75cl
145,30
146,30
147,90
148,00
109,00
109,70
110,90
111,00
44272 Lùcchero Aglianico Guardiolo 2002
42192 Piedirosso dei Campi Flegrei 2005
44898 Vulcano Aglianico 2004
75cl
75cl
75cl
157,10
159,90
164,70
117,80
119,90
123,50
31379 Vitiano 2004
44192 Lageder Riff Rosso 2004
75cl
75cl
165,30
172,00
124,00
129,00
33340 Ramitello Rosso 2003
41668 Campostarne 2004
75cl
75cl
173,10
173,20
129,80
129,90
44897
47207
33341
46547
75cl
75cl
75cl
75cl
173,20
173,20
178,10
179,50
129,90
129,90
133,60
134,60
43493 Cannonau Riserva 2002
20875 Mottura Civitella 2004
55086 St. Maddalena Gries Lagrein 2004
75cl
75cl
75cl
179,90
181,20
185,20
134,90
135,90
138,90
15322 Rocca Bernarda Refosco dal
Peduncolo Rosso 2004
46917 Rubino Pollino 2003
44358 Costera 2005
44275 Cantari Aglianico Riserva 2001
14810 Bricco Magno 2001
48620 Rosso de Valtellina 2003
32318 d’Angelo Aglianico del Vulture 2001
75cl
185,90
139,40
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
186,50
190,50
190,90
192,70
193,30
194,70
139,90
142,90
143,20
144,50
145,00
146,00
14527 Zemmer Lagrein 2000
44947 Bonomi Curtefranca Rosso 2003
75cl
75cl
195,10
198,70
146,30
149,00
44697 Assisi Rosso 2004
47220 Lillovè Cannonau di Sardegna 2003
75cl
75cl
198,80
199,90
149,10
149,90
34371 Portale Aglianico del Vulture 2000
33113 Rubrato 2004
75cl
75cl
199,90
199,90
149,90
149,90
41671 San Michele Appiano Lagrein 2004
75cl
199,90
149,90
47461 Terlano Lagrein 2002
44760 Vigne di Mezzo Aglianico del
Vulture 2004
32111 Villa Matilde Falerno del Massico
2001
75cl
75cl
199,90
199,90
149,90
149,90
75cl
199,90
149,90
Grotta del Sole Aglianico 2004
Santa Maddalena 1999
Bigi Vipra 2004
Librandi Cirò Rosso 2003/2004
Castelline 2005
Clanius Aglianico 2002
Contado Aglianico 2003
Velletri Riserva 2000
99,90 La Guardiense, Campania, (Grapewine Group)
99,90 Villa Chiòpris, Friuli-Venezia Giulia,
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Best Buys International AS)
Grotta del Sole, Campania, (Evento AS)
Peter Zemmer, Trentino-Alto Adige, (Strag AS)
Bigi, Umbria, (Haugen-Gruppen AS)
Casa Vin. Librandi, Calabria,
(Moestue Grape Selections AS)
Az. Agr. Janare, Campagna, (Grapewine Group)
Grotta del Sole, (Evento AS)
Bisceglia, Basilicata,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Az. Falesco, Umbria, (World Wines AS)
Alois Lageder, Trentino-Alto Adige,
(Wine Tailor AS)
Di Majo Norante, Molise, (Vectura AS)
Az. Agr. Costaripa, Lombardia,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Costaripa, Lombardia, (Gaia Wine & Spirits AS)
Cant. Caputo, Campania, (Ca de Vin AS)
Di Majo Norante, (Vectura AS)
Cant. Coop. Provi, Umbria,
(Lassaga Trading International AS)
Sella & Mosca, Sardinia, (Stenberg & Blom AS)
Sergio Mottura, Lazio, (Vectura AS)
Kellerei Bozen, Trentino-Alto Adige,
(Höeg & Sørensen AS)
Rocca Bernarda, Friuli-Venezia Giulia,
(Robert Prizelius AS)
Vignaioli del Pollino, Calabria, (Vinum AS)
Argiolas, Sardinia, (Gaia Wine & Spirits AS)
Az. Agr. Janare, Campania, (Grapewine Group)
Villadoria, (Gavin AS)
Cant. AR.PE.PE, Lombardia, (NON DOS AS)
Casa Vin. d’Angelo, Basilicata,
(Moestue Grape Selections AS)
Peter Zemmer, Trentino-Alto Adige, (Strag AS)
Bonomi Tenuta Castellino, Lombardia,
(Wine Tailor AS)
Sportoletti, Umbria, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Giuseppe Gabbas, Sardinia,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Ten. del Portale, Basilicata, (Ca de Vin AS)
Feudi di San Gregorio, Campania,
(Gaia Wine & Spirits AS)
San Michele Appiano, Trentino-Alto Adige,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Cant. Terlano, Trentino-Alto Adige, (Vinum AS)
Feudi di San Gregorio, Basilicata,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Villa Matilde, Campania, (Vinarius AS)
|
81
RØDVIN
ITALIA ØVRIG RØDVIN
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 80 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA ØVRIG RØDVIN
literpris salgspris
32386 Jegervin
55081 Santa Maddalena Classico Huck am
Bach 2005
37555 Negri Valtellina Superiore Riserva
1995
20696 Riul Refosco dal Peduncolo Rosso
2002
43492 Tanca Farrà 2001
44629 Zenato Merlot 2003
300cl
75cl
200,10
205,60
600,30 Cant. F.lli Bellini, (Gavin AS)
154,20 Kellerei Bozen, Trentino-Alto Adige,
75cl
213,20
159,90 Negri, Lombardia, (Haugen-Gruppen AS)
75cl
213,20
159,90 Livon, Friuli-Venezia Giulia,
75cl
75cl
213,20
213,20
159,90 Sella & Mosca, Sardinia, (Stenberg & Blom AS)
159,90 Zenato, Friuli-Venezia Giulia,
32570 Librandi Cirò Riserva Duca
Sanfelice 2001
48581 Di Prisco Aglianico 2003
15023 Mastroberardino Aglianico 2003
43931 Trescone 2003
13961 Valchiarò Merlot 1999
75cl
214,70
161,00 Casa Vin. Librandi, Calabria,
75cl
75cl
75cl
75cl
216,00
218,70
224,90
233,20
162,00
164,00
168,70
174,90
15386 Fantin Nodãr Merlot 2004/2005
75cl
234,30
175,70
55080 Bozen Lagrein Perl 2003
75cl
237,50
178,10
42579 Caggiano Tauri Aglianico dell
’Irpinia 2004
44755 Antonelli Montefalco Rosso 2003
15126 Quattro Vicariati 2000
42068 Ruris 2003
75cl
238,70
179,00
75cl
75cl
75cl
239,60
239,90
239,90
179,70
179,90
179,90
46721 Côl Santo Montefalco Rosso 2002
75cl
246,50
184,90
14823 Re Noir 1999
55291 Bozen Pinot Nero Riserva 2004
75cl
75cl
250,80
252,00
188,10
189,00
15326 Foja Tonda 2003
75cl
253,30
190,00
11971 Lacryma Christi del Vesuvio 1999
46645 Moratèl 2004
47630 d’Angelo Vigna Caselle Aglianico
del Vulture Riserva 2000
47995 Livio Felluga Vertigo 2002
75cl
75cl
75cl
256,90
258,00
260,00
192,70
193,50
195,00
75cl
265,30
199,00
45255 Molettieri Irpinia Aglianico
Cinque Querce 2004
40692 Rubrato 2004
75cl
265,30
199,00
150cl
266,00
399,00 Feudi di San Gregorio, Campania,
33104 Curtefranca Rosso 2001
75cl
266,50
199,90 Ca’ del Bosco, Lombardia,
44868 Eldoro 2003
75cl
266,50
199,90 Livon, Friuli-Venezia Giulia,
41425 Red Angel on the Moonlight 2004
75cl
266,50
199,90 Vinnaioli Jermann, Friuli-Venezia Giulia,
47072 San Michele Appiano Südtiroler
Pinot Nero Riserva 2001
46723 Vigne di Ianno Piro Ischia Rosso
2003
42472 Avalon Pompeiano 2001
32573 d’Angelo Canneto 2000
75cl
266,50
199,90 San Michele Appiano, Trentino-Alto Adige,
75cl
266,50
199,90 Pietratorcia, Campania,
75cl
75cl
273,10
282,70
204,80 Mastroberardino, Campania, (Palmer & Co AS)
212,00 Casa Vin. d’Angelo, Basilicata,
(Höeg & Sørensen AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Wine Tailor AS)
NY
NY
NY
(Moestue Grape Selections AS)
Parqualino di Prisco, Campagna, (Vinum AS)
Mastroberardino, Campania, (Palmer & Co AS)
Lamborghini, Umbria, (Palmer & Co AS)
Az. Valchiarò, Friuli-Venezia Giulia,
(Vectura AS)
Fantin Nodar, Friuli-Venezia Giulia/Colli Orientali,
(Condor Vinum)
Kellerei Bozen, Trentino-Alto Adige,
(Höeg & Sørensen AS)
Cant. Antonio Caggiano, Campania,
(Wine Tailor AS)
Antonelli, Umbria, (Gaia Wine & Spirits AS)
Càvit, Trentino-Alto Adige, (Best Cellars AS)
Fatt. Col Santo, Umbria,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Fatt. Col Santo, Umbria,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Domìni Villa Lanata, (Strag AS)
Kellerei Bozen, Trentino-Alto Adige,
(Höeg & Sørensen AS)
Albino Armani, Trentino-Alto Adige,
(Eurowine AS)
Mastroberardino, Campania, (Palmer & Co AS)
Cesconi, Trentino-Alto Adige, (Mondovino As)
Casa Vin. d’Angelo, Basilicata,
(Moestue Grape Selections AS)
Livio Felluga, Friuli-Venezia Giulia,
(Vinarius AS)
Salvatore Molettieri, Campagna, (Vinarius AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Moestue Grape Selections AS)
82
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 81 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
NY
46647 Cesconi Vigneti delle Dolomiti 2004
43932 Torami 2003
55411 Struzziero Taurasi Riserva 1999
75cl
75cl
75cl
284,70
285,10
300,00
213,50 Cesconi, Trentino-Alto Adige, (Mondovino As)
213,80 Lamborghini, Umbria, (Palmer & Co AS)
225,00 Az. Vin. Struzziero, Campania,
42559 Edizione 6 2004
41579 Re Manfredi 2001
75cl
75cl
305,30
305,30
229,00 Farnese, (Stenberg & Blom AS)
229,00 Terre Degli Svevi, Basilicata,
48619 Il Pettirosso 1997
55289 Mumelter Cabernet Riserva 2003
75cl
75cl
316,50
330,70
237,40 Cant. AR.PE.PE, Lombardia, (NON DOS AS)
248,00 Kellerei Bozen, Trentino-Alto Adige,
48163 Sct. Valentin Lagrein 2001
75cl
331,50
248,60 San Michele Appiano, Trentino-Alto Adige,
43446 Di Meo Taurasi Riserva 1999
50140 Picotis Schioppetino 2001
75cl
75cl
332,00
333,20
249,00 Di Meo, Campania, (Evento AS)
249,90 Livon, Friuli-Venezia Giulia,
75cl
75cl
75cl
75cl
342,80
343,70
345,10
346,10
257,10
257,80
258,80
259,60
45272 Caggiano Salae Domini 2004
75cl
366,70
275,00
13880 Vigna Vittori Taurasi Riserva 2000
75cl
366,70
275,00
13879 Vigna Vittori Taurasi 2001
75cl
366,70
275,00
44772 Col Santo Sagrantino di Montefalco
2002
11306 Radici Taurasi Riserva 1997
20071 Fatica Contadina Taurasi 2000
75cl
370,00
277,50
75cl
75cl
373,20
374,70
279,90
281,00
41444 Monte Vibiano Sagrantino di
Montefalco 1997
33112 Feudi di San Gregorio Taurasi 2002
75cl
378,10
283,60
75cl
378,70
284,00
75cl
150cl
75cl
150cl
394,40
457,00
398,70
399,30
295,80
685,50
299,00
599,00
75cl
399,50
299,60
75cl
416,70
312,50 Kellerei Bozen, Trentino-Alto Adige,
75cl
75cl
75cl
426,30
426,50
452,00
319,70 Lamborghini, Umbria, (Palmer & Co AS)
319,90 Salvatore Molettieri, Campania, (Vinarius AS)
339,00 Cant. Antonio Caggiano, Campania,
75cl
518,70
389,00 Salvatore Molettieri, Campania, (Vinarius AS)
75cl
531,20
398,40 Feudi di San Gregorio, Campania,
75cl
150cl
75cl
598,70
598,70
665,30
449,00 Feudi di San Gregorio, Campania,
898,00 (Gaia Wine & Spirits AS)
499,00 Ca’del Bosco, Lombardia,
(Palmer & Co AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
NY
(Höeg & Sørensen AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
15162
44878
55214
20849
″Il″ Decugnano dei Barbi 1999
Cesconi Pivier 2003
Nino Negri Sfursat Valtellina 2002
Lonardo Taurasi 2000
40141 Villa Fidelia 2001
42206 Montiano 2001
41410 Feudi di San Gregorio Taurasi 2000
44754 Antonelli Sagrantino di Montefalco
2001
55090 Taber Lagrein Riserva 2003
(Gaia Wine & Spirits AS)
Decugnano dei Barbi, Umbria, (Strag AS)
Cesconi, Trentino-Alto Adige, (Mondovino As)
Nino Negri, Lombardia, (Haugen-Gruppen AS)
Enza Lonardo, Campania,
(The Scandinavian Negotiators AS)
Cant. Antonio Caggiano, Campagna,
(Wine Tailor AS)
Di Meo, Campania,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Di Meo, Campania,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Fatt. Col Santo, Umbria,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Mastroberardino, Campania, (Palmer & Co AS)
Terredora di Paolo, Campania,
(Moestue Grape Selections AS)
Cast. Monte Vibiano Vecchio, Umbria,
(Lassaga Trading International AS)
Feudi di San Gregorio, Campania,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Az. Agr. F.lli Sportoletti, Umbria,
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Az. Falesco, Lazio, (World Wines AS)
Feudi di San Gregorio, Campania,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Antonelli, Umbria, (Gaia Wine & Spirits AS)
(Höeg & Sørensen AS)
43933 Campoleone 2001
13926 Vigna Cinque Querce Taurasi 2001
42578 Caggiano Taurasi Vigna Macchia de
Goti 2001
44732 Molettieri Taurasi Riserva Vigna
Cinque Querce 2000
33111 Piano di Montevergine Taurasi
Riserva 1999
41487 Serpico 2000
42096 Maurizio Zanella 1999
(Wine Tailor AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
|
83
RØDVIN
ITALIA ØVRIG RØDVIN
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 82 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
ITALIA ØVRIG RØDVIN
literpris salgspris
47903 Serpico 2003
75cl
665,30
499,00 Feudi di San Gregorio, Campania,
75cl
860,00
645,00 Montevetrano, Campania, (Mondovino As)
75cl
172,00
129,00 Ch. Ksara, Bekaa Valley, (Brand Partners AS)
75cl
75cl
75cl
150cl
75cl
199,90
226,50
345,30
333,30
460,00
149,90
169,90
259,00
499,90
345,00
Gaston Hochar, Bekaa Valley, (Bibendum AS)
Ch. Musar, Bekaa Valley, (Bibendum AS)
Gaston Hochar, Bekaa Valley, (Bibendum AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
106,50
111,10
133,20
146,50
79,90
83,30
99,90
109,90
Cepages de Meknes, (Vinarius AS)
Dom. de Sahari, (Vinhuset NoFra AS)
Cepages de Meknes, (Vinarius AS)
William Pitters, (Vinhuset NoFra AS)
75cl
151,30
113,50 L.A. Cetto, Valle de Guadalupe,
40026 Casa Madero Cabernet Sauvignon 1998 75cl
43690 Cetto Nebbiolo Reserva 2000
75cl
NEW ZEALAND
11392 Montana Cabernet Sauvignon Merlot
75cl
2003
NY 46648 Villa Maria Privat Bin Merlot
75cl
Cabernet Sauvignon 2004
20914 Matua Valley Estate Series Pinot
75cl
Noir 2004
NY 46652 Villa Maria Cellar Selection
75cl
Merlot Cabernet Sauvignon 2004
42531 Crawford Pinot Noir 2004
75cl
33287 Waipara West Ram Paddock Red 1998 75cl
43697 Crawford Merlot 2004
75cl
47001 Villa Maria Cellar Selection Pinot
75cl
Noir 2004
32422 Waipara West Pinot Noir 2002
75cl
PORTUGAL
ALENTEJO
44856 Esporão Alandra 2004
300cl
44850 Esporão Alandra 2004
75cl
43359 Santa Fé de Arraiolos 2004
75cl
217,10
234,50
162,80 Casa Madero, (Amka Saga AS)
175,90 L.A. Cetto, (Haugen-Gruppen AS)
173,30
130,00 Montana Wines, Marlborough,
213,20
159,90 Villa Maria Est., Hawke’s Bay, (Strøm AS)
226,50
169,90 Matua Valley Wines, Marlborough, (Bibendum AS)
226,50
169,90 Villa Maria Est., Hawke’s Bay, (Strøm AS)
228,70
230,50
231,30
233,20
171,50
172,90
173,50
174,90
305,20
228,90 Waipara West, Canterbury, (Maxxium Norge AS)
100,00
106,50
106,50
299,90 Herdade do Esporão, (Wine Tailor AS)
79,90 Herdade do Esporão, (Wine Tailor AS)
79,90 Bacalhôa Vinhos de Portugal,
75cl
75cl
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
106,50
112,00
113,90
124,00
129,10
133,20
133,20
139,90
144,30
79,90
84,00
85,40
372,00
96,80
99,90
99,90
104,90
108,20
31456 Monte Velho 2004
31449 Monsaraz 2004
75cl
75cl
146,50
161,70
109,90
121,30
33260 Dom Martinho 2002
33783 Cortes de Cima Chaminé 2001
75cl
75cl
168,80
172,00
126,60
129,00
(Gaia Wine & Spirits AS)
44117 Montevetrano 2003
LIBANON
40137 Ch. Ksara Réserve du Couvent
2000/2001
47588 Musar Cuvée Rouge 2003
31868 Hochar Père et Fils 2001
10053 Ch. Musar 1998
44398 Ch. Musar 1995
MAROKKO
46069 Atlas Vineyards Syrah 2001
40038 Domaine de Sahari 2005
46068 Domaine Larroque Merlot Syrah 2001
33674 Sidi Brahim 2002
MEXICO
30307 Cetto Cabernet Sauvignon 2000
Gaston Hochar, Bekaa Valley, (Bibendum AS)
(Haugen-Gruppen AS)
NY
84
42349
15370
20474
42861
2850
13108
41211
14899
7214
|
Singularis
Visconde de Borba 2005
Calhandriz 2003
Calhandriz 2003
Convento da Vila 1999
DFJ Monte Alentejano 2004
Redondo 2003
Vinha do Monte 2001
Reguengos 2004
(Brand Partners AS)
Kim Crawford, Marlborough, (Haugen-Gruppen AS)
Waipara West, (Maxxium Norge AS)
Kim Crawford, Hawke’s Bay, (Haugen-Gruppen AS)
Villa Maria Est., Marlborough, (Strøm AS)
(Modern Wines AS)
Eborae Vitis e Vinus, (Modern Wines AS)
Macolini Sebo, (Robert Prizelius AS)
Quinta da Romeira de Cima, (Vectura AS)
Quinta da Romeira de Cima, (Vectura AS)
Ad. Coop. de Borba, (Haugen-Gruppen AS)
DFJ Vinhos, (Wine Tailor AS)
Roquevale, (Procura)
Sogrape, (Strøm AS)
Coop. Agr. de Reguengos de Monsaraz,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Heredade do Esporão, (Wine Tailor AS)
Coop. Agr. de Reguengos de Monsaraz,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Quinta do Carmo, (Vinordia AS)
Casa Agr. Cortes de Cima, (Ekjord AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 83 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
20010 Marqués de Borba 2005
48589 Vinha da Tapada 2004
75cl
75cl
172,30
173,30
129,20 João Portugal Ramos, (Vinordia AS)
130,00 Herdade de Coelheiros,
47037 Farizoa Alentejo 2001
75cl
176,10
132,10 Comp. das Quintas,
47035 Gaião Reserva 2001
75cl
198,40
148,80 Comp. das Quintas,
33208 Carm Trincadeira 2004
75cl
202,70
152,00 Coop. Agr. de Reguengos de Monsaraz,
33209 Carm Aragones
75cl
203,30
152,50 Coop. Agr. de Reguengos de Monsaraz,
7215 Reguengos Reserva 2002
75cl
208,70
156,50 Coop. Agr. de Reguengos de Monsaraz,
20059
44017
42212
31670
75cl
75cl
75cl
75cl
212,00
213,20
213,30
226,40
159,00
159,90
160,00
169,80
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Finagra, (Wine Tailor AS)
Sogrape, (Strøm AS)
Herdade da Pestana, (Vectura AS)
João Portugal Ramos, (Vinordia AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
226,50
226,50
226,50
239,70
252,70
263,70
425,30
425,50
466,80
169,90
169,90
169,90
179,80
189,50
197,80
319,00
319,10
350,10
Herdade do Esporão, (Wine Tailor AS)
Herdade do Esporão, (Wine Tailor AS)
Herdade do Esporão, (Wine Tailor AS)
Herdade do Mouchao, (Bravino AS)
João Portugal Ramos, (Vinordia AS)
Quinta do Carmo, (Vinordia AS)
Casa Agr. Cortes de Cima, (Ekjord AS)
Herdade do Esporão, (Wine Tailor AS)
Herdade do Mouchao, (Bravino AS)
75cl
500cl
75cl
78,10
84,00
93,20
46902 Vinho Regional Beiras
48588 Campos do Interior
75cl
75cl
98,40
110,70
73,80 Silgueiros, (Servco AS)
83,00 Adega Coop. de Nelas, Dão,
15120
44577
20479
6758
20480
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
116,70
119,60
119,90
119,90
119,90
87,50
89,70
89,90
89,90
89,90
75cl
300cl
75cl
119,90
103,30
126,90
89,90 Soc. Vitivin. Dão Sul, Dão,
309,90 (Stenberg & Blom AS)
95,20 Ad. Coop. de Cantanhede, Bairrada,
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
130,30
131,90
132,40
133,20
133,20
147,60
149,30
97,70
98,90
99,30
99,90
99,90
110,70
112,00
40001 São Domingos Bairrada 2000
75cl
150,90
6878 Dão Garrafeira 1997
75cl
152,00
(J.A. Wine and Dine AS)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Esporão Reserva 2003
Callabriga Alentejo 2003
Tapada Grande 2001
João Portugal Ramos Trincadeira
2005
Esporão Alicante Bouschet 2003
Esporão Aragonês 2003
Esporão Touriga Nacional 2003
Dom Rafael Mouchão Tinto 2002
Vila Santa 1997
Quinta do Carmo 2000
Incognito 2002
Esporão Private Selection 2001
Mouchão 2000
44852
44854
44853
47836
31672
11010
33782
47068
20613
BEIRAS
43158 Dona Belmira Reserva 1999
NY 45474 União - Udaca Tinto
15112 Terras Altas 2000
58,60 Caves Vidigal, (Red & White AS)
419,90 UDACA, Dão, (J.A. Wine and Dine AS)
69,90 J.M. da Fonseca,
(Engelstad Vin og Brennevin)
NY
Caves Velhas Dão 1999
Tinta Maria 2003
Casa De Sarmento 2002
Grão Vasco 2002/2003
Quinta De Luiziannes Touriga
Nacional 2001
20476 Sul Trincadeira 2003
42592 Frei Jacinto 2002
15123
1388
3524
11926
32770
14228
40676
Marquês de Marialva Reserva 2001
Messias Bairrada 2000
Dão Garrafeira 2000
Duque de Viseu 2001/2002
Jaen 2003
Primavera Beira Litoral 1999
São Domingos Dão 2000
(J.A. Wine and Dine AS)
Caves Velhas, Dão, (Gavin AS)
Quinta do Encontro, (Concept Wine AS)
Casa de Sarmento, (Vinarius AS)
Sogrape, Dão, (Strøm AS)
Casa do. Agr. das Beiras, Dão, (Vinarius AS)
(Palmer & Co AS)
Ad. Coop. de Cantanhede, Bairrada, (Strag AS)
Messias, Bairrada, (Haugen-Gruppen AS)
Caves Aliança, Dão, (Amundsen AS)
Sogrape, Dão, (Strøm AS)
DFJ Vinhos, (Wine Tailor AS)
Caves Primavera, (Amka Saga AS)
Caves do Solar de São Domingos, Dão,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
113,20 Caves do Solar de São Domingos, Bairrada,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
114,00 Messias, Dão, (Haugen-Gruppen AS)
|
85
RØDVIN
PORTUGAL BEIRAS
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 84 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
PORTUGAL BEIRAS
literpris salgspris
20110 Marquês de Marialva Baga Reserva
2001
44520 São Domingos Reserva 2002
75cl
163,20
122,40 Ad. Coop. de Cantanhede, Bairrada, (Strag AS)
75cl
164,50
123,40 Caves do Solar de São Domingos,
40594 Quinta do Cardo 2003
75cl
168,00
126,00 Comp. das Quintas,
47032 Quinta de Saes 2001
75cl
170,40
127,80 Quinta de Saes, Dão,
45253 João Pato 2005
75cl
171,10
128,30 Luís Pato,
42272 Frei João 2003
30451 Casa de Saima Bairrada 2000/2001
75cl
75cl
171,70
176,40
128,80 Caves São João, Bairrada, (Red & White AS)
132,30 Casa Agr. de Saima, Bairrada,
14089 Velhas Dão Reserva 1998
43671 Ensaios FP 2004
40002 Quinta da Fonte do Ouro 2000
75cl
75cl
75cl
179,10
180,00
182,80
134,30 Caves Velhas, Dão, (Gavin AS)
135,00 Filipa Pato, (Modern Wines AS)
137,10 Boas Quintas, Dão,
42832 Quinta de Cabriz Reserva 2003
40593 Quinta do Cardo Touriga Francesa
2000
47034 Sidónio de Sousa Bairrada Reserva
2000
41129 Quinta de Saes Dão Reserva PSL
2000
41527 São Domingos Prestígio Tinta Roriz
2000
48359 Quinta dos Cozinheiros Lagar 2001
75cl
75cl
186,50
192,80
139,90 Dão Sul, Dão, (Stenberg & Blom AS)
144,60 Comp. das Quintas,
75cl
195,10
146,30 Dulcinea dos Santos, Bairrada,
75cl
196,50
147,40 Quinta de Saes, Dão,
75cl
196,80
147,60 Caves do Solar de São Domingos,
75cl
199,30
149,50 Quinta dos Cozinheiros,
13912 Quinta de Saes Reserva 2001/2004
75cl
203,20
152,40 Alvaro Castro, Dão/Seia,
48064 Alvaro de Castro Dão 2004
44108 Quinta de S. Lourenço 2003
75cl
75cl
212,00
215,20
159,00 Alvaro Castro, Dão, (Wine Tailor AS)
161,40 São Domingos, Bairrada,
20819 Quinta do Corujão Reserva 2003
41524 Casa de Saima Bairrada Reserva
1999/2001
42271 Caves São João Reserva 2000
47869 Luis Pato Quinta do Ribeirinho
Primeira Escolha 2003
44109 Lopo de Freitas 2003
75cl
75cl
220,00
234,70
165,00 António Batista, Dão/Gouveia, (Vectura AS)
176,00 Casa Agr. de Saima, Bairrada,
75cl
75cl
254,80
265,10
191,10 Caves São João, Bairrada, (Red & White AS)
198,80 Luís Pato,
75cl
332,10
249,10 São Domingos, Bairrada,
47868 Luis Pato Vinha Barrosa 2000
75cl
372,70
279,50 Luís Pato,
47866 Luis Pato Vinha Pan 2001
75cl
372,70
279,50 Luís Pato,
44511 Casa de Saima Bairrada Garrafeira
2001
44521 Quinta da Pellada 2003
75cl
382,30
286,70 Casa de Saima, Bairrada,
75cl
394,00
295,50 Alvaro Castro, Dão,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(J.A. Wine and Dine AS)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
DOURO
46905
47579
10159
43076
15222
86
|
Vinhateiro
Vinhateiro
Barao de Vilar 2005
Messias Palmehaven Red Douro 2003
Cistus 2003
500cl
75cl
75cl
75cl
75cl
81,40
97,60
101,50
103,70
112,00
406,80
73,20
76,10
77,80
84,00
Romarigo Vinhos, (Servco AS)
Vinhos Romarigo, (Servco AS)
Barão de Vilar, (Robert Prizelius AS)
Messias, (Haugen-Gruppen AS)
Quinta do Vale da Perdiz,
(Robert Prizelius AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 85 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
3777
48587
42612
10160
Quinta do Cachão 2001
Vale Especial 2003
Vinha de Palestra 2003
Malvis Tinto 2005
75cl
75cl
75cl
75cl
117,20
118,70
119,90
120,50
87,90
89,00
89,90
90,40
11039 Charamba 1999/2000
20818 Frontaria 2003
75cl
75cl
126,50
130,40
94,90
97,80
50190 Vidigal Douro 1999
44689 Cume 2004
75cl
75cl
131,90
133,20
98,90
99,90
42674 Domini 2002
75cl
133,20
99,90
75cl
200cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
133,20
110,00
133,90
145,30
157,60
159,30
159,90
161,10
99,90
219,90
100,40
109,00
118,20
119,50
119,90
120,80
47036 Fronteira Douro 1999
75cl
162,90
122,20
55301 Quinta da Pacheca 2004
44524 Perene 2003
75cl
75cl
166,70
169,60
125,00
127,20
43567 Duas Quintas 2003
42847 Quinta do Côtto 2002
13918 Quinta da Estação Colheita
Seleccionada 2001
32777 Vallado 2004
44018 Callabriga Douro 2003
47070 Niepoort Vertente 2001
20817 Quinta do Portal Reserva 1999/2000
75cl
75cl
75cl
180,00
186,50
199,90
135,00
139,90
149,90
75cl
75cl
75cl
75cl
199,90
213,20
213,20
217,90
149,90
159,90
159,90
163,40
44473 Quinta de La Rosa Douro 2003
75cl
220,00
165,00
34490 Douro Quinta do Cachão Touriga
Nacional 2002
40003 Quinta de Santa Júlia Reserva 1999
75cl
236,70
177,50
75cl
238,30
178,70
47860 Quinta de Santa Julia Reserva 2000
75cl
238,40
178,80
44484 Escada 2003
47863 Fronteria Reserva Douro 2001
75cl
75cl
240,30
245,70
180,20
184,30
47580
45249
45331
33178
44633
42346
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
246,70
260,30
265,30
266,50
266,50
318,70
185,00
195,20
199,00
199,90
199,90
239,00
75cl
75cl
333,20
333,20
249,90
249,90
48063 Lavradores de Feitoria Douro Red
NY
NY
48555
55303
10161
45269
30462
44515
Flor de Crasto 2004
Tradicão 2005
Vale de Raposa 2004
Niepoort Fabelaktig Douro 2004
Quinta do Crasto 2005
Vinha do Romezal Reserva 2002
Cabeça de Burro 1999
Meandro 2002
Quinta do Crasto Reserva 2001
Niepoort Redoma 2002
Quinta da Vallado Reserva 2003
Quinta Vale D. Maria 2003
55377 Casa de Casal de Loivos 2004
44849 Lavradores de Feitoria Meruge 2003
Messias, (Haugen-Gruppen AS)
Romarigo Vinhos, (J.A. Wine and Dine AS)
Dão Sul, (Stenberg & Blom AS)
Quinta do Portal,
(The Scandinavian Negotiators AS)
Quinta da Aveleda, (Strøm AS)
Quinta do Portal,
(The Scandinavian Negotiators AS)
Caves Vidigal, (Red & White AS)
Alaves de Sousa,
(Best Buys International AS)
José Maria da Fonseca/Van Zeller,
(Modern Wines AS)
Lavradores de Feitoria, (Wine Tailor AS)
Quinta do Crasto, (Bibendum AS)
Borlido, (Vinordia AS)
Domingos Alves de Sousa, (Vinovinvinho AS)
Niepoort, (Wine Tailor AS)
Quinta do Crasto, (Bibendum AS)
Edouardo da Costa Seixas,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Comp. das Quintas,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Quinta da Pacheca, (Vinordia AS)
José Viseu Carválho & Filho,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Ramos Pinto, (Moestue Grape Selections AS)
Montez Campalimaud, (Fondberg AS)
Domingos Alves de Sousa, (Podium Wines AS)
Quinta do Vallado, (Wine Tailor AS)
Sogrape, (Strøm AS)
Niepoort, (Wine Tailor AS)
Quinta do Portal,
(The Scandinavian Negotiators AS)
Quinta de la Rosa,
(Moestue Grape Selections AS)
Soc. Agr. Vinhos Messias,
(Haugen-Gruppen AS)
Edouardo da Costa Seixas,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Edouardo da Costa Seixas,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
DFJ Vinhos, (Wine Tailor AS)
Comp. das Quintas,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Caves Valle do Rodo, (J.A. Wine and Dine AS)
F. Olazabal & Filhos, (Bravino AS)
Quinta do Crasto, (Bibendum AS)
Niepoort, (Wine Tailor AS)
Quint. da Vallado, (Wine Tailor AS)
José Maria da Fonseca/Van Zeller,
(Modern Wines AS)
Lemos & van Zeller, (Modern Wines AS)
Lavradores de Feitoria, (Wine Tailor AS)
|
87
RØDVIN
PORTUGAL DOURO
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 86 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
PORTUGAL DOURO
literpris salgspris
43869 Ramos Pinto Duas Quintas Reserva
2001
NY 48499 Val da Raposa Grand Eschola 2003
NY 48502 Quinta do Val da Raposa Touriga
Nacional 2003
42831 Quinta das Tecedeiras Reserva 2002
48071 Poeira 2002
NY 48554 Quinta do Crasto Touriga Nacional
2003
44861 Três Bagos Grande Escolha 2003
42676 Pintas 2002
45250 Quinta do Vale Meão 2002
NY 48498 Aves de Sousa Reserva Pessoal 2000
NY 55376 C.V. 2004
NY 48553 Quinta do Crasto Vinha Maria
Teresa 2003
ESTREMADURA
31317 Quinta da Espiga 2005
43374
32125
42431
41750
47383
42695
31933
55013
75cl
359,90
269,90 Ramos Pinto, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
75cl
372,10
398,50
279,10 Alves de Sousa, (Vinovinvinho AS)
298,90 Alves de Sousa, (Vinovinvinho AS)
75cl
75cl
75cl
398,70
420,80
439,60
299,00 Quinta das Tecedeiras, (Stenberg & Blom AS)
315,60 Jorge M.N. Moreira, (Wine Tailor AS)
329,70 Quinta do Crasto, (Bibendum AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
465,30
466,50
500,50
532,00
666,70
733,20
349,00
349,90
375,40
399,00
500,00
549,90
Lavradores de Feitoria, (Wine Tailor AS)
Wine & Soul, (Modern Wines AS)
F. Olazabal & Filhos, (Bravino AS)
Alves de Sousa, (Vinovinvinho AS)
Lemos & van Zeller, (Modern Wines AS)
Quinta do Crasto, (Bibendum AS)
75cl
300cl
300cl
75cl
300cl
200cl
300cl
75cl
300cl
75cl
300cl
75cl
93,10
99,80
98,20
98,70
99,70
99,70
100,00
100,10
96,60
107,50
99,70
108,00
69,80
299,40
294,60
74,00
299,00
199,40
299,90
75,10
289,90
80,60
299,00
81,00
Casa Santos Lima, (Eurowine AS)
75cl
37,5cl
4U 2004
75cl
Cortello 2003
75cl
Cartada 2005
75cl
Reserva Casa do Cónego 2001/2003 75cl
Amoras Reserva 2003
75cl
Casa da Rainha 2003
75cl
Alta Côrte 2003
75cl
Palha-Canas 2004
75cl
DFJ Manta Preta Reserva 2004
75cl
Grand’ Arte Alicante Bouschet 2004
75cl
Grand’ Arte Caladoc 2001
75cl
Pancas 2003
75cl
108,70
127,70
110,10
113,20
113,30
116,00
119,90
120,00
126,70
132,80
133,20
133,20
133,20
133,20
47,90
82,60
84,90
85,00
87,00
89,90
90,00
95,00
99,60
99,90
99,90
99,90
99,90
Eximius
Ramada 2004
Vinha da Palha 2003
Eximius 2005
Vidigal
Eximius 2004
Portada Caladoc Tinta Roriz 2004
Portuga 2004
15310 Encosta do Moinho 2004
14136 Quinta de Bons-Ventos 2004/2005
NY
88
43471
41902
48591
14888
43470
15293
45540
32936
44855
13264
45756
46171
Ad. Coop. de Carvoeira,
(Robert Prizelius AS)
81,50 Casa Santos Lima, (Eurowine AS)
40397 Vidigal Aragonez Reserva 1999
40597 Aristocrata 2004
75cl
75cl
133,20
139,20
99,90
104,40
44570 Vinha Conchas 2005
75cl
141,20
105,90
10163 Raizes 2004
47865 Alicante Bouschet d’Arada 2003
75cl
75cl
146,40
153,10
109,80
114,80
41959 Quinta de Chocapalha 2004
41975 CSL Cabernet Sauvignon Touriga
Franca 2003
75cl
75cl
173,20
186,70
129,90
140,00
|
Casa Santos Lima, (Eurowine AS)
DFJ Vinhos, (Wine Tailor AS)
Quinta de Chocapalha, (Modern Wines AS)
Casa Santos Lima, (Eurowine AS)
Caves Vidigal, (Red & White AS)
Casa Santos Lima, (Eurowine AS)
DFJ Vinhos, (Wine Tailor AS)
Casa Santos Lima, (Eurowine AS)
Casa Santos Lima, (Eurowine AS)
Dão Sul, (Stenberg & Blom AS)
DFJ Vinhos, (Wine Tailor AS)
Caves Vidigal, (Robert Prizelius AS)
Casa Santos Lima, (Eurowine AS)
Adega Coop. de Merceana, (Servco AS)
DFJ Vinhos, (Wine Tailor AS)
Casa Santos Lima, (Eurowine AS)
DFJ Vinhos, (Wine Tailor AS)
DFJ Vinhos, (Wine Tailor AS)
DFJ Vinhos, (Wine Tailor AS)
Quinta de Pancas,
(Best Buys International AS)
Caves Vidigal, (Red & White AS)
Comp. das Quintas,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Quinta da Cortezia,
(Best Buys International AS)
Quinta da Abrigada, (Bravino AS)
Quinta Margem d’Ardada,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Quinta de Chocapalha, (Modern Wines AS)
Casa Santos Lima, (Eurowine AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 87 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
40592 Prova Regia 1998
75cl
190,40
142,80 Comp. das Quintas,
75cl
191,60
143,70 Casa Santos Lima, (Eurowine AS)
75cl
75cl
75cl
207,70
215,10
266,50
155,80 Casa Santos Lima, (Eurowine AS)
161,30 Quinta do Boição, (Gavin AS)
199,90 Quinta de Chocapalha, (Modern Wines AS)
300cl
300cl
90,50
100,00
271,40 Fiuza & Bright, (J.A. Wine and Dine AS)
299,90 Soc. Agr. Casal do Conde,
55431 Cardal 2003
55302 Tagus Creek 2005
55216 Collection Frithjof Nicolaysen
Castelão
20012 Terra Chã 2004
75cl
300cl
200cl
104,30
106,40
110,00
78,20 Quinta da Alorna, (Danvik Vin AS)
319,10 Falua, (Vinordia AS)
219,90 Arcus, (Arcus)
75cl
112,00
42273
32213
15068
47578
75cl
75cl
75cl
75cl
300cl
75cl
75cl
119,90
126,70
132,00
134,70
99,70
137,10
140,70
89,90
95,00
99,00
101,00
299,10
102,80
105,50
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
143,10
145,30
153,30
153,30
170,10
107,30
109,00
115,00
115,00
127,60
75cl
171,10
128,30
55430 Quinta da Alorna Cabernet
Sauvignon 2002
31200 Falcoaria Ribatejo 1999
75cl
190,80
143,10
75cl
192,00
144,00 Casal Branco, Almeirim,
30892 Quinta Grande 1994/1995/1997
75cl
193,30
145,00 Quinta Grande,
55432 Quinta da Alorna Reserva Touriga
Nacional 2003
44483 Consensus 2003
44523 Falcoaria Reserva 2001
75cl
238,00
178,50 Quinta da Alorna, (Danvik Vin AS)
75cl
75cl
246,70
262,40
185,00 DFJ Vinhos, (Wine Tailor AS)
196,80 Casal Branco, Almeirim,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
42694 CSL Pinot Noir Touriga Nacional
2003
50338 Touriz 2002
15122 Quinta do Boição 2000
42675 Chocapalha 2001
RIBATEJO
44496 Campo dos Frades 2004
41853 Terra Chã 2002
(Robert Prizelius AS)
NY
NY
NY
NY
Dom Dinis 2001
Segada Red 2004
Terra Chã Reserva 2003
Três Castas 2001
20517 Porta dos Templários Castelão 2002
14316 Monte da Casta Castelão Touriga
2001
44007 Planície Tinto 2004
42662 Tagus Creek Trincadeira Syrah 2004
48567 Marachas Castelão 2003
48568 Marachas Tinta Roriz 2003
44517 The Cork Grove Castelão - Touriga
Nacional 2003
44518 Terracota 2004
84,00 Soc. Agr. Casal do Conde,
(Robert Prizelius AS)
Caves Vidigal, (Red & White AS)
DFJ Vinhos, (Wine Tailor AS)
Casal do Conde, (Robert Prizelius AS)
Fiuza & Bright, (J.A. Wine and Dine AS)
Caves Arcos do Rei, (Vino AS)
Quinta da Lagoalva de Cima,
(Haugen-Gruppen AS)
Adga Almeirim, (Bravino AS)
Falua, (Vinordia AS)
Adga Almeirim, (Bravino AS)
Adga Almeirim, (Bravino AS)
Casal Branco,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Ribatagus,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Quinta da Alorna, (Danvik Vin AS)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
NY
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
ØVRIG PORTUGISISK RØDVIN
15119 Casal da Eira
15311 Vale de Castro
43542 JP Private Selection
100cl
75cl
300cl
106,10
106,30
89,80 Ad. Camillo Alves, (Gavin AS)
79,60 Ad. Vinsa, (Robert Prizelius AS)
319,00 Bacalhôa Vinhos de Portugal, Terras do Sado,
15069 Adega de Pegões 2004
75cl
106,50
79,90 Coop. Agr. de Santo Isidro de Pegões, Terras do
30345 J.P. Tinto
75cl
106,50
79,90 Bacalhôa Vinhos de Portugal, Terras do Sado,
15198 Vale da Judia Castelão 2004
75cl
108,90
81,70 Coop. Agr. de Santo Isidro de Pegões, Terras do
300cl
109,40
(Modern Wines AS)
Sado, (Robert Prizelius AS)
(Modern Wines AS)
Sado, (Robert Prizelius AS)
55274 Dom Dinis
328,30 Caves Vidigal, (Red & White AS)
|
89
RØDVIN
PORTUGAL ØVRIG RØDVIN
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 88 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
PORTUGAL ØVRIG RØDVIN
literpris salgspris
NY
15371 Dom Freitas 2005
75cl
114,90
86,20 Ermelinda Freitas, Terras do Sado,
7006 J.P. Garrafeira Private Selection
2002
43868 Solar de Serrade Vinho Verde 2004
75cl
119,90
89,90 Bacalhôa Vinhos de Portugal, Palmela,
75cl
119,90
89,90 Soc. Agr. Vinho Alvarinho de Monção, Vinho Verde,
75cl
37,5cl
150cl
75cl
75cl
119,90
148,00
139,30
126,50
133,20
89,90
55,50
209,00
94,90
99,90
75cl
133,20
99,90
75cl
300cl
75cl
153,30
106,50
162,00
115,00
319,60
121,50
46789 Luis Pato Baga 2003/2005
75cl
168,80
126,60
46787 São Domingos Prestígio
Cabernet/Tinto Roriz 2000
30352 Periquita Classico 2001
75cl
196,80
147,60
75cl
198,70
149,00
(Robert Prizelius AS)
45292 Unicer Vinha das Garças 2003
670
Periquita 2002/2004
13005 Terra Boa 2000
55200 Bright Red
32241 Primum Tinto 2000
43239 Meia Pipa 2004
44522 Pegos Claros 1998
41179 Periquita 2000
(Modern Wines AS)
900cl
204,80 1 843,00
(Stenberg & Blom AS)
Unicer, Terras do Sado, (Wine Tailor AS)
J.M. da Fonseca, Terras do Sado,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Caves Aliança, Trás-os-Montes, (Amundsen AS)
Bright Brothers,
(Engelstad Vin og Brennevin)
J.M. da Fonseca, Terras do Sado,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Bacalhôa Vinhos de Portugal, Terras do Sado,
(Modern Wines AS)
Comp. das Quintas, Palmela,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Luís Pato, Beira Interior,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Caves do Solar de São Domingos, Beira Interior,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
J.M. da Fonseca,
(Engelstad Vin og Brennevin)
J.M. da Fonseca, Terras do Sado,
(Engelstad Vin og Brennevin)
J.P. Vinhos, Terras do Sado, (Modern Wines AS)
Bacalhôa Vinhos de Portugal, Terras do Sado,
(Modern Wines AS)
DFJ Vinhos, Alenquer, (Wine Tailor AS)
Quinta de Covela, Minho,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Bacalhôa Vinhos de Portugal, Terras do Sado,
(Modern Wines AS)
Niepoort, (Wine Tailor AS)
43240 Só Touriga Nacional 2001
6593 Quinta da Bacalhôa
75cl
75cl
226,50
238,70
169,90
179,00
44485 Francos 2003
44110 Covela Colheita Selectionada 2001
75cl
75cl
246,70
253,70
185,00
190,30
43241 Palacio da Bacalhoa 2000
75cl
306,50
229,90
44944 Niepoort Batuta Tinto
SPANIA
CATALONIA
48236 Gaudiana 2004
34819 La Habanera Tempranillo
44478 Brau de Bot Negre 2004
11125 Marqués de Monistrol Crianza
2002/2003
75cl
665,30
499,00
300cl
300cl
75cl
37,5cl
76,60
100,00
101,70
133,10
229,90
300,10
76,30
49,90
44702 Geni Tempranillo
150cl
200cl
106,60
107,60
159,90
215,10 Artiga Fustel, Tarragona,
44701 Merry Christmas Tempranillo
200cl
109,70
219,40 Artiga Fustel, Tarragona,
42424 Torres Coronas Wine in Glass 2002
44298 Geni Garnacha
200cl
200cl
112,50
113,00
225,00 Miguel Torres, (Ekjord AS)
226,10 Artiga Fustel, Tarragona,
44035 Mas dels Mets 2005
6783 Bach Cabernet Sauvignon 2000
13626 Clos de Torribas Crianza 2001
75cl
75cl
75cl
150cl
75cl
37,5cl
116,40
119,90
119,90
133,30
119,90
146,70
87,30
89,90
89,90
199,90
89,90
55,00
Pinord, (Vinarius AS)
Les Caves de Landiras, Tarragona, (Ekjord AS)
Coop. Agr. de Bot, Terre Alta, (Terroir AS)
Marq. de Monistrol, Penedès,
(United Wineries AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
44076 Mas dels Ponts 2004
2991 Sangre de Toro 2004/2005
90
|
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Els Guiamets, Montsant, (Terroir AS)
Masia Bach, Penedès, (Amundsen AS)
Bod. Pinord, Penedès, (Vinarius AS)
Cellers de Capçanes, Montsant, (Vinarius AS)
Miguel Torres, (Ekjord AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 89 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
42516 René Barbier 2002
75cl
300cl
75cl
122,70
109,80
123,30
92,00 René Barbier, Penedès, (Robert Prizelius AS)
329,50
92,50 Segura Viudas, Penedès,
75cl
75cl
300cl
75cl
124,80
128,00
113,30
129,30
93,60 Rosa Maria Torres, (Terroir AS)
96,00 Raimat, Costers del Segre, (Amundsen AS)
339,90
97,00 Agr. Falset-Marçà, Montsant,
47256 Lo Mets 2003/2004
75cl
15550 Duc de Foix Cabernet Sauvignon 2004 75cl
30896 Chateldon Cabernet Sauvignon
75cl
Reserva 2000
300cl
12028 Coronas 2003/2004
37,5cl
25cl
150cl
13006 Marqués de Monistrol Merlot 2000
75cl
132,80
133,10
133,20
199,00
159,70
199,60
133,30
133,20
99,60
99,80
99,90
597,00
59,90
49,90
199,90
99,90
33386 Masia Perelada 2004
48055 Ops de Loxarel 2003/204
13298 Clos de Torribas Tempranillo
Reserva 1998
43658 Fra Guerau Joven 2004
46125 Jauma Serra
75cl
75cl
75cl
134,00
139,90
146,50
Marq. de Monistrol, Penedès,
(United Wineries AS)
100,50 Cadelamsa, (Palmer & Co AS)
104,90 Masia Can Mayol, Penedès, (Strøm AS)
109,90 Bod. Pinord, Penedès, (Vinarius AS)
75cl
75cl
153,10
156,00
114,80 Fra Guerau, Montsant, (Robert Prizelius AS)
117,00 Garcia Carrion, Penedès,
55005 Proyecto Cu4atro 2001
75cl
55119 Segura Viudas Viña Heredad Crianza
75cl
2001
45844 Parés Baltà Mas Elena 2000
75cl
15308 Vallformosa Tempranillo Cabernet
75cl
Sauvignon Reserva 2001
20278 Mas Collet 2002/2003
75cl
41272 Mas d’en Pol 2004
75cl
34238 Masia Monistrol Single Vineyard
75cl
Reserva Especial 2000
2542 Raimat Cabernet Sauvignon 2000/200175cl
7866 Gran Sangre de Toro 2000
75cl
43657 Fra Guerau 2001
75cl
13249 L’Agnet 1999
75cl
55381 Octubre 2005
75cl
1777 Gran Coronas Reserva 2000/2002
75cl
150cl
6379 Raimat Tempranillo 2001
75cl
42370 Nerola Syrah Monastrell 2001
75cl
55172 Margalló Ull de Llevre Merlot
75cl
Cabernet 2002
45737 Ònix 2001
75cl
45102 Priorat Reserva 2000
75cl
156,00
158,70
117,00 Bod. Concavins, (Engelstad Vin og Brennevin)
119,00 Segura Viudas, Penedès,
168,10
170,50
126,10 Parés Baltà, Penedès, (Wine Tailor AS)
127,90 Masia Vallformosa, Penedès,
173,20
173,20
173,20
129,90 Celler de Capçanes, Montsant, (Vinarius AS)
129,90 Xavier Clua, Terre Alta, (Vinum AS)
129,90 Marq. de Monistrol, Penedès,
173,20
181,90
185,70
185,70
186,00
186,50
209,50
186,50
199,60
199,90
129,90
136,40
139,30
139,30
139,50
139,90
314,30
139,90
149,70
149,90
199,90
205,30
149,90 Vin. del Priorat, Priorat, (Vinarius AS)
154,00 Rotllan Torra, Priorat,
55118 Segura Viudas Viña Heredad 2003
(Engelstad Vin og Brennevin)
44687 Castrell Cabernet Sauvignon 2004
11258 Raimat Abadia 2003
47983 Imus 2005
NY
(Moestue Grape Selections AS)
Els Guiamets, Penedès, (Terroir AS)
Covides, Penedès, (Amka Saga AS)
Bod. Pinord, Penedès, (Vinarius AS)
Miguel Torres, (Ekjord AS)
(Fredrik Jebe & Co AS)
NY
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Haugen-Gruppen AS)
(United Wineries AS)
Raimat, Costers del Segre, (Amundsen AS)
Miguel Torres, (Ekjord AS)
Fra Guerau, Montsant, (Robert Prizelius AS)
Marked Access Europa, Priorat, (Amka Saga AS)
Raventós i Blanc, Penedès, (Vinordia AS)
Miguel Torres, Penedès, (Ekjord AS)
Raimat, Costers del Segre, (Amundsen AS)
Miguel Torres, (Ekjord AS)
Jané Ventura, Penedès, (Vinordia AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
48047 Loxarel Reserva 1999
43835 Perlat Syrah 2003
40160 Gotim Bru 2002
75cl
75cl
75cl
207,90
212,00
213,20
155,90 Masia Can Mayol, Penedès, (Strøm AS)
159,00 Unió Agrària Coop., Montsant, (World Wines AS)
159,90 Castell del Remei, Costers del Segre,
33385 Castillo Perelada Cabernet
Sauvignon 1998
47177 Flvminis 2002
75cl
222,30
166,70 Cast. de Perelada, (Palmer & Co AS)
75cl
225,20
168,90 Mas de la Abundancia, Montsant,
(Podium Wines AS)
(Bakken Vin & Gourmet AS)
|
91
RØDVIN
SPANIA CATALONIA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 90 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
SPANIA CATALONIA
literpris salgspris
15115 Scala Dei Negre 2003
34295 Castillo Perelada Reserva 2000
75cl
75cl
226,50
234,00
169,90 Cellars Scala Dei, Priorat, (Amundsen AS)
175,50 Cast. de Perelada, Empordà Costa Brava,
40161 Oda 2001
75cl
239,90
179,90 Castell del Remei, Costers del Segre,
47982 Castell de Falset 2001
75cl
252,00
189,00 Agr. Falset-Marçà, Montsant,
46334 Costers del Gravet 2001
7868 Jean León Cabernet Sauvignon
Reserva 2000
33375 Castillo Parelada Festival de
Musica 2001
46795 Finca L’Argata 2001
75cl
75cl
252,00
261,20
189,00 Celler de Capçanes, Montsant, (Vinarius AS)
195,90 Jean León, Penedès, (Ekjord AS)
75cl
261,60
196,20 Cast. de Perelada, (Palmer & Co AS)
75cl
266,50
199,90 Joan D’Anguera, Montsant,
40400 Coma Vella 2000
48182 Les Terrasses 2002
44250 Torre del Veguer Cabernet
Sauvignon 2003
33474 Jean Leon Merlot 2000
46279 Laurona Montsant 2000
2818 Mas la Plana 2000
75cl
75cl
75cl
286,70
293,20
293,20
215,00 Vit. Mas d’en Gil, Priorat, (Winetrader AS)
219,90 Alvaro Castro, Priorat, (Strøm AS)
219,90 Torre del Veguer, Penedès, (Servco AS)
(Palmer & Co AS)
(Podium Wines AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
44249
41732
44744
50403
Marquès de Ferrer-Vidal 2001
Mas la Plana 1998
Cabrida 2001
Closa Batllet 2001
75cl
75cl
75cl
300cl
75cl
600cl
75cl
75cl
297,30 223,00
319,90 239,90
332,00 249,00
474,10 1 422,20
333,20 249,90
367,60 2 205,40
399,90 299,90
399,90 299,90
46796 El Bugader 2001
75cl
399,90
299,90
43659 Morlanda Vi de Guarda 2002
48066 Priorat Trio Infernal 2002
75cl
75cl
438,00
454,90
328,50
341,20
40221 Amadis de Priorato 1999
75cl
462,70
347,00
150cl
490,00
735,00
40401 Clos Fontà 2000
41906 Clos de l’Obac 2000
75cl
75cl
521,30
532,00
391,00
399,00
33416 Gran Claustro 1999
46117 Tirant 1998
75cl
150cl
546,80
648,70
410,10
973,00
46118 Amadis 1998
47003 Finca Dofí 1998
47129 Finca Dofi 2000
47002 L’Ermita 1998
47131 L’Ermita 1999
NAVARRA
47186 Palacio de Sada Garnacha 2003
42026 Birkedal Hartmann Rouge
75cl 666,50 499,90
75cl 733,20 549,90
75cl 2 133,20 1 599,90
75cl 2 133,20 1 599,90
Jean León, Penedès, (Ekjord AS)
Europvin, Montsant, (Ca de Vin AS)
Miguel Torres, Penedès, (Ekjord AS)
Torre del Veguer, Penedès, (Servco AS)
Miguel Torres, Penedès, (Ekjord AS)
Celler de Capçanes, Montsant, (Vinarius AS)
Marc Ripoll, Priorat,
(Best Buys International AS)
Joan D’Anguera, Montsant,
(Best Buys International AS)
Morlanda, Priorat, (Robert Prizelius AS)
Combier-Fisher-Gerin, Priorat,
(Wine Tailor AS)
Rotllan Torra, Priorat,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Rotllan Torra, Priorat,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Vit. Mas d’en Gil, Priorat, (Winetrader AS)
Costers del Siurana, Priorat,
(Stenberg & Blom AS)
Cast. de Perelada, (Palmer & Co AS)
Rotllan Torra, Priorat,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Alvaro Palacios, Priorat, (Strøm AS)
Alvaro Palacios, Priorat, (Strøm AS)
Alvaro Palacios, Priorat, (Strøm AS)
Alvaro Palacios, Priorat, (Strøm AS)
75cl
300cl
93,20
100,00
69,90 Bod. Sada, (Vinarius AS)
299,90 Birkedal Hartmann,
300cl
300cl
105,00
113,00
315,00 Bod. Principe de Viana, (Fondberg AS)
339,00 Palacio de la Vega, (Brand Partners AS)
75cl
75cl
119,90
119,90
89,90 Bod. Principe de Viana, (Fondberg AS)
89,90 Birkedal Hartmann,
75cl
119,90
89,90 Bod. Julián Chivite, (Vinordia AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
42872 Agramont Crianza
47261 Palacio de la Vega Cabernet
Sauvignon - Tempranillo
31374 Agramont Crianza 2001
41947 Birkedal Hartmann Rouge
(Engelstad Vin og Brennevin)
688
92
Gran Feudo Crianza 2003
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 91 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
37567 Las Campanas Crianza 2000
15348 Navasqüés Tempranillo 2005
75cl
75cl
119,90
121,30
89,90 Vin. Navarra, (Brand Partners AS)
91,00 Bod. del Conde de Navasqüés,
55094 Monjardin 2004
37568 Las Campanas Reserva Tempranillo
Cabernet Sauvignon 1999
43605 Bacalao Tinto
75cl
75cl
124,10
132,90
93,10 Cast. de Monjardin, (Select Wine & Food)
99,70 Bod. Las Campanas, (Brand Partners AS)
75cl
133,20
99,90 Birkedal Hartmann,
43608 D.D.E. Likar Rødvin
75cl
133,20
99,90 Birkedal Hartmann,
41259 Lofoten Rødvin
75cl
133,20
99,90 Birkedal Hartmann,
43607 Nordland Tinto
75cl
133,20
99,90 Birkedal Hartmann,
10011 Piedemonte Tempranillo 2005
75cl
133,20
99,90 Bod. Piedemonte,
Artazuri 2004
75cl
Nekeas Cabernet Sauvignon 1997
75cl
NY
Alex Merlot 2004
75cl
Castillo de Olite Crianza 2000
75cl
Nekeas Tempranillo-Cabernet 1998
75cl
Bodegas Piedemonte Crianza Coupage 75cl
2001
42529 Ochoa Graciano/Garnacha 2002
75cl
14704 Nekeas Merlot 2001
75cl
31305 Palacio de la Vega Merlot Crianza
75cl
2002
31306 Palacio de la Vega Tempranillo
75cl
Reserva 1999
42725 Agramont Reserva 1999
75cl
NY 55373 Juan de Albret Reserva 2002
75cl
5792 Ochoa Tempranillo Crianza 2001
75cl
14563 Adiemus Merlot Cabernet Sauvignon
75cl
Reserva 1998
30019 Palacio de la Vega Cabernet
75cl
Sauvignon Reserva 1999/2000
32423 Guelbenzu 1997
75cl
13141 Gran Feudo Viñas Viejas Reserva
75cl
2001
40283 El Chaparral de Vega Sindoa 1998
75cl
13517 Ochoa Reserva 1997
75cl
6408 Chivite Colección 125 Gran Reserva
75cl
1996
34582 Chivite Colección 125 Reserva 1999
75cl
RIBERA DEL DUERO
45000 MN 2003
300cl
144,80
145,20
149,30
150,40
154,00
159,90
(Robert Prizelius AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
44686
13033
20277
15204
30810
30835
161,20
161,90
166,70
(Best Buys International AS)
Santa Cruz de Artazu, (Terroir AS)
Bod. Nekeas, (Strag AS)
Vin. de Calidad, (Concept Wine AS)
Bod. Artesanas, (Brand Partners AS)
Bod. Nekeas, (Amka Saga AS)
Bod. Piedemonte,
(Best Buys International AS)
120,90 Bod. Ochoa, (Haugen-Gruppen AS)
121,40 Bod. Nekeas, (Amka Saga AS)
125,00 Palacio de la Vega, (Brand Partners AS)
171,70
128,80 Palacio de la Vega, (Brand Partners AS)
173,20
173,20
173,20
174,30
129,90
129,90
129,90
130,70
188,00
141,00 A.V.S.A, (Brand Partners AS)
193,70
194,70
145,30 Bod. Guelbenzu, (Strag AS)
146,00 Bod. Julián Chivite, (Vinordia AS)
199,70
222,00
300,00
149,80 Bod. Nekeas, (Amka Saga AS)
166,50 Bod. Ochoa, (Haugen-Gruppen AS)
225,00 Bod. Julián Chivite, (Vinordia AS)
300,00
225,00 Bod. Julián Chivite, (Vinordia AS)
119,90
359,60 Bod. Felix Sanz,
108,60
108,90
112,00
112,80
115,50
119,90
Bod. Principe de Viana, (Fondberg AS)
Bod. Príncipe de Viana, (Fondberg AS)
Bod. Ochoa, (Haugen-Gruppen AS)
Viñedos del Camino Real, (Gavin AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
43877 Aventino Tempranillo 2004
14590 Mayor de Castilla 2003
48171 Montenegro Tinto Joven 2004
75cl
75cl
75cl
133,20
152,80
155,30
99,90 Bod. Coop. de Santa Ana, (Best Cellars AS)
114,60 Garcia Carrion, (Fredrik Jebe & Co AS)
116,50 Bod. Felix Sanz,
44828 Carmelo Rodero Tinto Joven 2005
75cl
157,60
118,20 Carmelo Rodero Cosacha,
55127 Protos Roble 2004
50399 Mesoneros de Castilla 2004
75cl
75cl
158,70
173,20
119,00 Bod. Protos, (Robert Prizelius AS)
129,90 Bod. Ismael Arroyo,
43532 Valdubón Roble 2003
75cl
173,20
129,90 Bod. Valdubón, (Robert Prizelius AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
(Trans Nordic Selections AS)
NY
(Best Buys International AS)
|
93
RØDVIN
SPANIA RIBERA DEL DUERO
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 92 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
SPANIA RIBERA DEL DUERO
literpris salgspris
NY
NY
NY
NY
44829 Carmelo Rodero Tinto Roble 2004
75cl
179,30
134,50 Carmelo Rodero Cosacha,
43563
44673
43041
55382
43834
47179
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
185,90
193,20
198,50
198,70
200,00
205,70
139,40
144,90
148,90
149,00
150,00
154,30
43544 Prado Rey Cuvée Premium Cabernet
Sauvignon 2000
30836 Señorio de Nava Crianza 2001
14489 Emina Crianza 1999
41649 Quinta de Tarsus 1999
44826 Carmelo Rodero Crianza 2003
75cl
206,50
(Trans Nordic Selections AS)
Miguel Torres, (Ekjord AS)
Adegas Valminor, (Danvik Vin AS)
Bod. Hnos. Pérez Pascuas, (Drøbacchus AS)
Bod. Resalte de Peñafiel, (Vinordia AS)
Bod. Felix Callejo, (World Wines AS)
Bod. Garcia Figuero,
(Bakken Vin & Gourmet AS)
154,90 Real Sitio de Ventosilla, (Fondberg AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
212,00
222,50
225,30
232,80
159,00
166,90
169,00
174,60
55360 Protos Crianza 2003
48233 Pago de Los Capellanes Joven
Roble 2003
13519 Torre Albéniz Reserva 1999/2001
13323 Viña Solorca Crianza 2000
33698 Condado de Haza Crianza 2003
7918 Valduero Crianza 1999
44674 Ébano Crianza 2001
33551 Pesquera Crianza 2003
47178 Figuero Crianza 2002
75cl
75cl
233,30
238,70
Bod. Señorio de Nava, (Vinetum AS)
Bod. Emina, (Gavin AS)
Bod. Tarsus, (Brand Partners AS)
Carmelo Rodero Cosacha,
(Trans Nordic Selections AS)
175,00 Bod. Protos, (Robert Prizelius AS)
179,00 Pago de los Capellanes, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
238,70
238,70
251,20
251,90
253,20
262,70
264,00
179,00
179,00
188,40
188,90
189,90
197,00
198,00
34271 Tionio 2002
20851 Altos de Tamaron Reserva Especial
2002
50401 ValSotillo Crianza 2001
75cl
75cl
266,10
266,40
199,60
199,80
75cl
266,50
199,90
14382
43044
14488
55362
32482
55361
32365
47621
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
267,50
292,00
303,20
306,70
316,00
323,30
337,90
346,50
200,60
219,00
227,40
230,00
237,00
242,50
253,40
259,90
47378 Condado de Haza Reserva 2000
48419 Arzuaga Navarro Reserva 2000
75cl
75cl
347,50
368,30
260,60
276,20
47380 Pesquera Reserva 2002
50402 ValSotillo Reserva 1998
75cl
75cl
397,60
399,90
298,20
299,90
43489 Pintia 2002
41706 Vega Sicilia Pintia 2003
75cl
150cl
423,30
486,00
317,50
729,00
47456 Rento Crianza 2000
43485 Alión 2002
75cl
75cl
150cl
75cl
300cl
75cl
514,50 385,90
553,30 415,00
584,70 877,00
598,50 448,90 Alejandro Fernandez, (Red & White AS)
661,70 1 985,00 Bod. Alion, (Engelstad Vin og Brennevin)
712,00 534,00 Bod. Alejandro Fernandez, (Red & White AS)
Torres Celeste 2003
Ebano ″6″ 2004
Cepa Gavilán 2002
Peña Roble 2004
Callejo 2004
Figuero Tinto 2002
Cillar de Silos Crianza 1998
Áster 2000
Matarromera Crianza 1999
Protos Reserva 2002
Ibernoble Crianza 1996
Protos Selección 2002
Bracamonte Tempranillo Reserva 1998
Finca Villacreces Reserva 2003
40398 Alenza Gran Reserva 1999
42029 Alión 2002
50175 Pesquera Grand Reserva 1996
94
|
Bod. Peñalba López, (Stenberg & Blom AS)
Viña Solorca, (World Wines AS)
Bod. Condado de Haza, (Red & White AS)
Bod. Valduero, (Haugen-Gruppen AS)
Adegas Valminor, (Danvik Vin AS)
Bod. Alejandro Fernandez, (Red & White AS)
Bod. Garcia Figuero,
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Bod. Parxet, (Maxxium Norge AS)
Pagos del Rey,
(The Scandinavian Negotiators AS)
Bod. Ismael Arroyo,
(Best Buys International AS)
Bod. Cillar de Silos, (Vinhuset NoFra AS)
Áster, (Vinordia AS)
Bod. Matarromera, (Gavin AS)
Bod. Protos, (Robert Prizelius AS)
Winner Wines, (Brand Partners AS)
Bod. Protos, (Robert Prizelius AS)
Bod. los Curros, (Palmer & Co AS)
Finca Villacreces,
(Best Buys International AS)
Alejandro Fernandez, (Red & White AS)
Bod. Arzuaga Navarro,
(Trans Nordic Selections AS)
Alejandro Fernandez, (Red & White AS)
Bod. Ismael Arroyo,
(Best Buys International AS)
Bod. Pintia, (Engelstad Vin og Brennevin)
Bod. Vega Sicilia,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Bod. Renacimiento, (Gastro Vin AS)
Bod. Alión, (Engelstad Vin og Brennevin)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 93 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
50400 ValSotillo Gran Reserva 1995
43487 Valbuena 5° 2001
50176 Pesquera Gran Reserva Janus 1995
7392 Vega Sicilia Unico Reserva Especial
43486 Vega Sicilia Unico 1989
41816 Vega Sicilia 1989
RIOJA
41860 Marqués de Sojo Joven 2000
31778 Preferido Tempranillo 2004
3558 Berberana Viña Alarde Tempranillo
2004
43582 Lagunilla Crianza 2001
13149 Viña Herminia Crianza 2001
36638 Paternina 2002
40321 Bordón Crianza 2001
42005 Esencia de Valdemar Tempranillo
2004/2005
20883 Muñarrate 2004
11091 Marqués de Concordia Tempranillo
2004
15026 Siglo ″1881″ 2004
7553 Faustino Rivero Ulecia Reserva
1997/1998
45040 Montequinto 2003
44680 Bagordi Navardia Joven 2004
6275 Berberana Reserva 2001
679
Campo Viejo Crianza 2003
1393 Faustino VII 2003/2004
33753 Marques del Puerto Crianza 2000
1705 Montecillo Crianza 2001/2002
43723 Solar Viejo Crianza 2002
NY
43250
20881
6283
637
31644
14148
45275
7795
13031
40378
14343
13581
47305
50013
42869
46530
55577
32485
32938
3713
Royal Claret 2003
Azabache Garnacha 2005
Don Jacobo Crianza 2001
Siglo Saco Crianza 2003
Lan Crianza 2003
Marques de Arienzo Crianza 2001
Solar de Becquer 2005
Banda Azul Crianza 2001
Rioja Vega Crianza 2003
Viña Valoria 2003
Solferino 2005
Viña Salceda Crianza 2000/2002
Primi 2003
Beronia Tempranillo 2004
Darien Tempranillo 2003
Heredad Ugarte Crianza 2000
Antaño 2003
Beronia Crianza 2003
Faustino Slectión de Familia 2002
Lagunilla Reserva 2001
75cl
773,20
579,90 Bod. Ismael Arroyo,
(Best Buys International AS)
Bod. Vega Sicilia,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Bod. Alejandro Fernandez, (Red & White AS)
Bod. Vega Sicilia,
(Engelstad Vin og Brennevin)
150cl 2 707,30 4 061,00 Bod. Vega Sicilia,
(Engelstad Vin og Brennevin)
300cl 3 278,30 9 835,00 Bod. Vega Sicilia,
(Engelstad Vin og Brennevin)
75cl
150cl
75cl
75cl
1 010,70 758,00
1 080,70 1 621,00
1 057,70 793,30
2 326,70 1 745,00
75cl
75cl
75cl
105,10
106,50
113,20
78,80 Bod. Almagre, (Multibrands Norge AS)
79,90 Viña Herminia, (Vinarius AS)
84,90 Bod. Berberana, (United Wineries AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
119,90
119,90
123,30
125,70
128,00
89,90
89,90
92,50
94,30
96,00
75cl
75cl
129,20
131,90
Bod. Lagunilla, (United Wineries AS)
Viña Herminia, (Vinarius AS)
Federico Paternina, (Maxxium Norge AS)
Bod. Franco-Españolas, (Vectura AS)
Bod. Martinez Bujanda,
(Interbrands Norge AS)
96,90 Bod. y Vin. Solabal, (Podium Wines AS)
98,90 Marq. de Concordia, (United Wineries AS)
75cl
75cl
132,00
132,40
99,00 Bod. Age, (Brand Partners AS)
99,30 Bod. Faustino Rivero Ulecia, (Amka Saga AS)
75cl
75cl
75cl
37,5cl
37,5cl
75cl
37,5cl
75cl
132,50
133,20
133,20
159,50
159,70
133,20
159,70
133,20
99,40
99,90
99,90
59,80
59,90
99,90
59,90
99,90
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
136,30
141,30
141,30
144,00
145,30
145,30
145,30
146,40
146,50
146,50
149,30
149,30
153,10
153,30
153,50
153,60
155,90
158,70
158,70
159,90
102,20
106,00
106,00
108,00
109,00
109,00
109,00
109,80
109,90
109,90
112,00
112,00
114,80
115,00
115,10
115,20
116,90
119,00
119,00
119,90
Garcia Carrion, (Fredrik Jebe & Co AS)
Bod. Bagordi, (Danvik Vin AS)
Bod. Berberana, (United Wineries AS)
Bodegas y Bebidas, (Brand Partners AS)
Bod. Faustino, (Bibendum AS)
Bod. Marq. del Puerto, (Best Cellars AS)
Bod. Montecillo, (Amundsen AS)
Bod. Solar Viejo,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Bod. Franco-Españolas, (Vectura AS)
Viñedos de Aldeanueva, (Podium Wines AS)
Bod. Corral, (Strag AS)
Bod. Age, (Brand Partners AS)
Bod. Lan, (Vectura AS)
Bod. Domecq, (Brand Partners AS)
Bod. Escudero, (Wine Tailor AS)
Federico Paternina, (Maxxium Norge AS)
Bod. Muerza, (World Wines AS)
Viña Valoria, (Amka Saga AS)
Viña Ijalba, (Palmer & Co AS)
Viña Salceda, (Vinordia AS)
Luis Gurpegui Muga, (Norsk Vinsalg AS)
Gonzalez Byass, (Robert Prizelius AS)
Bod. Darien, (Vectura AS)
Bod. Heredad Ugarte, (Bravino AS)
Garcia Carrion, (Fredrik Jebe & Co AS)
Bod. Beronia, (Robert Prizelius AS)
Bod. Faustino, (Bibendum AS)
Bod. Lagunilla, (United Wineries AS)
|
95
RØDVIN
SPANIA RIOJA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 94 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
SPANIA RIOJA
literpris salgspris
15061 Viña Pomal Tempranillo Crianza 2000
20880 Azabache Mazuelo Crianza 2001
7041 Marqués de Vitoria Crianza 2001
75cl
75cl
75cl
37,5cl
75cl
159,90
165,20
165,30
198,40
166,70
119,90
123,90
124,00
74,40
125,00
Marqués de Arienzo Reserva 2000
75cl
Lagunilla Gran Reserva 1999
75cl
Viña Berceo Crianza 2001
75cl
Faustino V 1998
150cl
Berberana Gran Reserva 1999
75cl
Conde de Valdemar Crianza 2001
75cl
Marques de Concordia Reserva 2001 75cl
Viña Izadi Crianza 2003
75cl
150cl
685
Faustino V Reserva 2000/2001
75cl
37,5cl
13336 Faustino V Reserva 1996
150cl
20157 Orlegi 2001
75cl
166,70
167,60
172,40
172,70
173,20
173,20
173,20
173,20
179,90
176,00
209,30
179,90
181,70
125,00
125,70
129,30
259,00
129,90
129,90
129,90
129,90
269,90
132,00
78,50
269,90 Bod. Faustino, (Bibendum AS)
136,30 Monje Amestoy,
42871
48594
3444
30387
34550
14804
44666
48129
13013
13003
182,00
185,30
185,30
187,70
189,30
190,90
193,30
199,90
199,90
201,30
210,00
204,30
206,70
136,50
139,00
139,00
140,80
142,00
143,20
145,00
149,90
149,90
151,00
315,00
153,20
155,00
2992
41646
42007
Darien Crianza 2000
75cl
Becquer 2004
75cl
Campo Viejo Reserva 2000/2001
75cl
Sierra Cantabria Crianza 2001/2002
75cl
Baron de Ley Reserva 2001
75cl
Añares Reserva 1998
75cl
Bagordi Crianza 2001
75cl
Herencio Remondo La Montesa 2003 75cl
Viña Valoria Reserva 1997/1998
75cl
Marqués de Vitoria Reserva
75cl
1995/1998
150cl
Gran Condal Reserva 1996
75cl
Heredad Ugarte Reserva Domino de
75cl
Ugarte 1998
Viña Alberdi Reserva 2000
75cl
Cune Crianza 2000
75cl
Conde de Valdemar Reserva 2000
75cl
206,70
207,20
212,00
155,00 La Rioja Alta, (Vinordia AS)
155,40 Comp. Vin. del Norte de España, (Vectura AS)
159,00 Bod. Martinez Bujanda,
40318
47816
42870
44708
6424
6217
34694
30989
40284
5798
13518
20884
Marqués de Cáceres Reserva 2000
75cl
Montecillo Reserva 2001
75cl
Darien Reserva 2000
75cl
Marqués de Vitoria Reserva
500cl
Marqués de Riscal Reserva 2001/2002 75cl
Don Jacobo Reserva 1996
75cl
Conde de Valdemar Reserva 1999
75cl
Muga Reserva 2002
75cl
Viña Herminia Reserva 1996
75cl
Paternina Gran Reserva 1994
75cl
Campo Viejo Gran Reserva 1999
75cl
Pujanza 2001
75cl
212,00 159,00
213,20 159,90
219,30 164,50
220,00 1 100,00
221,30 166,00
223,20 167,40
226,50 169,90
226,50 169,90
226,50 169,90
227,90 170,90
232,90 174,70
233,30 175,00
41645
7587
31881
31751
Cune Reserva 1998
Baron de Oña Reserva 1998
Lan Gran Reserva 1998
Marqués de Cáceres Gran Reserva
1998
236,40
238,70
238,70
238,70
42006 Conde de Valdemar Crianza 2002
15213
46022
47306
46430
6777
34693
7973
45995
NY
14253
46529
96
|
75cl
75cl
75cl
75cl
177,30
179,00
179,00
179,00
Bod. Bilbainas, (Amundsen AS)
Viñedos de Aldeanueva, (Podium Wines AS)
Bod. Marq. de Vitoria, (Brand Partners AS)
Bod. Martinez Bujanda,
(Interbrands Norge AS)
Bod. Domecq, (Brand Partners AS)
Bod. Lagunilla, (United Wineries AS)
Luis Gurpegui Muga, (Norsk Vinsalg AS)
Bod. Faustino, (Bibendum AS)
Bod. Berberana, (United Wineries AS)
Bod. Martinez Bujanda, (Vinhuset NoFra AS)
Marq. de Concordia, (United Wineries AS)
Bod. Viña Villabuena,
(Best Buys International AS)
Bod. Faustino, (Bibendum AS)
(The Scandinavian Negotiators AS)
Bod. Darien, (Vectura AS)
Bod. Escudero, (Wine Tailor AS)
Bodegas y Bebidas, (Brand Partners AS)
Bod. Sierra Cantabria, (Select Wine & Food)
Baron de Ley, (Haugen-Gruppen AS)
Bod. Olarra, (Gavin AS)
Bod. Bagordi, (Danvik Vin AS)
Bod. Palacios Remondo, (Strøm AS)
Viña Valoria, (Amka Saga AS)
Bod. Marq. de Vitoria, (Brand Partners AS)
Bod. Rioja Santiago, (Gavin AS)
Bod. Heredad Ugarte, (Bravino AS)
(Interbrands Norge AS)
Unión Viti-Vinicola, (Stenberg & Blom AS)
Bod. Montecillo, (Amundsen AS)
Bod. Darien, (Vectura AS)
Bod. Marq. de Vitoria, (Brand Partners AS)
Marq. de Riscal, (Robert Prizelius AS)
Bod. Corral, (Strag AS)
Bod. Martinez Bujanda, (Vinhuset NoFra AS)
Bod. Muga, (Best Buys International AS)
Viña Herminia, (Vinarius AS)
Federico Paternina, (Maxxium Norge AS)
Bod. Campo Viejo, (Brand Partners AS)
Bod. y Viñ. Pujanza,
(Moestue Grape Selections AS)
Comp. Vin. del Norte de España, (Vectura AS)
Torre de Oña, (Vinordia AS)
Bod. Lan, (Vectura AS)
Marq. de Cáceres, (Stenberg & Blom AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 95 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
3609 Ygay Reserva 1999/2001
NY
75cl
150cl
75cl
239,90
279,30
245,30
179,90 Bod. Marq. de Murrieta,
419,00 (Engelstad Vin og Brennevin)
184,00 Bod. Marq. de Vitoria, (Brand Partners AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
246,70
252,00
253,20
253,20
254,70
262,00
263,70
264,40
265,20
265,30
265,30
266,50
266,50
185,00
189,00
189,90
189,90
191,00
196,50
197,80
198,30
198,90
199,00
199,00
199,90
199,90
75cl
75cl
266,50
266,50
199,90
199,90
Ijalba Reserva 1996/1997
75cl
Remelluri 2000
75cl
Coto Real Reserva 2000
75cl
Finca Valpiedra Reserva 1997
75cl
Baron de Ley Finca Monasterio 2003
75cl
Viña Tondonia Reserva 1997
75cl
Marqués de la Concordia Extrême
75cl
Merlot 2003
MC 2001
75cl
Muga Reserva ″Selecciòn″ Especial
75cl
2001
Muga Reserva 2001
150cl
Mayor de Ondarre Reserva 2001
75cl
Viña Lanciano Reserva 1996
75cl
Roda II Reserva 1998
75cl
Faustino de Autor Reserva 1995
75cl
Marques de Riscal Gran Reserva 1998 75cl
Campillo Reserva Especial 1995
75cl
Bagordi Garnacha Old Vines Reserva
75cl
1998
Castillo Ygay Gran Reserva
75cl
Especial 1995
150cl
Prado Enea Gran Reserva 1998
75cl
Viña Izadi Seleccion 2000
75cl
273,60
285,30
293,10
293,20
294,00
300,90
306,50
205,20
214,00
219,80
219,90
220,50
225,70
229,90
332,00
333,20
249,00 Unión Viti-Vinicola, (Stenberg & Blom AS)
249,90 Bod. Muga, (Best Buys International AS)
333,30
346,70
366,70
371,90
373,20
384,00
385,20
393,30
499,90
260,00
275,00
278,90
279,90
288,00
288,90
295,00
399,90
299,90 Bod. Marq. de Murrieta,
442,70
399,90
399,90
664,00
299,90 Bod. Muga, (Best Buys International AS)
299,90 Bod. Viña Villabuena,
410,40
433,30
439,20
459,90
499,90
615,60
325,00
658,80
344,90
749,90
526,70
532,00
533,20
395,00 Marq. de Riscal, (Robert Prizelius AS)
399,00 Marq. de Cáceres, (Stenberg & Blom AS)
399,90 Bod. Montecillo, (Amundsen AS)
11740 Marqués de Vitoria Gran Reserva
1994/1996
6348 Siglo Gran Reserva 1998
43601 Rioja Vega Reserva 2004[007f]1
7536 Montecillo Gran Reserva 1998
44679 Usoa di Bagordi 1999
3463 Viña Arana Reserva 1997
33687 Coto de Imaz Gran Reserva 1995
42868 Darien Selecition 2001
34670 Don Jacobo Gran Reserva 1994
33779 Baron de Ley Gran Reserva 1996
48564 Dominio de Campo Viejo Reserva 2001
3534 Viña Ardanza Reserva 1999
45328 Allende 2003
7732 Marquès de Murrieta Gran Reserva
1997
48128 Propriedad H. Remondo 2001
46806 Viña Izadi Reserva 2001
11544
30305
34287
33705
41066
34610
50008
41979
45038
40147
15159
32869
46362
45109
33479
47595
44681
7731
31491
45996
43178
5633
47594
45822
44341
La Rioja Alta Gran Reserva 904 1999 150cl
Rioja Alta Gran Reserva 904 1995
75cl
Pago Cuesta Clara 1998
150cl
Roda I Reserva 1997
75cl
Montecillo Gran Reserva Selectión
150cl
Especial 1981/1982
37513 Baron de Chirel Reserva 2000
75cl
40354 Gaudium Gran Vino 2000
75cl
32703 Montecillo Gran Reserva Especial
75cl
1981
Bodegas y Bebidas, (Brand Partners AS)
Rioja Vega, (World Wines AS)
Bod. Montecillo, (Amundsen AS)
Bod. Bagordi, (Danvik Vin AS)
La Rioja Alta, (Vinordia AS)
Bod. El Coto de Rioja, (Haugen-Gruppen AS)
Bod. Darien, (Vectura AS)
Bod. Corral, (Strag AS)
Baron de Ley, (Haugen-Gruppen AS)
Bod. Campo Viejo, (Brand Partners AS)
La Rioja Alta, (Vinordia AS)
Finca Allende, (Moestue Grape Selections AS)
Bod. Marq. de Murrieta,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Bod. Palacios Remondo, (Strøm AS)
Bod. Villabuena,
(Best Buys International AS)
Viña Ijalba, (Palmer & Co AS)
Remelluri, (Engelstad Vin og Brennevin)
Bod. El Coto de Rioja, (Haugen-Gruppen AS)
Bod. Martinez Bujanda, (Vinhuset NoFra AS)
Baron de Ley, (Haugen-Gruppen AS)
Lopez de Heredia, (Terroir AS)
Marq. de la Concordia, (United Wineries AS)
Bod. Muga, (Best Buys International AS)
Bod. Ondarre, (Strag AS)
Bod. Lan, (Vectura AS)
Bod. Roda, (Strøm AS)
Bod. Faustino, (Bibendum AS)
Marq. de Riscal, (Robert Prizelius AS)
Bod. Campillo, (Vectura AS)
Bod. Bagordi, (Danvik Vin AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Best Buys International AS)
La Rioja Alta, (Vinordia AS)
La Rioja Alta, (Vinordia AS)
Bod. Campillo, (Vectura AS)
Bod. Roda, (Strøm AS)
Bod. Montecillo, (Amundsen AS)
|
97
RØDVIN
SPANIA RIOJA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 96 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
SPANIA RIOJA
literpris salgspris
31492 Torre Muga Reserva 1998
45997 Viña Izadi Expresion 2000
75cl
75cl
533,20
533,20
399,90 Bod. Muga, (Best Buys International AS)
399,90 Bod. Viña Villabuena,
Torre Muga 1998
150cl
NY
Sierra Cantabria Crianza 2002/2003
50cl
Culmen Reserva 1995
75cl
La Rioja Alta Gran Reserva 890 1994 75cl
Castillo Ygay Gran Reserva
75cl
Especial 1978
ØVRIG SPANSK RØDVIN
55146 Fernando
300cl
32863 Robla
75cl
14634 Pirineos Merlot-Cabernet 2000
75cl
31888 Tempranillo Utiel Requena
1000cl
30454 Solyvino Tempranillo Utiel Requeña
300cl
55234 La Bandera Roja
300cl
45628 Castillo de Gredos Tinto
300cl
14223 Cosecha 2005
75cl
11882 Berberana Dragon Tempranillo 2004 300cl
13318 Bolero
75cl
44082 Gladius Tempranillo
300cl
20392 Mañana 2005
300cl
13232 Marques de Oro 2005
75cl
12045 Tinto Selecto
75cl
34201 Marqués de Nombrevilla Garnacha
300cl
2002/2004
48264 Pintoresco
300cl
533,30
543,40
666,70
677,50
946,70
799,90
271,70
500,00
508,10
710,00
75,00
79,70
79,90
85,00
86,60
88,30
89,70
91,90
93,30
93,20
93,20
90,00
93,20
93,20
93,30
224,90
59,80
59,90
849,90
259,90
264,90
269,00
68,90
280,00
69,90
279,60
269,90
69,90
69,90
280,00
97,10
291,20
40146
55581
42615
50301
13365
43678 Torre Oria
300cl
98,30
295,00
44709
43837
6654
43661
34254
55256
46432
10063
43334
33088
Piqueras Monastrell Sirah
Tabanico
La Bandera Roja
Marques de dos Aguas
Bach Vino de Mesa
Tonás Tempranillo
Los Llanos
Castillo de Liria 2000
Torre Maria Gran Reserva 1999
Bod. Hijos de Alberto Gutiérrez
Tinto
Marques de la Mancha
Bajoz Caño 2004
Castillo Murviedro Tempranillo
2004/2005
El Copero 2004/2005
300cl
300cl
75cl
200cl
300cl
75cl
300cl
75cl
75cl
500cl
99,30
99,70
99,90
100,00
100,00
100,00
103,30
105,20
105,30
105,80
298,00
299,00
74,90
199,90
299,90
75,00
309,90
78,90
79,00
528,80
500cl
75cl
75cl
106,00
106,50
106,50
530,00
79,90
79,90
300cl
96,60
289,90
Flor del Montegó 2005
Marques de Castillo 2001
Montesierra Merlot Cabernet 2002
Señorio de los Llanos Crianza
2002/2003
Taja Monastrell 2003
Viñas de Miedes 2002
Solaz
Kalius 2003
300cl
75cl
75cl
75cl
106,50
106,50
106,50
106,50
319,60
79,90
79,90
79,90
Arcus, (Arcus)
Vinsa, (World Wines AS)
Bod. Pirineos, Somontano, (Vinarius AS)
Le Cep Français, Utiel-Requena, (Amundsen AS)
L.C.F., Utiel-Requena, (Amundsen AS)
Arcus, (Arcus)
Cosecheros Abastecedores, (Fondberg AS)
Bod. Berberana, Castilla, (United Wineries AS)
Bod. Berberana, Barros, (United Wineries AS)
Arcus, (Arcus)
Bod. Campos Reales, Castilla, (Servco AS)
Bod. Navarro López, (Bibendum AS)
Helge Wiig, Castilla, (Helge Wiig A/S)
Arcus, (Arcus)
San Alejandro S. Coop, Calatayud,
(Eurowine AS)
Luis Gurpegui Muga, Extremadura,
(Norsk Vinsalg AS)
Bod. Torre Oria, Utiel-Requena,
(World Wines AS)
Bod. Piqueras, Almansa, (Brand Partners AS)
Bod. Bañustes, (World Wines AS)
Arcus, (Arcus)
Arcus, Utiel-Requena, (Arcus)
Masia Bach, (Amundsen AS)
Vinartis, Castilla, (Fondberg AS)
Cosecheros Abastecedores, (Fondberg AS)
Vicente Gandia, Valencia, (Haugen-Gruppen AS)
Bod. Enguera, Valencia, (Robert Prizelius AS)
Bod. Hijos de Alberto Gutiérrez,
(Amka Saga AS)
V&S Vin & Sprit, La Mancha, (Amundsen AS)
Viña Bajoz, Toro, (Vinarius AS)
Bod. Murviedro, Utiel-Requena,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Bod. Murviedro, Valencia,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Vin-Nico Export, Yecla, (Best Cellars AS)
Bod. San Gregorio, Calatayud, (Vinarius AS)
Bod. Pirineos, Somontano, (Vinarius AS)
Bod. los Llanos, Valdepeñas, (Fondberg AS)
75cl
200cl
300cl
75cl
106,50
109,80
110,00
110,40
79,90
219,60
329,90
82,80
Mähler-Besse, Jumilla, (Stenberg & Blom AS)
Bod. San Alejandro, Calatayud, (Eurowine AS)
Osborne, Castilla, (Amundsen AS)
Bod. Monfil, Cariñena, (Norsk Vinsalg AS)
33330
44074
41837
14067
55195
46100
20158
14915
14917
41794
47039
47472
98
(Best Buys International AS)
Bod. Muga, (Best Buys International AS)
Sierra Cantabria, (Select Wine & Food)
Bod. Lan, (Vectura AS)
La Rioja Alta, (Vinordia AS)
Marq. de Murrieta,
(Engelstad Vin og Brennevin)
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 97 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
46826 Coto de Hayas 2004
75cl
111,70
83,80 Bod. Aragonesas, Campo de Borja,
75cl
300cl
75cl
112,00
100,00
112,70
75cl
75cl
113,20
113,20
31165 Santana Tempranillo 2003
75cl
75cl
300cl
75cl
113,20
113,20
106,80
113,20
84,90
84,90
320,30
84,90
43467 Baltasar 2004
20501 Castaño Monastrell 2003
300cl
75cl
113,30
113,30
340,00
85,00
75cl
75cl
115,30
115,70
86,50
86,80
75cl
75cl
300cl
75cl
115,90
116,00
99,70
116,50
86,90
87,00
299,00
87,40
75cl
75cl
300cl
47790 Castillo de Almansa Coleccione 2005 75cl
43219 Eden Collection Tempranillo
300cl
117,20
117,20
120,20
117,30
117,60
360,60
88,00 Bod. Piqueras, Almansa, (Brand Partners AS)
352,80 Bottle Green, La Mancha,
33852 Viña Alone Tempranillo 2002
75cl
118,10
88,60 Bod. Coop. de Alicante, Alicante,
20282 Altozano Tempranillo 2002
75cl
118,70
89,00 Gonzalez Byass, Castilla,
300cl
106,60
319,90 Vin-Nico Export, Yecla, (Stenberg & Blom AS)
75cl
75cl
75cl
119,90
119,90
119,90
89,90 Bod. Ayuso, La Mancha, (World Wines AS)
89,90 Bod. Piquer, Cariñena, (Vinum AS)
89,90 Vinos Blancos de Castilla, Castilla y León,
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
119,90
119,90
119,90
119,90
119,90
89,90
89,90
89,90
89,90
89,90
75cl
75cl
119,90
120,00
(Robert Prizelius AS)
Alvear, Ribera del Guadiana, (Vinordia AS)
Alvear, Ribera del Guadiana, (Vinordia AS)
Bod. los Llanos, Valdepeñas, (Fondberg AS)
Osborne, Castilla, (Amundsen AS)
Bod. La Purisima, Yecla,
(Moestue Grape Selections AS)
89,90 Viñas del Vero, Somontano, (Strøm AS)
90,00 Bod. Rasgon, (Brand Partners AS)
75cl
122,70
92,00 Bod. Martinez Bujanda, Castilla,
300cl
75cl
122,80
123,90
75cl
124,90
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
13312 Legado Muñoz Garnacha
20372 Escudo de Oro Tempranillo Crianza
2000/2001
6656 Arena
50340 Candidato Oro 2001
NY
NY
32867 Copos Real Reserva 1998/1999
46023 Durius Tempranillo 2003/2004
46531 Reinares Tempranillo 2002
15103 Rincón de los Escribanos
Tempranillo
15106 Alto Cuevas Tempranillo 2004
55578 Don Simon Seleccion 2000
40039 Castello de Baños 2003/2004
14526 Castillo Montroy Reserva 2002
15105 Juan de Juanes 2003
84,00 Bod. Muñoz, Castilla, (Scan Vin AS)
300,10
84,50 Bod. Fontana, La Mancha, (Amka Saga AS)
84,90 Arcus, (Arcus)
84,90 Cosecheros y Criadores, Aragon,
(Vinhuset NoFra AS)
Cellers Unió, (World Wines AS)
Bod. Durius, Castilla y León,
(United Wineries AS)
Bod. Victorianas, Tierra Manchuela,
(Bibendum AS)
Bod. San Alejandro, Calatayud, (Eurowine AS)
Bod. Castaño, Yecla,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Bod. Eguren, Castilla, (Bravino AS)
Coop Vin. la Viña, Valencia, (Strag AS)
Covilor, Utiel-Requena, (Strag AS)
Garcia Carrion, Castilla,
(Fredrik Jebe & Co AS)
Bod. Fernando Castro, Valdeorras,
(Red & White AS)
87,90 BCLV de F, Valencia, (Strag AS)
87,90 Anecoop-La Viña, Valencia, (Strag AS)
(The Scandinavian Negotiators AS)
(Red & White AS)
(Robert Prizelius AS)
20876 Cuvée Christer Berens Monastrell
2004
6231 Estola Reserva 2001
48135 Lelia Garnacha 2003
33352 Riscal Tempranillo 2004
55177
55175
7632
45503
13471
Señorio de Alange Syrah 2005
Señorio de Alange Tempranillo 2005
Señorio de los Llanos Reserva 2001
Solaz 2004
Valcorso Monastrell 2004
47007 Viñas del Vero Tinto 2002
46932 Rasgon de Maria Tempranillo
Garnacha 2004
42009 Infinitus Syrah 2004/2005
(Interbrands Norge AS)
43531 Maximo Tempranillo Cabernet 2002
42231 Nuviana Cabernet
Sauvignon/Tempranillo 2003
44003 Señorío de Utiel Tinto 2005
368,50 Bod. Maximo, (Haugen-Gruppen AS)
92,90 Codorníu, (Amundsen AS)
93,70 Bod. Utielanas, Utiel-Requena, (Bravino AS)
|
99
RØDVIN
SPANIA ØVRIG RØDVIN
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 98 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
SPANIA ØVRIG RØDVIN
literpris salgspris
44650 Canforrales Clàsico 2004
75cl
126,30
94,70 Campos Reales Bodegas, La Mancha,
15378 Villa Negra Gran Reserva 2000
14176 Marqués de Nombrevilla 2005
75cl
75cl
126,50
127,50
94,90 Anecoop - La Viña, Valencia, (Strag AS)
95,60 San Alejandro S. Coop, Calatayud,
13199 Señorío de Robles Monastrell 2003
75cl
128,00
96,00 Bod. Señorio del Condestable, Jumilla,
42008 Infinitus Cabernet Sauvignon
2004/2005
41858 Finca Giusana Reserva 1999
75cl
128,90
96,70 Bod. Martinez Bujanda, Castilla,
75cl
129,30
97,00 Bod. Lalaguna, Cariñena,
44468 Caracol Serrano 2004
75cl
130,00
97,50 Casa de la Ermita, Jumilla,
48566 Grec Negre 2005
75cl
130,10
97,60 Coop Vin. Sarral, Conca de Barberà,
43904 Marqués de Chivé Tempranillo
Reserva 2001
44034 På Høyden
55294 Altos del Cuco 2005
32480 Castillo de Almansa Reserva 2002
31438 Protocolo 2003/2004
43028 Aranleón Crianza 2001
75cl
130,50
97,90 Vicente Gandia, Utiel-Requena,
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
131,30
132,00
132,00
132,10
132,90
98,50
99,00
99,00
99,10
99,70
43026 Blés Crianza 2003
75cl
132,90
99,70
33078 Pucela Tempranillo Cabernet
Sauvignon 2002
20068 Bajoz 2002
55006 Castillo Montblanc Temprannillo
2005
45734 Condesa de Leganza Crianza 2001
43833 Cruz de Piedra 2004
75cl
133,10
99,80
75cl
75cl
133,20
133,20
99,90
99,90
75cl
75cl
133,20
133,20
99,90
99,90
43630
43438
30131
41725
37647
47459
20824
32868
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
133,20
133,20
133,20
133,20
133,20
133,20
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
15313 Viña San Marcos Cabernet Sauvignon
2005
41859 Lalaguna Crianza 1999
75cl
134,80
101,10
75cl
135,70
101,80 Bod. Lalaguna, Cariñena,
41131 Hécula Monastrell 2004
75cl
136,00
102,00 Bod. Castaño, Yecla,
15251 El Miracle Tempranillo Shiraz 2003
46259 Monasterio de Santa Ana Monastrell
2002
44647 Canforrales Crianza 2002
75cl
75cl
137,10
139,30
102,80 Vicente Gandia, Valencia, (Haugen-Gruppen AS)
104,50 Casa de la Ermita, Jumilla,
75cl
139,50
104,60 Campos Reales Bodegas, La Mancha,
46785 Vega Esteban Crianza 2001
75cl
139,90
104,90 Bod. Ventura de Vega, Extremadura,
15104 Castell Mont Boi Gran Reserva 2000
75cl
140,80
105,60 B.C.L.B., Valencia, (Gavin AS)
(Trans Nordic Selections AS)
NY
(Eurowine AS)
(Brand Partners AS)
(Interbrands Norge AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
(Bravino AS)
Flor de Montgò Joven 2004
Gladmat Vin 2005
Lar de Barros Tempranillo 2003
Maximo Tempranillo Cabernet 2002
Pata Negra Gran Reserva 1998
Pedrera Monastrell 2003
Taurus Roble 2003
Torre Oria Gran Reserva 1998
(Haugen-Gruppen AS)
Cherubino Valsangiacomo, Valencia, (Procura)
Bod. y Vin. de Murcia, Yecla, (Vinordia AS)
Bod. Piqueras, Almansa, (Brand Partners AS)
Dom. de Eguren, (Select Wine & Food)
Dominio de Aranleón, Utiel-Requena,
(Multibrands Norge AS)
Dominio de Aranleón, Valencia,
(Multibrands Norge AS)
Bod. Hijos de Alberto Gutiérrez, Castilla y León,
(Amka Saga AS)
Bod. Viña Bajoz, Toro, (Vinarius AS)
Bod. Concavins, Conca de Barberà,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Bod. Leganza, La Mancha, (Bibendum AS)
Bod. Virgen de la Sierra, Calatayud,
(World Wines AS)
Vin-Nico Export, Yecla, (Best Cellars AS)
Helge Wiig, (Helge Wiig A/S)
Bod. Inviosa, (Best Buys International AS)
Bod. Maximo, Castilla, (Haugen-Gruppen AS)
Bod. los Llanos, Valdepeñas, (Fondberg AS)
Juan Gil, Jumilla, (Vinum AS)
Viñedos de Villaester, Toro, (Eurowine AS)
Bod. Torre Oria, Utiel-Requena,
(World Wines AS)
Bod. Lalanne, Somontano, (Eurowine AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Moestue Grape Selections AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Cork Wines & Spirits AS)
100
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 99 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
45973 Casa de la Ermita Organic 2004/2005 75cl
300cl
42939 Hoya de Cadenas Reserva 1999
75cl
144,70
122,30
144,70
108,50 Bod. Casa de la Ermita, Jumilla,
367,00 (Moestue Grape Selections AS)
108,50 Vicente Gandia, Utiel-Requena,
43836 Abanico Cabernet Sauvignon Syrah
Merlot 2004
47017 Terre Grande Reserva 2002
44685 Laderas de El Sequé 2004
44824 Juan Gil 2005
75cl
145,30
109,00 Bod. Bañustes, (World Wines AS)
75cl
75cl
75cl
145,30
145,50
146,10
109,00 Bod. Piqueras, Almansa, (Brand Partners AS)
109,10 El Sequé, Alicante, (Terroir AS)
109,60 Juan Gil, Jumilla,
44571 3T 2004
75cl
146,30
109,70 Bod. Palacio de Villachia, Toro,
46325 Condeza de Leganza Reserva 1998
48464 Smak Balestino Tinto
13285 Viñas del Vero Cabernet Sauvignon
2000/2001
13674 Viñas del Vero Merlot 2002
43528 Maximo Merlot 2003
46142 Marques de Alicante Crianza 2002
43903 Henrik Ibsen Tempranillo Merlot
2004
46132 Castillo de Alicante Ecologica 2005
44247 Laudum Nature Elologico 2005
20822 Ceperos 2003
20281 Castillo de Aguarón Garnacha 2001
75cl
75cl
75cl
146,50
146,50
146,50
109,90 Bod. Leganza, La Mancha, (Bibendum AS)
109,90 Vingaver AS, (Vingaver AS)
109,90 Comp. Vit. Aragonesa, Somontano, (Strøm AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
146,50
147,90
150,30
151,50
109,90
110,90
112,70
113,60
75cl
75cl
75cl
75cl
151,90
151,90
153,20
154,00
113,90
113,90
114,90
115,50
15181 Valdelosfrailes Cigales 2003
75cl
156,90
117,70
44803 4T 2002
75cl
157,20
117,90
11960 Palacio de Monsalud 2001
41169 Allozo Reserva 2000
75cl
75cl
158,50
158,70
118,90
119,00
55176 Palacio Quemado Crianza 2003
44646 Estancia Piedra Azul 2004
75cl
75cl
158,70
159,50
119,00
119,60
44645 Viñas Elias Mora 2003
75cl
159,50
119,60
45733 Abadia Retuerta Viña Arnoldo 2000
75cl
159,90
119,90
41295 Señorio de los Llanos Gran Reserva
1998
44467 Viña 105 2004/2005
75cl
159,90
119,90
75cl
159,90
119,90
20888
44246
44248
15215
75cl
75cl
75cl
75cl
160,00
162,50
165,60
166,50
120,00
121,90
124,20
124,90
33282 Corte Real 2000
7356 Lar de Barros Tempranillo Crianza
2001
40353 Monasterio de Tentudia 1997
46534 Duratón Altos del Duratón 2001
75cl
75cl
173,20
173,20
129,90
129,90
75cl
75cl
173,20
174,30
129,90
130,70
41170 Allozo Gran Reserva 1999
75cl
177,20
132,90
(Haugen-Gruppen AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Bakken Vin & Gourmet AS)
NY
Baltasar Gracián Garnacha 2003/2004
Laudum Crianza 2001
Laudum Reserva 2001
Medulio Mencia 2004
Comp. Vit. Aragonesa, Somontano, (Strøm AS)
Bod. Maximo, (Haugen-Gruppen AS)
Bocopa, Alicante, (Venjar & Vallevik ANS)
Bod. Centro Españolas, La Mancha,
(Haugen-Gruppen AS)
Bocopa, Valencia, (Venjar & Vallevik ANS)
Bocopa, Alicante, (Venjar & Vallevik ANS)
Vin. y Bod. Pittacum, Bullas, (Strøm AS)
Soc. Coop. San Roque, Cariñena,
(The Scandinavian Negotiators AS)
Bod. Valdelosfrailes, Castilla y León,
(Gavin AS)
Palacio de Villachica, Toro,
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Viña Extremeña, Extremadura, (Amka Saga AS)
Bod. Centro Españolas, La Mancha,
(Kjellermesteren AS)
Alvear, Ribera del Guadiana, (Vinordia AS)
Estancia Piedra, Toro,
(Trans Nordic Selections AS)
Bod. Y Vinas Dos Victorias, Toro,
(Trans Nordic Selections AS)
Abadia Retuerta, Castilla y León,
(Vinarius AS)
Cosecheros Abastecedores, Valdepeñas,
(Fondberg AS)
Comp. de Vinos Telmo Rodrigues, Castilla y León,
(Moestue Grape Selections AS)
Bod. San Alejandro, Calatayud, (Eurowine AS)
Bocopa, Alicante, (Venjar & Vallevik ANS)
Bocopa, Alicante, (Venjar & Vallevik ANS)
Sta. Maria de los Remedios, Valdeorras,
(Gavin AS)
Viña Extremeña, Extremadura, (Amka Saga AS)
Bod. Inviosa, Ribera del Guadiana,
(Best Buys International AS)
Viña Extremeña, Extremadura, (Amka Saga AS)
Bod. y Viñ. Ribeira del Duratón, Castilla y León,
(Bravino AS)
Bod. Centro Españolas, La Mancha,
(Kjellermesteren AS)
|
101
RØDVIN
SPANIA ØVRIG RØDVIN
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 100 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
SPANIA ØVRIG RØDVIN
literpris salgspris
42187 Finca Elez Crianza 2001/2002
75cl
177,30
133,00 Manuel Manzaneque,
11809 Abadia Retuerta Rivola 2001
75cl
178,70
134,00 Abadia Retuerta, Castilla y León,
44635 Dominio de Tares Baltos 2004
75cl
179,60
134,70 Domino de Tares, Bierzo,
46747 Casa de la Ermita Monastrell
Crianza 2001
33383 Castillo de Valdestrada 1994
41726 Museum Crianza 2002
75cl
185,30
139,00 Casa de la Ermita, Jumilla,
75cl
75cl
186,40
188,70
139,80 Viña Extremeña, Extremadura, (Amka Saga AS)
141,50 Bod. El Coto de Rioja, Castilla y León,
47727 Pittacum Mencía 2003
75cl
194,70
146,00 Vin. y Bod. Pittacum, Bierzo,
47381 El Vinculo 2001
75cl
198,80
149,10 Alejandro Fernandez, La Mancha,
7357 Lar de Lares Reserva 2000
75cl
199,90
149,90 Bod. Inviosa, Extremadura,
48134 Pétalos del Bierzo 2004
20825 Rejadorada Crianza 2001
75cl
75cl
199,90
199,90
149,90 Des. de J. Palacios, Bierzo, (Strøm AS)
149,90 Bod. Rejadorada, Toro,
34403 Estola Gran Reserva 1996
45847 Casa Castillo Monastrell 2003
44649 Estancia Piedra Roble 2001
75cl
75cl
75cl
206,70
208,00
212,50
155,00 Bod. Ayuso, La Mancha, (World Wines AS)
156,00 Julia Roche, Jumilla, (Vinarius AS)
159,40 Estancia Piedra, Toro,
44804 5T 2002
75cl
213,20
159,90 Palacio de Villachica, Toro,
20694 Museum Real Reserva 2001/2002
75cl
226,50
169,90 Bod. Museum, Castilla y León,
45763 Oro 2000
44603 Trapio Monastrell 2002
75cl
75cl
226,50
239,90
169,90 Mähler-Besse, Toro, (Stenberg & Blom AS)
179,90 Bod. La Purisima, Yecla,
46533 Duratón 1999
75cl
240,30
180,20 Bod. y Viñ. Ribeira del Duratón, Castilla y León,
14486 Guelbenzu Evo 2001
47379 Dehesa la Granja 2001
75cl
75cl
245,90
249,10
184,40 Bod. Guelbenzu, Ribera del Queiles, (Strag AS)
186,80 Alejandro Fernandez, La Mancha,
20879 Divus Monastrell 2001
44652 Dominio de Tares Cepas Viejas 2001
75cl
75cl
250,70
252,70
188,00 Bod. Bleda, Jumilla, (Vectura AS)
189,50 Domino de Tares, Bierzo,
20891 Peique Selección de Viñedos Viejos
2002
43908 Marqués de Griñon Summa Varietails
2001
45735 Abadia Retuerta Selection Especial
1998
32292 Abadia Retuerta 1996
75cl
253,20
189,90 Bod. Peique, Bierzo,
75cl
265,20
198,90 Marq. de Griñon, (Amka Saga AS)
75cl
265,30
199,00 Abadia Retuerta, Castilla y León,
75cl
265,30
199,00 Abadia Retuerta, Sardon de Duero,
44801 Durius Magister 2003
75cl
286,70
215,00 Marq. de la Concordia, Castilla y León,
32366 Yllera Reserva 1998
75cl
302,70
227,00 Bod. los Curros, Castilla y León,
45848 Pie Franco 2000/2001
7919 Valduero Reserva 1998
43905 Marqués de Griñon Domino de
Valdepusa Cabernet Sauvignon 2002
43907 Marqués de Griñon Petit Verdot 2003
43909 Marqués de Griñon Syrah 2002
75cl
75cl
75cl
306,40
310,50
327,50
229,80 Casa Castillo, Jumilla, (Vinarius AS)
232,90 Bod. Valduero, (Haugen-Gruppen AS)
245,60 Marq. de Griñon, (Amka Saga AS)
75cl
75cl
327,50
327,60
245,60 Marq. de Griñon, (Amka Saga AS)
245,70 Marq. de Griñon, (Amka Saga AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Vinarius AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Bakken Vin & Gourmet AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Bravino AS)
(Red & White AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Vinarius AS)
(Vinarius AS)
(United Wineries AS)
(Palmer & Co AS)
102
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 101 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
46229 Bodegas Mauro 2003
75cl
399,90
299,90 Bod. Mauro, Castilla y León,
48132 Villa de Corullón 2003
46532 Duratón Syrah 2000
75cl
75cl
399,90
400,00
299,90 Des. de J. Palacios, Bierzo, (Strøm AS)
300,00 Bod. y Viñ. Ribeira del Duratón, Castilla y León,
32294 Abadia Retuerta Cuvée El Palomar
1996
46668 Viña San Román 2000
75cl
438,70
329,00 Abadia Retuerta, Sardon de Duero,
75cl
466,50
349,90 Bod. Mauro, Castilla y León,
32295 Abadia Retuerta Cuvée El
Campanario 1996
43906 Marqués de Griñon Eméritus 2003
48131 San Martin 2002
46228 Mauro Vendima Seleccionada 1998
75cl
478,70
359,00 Abadia Retuerta, Sardon de Duero,
75cl
75cl
75cl
512,10
639,90
666,50
384,10 Marq. de Griñon, (Amka Saga AS)
479,90 Des. de J. Palacios, Bierzo, (Strøm AS)
499,90 Bod. Mauro, Castilla y León,
(Best Buys International AS)
(Bravino AS)
(Vinarius AS)
(Best Buys International AS)
(Vinarius AS)
(Best Buys International AS)
SØR-AFRIKA
42766 Tulbagh Pinotage 2003
75cl
90,90
68,20 Tulbagh Winery, Coastal Region,
41708 Stony Cape Ruby Cabernet Cinsault
300cl
93,00
279,00 Batsberg Winery, Western Cape,
20826 Dry Creek Shiraz-Merlot-Petit
Verdot 2004
20375 Lyngrove Collection Shiraz 2002
43297 Madiba Cabernet Sauvignon Merlot
2004
43391 Cape Peak Merlot Shiraz Cabernet
Sauvignon 2004
43947 Bain’s Way Shiraz Mourvèdre 2005
50337 Oude Kaap Cinsault Ruby Cabernet
2004
48316 South Atlantic Shiraz-Cabernet
Sauvignon
45370 Drostdy-Hof Cape Red 2004/2005
42712 African Spirit Pinotage/Shiraz 2003
75cl
93,20
75cl
300cl
93,20
93,30
69,90 Rostberg, Western Cape, (Vinarius AS)
279,90 Delta Fijne Wijnen, Robertson,
300cl
93,40
280,20 Distell, Western Cape, (Amka Saga AS)
300cl
300cl
99,70
99,70
299,00 Wamakersvallei Winery, (World Wines AS)
299,00 Douglas Green Bellingham, Western Cape,
300cl
99,90
299,60 Simonsvlei, Western Cape,
300cl
300cl
100,00
100,80
299,90 Drostdy Winery, Western Cape, (Bibendum AS)
302,50 Swartland Winery, Swartland,
55131 Treenboch Cabernet Sauvignon
43964 Namaqua
43208 Impala Ridge Cabernet
Sauvignon/Shiraz 2004
13509 Kleinbosch 2004
300cl
300cl
200cl
101,30
103,30
105,00
303,80 Oposit Wine & Spirit, (B&K International AS)
310,00 Westcorp Int., (Gavin AS)
209,90 Arcus, Western Cape, (Arcus)
75cl
106,50
43494 Jabulani
300cl
106,60
319,90 Cape Coastal Vintners, Coastal Region,
45567 Kumala Cabernet Sauvignon/Shiraz
50385 La Chasse
43319 Robertson Shiraz 2004
300cl
300cl
300cl
106,60
106,60
110,00
319,90 Western Wines, Western Cape, (Best Cellars AS)
319,90 V&S Wine, Western Cape, (Amundsen AS)
329,90 Robertson Winery, Robertson,
42471 Bain’s Way Pinotage 2005
300cl
113,00
339,00 Wamakersvallei Winery, Wellington,
13895
42618
43966
43632
43029
75cl
300cl
300cl
200cl
300cl
113,30
113,30
113,30
115,00
116,20
85,00
340,00
340,00
229,90
348,60
300cl
116,20
(Red & White AS)
(Robert Prizelius AS)
69,90 Rockfield Wines, Goudini, (World Wines AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Fondberg AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Haugen-Gruppen AS)
79,90 Cape Wine Cellars, Western Cape,
(Stenberg & Blom AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
Berg & Brook Merlot 2004/2005
Dusty Road Pinotage Shiraz 2004
Namaqua Shiraz
Kumala Pinotage Shiraz 2005
Cape Original Shiraz 2004
42647 Lepard’s Leap
(World Wines AS)
Berg & Brook, Coastal Region, (World Wines AS)
Cloof Wine Est., Darling, (Vectura AS)
Westcorp Int., (Gavin AS)
Western Wines, Western Cape, (Best Cellars AS)
Origin Wine, Western Cape,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
348,70 Western Cape Wineyards, Western Cape,
(Engelstad Vin og Brennevin)
|
103
RØDVIN
SØR-AFRIKA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 102 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
SØR-AFRIKA
literpris salgspris
NY
48551 Hill & Dale Stellebosch Select
300cl
116,60
349,90 Stellenbosch Vineyards, Stellenbosch,
43919 Roodeberg 2003
43206 Tabiso Shiraz 2004
42765 Anvil 2003
300cl
300cl
75cl
116,70
117,90
118,40
350,10 KWV, Western Cape, (Arvid Nordquist Norge AS)
353,60 Pieter Marais, Western Cape, (Amka Saga AS)
88,80 Franschhoek Vineyards, Western Cape,
42747 Douglas Green Cinsault Pinotage
2004
44946 Long Neck Pinotage 2005
75cl
118,70
89,00 Douglas Green Bellingham, Western Cape,
75cl
119,30
89,50 Long Neck Wines, Western Cape,
44338 Arniston Bay The Shore Red 2005
75cl
119,90
89,90 The Company of Wine People, Western Cape,
20732 Hagelsberg Merlot 2005
75cl
119,90
89,90 Middelvlei Wine Est., Stellenbosch,
13671 Kimberly Cabernet Sauvignon 2005
15309 KWV Cabernet Sauvignon Merlot 2005
48312 Flamingo Bay Cinsaut Cabernet
Sauvignon 2004
5722 Swartland Pinotage 2001
75cl
75cl
75cl
119,90
120,00
124,80
89,90 Arcus, Western Cape, (Arcus)
90,00 KWV, Western Cape, (Arvid Nordquist Norge AS)
93,60 Darling Cellars, Coastal Region,
75cl
125,20
93,90 Swartland Winery, Swartland,
20376 Sediba Cabernet Sauvignon Merlot
2004
32008 Kumala Cabernet Sauvignon Shiraz
2005
14695 Two Oceans Shiraz 2005/2006
75cl
126,50
94,90 Distell, Western Cape, (Strøm AS)
75cl
127,70
95,80 Western Wines, Western Cape, (Best Cellars AS)
75cl
300cl
300cl
127,90
110,00
128,30
95,90 Distell, Western Cape, (Strøm AS)
329,90
385,00 Charles Back and The Fairview Team, Western Cape,
(Bibendum AS)
(Red & White AS)
(Fondberg AS)
(Wine Tailor AS)
(Amundsen AS)
(World Wines AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Haugen-Gruppen AS)
NY
55375 Goats do Roam 2005
(Fondberg AS)
20377 Dusty Road Pinotage 2004/2005
44507 Two Oceans Cabernet Sauvignon Merlot 2004/2005
55298 Juno Shiraz 2005
55254 Tall Horse Shiraz 2004
75cl
75cl
130,50
130,50
97,90 Cloof Wine Est., Darling, (Vectura AS)
97,90 Distell, Western Cape, (Strøm AS)
75cl
75cl
132,00
132,00
99,00 Juno Wine Comp., Robertson, (Vinordia AS)
99,00 Douglas Green Bellingham, Western Cape,
13835 Cathedral Cellar Pinotage 2001
46469 Chill Out Music 2003
43541 Douglas Green Touriga Nacional 2004
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
133,20
99,90 KWV, Stellenbosch, (Arvid Nordquist Norge AS)
99,90 V&S Vin & Sprit, Coastal Region, (Amundsen AS)
99,90 Douglas Green Wines, Western Cape,
44723 Hill & Dale Cabernet Sauvignon
Shiraz 2004
41547 Jabulani Shiraz 2004
75cl
133,20
99,90 Stellenzicht Cellar, Stellenbosch,
75cl
133,20
99,90 Cape Coastal Vintners, Western Cape,
43331 Matuba Premium Select Shiraz 2004
75cl
133,20
99,90 Cape Coastal Vintners, Coastal Region,
14607 Robertson Cabernet Sauvignon
2003/2004
47122 Rineval Cape Blend 2004
75cl
133,20
99,90 Robertson Winery, Robertson,
75cl
144,00
108,00 L’Avenir Est., Stellenbosch,
44823 DC Six Tonner Merlot 2005
75cl
145,90
109,40 Darling Cellars, Darling,
44638 South Atlantic Reserve 2004
75cl
146,00
109,50 Simonsvlei, Stellenbosch,
11271 La Chasse Reserve 2005
14752 Dolphine Bay Pinotage Ruby
Cabernet 2004
44641 Bradgate Cabernet Sauvignon Merlot
2003
75cl
75cl
146,50
146,70
109,90 Vriesenhof, Stellenbosch, (Amundsen AS)
110,00 Someting Else, Western Cape, (Gavin AS)
75cl
152,70
114,50 Jordan, Stellenbosch,
(Fondberg AS)
(Fondberg AS)
(Bibendum AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Moestue Grape Selections AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Trans Nordic Selections AS)
104
|
(Trans Nordic Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 103 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
42379 Whole Berry Cabernet Sauvignon 2002 75cl
20827 Tinta Barocca 2003
75cl
153,60
154,70
115,20 Springfield Est., Robertson, (Eurowine AS)
116,00 Lammershoek, Swartland,
46112 Roodeberg 2001
45600 Goats do Roam 2003/2004
157,10
158,70
117,80 KWV, Western Cape, (Arvid Nordquist Norge AS)
119,00 Charles Back and The Fairview Team, Western
(Moestue Grape Selections AS)
75cl
75cl
48308 DC Black Granite Shiraz 2004
75cl
159,50
40029 Zonnebloem Pinotage 2004
20379 Fleur du Cap Shiraz Cabernet
Sauvignon Pinotage 2002
20063 Porcupine Ridge Syrah 2004
75cl
75cl
159,70
159,90
Cape,
(Fondberg AS)
119,60 Darling Cellars, Coastal Region,
(Trans Nordic Selections AS)
119,80 Zonnebloem Wines, Stellenbosch, (Amka Saga AS)
119,90 The Bergkelder, Coastal Region, (Strøm AS)
75cl
159,90
119,90 Boekenhoutskloof, Coastal Region,
43560 Rosendal Merlot 2005
44340 Thandi Cabernet Sauvignon Merlot
Fair Trade 2005
43143 Golden Kaan Shiraz 2003
50306 False Bay Pinotage 2002
3794 KWV Cabernet Sauvignon 2002
43142 Golden Kaan Pinotage 2003
46265 Villiera Down to Earth 2003
44644 Jordan Chameleon 2003
75cl
75cl
159,90
159,90
119,90 Rosendal Winery, Robertson, (Ekjord AS)
119,90 Thandi Wines, Western Cape, (Amundsen AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
160,50
161,20
161,70
162,10
165,50
166,10
120,40
120,90
121,30
121,60
124,10
124,60
55243 The Goatfather 2005
75cl
166,10
124,60
44821 Tokara Zondernaam Shiraz 2003
75cl
166,10
124,60
42605 Glen Carlou Tortoise Hill 2003
75cl
166,50
124,90
50443 Amehlo 2002
75cl
172,00
129,00
20852 Simonsig Cabernet Sauvignon 2003
75cl
172,00
129,00
50023 Nederburg Cabernet Sauvignon
Merlot 2003
40036 Nederburg Cabernet Sauvignon 2004
40028 Zonnebloem Cabernet Sauvignon 2004
47653 Allesverloren Shiraz 2004
75cl
173,10
129,80
75cl
75cl
75cl
173,10
173,10
173,20
129,80 Nederburg Wines, Paarl, (Amka Saga AS)
129,80 Zonnebloem Wines, Stellenbosch, (Amka Saga AS)
129,90 Allesverloren Wine Est., Swartland,
42749 Bellingham Shiraz 2003
75cl
173,20
129,90 Douglas Green Bellingham, Coastal Region,
48127 Jacobsdal Cabernet Sauvignon 2001
2737 Jacobsdal Pinotage 2003
46649 Le Bonheur Prima Merlot Cabernet
Sauvignon 2001
14585 Neethlingshof Pinotage 2001
75cl
75cl
75cl
173,20
173,20
173,20
129,90 Jacobsdal Wine Est., Stellenbosch, (Strøm AS)
129,90 Jacobsdal Wine Est., Stellenbosch, (Strøm AS)
129,90 Simonsberg Wine Estate, Stellenbosch,
75cl
173,20
129,90 Neethlingshof Est., Stellenbosch,
14970 Stellenzicht Golden Triangle
Merlot 1999
20194 Stellenzicht Golden Triangle
Pinotage 2001/2003
46654 Uitkyk Cabernet Sauvignon Shiraz
2002
33740 Boland Kelder Cabernet Sauvignon
2003
75cl
173,20
129,90 Stellenzicht Cellar, Stellenbosch,
75cl
173,20
129,90 Stellenzicht Cellar, Stellenbosch,
75cl
173,20
129,90 Uitkyk Wine Est., Stellenbosch, (Strøm AS)
75cl
177,30
133,00 Boland Cellar, Paarl, (Vinordia AS)
(Moestue Grape Selections AS)
Golden Kaan, Western Cape, (Maxxium Norge AS)
Boutinot, Western Cape, (Haugen-Gruppen AS)
KWV, Western Cape, (Arvid Nordquist Norge AS)
Golden Kaan, Western Cape, (Maxxium Norge AS)
Villiera, Paarl, (Servco AS)
Jordan, Stellenbosch,
(Trans Nordic Selections AS)
The Goats do Roam Wine Company, Coastal
Region,
(Fondberg AS)
Tokara, Stellenbosch,
(Trans Nordic Selections AS)
Glen Carlou Vineyards, Paarl,
(Stenberg & Blom AS)
Ingwe Wine Est., Stellenbosch,
(World Wines AS)
Simonsig Wine Est., Coastal Region,
(Vectura AS)
Distell, Western Cape, (Amka Saga AS)
(Bibendum AS)
(Fondberg AS)
NY
(Strøm AS)
(Bibendum AS)
NY
(Bibendum AS)
(Bibendum AS)
|
105
RØDVIN
SØR-AFRIKA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 104 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
SØR-AFRIKA
literpris salgspris
33741 Boland Kelder Shiraz 2003
47821 Allesverloren Touriga Nacional 2004
75cl
75cl
177,30
180,00
133,00 Boland Cellar, Paarl, (Vinordia AS)
135,00 Allesverloren Wine Est., Swartland,
47849 Goats do Roam in Villages 2004
75cl
185,30
139,00 Charles Back and The Fairview Team, Western
44722 Allesverloren Cabernet Sauvignon
2002
43559 Rosendal Special Cuvée 2004
44717 Stellenzicht Golden Triangel
Shiraz 2003
14753 Simonsvlei Shiraz 2002
34233 Nelson’s Creek Cabernet Sauvignon
1999
33792 Simonsig Pinotage 2000
41081 Boschkloof Cabernet Sauvignon
Merlot 2000
55251 Fairwiew Pinotage Viogner 2004
20427 Bushman’s Creek Pinotage 2001
30196 Klein Constantia Cabernet
Sauvignon 2004
48303 Onyx Pinotage 2002
75cl
186,50
139,90 Allesverloren Wine Est., Swartland,
75cl
75cl
186,50
186,50
139,90 Rosendal Winery, Robertson, (Ekjord AS)
139,90 Stellenzicht Cellar, Stellenbosch,
75cl
75cl
187,10
192,70
140,30 Simonsvlei, Western Cape, (Gavin AS)
144,50 Nelson’s Creek Wine Est., Paarl,
75cl
75cl
194,30
198,30
145,70 Simonsig Wine Est., Stellenbosch, (Strag AS)
148,70 Boschkloof Wines, Stellenbosch, (Servco AS)
75cl
75cl
75cl
198,70
198,90
199,70
149,00 Fairview, Coastal Region, (Fondberg AS)
149,20 Kosie Möller, Western Cape, (Servco AS)
149,80 Klein Constantia Est., (Amka Saga AS)
75cl
206,00
154,50 Darling Cellars, Groenekloof,
42239 Woolfkloof Shiraz 2003
75cl
212,00
159,00 Robertson Winery, Robertson,
55252 Boschendal Shiraz Cabernet
Sauvignon 2004
20428 L’Avenir Estate Selection 2001
75cl
213,20
159,90 Boschendal, Coastal Region, (Fondberg AS)
75cl
213,20
159,90 L’Avenir Est., Stellenbosch,
46650 Le Bonheur Cabernet Sauvignon 2001
75cl
213,20
159,90 Simonsberg Wine Estate, Stellenbosch,
44544 Diemersfontein Cabernet Sauvignon
2002
44543 Diemersfontein Shiraz 2003
30195 Klein Constantia Marlbrook 2001
30471 Plaisir de Merle Cabernet
Sauvignon 2003
20853 Boschendal Shiraz 2003
75cl
224,00
168,00 Diemersfontein, Wellington, (Vinarius AS)
75cl
75cl
75cl
224,00
226,50
226,50
168,00 Diemersfontein, Wellington, (Vinarius AS)
169,90 Klein Constantia Est., (Amka Saga AS)
169,90 Plaisir de Merle, Paarl, (Amka Saga AS)
75cl
226,70
170,00 Boschendal, Coastal Region,
150cl
233,30
349,90 Allesverloren Wine Est., Swartland,
33686 Delheim Grande Reserve 1998
75cl
239,90
179,90 Delheim Wines, Stellenbosch,
48462 Laroche L’Avenir Estate Pinotage
2005
48044 Meerlust Merlot 2000
44542 Diemersfontein Summer’s Lease 2003
50445 Ingwe 2002
75cl
239,90
179,90 Laroche, Stellenbosch, (Strøm AS)
75cl
75cl
75cl
253,20
265,30
265,30
189,90 Meerlust Wine Est., Stellenbosch, (Strøm AS)
199,00 Diemersfontein, Wellington, (Vinarius AS)
199,00 Ingwe Wine Est., Stellenbosch,
NY
46350 Warwick Three Cape Ladies 2003
48043 Meerlust Pinot Noir 2000
55426 Neil Ellis Cabernet Sauvignon 2003
75cl
75cl
75cl
266,40
266,50
266,70
199,80 Warwick Est. Wine, Stellenbosch, (Servco AS)
199,90 Meerlust Wine Est., Stellenbosch, (Strøm AS)
200,00 Neil Ellis Wines, Stellenbosch,
NY
45404 Meerlust Merlot 1996
55429 John X Merriman 2003
75cl
75cl
279,90
280,00
209,90 Meerlust Wine Est., Stellenbosch, (Strøm AS)
210,00 Rustenberg Est., Stellenbosch,
44545 Diemersfontein Carpe Diem Pinotage
2003
75cl
281,30
211,00 Diemersfontein, Wellington, (Vinarius AS)
(Bibendum AS)
Cape, (Fondberg AS)
(Bibendum AS)
(Bibendum AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
(Strøm AS)
(Cork Wines & Spirits AS)
NY
48552 Allesverloren Shiraz 2005
(Bibendum AS)
(Vinhuset NoFra AS)
NY
(World Wines AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
106
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 105 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
48045 Meerlust Rubicon 2001
43483 Grangehurst Cabernet Sauvignon
Merlot
41436 Rupert & Rothschild Classique 2003
75cl
75cl
286,50
290,70
214,90 Meerlust Wine Est., Stellenbosch, (Strøm AS)
218,00 Grangehurst Winery, Stellenbosch,
75cl
292,00
219,00 Rupert & Rothschild, Stellenbosch,
NY
42830 Cloof Pinotage 2002
55428 Kanonkop Paul Sauer 2002
75cl
75cl
306,70
320,00
230,00 Cloof Wine Est., (Vectura AS)
240,00 Kanonkop Wine Est., Stellenbosch,
NY
55427 Kanonkop Pinotage 2003
75cl
326,70
245,00 Kanonkop Wine Est., Stellenbosch,
48139 Warwick Cabernet Franc 2002
43841 Rust en Vrede Shiraz 2002
75cl
75cl
329,30
334,10
247,00 Warwick Est. Wine, Stellenbosch, (Servco AS)
250,60 Rust en Vrede Est., Stellenbosch,
32939 Hamilton Russel Pinot Noir 2004
75cl
358,70
269,00 Hamilton Russell Vineyards, Walker Bay,
46898 Saxenburg Private Collection
Shiraz 2000
43482 Galpin Peak Pinot Noir 2001
75cl
370,80
278,10 Saxenburg Wine Farm, Stellenbosch, (Servco AS)
75cl
386,70
290,00 Bouchard Finlayson, Walker Bay,
44805 Stellenzicht Syrah 2001
75cl
399,90
299,90 Stellenzicht Cellar, Stellenbosch,
43842 Engelbrecht Els 2003
75cl
429,70
322,30 Ernie Els Winery, Stellenbosch,
34255 Mont du Toit 2000
75cl
444,00
333,00 Mont du Toit Kelder, Coastal Region,
(Market Marker AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Arvid Nordquist Norge AS)
(Bibendum AS)
(Market Marker AS)
(Bibendum AS)
(Arvid Nordquist Norge AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
UNGARN
20893 Chapel Hill Pinot Noir-Kékfrankos
2004
41775 Egri Cabernet Franc 2000
44575 Mozaik Red Cuvée 2003
20692 Szeksárdi Kékfrankos 2003/2004
URUGUAY
20098 Dante’s Syrah 2004
20915 Catamayor Tannat-Merlot 2004
20916 Don Pascual Shiraz Tannat Reserve
2004
43534 Cisplatino Tannat Merlot 2004
7857 Carrau Pujol Gran Tradicion 2002
43535 Río de los Pájaros Cabernet
Sauvignon Reserve 2004
15160 Ariano Tannat Merlot 2003
43545 Pisano RPF Syrah 2004
43958 Pisano RPF Tannat 2004
14805 Pisano RPF Tannat 2003
43952 Pisano RPF Petit Verdot 2005
USA
46436 Paul Masson
44036 Sierra Valley California Red 2004
41136 Paul Masson
48072 Chill Out Shiraz
41635 Corbett Canyon Shiraz 2002
75cl
103,20
77,40 Balatonboglár Winery, (Eurowine AS)
75cl
75cl
75cl
106,50
113,60
133,20
79,90 Tibor Gàl, Eger, (Modern Wines AS)
85,20 Eurobor, Tolna, (Bakken Vin & Gourmet AS)
99,90 Szekszárd, (Modern Wines AS)
75cl
75cl
75cl
93,20
106,40
129,10
69,90 Dante Irurtia, (World Wines AS)
79,80 Bod. Castillo Viejo, (Eurowine AS)
96,80 Est. Juanicó, (Podium Wines AS)
75cl
75cl
75cl
133,20
145,50
148,00
99,90 César Pisano e Hijos, (Fondberg AS)
109,10 Juan Carrau, Cerro Chapeu-Rivera, (Vectura AS)
111,00 César Pisano e Hijos, (Fondberg AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
156,70
186,50
193,30
206,90
213,30
117,50
139,90
145,00
155,20
160,00
Ariano, Canelones, (Strag AS)
César Pisano e Hijos, (Fondberg AS)
César Pisano e Hijos, Progreso, (Fondberg AS)
César Pisano e Hijos, Progreso, (Gavin AS)
César Pisano e Hijos, Progreso, (Fondberg AS)
300cl
300cl
100cl
300cl
300cl
96,60
96,60
100,00
100,00
289,90
289,90
99,90
299,90
299,90
42254 Arrow Cabernet Sauvignon 2001/2002300cl
43067 Arrow Zinfandel
300cl
47676 Blossom Hill Cabernet Shiraz
300cl
103,30
110,00
110,00
309,90
329,90
329,90
41925 Arrow Ruby Cabernet
111,00
222,00
Paul Masson Winery, California, (Bibendum AS)
E&J Gallo Winery, California, (Amundsen AS)
Canandaigua, California, (Bibendum AS)
V&S Vin & Sprit, California, (Amundsen AS)
Corbett Canyon Vineyards, California,
(Stenberg & Blom AS)
Arcus, California, (Arcus)
Arcus, California, (Arcus)
Blossom Hill Winery, California,
(Podium Wines AS)
Arcus, California, (Arcus)
200cl
|
107
RØDVIN
USA
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 106 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
RØDVIN
USA
literpris salgspris
11659 Rossi California Red
75cl
113,20
84,90 Carlo Rossi Vineyards, California,
42238 Delicato Shiraz 2003
75cl
118,70
89,00 Delicato Family Vineyards, California,
55370 Fish Eye Shiraz 2004/2005
46028 Beringer Stone Cellars Zinfandel
2004
13897 Delicato Merlot 2003
75cl
75cl
119,90
133,20
89,90 Fish Eye Winery, California, (Fondberg AS)
99,90 Beringer Vineyards, California,
75cl
133,20
99,90 Delicato Family Vineyards, California,
10038 E.&J. Gallo Sierra Valley Ruby
Cabernet 2004
43328 Hess Grand Circle Cabernet
Sauvignon 2003
44812 Turning Leaf Syrah 2004
30899 Turning Leaf Zinfandel 2004
75cl
133,20
99,90 E&J Gallo Winery, California, (Amundsen AS)
75cl
133,20
99,90 Hess Collection Winery, California,
75cl
75cl
133,20
133,20
99,90 E&J Gallo Winery, California, (Amundsen AS)
99,90 E&J Gallo Winery, North Coast California,
50317 Western Cellars 2003
75cl
133,70
100,30 Les Grands Chais de France, California,
47482 Fetzer Cabernet Sauvignon Merlot
2003/2004
30817 Woodbridge Zinfandel 2004
75cl
139,90
104,90 Fetzer Vineyards, California, (Strøm AS)
75cl
145,30
109,00 Robert Mondavi, California,
Austin Creek Syrah 2004
75cl
Mandolin Merlot 2005
75cl
One 6 Merlot 2002
75cl
Fetzer Valley Oaks Merlot 2004
75cl
Fetzer Valley Oaks Zinfandel
150cl
2003/2004
32383 Sutter Home Cabernet Sauvignon 1998 75cl
146,50
146,50
159,90
166,50
179,90
109,90
109,90
119,90
124,90
269,90
167,90
125,90 Sutter Home Winery, California,
33793 Barefoot Zinfandel
13172 Beringer Founders’ Estate Merlot
2002
13679 Beringer Founders’ Estate
Zinfandel 2004
6796 Fetzer Valley Oaks Cabernet
Sauvignon 2002
46780 Ravenswood Vintners Blend
Zinfandel 2003
32367 Sutter Home Zinfandel 1998
75cl
75cl
170,70
172,70
128,00 Barefoot Cellars, California, (Strag AS)
129,50 Beringer Vineyards, California,
75cl
172,70
129,50 Beringer Vineyards, California,
75cl
173,20
129,90 Fetzer Vineyards, California, (Strøm AS)
75cl
173,20
129,90 Ravenswood, California, (Bibendum AS)
75cl
177,30
133,00 Sutter Home Winery, California,
48549
39542
33326
44794
44501
Ravenswood Zen of Zin 2004
Ironstone Cabernet Sauvignon 2003
Ironstone Zinfandel 2004
Bonterra Shiraz - Carignan 2004
Fetzer Barrel Selection
Shiraz-Grenache-Mourvedre 2002
14302 Parducci Syrah 1998
43329 Artezin Zinfandel 2004
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
186,50
194,40
194,40
199,90
199,90
139,90
145,80
145,80
149,90
149,90
75cl
75cl
200,10
213,20
150,10 Parducci Wine Cellars, California, (Gavin AS)
159,90 Hess Collection Winery, California,
20285 Foppiano Zinfandel 2002
75cl
216,10
162,10 Foppiano, Russian River,
32027 Ravenswood Lodi Zinfandel 2003
34958 Bonterra Organically Grown
Zinfandel 2004
13779 Columbia Crest Cabernet Sauvignon
1999
75cl
75cl
220,00
226,50
165,00 Ravenswood, California, (Bibendum AS)
169,90 Fetzer Vineyards, California, (Strøm AS)
75cl
228,40
171,30 Columbia Crest Winery, Columbia Valley,
(Amundsen AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
NY
(Robert Prizelius AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Stenberg & Blom AS)
(Amundsen AS)
(Ekjord AS)
20917
15343
48048
7823
2166
(Engelstad Vin og Brennevin)
Arcus, Russian River, (Arcus)
California, (Gavin AS)
Stonybrook Vineyards, California, (Strøm AS)
Fetzer Vineyards, Napa Valley, (Strøm AS)
Fetzer Vineyards, California, (Strøm AS)
(Haugen-Gruppen AS)
NY
(Robert Prizelius AS)
(Robert Prizelius AS)
(Haugen-Gruppen AS)
Ravenswood, Sonoma, (Bibendum AS)
Ironstone Vineyards, California, (Vinordia AS)
Ironstone Vineyards, California, (Vinordia AS)
Bonterra Vinyards, California, (Strøm AS)
Fetzer, California, (Strøm AS)
(Stenberg & Blom AS)
(The Scandinavian Negotiators AS)
108
|
(Ca de Vin AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 107 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
literpris salgspris
NY
14749 Dry Creek Heritage Clone Zinfandel
2001
32919 Ravenswood Napa Valley Zinfandel
2004
20286 Ravenswood Sonoma County Zinfandel
2001
15342 Waterstone Merlot 2003
41589 Robert Mondavi Private Selection
Zinfandel 2003
13192 Rancho Zabaco Zinfandel 2003
41588 Robert Mondavi Private Selection
Pinot Noir 2001
30197 Kendall-Jackson Vintner’s Reserve
Pinot Noir 1999
41072 Geyser Peak Merlot 1998
3715 Beringer Cabernet Sauvignon
1997/1999
2993 Beringer Clear Lake Zinfandel
1998/1999
43993 Seghesio Zinfandel 2004
75cl
232,00
174,00 Dry Creek Vineyards, Sonoma, (Gavin AS)
75cl
239,90
179,90 Ravenswood, California, (Bibendum AS)
75cl
239,90
179,90 Ravenswood, Sonoma, (Bibendum AS)
75cl
75cl
239,90
252,00
179,90 Waterstone Winery, California, (Gavin AS)
189,00 Robert Mondavi, California,
75cl
75cl
253,20
262,50
189,90 Zabaco Vintners, Sonoma, (Amundsen AS)
196,90 Robert Mondavi, California,
75cl
264,00
198,00 Kendall-Jackson, California,
75cl
75cl
264,10
265,30
198,10 Peak Wines Int., Sonoma, (Maxxium Norge AS)
199,00 Beringer Vineyards, Napa Valley,
75cl
265,30
199,00 Beringer Vineyards, California,
75cl
265,30
199,00 Seghesio Family Vineyards, Sonoma,
41073 Geyser Peak Zinfandel 2000
14304 Van Duzer Pinot Noir 1999
75cl
75cl
266,40
282,90
199,80 Peak Wines Int., Sonoma, (Maxxium Norge AS)
212,20 Van Duzer Vineyards, Villamette Valley,
32425 Renaissance Zinfandel 1997
75cl
301,70
226,30 Renaissance Vineyard, California,
32426 Renaissance Syrah 1999
75cl
350,80
263,10 Renaissance Vineyard, California,
7871
10996
10073
60462
48550
41232
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
385,30
386,50
392,00
426,50
426,50
456,00
289,00
289,90
294,00
319,90
319,90
342,00
75cl
75cl
533,20
534,70
399,90
401,00
75cl
868,00
651,00
75cl 973,20
75cl 1 322,70
729,90
992,00
75cl
133,50
100,10 Lenz Moser, Burgenland, (Haugen-Gruppen AS)
75cl
158,50
118,90 Lenz Moser, Burgenland, (Haugen-Gruppen AS)
75cl
173,20
129,90 Zantho, Burgenland,
44954 Schmelzer Blaufrankisch 2004
75cl
184,70
138,50 Schmelzer, Burgenland,
44951 Schmelzer Blauer Zweigelt 2004
75cl
196,90
147,70 Schmelzer, Burgenland,
47173 Sankt Laurent Ausstich 2003
75cl
209,20
156,90 Weing. Stift Klosterneuburg, Niederösterreich,
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Brand Partners AS)
(Robert Prizelius AS)
(Robert Prizelius AS)
(Fondberg AS)
(Gavin AS)
(Palmer & Co AS)
Marimar Torres Pinot Noir 2000
NY
Ravenswood Teldeschi Zinfandel 2004
NY
Seghesio Home Ranch Zinfandel 2004
NY
Ravenswood Barricia Zinfandel 2004
NY
Ravenswood Dickerson Zinfandel 2004
Robert Mondavi Napa Valley
Cabernet Sauvignon 2000
44439 Napanook Napa Valley 2001
30820 Robert Mondavi Napa Valley Merlot
1998
45368 Beringer Private Reserve Cabernet
Sauvignon 1996
44425 Dominus Napa Valley 2001
41231 Robert Mondavi Napa Valley
Cabernet Sauvignon Reserve 1998
ØSTERRIKE
10165 Lenz Moser Selection Blaufränkisch
2004
43529 Lenz Moser Selection Blauer
Zweigelt 2004
44566 Zantho St. Laurent 2005
(Palmer & Co AS)
Miguel Torres, Russian River, (Ekjord AS)
Ravenswood, (Bibendum AS)
Seghesio, Alexander Valley, (Fondberg AS)
Ravenswood, California, (Bibendum AS)
Ravenswood, Sonoma, (Bibendum AS)
Robert Mondavi, California,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Jean-Pierre Moueix, Napa Valley, (Strøm AS)
Robert Mondavi, Napa Valley,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Beringer Vineyards, Napa Valley,
(Robert Prizelius AS)
Jean-Pierre Moueix, Napa Valley, (Strøm AS)
Robert Mondavi, California,
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Best Buys International AS)
(Lassaga Trading International AS)
(Lassaga Trading International AS)
(Norwegian Wine Imports AS)
|
109
RØDVIN
ØSTERRIKE
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 108 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ØSTERRIKE
literpris salgspris
NY
48519 Umathum Blaufränksch 2005
75cl
213,20
159,90 Umathum, Burgenland,
NY
48520 Umathum Zweigelt 2005
75cl
213,20
159,90 Umathum, Burgenland,
47853 Heidi Schröck St. Laurent 2003
75cl
333,20
249,90 Heidi Schröck, Burgenland,
37,5cl
893,60
335,10 Willi Opitz, Neusiedlersee, (Gavin AS)
37,5cl
200cl
75cl
300cl
75cl
119,70
100,00
106,50
98,60
119,90
44,90 Arcus, EU (Arcus)
199,90
79,90 Arcus, Tunisia (Arcus)
295,90
89,90 Vinibrasil, Vinhos do Brasil, Brasil
75cl
119,90
75cl
75cl
75cl
131,60
133,20
140,70
98,70 Svirce, Kroatia (Oliven Darko Zugor)
99,90 Vinibrasil, Brasil (Stenberg & Blom AS)
105,50 Vinicola Miolo, Brasil
20911 Salton Classic Merlot 2003
75cl
47343 Dornfelder Trabener Würtzgarten
75cl
Trocken 2002
55436 Swiss Ruby Cross 2005
75cl
55189 Santomas Refosk 2004
75cl
48354 Dôle Grand Baillif
75cl
42128 Gamla Cabernet Sauvignon 1999/2000 75cl
145,30
169,20
109,00 Brasil (Eurowine AS)
126,90 Heinrich, Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland
173,20
176,70
188,70
213,20
129,90
132,50
141,50
159,90
55589
55587
55585
55185
55186
55188
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
228,00
239,90
247,30
277,30
277,30
327,50
171,00
179,90
185,50
208,00
208,00
245,60
300cl
75cl
93,00
93,20
101,30
93,20
103,30
105,10
106,50
106,50
76,00
279,50
77,50
78,80
79,90
79,90
(Best Buys International AS)
HVITVIN
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
33466 Opitz One 2000
ØVRIG RØDVIN
6664 Arcus Rødvin
NY
55418 Unique
42608 Brazilio Syrah Cabernet Sauvignon
2003
47966 Terranova Shiraz 2003
(Stenberg & Blom AS)
89,90 Vinicola Miolo, Brasil
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
NY
55584 Plavac Hvar 2005
42833 Rio Sol 2004
47967 Miolo Merlot Reserva 2002
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
NY
NY
NY
NY
Postup 2004
Ivan Dolac 2004
Dingac 2004
Santomas Cabernet Sauvignon 2001
Santomas Refosk 2001
Santomas Grande Cuvée 2003
(Kjellermesteren AS)
Bernard Cavé, Vaud, Sveits (Aocean Ltd)
Monteko, Slovenia (Oliven Darko Zugor)
Caves Orsat, Valais, Sveits (Servco AS)
Golan Hights Winery, Galilea, Israel
(Amka Saga AS)
Dingac, Kroatia (Oliven Darko Zugor)
Svirce, Kroatia (Oliven Darko Zugor)
Dingac, Kroatia (Oliven Darko Zugor)
Monteko, Slovenia (Oliven Darko Zugor)
Monteko, Slovenia (Oliven Darko Zugor)
Monteko, Slovenia (Oliven Darko Zugor)
HVITVIN
ARGENTINA
43236 Astica Chardonnay 2005/2006
48249 Malambo Chenin Blanc Chardonnay
2004
55015 Hereford 2005
279,00 Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
69,90 Bod. Esmeralda, Mendoza, (Vinarius AS)
42462
43185
20113
55031
Astica Chardonnay 2005/2006
Sayanca Chardonnay 2003
Santa Florentina Pinot Gris 2005
Tanguero White 2005
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
75cl
44751
47156
46102
47717
55125
Argento Chardonnay 2005
Furia Sauvignon Blanc 2006
Argento Chardonnay 2005
Argento Pinot Grigio 2004
Inca Torrontes Chardonnay 2005
300cl
75cl
75cl
75cl
75cl
106,60
111,90
112,00
112,00
112,00
319,90
83,90
84,00
84,00
84,00
75cl
113,20
84,90
75cl
75cl
119,90
119,90
89,90 Bod. Callia, San Juan, (Vinum AS)
89,90 Viñas de Altura, Cafayate Valley,
20774 Tierra del Fuego Pinot Gris
2004/2005
44231 Callia Alta Chardonnay 2005
43284 Quara Torrontes
Andean Vineyards, Mendoza, (Eurowine AS)
Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
Telteca Winery, Mendoza, (Ekjord AS)
La Riojana, La Rioja, (Amka Saga AS)
Finca Flichman, Mendoza,
(Arvid Nordquist Norge AS)
Bod. Esmeralda, Mendoza, (Vinarius AS)
Finca la Celia, Mendoza, (Amundsen AS)
Bod. Esmeralda, Mendoza, (Vinarius AS)
Bod. Esmeralda, Mendoza, (Vinarius AS)
Bod. y Vin. Penalvas Frias,
(Robert Prizelius AS)
J&F Lurton, Mendoza, (Strøm AS)
(Best Cellars AS)
110
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 109 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
AUSTRALIA
literpris salgspris
42607 Soñador Chenin Blanc Torrontés
Chardonnay
75cl
119,90
300cl
75cl
75cl
106,60
119,90
130,70
75cl
133,10
75cl
75cl
75cl
75cl
133,20
135,30
139,90
146,50
99,90
101,50
104,90
109,90
55028 Crios Torrontés 2004
75cl
151,20
113,40
42476 Broquel Chardonnay 2003
46934 Etchart Privado
Torrontes-Chardonnay 2002
46103 Catena Chardonnay 2002
44446 Terrazas Reserva Chardonnay 2004
75cl
75cl
159,90
185,30
119,90
139,00
75cl
75cl
199,90
199,90
149,90
149,90
300cl
108,00
323,90 Lindemans Wines, South Eastern Australia,
20393 Chill Out Chardonnay
300cl
108,30
324,90 Austwine, South Eastern Australia,
47267 De Bortoli Semillon Chardonnay
55230 Milestone Chardonnay
43464 Rosemount Gewürztraminer Riesling
2005
6668 Matilda
43983 Lindemans Bin 75 Riesling
300cl
200cl
300cl
109,70
112,40
113,00
329,00 De Bortoli, Riverina, (Wine Tailor AS)
224,90 Arcus, South Eastern Australia, (Arcus)
339,00 Rosemount Est., South Eastern Australia,
75cl
300cl
113,20
116,50
84,90 Arcus, (Arcus)
349,50 Lindemans Wines, South Eastern Australia,
55024 Cacadu Ridge Chardonnay Semillon
75cl
300cl
75cl
119,90
100,00
119,90
89,90 Mondo del Vino, South Eastern Australia,
300,00 (Cork Wines & Spirits AS)
89,90 V&S Group, South Eastern Australia,
75cl
75cl
119,90
119,90
89,90 Arcus, South Australia, (Arcus)
89,90 Arcus, South Eastern Australia, (Arcus)
75cl
119,90
89,90 Palandri Wines, Western Australia,
75cl
75cl
119,90
122,10
89,90 7th Continent, Clare Valley, (Podium Wines AS)
91,60 Angove’s, South Australia, (Amka Saga AS)
75cl
127,50
95,60 Sandalford Winery, Western Australia,
2895 Jacob’s Creek Riesling 2005
75cl
128,00
96,00 Orlando Wines, South Eastern Australia,
46864 De Bortoli Riverina Semillon
Chardonnay 2003/2004
34250 Chapmans Rock Chardonnay 2002
75cl
129,90
97,40 De Bortoli, Riverina, (Wine Tailor AS)
75cl
130,40
97,80 BRL Hardy, South Eastern Australia,
45330 Wolf Blass Eaglehawk Chardonnay
2004
11693 Jacob’s Creek Chardonnay 2005
75cl
130,70
98,00 Wolf Blass Wines, South Eastern Australia,
75cl
132,00
99,00 Orlando Wines, South Eastern Australia,
AUSTRALIA
42528 Lindemans Chardonnay 2004
(Stenberg & Blom AS)
319,90
89,90 Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
98,00 Michel Torino, Cafayate Valley, (Bibendum AS)
HVITVIN
43566 Trapiche Viognier 2005
45928 Michel Torino Coleccion Chardonnay
2005
40120 Michel Torino Don David Chardonnay
2001
48252 Alamos Chardonnay 2004
43479 Santa Ana Sauvignon Blanc 2004
47634 Lurton Pinot Gris 2004
44021 Terrazas Chardonnay 2005
89,90 Valentin Bianchi, Mendoza,
99,80 Bod. la Rosa, Cafayate Valley, (Amka Saga AS)
Catena Zapata, Mendoza, (Vinarius AS)
Bod. Santa Ana, Mendoza, (Haugen-Gruppen AS)
J&F Lurton, Mendoza, (Strøm AS)
Bod. Terrazas de Los Andes, Mendoza,
(Moët Hennessy Norge AS)
Finca Flichman, Mendoza,
(Arvid Nordquist Norge AS)
Bod. Trapiche, Mendoza, (Fondberg AS)
Bod. Etchart, Cafayate Valley,
(Brand Partners AS)
Catena Zapata, Mendoza, (Vinarius AS)
Terrazas de Los Andes, Mendoza,
(Moët Hennessy Norge AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Amundsen AS)
(World Wines AS)
(Haugen-Gruppen AS)
44966 Chill Out Chardonnay 2005
(Amundsen AS)
10057 Claremont Riesling/Traminer
13113 Milestone Oaked Chardonnay
2003/2006
42652 Shark Bite Sauvignon Blanc
Semillon 2005
20918 7th Continent Riesling 2005
30200 Angove’s Classic Reserve
Chardonnay 2000
41742 Element Chardonnay 2004
(Stenberg & Blom AS)
(Vinordia AS)
(Brand Partners AS)
(Amka Saga AS)
(Bibendum AS)
(Brand Partners AS)
|
111
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 110 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
AUSTRALIA
literpris salgspris
2545 Bin 65 Chardonnay 2004
37,5cl
159,70
59,90 Lindemans Wines, South Eastern Australia,
75cl
133,20
99,90 Lindemans Wines, South Eastern Australia,
7040 Jacob’s Creek Semillon/Chardonnay
75cl
2004
42224 Peter Lehmann Barossa Riesling 2003 75cl
133,20
99,90 Orlando Wines, South Australia,
133,20
99,90 Peter Lehmann, Barossa Valley,
41904 Peter Lehmann Weighbridge
Chardonnay 2004
41876 Pinnacle Semillon Sauvignon Blanc
2004
43517 The Little Penguin Chardonnay 2004
75cl
133,20
99,90 Peter Lehmann, South Australia,
75cl
133,20
99,90 Palandri Wines, Western Australia,
75cl
133,20
99,90 Southcorp Wines, South Eastern Australia,
42882 Yellow Tail Chardonnay 2004
75cl
133,20
99,90 Casella Est., South Eastern Australia,
30243 Brown Brothers Chenin Blanc 2005
75cl
137,20
102,90 Brown Brothers, Victoria,
55000 Everton White 2005
75cl
137,20
102,90 Brown Brothers, Victoria,
46369 Banrock Station Chardonnay 2004
2581 Penfolds Koonunga Hill Chardonnay
2004
46366 Hardys Stamp Chardonnay Semillon
2005
31507 Rosemount Semillon Chardonnay 2005
75cl
75cl
139,90
139,90
104,90 BRL Hardy, South Eastern Australia, (Strøm AS)
104,90 Penfolds, South Eastern Australia,
75cl
145,20
108,90 BRL Hardy, South Eastern Australia, (Strøm AS)
75cl
145,30
109,00 Rosemount Est., South Eastern Australia,
48149 Landsdale Sauvignon Blanc 2005
75cl
146,50
109,90 Landsdale Vineyard, Western Australia,
43385 Lindemans Bin 75 Riesling 2004
75cl
146,50
109,90 Lindemans Wines, South Eastern Australia,
44965 Penfolds Koonunga Hill Semillon
Sauvignon Blanc 2005
31918 Oxford Landing Chardonnay 2004
75cl
146,50
109,90 Penfolds, South Australia, (Amundsen AS)
75cl
148,00
111,00 Yalumba Winery, South Eastern Australia,
30566 Brown Brothers Late Harvested
Muscat 2003
20114 Rosemount Riesling 2004
75cl
150,50
112,90 Brown Brothers, Victoria,
75cl
158,70
119,00 Rosemount Est., South Eastern Australia,
41913 Bear Crossing Chardonnay 2002
50348 Hardys Crest Chardonnay Sauvignon
Blanc 2002
46340 Wolf Blass South Australia
Chardonnay 2002
55342 Wellwood Sauvignon Blanc 2005
55164 Terra Barossa Pinot Gris 2005
75cl
75cl
159,90
159,90
119,90 Angove’s, South Australia, (Amka Saga AS)
119,90 BRL Hardy, South Eastern Australia, (Strøm AS)
75cl
159,90
119,90 Wolf Blass Wines, South Australia,
75cl
75cl
172,70
172,80
129,50 D’aquino Group, New South Wales, (Servco AS)
129,60 Thorn-Clarke Wines, Barossa,
20919 Polish Hill River Riesling 2004
75cl
172,90
129,70 Paulett Wines, Clare Valley,
31399 Brown Brothers Chardonnay 2003
75cl
173,20
129,90 Brown Brothers, Victoria,
48118 Magnus Riesling 2003
31389 Rosemount Chardonnay 2005
75cl
75cl
173,20
180,00
129,90 BRL Hardy, Clare Valley, (Strøm AS)
135,00 Rosemount Est., South Eastern Australia,
33596 Rosemount Sauvignon Blanc 2004/200575cl
180,00
135,00 Rosemount Est., South Eastern Australia,
6764 Tahbilk Marsanne 2002
181,70
136,30 Tahbilk, Victoria, (Maxxium Norge AS)
(Haugen-Gruppen AS)
6823 Cawarra Semillon Chardonnay 2003
HVITVIN
(Haugen-Gruppen AS)
(Brand Partners AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Best Cellars AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Red & White AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Amundsen AS)
(World Wines AS)
(Best Buys International AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Vinarius AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(World Wines AS)
(Bibendum AS)
(Arvid Nordquist Norge AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(World Wines AS)
(World Wines AS)
112
|
75cl
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 111 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
AUSTRALIA
literpris salgspris
43695 Goundry Chardonnay 2004
75cl
183,30
137,50 Goundry Wines, Western Australia,
44173 Pikes Clare Valley Sauvignon Blanc
75cl
Semillon 2005
50124 Lindemans Reserve Chardonnay 2003 75cl
186,40
139,80 Pikes Wines, Clare Valley,
186,50
139,90 Southcorp Wines, South Australia,
NY
48606 Hope Chardonnay 2005
75cl
199,90
149,90 Hope Est., South Eastern Australia,
75cl
206,50
154,90 Penfolds, South Australia, (Amundsen AS)
75cl
212,00
159,00 Evans & Tate, Margaret River, (Vinum AS)
75cl
213,20
159,90 Cape Mentelle, Margaret River,
NY
44963 Penfolds Thomas Hyland Chardonnay
2004
45859 Evans & Tate Margaret River
Chardonnay 2001
44459 Cape Mentelle Sauvignon Semillon
2003
48607 Hope Verdelho 2005
75cl
213,20
159,90 Hope Est., South Eastern Australia,
55562 Amberley Sauvignon Blanc 2005
48113 Jacob’s Creek Riesling Reserve 2003
45425 Jacob’s Creek Reserve Chardonnay
75cl
75cl
75cl
218,40
225,30
229,30
163,80 Amberley, Margaret River, (Haugen-Gruppen AS)
169,00 Orlando Wines, (Brand Partners AS)
172,00 Orlando Wines, South Australia,
47168 Wolf Blass Gold Label Riesling 2003
75cl
233,30
175,00 Wolf Blass Wines, South Eastern Australia,
43696 Goundry Chardonnay Reserve 2002
75cl
234,70
176,00 Goundry Wines, Western Australia,
20090 Mount Horrocks Riesling 2005
75cl
246,70
185,00 Mount Horrocks Wines, Clare Valley,
31508 Show Reserve Chardonnay 2005
75cl
265,30
199,00 Rosemount Est., South Australia,
44258 Treehouse Sauvignon Blanc 2004
44254 Bellamine Riesling Dry 2005
75cl
75cl
266,30
279,90
199,70 Salitage Wines, Western Australia, (Servco AS)
209,90 Bellarmine Wines, Western Australia,
44255 Bellarmine Chardonnay 2005
75cl
279,90
209,90 Bellarmine Wines, Western Australia,
44253 Bellarmine Riesling 2005
75cl
279,90
209,90 Bellarmine Wines, Western Australia,
44252 Bellarmine Sauvignon Blanc 205
75cl
279,90
209,90 Bellarmine Wines, Western Australia,
44257 Fonty’s Pool Sauvignon Blanc Semillon 2003
48604 Ainsworth & Snelson Yarra
Chardonnay 2004
48456 Grampians Mafeking Gold Chardonnay
2004
48186 Pemberton Chardonnay 2003
47549 Tilly’s Vineyard 2002
55002 Patricia Chardonnay 2002
75cl
279,90
209,90 Fonty’s Pool Wines, Western Australia,
75cl
293,10
219,80 Ainswoerth & Snelson, South Australia,
75cl
306,50
229,90 Grampians Est., Victoria, (Servco AS)
75cl
75cl
75cl
306,50
314,70
322,70
229,90 Houghton Wines, Western Australia, (Strøm AS)
236,00 C.A. Henschke, South Australia, (Vinarius AS)
242,00 Brown Brothers, Victoria,
44267 Salitage Wooded Chardonnay 2004
48452 Blue Cow Chardonnay 2005
75cl
75cl
338,40
346,50
253,80 Salitage Wines, Western Australia, (Servco AS)
259,90 Longview Vineyard, South Australia,
44262 Picardy Chardonnay 2005
47548 Louis Eden Valley Semillon 2001
48561 Jacob’s Creek Steingarten Riesling
2003
46329 Henschke Cranes Eden Valley
Chardonnay 2000
75cl
75cl
75cl
346,50
366,70
373,10
259,90 Picardy Wines, Western Australia, (Servco AS)
275,00 C.A. Henschke, South Australia, (Vinarius AS)
279,80 Orlando Wines, Barossa, (Brand Partners AS)
75cl
385,30
289,00 C.A. Henschke, Eden Valley, (Vinarius AS)
(Haugen-Gruppen AS)
HVITVIN
(Trans Nordic Selections AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Servco AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Servco AS)
NY
(Brand Partners AS)
(Bibendum AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Vectura AS)
(World Wines AS)
(Servco AS)
(Servco AS)
(Servco AS)
(Servco AS)
NY
(Servco AS)
(Servco AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Servco AS)
NY
|
113
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 112 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
AUSTRALIA
literpris salgspris
48560 Jacob’s Creek Reeves Point
Chardonnay 2003
48460 Yabby Lake Chardonnay 2004
47550 Cranes Eden Valley Chardonnay 2001
47554 Cranes Eden Valley Chardonnay 2002
50390 Penfolds Yattarna Chardonnay 2000
BULGARIA
NY 15379 Leva Chardonnay Dimiat Muscat 2005
43355 Boyar Chardonnay 2004
43353 Boyar Sauvignon Blanc Classic 2004
20829 Menada Chardonnay 2004
13854 Tuida Selection Misket 2004
33029 Snow Wine 1998
CANADA
50223 Mission Hill Reserve Chardonnay
2001
CHILE
41183 Vina Maipo Sauvignon Blanc 2005
NY
HVITVIN
75cl
386,70
290,00 Orlando Wines, South Australia,
75cl
75cl
75cl
75cl
399,90
414,70
414,70
666,50
299,90
311,00
311,00
499,90
(Brand Partners AS)
Yabby Lake, Victoria, (Servco AS)
C.A. Henschke, South Australia, (Vinarius AS)
C.A. Henschke, South Australia, (Vinarius AS)
Penfolds, South Australia, (Amundsen AS)
300cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
95,00
106,50
106,50
106,50
106,50
127,60
285,00
79,90
79,90
79,90
79,90
95,70
Vinex Slavyantsi, Rozova Dolina, (Strag AS)
Dom. Boyar, (Modern Wines AS)
Dom. Boyar, Shumen, (Modern Wines AS)
Dom. Menada, Rozova Dolina, (Amundsen AS)
Vini Sliven, Rozova Dolina, (Strøm AS)
Dimyat, Varna, (Gavin AS)
75cl
247,50
185,60 Mission Hill Family Est., Okanagen Valley,
(Amka Saga AS)
300cl
100,00
299,90 Viña Maipo, Central Valley,
44028 GatoNegro Chardonnay
300cl
10083 Santa Carolina Chardonnay/Semillon
75cl
2005
41182 Sunrise Chardonnay 2005
75cl
105,00
115,90
314,90 Viña San Pedro, Central Valley, (Amundsen AS)
86,90 Viña Santa Carolina, Lontue,
116,00
87,00 Concha y Toro, Central Valley,
43506 Rothschild Mapu Sauvignon Blanc
75cl
Chardonnay 2005
6671 Caliterra Sauvignon Blanc 2005
75cl
13611 La Palma Chardonnay 2005/2006
75cl
13130 La Palma Sauvignon Blanc 2005/2006 75cl
7534 Santa Rita 120 Chardonnay 2005/200675cl
37,5cl
55167 Caliterra Chardonnay Reserva 20005
75cl
42252 Canepa Gewürztraminer 2003
75cl
41275 Montes Sauvignon Blanc 2002
75cl
43604 Santa Helena Premium Varietal
75cl
Viognier 2005
44559 Tabalí Reserva Sauvignon Blanc 2005 75cl
7570 Undurraga Sauvignon Blanc 2005
75cl
50387 35 South Sauvignon Blanc 2005
75cl
43108 Crucero Chardonnay 2004
75cl
42133 Crucero Sauvignon Blanc 2004
75cl
2423 Santa Carolina Chardonnay
75cl
Reservado 2004
13968 Canepa Winemaker’s Selection
75cl
Viognier 2005
31509 Millaman Sauvignon Blanc 2006
75cl
47204 Araucano Sauvignon Blanc 2005
75cl
30159 Casillero del Diablo Chardonnay
75cl
2004/2005
2867 Santa Ines Sauvignon Blanc 2000
75cl
13609 Casablanca Chardonnay 2001
75cl
119,90
89,90 Baron Philippe de Rothschild, Central Valley,
123,30
127,90
127,90
133,10
172,00
133,20
133,20
133,20
133,20
92,50
95,90
95,90
99,80
64,50
99,90
99,90
99,90
99,90
133,20
133,20
133,20
133,30
133,30
135,30
99,90
99,90
99,90
100,00
100,00
101,50
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Haugen-Gruppen AS)
(Brand Partners AS)
NY
(Best Cellars AS)
Viña Caliterra, Curicó, (Vinordia AS)
Viña la Rosa, Rapel, (Vectura AS)
Viña la Rosa, Rapel, (Vectura AS)
Viña Santa Rita, Maule, (Amka Saga AS)
Viña Caliterra, Curicó, (Vinordia AS)
José Canepa, Curicó, (Arcus)
Montes, Curicó, (Vinum AS)
Viña Santa Helena, Colchagua, (Fondberg AS)
136,00
Viña Tabalí, Limarí, (Amundsen AS)
Viña Undurraga, Lontue, (Stenberg & Blom AS)
Viña San Pedro, Lontue, (Amundsen AS)
Alberto Siegel, Central Valley, (Servco AS)
Alberto Siegel, Central Valley, (Servco AS)
Viña Santa Carolina, Casablanca,
(Haugen-Gruppen AS)
102,00 Viña Canepa, Colchagua, (Arcus)
137,20
141,20
142,70
102,90 Hac. el Condor, Curicó, (World Wines AS)
105,90 J&F Lurton, Central Valley, (Strøm AS)
107,00 Concha y Toro, Aconcagua, (Brand Partners AS)
143,20
147,30
107,40 Viña Santa Inés, Maipo, (Strag AS)
110,50 Viña Casablanca, Casablanca,
(Haugen-Gruppen AS)
14516 Casablanca Sauvignon Blanc 2002
75cl
149,30
112,00 Viña Casablanca, Casablanca,
10124 Santa Carolina Sauvignon Blanc
Reserva 2005
34629 Los Vascos Chardonnay 2004
75cl
149,70
112,30 Viña Santa Carolina, Colchagua,
75cl
154,40
115,80 Viña los Vascos, (Vinordia AS)
(Haugen-Gruppen AS)
114
|
(Haugen-Gruppen AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 113 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE ALSACE
literpris salgspris
20394 Santa Isabel Estate Chardonnay 2003
75cl
156,00
117,00 Viña Casablanca, Casablanca,
7832 Gewürztraminer Santa Isabel 2001
75cl
158,50
118,90 Viña Casablanca, Casablanca,
45075 Punto Niño Reserva Sauvignon Blanc
2004
2877 Santa Rita Sauvignon Blanc Reserva
2005
7058 Carmen Chardonnay 2002
42851 Viña la Rosa La Capitana
Chardonnay 2003
44793 Haras Character Chardonnay 2004
42852 Viña la Rosa Don Reca Chardonnay
2003
41278 Montes Alpha Chardonnay 2000
FRANKRIKE
ALSACE
10217 Barth Rene Vignoble de Bennwihr
Riesling 2005
34615 Freyburger Riesling Réserve 2004
39501 Schiller Riesling 2004
3706 Freyburger Tokay-Pinot Gris
Réserve 2004
15317 Bestheim Riesling Réserve 2005
15316 Dopff au Moulin Riesling Réserve
Cuvée Europe 2005
2996 Dopff & Irion Riesling 2004/2005
75cl
159,90
119,90 Viña Falenia, (Strøm AS)
75cl
159,90
119,90 Viña Santa Rita, Casablanca, (Amka Saga AS)
75cl
75cl
164,00
173,20
123,00 Carmen Vineyards, (Brand Partners AS)
129,90 Viña la Rosa, Rapel, (Vectura AS)
75cl
75cl
186,50
213,20
139,90 Viña Haras de Pirque, Maipo, (Strøm AS)
159,90 Viña la Rosa, Rapel, (Vectura AS)
75cl
239,90
179,90 Montes, Curicó, (Vinum AS)
75cl
115,10
75cl
75cl
75cl
127,90
133,20
133,30
95,90 Louis Freyburger, (Vectura AS)
99,90 Cave Vin. d’Orschwiller, (Arcus)
100,00 Louis Freyburger, (Vectura AS)
75cl
75cl
139,60
139,90
104,70 Bestheim, (Robert Prizelius AS)
104,90 Dopff au Molin, (Robert Prizelius AS)
75cl
37,5cl
150cl
Rolly Gassmann Sylvaner 2002/2004 75cl
Riesling Réserve Dietrich 2005
75cl
Hunawihr Riesling Réserve 2003/2004 75cl
Kuehn Muscat 2004
75cl
Gisselbrecht Pinot Blanc 2004
75cl
Pfaffenheim Pinot Blanc 2003
75cl
142,50
170,40
163,30
144,00
146,40
146,50
146,50
153,60
156,00
106,90
63,90
245,00
108,00
109,80
109,90
109,90
115,20
117,00
(Haugen-Gruppen AS)
HVITVIN
(Haugen-Gruppen AS)
34825
40122
14848
30530
13143
836
86,30 Dom. Michel Fonne, (Eurowine AS)
Dopff & Irion, (Engelstad Vin og Brennevin)
75cl
75cl
156,90
158,70
Rolly Gassmann, (Vectura AS)
Robert Dietrich, (Amka Saga AS)
Cave Vin. à Hunawihr, (Strøm AS)
Kuehn, (Vinhuset NoFra AS)
W. Gisselbrecht, (Vinordia AS)
Cave Vin. de Pfaffenheim,
(Brand Partners AS)
117,70 Joseph Rieflé, (Amka Saga AS)
119,00 Cave de Turckheim, (Bibendum AS)
75cl
159,70
119,80 Robert Dietrich, (Amka Saga AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
162,00
166,50
166,70
166,70
170,70
121,50
124,90
125,00
125,00
128,00
Dopff & Irion Gewurztraminer
2004/2005
31149 Baron de Schielé Riesling 2003
42735 Engel Riesling Réserve 2002
44411 Edmond Rentz Riesling 2004
37,5cl
205,30
Hugel & Fils, (Haugen-Gruppen AS)
Les Vign. de St. Hippolyte, (Arcus)
Dom. Fernand Engel et Fils, (Fondberg AS)
Wolfberger, (Ekjord AS)
Les Vign. de Pfaffenheim et Guebersc,
(Brand Partners AS)
77,00 Dopff & Irion, (Engelstad Vin og Brennevin)
75cl
75cl
75cl
173,20
173,30
176,40
129,90 Kuehn, (Vinhuset NoFra AS)
130,00 Dom. Fernand Engel et Fils, (Fondberg AS)
132,30 Edmond Rentz,
888
75cl
37,5cl
75cl
179,90
213,10
180,00
134,90 F.E. Trimbach, (Stenberg & Blom AS)
79,90
135,00 Cave des Vign. de Pfaffenheim & Gueberschwihr,
6410 Rieflé Tokay-Pinot Gris 2002
48195 Turckheim Pinot Blanc Val
St-Grégoire 2003
30412 Dietrich Gewurztraminer Réserve
2004
20291 Hugel Sylvaner 2002
42540 Schiller Edelzwicker 2002
42732 Engel Pinot Blanc Réserve 2002
41712 Wolfberger Riesling 2005
6471 Pfaffenheim Riesling 2004
741
(Lassaga Trading International AS)
Trimbach Riesling 2003/2004
44033 Black Tie Pinot Gris Riesling 2004
(Brand Partners AS)
|
115
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 114 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE ALSACE
literpris salgspris
HVITVIN
42284
7123
42201
33936
75cl
75cl
75cl
75cl
180,00
180,00
180,10
185,70
135,00
135,00
135,10
139,30
75cl
75cl
186,50
186,50
139,90 Hugel & Fils, (Haugen-Gruppen AS)
139,90 Robert Dietrich, (Amka Saga AS)
75cl
75cl
186,50
186,50
139,90 Léon Beyer, (Vinarius AS)
139,90 Preiss-Zimmer, (Amundsen AS)
75cl
75cl
75cl
186,70
190,90
192,70
140,00 Dom. Fernand Engel et Fils, (Fondberg AS)
143,20 Wolfberger, (Ekjord AS)
144,50 Dom. Schlumberger, (Fondberg AS)
75cl
75cl
193,20
193,30
144,90 Josmeyer & Fils, (Vectura AS)
145,00 Dom. Ostertag, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
198,70
149,00 Kuentz-Bas, (Best Cellars AS)
75cl
75cl
198,70
199,90
149,00 Kuentz-Bas, (Best Cellars AS)
149,90 Dom. Lucien Albrecht,
75cl
199,90
149,90 Dom. Lucien Albrecht,
75cl
75cl
199,90
199,90
149,90 Dom. Fernand Engel et Fils, (Fondberg AS)
149,90 Caves Jean-Baptiste Adam,
75cl
75cl
75cl
199,90
199,90
199,90
149,90 Léon Beyer, (Vinarius AS)
149,90 Preiss-Zimmer, (Amundsen AS)
149,90 Dom. Lucien Albrecht,
75cl
75cl
199,90
200,00
149,90 F.E. Trimbach, (Stenberg & Blom AS)
150,00 Les Vign. de Pfaffenheim,
41396 Schmitt Glintzberg Riesling 2004
75cl
201,30
151,00 Anne-Marie Schmitt,
30428 Dopff & Irion Les Murailles
Riesling 2003
32428 Willm Pinot Gris 2004
14673 Le Kottabe Riesling 2002/2003
43211 Hugel Riesling 2003
32429 Willm Gewurztraminer 2001
11575 Dopff & Irion Les Maquisards Tokay
Pinot Gris 2002
32037 Ostertag Riesling Vignoble d’Epfig
2005
33649 Kientzler Riesling 2004
55540 Frick Riesling Bihl 2004
30224 Schmitt Gewurztraminer Glintzberg
2005
42734 Engel Pinot Gris Clos des Anges
2001
43212 Hugel Gewurztraminer 2003
42836 Schlumberger Riesling Grand Cru
Saering 2004
75cl
206,00
154,50 Dopff & Irion, (Engelstad Vin og Brennevin)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
206,30
208,80
212,70
214,90
215,30
154,70
156,60
159,50
161,20
161,50
75cl
220,00
165,00 Dom. Ostertag, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
75cl
75cl
224,10
226,10
226,50
168,10 Dom. André Kientzler, (Red & White AS)
169,60 Pierre Frick, (Ecovine AS)
169,90 R. Schmitt, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
226,70
170,00 Dom. Fernand Engel et Fils, (Fondberg AS)
75cl
75cl
227,50
233,30
170,60 Hugel & Fils, (Haugen-Gruppen AS)
175,00 Dom. Schlumberger, (Fondberg AS)
2831
30411
45931
32288
42733
42425
42837
15136
45044
42318
42303
31332
13699
42841
14626
45243
13865
31333
7893
7095
Kuentz-Bas Alsace 2004
Turckheim Pinot Gris Réserve 2004
Gisselbrech Gewurztraminer 2005
Klevener de Heiligensten A Metz
2002/2005
Cuvée les Amours Pinot Blanc 2002
Dietrich Tokay-Pinot Gris Réserve
2000/2002
Léon Beyer Riesling 2004
Preiss-Zimmer Tokay Pinot Gris
Réserve Personnelle 2001/2004
Engel Tokat Pinot Gris Réserve 2002
Wolfberger Gewurztraminer 2005
Schlumberger Riesling Les Princes
Abbés 2004
Josmeyer Pinot Auxerrois 2004
Ostertag Sylvaner Vieilles Vignes
2005
Kuentz-Bas Pinot Blanc Tradition
2002
Kuentz-Bas Riesling Tradition 2003
Albrecht Gewurztraminer Réserve
2005
Albrecht Pinot Gris Réserve
2004/2005
Engel Riesling Silerberg 2002
Jean-Baptiste Adam Gewurztraminer
Réserve 2003/2004
Léon Beyer Gewurztraminer 2004
Preiss Zimmer Riesling Reserve 2004
Riesling Réserve Lucien Albrecht
2005
Trimbach Gewurztraminer 2001/2004
Pfaffenheim Gewurztraminer 2004
Kuentz-Bas, (Best Cellars AS)
Cave de Turckheim, (Bibendum AS)
W. Gisselbrecht, (Vinordia AS)
Les Grands Chais de France, (Ekjord AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Best Buys International AS)
(Brand Partners AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
116
|
Alsace Willm, (Gavin AS)
Josmeyer & Fils, (Vectura AS)
Hugel & Fils, (Haugen-Gruppen AS)
Alsace Willm, (Gavin AS)
Dopff & Irion, (Engelstad Vin og Brennevin)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 115 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE ALSACE
literpris salgspris
NY
NY
Riesling 1999
Frick Sylvaner Bergweingarten 2000
Le Fromenteau Pinot Gris 2003
Gewurtztraminer Cuvée Martine
Albrecht 2004
44983 Pinot Gris Cuvée Marie Cecilie 2004
75cl
75cl
75cl
75cl
233,60
234,50
235,70
239,90
175,20
175,90
176,80
179,90
75cl
239,90
179,90
34531 Hugel Riesling Tradition 1997
47014 Les Aubephines Tokay-Pinot Gris
2002
7658 Andlau Riesling 1998/1999
20697 Schmitt Altenberg de Bergbieten
Riesling Vieilles Vignes 2004
34532 Hugel Pinot Gris 2000
20208 Hatschbourg Grand Cru Riesling 1999
75cl
75cl
244,70
252,00
183,50
189,00
75cl
75cl
253,70
254,70
190,30
191,00
75cl
75cl
255,90
265,30
191,90
199,00
31700 Ostertag Pinot Gris Barriques 2003
13821 Turckheim Gewurztraminer Grand Cru
Brand 1999/2001
55541 Frick Riesling Grand Cru Vorbourg
2003
41121 Kirchberg Muscat Grand Cru 2001
46400 Ostertag Clos Mathis Riesling 2002
33900 Deiss Bergheim Pinot Blanc 2001
42835 Schlumberger Gewurztraminer Grand
Cru Kessler 2001
32217 Weinbach Riesling Réserve 2004
55542 Frick Riesling Grand Cru Steinert
2003
42304 Kuentz-Bas Gewurztraminer
Collection 2001
33912 Deiss Bennwihr Riesling 2001
50238 Zind-Humbrecht Riesling
Gueberschwihr 2004
45634 Schmitt Riesling Grand Cru
Altenberg Vieilles Vignes 1999
34530 Hugel Gewurztraminer Jubilée 2002
42506 Schoenenbourg Riesling Grand Cru
2001
47374 Zind 2001
30230 Pinot Gris Grand Cru Steinert 2002
75cl
75cl
269,30
273,30
202,00
205,00
75cl
279,50
209,60 Pierre Frick, (Ecovine AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
281,20
281,30
283,50
286,70
210,90
211,00
212,60
215,00
75cl
75cl
286,70
287,60
215,00 Dom. Weinbach, (Wine Tailor AS)
215,70 Pierre Frick, (Ecovine AS)
75cl
292,00
219,00 Kuentz-Bas, (Best Cellars AS)
75cl
75cl
296,90
299,50
222,70 Marcel Deiss, (Red & White AS)
224,60 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
75cl
305,30
229,00 Dom. Anne-Marie Schmitt,
75cl
75cl
307,90
309,30
230,90 Hugel & Fils, (Haugen-Gruppen AS)
232,00 Dopff & Irion, (Engelstad Vin og Brennevin)
75cl
75cl
310,80
313,30
233,10 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
235,00 Cave Vin. de Pfaffenheim,
44073 Léon Beyer Riesling les Ecailler
2001
40567 Ostertag Fronholz Riesling 2004
7894 Trimbach Pinot Gris Réserve
Personelle 2000
33914 Deiss Saint Hippolyte Riesling 2001
47370 Zind-Humbrecht Riesling Turckheim
1999
41120 Kirchberg Tokay Pinot Gris Grand
Cru 1999
33158 Ostertag Pinot Gris Fronholz 2003
47369 Zind-Humbrecht Gewurtztraminer
Turckheim 2001/2002
31636 Ostertag Riesling Grand Cru
Muenchberg 2003
75cl
318,70
239,00 Léon Beyer, (Vinarius AS)
75cl
75cl
322,70
332,00
242,00 Dom. Ostertag, (Moestue Grape Selections AS)
249,00 F.E. Trimbach, (Stenberg & Blom AS)
75cl
75cl
334,00
340,30
250,50 Marcel Deiss, (Red & White AS)
255,20 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
75cl
358,00
268,50 Dom. André Kientzler, (Red & White AS)
75cl
75cl
360,00
367,10
270,00 Dom. Ostertag, (Moestue Grape Selections AS)
275,30 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
75cl
368,00
276,00 Dom. Ostertag, (Moestue Grape Selections AS)
Léon Beyer, (Gastro Vin AS)
Pierre Frick, (Ecovine AS)
Josmeyer & Fils, (Vectura AS)
Lucien Albrecht,
(Best Buys International AS)
Lucien Albrecht,
(Best Buys International AS)
Hugel & Fils, (Haugen-Gruppen AS)
Cave Vin. de Pfaffenheim,
(Brand Partners AS)
Marc Kreydenweiss, (Strag AS)
Anne-Marie Schmitt,
(Moestue Grape Selections AS)
Hugel & Fils, (Haugen-Gruppen AS)
Les Vign. de Pfaffenheim,
(Brand Partners AS)
Dom. Ostertag, (Moestue Grape Selections AS)
Cave de Turckheim, (Bibendum AS)
Dom. André Kientzler, (Red & White AS)
Dom. Ostertag, (Moestue Grape Selections AS)
Marcel Deiss, (Red & White AS)
Dom. Schlumberger, (Fondberg AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Brand Partners AS)
|
117
HVITVIN
NY
40209
55539
41965
44984
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 116 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE ALSACE
literpris salgspris
HVITVIN
41119 Geisberg Riesling Grand Cru
75cl 371,30
2000/2001
7838 Riesling Kastelberg 1994
75cl 371,30
48371 Barmes-Buecher Riesling Grand Cru
75cl 372,40
Hengst 2004
47368 Zind-Humbrecht Riesling Thann 2001 75cl 391,70
7094 Gewurztraminer Grand Cru Steinert
75cl 393,30
2002
47366 Zind-Humbrecht Herrenweg de
75cl 398,40
Turckheim Riesling 2001
45241 Léon Beyer Gewurtztraminer Comtes
75cl 398,70
d’Eguisheim 2000
7895 Trimbach Riesling Cuvée Frédéric
75cl 398,70
Émile 2003
45397 Ostertag Fronholz Vendanges
75cl 413,20
Tardives de Gewurztraminer 2003
33911 Deiss Grasberg 1999
75cl 433,20
43434 Zind-Humbrecht Pinot Gris Vieilles
75cl 441,20
Vignes 2002
33910 Burg 1998
75cl 451,70
55062 Altenberg de Bergheim Grand Cru
75cl 465,50
Riesling 2001
50241 Zind-Humbrecht Clos Windsbuhl
75cl 514,90
Riesling 2002
42186 Trimbach Riesling Cuvée Frédéric
150cl 526,00
Émile 2000
50240 Zind-Humbrecht Clos Windsbuhl
75cl 526,50
Pinot Gris 2002
55061 Deiss Pinot Gris Sélection de
75cl 545,30
Grains Nobles 2001
34420 Zind-Humbrecht Clos Windsbuhl
75cl 568,80
Gewurztraminer 2002
30431 Dopff & Irion Gewurztraminer
75cl 574,70
Vendange Tardive 2001
50237 Zind-Humbrecht Brand Riesling
75cl 582,80
Grand Cru 2002
47372 Zind-Humbrecht Clos Jebsal Pinot
75cl 601,30
Gris Vendanges Tardives 2000
50239 Zind-Humbrecht Clos St Urbain
75cl 657,60
Rangen de Thann Riesling 2001
47367 Zind-Humbrecht Clos Saint Urbain
75cl 688,10
Rangen de Thann Pinot Gris 2002
47373 Zind-Humbrecht Clos Windsbuhl
75cl 689,10
Riesling Vendange Tardives 2000
43433 Zind-Humbrecht Hengst
75cl 704,40
Gewurztraminer 2002
43435 Zind-Humbrecht Clos Saint Urbain
75cl 800,90
Rangen de Thann Riesling 2004
43432 Zind-Humbrecht Clos Saint Urbain
75cl 801,70
Rangen de Thann Gewurztraminer 2004
43786 Zind-Humbrecht Clos Hauserer
75cl 1 134,80
Riesling Premier Trie Vendage Tardive 1989
43784 Zind-Humbrecht Clos Jebsal Tokay
75cl 1 158,50
Pinot Gris Vendage Tardive 1989
43785 Zind-Humbrecht Heimbourg
75cl 1 177,70
Gewurztraminer Vendage Tardive 1988
118
|
278,50 Dom. André Kientzler, (Red & White AS)
278,50 Marc Kreydenweiss, (Strag AS)
279,30 Dom. Barmes-Buecher, (Terroir AS)
293,80 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
295,00 Les Vign. de Pfaffenheim,
(Brand Partners AS)
298,80 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
299,00 Léon Beyer, (Vinarius AS)
299,00 F.E. Trimbach, (Stenberg & Blom AS)
309,90 Dom. Ostertag, (Moestue Grape Selections AS)
324,90 Marcel Deiss, (Red & White AS)
330,90 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
338,80 Marcel Deiss, (Red & White AS)
349,10 Marcel Deiss, (Red & White AS)
386,20 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
789,00 Trimbach, (Stenberg & Blom AS)
394,90 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
409,00 Marcel Deiss, (Red & White AS)
426,60 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
431,00 Dopff & Irion, (Engelstad Vin og Brennevin)
437,10 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
451,00 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
493,20 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
516,10 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
516,80 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
528,30 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
600,70 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
601,30 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
851,10 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
868,90 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
883,30 Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 117 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BORDEAUX
literpris salgspris
13283 Ch. de Quantin 1996
2733 Marquis de Chasse 2005
75cl
75cl
37,5cl
Fleur de Pranzac 2004
75cl
Lurton Sauvignon de Bordeaux 2004 300cl
Cristal d’Or
75cl
Bordeaux de Ginestet 2004
75cl
Arcus Bordeaux Blanc
75cl
Fleur 2005
75cl
Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
(Vinhuset NoFra AS)
Vins & Terroir de Languedoc,
(Podium Wines AS)
82,10 Pessac-Léognan, (Ekjord AS)
84,90 Ginestet, (Robert Prizelius AS)
109,50
113,20
138,90
115,90
118,30
119,90
124,00
126,50
126,50
52,10
86,90
354,90
89,90
93,00
94,90
94,90
37,5cl
300cl
75cl
75cl
159,70
130,00
133,20
133,20
389,90
99,90 Arcus, (Arcus)
99,90 Denis et Florence Dubourdieu,
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
135,10
135,10
139,90
141,20
146,50
149,20
149,30
101,30
101,30
104,90
105,90
109,90
111,90
112,00
75cl
75cl
75cl
75cl
151,60
153,20
157,30
159,90
113,70
114,90
118,00
119,90
Marquis d’Alban Sauvignon 2003
Ch. Coucheroy 2003
Ch. Grand Bireau Blanc 2003
Ch. Moulin de Poncet 2004
Ch. Mercier Cuvée Prestige
2003/2004
14707 Ch. Villa Bel-Air 2001
41453 Clos Floridène Kveitevin 2004
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
169,20
173,20
174,70
175,70
198,70
126,90
129,90
131,00
131,80
149,00
75cl
75cl
213,20
213,20
159,90 Villa Bel-Air, Graves, (Vinum AS)
159,90 Denis et Florence Dubourdieu, Graves,
14331
15252
41595
13398
15148
30736
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
226,50
232,00
233,30
233,90
244,80
266,50
169,90
174,00
175,00
175,40
183,60
199,90
75cl
286,00
20069
41262
714
40601
6677
42651
2825 Ch. Bonnet 2004/2005
6676 Chevalier
41456 Le Clos de Reynon 2004
47978
47977
14171
45392
15273
43475
44838
NY
Dom. Zind-Humbrecht, (Red & White AS)
47353
20601
48211
2935
Baron Rocheau 2003
Ch. Ferreyres 2003
Réserve du Philisophe 2004
Lurton Sauvignon de Bordeaux 2005
Ch. du Carpia 2005
La Collection Bordeaux Krossobanen
Terra Burdigala La Vigne d’Argent
2004/2005
Blason Timberlay 2003
La Clotte 2005
Ch. Mercier 2003/2004
Mouton-Cadet Blanc 2004
39567
34986
14871
14872
48210
Fleur de Cros 2000
Ch. Bel Air Grande Cuvée 2004
Ch. l’Orée de Bel Air 2001
Ch. Haut-Gardère 2002
Ch. Respide-Medeville 2002
Domaine de la Solitude 2004
20602 Domaine de Larrivet 2002
HVITVIN
43783 Zind-Humbrecht Clos St Urbain
75cl 1 377,70 1 033,30
Rangen de Thann Riesling 1988
43782 Zind-Humbrecht Clos Saint Urbain
75cl 1 401,10 1 050,80
Rangen de Thann Pinot Gris Vendage Tardive 1983
43781 Zind-Humbrecht Heimbourg Tokay
75cl 1 602,30 1 201,70
Pinot Gris Sélection de Grains Noble 1991
BORDEAUX
41323 Ch. Grand Housteau Blanc 2005
300cl 100,60 301,80
44094 Wine Kube Bordeaux Blanc 2005
300cl 106,60 319,90
Cave de Quinsac, (Podium Wines AS)
J.&F. Lurton, (Strøm AS)
Dourthe Frères, (Engelstad Vin og Brennevin)
Ginestet, (Christiania Vin & Brennevin AS)
Arcus, (Arcus)
Union de Prod. de Rauzan, Entre-Deux-Mers,
(Cork Wines & Spirits AS)
59,90 Entre-Deux-Mers, (Bibendum AS)
(Vinhuset NoFra AS)
Baron Rocheau, (Kjellermesteren AS)
Ch. Ferreyres, (Kjellermesteren AS)
M. de Montesquieu, (Vinhuset NoFra AS)
J&F Lurton, (Strøm AS)
(Gavin AS)
Robert Giraud, (Haugen-Gruppen AS)
Terra Burdigala,
(Moestue Grape Selections AS)
Robert Giraud, (Haugen-Gruppen AS)
Sichel, Pessac-Léognan, (Amundsen AS)
Ph. Chety, Côtes de Bourg, (Danvik Vin AS)
Baron Philippe de Rothschild,
(Stenberg & Blom AS)
Dulong, (Vinordia AS)
André Lurton, Pessac-Léognan, (Bibendum AS)
(Strag AS)
Ch. Moulin de Poncet, (Strag AS)
Ph. Chety, Côtes de Bourg, (Danvik Vin AS)
(Vinhuset NoFra AS)
Vign. M. Boyer, Loupiac, (Vinhuset NoFra AS)
(Palmer & Co AS)
Philippe Rivière, Cérons, (Danvik Vin AS)
Ch. de Fieuzal, Pessac-Léognan, (Eurowine AS)
Graves, (Strag AS)
Comp. Religieuse de la Sainte-Famille, PessacLéognan, (Moestue Grape Selections AS)
214,50 Ch. Larrivet, Pessac-Léognan,
(Haugen-Gruppen AS)
|
119
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 118 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BORDEAUX
literpris salgspris
30261 Ch. Gravas 2003
48220 Ch. Couhins-Lurton 2004
HVITVIN
75cl
75cl
150cl
37,5cl
333,30
386,50
366,70
386,70
250,00 Sauternes, (Moestue Grape Selections AS)
289,90 André Lurton, Pessac-Léognan, (Bibendum AS)
550,00
145,00 Ch. Gravas, Sauternes,
75cl
399,90
299,90 André Lurton, Pessac-Léognan, (Bibendum AS)
75cl
133,20
300cl
133,30
399,90 La Chablisienne,
300cl
134,70
404,00 Jean-Marc Brocard,
75cl
140,90
105,70 Dom. Jean-Claude Martin, Chablis,
300cl
143,30
429,90 Cave des Vign. de Chablis, Chablis,
75cl
146,50
109,90 Jean-Marc Brocard, Sauvignon-de-Saint-Bris,
75cl
75cl
146,50
147,30
109,90 Arcus, (Arcus)
110,50 J. Moreau & Fils, Sauvignon-de-Saint-Bris,
42645 J. Moreau Petit Chablis 2005
300cl
148,30
445,00 J. Moreau & Fils, Chablis,
42803 L’Aurore Chardonnay
41264 Brocard La Palotte Bourgogne Blanc
2005
44301 Mignotte Petit Chablis 2005
300cl
300cl
148,30
148,70
445,00 Cave de Lugny, (Palmer & Co AS)
446,00 Jean-Marc Brocard,
300cl
149,90
449,60 Jean Durup Père & Fils, Petit Chablis,
55034 La Larme d’Or Petit Chablis
200cl
150,00
299,90 Les Caves de Landiras, Petit Chablis,
20014 Domaine Martin Bourgogne Blanc 2005 75cl
152,00
114,00 Dom. Martin, Bourgogne,
48333 Joseph Drouhin Mâcon Villages 2004 75cl
46577 Brocard Petit Chablis 2005
300cl
153,20
157,30
114,90 Joseph Drouhin, Mâcon, (Bibendum AS)
472,00 Jean-Marc Brocard, Petit Chablis,
43366 Domanie Henri Clerc Bourgogne
Blanc 2003
46805 La Chablisienne Bourgogne
Chardonnay 2005
33943 Chablis Chausseron 2004
75cl
159,30
119,50 Dom. Henri Clerc, Bourgogne, (Fondberg AS)
75cl
159,90
119,90 La Chablisienne, Bourgogne,
300cl
160,00
479,90 Les Celliers des Terres de France, Chablis,
20857 Bouzereau Bourgogne Chardonnay
2004/2005
1526 Lafôret Chardonnay 2003
30262 Domaine Sainte-Claire La Palotte
2005
20436 Pigneret Bourgogne Aligoté 2002
43367 Ch. Labouré-Roi Bourgogne Blanc
2003
41982 Collet Petit Chablis 2004
33881 Chausseron Chablis 2001
75cl
160,00
120,00 Dom. Hubert Bouzereau, Meursault,
75cl
75cl
166,50
166,70
124,90 Joseph Drouhin, Bourgogne, (Bibendum AS)
125,00 Jean-Marc Brocard, Bourgogne,
75cl
75cl
168,10
172,70
126,10 Dom. Pigneret Fils, (Servco AS)
129,50 Labouré-Roi, Bourgogne, (Fondberg AS)
75cl
75cl
172,70
173,20
129,50 Dom. Jean Collet & Fils, Chablis, (Vectura AS)
129,90 Les Celliers des Terres de France, Chablis,
48246 Defaix Petit Chablis 2004
44097 Les Temps Perdus Bourgogne Aligoté
2005
75cl
75cl
173,20
173,20
129,90 Dom. Bernard Defaix, Chablis, (Vinarius AS)
129,90 Clotilde Davenne, (Podium Wines AS)
30735 Ch. Gravas 2003
(Moestue Grape Selections AS)
45022 Ch. la Louviere 1995
BURGUND
42738 St. Armand Mâcon Blanc-Villages
2004
46387 La Chablisienne Bourgogne
Chardonnay 2005
44163 Jean-Marc Brocard Chardonnay
Jurassique 2005
43843 Martin Chablis 2004
99,90 Labouré-Roi, Mâcon-Villages, (Fondberg AS)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
45884 Petit Chablis 2005
(Best Buys International AS)
20015 Domaine Sainte Claire Sauvignon
de-Saint-Bris 2005
43665 Le Cadeau Bourgogne Blanc 2003
31609 J. Moreau Saint Bris Sauvignon 2004
(Moestue Grape Selections AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Moestue Grape Selections AS)
(Strag AS)
(Ekjord AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Brand Partners AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Vinhuset NoFra AS)
120
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 119 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
173,20
173,30
175,20
129,90 Louis Jadot, (Strøm AS)
259,90
131,40 Dom. Seguinot-Bordet, Petit Chablis,
176,50
132,40 Dom. Michel-Andreotti, Montagny,
177,20
132,90 Dom. du Ch. du Val de Mercy, Petit Chablis,
180,00
135,00 Jean-Yves Devevey, Mâcon,
HVITVIN
45708 Louis Jadot Bourgogne Convent des
75cl
Jacobins Chardonnay 2002/2004
150cl
48370 Domaine Seguinot-Bordet
75cl
Petit-Chablis 2005
47857 Michel-Andreotti Montagny 1er Cru
75cl
2004
14530 Ch. du Val de Mercy Petit Chablis
75cl
2002/2004
31429 Devevey Mâcon la Roche Vineuse 2004 75cl
(Terroir AS)
(Kjellermesteren AS)
(Palmer & Co AS)
(Moestue Grape Selections AS)
45016 Juillot Cuvée Juliette Chardonnay
2005
32981 Louis Moreau Petit Chablis 2005
75cl
180,00
135,00 Dom. Michel Juillot, (Wine Tailor AS)
75cl
180,00
135,00 Dom. Louis Moreau, Petit Chablis,
42739
14954
42368
30413
41548
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
183,30
185,20
185,30
186,50
186,50
137,50
138,90
139,00
139,90
139,90
2714 Quinson Chablis 2004
55210 Seguinot Chablis 2004
44095 Les Temps Perdus Petit Chablis 2005
75cl
75cl
75cl
186,50
188,30
189,30
139,90
141,20
142,00
45947 Domaine Seguinot-Bordet Chablis
2005
44837 Matrot Bourgogne Chardonnay 2005
75cl
191,30
143,50
75cl
192,00
144,00 Thierry et Pascale Matrot, Bourgogne,
40392 Bichot Chardonnay Vieilles Vignes
2004
47140 Simonnet-Febvre Petit Chablis 2004
33322 Vauroux Chablis 2003
34973 Mâcon Villages Chameroy 2002
75cl
193,20
144,90 Albert Bichot, Bourgogne, (Red & White AS)
75cl
75cl
75cl
194,70
196,00
196,70
146,00 Simonnet-Febvre, (Brand Partners AS)
147,00 Dom. de Vauroux, Chablis, (Vinordia AS)
147,50 Maison Louis Latour, Mâcon-Villages,
14812 Domaine le Verger Chablis 2004/2005 75cl
31392 St. Pierre Mâcon-Lugny 1. Cru 2004
75cl
197,30
198,00
148,00 Alain Geoffroy, Chablis, (Gavin AS)
148,50 Bouchard Père & Fils, Mâcon-Lugny,
34997
32940
30556
34566
44180
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
198,50
198,70
198,70
199,20
199,30
148,90
149,00
149,00
149,40
149,50
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
199,50
199,90
199,90
199,90
199,90
149,60
149,90
149,90
149,90
149,90
75cl
199,90
149,90
37,5cl
75cl
75cl
37,5cl
20364 Rives de Longsault Saint-Véran 2003
75cl
14193 Saint-Jean Chablis 2003
75cl
239,70
199,90
199,90
239,70
199,90
199,90
89,90
149,90
149,90
89,90
149,90 Dom. des Deux Roches, Saint-Véran, (Vinum AS)
149,90 Louis Max, Chablis, (Vinhuset NoFra AS)
Le Beaunois Chablis 2004/2005
Paulière Petit Chablis 2004
Labouré-Roi Auxey-Duresses 2001
Laroche Petit Chablis 2003/2005
Montaigu Petit Chablis 2005
(Amundsen AS)
Labouré-Roi, Chablis, (Fondberg AS)
Dom. de la Paulière, Petit Chablis, (Strag AS)
Labouré-Roi, Auxey-Duresses, (Fondberg AS)
Michel Laroche, Petit Chablis, (Strøm AS)
Paul de Montaigu, Petit Chablis,
(Stenberg & Blom AS)
Jean-Louis Quinson, Chablis, (Ekjord AS)
Daniel Seguinot, Chablis, (Select Wine & Food)
Clotilde Davenne, Petit Chablis,
(Podium Wines AS)
Dom. Seguinot-Bordet, Chablis, (Terroir AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Palmer & Co AS)
55269
46515
44738
48245
48343
Saint Pierre Chablis 2004
Domaine des Malandes Chablis 2005
Simonnet-Febvre Chablis 2002/2004
Vocoret Chablis 2004
René Monnier Bourgogne Chardonnay
2004
Long-Depaquit Chablis 2005
Barat Chablis 2001
Clavelier Bourgogne Aligoté 2004
Defaix Chablis 2004
Domaine Fourrey Chablis 2004
30434 J. Moreau Chablis 2004/2005
6680 Laroche Chablis 2005
15152 Les Valery Chablis 2004
32980 Louis Moreau Chablis 2004/2005
(Engelstad Vin og Brennevin)
Dom. Jean Dauvissat, Chablis, (Vectura AS)
Dom. des Malandes, Chablis, (Bibendum AS)
Simonnet-Febvre, Chablis, (Brand Partners AS)
Dom. Vocoret & Fils, Chablis, (Vectura AS)
Dom. René Monnier, Bourgogne,
(Trans Nordic Selections AS)
Dom. Long-Depaquit, Chablis, (Red & White AS)
Dom. Barat, Chablis, (Vinum AS)
Dom. Bruno Clavelier, Bourgogne, (Vinarius AS)
Dom. Bernard Defaix, Chablis, (Vinarius AS)
Earl Fourrey & Fils, Chablis,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
J. Moreau & Fils, Chablis,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Michel Laroche, Chablis, (Strøm AS)
Jean Durup Père & Fils, Chablis, (Strag AS)
Dom. Louis Moreau, Chablis, (Amundsen AS)
|
121
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 120 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
HVITVIN
40033 Vaucher Chablis 2002/2003
45970 William Fèvre Petit Chablis 2004
44405 La Chablisienne Chablis 2005
75cl
75cl
75cl
199,90
199,90
200,00
149,90 Vaucher Père & Fils, Chablis, (Amka Saga AS)
149,90 William Fèvre, Chablis, (Robert Prizelius AS)
150,00 La Chablisienne, Chablis,
42567 Collet Chablis Vieilles Vignes 2005
13709 Domaine Sainte-Anne Chablis
2004/2005
33024 Ch. de Maligny Petit Chablis 2005
75cl
75cl
200,40
201,30
150,30 Dom. Jean Collet & Fils, (Vectura AS)
151,00 Jean-Marc Brocard, Chablis,
75cl
37,5cl
75cl
203,30
239,20
203,50
152,50 Jean Durup Père & Fils, Chablis, (Strag AS)
89,70
152,60 Dom. Jean Collet & Fils, Chablis, (Vectura AS)
75cl
300cl
75cl
205,30
163,00
206,50
154,00 Dom. Gérard Tremblay, (Wine Tailor AS)
489,10
154,90 Pierre André, Hautes-Côtes de Beaune,
75cl
75cl
75cl
206,70
206,70
208,00
155,00 Daniel Dampt et Fils, Chablis, (Eurowine AS)
155,00 Dom. Michelot, (Vectura AS)
156,00 Christian Moureau Père et Fils, Petit Chablis,
75cl
37,5cl
75cl
208,90
252,30
209,50
156,70 Antonin Rodet, Chablis, (Maxxium Norge AS)
94,60
157,10 Sylvain Mosnier, Chablis,
(Best Buys International AS)
41984 Collet Chablis Vieillies Vignes
2003
47064 Gérard Tremblay Chablis 2004/2005
55032 Les Forges Bourgogne Hautes-Côtes
de Beaune 2004
43939 Dampt Chablis 2005
50247 Michelot Bourgogne Blanc 2004
44383 Moreau Petit Chablis 2005
(Moestue Grape Selections AS)
(Ekjord AS)
(Moestue Grape Selections AS)
43941 Rodet Chablis 2004
44026 Mosnier Chablis 2004
(Lassaga Trading International AS)
34288 La Chanfleure Chablis 2003
75cl 209,70
55069 Georges Faiveley Bourgogne 2004
75cl 211,30
14187 William Fèvre Champs Royaux
75cl 212,00
Chablis 2002/2004
55033 André Rully 2004
75cl 213,20
14553 Lamblin Chablis Vieilles Vignes
75cl 213,20
2003
48256 Servin Chablis 2004
75cl 213,20
47973 Chablis Rouvelets 2002
75cl 214,50
48239 Champy Bourgogne Chardonnay
75cl 216,00
Signature 2003
44096 Les Temps Perdus Chablis 2004
75cl 217,30
20856 Picard Bourgogne Chardonnay
75cl 217,60
Récolte du Ch. de Chassagne-Montrachet 2004
47623 La Chablisienne Petit Chablis 2004
150cl 219,90
157,30 Louis Jadot, Chablis, (Palmer & Co AS)
158,50 Dom. J. Faiveley, (Haugen-Gruppen AS)
159,00 William Fèvre, Chablis, (Robert Prizelius AS)
31937 Juillot Mercurey Blanc 2002
75cl
220,00
165,00 Dom. Michel Juillot, Mercurey,
44623 Tremblay Chablis Vieilles Vignes
2005
31701 Saumaize Saint-Véran En Crèches
2004
43580 Les Fôrets Chablis 1. Cru Cuvée
Claudia 2004
48592 Dom de Villaine Bouzeron 2005
43376 William Fèvre Chablis 2005
14843 Vocoret Chablis 1.er Cru Vaillon
2004
43403 Maroslavac Leger Bourgogne La
Combe 2004
7661 Billaud Simon Chablis 2005
30840 Chablis Cuvée LC 2002
75cl
220,80
165,60 Gérard Tremblay, Chablis, (Wine Tailor AS)
75cl
221,30
166,00 Jacques Saumaize, Saint-Véran,
75cl
222,80
167,10 Dom. Martin, Chablis, (Red & White AS)
75cl
75cl
75cl
225,30
225,30
226,30
169,00 Dom. A.et P. de Villaine, (Wine Tailor AS)
169,00 William Fèvre, Chablis, (Robert Prizelius AS)
169,70 Dom. Vocoret & Fils, Chablis Premier Cru,
75cl
226,40
169,80 Dom. Maroslavac Leger, Bourgogne,
75cl
75cl
150cl
226,50
226,50
219,90
169,90 Dom. Billaud-Simon, Chablis, (Red & White AS)
169,90 La Chablisienne, Chablis,
329,90 (Best Buys International AS)
159,90 Pierre André, (Ekjord AS)
159,90 Lamblin Fils, Chablis, (Vinhuset NoFra AS)
159,90 Dom. Servin, Chablis, (Vinarius AS)
160,90 Pierre Janny, Chablis, (Kjellermesteren AS)
162,00 Maison Champy, Bourgogne, (Vinarius AS)
163,00 Clotilde Davenne, Chablis, (Podium Wines AS)
163,20 Michel Picard, Chassagne-Montrachet,
(Bakken Vin & Gourmet AS)
329,90 La Chablisienne, Petit Chablis,
(Best Buys International AS)
(Wine Tailor AS)
NY
122
|
(Moestue Grape Selections AS)
(Vectura AS)
(Red & White AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 121 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
48423 Chablis Cuvée Solsiden 2002
75cl
226,50
169,90 La Chablisienne, Chablis,
45051 Chr. Moreau Chablis 2004/2005
30582 Domaine de La Colombier Chablis
2004
44238 Lequin-Colin Santenay en Foulot
2004
41058 Les Sétilles Bourgogne Blanc 2004
44985 Santenay Les Hâtes 2004
75cl
75cl
226,50
226,50
169,90 Moreau, Chablis, (Moestue Grape Selections AS)
169,90 Dom. du Colombier, Chablis,
75cl
226,50
169,90 Dom. René Lequin-Colin, Santenay,
75cl
75cl
226,50
226,50
169,90 Olivier Leflaive, (Vinordia AS)
169,90 Dom. René Lequin-Colin, Santenay,
48244 Defaix Chablis Vieille Vigne 2003
32041 Les Champs Perdrix Bourgogne
Hautes-Côtes-de Beaune 2004
30414 St. Martin Chablis 2002/2003
32890 Ch. de Maligny Vieilles Vignes 2004
41745 Vauroux Chablis Vieilles Vignes
2001
41983 Collet Chablis 1. Cru Montée de
Tonnerre 2001
33636 Bourgogne Chardonnay 1999
44816 Moreau-Naudet Chablis Vieille
Vignes Les Pargeus 2004
32139 Saint-Véran Les Deux Moulins 2000
75cl
75cl
228,00
228,00
171,00 Dom. Bernard Defaix, Chablis, (Vinarius AS)
171,00 Jean-Yves Devevey, Hautes-Côtes de Beaune,
75cl
75cl
75cl
233,20
234,50
234,50
174,90 Dom. Laroche, Chablis, (Strøm AS)
175,90 Jean Durup Père & Fils, Chablis, (Strag AS)
175,90 Dom. de Vauroux, Chablis, (Vinordia AS)
75cl
234,90
176,20 Dom. Jean Collet & Fils, Chablis, (Vectura AS)
75cl
75cl
238,50
238,70
178,90 Dom. Fançois Mikulski, (Red & White AS)
179,00 Moreau-Naudet, Chablis, (Vinarius AS)
75cl
239,20
179,40 Maison Louis Latour, Saint-Véran,
33681 Chablis Saint Jean 2000
20855 Domaine Belleville Rully 1. Cru La
Pucelle 2004
30996 La Chablisienne Petit Chablis 2005
37,5cl
75cl
239,70
239,70
89,90 Louis Max, (Vinhuset NoFra AS)
179,80 Dom. Belleville, Rully, (Podium Wines AS)
37,5cl
239,70
89,90 La Chablisienne, Chablis,
75cl
239,90
179,90 La Chablisienne, Chablis,
46665 Chablis Cuvée Special Best Buys
150cl
1996
43844 Martin Chablis 1. Cru Montmains
75cl
2003
47454 Domaine des Malandes Chablis Cuvée 75cl
Tour du Roy Vieilles Vignes 2002
32941 Domaine des Malandes Chablis 1.
75cl
Cru Vau de Vey 2005
30264 Domaine Saint Claire Chablis 2004 37,5cl
239,90
359,90 La Chablisienne,
240,40
180,30 Dom. Jean-Claude Martin, Chablis,
245,30
184,00 Dom. des Malandes, Chablis, (Bibendum AS)
245,30
184,00 Dom. des Malandes, Chablis, (Bibendum AS)
44622 Chenevières Chablis Les Grandes
Vignes 2005
42783 Corps de Garde Côtes d’Auxerre 2002
75cl
246,70
185,00 Dom. des Chenevières, Chablis,
75cl
247,10
185,30 Ghislaine & Jean-Hugues Goisot,
55324 Domaine Emiliean Gillet Chardonnay
2001
32039 Merlin Mâcon La Roche Vineuse
Vieilles Vignes 2004
31851 Tribut Chablis 2003
75cl
247,90
185,90 Dom. Emiliean Gillet, Mâcon, (Vininor DA)
75cl
248,00
186,00 Olivier Merlin, Mâcon,
75cl
248,00
186,00 Dom. Laurent Tribut, Chablis,
48411 Domaine Sainte Clair Chablis
Vieilles Vignes 2004
42459 Billaud-Simon Chablis Tête d’Or
2004
42710 Les Jones Montagny 2002
75cl
249,30
187,00 Jean-Marc Brocard, Chablis,
75cl
150cl
75cl
250,10
273,20
250,50
187,60 Dom. Billaud-Simon, Chablis, (Red & White AS)
409,80
187,90 Dom. J. Faiveley, Montagny,
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Palmer & Co AS)
(Best Buys International AS)
30841 Chablis Vieilles Vignes 1998
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Red & White AS)
245,30
92,00 Jean-Marc Brocard, Chablis,
(Moestue Grape Selections AS)
(Wine Tailor AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Haugen-Gruppen AS)
|
123
HVITVIN
(Best Buys International AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 122 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
42789 Grossot Chablis 2003
75cl
250,70
188,00 Corinne et Jean-Pierre Grossot, Chablis,
44161 Brocard Chablis 1er Cru Vau de Vey
2004
48188 Chablis Grand Cuvée Premier Cru
2002
30047 Defaix Chablis Vieilles Vignes
2003/2004
48243 Defaix Chablis 1er Cru Côte de
Lechet 2004
48410 Domaine de La Boissonneuse Chablis
2004
45702 Le Chablis 1. Cru 2000
75cl
253,20
189,90 Jean-Marc Brocard, Chablis,
75cl
253,20
189,90 La Chablisienne, Chablis,
75cl
253,20
189,90 Dom. Daniel-Etienne Defaix, Chablis,
75cl
253,20
189,90 Dom. Bernard Defaix, Chablis, (Vinarius AS)
75cl
253,20
189,90 Julian Brocard, Chablis,
75cl
253,20
189,90 La Chablisienne, Chablis,
46374 Marsannay Blanc 2000
33151 Merlin Viré-Clessé Terroir de
Clessé 2003
55042 Pinson Chablis 1. Cru La Forêt 2004
44406 René Lequin-Colin Saint-Aubin 2004
75cl
75cl
253,20
253,20
189,90 Louis Jadot, Marsannay, (Strøm AS)
189,90 Olivier Merlin, Viré-Clessé,
75cl
75cl
253,20
253,20
189,90 Dom. Pinson, Chablis, (Red & White AS)
189,90 Dom. René Lequin-Colin, Saint-Aubin,
44058
34525
48254
33031
75cl
75cl
75cl
75cl
253,20
254,00
254,70
255,70
189,90
190,50
191,00
191,80
75cl
75cl
256,90
257,30
192,70 Dom. Louis Michel, Chablis, (Vectura AS)
193,00 Vincent Girardin, Rully,
75cl
262,70
197,00 Dom. Pierre de Préhy, Chablis,
75cl
264,00
198,00 Sylvain Mosnier, Chablis Premier Cru,
75cl
264,80
198,60 Ch. des Rontets, Pouilly-Fuissé, (Terroir AS)
75cl
264,90
198,70 Ch. de Puligny-Montrachet, (Red & White AS)
75cl
265,30
199,00 Jean-Marc Brocard, Chablis Premier Cru,
37,5cl
265,30
47065 Chablis 1er Cru Côte de Lechet 2004
75cl
265,30
199,00 Dom. Gérard Tremblay, Chablis Premier Cru,
47066 Tremblay Chablis 1er Cru
Fourchaume 2003/2004
43579 Beauregards Chablis 1. Cru 2004
48189 Chablis Côte de Lèchet Premier Cru
2002
48190 Chablis Vaillon Premier Cru 2002
75cl
265,30
199,00 Dom. Gérard Tremblay, Chablis Premier Cru,
75cl
75cl
266,40
266,50
199,80 Dom. Martin, Chablis, (Red & White AS)
199,90 La Chablisienne, Chablis,
75cl
266,50
199,90 La Chablisienne, Chablis,
45699 Chablis 1. Cru Fourchaume 2002
75cl
266,50
199,90 La Chablisienne, Chablis,
31349 Chablis 1. Cru Montmains 2000
75cl
266,50
199,90 La Chablisienne, Chablis,
42884 Martin Chablis 1. Cru Montmains
2004
10082 Bourgogne Memoire du Terroir 2004
75cl
266,50
199,90 Dom. Jean-Claude Martin, Chablis Premier Cru,
150cl
266,60
399,90 Joseph Burrier, (Podium Wines AS)
(Red & White AS)
HVITVIN
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
32787
47723
13708
44024
48369
55046
13847
30997
Saint-Véran Les Crèches 2004
Régnard Chablis 1998
Servin Chablis Cuvée Massale 2001
Domaine le Verger Chablis Cuvée
Vieilles Vignes 1999
Louis Michel Chablis 2004
Girardin Rully 1.er Cru La Pucelle
2004
Domaine Pierre de Préhy Côte de
Jouan Chablis 1. cru 2003
Mosnier Chablis 1er Cru Beauroy
2004
Ch. des Rontets Pouilly-Fuisse
Clos Varambon 2004
Clos de Château Bourgogne Blanc
2004
Brocard Montmains Chablis Premier
Cru 2003/2004
Chablis Cuvée LC 2002
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
Saumaize-Michelin, Saint-Véran, (Vinum AS)
Régnard, Chablis, (Haugen-Gruppen AS)
Dom. Servin, Chablis, (Vinarius AS)
Alain Geoffroy, Chablis, (Gavin AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Lassaga Trading International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
99,50 La Chablisienne, Chablis,
(Best Buys International AS)
(Wine Tailor AS)
(Wine Tailor AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
NY
124
|
(Red & White AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 123 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
75cl
270,70
203,00 Dom. de Vauroux, Chablis, (Vinordia AS)
75cl
273,30
205,00 Daniel Dampt et Fils, Chablis Premier Cru,
75cl
273,30
205,00 Daniel Dampt et Fils, Chablis Premier Cru,
75cl
273,30
205,00 Sylvain Mosnier, Chablis Premier Cru,
150cl
277,30
416,00 Jean-Marc Brocard, Chablis,
75cl
150cl
279,90
279,90
209,90 Dom. Roulot, (Moestue Grape Selections AS)
419,90 La Chablisienne, Chablis Premier Cru,
75cl
285,30
214,00 Jean-Philippe Fichet, Bourgogne,
75cl
285,50
214,10 Jean Durup Père & Fils, Chablis Premier Cru,
150cl
286,60
429,90 La Chablisienne, Chablis Premier Cru,
75cl
286,70
215,00 J.J. Dominique, Pouilly-Fuissé, (Strag AS)
75cl
287,50
215,60 Caves Duplessis, Chablis Premier Cru,
75cl
289,30
217,00 Jean-Marc Brocard, Chablis,
75cl
291,60
218,70 Dom. Louis Michel, Chablis, (Vectura AS)
75cl
292,00
219,00 Simonnet-Febvre, Chablis, (Brand Partners AS)
75cl
292,00
219,00 William Fèvre, Chablis, (Robert Prizelius AS)
75cl
292,80
219,60 Dom. Gérard Tremblay, Chablis Premier Cru,
75cl
293,10
219,80 Henri Prudhon & Fils, Saint-Aubin,
75cl
293,20
219,90 Jean Durup Père & Fils, Chablis, (Strag AS)
75cl
293,20
219,90 La Chablisienne, Chablis,
45133 Chablis 1er Cru Les Lys 2002
75cl
293,20
219,90 La Chablisienne, Chablis,
48240 Champy Pernand-Vergelesses 2002
75cl
293,20
219,90 Maison Champy, Pernand-Vergelesses,
44989 Chassagne-Montrachet Les
Charrieres 2004
44239 Lequin-Colin Chassagne-Montrachet
Clos Devant 2004
32983 Louis Moreau Chablis 1. Cru
Fourneaux 2004
44052 Rully 1er Cru Grésigny 2004
48270 Rully 1er Cru La Pucelle 2003
44053 Rully 1er Cru Margoté 2004
46262 Hubert Lamy Saint Aubin La Princée
2004/2005
42779 Duplessis Chablis 1.er Cru Vaillon
2001
75cl
293,20
219,90 Dom. René Lequin-Colin, Chassagne-Montrachet,
75cl
293,20
219,90 Dom. René Lequin-Colin, Chassagne-Montrachet,
75cl
293,20
219,90 Dom. Louis Moreau, Chablis, (Amundsen AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
293,20
293,20
293,20
293,30
219,90
219,90
219,90
220,00
75cl
293,60
HVITVIN
33323 Vauroux Chablis 1.er Cru Montmains
2004
43943 Dampt Chablis Premier Cru Côte de
Léchet 2004
43940 Dampt Chablis Premier Cru
Fourchaume 2004
44023 Mosnier Chablis 1er Cru Côte de
Lachet 2004
30739 Domaine Sainte Clair Chablis
Vieilles Vignes 2000
46403 Roulot Bourgogne Blanc 2003
46001 Chablis 1. Cru Beauroy 1997
(Eurowine AS)
(Eurowine AS)
(Lassaga Trading International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
NY
48480 Fichet Bourgogne Blanc Vieille
Vignes 2004
34705 Durup Chablis 1. Cru Montée de
Tonnerre 2005
46000 Chablisienne Chablis 1. Cru
Fourchaume 1995
14862 La Chardonneraie Pouilly Fuissé
2002
42780 Duplessis Chablis 1.er Cru Vaillon
2002
30265 Brocard Montée de Tonnerre Chablis
1. Cru 2003/2004
32785 Louis Michel Chablis 1. Cru
Montmains 2002
32177 Simonnet-Febvre Chablis 1. Cru
Mont de Milieu 2000
2979 William Fèvre Chablis 1. Cru
Montmains 2004
44138 Tremblay Chablis 1er Cru
Fourchaume Vieilles Vignes 2004
20591 Prudhon Saint Aubin 1. Cru Sur
Gamay 2004
14754 Ch. de Maligny Chablis Premier Cru
Fourchaume 2005
31180 Chablis 1. Cru Mont de Milieu 2004
(Moestue Grape Selections AS)
(Strag AS)
(Best Buys International AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Wine Tailor AS)
(Vinarius AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Vinarius AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
Paul Jacqueson, Rully, (Vinum AS)
Paul Jacqueson, Rully, (Vinum AS)
Paul Jacqueson, Rully, (Vinum AS)
Dom. Hubert Lamy, Saint-Aubin,
(Moestue Grape Selections AS)
220,20 Caves Duplessis, Chablis Premier Cru,
(Red & White AS)
|
125
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 124 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
HVITVIN
42787 Grossot Chablis 1. Cru Mont de
Milleu 2001/2002
48253 Servin Chablis 1er Cru Vaillons
2002
48242 Defaix Chablis 1er Cru Côte de
Lechet Reserve 2002
34708 Ch. de Maligny Vau de Vey Chablis
1. Cru 2005
44150 Brocard Chablis 1er Cru Vaulorent
2004
42956 Clos St. Philibert Hautes-Côtes de
Nuits 2004
32833 Saint-Aubin 1999
42452 Billaud-Simon Chablis 1. Cru les
Vaillons 2004
32197 Juillot Mercurey 1. Cru Clos des
Barraults 2002
30204 J. Moreau Chablis 1. Cru Vaillons
2004
44815 Moreau-Naudet Chablis 1er Cru
Montmains 2004
44817 Moreau-Naudet Chablis 1er Cru
Vaillons 2004
44025 Mosnier Chablis 1er Cru Beauroy
2002
43414 Duplessis Chablis 1. Cru Montmain
2001
41059 Olivier Leflaive Auxey-Duresses
2001
42788 Grossot Chablis 1. Cru Vaucoupin
44221
294,70
221,00 Corinne et Jean-Pierre Grossot, Chablis Premier
75cl
294,70
221,00 Dom. Servin, Chablis Premier Cru,
75cl
296,00
222,00 Dom. Bernard Defaix, Chablis, (Vinarius AS)
75cl
297,30
223,00 Ch. de Maligny, Chablis, (Strag AS)
75cl
298,70
224,00 Jean-Marc Brocard, Chablis,
150cl
75cl
340,00
299,20
510,00
224,40 Dom. Méo-Camuzet, Hautes-Côtes de Nuits,
75cl
75cl
299,90
301,90
224,90 Louis Jadot, Saint-Aubin, (Strøm AS)
226,40 Dom. Billaud-Simon, Chablis Premier Cru,
75cl
302,00
226,50 Dom. Michel Juillot, Mercurey,
75cl
302,70
227,00 J. Moreau & Fils, Chablis,
75cl
302,70
227,00 Moreau-Naudet, Chablis Premier Cru,
75cl
302,70
227,00 Moreau-Naudet, Chablis Premier Cru,
75cl
303,70
227,80 Sylvain Mosnier, Chablis Premier Cru,
75cl
303,90
227,90 Caves Duplessis, Chablis Premier Cru,
75cl
303,90
227,90 Olivier Leflaive, Auxey-Duresses,
75cl
304,80
228,60 Corinne et Jean-Pierre Grossot, Chablis Premier
Cru, (Red & White AS)
(Vinarius AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Wine Tailor AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Vinarius AS)
(Vinarius AS)
(Lassaga Trading International AS)
(Red & White AS)
(Vinordia AS)
Cru,
(Red & White AS)
Moreau-Naudet, Chablis Premier Cru,
(Vinarius AS)
Henri Prudhon & Fils, Saint-Aubin,
(Vinarius AS)
Caves Duplessis, Chablis Premier Cru,
(Red & White AS)
La Chablisienne, Chablis,
(Best Buys International AS)
La Chablisienne, Chablis,
(Best Buys International AS)
Dom. Long-Depaquit, Chablis, (Red & White AS)
75cl
305,30
229,00
75cl
305,30
229,00
75cl
306,10
229,60
75cl
306,50
229,90
75cl
306,50
229,90
43253 Long-Depaquit Chablis 1. Cru Les
Vaucopins 2002
31852 Tribut Chablis 1. Cru Beauroy 2003
75cl
309,10
231,80
75cl
309,30
232,00 Dom. Laurent Tribut, Chablis,
47746 Vignes Blanches Pouilly Fuissé 2004
75cl
309,30
232,00 Dom. Saumaize-Michelin, Pouilly-Fuissé,
55043 Pinson Chablis 1. Cru Montmain 2004 75cl
42047 Moreau Chablis 1er Cru Vaillon 2004
75cl
310,80
312,00
233,10 Dom. Pinson, Chablis, (Red & White AS)
234,00 Dom. Christian Moreau Père & Fils, Chablis,
44696 Louis Moreau Chablis 1er Cru
Vaillons 2003
31853 Tribut Chablis 1. Cru Côte de
Lêchet 2003
75cl
313,20
234,90 Dom. Louis Moreau, Chablis, (Amundsen AS)
75cl
313,30
235,00 Dom. Laurent Tribut, Chablis,
44554
43413
NY
2003
Moreau-Naudet Chablis 1er Cru
Forêts 2004
Prudhon Saint-Aubin 1er Cru Sur
Gamay 2002
Duplessis Chablis 1. Cru Montmain
1998
Chablis Fourchaumels L’Homme Mort
2000
Chablis 1. Cru Vaulorent 2002
75cl
48516
45701
(Moestue Grape Selections AS)
(Vinum AS)
(Moestue Grape Selections AS)
126
|
(Moestue Grape Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 125 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
43419 Gondonne Côtes d’Auxerre 2002
75cl
314,40
235,80 Ghislaine & Jean-Hugues Goisot, Côtes d’Auxerre,
14768 Domaine de l’Églantière Chablis
75cl
Vau de Vey Premier Cru 2004
41753 Domaine Laroche Chablis 1. Cru les
75cl
Vaudevey 2004
44013 Louis Jadot Saint-Aubin sur Gamay
75cl
2002
44617 Moreau-Naudet Chablis 1er Cru
75cl
Vaillons 2002
32786 Michel Chablis 1. Cru Montée de
75cl
Tonnerre 2004
44057 Pouilly-Fuissé Clos sur la Roche
75cl
2004
43573 Duplessis Chablis 1. Cru
75cl
Fourchaume 1999
43574 Duplessis Chablis 1. Cru
75cl
Fourchaume 2000
43576 Duplessis Chablis 1. Cru Montée de
75cl
Tonnerre 2000
43575 Duplessis Chablis 1. Cru Vaillon
75cl
1999
30205 J. Moreau Chablis 1. Cru
75cl
Fourchaume 2002
33657 Grand Régnard Chablis 2002
75cl
42458 Billaud-Simon Chablis 1. Cru Mont
75cl
de Milieu 2004
42085 Fèvre Chablis Premier Cru Montée
75cl
de Tonnerre 2004
42082 William Fèvre Chablis Premier Cru
75cl
Fourchaume 2000
42083 William Fèvre Chablis Premier Cru
75cl
Mont de Milieu 2003
40357 Chablis Grand Renard 1998
150cl
42886 Pinson Chablis 1. Cru Mont de
75cl
Milieu 2004
44133 Jobard Meursault Clos du Cromin
75cl
2004
44938 Juillot Mercurey 1er Cru Les
75cl
Champs Martins 2002
48517 Lequin-Colin Puligny-Montrachet
75cl
2004
46056 Potel Saint Aubin 1.er Cru Le
75cl
Charmois 2002
45131 Chablis 1er Cru Mont de Milieu 1998 150cl
315,30
236,50 Dom. de l’Églantière, Chablis, (Strag AS)
319,90
239,90 Dom. Laroche, Chablis, (Strøm AS)
319,90
239,90 Louis Jadot, Saint-Aubin, (Strøm AS)
322,70
242,00 Dom. Moreau Naudet, Chablis Premier Cru,
324,70
243,50 Dom. Louis Michel, Chablis, (Vectura AS)
328,00
246,00 Saumaize-Michelin, Pouilly-Fuissé, (Vinum AS)
328,70
246,50 Caves Duplessis, Chablis, (Red & White AS)
328,70
246,50 Caves Duplessis, Chablis, (Red & White AS)
328,70
246,50 Caves Duplessis, Chablis, (Red & White AS)
328,70
246,50 Caves Duplessis, Chablis, (Red & White AS)
329,30
247,00 J. Moreau & Fils, Chablis,
330,00
331,70
247,50 Régnard, Chablis, (Haugen-Gruppen AS)
248,80 Dom. Billaud-Simon, Chablis Premier Cru,
332,00
249,00 William Fèvre, Chablis, (Robert Prizelius AS)
332,00
249,00 William Fèvre, Chablis, (Robert Prizelius AS)
332,00
249,00 William Fèvre, Chablis, (Robert Prizelius AS)
332,30
332,90
498,50 Régnard, Chablis, (Haugen-Gruppen AS)
249,70 Dom. Pinson, Chablis Premier Cru,
333,20
249,90 Rémi Jobard, Meursault, (Wine Tailor AS)
333,20
249,90 Dom. Michel Juillot, Mercurey Premier Cru,
333,20
249,90 René Lequin, Puligny-Montrachet,
333,20
249,90 Nicolas Potel, Saint-Aubin, (Wine Tailor AS)
333,30
499,90 La Chablisienne, Chablis Premier Cru,
335,70
251,80 Dom. Maroslavac Leger, Saint-Aubin,
337,70
253,30 Dom. Louis Michel, Chablis Premier Cru,
341,60
256,20 Dom. Long-Depaquit, Chablis Premier Cru,
343,30
515,00 Dom. Laurent Tribut, Chablis,
75cl
344,40
258,30 Dom. Billaud-Simon, Chablis Premier Cru,
75cl
344,70
258,50 Régnard, Chablis, (Haugen-Gruppen AS)
(Red & White AS)
HVITVIN
NY
(Ca de Vin AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Wine Tailor AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
43405 Saint-Aubin 1.Cru Les Murgers des
75cl
Dents de Chien 2004
55238 Louis Michel Chablis 1.Cru
75cl
Fourchaume 2002
42883 Long-Depaquit Chablis 1. Cru
75cl
Montée de Tonnerre 2002
47057 Tribut Chablis 1.Cru Montmains 2003 150cl
(Red & White AS)
(Vectura AS)
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
42453 Billaud-Simon Chablis 1. Cru
Fourchaume 2002
34526 Régnard Chablis 1. Cru Vaillons 1998
(Red & White AS)
|
127
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 126 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
HVITVIN
30415 Domaine Laroche Chablis 1. Cru
Fourchaume 2004
44915 Lamy St. Aubin 1er Cru Les
Frionnes 2004
45999 Chablis 1. Cru Mont de Milieu 1995
75cl
346,50
259,90 Dom. Laroche, Chablis, (Strøm AS)
75cl
346,50
259,90 Dom. Hubert Lamy, Saint-Aubin,
150cl
353,30
529,90 La Chablisienne, Chablis Premier Cru,
48486 Lamy St. Aubin 1er Cru Derrière
Chez Eduard 2004
44132 Jobard Puligny-Montrachet Les
Nosrayes 2004
44061 Dancer Chassagne-Montrachet 2004
75cl
353,30
265,00 Dom. Hubert Lamy, Saint-Aubin,
75cl
354,50
265,90 Rémi Jobard, Puligny-Montrachet,
75cl
358,70
269,00 Vincent Dancer, Chassagne-Montrachet,
44988 Chassagne-Montrachet 1er Cru Les
75cl
359,90
269,90 Dom. René Lequin-Colin, Chassagne Montrachet
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
NY
(Moestue Grape Selections AS)
(Wine Tailor AS)
(Vinarius AS)
Caillerets 2004
44990 Chassagn-Montrachet 1er Cru
NY
NY
75cl
Morgeot 2004
44237 Lequin-Colin Chassagne-Montrachet
75cl
Les Verges 2004
42456 Billaud-Simon Chablis 1. Cru Mont
75cl
de Milieu Vieille Vigne 2002
41061 En Montceau Saint-Aubin 1. Cru 2004 75cl
44178 René Monnier Meursault Le Limozin
75cl
2004
55358 William Fèvre Chablis Premier Cru
75cl
Fourchaume Vaulorent 2005
32040 Merlin Pouilly-Fuissé Terroir de
75cl
Fuissé 2003/2004
33028 Louis Latour Chablis 1er Cru
75cl
2001/2002
44956 Amiot Guy Chassagne-Montrachet
75cl
Vieille Vignes 2004
55478 Long-Depaquit Chablis Grand Cru
150cl
Les Clos 2002
44062 Dancer Meursault les Corbins 2004
75cl
42840 Labouré-Roi Meursault Clos de la
75cl
Baronne 2002
14419 Chavy Puligny-Montrachet 2004
75cl
Premier Cru,
(Best Buys International AS)
Dom. René Lequin-Colin, Chassagne Montrachet
Premier Cru,
(Best Buys International AS)
Dom. René Lequin-Colin, Chassagne-Montrachet,
(Best Buys International AS)
Dom. Billaud-Simon, Chablis Premier Cru,
(Red & White AS)
Dom. Marc Colin, Saint-Aubin, (Vinordia AS)
Dom. René Monnier, Meursault,
(Trans Nordic Selections AS)
William Fèvre, Chablis, (Robert Prizelius AS)
359,90
269,90
359,90
269,90
362,70
272,00
365,20
365,30
273,90
274,00
365,30
274,00
366,70
275,00 Olivier Merlin, Pouilly-Fuissé,
367,50
275,60 Maison Louis Latour, Chablis Premier Cru,
367,70
275,80 Dom. Amiot Guy & Fils, Chassagne-Montrachet,
368,00
552,00 Dom. Long-Depaquit, Chablis, (Red & White AS)
372,00
372,00
279,00 Vincent Dancer, Meursault, (Vinarius AS)
279,00 Labouré-Roi, Meursault, (Fondberg AS)
373,20
279,90 Dom. Alain Chavy, Puligny-Montrachet,
(Moestue Grape Selections AS)
(Palmer & Co AS)
(Lassaga Trading International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
32324 Defaix Chablis 1. Cru Les Lys 1999
75cl
373,30
280,00 Dom. Daniel-Etienne Defaix, Chablis,
40396 Billaud-Simon Chablis Montée de
Tonnerre 1. cru 2004
47755 Climat En Carementrant Pouilly
Fuissé 2002
47745 Climat Les Quarts
Pouilly-Vinzelles 2002
33163 Matrot Meursault 2000
75cl
376,00
282,00 Dom. Billaud-Simon, Chablis, (Red & White AS)
75cl
376,00
282,00 Bret Brothers, Pouilly-Fuissé, (Vinum AS)
75cl
376,00
282,00 La Soufrandière, Pouilly-Vinzelles, (Vinum AS)
75cl
397,30
298,00 Dom. Joseph Matrot, Meursault,
44179 René Monnier Puligny-Montrachet
2004
43753 Pernand-Vergelesses Île des
Vergelesses 1. Cru 2002
46261 Hubert Lamy Saint Aubin 1 er Cru
Clos de La Chatenière 2004
75cl
399,20
299,40 Dom. René Monnier, Puligny-Montrachet,
75cl
399,60
299,70 Dom. Chandon de Briailles, (Red & White AS)
75cl
399,90
299,90 Dom. Hubert Lamy, Saint-Aubin,
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
128
|
(Trans Nordic Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 127 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
32043 Hubert Lamy Saint-Aubin 1. Cru En
75cl
Remilly 2004
50072 Lafarge Meursault 1999
75cl
32745 Puligny-Montrachet Les Charmes 2004 75cl
399,90
299,90 Dom. Hubert Lamy, Saint-Aubin,
406,00
409,30
304,50 Dom. Michel Lafarge, (Red & White AS)
307,00 Dom. Gérard Chavy & Fils, Puligny-Montrachet,
46258 Vincent Girardin Meursault Narvaux
2004
47752 La Comme Santenay 1er Cru 2002
75cl
412,00
309,00 Vincent Girardin, Meursault,
75cl
413,20
309,90 Ch. de la Maltroye, Santenay 1.er Cru,
48039 Louis Jadot Meursault 2000
42526 Labouré-Roi Chassagne-Montrachet
1998
20293 Brocard Chablis Grand Cru Vaudésir
2004
33157 Blain-Gagnard Chassagne Montrachet
2004
31893 Bouchard Meursault 2000
75cl
75cl
413,20
417,10
309,90 Louis Jadot, Meursault, (Strøm AS)
312,80 Labouré-Roi, Chassagne Montrachet Premier Cru,
75cl
421,30
316,00 Jean-Marc Brocard, Chablis,
75cl
434,70
326,00 Dom. Blain-Gagnard, Chassagne-Montrachet,
75cl
438,70
329,00 Bouchard Père & Fils, Meursault,
46372 Louis Jadot Puligny-Montrachet
2002
46006 Chablis Grand Cru Grenouille 2003
75cl
439,90
329,90 Louis Jadot, Puligny-Montrachet, (Strøm AS)
150cl
446,60
669,90 La Chablisienne, Chablis Grand Cru,
55173 Le Trézin Puligny-Montrachet 2004
75cl
452,00
339,00 Dom. Marc Colin, Puligny-Montrachet,
44818 Moreau-Naudet Chablis Grand Cru
Valmur 2004
44695 Louis Moreau Chablis Grand Cru Les
Clos 2003
43254 Long-Depaquit Chablis Grand Cru
les Preuses 2002
7276 Louis Michel Chablis Grand Cru
Vaudésir 2003
41057 M. Colin Chassagne-Montrachet 2004
75cl
452,00
339,00 Moreau-Naudet, Chablis Grand Cru,
75cl
453,20
339,90 Dom. Louis Moreau, Chablis, (Amundsen AS)
75cl
454,00
340,50 Dom. Long-Depaquit, Chablis, (Red & White AS)
75cl
455,70
341,80 Dom. Louis Michel, Chablis, (Vectura AS)
75cl
455,70
341,80 Dom. Marc Colin, Chassagne-Montrachet,
55045 Puligny-Montrachet 2004
75cl
462,10
346,60 Ch. de Puligny-Montrachet, Puligny-Montrachet,
43415 Duplessis Chablis Grand Cru Les
75cl
Clos 2000
20531 Picamalot Puligny-Montrachet 1.er
75cl
Cru La Garenne 2001
31619 Bouchard Chassagne-Montrachet 1999 75cl
465,50
349,10 Caves Duplessis, Chablis Grand Cru,
469,60
352,20 Ch. Génot-Boulanger, Puligny-Montrachet,
473,20
354,90 Bouchard Père & Fils, Chassagne-Montrachet,
43315 William Fèvre Chablis Grand Cru
Bougros 2004
48515 Chablis Blanchot Grand Cru 2000
75cl
473,30
355,00 William Fèvre, Chablis, (Robert Prizelius AS)
75cl
479,90
359,90 La Chablisienne, Chablis,
45132 Chablis Grand Cru Les Preuses 2000
75cl
479,90
359,90 La Chablisienne, Chablis,
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Vinum AS)
(Gavin AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Best Buys International AS)
(Vinordia AS)
(Vinarius AS)
(Vinordia AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Maxxium Norge AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
NY
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
7310 Dom. Chavy Puligny-Montrachet 1.
75cl 479,90
Cru Folatières 2004
44162 Jean-Louis Chavy
75cl 479,90
Puligny-Montrachet 1er. Cru Les Folatières 2004
43255 Long-Depaquit Chablis Grand Cru
75cl 483,70
les Clos 2002
44959 Amiot Guy Chassagne-Montrachet 1er 75cl 485,70
Cru Clos Saint Jean 2004
359,90 Dom. Gérard Chavy & Fils, Puligny-Montrachet,
(Moestue Grape Selections AS)
359,90 Jean-Louis Chavy, Puligny-Montrachet,
(Moestue Grape Selections AS)
362,80 Dom. Long-Depaquit, Chablis, (Red & White AS)
364,30 Dom. Amiot Guy & Fils, Chassagne Montrachet
Premier Cru,
(Lassaga Trading International AS)
|
129
HVITVIN
(Moestue Grape Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 128 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
HVITVIN
NY
44957 Amiot Guy Chassagne-Montrachet
1er Cru Les Champgains 2004
75cl
44958 Amiot Guy Chassagne-Montrachet
1er Cru Les Vergers 2004
75cl
485,70
364,30
42050 Moreau Chablis Grand Cru les Clos
2003
42048 Moreau Chablis Grand Cru Vaudésir
2003
50100 Chassagne-Montrachet 1. Cru Grand
Ruchottes 2000
75cl
486,70
365,00
75cl
488,00
366,00
75cl
488,50
366,40
48489 Chavy Puligny-Montrachet 1er Cru
150cl
Les Folatieres
47453 Domaine des Malandes Chablis Grand 75cl
Cru Les Clos 2002
20530 Amiot Chassagne-Montrachet 1.er
75cl
Cru La Maltroie 2004
33023 Meursault Blagny Ch. de Blagny 1997 75cl
489,30
734,00
492,00
369,00
493,50
370,10
497,90
373,40
30436 J. Moreau Chablis Grand Cru Valmur
2000
47637 Sauzet Puligny-Montrachet 2004
75cl
498,70
374,00
75cl
501,30
376,00
44060 Dancer Chassagne-Montrachet
1er Cru Tête du Clos 2004
75cl
505,30
379,00
48138 Meursault Genévrieres 2002
31400 J. Moreau Chablis Grand Cru Les
Clos 2001
44378 Girardin Chassagne-Montrachet 1er
75cl
75cl
506,50
506,70
379,90
380,00
75cl
508,00
381,00
510,70
766,00
512,00
384,00
Cru Clos de La Truffière 2004
44384 Moreau Chablis Grand Cru Les Clos
150cl
2004
44925 Fontaine-Gagnard Chassagne75cl
Montrachet 1er Cru La Boudriotte 2002
485,70
364,30 Dom. Amiot Guy & Fils, Chassagne Montrachet
44960 Amiot Guy Chassagne-Montrachet
1er Cru Les Caillerets 2004
75cl
513,50
385,10
47724 Blain-Gagnard Chassagne Montrachet
1er Cru Caillerets 2002
75cl
514,70
386,00
45047 Matrot Meursault Blagny 2000
75cl
514,70
386,00
44135 Jobard Puligny-Montrachet 1er Cru
Les Champs Gains 2004
55044 Les Poruzots Meursault 1. Cru 2004
75cl
518,70
389,00
75cl
521,20
390,90
43404 Maroslavac Leger
75cl 531,70
Puligny-Montrachet 1. Cru Les Folatières 2004
47754 Clos du Ch. de la Maltroye
75cl 532,00
Chassagne Montrachet 1er Cru 2002
398,80
130
|
399,00
Premier Cru,
(Lassaga Trading International AS)
Dom. Amiot Guy & Fils, Chassagne Montrachet
Premier Cru,
(Lassaga Trading International AS)
Dom. Christian Moreau Père & Fils, Chablis,
(Moestue Grape Selections AS)
Dom. Christian Moreau Père & Fils, Chablis,
(Moestue Grape Selections AS)
Dom. Bachelet-Ramonet, Chassagne Montrachet
Premier Cru,
(Red & White AS)
Dom. Alain Chavy, Puligny-Montrachet,
(Moestue Grape Selections AS)
Dom. des Malandes, Chablis Grand Cru,
(Bibendum AS)
Dom. Amiot Guy & Fils, Chassagne-Montrachet,
(Lassaga Trading International AS)
Maison Louis Latour, Meursault,
(Palmer & Co AS)
J. Moreau & Fils, Chablis,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Etienne Sauzet, Puligny-Montrachet,
(Moestue Grape Selections AS)
Vincent Dancer, Chassagne Montrachet Premier
Cru,
(Vinarius AS)
Dom. Latour-Giraud, Meursault, (Vinum AS)
J. Moreau & Fils, Chablis,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Vincent Girardin, Chassagne Montrachet Premier
Cru,
(Moestue Grape Selections AS)
Christian Moureau Père et Fils, Chablis Grand Cru,
(Moestue Grape Selections AS)
Dom. Fountaine-Gagnard, Chassagne Montrachet
Premier Cru,
(Moestue Grape Selections AS)
Dom. Amiot Guy & Fils, Chassagne Montrachet
Premier Cru,
(Lassaga Trading International AS)
Dom. Blain-Gagnard, Chassagne Montrachet
Premier Cru,
(Moestue Grape Selections AS)
Dom. Joseph Matrot,
(Moestue Grape Selections AS)
Rémi Jobard, Puligny-Montrachet,
(Wine Tailor AS)
Ch. de Puligny-Montrachet, Meursault,
(Red & White AS)
Dom. Maroslavac Leger, Puligny-Montrachet,
(Red & White AS)
Ch. de la Maltroye, Chassagne Montrachet Premier
Cru,
(Vinum AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 129 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
47753 Morgeot Vigne Blanche Chassagne
Montrachet 1er Cru 2002
75cl
399,00 Ch. de la Maltroye, Chassagne Montrachet Premier
532,00
Cru,
(Vinum AS)
399,00 William Fèvre, Chablis, (Robert Prizelius AS)
532,00
399,00 William Fèvre, Chablis, (Robert Prizelius AS)
HVITVIN
532,00
42080 William Fèvre Chablis Grand Cru
75cl
Grenouilles 2000
43320 William Fèvre Chablis Grand Cru
75cl
Les Clos 2004
44170 René Monnier Meursault-Charmes 1er 75cl
Cru 2002
45135 Chablis Grand Cru Grenouille 1996
37,5cl
532,80
399,60 Dom. René Monnier, Meursault,
533,10
199,90 La Chablisienne, Chablis Grand Cru,
46386 Chablis Grand Cru Les Clos 1996
75cl
533,20
399,90 La Chablisienne, Chablis Grand Cru,
150cl
533,30
799,90 La Chablisienne, Chablis Grand Cru,
75cl
540,00
405,00 Jean-Philippe Fichet, Meursault,
45168 Matrot Puligny Montrachet 1er Cru
75cl
Chalumeaux 2004
37299 Olivier Leflaive Meursault 1. Cru
75cl
Les Poruzots 1999
13834 Puligny-Montrachet 1.er Cru Champ
75cl
Gain 1999
20589 Pillot Chassagne-Montrachet 1.er
75cl
Cru La Romanée 2003
47152 Louis Moreau Chablis Grand Cru
75cl
Clos des Hospice dans les Clos 2002/2003
47783 Ramonet Chassagne Montrachet
75cl
1er Cru Boudriotte 2004
541,30
406,00 Dom. Joseph Matrot, Puligny-Montrachet,
545,30
409,00 Olivier Leflaive Frères, Meursault,
545,30
409,00 Olivier Leflaive, Puligny-Montrachet,
549,30
412,00 Paul Pillot, Chassagne-Montrachet,
559,90
419,90 Dom. Louis Moreau, (Amundsen AS)
566,70
425,00 Dom. Ramonet, Chassagne Montrachet Premier
47782 Ramonet Chassagne Montrachet
1er Cru Morgeot 2003
45407 Louis Jadot Chassagne-Montrachet
1er Cru Abbaye de Morgeot 2002
42451 Billaud-Simon Chablis Vaudesir
Grand Cru 2002
43407 Vogüé Bourgogne Blanc 2000
43252 Moutonne Chablis Grand Cru 2002
44987 Corton-Charlemagne Grand Cru 2004
75cl
566,70
75cl
573,20
Cru,
(Wine Tailor AS)
425,00 Dom. Ramonet, Chassagne Montrachet Premier
Cru, (Wine Tailor AS)
429,90 Louis Jadot, Chassagne-Montrachet, (Strøm AS)
75cl
575,70
431,80 Dom. Billaud-Simon, Chablis Grand Cru,
75cl
75cl
75cl
590,70
593,50
599,90
443,00 Comte de Vogué, Bourgogne, (Red & White AS)
445,10 Dom. Long-Depaquit, Chablis, (Red & White AS)
449,90 Dom. René Lequin-Colin,
42986 Vogüé Bourgogne Blanc 2002
55494 Puligny-Montrachet 1er Cru la
Garenne 2004
43258 Morey Chassagne-Montrachet 1. Cru
Les Chenevottes 2002
55049 Meursault 1. Cru les Perrières 2004
75cl
75cl
603,60
609,20
452,70 Dom. Comte G. de Vogüé, (Red & White AS)
456,90 Ch. de Puligny-Montrachet, Puligny-Montrachet,
75cl
611,20
458,40 Dom. Marc Morey & Fils, Chassagne-Montrachet,
75cl
614,80
461,10 Ch. de Puligny-Montrachet, Meursault,
42457 Billaud-Simon Chablis Grand Cru
Les Preuses 2002
42438 Domaine Laroche Chablis Les
Blanchots Grand Cru 2002
43616 Guyon Meursault-Charmes 1er Cru
les Charmes Dessus 2002
45399 Louis Jadot Puligny-Montrachet 1er
Cru Les Referts 2001
75cl
616,30
462,20 Dom. Billaud-Simon, Chablis Grand Cru,
75cl
626,50
469,90 Dom. Laroche, Chablis Grand Cru, (Strøm AS)
75cl
626,50
469,90 Dom. Antonin Guyon, Meursault,
75cl
626,50
469,90 Louis Jadot, Puligny-Montrachet, (Strøm AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
46002 Chablis Grand Cru les Preuses 1995
(Best Buys International AS)
47197 Fichet Meursault le Tesson 2002
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Vectura AS)
(Vectura AS)
(Maxxium Norge AS)
(Red & White AS)
(Best Buys International AS)
NY
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Red & White AS)
(Vinhuset NoFra AS)
|
131
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 130 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE BURGUND
literpris salgspris
HVITVIN
42454 Billaud-Simon Chablis Grand Cru
les Clos 2002
48337 Joseph Drouhin Clos des Mouches
1er Cru 2002
42051 Moreau Chablis Grand Cru les Clos
Clos des Hospice 2003
44382 Moreau Chablis Grand Cru Les Clos
des Hospices 2004
31346 Ch. Grenouille Grand Cru 1996
75cl
628,00
471,00 Dom. Billaud-Simon, Chablis Grand Cru,
75cl
633,30
475,00 Joseph Drouhin, Beaune Premier Cru,
75cl
633,30
475,00 Dom. Christian Moreau Père & Fils, Chablis,
150cl
637,30
956,00 Christian Moureau Père et Fils, Chablis,
75cl
639,90
479,90 La Chablisienne, Chablis,
75cl
644,00
483,00 Dom. Pinson, Chablis Grand Cru,
75cl
645,30
484,00 Dom. de l’Arlot, (Red & White AS)
75cl
646,70
485,00 Comtes Lafon, Meursault,
43162 Martray Corton Charlemagne Grand
75cl
Cru 1997
46004 Chablis Grand Cru Ch. Grenouille
150cl
1995
42737 Labouré-Roi Corton Charlemagne
75cl
Grand Cru 2000
30416 Domaine Laroche Chablis Grand Cru
75cl
Les Clos 1999
44380 Girardin Puligny-Montrachet 1er
75cl
Cru Les Combettes 2004
46370 Mersault 1er Cru Genevrieres 1999
75cl
43804 Vogüé Bourgogne Blanc 2004
75cl
55047 Puligny-Montrachet 1. Cru Les
75cl
Folatières 2004
43770 Bouchard Meursault Genevrières 2002 75cl
649,10
486,80 Dom. Bonneau du Martray, (Red & White AS)
659,90
989,90 La Chablisienne, Chablis Grand Cru,
665,30
499,00 Labouré-Roi, (Fondberg AS)
666,50
499,90 Dom. Laroche, Chablis, (Strøm AS)
666,50
499,90 Vincent Girardin, Puligny-Montrachet,
666,50
672,10
687,10
499,90 Louis Jadot, Meursault, (Strøm AS)
504,10 Dom. Comte G. de Vogüé, (Red & White AS)
515,30 Ch. de Puligny-Montrachet, Puligny-Montrachet,
687,90
515,90 Bouchard Père & Fils, Meursault,
(Red & White AS)
(Bibendum AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
42885 Pinson Chablis Grand Cru Les Clos
2004
43762 Clos de l’Arlot Nuits-St.-Georges
2002
13385 Comtes Lafon Meursault 2003
(Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
48223 Michel Juillot Corton-Charlemagne
37,5cl 704,80
Grand Cru 2003
45677 Corton Charlemagne Grand Cru 2001 75cl 708,70
42455 Billaud-Simon Chablis Grand Cru
75cl 730,30
Les Blanchots Vieille Vigne 2002
44379 Girardin Corton Charlemagne Grand
75cl 766,70
Cru 2004
43257 Morey Puligny-Montrachet 1. Cru
75cl 820,90
Les Pucelles 2004
34971 Louis Latour Corton Charlemagne
75cl 833,90
Grand Cru 1998
43163 Bonneau du Martray
75cl 874,90
Corton-Charlemagne Grand Cru 2001/2002
43857 Martray Corton Charlemagne Grand
75cl 892,50
Cru 2003
43615 Guyon Corton-Charlemagne Grand Cru 75cl 893,20
2003
44986 Lequin-Colin Bâtard-Montrachet
75cl 933,20
Grand Cru 2004
50173 Bonneau du Martray
75cl 957,60
Corton-Charlemagne Grand Cru 2000
33422 Martray Corton Charlemagne Grand
75cl 990,90
Cru 1993
42139 Bonneau du Martray
75cl 1 232,90
Corton-Charlemagne Grand Cru 1988
132
|
264,30 Dom. Michel Juillot, (Wine Tailor AS)
531,50 Dom. Michel Juillot, (Wine Tailor AS)
547,70 Dom. Billaud-Simon, Chablis Grand Cru,
(Red & White AS)
575,00 Vincent Girardin,
(Moestue Grape Selections AS)
615,70 Dom. Marc Morey & Fils, Puligny-Montrachet,
(Red & White AS)
625,40 Maison Louis Latour, (Palmer & Co AS)
656,20 Dom. Bonneau du Martray, (Red & White AS)
669,40 Dom. Bonneau du Martray, (Red & White AS)
669,90 Dom. Antonin Guyon, (Vinhuset NoFra AS)
699,90 Dom. René Lequin-Colin, Bâtard-Montrachet,
(Best Buys International AS)
718,20 Dom. Bonneau du Martray, (Red & White AS)
743,20 Dom. Bonneau du Martray, (Red & White AS)
924,70 Dom. Bonneau du Martray, (Red & White AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 131 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE LOIRE
literpris salgspris
55493 Chevalier-Montrachet Grand Cru 2004 75cl 1 660,00 1 245,00 Ch. de Puligny-Montrachet, (Red & White AS)
LOIRE
6426 Jean de Beauvais Chardonnay
300cl
95,10 285,40 Jean de Beauvais, Jardin de la France,
NY
HVITVIN
(BK-Trading Scandinavia AB)
10226 Privilège de Drouet Chardonnay 2005
75cl
99,30
74,50 Drouet Frères, Jardin de la France,
13058 Privilège de Drouet Sauvignon
Blanc 2005
746
Les Mesnils Muscadet 2004/2005
75cl
117,30
88,00 Drouet Frères, Jardin de la France,
75cl
126,50
94,90 Barré Frères, Muscadet de Sèvre-et-Maine,
15161 Les Ménardières Muscadet 2005
75cl
130,00
97,50 Dom. les Ménardières, Muscadet de Sèvre-et-
(Vectura AS)
(Fondberg AS)
(Strøm AS)
Maine sur lie,
(Strag AS)
Aubert Frères, Muscadet sur Lie,
(Concept Wine AS)
Joseph Mellot, Jardin de la France,
(Brand Partners AS)
Caves de la Bergère, Muscadet,
(World Wines AS)
Dom. du Grand Mouton, Muscadet de Sèvre-etMaine sur lie,
(Vinhuset NoFra AS)
Dom. du Grand Mouton, Muscadet de Sèvre-etMaine sur lie,
(Vinhuset NoFra AS)
Vign. de Oisly &Thésée, Touraine,
(Palmer & Co AS)
Dom. du Grand Mouton, Muscadet de Sèvre-etMaine sur lie,
(Vinhuset NoFra AS)
Sauvion, Muscadet, (Strøm AS)
Abbaye de Sainte-Radegonde, Muscadet de Sèvreet-Maine, (Vinhuset NoFra AS)
Jean-Claude Bougrier, Vouvray, (Amka Saga AS)
Dom. Gibault, Touraine, (Kjellermesteren AS)
20165 Le Mirleau Muscadet sur lie 2002
75cl
131,10
98,30
32481 Destinéa Sauvignon Blanc 2004
75cl
132,00
99,00
10222 Bergère Muscadet 2002
75cl
133,20
99,90
43290 Ch. la Bretonnerie 2004
75cl
133,20
99,90
41257 O Féminin 2005
75cl
133,20
99,90
34560 Oisly Thésée Sauvignon 2003
75cl
133,20
99,90
43292 Louis Métaireau Cuvée 10,5 2004
75cl
141,20
105,90
10114 Sauvion Muscadet 2002
33676 Radegonde Muscadet Sèvre et Maine
sur lie 2000
2582 Roche Fleurie Vouvray 2003
30296 Domaine Gibault Sauvignon Blanc
2004
7557 Ch. de Rochefort 2004
75cl
75cl
144,70
146,50
108,50
109,90
75cl
75cl
149,20
150,00
111,90
112,50
75cl
150,30
112,70 Drouet Frères, Muscadet de Sèvre-et-Maine sur lie,
48212 Montintin Sauvignon 2005
75cl
156,00
117,00 Eric Montintin, Jardin de la France,
44444 Le Chant des Vignes
300cl
156,20
468,50 Joseph Mellot, Pouilly-Fumé,
44156 Sancerre Les Vignobles 2005
300cl
156,60
469,90 Guy Saget, Sancerre,
46729 De Neuville Chardonnay 2003
75cl
158,00
118,50 De Neuville, Jardin de la France,
32297 Balland-Chapuis Coteaux du
Giennois 2004/2005
47469 Ch. Coing de St. Fiacre 2004
75cl
159,90
119,90 Joseph Balland-Chapuis, Coteaux du Giennois,
75cl
159,90
119,90 Ch. du Coing de St. Fiacre, Muscadet de Sèvre-et-
(Fondberg AS)
(Danvik Vin AS)
(Brand Partners AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Vinarius AS)
43291 Louis Métaireau Cuvée One 2000
75cl
167,90
37600 Excellence Sauvignon 2001
75cl
168,90
Maine sur lie,
(Vinum AS)
125,90 Dom. du Grand Mouton, Muscadet de Sèvre-etMaine,
(Vinhuset NoFra AS)
126,70 Vign. de Oisly &Thésée, Touraine,
(Palmer & Co AS)
|
133
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 132 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE LOIRE
literpris salgspris
33653 Domaine Langlois-Château 2003
48272 Cuvée Millenaire Tradition 2000
HVITVIN
NY
75cl
75cl
171,90
173,20
128,90 Langlois-Château, Saumur, (Haugen-Gruppen AS)
129,90 Ch. du Coing de St. Fiacre, Muscadet de Sèvre-etMaine sur lie,
(Vinum AS)
Ch. de la Gravelle, Muscadet de Sèvre-et-Maine sur
lie,
(Vinum AS)
Ch. du Coing de Saint Fiacre, Muscadet de Sèvreet-Maine, (Vinum AS)
Rémy-Pannier, Jardin de la France,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
Serge Dagueneau, Pouilly-Fumé, (Vectura AS)
Ch. de la Ragotière, Muscadet de Sèvre-et-Maine,
(Wine Tailor AS)
Ch. du Coing de St. Fiacre, Muscadet de Sèvre-etMaine sur lie, (Vinum AS)
Les Vign. de la Noëlle, Muscadet Côtes de
Grandlieu,
(Select Wine & Food)
Joseph Balland-Chapuis, Sancerre,
(Vinarius AS)
Jean-Claude Roux, Quincy, (Vinoble AS)
Eric Montintin, Pouilly-Fumé, (Danvik Vin AS)
Vign. Germain,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
Ch. des Armuseries, Vouvray,
(Vinhuset NoFra AS)
David Sautereau, Sancerre,
(Stenberg & Blom AS)
Robert Cantin, Sancerre,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Joseph Verdier, Sancerre,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
Jean Pabiot et Fils, Pouilly-Fumé, (Gavin AS)
48273 Grand Cuvée Don Quichotte 2000
75cl
173,20
129,90
44059 Ch. du Coing de Saint Fiacre
L’Ancestrale 2002
47615 Haiku
75cl
178,70
134,00
75cl
180,00
135,00
3141 Dagueneau Pouilly-Fumé 2004/2005
30924 Muscadet de Sèvre et Maine 1.er
Cru Sur Lie 2002
47468 Ch. Coing de St. Fiacre Comte de
St. Hubert 2002
32014 Muscadet Côtes de Grandlieu 1997
75cl
75cl
181,10
185,30
135,80
139,00
75cl
186,50
139,90
75cl
190,10
142,60
33230 Le Chatillet 2004
75cl
191,60
143,70
42655 Roux Quincy Sauvignon 2005
48213 Montintin Pouilly Fumé 2003/2004
46981 Sushiwine
75cl
75cl
75cl
196,10
198,70
198,70
147,10
149,00
149,00
15004 Ch. des Armuseries Vouvray 1998
75cl
199,90
149,90
42147 Sautereau Sancerre 2005
75cl
199,90
149,90
44295 Robert Cantin Sancerre 2005
75cl
200,00
150,00
55424 Verdier Sancerre 2005
75cl
200,00
150,00
15021 Domaine des Fines Caillottes
Pouilly-Fumé 2003/2004
7525 Millet Sancerre 2005
75cl
206,70
155,00
75cl
207,30
155,50 Dom. Franck Millet, Sancerre,
39529 Les Montachins Sancerre 2004
75cl
212,00
159,00 Vign. Gitton Père & Fils, Sancerre,
30913 Domaine de la Villaudière Sancerre
2004/2005
30705 Natter Sancerre 2004/2005
55093 Delaporte Sancerre 2004/2005
44840 Laloue Sancerre 2005
75cl
213,20
159,90 Jean-Marie Reverdy, Sancerre, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
75cl
213,20
214,70
214,70
159,90 Henry Natter, Sancerre, (Amundsen AS)
161,00 Vincent Delaporte, (Select Wine & Food)
161,00 Dom. Serge Laloue, Sancerre,
15019 Lacheteau Pouilly-Fumé 2003
15020 Lacheteau Sancerre 2003
37508 Bourgeois Pouilly-Fumé 2005
75cl
75cl
75cl
216,80
218,40
218,70
162,60 Dom. Minet, Pouilly-Fumé, (Strag AS)
163,80 Dom. Reverdy, Sancerre, (Strag AS)
164,00 Dom. Henri Bourgeois, Pouilly-Fumé,
37,5cl
239,70
75cl
220,00
165,00 Bernard Reverdy, Sancerre,
32473 Cuvée les Caillottes Sancerre 2005
75cl
221,20
165,90 J.M. Roger, Sancerre,
7061 Cuvée du Troncsec Pouilly-Fumé 2004
75cl
221,30
166,00 Joseph Mellot, Pouilly-Fumé,
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Vinordia AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Robert Prizelius AS)
743
Bourgeois Sancerre Grande Réserve
2005
30050 Reverdy Sancerre 2005
89,90 Dom. Henri Bourgeois, Sancerre,
(Robert Prizelius AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Brand Partners AS)
134
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 133 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE LOIRE
literpris salgspris
45974 Sancerre Chavignol 2004
75cl
221,30
166,00 Franck & Jean-Francois Bailly, Sancerre,
42654 Pabiot Sancerre 2004
13710 Balland-Chapuis Les Pierres Fines
Pouilly-Fumé 2005
50178 Montlouis les Tuffeaux 2002
47470 Ch. Coing de St. Fiacre Grand
Cuvée St. Hilaire 1996
75cl
75cl
221,70
222,70
166,30 Jean Pabiot et Fils, Sancerre, (Gavin AS)
167,00 Joseph Balland-Chapuis, Pouilly-Fumé,
75cl
75cl
223,60
226,50
167,70 Dom Fançois Chidaine, (Red & White AS)
169,90 Ch. du Coing de St. Fiacre, Muscadet de Sèvre-et-
42510 Les Angelots Pouilly Fumé 2002
75cl
226,50
169,90
42509 Villa Paulus Pouilly Fumé 2002
75cl
226,50
169,90
48214
45516
7062
33556
47387
31050
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
227,90
229,30
230,70
236,00
238,40
238,50
170,90
172,00
173,00
177,00
178,80
178,90
75cl
239,90
179,90
75cl
239,90
179,90
Dezat Sancerre 2005
Jolivet Sancerre 2005
La Moussiére Sancerre 2004
Sancerre Cuvée Les Caillottes 2004
75cl
75cl
75cl
150cl
239,90
239,90
239,90
239,90
179,90
179,90
179,90
359,90
46282 Domaine du Closel les
Caillardières 2000
11955 Crochet Sancerre 2004
45852 Balland-Chapuis Sancerre Le Vallon
2004/2005
41055 Chatelain Sancerre 2004
75cl
240,00
180,00
75cl
75cl
241,70
246,70
181,30 Dom. Lucien Crochet, Sancerre, (Vectura AS)
185,00 Joseph Balland-Chapuis, Sancerre,
75cl
248,00
186,00 Dom. Jean-Claude Chatelain, Sancerre,
34877 Pouilly-Fumé Clos de Chadoux 2002
7361 Sancerre Cuvée Caillottes 2005
75cl
37,5cl
252,90
253,10
189,70 Serge Dagueneau, Pouilly-Fumé, (Vectura AS)
94,90 J.M. Roger, Sancerre,
6205 Jolivet Pouilly-Fumé 2005
37649 Le MD de Bourgeois Sancerre 2005
75cl
75cl
253,20
253,20
189,90 Pascal Jolivet, Pouilly-Fumé, (Strøm AS)
189,90 Dom. Henri Bourgeois, Sancerre,
7360 Ménétou-Salon 2005
75cl
253,20
189,90 J.M. Roger, Ménétou-Salon,
30326 Pouilly-Fumé Cuvée Chante
75cl
Alouéttes 2005
41054 Pouilly-Fumé Les Charmes Chatelain
75cl
2003
44345 Henry Natter Sancerre 2004
37,5cl
13139 Les Chênes Vieux Sancerre 2003
75cl
253,20
189,90 J.M. Roger, Pouilly-Fumé,
254,70
191,00 Dom. Jean-Claude Chatelain, Pouilly-Fumé,
255,70
265,30
95,90 Henry Natter, Sancerre, (Amundsen AS)
199,00 Guilbaud Frères, Sancerre,
47209 Vacheron Sancerre 2003
48579 Coing St. Fiacre Grande Cuvée
Saint Hilaire 1989
44353 Henry Natter Sancerre Cuvée
Montigny 2004
75cl
75cl
265,30
266,50
199,00 Dom. Vacheron, Sancerre, (Ca de Vin AS)
199,90 Ch. du Coing de Saint Fiacre, Muscadet de Sèvre-
75cl
266,50
199,90 Henry Natter, Sancerre, (Amundsen AS)
(Moestue Grape Selections AS)
44464 Cailbourdin Pouilly-Fumé Le Cris
2004
47385 Dezat Pouilly Fumé 2004
50206
45118
43275
48077
Maine sur lie,
(Vinum AS)
Dom. Masson-Blondelet, Pouilly-Fumé,
(Fondberg AS)
Dom. Masson-Blondelet, Pouilly-Fumé,
(Fondberg AS)
Eric Montintin, Sancerre, (Danvik Vin AS)
Joseph Mellot, (Brand Partners AS)
Joseph Mellot, Sancerre, (Brand Partners AS)
Vign. Germain, Anjou, (Palmer & Co AS)
Dom. des Baumard, Savennières, (Terroir AS)
F. Tinel Blondelet, Pouilly-Fumé,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Dom. A. Cailbourdin, Pouilly-Fumé,
(Moestue Grape Selections AS)
André Dezat & Fils, Pouilly-Fumé,
(Red & White AS)
André Dezat & Fils, Sancerre, (Red & White AS)
Pascal Jolivet, (Strøm AS)
Alphonse Mellot, Sancerre, (Vinhuset NoFra AS)
Jean-Max Roger, Sancerre,
(Best Buys International AS)
Dom. du Closel, Savennières, (Ca de Vin AS)
(Vinarius AS)
(Vinordia AS)
(Best Buys International AS)
(Robert Prizelius AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Vinordia AS)
(Cork Wines & Spirits AS)
NY
et-Maine sur lie, (Vinum AS)
|
135
HVITVIN
Montintin Sancerre 2005
Sancerre la Graveliere 2005
La Chatellenie Sancerre 2005
Ch. de Fesles 1999
Clos de Saint Yves 2001
Genetin Pouilly-Fumé 2005
(Vinarius AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 134 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE LOIRE
literpris salgspris
HVITVIN
34564 Le Chêne Marchand Sancerre 2003
34766 Sancerre La Bourgeoise 2004
75cl
75cl
270,90
274,00
203,20 Dom. Lucien Crochet, Sancerre, (Vectura AS)
205,50 Dom. Henri Bourgeois, Sancerre,
47871
34524
47872
47873
40355
31338
Les Vieux Clos 2004
Comte Lafond Sancerre 2000
Les Caillottes Sancerre 2003
Les Griottes Pouilly Fumé 2003
Pouilly-Fumé de Ladoucette 2002
Sancerre Vieilles Vignes 2003
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
279,90
293,20
293,20
306,50
310,50
333,20
209,90
219,90
219,90
229,90
232,90
249,90
40356
43276
47242
2880
Comte Lafond Grande Cuvée 1999
Mellot Sancerre Cuvée Edmond 2001
Baumard Quarts de Chaume 2001
Baron de L 2000
75cl
75cl
75cl
75cl
358,70
399,90
458,80
559,70
269,00
299,90
344,10
419,80
75cl
613,20
459,90
300cl
75cl
300cl
81,60
88,90
93,00
75cl
93,20
47870 Coulée de Serrant 2004
ØVRIG FRANSK HVITVIN
55143 Papillon
11503 La Boiselière
55123 Longchamps
(Robert Prizelius AS)
Nicolas Joly, Savennières, (Strøm AS)
Ladoucette, Sancerre, (Haugen-Gruppen AS)
Pascal Jolivet, Sancerre, (Strøm AS)
Pascal Jolivet, Pouilly-Fumé, (Strøm AS)
Ladoucette, Pouilly-Fumé, (Haugen-Gruppen AS)
J.M. Roger, Sancerre,
(Best Buys International AS)
Ladoucette, Pouilly-Fumé, (Haugen-Gruppen AS)
Alphonse Mellot, Sancerre, (Vinhuset NoFra AS)
Dom. des Baumard, (Terroir AS)
Ch. du Nozet, Pouilly-Fumé,
(Haugen-Gruppen AS)
Nicolas Joly, Savennières, (Strøm AS)
244,80 Arcus, (Arcus)
66,70 B&K Int., (B&K International AS)
279,00 Adet Seward, Languedoc-Roussillon,
(Robert Prizelius AS)
14982 Domaine d’Espérance 2003
NY
69,90 Comte et Comtesse JL de Montesquiou, Comté
Tolosan,
(Vinhuset NoFra AS)
François Landais, Côtes de Gascogne,
(Multibrands Norge AS)
Yvon Mau, Côtes de Gascogne,
(Robert Prizelius AS)
Birkedal Hartmann, Côtes de Gascogne,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Maison Johanès Boubée, Languedoc-Roussillon,
(Vinhuset NoFra AS)
LGI, Côtes de Gascogne, (Red & White AS)
Les Celliers du Quercy, Côtes de Gascogne,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Arcus, Languedoc-Roussillon, (Arcus)
Prod. Plaimont, Côtes de Gascogne,
(Engelstad Vin og Brennevin)
42415 Domaine de Nauton Colombard
Sauvignon 2003
43344 Yvon Mau Colombard Chardonnay
300cl
95,20
285,50
300cl
96,10
288,20
42025 Birkedal Hartmann Blanc
300cl
96,60
289,90
75cl
98,70
74,00
300cl
300cl
99,60
100,00
298,90
300,00
300cl
75cl
101,60
104,00
304,80
78,00
37,5cl
46673 Fortant Sauvignon Blanc
300cl
33170 Yvon Mau Colombard Chardonnay 2005 75cl
128,00
105,00
105,20
48,00
315,00 Skalli, Languedoc-Roussillon, (Bibendum AS)
78,90 Yvon Mau, Côtes de Gascogne,
44068 Aramis Blanc 2005
75cl
106,50
79,90 Pierre Laplace, Côtes de Gascogne,
41797 Birkedal Hartmann Blanc
75cl
106,50
79,90 Birkedal Hartmann, Côtes de Gascogne,
75cl
37,5cl
300cl
75cl
106,50
136,00
103,30
106,50
75cl
107,30
75cl
300cl
108,00
108,30
55052 La Francette Sauvignon
43572 Chapelle du Bois 2004
45028 La Guêpe Colombard Sauvignon Blanc
2004
43262 La Buvette Chardonnay
12009 Plaimont Côtes de Gascogne
2003/2005
(Robert Prizelius AS)
(Vinarius AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
6682 Cuvée La Mer
43271 L’Angelot 2003
79,90 Arcus, Côtes de Gascogne, (Arcus)
51,00
309,90
79,90 Maurel Vedeau, Languedoc-Roussillon,
(Vinhuset NoFra AS)
43003 J. Moreau Select
80,50 J. Moreau & Fils,
(Engelstad Vin og Brennevin)
13819 Réserve Bel Air 2005
33893 Collection Frithjof Nicolaysen
Viognier 2004
136
|
81,00 Dulong, Gers, (Vinordia AS)
324,90 Arcus, Languedoc-Roussillon, (Arcus)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 135 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE ØVRIG HVITVIN
literpris salgspris
46019 Baron de Lisse 2001
75cl
109,70
82,30 Caves de Lisse, Côtes de Gascogne,
200cl
110,00
219,90 Arcus, Languedoc-Roussillon, (Arcus)
75cl
300cl
300cl
300cl
110,00
100,00
110,20
110,70
82,50
299,90
330,60
332,10
75cl
112,00
84,00
14877 Pierre Bonnet Chardonnay 2003/2004 75cl
112,10
84,10
48109 Domaine de Pajot 2004
43303 K Blanc 2004
75cl
75cl
112,70
113,20
84,50
84,90
10205 Le Moulin de Meyran Cuvée Grande
Terre 2005
31869 Terra Vecchia Vermentino
Chardonnay 2004
14591 Caritas
50215 Chapelle du Bois 2004
20957 Ch. La Rayre 2004
55217 Othello
75cl
113,20
84,90
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
75cl
300cl
75cl
75cl
113,20
103,30
113,30
113,50
114,50
114,50
98,30
115,90
117,30
84,90
309,90
85,00
85,10
85,90
85,90
294,90
86,90
88,00
48111 Le Midi 2004
75cl
117,30
88,00
31939 Dom. Robert Vic Cuvée Séléction
Blanc 2004
45421 Domaine de Grachies 2003
75cl
118,70
89,00
75cl
118,70
89,00
34247 Fruits of France Chardonnay 2001
45416 Claud Val Sauvignon Blanc 2001
75cl
75cl
119,10
119,90
89,30
89,90
20167 Collection Frithjof Nicolaysen
Viognier 2005
15135 dA Chardonnay 2005
43609 D.D.E. Likar Hvitvin
75cl
119,90
89,90
75cl
75cl
119,90
119,90
89,90 Dom. Astruc, Languedoc-Roussillon, (Vinum AS)
89,90 Birkedal Hartmann, Côtes de Gascogne,
41452 Domaine de Joy l’Etoile 2005
75cl
119,90
89,90 Gael Gessler et Fils, Côtes de Gascogne,
7363 Domaine de la Monestière 2005
75cl
119,90
89,90 G. Cuisset, Bergerac,
41639 Domaine des Ardailloux Cuvée
Tradition 2001
46433 Fortant Sauvignon Blanc 2004
75cl
119,90
89,90 Ch. des Ardailloux, (Stenberg & Blom AS)
75cl
119,90
89,90 Fortant de France, Languedoc-Roussillon,
33583 J.P. Chenet Blanc de Blancs 2005
41258 Lofoten Hvitvin
75cl
25cl
75cl
119,90
154,80
119,90
89,90 Les Grands Chais de France, Côtes de Gascogne,
38,70 (Ekjord AS)
89,90 Birkedal Hartmann, Côtes de Gascogne,
30269 Marsanne Collection Caroline 2005
75cl
119,90
89,90 Sica de Mandourelle, Languedoc-Roussillon,
(Caves de Lisse AS)
44280 Medinet Blanc
33166 Marsanne Moestue Selection
2004/2005
45023 Domaine de Maubet 2005
NY
46205 Domaine de Pellehaut 2005
33165 Collection Caroline Vermentino 2004
Prod. Plaimont, Côtes de Gascogne,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Langguth Erben, Provence, (Kjellermesteren AS)
Pierre Legrand, Languedoc-Roussillon,
(Moestue Grape Selections AS)
Dom. la Croix d’Aline, Côtes de Gascogne,
(Bibendum AS)
Pierre Bonnet, Languedoc-Roussillon,
(BK-Trading Scandinavia AB)
Dom. de Pajot, Côtes de Gascogne, (Terroir AS)
Katharina Mowinkel, Bergerac,
(Stenberg & Blom AS)
Dom. Bonfils, Rhône, (Vectura AS)
Coteaux de Diana, Korsika, (Bibendum AS)
Gavin, Comté Tolosan, (Gavin AS)
Languedoc-Roussillon, (Red & White AS)
Bergerac, (Vectura AS)
Arcus, Languedoc-Roussillon, (Arcus)
Dom. Béraut, Côtes de Gascogne, (Amundsen AS)
Pierre Legrand, Languedoc-Roussillon,
(Moestue Grape Selections AS)
Trois Terroirs, Languedoc-Roussillon,
(Brand Partners AS)
Dom. Robert Vic, Languedoc-Roussillon,
(Wine Tailor AS)
Dom. de Grachies, Côtes de Gascogne,
(Brand Partners AS)
Boutinot, Languedoc-Roussillon, (Amka Saga AS)
Dom. Paul Mas, Languedoc-Roussillon,
(Vinum AS)
Arcus, Languedoc-Roussillon, (Arcus)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Vinhuset NoFra AS)
(Best Buys International AS)
(Bibendum AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Moestue Grape Selections AS)
|
137
HVITVIN
42542 Collection Frithjof Nicolaysen
Chasan
14245 Colombelle 2005
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 136 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE ØVRIG HVITVIN
literpris salgspris
43606 Nordland Blanc
75cl
119,90
89,90 Birkedal Hartmann, Côtes de Gascogne,
48197 La Guêpe Colombard-Sauvignon 2004
75cl
120,00
90,00 Les Celliers du Quercy, Côtes de Gascogne,
20139 Domaine les Cazalets Chardonnay
2005
42437 Chardonnay L 2004/2005
75cl
121,30
91,00 Les Cazalets, Languedoc-Roussillon,
300cl
121,60
364,90 Michel Laroche, Languedoc-Roussillon,
44107 XL Les Gres Chardonnay (sixpack)
200cl
123,50
247,00 Les Vign. de Puisserguir, Languedoc-Roussillon,
15132 Domaine Montrose Chardonnay
75cl
2004/2005
33149 Medinet Blanc
100cl
47205 Lurton Terres Fumées Colombard 2004 75cl
2909 Cellier des Dauphins 2003
75cl
25cl
47099 Baron de Lisse 2002
75cl
123,60
126,50
126,70
136,00
129,60
124,30
94,90
95,00
34,00
97,20
30203 Vaucher Cuvée Blanc
75cl
130,40
97,80
44145 Bertrand 6ème Sens Blanc 2005
75cl
130,70
98,00
20161 XL Les Grès Chardonnay Viognier
2005
40656 Ch. de l’Isolette 2005
7366 Ch. Grinou 2004
300cl
111,70
335,00
75cl
75cl
133,20
133,20
99,90
99,90
75cl
75cl
133,20
133,20
99,90
99,90
45880 Jeanjean Chardonnay
20013 Laroche Chardonnay Terret 2004
75cl
300cl
75cl
75cl
133,20
103,30
133,20
133,20
99,90
309,90
99,90
99,90
47339 Les Fumées Blanches Sauvignon
Blanc 2004/2005
45094 Les Jamelles Marsanne 2003
46782 Robert Skalli Chardonnay 2001
55323 Tina Wine Charm
46032 Le Pichet White
41994 Tendem Roussanne Sauvignon 2003
14870 Montarels Sauvignon 2003/2005
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
50cl
75cl
75cl
133,20
113,30
133,20
133,20
133,20
134,00
140,00
141,20
99,90
339,90
99,90
99,90
99,90
67,00
105,00
105,90
42536 Cave de Tain Marsanne 2005
48434 Domaine de Peyrat Sauvignon Blanc
2004
43204 Buzet l’Instant Nature Trout 2004
46670 Perrin La Vieille Ferme 2005
75cl
75cl
142,70
142,80
107,00
107,10
75cl
75cl
143,30
145,30
107,50
109,00
34225 Bellefontaine Chardonnay 2001
75cl
146,00
109,50
46968 Domaine du Château d’Eau Sauvignon 75cl
sur Lie 2003
44142 Bertrand Viognier Classic 2005
75cl
146,40
109,80
146,50
109,90
(Engelstad Vin og Brennevin)
HVITVIN
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
(Brand Partners AS)
(Strøm AS)
(Brand Partners AS)
41822 Ch. Lamargue 2004
33920 Chardonnay Chantovent Dolmen Des
Fees 2005
55036 Fruité Catalan 2005
NY
138
|
92,70 Dom. Montrose, Languedoc-Roussillon,
(Servco AS)
Langguth Erben, (Kjellermesteren AS)
J&F Lurton, Côtes de Gascogne, (Strøm AS)
Les Prod. Réunis, Rhône,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Caves de Lisse, Côtes de Gascogne,
(Caves de Lisse AS)
Vaucher Père & Fils, Languedoc-Roussillon,
(Amka Saga AS)
Gérard Bertrand, Languedoc-Roussillon,
(Moestue Grape Selections AS)
Trois Terroirs, Languedoc-Roussillon,
(Brand Partners AS)
Ch. de l’Isolette, Rhône, (Vinhuset NoFra AS)
Catherine et Guy Cuisset, Bergerac,
(Best Buys International AS)
Ch. Lamargue, Rhône, (Stenberg & Blom AS)
Celliers du Mazet, Languedoc-Roussillon,
(Vinhuset NoFra AS)
Vign. Catalans, Languedoc-Roussillon,
(Ekjord AS)
Jeanjean, Languedoc-Roussillon, (Amundsen AS)
Michel Laroche, Languedoc-Roussillon,
(Strøm AS)
J&F Lurton, Languedoc-Roussillon, (Strøm AS)
Les Jamelles, Languedoc-Roussillon, (Strøm AS)
Skalli, Languedoc-Roussillon, (Bibendum AS)
Selles Vins, Languedoc-Roussillon, (Ekjord AS)
Jeanjean, Languedoc-Roussillon, (Amundsen AS)
B. Jany, Languedoc-Roussillon, (Danvik Vin AS)
Alignan du Vent, Languedoc-Roussillon,
(Gavin AS)
Cave de Tain l’Hermitage, Rhône, (Vinarius AS)
Dom. de Peyrat, Languedoc-Roussillon,
(Serac Scandinavia AS)
Les Vign. de Buzet, Buzet, (Amka Saga AS)
Dom. Perrin, Rhône,
(Moestue Grape Selections AS)
Boutinot, Languedoc-Roussillon,
(Haugen-Gruppen AS)
Moillard, Languedoc-Roussillon,
(Norsk Vinsalg AS)
Gérard Bertrand, Languedoc-Roussillon,
(Moestue Grape Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 137 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE ØVRIG HVITVIN
literpris salgspris
42149 Ch. K 2003
75cl
146,50
109,90 Katharina Mowinkel, Bergerac,
44093 Daisy 2005
75cl
146,50
109,90 Vign. Dom. Brial, Languedoc-Roussillon,
43519 La Belle Terrasse Chardonnay 2004
75cl
146,50
109,90 Penval Wines, Languedoc-Roussillon,
44020 Laroche Viognier 2005
75cl
146,50
109,90 Michel Laroche, Languedoc-Roussillon,
41992 Ch. la Condemine Bertrand
Clairette 2002
43383 La Baume Sauvignon Blanc 2005
75cl
146,70
110,00 B. Jany, Languedoc-Roussillon, (Danvik Vin AS)
75cl
146,70
110,00 Les Caves de Landiras, Languedoc-Roussillon,
47501 Ch. Beauferan 2003
75cl
148,10
111,10 Ch. Beauferan, Coteaux d’Aix-en-Provence,
48575 Domaine Peyriac de Mer Chardonnay
2005
45480 Milenage Chardonnay 2003
75cl
148,70
111,50 Ch. Peyriac de Mer, Languedoc-Roussillon,
75cl
152,00
114,00 Georges Duboeuf, Languedoc-Roussillon,
43491 Les Vignes Retrouvées 2003
75cl
153,20
114,90 Prod. Plaimont, Côtes de Saint-Mont,
30327 Ch. de Campuget Tradition Blanc
2005
31330 Dom. du Tariquet Late Harvest 2005
75cl
154,50
115,90 Ch. de Campuget, Rhône,
75cl
154,50
115,90 Dom. du Tariquet, Côtes de Gascogne,
46444 Ch. la Décelle 2002
44889 Mas Peyrolle Sauvignon 2004
75cl
75cl
157,30
157,30
118,00 Ch. la Décelle, Rhône, (Danvik Vin AS)
118,00 Mas Peyrolle, Languedoc-Roussillon,
44084 Domaine La Clotte-Fontane Cuvée
75cl
Bathilde 2004
41359 Domaine les Cazaltes Sauvignon 2002 75cl
158,50
118,90 Dom. La Clotte-Fontane, Languedoc-Roussillon,
158,70
119,00 Les Vign. des Trois Terroirs, Languedoc-Roussillon,
41821 Domaine des Ardailloux Cuvée
Prestige 2001
43050 Limoux Toques & Cloches Haute
Vallée 2001
43180 Giraud Sauvignon Blanc
75cl
159,90
119,90 Ch. des Ardailloux, (Stenberg & Blom AS)
75cl
161,50
121,10 Aimery Sieur d’Arques, Limoux, (Vinordia AS)
18,7cl
162,60
34920 Ardéche Chardonnay 2002
75cl
166,40
124,80 Maison Louis Latour, Coteaux de l’Ardèche,
42716 Cave Saint Pierre Preference Côtes
du Rhône 2005
55582 Le Chardonnay du Pesquié 2004
75cl
166,40
124,80 Caves St. Pierre, Rhône, (Maxxium Norge AS)
75cl
169,70
127,30 Ch. Pesquié, Portes de Méditerranée,
34921 Grand Ardèche Chardonnay 2001
75cl
170,00
127,50 Maison Louis Latour, Coteaux de l’Ardèche,
44069 Aramis Doux 2005
55463 Saint Hilaire Chardonnay Rèserve
2004
45285 Arzelle Viognier 2005
47495 Ch. Tour des Gendres Cuvée des
Conti 2004
44054 Chignin Vieilles Vignes 2005
45266 Vins de Vienne Reméage Blanc
75cl
75cl
172,00
172,50
129,00 Pierre Laplace, Comté Tolosan, (Vinarius AS)
129,40 Dom. Saint Hilaire, Languedoc-Roussillon,
75cl
75cl
172,70
173,20
129,50 Eric Rocher, Rhône, (Wine Tailor AS)
129,90 Ch. Tour des Gendres, Bergerac, (Vinarius AS)
75cl
75cl
179,90
180,00
134,90 Andrè & Michel Quenard, Savoie, (Vinum AS)
135,00 Les Vins de Vienne, Rhône,
33597 L’Instant Nature Laks 2000
15142 Ch. Larroze 2003
75cl
75cl
188,10
193,90
141,10 Les Vign. de Buzet, Buzet, (Palmer & Co AS)
145,40 Gaillac, (Gavin AS)
(Stenberg & Blom AS)
HVITVIN
(Podium Wines AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Strøm AS)
(Ekjord AS)
(Kjellermesteren AS)
NY
(Maestro Vin AS)
(Robert Prizelius AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Mamen & Nielsen AS)
(Mamen & Nielsen AS)
(Brand Partners AS)
30,40 Robert Giraud, Languedoc-Roussillon,
(Haugen-Gruppen AS)
(Palmer & Co AS)
NY
(Select Wine & Food)
(Palmer & Co AS)
NY
(MediWine AS)
Frankrike (Vinarius AS)
|
139
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 138 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE ØVRIG HVITVIN
literpris salgspris
42517 Lirac 2002
75cl
199,30
149,50 Cave des Vins de Cru de Lirac, Rhône,
41638 Vin Opale des Ardailloux 2001
45297 Ch. de Nages Vieilles Vignes 2004
48267 Mauzac Vert 2004
50cl
75cl
75cl
199,80
199,90
199,90
99,90 Ch. des Ardailloux, (Stenberg & Blom AS)
149,90 Ch. de Nages, Rhône, (Vinum AS)
149,90 Robert & Bernard Plageoles, Gaillac,
44056
33483
44728
46443
Roussette de Savoie Altesse 2005
Côte du Rhône Samorens 1999
Mas La Chevalière 2003
Domaine de Papolle Gros Manseng
2001
44042 Ch. de Rochemorin 2004
40979 Clos Sainte-Magdeleine 1998
75cl
75cl
75cl
50cl
199,90
200,80
206,50
210,00
149,90
150,60
154,90
105,00
75cl
75cl
213,20
215,90
159,90
161,90
45934 Ondenc Sec 2005
75cl
224,00
168,00
44662
45933
20182
44085
75cl
75cl
75cl
75cl
233,30
234,10
236,30
240,30
175,00
175,60
177,20
180,20
75cl
75cl
75cl
241,20
245,30
250,10
180,90
184,00
187,60
75cl
75cl
265,30
266,50
199,00
199,90
75cl
266,50
199,90 Dom. Labet, Jura, (Vinum AS)
75cl
266,50
199,90 Dom. Labet, Jura, (Vinum AS)
75cl
266,50
199,90 Dom. Labet, Jura, (Vinum AS)
75cl
75cl
75cl
293,20
293,20
300,00
219,90 André et Mireille Tissot, Jura, (Vinum AS)
219,90 André et Mirielle Tissot, Jura, (Vinum AS)
225,00 Ch. Mont-Redon, Rhône,
44041 Ch. La Louvière 2004
44657 Savagnin 2001
45570 La Quintessence 2003
75cl
75cl
75cl
306,50
313,30
349,30
229,90 André Lurton, Pessac Leognan, (Bibendum AS)
235,00 André et Mireille Tissot, Jura, (Vinum AS)
262,00 Dom. Bru-Baché, Jurançon,
11506
60624
44070
44436
31244
Ch. la Nerthe 2002/2003
Ch. la Louvière 1996
Le Roc des Anges Passerillé
Les Granits Blanc Saint-Joseph 2003
Guigal Condrieu 2004
75cl
75cl
50cl
75cl
75cl
366,70
372,00
378,00
419,90
433,30
275,00
279,00
189,00
314,90
325,00
44040
44433
48510
48137
48207
Les Lions de la Louvière 1996
Chante-Alouette Hermitage 2003
Taburnum 2004
Vin Jaune 1998
Chave Hermitage 2001
50cl 459,80
75cl 479,90
75cl 505,30
62cl 596,60
75cl 1 053,30
229,90
359,90
379,00
369,90
790,00
(Malyvin AS)
HVITVIN
47800
45294
15177
45263
44996
44994
44993
44995
48269
44656
7559
Traminer 2004
Chignin-Bergeron 2005
Domaine Rotier 2003
Guyot Crozes Hermitage Le
Millepertuis 2005
Ch. de Bastet les Acacias 2003
Tissot Chardonnay 2004
La Cigaralle du Prince de Danemark
2004
Vin de Vienne Saint Péray 2005
Côte du Jura Chardonnay Les
Varrons 2002
Côte du Jura Fleur de Marne En
Billat 2002
Côte du Jura Fleur de Marne En
Chalasse 2002
Côte du Jura Fleur de Marne La
Bardette 2002
Chardonnay Les Graviers 2004
Les Bruyères Chardonnay 2003
Ch. Mont-Redon 1999
(Vinum AS)
Andrè & Michel Quenard, Savoie, (Vinum AS)
Ferraton Père & Fils, Rhône, (Palmer & Co AS)
Dom. Laroche, Languedoc-Roussillon, (Strøm AS)
Dom. de Papolle, Côtes de Gascogne,
(Danvik Vin AS)
André Lurton, Pessac Leognan, (Bibendum AS)
Clos Sainte-Magdeleine, Cassis,
(Danvik Vin AS)
Robert & Bernard Plageoles, Gaillac,
(Vinum AS)
André et Mireille Tissot, Jura, (Vinum AS)
André & Michel Quenard, Savoie, (Vinum AS)
Rotier Marre, Gaillac, (Strag AS)
Guyot, Rhône,
(Lassaga Trading International AS)
Jean Charles Aubert, Rhône, (Danvik Vin AS)
André et Mireille Tissot, Jura, (Vinum AS)
Le Prince de Danemark, Comté Tolosan,
(Gavin AS)
Les Vins de Vienne, Rhône, (Vinarius AS)
Dom. Labet, Jura, (Vinum AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
NY
HELLAS
13124 Tsantali Retsina
20977 Santorini Assyrtico 2005
140
|
75cl
75cl
112,00
116,50
(Moestue Grape Selections AS)
Ch. la Nerthe, Rhône, (Vinordia AS)
Barré Frères, Pessac Leognan, (Ekjord AS)
Le Roc des Anges, (Vinarius AS)
M. Chapoutier, Rhône, (Strøm AS)
E. Guigal, Rhône,
(Moestue Grape Selections AS)
André Lurton, Pessac Leognan, (Bibendum AS)
M. Chapoutier, Rhône, (Strøm AS)
Les Vins de Vienne, Rhône, (Vinarius AS)
Stéphane Tissot, Jura, (Vinum AS)
Dom. Jean-Louis Chave, Rhône,
(Moestue Grape Selections AS)
84,00 Tsantalis, (Engelstad Vin og Brennevin)
87,40 Santo Wines, (Mamen & Nielsen AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 139 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA SICILIA
literpris salgspris
793
Achaia-Clauss Retsina
75cl
117,30
88,00 Achaia-Clauss,
6892 Makedonikos Topikos Oinos 2005
20461 Tsantali Assyrtiko 2004
ITALIA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
44360 Villa Chiòpris Sauvignon Blanc 2005
41287 Villa Chiòpris Tocai Friulano 2005
20463 Bidoli Tocai Friulano 2003
20717 Castello di Porcìa Tocai Friulano
2004
20714 Poderi di Carlo Sauvignon 2004/2005
42823 Plozner Chardonnay 2004
42822 Plozner Tocai Friulano 2004
44191 Lageder Riff Pinot Grigio 2005
42826 Plozner Sauvignon 2004
44206 Collio Tocai Friulano 2005
40435 Livon Collio Pinot Grigio 2005
41241 Livon Collio Sauvignon 2005
NY 48525 Sdricca di Manzano Ribolla Gialle
2005
44361 Livon Collio Bianco 2005
20716 Turian Ribolla Gialla 2004
75cl
75cl
126,70
126,70
95,00 Tsantalis, (Engelstad Vin og Brennevin)
95,00 Tsantalis, (Engelstad Vin og Brennevin)
75cl
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
138,70
153,30
99,90
99,90
104,00
115,00
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
155,20
172,00
172,00
173,20
184,00
197,10
197,10
197,10
199,70
116,40
129,00
129,00
129,90
138,00
147,80
147,80
147,80
149,80
75cl
75cl
213,20
230,70
159,90
173,00
46591 Livon Collio Ribolla Gialla Ronc
Alto 2003/2004
40189 Ronc di Zorz Tocai Friulano 2004
40190 Valbuins Sauvignon 2004
46615 Livio Felluga Shàrjs 2002
46611 Livio Felluga Sauvignon Blanc 2002
46610 Livio Felluga Pinot Grigio 2002
40735 Afix Riesling 2005
40689 Jermann Chardonnay 2005
47233 Jermann Pinot Bianco 2005
47234 Jermann Pinot Grigio 2005
47235 Jermann Sauvignon 2005
40688 Jermann Vinnae 2005
46614 Livio Felluga Tocai Friulano 2002
40937 Vintage Tunina 2002
SICILIA
33528 Cappella Bianco di Sicilia
55025 Il Conte Grecianico Chardonnay 2005
42624 Mezzomondo Grillo Chardonnay
43447 Inycon Inzolia Viognier
20303 Feudi Bordonaro Insolia 2002
45472 Santagostino Catarratto Chardonnay
2004
55071 Parthenium Bianco 2005
20142 Montalto Cataratto-Chardonnay 2004
75cl
239,90
179,90
Livon, (Gaia Wine & Spirits AS)
Villa Chiòpris, (Gaia Wine & Spirits AS)
Bidoli, (Brand Partners AS)
Porcìa e Brugnera, Friuli Grave,
(The Scandinavian Negotiators AS)
Primosic, Collio, (Vectura AS)
Plozner, (Evento AS)
Plozner, (Evento AS)
Alois Lageder, (Wine Tailor AS)
Plozner, (Evento AS)
Livon, Collio, (Gaia Wine & Spirits AS)
Livon, (Gaia Wine & Spirits AS)
Livon, (Gaia Wine & Spirits AS)
Ca’tullio di Calligaris Paolo, Colli Orientali del Friuli,
(Vinetum AS)
Livon, (Gaia Wine & Spirits AS)
Eugenio Collavini, Colli Orientali del Friuli,
(Moestue Grape Selections AS)
Ten. Ronc Alto, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
239,90
239,90
252,00
260,00
265,30
266,50
266,50
266,50
266,50
266,50
266,50
273,30
532,00
179,90
179,90
189,00
195,00
199,00
199,90
199,90
199,90
199,90
199,90
199,90
205,00
399,00
Livon, (Gaia Wine & Spirits AS)
Livon, (Gaia Wine & Spirits AS)
Livio Felluga, (Vinarius AS)
Livio Felluga, (Vinarius AS)
Livio Felluga, (Vinarius AS)
Silvio Jermann, (Gaia Wine & Spirits AS)
Silvio Jermann, (Gaia Wine & Spirits AS)
Vinnaioli Jermann, (Gaia Wine & Spirits AS)
Vinnaioli Jermann, (Gaia Wine & Spirits AS)
Vinnaioli Jermann, (Gaia Wine & Spirits AS)
Vinnaioli Jermann, (Gaia Wine & Spirits AS)
Livio Felluga, (Vinarius AS)
Vinnaioli Jermann, (Gaia Wine & Spirits AS)
300cl
300cl
300cl
300cl
75cl
300cl
96,60
96,60
99,90
104,70
106,50
110,00
289,90
289,90
299,60
314,00
79,90
329,90
Arcus, (Arcus)
Mondo del Vino, (Cork Wines & Spirits AS)
Western Wines, (Best Cellars AS)
Cant. Settesoli, (Robert Prizelius AS)
Firriato, (Vinarius AS)
Firriato, (Vinarius AS)
75cl
75cl
37,5cl
300cl
Chiaramonte Cataratto 2001
75cl
D’istinto Cataratto Chardonnay 2005
75cl
MandraRossa Viognier 2005
75cl
Santagostino Catarratto Chardonnay
75cl
2004
Inycon Fiano 2005
75cl
112,40
117,30
133,10
100,00
119,90
119,90
119,90
119,90
84,30
88,00
49,90
299,90
89,90
89,90
89,90
89,90
Carlo Pellegrino, (Haugen-Gruppen AS)
Barone Montalto, (Bibendum AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
13493
121,30
HVITVIN
46073
13788
20964
32298
Firriato, (Vinarius AS)
Calatrasi, (Fondberg AS)
Cant. Settesoli, (Robert Prizelius AS)
Firriato, (Vinarius AS)
91,00 Cant. Settesoli, (Robert Prizelius AS)
|
141
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 140 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA SICILIA
literpris salgspris
HVITVIN
42649
43698
43914
50067
40408
Inycon Chardonnay 2005
Dragunera Grillo 2005
Volorosso Chardonnay Grillo
Sapiens Catarratto Chardonnay 2005
Tre Vigne Grillo 2004
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
122,70
129,30
130,00
132,70
132,70
92,00
97,00
97,50
99,50
99,50
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
133,10
133,20
133,20
133,20
152,70
172,00
173,20
174,80
194,70
199,90
213,20
233,30
306,30
99,80
99,90
99,90
99,90
114,50
129,00
129,90
131,10
146,00
149,90
159,90
175,00
229,70
75cl
75cl
318,70
318,70
239,00 Planeta, (Gaia Wine & Spirits AS)
239,00 Planeta, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
75cl
126,50
146,50
94,90 Càvit, (Best Cellars AS)
109,90 Càvit, (Best Cellars AS)
75cl
75cl
75cl
159,90
159,90
169,30
119,90 Bollini, (Ca de Vin AS)
119,90 Bollini, (Ca de Vin AS)
127,00 Prod. di Colterenzio, Alto Adige,
55085 St. Maddalena Gries Weissburgunder
75cl
2005
20712 Brixner Eisacktaler Kerner
75cl
2004/2005
20711 Brixner Eisacktaler Sylvaner 2004
75cl
40682 San Michele Appiano Südtiroler
75cl
Weissburgunder 2005
44189 Lageder Pinot
75cl
Bianco-Weissburgunder Alto Adige 2005
47462 Terlaner Classico 2003
75cl
34311 Lageder Pinot Grigio Alto Adige
75cl
2005
44190 Lageder Portico dei Leoni 2005
75cl
41240 Lahn Sauvignon 2005
75cl
184,50
138,40 Kellerei Bozen, (Höeg & Sørensen AS)
185,30
139,00 Abbazia di Novacella, Alto Adige, (Evento AS)
185,30
186,50
139,00 Abbazia di Novacella, Alto Adige, (Evento AS)
139,90 San Michele Appiano,
198,70
149,00 Alois Lageder, Alto Adige, (Wine Tailor AS)
199,90
212,00
149,90 Cant. Terlano, (Vinum AS)
159,00 Alois Lageder, Alto Adige, (Wine Tailor AS)
213,20
213,20
159,90 Alois Lageder, Alto Adige, (Wine Tailor AS)
159,90 San Michele Appiano,
40197 Montiggl Riesling 2005
75cl
213,20
159,90 San Michele Appiano,
48023 San Michele Appiano Südtiroler
Gewürztraminer 2005
44531 Schulthauser Weissburgunder 2004
75cl
213,20
159,90 St. Michael Eppan, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
213,20
159,90 San Michele Appiano, Alto Adige,
32327 Colterenzio Puiten Pinot Grigio
2004
50003 Casa Girelli Virtuoso Chardonnay
2002
44194 Hofstätter De Vite 2005
55082 Kleinstein Chardonnay 2004
75cl
218,70
164,00 Prod. di Colterenzio,
75cl
221,20
165,90 Casa Girelli, (Vinordia AS)
75cl
75cl
225,30
237,20
169,00 J. Hofstätter, Alto Adige, (Wine Tailor AS)
177,90 Kellerei Bozen, (Höeg & Sørensen AS)
42377
14632
46629
43324
55130
43578
47229
43147
47187
48162
48535
48341
48025
Mont Élimo 2005
Altavilla Grillo 2004
Cumera Organic Inzolia 2005
Feudo Arancio Grillo 2004
Accademia del Sole Viognier 2005
Rallo Grillo 2004
La Segreta Bianco 2005
Regaleali 2003
Santagostino Baglio Soria 2002
Planeta Alastro 2005
NY
Bianco di Castelle Etna 2004
Vigna di Gabri 2004
Pietramarina Etna Bianco Superiore
2002
47667 Planeta Chardonnay 2004
44532 Planeta Cometa 2004
TRENTINO-ALTO ADIGE
5640 Càvit Trentino Chardonnay
43507 Càvit Trentino Sauvignon Blanc
2004/2005
32914 Bollini Chardonnay 2003
47917 Bollini Pinot Grigio 2003
30053 Colterenzio Pinot Bianco 2005
Cant. Settesoli, (Robert Prizelius AS)
Terre Cortesi Monarco, (World Wines AS)
Caviro, (Ekjord AS)
Casa Vin. Fazio, (Vectura AS)
Casa Vin. Romolo Buccellato,
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Casa Vin. Fazio, (Vectura AS)
Firriato, (Vinarius AS)
Cant. Volpi, (Strøm AS)
Feudo Arancio, (Stenberg & Blom AS)
Calatrasi, (Fondberg AS)
Cant. Rallo, (Red & White AS)
Planeta, (Gaia Wine & Spirits AS)
Tasca d’Almerita, (Gavin AS)
Firriato, (Vinarius AS)
Planeta, (Gaia Wine & Spirits AS)
Benanti, (Gaia Wine & Spirits AS)
Donnafugata, (Brand Partners AS)
Benanti, Etna, (Gaia Wine & Spirits AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
142
|
(Moestue Grape Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 141 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA VENETO
literpris salgspris
75cl
75cl
75cl
75cl
237,20
238,70
239,90
252,00
177,90
179,00
179,90
189,00
Kellerei Bozen, (Höeg & Sørensen AS)
Abbazia di Novacella, Alto Adige, (Evento AS)
Cant. Terlano, (Vinum AS)
Franz Haas, Alto Adige, (Mondovino As)
75cl
75cl
75cl
75cl
252,00
264,00
265,20
265,30
189,00
198,00
198,90
199,00
Abbazia di Novacella, Alto Adige, (Evento AS)
Abbazia di Novacella, Alto Adige, (Evento AS)
Cesconi, Trentino, (Mondovino As)
Franz Haas, Alto Adige, (Mondovino As)
75cl
75cl
265,60
285,30
199,20 Cesconi, Trentino, (Mondovino As)
214,00 Kellerei Bozen, Alto Adige,
75cl
300,00
225,00 J. Hofstätter, Alto Adige, (Wine Tailor AS)
75cl
333,20
249,90 San Michele Appiano,
41243 Sct. Valentin Pinot Grigio 2005
75cl
333,20
249,90 San Michele Appiano,
41242 Sct. Valentin Sauvignon 2005
75cl
333,20
249,90 San Michele Appiano,
43310
43309
44880
44872
44879
55292
45273
40192
Mock Sauvignon 2005
Praepositus Sylvaner 2004
Terlaner Pinot Bianco Vorberg 2001
Franz Haas Pinot Grigio Alto Adige
2004/2005
Praepositus Kerner 2004
Praepositus Gewürztraminer 2004
Cesconi Chardonnay 2004
Franz Haas Pinot Bianco Alto Adige
2004/2005
Cesconi Pinot Grigio 2004
Bozen Gewürztraminer Kleinstein
2005
Hofstätter Barthenau Vigna s.
Michele 2005
Sct. Valentin Chardonnay 2003
(Höeg & Sørensen AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
VENETO
48108
48274
20710
13667
15220
50048
46617
20707
48168
33937
15257
46755
42774
830
6596
31173
47465
34890
13656
41739
34619
13377
Juliet
300cl
Valpantena Garganega
300cl
Lemuse Bianco di Custoza 2004/2005 75cl
Domìni Veneti Soave Classico
75cl
Superiore 2005
Pagus Soave 2004/2005
75cl
Canaletto Pinot Grigio Garganega
75cl
2005
Falasco Garganega Vendemmia
75cl
Tardiva 2005
Il Dardo Lugana 2004
75cl
Juliet 2004/2005
75cl
37,5cl
Pasqua Soave Classico 2004
75cl
Carcera Soave Classico 2004
75cl
Impero Soave 2003
75cl
Cappuccina Soave 2005
75cl
Soave Classico Superiore 2004/2005 75cl
37,5cl
Prosecco Valdizze
75cl
Cesari Soave Classico Superiore
75cl
2005
Bianco di Custoza 2003
75cl
Masi Levarìe Soave Classico 2005
75cl
37,5cl
Monte del Frá Bianco di Custoza
75cl
2004
Sagramoso Soave Superiore 2004
75cl
Bolla Soave Classico 2005
75cl
Tono Manzoni 2003
75cl
97,20
100,00
110,50
110,90
291,70
299,90
82,90
83,20
Vinea, (Lassaga Trading International AS)
Cant. Valpantena, Verona, (Vinum AS)
Cant. Danese, Custoza, (Strag AS)
Cant. Soc. di Valpolicella, (Vectura AS)
112,90
119,90
84,70 Corte Giara, (Robert Prizelius AS)
89,90 Casa Girelli, (Vinordia AS)
119,90
89,90 Cant. Valpantena, (Vinum AS)
119,90
119,90
141,30
119,90
124,00
124,70
125,10
126,50
154,40
129,20
132,00
89,90
89,90
53,00
89,90
93,00
93,50
93,80
94,90
57,90
96,90
99,00
133,20
133,20
159,70
133,20
99,90 Cant. di Custoza, (Vinum AS)
99,90 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
59,90
99,90 Monte del Frá, Custoza, (Vectura AS)
Cant. Sacchetto, Lugana, (World Wines AS)
Vinea, (Lassaga Trading International AS)
Pasqua, (Bibendum AS)
Az. Vit. Roncolato, Soave, (Servco AS)
Vinea, (Lassaga Trading International AS)
La Cappuccina, (Red & White AS)
Cant. di Soave, (Amundsen AS)
W.S.p.a, (Strag AS)
Gerardo Cesari, (Brand Partners AS)
133,20
139,90
142,70
99,90 Pasqua, (Bibendum AS)
104,90 F.lli Bolla, (Strøm AS)
107,00 Bonotto delle Tezze, Marca Trevigiana,
75cl
145,30
109,00 Campagnola, (Vinordia AS)
75cl
145,30
109,00 Az. Agr. Tamellini, (Vectura AS)
(Vectura AS)
42659 Le Bine Soave Classico Superiore
2005
41874 Tamellini Soave Classico 2004
|
143
HVITVIN
55083
43311
47460
44871
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 142 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA VENETO
literpris salgspris
33138 San Michele Soave Classico 2005
75cl
37,5cl
75cl
146,50
175,70
146,50
109,90 Ca’ Rugate, (Gaia Wine & Spirits AS)
65,90
109,90 Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
75cl
75cl
75cl
153,30
153,30
155,90
115,00 Zenato, (Wine Tailor AS)
115,00 Zenato, (Wine Tailor AS)
116,90 Cà Lustra, Colli Euganei,
42807 Montresor Bianco di Custoza 2004
47466 Laguna Val dei Molini 2003
45469 Coffele Soave Classico Superiore
2005
55020 Marani 2004
40734 San Vincenzo 2005
42399 Tommasi Soave Classico Le Volpare
2005
43062 Sant’ Antonio Soave 2003
48329 Le Battistini Bianco di Custoza
Superiore 2004
31940 Pieropan Soave Classico Superiore
2005
42467 Gini Soave Classico 2005
45587 Castello Soave Classico Superiore
2005
44223 Suavia Soave Classico 2005
13358 Novalis Manzoni 2003
75cl
75cl
75cl
158,70
159,90
160,00
119,00 Giacomo Montresor, (Ekjord AS)
119,90 Cant. di Custoza, (Vinum AS)
120,00 Coffele, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
75cl
75cl
166,70
166,70
168,80
125,00 Sartori, (Fondberg AS)
125,00 Roberto Anselmi, (Gaia Wine & Spirits AS)
126,60 Tommasi, (Gavin AS)
75cl
75cl
171,20
173,20
128,40 Ten. Sant’ Antonio, (Strag AS)
129,90 Corte Marzago, Custoza,
75cl
173,20
129,90 Leonildo Pieropan, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
184,40
186,50
138,30 Az. Agr. Gini, (Vectura AS)
139,90 Cant. del Castello, (Ca de Vin AS)
75cl
75cl
186,50
189,30
139,90 Az. Agr. Suavia, Soave, (Vinarius AS)
142,00 Bonotto delle Tezze, Marca Trevigiana,
33136 Monte Fiorentine Soave Classico
2005
44284 Nardello Soave Classico Meridies
2005
20432 Ca’Rugate Monte Alto Soave
Classico 2004
46009 Pra Soave Classico Superiore 2005
40732 Capitel Croce 2004
40733 Capitel Foscarino 2005
75cl
193,10
144,80 Ca’ Rugate, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
198,70
149,00 Az. Agr. Nardello, Verona, (Mondovino As)
75cl
199,90
149,90 Ca’ Rugate, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
75cl
75cl
150cl
75cl
199,90
213,20
213,20
249,90
213,30
149,90
159,90
159,90
374,80
160,00
225,30
169,00 Suavia, Soave, (Vinarius AS)
225,60
169,20 Az. Agr. Gini, (Vectura AS)
230,80
233,30
173,10 Ten. Sant’ Antonio, (Strag AS)
175,00 Az. Agr. Nardello, Verona, (Mondovino As)
252,00
189,00 Leonildo Pieropan, Soave, (Wine Tailor AS)
387,50
290,60 Alessandro di Luigi Filippini,
662,80
331,40 Tommaso Bussola, (Red & White AS)
HVITVIN
7573 Serègo Alighieri Possessioni
Bianco 2004
46449 Zenato Pinot Grigio 2005
46450 Zenato Soave Classico 2005
20706 Cà Lustra Pinot Bianco 2003
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
NY
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Vectura AS)
45396 Coffele Soave Classico Ca Visco
2005
44222 Suavia Soave Classico Monte
75cl
Carbonare 2004
42469 La Froscà Soave Classico Superiore
75cl
2004
43056 Monte Ceriani Soave Superiore 2001
75cl
44283 Nardello Soave Classico Monte
75cl
Zoppega 2004
44141 Pieropan Soave Classico Calvarino
75cl
2004
55079 Filippini Bianco del Veneto
75cl
Passito 2004
50222 Peagna Passito 1997
50cl
ØVRIG ITALIENSK HVITVIN
43399 Cardeto Grechetto 2004
75cl
13027 Bocelli Moscato
300cl
43634 Scenario Bianco
300cl
42038 Capallbio Maremma Bianco 2005
300cl
144
|
Az. Agr. Pra, (Best Buys International AS)
Roberto Anselmi, (Gaia Wine & Spirits AS)
Roberto Anselmi, (Gaia Wine & Spirits AS)
Coffele, (Moestue Grape Selections AS)
(Höeg & Sørensen AS)
81,70
85,00
89,70
93,00
61,30
254,90
269,00
279,00
Cardeto, Umbria, (Red & White AS)
Export-Union, Puglia, (Strøm AS)
Cant. di Pitigliano, (Evento AS)
Cant. Soc. Coop. Capallbio, Toscana,
(Evento AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 143 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA ØVRIG HVITVIN
literpris salgspris
30156 Lambrusco Bianco
75cl
93,10
69,80 C.V.G.S.G., Emilia-Romagna,
43371 Serra del Conte Verdicchio dei
Castelli di Jesi Classico 2004
41261 Cuvée Christer Berens T d’A
55012 Moncaro Marche Trebbiano 2005
75cl
95,60
71,70 Casa Vin. G. Garofoli, Marche, (Fondberg AS)
300cl
300cl
96,60
99,70
289,90 Farnese, Abruzzo, (Stenberg & Blom AS)
299,00 Terre Cortesi Monarco, Marche,
75cl
106,50
79,90 Farnese, Abruzzo, (Stenberg & Blom AS)
75cl
106,50
79,90 Fazi Battaglia, Marche, (Vinarius AS)
75cl
106,50
79,90 Casa Vin. Angelo Rocca & Figli, Abruzzo,
75cl
300cl
300cl
75cl
106,50
96,60
106,60
112,00
75cl
75cl
113,20
113,20
84,90 Farnese, Abruzzo, (Stenberg & Blom AS)
84,90 Masi Agr., Venezie, (Stenberg & Blom AS)
75cl
75cl
114,10
115,90
85,60 Vingaver AS, Puglia, (Vingaver AS)
86,90 Cant. Soc. Coop. Capallbio, Toscana,
75cl
75cl
117,20
117,30
87,90 Bigi, Lazio, (Haugen-Gruppen AS)
88,00 Terre Cortesi Monarco, Marche,
75cl
75cl
119,90
119,90
89,90 Argiolas, Sardinia, (Gaia Wine & Spirits AS)
89,90 Casa Girelli, Puglia, (Vinordia AS)
75cl
119,90
89,90 Feudi di San Marzano, Puglia,
300cl
75cl
110,00
119,90
75cl
119,90
89,90 Lamberti, Venezie,
75cl
127,90
95,90 Az. Agr. Proietti, Lazio,
Bigi Orvieto Classico 2004
75cl
Guardiolo Falanghina 2005
75cl
Sannio Greco 2005
75cl
Cascina Chicco Roero Arneis
75cl
Anterisio 2005
Villa Simone Frascati Superiore
75cl
2003
Paolo Leo Chardonnay Garganega 2005 75cl
Beneventano Bianco Vigna Ottieri
75cl
2005
Campogrande Orvieto Classico
75cl
2004/2005
Duropersico 2004
75cl
Fumaio 2005
75cl
128,00
130,70
131,20
132,00
96,00
98,00
98,40
99,00
132,00
99,00 Piero Constantini, Lazio, (Evento AS)
132,30
133,20
99,20 Paolo Leo, Puglia, (Bakken Vin & Gourmet AS)
99,90 Feudi di San Gregorio, Campania,
133,20
99,90 March. Antinori, Umbria, (Strøm AS)
133,20
133,20
99,90 Cant. di Pitigliano, Toscana, (Evento AS)
99,90 Cast. Banfi, Toscana,
75cl
133,20
99,90 Cant. di Pitigliano, Toscana, (Evento AS)
75cl
133,20
99,90 Umani Ronchi, Marche, (Strøm AS)
(BK-Trading Scandinavia AB)
HVITVIN
(World Wines AS)
20140 Cuvée Christer Berens Trebbiano
d’Abruzzo 2004/2005
1005 Fazi Battaglia Verdicchio dei
Castelli di Jesi Classico 2004
33898 Rocca Trebbiano d’Abruzzo 2004
(Amka Saga AS)
20396 Soledoro Trebbiano di Romagna 2005
NY
45851 Trulli Chardonnay 2005
855
Candida Frascati Superiore
2004/2005
41544 Farnese Trebbiano d’Abruzzo 2005
41634 Masi Modello delle Venezie Bianco
2003
48468 Smak Bianco del Salento
42150 Capallbio Maremma Bianco 2005
79,90 Barone Montalto, Emilia-Romagna, (Bibendum AS)
289,90
319,90 Az. Vin. Ca’ntele, Puglia, (Vinarius AS)
84,00 Fontana Candida, Lazio,
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Evento AS)
826
Bigi Est! Est!! Est!!! 2005
31384 Moncaro Verdicchio dei Castelli di
Jesi Classico 2005
44370 BuonGiorno 2005
33526 Canaletto Chardonnay Verdeca
2004/2005
48325 Feudi di San Marzano Salento
Bianco 2005
13689 Ronchi Verdicchio dei Castelli di
Jesi Classico 2004/2005
11562 Santepietre Pinot Grigio 2003/2005
(World Wines AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
329,90
89,90 Az. Vin. Umani Ronchi, Marche, (Strøm AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
48432 Peer Gynt Ottonese 2004
NY
2584
44273
44271
55575
41208
44242
46590
32872
43314
40730
(Best Buys International AS)
Bigi, Umbria, (Haugen-Gruppen AS)
La Guardiense, Campania, (Grapewine Group)
La Guardiense, Campagna, (Grapewine Group)
Cascina Chicco, Piemonte, (Eureka Wine AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
41209 Ildebrando Bianco di Pitigliano
Superiore 2003
44429 Villa Bianchi Verdicchio dei
|
145
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 144 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA ØVRIG HVITVIN
literpris salgspris
HVITVIN
Castello di Jesi 2005
20858 Sanpaolo Beneventano Falanghina
2005
43687 Mauro Chardonnay 2005
75cl
139,90
104,90 Az. Agr. Sanpaolo, Campania, (Vectura AS)
75cl
300cl
75cl
140,00
103,30
142,50
105,00 Mondo del Vino, Puglia,
309,90 (Cork Wines & Spirits AS)
106,90 Cave de Morgex et da la Salle, Valle d’Aosta,
55011 Le Vele 2005
75cl
145,30
109,00 Terre Cortesi Monarco, Marche,
48301 Nicodemi Trebbiano d’Abruzzo 2004
75cl
145,90
109,40 Fatt. Bruno Nicodemi, Abruzzo,
48621
42466
44079
37616
46551
Filippo Gallino Roero Arneis 2005
Norante Falanghina 2003
Tormaresca Chardonnay 2004
Villa Antinori Bianco 2004/2005
Cardeto Grechetto 2001
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
146,50
148,50
153,20
153,20
158,50
109,90
111,40
114,90
114,90
118,90
43312
44698
47208
42221
44159
Grotta del Sole Falanghina 2005
Assisi Grechetto 2004
Fescine Asprinio di Aversa 2003
Masi Masianco 2003
Terradora Campania Bianco 2005
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
158,70
159,50
159,90
159,90
159,90
119,00
119,60
119,90
119,90
119,90
48258 Vesevo Falanghina Sannio 2004
47318 Solvold Langhe Chardonnay 2003
75cl
75cl
159,90
162,40
119,90
121,80
42704 Elia Langhe Arneis 2003
43372 Litorale Vermentino di Maremma 2005
14903 Marangona il Rintocco Superiore
2002
45395 Sartarelli Verdicchio dei Castelli
di Jesi Classico 2005
14592 Il Sestante Lugana San Martino 2003
43937 Tacchino Gavi di Gavi 2005
47105 Greco 2003
20962 Tordimaro Orvieto Classico 2004
75cl
75cl
75cl
166,50
166,50
167,30
124,90
124,90
125,50
75cl
168,00
126,00
75cl
75cl
75cl
75cl
168,80
172,00
173,20
173,20
126,60
129,00
129,90
129,90
47232 Tre Monti Albana di Romagna Vigna
della Rocca 2005
43911 Serbato Chardonnay 2004
75cl
173,20
129,90
75cl
174,00
130,50
44369 Costamolino 2005
42401 Fiskevin
44286 Apollonio Elfo Salento Bianco 2005
75cl
75cl
75cl
175,20
177,70
180,00
131,40
133,30
135,00
43306 Poggio dei Gelsi 2005
46319 Moscato d’Asti Vigna Senze Nome
2004
43977 Fallegro 2005
42907 Bersano Gavi di Gavi 2004
44865 Fontanabianca Langhe Chardonnay
2005
44427 PecorinoTerre di Chieti 2005
44278 Prunotto Roero Arneis 2005
48259 Vesevo Greco di Tufo 2004
48148 Zaccagnini Il Bianco di Ciccio 2005
75cl
75cl
180,00
181,30
135,00
136,00
75cl
75cl
75cl
185,30
186,50
186,50
139,00 Gagliardo, (Vinordia AS)
139,90 Bersano, Piemonte, (Ekjord AS)
139,90 Az. Agr. Fontanabianca, Piemonte,
75cl
75cl
75cl
75cl
186,50
186,50
186,50
186,50
139,90
139,90
139,90
139,90
41451 Blanc de Morgex et de la Salle 2003
(Lassaga Trading International AS)
(World Wines AS)
NY
146
|
(Trans Nordic Selections AS)
Filippo Gallino, Piemonte, (NON DOS AS)
Di Majo Norante, Molise, (Vectura AS)
Tormaresca, Puglia, (Strøm AS)
March. Antinori, Toscana, (Strøm AS)
Cardeto, Umbria,
(Lassaga Trading International AS)
Grotta del Sole, Campania, (Evento AS)
Sportoletti, Umbria, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Cant. Caputo, Campania, (Ca de Vin AS)
Masi Agr., Venezie, (Stenberg & Blom AS)
Terradora, Campania,
(Moestue Grape Selections AS)
Vesevo, Campania, (Vinarius AS)
Az. Agr. Mario Giribaldi, Piemonte,
(Lassaga Trading International AS)
Pod. Elia, Piemonte, (Haugen-Gruppen AS)
Casa Vin. Cecchi, Toscana, (Fondberg AS)
Cant. Marangona, Lombardia,
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Az. Agr. Sartarelli, Marche,
(Moestue Grape Selections AS)
Il Sestante, Lombardia, (Gavin AS)
Luigi Tacchino, Piemonte, (World Wines AS)
Taverna, Basilicata, (Vinarius AS)
Az. Agr. Tordimaro, Umbria,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Tre Monti, Emilia-Romagna,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Batasiolo, Piemonte,
(Cork Wines & Spirits AS)
Argiolas, Sardinia, (Gaia Wine & Spirits AS)
Cant. F.lli Bellini, (Gavin AS)
Apollonia Casa Vinicola, Puglia,
(Mondovino As)
Az. Agr. Falesco, Lazio, (World Wines AS)
Braida, Piemonte, (Vinarius AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
Cant. Tollo, Abruzzo, (Strøm AS)
March. Antinori, Piemonte, (Strøm AS)
Vesevo, Campania, (Vinarius AS)
Cant. Zaccagnini, Abruzzo,
(Best Buys International AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 145 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA ØVRIG HVITVIN
literpris salgspris
44296 Demarie Giovanni Langhe Chardonnay 75cl
2004
44113 Tenuta Olim Bauda Gavi di Gavi 2005 75cl
197,30
148,00 Demarie Giovanni, Piemonte,
198,70
149,00 Ten. Olim Bauda di Dino Bartolino, Piemonte,
5660 Giribaldi Langhe Chardonnay 2004
47341 Le Busche Marche Bianco 2002
44204 Panizzi Vernaccia di San
Grimignano 2005
31856 Tralivio Verdicchio dei Castelli
di Jesi Classico Superiore 2004/2005
48257 Vesevo Fiano di Avellino 2004
47342 Vermentino Bolgheri 2005
33161 Malvira Roero Arneis Trinita 2005
75cl
75cl
75cl
199,90
199,90
199,90
149,90 Giribaldi, Piemonte, (Vinordia AS)
149,90 Umani Ronchi, Marche, (Strøm AS)
149,90 Panizzi, Toscana, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
199,90
149,90 Az. Agr. Sartarelli, Marche,
75cl
75cl
75cl
199,90
206,50
206,70
149,90 Vesevo, Campania, (Vinarius AS)
154,90 March. Antinori, Toscana, (Strøm AS)
155,00 Az. Agr. Malvirà, Piemonte,
44888 Sanice 2004
42699 Langhe Chardonnay Trés 2003
55089 Rocca delle Vergini Langhe Arneis
2004
43445 Di Meo Fiano di Avellino 2004
43444 Di Meo Greco di Tufo 2004
43603 Lunaria Sauvignon Blanc 2005
44538 Vigna Sorì Vermentino 2005
75cl
75cl
75cl
207,20
210,00
211,30
155,40 Vincenzo Cesani, Toscana, (Mamen & Nielsen AS)
157,50 Orlando Abrigo, Piemonte, (Haugen-Gruppen AS)
158,50 Teo Costa, Piemonte, (Höeg & Sørensen AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
212,00
212,00
212,00
212,90
159,00
159,00
159,00
159,70
32474 Avignonesi Bianco 2004
75cl
213,20
37617 Bramìto del Cervo 2005
46596 Bucci Verdicchio dei Castelli di
Jesi 2005
44539 Cycnus Pigato 2005
75cl
75cl
213,20
213,20
Di Meo, Campania, (Evento AS)
Di Meo, Campania, (Evento AS)
Castellucci, Emilia-Romagna, (Fondberg AS)
Poggio dei Gorleri, Liguria,
(Gaia Wine & Spirits AS)
159,90 Avignonesi, Toscana,
(Best Buys International AS)
159,90 March. Antinori, Umbria, (Strøm AS)
159,90 Bucci, Marche, (Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
213,20
159,90 Poggio dei Gorleri, Liguria,
33107 Feudi di San Gregorio Falanghina
2005
42820 Villa dei Preti Frascati Superiore
2003
55019 Pio Cesare Gavi 2005
42470 Mastroberardino Greco di Tufo
2004/2005
44158 Malvira Roero Arneis Saglietto 2004
75cl
213,20
159,90 Feudi di San Gregorio, Campania,
75cl
213,20
159,90 Piero Constantini, Lazio, (Evento AS)
75cl
75cl
213,30
216,00
160,00 Pio Cesare, Piemonte, (Eurowine AS)
162,00 Mastroberardino, Campania, (Palmer & Co AS)
75cl
218,70
164,00 Malvira, Piemonte,
44664
20859
10206
45983
75cl
75cl
75cl
75cl
220,00
220,00
222,50
225,30
165,00
165,00
166,90
169,00
75cl
226,50
169,90
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
226,50
227,10
231,10
238,70
239,70
245,30
169,90
170,30
173,30
179,00
179,80
184,00
75cl
245,30
184,00
75cl
75cl
247,90
250,50
185,90
187,90
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
HVITVIN
(Mondovino As)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
NY
33109
40811
41970
47839
44736
48169
33108
45579
NY
Di Prisco Greco di Tufo 2004
Monaci Fiano di Avellino 2004
Derthona Colli Tortonesi 2004
Terradora Loggia della Serra Greco
di Tufo 2005
Feudi di San Gregorio Greco di
Tufo 2005
Moccagatta Langhe Chardonnay 2005
I Sistri Chardonnay 2002
Costebianche 2003
Torricella 2004
Villa Fidelia Bianco 2002
Feudi di San Gregorio Fiano di
Avellino 2005
Terre di Dora Fiano di Avelino 2005
40922 Aynaldi Bianc Roero Arneis 2004
48531 Arbarei Langhe Bianco 2004
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Moestue Grape Selections AS)
Di Prisco, Campania, (Vinum AS)
Monaci, Campania, (Vectura AS)
F.lli Massa, Piemonte, (Podium Wines AS)
Terredora di Paolo, Campania,
(Moestue Grape Selections AS)
Feudi di San Gregorio, Campania,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Moccagatta, Piemonte, (Gaia Wine & Spirits AS)
Fatt. di Felsina, Toscana, (Vectura AS)
Coppo, Piemonte, (Nordic Beverage Company AB)
Barone Ricasoli, Toscana, (Vinarius AS)
Sportoletti, Umbria, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Feudi di San Gregorio, Campania,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Terredora di Paolo, Campania,
(Moestue Grape Selections AS)
Teo Costa, Piemonte, (Höeg & Sørensen AS)
Ceretto, Piemonte, (Gaia Wine & Spirits AS)
|
147
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 146 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA ØVRIG HVITVIN
literpris salgspris
HVITVIN
NY
42015 Villa Simone Vigneto Filonardi
Frascati 2003
47051 Villa Sparina Etichetta Gialla 2002
40202 Bruno Giacosa Roero Arneis 2005
75cl
252,00
189,00 Piero Constantini, Lazio, (Evento AS)
75cl
75cl
252,00
253,20
189,00 Villa Sparina, Piemonte, (Vinarius AS)
189,90 Casa Vin. Bruno Giacosa, Piemonte,
55280
55213
47841
41675
75cl
75cl
75cl
75cl
253,20
258,70
260,30
266,50
189,90
194,00
195,20
199,90
48327 Pietracalda Fiano di Avellino 2003
75cl
266,50
46722 Vigne di Chignole Ischia Bianco
Superiore 2003
10207 Filari di Timorasso Colli
Tortonesi 2004
45635 Vajra Langhe Riesling 2005
75cl
266,50
75cl
266,50
(Gaia Wine & Spirits AS)
Noceto Michelotti, Piemonte, (Danvik Vin AS)
Nino Negri, Lombardia, (Haugen-Gruppen AS)
Vietti, Piemonte, (Interbrands Norge AS)
Ca’ del Bosco, Lombardia,
(Gaia Wine & Spirits AS)
199,90 Feudi di San Gregorio, Campania,
(Gaia Wine & Spirits AS)
199,90 Pietratorcia, Campania,
(Gaia Wine & Spirits AS)
199,90 Piemonte, Italia (Palmer & Co AS)
75cl
278,70
209,00 G.D. Vajra, Piemonte,
50460
53998
47907
33118
75cl
75cl
75cl
75cl
280,00
300,00
333,20
333,20
210,00
225,00
249,90
249,90
40199 Convento dell Annunciata 2002
75cl
333,20
32875 Cervaro della Sala 2003
46595 Villa Bucci Verdicchio dei
Castelli di Jesi Riserva 2001
32767 Castello di Brolio Vin Santo 1999
43766 Badia a Coltibuono Vin Santo del
Chianti Classico 1999
40814 Were Dreams 2004
50464 Villa Poggio Salvi Aurico 1999
75cl
75cl
339,90
383,20
(Moestue Grape Selections AS)
Biondi-Santi, Toscana, (Interbrands Norge AS)
Scrimaglio, Piemonte, (Stenberg & Blom AS)
Moccagatta, Piemonte, (Gaia Wine & Spirits AS)
Feudi di San Gregorio, Campania,
(Gaia Wine & Spirits AS)
249,90 Az. Agr. Bellavista, Lombardia,
(Gaia Wine & Spirits AS)
254,90 March. Antinori, Umbria, (Strøm AS)
287,40 Bucci, Marche, (Gaia Wine & Spirits AS)
37,5cl
37,5cl
440,00
481,90
165,00 Barone Ricasoli, Toscana, (Vinarius AS)
180,70 Ten. di Coltibuono, Toscana, (Red & White AS)
Montecanta Chardonnay 2003
Nino Negri Ca’Brione 2004
Vietti Roero Arneis 2003
Curtefranca Bianco 2003
Rivolo 2002
Alfa Romeo Monferrato 2004
Buschet Langhe Chardonnay 2001
Campanaro Fiano di Avellino 2004
75cl 532,00
37,5cl 1 018,70
399,00 Silvio Jermann, (Gaia Wine & Spirits AS)
382,00 Biondi-Santi, Toscana,
(Engelstad Vin og Brennevin)
LUXEMBOURG
43300 Bernard-Massard Rivaner 2004
NEW ZEALAND
13457 Southbank Sauvignon Blanc 2004
46518 Villa Maria Private Bin Riesling
2004/2005
NY 55228 Wither Hills Sauvignon Blanc 2005
75cl
133,20
99,90 Bernard-Massard, (Stenberg & Blom AS)
75cl
75cl
146,50
159,90
109,90 Southbank Est., Marlborough, (Vinarius AS)
119,90 Villa Maria Est., Marlborough, (Strøm AS)
75cl
173,20
129,90 Wither Hills Vineyards, Marlborough,
44080 Matula Valley Marlborough
Sauvignon Blanc 2005
32093 Villa Maria Private Bin Chardonnay
2001
14700 Esk Valley Sauvignon Blanc
2002/2004
32092 Private Bin Sauvignon Blanc
2004/2005
44276 Thornbury Sauvignon Balnc 2004
20365 Wairau River Sauvignon Blanc 2003
75cl
186,50
139,90 Matua Valley Wines, Marlborough, (Bibendum AS)
75cl
186,50
139,90 Villa Maria Est., Gisborne, (Strøm AS)
75cl
193,20
144,90 Esk Valley Est., Hawke’s Bay, (Strøm AS)
75cl
193,20
144,90 Villa Maria Est., Marlborough, (Strøm AS)
75cl
75cl
193,20
196,50
144,90 Villa Maria Est., Marlborough, (Strøm AS)
147,40 Wairau River Wines, Marlborough,
43627 Mount Nelson Sauvignon Blanc 2005
75cl
199,30
149,50 Tenuta Campo di Sasso, Marlborough,
44492 Framingham Sauvignon Blanc 2004
75cl
206,70
155,00 Framingham Wine Company, (Brand Partners AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Bakken Vin & Gourmet AS)
(World Wines AS)
148
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 147 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
PORTUGAL
literpris salgspris
43500 Bel Echo Sauvignon Blanc 2005
75cl
212,70
159,50 Henri Bourgeois, Marlborough,
32432 Waipara West Sauvignon Blanc 2004
75cl
225,70
169,30 Tutton Sienko & Hill, Waipara,
42532 Crawford Sauvignon Blanc 2004
33298 Waipara West Riesling 2001
30890 Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2004
75cl
75cl
75cl
228,70
230,50
266,50
171,50 Kim Crawford, Marlborough, (Haugen-Gruppen AS)
172,90 Waipara West, (Maxxium Norge AS)
199,90 Cloudy Bay Vineyards, Marlborough,
31402 Cloudy Bay Chardonnay 2004
75cl
306,50
229,90 Cape Mentelle, Marlborough,
(Robert Prizelius AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
PORTUGAL
48362 Silgueiros Branco
NY 45473 União - Udaca Branco
43191 Messias Palmehaven White Beiras
2004
804
Gatão Vinho Verde 2005
48235 Adega de Monção Vinho Verde
2004/2005
30368 Gazela Vinho Verde
31290 Ramada White 2004
47279 Porta da Ravessa Branco 2003
47291 Aliança Vinho Verde
20484 Vinha Lomedo Arinto 2004
500cl
500cl
75cl
84,00
84,00
103,50
75cl
75cl
106,30
106,50
79,70 Soc. dos Vinhos Borges, Minho, (Eurowine AS)
79,90 Ad. de Monção, Minho, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
106,50
106,50
112,70
113,20
113,20
79,90
79,90
84,50
84,90
84,90
75cl
118,70
89,00
200cl
119,50
239,00
44016 Quinta da Aveleda Vinho Verde 2005
44992 Oceanus 2005
42644 Periquita White 2005
75cl
75cl
75cl
119,90
121,30
121,30
89,90
91,00
91,00
45541 Alta Côrte Arinto 2005
55198 Bright White
75cl
75cl
126,70
133,20
95,00
99,90
42512
42511
44006
43345
75cl
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
140,80
141,30
99,90
99,90
105,60
106,00
42660 Tagus Creek Chardonnay Fernão
Pires 2005
41778 Catarina 2004/2005
75cl
145,30
109,00
75cl
146,50
109,90 Bacalhôa Vinhos de Portugal, Terras do Sado,
45927 DFJ Grand’ Arte Alvarinho 2005
50166 Muralhas de Monção 2003
75cl
75cl
146,50
146,50
109,90 DFJ Vinhos, Estremadura, (Wine Tailor AS)
109,90 Ad. Coop. de Monção, Vinho Verde,
13034 Casa de Sezim Vinho Verde 2004
75cl
146,70
110,00 Sezim, Minho,
NY
48569 Marachas Tália 2003
31201 Casa de Saima Bairrada 2002
75cl
75cl
146,80
154,40
110,10 Adga Almeirim, Ribatejo, (Bravino AS)
115,80 Casa Agr. de Saima, Beiras,
NY
20483 Quinta Do Valdoeiro 2003
47862 Quinta de Santa Julia Douro 2001
75cl
75cl
155,30
156,30
116,50 Messias, Beiras, (Haugen-Gruppen AS)
117,20 Edouardo da Costa Seixas, Douro,
40595 Quinta do Cardo 2004
75cl
160,50
120,40 Comp. das Quintas, Beira Interior,
47196 Terras do Minho 2005
44131 Lavradores de Feitoria White
Paço de Teixeiró Avesso 2002/2003
Paço de Teixeiró 2004
Lezíria Branco Meio Seco 2004/2005
Solar das Bouças 2005
419,90 Ad. Coop. de Silgueiros, Beiras, (Servco AS)
419,90 UDACA, Beiras, (J.A. Wine and Dine AS)
77,60 Messias, Beiras, (Haugen-Gruppen AS)
Sogrape, Vinho Verde, (Strøm AS)
DFJ Vinhos, Estremadura, (Wine Tailor AS)
Ad. Coop. Covilha, Alentejo, (Servco AS)
Caves Aliança, Vinho Verde, (Amundsen AS)
Quinta da Romeira de Cima, Estremadura,
(Vino AS)
Quinta da Lixa, Vinho Verde,
(Moestue Grape Selections AS)
Lavradores de Feitoria, Douro,
(Wine Tailor AS)
Aveleda, Vinho Verde, (Strøm AS)
Fiuza, Ribatejo, (Servco AS)
J.M. da Fonseca, Terras do Sado,
(Engelstad Vin og Brennevin)
DFJ Vinhos, Estremadura, (Wine Tailor AS)
Bright Brothers,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Montez Campalimaud, Minho, (Fondberg AS)
Montez Campalimaud, Minho, (Fondberg AS)
Adga Almeirim, Ribatejo, (Bravino AS)
Solar das Bouças, Vinho Verde,
(Robert Prizelius AS)
Falua, Ribatejo, (Vinordia AS)
(Modern Wines AS)
(Wine Tailor AS)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
|
149
HVITVIN
(Maxxium Norge AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 148 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
PORTUGAL
literpris salgspris
HVITVIN
48360 Quinta dos Cozinheiros Maria Gomes
2004
43354 Ensaios FP 2004
44516 The Cork Grove Fernão Pires 2004
75cl
162,70
122,00 Quinta dos Cozinheiros, Beiras, (Servco AS)
75cl
75cl
166,50
170,10
124,90 Filipa Pato, Beiras, (Modern Wines AS)
127,60 Casal Branco, Ribatejo,
33206 Falcoaria 2004
75cl
172,30
129,20 Casal Branco, Ribatejo,
41139 Quinta do Ameal Loureiro 2005
75cl
172,40
129,30 Quinta do Ameal, Vinho Verde,
44519 São Domingos Prestigío Bical +
Maria Gomes 2000/2003
47069 Esporão Reserva 2005
45436 Alvarinho Deu la Deu Vinho Verde
2004
44015 Aveleda Alvarinho Vinho Verde 2005
42594 Solar de Serrade Alvarinho Vinho
Verde 2004
48374 Quinta de Saes Dão Reserva 2005
75cl
177,70
133,30 Caves do Solar de São Domingos, Beiras,
75cl
75cl
185,30
186,40
139,00 Finagra, Alentejo, (Wine Tailor AS)
139,80 DFJ Vinhos, Minho, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
186,50
186,50
139,90 Aveleda, Vinho Verde, (Strøm AS)
139,90 S.A.V.A.M., Vinho Verde, (Stenberg & Blom AS)
75cl
187,50
140,60 Luís Pato, Beiras,
10214 Touquinheiras Alvarinho 2004
75cl
205,50
154,10 José Luis Goncalves De Araujo, Vinho Verde,
41526 Morgado de Sta. Catherina 2002
75cl
210,70
158,00 Comp. das Quintas, Bucelas,
30453 Alvarinho Soalheiro Vinho Verde
2005
48590 Tapada de Coelheiros Chardonnay
2005
47448 Três Bagos Sauvignon Blanc 2005
75cl
219,30
164,50 A.A. Ferreira, Minho,
75cl
220,00
165,00 Herdade de Coelheiros, Alentejo,
75cl
225,30
169,00 Lavradores de Feitoria, Douro,
47835 Dom Rafael Mouchão 2003
44851 Esporão Private Selection 2005
44514 Quinta do Ameal Escolha 2002/2003
75cl
75cl
75cl
226,50
238,70
245,20
169,90 Herdade do Mouchao, Alentejo, (Bravino AS)
179,00 Herdade do Esporão, Alentejo, (Wine Tailor AS)
183,90 Quinta do Ameal, Minho,
47867 Luis Pato Vinha Formal 2002
75cl
265,20
198,90 Luís Pato, Beiras,
44154 Dorado Alvarinho Superiore 2004
75cl
266,50
199,90 Quinta do Dorado, Vinho Verde,
75cl
266,50
199,90 Niepoort, Douro, (Wine Tailor AS)
75cl
75cl
106,50
147,90
79,90 Vinexport, (Arcus)
110,90 Vinia Iasi Romania, Murfatlar, (Strag AS)
75cl
79,90
59,90 Bod. Ruiz Torres, Extremadura,
75cl
93,20
69,90 Marq. de Monistrol, Catalonia,
75cl
93,20
69,90 Cellar Batea, Catalonia,
300cl
75cl
93,30
98,90
75cl
99,90
75cl
100,00
75,00 Bod. Martinez Bujanda, Castilla,
500cl
101,90
509,60 Bod. Hijos de Alberto Gutiérrez,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Vinovinvinho AS)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
NY
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(J.A. Wine and Dine AS)
(Wine Tailor AS)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Moestue Grape Selections AS)
44845 Nieport Redoma White 2005
ROMANIA
6716 Vinexport Feteasca
14307 Murfatlar Muscat Ottonel 2002
SPANIA
20780 Trampal Pardina 2004/2005
(Stenberg & Blom AS)
33570 Marques de Monistrol Chardonnay
Macabeo 2004
20782 Vall Major 2004
(United Wineries AS)
(Moestue Grape Selections AS)
41188 Marqués de Chivé Dry Muscat 2005
20896 Marquès de Sangor Xarel-lo
Parellada 2004/2005
43006 El Copero Blanco 2004
279,90 Vicente Gandia, (Haugen-Gruppen AS)
74,20 Vinos Padró, Catalonia, (Eurowine AS)
74,90 Bod. Murviedro, Valencia,
(Engelstad Vin og Brennevin)
42003 Casa Solar Viura 2004/2005
(Interbrands Norge AS)
33087 Bod. Hijos de Alberto Gutiérrez
Blanco
150
|
(Amka Saga AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 149 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
SPANIA
literpris salgspris
44299 Geni Chardonnay
200cl
105,60
211,10 Artiga Fustel, Catalonia,
44300 Geni Viura - Muscat
200cl
105,60
211,10 Artiga Fustel, Catalonia,
75cl
108,00
75cl
37,5cl
75cl
300cl
75cl
109,30
131,20
111,30
92,80
112,00
82,00
49,20
83,50
278,30
84,00
75cl
37,5cl
75cl
75cl
113,20
133,10
113,20
113,30
84,90
49,90
84,90
85,00
75cl
75cl
117,30
118,40
88,00
88,80
75cl
119,30
89,50
75cl
119,90
89,90
55174 Señorio de Alange Pardina 2005
13044 Sol del Mediterránee Moscatel 2003
300cl
75cl
75cl
91,80
119,90
119,90
835
Viña Esmeralda 2005
44038 Berberana Cool
37,5cl
50cl
143,70
120,00
53,90 Miguel Torres, Catalonia, (Ekjord AS)
60,00 Bod. Berberana, Extremadura,
34551 El Coto Blanco 2004
75cl
121,30
91,00 Bod. El Coto de Rioja, Rioja,
44004
15203
31752
48570
75cl
75cl
75cl
75cl
126,10
126,50
126,50
127,90
94,60
94,90
94,90
95,90
7042 Marqués de Vitoria Blanco 2005
75cl
128,00
96,00
45841
20465
7128
47587
20784
55170
97,40
99,00
99,90
99,90
99,90
99,90
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
NY
48222 Santana Blanco 2004
6688 Señorita
55580 Don Simon Seleccion 2000
20466 Valcorso 2004/2005
2894 Marqués de Cáceres 2005
43476 Marqués de Chivé Dry Muscat 2004
42002 Infinitus Chardonnay Viura
2004/2005
833
Viña Sol 2005
41857 Vegaliente Albariño 2001
NY
33468 Marques de Riscal Rueda Superior
2005
42233 Durius Viura Sauvignon Blanc
2004/2005
81,00 Agr. Castellana, Castilla y León,
(Moestue Grape Selections AS)
Bod. Victorianas, Castilla, (Bibendum AS)
Arcus, (Arcus)
Garcia Carrion, Castilla,
(Fredrik Jebe & Co AS)
Bod. La Purisima, Yecla,
(Moestue Grape Selections AS)
Unión Viti-Vinicola, Rioja,
(Stenberg & Blom AS)
Vicente Gandia, Valencia, (Haugen-Gruppen AS)
Bod. Martinez Bujanda, Castilla,
(Interbrands Norge AS)
Miguel Torres, Catalonia, (Ekjord AS)
Bod. Lalaguna, Rias Baixas,
(Multibrands Norge AS)
Vinos Blancos de Castilla, Rueda,
(Robert Prizelius AS)
Hac. de Espãna, Castilla y León,
(United Wineries AS)
275,30
89,90 Alvear, Ribera del Guadiana, (Vinordia AS)
89,90 La Baronia de Turis Coop., Valencia,
(Strag AS)
(United Wineries AS)
NY
Señorío de Utiel Blanco 2005
San Trocado 2004
Satinela de Marqués de Cáceres 2004
Grec Blanc 2005
(Haugen-Gruppen AS)
Bod. Utielanas, Utiel-Requena, (Bravino AS)
Bod. Alanís, Ribeiro, (Brand Partners AS)
Marq. de Cáceres, Rioja, (Stenberg & Blom AS)
Coop Vin. Sarral, Conca de Barberà,
(Bravino AS)
Bod. Marq. de Vitoria, Rioja,
(Brand Partners AS)
Parés Baltà, Catalonia, (Wine Tailor AS)
Bodegas Val de Vid, Rueda, (Scan Vin AS)
Bod. Faustino, Rioja, (Bibendum AS)
Bod. Faustino, Rioja, (Bibendum AS)
Ad. dia Noite, Valdeorras, (Amundsen AS)
Jané Ventura, Catalonia, (Vinordia AS)
Parés Baltà Blanc de Pacs 2004
Condesa Eylo 2003
Faustino V Blanco 2003
Faustino VII Blanco 2003
Galiciano Godello Dia 2004
Jané Ventura Xarel-lo Muscat
Subirat Parent 2005
47006 Viñas del Vero Chardonnay 2002
7613 Antea de Marqués de Cáceres 2005
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
129,90
132,00
133,20
133,20
133,20
133,20
75cl
75cl
133,20
139,90
99,90 Viñas del Vero, Somontano, (Strøm AS)
104,90 Unión Viti-Vinicola, Rioja,
34581
37587
43249
11179
13266
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
140,00
142,00
143,90
144,50
145,60
105,00
106,50
107,90
108,40
109,20
Gran Feudo Chardonnay 2005
Baron de Ley 2004
Diamante 2004
Marina Alta 2005
Arume 1999
(Stenberg & Blom AS)
Bod. Julián Chivite, (Vinordia AS)
Baron de Ley, Rioja, (Haugen-Gruppen AS)
Bod. Franco-Españolas, Rioja, (Vectura AS)
Bocopa, Alicante, (Strøm AS)
Sta. Maria de los Remedios, Valdeorras,
(Gavin AS)
|
151
HVITVIN
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
20781 Casa Maria Sauvignon Blanc 2005
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 150 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
SPANIA
literpris salgspris
HVITVIN
15202 Pazo de Villarei Albariño 2005
75cl
146,30
109,70 Bod. Pazo de Villarei, Rias Baixas,
2824
13048
40680
6351
42627
Gran Viña Sol Chardonnay 2004/2005
Hermanos Lurton 2005
Marqués de Alella Classico 2004
Raimat Chardonnay 2005
Vega de la Reina Sauvignon Blanc
2004
30897 Pinord Chardonnay 2005
55129 Doña Beatrice 2005
33387 Masia Perelada Blanco 2002
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
146,50
146,50
146,50
146,50
146,50
109,90
109,90
109,90
109,90
109,90
75cl
75cl
75cl
148,00
156,00
158,80
111,00
117,00
119,10
44155 Gaba do Xil 2005
75cl
159,90
119,90
55171 Jané Ventura Vinya Palfuriana 2004
55092 Castillo de Monjardin Barrel
Fermented Chardonnay 2004
20898 Carqueixal Albariño 2004
20900 Itsas Mendi Hondarrabi Zuri 2005
75cl
75cl
159,90
165,70
119,90
124,30
75cl
75cl
172,00
173,20
129,00
129,90
45456 Muga 2005
45994 Viña Izadi Blanco 2005
75cl
75cl
173,20
173,20
129,90
129,90
20899 Casal Novo Godello 2004
75cl
178,70
134,00
48417 José Pariente 2004
75cl
179,70
134,80
42369
7588
43448
46517
34291
45581
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
185,30
198,70
198,70
199,90
207,30
208,00
139,00
149,00
149,00
149,90
155,50
156,00
45348 Pazo de Señorans Albarino 2004
55048 Torroxal Albariño 2004/2005
75cl
75cl
211,70
212,40
158,80
159,30
45605 Albarino D.Pedro de Soutomaior 2005
7736 Pazo de Barrantes 2003
75cl
75cl
213,20
213,20
159,90
159,90
48130
44265
50428
44050
75cl
75cl
75cl
75cl
213,20
213,30
214,80
222,70
159,90
160,00
161,10
167,00
7867 Fransola 2003
40163 Oda Blanc 2001
75cl
75cl
226,50
226,50
169,90
169,90
55041
30379
31328
41767
75cl
75cl
75cl
75cl
233,30
236,40
238,70
240,10
175,00
177,30
179,00
180,10
75cl
75cl
75cl
249,70
260,30
279,90
187,30
195,20
209,90
Nerola Xarel-lo Garnacha 2002
Lagar de Cervera Albariño 2005
Vionta Albariño 2005
Viñas del Vero Gewürtztraminer 2002
Castillo Perelada Chardonnay 2003
Terras Gauda O Rosal 2005
Placet 2003
Torre del Veguer Muscat 2005
Códax Albariño 2004
Albariño de Fefiñanes 2005
Tvronia Albariño 2005
Fillaboa Albariño 2002
Santiago Ruiz 2005
Augustus Chardonnay 2004
44684 Viña Gravonia Crianza 1994
45252 Lusco Albariño 2004
44266 Torre del Veguer Sauvignon Blanc
2004
152
|
(Brand Partners AS)
Miguel Torres, Catalonia, (Ekjord AS)
J.&F. Lurton, Rueda, (Strøm AS)
Bod. Parxet, Alella, (Maxxium Norge AS)
Raimat, Catalonia, (Amundsen AS)
Bod. Vega de la Reina, Rueda,
(Stenberg & Blom AS)
Bod. Pinord, Catalonia, (Vinarius AS)
Avelino Vegas, Rueda, (Vectura AS)
Cavas del Ampurdan, Catalonia,
(Palmer & Co AS)
Telmo Rodriguez, Galicia,
(Moestue Grape Selections AS)
Jané Ventura, Catalonia, (Vinordia AS)
Cast. de Monjardin, Navarra,
(Select Wine & Food)
Adegas Beiramar, Rias Baixas, (Vinordia AS)
Bod. Itsas-Mendi, Bizkaiko txakolina,
(Podium Wines AS)
Bod. Muga, Rioja, (Best Buys International AS)
Bod. Viña Villabuena, Rioja,
(Best Buys International AS)
Ad. O. Casal, Valdeorras,
(Moestue Grape Selections AS)
Vinsas dos Victorias, Rueda,
(Trans Nordic Selections AS)
Miguel Torres, Catalonia, (Ekjord AS)
Lagar de Fornelos, Rias Baixas, (Vinordia AS)
Vionta, Rias Baixas, (Robert Prizelius AS)
Viñas del Vero, Somontano, (Strøm AS)
Cast. de Perelada, Catalonia, (Palmer & Co AS)
Bod. Terras Gauda, Galicia,
(Moestue Grape Selections AS)
Pazo de Señorans, Rias Baixas, (Terroir AS)
Viñas do Torroxal, Rias Baixas,
(Red & White AS)
Ad. Galegas, Rias Baixas, (Amundsen AS)
Marq. de Murrieta, Rias Baixas,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Bod. Palacios Remondo, Rioja, (Strøm AS)
Torre del Veguer, Catalonia, (Servco AS)
Bod. Martin Códax, Rias Baixas, (Strag AS)
Bod. del Palacio de Fefiñanes, Rias Baixas,
(Vinum AS)
Miguel Torres, Catalonia, (Ekjord AS)
Castell del Remei, Catalonia,
(Podium Wines AS)
Quinta Couselo, Rias Baixas, (Red & White AS)
Granja Fillaboa, Rias Baixas, (Gavin AS)
Santiago Ruiz, Rias Baixas, (Vectura AS)
Cellars Puig Roca, Catalonia,
(Select Wine & Food)
Lopez de Heredia, Rioja, (Terroir AS)
Lusco do Miño, Rias Baixas, (Bravino AS)
Torre del Veguer, Catalonia, (Servco AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 151 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
SØR-AFRIKA
literpris salgspris
75cl
399,70
299,80 Bod. Julián Chivite, Navarra, (Vinordia AS)
300cl
96,60
43307 Oude Kaap Chardonnay
300cl
75cl
300cl
300cl
96,60
97,50
100,00
99,70
289,90 Drostdy Winery, Western Cape, (Bibendum AS)
73,10 Arcus, Western Cape, (Arcus)
299,90
299,00 Douglas Green Bellingham, Western Cape,
43008 Kumala Chardonnay
42764 Franschhoek Chardonnay 2004
300cl
75cl
99,90
100,70
299,60 Western Wines, Western Cape, (Best Cellars AS)
75,50 Franschhoek Vineyards, Western Cape,
43296 Madiba Chenin Blanc 2005
300cl
103,20
309,60 Delta Fijne Wijnen, Robertson,
20311 Tribal African White 2005/2006
44185 Drostdy-Hof Chardonnay Viognier
2005
43209 Impala Ridge Chenin Blanc/Semillon
2004
44337 Arniston Bay The Shore White 2006
75cl
300cl
106,50
106,60
79,90 African Terroir, Western Cape, (Vinum AS)
319,90 Drostdy Winery, Western Cape, (Bibendum AS)
75cl
111,50
83,60 Arcus, Western Cape, (Arcus)
75cl
113,20
84,90 The Company of Wine People, Western Cape,
Kumala Colombard Chardonnay 2005 200cl
Jackass Chenin Blanc 2004
75cl
Tabiso Chardonnay 2004
300cl
Cape Promise Chardonnay 2002/2003 75cl
114,80
117,30
119,10
119,90
289,80 Simonsvlei, Western Cape,
(Trans Nordic Selections AS)
45371 Drostdy-Hof Steen 2005
43207 Kimberly Chardonnay
(Fondberg AS)
(Red & White AS)
(Vinhuset NoFra AS)
43885
42859
43201
13839
NY
(Amundsen AS)
Western Wines, Western Cape, (Best Cellars AS)
Vinus Via, Western Cape, (Winetrader AS)
Pieter Marais, Western Cape, (Amka Saga AS)
Int. Wine Services, Western Cape,
(Vinarius AS)
89,90 Stellenzicht Cellar, Stellenbosch,
(Bibendum AS)
89,90 Distell, Western Cape, (Strøm AS)
93,00 Vinfruco, Western Cape, (Amundsen AS)
229,60
88,00
357,30
89,90
48332 Hill & Dale Sauvignon Blanc 2005
75cl
119,90
46482 Two Oceans Sauvignon Blanc 2005
31269 Arniston Bay Chenin Blanc
Chardonnay 2005
42183 Robertson Chardonnay 2004/2005
75cl
75cl
119,90
124,00
75cl
300cl
43378 Dusty Road Chenin Blanc 2005
75cl
20399 Catuna Chenin Sauvignon Blanc 2003 75cl
127,30
106,30
128,00
130,80
95,50
319,00
96,00
98,10
55297 Juno Sauvignon Blanc 2006
43465 Bain’s Way Chenin Blanc 2005
75cl
75cl
132,00
133,20
99,00
99,90
43330 Matuba Premium Select Chenin Blanc
2004
41546 Matuba Sauvignon Blanc 2005
75cl
133,20
99,90
75cl
133,20
99,90
20312 Zonnebloem Sauvignon Blanc 2005
75cl
133,20
99,90
42763 Franschhoek Sauvignon Blanc 2004
75cl
137,90
103,40
42905 Glen Carlou Tortoise Hill White
2004
50444 Frostline Riesling 2003
46662 Uitkyk Sauvignon Blanc 2005
44187 Neethlingshof Chardonnay No Wood
2005
44188 Neethlingshof Sauvignon Blanc 2005
75cl
146,50
109,90
75cl
75cl
75cl
147,50
153,20
153,30
110,60
114,90
115,00
75cl
153,30
115,00
30421 Nederburg Chardonnay 2004
75cl
159,70
119,80
Robertson Winery, Robertson,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Cloof Wine Est., Darling, (Vectura AS)
Trawal Coop. Winery, Western Cape,
(Eurowine AS)
Juno Wine Comp., Robertson, (Vinordia AS)
Wamakersvallei Winery, Wellington,
(World Wines AS)
Cape Coastal Vintners, Coastal Region,
(Stenberg & Blom AS)
Cape Coastal Vintners, Coastal Region,
(Stenberg & Blom AS)
Zonnebloem Wines, Western Cape, (Amka Saga
AS)
Franschhoek Vineyards, Western Cape,
(Red & White AS)
Glen Carlou Vineyards, Paarl,
(Stenberg & Blom AS)
Jack & Knox, Western Cape, (World Wines AS)
Uitkyk Wine Est., Stellenbosch, (Strøm AS)
Neethlingshof Est., Stellenbosch,
(Bibendum AS)
Neethlingshof Est., Stellenbosch,
(Bibendum AS)
Nederburg Wines, Paarl, (Amka Saga AS)
|
153
HVITVIN
43876 Chivite Colleccion 125 Chardonnay
2003
SØR-AFRIKA
48315 South Atlantic Chenin Blanc
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 152 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
SØR-AFRIKA
literpris salgspris
NY
50309 False Bay Chardonnay 2003
46651 Le Bonheur Chardonnay 2005
75cl
75cl
159,90
159,90
119,90 Boutinot, Western Cape, (Haugen-Gruppen AS)
119,90 Simonsberg Wine Estate, Stellenbosch,
44186 Stellenzicht Golden Triangle
Sauvignon Blanc 2005
43141 Golden Kaan Sauvignon Blanc 2004
31780 Paul Cluver Sauvignon Blanc 2004
75cl
159,90
119,90 Stellenzicht Cellar, Stellenbosch,
75cl
75cl
160,40
170,30
120,30 Golden Kaan, Western Cape, (Maxxium Norge AS)
127,70 Paul Cluver, Elgin,
13820 Simonsig Chardonnay 1999
3772 KWV Sauvignon Blanc 2004
44899 Zondernaam Chardonnay 2003
75cl
75cl
75cl
171,60
172,90
172,90
128,70 Simonsig Wine Est., Stellenbosch, (Strag AS)
129,70 KWV, Western Cape, (Arvid Nordquist Norge AS)
129,70 Tokara, Stellenbosch,
34232 Nelson’s Creek Chardonnay 2001
75cl
178,00
133,50 Nelson’s Creek Wine Est., Paarl,
43480 Forrester Petit Chenin 2004
75cl
178,80
134,10 Ken Forrester Wines, Stellenbosch,
44643 Jordan Chardonnay 2003
75cl
179,30
134,50 Jordan, Stellenbosch,
48125 Fleur du Cap Unfiltered Chardonnay
2004
48126 Fleur du Cap Unfiltered Sauvignon
Blanc 2005
48181 Fleur du Cap Unfiltered Semillon
2004
43956 Rozier Bay Chardonnay 2004
44339 Thandi Chardonnay Fair Trade 2005
44905 Paul Cluver Chardonnay 2004
75cl
179,90
134,90 The Bergkelder, Coastal Region, (Strøm AS)
75cl
179,90
134,90 The Bergkelder, Western Cape, (Strøm AS)
75cl
179,90
134,90 Distell, Coastal Region, (Strøm AS)
75cl
75cl
75cl
182,00
186,50
198,30
136,50 Atlantic Wine Agencies, Robertson, (Ekjord AS)
139,90 Thandi Wines, Elgin, (Amundsen AS)
148,70 Paul Cluver, Elgin,
50442 At the Limiet 2002
46656 Laroche L’Avenir Estate Chenin
Blanc 2005
30422 Plaisir de Merle Chardonnay 2003
50cl
75cl
199,40
199,90
99,70 Nabygelegen, Coastal Region, (World Wines AS)
149,90 Laroche, Stellenbosch, (Strøm AS)
75cl
199,90
149,90 Stellenbosch Farmers’ Winery, Paarl,
14636 Life from Stone Sauvignon Blanc
2004/2005
48046 Meerlust Chardonnay 2001
32945 Hamilton Russell Chardonnay 2004
75cl
200,00
150,00 Springfield Est., Robertson, (Eurowine AS)
75cl
75cl
237,20
345,30
177,90 Meerlust Wine Est., Stellenbosch, (Strøm AS)
259,00 Hamilton Russell Vineyards, Walker Bay,
37,5cl
426,40
159,90 Neethlingshof Est., Stellenbosch,
(Strøm AS)
HVITVIN
(Bibendum AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Market Marker AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Trans Nordic Selections AS)
NY
(Amka Saga AS)
(Bibendum AS)
44199 Neethlingshof Weisser Riesling
Noble Late Harvest 2004
TYSKLAND
MOSEL-SAAR-RUWER
39553 Reiler Silberwein
33562 Königsmosel
42207 Dr. L Riesling 2004
33942 Deinhard Green Label Riesling 2005
770
Königsmosel Riesling 2004
6321 Moselland Riesling 2004
6666 Reiler Silberwein
6759 Müller Reiler vom Heissen Stein
2005
6701 Piesporter Silberwein
3795 Müller Bernkastel-Kueser
Kardinalsberg Riesling Spätlese 2005
2975 Klüsserather St. Michael Riesling
Auslese 2005
15060 Amphorum Riesling Kabinett 2004
154
|
(Bibendum AS)
300cl
300cl
300cl
300cl
75cl
75cl
75cl
37,5cl
83,30
86,60
87,50
88,30
93,20
93,20
93,20
112,00
249,90
259,90
262,50
265,00
69,90
69,90
69,90
42,00
75cl
75cl
99,90
100,70
74,90 Arcus, (Arcus)
75,50 Rudolf Müller, (Robert Prizelius AS)
75cl
106,40
79,80 Math. Jos. Clüsserath, (Eurowine AS)
75cl
106,50
79,90 Moselland, (Brand Partners AS)
Arcus, (Arcus)
Zimmermann-Graeff & Müller, (Bibendum AS)
Gebr. Loosen, (Vectura AS)
Henkell & Söhnlein, (Eurowine AS)
Maas Nathan, (Bibendum AS)
Moselland, (Brand Partners AS)
Arcus, (Arcus)
Rudolf Müller, (Robert Prizelius AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 153 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
TYSKLAND MOSEL-SAAR-RUWER
literpris salgspris
NY
75cl
75cl
75cl
37,5cl
106,50
106,50
106,50
126,70
79,90
79,90
79,90
47,50
75cl
75cl
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
109,30
112,70
115,90
117,00
119,90
119,90
121,30
82,00
84,50
86,90
350,90
89,90
89,90
91,00
75cl
75cl
123,20
124,70
92,40 Andreas Oster, (Strag AS)
93,50 Weing. Dr. Loosen, (Vectura AS)
75cl
75cl
127,50
128,50
95,60 Weing. J. Koll, (Gavin AS)
96,40 Franz Wilhelm Langguth Erben,
7033 Moselland Riesling Auslese
75cl
2003/2005
40967 Trabener Würzgarten Riesling
75cl
Kabinett 1998
3632 Marienkeller Bernkasteler
75cl
Kurfürstlay Riesling Auslese 2001/2005
43234 Noble House Riesling 2003
75cl
55285 Müller Riesling Chardonnay 2005
75cl
48391 Grans-Fassian Riesling Cuvée 9 2004 75cl
43496 Prüm Sebastian A Riesling 2002
75cl
20118 Schmitt Söhne Classic Riesling 2004
75cl
44798 Trabener Würzgarten Riesling
75cl
Kabinett 2004
33887 Dr. Loosen Riesling Trocken 2004
75cl
3472 Othegraven Wiltinger Scharzberg
75cl
Riesling 2000/2002
44800 Riesling Classic 2003
75cl
47260 Moselland Avantgarde 2003
75cl
40968 Erdener Treppchen Riesling
75cl
Spätlese 1997
11173 Selbach Bernkastel-Kueser
75cl
Kardinalsberg Riesling Spätles 2003
15182 Richter Riesling 2004/2005
75cl
48289 Carl Loewen Leiwener Klostergarten
75cl
Riesling Kabinett Feinherb 2004
44799 Bernkasteler Badstube Riesling
75cl
Spätlese 2004
47092 Markus Molitor Riesling 2002
75cl
44632 Schloss Lieser Riesling 2004
75cl
46243 Blue Cat 2001
50cl
45007 Happy Cat 2001
50cl
3769 Prüm Graacher Himmelreich Riesling 75cl
Spätlese 2002/2004
43138 Dr. Loosen Erdener Treppchen
75cl
Riesling Kabinett 2004
44705 Markus Molitor Riesling Trocken 2002 75cl
48287 Carl Loewen Riesling Alte Reben
75cl
2004
128,70
96,50 Moselland, (Brand Partners AS)
130,70
98,00 Franz Wilhelm Langguth Erben,
132,00
99,00 Marienkeller, (Brand Partners AS)
132,00
133,10
133,20
133,20
133,20
133,20
99,00
99,80
99,90
99,90
99,90
99,90
15373
6402
15164
43229
45309
43301
14451
13009
34486
7196
40965
Green Gold 2005
Huesgen Zeller Schwarze Katz
Mosel Blümchen
Moselland Riesling Kabinett
2004/2005
Müller Riesling Classic 2005
The Bishop of Riesling 2005
Oster Riesling 2004/2005
Loosen Riesling Kabinett 2004
Moselland Ars Vitis Riesling 2004
Prüm Essence Riesling 2005
Thanish Erben Müller-Burggraef
Riesling 2004/2005
Oster Riesling Halbtrocken 1998
Loosen Graacher Himmelreich
Riesling Kabinett 2004
Koll Reiler vom heissen Stein 2002
Richards Riesling 1999/2000
Reh Kendermann, (Ekjord AS)
Adolph Huesgen, (Arcus)
Arcus, (Arcus)
Moselland, (Brand Partners AS)
HVITVIN
3341
6698
6693
6876
Rudolf Müller, (Robert Prizelius AS)
Rudolf Müller, (Robert Prizelius AS)
Andreas Oster, (Strag AS)
Gebr. Loosen, (Vectura AS)
Moselland, (Brand Partners AS)
S.A. Prüm, (Stenberg & Blom AS)
Dr. H. Thanisch, (Robert Prizelius AS)
(Kjellermesteren AS)
(Kjellermesteren AS)
Dr. Pauly Bergweiler, (Fondberg AS)
Rudolf Müller, (Robert Prizelius AS)
Grans-Fassian, (Vinarius AS)
S.A. Prüm, (Stenberg & Blom AS)
Schmitt Söhne, (Wine Tailor AS)
Gutsverw. Stiftung-Weingüter, (Strøm AS)
135,90
137,30
101,90 Weing. Dr. Loosen, (Vectura AS)
103,00 Othegraven, (Vinordia AS)
139,90
140,00
141,90
104,90 Gutsverw. Stiftung-Weingüter, (Strøm AS)
105,00 Moselland, (Brand Partners AS)
106,40 Franz Wilhelm Langguth Erben,
144,00
108,00 Selbach, (Brand Partners AS)
148,80
152,50
111,60 Oec.-Rat Richter, (Strag AS)
114,40 Carl Loewen, (Trans Nordic Selections AS)
153,20
114,90 Gutsverw. Stiftung-Weingüter, (Strøm AS)
158,50
159,50
159,80
159,80
159,90
118,90
119,60
79,90
79,90
119,90
168,40
126,30 Weing. Dr. Loosen, (Vectura AS)
172,00
172,90
129,00 Weing. Markus Molitor, (Record Vinimport AS)
129,70 Carl Loewen, (Trans Nordic Selections AS)
(Kjellermesteren AS)
Weing. Markus Molitor, (Record Vinimport AS)
Weing. Schloss Lieser, (Wine Tailor AS)
Moselland, (Brand Partners AS)
Moselland, (Brand Partners AS)
S.A. Prüm, (Stenberg & Blom AS)
|
155
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 154 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
TYSKLAND MOSEL-SAAR-RUWER
literpris salgspris
HVITVIN
NY
NY
50066 Ürziger Würzgarten Riesling
Kabinett 2004
41268 Schloss Lieser Riesling 2001
15372 Thanish Brauneberger Juffer
Sonnenuhr Riesling Spätlese 2003
48288 Carl Loewen Leiwener Laurentiuslay
Riesling Spätlese Erste Lage2004
55387 Kendermanns Dry Riesling Schiefer
2005
44631 Schloss Lieser Riesling Kabinett
2004
41104 Geltz Zilliken Gutsriesling 2002
75cl
173,10
129,80 Dr. Loosen, (Vectura AS)
75cl
75cl
173,20
178,00
129,90 Weing. Schloss Lieser, (Vinum AS)
133,50 Thanish Erben Müller-Burggraef,
75cl
179,20
134,40 Carl Loewen, (Trans Nordic Selections AS)
75cl
180,00
135,00 Reh Kendermann, (Vinordia AS)
75cl
183,10
137,30 Weing. Schloss Lieser, (Wine Tailor AS)
75cl
184,80
138,60 Weing. Forstmeister Geltz Zilliken,
42314 RK Riesling 2004
75cl
185,30
139,00 Reichsgraf von Kesselstatt,
48387 Haart Piesporter Goldtröpfchen
75cl
Kabinett 1998
6826 Hubertushof Trittenheimer
75cl
Altärchen Riesling Spätlese 1999/2004
55286 Thanisch Bernkasteler Badstube
75cl
Riesling Kabinett 2003
20862 Kesselstatt Ockfener Bockstein
75cl
Riesling Kabinett 2004
55544 Busch Pündricher Marienburg
75cl
Riesling Kabinett Trocken 2005
48428 Fritz Haag Riesling Trocken 2005
75cl
186,50
139,90 Reinhold Haart, (Vinarius AS)
186,50
139,90 Weing. Hubertushof, (Strag AS)
193,20
144,90 Dr. H. Thanisch, (Robert Prizelius AS)
193,30
145,00 Reichsgraf von Kesselstatt,
197,70
148,30 Weing. Clemens Busch, (Ecovine AS)
199,90
149,90 Weing. Fritz Haag,
47618 Fritz Haag Riesling 2005
75cl
199,90
149,90 Weing. Fritz Haag,
43075 Wehlener Sonnenuhr Riesling
Kabinett 2003
42313 Ockfener Bockstein Riesling
Kabinett 2002
45045 Selbach Zeltinger Schlossberg
Riesling Kabinett 2004
44480 Wolfer Goldgrube Riesling Kabinett
2004
44706 Markus Molitor Riesling Trocken
Alte Reben 2002
50218 Eitelsbacher Karthäuserhofberg
Riesling Kabinett 2004
47146 Haag Brauneberger Juffer Riesling
Kabinett 2005
41269 Schloss Lieser Riesling Spätlese
2001
43396 Von Hövel Oberemmeler Hütte
Riesling Spätlese 2002
55546 Busch Vom Roten Schiefer Riesling
2004
43398 Eitelsbacher Karthaüserhofberg
Riesling Kabinett Trocken 2002
46798 Schaefer Graacher Himmelreich
Riesling Halbtrocken 2004
47097 Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr
Riesling Auslese 1994
55263 Scharzhof Riesling 2004
75cl
199,90
149,90 Dr. Pauly Bergweiler, (Fondberg AS)
75cl
206,70
155,00 Reichsgraf von Kesselstatt,
75cl
208,00
156,00 Selbach, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
213,20
159,90 Weing. Daniel Vollenweider, (Terroir AS)
75cl
216,00
162,00 Weing. Markus Molitor, (Record Vinimport AS)
75cl
221,10
165,80 Karthaüserhof, (Red & White AS)
75cl
226,50
169,90 Weing. Fritz Haag,
75cl
226,50
169,90 Weing. Schloss Lieser, (Vinum AS)
75cl
234,00
175,50 Weing. von Hövel, (Red & White AS)
75cl
235,30
176,50 Weing. Clemens Busch, (Ecovine AS)
75cl
239,30
179,50 Karthaüserhof, (Red & White AS)
75cl
239,90
179,90 Weing. Willi Schaefer,
75cl
241,50
181,10 Weing. Markus Molitor, (Record Vinimport AS)
75cl
242,40
181,80 Weing. Egon Müller, (Red & White AS)
(Robert Prizelius AS)
(Red & White AS)
(Best Cellars AS)
NY
(Best Cellars AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
NY
156
|
(Best Cellars AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 155 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
TYSKLAND MOSEL-SAAR-RUWER
literpris salgspris
NY
75cl
246,00
184,50 Karthaüserhof, (Red & White AS)
75cl
249,20
186,90 Max Ferd. Richter, (Strag AS)
75cl
252,00
189,00 Grans-Fassian, (Vinarius AS)
150cl
252,90
379,40 Weing. Kurt Hain,
75cl
253,20
189,90 Weing. Fritz Haag,
75cl
260,30
195,20 Weing. Markus Molitor, (Record Vinimport AS)
150cl
263,30
395,00 S.A. Prüm, (Stenberg & Blom AS)
75cl
266,40
199,80 Karthaüserhof, (Red & White AS)
75cl
266,50
199,90 Fritz Haag, (Best Buys International AS)
75cl
266,50
199,90 Weing. Fritz Haag,
75cl
266,50
199,90 Reinhold Haart, (Vinarius AS)
75cl
266,50
199,90 Reichsgraf von Kesselstatt,
75cl
266,50
199,90 C. von Schubert, (Amundsen AS)
75cl
266,50
199,90 Weing. Heymann-Löwenstein,
75cl
266,50
199,90 Weing. Selbach-Oster,
75cl
274,00
205,50 Weing. Forstmeister Geltz Zilliken,
75cl
279,90
209,90 Weing. Fritz Haag,
75cl
281,30
211,00 Weing. Selbach-Oster,
75cl
282,70
212,00 Weing. Selbach-Oster,
75cl
288,40
216,30 Weing. Clemens Busch, (Ecovine AS)
75cl
292,00
219,00 S.A. Prüm, (Stenberg & Blom AS)
75cl
298,50
223,90 Weing. von Hövel, (Red & White AS)
75cl
304,50
228,40 Weing. C.A. Immich-Batterieberg,
75cl
306,50
229,90 Weing. Fritz Haag,
75cl
306,50
229,90 C. von Schubert, (Amundsen AS)
75cl
306,50
229,90 Weing. Heymann-Löwenstein,
75cl
306,50
229,90 Weing. Willi Schaefer,
75cl
306,80
230,10 Vereinigte Hospitien, (Red & White AS)
HVITVIN
NY
50219 Eitelsbacher Karthäuserhofberg
Riesling Kabinett Halbtrocken 2001
7883 Richter Graacher Himmelreich
Riesling Auslese 2003
48393 Grans-Fassian Goldtröpfchen
Riesling Spätlese 1997
10074 Hain Piesporter Goldtröpfchen
Riesling Spätlese 2005
47145 Haag Brauneberger Juffer Riesling
Kabinett Feinherb 2005
48363 Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr
Riesling Auslese ** Feinherb 2001
10431 Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling
Spätlese 2005
50217 Eitelsbacher Karthäuserhofberg
Riesling Spätlese 2004
44407 Haag Brauneberger Juffer Riesling
Spätlese Trocken 2005
48430 Haag Brauneberger Juffer Riesling
Spätlese 2005
48388 Haart Piesporter Goldtröpfchen
Erste Lage Spätlese 2003
42320 Josephshöfer Riesling Spätlese
Monopol 2002
47608 Maximin Grünhauser Herrenberg
Riesling 2002
50405 Riesling Schieferterrassen 2005
(Trans Nordic Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Cellars AS)
(Best Buys International AS)
NY
48201 Selbach Zeltinger Sonnenuhr
Riesling Spätlese 2003
14850 Saarburger Rausch Riesling
Spätlese 2002
48429 Fritz Haag Riesling Spätlese
Trocken 2004
46739 Selbach Zeltinger Sonnenuhr
Riesling Spätlese Trocken 2001
41263 Selbach Zeltinger Sonnenuhr
Riesling Spätlese* 2003
55545 Busch Pündricher Marienburg
Riesling Spätlese Trocken 2004 ***
13861 Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling
Auslese 2001
43397 Von Hövel Oberemmeler Hütte
Riesling Auslese 2001
50108 Enkircher Batterieberg Riesling
Spätlese 2001
47144 Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr
Riesling Spätlese Trocken 2004
47607 Maximin Grünhauser Herrenberg
Riesling Kabinett 2002
50404 Riesling von Blauem Schiefer
2004/2005
47622 Schaefer Graacher Himmelreich
Riesling Spätlese 2003/2004
42782 Wiltinger Braune Kupp Riesling
Auslese 1989
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Red & White AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
|
157
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 156 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
TYSKLAND MOSEL-SAAR-RUWER
literpris salgspris
50411 Riesling Stolzenberg 2004/2005
75cl
333,20
249,90 Weing. Heymann-Löwenstein,
55284 Thanisch Berncasteler Doctor
Riesling Spätlese 2004
47375 Eitelsbacher Karthäuershofberg
Riesling Auslese 1997
10432 Pauly-Bergweiler Bernkasteler alte
Badstube am Doctorberg Riesling
Spätlese 2005
50410 Riesling Röttgen 2004/2005
75cl
333,30
250,00 Dr. H. Thanisch, (Robert Prizelius AS)
150cl
338,70
508,10 Karthaüserhof, (Red & White AS)
150cl
300cl
346,70
326,70
520,00 Dr. Pauly Bergweiler, (Fondberg AS)
980,00
75cl
373,20
279,90 Weing. Heymann-Löwenstein,
50408 Riesling Uhlen ″L″ Laubach
75cl
2004/2005
47620 Schaefer Graacher Himmelreich
75cl
Riesling Auslese 2004
47377 Eitelsbacher Karthäuserhofberg
75cl
Riesling Auslese 2002
48199 Selbach Graacher Domprost Riesling
75cl
Auslese 2003
55547 Busch Pündricher Marienburg
75cl
Riesling Spätlese Falkenlay 2004
55261 Scharzhofberger Riesling Kabinett
75cl
2004
34363 Riesling Graacher Domprost Ausläse
75cl
2003/2004
47376 Eitelsbacher Karthäuserhofberg
75cl
Riesling Auslese nr. 33, 2002
48394 Trittenheimer Apotheke Riesling
37,5cl
Auslese Goldkapsel 2003
55262 Scharzhofberger Riesling Spätlese
75cl
2004
50406 Riesling Auslese Röttgen 2004/2005 37,5cl
386,50
289,90 Weing. Heymann-Löwenstein,
386,50
289,90 Weing. Willi Schaefer,
407,70
305,80 Karthaüserhof, (Red & White AS)
413,30
310,00 Weing. Selbach-Oster,
425,90
319,40 Weing. Clemens Busch, (Ecovine AS)
428,40
321,30 Weing. Egon Müller, (Red & White AS)
439,90
329,90 Weing. Willi Schaefer,
523,20
392,40 Karthaüserhof, (Red & White AS)
530,70
199,00 Grans-Fassian, (Vinarius AS)
755,90
566,90 Weing. Egon Müller, (Red & White AS)
799,70
299,90 Weing. Heymann-Löwenstein,
(Best Buys International AS)
HVITVIN
NY
(Best Buys International AS)
NY
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
NAHE
30458 Rhine Lady Liebfraumilch 2003
NY
NY
NY
75cl
300cl
75cl
11228 Kreuznacher Kronenberg Riesling
Auslese 2001/2004
13690 Schäfer Laubenheimer Vogelsang
75cl
Riesling Spätlese 2002/2004
20314 Dönnhoff Riesling 2004
75cl
48608 Kruger-Rompf Riesling Vom Scheifer
75cl
2005
48483 Schäfer-Frölich Nahe Riesling
75cl
Trocken 2005
48609 Kruger-Rumpf Münsterer Pittersberg
75cl
Silverkapsel Riesling Kabinett Trocken 2005
44198 Tesch Unplugged Riesling Kabinett
75cl
Trocken 2005
44228 Emrich-Schönleber Riesling Trocken
75cl
2005
47769 Tesch Krone Riesling Trocken 2005
75cl
44381 Diel Riesling Classic 2005
75cl
97,30
83,00
118,70
73,00 Schmitt Söhne, (Wine Tailor AS)
249,00
89,00 Nahe Winzer, (Brand Partners AS)
140,00
105,00 Weing. Michael Schäfer,
154,30
158,40
115,70 Weing. Hermann Dönnhof, (Vectura AS)
118,80 Kruger-Rumpf, (NON DOS AS)
173,20
129,90 Weing. Shäfer-Frölich,
179,30
134,50 Kruger-Rumpf, (NON DOS AS)
198,70
149,00 Weing. Tesch, (Wine Tailor AS)
220,00
165,00 Weing. Emrich-Schönleber,
220,00
221,30
165,00 Weing. Tesch, (Wine Tailor AS)
166,00 Schlossgut Diel,
225,30
226,50
169,00 Weing. Tesch, (Wine Tailor AS)
169,90 Weing. Shäfer-Frölich,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
47770 Tesch Karthauser Riesling Trocken 2005 75cl
48482 Schäfer-Frölich Schlossböckelheimer
75cl
Felsenberg Riesling Kabinett Trocken 2005
158
|
(Moestue Grape Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 157 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
TYSKLAND PFALZ
literpris salgspris
171,00 Weing. Emrich-Schönleber,
(Moestue Grape Selections AS)
179,00 Weing. Tesch, (Wine Tailor AS)
HVITVIN
47115 Monzinger Frülingsplatzen Riesling
75cl 228,00
Kabinett 2003
44197 Tesch St. Remigiusberg Riesling
75cl 238,70
Spätlese Trocken 2005
44833 Emrich Schönleber Monziger
75cl 239,90
Frühlingsplätzchen Riesling Kabinett Halbtrocken 2004
15288 Niederhäuser Felsen Steyer
75cl 244,00
Riesling Spätlese Trocken 2004
42460 Schlossböckelheimer Kupfergrube
75cl 258,30
Riesling Spätlese 2001
47116 Monzinger Frühlingsplatzen
75cl 276,00
Riesling Spätlese 2004
48412 Emrich-Schönleber Monziger
75cl 330,70
Halenberg Riesling Spätlese 2003
NY 48610 Krug-Rumpf Pittersberg Riesling
75cl 343,10
Grosses Gewächs 2005
42461 Schlossböckelheimer Kupfergrube
75cl 345,10
Riesling Auslese 2001
NY 48481 Schäfer-Frölich Bockenauer
75cl 389,30
Riesling Grosses Gewächs 2004
47117 Monzinger Halenberg Riesling
75cl 416,00
Auslese 2002
44834 Emrich Schönleber Monzinger
75cl 466,70
Halenberg Grosses Gewächs 2004
PFALZ
6702 Liebfraumilch Silberwein
300cl
83,30
42474 Devil’s Rock Riesling 2004
300cl
96,60
20467 Roman Graeff Riesling Classic 2003 300cl
96,60
55040 Ruppertsberger Riesling Trocken
300cl 101,10
2005
41852 Michel Schneider Riesling Classic
300cl 103,00
2005
44977 Pamona Pfalz Pinot Blanc 2005
75cl 112,00
20971 Wachenheimer Riesling Kabinett
75cl 112,00
Trocken 2005
20033 Michel Schneider Riesling Classic
75cl 114,70
2005
55138 Black Tower Riesling 2005
100cl
14312 Angel Reef Riesling 2004/2005
75cl 117,20
33935 Black Tower Classic Riesling 2005
75cl 119,90
43235 Devil’s Rock Riesling 2004
75cl 119,90
46833 Fire Mountain Riesling 2003/2004
75cl 119,90
47382 Kallstadter Steinacker Riesling
75cl 119,90
Kabinett 2004
10167 Müller Forster Riesling Trocken
75cl 119,90
2005
20748 Immig Riesling Classic 2004
75cl 126,70
48292 Eugen Müller Forster Riesling
75cl 132,70
Kabinett Trocken 2004
42256 Kendermanns Dry Riesling 2004
75cl 133,20
15189 Darting Riesling Trocken 2004
100cl
50065 J.L. Wolf Wachenheimer Riesling
75cl 137,60
Kabinett 2004
43400 Ruppertsberger Riesling Trocken
75cl 145,10
2004
43525 Anselmann Riesling Kabinett 2005
75cl 149,20
179,90 Weing. Emrich-Schönleber,
(Moestue Grape Selections AS)
183,00 Weing. Paul Anheuser, (Strag AS)
193,70 Gutsverw. Niederhausen Schlossböckelheim,
(Red & White AS)
207,00 Weing. Emrich-Schönleber,
(Moestue Grape Selections AS)
248,00 Weing. Emrich-Schönleber,
(Moestue Grape Selections AS)
257,30 Kruger-Rumpf, (NON DOS AS)
258,80 Gutsverw. Niederhausen Schlossböckelheim,
(Red & White AS)
292,00 Weing. Shäfer-Frölich,
(Moestue Grape Selections AS)
312,00 Weing. Emrich-Schönleber,
(Moestue Grape Selections AS)
350,00 Weing. Emrich-Schönleber,
(Moestue Grape Selections AS)
249,90
289,90
289,90
303,30
Arcus, (Arcus)
St. Ursula, (Fondberg AS)
Zimmermann-Graeff & Müller, (Bibendum AS)
Ruppertsberger Winzerverein Hoheburg,
(Red & White AS)
309,00 Michel Schneider, (Robert Prizelius AS)
84,00 Moselland, (Brand Partners AS)
84,00 Wachtenburg Winzer, (Vectura AS)
86,00 Michel Schneider, (Robert Prizelius AS)
115,00
87,90
89,90
89,90
89,90
89,90
Reh Kendermann, (Ekjord AS)
Franz Wilhelm Langguth Erben, (Strøm AS)
Reh Kendermann, (Ekjord AS)
St. Ursula, (Fondberg AS)
Fire Mountain, (Bibendum AS)
Winzergen. Kallstadt, (Red & White AS)
89,90 Weing. Eugen Müller,
(Trans Nordic Selections AS)
95,00 Geschwister Immig, (Gavin AS)
99,50 Eugen Müller, (Trans Nordic Selections AS)
99,90 Reh Kendermann, (Vinordia AS)
136,60 Weing. Darting, (Gavin AS)
103,20 Gebr. Loosen, (Vectura AS)
108,80 Ruppertsberger Winzerverein Hoheburg,
(Red & White AS)
111,90 Weing. Anselmann, (Haugen-Gruppen AS)
|
159
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 158 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
TYSKLAND PFALZ
literpris salgspris
HVITVIN
NY
NY
NY
NY
NY
NY
48291 Eugen Müller Forster Pechstein
75cl
Riesling Kabinett Trocken 2004
45234 Koehler-Ruprecht Kallstadter
75cl
Steinacker Riesling Kabinett Halbtrocken 2004
43526 FIFA Fussball WM 2006 Riesling
75cl
Trocken 2004
43523 Anselmann Riesling Classic 2004
75cl
43524 Anselmann Riesling Spätlese 2002
75cl
48613 Kranz Riesling Kabinett Trocken
75cl
2005
48290 Eugen Müller Forster Jesuitgarten
75cl
Riesling Kabinett Trocken 2004
20119 Mosbacher Riesling Kabinett
75cl
Trocken 2004
20185 Christmann Königsbach Riesling
75cl
Kabinett Trocken 2004
55385 Kendermanns Dry Riesling Kalkstein
75cl
2005
45232 Koehler-Ruprecht Kallstadter
75cl
Saumagen Riesling Kabinett Trocken 2004
44703 Koehler-Ruprecht Kallstadter
75cl
Steinacker Gewürztraminer Spätlese 2005
48611 Kalmit 2005
75cl
44600 Weisser Burgunder Kabinett Trocken
75cl
2004
40804 Von Buhl Riesling Kabinett Trocken
75cl
2004
47012 Deidesheimer Kieselberg Riesling
75cl
Kabinett Trocken 2004
45233 Koehler-Ruprecht Kallstadter
75cl
Saumagen Riesling Spätlese Trocken 2004
10174 Wehrheim Buntsandstein Riesling
75cl
Spätlese Trocken 2005
46576 Bürklin-Wolf Wachenheimer Böhling
75cl
Edition P.C. 2004
47085 Koehler-Ruprecht Kallstadter
75cl
Saumagen Riesling Auslese Trocken 2002
63032 Koehler-Ruprecht Kallstadter
75cl
Saumagen Riesling Auslese Trocken 2004
150cl
10169 Godramsteiner Münzberg
150cl
Schlangenpfiff Rsl. Spätlese
Trocken Grosses Gewächs 2005
44916 Dr. Burklin-Wolf Wachenheimer
150cl
Bölig Trocken Edition PC 2004
48612 Kalmit Terrassen 2005
75cl
40803 Pechstein Forst Riesling Spätlese
75cl
Trocken Grosses Gewächs 2005
10175 Bürklin-Wolf Gaisböhl G. C.
75cl
Riesling Trocken 2005
10430 Kirchenstück Forst Riesling
150cl
Spätlese Trocken Grosses Gewächs 2004
47013 Pechstein Forst 2002
75cl
152,70
114,50 Eugen Müller, (Trans Nordic Selections AS)
158,70
119,00 Koehler-Ruprecht, (Record Vinimport AS)
160,30
120,20 Weing. Anselmann, (Haugen-Gruppen AS)
162,70
165,10
165,50
122,00 Weing. Anselmann, (Haugen-Gruppen AS)
123,80 Weing. Anselmann, (Haugen-Gruppen AS)
124,10 Weing. Kranz, (NON DOS AS)
165,90
124,40 Eugen Müller, (Trans Nordic Selections AS)
167,50
125,60 Weing. Georg Mosbacher, (Vectura AS)
172,80
129,60 Weing. A. Christmann, (Vectura AS)
180,00
135,00 Reh Kendermann, (Vinordia AS)
200,30
150,20 Koehler-Ruprecht, (Record Vinimport AS)
203,70
152,80 Weing. Koehler-Ruprecht,
219,70
226,50
164,80 Weing. Kalmit, (NON DOS AS)
169,90 Weing. Ökonomirat Rebholz,
226,70
170,00 Weing. Reichsrat von Buhl, (Vectura AS)
234,70
176,00 Weing. Bassermann-Jordan,
244,80
183,60 Koehler-Ruprecht, (Record Vinimport AS)
266,30
199,70 Weing. Wehrheim,
300,00
225,00 Weing. Dr. Bürklin-Wolf,
311,20
233,40 Weing. Koehler-Ruprecht,
311,20
233,40 Weing. Koehler-Ruprecht,
329,20
326,00
493,80
489,00 Weing. Münzberg, (Vinum AS)
328,00
492,00 Weing. Dr. Bürklin-Wolf,
328,80
366,70
246,60 Weing. Kalmit, (NON DOS AS)
275,00 Weing. Reichsrat von Buhl, (Vectura AS)
397,60
298,20 Weing. Dr. Bürklin-Wolf,
398,10
597,10 Weing. Reichsrat von Buhl, (Vectura AS)
410,70
308,00 Weing. Bassermann-Jordan,
416,00
312,00 Weing. Dr. Bürklin-Wolf,
(Record Vinimport AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Brand Partners AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Record Vinimport AS)
(Record Vinimport AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Brand Partners AS)
46575 Bürklin-Wolf Gaisböhl Edition G.C.
2001
160
|
75cl
(Moestue Grape Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 159 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
TYSKLAND RHEINGAU
literpris salgspris
10244 Birkweiler Kastanienbusch Riesling
Spätlese Trocken 2004
47056 Dr. Bürklin-Wolf Pechstein Edition
G.C. Riesling 2001
RHEINGAU
48106 J. Bäumer Rheingau Riesling 2005
75cl
433,30
325,00 Weing. Økonomirat Rebholz,
75cl
481,30
361,00 Weing. Dr. Bürklin-Wolf,
300cl
102,70
308,00 J. Bäumer Weinkellerei,
20315 J. Bäumer Rheingau Riesling 2005
37,5cl
159,70
59,90 J. Bäumer Weinkellerei,
20968 Moestue Riesling Trocken 2005
75cl
119,90
89,90 Balthazar Ress,
20967 Ress Oestricher Riesling Trocken
2005
20790 Domdechant Werner Hochheimer
Riesling Trocken 2004/2005
47544 Leitz Rheingau Riesling Kabinett
Trocken 2003
45231 Leitz Rheingau Riesling Trocken
2005
20051 Moestue Riesling Classic 2005
75cl
129,30
97,00 Weinhaus Ress, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
132,00
99,00 Domdechant Werner’ches Weing., (Ekjord AS)
75cl
132,70
99,50 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
75cl
132,80
99,60 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
75cl
133,20
99,90 Weinkell. Stefan Ress,
43969 Schönborn Riesling Classic
10172 Corvers-Kauter Oestricher Doosberg
Riesling Kabinett Trocken 2005
32897 Krigsskolens Vin No 2 1997
55389 Langwerth von Simmern Rauenthal
Baiken Riesling Spätlese Trocken 2005
44167 Leitz Rüdesheimer Kirchenpfad
Riesling Kabinett Trocken 2005
48614 Hans Lang Riesling Trocken 2005
44903 Jacob Jung Riesling Classic 2004
75cl
75cl
139,90
154,00
104,90 Schloss Schönborn, (Gavin AS)
115,50 Weing. Dr. Corvers-Kauter,
75cl
75cl
156,40
159,60
117,30 Schloss Schönborn, (Gavin AS)
119,70 Freiherr Langwerth von Simmern,
75cl
159,70
119,80 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
75cl
75cl
165,50
165,90
124,10 Hans Lang, (NON DOS AS)
124,40 Weing. Jakob Jung,
14631 Schumann-Nägler Riesling
75cl
Halbtrocken 2002
20750 Breuer Riesling Sauvage 2004/2005
75cl
55388 Langwerth von Simmern Riesling 2005 75cl
166,10
124,60 Weing. Schumann-Nägler, (Servco AS)
166,50
167,20
124,90 Georg Breuer, (Engelstad Vin og Brennevin)
125,40 Freiherr Langwerth von Simmern,
13460 Hattenheimer Riesling Kabinett
75cl
Trocken 2002
48215 Leitz Rüdesheimer Kirchenpfad
75cl
Riesling Kabinett Record 2004
41737 Hattenheimer Schützenhaus Riesling
75cl
Kabinett 2001
11071 Steinberger Riesling 2005
75cl
47543 Leitz Rüdesheimer Bischofsberg
150cl
Riesling Spätlese Trocken 2004/2005
14627 Barth Riesling Halbtrocken
75cl
2002/2003
14827 Hattenheim Nussbrunnen Riesling
75cl
Kabinett Trocken 2001/2002
42495 Oestricher Doosberg Riesling
75cl
Kabinett Trocken 2002
5664 Kloster Eberbach Hattenheimer
75cl
Engelmannsberg Riesling Kabinett 2004/2005
48615 Hans Lang Riesling Kabinett
75cl
Trocken 2005
47990 Kühn Classic Riesling 2004
75cl
168,40
126,30 Freiherr Langwerth von Simmern, (Strag AS)
170,70
128,00 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
172,30
129,20 Balthazar Ress, (Ekjord AS)
172,70
186,10
129,50 Kloster Eberbach, (Vectura AS)
279,10 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
173,20
129,90 Weing. Hans Barth, (Vinhuset NoFra AS)
173,20
129,90 Freiherr Langwerth von Simmern, (Strag AS)
175,70
131,80 Weing. Josef Spreitzer, (Vectura AS)
178,10
133,60 Kloster Eberbach, (Vectura AS)
178,30
133,70 Hans Lang, (NON DOS AS)
178,70
134,00 Peter Jacob Kühn, (Vinarius AS)
(Moestue Grape Selections AS)
HVITVIN
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
NY
(Trans Nordic Selections AS)
(Vinordia AS)
(Trans Nordic Selections AS)
NY
(Vinordia AS)
NY
|
161
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 160 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
TYSKLAND RHEINGAU
literpris salgspris
HVITVIN
NY
47773 Schloss Vollrads Riesling Trocken
2005
47247 Hochenheimer Kirchenstück Riesling
Spätlese 1989
6331 Georg Breuer Rüdesheim Estate
Riesling 2004/2005
55384 Eltviller Riesling Kabinett
Trocken 2005
6376 Barth Hattenheimer Wiesselbrunnen
Riesling Spätlese 2001/2002
13937 Dr. Franz Breuer Riesling Spätlese
Trocken 2004
41735 Schloss Reicharthausen Riesling
Kabinett 2001
45240 Künstler Hochheimer Herrnberg
Riesling Trocken 2004
10173 Wegeler Oestricher Doosberg
Riesling Spätlese Trocken 2004
44166 Leitz Rüdesheimer Berg Roseneck
Riesling Spätlese Trocken 2005
47091 Leitz Rüdesheimer Berg Schlossberg
Riesling Spätlese Trocken 2003
43402 Wallufer Walkenberg Riesling
Spätlese 2004
44546 Kühn Quarzit Riesling Trocken **
2004
45239 Künstler Hochheimer Hölle Riesling
Kabinett Trocken 2004
44607 Robert Weil Riesling Kabinett 2005
75cl
186,10
139,60 Schloss Vollrads, (Wine Tailor AS)
75cl
189,50
142,10 Weing. Chr. Duchmann, (Terroir AS)
75cl
190,00
142,50 Georg Breuer, (Engelstad Vin og Brennevin)
75cl
193,30
145,00 Freiherr Langwerth von Simmern,
75cl
194,70
146,00 Weing. Hans Barth, (Vinhuset NoFra AS)
75cl
196,00
147,00 Weing. Friedrich Altenkirch,
75cl
198,90
149,20 Balthazar Ress, (Ekjord AS)
75cl
199,90
149,90 Weing. Franz Künstler, (Vinarius AS)
75cl
214,70
161,00 Weing. Wegeler, (Viking Vodka AS)
75cl
226,40
169,80 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
75cl
226,40
169,80 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
75cl
236,10
177,10 Weing. Toni Jost, (Red & White AS)
75cl
238,70
179,00 Peter Jacob Kühn, (Vinarius AS)
75cl
238,70
179,00 Weing. Franz Künstler, (Vinarius AS)
75cl
239,90
179,90 Weing. Robert Weil,
14605 Schönborn Hattenheimer Pfaffenberg
Riesling Auslese 1993
41738 Hattenheimer Nussbrunnen Riesling
Spätlese 2000
11561 August Kesseler Riesling Kabinett
Trocken 2002
48618 Hans Lang Vom Bunten Schiefer 2005
13936 Leitz Rüdesheimer Berg Rottland
Riesling Spätlese Trocken 2004
13934 Leitz Rüdesheimer Berg Schlossberg
Riesling Spätlese Trocken 2004
44196 Schloss Vollrads Edition Riesling
2004
44165 Leitz Rüdesheimer Berg Rottland
Riesling Spätlese Trocken Record 2005
44168 Leitz Rüdesheimer Berg Schlossberg
Riesling Trocken 2005
45238 Künstler Hochheimer Kirchenstück
Riesling Trocken 2004
34226 Schloss Johannisberger Riesling
Rotlack 2004
15242 Terra Montosa Riesling 2004
13935 Jung Erbach Hohenrain Riesling
Erstes Gewächs 2004
44547 Kühn Lenchen Riesling Spätlese 2004
44195 Schloss Vollrads Riesling Spätlese
Trocken 2004
75cl
249,60
187,20 Schloss Schönborn, (Gavin AS)
75cl
253,20
189,90 Balthazar Ress, (Ekjord AS)
75cl
253,30
190,00 August Kesseler, (Brand Partners AS)
75cl
75cl
256,00
264,70
192,00 Hans Lang, (NON DOS AS)
198,50 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
75cl
264,70
198,50 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
75cl
265,30
199,00 Schloss Vollrads, (Wine Tailor AS)
75cl
266,10
199,60 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
75cl
266,10
199,60 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
75cl
278,70
209,00 Weing. Franz Künstler, (Vinarius AS)
75cl
279,90
209,90 Dom. Schloss Johannisberg, (Eurowine AS)
75cl
75cl
279,90
287,10
209,90 Georg Breuer, (Engelstad Vin og Brennevin)
215,30 Weing. Jakob Jung,
75cl
75cl
289,30
293,20
217,00 Peter Jacob Kühn, (Vinarius AS)
219,90 Schloss Vollrads, (Wine Tailor AS)
(Vinordia AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
162
|
(Trans Nordic Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 161 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
TYSKLAND RHEINHESSEN
literpris salgspris
NY
75cl
293,20
219,90 Weing. Robert Weil,
75cl
316,90
237,70 Hans Lang, (NON DOS AS)
75cl
320,70
240,50 Weing. Robert Weil,
(Moestue Grape Selections AS)
HVITVIN
44606 Weil Gräfenberg Riesling Kabinett
Trocken 2005
48617 Hans Lang Hattenheim Hassel Erstes
Gewächs 2005
20592 Weil Riesling Spätlese Trocken 2004
(Moestue Grape Selections AS)
48616 Hans Lang Hattenheim Wisselbrunnen 75cl 352,90
Erstes Gewächs 2005
50207 Schloss Johannisberger Riesling
75cl 359,20
Spätlese 2001
10249 Leitz Rüdesheimer Berg
75cl 364,00
Kaisersteinfels Riesling Trocken Alte Reben 2005
44419 Leitz Rüdesheimer Berg
75cl 366,50
Kaisersteinfels Riesling Feinherb 2005
44704 Leitz Rüdesheimer Berg Rottland
75cl 370,70
Riesling Trocken Alte Reben 2005
150cl 376,70
44557 Leitz Rüdesheimer Berg Schlossberg 150cl 373,30
Riesling Trocken Alte Reben 2005
48367 Leitz Rüdesheimer Berg
150cl 373,60
Kaisersteinfels Riesling Trocken Alte Reben 2005
50208 Schloss Johannisberger Riesling
75cl 375,30
Spätlese Trocken 2002
44630 Schloss Vollrads Riesling Erstes
75cl 386,40
Gewächs 2002
44552 Kühn Oestrich Doosberg Riesling
75cl 398,70
Trocken *** 2004
31055 Nonnenberg Riesling 2004
75cl 440,00
150cl 532,70
44147 Robert Weil Gräfenberg Riesling
75cl 466,70
Spätlese 2004
44831 Weil Kiedricher Gräfenberg
75cl 479,90
Riesling Erstes Gäwechs 2005
45237 Künstler Hochheimer Hölle Riesling
75cl 486,70
Trocken Goldkapsel 2004
RHEINHESSEN
45055 Joh. Egberts Liebfraumilch
300cl
76,30
45553 Zimmermann-Graeff & Müller
75cl
80,00
Liebfraumilch 2004
11934 Christophorus Liebfraumilch
100cl
14353 Andante Liebfraumilch 2004
75cl
88,70
20120 St. Amandus Liebfraumilch 2004
75cl
89,10
43715 Seagull Liebfraumilch
300cl
90,00
NY
6703 Schmitt Niersteiner Gutes Domtal
13844 Schmitt Niersteiner Spiegelberg
Riesling Kabinett 2003
45492 Blue Nun
43713 Guntrum Riesling
12029 Black Tower Rivaner 2005
7925 Blue Angel Spätlese 2005
13151 Brunner Niersteiner Gutes Domtal
Riesling 2004
795
Madonna Liebfraumilch
75cl
75cl
93,20
93,20
300cl
300cl
25cl
150cl
75cl
300cl
75cl
93,30
93,30
150,00
110,00
106,50
98,00
106,50
75cl
37,5cl
106,50
127,70
264,70 Hans Lang, (NON DOS AS)
269,40 Dom. Schloss Johannisberg, (Eurowine AS)
273,00 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
274,90 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
278,00 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
565,00
560,00 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
560,40 Weing. Leitz, (Record Vinimport AS)
281,50 Dom. Schloss Johannisberg, (Eurowine AS)
289,80 Schloss Vollrads, (Wine Tailor AS)
299,00 Peter Jacob Kühn, (Vinarius AS)
330,00 Georg Breuer, (Engelstad Vin og Brennevin)
799,00
350,00 Weing. Robert Weil,
(Moestue Grape Selections AS)
359,90 Weing. Robert Weil,
(Moestue Grape Selections AS)
365,00 Weing. Franz Künstler, (Vinarius AS)
229,00 (Robert Prizelius AS)
60,00 Zimmermann-Graeff & Müller,
(Robert Prizelius AS)
Christophorus, (Strag AS)
Rembert Freiherr von Schorlemer, (Strag AS)
St. Amandus Weinkellerei, (Vinordia AS)
Bürgermeister Herm. Schmidt Erben,
(Gavin AS)
69,90 G.A. Schmitt, (Engelstad Vin og Brennevin)
69,90 G.A. Schmitt, (Engelstad Vin og Brennevin)
88,00
66,50
66,80
270,00
279,90
280,00
37,50
165,00
79,90
294,00
79,90
H. Sichel Söhne, (Strøm AS)
Louis Guntrum, (Gavin AS)
Reh Kendermann, (Ekjord AS)
Reh Kendermann, (Ekjord AS)
Johann Brunner, (Strøm AS)
79,90 P.J. Valckenberg, (Amundsen AS)
47,90
|
163
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 162 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
TYSKLAND RHEINHESSEN
literpris salgspris
HVITVIN
NY
NY
20969 Niersteiner Weingenossenschaft
75cl
Riesling Trocken 2004
7200 Oppenheimer Krötenbrunnen
75cl
Kabinett 1998
55236 Tausendhügel Riesling 2004
200cl
20791 Tausendhügel Dry Riesling 2004
75cl
43340 Primus Riesling 2003
75cl
32153 Zenzen Gau-Odernheimer Petersberg
75cl
Spätlese 2003/2004
55038 Black Tower Pinot Grigio 2005
75cl
14257 Deinhard Riesling Classic 2004/2005 75cl
20062 Sander Riesling Kabinett Trocken
75cl
2004/2005
46828 Valckenberg Riesling 2005
75cl
10171 Seebrich Niersteiner Heiligenbaum
75cl
Riesling Kabinett Trocken 2005
55168 Groebe à la Carte Riesling 2005
75cl
11028 Guntrum Riesling Royal Blue Bottle
75cl
2002
48368 Baron Heyl Estate Riesling 2004
75cl
47026 Gunderloch Riesling Red Sone 2005
75cl
55386 Kendermanns Dry Riesling Roter
75cl
Hang 2005
55380 Grobe Westhofener Aulerde Riesling
75cl
Spätlese 1994
5634 Westhofener Morstein Riesling
75cl
Spätlese 1997
20830 Wittmann Riesling Trocken 2005
75cl
106,70
80,00 Moselland, (Brand Partners AS)
118,40
88,80 Weing. J. Koll, (Gavin AS)
15114 Schales Weisser Burgunder Spätlese
Trocken 2003
47022 Gunderloch Riesling Trocken 2005
45938 Battenfeld-Spanier Riesling
Gutswein 2005
48397 Baron Heyl Riesling Spätlese 2002
47021 Gunderloch Riesling Jean-Baptiste
Kabinett 2005
45299 Kühling-Gillot Riesling Trocken
2005
47365 Keller Riesling 2004
48398 Heyl Rotschiefer Riesling Spätlese
Trocken 2002
45937 Battenfeld-Spanier Riesling S
Hohensulzer 2005
45298 Kühling-Gillot Riesling ″C″ 2005
10982 Seehof Kirchspiel Westhofen
Riesling Trocken 2005
43577 Keller Riesling Von der Fels
Trocken 2004
20581 Wittmann Westhofener Riesling
Trocken ″S″ 2005
47023 Gunderloch Nachenheim Rothenberg
Riesling Spätlese 2005
45300 Kühling-Gillot Oppenheimer
Sackträger 2005
10983 Groebe Westhofener Kirchspiel
Riesling Trocken 2004
120,00
126,50
131,70
132,00
239,90
94,90
98,80
99,00
Arcus, (Arcus)
Arcus, (Arcus)
Domherrenberg Kellerei, (Strag AS)
Weing. Einig - Zenzen, (Vinhuset NoFra AS)
133,20
133,20
133,20
99,90 Reh Kendermann, (Ekjord AS)
99,90 Deinhard, (Eurowine AS)
99,90 Weing. Sander, (Vectura AS)
146,50
160,30
109,90 P.J. Valckenberg, (Amundsen AS)
120,20 Weing. Seebrich,
165,30
172,30
124,00 Weing. K.F. Groebe, (Vinordia AS)
129,20 Louis Guntrum, (Palmer & Co AS)
173,20
173,20
180,00
129,90 Freiherr Heyl zu Herrnsheim, (Vinarius AS)
129,90 Gunderloch, (Best Buys International AS)
135,00 Reh Kendermann, (Vinordia AS)
185,30
139,00 K.F. Grobe, (Vinordia AS)
185,30
139,00 Weing. Bergkloster, (Arcus)
185,30
139,00 Weing. Wittmann,
75cl
191,50
143,60 Weing. Schales, (Gavin AS)
75cl
75cl
199,90
209,10
149,90 Gunderloch, (Best Buys International AS)
156,80 Battenfeld-Spanier, (Vinum AS)
75cl
75cl
213,20
213,20
159,90 Freiherr Heyl zu Herrnsheim, (Vinarius AS)
159,90 Gunderloch, (Best Buys International AS)
75cl
214,70
161,00 Kühling-Gillot, (Vinum AS)
75cl
75cl
215,50
226,50
161,60 Weing. Keller, (Red & White AS)
169,90 Freiherr Heyl zu Herrnsheim, (Vinarius AS)
75cl
253,20
189,90 Battenfeld-Spanier, (Vinum AS)
75cl
75cl
253,20
257,30
189,90 Kühling-Gillot, (Vinum AS)
193,00 Weing. Seehof, (Moestue Grape Selections AS)
75cl
264,90
198,70 Weing. Keller, (Red & White AS)
75cl
286,70
215,00 Weing. Wittmann,
75cl
293,20
219,90 Gunderloch, (Best Buys International AS)
75cl
325,30
244,00 Kühling-Gillot, (Vinum AS)
75cl
345,30
259,00 Weing. K.F. Groebe, (Vinordia AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
164
|
(Moestue Grape Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 163 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
TYSKLAND ØVRIG TYSK HVITVIN
literpris salgspris
346,40
129,90 Freiherr Heyl zu Herrnsheim, (Vinarius AS)
358,70
269,00 Freiherr Heyl zu Herrnsheim, (Vinarius AS)
359,90
269,90 Battenfeld-Spanier, (Vinum AS)
359,90
269,90 Gunderloch, (Best Buys International AS)
379,50
284,60 Weing. Keller, (Red & White AS)
386,50
289,90 Battenfeld-Spanier, (Vinum AS)
386,50
289,90 Kühling-Gillot, (Vinum AS)
413,20
309,90 Wagner Stempel,
427,70
320,80 Weing. Keller, (Red & White AS)
639,90
479,90 Gunderloch, (Best Buys International AS)
87,30
149,60
180,00
65,50 Arcus, (Arcus)
112,20 Deinhard, (Eurowine AS)
135,00 Weingart, (Moestue Grape Selections AS)
202,70
152,00 Weing. Ratzberger,
226,50
169,90 Weing. Ratzenberger,
234,70
176,00 Weing. Ratzberger,
245,30
184,00 Weingart, (Moestue Grape Selections AS)
257,30
193,00 Weing. Toni Jost, (Red & White AS)
318,70
239,00 Weingart, (Moestue Grape Selections AS)
336,00
252,00 Weing. Ratzberger,
516,00
387,00 Georg Breuer, (Engelstad Vin og Brennevin)
75,00
107,30
160,70
224,90 Arcus, (Arcus)
322,00 Domherrenberg Kellerei, (Strag AS)
120,50 Bürgerspital, Franken,
166,00
124,50 Winzergen. Thüngersheimer, Franken,
168,90
126,70 Bürgerspital, Franken,
75cl
199,50
149,60 Bürgspital zum Heiligen Geist, Franken,
75cl
50cl
75cl
206,70
244,00
306,50
155,00 Badischer Winzerkeller, Baden, (Strag AS)
122,00 Badischer Winzerkeller, Baden, (Strag AS)
229,90 Fürstlich Castell’sches Domänenamt, Franken,
HVITVIN
48399 Heyl Niersteiner Riesling Auslese
37,5cl
1999
44819 Heyl Niersteiner Brudesberg
75cl
Grosses Gewächs 2004
45936 Battenfeld-Spanier Riesling
75cl
Kirchenstück 2005
47025 Gunderloch Nachenheim Rothenberg
75cl
Riesling Auslese 2005
10170 Keller Westhofener Kirchspiel
75cl
Riesling Grosses Gewächs 2005
45935 Battenfeld-Spanier Riesling
75cl
Frauenberg 2005
45932 Kühling-Gillot Nackenheimer
75cl
Rothenberg Wurzelecht 2005
44153 Wagner Stempel Heerkretz Riesling
75cl
Grosses Gewächs 2004/2005
47363 Dalsheimer Hubacker Riesling
75cl
Auslese 2004
47024 Gunderloch Nachenheim Rothenberg
75cl
Riesling Auslese Goldkapsel 2005
RHIN
39540 Rheintaler
75cl
34528 Deinhard Pinot Gris Classic 2004
75cl
48407 Weingart Mittelrhein Hochgewächs
75cl
Riesling Halbtrocken 2005
44832 Ratzenberger Steeger St. Jost
75cl
Riesling Kabinett Halbtrocken 2004
44926 Ratzenberg Bacharacher Wolfshöle
75cl
Riesling Spätlese 2001
48409 Ratzberger Bacharacher Posten
75cl
Riesling Spätlese Halbtrocken 2002
44611 Bopparder Hamm Feuerlay Riesling
75cl
Spätlese Halbtrocken 2004
43401 Bacharacher Hahn Riesling Spätlese
75cl
2004
44830 Weingart Bopparder Hamm Ohlenberg 75cl
Riesling Spätlese Anarchie 2004
48408 Ratzberger Bacharacher Wolfshöe
75cl
Grosses Gewächs 2002
31057 Berg Schlossberg Riesling 2003/2004 75cl
ØVRIG TYSK HVITVIN
55145 Kleiner Hase
300cl
43338 Primus Riesling
300cl
48414 Bürgerspital Randersackerer
75cl
Teufelskeller Riesling Feinherb 1997
42426 Thüngersheimer Ravensburg
75cl
Müller-Thurgau Kabinett Halbtrocken 2003
48415 Bürgerspital Riesling Trocken 2004
75cl
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Trans Nordic Selections AS)
(Ekjord AS)
(Trans Nordic Selections AS)
44901 Bürgerspital Würtzburger Stein
Silvaner Trocken Kabinett 2004
43013 For You Weisser Burgunder 2002
34475 Black Forest Girl 2001
47614 Casteller Schlossberg Riesling
Grosses Gewächs 2002
(Trans Nordic Selections AS)
(Amundsen AS)
|
165
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 164 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
UNGARN
literpris salgspris
HVITVIN
UNGARN
TOKAJ
47189 Disznókö Dry Furmint 2003
15268 Mandolás Tokaji Furmint 2003
46322 Disznókö Tokaji Szamorodni Édes1999
ØVRIG UNGARSK HVITVIN
10134 Chapel Hill Pinot Grigio 2005
NY 15376 Dunavar Gewurztraminer 2005
75cl
75cl
50cl
138,70
186,00
290,00
104,00 Dom. Disznókö, (Vinarius AS)
139,50 Oremus, (Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
145,00 Dom. Disznókö, (Vinarius AS)
75cl
75cl
98,00
99,30
73,50 Palackozta, Balatonmelléke, (Eurowine AS)
74,50 Count Károlyi Privat Cellar, Màtra,
10227 Dunavár Sauvignon Blanc 2005
75cl
99,30
74,50 Count Károly Private Cellars, Màtra,
10135 Riverview Pinot Grigio 2005
20974 Chapel Hill Grüner Veltliner 2005
41756 Dunavár Pinot Gris 2004
75cl
75cl
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
99,30
99,90
100,00
93,00
106,50
106,50
107,90
75cl
75cl
113,60
114,80
85,20 Eurobor, Tolna, (Bakken Vin & Gourmet AS)
86,10 Balatonboglár Winery, Balatonboglár,
75cl
119,90
89,90 Arcus, (Arcus)
200cl
75cl
75cl
105,00
110,70
117,20
41759 Arrow Chardonnay
75cl
20504 Redwood Creek Sauvignon Blanc 2004 75cl
119,90
122,70
89,90 Arcus, California, (Arcus)
92,00 Frei Brothers Vineyard, California,
45821 Beringer Stone Cellars Chardonnay
2005
3568 E.& J. Gallo Sierra Valley
Chardonnay 2005
43776 Grand Circle Chardonnay 2004
75cl
133,20
99,90 Beringer Vineyards, California,
75cl
133,20
99,90 E&J Gallo Winery, California, (Amundsen AS)
75cl
133,20
99,90 Hess Collection Winery, California,
45960 Fetzer Chardonnay-Viognier
2002/2003
41830 Woodbridge Chardonnay 2005
75cl
139,90
104,90 Fetzer Vineyards, California, (Strøm AS)
75cl
149,30
112,00 Robert Mondavi, California,
5786 Fetzer Sundial Chardonnay 2004/2005
50373 Fetzer Valley Oaks Gewürztraminer
2005
48049 One 4 Chardonnay 2003
44795 Bonterra Chardonnay - Sauvignon
Blanc 2004
32372 Sutter Home Chardonnay 2003
75cl
75cl
153,20
159,90
114,90 Fetzer Vineyards, California, (Strøm AS)
119,90 Fetzer Vineyards, California, (Strøm AS)
75cl
75cl
159,90
173,20
119,90 Stonybrook Vineyards, California, (Strøm AS)
129,90 Bonterra Vinyards, California, (Strøm AS)
75cl
174,50
130,90 Sutter Home Winery, California,
31264 Beringer Napa Valley Fumé Blanc
2001
46516 Bonterra Chardonnay 2004
45958 Bonterra Viognier 2005
30710 Beringer Napa Valley Chardonnay
1998/1999
7870 Marimar Torres Chardonnay 2000
75cl
213,10
159,80 Beringer Vineyards, California,
75cl
75cl
75cl
226,50
226,50
265,30
169,90 Bonterra Vinyards, California, (Strøm AS)
169,90 Bonterra Vinyards, California, (Strøm AS)
199,00 Beringer Vineyards, Napa Valley,
75cl
333,20
249,90 Miguel Torres, California, (Ekjord AS)
(Fondberg AS)
20144 Dina Pinot Gris 2003/2004
10041 Mátra Hill Pinot Gris 2003/2005
55018 Chapel Hill Rhine Riesling &
Sauvignon Blanc 2005
44574 Mozaik White Cuvée 2004
13955 Chapel Hill Chardonnay 2004/2005
74,50
74,90
75,00
279,00
79,90
79,90
80,90
(Vectura AS)
Hilltop Neszmély, Dél-Dunantul, (Vinarius AS)
Palackozta, (Eurowine AS)
Danubiana, (Fondberg AS)
Arcus, (Arcus)
Szólóskert, (Vectura AS)
Balatonboglár Winery, (Eurowine AS)
(Eurowine AS)
6706
USA
41931
46435
13695
Arcus Balaton Riesling
Arrow Chardonnay
Paul Masson
Blossom Hill Chardonnay 2003
209,90 Arcus, California, (Arcus)
83,00 Paul Masson Winery, California, (Bibendum AS)
87,90 Blossom Hill Winery, California,
(Podium Wines AS)
(Amundsen AS)
(Robert Prizelius AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Haugen-Gruppen AS)
166
|
(Robert Prizelius AS)
(Robert Prizelius AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 165 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ØSTERRIKE
literpris salgspris
75cl
389,30
292,00 Robert Mondavi, California,
75cl
564,00
423,00 Beringer Vineyards, Napa Valley,
(Engelstad Vin og Brennevin)
HVITVIN
41230 Robert Mondavi Napa Valley Fumé
Blanc 2004
45369 Beringer Private Reserve
Chardonnay 1998/1999
ØSTERRIKE
42541 Dina Grüner Veltliner 2003
44101 Unger Grüner Veltliner Kremstal
(Robert Prizelius AS)
75cl
300cl
70,30
113,30
52,70 Arcus, Niederösterreich, (Arcus)
339,90 Dr. Unger, Kremstal,
20316 Altenberg Grüner Veltliner
2003/2003
40437 Salomon Steinterrassen Riesling
75cl
119,60
89,70 Gut Altenberg, Burgenland, (Concept Wine AS)
75cl
123,50
92,60 Weing. Undhof Salomon, Kremstal,
13742 Cat’s Leap Grüner Veltliner 1999
20701 Graf von Kreuzen Grüner Veltliner
2004
48263 Jurtschitsch Grüve 2004
75cl
75cl
123,90
124,00
92,90 Freie Weingärtner Wachau, Wachau, (Strag AS)
93,00 Graf Hardegg, Weinviertel, (Vinarius AS)
75cl
131,90
98,90 Weing. Jurtschitsch Sonnhof, Kamptal,
44682 Rabl Grüner Veltliner Liss 2005
55051 Grünerløkka Grüner Veltliner 2005
75cl
75cl
133,10
133,20
99,80 Weing. Rudolf Rabl, Kamptal, (Danvik Vin AS)
99,90 Familie Strehn, Burgenland,
20549 Mantlerhof Kremstal Terrassen
Grüner Veltliner 2004/2005
41722 Lenz Moser Selection Grüner
Veltliner 2002
10177 Mantlerhof Riesling 2005
46098 Lois 2004
43469 Allram Riesling Reserve Strasser
Gaisberg 2003
47192 Stadt Krems Grüner Veltliner
Løssterrassen 2005
43988 Gobelsburger Riesling 2005
48681 Stift Klosterneuburg Grüner
Weltliner 2005
11632 Domäne Wachau Grüner Veltliner
Federspiel 2004
48078 Weingut Ehn Grüner Veltliner
Verdino 2004
55273 Gobelsburg Grüner Veltliner
Lössterrassen 2005
43210 Lenz Moser Prestige Riesling 2003
47480 Grüner Veltliner Am Berg 2004
44665 Rabl Riesling 2004
44950 Schmelzer Weissburgunder Spätlese
2003
44690 Ehn Grüner Veltliner Panzaun 2004
75cl
140,00
105,00 Weing. Mantlerhof, Kremstal, (Eurowine AS)
75cl
142,50
106,90 Lenz Moser, Kremstal, (Haugen-Gruppen AS)
75cl
75cl
75cl
146,00
152,00
152,80
109,50 Weing. Mantlerhof, Kremstal, (Eurowine AS)
114,00 Weing. Loimer, Kamptal, (Vinarius AS)
114,60 Weing. Allram, Kamptal, (Eurowine AS)
75cl
157,30
118,00 Weing. Stadt Krems, Kremstal,
75cl
75cl
157,50
162,90
118,10 Schloss Gobelsburg, (Red & White AS)
122,20 Weing. Stift Klosterneuburg, Niederösterreich,
75cl
163,10
122,30 Freie Weingärtner Wachau, Wachau, (Strag AS)
75cl
164,00
123,00 Weing. Ludwig Ehn, Kamptal,
75cl
164,50
123,40 Schloss Gobelsburg, Kamptal, (Red & White AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
170,00
173,20
173,20
173,30
127,50
129,90
129,90
130,00
75cl
174,70
131,00
44953 Schmelzer Welschriesling 2005
75cl
179,20
134,40
47175 Grüner Veltliner 2004
75cl
180,80
135,60
13894 Domäne Wachau Grüner Veltliner
Smaragd 2003
47499 Sepp Moser Muskat Ottonel 2004
48679 Stift Klosterneuburg Riesling 2005
75cl
182,80
137,10
75cl
75cl
184,00
185,70
138,00 Sepp Moser, Burgenland, (Vinarius AS)
139,30 Weing. Stift Klosterneuburg, Niederösterreich,
48680 Stift Klosterneuburg
Weissburgunder 2005
75cl
185,70
139,30 Weing. Stift Klosterneuburg, Niederösterreich,
(Best Buys International AS)
(Red & White AS)
(Norsk Vinsalg AS)
(Vinhuset NoFra AS)
NY
NY
(Moestue Grape Selections AS)
(Norwegian Wine Imports AS)
(Norwegian Wine Imports AS)
Lenz Moser, Wachau, (Haugen-Gruppen AS)
Weing. Bernhard Ott, Donauland, (Strøm AS)
Weing. Rudolf Rabl, Kamptal, (Danvik Vin AS)
Schmelzer, Burgenland,
(Lassaga Trading International AS)
Weing. Ludwig Ehn, Kamptal,
(Norwegian Wine Imports AS)
Schmelzer, Burgenland,
(Lassaga Trading International AS)
Weing. Stift Klosterneuburg, Niederösterreich,
(Norwegian Wine Imports AS)
Freie Weingärtner Wachau, Wachau, (Strag AS)
(Norwegian Wine Imports AS)
NY
(Norwegian Wine Imports AS)
|
167
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 166 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ØSTERRIKE
literpris salgspris
47628 Hirsch Grüner Veltliner 2005
75cl
186,50
139,90 Weing. Hirsch, Kamptal,
42565 Holzapfel Grüner Veltliner
75cl
Federspiel 2002
20052 Domäne Wachau Riesling Smaragd 200575cl
13386 Jochinger Berg Riesling Federspiel
75cl
2004
47193 Stadt Krems Riesling Weinzierlberg
75cl
2005
47191 Stadt Krems Weinzierlberg Grüner
75cl
Veltliner 2005
20061 Regele Sauvignon Blanc 2004
75cl
186,70
140,00 Weing. Holzapfel, Wachau, (Vectura AS)
190,00
190,10
142,50 Freie Weingärtner Wachau, Wachau, (Strag AS)
142,60 Weing. Josef Jamek, Wachau, (Eurowine AS)
190,70
143,00 Weing. Stadt Krems, Kremstal,
192,00
144,00 Weing. Stadt Krems, Kremstal,
194,00
145,50 Weing. F&S Regele, Südsteiermark,
(Best Buys International AS)
HVITVIN
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
33558 Nicolaihof Wachau Grüner Veltliner
2003
47174 Weissburgunder Trocken 2002
75cl
194,70
146,00 Nikolaihof Wachau, Wachau, (Vectura AS)
75cl
198,80
149,10 Weing. Stift Klosterneuburg, Wien,
43987 Gobelsburg Riesling Urgestein 2005
46487 Bründlmayer Grüner Veltliner
Kamptaler Terrassen 2002
46166 Grüner Veltliner Klassik 2005
75cl
75cl
199,30
199,90
149,50 Schloss Gobelsburg, Kamptal, (Red & White AS)
149,90 Weing. Bründlmayer, Kamptal, (Podium Wines AS)
75cl
199,90
149,90 Weinrieder, Weinviertel,
46099 Loimer Riesling Lagenlois 2004
44678 Rabl Riesling Steinhaus 2004
47992 Graf Hardegg Grüner Veltliner
Weinviertel 2003
46486 Bründlmayer Kamptaler Terassen
Riesling 2003
20699 Polz Steirische Klassik Sauvignon
Blanc 2004
34353 Riesling Zöbing 2005
75cl
75cl
75cl
199,90
199,90
201,30
149,90 Weing. Loimer, Kamptal, (Vinarius AS)
149,90 Weing. Rudolf Rabl, Kamptal, (Danvik Vin AS)
151,00 Graf Hardegg, Weinviertel, (Vinarius AS)
75cl
210,00
157,50 Weing. Bründlmayer, Kamptal, (Podium Wines AS)
75cl
210,00
157,50 Erich & Walter Polz, Südsteiermark, (Gavin AS)
75cl
213,20
159,90 Weing. Hirsch, Kamptal,
20413 Summerer Riesling Urgestein 2003
75cl
215,70
161,80 Weing. Summerer, Kamptal,
48678 Stift Klosterneuburg Riesling
75cl
Franzhauser 2005
44978 Proidl Riesling Senftenberger
75cl
Rameln 2004
47524 Weinrieder Grüner Veltliner
75cl
Schneiderberg 2004
43468 Allram Chardonnay Strasser
75cl
Wechselberg 2001
45946 Prager Grüner Weltliner Federspiel
75cl
2005
47473 Jurtschitsch Sonnhof Grüner
75cl
Veltliner Loiserberg 2003
34864 Domäne Wachau Grüner Veltliner
75cl
Smaragd Weissenkirchner Achleiten 2003
34346 Grüner Veltliner Heiligenstein 2004
75cl
215,90
161,90 Weing. Stift Klosterneuburg, Niederösterreich,
226,50
169,90 Proidl, Kremstal, (Best Buys International AS)
226,50
169,90 Weinrieder, Weinviertel,
227,50
170,60 Weing. Allram, Kamptal, (Eurowine AS)
229,60
172,20 Weing. Prager, Wachau, (Terroir AS)
234,50
175,90 Weing. Jurtschitsch Sonnhof, Kamptal,
236,70
177,50 Freie Weingärtner Wachau, Wachau, (Strag AS)
239,90
179,90 Weing. Hirsch, Kamptal,
14290 Grassnitzberg Grauburgunder 2000
20579 Malat Steinbühel Riesling 2004
48079 Weingut Ehn Riesling Heiligenstein
2003
45945 Prager Riesling Federspiel 2005
10985 Baürl Kellerberg Riesling Smaragd
2004
75cl
75cl
75cl
240,00
254,30
260,10
180,00 Erich & Walter Polz, Südsteiermark, (Gavin AS)
190,70 Malat, Kremstal, (Strag AS)
195,10 Weing. Ludwig Ehn, Kamptal,
75cl
75cl
260,50
261,60
195,40 Weing. Prager, Wachau, (Terroir AS)
196,20 Weing. Baüerl, Wachau,
(Norwegian Wine Imports AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(The Scandinavian Negotiators AS)
NY
(Norwegian Wine Imports AS)
(Best Buys International AS)
(Norsk Vinsalg AS)
(Best Buys International AS)
168
|
(Norwegian Wine Imports AS)
(Trans Nordic Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 167 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ØSTERRIKE
literpris salgspris
75cl
265,30
199,00 Weing. Loimer, Kamptal, (Vinarius AS)
75cl
75cl
75cl
265,30
265,30
266,40
199,00 Weing. Fred Loimer, Kamptal, (Vinarius AS)
199,00 Sepp Moser, Kremstal, (Vinarius AS)
199,80 Weing. Bründlmayer, Kamptal, (Podium Wines AS)
75cl
266,50
199,90 Weing. Nigl, Kremstal,
50394 Grüner Veltliner vom Urgestein
Senftenberger Ehrenfels 2003
50393 Grüner Veltliner von Alten Reben
Senftenberger Pellingen 2003/2004
46164 Riesling Poysdorfer Bockgärten I
2005
20198 Zöbinger Heiligenstein Riesling
2002
47194 Stadt Krems Kögl Riesling 2004
75cl
266,50
199,90 Weing. Proidl, Kremstal,
75cl
266,50
199,90 Weing. Proidl, Kremstal,
75cl
266,50
199,90 Weinrieder, Weinviertel,
75cl
273,20
204,90 Weing. Sonnhof Jurtschitsch, Kamptal,
75cl
278,70
209,00 Weing. Stadt Krems, Kremstal,
46804 Senftenberger Hochacker Riesling
vom Urgestein 2004
14831 Domäne Wachau Loibenberg Riesling
Smaragd 2005
34361 Riesling von Urgenstein
Senftenberger Pfeningberg 2002
34360 Senftenberger Ehrenfels Riesling
vom Urgenstein 2003/2004
44103 Knoll Riesling Loibenberg
Federspiel 2004
34352 Riesling Gaisberg Alte Reben 2004
75cl
279,90
209,90 Weing. Proidl, Kremstal,
75cl
283,10
212,30 Freie Weingärtner Wachau, Wachau, (Strag AS)
75cl
293,20
219,90 Weing. Proidl, Kremstal,
75cl
293,20
219,90 Weing. Proidl, Kremstal,
75cl
306,50
229,90 Weing. Knoll, Wachau,
75cl
306,50
229,90 Weing. Hirsch, Kamptal,
46163 Riesling Poysdorfer Bockgärten II
2004
55271 Gobelsburg Grüner Veltliner
Tradition 2004
20439 Bründlmayer Alte Reben Grüner
Veltliner 2001
10168 Allram Zöbinger Heiligenstein
Riesling 2004
46666 Heiligenstein Riesling 2004
75cl
306,50
229,90 Weinrieder, Weinviertel,
75cl
311,70
233,80 Schloss Gobelsburg, Kamptal, (Red & White AS)
75cl
319,30
239,50 Weing. Bründlmayer, Kamptal, (Podium Wines AS)
75cl
325,90
244,40 Weing. Allram, Kamptal, (Eurowine AS)
75cl
333,20
249,90 Weing. Hirsch, Kamptal,
10984 Hirsch Zöbing Gaisberg Riesling
2004
33445 Nikolaihof vom Stein Riesling
Smaragd Trocken 2001
45286 Rudi Pichler Riesling Smaragd
Terrassen 2005
13388 Weissenkirchen Klaus Riesling
Smaragd 2002
44102 Knoll Grüner Veltliner Loibenberg
Smaragd 2004
45287 Rudi Pichler Riesling Smaragd
Kirchweg 2005
44980 Proidl Riesling Senftenberger
Reserve 2004
34367 Riesling Hochäcker 2004
75cl
333,20
249,90 Weing. Hirsch, Kamptal,
75cl
336,80
252,60 Nikolaihof Wachau, Wachau, (Vectura AS)
75cl
358,70
269,00 Rudi Pichler, Wachau, (Wine Tailor AS)
75cl
368,90
276,70 Weing. Prager, Wachau, (Terroir AS)
75cl
386,50
289,90 Weing. Knoll, Wachau,
75cl
398,70
299,00 Rudi Pichler, Wachau, (Wine Tailor AS)
75cl
399,90
299,90 Proidl, Kremstal, (Best Buys International AS)
75cl
399,90
299,90 Weing. Nigl, Kremstal,
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Norsk Vinsalg AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
|
169
HVITVIN
46505 Loimer Grüner Veltliner Käferberg
2004
47557 Loimer Riesling Seeberg 2004
45236 Sepp Moser Riesling Gebling 2004
32077 Bründlmayer Zöbinger Heiligenstein
Riesling 2002
47522 Dornleiten Riesling 2004
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 168 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ØSTERRIKE
literpris salgspris
34357 Riesling Privat 2004
75cl
150cl
50cl
399,90
433,30
439,80
299,90 Weing. Nigl, Kremstal,
649,90 (Best Buys International AS)
219,90 Proidl, Kremstal, (Best Buys International AS)
477,30
179,00 Sepp Moser, Neusiedlersee, (Vinarius AS)
613,10
229,90 Proidl, Kremstal, (Best Buys International AS)
666,40
249,90 Heidi Schröck, Burgenland,
37,5cl
799,70
299,90 Weinrieder, Weinviertel,
46184 Heidi Schröck Ruster Ausbruch 200 2 37,5cl
959,70
359,90 Heidi Schröck, Burgenland,
HVITVIN
44981 Proidl Gelber Muskateller
Senftenberger Auslese 2004
47991 Sepp Moser Welschriesling
37,5cl
Trockenbeerensauslese 2002
44982 Proidl Müller Thurgau
37,5cl
Sentfenberger Trockenberenauslese 2004
20019 Schröck Ruster Ausbruch 2002/2003 37,5cl
ROSÉVIN
(Best Buys International AS)
46189 Weinrieder Riesling Strohwein 1997
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
ØVRIG HVITVIN
2964 Kronen
6715 Arcus Hvitvin
NY 55588 Smokvica Posip 2004
NY
300cl
75cl
75cl
76,30
106,50
158,40
229,00 Soc. Vitivin. Dão Sul, EU (Fondberg AS)
79,90 Arcus, EU (Arcus)
118,80 Vinarija Smokvica, Kroatia
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
166,00
175,50
176,00
176,70
222,70
124,50
131,60
132,00
132,50
167,00
75cl
75cl
250,90
292,00
75cl
75cl
112,00
133,10
300cl
75cl
300cl
75cl
99,90
106,30
106,70
118,70
299,80
79,70
320,00
89,00
75cl
25cl
75cl
119,90
136,00
119,90
89,90
34,00
89,90
48221 Terra Vecchia Rosé 2004
75cl
33150 Medinet Rosé
100cl
20702 Montarels Grenache Rosé 2004/2005 75cl
119,90
126,40
89,90
123,00
94,80
856
Billette Bouquet de Provence Rosé
13698 Domaine Lascours Syrah 2003
75cl
75cl
126,70
128,00
95,00
96,00
300cl
128,30
384,90
47310 Domaine du Château d’Eau Syrah &
Cinsault Rosé 2003
41296 Ch. Grand Housteau Rosé 2005
75cl
132,90
99,70
75cl
133,20
99,90
41174 Domaine d’Astros Rosé 2005
75cl
133,20
99,90
55435
48355
55187
55586
31213
Swiss Gold Cross 2005
Fendant Primus Classicus 2003
Santomas Malvazija 2004
Krizevci Grasevina Barrique 2004
Pirouette Fendant du Valais 2004
55260 Ch. Belá Riesling 2003
44397 Ch. Musar 1999
(Oliven Darko Zugor)
Bernard Cavé, Vaud, Sveits (Aocean Ltd)
Caves Orsat, Valais, Sveits (Servco AS)
Monteko, Slovenia (Oliven Darko Zugor)
Krizevci, Kroatia (Oliven Darko Zugor)
Albert Mathier & Fils, Valais, Sveits
(Gastro Vin AS)
188,20 Weing. Egon Müller, Slovakia (Red & White AS)
219,00 Gaston Hochar, Bekaa Valley, Libanon
(Bibendum AS)
ROSÉVIN
CHILE
13610 GatoNegro Rosé 2005/2006
41731 Santa Rita Rosé 2004
FRANKRIKE
45942 Pink Flamingo Gris de Gris
14878 Les Roitelles 2004
46429 Rosé Chantal 2002
44157 Mont Baudile Rosé 2005
43925 Cellier des Dauphins Prestige Rosé
44104 Domaine du Tariquet Le Rosé 2005
44277 Laroche Rosé L 2005
170
|
84,00 Viña San Pedro, Central Valley, (Amundsen AS)
99,80 Viña Santa Rita, Maipo, (Amka Saga AS)
Dom. Listel, Midi, (Bibendum AS)
Pierre Brevin, Loire, (B&K International AS)
Ch. de la Tuilerie, Rhône, (Brand Partners AS)
Les Vign. de Saint Felix, Languedoc-Roussillon,
(Moestue Grape Selections AS)
Les Prod. Réunis, Rhône,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Dom. du Tariquet, Côtes de Gascogne,
(Best Buys International AS)
Coteaux de Diana, Korsika, (Bibendum AS)
Langguth Erben, (Kjellermesteren AS)
Alignan du Vent, Languedoc-Roussillon,
(Gavin AS)
Dom. Listel, Provence, (Bibendum AS)
Vign. Rhône Cévennes, Languedoc-Roussillon,
(Scan Vin AS)
Michel Laroche, Languedoc-Roussillon,
(Strøm AS)
Moillard, Languedoc-Roussillon,
(Norsk Vinsalg AS)
Ch. Grand Housteau, Bordeaux,
(Vinhuset NoFra AS)
Dom. d’Astros, (Danvik Vin AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 169 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA
literpris salgspris
48204 Domaine Montrose 2005
75cl
133,20
99,90 Dom. Montrose, Languedoc-Roussillon,
55037 Fruité Catalan Rosé 2005
75cl
300cl
75cl
133,20
103,30
133,20
99,90 Vign. Catalans, Languedoc-Roussillon,
309,90 (Ekjord AS)
99,90 Les Grands Chais de France, Languedoc-Roussillon,
2954 Pink Flamingo Grains de Gris
47259 Wine Brothers Syrah Rosé 2004
75cl
75cl
133,20
133,30
99,90 Dom. Listel, Midi, (Bibendum AS)
100,00 Vincent Doury, Languedoc-Roussillon,
47288 Domaine de Pellehaut Rosé 2005
43277 Ch. de la Tuilerie Ombre Rosé 2004
75cl
75cl
139,90
141,20
104,90 Sichel, Côtes de Gascogne, (Amundsen AS)
105,90 Chantal Comte, Languedoc-Roussillon,
44001 Ch. Gassier 2005
48180 Laroche Rosé de la Chevalière
2004/2005
44092 Rozy 2005
75cl
75cl
146,50
146,50
109,90 Ch. Gassier, Côtes de Provence, (Amundsen AS)
109,90 Michel Laroche, Languedoc-Roussillon,
75cl
146,50
109,90 Vign. Dom. Brial, Languedoc-Roussillon,
47502 Ch. Beauferan 2005
55425 Monmousseau Rosé d’Anjou 2005
75cl
50cl
75cl
148,80
151,00
153,30
111,60 Ch. Beauferan, Coteaux d’Aix-en-Provence,
75,50 (Kjellermesteren AS)
115,00 J.M. Monmousseau, Loire,
47360 Parallèle ″45″ 2005
75cl
158,70
119,00 Paul Jaboulet Aîné, Rhône,
41303 Le Galantin Rosé 2002
75cl
158,90
119,20 Dom. le Galantin, Provence,
75cl
37,5cl
41637 Perles de Rubis 2001
75cl
44412 Edmond Rentz Pinot Noir Rosé 2004
75cl
159,90
191,70
159,90
166,10
119,90
71,90
119,90
124,60
55074
55017
10216
10102
46977
(Moestue Grape Selections AS)
41843 J.P. Chenet Cinsault Grenache 2005
(Ekjord AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
(Strøm AS)
(Podium Wines AS)
NY
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Robert Prizelius AS)
30844 Ch. de Campuget Rosé 2005
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Ch. de Campuget, Rhône,
(Best Buys International AS)
Ch. des Ardailloux, (Stenberg & Blom AS)
Edmond Rentz, Alsace,
(Lassaga Trading International AS)
Dom. de Calet, Rhône, (Palmer & Co AS)
Bordeaux, (Eurowine AS)
Dom. Roger Maby, Rhône, (Podium Wines AS)
Dom. La Suffrene, Provence, (Podium Wines AS)
Dom. de la Cressonnière, Côtes de Provence,
(Norsk Vinsalg AS)
Guyot, Rhône,
(Lassaga Trading International AS)
Gérard Bertrand, Languedoc-Roussillon,
(Moestue Grape Selections AS)
Jean Olivier, Rhône, (Vinordia AS)
Bruno Clair, Burgund, (Vinarius AS)
Vve. Devaux, Champagne, (Vinarius AS)
Alexandre Bonnet, Champagne,
(Maxxium Norge AS)
Alexandre Bonnet, Champagne, (Vinum AS)
Domaine de Calet Rosé 2005
Ch. de Parenchère 2005
Maby Prima Donna Tavel 2005
Domaine La Suffrene 2005
Cressonnière Cuvée Prunell 2002
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
175,30
186,70
193,30
194,70
199,70
131,50
140,00
145,00
146,00
149,80
44086 Guyot Côtes du Rhône Rosé Fanie
2005
44144 Ch. L’Hospitalet La Réserve 2005
75cl
206,00
154,50
75cl
208,00
156,00
7595
44224
10221
10223
Ch. d’Aqueria 2004/2005
Clair Marsannay Rosé 2004
Devaux Rosé de Riceys
Bonnet Rosé de Riceys 2000
75cl
75cl
75cl
75cl
220,70
225,30
332,00
332,50
165,50
169,00
249,00
249,40
Rosé des Riceys 1998
75cl
333,20
249,90
Original Ramato 2004
Valle d’Oro Cerasuolo
Salento Rosato 2005
75cl
300cl
300cl
93,20
100,00
109,20
69,90 Viniternational, Veneto, (Vinarius AS)
299,90 Cant. Tollo, Abruzzo, (Strøm AS)
327,70 Feudi di San Marzano, Puglia,
44047 Custoza Rosato delle Venezia 2005
75cl
119,90
89,90 Cant. di Custoza, Friuli-Venezia Giulia,
41545 Farnese Montepulciano d’Abruzzo
Cerasuolo
43774 Masi Modello delle Venezie Rosato
2005
75cl
119,90
89,90 Farnese, (Stenberg & Blom AS)
75cl
119,90
89,90 Masi Agr., Venezie, (Stenberg & Blom AS)
48268
ITALIA
48396
44019
44205
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Vinum AS)
|
171
ROSÉVIN
(Vinhuset NoFra AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 170 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA
literpris salgspris
11463
43927
20718
48338
43979
48323
ROSÉVIN
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
119,90
119,90
123,70
125,30
133,20
133,20
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
141,30
Vini U.R.O., (Strøm AS)
Lamberti, Veneto, (Engelstad Vin og Brennevin)
Conti Zecca, Puglia, (Eurowine AS)
Pasqua, Veneto, (Bibendum AS)
Casa Girelli, Puglia, (Vinordia AS)
Feudi di San Marzano, Puglia,
(Gaia Wine & Spirits AS)
99,90 Ruffino, Toscana, (Bibendum AS)
99,90 Villa Matilde, (Vinarius AS)
106,00 Valle Reale, Abruzzo, (Robert Prizelius AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
145,30
146,50
146,50
159,90
109,00
109,90
109,90
119,90
75cl
169,30
Castel di Salve, Puglia, (Evento AS)
Vignaioli Pollino, Calabria, (Vinum AS)
Az. Agr. Masciarelli, Abruzzo, (Bibendum AS)
Cant. Zaccagnini, Abruzzo,
(Best Buys International AS)
127,00 Giacomo Montresor, Veneto, (Ekjord AS)
75cl
176,00
132,00 Antichi Vign. di Cantalupo, Piemonte,
43547 Ronco dei Quattroventi Rosé 2005
75cl
179,20
134,40 Fatt. San Francesco, Calabria,
48339 Villa Gemma Montepulciano d’
Abruzzo Cerasuolo 2004/2005
47492 Boffa Gran Buchet 2004
43881 Praepositus Moscato Rosa 2004
75cl
186,50
139,90 Az. Agr. Masciarelli, Abruzzo, (Bibendum AS)
75cl
37,5cl
189,30
610,70
142,00 Alfiero Boffa, Piemonte, (Vinarius AS)
229,00 Abbazia di Novacella, Trentino-Alto Adige,
861
41280
43898
50132
44048
47336
44105
55139
48208
Pescevino Rosato 2003
Santepietre Bardolino Rosé 2005
Donna Marzia Negromaro 2005
Pasqua Bardolino Chiaretto 2004
Canaletto Rosé 2005
Feudi di San Marzano Rosato
Salento 2005
Rosa da Ninfa
Terre Cerase 2001
Reale Montepulciano d’Abruzzo
Cerasuolo 2005
Santi Medici Rosato 2004/2005
Ceraso 2005
Masciarelli Rosato 2004/2005
Zaccagnini Cerasuolo Montepulciano
d’Abruzzo 2005
Bardolino Chiaretto Brolo Alto
Rosé 2005
Il Mimo 2005
89,90
89,90
92,80
94,00
99,90
99,90
(Moestue Grape Selections AS)
(Palmer & Co AS)
(Evento AS)
PORTUGAL
55014 Portuga 2005
47265 Ramada Rosé 2005
10099 Nobilis 2004/2005
859
Lancers Rosé
44998 Campo dos Frades 2005
857
Mateus
55199 Bright Pink
75cl
300cl
75cl
75cl
75cl
20cl
75cl
37,5cl
75cl
104,10
96,80
106,50
115,90
116,00
147,50
116,10
141,10
133,20
78,10
290,50
79,90
86,90
87,00
29,50
87,10
52,90
99,90
Casa Santos Lima, Estremadura, (Eurowine AS)
DFJ Vinhos, Estremadura, (Wine Tailor AS)
Sogrape, Beiras, (Strøm AS)
J.M. da Fonseca,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Fiuza, Ribatejo, (J.A. Wine and Dine AS)
Sogrape, (Strøm AS)
Bright Brothers,
(Engelstad Vin og Brennevin)
99,90 DFJ Vinhos, Estremadura, (Wine Tailor AS)
44137 DFJ Grand’ Arte Touriga Nacional
Rosé 2005
34378 Quinta de giesta Rosé Touriga
Nacional 2005
48361 Quinta dos Cocinheiros Rosé 2003
75cl
133,20
75cl
141,50
106,10 Boas Quintas, Beiras,
75cl
156,00
117,00 Quinta dos Cozinheiros, Beiras,
44512 Casa de Saima Rosé 2005
75cl
158,90
119,20 Casa de Saima, Beiras,
48373 Luis Pato Baga Rosé 2005
75cl
165,20
123,90 Luís Pato, Beiras,
48375 Quinta de Saes Dão Rosé 2005
75cl
167,50
125,60 Luís Pato, Beiras,
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(J.A. Wine and Dine AS)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
SPANIA
44869 Berberana Dragón Rosado 2005
300cl
93,30
280,00 Bod. Berberana, Extremadura,
43418 Marqués de Monistrol Rosé 2004
75cl
98,50
73,90 Marq. de Monistrol, Catalonia,
42004 Candidato Rosado 2005
75cl
98,70
74,00 Bod. Martinez Bujanda, Castilla,
(United Wineries AS)
(United Wineries AS)
(Interbrands Norge AS)
172
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 171 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ØVRIG ROSÉVIN
literpris salgspris
41187 Gozo Rosé
34386 René Barbier Rosado 2000/2001
10106 Señorio Del Condestable Monastrell
2005
44297 Geni Pink Rosé
200cl
300cl
75cl
100,00
100,00
102,70
199,90 Arcus, Utiel-Requena, (Arcus)
299,90 René Barbier, Catalonia, (Robert Prizelius AS)
77,00 Señorio Del Condestable, Jumilla,
200cl
110,00
41677 Esencia Valdemar Rosado 2005
75cl
116,00
43232
10110
44075
868
44039
Agramont Cabernet Sauvignon 2004
Basiano Garnacha 2005
Mas Donís Rosat 2005
René Barbier Rosado 2005
Berberana Cool
75cl
75cl
75cl
75cl
50cl
118,70
119,90
119,90
119,90
120,00
44005
44976
33072
55039
46506
32992
7612
Señorío de Utiel Rosado 2005
Castillo de Almansa Syrah Rosé 2005
Gran Feudo Rosado 2005
Peregrino Prieto Picudo Rosago 2005
Condesa de Leganza Rosé 2004/2005
Faustino V Rosado 2003
Marqués de Cáceres Rosado 2005
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
125,60
126,70
126,70
132,10
133,20
133,20
133,20
55035 De Casta Rosado 2005
33656 El Coto Rosé 2004
75cl
75cl
136,00
139,90
44000 Artazuri Garnacha 2005
3799 Campo Viejo Rosé 2005
46018 Palacio de la Vega Rosado 2005
75cl
75cl
75cl
142,90
144,00
149,30
47357 Marques de Riscal Rosado 2005
47358 Enate Rosado 2005
44264 Torre del Veguar Merlot 2005
ØVRIG ROSÉVIN
43283 Blueridge Cabernet Sauvignon Black
75cl
75cl
75cl
152,00
182,70
266,50
220,10 Artiga Fustel, Catalonia,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
87,00 Bod. Martinez Bujanda, Rioja,
(Interbrands Norge AS)
89,00 Bod. Principe de Viana, Navarra, (Fondberg AS)
89,90 Bod. Campos de Enanzo, Navarra, (Eurowine AS)
89,90 Cellers de Capçanes, Catalonia, (Vinarius AS)
89,90 René Barbier, Catalonia, (Robert Prizelius AS)
60,00 Bod. Berberana, Extremadura,
(United Wineries AS)
94,20 Bod. Utielanas, Utiel-Requena, (Bravino AS)
95,00 Bod. Piqueras, Almansa, (Brand Partners AS)
95,00 Bod. Julián Chivite, Navarra, (Vinordia AS)
99,10 Gordonzello, Castilla y León, (Red & White AS)
99,90 Bod. Leganza, La Mancha, (Bibendum AS)
99,90 Bod. Faustino, Rioja, (Bibendum AS)
99,90 Unión Viti-Vinicola, Rioja,
(Stenberg & Blom AS)
102,00 Miguel Torres, Catalonia, (Ekjord AS)
104,90 Bod. El Coto de Rioja, Rioja,
(Haugen-Gruppen AS)
107,20 Artazuri, Navarra, (Terroir AS)
108,00 Bodegas y Bebidas, Rioja, (Brand Partners AS)
112,00 Palacio de la Vega, Navarra,
(Brand Partners AS)
114,00 Marq. de Riscal, Rioja, (Robert Prizelius AS)
137,00 Enate, Somontano, (Robert Prizelius AS)
199,90 Torre del Veguer, Catalonia, (Servco AS)
75cl
106,50
Rosé 2005
42487 Chapel Hill Pinot Noir Rosé 2003
75cl
115,70
42691 Black Tower Rosé 2005
75cl
119,90
55030 Finca Flichman Malbec Shiraz Rosé
75cl
123,70
47320 Stonecross Rosé 2003
75cl
130,50
33939 Sutter Home White Zinfandel 2000
75cl
131,90
48310 Flamingo Bay Lagon Rosé 2005
75cl
132,50
31015 Beringer Zinfandel Blush 2004
75cl
133,20
44027 La Consulta Malbec Rosé 2006
75cl
133,20
48183 Fetzer Valley Oaks Syrah Rosé 2005
43991 Rosemount Rosé 2005
75cl
75cl
139,90
145,30
20703 Gamser Schilcher 2004/2005
75cl
153,20
(Brand Partners AS)
86,80 Henkell & Söhnlein, Balatonboglár,
Ungarn (Eurowine AS)
89,90 Reh Kendermann, Rheinhessen,
Tyskland (Ekjord AS)
92,80 Finca Flichman, Mendoza, Argentina
(Arvid Nordquist Norge AS)
97,90 Kobus Deetlefs, Rawsonville,
Sør-Afrika (Lassaga Trading International AS)
98,90 Sutter Home Winery, California, USA
(Haugen-Gruppen AS)
99,40 Darling Cellars, Coastal Region,
Sør-Afrika (Trans Nordic Selections AS)
99,90 Beringer Vineyards, California, USA
(Robert Prizelius AS)
99,90 Finca la Celia, Mendoza, Argentina
(Amundsen AS)
104,90 Fetzer, California, USA (Strøm AS)
109,00 Rosemount Est., South Eastern Australia,
Australia (World Wines AS)
114,90 Christine Strohmeier, Weststeiermark,
Østerrike (Amundsen AS)
|
173
ROSÉVIN
79,90 Dom. Boyar, Thracian Valley,
Bulgaria (Modern Wines AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 172 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ØVRIG ROSÉVIN
literpris salgspris
10220 Oswald Schilcher Classic 2005
75cl
159,90
44169 Leitz Rüdesheimer Magdalenenkreuz
Pinot Noir Rosé 2004
44232 Schilcher Greisdorf 2005
44233 Schilcher Hochgrail 2005
43384 Crawford Pansy Rosé 2004
44251 Bellarmino 2005
75cl
169,50
119,90 Weinbau Eduard Oswald, Weststeiermark,
Østerrike (Amundsen AS)
127,10 Weing. Leitz, Rheingau, Tyskland
75cl
75cl
75cl
75cl
186,50
186,50
218,70
279,90
139,90
139,90
164,00
209,90
(Record Vinimport AS)
Langmann, Weststeiermark, Østerrike (Vinum AS)
Langmann, Weststeiermark, Østerrike (Vinum AS)
Kim Crawford, New Zealand (Haugen-Gruppen AS)
Bellarmine Wines, Western Australia,
Australia (Servco AS)
ROSÉVIN
MUSSERENDE VIN
MUSSERENDE VIN
AUSTRALIA
7039 Carrington Vintage Brut 2004/2005
32169 Jacob’s Creek Chardonnay Pinot
Noir, Brut
44491 Jacob’s Creek Sparkling Rosé
43701 Cawarra Brut Cuvée
13647 Nottage Hill Chardonnay, Brut
2001/2004
FRANKRIKE
CHAMPAGNE
42761 Barón-Fuenté Tradition, Brut
45949 De Meric Champagne Brut Selection
3522 Jeanmaire Cuvée Marquis d’Auvigné,
Sec
46398 H. Blin Brut Tradition
6165 Grémillet Brut Cuvée des Dames
14693 Comte de Noiron Coeur de Cuvée,
Brut
46738 Tarlant Brut Zero
43010 Charles de Cazanove, Brut
14861 Monmarthe Ludes Premier Cru, Brut
13798 Charles de Cazanove, Sec
44071 José Michel Extra Brut
55191 José Michel Carte Blanche Brut
30532 Drappier Carte Blanche Brut
33277 Palmer Brut
44463 Camille Savès Carte Blanche Brut
75cl
75cl
20cl
75cl
75cl
75cl
122,70
133,20
210,00
133,20
146,50
159,90
92,00
99,90
42,00
99,90
109,90
119,90
75cl
75cl
75cl
263,70
265,10
277,30
197,80 Barón-Fuenté, (Red & White AS)
198,80 De Meric, (Terroir AS)
208,00 Marq. d’Auvigné, (Ekjord AS)
75cl
75cl
75cl
279,90
285,90
286,70
209,90 H. Blin, (Best Buys International AS)
214,40 J.M. Gremillet, (Ekjord AS)
215,00 Comte de Noiron, (Vectura AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
293,20
293,60
298,80
302,50
305,30
305,90
306,50
313,30
314,70
219,90
220,20
224,10
226,90
229,00
229,40
229,90
235,00
236,00
150cl
75cl
75cl
75cl
315,30
318,70
318,90
319,90
472,90
239,00
239,20
239,90
75cl
319,90
André Clouet, (Nafstad AS)
Louis Bartélémy, (Vinetum AS)
J. Dumangin Fils, (Servco AS)
Michel Arnould & Fils,
(Best Buys International AS)
239,90 Besserat de Bellefon, (Best Cellars AS)
75cl
150cl
75cl
320,00
321,10
322,40
240,00 Jean-Paul Suss, (Gavin AS)
481,70 Charles de Cazanove, (Strag AS)
241,80 Pierre Moncuit, (Red & White AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
324,30
326,70
332,40
333,20
243,20
245,00
249,30
249,90
75cl
333,20
(Best Buys International AS)
249,90 Union Champagne de Saint Gall, (Strøm AS)
75cl
333,20
249,90 Drappier, (Vinhuset NoFra AS)
Orlando Wines, (Brand Partners AS)
Orlando Wines, (Brand Partners AS)
Orlando Wines, (Brand Partners AS)
Lindemans Wines, (Haugen-Gruppen AS)
BRL Hardy, South Australia, (Strøm AS)
Tarlant, (Moestue Grape Selections AS)
Charles de Cazanove, (Strag AS)
Monmarthe, (Servco AS)
Charles de Cazanove, (Strag AS)
José Michel & Fils, (Vinarius AS)
José Michel & Fils, (Vininor DA)
Drappier, (Vinhuset NoFra AS)
Palmer & Co., (Palmer & Co AS)
Champagne Camille Savès,
(Moestue Grape Selections AS)
NY
NY
10084
48523
15264
46394
960
7171
43011
42754
NY
55583
20321
40506
46397
Clouet Silver Brut Nature
Louis Barthélémy Amethyste Brut
Dumangin 1er Cru Rosé, Brut
Arnould Grand Cru Blanc de Noir
Brut
Besserat de Bellefon Brut Cuvée
des Moines
Jean-Paul Suss Brut Réserve
Charles de Cazanove, Sec
Moncuit Cuvée Hugues de Coulmet,
Brut
Castellane Croix Rouge, Brut
Ch. de Bligny Chardonnay, Brut
Delbeck Brut Héritage
Bonville Grand Cru Brut Selection
48177 Champagne De Saint Gall Premier
Cru Brut Tradition
41949 Drappier Brut Nature
174
|
Castellane, (Select Wine & Food)
Ch. de Bligny, (Vectura AS)
Delbeck, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Franck Bonville,
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 173 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE CHAMPAGNE
literpris salgspris
41256 Drappier Brut Nature Kongekrabbevin 75cl
55016 Ch. de Bligny Rosé, Brut
75cl
30689 Charlemagne Blanc de Blancs
37,5cl
Réserve, Brut
43938 Cattier Brut Rosé Premier Cru
75cl
41142 Montaudon Brut Reserve Premiere
75cl
41143 Montaudon Demi-Sec
75cl
13454 Soutiran Blanc de Noirs, Brut
75cl
333,20
333,30
373,90
249,90 Drappier, (Vinhuset NoFra AS)
250,00 Ch. de Bligny, (Vectura AS)
140,20 Guy Charlemagne, (Nafstad AS)
340,00
340,00
340,00
341,30
255,00
255,00
255,00
256,00
342,70
75cl
37,5cl
75cl
344,80
346,40
346,50
258,60 René Geoffroy, (Vininor DA)
129,90 Drappier, (Vinhuset NoFra AS)
259,90 Union Champagne de Saint Gall, (Strøm AS)
75cl
75cl
346,50
346,70
259,90 H. Blin, (Best Buys International AS)
260,00 Cattier, (Eurowine AS)
75cl
75cl
350,70
352,00
263,00 Benoît Lahaye, (Moestue Grape Selections AS)
264,00 Jean Lallement,
75cl
75cl
75cl
352,10
358,40
359,60
264,10 Georges Vesselle, (Vininor DA)
268,80 Louis Bartélémy, (Vinetum AS)
269,70 Larmandier-Bernier, (Nafstad AS)
75cl
359,90
269,90 Agrapart & Fils,
75cl
75cl
359,90
365,30
269,90 Drappier, (Vinhuset NoFra AS)
274,00 Champagne Camille Savès,
75cl
366,70
275,00 André Jacquart & Fils,
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
368,50
372,00
372,80
373,20
373,20
276,40
279,00
279,60
279,90
279,90
75cl
75cl
37,5cl
20cl
150cl
75cl
150cl
75cl
373,20
373,20
440,00
399,50
397,30
378,50
379,90
380,00
279,90
279,90
165,00
79,90
596,00
283,90
569,90
285,00
75cl
380,00
285,00 Nicolas Feuillatte,
46393 Arnould Grand Cru Grand Cuvée Brut
75cl
386,50
289,90 Michel Arnould & Fils,
46658 Champagne de Saint Gall Brut Rosé
48175 Champagne De Saint Gall Premier
Cru Brut Blanc de Blancs 2000
46399 H. Blin Millesime Brut 1999/2000
31687 Heidsieck Monopole Blue Top Brut
41146 Montaudon Grande Rose, Rosé Brut
75cl
75cl
386,50
386,50
289,90 Union Champagne de Saint Gall, (Strøm AS)
289,90 Union Champagne de Saint Gall, (Strøm AS)
75cl
75cl
75cl
386,50
386,50
386,70
289,90 H. Blin, (Best Buys International AS)
289,90 P&C Heidsieck, (Bibendum AS)
290,00 Montaudon, (Christiania Vin & Brennevin AS)
41968 Launois Blanc de Blanc Millesime
2000, Brut
55325 René Geoffroy Expression
40040 Drappier Brut Carte Blanche
48176 Champagne de Saint Gall Premier
Cru Brut Blanc de Blancs
47027 H. Blin Brut Rosé
47500 Cattier Blanc de Blancs Premier
Cru Brut
44612 Benoît Lahaye Brut
46562 Jean Lallement Grand Cru Brut
(Moestue Grape Selections AS)
NY
NY
55564 Vesselle, Brut
48524 Louis Barthélémy Pink Brut
40366 Larmandier-Bernier Terre de Vertus
Blanc de Blancs Brut Nature
46557 Agrapart Grand Cru Blanc de Blanc
Brut Réserve
42018 Drappier Rosé, Brut
44462 Camille Savès Carte d’Or Grand Cru
Brut
3183 Jacquart Blanc de Blancs Millesime
Brut 2000
45754 Fleur de Champagne Brut Premier Cru
41145 Montaudon Chardonnay 1. Cru Brut
55247 Demoiselle Téte de Cuvée, Brut
46920 Le Clos des Champois 1 er Cru Brut
46919 Les Chevres Pierreuses 1 er Cru
Brut
46918 Les Crayères 1er Cru Brut
39513 Nicolas Feuillatte, Brut
33903 Legras Blanc de Blancs Brut
48151 Champagne Millèsime 1996
46561 Jean Lallement Grand Cru Brut
Réserve
32717 Nicolas Feuillatte Demi Sec
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
Duval-Leroy, (Wine Tailor AS)
Montaudon, (Christiania Vin & Brennevin AS)
Champagne Vranken, (Bevco AS)
Leclerc Briant, (Vinum AS)
Leclerc Briant, (Vinum AS)
Leclerc Briant, (Vinum AS)
Nicolas Feuillatte,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Champagne Legras, (Red & White AS)
H. Blin, (Best Buys International AS)
Jean Lebas, (Moestue Grape Selections AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Best Buys International AS)
NY
|
175
MUSSERENDE VIN
75cl
Cattier, (Eurowine AS)
Montaudon, (Christiania Vin & Brennevin AS)
Montaudon, (Christiania Vin & Brennevin AS)
Patrick Soutiran, Ambonnay,
(The Scandinavian Negotiators AS)
257,00 Launois Père & Fils, (Vectura AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 174 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE CHAMPAGNE
literpris salgspris
46559 Gatinois Grand Cru Brut Réserve
32526 Charlemagne Blanc de Blancs
Réserve, Brut
44087 Paul Déthune Grand Cru Brut
75cl
150cl
389,30
389,40
292,00 Gatinois, (Moestue Grape Selections AS)
584,10 Guy Charlemagne, (Nafstad AS)
75cl
390,30
292,70 Paul Déthune,
75cl
75cl
390,90
392,00
293,20 Delbeck, (Bakken Vin & Gourmet AS)
294,00 Eric Rodez, Ambonnay,
46563 Legras & Haas Grand Cru Blanc de
Blancs Millésime 1999
46851 Duval - Leroy Paris Champagne Brut
44088 Paul Déthune Grand Cru Rosé
75cl
150cl
75cl
75cl
394,70
410,70
394,80
395,70
296,00 Legras & Haas, (Moestue Grape Selections AS)
616,00
296,10 Duval-Leroy, (Wine Tailor AS)
296,80 Paul Déthune,
34679 Palmer Brut 1998
7311 Billecart-Salmon Réserve, Brut
75cl
75cl
150cl
75cl
396,70
397,30
416,70
397,30
297,50
298,00
625,00
298,00
75cl
398,70
(Lassaga Trading International AS)
Palmer & Co., (Palmer & Co AS)
Billecart-Salmon,
(Moestue Grape Selections AS)
Champagne Claude Cazals,
(Moestue Grape Selections AS)
299,00 (Best Cellars AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
398,70
398,70
398,70
399,90
299,00
299,00
299,00
299,90
75cl
399,90
299,90
75cl
399,90
299,90
75cl
75cl
37,5cl
150cl
75cl
75cl
399,90
399,90
479,70
419,30
400,10
406,30
299,90
299,90
179,90
629,00
300,10 Piper-Heidsieck, (Maxxium Norge AS)
304,70 R&L Legras, (Red & White AS)
75cl
408,00
306,00 Nicolas Feuillatte,
410,30
413,10
479,70
499,50
419,90
413,20
307,70 Duval-Leroy, (Wine Tailor AS)
309,80 Moët & Chandon, (Moët Hennessy Norge AS)
179,90
99,90
629,90
309,90 Drappier, (Vinhuset NoFra AS)
43739
55563
34561
75cl
75cl
37,5cl
20cl
150cl
Drappier Grande Sendrée 1999/2000, 75cl
Brut
Jacquesson Cuvée no 729/730
75cl
Vesselle Millesime 2000, Brut Zero
75cl
Laurent-Perrier Brut
75cl
415,60
415,90
418,70
311,70 Champagne Jacquesson, (Red & White AS)
311,90 Georges Vesselle, (Vininor DA)
314,00 Champagne Laurent-Perrier,
34805
2944
55248
6407
Palmer Blanc de Blancs 1995, Brut
Mumm Cordon Rouge, Brut
Demoiselle Rosé, Brut
Lanson Rosé Label, Brut
418,90
420,00
420,90
425,30
452,70
425,30
429,30
314,20
315,00
315,70
319,00
679,00
319,00
322,00
(Lassaga Trading International AS)
48170 Delbeck Brut Vintage 1999
20726 Rodez Blanc de Noirs, Brut
(Moestue Grape Selections AS)
MUSSERENDE VIN
44477 Claude Cazals Blanc de Blancs
Grand Cru Cuvée Vive Extra Brut
20322 Besserat de Bellefon Grande
Tradition Brut 1998
32299 Gosset Grande Réserve Brut
44072 José Michel Special Club Brut 1997
41147 Montaudon Brut Millésime 1997
46392 Arnould Grand Cru Cuvée Carte d’Or
Brut 1999
46396 Bonville Grand Cru Millesime Brut
1998/2000
46395 Bonville Grand Cru Prestige Brut
43702 Fleur de l’Europe, Brut
891
Lanson Black Label, Brut
3343 Piper-Heidsieck, Brut
50171 Legras Chardonnay de Vieilles
Vignes Grand Cru 1998, Brut
32511 Nicolas Feuillatte Blanc de Blancs
1997
47264 Duval-Leroy Rosé de Saignée
895
Moët & Chandon Brut Impérial
14384
NY
NY
41716 Perrier Jouët Grand Brut
43321 Nicolas Feuillatte Rosé Brut 2000
176
|
Gosset, (Vinarius AS)
José Michel & Fils, (Vinarius AS)
Montaudon, (Christiania Vin & Brennevin AS)
Michel Arnould & Fils,
(Best Buys International AS)
Franck Bonville,
(Best Buys International AS)
Franck Bonville,
(Best Buys International AS)
Fleury Père & Fils, (Strag AS)
Lanson Père et Fils, (Stenberg & Blom AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
75cl
75cl
75cl
75cl
150cl
75cl
75cl
(Robert Prizelius AS)
Palmer & Co., (Palmer & Co AS)
G.H. Mumm, (Brand Partners AS)
Champagne Vranken, (Bevco AS)
Lanson Père et Fils, (Stenberg & Blom AS)
Perrier Jouët, (Brand Partners AS)
Nicolas Feuillatte,
(Engelstad Vin og Brennevin)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 175 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE CHAMPAGNE
literpris salgspris
46558 Agrapart Blanc de Blancs Brut 2000
75cl
433,30
325,00 Agrapart & Fils,
(Moestue Grape Selections AS)
NY
43540 Taittinger Brut Réserve
55566 René Geoffroy Empreinte Premier
Cru, Brut
47185 Gosset Grand Rosé Brut
11043 Taittinger Brut Réserve
42119
6212
42078
44181
882
30569
75cl
75cl
37,5cl
150cl
300cl
Alfred Gratien Brut Classique
75cl
Pol Roger, Brut
75cl
Moët & Chandon Nectar Impérial, Sec 75cl
Pommery Pop
75cl
20cl
Pommery Royal, Brut
75cl
Baby Piper
20cl
Bruno Paillard Première Cuvée, Brut
75cl
Veuve Clicquot, Brut
75cl
37,5cl
20cl
150cl
300cl
Veuve Clicquot, Sec
37,5cl
150cl
Veuve Cliquot Demi-Sec
75cl
433,30 2600,00 Taittinger, (Fondberg AS)
433,70 325,30 René Geoffroy, (Vininor DA)
438,70 329,00 Gosset, (Vinarius AS)
438,70 329,00 Taittinger, (Fondberg AS)
446,70 167,50
438,70 658,00
433,30 1300,00
439,30 329,50 Alfred Gratien, (Ekjord AS)
439,70 329,80 Pol Roger, (Amka Saga AS)
439,90 329,90 Moët & Chandon, (Moët Hennessy Norge AS)
439,90 329,90 Pommery, (Bibendum AS)
499,50
99,90
439,90 329,90 Pommery, (Bibendum AS)
444,50
88,90 Piper-Heidsieck, (Maxxium Norge AS)
444,80 333,60 Bruno Paillard, (Vininor DA)
445,20 333,90 Veuve Clicquot Ponsardin,
532,00 199,50 (Moët Hennessy Norge AS)
597,50 119,50
511,00 766,50
600,00 1799,90
533,10 199,90 Veuve Clicquot Ponsardin,
511,00 766,50 (Moët Hennessy Norge AS)
445,20 333,90 Veuve Clicquot Ponsardin,
MUSSERENDE VIN
5656
42394
55184
881
600cl
75cl
(Moët Hennessy Norge AS)
2986 ″R″ de Ruinart Brut
75cl
43944 Piper-Heidsieck Brut Rosé Sauvage
75cl
44621 Duval-Leroy Blanc de Chardonnay
75cl
Brut 1998
11609 Deutz Brut Classic
75cl
33382 Stradivarius Cuvée Prestige 1990
75cl
41148 Montaudon Brut Classe M
75cl
37618 Heidsieck Brut Réserve
75cl
44269 Pommery Springtime
75cl
33041 Pommery Summertime Blanc de Blanc 75cl
44183 Heidsieck Gold Top 2001
75cl
46560 Gatinois Grand Cru Brut Vintage
75cl
1999
13869 Stradivarius Brut 1995
75cl
33278 Champagne Amazone de Palmer
75cl
879
Bollinger Spécial Cuvée, Brut
37,5cl
150cl
300cl
3473 ″R″ de Ruinart 1998, Brut
75cl
43641 Nicolas Feuillatte, Brut
300cl
469,50 352,10 Charles de Cazanove, (Strag AS)
477,60 358,20 Palmer & Co., (Palmer & Co AS)
572,00 214,50 Bollinger, (Haugen-Gruppen AS)
489,70 734,50
499,80 1499,50
483,70 362,80 Ruinart, (Vinordia AS)
486,30 1459,00 Nicolas Feuillatte,
11932 Piper-Heidsieck Brut 1998
42609 Lanson Gold Label 1997, Brut
43502 Nicolas Feuillatte One Four Brut
75cl
75cl
20cl
491,70
492,00
492,50
43501 Nicolas Feuillatte One Four Rosé
20cl
492,50
75cl
20cl
150cl
493,20
599,50
533,30
446,70
452,00
453,30
335,00 Ruinart, (Vinordia AS)
339,00 Piper-Heidsieck, (Maxxium Norge AS)
340,00 Duval-Leroy, (Wine Tailor AS)
457,30
464,50
465,30
466,30
466,50
466,50
466,70
469,30
343,00
348,40
349,00
349,70
349,90
349,90
350,00
352,00
Deutz, (Palmer & Co AS)
Charles de Cazanove, (Strag AS)
Montaudon, (Christiania Vin & Brennevin AS)
P&C Heidsieck, (Maxxium Norge AS)
Pommery, (Bibendum AS)
Pommery, (Bibendum AS)
Heidsieck Monopole, (Bibendum AS)
Gatinois, (Moestue Grape Selections AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
368,80 Piper-Heidsieck, (Maxxium Norge AS)
369,00 Lanson Père et Fils, (Stenberg & Blom AS)
98,50 Nicolas Feuillatte,
(Engelstad Vin og Brennevin)
98,50 Nicolas Feuillatte,
(Engelstad Vin og Brennevin)
41378 Moët & Chandon Brut Impérial Rosé
N.V.
369,90 Moët & Chandon, (Moët Hennessy Norge AS)
119,90
799,90
|
177
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 176 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE CHAMPAGNE
literpris salgspris
33441
10109
42755
43077
44182
43642
Pol Roger Brut Chardonnay 1998
75cl
Deutz Rosé 2000, Brut
75cl
Moncuit Cuvée Millesimée 1996, Brut 75cl
Moncuit 1995, Brut
75cl
Pommery Pink Pop
20cl
Nicolas Feuillatte, Brut
600cl
493,20 369,90
495,90 371,90
496,40 372,30
496,40 372,30
499,50
99,90
499,80 2999,00
Pol Roger, (Amka Saga AS)
Deutz, (Palmer & Co AS)
Pierre Moncuit, (Red & White AS)
Pierre Moncuit, (Red & White AS)
Pommery, (Bibendum AS)
Nicolas Feuillatte,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Veuve Clicquot Ponsardin,
(Moët Hennessy Norge AS)
Champagne Laurent-Perrier,
(Robert Prizelius AS)
Champagne Laurent-Perrier,
(Robert Prizelius AS)
Eric Rodez, (Moestue Grape Selections AS)
MUSSERENDE VIN
41582 Veuve Clicquot Paintbox (4 x 20cl)
80cl
499,90
399,90
43653 Laurent-Perrier Brut, 1996
75cl
505,30
379,00
43652 Laurent-Perrier Ultra Brut
75cl
505,30
379,00
48203 Eric Rodez Cuvée des Grands
Vintages
44022 Veuve Clicquot Brut Rosé
75cl
516,00
387,00
75cl
519,90
389,90 Veuve Clicquot Ponsardin,
75cl
520,00
390,00 Lilbert et Fils,
75cl
75cl
522,00
533,20
391,50 Pol Roger, (Amka Saga AS)
399,90 Union Champagne de Saint Gall, (Strøm AS)
NY
48202 Lilbert Blanc de Blancs Grand Cru
1999
2561 Pol Roger 1998, Brut
46657 Champagne de Saint Gall Extra Brut
Grand Cru Blanc de Blancs
48559 Crystallized Moët Brut Impérial
NY
33440
44562
6771
33810
34676
33904
34879
55569
NY
55572
NY
55565
50199
43643
NY
55567 Bruno Paillard Blanc de Blancs
Réserve Privée, Brut
55568 Bruno Paillard Rosé Première
Cuvée, Brut
48342 Moët & Chandon Rosé Vintage 1999
55372 Taittinger Les Folies de la
Marquetterie
43431 Legras Cuvée St. Vincent Blanc de
Blancs Brut 1996
33160 Billecart-Salmon Blanc de Blancs
Brut
33159 Billecart-Salmon Brut Rosé
(Moët Hennessy Norge AS)
NY
Pol Roger Rosé Brut 1998
Pommery Rosé Brut
Moët & Chandon Vintage 1999
Ruinart Blanc de Blancs
Ruinart Rosé, Brut
Legras St. Vincent 1996
Bollinger Spécial Cuvée
René Geoffroy Rosé de Saignée
Premier Cru, Brut
René Geoffroy Volupté Premeier
Cru, Brut
Vesselle Cuvée Juline, Brut
Taittinger Prestige Rosé, Brut
Nicolas Feuillatte, Brut
(Moestue Grape Selections AS)
75cl
150cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
600cl
75cl
75cl
75cl
75cl
900cl
533,20 399,90 Moët & Chandon, (Moët Hennessy Norge AS)
533,30 799,90
533,20 399,90 Pol Roger, (Amka Saga AS)
533,20 399,90 Pommery, (Bibendum AS)
533,30 400,00 Moët & Chandon, (Moët Hennessy Norge AS)
533,30 400,00 Ruinart, (Vinordia AS)
533,30 400,00 Ruinart, (Vinordia AS)
535,10 401,30 Champagne Legras, (Red & White AS)
536,50 3219,00 Bollinger, (Haugen-Gruppen AS)
537,50 403,10 René Geoffroy, (Vininor DA)
537,50
403,10 René Geoffroy, (Vininor DA)
537,50 403,10 Georges Vesselle, (Vininor DA)
546,50 409,90 Taittinger, (Fondberg AS)
554,40 4990,00 Nicolas Feuillatte,
(Engelstad Vin og Brennevin)
NY
NY
75cl
556,80
417,60 Bruno Paillard, (Vininor DA)
75cl
556,80
417,60 Bruno Paillard, (Vininor DA)
75cl
75cl
559,90
559,90
419,90 Moët & Chandon, (Moët Hennessy Norge AS)
419,90 Taittinger, (Fondberg AS)
150cl
569,60
854,40 R&L Legras, (Red & White AS)
75cl
573,30
430,00 Billecart-Salmon,
75cl
592,00
444,00 Billecart-Salmon,
75cl
593,30
445,00 Champagne Laurent-Perrier,
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
902
Laurent-Perrier Rosé
(Robert Prizelius AS)
42222 Lanson Black Label, Brut
41630 Lanson Black Label, Brut
178
|
300cl
900cl
599,70 1799,00 Lanson Père et Fils, (Stenberg & Blom AS)
605,60 5450,00 Lanson Père et Fils, (Stenberg & Blom AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 177 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE CHAMPAGNE
literpris salgspris
31021 Veuve Clicquot Vintage Reserve
1995, Brut
55328 Bruno Paillard Brut 1996
31022 Veuve Clicquot Rosé Réserve 1999
75cl
613,20
459,90 Veuve Clicquot Ponsardin,
75cl
75cl
619,10
639,90
464,30 Bruno Paillard, (Vininor DA)
479,90 Veuve Clicquot Ponsardin,
44184 Heidsieck Diamond Bleu 1996
15528 Deutz Blanc de Blancs 1996, Brut
55570 Bruno Paillard Blanc de Blancs
Millésimé 1995, Brut
13367 Alfred Gratien Brut 1997
31405 Veuve Clicquot Brut
75cl
75cl
75cl
640,00
651,70
663,50
480,00 Heidsieck Monopole, (Bibendum AS)
488,80 Deutz, (Palmer & Co AS)
497,60 Bruno Paillard, (Vininor DA)
75cl
900cl
664,00 498,00 Alfred Gratien, (Ekjord AS)
666,70 5999,90 Veuve Clicquot Ponsardin,
43740 Jacquesson Avize Grand Cru Recolté
1996
43738 Jacquesson Grand Vin Signature
Extra Brut 1995
44420 Veuve Clicquot Vintage 1988
75cl
150cl
75cl
150cl
75cl
697,30
588,70
725,10
642,00
735,90
523,00 Champagne Jacquesson, (Red & White AS)
883,00
543,80 Champagne Jacquesson, (Red & White AS)
963,00
551,90 Veuve Clicquot Ponsardin,
75cl
746,50
559,90 Union Champagne de Saint Gall, (Strøm AS)
75cl
762,50
571,90 Veuve Clicquot Ponsardin,
15130 Lanson Noble Cuvée Blanc de Blancs
75cl
1997, Brut
45027 Lanson Noble Cuvée Vintage 1989
75cl
55402 Jacquesson Rosé 1996, Extra Brut
75cl
43644 Nicolas Feuillatte, Brut
1500cl
785,30
589,00 Lanson Père et Fils, (Stenberg & Blom AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
NY
(Moët Hennessy Norge AS)
MUSSERENDE VIN
(Moët Hennessy Norge AS)
48174 Champagne De Saint Gall Orpale
Grand Cru Brut Blanc de Blancs 1995
44421 Veuve Clicquot Vintage Rosé 1985
(Moët Hennessy Norge AS)
NY
785,30 589,00 Lanson Père et Fils, (Stenberg & Blom AS)
788,80 591,60 Champagne Jacquesson, (Red & White AS)
791,90 11879,00 Nicolas Feuillatte,
(Engelstad Vin og Brennevin)
NY
NY
47206 Billecart-Salmon Cuvée Nicolas
François Billecart 1998
43691 Bollinger la Grande Année 1997,
Brut
6800 Bollinger la Grande Année 1997,
Brut
47202 Billecart-Salmon Blanc de Blancs
1998
39515 Nicolas Feuillatte Palmes d’Or
1996/1997
50180 Clos des Goisses 1991
34218 Piper Heidseick dressed by Jean
Paul Gaultier
55270 Jacquesson 1996 Extra Brut
55410 Laurent-Perrier Grand Siècle, Brut
3567 Dom Ruinart Brut 1993
41717 Perrier Jouët Belle Epoque 1998,
Brut
30947 Cuvée Louise 1995
2321 Dom Perignon 1998, Brut
43982 Bollinger la Grande Année Rosé
1999, Brut
42234 Veuve Clicquot La Grande Dame
1996, Brut
32838 Dom Perignon 1998
3545 Krug Grande Cuvée, Brut
75cl
792,00
594,00 Billecart-Salmon,
(Moestue Grape Selections AS)
150cl
806,30 1209,50 Bollinger, (Haugen-Gruppen AS)
75cl
833,20
624,90 Bollinger, (Haugen-Gruppen AS)
75cl
888,00
666,00 Billecart-Salmon,
(Moestue Grape Selections AS)
75cl 922,70 692,00 Nicolas Feuillatte,
150cl 1 059,30 1589,00 (Engelstad Vin og Brennevin)
75cl 933,50 700,10 Philipponnant, (Red & White AS)
75cl 990,90 743,20 P&C Heidsieck, (Maxxium Norge AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
150cl
75cl
1 019,70
1 048,00
1 133,30
1 166,70
764,80
786,00
850,00
875,00
Champagne Jacquesson, (Red & White AS)
Laurent-Perrier, (Robert Prizelius AS)
Ruinart, (Vinordia AS)
Perrier Jouët, (Brand Partners AS)
1 186,70 890,00 Pommery, (Bibendum AS)
1 200,00 900,00 Moët & Chandon, (Moët Hennessy Norge AS)
1 299,90 1949,90
1 226,00 919,50 Bollinger, (Haugen-Gruppen AS)
75cl 1 266,50
949,90 Veuve Clicquot Ponsardin,
(Moët Hennessy Norge AS)
150cl
75cl
37,5cl
150cl
1 299,90 1949,90 Moët & Chandon, (Moët Hennessy Norge AS)
1 333,20 999,90 Krug, (Moët Hennessy Norge AS)
1 333,10 499,90
1 433,30 2149,90
|
179
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 178 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE CHAMPAGNE
literpris salgspris
34885 Bollinger R.D. 1995
50182 Clos des Goisses 1988
43135 Taittinger Comtes de Champagne
Rosé 1996, Brut
44111 Krug Vintage 1995
31718 Dom Perignon Rosé 1995
NY 48556 Dom Pérignon Rosé 1996
44452 Krug Rosé Brut
ØVRIG FRANSK MUSSERENDE VIN
916
Chevaliers de Malte, Sec
42658 A. Laurence Collection Privée, Brut
11870 Charmeroy Brut
42686 J.P. Chenet, Brut
911
Opéra, Sec
75cl 1 373,20 1 029,90 Bollinger, (Haugen-Gruppen AS)
75cl 1 431,10 1 073,30 Philipponnant, (Red & White AS)
75cl 1 520,00 1 140,00 Taittinger, (Fondberg AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
1 999,90 1 499,90
3 199,90 2 399,90
3 199,90 2 399,90
3 333,20 2 499,90
Krug, (Moët Hennessy Norge AS)
Moët & Chandon, (Moët Hennessy Norge AS)
Dom Pérignon, (Moët Hennessy Norge AS)
Krug, (Moët Hennessy Norge AS)
MUSSERENDE VIN
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
150cl
75cl
106,50
113,30
119,90
119,90
119,90
132,90
133,10
79,90
85,00
89,90
89,90
89,90
199,30
99,80
75cl
75cl
75cl
20cl
75cl
133,20
133,20
133,20
198,50
133,20
99,90
99,90
99,90
39,70
99,90
75cl
146,00
109,50 De Neuville, Loire,
46728 Marquis de la Cour Demi-Sec
75cl
146,00
109,50 De Neuville, Loire,
34889 Monmousseau Brut Etoile
75cl
146,00
109,50 J.M. Monmousseau, Loire,
43497 Bouillot Crémant de Bourgogne
Perle de Vigne
41878 Vitteaut-Alberti Crémant de
Bourgogne, Brut
20174 Monmousseau Crémant de Loire, Brut
75cl
154,00
115,50 Louis Bouillot, Burgund,
75cl
157,70
118,30 L. Vitteaut-Alberti, Burgund, (Vectura AS)
75cl
159,30
119,50 J.M. Monmousseau, Loire,
20121 Caves des Hautes-Côtes Crémant de
Bourgogne Blanc de Noirs Brut
901
Bouvet Rosé Excellence
75cl
161,30
121,00 Les Caves des Hautes-Côtes, Burgund,
75cl
166,00
124,50 Bouvet-Ladubay,
918
75cl
170,00
127,50 Bouvet-Ladubay, Loire,
11744 Dopff & Irion Crémant d’Alsace,
Brut
20072 Crémant de Bourgogne Rosé Brut
14855 Antech Blanquette de Limoux 2001
Brut
926
Monmousseau Cuvée J. M. 2000/2003,
Brut
43230 Cartron Crémant de Bourgogne Blanc
de Noir, Brut
13832 Astruc Blanquette de Limoux Brut
75cl
170,70
128,00 Dopff & Irion, Alsace,
75cl
75cl
172,00
172,40
129,00 Joseph Cartron, Burgund, (Fondberg AS)
129,30 Georges et Roger Antech, Limoux, (Servco AS)
75cl
172,70
129,50 J.M. Monmousseau, Loire,
75cl
172,90
129,70 Joseph Cartron, Burgund, (Fondberg AS)
75cl
173,20
129,90 Dom. Astruc, Languedoc-Roussillon,
922
Gratien & Meyer, Cuvée Demi Sec
5783 Igé Crémant de Bourgogne
44846 Veuve Ambal Crémant de Bourgogne
Carte Noir
75cl
75cl
75cl
173,20
173,20
173,20
129,90 Gratien Meyer, Loire, (Ekjord AS)
129,90 Les Vign. d’Igé, Burgund, (Palmer & Co AS)
129,90 Veuve Ambal, Burgund, (Wine Tailor AS)
907
Opéra Rosé, Sec
920
Café de Paris, Demi Sec
34237 Kriter Brut de Brut
2764 Opéra Gold, Brut
33564 Veuve du Vernay Blanc de Blancs,
Brut
46598 Marquis de la Cour Brut
Sorevi, (Best Cellars AS)
Ackerman Laurance, Loire, (Vinordia AS)
Ph. de Charmeroy, (Vinhuset NoFra AS)
Les Grands Chais de France, (Ekjord AS)
Comp. Française des Grands Vins,
(Amka Saga AS)
Comp. Française des Grands Vins,
(Amka Saga AS)
Cusenier, (Brand Partners AS)
Sovidis, (Vinhuset NoFra AS)
Comp. Française des Grands Vins,
(Amka Saga AS)
Sorevi, Bordeaux, (Best Cellars AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
Henri Delacôte Carte Bleue
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Vinhuset NoFra AS)
180
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 179 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA MUSSERENDE VIN
literpris salgspris
45978 Caves Hautes-Côtes Crémant de
Bourgogne Blanc de Blancs Brut
31190 Delane Crémant de Bourgogne Blanc
de Noirs 2004
46446 Tillet Brut
30627 Alsace Crémant
43298 Ch. Grand Housteau Crémant de
Bordeaux Brut 2004
43299 Ch. Grand Housteau Crémant de
Bordeaux Rosé 2004
34783 Lugny Crémant de Bourgogne Brut
914
Veuve Amiot, Brut
14387 Crémant de Die, Brut 1999
20902 Lamy Crémant de Bourgogne Rosé Brut
41583 Dopff & Irion Crémant d’Alsace Rosé
75cl
180,00
135,00 Les Caves des Hautes-Côtes, Burgund,
75cl
181,20
135,90 Paul Delane, Burgund,
75cl
75cl
75cl
181,30
186,00
186,50
136,00 Maison Riviere, Bordeaux, (Danvik Vin AS)
139,50 Robert Dietrich, Alsace, (Amka Saga AS)
139,90 Ch. Grand Housteau, Bordeaux,
75cl
186,50
139,90 Ch. Grand Housteau, Bordeaux,
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
186,50
187,50
193,30
199,90
210,70
139,90
140,60
145,00
149,90
158,00
15090 Maréchal Reserve Carte Noire 2000,
Brut
34492 Crémant de Loire Langlois
44049 Mauzac Nature
75cl
210,70
158,00
75cl
75cl
215,90
220,00
161,90
165,00
75cl
75cl
246,50
261,30
184,90
196,00
75cl
75cl
75cl
89,20
120,00
125,20
66,90 V.T.C., (Drøbacchus AS)
90,00 Tosti, (Cork Wines & Spirits AS)
93,90 Contessa Matilde, Emilia-Romagna, (Ekjord AS)
75cl
20cl
75cl
75cl
75cl
37,5cl
75cl
126,30
194,50
126,50
133,20
133,20
159,70
133,20
94,70
38,90
94,90
99,90
99,90
59,90
99,90
11720 Gancia Rosso
75cl
140,00
105,00
42829 Argeo Prosecco Spumante
44948 Lambrusco Vivante Secco
75cl
75cl
145,30
145,50
109,00
109,10
46720 Ca’Bertaldo Prosecco di
Valdobbiadene Brut
14003 Casabianca Prosecco di
Valdobbiadene, Brut
55537 Conti Neri Prosecco Extra Dry
42372 Villabrà Extra Dry
42199 Bersano Asti
55008 Gancia Prosecco
75cl
146,50
109,90
75cl
146,50
109,90 Casabianca, Veneto, (Vinhuset NoFra AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
146,50
146,50
150,00
152,00
109,90
109,90
112,50
114,00
40165
15117
43045
43946
53995
50127
33611
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
152,00
153,20
155,10
158,70
159,90
159,90
161,20
114,00
114,90
116,30
119,00
119,90
119,90
120,90
Ch. de Berne Wild Pig Rosé Brut
Tissot Crémant 1996
Pimpante
Tosti Prosecco, Brut
Contessa Matilde Lambrusco di
Sorbara
44949 Maschio Prosecco Extra Dry
45962 Boheme Prosecco
43342 Cinzano Prosecco
930
Il Castello Gancia Chardonnay, Brut
20319 Rotari Arte Italiana Brut
NY
Primo Franco Prosecco
La Pieve Pinot Chardonnay, Brut
Canaletto Pinot Grigio, Brut
Gancia P. Rosé
Riccadonna Prosecco Extra Dry
Ruggeri Prosecco Frizzante
La Pieve Luna Nuova, Extra Dry
(Best Buys International AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Vinhuset NoFra AS)
Cave de Lugny, Burgund, (Palmer & Co AS)
Veuve Amiot, Loire, (Amka Saga AS)
Dom. Achard-Vincent, (Vinhuset NoFra AS)
René Lamy, Burgund, (Vinarius AS)
Dopff & Irion, Alsace,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Maréchal, Loire,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
Langlois-Château, Loire, (Haugen-Gruppen AS)
Robert & Bernard Plageoles, Gaillac,
(Vinum AS)
Ch. de Berne, Provence, (Norsk Vinsalg AS)
Stéphane Tissot, Jura, (Vinum AS)
MUSSERENDE VIN
47308
44236
ITALIA
13526
55166
908
(Moestue Grape Selections AS)
Cant. Maschio, Veneto,
(Lassaga Trading International AS)
Carlo Botter, Veneto, (Strøm AS)
Cinzano, (Beverage Partners Norway AS)
F.Ili Gancia, (Engelstad Vin og Brennevin)
Nosio, Trentino-Alto Adige,
(Stenberg & Blom AS)
F.Ili Gancia, Piemonte,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Ruggeri & C., Veneto, (Evento AS)
Cant. Riunite, Emilia-Romagna,
(Lassaga Trading International AS)
Col Bertaldo, Veneto, (Gaia Wine & Spirits AS)
Ten. Conti Neri, Veneto, (Fondberg AS)
Sartori, (Fondberg AS)
Bersano, Piemonte, (Ekjord AS)
F.Ili Gancia, Veneto,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Primo Franco, Veneto, (Winetrader AS)
La Pieve, (Strag AS)
Casa Girelli, (Vinordia AS)
F.Ili Gancia, (Engelstad Vin og Brennevin)
Riccadonna, (Stenberg & Blom AS)
Ruggeri & C., Veneto, (Evento AS)
La Pieve, (Strag AS)
|
181
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 180 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA MUSSERENDE VIN
literpris salgspris
NY
42423
11723
43971
33354
43703
50126
55179
42419
15116
43705
43704
55462
43926
Gentile Prosecco Frizzante 2003
Luna Nuova Kunstnerflaske, Brut
Tommasi Bianco di Custoza, Brut
Christmas Party
Il Moscato
Quartese Ruggeri Prosecco
Ruggeri Rose di Pinot Brut 2005
Santo Stefano Prosecco Dry 2003
Le Bottaie Faè Extra Dry 2003
Il Prosecco
Il Rosé
Fantinel Prosecco
Banfi Brut
MUSSERENDE VIN
75cl
75cl
75cl
75cl
37,5cl
75cl
75cl
75cl
75cl
37,5cl
37,5cl
75cl
75cl
172,00
173,20
175,30
176,70
183,70
185,30
185,30
185,30
195,90
200,00
200,00
210,70
225,30
129,00
129,90
131,50
132,50
68,90
139,00
139,00
139,00
146,90
75,00
75,00
158,00
169,00
42422 Giustino B. Prosecco Extra Dry 2004
47806 Bonomi Tenuta Castellino
Franciacorta Brut
42421 Cartizze Prosecco Superiore Dry
2003
33103 Ca’del Bosco Franciacorta Brut
75cl
75cl
225,30
252,00
75cl
252,00
Ruggeri & C., Veneto, (Evento AS)
La Pieve, Veneto, (Strag AS)
Tommasi, Veneto, (Gavin AS)
Wisco, Veneto, (Strag AS)
Mionetto, (Strag AS)
Ruggeri & C., Veneto, (Evento AS)
Ruggeri & C., Veneto, (Evento AS)
Ruggeri & C., Veneto, (Evento AS)
Le Bottaie, (Strag AS)
Mionetto, (Strag AS)
Mionetto, (Strag AS)
Fantinel, (MediWine AS)
Cast. Banfi, Piemonte,
(Engelstad Vin og Brennevin)
169,00 Ruggeri & C., Veneto, (Evento AS)
189,00 Bonemi Tenuta Castellino, Lombardia,
(Wine Tailor AS)
189,00 Ruggeri & C., Veneto, (Evento AS)
75cl
266,50
199,90 Ca’ del Bosco, Lombardia,
45616 Ferrari, Brut
75cl
266,50
199,90 F.lli Lunelli, Trentino-Alto Adige,
41409 Bellavista Franciacorta Cuvée Brut
150cl
299,90
449,80 Az. Agr. Bellavista, Lombardia,
33106 Bellavista Franciacorta Cuvée Brut
75cl
306,50
229,90 Az. Agr. Bellavista, Lombardia,
44164 Ferrari Brut Rosé
75cl
332,00
249,00 F.lli Lunelli, Trentino-Alto Adige,
40809 Bellavista Franciacorta Gran Cuvée
Brut Rosé 2002
40739 Bellavista Franciacorta Grand
Cuvée Brut 2002
40818 Ca’del Bosco Franciacorta Brut
Dosage Zèro 1999
48160 Franciacorta Gran Cuvée Pas Operè
1999
48159 Franciacorta Gran Cuvée Saten
75cl
398,70
299,00 Az. Agr. Bellavista, Lombardia,
75cl
398,70
299,00 Az. Agr. Bellavista, Lombardia,
75cl
399,90
299,90 Ca’ del Bosco, Lombardia,
75cl
399,90
299,90 Az. Agr. Bellavista, Lombardia,
75cl
399,90
299,90 Az. Agr. Bellavista, Lombardia,
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
47217 Ca’ del Bosco Franciacorta Brut
600cl
47212 Bellavista Franciacorta Extra Brut
Riserva Vittorio Moretti 1995
SPANIA
6781 Delapierre, Brut
NY 55363 Ronar Seco
44037 Marques de Monistrol Cava Gran
Reserva Rosé 2001
44618 Marques de Monistrol Semi Seco
75cl
416,50 2 499,00 Ca’ del Bosco, Lombardia,
(Gaia Wine & Spirits AS)
664,00
498,00 Az. Agr. Bellavista, Lombardia,
(Gaia Wine & Spirits AS)
75cl
75cl
75cl
93,20
93,20
99,90
69,90 Vinidelsa, (Amundsen AS)
69,90 Freixenet, (Robert Prizelius AS)
74,90 Marq. de Monistrol, Cava, (United Wineries AS)
75cl
101,20
75,90 Marq. de Monistrol, Catalonia,
43039 Marqués de Monistrol, Brut
75cl
102,00
76,50 Marq. de Monistrol, Catalonia,
906
75cl
20cl
75cl
75cl
75cl
106,50
160,00
106,50
106,70
108,70
79,90
32,00
79,90
80,00
81,50
(United Wineries AS)
NY
Castellblanch Cristal, Seco
15107 Rondel Extreme Brut
14602 Conde de Caralt, Brut
15066 Castell de Vilarnau, Brut
182
|
(United Wineries AS)
Castellblanch, (Engelstad Vin og Brennevin)
Rondel, (Amundsen AS)
Conde de Caralt, (Robert Prizelius AS)
Castell de Vilarnau, (Robert Prizelius AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 181 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
SPANIA MUSSERENDE VIN
literpris salgspris
42746
55124
32020
40915
929
NY
Castellblanch Cristal, Brut
Seccito Seco
Freixenet Carta Nevada Semi Seco
Codorníu Clasico, Brut
Codorníu Clasico, Seco
41728 Freixenet Rosé Brut
48542 Marques de Monistrol Reserva
Privada Brut 2001
946
Freixenet Cordon Negro, Brut
Freixenet Cordon Negro, Seco
32748 Soler-Jové Brut Reserva
44410
55120
41405
2851
Campo Viejo Cava Brut Reserva
Segura Viudas Brut Reserva
Faustino Martinez Cava Extra Seco
Freixenet Brut Nature 2002
33788 Gran Barón Cava Brut
NY
NY
NY
110,70
112,00
112,70
119,90
119,90
143,70
162,50
139,70
119,90
119,90
83,00
84,00
84,50
89,90
89,90
53,90
32,50
209,50
89,90
89,90
37,5cl
150cl
300cl
37,5cl
20cl
150cl
75cl
151,20
133,00
186,70
151,20
182,50
133,00
126,70
56,70 Freixenet, Catalonia, (Robert Prizelius AS)
199,50
560,00
56,70 Freixenet, Catalonia, (Robert Prizelius AS)
36,50
199,50
95,00 Soler-Jové, Catalonia,
75cl
75cl
75cl
75cl
150cl
75cl
132,00
132,00
133,20
133,20
141,30
133,20
99,00
99,00
99,90
99,90
212,00
99,90
47994
941
20469
44700
Pinord Cava Marrugat Gran Brut 2001
Raimat Chardonnay, Brut
Giró Ribot Gran Reserva Mare 2000
Cava Martí Serdà Brut
75cl
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
138,30
140,00
99,90
99,90
103,70
105,00
34249
45842
55121
40797
40796
33425
48116
48571
Duc de Foix Cava Brut
Parés Baltà Brut de Pacs
Segura Viudas Lavit Rosado Brut
Freixenet XXI Seco
Freixenet XXI Brut
Masia Perelada Brut
Cava Loxarel 999 Rosado
Portell Brut Nature 2005
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
145,30
145,30
145,30
146,70
146,70
149,20
154,50
159,10
109,00
109,00
109,00
110,00
110,00
111,90
115,90
119,30
47652 Colet Cava Tradicional Extra Brut
2001
2840 Codorníu Reserva Raventos Brut
41744 L’Hereu Brut de Raventos i Blanc
50436 Trepat 1998
55367 Alella Privat Brut Nature reserva
41917 Segura Viudas Brut Vintage 2000
75cl
159,70
119,80
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
159,90
172,00
172,70
173,20
173,20
119,90
129,00
129,50
129,90
129,90
11549
30845
41585
42947
55467
41916
44639
75cl
75cl
75cl
20cl
75cl
75cl
75cl
186,30
186,50
186,50
192,50
199,20
199,90
239,50
139,70
139,90
139,90
38,50
149,40
149,90
179,60
Parxet Nature, Brut
Cava Bonaval
Codorníu Pinot Noir, Brut
Freixenet Rosado, Brut
Parato Brut Nature
Freixenet Reserva Real
Mont Ferrant Brut Reserva 2001
Castellblanch, (Engelstad Vin og Brennevin)
Freixenet, (Robert Prizelius AS)
Freixenet, Catalonia, (Robert Prizelius AS)
Codorníu, Catalonia, (Amundsen AS)
Codorníu, (Amundsen AS)
Freixenet, Catalonia, (Robert Prizelius AS)
Marq. de Monistrol, Cava, (United Wineries AS)
MUSSERENDE VIN
944
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
37,5cl
20cl
150cl
75cl
75cl
(Moestue Grape Selections AS)
Bod. Domecq, Cava, (Brand Partners AS)
Segura Viudas, (Engelstad Vin og Brennevin)
Bod. Faustino, Rioja, (Bibendum AS)
Freixenet, Catalonia, (Robert Prizelius AS)
Masia Vallformosa, Catalonia,
(Haugen-Gruppen AS)
Pinord, Cava, (Vinarius AS)
Raimat, (Amundsen AS)
Giró Ribot, (Vectura AS)
Martí Serdà, Cava,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Covides, Catalonia, (Amka Saga AS)
Parés Baltà, Catalonia, (Wine Tailor AS)
Segura Viudas, (Engelstad Vin og Brennevin)
Freixenet, Catalonia, (Robert Prizelius AS)
Freixenet, Catalonia, (Robert Prizelius AS)
Cast. de Perelada, Catalonia, (Palmer & Co AS)
Masia Can Mayol, (Strøm AS)
Coop Vin. Sarral, Conca de Barberà,
(Bravino AS)
Colet Vins, Cava, (Norsk Vinsalg AS)
Codorníu, (Amundsen AS)
Raventós i Blanc, (Vinordia AS)
Freixenet, Catalonia, (Robert Prizelius AS)
Alta Alella, (Gavin AS)
Segura Viudas, Catalonia,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Bod. Parxet, (Maxxium Norge AS)
Bod. Inviosa, (Best Buys International AS)
Codorníu, (Amundsen AS)
Freixenet, Catalonia, (Robert Prizelius AS)
Parato Vin., (MediWine AS)
Freixenet, Catalonia, (Robert Prizelius AS)
Mont Ferrant, Cava,
(Trans Nordic Selections AS)
|
183
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 182 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
SPANIA MUSSERENDE VIN
literpris salgspris
50437 Segura Viudas Reserva Heredad Brut
75cl
265,30
75cl
269,60
199,00 Segura Viudas, Catalonia,
(Engelstad Vin og Brennevin)
202,20 Cast. de Perelada, Catalonia, (Palmer & Co AS)
75cl
278,70
209,00 Raventós i Blanc, (Vinordia AS)
75cl
75cl
37,5cl
20cl
75cl
75cl
100cl
75cl
102,50
119,90
146,40
149,50
133,20
141,20
172,80
76,90
89,90
54,90
29,90
99,90
105,90
148,00
129,60
75cl
203,10
(Amka Saga AS)
152,30 Henkell & Söhnlein, (Amka Saga AS)
75cl
75cl
213,20
228,30
159,90 Schloss Vaux, (Moestue Grape Selections AS)
171,20 Weing. Koehler-Ruprecht, Pfalz,
(Record Vinimport AS)
75cl
204,40
75cl
216,00
153,30 Schlumberger Wein- und Sektkellerei,
(Strag AS)
162,00 Weing. Langmann, Weststeiermark, (Vinum AS)
75cl
126,70
43195 Messias Palmehaven Bairrada 2001
43839 Pascual Toso Brut
75cl
75cl
127,70
133,20
42220 Bernard-Massard Sélection Brut
75cl
166,50
46519 Pondgrácz
75cl
166,50
32972 São Domingos Extra Reserva
75cl
166,80
14596 Bohemia Sekt, Demi Sec
75cl
186,30
13357 Ch. de Brouay, Brut
13564 Sparkling Apple Wine
20753 Oakwood Special
75cl
75cl
50cl
93,20
106,50
112,00
46784 Krunesider 2003
75cl
193,10
75cl
183,20
27,5cl
75cl
75cl
82,90
90,00
91,10
75cl
50cl
75cl
75cl
75cl
147,30
153,00
166,50
166,70
172,00
34293 Castillo Perelada Cava Gran
Claustro 1999
NY 55383 Elisabeth Raventós 2001
TYSKLAND
910
Rüttgers Club
932
Henkell Trocken
2700
30615
46832
37585
Deinhard Lila Riesling, Brut
Blue Nun Gold Edition
Henkel Trocken Sparkling - Kit
Fürst von Metternich, Trocken
MUSSERENDE
FRUKTVIN
20751 Fürst von Metternich Riesling Brut
2002/2003
20017 Vaux Riesling Brut 2002
48366 Koehler-Ruprecht Riesling Brut 1996
ØSTERRIKE
41848 Schlumberger Sparkling Brut
20546 Langmann Schilchersekt, Brut
ØVRIG MUSSERENDE VIN
43393 Vidigal Brut
Rheinische Sektkellerei, (Bibendum AS)
Henkell & Söhnlein, (Bibendum AS)
Deinhard, (Eurowine AS)
H. Sichel Söhne, Rheinhessen, (Strøm AS)
Henkell & Söhnlein, (Bibendum AS)
Fürst von Metternich Sektkellerei,
95,00 Caves Vidigal, Ribatejo, Portugal
(Red & White AS)
95,80 Messias, Beiras, Portugal (Haugen-Gruppen AS)
99,90 Pascual Toso, Mendoza, Argentina
(World Wines AS)
124,90 Bernard-Massard, Luxembourg
(Stenberg & Blom AS)
124,90 Cave de Pongrácz, Western Cape,
Sør-Afrika (Strøm AS)
125,10 Caves do Solar de São Domingos,
Portugal
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
139,70 Bohemia Sekt, Tsjekkia (Gavin AS)
MUSSERENDE FRUKTVIN
69,90 Ch. de Brouay, Frankrike (Podium Wines AS)
79,90 V&S Finland, Finland (Amundsen AS)
56,00 Sheppy’s Cider, England
(Moestue Grape Selections AS)
144,80 Kalfarets Kultur, Norge (Kalfarets Kultur AS)
FRUKTVIN
CIDER
44282 Hardanger Cider Tradisjonell
43546 Strongbow Dry Cider
15232 Tropica Sex on the Beach
15183 Fruta y Pasión
Mango-Maracuja-Banane
14748 L&P Päronvin
15179 Shigateh Ume-Pflaume
14151 Sake
6737 Lakka
6195 Gekkeikan Sake
184
|
137,40 Hardanger Saft og Ciderfabrikk, Norge
(Hardanger Saft- og Siderfabrikk)
22,80 Scottish & Newcastle, England (Vectura AS)
67,50 De. Demuth, Tyskland (Strag AS)
68,30 Carl Lehnkering, Tyskland (Strag AS)
110,50
76,50
124,90
125,00
129,00
Lignell & Piispanen, Finland (Gavin AS)
Spring Vertiebs, Tyskland (Strag AS)
Zhejiang, Kina (Strag AS)
Finland (Arcus)
Gekkeikan Sake Comp., USA (Wine Tailor AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 183 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
DESSERTVIN HVITVIN
literpris salgspris
47583
14766
6850
40694
Grythyttan Jakt
Valhalla Mjød
Suttungs Mjød
Nordkapp 2004
15012 Shirayuki Sake
47581 Grythyttan Hjortron
6483 Hong Mei
75cl
70cl
50cl
75cl
182,90
184,10
184,60
185,10
137,20
128,90
92,30
138,80
75cl
75cl
50cl
223,90
244,00
260,00
(Arntzen Vin & Cigar AS)
167,90 Konishi Brewing Co., Japan (Gavin AS)
183,00 Grythyttan Vin, Sverige (Servco AS)
130,00 Loaning Foodstuffs Corp., Liaoning, Kina
Grythyttan Vin, Sverige (Servco AS)
A. Duus, Danmark (Gavin AS)
Mímirs Brunn, Norge (Vectura AS)
North Cape Wines, Norge
(Strag AS)
AROMATISERT SVAKVIN OG ANNEN BLANDET DRIKK
45462 Carmelita Sangria
43968 Kopparbergs Mixed Fruit
11394 Faszination Exotic
14246 Faszination Strawberry
75cl
92,00
2701
6732
6733
43449
30160
14820
50429
50430
43019
Peachcanei
Sangria
Rød Herregårdsgløgg
Cinzano Limetto
Cinzano Orancio
La Gioiosa Fragolino
Hvit Vintergløgg
Rød Vintergløgg
Dufvenkrooks Vinglögg
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
70cl
70cl
75cl
92,00
119,90
133,20
140,00
140,00
140,70
153,00
153,00
159,90
220,10 Friedrich SAS, Spania (Scan Vin AS)
41,50 Kopparbergs Bryggeri, Sverige (Strag AS)
64,00 Peter Herres, Tyskland
(Engelstad Vin og Brennevin)
69,00 Peter Herres, Tyskland
(Engelstad Vin og Brennevin)
69,00 Canelli, Italia (Brand Partners AS)
89,90 Arcus, Norge (Arcus)
99,90 Arcus, Norge (Arcus)
105,00 Cinzano, Italia (Beverage Partners Norway AS)
105,00 Cinzano, Italia (Beverage Partners Norway AS)
105,50 La Gioiosa, Italia (Strag AS)
107,10 Gavin, Norge (Gavin AS)
107,10 Gavin, Norge (Gavin AS)
119,90 Herrljunga Saft & Vinfabrik,
47582
242
41730
41435
Grythyttan Skogsglögg
Dubonnet
Kir Royal Cuvée Prestige
Mickey Finn’s Sour Green Apple
75cl
75cl
75cl
50cl
168,00
176,00
186,30
199,00
126,00
132,00
139,70
99,50
43499 Mickey Finn’s Sour Raspberry
50cl
199,00
20792 Cancan Classique Kir
50cl
199,40
75cl
75cl
50cl
140,90
186,40
218,00
75cl
75cl
75cl
75cl
98,10
106,50
106,70
131,10
73,60
79,90
80,00
98,30
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
132,70
144,00
146,50
151,60
154,00
159,30
99,50
108,00
109,90
113,70
115,50
119,50
75cl
159,90
119,90
75cl
164,00
(Robert Prizelius AS)
123,00 G.D. Vajra, Piemonte, Italia
(Moestue Grape Selections AS)
DESSERTVIN
73,40
83,00
85,30
MUSSERENDE VIN
NY
300cl
50cl
75cl
Sverige (Ekjord AS)
Grythyttan Vin, Sverige (Servco AS)
Frankrike (Brand Partners AS)
Lejay-Lagoute, Frankrike (Amka Saga AS)
Babco Europe, Irland
(Engelstad Vin og Brennevin)
99,50 Babco Europe, Irland
(Engelstad Vin og Brennevin)
99,70 Merlet & Fils, Frankrike (Servco AS)
ØVRIG SVAKVIN
37524 Crismona Fine Dry
32433 Crismona Pedro Ximénez Reserva
55178 Capataz 2003
105,70 Crismona, Montilla-Moriles, Spania (Vectura AS)
139,80 Crismona, Montilla-Moriles, Spania (Vectura AS)
109,00 Alvear, Montilla-Moriles, Spania (Vinordia AS)
DESSERTVIN
HVITVIN
33605
6300
809
47542
42705
43066
32653
44881
3476
47541
13210
Toso Moscato d’Asti 2005
Neirano Moscato d’Asti 2005
Canei
Leitz Rheingau Riesling Spätlese
2003
Elia Moscato d’Asti 2004
Bersano Moscato d’Asti 2005
Cascina Castlet Moscato d’Asti 2005
Ca’ del Baio Moscato d’Asti 2005
Villa Moscatel 2003
Leitz Rüdesheimer Berg Roseneck
Riesling Spätlese 2003
Ch. Barrière 2004
46669 Vajra Moscato d’Asti 2005
Cant. Toso, Piemonte, Italia (Vectura AS)
Neirano, Piemonte, Italia (Vectura AS)
Canelli, Italia (Brand Partners AS)
Weing. Leitz, Rheingau, Tyskland
(Record Vinimport AS)
Pod. Elia, Piemonte, Italia (Haugen-Gruppen AS)
Bersano, Piemonte, Italia (Ekjord AS)
Cascina Castlet, Piemonte, Italia (Strøm AS)
Ca’ del Baio, Piemonte, Italia (Mondovino As)
Gagliardo, Piemonte, Italia (Vinordia AS)
Weing. Leitz, Rheingau, Tyskland
(Record Vinimport AS)
SAG, Monbazillac, Frankrike
|
185
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 184 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
DESSERTVIN HVITVIN
literpris salgspris
33090 St. Stefano Moscato d’Asti 2005
75cl
37,5cl
75cl
166,50
186,40
170,00
50cl
179,80
37,5cl
75cl
184,30
186,50
69,10 Viña Canepa, Colchagua, Chile (Arcus)
139,90 Gaec de Pécoula, Monbazillac,
50cl
50cl
75cl
50cl
198,00
198,00
199,90
210,00
99,00
99,00
149,90
105,00
6945 Late Harvest Sauvignon Blanc 2003
37,5cl
210,70
79,00
20438 Nederburg Noble Late Harvest 2005
37,5cl
226,40
84,90
13352 Samos Nectar 2000
75cl
226,70
170,00
47585 Leitz Rüdesheimer Berg Schlossberg
Riesling Spätlese 2003
14347 Ch. Manos 2002
75cl
235,10
176,30
75cl
239,90
179,90
14600 Clüsserath Trittenheimer Apotheke
Riesling Auslese 2002
55122 Royal Tokaij Late Harvest Ats
Cuvée 2004
32304 Baron de Montesquieu Moelleux
1999/2001
14713 Disznókö Tokaji Furmint Late
Harvest 2000/2002
45235 Koehler-Ruprecht Kallstadter
Saumagen Riesling Auslese 2003
33435 Geil Bechtheimer Geyersberg
Rieslaner Beerenauslese 2005
2622 Prestige Beerenauslese 1999/2004
75cl
240,30
180,20
50cl
242,00
121,00
50cl
259,80
129,90
50cl
259,80
129,90
75cl
275,20
206,40 Koehler-Ruprecht, Pfalz, Tyskland
37,5cl
280,80
105,30 Weing. Johann Geil, Rheinhessen,
37,5cl
283,70
106,40 Lenz Moser, Burgenland, Østerrike
63031 Leitz Rüdesheimer Bischofsberg
50cl
Riesling Auslese 2004
42719 St. Stephan’s Crown Tokaji Aszu 3
50cl
Puttonyos 1999
42115 La Chartreuse de Coutet 1995
75cl
47151 Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr
75cl
Riesling Spätlese 2005
43709 Domäne Wachau Beerenauslese 2001 37,5cl
299,00
149,50 Weing. Leitz, Rheingau, Tyskland
300,00
150,00 Henkell & Söhnlein, Tokaj, Ungarn (Eurowine AS)
305,30
306,50
229,00 Bordeaux, Frankrike (Winetrader AS)
229,90 Weing. Fritz Haag, Mosel-Saar-Ruwer,
310,40
116,40 Freie Weingärtner Wachau, Wachau,
2803 Ch. Septy 1998/2000
124,90 Ceretto, Piemonte, Italia
69,90 (Gaia Wine & Spirits AS)
127,50 Ch. de Monbazillac, Monbazillac,
Frankrike (Haugen-Gruppen AS)
44558 San Pedro Late Harvest Riesling
2004
55160 Canepa Late Harvest 2003
20854 Domaine de Pécoula 2004
NY
42514
47444
55576
42538
Santa Helena Late Harvest 2002
Schmitt Söhne Beerenauslese 2002
Perrone Moscato d’Asti Sourgal 2005
Gran Feudo Moscatel 2005
89,90 Viña San Pedro, Lontue, Chile (Amundsen AS)
DESSERTVIN
Frankrike (Podium Wines AS)
Viña Santa Helena, Curicó, Chile (Fondberg AS)
Schmitt Söhne, Rhin, Tyskland (Wine Tailor AS)
Elio Perrone, Piemonte, Italia (Eureka Wine AS)
Bod. Julián Chivite, Navarra, Spania
(Vinordia AS)
Concha y Toro, Curicó, Chile
(Brand Partners AS)
Nederburg Wines, Western Cape,
Sør-Afrika (Amka Saga AS)
Union of Winemaking Coop of Samos, Samos,
Hellas (Cork Wines & Spirits AS)
Weing. Leitz, Rheingau, Tyskland
(Record Vinimport AS)
P. Niotout, Bordeaux, Frankrike
(Palmer & Co AS)
Weing. Hubert Clüsserath, Mosel-Saar-Ruwer,
Tyskland (Strag AS)
The Royal Tokaji Wine Comp., Ungarn
(Engelstad Vin og Brennevin)
M. de Montesquieu, Bordeaux,
Frankrike (Vinhuset NoFra AS)
Dom. Disznókö, Tokaj, Ungarn (Vinarius AS)
(Record Vinimport AS)
Tyskland (Vectura AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Record Vinimport AS)
Tyskland (Best Buys International AS)
Østerrike (Strag AS)
14942 Ch. Haut-Claverie 2001
33695 Case Vecie Recioto di Soave
Cecilia Beretta 1999
30439 Moulin Touchais 1993
37,5cl
50cl
319,70
320,00
119,90 Bordeaux, Frankrike (Vinhuset NoFra AS)
160,00 Pasqua, Veneto, Italia (Bibendum AS)
75cl
332,00
249,00 Vign. Touchais, Loire, Frankrike
37506 Lind Ortega Trockenbeerenauslese
2001
20723 Domaine Bellegarde Cuvée Thibault
2003
20770 Réserve du Domaine Nigri 2003
37,5cl
333,10
124,90 Weing. Ökonomierat Lind, Pfalz,
75cl
333,50
250,10 Dom. Bellegarde, Jurançon,
75cl
333,50
250,10 Dom. Nigri, Jurançon, Frankrike (Vinoble AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
186
|
Tyskland (Vectura AS)
Frankrike (Multibrands Norge AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 185 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
DESSERTVIN HVITVIN
literpris salgspris
851
Baron Philippe Sauternes 2002
339,90
407,70
345,10
254,90 Baron Philippe de Rothschild, Bordeaux,
152,90 Frankrike (Stenberg & Blom AS)
129,40 Lenz Moser, Neusiedlersee,
15146
48459
43137
44866
75cl
37,5cl
50cl
50cl
346,30
346,40
352,80
359,80
259,70
129,90
176,40
179,90
50cl
362,60
181,30
75cl
362,70
272,00
34272 Capricho de Goya
37,5cl
365,30
137,00
33356 Dom. de Carbonnieu 2002
37,5cl
369,10
138,40
40731 I Capitelli 2004
37,5cl
373,10
139,90
33091 La Perlara Recioto di Soave 2004
50cl
379,80
189,90
20927 Coos Ramandolo 2003
50cl
390,40
195,20
11684 Disznókö Tokaji Aszú 5 Puttonyos
1995
42014 Villa Simone Cannellino Frascati
2000
44730 Kracher Cuvée Beerenauslese 2004
50cl
398,00
199,00
50cl
398,00
199,00 Piero Constantini, Lazio, Italia (Evento AS)
37,5cl
399,70
149,90 Alois Kracher, Neusiedlersee,
13940 Yalumba Botrytis Semillon 1999
37,5cl
399,70
149,90 Yalumba Winery, Eden Valley,
48521 Zantho Eiswein 2005
37,5cl
399,70
149,90 Zantho, Burgenland, Østerrike
Ch. les Justices 1999
Wellwood Botrytis Semillon 2000
Tamellini Recioto di Soave 2001
Livon Verduzzo Friulano Casali
Godia 2001
48372 FLP 2005
30609 Castelnau de Suduiraut 2001
Østerrike (Haugen-Gruppen AS)
Bordeaux, Frankrike (Strag AS)
D’aquino Group, Riverina, Australia (Servco AS)
Az. Agr. Tamellini, Veneto, Italia (Vectura AS)
Livon, Friuli-Venezia Giulia, Italia
(Gaia Wine & Spirits AS)
Luís Pato, Beiras, Portugal
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Ch. Suduiraut, Bordeaux, Frankrike
(Vinarius AS)
Bod. Camilo Castilla, Navarra, Spania
(Winetrader AS)
France Tradition, Bordeaux,
Frankrike (Palmer & Co AS)
Roberto Anselmi, Veneto, Italia
(Gaia Wine & Spirits AS)
Ca’ Rugate, Veneto, Italia
(Gaia Wine & Spirits AS)
Dario Coos, Friuli-Venezia Giulia,
Italia (The Scandinavian Negotiators AS)
Dom. Disznókö, Tokaj, Ungarn (Vinarius AS)
Østerrike (Vinarius AS)
Australia (Vinarius AS)
NY
(Best Buys International AS)
46183 Heidi Schröck Welschriesling &
Weissburgunder Beerenauslese 2005
47486 Millarium Vin Santo Riserva 2000
50cl
399,80
199,90 Heidi Schröck, Burgenland,
50cl
399,80
199,90 Ten. Cantagallo, Toscana, Italia
44527 Turbè 2003
50cl
399,80
199,90 Salvatore Murana, Sicilia, Italia
47148 Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr
Riesling Auslese ″10″ 2005
7631 Royal Tokaji Aszú 5 Puttonyos
1999/2000
13350 Crown Tokaji Aszú 5 Puttonyos 2003
42718 St. Stephan’s Crown Tokaji Aszu 6
Puttonyos 1996
20532 Ch. de Myrat 2002
20536 Nes Passito di Pantelleria 2004
75cl
399,90
299,90 Weing. Fritz Haag, Mosel-Saar-Ruwer,
50cl
405,00
202,50 The Royal Tokaji Wine Comp., Tokaj,
25cl
50cl
415,60
427,20
103,90 Crown Est., Tokaj, Ungarn (Vectura AS)
213,60 Henkell & Söhnlein, Tokaj, Ungarn (Eurowine AS)
75cl
50cl
427,30
438,60
320,50 Ch. de Myrat, Bordeaux, Frankrike (Ekjord AS)
219,30 Duca di Castelmonte, Sicilia, Italia
45077 Muffato Della Sala 2003
46053 Rigoletto Santa Christina 2000
41985 Geil Eiswein 2003
50cl
37,5cl
37,5cl
439,80
450,70
461,60
219,90 Antinori, Umbria, Italia (Strøm AS)
169,00 Zenato, Veneto, Italia (Wine Tailor AS)
173,10 Weing. Johann Geil, Rheinhessen,
46264 Villiera Inspiration Noble Late
Harvest 2000
30244 Noble One Botrytis Semillon 2002
14726 Ch. de Myrat 2000
37,5cl
476,50
178,70 Villiera, Stellenbosch, Sør-Afrika (Servco AS)
37,5cl
37,5cl
477,30
479,70
179,00 De Bortoli, Australia (Wine Tailor AS)
179,90 Ch. de Myrat, Bordeaux, Frankrike (Amundsen AS)
Østerrike (Best Buys International AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
Tyskland (Best Buys International AS)
Ungarn (Engelstad Vin og Brennevin)
(Haugen-Gruppen AS)
Tyskland (Vectura AS)
|
187
DESSERTVIN
75cl
37,5cl
2418 Prestige Trockenbeerenauslese 2004 37,5cl
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 186 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
DESSERTVIN HVITVIN
literpris salgspris
42072 Ch. Doisy-Védrines 2000
37,5cl
3523 Tokaji Aszú 5 Puttonyos 1999
50cl
47077 Accordini Bricco delle Bessole
50cl
Passito Bianco 2000
47225 Mueggen Moscato Passito di
50cl
Pantelleria 2003
34880 Langlois-Château Quarts de Chaume
75cl
2001
31403 Royal Tokaji Aszu Blue Label 5
25cl
Puttonyos 1999
47726 Coffele Le Sponde Recioto di Soave
50cl
2003
44386 Muenchberg Grand Cru Riesling
75cl
Vendange Tardive 2004
44952 Schmelzer Welschriesling TBA 2002 37,5cl
479,70
482,60
499,80
179,90 Pierre Castéja, Bordeaux, Frankrike (Strøm AS)
241,30 Tokaji Hétszölö, Tokaj, Ungarn (Ekjord AS)
249,90 Accordini, Veneto, Italia
499,80
249,90 Salvatore Murana, Sicilia, Italia
506,50
379,90 Langlois-Château, Loire, Frankrike
508,00
127,00 The Royal Tokaji Wine Comp., Tokaj,
516,00
258,00 Coffele, Veneto, Italia
520,00
390,00 Dom. Ostertag, Alsace, Frankrike
522,10
195,80 Schmelzer, Burgenland, Østerrike
20632 Ch. Coutet 1996
13496 Ben Ryé Passito di Pantelleria 2004
75cl
37,5cl
527,50
528,00
395,60 Bordeaux, Frankrike (Bibendum AS)
198,00 Donnafugata, Sicilia, Italia
47526 Heidi Schröck Weissburgunder
37,5cl
Beerenauslese 2001
48600 Pennyfield Liqueur Chardonnay
37,5cl
Viognier 2004
47147 Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr
75cl
Riesling Auslese Goldcapsel 2005
46188 Weinrieder Chardonnay
37,5cl
Trockenbeerenauslese 1998
20631 Ch. Doisy Daëne 2002
75cl
533,10
199,90 Heidi Schröck, Neusiedlersee,
533,10
199,90 Pennyfield Wines, Riverland,
533,20
399,90 Weing. Fritz Haag, Mosel-Saar-Ruwer,
533,30
200,00 Weinrieder, Weinviertel, Østerrike
537,10
402,80 Bordeaux, Frankrike
37,5cl
50cl
557,10
561,60
208,90 Ten. Chiccheri, Veneto, Italia (MediWine AS)
280,80 Elfenhof, Burgenland, Østerrike (Vectura AS)
50cl
570,00
285,00 Fatt. Selvapiana, Toscana, Italia
50cl
585,20
292,60 Ch. Derezla, Tokaj, Ungarn (Vectura AS)
75cl
585,30
439,00 Ch. Suduiraut, Bordeaux, Frankrike
44285 Nardello Recioto di Soave
37,5cl
Suavissimus 2002
46008 Delle Fontane Recioto di Soave 2004 37,5cl
585,30
219,50 Az. Agr. Nardello, Veneto, Italia
586,40
219,90 Az. Agr. Pra, Veneto, Italia
20535 Weinrieder Eiswein Welschriesling
Hölzler 2004
48506 Kracher Non-Vintage
Trockenbeerenauslese
44597 Molino Real 2003
37,5cl
586,40
219,90 Weing. Weinrieder, Weinviertel,
18,7cl
587,70
109,90 Alois Kracher, Burgenland,
50cl
590,00
295,00 Telmo Rodriguez, Montilla-Moriles,
43176 Ch. Rieussec 1999
43728 Ch. Coutet 2003
47899 Privilegio 2003
75cl
50cl
50cl
594,70
598,00
598,00
446,00 Bordeaux, Frankrike (Vinordia AS)
299,00 Bordeaux, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
299,00 Feudi di San Gregorio, Campania,
47659 Fenech Malvasia delle Lipari 2002
50cl
599,80
299,90 Fenech, Sicilia, Italia
44862 Picolit Cumins 2003
50cl
599,80
299,90 Livon, Friuli-Venezia Giulia, Italia
37,5cl
600,00
225,00 Bordeaux, Frankrike (Ekjord AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Haugen-Gruppen AS)
Ungarn (Engelstad Vin og Brennevin)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Lassaga Trading International AS)
(Brand Partners AS)
NY
Østerrike (Best Buys International AS)
DESSERTVIN
Australia (Servco AS)
Tyskland (Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
NY
55460 Chiccheri Bianco Passito 2004
20039 Elfenhof Welschriesling Ruster
Ausbruch 2001
44602 Selvapiana Vin Santo di Chianti
Rufina 1999
20533 Ch. Dereszla Tokaji Aszú 6
Puttonyos 2000
46108 Ch. Suduiraut 2000
(Moestue Grape Selections AS)
(Vinarius AS)
(Mondovino As)
(Best Buys International AS)
NY
Østerrike (Best Buys International AS)
Østerrike (Vinarius AS)
Spania (Moestue Grape Selections AS)
Italia (Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
13304 Ch. Lafaurie-Peyraguey 1997
188
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 187 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
DESSERTVIN HVITVIN
literpris salgspris
NY
46165 Welschriesling Hohenleiten Eiswein
2005
40063 Betsek Tokaji Aszú 6 Puttonyos
1995/1996
55378 Baron Bornemisza Tokaji Aszú 6
Puttonyos 1993
46021 Ch. Filhot 1998
37,5cl
613,10
229,90 Weinrieder, Weinviertel, Østerrike
50cl
635,00
317,50 The Royal Tokaji Wine Comp., Tokaj,
50cl
650,00
325,00 Gabor Orosz, Tokaj, Ungarn (World Wines AS)
37,5cl
658,70
247,00 Ch. Filhot, Bordeaux, Frankrike
55215 Anselmann Riesling Eiswein 2005
37,5cl
662,10
248,30 Weing. Anselmann, Pfalz, Tyskland
20725 Triebaumer Ruster Ausbruch 2002
37,5cl
666,40
249,90 Günter Triebaumer, Burgenland,
42321 Scharzhofberger Riesling Auslese
2001
40813 Khamma Moscato Passito di
Pantelleria 2001
44707 Koehler-Ruprecht Kallstadter
Saumagen Riesling Eiswein 2001
40569 Isole e Olena Vin Santo del
Chianti Classico 1998
48192 Riesling Eiswein Senftenberger
Rameln 2003
44658 Spirale 2003
37,5cl
690,70
259,00 Reichsgraf von Kesselstatt, Mosel-Saar-Ruwer,
50cl
698,00
349,00 Salvatore Murana, Sicilia, Italia
75cl
37,5cl
37,5cl
739,50
887,50
746,40
554,60 Weing. Koehler-Ruprecht, Pfalz,
332,80 Tyskland (Record Vinimport AS)
279,90 Isole e Olena, Toscana, Italia
37,5cl
746,40
279,90 Weing. Proidl, Kremstal, Østerrike
37,5cl
772,00
289,50 André et Mireille Tissot, Jura,
55054 Scatto Matto 2003
37,5cl
773,10
289,90 Fatt. Zerbina, Emilia-Romagna, Italia
50cl
779,80
389,90 Oremus, Tokaj, Ungarn
37,5cl
797,30
299,00 Alois Kracher, Burgenland,
50cl
798,00
399,00 Salvatore Murana, Sicilia, Italia
37,5cl
799,70
299,90 Weinrieder, Weinviertel, Østerrike
37,5cl
799,70
299,90 Villa Maria Est., Marlborough,
37,5cl
827,20
310,20 Weing. Hubertushof, Mosel-Saar-Ruwer,
37,5cl
844,30
316,60 Wachtenburg Winzer, Pfalz, Tyskland
37,5cl
850,70
319,00 Alois Kracher, Neusiedlersee,
75cl
866,70
650,00 Ch. Climens, Bordeaux, Frankrike
(Best Buys International AS)
Ungarn (Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Haugen-Gruppen AS)
Østerrike (Amundsen AS)
Tyskland (Best Cellars AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
DESSERTVIN
Frankrike (Vinum AS)
NY
(Vinhuset NoFra AS)
20554 Oremus Tokaji Aszú 6 Puttonyos 1999
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
NY
NY
48507 Kracher Scheurebe TBA No. 6
Zwischen den Seen 2002
47224 Martingana Moscato Passito di
Pantelleria 2001
46167 Riesling Eiswein Poysdorfer
Schneiderberg 2004
48463 Villa Maria Reserve Noble Riesling
Botrytis 2004
5159 Trittenheimer Altärchen Riesling
Eiswein 1998/2000
42752 Wachenheimer Fuchsmantel Riesling
Eiswein 1998
44729 Kracher Welschriesling TBA No. 6
Zwischen den Seen 1998
41387 Ch. Climens 1999
Østerrike (Vinarius AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Best Buys International AS)
New Zealand (Strøm AS)
Tyskland (Strag AS)
(Red & White AS)
Østerrike (Vinarius AS)
(Moestue Grape Selections AS)
44731 Kracher Grande Cuvée TBA No. 6
37,5cl 877,30
Nouvelle Vague 2001
63030 Markus Molitor Wehlener Sonnenuhr 37,5cl 881,10
Riesling Eiswein 2002
55326 Domaine de La Bongran Botrytis
37,5cl 892,30
Macon Villages 2001
41829 Trimbach Pinot Gris Sélection de
75cl 1 025,30
Grains Nobles 1990
43074 Bernkastler alte Badstube am
37,5cl 1 066,40
Doctorberg Riesling Beerenauslese 2003
20541 Kloster Eberbach Rüdesheimer Berg
50cl 1 095,80
Schlossberg Riesling TBA 1995
329,00 Alois Kracher, Neusiedlersee,
Østerrike (Vinarius AS)
330,40 Weing. Markus Molitor, Mosel-Saar-Ruwer,
Tyskland (Record Vinimport AS)
334,60 Dom. de La Bongran, Burgund,
Frankrike (Vininor DA)
769,00 F.E. Trimbach, Alsace, Frankrike
(Stenberg & Blom AS)
399,90 Dr. Pauly Bergweiler, Mosel-Saar-Ruwer,
Tyskland (Fondberg AS)
547,90 Kloster Eberbach, Rheingau, Tyskland
(Vectura AS)
|
189
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 188 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
DESSERTVIN HVITVIN
literpris salgspris
42322 Scharzhofberger Riesling
Beerenauslese 1989
43638 Montegrossi Vin Santo del Chianti
Classico 1998
20539 Zeltinger Himmelreich Riesling
Eiswein 2004
20552 Kapi Tokaji Aszú 6 Puttonyos 1999
41235 Inniskillin Vidal Icewine 2003
37,5cl 1 170,70
439,00 Reichsgraf von Kesselstatt, Mosel-Saar-Ruwer,
37,5cl 1 200,00
450,00 Rocca di Montegrossi, Toscana, Italia
37,5cl 1 253,90
470,20 Weing. Selbach-Oster, Mosel-Saar-Ruwer,
50cl 1 291,00
37,5cl 1 597,30
645,50 Disznokö, Tokaj, Ungarn (Vinarius AS)
599,00 Inniskillin Wines, Ontario, Canada
Tyskland (Best Cellars AS)
(Evento AS)
Tyskland (Moestue Grape Selections AS)
(Stenberg & Blom AS)
46321 Disznókö Tokaji Aszú Eszencia 1993
50cl
20553 Scharzhofberger Riesling Eiswein
37,5cl
2002
20550 Leitz Rüdesheimer Berg Schlossberg 37,5cl
Riesling TBA 2004
20540 Monzinger Halenberg Riesling
37,5cl
Beerenauslese 2003
20105 Weil Kiedrich Gräfenberg Riesling
37,5cl
Beerenauslese 2004
42499 Reichsgraf von Kesselstatt
37,5cl
Bernkasteler Doctor Riesling Eiswein 1995
46156 Ch. d’Yquem 1997
75cl
1 798,00
1 998,40
899,00 Dom. Disznókö, Tokaj, Ungarn (Vinarius AS)
749,40 Reichsgraf von Kesselstatt, Mosel-Saar-Ruwer,
2 023,20
758,70 Weing. Leitz, Rheingau, Tyskland
2 131,50
799,30 Weing. Emrich-Schönleber, Rhin,
Tyskland (Vectura AS)
(Record Vinimport AS)
Tyskland (Moestue Grape Selections AS)
2 933,90 1 100,20 Weing. Robert Weil, Rheingau,
Tyskland (Moestue Grape Selections AS)
3 197,30 1 199,00 Reichsgraf von Kesselstatt, Mosel-Saar-Ruwer,
Tyskland (Best Cellars AS)
3 400,00 2 550,00 Ch. d’Yquem, Bordeaux, Frankrike
(Moestue Grape Selections AS)
DESSERTVIN
MUSSERENDE VIN
10092 Toso Moscato Spumante 2004/2005
13606 Toso Asti 2004/2005
15081 Arione Asti
75cl
75cl
75cl
72,00
93,20
106,40
54,00 Cant. Toso, Piemonte, Italia (Vectura AS)
69,90 Cant. Toso, Piemonte, Italia (Vectura AS)
79,80 Arione, Piemonte, Italia
2947 Cinzano Asti
75cl
108,00
81,00 Cinzano, Piemonte, Italia
37659 Riccadonna Asti
75cl
119,90
89,90 Riccadonna, Piemonte, Italia
43005 Vigne Regali Asti
75cl
119,90
89,90 Vigne Regali, Piemonte, Italia
13767 Filipetti Moscato Spumante
14786 Gancia Asti
75cl
75cl
121,20
125,30
90,90 Filipetti, Italia (Vectura AS)
94,00 F.Ili Gancia, Italia
50427 Canti Asti
40164 Tosti Asti
75cl
75cl
130,00
133,20
97,50 F.lli Martini, Piemonte, Italia (Strag AS)
99,90 Tosti, Piemonte, Italia
37,5cl
20cl
150cl
75cl
75cl
159,70
184,50
136,60
146,50
152,70
59,90
36,90
204,90
109,90
114,50
75cl
75cl
75cl
155,20
159,90
162,70
116,40
119,90
122,00
44528 Gatij Brachetto d’Aqui 2005
75cl
186,50
139,90
45923 Il Falchetto Brachetto d’Acqui 2005
75cl
197,20
147,90
44244 Vidoro Prosecco Millesimato 2005
75cl
199,60
149,70
37,5cl 1 597,30
599,00
(The Scandinavian Negotiators AS)
(Beverage Partners Norway AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
915
Martini Asti
13786 Fontanafredda Asti
45921 Il Falchetto Moscato d’Asti Tenuta
del Fant 2005
45948 Mauro Sebaste Moscato d’Asti 2005
33040 Fontanafredda Asti 2004/2005
48209 Malvirà Birbét 2004/2005
43640 Inniskillin Sparkling Vidal
Icewine 2002
190
|
(Cork Wines & Spirits AS)
Martini & Rossi, Piemonte, Italia
(Bacardi Martini AS)
Fontanafredda, Piemonte, Italia (Amundsen AS)
Ten. Il Falchetto, Piemonte, Italia
(Wine Tailor AS)
Mauro Sebaste, Piemonte, Italia (Terroir AS)
Fontanafredda, Piemonte, Italia (Amundsen AS)
Malvira, Piemonte, Italia
(Moestue Grape Selections AS)
March. di Barolo, Piemonte, Italia
(Gaia Wine & Spirits AS)
Ten. Il Falchetto, Piemonte, Italia
(Wine Tailor AS)
Spumanti Dal Din, Veneto, Italia
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Inniskillin Wines, Canada
(Stenberg & Blom AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 189 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
DESSERTVIN PORTVIN
literpris salgspris
PORTVIN
281
Kopke Bridge Special Ruby
11332 Royal Oporto Ruby
75cl
75cl
180,00
185,50
135,00 Portugal (Engelstad Vin og Brennevin)
139,10 Real Comp. Velha, Portugal
47004 Ferreira Ruby Port
40346 Andresen Ruby
75cl
75cl
186,50
192,00
139,90 A.A. Ferreira, Douro, Portugal (Strøm AS)
144,00 J.H. Andresen, Douro, Portugal
47756 Afonso Vaz Tawny
75cl
194,70
146,00 Ad. Coop. do Vale da Teja, Douro,
75cl
37,5cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
206,50
247,70
207,70
208,00
209,20
210,70
211,70
154,90
92,90
155,80
156,00
156,90
158,00
158,80
33393 Offley Vintage Character
30211 Rozès Tawny
41223 Santa Eufêmia Fine Ruby
75cl
75cl
75cl
212,00
212,00
213,20
159,00
159,00
159,90
41224 Santa Eufêmia Fine White
75cl
213,20
159,90
41225 Santa Eufêmia Tawny
75cl
213,20
159,90
37,5cl
75cl
75cl
75cl
75cl
263,70
226,50
226,50
229,30
239,20
98,90
169,90
169,90
172,00
179,40
Graham’s Late Bottled Vintage
1999/2000
33395 Krohn Senador Tawny
33396 Krohn Ambassadeur Ruby
6290 Cockburn’s Special Reserve
37,5cl
266,40
99,90
75cl
75cl
75cl
239,90
241,70
247,10
179,90 Wiese & Krohn, Portugal (Strag AS)
181,30 Wiese & Krohn, Portugal (Strag AS)
185,30 Cockburn Smithes & Cia, Douro,
43570 Ramos Pinto Reserva Collector
75cl
252,00
189,00 Ramos Pinto, Portugal
40376 Rozès Late Bottled Vintage 1994
Unfiltered
42090 Ferreira LBV 2000
7047 Taylor’s Late Bottled Vintage 2000
75cl
252,30
189,20 Rozès, Douro, Portugal (Amka Saga AS)
37,5cl
75cl
253,10
253,20
94,90 A.A. Ferreira, Portugal (Strøm AS)
189,90 Taylor Fladgate & Yeatman,
75cl
37,5cl
255,90
258,40
191,90 Messias, Portugal (Haugen-Gruppen AS)
96,90 Barão de Vilar, Portugal
150cl
259,30
389,00 Quinta and Vineyard Bottlers, Douro,
Offley Traditional LBV 1997
75cl
Niepoort Junior Tinto
75cl
Niepoort Senior Tawny
75cl
Quinta do Noval Unfiltered LBV 1999
75cl
Warre’s Warrior Special Reserve
75cl
Rozès Late Bottled Vintage 2000
37,5cl
Rozès Special Reserve
75cl
262,70
265,30
265,30
265,30
265,30
266,40
266,40
197,00
199,00
199,00
199,00
199,00
99,90
199,80
(BK-Trading Scandinavia AB)
(Robert Prizelius AS)
6726 Silver White
13523
31544
31080
276
42790
Fiin Gammel Portviin
Ferreira Ruby Reserve
Graham’s Six Grapes Reserve
Romariz Superior Tawny
Burmester Tawny Port
20
J.W. Burmester, Portugal (Palmer & Co AS)
Quinta do Noval, Portugal (Vinarius AS)
Romariz Vinhos, Portugal (Gavin AS)
Portugal (Brand Partners AS)
Hutcheson Feuerheerd, Douro,
Portugal (Red & White AS)
Forrester, Portugal (Ekjord AS)
Rozès, Portugal (Amka Saga AS)
Quinta de Santa Eufêmia, Douro,
Portugal (Procura)
Quinta de Santa Eufêmia, Douro,
Portugal (Procura)
Quinta de Santa Eufêmia, Douro,
Portugal (Procura)
Arcus, Portugal (Arcus)
Sogrape, Douro, Portugal (Strøm AS)
W&J Graham, Portugal (Stenberg & Blom AS)
Romariz Vinhos, Portugal (Gavin AS)
J.W. Burmester, Douro, Portugal
(Palmer & Co AS)
W&J Graham, Portugal (Stenberg & Blom AS)
DESSERTVIN
6727
15212
42246
31081
35000
Burmester’s Ruby Port
Noval Tawny Reserve
Romariz White Port
Robertson’s Classic
Hutcheson Feuerheerd Ruby
Portugal (Servco AS)
Arcus, Portugal (Arcus)
Portugal (Maxxium Norge AS)
(Moestue Grape Selections AS)
Portugal (Bibendum AS)
37586 Porto Messias 10 Anos
20831 Barão de Vilar Late Bottled
Vintage 2000
13931 Taylor’s Late Bottled Vintage 2000
33339
44942
44943
40287
43981
20036
14234
(Robert Prizelius AS)
Portugal (Bibendum AS)
Forrester, Portugal (Ekjord AS)
Niepoort, Portugal (Wine Tailor AS)
Niepoort, Portugal (Wine Tailor AS)
Quinta do Noval, Douro, Portugal (Vinarius AS)
Warre, Douro, Portugal (Vinordia AS)
Rozès, Portugal (Amka Saga AS)
Rozès, Portugal (Amka Saga AS)
|
191
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 190 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
DESSERTVIN PORTVIN
literpris salgspris
30054 Quinta de la Rosa Finest Reserve
75cl
266,50
199,90 Quinta de la Rosa, Portugal
42345 Quinta Vale D. Maria LBV 1999
75cl
266,50
199,90 Lemos & van Zeller, Portugal
43961 Rozès Reserve
41222 Santa Eufêmia Finest Reserve
75cl
75cl
266,50
266,50
199,90 Rozès, Douro, Portugal (Amka Saga AS)
199,90 Quinta de Santa Eufêmia, Douro,
31082 Romariz Reserva Latina
33896 Fonseca Bin No 27
75cl
75cl
268,00
275,90
201,00 Romariz Vinhos, Portugal (Gavin AS)
206,90 Fonseca Guimaraens Vinhos, Douro,
7224 Quinta da Romaneira Late Bottled
Vintage 1989
75cl
277,20
207,90 Soc. Agr. da Romaneira, Portugal
41216 Gilberts Tawny Porto
45794 Churchill’s Crusted Port 2001
37,5cl
50cl
75cl
328,00
279,80
279,90
123,00
139,90 Gilberts, Douro, Portugal (Procura)
209,90 Churchill Graham, Portugal
50433 Porto Messias 10 Años
37,5cl
281,60
105,60 Soc. Agr. Vinhos Messias, Douro,
7008 Churchill’s 10 Years Old Tawny
75cl
286,50
214,90 Churchill Graham, Douro, Portugal
32225 Niepoort Late Bottled Vintage 2000
11093 Smith Woodhouse Late Bottled
Vintage 1994
44513 Quinta de Santa Júlia LBV 2000
75cl
75cl
293,20
293,20
219,90 Niepoort, Douro, Portugal (Wine Tailor AS)
219,90 Smith Woodhouse, Douro, Portugal
75cl
294,70
221,00 Edouardo da Costa Seixas, Portugal
15197 Barão de Vilar Colheita 1996
75cl
296,00
222,00 Barão de Vilar, Douro, Portugal
50002 Burmester Jockey Club Reserva
75cl
296,30
222,20 J.W. Burmester, Douro, Portugal
46878
45499
47712
30212
50cl
75cl
75cl
75cl
299,80
306,50
306,50
306,50
149,90
229,90
229,90
229,90
75cl
37,5cl
75cl
315,10
344,00
322,70
236,30 J.W. Burmester, Douro, Portugal
129,00 (Palmer & Co AS)
242,00 Quinta de la Rosa, Portugal
75cl
75cl
75cl
324,90
326,50
326,50
243,70 Rozès, Douro, Portugal (Amka Saga AS)
244,90 Quinta do Estanho, Portugal (Procura)
244,90 Quinta de Santa Eufêmia, Douro,
Noval 10 Yeara Old Tawny
Warre’s Otima 10 Years Old
Gilberts LBV Porto 1998
Infanta Isabel 10 Years Old Port
Ramos Pinto 10 Y.O. Tawny Quinta
Ervamoria
50001 Burmester Colheita 1991
75cl
50cl
50cl
50cl
75cl
332,00
340,00
359,80
359,80
372,00
249,00
170,00
179,90
179,90
279,00
75cl
373,10
279,80
33897 Fonseca 10 Year Old Tawny
75cl
376,70
282,50
37,5cl
378,40
141,90
75cl
386,50
289,90
(Moestue Grape Selections AS)
(Modern Wines AS)
Portugal (Procura)
Portugal (Haugen-Gruppen AS)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Best Buys International AS)
Portugal (Haugen-Gruppen AS)
(Best Buys International AS)
DESSERTVIN
(Stenberg & Blom AS)
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Robert Prizelius AS)
Noval Special Reserve
Quinta do Crasto 1998 LBV
Quinta do Estanho LBV 1998
Rozès Infanta Isabel 10 Years Old
Tawny
34499 Burmester LBV 1998
46157 Quinta de la Rosa Late Bottled
Vintage 1999
40377 Rozès Vintage 1997
41665 Quinta do Estanho Porto 10 Anos
41221 Santa Eufêmia 10 Years of Age Tawny
NY
48504
33812
41214
13321
43568
7222 Quinta da Romaneira Vintage 1990
30831 Taylor’s 10 Year Old Tawny
192
|
(Palmer & Co AS)
Quinta do Noval, Portugal (Vinarius AS)
Quinta do Crasto, Douro, Portugal (Bibendum AS)
Quinta do Estanho, Douro, Portugal (Procura)
Rozès, Portugal (Amka Saga AS)
(Moestue Grape Selections AS)
Portugal (Procura)
Quinta do Noval, Douro, Portugal (Vinarius AS)
Warre, Portugal (Vinordia AS)
Gilberts, Douro, Portugal (Procura)
Rozès, Portugal (Amka Saga AS)
Ramos Pinto, Portugal
(Moestue Grape Selections AS)
J.W. Burmester, Douro, Portugal
(Palmer & Co AS)
Fonseca Guimaraens Vinhos, Douro,
Portugal (Haugen-Gruppen AS)
Soc. Agr. da Romaneira, Portugal
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Taylor Fladgate & Yeatman,
Portugal (Bibendum AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 191 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
DESSERTVIN PORTVIN
literpris salgspris
46467 Quinta da Romaneira Colheita 1985
75cl
388,70
291,50 Soc. Agr. da Romaneira, Douro,
Portugal
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Rozès, Douro, Portugal (Amka Saga AS)
Cockburn Smithes & Cia, Douro,
Portugal (Maxxium Norge AS)
Martinez Gassiot & Co., Douro,
Portugal (Maxxium Norge AS)
Niepoort, Portugal (Wine Tailor AS)
Quinta and Vineyard Bottlers,
Portugal (Haugen-Gruppen AS)
Soc. Agr. da Romaneira, Portugal
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Quinta do Portal, Portugal
(The Scandinavian Negotiators AS)
Quinta do Estanho, Portugal (Procura)
43963 Rozès 10 Years Old
55136 Cockburn’s 20 Y.O. Tawny
75cl
75cl
399,90
400,10
299,90
300,10
6462 Martinez 20 Years Old Tawny
75cl
400,10
300,10
13921 Niepoort Tawny 10 Years Old
13920 Fonseca Tawny 10 Years Old
37,5cl
37,5cl
413,30
418,40
155,00
156,90
31986 Quinta da Romaneira Vintage 1987
75cl
37,5cl
150cl
421,30
478,40
421,40
316,00
179,40
632,10
75cl
433,20
324,90
37,5cl
434,70
163,00 Montez Campalimaud, Douro, Portugal
41213 Gilberts 10 Year Old Tawny Porto
41220 Santa Eufêmia Old Reserve White
50cl
75cl
439,80
439,90
219,90 Gilberts, Douro, Portugal (Procura)
329,90 Quinta de Santa Eufêmia, Douro,
45113 Sandeman 20 Years Old Tawny Port
13463 Cálem Vintage 2000
75cl
75cl
460,00
463,60
345,00 Sandeman, Portugal (Brand Partners AS)
347,70 A.A. Cálem & Filho, Portugal
33379 Offley Boa Vista Vintage Port 1997
42344 Quinta Vale D. Maria Vintage 2001
75cl
75cl
466,50
466,50
349,90 Forrester, Portugal (Ekjord AS)
349,90 Lemos & van Zeller, Portugal
46776 Santa Eufêmia Colheita 1995
75cl
473,20
354,90 Quinta de Santa Eufêmia, Douro,
41219 Santa Eufêmia Vintage Port 1999
75cl
479,90
359,90 Quinta de Santa Eufêmia, Douro,
46206 Delaforce Curios & Ancient 20
Years Old Tawny Port
13306 Ferreira Duque de Braganca Tawny
20 Years
33941 Fonseca Guimaraens Vintage
75cl
506,50
379,90 Delaforce, Douro, Portugal (Amundsen AS)
75cl
506,50
379,90 A.A. Ferreira, Douro, Portugal (Strøm AS)
75cl
510,00
382,50 Fonseca Guimaraens Vinhos, Douro,
20593 Portal 2000
41664 Quinta do Estanho Porto Vintage
2000
43182 Champalimaud Vintage 2001
(Fondberg AS)
Portugal (Procura)
DESSERTVIN
(Norsk Vinsalg AS)
(Modern Wines AS)
Portugal (Procura)
Portugal (Procura)
Portugal (Haugen-Gruppen AS)
46876
47859
NY
NY
1986/1987
Quinta do Noval Silval Vintage 2000
Viseu Carvalho Special Reserve
white 1973
Noval 20 Years Old Tawny
Quinta de Roriz Vintage 2004
75cl
75cl
518,70
524,10
389,00 Quinta do Noval, Portugal (Vinarius AS)
393,10 Casa de Sta. Eufemia, Douro, Portugal (Det
75cl
75cl
532,00
532,00
399,00 Quinta do Noval, Douro, Portugal (Vinarius AS)
399,00 Quinta de Roriz Vinhos, Douro,
32697 Quinta do Crasto Vintage 1999
48196 Taylor’s Quinta de Vargellas 1998
75cl
75cl
532,00
532,00
399,00 Quinta do Crasto, Douro, Portugal (Bibendum AS)
399,00 Taylor Fladgate & Yeatman, Douro,
15092 Taylor’s 20 Years Old Tawny
75cl
532,00
399,00 Quinta and Vineyard Bottlers, Douro,
45795 Churchill’s Quinta da Gricha 1999
75cl
533,20
399,90 Churchill Graham, Portugal
20077 Kopke Vintage 1985
75cl
533,20
399,90 C.N. Kopke, Douro, Portugal
30013 Romariz Vintage 1994
45271 Niepoort 1986 Colheita
75cl
75cl
538,50
553,30
403,90 Romariz Vinhos, Portugal (Gavin AS)
415,00 Niepoort, Douro, Portugal (Wine Tailor AS)
48505
43999
Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
Portugal (Stenberg & Blom AS)
Portugal (Bibendum AS)
Portugal (Bibendum AS)
(Best Buys International AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
|
193
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 192 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
DESSERTVIN PORTVIN
literpris salgspris
42791 Hutcheson Feuerheerd Colheita 1981
75cl
555,60
416,70 Hutcheson Feuerheerd, Douro,
45975 Quinta de la Rosa Vale do Inferno
Vintage Port 1999
40348 Andresen Vintage 1982
41132 Kopke Colheita 1975
75cl
572,00
429,00 Quinta de la Rosa, Portugal
75cl
75cl
583,90
586,00
437,90 J.H. Andresen, Douro, Portugal (Palmer & Co AS)
439,50 C.N. Kopke, Portugal
34498 Burmester Vintage 1995
75cl
597,30
448,00 J.W. Burmester, Douro, Portugal
7385 Niepoort 20 Y.O. Tawny
41212 Gilberts Vintage Porto 1999
45251 Quinta do Vale Meão Vintage 2001
75cl
50cl
75cl
598,70
599,80
600,50
449,00 Niepoort, Portugal (Wine Tailor AS)
299,90 Gilberts, Douro, Portugal (Procura)
450,40 F. Olazabal & Filhos, Douro,
47350 Fonseca 20 Years Old Tawny
75cl
603,30
452,50 Quinta and Vineyard Bottlers, Douro,
48487 Ramos Pinto 20 Years Tawny Quinta
do Bom Retiro
32843 Churchill’s Vintage 2000
75cl
620,00
465,00 Ramos Pinto, Douro, Portugal
75cl
639,90
479,90 Churchill Graham, Douro, Portugal
43726 Gould Campell Vintage 2003
75cl
652,00
489,00 Symington Family Est., Portugal
43725 Smith Woodhouse Vintage 2003
41900 Smith Woodhouse Vintage 2000
75cl
75cl
652,00
665,30
489,00 Symington, Portugal (Stenberg & Blom AS)
499,00 Smith Woodhouse, Portugal
30286 Churchill’s Vintage 1994
75cl
666,50
499,90 Churchill Graham, Portugal
41901 Gould Campbell Vintage 2000
75cl
705,30
529,00 Smith Woodhouse, Portugal
46318 Quinta do Noval Colheita 1974
46131 Niepoort Vintage 2003
43569 Ramos Pinto 30 Y.O. Tawny
75cl
75cl
75cl
737,30
760,00
768,00
553,00 Quinta do Noval, Portugal (Vinarius AS)
570,00 Niepoort, Portugal (Wine Tailor AS)
576,00 Ramos Pinto, Portugal
43727 Graham’s Vintage 2003
75cl
785,30
589,00 Symington Family Est., Portugal
13658 Niepoort Colheita 1979
46438 Taylor’s Vintage Port 2000
75cl
75cl
785,30
785,30
589,00 Niepoort, Douro, Portugal (Wine Tailor AS)
589,00 Taylor Fladgate & Yeatman, Douro,
13341 Graham’s 2000
75cl
798,70
599,00 W&J Graham, Douro, Portugal
43724 Quinta do Vesuvio Vintage 2003
75cl
798,70
599,00 Soc. Agr da Quinta do Vesuvio,
Portugal (Red & White AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Palmer & Co AS)
Portugal (Bravino AS)
Portugal (Haugen-Gruppen AS)
NY
(Moestue Grape Selections AS)
(Best Buys International AS)
(Stenberg & Blom AS)
DESSERTVIN
(Stenberg & Blom AS)
(Best Buys International AS)
(Stenberg & Blom AS)
NY
(Moestue Grape Selections AS)
(Stenberg & Blom AS)
Portugal (Bibendum AS)
(Stenberg & Blom AS)
Portugal (Best Cellars AS)
45834 Gould Campbell Vintage Port 1977
150cl
44749
30014
33350
42247
42248
45270
33394
42249
42556
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
150cl
75cl
Quinta do Noval Vintage 2003
Romariz Colheita 1963
Krohn Colheita 1960
Graham’s Vintage 1994
Graham’s Vintage 1985
Niepoort 1980 Vintage
Krohn Vintage 1970
Graham’s Vintage 1977
Graham’s Vintage 1970
42792 Hutcheson Feuerheerd Colheita 1957
42793 Hutcheson Feuerheerd Colheita 1941
194
|
832,70 1 249,00 Smith Woodhouse, Douro, Portugal
(Stenberg & Blom AS)
Quinta do Noval, Douro, Portugal (Vinarius AS)
Romariz Vinhos, Portugal (Gavin AS)
Wiese & Krohn, Portugal (Strag AS)
W&J Graham, Portugal (Stenberg & Blom AS)
W&J Graham, Portugal (Stenberg & Blom AS)
Niepoort, Douro, Portugal (Wine Tailor AS)
Wiese & Krohn, Portugal (Strag AS)
W&J Graham, Portugal (Stenberg & Blom AS)
W&J Graham, Douro, Portugal
(Stenberg & Blom AS)
75cl 1 736,50 1 302,40 Hutcheson Feuerheerd, Douro,
Portugal (Red & White AS)
75cl 3 173,70 2 380,30 Hutcheson Feuerheerd, Douro,
Portugal (Red & White AS)
865,30 649,00
969,10 726,80
996,40 747,30
1 065,30 799,00
1 145,30 859,00
1 172,00 879,00
1 315,10 986,30
1 332,70 1 999,00
1 732,00 1 299,00
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 193 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
DESSERTVIN SHERRY
literpris salgspris
42250 Graham’s Vintage 1963
RØDVIN
42373 Sartori Recioto della Valpolicella
2001
43720 Castaño Monastrell Dulce 2003
75cl 4 158,70 3 119,00 W&J Graham, Portugal (Stenberg & Blom AS)
75cl
265,30
199,00 Sartori, Veneto, Italia (Fondberg AS)
50cl
268,00
134,00 Bod. Castaño, Yecla, Spania
50cl
298,00
149,00 Campagnola, Veneto, Italia (Vinordia AS)
50cl
298,00
149,00 Corte Giara, Veneto, Italia
50cl
338,20
169,10 Cant. Soc. di Valpolicella, Veneto,
50cl
353,00
176,50 Vinea, Veneto, Italia (Haugen-Gruppen AS)
50cl
359,80
179,90 Cant. Valpantena, Veneto, Italia (Vinum AS)
75cl
372,40
279,30 Alessandro di Luigi Filippini, Veneto,
50cl
379,80
189,90 F.lli Bolla, Veneto, Italia (Strøm AS)
50cl
37,5cl
399,20
413,30
199,60 Bonotto, Veneto, Italia (Vectura AS)
155,00 Franz Haas, Trentino-Alto Adige,
(Engelstad Vin og Brennevin)
39547 Casotto del Merlo Recioto della
Valpolicella Classico 2003/2004
20516 Corte Giara Recioto della
Valpolicella 2002/2004
33554 Vigneti di Moron Recioto della
Valpolicella 2004
42708 Villa Vinea Recioto della
Valpolicella 2002
20255 Tesauro Recioto della Valpolicella
2001
55077 Filippini Recioto della
Valpolicella Classico 2002
13764 Bolla Recioto della Valpolicella
Classico 2003
20737 Bonotto Raboso Passito 2002
20537 Franz Haas Moscato Rosa 2003
(Robert Prizelius AS)
Italia (Vectura AS)
Italia (Höeg & Sørensen AS)
DESSERTVIN
Italia (Mondovino As)
45941 Villa Erbice Recioto della
50cl 466,20
Valpolicella Torrazzine 2002
45142 Masi Amandorlato Recioto della
75cl 492,00
Valpolicella 1999
42604 Serègo Alighieri Casal dei Ronchi
50cl 498,00
Recioto della Valpolicella 2003
42067 Accordini Recioto della
50cl 499,80
Valpolicella Classico Acinatico 2002/2003
46967 Trabucchi Recioto della
50cl 500,00
Valpolicella 2000
33026 Tommasi Recioto Fiorato 2003
37,5cl 510,10
50137 Mazzi Recioto della Valpolicella
37,5cl 533,10
Le Calcarole 2001
44549 Tedeschi Capitel Monte Fontana
50cl 598,00
Recioto della Valpolicella Classico 2003
42185 Palsum Recioto della Valpolicella
50cl 599,80
2001
31489 Viviani Recioto della Valpolicella
50cl 699,80
2001
43063 Arguille Bianche Recioto della
37,5cl 746,10
Valpolicella
43167 Bussola Recioto della Valpolicella
50cl 1 231,40
Classico 2000
41473 Dal Forno Recioto della
37,5cl 2 240,00
Valpolicella 1997
SHERRY
352
Sandeman Rich Golden
75cl 177,30
40333 Cream Romate
75cl 181,10
6724 La Frontera Cream Amoroso
37,5cl 224,00
357
Canasta Cream
75cl 199,90
6152 Oloroso Solera 1847
75cl 212,00
53994 Fernando de Castilla Premium Cream
Sherry
75cl
213,20
233,10 Villa Erbice, Veneto, Italia
(Bakken Vin & Gourmet AS)
369,00 Masi Agr., Veneto, Italia (Stenberg & Blom AS)
249,00 Masi Agr., Veneto, Italia (Stenberg & Blom AS)
249,90 Az. Agr. Stefano Accordini, Veneto,
Italia (Gaia Wine & Spirits AS)
250,00 Az. Agr. Trabucchi, Veneto, Italia
(Bakken Vin & Gourmet AS)
191,30 Tommasi, Veneto, Italia (Gavin AS)
199,90 Roberto Mazzi et Figli, Veneto, Italia
(Gaia Wine & Spirits AS)
299,00 Tedeschi, Veneto, Italia (Vinarius AS)
299,90 Villa Monteleone, Veneto, Italia
(Engelstad Vin og Brennevin)
349,90 Viviani, Veneto, Italia
(Best Buys International AS)
279,80 Ten. Sant’ Antonio, Veneto, Italia (Strag AS)
615,70 Az. Agr. Tommaso Bussola, Veneto,
Italia (Red & White AS)
840,00 Az. Agr. Romano Dal Forno, Veneto,
Italia (Evento AS)
133,00
135,80
84,00
149,90
159,00
Sandeman, Spania (Brand Partners AS)
Sánchez Romate, Jerez, Spania (Gavin AS)
Arcus, Spania (Arcus)
Williams & Humbert, Spania (Strøm AS)
Gonzalez Byass, Jerez, Spania
(Robert Prizelius AS)
159,90 Bod. Rey Fernando de Castilla, Jerez,
Spania (Stenberg & Blom AS)
|
195
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 194 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
DESSERTVIN SHERRY
literpris salgspris
13159 Eva Cream
33291 Lustau Solera Reserva Moscatel
Superior Emilin
34748 Lustau Solera Reserva Pedro
Ximenez San Emilio
32373 Lustau East India Solera
15013 Dry Sack Solera Especial Oloroso
15 Years Old
45747 Noe Pedro Ximenez Muy Viejo
75cl
75cl
239,90
282,90
179,90 Barbadillo, Spania (Vinarius AS)
212,20 Emilio Lustau, Spania (Ekjord AS)
75cl
290,90
218,20 Emilio Lustau, Spania (Ekjord AS)
75cl
75cl
306,50
341,20
229,90 Emilio Lustau, Jerez, Spania (Ekjord AS)
255,90 Williams & Humbert, Spania (Strøm AS)
37,5cl
530,70
199,00 Gonzalez Byass, Jerez, Spania
50cl
578,00
289,00 Fernando de Castilla, Spania
(Robert Prizelius AS)
DESSERTVIN
42900 Fernando de Castilla Antique Pedro
Ximenez
ØVRIG DESSERTVIN
15102 Moscatel de Cheste
43323 Kourtaki Mavrodaphne of Patras
6747 Samos
41957 JP Moscatel de Setúbal
300cl
75cl
75cl
75cl
113,30
146,50
153,20
173,20
340,00
109,90
114,90
129,90
11335 Justino Henriques Full Rich Madeira
75cl
190,90
143,20
30354 Alambre Moscatel de Setúbal 2000
75cl
198,70
149,00
2927 Pellegrino Marsala Superiore Dolce
43226 Cuvée Selma No. 99 Pineau des
Charentes
10997 Ch. Mossé ″Vignes des Causses″ 1995
14413 Muscat de Frontignan
33606 BanyulsTuilé 6 Ans d’Age
45308 Larsen Pineau des Charentes
10998 Gerard Bertrand Muscat 2005
75cl
75cl
213,10
213,20
159,80
159,90
75cl
75cl
75cl
75cl
50cl
220,00
222,70
226,50
226,50
232,00
165,00
167,00
169,90
169,90
116,00
44720 Allesverloren Vintage 2000
75cl
239,90
179,90
5777 Muscat de Beaumes-de-Venise
75cl
239,90
179,90
13771 Tiffon Pineau des Charentes
33452 Bache-Gabrielsen Pineau des
Charentes Very Old
44482 Barbeito Boal 5 Years Old
33464 Blandys Duke of Clarence
6182 Leacock’s 5 Years Old Bual Madeira
13494 Pellegrino Passito di Pantelleria
Liquoroso 2002
33470 Voyer Pineau des Charentes
7003 Bacalhôa Moscatel de Setúbal 1996
75cl
75cl
246,50
247,90
184,90
185,90
Rivesaltes, (Podium Wines AS)
Coop. Frontignan, (Palmer & Co AS)
Le Dominicain, Roussillon, (Palmer & Co AS)
Larsen, (Stenberg & Blom AS)
Bertrand de Tavernay, Muscat de Rivesaltes,
(Moestue Grape Selections AS)
Allesverloren Wine Est., Swartland,
(Bibendum AS)
Vign. de Beaumes de Venise, Muscat de Beaumesde-Venise,
(Palmer & Co AS)
Tiffon, Charente, (Arcus)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
75cl
50cl
75cl
50cl
252,00
252,00
254,10
262,60
189,00
126,00
190,60
131,30
Vinhos Barbeito, Madeira, (Wine Tailor AS)
Symington, Madeira, (Gavin AS)
Leacock, Madeira, (Best Cellars AS)
Carlo Pellegrino, Sicilia, (Haugen-Gruppen AS)
75cl
75cl
264,30
266,50
198,20 François Voyer, (Palmer & Co AS)
199,90 Bacalhôa Vinhos de Portugal,
33045 Coeur de Lion Pommeau de Normandie 70cl
271,30
189,90 Christian Drouin,
43159 Quinta do Cónego Vinho Licoroso
1987
30911 Mas Amiel 2004
37,5cl
273,10
102,40 Caves Vidigal, Estremadura, (Red & White AS)
75cl
37,5cl
75cl
276,00
330,70
279,90
207,00 Mas Amiel, Maury,
124,00 (Moestue Grape Selections AS)
209,90 Vinhos Justino Henriques, Madeira,
75cl
289,30
217,00 Vign. de Baixas, Muscat de Rivesaltes,
NY
NY
(Stenberg & Blom AS)
Cheste Agraria, Valencia, (Strag AS)
D. Kourtakis, (Stenberg & Blom AS)
D. Kourtakis, Samos, (Stenberg & Blom AS)
Bacalhôa Vinhos de Portugal,
(Modern Wines AS)
Vinhos Justino Henriques,
(BK-Trading Scandinavia AB)
J.M. da Fonseca,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Carlo Pellegrino, (Haugen-Gruppen AS)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
(Modern Wines AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
15352 Justino’s Malmsey 10 Years Old
(BK-Trading Scandinavia AB)
50426 Domaine Brial Muscat de Noël 2003
(Gavin AS)
196
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 195 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
VERMUT
literpris salgspris
37639 Emotion Extra Vieux Pineau de
Charente
42371 Torres Moscatel Oro
47730 Mas Amiel Vintage Blanc 2003
50cl
298,20
149,10 A. Hardy, Charente, (Amka Saga AS)
50cl
75cl
298,20
304,00
149,10 Miguel Torres, (Ekjord AS)
228,00 Mas Amiel, Maury,
37,5cl
306,40
114,90 Dom. Cazes, Muscat de Rivesaltes,
47509 Font-Borne Vieux Pineau des
75cl
Charentes Rosé
43957 Euphoric Muscat de Rivesaltes 2005
50cl
44350 Cazes Rivesaltes Grenat 2003
37,5cl
313,90
235,40 Font-Borne, Cognac Tradisjonell, (Servco AS)
318,00
319,70
159,00 Dom. Brial, Languedoc-Roussillon, (Ekjord AS)
119,90 Dom. Cazes, Languedoc-Roussillon,
75cl
323,90
242,90 J. Vidal-Fleury, Muscat de Beaumes-de-Venise,
75cl
326,10
244,60 Ch. de Beaulon, Cognac Tradisjonell,
75cl
50cl
326,70
330,00
245,00 Dom. du Mas Blanc, Midi, (Wine Tailor AS)
165,00 Dom. Pouderoux, Languedoc-Roussillon,
75cl
50cl
75cl
333,30
338,00
344,80
250,00 Francois 1er, (Moestue Grape Selections AS)
169,00 Pierre Laplace, (Vinarius AS)
258,60 Henriques & Henriques, (Amka Saga AS)
75cl
345,30
259,00 Jean Fillioux, Cognac Tradisjonell,
75cl
345,30
259,00 Jean Fillioux, Cognac Tradisjonell,
75cl
37,5cl
346,30
346,40
259,70 Henriques & Henriques, (Amka Saga AS)
129,90 J. Vidal-Fleury, Muscat de Beaumes-de-Venise,
37,5cl
360,00
135,00 Paul Jaboulet Aîné, Muscat de Beaumes-de-Venise,
75cl
364,00
273,00 Mas Amiel, Maury,
75cl
385,60
289,20 Dist. Merlet, Cognac Tradisjonell, (Servco AS)
50cl
399,80
199,90 I Veroni, Toscana, (Gaia Wine & Spirits AS)
50cl
75cl
50cl
418,00
460,30
478,00
209,00 Barbeito, Madeira, (Wine Tailor AS)
345,20 Blandy’s, Madeira, (Gavin AS)
239,00 J.M. da Fonseca, Setubal,
75cl
519,90
389,90 Mas Amiel, Maury,
44536 Marsala Superiore 10 Anni
50cl
550,00
275,00 Marco de Bartoli, Sicilia,
48070 Barbeito Malvasia Colheita 1994
44940 Barbeito Verdelho 1981
50cl
75cl
50cl
75cl
75cl
75cl
75cl
(Moestue Grape Selections AS)
44349 Cazes Muscat de Rivesaltes 2004
(Amundsen AS)
(Amundsen AS)
NY
(Haugen-Gruppen AS)
(Terroir AS)
(Amundsen AS)
DESSERTVIN
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Haugen-Gruppen AS)
(Robert Prizelius AS)
(Moestue Grape Selections AS)
47514 Chevessac Extra Vieux Pineau des
Charentes
44368 I Veroni Vin Santo del Chianti
Rùfina 1998
44939 Barbeito VB Reserva Meio Seco
14765 Blandy’s Rich Malmsey 15 Years Old
41229 Alambre Moscatel de Setúbal 20
Years
41381 Mas Amiel Vintage 1980
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Moestue Grape Selections AS)
7055
44941
7085
31434
Barbeito Boal 1863
Barbeito Terrantez 1950
Barbeito Malvasia 1834
Barbeito Malvasia 1900
628,40 314,20
932,00 699,00
859,80 429,90
2 378,30 1 783,70
2 665,30 1 999,00
2 763,20 2 072,40
2 788,50 2 091,40
(Gaia Wine & Spirits AS)
Vinhos Barbeito, Madeira, (Wine Tailor AS)
Barbeito, Madeira, (Wine Tailor AS)
Vinhos Barbeito, Madeira, (Wine Tailor AS)
Barbeito, Madeira, (Wine Tailor AS)
Vinhos Barbeito, (Wine Tailor AS)
Vinhos Barbeito, (Wine Tailor AS)
VERMUT
6730 Torino Rosso
14293 Perlino Bianco
75cl
37,5cl
100cl
126,50
151,70
94,90 Arcus, Norge (Arcus)
56,90
132,60 Perlino, Italia (Gavin AS)
|
197
STERKVIN
7831 Vidal-Fleury Muscat de
Beaumes-de-Venise 2003
47300 Ch. de Beaulon Pineau des
Charantes Vielles Réserve Ruby
32616 Banyuls Cuvée du Dr. André Parcé
46819 Domaine Pouderoux Maury Vendage
2002
44844 Pineau Francois 1er Blanc
48508 Maydie Tannat 2004
13382 Henriques & Henriques Malmsey 10
Years Old
47450 Jean Fillioux Vieux Pineau des
Charentes Blanc
47449 Jean Fillioux Vieux Pineau des
Charentes Rosé
7622 H & H Sercial 10 Y.O.
50435 Vidal-Fleury Muscat Beaumes de
Venise 2003
41070 Jaboulet Aîné Muscat de
Beaumes-de-Venise 2002
32328 Mas Amiel 15 Ans d’Age
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 196 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
VERMUT
literpris salgspris
6729 Cesare
12004 Cinzano Bianco
30891
12006
12005
232
13010
Cinzano Extra Dry
Cinzano Rosé
Cinzano Rosso
Martini Extra Dry
S. Orsola Bianco
43350 San Marino Bianco
75cl
75cl
50cl
75cl
75cl
75cl
50cl
75cl
133,20
133,20
158,00
133,20
133,20
133,20
163,20
147,20
99,90
99,90
79,00
99,90
99,90
99,90
81,60
110,40
200cl
151,00
Cinzano, Italia (Beverage Partners Norway AS)
Cinzano, Italia (Beverage Partners Norway AS)
Cinzano, Italia (Beverage Partners Norway AS)
Martini & Rossi, Italia (Bacardi Martini AS)
F.lli Luigi Martini Secondo, Italia
(Strag AS)
302,00 Perlino, Italia (World Wines AS)
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
133,20
133,20
146,90
164,00
169,10
99,90
99,90
110,20
123,00
126,80
75cl
75cl
75cl
37,5cl
75cl
37,5cl
169,20
172,00
173,20
206,70
187,60
194,70
75cl
75cl
200,00
206,50
37,5cl
37,5cl
37,5cl
237,30
213,10
213,30
75cl
226,70
170,00 Emilio Lustau, Spania (Ekjord AS)
75cl
37,5cl
245,10
266,40
183,80 Sánchez Romate, Jerez, Spania (Gavin AS)
99,90 Herederos de Argüeso, Spania
75cl
278,70
209,00 Emilio Lustau, Spania (Ekjord AS)
75cl
37,5cl
75cl
37,5cl
280,00
357,10
358,70
368,00
210,00
133,90
269,00
138,00
75cl
380,00
285,00 Emilio Lustau, Jerez, Spania (Ekjord AS)
37,5cl
394,70
148,00 Emilio Lustau, Spania (Ekjord AS)
37,5cl
530,70
199,00 Gonzalez Byass, Jerez, Spania
37,5cl
50cl
530,70
538,00
199,00 Gonzalez Byass, Spania (Robert Prizelius AS)
269,00 Fernando de Castilla, Spania
50cl
558,00
279,00 Fernando de Castilla, Spania
Arcus, Italia (Arcus)
Cinzano, Italia (Beverage Partners Norway AS)
SHERRY
30424
14720
11957
12054
14266
Rodriguez Fino
Solear Manzanilla
Ferris Medium Dry
La Frontera Amontillado Dry
Burdon Fino
13524 Ivison Medium Dry
353
Sandeman Medium Dry
12127 Dry Sack
356
Harveys Amontillado
20733 Colosia Oloroso
Bod. Alvaro, Jerez, Spania (Amka Saga AS)
Barbadillo, Spania (Vinarius AS)
Bod. J. Ferris, Spania (Vectura AS)
Arcus, Spania (Arcus)
John William Burdon, Jerez, Spania
(Haugen-Gruppen AS)
126,90 R.C. Ivison, Spania (Vectura AS)
129,00 Sandeman, Spania (Brand Partners AS)
129,90 Williams & Humbert, Spania (Strøm AS)
77,50
140,70 Bod. Domecq, Spania (Maxxium Norge AS)
73,00 J.C. Gutierrez Colosia, Spania
(Cork Wines & Spirits AS)
20146 La Goya Manzanilla
42245 Fernando de Castilla Fino
150,00 Spania (Christiania Vin & Brennevin AS)
154,90 Bod. Rey Fernando de Castilla,
Spania (Stenberg & Blom AS)
STERKVIN
360
Tio Pepe Fino
34241 Dry Sack Fino
55242 La Guita Manzanilla
89,00 Spania (Robert Prizelius AS)
79,90 Williams & Humbert, Jerez, Spania (Strøm AS)
80,00 Rainera Perez Marin, Jerez, Spania
(Fondberg AS)
33292 Lustau Solera Reserva Manzanilla
Papirusa
40334 NPU Amontillado
47525 Manzanilla San Leòn
(Best Buys International AS)
34523 Lustau Solera Reserva Palo Cortado
Peninsula
20094 Don Nuño Oloroso
13175 Jalifa Amontillado Solera Especial
42819 Lustau Añada 1989
33478 Lustau Almacenista Pata de Gallina
Oloroso
42367 Lustau Emperatriz Eugenia Very
Rare Oloroso
33477 Lustau Almacenista Palo Cortado
1/50
45746 Apostoles Palo Cortado Muy Viejo
Emilio Lustau, Spania (Ekjord AS)
Williams & Humbert, Spania (Strøm AS)
Emilio Lustau, Jerez, Spania (Ekjord AS)
Emilio Lustau, Spania (Ekjord AS)
(Robert Prizelius AS)
20095 Matusalem Oloroso
42901 Fernando de Castilla Antique
Oloroso
42902 Fernando de Castilla Antique
Amontillado
(Stenberg & Blom AS)
(Stenberg & Blom AS)
PORTVIN
14071 Royal Oporto White
75cl
197,50
148,10 Real Comp. Velha, Portugal
(BK-Trading Scandinavia AB)
198
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 197 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
LIKØR UNDER 22%
literpris salgspris
7323 Quinta da Romaneira Dry White
75cl
218,90
164,20 Soc. Agr. da Romaneira, Portugal
6827 Churchill’s White Port
75cl
239,90
179,90 Churchill Graham, Douro, Portugal
30069 Sandeman White Porto
7009 Churchill’s Late Bottled Vintage
1999
50042 Fonseca Siroco
75cl
75cl
244,00
266,50
183,00 Sandeman, Douro, Portugal (Brand Partners AS)
199,90 Churchill Graham, Portugal
75cl
268,70
201,50 Vinhos de Quinta, Portugal
43962 Rozès White Reserve
75cl
293,10
219,80 Rozès, Douro, Portugal (Amka Saga AS)
12234 Cossart Gordon Verdelho 5 Years Old 37,5cl
266,40
20383 Henriques & Henriques Verdelho 10
Years Old
7053 Barbeito Sercial 1910
344,80
(Det Portugisiske Vinhus - Per Bakker Agency)
(Best Buys International AS)
(Best Buys International AS)
(Haugen-Gruppen AS)
MADEIRA
99,90 Symington, Madeira, Portugal
(Stenberg & Blom AS)
75cl
258,60 Henriques & Henriques, Portugal
(Amka Saga AS)
75cl 1 817,60 1 363,20 Vinhos Barbeito, Portugal (Wine Tailor AS)
ØVRIG STERKVIN
41155 RinQuinQuin à la Pêche
75cl
231,70
173,80 Dist. et Dom. de Provence, Provence,
55396 Dufvenkrooks Vaniljglögg
50cl
259,80
129,90 Herrljunga Saft & Vinfabrik,
44962 Vino Santo Eletto 2000
50cl
297,60
148,80 Trequanda, Toscana, Italia
43676 Harpun - Fiskerens venn
50cl
4cl
50cl
322,20
792,50
398,00
161,10 Agder Brenneri - K.G. Puntervold,
31,70 Norge (K.G Puntervold AS)
199,00 Celler de Capçanes, Catalonia, Spania
50cl
546,00
273,00 Marco de Bartoli, Sicilia, Italia
50cl
618,80
309,40 Marco de Bartoli, Sicilia, Italia
50cl
998,40
499,20 Marco de Bartoli, Sicilia, Italia
Frankrike (Bakken Vin & Gourmet AS)
NY
Sverige (Ekjord AS)
(Lassaga Trading International AS)
46333 Pansal del Calàs 2001
(Vinarius AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
STERKVIN
44537 Marsala Superiore Oro Vigna La
Miccia
44757 Vecchio Samperi Ventennale Marco
de Bartoli
44756 Marsala Superiore 1986
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
LIKØR UNDER 22 %
40947 De Kuyper Strawberry Margerita
100cl
178,00 De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
55293 Luxardo Sour Apple
50cl
189,60
94,80 Girolamo Luxardo, Italia
251
250
43892
45230
41134
Warnink’s Advocaat
Bols Advocaat
Carolans Irish Cream
XUXU Strawberry Liqueur
De Kuyper Sour Apple
35cl
70cl
70cl
70cl
70cl
245,70
214,10
214,10
214,10
222,90
86,00
149,90
149,90
149,90
156,00
43504 De Kuyper Sour Raspberry Pucker
70cl
222,90
156,00
55197 De Kuyper Sour Rhubarb
70cl
222,90
156,00
41584 De Kuyper Cranberry
70cl
227,10
159,00
41834 De Kuyper Blueberry
70cl
230,00
161,00
31127 De Kuyper Crème de Cassis
70cl
230,00
161,00
41833 De Kuyper Raspberry
70cl
230,00
161,00
48021 Polar Limes
50cl
238,00
119,00
(Cork Wines & Spirits AS)
Nederland (Engelstad Vin og Brennevin)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
C&C Int., Irland (Robert Prizelius AS)
Underberg, Tyskland (Strøm AS)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
Berentzen Dist., Tyskland (Bibendum AS)
|
199
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 198 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
LIKØR UNDER 22%
literpris salgspris
42126
42127
14305
14568
Védrenne Crème de Framboise
Védrenne Crème de Pêche de Vigne
Gavin’s Strawberry Cream
Hardenberg Feige
50cl
50cl
70cl
70cl
239,60
239,60
240,70
246,10
119,80
119,80
168,50
172,30
70cl
70cl
70cl
35cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
50cl
50cl
50cl
70cl
248,60
254,30
256,60
313,40
257,00
257,00
257,00
257,00
257,00
257,00
257,70
258,40
258,40
258,40
258,60
174,00
178,00
179,60
109,70
179,90
179,90
179,90
179,90
179,90
179,90
180,40
129,20
129,20
129,20
181,00
7397 De Kuyper Pisang
70cl
258,60
181,00
43503 De Kuyper Watermelon
70cl
258,60
181,00
70cl
50cl
50cl
100cl
70cl
35cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
264,30
269,80
269,80
270,00
276,90
271,30
271,30
271,30
271,30
271,30
271,30
185,00
134,90
134,90
269,90
189,00
96,90
189,90
189,90
189,90
189,90
189,90
189,90
247
Bols Crème de Bananes
40729 De Kuyper Blackberry
50cl
70cl
271,40
272,90
135,70
191,00
41831 De Kuyper Kiwi
70cl
272,90
191,00
41477 Tia Lusso
55134 Troll Artic Root & Wild Berries
70cl
50cl
274,30
274,40
192,00
137,20
55135 Troll Cognac Cream and Vanilla
50cl
274,80
137,40
33367 Bols Strawberry
42360 Cartron Crème de Cassis de
Bourgogne
2899 Lapponia Lakka
34553 Lapponia Mustikka
12060 Baileys Original Irish Cream
44367 Fragoline Bevifrutta Liquore
50cl
50cl
275,80
278,00
137,90
139,00
50cl
50cl
50cl
70cl
279,80
279,80
299,80
280,00
139,90
139,90
149,90
196,00
40337 Lakka-Light
50cl
280,00
13099 Loneghan Cream Liqueur
47648 Naranchelo Liquor
6539 Saint Brendan’s Irish Cream
43889
43924
43417
41769
42548
43553
15188
7710
7708
7709
42232
STERKVIN
15168
15219
15218
48050
258
40352
20729
295
43888
43922
43775
42663
200
|
Marie Brizard Cranberry
Marie Brizard Raspberry
Passoa
Sourz Apple
Sourz Pineapple
Sourz Raspberry
Sathenay Crème de Mûre
Crème de Fraises des Bois Vedrenne
Crème de Mure Vedrenne
Supercassis
De Kuyper Passion Fruit
Beukelaer Advocaat Extra
Gavin’s Almond Liqueur
Strag’s Marzipan Liqueur
Amarula Cream
Pisang Ambon
Dooley’s Toffee Liqueur
Dream Calvados Cream
Marie Brizard Apry Apricot Brandy
Marie Brizard Coconut
Marie Brizard Melocotón
Marie Brizard Wild Strawberry
Wild Africa Cream
Pages Védrenne, Frankrike (Amka Saga AS)
Pages Védrenne, Frankrike (Amka Saga AS)
Gavin, Irland (Gavin AS)
Hardenberg’sche Kornbrennerei,
Tyskland (Strag AS)
Casoni, Italia (Vinarius AS)
Ferri, Spania (Norsk Vinsalg AS)
Saint Brendan’s Liqueur Co., Irland
(Amka Saga AS)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Cointreau, Frankrike (Maxxium Norge AS)
JBB, USA (Maxxium Norge AS)
JBB, USA (Maxxium Norge AS)
JBB, USA (Maxxium Norge AS)
Dom. de Sathenay, Frankrike (Gavin AS)
Cassis Védrenne, Frankrike (Amka Saga AS)
Cassis Védrenne, Frankrike (Amka Saga AS)
Cassis Védrenne, Frankrike (Amka Saga AS)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
F. X. de Beukelaer, Belgia (Strag AS)
Gavin, Norge (Gavin AS)
Strag, Norge (Strag AS)
Distell, Sør-Afrika (Strøm AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Waldemar Behn, Tyskland (Bevco AS)
Dom. Dupont, Frankrike (Eurowine AS)
Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Wild Cape Liqueurs, Sør-Afrika
(Maxxium Norge AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
Allied Dist., Skottland (Brand Partners AS)
Oposit Wine & Spirit, Frankrike
(Viking Vodka AS)
Oposit Wine & Spirit, Frankrike
(Viking Vodka AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
V&S Finland, Finland (Amundsen AS)
V&S Finland, Finland (Amundsen AS)
Bailey & Co, Irland (Diageo Norway AS)
Giori Distillati Trentini, Trentino-Alto Adige,
Italia (Gaia Wine & Spirits AS)
140,00 Lignell & Piispanen, Finland (Gavin AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 199 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
BITTER UNDER 22 %
literpris salgspris
NY
32451
33297
43920
32452
32453
43145
144
11146
Bols Crème de Cassis
Bols Kiwi
Bols Lychee
Bols Melon
Bols Peach
Bols Raspberry
Frangelico
Amarula Cream
45463
2742
48000
33865
42625
12236
13263
Baileys Mint
Baileys Original Irish Cream
Jago’s Vodka Cream
Marie Brizard Manzanita
Marie Brizard Watermelon
Destillatørens Cacao Likør
Crème de Cassis de la Saintonge
Boisée
Crème de Mûre Sauvage
Crème de Poire Williams
Merlet Crème de Framboise
Black Mozart Chocolate Liqueur
Heering Cherry Liqueur
20037
44046
44044
41078
2743
6347
7804
42362
42361
43829
42464
44045
43216
6308
34281
7330
43672
12157
33430
50035
12163
30373
43012
14821
11729
42494
282,60
282,60
282,60
282,60
282,60
282,60
284,30
285,40
698,00
285,60
266,60
285,60
285,60
285,60
285,60
289,00
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
199,00
99,90
34,90
199,90
399,90
199,90
199,90
199,90
142,80
144,50
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Bols Int., Frankrike (Maxxium Norge AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Giorgio Barbero, Italia (Robert Prizelius AS)
Sør-Afrika (Strøm AS)
50cl
50cl
50cl
50cl
70cl
35cl
70cl
50cl
50cl
50cl
291,20
291,20
291,20
299,80
299,90
356,90
299,90
305,80
310,00
310,00
145,60
145,60
145,60
149,90
209,90
124,90
209,90
152,90
155,00
155,00
Merlet & Fils, Frankrike (Servco AS)
Merlet & Fils, Charente, Frankrike (Servco AS)
Merlet & Fils, Charente, Frankrike (Servco AS)
H.C. König, Østerrike (Strag AS)
Danmark (Amundsen AS)
310,00
310,00
155,00 Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
155,00 Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
310,00
310,00
312,60
155,00
155,00
156,30
315,00
159,00
225,50
227,90
229,00
135,00
164,40
169,50
239,00
169,00
119,90
172,90
173,00
178,00
259,10
Midori
Metsmaasikas Wild Strawberry
Cartron Crème de Fraise des Bois
Cartron Crème de Framboise de
Bourgogne
Cartron Crème de Mûre de Roncières
50cl
Cartron Crème de Myrtille de
50cl
Montagne
Cartron Crème de Pêche de Vigne
50cl
Cartron Liqueur Melon
50cl
Crème de Pêche de Vigne
50cl
Tia Maria
100cl
Bols Blue
50cl
Roboree de Cassis
70cl
Rives Original Peach
70cl
Hpnotiq
70cl
Tia Maria
35cl
Kamasutra Ginseng Coconut
50cl
Talea Amaretto Cream
50cl
Kahlua
70cl
50cl
Boudier Crème de Cassis de Dijon
35cl
Amadé Chocorange
50cl
Capucine Café Crème Liqueur
50cl
Mozart White Chocolate
50cl
Neo Litchi Liqueur
70cl
318,00
322,10
325,60
327,10
385,70
328,80
339,00
341,40
338,00
342,60
345,80
346,00
356,00
370,10
42492 Neo Maracuja Liqueur
70cl
370,10
11002 Mozart Liqueur
34206 Pousse Rapière Liquer à L’Armagnac
50cl
70cl
379,80
391,40
70cl
100cl
252,70
Bailey & Co, Irland (Diageo Norway AS)
Bailey & Co, Irland (Diageo Norway AS)
Blackwood Dist., Skottland (Servco AS)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Arcus, Norge (Arcus)
Merlet & Fils, Frankrike (Servco AS)
Louis Royer, Mexico (Amundsen AS)
Liviko Dist., Estland (Strag AS)
Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
Merlet & Fils, Charente, Frankrike (Servco AS)
Tia Maria, Jamaica (Brand Partners AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Jean Gagnerot, Burgund, Frankrike (Gavin AS)
Rives Pitman, Spania (Gavin AS)
Merlet & Fils, Frankrike (Fondberg AS)
Tia Maria, Jamaica (Brand Partners AS)
Kamasutra Trade, Tyskland (Gavin AS)
Illva Saronno, Italia (Podium Wines AS)
Danmark (Brand Partners AS)
Frankrike (Strøm AS)
H.C. König, Østerrike (Strag AS)
H.C. König, Østerrike (Strag AS)
H.C. König, Østerrike (Strag AS)
Wolfberger, Frankrike
(Nordic Beverage Company AB)
259,10 Wolfberger, Frankrike
(Nordic Beverage Company AB)
189,90 H.C. König, Østerrike (Strag AS)
274,00 Monluc SA, Frankrike (Vinhuset NoFra AS)
BITTER UNDER 22 %
2948 Martini Bitter
13374 Campari Bitter
176,90 Martini & Rossi, Italia (Bacardi Martini AS)
255,00 Campari, Italia (Robert Prizelius AS)
|
201
STERKVIN
42359
43825
50cl
50cl
50cl
50cl
50cl
50cl
70cl
35cl
5cl
70cl
150cl
70cl
70cl
70cl
50cl
50cl
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 200 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
BITTER UNDER 22 %
literpris salgspris
392
372
Capri Bitter
Campari Bitter
70cl
4cl
257,00
800,00
179,90 Norge (Arcus)
32,00 Campari, Italia (Robert Prizelius AS)
15178 Blizzard Orange
33672 Bacardi Tropical Pineapple Breezer
46921 L&L X.O. Beer
27,5cl
27,5cl
33cl
105,10
109,50
115,50
43975
43973
12119
41233
Slang Exotic
Slang Lime
Marinella
De Kuyper Piña Colada
27,5cl
27,5cl
100cl
100cl
145,50
145,50
40,00
40,00
159,90
178,00
6441
13308
55416
43773
30670
Pepino Cactus
Piña Colada Sailing
Dworek 22
Aperol
Peach Cream
70cl
70cl
50cl
70cl
70cl
185,60
196,70
198,40
199,90
212,90
129,90
137,70
99,20
139,90
149,00
41921
44714
40499
44712
44713
41051
273
280
Kalinka 22 Vanilla
Koskenkorva Vodka 21 %
Beefeater Double Gin and Tonic
Black Cat Salmiakki
Pink Cat
Kalinka 22 Lemon
Berentzen Apfelkorn
Apollo
219,80
277
12109
2949
45506
252
Dione
Koskenkorva Cranberry
Koskenkorva Peach
Koskenkorva Wild Strawberry
Original Peachtree
50cl
100cl
20cl
70cl
70cl
50cl
70cl
70cl
50cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
225,00
228,40
228,40
239,80
240,00
249,90
259,80
249,90
249,90
249,90
249,90
251,40
109,90
219,90
45,00
159,90
159,90
119,90
168,00
174,90
129,90
174,90
174,90
174,90
174,90
176,00
7841
20123
14670
48020
48019
48018
46090
44582
Alizé Gold Passion
Alizé Red Passion
Litchi’s Sailing
Berentzen Limone
Berentzen Maracuja
Pusckin Black Sun
Berentzen Winterapfel
Parrot Bay Coconut
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
255,70
255,70
257,40
260,00
260,00
260,00
262,90
285,60
179,00
179,00
180,20
182,00
182,00
182,00
184,00
199,90
44583 Parrot Bay Mango
70cl
285,60
199,90
45248
42867
42865
42866
42863
42864
43586
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
285,60
286,00
286,00
288,90
288,90
291,30
300,00
199,90
200,20
200,20
202,20
202,20
203,90
210,00
43587 Malibu Pinapple
70cl
300,00
210,00
2820 Malibu
50251 Hot Irishman
70cl
70cl
304,30
327,10
213,00
229,00
ØVRIG BRENNEVIN UNDER 22 %
NY
STERKVIN
202
|
Smirnoff North
Corky’s Bubblegum
Corky’s Cola Cube
Corky’s Liquorice
Corky’s Toffee
Corky’s White Chocolate
Malibu Mango
28,90 Grand Slam Beverage, Tyskland (Strag AS)
30,10 Martini & Rossi, England (Bacardi Martini AS)
38,10 Cognac L&L, Cognac Tradisjonell,
Frankrike (Servco AS)
Tigoda, Russland (North World Spirits Ltd)
Tigoda, Russland (North World Spirits Ltd)
V&S Finland, Finland (Amundsen AS)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
Danisco Dist., Danmark (Amundsen AS)
Slaur Chauvet, Frankrike (Palmer & Co AS)
Tarpan Fabryka, Polen (Company of Spirits)
Barbero 1891, Italia (Stenberg & Blom AS)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
Arcus, Norge (Arcus)
Altia Corp., Finland (Bibendum AS)
Allied Dist., Skottland (Brand Partners AS)
Altia Corp., Finland (Bibendum AS)
Altia Corp., Finland (Bibendum AS)
Arcus, Norge (Arcus)
Tyskland (Bibendum AS)
Norge (Arcus)
Norge (Arcus)
Altia Corp., Finland (Bibendum AS)
Alko, Finland (Bibendum AS)
Altia Corp., Finland (Bibendum AS)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
Frankrike (Robert Prizelius AS)
L.& L., Frankrike (Robert Prizelius AS)
Slaur, Frankrike (Palmer & Co AS)
Berentzen Dist., Tyskland (Bibendum AS)
Berentzen Dist., Tyskland (Bibendum AS)
Berentzen Dist., Tyskland (Bibendum AS)
Berentzen Dist., Tyskland (Bibendum AS)
Captain Morgan Rum Dist.,
Puerto Rico (Diageo Norway AS)
Captain Morgan Rum Dist.,
Puerto Rico (Diageo Norway AS)
Diageo, Skottland (Diageo Norway AS)
GBL Int., England (Vectura AS)
GBL Int., England (Vectura AS)
GBL Int., England (Vectura AS)
GBL Int., England (Vectura AS)
GBL Int., England (Vectura AS)
Allied Domecq España, Spania
(Brand Partners AS)
Allied Domecq España, Spania
(Brand Partners AS)
England (Brand Partners AS)
Hot Irishman, Irland (Modern Wines AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 201 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
VODKA
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
43458 Hot Irishman Superior Irish Coffee
40325 Irish Schnapps
70cl
50cl
70cl
342,70
370,00
355,70
239,90 Hot Irishman, Irland (Modern Wines AS)
185,00
249,00 Bawnor, Irland (World Wines AS)
70cl
285,60
199,90 Koninklijke Cooymans, Nederland
35cl
35cl
50cl
50cl
300cl
70cl
100cl
100cl
100cl
10cl
35cl
100cl
70cl
70cl
70cl
35cl
70cl
100cl
70cl
70cl
70cl
70cl
200cl
70cl
70cl
70cl
35cl
70cl
70cl
100cl
100cl
100cl
5cl
50cl
70cl
35cl
5cl
50cl
70cl
35cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
342,60
314,00
299,40
330,00
318,40
314,10
119,90
109,90
149,70
165,00
955,20
219,90
315,00
319,90
320,00
43,50
114,90
329,90
231,00
231,40
231,50
124,90
235,00
339,70
237,90
238,90
239,90
240,70
690,00
241,60
241,60
244,90
134,90
246,00
249,90
359,00
359,00
359,50
39,90
179,90
257,70
135,30
35,20
184,90
259,00
136,00
259,90
260,00
260,00
260,00
260,00
260,00
260,20
262,00
70cl
377,10
VODKA
43490 Kalashnikov
NY
42800
12206
43214
34285
Schpaa Vodka
Magic Crystal
Eristoff Vodka
Boris Jelzin Vodka
42545
42398
2763
33923
2474
Dworek Vodka
Koskenkorva Vodka
Wyborowa
Tovarich Russian Vodka
Amundsen Arctic Vodka
34290
15382
43213
42801
41842
42190
42482
13852
34733
2475
Azoff Vodka
Boru Vodka
Eristoff Vodka
Koskenkorva Vanilla
Bols Vodka
Viking
Putinoff Vodka
Kugoloff
Magic Crystal Citrus
Dobra
6409
42261
41749
42035
33879
Moskovskaya
Vladivar Vodka
Finlandia
Stolichnaya
Vikingfjord
55415 Tarpan Premium Vodka
38
Finlandia
13376
43974
39
11006
42382
32154
42384
42383
42513
42862
6251
Dobra
Old Russia
Absolut Vodka
Ursus Vodka Natural
Svensk Vodka Citron
Svensk Vodka Lake Vättern
Svensk Vodka Smultron
Svensk Vodka Vanilj
Svensk Vodka Äpple
VK Vodka Red
Stolichnaya
45487 Skyy Vodka
435,00
328,30
330,00
330,60
330,70
356,90
335,70
339,90
341,30
342,70
343,90
345,00
345,10
345,10
349,90
385,40
351,40
357,00
798,00
359,80
368,10
386,60
704,00
369,80
370,00
388,60
371,30
371,40
371,40
371,40
371,40
371,40
371,70
374,30
(Engelstad Vin og Brennevin)
Norge (Arcus)
Helge Wiig, Latvia (Helge Wiig A/S)
Helge Wiig, Latvia (Helge Wiig A/S)
Frankrike (Ekjord AS)
Altia Corp., Finland (Strøm AS)
Magic Spirits, Tyskland (Strag AS)
Frankrike (Bacardi Martini AS)
Les Grands Chais de France,
Frankrike (Ekjord AS)
Tarpan Fabryka, Polen (Company of Spirits)
Alta Vista, Finland (Bibendum AS)
Agros, Polen (Brand Partners AS)
Vito Russia, Russland (Amka Saga AS)
Norge (Arcus)
Gemaco, Frankrike (Best Cellars AS)
The Buro Vodka Comp., Irland (Gavin AS)
Frankrike (Bacardi Martini AS)
Altia Corp., Finland (Bibendum AS)
Unicom Bols Group, Polen (Maxxium Norge AS)
Viking Vodka, Frankrike (Viking Vodka AS)
Heinz Eggert, Tyskland (World Wines AS)
Wiltener Weinbrennerei, Tyskland (Strag AS)
Magic Spirits, Tyskland (Strag AS)
Norge (Arcus)
Russland (Brand Partners AS)
Whyte & Mackay Dist., Skottland (Ekjord AS)
Altia Corp., Finland (Bacardi Martini AS)
S.P.I, Russland (Brand Partners AS)
Arcus, Norge (Arcus)
BRENNEVIN
Kalinka
Kirow Vodka
Kirow Vodka
Boris Jelzin Vodka
Tarpan Fabryka, Polen (Company of Spirits)
Altia Corp., Finland (Bacardi Martini AS)
Norge (Arcus)
Tigoda, Russland (North World Spirits Ltd)
Sverige (Amundsen AS)
Ursus Vodka, Nederland (Best Cellars AS)
Svensk Vodka, Sverige (Fondberg AS)
Svensk Vodka, Sverige (Fondberg AS)
Svensk Vodka, Sverige (Fondberg AS)
Svensk Vodka, Sverige (Fondberg AS)
Svensk Vodka, Sverige (Fondberg AS)
GBL Int., England (Vectura AS)
Sojuzplodoimport, Russland
(Brand Partners AS)
264,00 Skyy Spirits LLC, USA (Robert Prizelius AS)
|
STERKVIN
NY
2473
20863
44886
13562
203
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 202 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
VODKA
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
46123 Smirnoff Citrus Twist
46964 Smirnoff Vanilla Twist
70cl
50cl
70cl
50cl
70cl
50cl
70cl
50cl
70cl
378,40
389,80
378,40
389,80
378,40
389,80
378,40
389,80
378,40
264,90
194,90
264,90
194,90
264,90
194,90
264,90
194,90
264,90
11821
48154
13536
50168
55423
44813
6345
33085
47813
50380
42636
Svenskt Brännvin
Smirnoff
Gorbatschow
Lister Brændeviin
Vikingfjord Vodka Eple
Absolut Apeach
Absolut Kurant
Absolut Mandrin
Absolut Raspberri
Absolut Vanilia
Stolichnaya Citrus
70cl
50cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
378,60
379,80
380,10
380,70
380,70
381,40
381,40
381,40
381,40
381,40
381,40
265,00
189,90
266,10
266,50
266,50
267,00
267,00
267,00
267,00
267,00
267,00
43051 Stolichnaya Cranberry
42637 Stolichnaya Ohranj
70cl
70cl
381,40
381,40
267,00
267,00
42638 Stolichnaya Razberi
70cl
381,40
267,00
42639 Stolichnaya Strasberi
70cl
381,40
267,00
42640 Stolichnaya Vanil
70cl
381,40
267,00
384,30
384,30
384,30
384,60
384,60
385,60
428,30
397,40
404,30
407,10
408,10
269,00
269,00
269,00
269,20
269,20
269,90
149,90
395,00
278,20
283,00
285,00
285,70
47490 Smirnoff Green Apple Twist
46126 Smirnoff Orange Twist
46124 Smirnoff Raspberry Twist
NY
55352
55351
30610
45114
40300
44
Skyy Berry
Skyy Citrus
Zubrówka Bison Vodka
Finlandia Cranberry
Finlandia Lime
Hammer Lime
NY
14951
41800
41770
20328
46633
Bismarck Vodka
VK Pure Vodka
Cariel T&Q Vanilla Vodka
Stolichnaya Gold
Kadova Vodka
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
35cl
100cl
70cl
70cl
70cl
70cl
NY
55226 Russky Standart Original
70cl
425,70
298,00
43457 Christiania Ultra Premium Vodka
70cl
428,40
299,90
5964 Smirnoff Black Label
70cl
428,40
299,90
47999 Blackwood’s Nordic Vodka
55227 Russky Standart Platinum
70cl
70cl
442,70
464,30
309,90
325,00
1659 Vikingfjord 50%
43038 Rent Brennevin 60%
50cl
70cl
469,80
471,30
234,90
329,90
NY
NY
BRENNEVIN
NY
204
|
The Pierre Smirnoff Comp., Italia
(Diageo Norway AS)
The Pierre Smirnoff Comp., Italia
(Diageo Norway AS)
The Pierre Smirnoff Comp., Italia
(Diageo Norway AS)
The Pierre Smirnoff Comp., Italia
(Diageo Norway AS)
The Pierre Smirnoff Comp., Italia
(Diageo Norway AS)
Svensk Vodka, Sverige (Brand Partners AS)
USA (Diageo Norway AS)
Tyskland (Amka Saga AS)
J&B Greeall, England (Red & White AS)
Arcus, Norge (Arcus)
V&S Vin & Sprit, Sverige (Amundsen AS)
V&S Vin & Sprit, Sverige (Amundsen AS)
V&S Vin & Sprit, Sverige (Amundsen AS)
V&S Vin & Sprit, Sverige (Amundsen AS)
V&S Vin & Sprit, Sverige (Amundsen AS)
Sojuzplodoimport, Russland
(Brand Partners AS)
SPI, Russland (Brand Partners AS)
Sojuzplodoimport, Russland
(Brand Partners AS)
Sojuzplodoimport, Russland
(Brand Partners AS)
Sojuzplodoimport, Russland
(Brand Partners AS)
Sojuzplodoimport, Russland
(Brand Partners AS)
Skyy Spirits, USA (Robert Prizelius AS)
Skyy Spirits, USA (Robert Prizelius AS)
Agros, Polen (Brand Partners AS)
Altia Corp., Finland (Bacardi Martini AS)
Altia Corp., Finland (Bacardi Martini AS)
Norge (Arcus)
Bismarck Dist., Tyskland (Gavin AS)
GBL Int., Sverige (Vectura AS)
Cariel Spirits, Sverige (Maxxium Norge AS)
Christall Dist., Russland (Brand Partners AS)
Louis Royer, Frankrike
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Russky Standart, Russland
(Interbrands Norge AS)
Christiania Spirits, Norge
(Cork Wines & Spirits AS)
The Pierre Smirnoff Comp., USA
(Diageo Norway AS)
Blackwood Dist., Skottland (Servco AS)
Russky Standart, Russland
(Interbrands Norge AS)
Arcus, Norge (Arcus)
Fläminger Spirituosen, Tyskland
(Company of Spirits)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 203 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE ARMAGNAC
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
NY
30425
46653
10180
40577
Absolut Peppar
3 Vodka
Maximus Superpure Vodka
Heavy Water Vodka
50cl
70cl
70cl
70cl
499,80
500,00
500,70
521,40
249,90
350,00
350,50
365,00
2985
12171
46119
47603
44457
Koskenkorva 60%
Brennevin Seksti
Absolut Five
Level
Belvedere Vodka
50cl
50cl
25cl
70cl
70cl
150cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
526,00
529,80
599,60
614,10
655,10
599,40
655,70
700,00
705,00
707,10
713,60
263,00
264,90
149,90
429,90
458,60
899,10
459,00
490,00
493,50
495,00
499,50
45244
44409
50441
42628
44456
Ciroc
Wyborowa Exquisite
Grey Goose Vodka
Xellent Vodka
Belvedere Cytrus
44455 Belvedere Pomarancza
70cl
713,60
499,50
42404 Stolichnaya Elit
70cl 1 042,90
730,00
70cl
70cl
70cl
398,60
457,00
485,60
279,00 Prince d’Armagnac, (Ekjord AS)
319,90 Castarède, Bas Armagnac, (Vinhuset NoFra AS)
339,90 Ch. du Tariquet,
43625 Castarède Bas Armagnac V.S.O.P.
30319 Dartigalongue Bas Armagnac X.O.
70cl
70cl
514,10
555,00
359,90 Castarède, Bas Armagnac, (Vinhuset NoFra AS)
388,50 Dartigalongue, Bas Armagnac,
32440 Baron de Sigognac 10 Ans d’Âge
64
Janneau V.S.O.P.
46500 Armagnac Cuvée Spéciale Par
Escadron Norvège
32439 Baron de Sigognac 1987
3797 Armagnac Plus de 20 Ans
43196 Castarède Bas Armagnac X.O.
30585 Ch. du Tariquet Hors d’Age
70cl
70cl
70cl
555,40
570,00
571,30
388,80 Adex, Bas Armagnac, (Amka Saga AS)
399,00 Janneau, (Bibendum AS)
399,90 Ch. du Tariquet, Bas Armagnac,
70cl
70cl
70cl
70cl
150cl
70cl
70cl
583,10
628,40
628,40
628,40
633,30
635,70
661,30
408,20
439,90
439,90
439,90
949,90
445,00
462,90
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
50cl
672,70
673,70
703,70
710,00
750,00
796,60
470,90
471,60
492,60
497,00
525,00
398,30
V&S Vin & Sprit, Sverige (Amundsen AS)
3 Vodka Distilling, USA (Strøm AS)
Altia Corp., Finland (Strøm AS)
Heavy Water Int., Sverige
(Engelstad Vin og Brennevin)
Alko, Finland (Bibendum AS)
Norge (Arcus)
V&S Vin & Sprit, Sverige (Amundsen AS)
V&S Vin & Sprit, Sverige (Amundsen AS)
Polmos Zyrardów, Polen
(Moët Hennessy Norge AS)
Diageo, Frankrike (Diageo Norway AS)
Polen (Brand Partners AS)
Grey Goose SAS, USA (Bacardi Martini AS)
DIWISA, Sveits (Stenberg & Blom AS)
Polmos Zyrardów, Polen
(Moët Hennessy Norge AS)
Polmos Zyrardów, Polen
(Moët Hennessy Norge AS)
Elit Design & Marketing, Russland
(Brand Partners AS)
DRUEBRENNEVIN
FRANKRIKE
ARMAGNAC
6866 Prince d’Armagnac Petit Prince
43626 Castarède Bas Armagnac Sélection
30584 Ch. du Tariquet 3 Etoiles 40%
(Best Buys International AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
14519
33307
41196
43515
46991
46484
Ch. de Laubade X.O.
Domaine d’Ognoas X.O. Diva
Domaine de Papolle Hors d’Âge
Ch. de Laubade Vemork 1943
Ch. Maniban Hors d’Âge
Delord Bas Armagnac 1979 Cuvée
Bonas
46120 Armagnac Plus de 25 Ans
31029 Dartigalongue 1975 40%
44918 Ch. de Castex 14, Alc-hem-ist
50cl
150cl
70cl
821,80 410,90
829,00 1 243,50
857,00 599,90
31356 Ch. du Tariquet 1988 47%
70cl
857,00
599,90
43197 Castarède Armagnac 1975
50cl
899,80
449,90
|
BRENNEVIN
46990 Ch. de Maniban V.S.O.P.
7933 Ch. de Laubade Hors d’Age
(Best Buys International AS)
Adex, Bas Armagnac, (Amka Saga AS)
Arcus, (Arcus)
Castarède, (Vinhuset NoFra AS)
Ch. du Tariquet,
(Best Buys International AS)
Castarède, (Christiania Vin & Brennevin AS)
Ch. de Laubade, Bas Armagnac,
(Haugen-Gruppen AS)
J.J. Lesgourgues, (Haugen-Gruppen AS)
Magnant, (Palmer & Co AS)
Dom. de Papolle, (Danvik Vin AS)
Ch. de Laubade, (Haugen-Gruppen AS)
Castarède, (Christiania Vin & Brennevin AS)
Delord Frères, Bas Armagnac,
(Caves de Lisse AS)
Dom. de Brichot, (Caves de Lisse AS)
Dartigalongue, (Engelstad Vin og Brennevin)
Alchemist Beverage, Bas Armagnac,
(Moestue Grape Selections AS)
Ch. du Tariquet,
(Best Buys International AS)
Castarède, (Vinhuset NoFra AS)
205
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 204 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE ARMAGNAC
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
37596
50011
31030
13356
Samalens Réserve Impériale X.O.
Pierre le Duc 1973
Dartigalongue Bas Armagnac 1962
Darroze Bas Armagnac Réserve 30
Ans d’Âge
20864 Domaine du Coquillon
70cl
50cl
150cl
50cl
914,30 640,00
938,00 469,00
944,30 1 416,50
998,00 499,00
70cl
998,60
699,00 Francis Darroze, Bas Armagnac,
45910 Francis Darroze Domaine de Lagoué
1981
32476 Ch. du Tariquet X.O.
70cl
998,60
699,00 Francis Darroze, Bas Armagnac,
70cl
999,90
699,90 Ch. du Tariquet,
7932 Ch. de Laubade Bas Armagnac 1977
32441 Baron de Sigognac 1970
45909 Francis Darroze Domaine au Durre
1977
20595 Domaine au Martin 1976
70cl 1 056,40
70cl 1 060,40
70cl 1 070,00
739,50 Ch. de Laubade, (Haugen-Gruppen AS)
742,30 Adex, Bas Armagnac, (Amka Saga AS)
749,00 Francis Darroze, Bas Armagnac,
50cl 1 190,00
595,00 Francis Darroze, Bas Armagnac,
50010 Pierre le Duc 1963
43198 Castarède Armagnac 1965
45908 Francis Darroze Domaine Le Bret
1970
47972 Maniban Armagnac 1975
50cl 1 336,00
50cl 1 359,80
70cl 1 370,00
668,00 Louis Saveur, (Winetrader AS)
679,90 Castarède, (Vinhuset NoFra AS)
959,00 Francis Darroze, Bas Armagnac,
70cl 1 414,30
990,00 Ch. Maniban,
42043 Laberdolive Domaine Jaurrey 1979
70cl 1 698,60 1 189,00 Laberdolive, Bas Armagnac,
42042 Laberdolive Domaine du Pillon 1974
70cl 1 785,70 1 250,00 Laberdolive, Bas Armagnac,
47971 Maniban Armagnac 1965
70cl 1 841,40 1 289,00 Ch. Maniban,
50009
30376
32442
43199
32443
47970
50cl
70cl
70cl
50cl
70cl
70cl
Samalens, (Robert Prizelius AS)
Louis Saveur, (Winetrader AS)
Dartigalongue, (Engelstad Vin og Brennevin)
Francis Darroze, (Stenberg & Blom AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Best Buys International AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Stenberg & Blom AS)
(Christiania Vin & Brennevin AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
Pierre le Duc 1953
Bonaparte Armagnac Royal 60 Ans
Baron de Sigognac 1952
Castarède Armagnac 1955
Baron de Sigognac Vintage 1945
Maniban Armagnac 1955
BRENNEVIN
43200 Castarède Armagnac 1945
31025 Dartigalongue 1929
32444 Baron de Sigognac Vintage 1900
COGNAC BRUT
20738 Dalban V.S. ***
13270 Landreau ***
32048 Jon Bertelsen Prelude V.S.O.P.
(Christiania Vin & Brennevin AS)
Louis Saveur, (Winetrader AS)
Arcus, (Arcus)
Adex, Bas Armagnac, (Amka Saga AS)
Castarède, (Vinhuset NoFra AS)
Adex, Bas Armagnac, (Amka Saga AS)
Ch. Maniban,
(Christiania Vin & Brennevin AS)
50cl 3 599,80 1 799,90 Castarède, (Vinhuset NoFra AS)
70cl 6 135,00 4 294,50 Dartigalongue, (Engelstad Vin og Brennevin)
70cl16 386,4011 470,50 Adex, Bas Armagnac, (Amka Saga AS)
1 842,00 921,00
2 142,90 1 500,00
2 238,90 1 567,20
2 399,80 1 199,90
2 566,40 1 796,50
2 842,90 1 990,00
70cl
70cl
50cl
385,60
410,10
465,00
269,90 F. Gaçon, (Podium Wines AS)
287,10 Joseph Landreau, (Vinoble AS)
232,50 Léopold Gourmel, Fins Bois, enkeltvinmark i Etriac,
20740 Bache-Gabrielsen Pure & Rustic
50cl
V.S.O.P.
43598 Jenssen Prime
70cl
43677 Ch. de Montifaud Brut
70cl
20742 Jon Bertelsen Light V.S.O.P.
70cl
Special Edition 46%
20054 Hardy Virgo X.O.
50cl
20759 Kon-Tiki X.O. Single Vineyard
150cl
20741 Bache-Gabrielsen Pure & Rustic X.O.
70cl
13251 Bache-Gabrielsen Pure & Rustic 1990 150cl
449,80
224,90 Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
442,90
488,60
492,90
310,00 Vign. Le Maine Pertubaud, (Fondberg AS)
342,00 Ch. de Montifaud, (Palmer & Co AS)
345,00 Léopold Gourmel, Fins Bois, enkeltvinmark i Etriac,
499,80
499,90
514,10
516,60
249,90
749,90
359,90
774,90
(Moestue Grape Selections AS)
13870 Jon Bertelsen Symphonie X.O.
206
|
35cl
568,60
(Moestue Grape Selections AS)
A. Hardy, (Amka Saga AS)
Helge Wiig, Bons Bois, (Helge Wiig A/S)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
Bache-Gabrielsen, Grande Champagne,
(Vectura AS)
199,00 Léopold Gourmel, Fins Bois, enkeltvinmark i Etriac,
(Moestue Grape Selections AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 205 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE COGNAC BRUT
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
44596 Jon Bertelsen Symphonie X.O.
50cl
560,00
280,00 Léopold Gourmel,
13329 Jon Bertelsen Light X.O. Special
Edition 46%
20934 Domaine Castel-Sablons X.O. Hors
d’Âge Rare
46161 Jon Bertelsen Jule-Cognac X.O.
70cl
571,40
400,00 Léopold Gourmel, Fins Bois, enkeltvinmark i Etriac,
70cl
585,70
410,00 Castel-Sablons, (Cork Wines & Spirits AS)
50cl
599,80
299,90 Léopold Gourmel,
10209 Bache-Gabrielsen Pure & Rustic
70cl
642,70
449,90 Bache-Gabrielsen, Petite Champagne, enkeltvinmark
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
70cl
70cl
689,10
692,90
482,40
485,00
32050 Jon Bertelsen Vintertid X.O.
70cl
692,90
485,00
20743 Bonaparte La Fontaine Single
Vineyard
20744 J. Normandin-Mercier Petite
70cl
714,10
499,90
70cl
714,30
500,00 Normandin-Mercier, Petite Champagne,
Champagne
31828 Léopold Gourmel Age du Fruit 41%
500,00
50cl
719,80
359,90
70cl
733,10
513,20
50cl
770,00
385,00
Pallue
40256 Jon Bertelsen Orchestra Extra
70cl
771,30
539,90
32049 Le P’tit Gourmel
50cl
799,80
399,90
68
70cl
855,70
599,00
50cl
70cl
900,00
928,60
450,00
650,00
50cl
930,00
465,00 Léopold Gourmel, Grande Champagne,
Ch. Fontpinot
31834 Léopold Gourmel Age de Fleurs 42%
70cl
999,90
699,90
20757 Frapin 1985
35cl 1 311,40
459,00
31837 Léopold Gourmel Age des Épices 43%
70cl 1 428,40
999,90
47945 Prunier ″1968″
70cl 1 907,70 1 335,40
13330 Jon Bertelsen Petite Champagne 1972 70cl 2 157,10 1 510,00
48479 Léopold Gourmel Grande Champagne
1996
43673 Bache-Gabrielsen Tribute
70cl 2 785,70 1 950,00
enkeltvinmark i Genté,
(Moestue Grape Selections AS)
Léopold Gourmel,
(Moestue Grape Selections AS)
Frapin, Grande Champagne, enkeltvinmark i
Segonzac,
(Vinarius AS)
Léopold Gourmel,
(Moestue Grape Selections AS)
Maison Prunier, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Léopold Gourmel,
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
70cl 7 142,90 5 000,00 Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
|
207
BRENNEVIN
714,30
43599 Alna X.O.
43650 Cognac Antarctica Fine Champagne
1988
32051 Essence de Léopold Gourmel
NY
enkeltvinmark i St. L’Heurine,
(Moestue Grape Selections AS)
Léopold Gourmel,
(Moestue Grape Selections AS)
Léopold Gourmel,
(Moestue Grape Selections AS)
Jacques Bardot, Grande Champagne,
(Amka Saga AS)
Delamain, Grande Champagne, enkeltvinmark i
Gensac,
(Moestue Grape Selections AS)
Léopold Gourmel,
(Moestue Grape Selections AS)
Léopold Gourmel,
(Moestue Grape Selections AS)
Frapin, Grande Champagne, enkeltvinmark i
Segonzac,
(Vinarius AS)
Vign. Le Maine Pertubaud, (Fondberg AS)
Louis Royer, (Winetrader AS)
70cl
46160 Léopold Gourmel Christmas Cognac
X.O.
20745 Jacques Bardot Single Vineyard La
Route
13017 Delamain Single Vineyard Gensac la
NY
i St. L’Heurine,
(Vectura AS)
Maison Prunier, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Léopold Gourmel,
(Moestue Grape Selections AS)
Léopold Gourmel,
(Moestue Grape Selections AS)
Tiffon, Fins Bois, (Arcus)
Petite Champagne
41154 Prunier 20 Years Old
47451 Jon Bertelsen Sommertid X.O.
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 206 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE COGNAC TRADISJONELL
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
COGNAC TRADISJONELL
13331 Kon-Tiki V.S.
20735 Simply Cognac +++
20736 Sontelle V.S.
42692 Bache-Gabrielsen 3 kors
54
Bache-Gabrielsen 3 kors
32301 Amundsen V.S.
6738 Bonaparte V.S.
NY
70cl
70cl
70cl
5cl
20cl
70cl
70cl
35cl
35cl
70cl
100cl
200cl
70cl
70cl
70cl
369,90
371,30
376,00
718,00
474,50
385,60
385,60
428,30
414,00
385,60
394,50
399,30
399,90
399,90
258,90
259,90
263,20
35,90
94,90
269,90
269,90
149,90
144,90
269,90
389,90
789,00
279,50
279,90
279,90
42693 Bache-Gabrielsen 3 kors
40131 Arbellot V.S.
50cl
70cl
407,80
409,30
203,90
286,50
34284 Comte Joseph V.S.O.P.
13020 Hardy Red Corner V.S.
13721 Bache-Gabrielsen Cuvée Anna No. 99
V.S.
41948 Birkedal Hartmann 1887
70cl
70cl
70cl
413,00
414,00
418,40
289,10
289,80
292,90
50cl
419,80
209,90 Birkedal Hartmann,
100cl
70cl
70cl
421,30
422,70
419,90 Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
294,90 Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
295,90 S. Delpech, (Vectura AS)
70cl
70cl
70cl
35cl
50cl
20cl
70cl
5cl
70cl
427,10
427,70
428,40
485,40
447,80
574,50
428,40
998,00
437,00
299,00
299,40
299,90
169,90
223,90
114,90
299,90
49,90
305,90
70cl
70cl
70cl
50cl
70cl
70cl
100cl
70cl
70cl
70cl
70cl
35cl
70cl
70cl
70cl
5cl
70cl
442,70
442,70
445,40
449,80
450,00
450,30
309,90
309,90
311,80
224,90
315,00
315,20
454,40
319,90
319,90
324,50
329,90
194,90
329,90
333,40
339,90
42,90
340,10 H. Mounier, (Eurowine AS)
71
55315
42661
42481
13984
44718
34438
De Luze V.S.
Salignac V.S.
Braastad V.S.
Godet Exclusive Cognac V.S.
Thor Heyerdahl V.S.
Albert Jarraud V.S.
Birkedal Hartmann V.S.
Helge Wiig, (Helge Wiig A/S)
Arcus, (Arcus)
B&K Int., (Viking Vodka AS)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
J.R. Brillet, Petite Champagne, (Amundsen AS)
(Arcus)
De Luze, (Maxxium Norge AS)
Salignac, (Interbrands Norge AS)
Arcus, Fins Bois, (Arcus)
Godet, (World Wines AS)
C.G.E.V.F., (Robert Prizelius AS)
Albert Jarraud, (Bibendum AS)
Birkedal Hartmann,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
Arbellot,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Les Grands Chais de France, (Ekjord AS)
A. Hardy, (Amka Saga AS)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
NY
10392 Bache-Gabrielsen V.S.O.P.
14260 Bache-Gabrielsen V.S.O.P.
33565 Delpech V.S.O.P. Grande Fine
Champagne
55316 Salignac V.S.O.P.
44500 Haugesund V.S.
52
Bonaparte V.S.O.P.
13983 Braastad V.S.O.P. Réserve
BRENNEVIN
43018 Kon-Tiki X.O.
33744 Braastad V.S.O.P. Réserve
33796 Birkedal Hartmann V.S.O.P.
NY
NY
34268
43386
43339
43548
2860
44499
43901
44719
44418
14876
55224
65
42019
34852
34923
Nansen V.S.
Tesseron V.S.O.P. Prestige
Maxime Trijol V.S.
Bache-Gabrielsen V.S.O.P.
Gautier V.S.
Mack Kjelleren V.S
Tesseron V.S.O.P. Prestige
Albert Jarraud V.S.O.P.
So V.S.O.P.
Sontelle X.O.
Erling Skakke V.S.O.P
Larsen Very Special Vikings’
Malesan V.S.O.P.
Otard V.S.
Meukow V.S.
43251 Nansen V.S.O.P. Fine Champagne
208
|
457,00
457,00
463,60
471,30
556,90
471,30
476,30
485,60
858,00
485,90
Salignac, (Interbrands Norge AS)
L&L Cognac, (Servco AS)
(Arcus)
Arcus, (Arcus)
Helge Wiig, (Helge Wiig A/S)
Arcus, (Arcus)
Birkedal Hartmann,
(Engelstad Vin og Brennevin)
H. Mounier, (Eurowine AS)
Tesseron, (Haugen-Gruppen AS)
Maxime Trijol, (Strag AS)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
Gautier, (Best Cellars AS)
L&L Cognac, (Servco AS)
Tesseron, (Haugen-Gruppen AS)
Albert Jarraud, (Bibendum AS)
Soerlie, (Vinetum AS)
B&K Int., (Viking Vodka AS)
Bonnin Père & Fils, (Vinhuset NoFra AS)
(Stenberg & Blom AS)
William Pitters, (Vinhuset NoFra AS)
Otard, (Bacardi Martini AS)
A.C. Meukow, (Ekjord AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 207 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE COGNAC TRADISJONELL
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
75
Martell V.S.
343,00
195,00
38,00
343,00
345,00
248,00
349,00
349,00
349,80
249,90
250,00
350,80
351,00
352,00
353,00
353,70
194,50
357,20
190,90
358,90
13105
70
45149
13664
47160
5681
32446
10398
33917
46027
41153
56
63
Rémy Martin V.S. Grand Cru
Courvoisier V.S.
Camus V
Gautier V.S.O.P.
L&L Eirik Blodøks V.S.O.P.
Hardy V.S.O.P.
Claude Chatelier V.S.O.P.
Nansen V.S.
Nordlys Cognac X.O.
Brillet V.S.O.P. Reserve Grand Cru
Pierre Croizet V.S.O.P.
Camus V. S. de Luxe
Hennessy Very Special
32882 Larsen V.S.O.P.
32447 Ch. de Montifaud V.S.
70cl
70cl
514,10
515,40
359,90
360,80
48357
45759
55021
31896
44417
43336
32302
45307
40673
32806
33870
70cl
70cl
70cl
5cl
70cl
70cl
50cl
20cl
5cl
70cl
20cl
70cl
70cl
70cl
70cl
50cl
70cl
70cl
100cl
70cl
70cl
100cl
70cl
70cl
70cl
50cl
50cl
515,60
528,40
528,40
798,00
528,60
530,30
559,80
599,50
818,00
535,70
725,00
541,40
541,40
542,70
542,70
590,00
545,90
549,90
557,00
557,00
558,70
559,80
569,20
360,90
369,90
369,90
39,90
370,00
371,20
279,90
119,90
40,90
375,00
145,00
379,00
379,00
379,90
379,90
295,00
382,10
384,90
550,50
388,50
389,00
555,90
389,90
389,90
391,10
279,90
284,60
42843 FC X.O.
6867 Meukow V.S.O.P.
6361 Courvoisier V.S.O.P. Fine Champagne
100cl
5cl 1 198,00
70cl 570,00
70cl 570,00
70cl 570,70
569,90
59,90
399,00
399,00
399,50
43670 Aukrust: Solan V.S.O.P.
42276 Eriksson Cognac X.O.
47335 A.E.Dor Cabana Exclusive Réserve
33795 Birkedal Hartmann X.O.
41157 Prunier Napoléon
7160 Rémi Landier V.S.O.P.
42696 Bache-Gabrielsen X.O. Fine
Champagne
46383 NYAK
33213
43343
45866
33673
NY
Augier X.O.
Thor Heyerdahl X.O.
A. E. DOR Sélection
Nansen X.O.
Erling Skjalgson V.S.O.P.
Larsen Napoléon
Gaustatoppen X.O.
De la Tour X.O.
So X.O.
Karl Johan X.O.
Amundsen X.O.
Skarven V.S.O.P
Finn’s Nr. 1 Cognac X.O.
Claude Chatelier X.O.
Holmestrand 250 års bycognac, Fine
Champagne
41923 Braastad X.O. Fine Champagne
555,00
555,70
Martell, (Brand Partners AS)
Rémy Martin, (Maxxium Norge AS)
Courvoisier, (Interbrands Norge AS)
Camus, (Robert Prizelius AS)
Gautier, (Best Cellars AS)
Cognac L&L, (Servco AS)
A. Hardy, (Amka Saga AS)
Claude Chatelier, (Ekjord AS)
(Eurowine AS)
Maison Roullet Fransac, (Red & White AS)
J.R. Brillet, (Amundsen AS)
Pierre Croizet, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Camus, (Robert Prizelius AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
Maison Laclie, Fins Bois, (Palmer & Co AS)
Ch. de Montifaud, Petite Champagne,
(Palmer & Co AS)
Larsen, (Stenberg & Blom AS)
Ch. de Montifaud, Petite Champagne,
(Palmer & Co AS)
Maison Roullet Fransac, (Red & White AS)
A.E. Dor, (Bibendum AS)
Birkedal Hartmann,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Maison Prunier, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Rémi Landier, (Gavin AS)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
A. de Fussigny, (Wine Tailor AS)
Augier, (Bibendum AS)
C.G.E.V.F., (Robert Prizelius AS)
A.E. Dor, (Bibendum AS)
H. Mounier, (Eurowine AS)
BRENNEVIN
34975 Ch. de Montifaud V.S.O.P.
70cl 490,00
35cl 557,10
3cl 1 266,70
70cl 490,00
70cl 492,90
50cl 496,00
70cl 498,60
70cl 498,60
70cl 499,70
50cl 499,80
50cl 500,00
70cl 501,10
70cl 501,40
70cl 502,90
70cl 504,30
70cl 505,30
35cl 555,70
70cl 510,30
35cl 545,40
70cl 512,70
L&L Cognac, (Servco AS)
Larsen, (Stenberg & Blom AS)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
Dist. de la Tour, (Kjellermesteren AS)
Soerlie, (Vinetum AS)
Strag, (Strag AS)
J.R. Brillet, (Amundsen AS)
Larsen, (Stenberg & Blom AS)
Dist. de la Tour, (Kjellermesteren AS)
Claude Chatelier, (Ekjord AS)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
Arcus, (Arcus)
Fondberg/C.G.E.V.F., (Fondberg AS)
A.C. Meukow, (Ekjord AS)
Courvoisier, (Interbrands Norge AS)
|
209
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 208 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE COGNAC TRADISJONELL
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
44454 Hennessy Fine de Cognac
13868 Planat Réserve Extra Vieille X.O.
50cl
70cl
70cl
599,80
570,70
570,70
299,90
399,50 Hennessy, (Moët Hennessy Norge AS)
399,50 Planat & Cie., Grande Champagne,
43036 Bacalao X.O. Christanssund Cognac
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
42016 Bergen Cognac X.O.
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
40317 Courvoisier V.S.O.P. Exclusif
32634 Cuvée Maria No 99 X.O.
42020 Déjá Vu Soprano X.O.
70cl
70cl
70cl
571,30
571,30
571,30
399,90 Courvoisier, (Interbrands Norge AS)
399,90 Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
399,90 Birkedal Hartmann,
43612 Finnmark Cognac X.O.
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
43293 Fredrikstad Cognac X.O. Jubiléum
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
42023 Hammerfest Cognac X.O.
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
43035 Jugend 1904 X.O.
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
43611 Kongsberg Cognac X.O.
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
41631 Larsen Très Vieille Fine Champagne
31754 Larsen X.O.
42631 Lofoten Cognac X.O.
70cl
70cl
70cl
571,30
571,30
571,30
399,90 Larsen, (Stenberg & Blom AS)
399,90 Larsen, (Stenberg & Blom AS)
399,90 Birkedal Hartmann,
41881 Lordens X.O.
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
42242 Målselv Cognac X.O.
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
42632 Nordland Cognac X.O.
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
77
47740 Sagafjord X.O.
43610 Sarpsborg Cognac X.O.
70cl 571,30
3cl 1 000,00
70cl 571,30
70cl 571,30
399,90 Rémy Martin, (Maxxium Norge AS)
30,00
399,90 WWW Spirits, (Servco AS)
399,90 Birkedal Hartmann,
42244 Svalbard Cognac X.O.
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
42243 Tromsø Cognac X.O.
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
42022 Trondhjem Cognac X.O.
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
42021 1783 X.O.
70cl
571,30
399,90 Birkedal Hartmann,
47638 Jean Fillioux Napoléon
70cl
571,40
400,00 Jean Fillioux, Grande Champagne, enkeltvinmark i
(Robert Prizelius AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
NY
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
Rémy Martin V.S.O.P. Fine Champagne
BRENNEVIN
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
43902
43348
43390
3533
34951
47510
50434
Tesseron Lot N° 90 X.O. Selection
Gaustatoppen X.O.
Tesseron Lot N° 90 X.O. Selection
Ferrand Ambre
Otard V.S.O.P.
Font-Borne V.S.O.P
Bache-Gabrielsen Cuvée de Noël
Vieille Fine Champagne
30214 Camus Cuvée
210
|
100cl
70cl
70cl
70cl
300cl
70cl
50cl
70cl
576,40
578,40 404,90
578,60 405,00
584,40 409,10
588,30 1 765,00
592,40 414,70
592,60 296,30
592,90
Julillac-le-Coq,
(Moestue Grape Selections AS)
Tesseron, (Haugen-Gruppen AS)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
Tesseron, (Haugen-Gruppen AS)
Ferrand, Grande Champagne, (Vinordia AS)
Ch. de Cognac, (Bacardi Martini AS)
Font-Borne, Grande Champagne, (Servco AS)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
415,00 Camus, (Robert Prizelius AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 209 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE COGNAC TRADISJONELL
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
48358
50148
46507
40917
41455
Gunnhild V.S.O.P.
Pure Organic Lafragette
L&L Harald Haarfagre X.O.
Courvoisier V.S. (12 fl x 5 cl)
Poker Cognac X.O.
70cl
50cl
70cl
60cl
70cl
594,90
598,00
598,90
599,80
607,10
416,40
299,00
419,20
359,90
425,00
62
Otard V.S.O.P. Fine Champagne
70cl
35cl
3cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
622,00
664,60
990,00
627,10
627,10
627,70
632,90
632,90
638,60
232,60
29,70
439,00
439,00
439,40
443,00
443,00
447,00
43862 Fransac Cognac 25 Years Old
70cl
641,40
41636 Skarven X.O.
55223 Erling Skakke X.O.
70cl
70cl
5cl
70cl
70cl
70cl
641,40
642,70
798,00
642,70
644,40
647,60
39,90
449,90 William Pitters, (Vinhuset NoFra AS)
451,10 Maison Roullet Fransac, (Red & White AS)
453,30 Roullet Fransac, (Red & White AS)
70cl
70cl
70cl
5cl
70cl
70cl
70cl
35cl
70cl
70cl
50cl
70cl
70cl
70cl
650,00
657,00
657,00
998,00
661,70
664,10
664,30
666,90
670,00
670,60
595,60
672,30
678,40
685,60
455,00
459,90
459,90
49,90
463,20
464,90
465,00
233,40
469,00
469,40
297,80
470,60
474,90
479,90
70cl
50cl
70cl
70cl
685,70
720,00
692,90
699,70
480,00
360,00
485,00
489,80
50cl
100cl
50cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
50cl
50cl
50cl
699,80
349,90
699,90
369,90
494,00
495,00
498,00
499,90
499,90
359,90
359,90
359,90
45853
43737
48356
80
57
48002
NY
Frapin V.S.O.P
Landreau V.S.O.P.
Eirik Blodøks X.O.
Martell Medaillon V.S.O.P.
Renault Carte Noire Extra
Louis Royer V.S.O.P.
31298 William Pitters X.O.
34236 Farsund Cognac X.O.
50169 Stavanger Cognac Fine Champagne
X.O.
46992 Moyet Fins Bois
45867 A.E. Dor Rare Fine Champagne
43034 D.D.E. X.O. Likar Cognac
79
6479
46384
50189
44414
34625
Hennessy Privilege V.S.O.P.
Hine Rare V.S.O.P.
Fussigny V.S.O.P. Collection
Farsund Fine Champagne X.O.
Menuet X.O.
Hardy X.O. Fine Champagne
42289 Jenssen Carte Blanche
7244 Martell Noblige
47944 Prunier X.O. Très Vielle
NY
42860 Eiffel Tower
55422 Braastad X.O. Superior
3553
41152
44413
6887
55237
46162
46792
46793
Ferrand Réserve
Pierre Croizet X.O.
Menuet 10 Ans d’Age
A.E. Dor Napoléon
Braastad X.O. Superior
Delamain Christmas Cognac X.O.
Jean Fillioux Christmas Cognac X.O.
Paul Giraud Christmas Cognac
739,80
705,70
707,10
711,40
714,10
714,10
719,80
719,80
719,80
Frapin, Grande Champagne, (Vinarius AS)
Joseph Landreau, (Vinoble AS)
Merlet & Fils, (Servco AS)
(Brand Partners AS)
Renault, (Brand Partners AS)
Louis Royer,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
449,00 Maison Roullet Fransac, Grande Champagne,
(Red & White AS)
449,00 Larsen, (Stenberg & Blom AS)
449,90 Bonnin Père & Fils, (Vinhuset NoFra AS)
Moyet, (Christiania Vin & Brennevin AS)
A.E. Dor, (Bibendum AS)
Birkedal Hartmann,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Hennessy, (Moët Hennessy Norge AS)
Thomas Hine & Co, (Amundsen AS)
A. de Fussigny, (Wine Tailor AS)
Maison Roullet Fransac, (Red & White AS)
Menuet, (Lassaga Trading International AS)
A. Hardy, (Amka Saga AS)
Font-Borne, Grande Champagne, (Servco AS)
Arcus, (Arcus)
Birkedal Hartmann,
(Engelstad Vin og Brennevin)
Vign. Le Maine Pertubaud, Grande Champagne,
(Fondberg AS)
Martell, (Brand Partners AS)
Maison Prunier, Grande Champagne,
(Bakken Vin & Gourmet AS)
H. Mounier, (Eurowine AS)
Arcus, (Arcus)
Ferrand, Grande Champagne, (Vinordia AS)
Pierre Croizet, (Bakken Vin & Gourmet AS)
Menuet, (Lassaga Trading International AS)
A.E. Dor, (Bibendum AS)
Arcus, (Arcus)
Delamain, (Moestue Grape Selections AS)
Jean Fillioux, (Moestue Grape Selections AS)
Paul Giraud, (Moestue Grape Selections AS)
|
211
BRENNEVIN
47505 Font-Borne Napoleon
34650 Bonaparte X.O.
42028 Halfdan Extra Gammel
Font-Borne, (Servco AS)
Cognac Lafragette, (Bibendum AS)
Cognac L&L, (Servco AS)
Courvoisier, (Interbrands Norge AS)
Birkedal Hartmann,
(Engelstad Vin og Brennevin)
435,40 Ch. de Cognac, (Bacardi Martini AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 210 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE COGNAC TRADISJONELL
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
46159 Ragnaud-Sabourin Christmas Cognac
50cl
719,80
359,90 Ragnaud-Sabourin, Grande Champagne,
(Moestue Grape Selections AS)
NY
33754 Ch. de Montifaud Napoléon Cigar
48548 A.E. Dor Weideman Exclusive
46794 J. Normandin-Mercier Christmas
Cognac
55299 Garde Impériale X.O.
47511 Font-Borne Réserve Familiale
43025 Royer Force 53° V.S.O.P. Fine
Champagne
40351 François Voyer Napoléon
32021
47280
46993
15354
20384
Brillet Trés Vieille Réserve X.O.
Haugesund X.O. Jubileums Cognac
Moyet Petite Champagne
Sontelle Extra
Delamain Single Vineyard Collection
739,60 517,70 Ch. de Montifaud, (Palmer & Co AS)
739,80 369,90 A.E. Dor, (Bibendum AS)
800,00 1 200,00
739,80 369,90 Normandin-Mercier,
(Moestue Grape Selections AS)
50cl
70cl
50cl
750,00
763,40
774,40
375,00 Vign. Le Maine Pertubaud, (Fondberg AS)
534,40 Font-Borne, Grande Champagne, (Servco AS)
387,20 Louis Royer,
70cl
784,40
549,10 François Voyer, Grande Champagne, enkeltvinmark i
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
70cl
50cl
70cl
70cl
70cl
785,60
789,60
792,90
793,00
800,00
549,90
394,80
555,00
555,10
560,00
50cl
800,00
400,00
100cl
70cl
70cl
837,00
841,40
809,40
585,90
589,00
11764 Rémy Martin 1738 Accord Royal
32956 Ragnaud-Sabourin Alliance No 10
70cl
70cl
842,70
907,10
589,90
635,00
34623 Davidoff Classic
55364 Antarctica X.O.
47103 Louis Royer 15 Y.O. Single Cru
70cl
70cl
70cl
928,40
928,60
936,90
649,90
650,00
655,80
43379
14092
7162
32804
43389
30426
32635
43735
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
955,70
955,70
964,30
971,30
971,30
974,30
982,70
993,00
669,00
669,00
675,00
679,90
679,90
682,00
687,90
695,10
34563 Larsen Arctic X.O.
13239 Fillioux Expert Collection
70cl 998,60
70cl 1 000,00
699,00
700,00
40571 Giraud Vieille Réserve
70cl 1 000,00
700,00
31827 Jean Fillioux Très Vieux
43054 Pehr Ugland X.O.
70cl 1 000,00
70cl 1 027,10
700,00
719,00
31647 Camus Joséphine
42876 Fransac Very Old 1. Cru Cognac
35cl 1 051,40
70cl 1 058,90
368,00
741,20
43055 Oscarsborg X.O.
47504 Font-Borne la Part des Anges
32448 Ch. de Montifaud X.O.
30523 Delamain Pale & Dry X.O.
NY
70cl
50cl
150cl
50cl
BRENNEVIN
212
|
Gautier X.O. Gold & Blue
Pinar del Rio X.O.
Rémi Landier X.O.
Meukow X.O. Gold Panther
Tesseron Lot N° 76 X.O. Tradition
Camus Napoléon Rare Old
Cuvée Solène No 99 Vieux
Landreau Hors d’Age
Verrières,
(Palmer & Co AS)
J.R. Brillet, Grande Champagne, (Amundsen AS)
L&L Cognac, (Servco AS)
Moyet, (Christiania Vin & Brennevin AS)
BK-Trading, (BK-Trading Scandinavia AB)
Delamain, Grande Champagne, enkeltvinmark i
Julillac-le-Coq,
(Moestue Grape Selections AS)
Vign. Le Maine Pertubaud, Grande Champagne,
(Fondberg AS)
Font-Borne, Grande Champagne, (Servco AS)
Ch. de Montifaud, (Palmer & Co AS)
Delamain, Grande Champagne,
(Moestue Grape Selections AS)
Rémy Martin, (Maxxium Norge AS)
Ragnaud-Sabourin, Grande Champagne,
enkeltvinmark i Ambleville,
(Moestue Grape Selections AS)
Davidoff, (Strøm AS)
Louis Royer, Borderies, (Winetrader AS)
Louis Royer, Grande Champagne,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Gautier, (Best Cellars AS)
Gautier, (Best Cellars AS)
Rémi Landier, (Gavin AS)
A.C. Meukow, (Ekjord AS)
Tesseron, (Haugen-Gruppen AS)
Camus, (Robert Prizelius AS)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
Joseph Landreau, Grande Champagne,
(Vinoble AS)
Larsen, (Stenberg & Blom AS)
Jean Fillioux, Grande Champagne, enkeltvinmark i
Julillac-le-Coq,
(Moestue Grape Selections AS)
Paul Giraud, Grande Champagne, enkeltvinmark i
Bouteville,
(Moestue Grape Selections AS)
Jean Fillioux, (Moestue Grape Selections AS)
Vign. Le Maine Pertubaud, Grande Champagne,
(Fondberg AS)
Camus, (Robert Prizelius AS)
Maison Roullet Fransac, Grande Champagne,
(Red & White AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 211 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE COGNAC TRADISJONELL
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
30310 Courvoisier Napoléon
45157 A.E. Dor X.O. Vielle Fine Champagne
33488 François Voyer (3 x 20 cl)
745,00 Courvoisier, (Interbrands Norge AS)
750,00 A.E. Dor, (Bibendum AS)
649,70 François Voyer, Grande Champagne, enkeltvinmark i
66
Larsen Viking Ship Fine Champagne
44922 Jean Fillioux Vintage 1983
70cl 1 127,10
70cl 1 128,60
32445 Hardy Fisherman’s Flask Chairman’s
Private Cellar
40349 François Voyer X.O.
20cl 1 149,50
Verrières,
(Palmer & Co AS)
789,00 Larsen, (Stenberg & Blom AS)
790,00 Jean Fillioux, Grande Champagne, enkeltvinmark i
Julillac-le-Coq,
(Moestue Grape Selections AS)
229,90 A. Hardy, (Amka Saga AS)
70cl 1 150,90
805,60 François Voyer, Grande Champagne, enkeltvinmark i
7029 Renault Carte d’Argent 40%
43736 Landreau X.O.
NY
70cl 1 064,30
70cl 1 071,40
60cl 1 082,80
55300
42395
41075
46994
47507
40670
Garde Impériale Extra
Rémy Martin X.O.
Otard Napoléon Extra Fine Cognac
Moyet Fine Champagne
Font-Borne Tres Vieux Cognac
Louis Royer X.O.
70cl 1 157,10
70cl 1 162,30
50cl
300cl
70cl
70cl
70cl
70cl
810,00
813,60
1 170,00 585,00
1 186,70 3 560,00
1 216,40 851,50
1 228,60 860,00
1 233,40 863,40
1 241,40 869,00
Verrières,
(Palmer & Co AS)
Renault, (Brand Partners AS)
Joseph Landreau, Grande Champagne,
(Vinoble AS)
Vign. Le Maine Pertubaud, (Fondberg AS)
Rémy Martin, (Maxxium Norge AS)
Ch. de Cognac, (Bacardi Martini AS)
Moyet, (Christiania Vin & Brennevin AS)
Font-Borne, Grande Champagne, (Servco AS)
Louis Royer,
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Ragnaud-Sabourin, Grande Champagne,
enkeltvinmark i Ambleville,
(Moestue Grape Selections AS)
Martell, (Brand Partners AS)
Dudognon, Grande Champagne, (Red & White AS)
Larsen, (Stenberg & Blom AS)
Maison Roullet Fransac, Grande Champagne,
(Red & White AS)
A.C. Meukow, (Ekjord AS)
Bache-Gabrielsen, (Vectura AS)
70cl 1 242,90
870,00
88
42878
45148
42877
70cl
70cl
70cl
70cl
1 250,00
1 263,90
1 321,40
1 325,70
875,00
884,70
925,00
928,00
15cl 1 326,70
70cl 1 329,10
199,00
930,40
70cl 1 357,10
70cl 1 392,90
70cl 1 392,90
950,00 Thomas Hine & Co, (Amundsen AS)
975,00 Larsen, (Stenberg & Blom AS)
975,00 Larsen, (Stenberg & Blom AS)
70cl 1 401,40
70cl 1 407,10
981,00 Ch. de Montifaud, (Palmer & Co AS)
985,00 Larsen, (Stenberg & Blom AS)
70cl 1 412,00
70cl 1 412,10
70cl 1 414,30
988,40 Cognac L&L, (Servco AS)
988,50 Cognac L&L, (Servco AS)
990,00 Bache-Gabrielsen, Grande Champagne,
70cl 1 421,40
995,00 Courvoisier, (Interbrands Norge AS)
70cl 1 421,40
995,00 Larsen, (Stenberg & Blom AS)
70cl 1 421,40
995,00 Larsen, (Stenberg & Blom AS)
70cl 1 421,40
70cl 1 422,10
70cl 1 424,30
995,00 Martell, (Brand Partners AS)
995,50 Dudognon, (Red & White AS)
997,00 Cognac L&L, (Servco AS)
70cl 1 425,00
997,50 Otard, (Bacardi Martini AS)
Martell Cordon Bleu
Rèserve des Ancetres 1. Cru Cognac
Larsen White Limoges Viking Ship
Fransac Très Vieux 1. Cru Cognac
43686 Meukow Collection
43227 Cuvée Jubilé No. 99 Bølgen & Moi
1995 - 2005
32590 Hine Antique X.O.
45147 Larsen Black Limoges Viking Ship
34668 Larsen Empire Green Limoges Viking
Ship
33279 Ch. de Montifaud 1971
34665 Larsen Golden Sculpture Limoges
Viking Ship
46923 L&L Lafragette X.O. Bons Bois
46924 L&L Lafragette X.O. Fins Bois
34960 Bache-Gabrielsen Hors d’Age
BRENNEVIN
32958 Ragnaud-Sabourin Alliance No 20
(Vectura AS)
43068 Courvoisier Le Centenaire de la
Norvège Fine Champagne
34664 Larsen Dark Blue Limoges Viking
Ship
34667 Larsen Marble Green Limoges Viking
Ship
30070 Martell X.O.
42879 Héritage Cognac
46925 L&L Lafragette X.O. Petite
Champagne
7836 Otard X.O.
|
213
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 212 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRANKRIKE COGNAC TRADISJONELL
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
7572 A.E. Dor Vieille Réserve No. 6
33324 Braastad Château de Triac Réserve
de la Famille
34754 Frapin V.I.P. X.O.
41932 Jenssen X.O.
70cl 1 427,10
70cl 1 427,10
999,00 A.E. Dor, Grande Champagne, (Bibendum AS)
999,00 Tiffon, (Arcus)
70cl 1 427,10
70cl 1 427,10
999,00 Frapin, Grande Champagne, (Vinarius AS)
999,00 Vign. Le Maine Pertubaud, Grande Champagne,
46927 L&L Lafragette X.O.
69
Hennessy X.O.
32959 Ragnaud-Sabourin Alliance No 35
70cl 1 427,90
70cl 1 428,40
70cl 1 428,40
999,50 Cognac L&L, Grande Champagne, (Servco AS)
999,90 Hennessy, (Moët Hennessy Norge AS)
999,90 Ragnaud-Sabourin, Grande Champagne,
41041 Ch. de Montifaud Cognac An 2000
46382 Fussigny X.O. for Men
enkeltvinmark i Ambleville,
(Moestue Grape Selections AS)
70cl 1 455,10 1 018,60 Ch. de Montifaud, (Palmer & Co AS)
70cl 1 498,60 1 049,00 A. de Fussigny, (Wine Tailor AS)
30311
45150
46995
45511
9cl
70cl
70cl
70cl
70cl
2 496,70 224,70
1 507,10 1 055,00
1 528,60 1 070,00
1 542,90 1 080,00
1 564,30 1 095,00
Courvoisier, (Interbrands Norge AS)
Camus, Borderies, (Robert Prizelius AS)
Moyet, (Christiania Vin & Brennevin AS)
Larsen, (Stenberg & Blom AS)
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
1 564,30 1 095,00
1 570,00 1 099,00
1 571,30 1 099,90
1 585,60 1 109,90
1 750,00 1 225,00
1 755,70 1 229,00
1 785,70 1 250,00
1 785,70 1 250,00
Larsen, (Stenberg & Blom AS)
A.C. Meukow, (Ekjord AS)
Rémy Martin, (Maxxium Norge AS)
Tesseron, (Haugen-Gruppen AS)
Larsen, (Stenberg & Blom AS)
Larsen, (Stenberg & Blom AS)
A.E. Dor, (Bibendum AS)
Courvoisier, (Interbrands Norge AS)
(Fondberg AS)
34666
42493
33689
43388
45510
32883
45159
43069
NY
NY
48474
48477
Courvoisier X.O.
Camus Borderies X.O.
Moyet des Borderies
Larsen Pearly White Limoges Viking
Skip
Larsen Ruby Limoges Viking Ship
Meukow Extra
Rémy Martin X.O. Excellence
Tesseron Lot N° 53 X.O. Perfection
Larsen Platinum Limoges Viking Ship
Larsen Extra Réserve Fine Champagne
A.E. Dor Vielle Réserve No 7
Courvoisier Le Centenaire de la
Norvège Fine Champagne
Paul Giraud Très Rare
Ragnaud-Sabourin Vintage 1988
70cl 1 785,70 1 250,00 Paul Giraud, (Moestue Grape Selections AS)
50cl 1 798,00 899,00 Ragnaud-Sabourin,
(Moestue Grape Selections AS)
30741 Delamain 1973
70cl 1 857,10 1 300,00 Delamain, Grande Champagne,
46996 Moyet Fine Champagne X.O.
45982 Delamain Vintage 1969
70cl 1 907,10 1 335,00 Moyet, (Christiania Vin & Brennevin AS)
70cl 1 928,60 1 350,00 Delamain, Grande Champagne,
45626 Larsen Rarissime Petite Champagne
1969
34624 Davidoff Extra
33700 Hennessy Private Reserve 1865
32960 Jean Filloux Reserve Familiale
70cl 1 950,00 1 365,00 Larsen, (Stenberg & Blom AS)
(Moestue Grape Selections AS)
BRENNEVIN
(Moestue Grape Selections AS)
32022 Brillet Très Rare Héritage
30743 Delamain Très Venerable
45160 A.E. Dor Vielle Réserve No 8
46922 L&L Lafragette Les Crus
30744 Delamain Réserve de la Famille
70cl 1 999,90 1 399,90 Davidoff, (Strøm AS)
70cl 1 999,90 1 399,90 Hennessy, (Moët Hennessy Norge AS)
70cl 2 141,40 1 499,00 Jean Fillioux, Grande Champagne, enkeltvinmark i
70cl 2 142,90 1 500,00
70cl 2 207,10 1 545,00
70cl 2 214,30 1 550,00
100cl
2 499,10
70cl 2 714,30 1 900,00
32374 Otard 1795 Extra
30216 Camus Extra
41401 Ragnaud-Sabourin Florilège
70cl 2 804,30 1 963,00
70cl 2 814,30 1 970,00
70cl 2 857,00 1 999,90
43052 Jenssen L’Epiphanie Hors d’Age
70cl 2 857,10 2 000,00
214
|
Julillac-le-Coq,
(Moestue Grape Selections AS)
J.R. Brillet, (Amundsen AS)
Delamain, Grande Champagne,
(Moestue Grape Selections AS)
A.E. Dor, (Bibendum AS)
Cognac L&L, (Servco AS)
Delamain, Grande Champagne,
(Moestue Grape Selections AS)
Otard, (Bacardi Martini AS)
Camus, (Robert Prizelius AS)
Ragnaud-Sabourin, Grande Champagne,
enkeltvinmark i Ambleville,
(Moestue Grape Selections AS)
Vign. Le Maine Pertubaud, Grande Champagne,
(Fondberg AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 213 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA ØVRIG DRUEBRENNEVIN
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
34881 Rémy Martin Extra
30459 Hennessy Paradis
NY
43387
45179
32023
41577
47124
Tesseron Lot N° 29 X.O. Exception
Bisquit Cohiba
Brillet Très Rare Réserve Limitée
Larsen The Viking Fleet (3 x 5cl)
Jean Fillioux 1948
43380
45161
45162
45163
7649
Braastad 100 Ans de Liberté
A.E. Dor Vielle Réserve No 9
A.E. Dor Vielle Réserve No 10
A.E. Dor Vielle Réserve No 11
Rémy Martin Louis XIII
70cl
70cl
150cl
70cl
70cl
70cl
15cl
50cl
3 085,70 2 160,00
3 142,60 2 199,80
2 999,90 4 499,90
3 371,30 2 359,90
3 785,70 2 650,00
4 214,30 2 950,00
4 266,70 640,00
4 650,00 2 325,00
70cl 4 985,60 3 489,90
70cl 7 857,10 5 500,00
70cl 8 071,40 5 650,00
70cl 8 571,40 6 000,00
70cl14 071,40 9 850,00
7800 Hardy Perfection
43053 Jenssen Arcana
70cl37 142,7025 999,90
70cl42 855,7029 999,00
41454 Henrik Ibsen No 1
70cl56 428,6039 500,00
ØVRIG FRANSK DRUEBRENNEVIN
13464 P.J. Holter
20470 Napoléon 1804 V.S.O.P.
12047 Concorde
13275 Courrière Napoléon V.S.O.P.
42240 Philippe B. Brennevin
5725
3764
13106
11705
St. Rémy Napoléon Brandy V.S.O.P.
Bardinet Napoléon Five Stars
Prince de France Napoléon V.S.O.P.
St. Rémy X.O.
Tesseron, (Haugen-Gruppen AS)
Renault, Grande Champagne, (Brand Partners AS)
J.R. Brillet, (Amundsen AS)
Larsen, (Stenberg & Blom AS)
Jean Fillioux, Grande Champagne, enkeltvinmark i
Julillac-le-Coq,
(Moestue Grape Selections AS)
Arcus, (Arcus)
A.E. Dor, (Bibendum AS)
A.E. Dor, (Bibendum AS)
A.E. Dor, (Bibendum AS)
Rémy Martin, Grande Champagne,
(Maxxium Norge AS)
A. Hardy, (Amka Saga AS)
Vign. Le Maine Pertubaud, Grande Champagne,
(Fondberg AS)
Birkedal Hartmann, Grande Champagne,
(Engelstad Vin og Brennevin)
70cl
50cl
70cl
35cl
70cl
50cl
70cl
298,40
329,80
299,10
371,10
314,10
351,80
314,10
208,90
164,90
209,40
129,90
219,90
175,90
219,90
35cl
70cl
70cl
70cl
50cl
50cl
70cl
50cl
348,30
314,70
326,10
378,40
396,60
446,80
594,90
659,20
121,90
220,30
228,30
264,90
198,30
223,40 (Strag AS)
416,40 Maison Louis Latour, (Palmer & Co AS)
329,60 J. Dumangin Fils, Champagne,
70cl
771,40
540,00 Joseph Cartron, (Fondberg AS)
70cl
70cl
50cl
70cl
371,40
415,70
490,00
499,90
260,00
291,00
245,00
349,90
Girolamo Luxardo, (Cork Wines & Spirits AS)
Montenegro, Emilia-Romagna, (Vinetum AS)
Jacopo Poli, Veneto, (Gaia Wine & Spirits AS)
Nonino Dist., (Bibendum AS)
70cl
10cl
70cl
70cl
70cl
499,90
999,00
512,70
516,10
538,60
349,90
99,90
358,90
361,30
377,00
Jacopo Poli, (Gaia Wine & Spirits AS)
50cl
70cl
561,60
570,00
Villa Sandi, (Strag AS)
GR-Brotto, (Strag AS)
Maschio, Friuli-Venezia Giulia,
(Gaia Wine & Spirits AS)
280,80 G.R. Brotto, (Strag AS)
399,00 Nonino Dist., (Bibendum AS)
70cl
570,00
399,00 Nonino Dist., (Bibendum AS)
Arcus, (Arcus)
H.& René France, (Ekjord AS)
(Arcus)
Courrière, (Ekjord AS)
Philippe Braastad-Tiffon,
(Vinhuset NoFra AS)
(Maxxium Norge AS)
(Viking Vodka AS)
(Ekjord AS)
St. Rémy, (Maxxium Norge AS)
BRENNEVIN
14578 Blanche de Maxime
33336 Marc de Corton Grancey
20596 Dumangin Vieille Fine de Marne
Rémy Martin, (Maxxium Norge AS)
Hennessy, (Moët Hennessy Norge AS)
(Moestue Grape Selections AS)
43370 Marc de Bourgogne 20 Ans d’Age
Sous Etuis
ITALIA
13758 Luxardo Brandy 12 Years Old
NY 48522 Vecchia Romagna Etichetta Nera
44364 Jacopo Poli Mirtillo Liquore
46286 Nonino Grappa Monovitigno Cuvée
2003
13735 Po’ Moscato di Poli Grappa
14819 Sandi Grappa Moscato
15118 GR-Brotto Grappa Prosecco
46727 Grappa Barrique Gaiarin 903
32449 Brotto Grappa di Chardonnay
46290 Nonino Grappa Monovitigno
Chardonnay
46291 Nonino Grappa Monovitigno Moscato
|
215
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 214 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ITALIA ØVRIG DRUEBRENNEVIN
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
33216
41909
46293
44208
Serègo Alighieri Grappa di Amarone
Sibona Grappa di Nebbiolo
UE Monovitigno Malvasia
Prime Uve di Prosecco
40107 Banfi Grappa di Brunello
46725 Prime Uve Acquavite d’Uva
50cl
50cl
70cl
70cl
50cl
70cl
70cl
618,00
638,00
641,40
682,30
958,00
684,30
684,30
309,00
319,00
449,00
477,60
479,00
479,00
479,00
42270 La Prima Grappa
40691 Grappa di Barolo
50cl
50cl
684,40
698,00
342,20
349,00
45374 Grappa di Brunello di Col d’Orcia
50cl
698,00
349,00
44354
40687
40690
46966
Jacopo Poli Pere di Po
Grappa di Dolcetto
Grappa di Nebbiolo
La Vigna Grappa di Brunello
50cl
70cl
70cl
50cl
699,80
712,90
712,90
730,20
349,90
499,00
499,00
365,10
50cl
50cl
739,20
742,80
369,60
371,40
50cl
50cl
749,80
755,40
374,90
377,70
NY
20597 Giovi Grappa Moscato di Pantelleria
41667 Bellavista Brandy Distillato di
Vino
48053 Antinori Grappa Tignanello
13929 Tasca d’Almerita Grappa di
Chardonnay
48543 Piltzer Grappa di Pinot Nero
50cl
756,80
378,40 Piltzer, Trentino-Alto Adige,
NY
48546 Piltzer Grappa di Schiava
50cl
756,80
378,40 Piltzer, Trentino-Alto Adige,
NY
48544 Piltzer Grappa di Moscato Giallo
50cl
771,00
385,50 Piltzer, Trentino-Alto Adige,
44761 Grappa di Pietramarina di Benanti
44767 Grappa di Recioto di Soave di Ca’
Rugate
32172 Poli Torcolato grappa
45764 Grappa Mezzanella di Recioto e
Amarone
30746 Colterenzio Grappa di Pinot Nero
50cl
50cl
798,00
798,00
399,00 Benanti, Sicilia, (Gaia Wine & Spirits AS)
399,00 Ca’ Rugate, Veneto, (Gaia Wine & Spirits AS)
50cl
50cl
799,80
870,00
399,90 Jacopo Poli, (Gaia Wine & Spirits AS)
435,00 Masi Agr., Veneto, (Stenberg & Blom AS)
50cl
879,80
439,90 Prod. di Colterenzio,
50cl
879,80
439,90 Cast. di Fonterutoli, Toscana,
50cl
50cl
50cl
881,20
929,60
956,40
440,60 Jacopo Poli, Veneto, (Gaia Wine & Spirits AS)
464,80 Jacopo Poli, Veneto, (Gaia Wine & Spirits AS)
478,20 Jacopo Poli, Veneto, (Gaia Wine & Spirits AS)
50cl
958,00
479,00 Maschio, Friuli-Venezia Giulia,
50cl
996,40
498,20 Feudi di San Gregorio, Campania,
50cl
998,00
499,00 Feudi di San Gregorio, Campania,
Masi Agr., (Stenberg & Blom AS)
Sibona, Piemonte, (Stenberg & Blom AS)
Nonino Dist., (Bibendum AS)
Maschio, Veneto, (Gaia Wine & Spirits AS)
Cast. Banfi, (Engelstad Vin og Brennevin)
Maschio, Friuli-Venezia Giulia,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Cast. Vicchiomaggio, (Red & White AS)
March. di Barolo, Piemonte,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Ten. Col d’Ôrcia, Toscana,
(Gaia Wine & Spirits AS)
Jacopo Poli, Veneto, (Gaia Wine & Spirits AS)
Ceretto, Piemonte, (Gaia Wine & Spirits AS)
Ceretto, Piemonte, (Gaia Wine & Spirits AS)
Podera la Vigna, Toscana,
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Giovi, Sicilia, (Servco AS)
Az. Agr. Bellavista,
(Gaia Wine & Spirits AS)
March. Antinori, (Strøm AS)
Tasca d’Almerita, (Gavin AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
BRENNEVIN
(Moestue Grape Selections AS)
NY
44774 Grappa di Chianti Classico de
Fonterutoli
45514 Jacopo Poli Arzente Brandy
44357 Jacopo Poli Vespaiolo Grappa
44356 Jacopo Poli Torcolato Barrique
Grappa
46726 Prime Uve Cru de Noha Bianco
2001/2002
44207 Grappa di Serpico di Feudi di San
Gregorio
44209 Grappa di Campanaro di Feudi di
San Gregorio
46296 UE Cru Monovitigno Moscato
48545 Piltzer Grappa L’Aqua Mater
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
50cl 998,00
50cl 1 118,00
499,00 Nonino Dist., (Bibendum AS)
559,00 Piltzer, Trentino-Alto Adige,
70cl 1 250,00
875,00 Dist. Berta, Piemonte, (Wine Tailor AS)
70cl 1 250,00
875,00 Dist. Berta, Piemonte, (Wine Tailor AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
47847 Bric del Gaian di Moscato d’Asti
1997
47846 Roccanivo Grappa di Barbera d’Asti
1997
216
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 215 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
IRLAND
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
47844 Tre Soli Grappa di Nebbiolo da
Barolo 1997
ØVRIG DRUEBRENNEVIN
14955 Wilthener Goldkrone
2477 Brandy Special
70cl 1 250,00
875,00 Dist. Berta, Piemonte, (Wine Tailor AS)
70cl
70cl
35cl
70cl
307,10
335,60
385,40
341,30
215,00 Wiltener Weinbrennerei, Tyskland (Strag AS)
234,90 Norge (Arcus)
134,90
238,90 Luis Caballero, Jerez, Spania
70cl
100cl
342,70
239,90 Spania (Amundsen AS)
363,40 Cockburn Smithes & Cia, Douro,
Veterano Brandy
Torres 10 Imperial
Helios
Torres Aqua d’Or 1999
Metaxa *****
Cape Brandy V.S.
Fernando de Castilla Solera Reserva
Eau de Vie V.S.O.P.
Asbach Uralt
Carvalho Ribeiro & Ferreira Reserva
Carlos I
Torres 20 Imperial Brandy Hors
d’Age
45306 Fernando de Castilla Gran Reserva
70cl
70cl
70cl
50cl
70cl
70cl
70cl
35cl
70cl
70cl
70cl
70cl
368,60
369,40
371,30
377,80
381,30
382,30
399,90
422,90
428,40
462,90
512,90
568,60
258,00
258,60
259,90
188,90
266,90
267,60
279,90
148,00
299,90
324,00
359,00
398,00
70cl
570,00
399,00 Bod. Rey Fernando de Castilla,
32492 Lepanto
70cl
570,00
399,00 Gonzalez Byass, Jerez, Spania
34240 Gran Duque de Alba Solera Gran
Reserva
47044 Carvalho Ribeiro e Ferreira
Reserva Extra
30192 Cardenal Mendoza Gran Reserva
40332 Jaime I
70cl
571,30
399,90 Williams & Humbert, Jerez, Spania (Strøm AS)
70cl
610,00
427,00 Cockburn Smithes & Cia, Douro,
6748 Decano Brandy de Jerez
(Haugen-Gruppen AS)
12075 ″103″ Osborne
44999 Brandy 1920
13133
2779
15250
33620
107
12172
42600
94
15211
46911
102
37514
NY
Portugal (Servco AS)
Osborne, Spania (Amundsen AS)
Miguel Torres, Spania (Ekjord AS)
Bacchus, Hellas (Strag AS)
Miguel Torres, Catalonia, Spania (Ekjord AS)
Hellas (Maxxium Norge AS)
KWV, Sør-Afrika (Arvid Nordquist Norge AS)
Spania (Stenberg & Blom AS)
Arcus)
Asbach, Tyskland (Strøm AS)
Enotours, Douro, Portugal (Servco AS)
Spania (Brand Partners AS)
Miguel Torres, Spania (Ekjord AS)
Spania (Stenberg & Blom AS)
(Robert Prizelius AS)
Portugal (Servco AS)
70cl 665,40
70cl 841,90
5cl 1 104,00
465,80 Sánchez Romate, Spania (Gavin AS)
589,30 Miguel Torres, Catalonia, Spania (Ekjord AS)
55,20
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
239,30
249,90
284,00
285,90
309,00
CANADA
15353
5713
46437
170
3667
IRLAND
NY 15381
13012
44030
14648
7953
11177
33930
55007
30162
162
7900
7254
42406
Golden Leave
Hamilton Canadian Whisky
Black Velvet
Canadian Club
Seagram’s V. O.
Clontarf
Old Dublin
Jameson
Bushmills
Kilbeggan 4 Years Old
Millars Special Reserve
Clontarf Irish Whiskey
The Wild Geese
Tullamore Dew
Jameson
Inishowen
Power’s Gold Label
Tullamore Dew
100cl
70cl
100cl
70cl
70cl
450cl
70cl
70cl
70cl
300cl
450cl
70cl
70cl
35cl
341,90
357,00
405,70
408,40
441,40
399,20
286,00
415,00
421,40 295,00
424,30 297,00
417,80 1 880,00
428,40 299,90
434,30 304,00
434,30 304,00
411,70 1 235,00
422,20 1 900,00
440,90 308,60
445,70 312,00
484,30 169,50
408,60
BRENNEVIN
WHISKY
Thor Ltd., (BK-Trading Scandinavia AB)
Arcus, (Arcus)
The Black Velvet Dist. Comp., (Bibendum AS)
(Maxxium Norge AS)
Joseph E. Seagram, (Diageo Norway AS)
Clontarf Irish Whisky Comp., (Gavin AS)
Old Dublin Dist., (Brand Partners AS)
Irish Dist., (Brand Partners AS)
Old Bushmill’s Dist., (Diageo Norway AS)
Cooley Dist., (Maxxium Norge AS)
A. Miller & Co., (Strøm AS)
The Clontarf, (Gavin AS)
Protége Int., (Interbrands Norge AS)
Tullamore Dew Comp., (Robert Prizelius AS)
Irish Dist., (Brand Partners AS)
Andrew A. Watt, (Amka Saga AS)
John Powers & Son, (Brand Partners AS)
Tullamore Dew Comp., (Robert Prizelius AS)
|
217
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 216 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
IRLAND
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
20147 Clontarf Single Malt
7028 Bushmills 10 Years Old
40790 Tullamore Dew 12 Years Old
7023 Jameson 12 Years Old
42034 Tullamore Dew Crock
31259 Redbreast 40%
30558 Bushmills Malt 16 Y.O. 40%
31174 Jameson
46115 Jameson 18 Years Old
7253 Midleton Very Rare 40%
SKOTTLAND
MALTWHISKY
20617 Glen Scanlan Reserve
20366 Glen Gyle Vatted Malt 8 Years Old
70cl 514,30 360,00
70cl 535,70 375,00
70cl 535,70 375,00
70cl 541,40 379,00
70cl 570,00 399,00
70cl 707,10 495,00
70cl 741,40 519,00
5cl 820,00
41,00
70cl 1 042,90 730,00
70cl 1 571,40 1 100,00
The Clontarf, (Gavin AS)
Old Bushmill’s Dist., (Diageo Norway AS)
Tullamore Dew Comp., (Robert Prizelius AS)
John Jameson & Son, (Brand Partners AS)
Tullamore Dew Comp., (Robert Prizelius AS)
Irish Dist., (Brand Partners AS)
Old Bushmill’s Dist., (Diageo Norway AS)
Irish Dist., (Brand Partners AS)
Irish Dist., (Brand Partners AS)
Irish Dist., (Brand Partners AS)
70cl
70cl
402,40
412,90
281,70 Slaur, (Vectura AS)
289,00 Fraser MacDonald Dist., Highland,
13397 Glen Moray Single Malt 8 Years Old
70cl
427,00
298,90 Glenmorangie Dist., Speyside,
42381 Stewart’s Malt
20936 The Fat Trout Single Malt
70cl
70cl
427,10
492,90
299,00 Whyte & Mackay Dist., (Fondberg AS)
345,00 Cork Wines & Spirits, Lowland,
44504 Glengoyne 10 Years Old
15167 Glenfarclas Single Malt 12 Years
Old
116
Scottish Pride Pure Malt 12 Years
Old
40497 Ballantine’s Pure Malt 12 Years Old
41733 Dalmore 12 Y.O. Single Highland
Malt
129
The Glenlivet Single Malt 12 Years
Old
42405 Tormore Single Malt 12 Years Old
15096 The Famous Grouse Malt Whisky 12
Years Old
6338 Isle of Jura 10 Years Old
43157 The Six Isles Malt
13914 Glenfiddich Caoran Reserve 12
Years Old
6274 Aberlour 10 Years Old
47789 The Glenlivet 15 Y.O. French Oak
Reserve
47848 Blair Athol 12 Years Old
70cl
100cl
499,90
349,90 Ian MacLeod, Highland, (Strøm AS)
510,00 J&G Grant, Highland, (Strag AS)
70cl
35cl
70cl
70cl
521,30
585,40
532,90
542,60
364,90 (Arcus)
204,90
373,00 Allied Dist., (Brand Partners AS)
379,80 Dalmore Dist., (Ekjord AS)
70cl
542,90
380,00 Chivas and Glenlivet Group, Speyside,
70cl
70cl
542,90
557,00
380,00 Tormore Dist., Speyside, (Brand Partners AS)
389,90 Matthew Gloag, (Maxxium Norge AS)
70cl
70cl
70cl
559,30
562,90
564,30
391,50 Isle of Jura Dist., (Ekjord AS)
394,00 Ian MacLeod, (Red & White AS)
395,00 The Glenfiddich Dist., Speyside, (Bibendum AS)
70cl
70cl
568,60
568,60
398,00 (Brand Partners AS)
398,00 Chivas Brothers, (Brand Partners AS)
70cl
570,00
399,00 Blair Athol Dist., Highland,
30951 Johnnie Walker Green Lable
6527 Glenmorangie Single Malt 10 Years
Old
13366 Linkwood Dun Bheagan Vintage
Bottling 10 Years Old
4637 Glenkinchie 10 Years Old
44503 Bunnahabhain 12 Y.O. Single Islay
Malt
30217 Balvenie Founders Reserve 10 Y.O.
34569 Glenfarclas Single Malt 10 Years
Old
127
Highland Park Single Malt 12 Years
Old
10232 The Arran 10 Years Old
70cl
70cl
570,00
571,30
399,00 United Dist., (Diageo Norway AS)
399,90 Glenmorangie Dist., North Highland,
70cl
571,40
400,00 William Maxwell, Speyside,
70cl
70cl
584,30
585,60
409,00 United Dist., (Diageo Norway AS)
409,90 Bunnahabhain Dist., Islay, (Strøm AS)
70cl
70cl
585,70
591,10
410,00 William Grant & Sons, (Bibendum AS)
413,80 J&G Grant, Speyside, (Strag AS)
70cl
592,90
415,00 Highland Dist., Orkney Island,
70cl
599,90
419,90 Isle of Arran Dist., Arran,
(Stenberg & Blom AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Cork Wines & Spirits AS)
(Brand Partners AS)
BRENNEVIN
(Diageo Norway AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Maxxium Norge AS)
(Moestue Grape Selections AS)
218
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 217 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
SKOTTLAND MALTWHISKY
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
20367 Jons utvalgte single malt Isle of
Arran 7 år
43070 Scapa Single Malt 14 Y.O.
46568 Arran Single Malt
70cl
607,10
425,00 Arran Dist., Arran,
70cl
70cl
607,10
610,00
425,00 Allied Dist., (Brand Partners AS)
427,00 Arran Dist., Arran,
4649
4680
32248
42260
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
United Dist., (Diageo Norway AS)
United Dist., (Diageo Norway AS)
William Grant & Sons, (Bibendum AS)
Isle of Jura Dist., (Ekjord AS)
Cragganmore 12 Years Old
Talisker 10 Years Old
Glenfiddich Solera Reserve 15 Y.O.
Isle of Jura Superstition Single
Malt
47018 Caol Ila 12 Years Old Single Malt
43071 Glendronach Single Malt 12 Y.O.
40134 Bennachie 10 Y.O.
70cl
70cl
70cl
70cl
612,90
612,90
614,10
618,60
429,00
429,00
429,90
433,00
70cl
70cl
70cl
621,40
621,40
625,70
435,00 Caol Ila Dist., Islay, (Diageo Norway AS)
435,00 Allied Dist., (Brand Partners AS)
438,00 The Bennachie Scotch Whisky Comp., Speyside,
30218 Balvenie Doublewood 12 Y.O.
4634 Dalwhinnie Single Malt 15 Years Old
70cl
70cl
627,10
627,10
439,00 William Grant & Sons, (Bibendum AS)
439,00 United Dist., Central Highland,
44422 Glenmorangie 10 Y.O.
35cl
628,30
219,90 Glenmorangie, Highland,
7614 Bowmore Single Malt 12 Years Old
46779 Strathisla
40135 Bennachie 17 Y.O.
70cl
70cl
70cl
634,30
655,70
657,30
444,00 Morrison Bowmore Dist., Islay, (Amundsen AS)
459,00 Chivas Brothers, (Brand Partners AS)
460,10 The Bennachie Scotch Whisky Comp., Speyside,
47019 Caol Ila Aged 18 Years Islay
Single Malt
46335 Clynelish 14 Years Old Single Malt
Whisky
4639 Oban Single Malt 14 Years Old
70cl
670,00
469,00 Caol Ila Dist., (Diageo Norway AS)
70cl
670,00
469,00 Clynelish Dist., North Highland,
70cl
670,00
469,00 United Dist., West Highland,
40136 Bennachie 21 Years Old
70cl
677,10
474,00 The Bennachie Scotch Whisky Comp., Speyside,
13913 Glengoyne 12 Years Old
45961 Ardbeg 10 Years Old
7600 Macallan Fine Oak Single Malt 12
Years Old
47020 Caol Ila Cask Strength Islay
Single Malt
4644 Lagavulin Single Malt 16 Years Old
44584 Talisker 18 Years Old Single Malt
32143 Auchentoshan Three Wood Lowland
Single Malt
13916 Bruichladdich Mòine Mhòr 3D 2nd
Edition
44808 Glemnorangie Madeira Wood Finish
70cl
70cl
70cl
685,60
698,60
698,60
479,90 Lang Brothers, Highland, (Strøm AS)
489,00 Ardbeg Dist., Islay, (Moët Hennessy Norge AS)
489,00 Macallan Dist., Speyside, (Maxxium Norge AS)
70cl
712,90
499,00 Caol Ila Dist., (Diageo Norway AS)
70cl
70cl
70cl
712,90
712,90
714,10
499,00 United Dist., Islay, (Diageo Norway AS)
499,00 Talisker Distellery, Skye, (Diageo Norway AS)
499,90 Morrison Bowmore Dist., (Amundsen AS)
70cl
714,10
499,90 Bruichladdich Dist., Islay,
70cl
714,10
499,90 Glenmorangie, Highland,
44809 Glenmorangie Burgundy Wood Finish
70cl
714,10
499,90 Glenmorangie, Highland,
44807 Glenmorangie Port Wood Finish
70cl
714,10
499,90 Glenmorangie, Highland,
44810 Glenmorangie Sherry Wood Finish
70cl
714,10
499,90 Glenmorangie, Highland,
20419 Mortlach Murray McDavid 1990
70cl
714,10
499,90 Murray McDavid, Speyside,
47787 Caol Ila 8 Years Old
13915 Laphroaig Quarter Cask
32249 Glenfiddich Ancient Reserve 18 Y.O.
70cl
70cl
70cl
714,30
750,00
755,70
500,00 Caol Ila Dist., Islay, (Diageo Norway AS)
525,00 Laphroaig, Islay, (Interbrands Norge AS)
529,00 William Grant & Sons, (Bibendum AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
NY
(Diageo Norway AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
NY
(Diageo Norway AS)
(Diageo Norway AS)
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
BRENNEVIN
(Moestue Grape Selections AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
|
219
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 218 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
SKOTTLAND MALTWHISKY
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
45387 Springbank Single Malt 10 Years Old
764,30
535,00 Springbank Dist., Campbeltown,
100cl
70cl
70cl
70cl
70cl
770,00
771,40
784,90
785,60
765,20
539,00
540,00
549,40
549,90
30cl
70cl
799,70
828,60
239,90 Ian MacLeod, (Strøm AS)
580,00 Isle of Arran Dist., Arran,
7248 The Glenrothes
70cl
838,60
587,00 The Glenrothes Dist., Speyside,
33398 Highland Park 18 y.o.
45024 Longmorn Single Malt 15 Years Old
70cl
70cl
841,40
842,90
589,00 Highland Dist., (Maxxium Norge AS)
590,00 The Longmorn Dist. Comp.,
34568 Glenfarclas 105
44373 Bruichladdich Full Strength Second
Edition 1994
44811 Glenmorangie 15 Years Old
70cl
70cl
855,10
855,70
598,60 J&G Grant, (Strag AS)
599,00 Bruichladdich Dist., Islay,
70cl
856,40
599,50 Glenmorangie, Highland,
45074 Glengoyne 15 Years Scottish Oak
Finish
44423 Glengoyne 17 Y.O Single Highland
Malt Whisky
44921 Highland Park 15, Alc-hem-ist
70cl
857,00
599,90 Ian MacLeod, Highland, (Strøm AS)
70cl
857,00
599,90 Ian MacLeod, Highland, (Strøm AS)
70cl
857,00
599,90 Alchemist Beverage, Islay,
20421 Macallan Eilan Gillan Single Cask
1990
44924 Macallan 14, Alc-hem-ist
70cl
857,00
599,90 Léopold Gourmel, Speyside,
70cl
857,00
599,90 Alchemist Beverage, Speyside,
44151 Clynelish Murray McDavid 1990
70cl
900,00
630,00 Bruichladdich Dist., North Highland,
44375 Hazelburn 8 Y.O.
70cl
928,60
650,00 J&A Mitchell & Co, Campbeltown,
33310 Glenfarclas 15 Years Old
32145 Bowmore 17 Y. O. Single Malt
44308 Braeval Provenanse Summe
Distillation 8 Years Old
44442 Longrow 1996 10 Y.O. Campbeltown
Single Malt
20599 Springbank 100 Proof 10 Years Old
70cl
70cl
70cl
935,30
958,60
965,60
654,70 J&G Grant, Speyside, (Strag AS)
671,00 Morrison Bowmore Dist., Islay, (Amundsen AS)
675,90 Braeval Dist., Speyside, (Strag AS)
70cl
992,90
695,00 J&A Mitchell & Co, Campbeltown,
70cl
998,60
699,00 J&A Mitchell & Co, Campbeltown,
44967 Glenmorangie Artisan Cask
50cl
999,80
499,90 Glenmorangie, Highland,
30125 Glenmorangie 18 Years Old
47739 The Arran Limited Edition Cask
Strength
42040 Bruichladdich Full Strenght Islay
Single Malt
60524 Ardbeg Uigeadail
44374 Bruichladdich Infinity
70cl
70cl
999,90
999,90
699,90 Glenmorangie Dist., (Moët Hennessy Norge AS)
699,90 Isle of Arran Dist., Arran,
48558 Ardberg Airigh Nam Beist
46748 Bruichladdich XVII Single Malt
42648
32144
44843
44002
20368
Laphroaig Quarter Cask
Bowmore Darkest
The Peat Monster Vatted Malt
Ardbeg Still Young
The Balvenie Single Barrel 15
Years Old
44505 Macleod’s Whisky Trail
20793 Arran single cask 1996
70cl
(Moestue Grape Selections AS)
(Interbrands Norge AS)
Morrison Bowmore Dist., Islay, (Amundsen AS)
Compass Box, (Moestue Grape Selections AS)
Ardbeg Dist., Islay, (Moët Hennessy Norge AS)
Balvenie Dist., Speyside, (Bibendum AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Robert Prizelius AS)
(Brand Partners AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
BRENNEVIN
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
(Moestue Grape Selections AS)
70cl 1 012,90
709,00 Bruichladdich Dist., Islay,
70cl 1 070,60
70cl 1 071,40
749,40 Ardbeg Dist., Islay, (Moët Hennessy Norge AS)
750,00 Bruichladdich Dist., Islay,
70cl 1 098,60
70cl 1 114,10
769,00 Ardbeg Dist., Islay, (Moët Hennessy Norge AS)
779,90 Bruichladdich Dist., Islay,
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
(Moestue Grape Selections AS)
220
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 219 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
SKOTTLAND ØVRIG SKOTSK WHISKY
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
NY
10233 Longrow 100 Proof 10 Years Old
70cl 1 141,40
799,00 J&A Mitchell & Co, Campbeltown,
34400 Glenfiddich Gran Reserva 21 Y.O.
41392 Springbank 15 Y. O. Campbeltown
Singel Malt
47201 Springbank 12 Years Old Bourbon
Wood Expression
44841 Longrow Tokaji Wood Expressen
70cl 1 164,30
70cl 1 257,00
815,00 William Grant & Sons, (Bibendum AS)
879,90 Springbank Dist., Campbeltown,
70cl 1 278,60
895,00 Springbank Dist., Campbeltown,
70cl 1 284,30
899,00 Springbank Dist., Campbeltown,
45398 Longrow 10 Years Old Single Malt
70cl 1 392,90
975,00 Springbank Dist., Campbeltown,
33843 Balvenie PortWood 21 Y.O.
47997 Longrow 14 Years Old
70cl 1 307,10
70cl 1 400,00
915,00 William Grant & Sons, (Bibendum AS)
980,00 J&A Mitchell & Co, Campbeltown,
43080 Macallan Fine Oak Single Malt 18
Years Old
44303 Laphroaig Old Malt Cask 12 Years
Old
33400 Highland Park 25 Years Old
55437 Highland Park 25 Years Old
44043 Ardberg Lord of the Isles
47737 Bruichladdich 1973
70cl 1 428,40
999,90 Macallan Dist., Highland, (Maxxium Norge AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
70cl 1 524,70 1 067,30 Laphroaig, Islay, (Strag AS)
70cl
70cl
70cl
70cl
1 785,70 1 250,00
1 785,70 1 250,00
1 871,30 1 309,90
2 107,10 1 475,00
NY
44304 Port Ellen Old Malt Cask 22 Years
Old
48331 Glenfiddich 30 Years Old
44306 Macallan Old Malt Cask 25 Years Old
33311 Glenfarclas 30 Years Old
10234 Highland Park 30 Years Old
70cl
70cl
70cl
70cl
2 508,60 1 756,00
2 565,60 1 795,90
2 669,30 1 868,50
2 700,00 1 890,00
NY
43081 Macallan Fine Oak Single Malt 25
Years Old
48557 Glenmorangie Margaux Cask Finish
70cl 2 784,30 1 949,00 Glenmorangie, Highland,
NY
Highland Dist., (Maxxium Norge AS)
Highland Dist., Highland, (Maxxium Norge AS)
Ardbeg Dist., Islay, (Moët Hennessy Norge AS)
Bruichladdich Dist., Islay,
(Moestue Grape Selections AS)
70cl 2 312,60 1 618,80 Port Ellen Dist., Islay, (Strag AS)
William Grant & Sons, Speyside, (Bibendum AS)
Macallan Dist., (Strag AS)
J&G Grant, Speyside, (Strag AS)
Highland Dist., Orkney Island,
(Maxxium Norge AS)
70cl 2 712,90 1 899,00 Macallan Dist., Highland, (Maxxium Norge AS)
(Moët Hennessy Norge AS)
70cl 3 120,10 2 184,10 Mcduff Dist., (Strag AS)
70cl 3 571,40 2 500,00 J.& A. Mitchell & Co, Campbeltown,
42951 Macallan Fine Oak Single Malt 30
Years Old
47996 Springbank Single Malt 32
70cl 4 221,40 2 955,00 Macallan Dist., Highland, (Maxxium Norge AS)
BRENNEVIN
44305 Mcduff Platinum 35 Years Old
44152 Springbank 25
(Moestue Grape Selections AS)
70cl 4 285,60 2 999,90 Springbank Dist., Campbeltown,
(Moestue Grape Selections AS)
43584 Laphroaig Single Malt 30 Years Old
ØVRIG SKOTSK WHISKY
43886 The Fat Trout
14502 The King of Scots
123
King’s Legend
131
15166
10394
11004
12105
13380
2903
48218
42033
Cluny
John Player Special
Peter Dawson Special
Oakfield 5 Years Old
Royal Castle
Royal Castle
Highland Queen
Grant’s Family Reserve
Long John
70cl 5 000,00 3 500,00 Laphroaig, Islay, (Interbrands Norge AS)
70cl
100cl
70cl
35cl
70cl
100cl
100cl
70cl
70cl
50cl
70cl
100cl
100cl
342,90
353,00
403,70
356,30
361,90
364,10
369,80
369,90
240,00 Cork Wines & Spirits,
349,90
247,10
141,30
249,40
359,90
359,90
253,30
254,90
184,90
258,90
369,90
375,00
(Cork Wines & Spirits AS)
Douglas Laing, (Strag AS)
(Viking Vodka AS)
(Ekjord AS)
Langside Dist., (Strag AS)
(Diageo Norway AS)
Oakfield, (Ekjord AS)
(Arcus)
(Arcus)
Macdonald & Muir, (Moët Hennessy Norge AS)
William Grant & Sons, (Bibendum AS)
Allied Dist., (Brand Partners AS)
|
221
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 220 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
SKOTTLAND ØVRIG SKOTSK WHISKY
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
NY
34882
12106
147
13692
42417
11627
55350
Rob Roy
Upper Ten
Long John
Vat 69
Upper Ten
Scottish Leader
Glen Grant Single Malt
70cl
35cl
70cl
70cl
100cl
70cl
70cl
378,40
414,00
378,60
378,60
385,60
398,40
264,90
144,90
265,00
265,00
384,90
269,90
278,90
142
Grant’s Family Reserve
70cl
35cl
70cl
398,60
442,90
401,40
155,00
281,00 The Bennachie Scotch Whisky Comp., Speyside,
44294 The Formidable Jock of Bennachie
Superior Blended
125
Mackinlay’s Original 5 Y. O.
42202 Ballantine’s Finest
120
Bell’s Extra Special
7910
150
50335
139
153
145
The Famous Grouse
Teacher’s Highland Cream
The Famous Grouse
Cutty Sark
J & B Rare
Johnnie Walker Red Label
41734 Whyte & Mackay
136
Ballantine’s Finest
44431 Black Bottle 5 Y.O.
124
The Famous Grouse
10393 Johnnie Walker Red Label
20904 Campbeltown Loch
BRENNEVIN
43215
41924
3516
159
7911
161
Ballantine’s Finest
Upper Ten 12 Years Old
Ballantine’s Gold Seal 12 Years Old
Johnnie Walker Black Label
The Famous Grouse Gold Reserve 12
Years Old
Chivas Regal 12 Years Old
70cl
100cl
70cl
450cl
450cl
70cl
100cl
70cl
70cl
70cl
35cl
70cl
70cl
35cl
70cl
35cl
5cl
50cl
70cl
Morrison Bowmore Dist., (Amundsen AS)
(Arcus)
Long John Dist., (Brand Partners AS)
William Sanderson, (Diageo Norway AS)
Arcus, (Arcus)
Burn Stewart Dist., (Strøm AS)
Glen Grant Dist., Highland,
(Robert Prizelius AS)
279,00 William Grant & Sons, (Bibendum AS)
282,50
405,00
407,00 284,90
388,70 1 749,00
413,30 1 860,00
418,60 293,00
419,90
420,00 294,00
421,40 295,00
421,40 295,00
456,90 159,90
425,70 298,00
427,90 299,50
482,90 169,00
428,40 299,90
456,90 159,90
718,00
35,90
439,20 219,60
441,40 309,00
403,60
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Charles Mackinlay, (Ekjord AS)
Allied Dist., (Brand Partners AS)
Bell’s Dist., (Diageo Norway AS)
Highland Dist., (Maxxium Norge AS)
(Interbrands Norge AS)
Highland Dist., (Maxxium Norge AS)
Berry Bros & Rudd, (Robert Prizelius AS)
(Diageo Norway AS)
United Dist., (Diageo Norway AS)
Whyte & Mackay Dist., Speyside, (Ekjord AS)
Allied Dist., (Brand Partners AS)
CL Worlds Brands, (Strøm AS)
Highland Dist., (Maxxium Norge AS)
Diageo, (Diageo Norway AS)
Springbank Dist., Campbeltown,
(Moestue Grape Selections AS)
Allied Dist., (Brand Partners AS)
Arcus, (Arcus)
Allied Dist., (Brand Partners AS)
(Diageo Norway AS)
Matthew Gloag, (Maxxium Norge AS)
50cl
70cl
70cl
70cl
70cl
509,80
528,40
541,40
541,40
541,40
254,90
369,90
379,00
379,00
379,00
70cl
554,30
388,00 Chivas and Glenlivet Group,
70cl
70cl
565,90
567,10
396,10 Langside Dist., (Strag AS)
397,00 John Dewar & Sons, (Bacardi Martini AS)
70cl
607,10
425,00 J. Archibald Mitchell, Campbeltown,
70cl
642,90
450,00 Compass Box, (Moestue Grape Selections AS)
70cl
70cl
712,90
828,60
499,00 United Dist., (Diageo Norway AS)
580,00 Chivas and Glenlivet Group,
(Brand Partners AS)
NY
34863 John Player Special 12 Y. O. 43%
55538 Dewar’s 12 Years Old Special
Reserve
13274 Mitchell’s 12 Years Old
(Moestue Grape Selections AS)
44842 Asyla Grain & Malt Blended Scotch
Whisky
30949 Johnnie Walker Gold Label
45108 Chivas Regal 18 Y.O.
(Brand Partners AS)
NY
32884 McGibbon’s Special Reserve
44307 Caol Ila Provenance Winter
Destilation 10 Years Old
32885 McGibbon’s Premium Reserve
7520 Johnnie Walker Blue Label
55365 Glenfarclus 105
222
|
70cl 962,70
70cl 1 040,00
673,90 Douglas McGibbon, (Strag AS)
728,00 Caol Ila Dist., Islay, (Strag AS)
70cl 1 107,00 774,90 Douglas McGibbon, (Strag AS)
70cl 1 712,90 1 199,00 United Dist., (Diageo Norway AS)
100cl
749,90 J & G Grant, (Strag AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 221 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
AKEVITT
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
30072 Chivas Royal Salute 21 Y.O. 40%
70cl 1 982,90 1 388,00 Chivas and Glenlivet Group,
(Brand Partners AS)
47227
USA
13972
6763
165
20021
Port Ellen 27 Years Old
70cl 2 000,00 1 400,00 Port Ellen Dist., Islay, (Diageo Norway AS)
John Lee Kentucky Straight Bourbon
Seagram’s 7 Crown
Four Roses Bourbon
Evan Williams 7 Years Old Bourbon
70cl
70cl
70cl
70cl
379,10
392,90
427,10
428,40
265,40
275,00
299,00
299,90
Jim Beam Kentucky
Jack Daniel’s Tennessee Whiskey
Jack Daniel’s Tennessee
Jim Beam Black 8 Years Old
Old Bardstown 10 Years Old
Maker’s Mark
Johnny Drum 12 Years Old
Gentleman Jack
Four Roses Single Barrel
70cl
100cl
35cl
70cl
70cl
100cl
70cl
70cl
70cl
428,40
516,30
557,00
568,60
299,90
439,90
179,90
323,90
340,00
509,20
361,40
389,90
398,00
40340 Kentucky Vintage
50364 Jack Daniel’s Single Barrel
Tennessee
40339 Rowan’s Creek Kentucky
40341 Pure Kentucky X.O.
40342 Noah’s Mill Kentucky
ØVRIG WHISKY
NY 10210 Armorik Single Malt de Bretagne
NY 55347 Amrut Single Malt Whisky
NY 55346 Milford Single Malt Whisky
70cl
70cl
577,70
714,10
404,40
499,90
70cl
70cl
70cl
721,10
721,60
787,90
504,80 Rowan’s Creek Dist., Kentucky, (Gavin AS)
505,10 Pure Kentucky Dist., Kentucky, (Gavin AS)
551,50 Noah’s Mill Dist., Kentucky, (Gavin AS)
70cl
70cl
70cl
457,00
570,00
657,10
319,90 Dist. Warenghem, Frankrike (Maxxium Norge AS)
399,00 Amrut Dist., India (Cork Wines & Spirits AS)
460,00 Willowbank Dist., New Zealand
70cl 771,30
50cl 1 138,00
539,90 The Welsh Whisky Company, England (Strøm AS)
569,00 Mackmyra Svensk Whisky, Sverige (Vinarius AS)
70cl
328,40
229,90 Fläminger Spirituosen, Tyskland
70cl
35cl
70cl
50cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
50cl
70cl
35cl
70cl
35cl
70cl
50cl
70cl
35cl
70cl
50cl
100cl
50cl
349,90
414,00
357,00
359,80
364,70
369,90
371,30
371,40
388,00
398,00
399,90
442,60
407,00
428,30
407,00
409,80
421,30
456,90
421,30
429,80
244,90
144,90
249,90
179,90
255,30
258,90
259,90
260,00
271,60
199,00
279,90
154,90
284,90
149,90
284,90
204,90
294,90
159,90
294,90
214,90
429,90
224,90
NY
166
44796
146
33391
40338
43986
20507
47874
44710
514,00
462,70
485,70
Bardinet, (Viking Vodka AS)
Joseph E. Seagram, (Diageo Norway AS)
Four Roses Dist., (Brand Partners AS)
Old Evan Williams Dist., Kentucky,
(Fondberg AS)
JBB, (Maxxium Norge AS)
Jack Daniel Dist., (Strøm AS)
Brown-Forman, (Strøm AS)
JBB, (Maxxium Norge AS)
Old Bardstown Dist., Kentucky, (Gavin AS)
Maker’s Mark Dist., (Maxxium Norge AS)
Johnny Drum Dist., (Gavin AS)
Jack Daniel Dist., (Strøm AS)
Four Roses Dist., Kentucky,
(Brand Partners AS)
Kentucky Vintage Dist., Kentucky, (Gavin AS)
Brown-Forman, (Strøm AS)
(Cork Wines & Spirits AS)
NY
46661 Penderyn Single Malt Welsh Whisky
45254 Mackmyra Preludium
AKEVITT
43037 Peer Gynt Aquavit
NY
18
34202
43014
31271
13521
13552
13726
48527
7423
4
13
Bommerlunder
Gilde Skalldyrs Aquavit
Tordenskiold Aquavit
Sørlandsakevitt Thærie Wiighen
Draug Akevitt
Oslofjord Aquavit
Gammel Sunnmøring
F.A. Finsk Akevitt
O.P. Anderson
Simers Taffel
Aalborg Taffel Akvavit
33797 Fru Lysholm Aquavit
15
Løiten Export
14
Aalborg Jubilæums Akvavit
44302 Salut Aquavit
34203 Fru Lysholm Aquavit
55141 Lysholm Linie
449,80
(Company of Spirits)
Norge (Arcus)
BRENNEVIN
2481 Gilde Taffel
Tyskland (Bibendum AS)
Arcus, Norge (Arcus)
Gavin, EU (Gavin AS)
Oskar Davidsen, Danmark (Gavin AS)
Oskar Davidsen, Danmark (Gavin AS)
Taster Wine, Danmark (Gavin AS)
Gavin, Danmark (Gavin AS)
Saimaa Beverage Oy, Finland (Vinetum AS)
V&S Vin & Sprit, Sverige (Amundsen AS)
Arcus, Norge (Arcus)
De Danske Spritfabrikker, Danmark
(Amundsen AS)
Arcus, Norge (Arcus)
Norge (Arcus)
De Danske Spritfabrikker, Danmark
(Amundsen AS)
Gavin, Norge (Strag AS)
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
|
223
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 222 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
AKEVITT
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
12067 Lysholm Linie
70cl 435,60
4cl 1 125,00
70cl 435,60
70cl 442,70
70cl 442,70
70cl 442,70
70cl 442,70
70cl 442,70
70cl 449,90
70cl 449,90
70cl 449,90
70cl 449,90
70cl 449,90
50cl 458,00
304,90
45,00
304,90
309,90
309,90
309,90
309,90
309,90
314,90
314,90
314,90
314,90
314,90
229,00
70cl
70cl
50cl
478,40
485,60
486,20
334,90 Arcus, Norge (Arcus)
339,90 Arcus, Norge (Arcus)
243,10 Agder Brenneri - K.G. Puntervold,
Svenska Nubbar
Simers Oslo Aquavit
Aalborg Jule Akvavit 2006
Sundnæs Kroningsaquavit
Norsk Aquavit, gaveeske 10 x 5 cl
Gilde Non Plus Ultra
50cl
4cl
50cl
70cl
70cl
70cl
50cl
70cl
486,20
975,00
499,80
521,30
542,70
542,70
599,80
671,30
243,10
39,00
249,90
364,90
379,90
379,90
299,90
469,90
KAFFE OG KAKAOLIKØR
31023 De Kuyper Crème de Cacao Brown
70cl
285,60
199,90 De Kuyper, Nederland
32496 De Kuyper Crème de Cacao White
70cl
285,60
199,90 De Kuyper, Nederland
301
43144
32457
43722
70cl
50cl
50cl
50cl
299,90
331,40
331,40
338,00
31656 Toussaint Coffee Liqueur
50432 Illy Espresso Liqueur
KREMLIKØR
SITRUSLIKØR
14565 Villa Collona Curaçao Blue
30573 De Kuyper Curaçao Blue
50cl
70cl
379,80
389,40
(Engelstad Vin og Brennevin)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
F.lli Branca, Italia
(Engelstad Vin og Brennevin)
189,90 Toussaint, Frankrike (Servco AS)
272,60 Camel Dest., Italia (Ekjord AS)
70cl
70cl
241,40
285,60
169,00 Villa Colonna, Italia (Gavin AS)
199,90 De Kuyper, Nederland
30575 De Kuyper Curaçao White
70cl
285,60
199,90 De Kuyper, Nederland
42217 Marie Brizard EasyMix Blue Curaçao
31133 De Kuyper Curaçao Orange
70cl
70cl
299,90
327,10
209,90 Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
229,00 De Kuyper, Nederland
31132 De Kuyper Curaçao Red
70cl
327,10
229,00 De Kuyper, Nederland
11706 Limoncello Luxardo
50cl
329,80
164,90 Girolamo Luxardo, Italia
43824 Cartron Curaçao Bleu
14090 Limon Limonero
50cl
50cl
350,00
365,00
175,00 Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
182,50 G.R. Brotto, Italia (Strag AS)
6862
43662
34245
39570
39537
39568
34242
13644
33743
33327
39573
32512
Lysholm Throndhjemsaquavit
Fjøllmat Akevitt
God Gamal Smaladram
Lysholm Bacalao Aquavit
Norsk Lutefisk Akevitt
Oplandske Rakefisk Aquavit
Bergens Aquavit 1818
Drammens Aquavit
Gilde Maquavit
Lauritz Aquavit Aass Bryggeri
Morsa Aquavit
Ystad’s Aquavit for Norwegian
Salmon
39545 Skipper Worse Aquavit
41922 Steinvikholm Aquavit
43992 Agder Sommer Akevitt
43675 Mesan Skjøt !
NY
44563
13203
20594
55140
39521
12
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
Agder Brenneri - K.G. Puntervold,
Norge (Christiania Vin & Brennevin AS)
Norge (K.G Puntervold AS)
Agder Brenneri - K.G. Puntervold,
Norge (K.G Puntervold AS)
V&S Vin & Sprit, Sverige (Amundsen AS)
Arcus, Norge (Arcus)
Danish Dist., Danmark (Amundsen AS)
Arcus, Norge (Arcus)
Norge (Arcus)
Norge (Arcus)
LIKØR
(Engelstad Vin og Brennevin)
BRENNEVIN
Marie Brizard Cacao
Bols Coffee
Bols Crème de Cacao Brown
Borghetti Caffe Espresso
209,90
165,70
165,70
169,00
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Cork Wines & Spirits AS)
224
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 223 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
LIKØR URTELIKØR
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
32985
238
33669
30576
Lemonello di Averna
Curaçao Napoléon Liqueur à l’Orange
Giffard Tripple Sec
De Kuyper Triple Sec
7551 Licor 43
70cl
70cl
50cl
70cl
370,00
378,40
385,20
390,00
259,00
264,90
192,60
273,00
70cl
50cl
50cl
50cl
70cl
70cl
50cl
70cl
70cl
398,60
399,00
399,60
399,80
399,90
400,10
404,60
414,10
442,70
199,50
199,80
199,90
279,90
280,10
202,30
289,90
309,90
499,70
720,00
507,10
36,00
355,00 Marnier-Lapostolle, Frankrike
512,00
539,80
998,60
256,00 Fourcroy, Belgia (Engelstad Vin og Brennevin)
269,90 Miguel Torres, Spania (Ekjord AS)
699,00 Marnier-Lapostolle, Frankrike
42125
47613
53996
7331
32463
41549
43113
Védrenne Curaçao Triple Sec
Stiernan Triple Sec
Limoncello di Capri
Rives Triple Sec Classic
Bols Triple Sec Curaçao
Marie Brizard Triple Sec
Luxardo Triplum Triple Sec
241
Cointreau
246
Grand Marnier Cordon Rouge
35cl
5cl
70cl
7130 Mandarine Napoléon
37519 Gran Torres Liquor
11085 Grand Marnier Cuvée du Centenaire
50cl
50cl
70cl
F.lli Averna, Italia (Westerheim AS)
Frankrike (Palmer & Co AS)
Giffard, Frankrike (Vectura AS)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
279,00 Diego Zamora, Spania (Robert Prizelius AS)
Pages Védrenne, Frankrike (Amka Saga AS)
V&S Vin & Sprit, Sverige (Amundsen AS)
Molinari Int., Italia (Stenberg & Blom AS)
Rives Pitman, Spania (Gavin AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Girolamo Luxardo, Italia
(Cork Wines & Spirits AS)
174,90 Cointreau, Frankrike (Maxxium Norge AS)
(Robert Prizelius AS)
(Robert Prizelius AS)
URTELIKØR
2350 Sankta Sunniva
43562 Paolina Sambuca
43004 Borghetti Sambuca Oro
70cl
70cl
70cl
364,10
367,60
370,00
254,90 Arcus, Norge (Arcus)
257,30 Mangacaroca Int., Italia (Ekjord AS)
259,00 F.lli Branca, Italia
371,30
399,70
386,00
390,00
499,50
419,80
259,90
139,90
193,00
273,00
99,90
209,90
Galliano
3531
45031
12049
43596
Sambuca Vaccari
Samblack Italica
St. Hallvard-likør
Luxardo Passione Nera
70cl
35cl
50cl
70cl
20cl
50cl
42143
48217
7803
33520
45426
Molinari Sambuca Extra
Sambuca Averna
Vana Tallinn 45%
Sambuca Isolabella
Becherovka
70cl
70cl
50cl
70cl
70cl
428,40
440,00
448,60
450,00
467,10
299,90
308,00
224,30
315,00
327,00
11841 Original Danziger Goldwasser
244
D. O. M. Bénédictine
48406 Herbetet Genepy
50cl
70cl
70cl
488,60
505,00
508,90
244,30
353,50
356,20
34643 Chartreuse Gul
20055 Chartreuse Grønn
41832 De Kuyper Melon
50cl
35cl
70cl
519,60
714,00
272,90
259,80
249,90
191,00
40061 De Kuyper Wild Strawberry
70cl
272,90
191,00
41133 De Kuyper Marasquin
70cl
284,30
199,00
31128 De Kuyper Apricot Brandy
70cl
285,60
199,90
30572 De Kuyper Crème de Bananes
70cl
285,60
199,90
(Engelstad Vin og Brennevin)
Italia (Maxxium Norge AS)
Cointreau, Italia (Maxxium Norge AS)
Gagliano Marcati, Italia (Vectura AS)
Arcus, Norge (Arcus)
Girolamo Luxardo, Italia
(Cork Wines & Spirits AS)
Molinari Int., Italia (Stenberg & Blom AS)
F.lli Averna, Italia (Westerheim AS)
Liviko Dist., Estland (Strag AS)
Illva Saronno, Italia (Podium Wines AS)
Jan Becher Karlovarská Becherovka,
Tsjekkia (Brand Partners AS)
Der Lachs, Tyskland (Strag AS)
Frankrike (Bacardi Martini AS)
Alpe, Italia
(Lassaga Trading International AS)
Chartreuse, Frankrike (Ekjord AS)
Chartreuse, Frankrike (Ekjord AS)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
|
BRENNEVIN
186
225
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 224 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
LIKØR URTELIKØR
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
31130 De Kuyper Crème de Menthe Green
70cl
285,60
199,90 De Kuyper, Nederland
33867 Marie Brizard Mint
41835 De Kuyper Poire William
70cl
50cl
285,60
298,00
199,90 Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
149,00 De Kuyper, Nederland
43923
33860
42218
33866
14566
13896
33863
43597
Marie Brizard Mangue
Marie Brizard Banane
Marie Brizard EasyMix Cary Mango
Marie Brizard Grønn Mint
Saleri Amaretto
Wenneker Sloe Gin
Marie Brizard Anisette Extra Fine
Luxardo Amaretto di Saschira
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
50cl
298,60
299,90
299,90
299,90
299,90
312,10
314,10
319,80
209,00
209,90
209,90
209,90
209,90
218,50
219,90
159,90
43887
32460
32456
42664
6309
6310
41135
Marie Brizard Amaretto
Bols Amaretto
Bols Apricot Brandy
Bols Blackberry
Bols Parfait Amour
Bols Peppermint
De Kuyper Amaretto
70cl
50cl
50cl
50cl
50cl
50cl
70cl
327,10
331,40
331,40
331,40
331,40
331,40
331,40
229,00
165,70
165,70
165,70
165,70
165,70
232,00
43826
43830
43828
42463
43827
42473
43583
14864
33431
44359
Cartron Fruit de la Passion
Cartron Liqueur Amaretto
Cartron Liqueur Ananas
Cartron Liqueur Banane
Cartron Liqueur Cacao Blanc
Cartron Liqueur Lychee
Seaman’s Shot
Eau de Noix Serres
Kamasutra
Sambuca Giori
50cl
50cl
50cl
50cl
50cl
50cl
70cl
70cl
50cl
70cl
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
353,30
381,70
384,60
385,60
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
247,30
267,20
192,30
269,90
6761
42479
12238
220
DiSaronno Amaretto
Cartron Liqueur Mandarine
Destillatørens Sève d’Or
Highland Fling
14400
33042
41736
43639
43647
6273
Vana Tallinn
Belle de Brillet
Glayva
Molinari Sambuca Caffè
Seve Fournier Liquor
Maraschino
35cl
50cl
50cl
70cl
35cl
50cl
70cl
70cl
70cl
50cl
50cl
395,70
398,00
421,20
421,30
485,40
424,20
428,40
428,40
428,40
439,80
470,00
138,50
199,00
210,60
294,90
169,90
212,10
299,90
299,90
299,90
219,90
235,00
50cl
35cl
70cl
35cl
50cl
478,00
485,40
488,40
528,30
504,00
184,90
252,00 Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
5639 Swordsman London Dry
70cl
35cl
70cl
317,90
371,10
318,00
222,50 Arcus, Norge (Arcus)
129,90
222,60 Old Swordsman Gin Ltd., England
13558 Easton Special Dry
43326 It’s Gin
70cl
70cl
320,00
327,10
224,00 Easton, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
229,00 Thames Dist., England (Stenberg & Blom AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
BRENNEVIN
42117 Meukow VS Vanilla
2530 Destillatørens Sève d’Or
259
Drambuie
6307 Bols Goldstrike
(Engelstad Vin og Brennevin)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Dest. Saleri, Italia (Gavin AS)
Wenneker Dist., Nederland (Strag AS)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Girolamo Luxardo, Italia
(Cork Wines & Spirits AS)
Marie Brizard, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
Bols Int., Nederland (Maxxium Norge AS)
De Kuyper, Nederland
(Engelstad Vin og Brennevin)
Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
Waldemar Behn, Tyskland (Bevco AS)
Benoit Serre, Frankrike (Strag AS)
Kamasutra Trade, Tyskland (Gavin AS)
Giori Distillati Trentini, Trentino-Alto Adige,
Italia (Gaia Wine & Spirits AS)
Illva Disaronno, Italia (Podium Wines AS)
Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
Arcus, Norge (Arcus)
Norge (Arcus)
Liviko Dist., Estland (Strag AS)
J.R. Brillet, Frankrike (Amundsen AS)
Kyndal Spirits, Skottland (Ekjord AS)
Molinari Int., Italia (Stenberg & Blom AS)
Gemaco, Frankrike (Best Cellars AS)
Girolamo Luxardo, Italia
(Cork Wines & Spirits AS)
239,00 A.C. Meukow, Frankrike (Ekjord AS)
169,90 Norge (Arcus)
341,90 Skottland (Maxxium Norge AS)
GIN
20628 Kalinka London Dry
(BK-Trading Scandinavia AB)
226
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 225 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ROM
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
NY
NY
70cl
100cl
70cl
328,40
34289
7840
2828
2476
2982
Old Lady′s London Dry Gin
Finsbury London Dry
Gilbey’s Special Dry Gin
Golden Cock
Burnett’s White Satin
50325
45954
43554
12040
2952
45881
2711
42385
34893
7157
41840
190
42407
Richmond Dry Gin
Gibson’s London Dry Gin
Hammer Premium London Dry Gin
Silver Rock
Greenall’s London Dry
CapNor Dry Gin
Hammer London Dry
Svenskt Gin
Bökland
Rives Seco Especial
Beefeater London Dry
Gordon’s Special London Dry Gin
Bombay Sapphire London Dry
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
35cl
70cl
70cl
100cl
50cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
100cl
70cl
100cl
341,40
342,60
342,70
342,70
345,70
397,10
348,10
357,00
6375 Larios Dry Gin
47651 Broker’s London Dry Gin
70cl
70cl
390,30
391,40
273,20
274,00
7565
187
30828
10395
30672
London Hill Dry
Beefeater London Dry
Seagram’s Extra Dry
Hammer London Dry
Bombay Sapphire London Dry
70cl
35cl
70cl
50cl
35cl
392,70
451,40
398,60
399,80
474,00
274,90
158,00
279,00
199,90
165,90
47571
12014
47998
43341
42403
48013
55353
Seagram’s Lime Twisted Gin
Tanqueray London Dry Gin
Blackwood’s Vintage Dry Gin
Finsbury London Dry Platinum
Beefeater London Dry
Hendrick’s Gin
Martin Miller Gin
70cl
70cl
70cl
70cl
50cl
70cl
70cl
418,60
428,40
442,70
447,10
457,40
499,60
501,40
293,00
299,90
309,90
313,00
228,70
349,70
351,00
100cl
70cl
70cl
612,90
671,30
529,00
429,00
469,90
70cl
684,30
479,00
6872 Peterman
50cl
319,60
159,80 P. Bruggeman, Belgia
6742 Gammel Schiedamer
70cl
35cl
70cl
364,10
442,60
371,30
254,90 Nederland (Arcus)
154,90
259,90 Hulstkamp, Nederland (Arcus)
43377 Crown Jewel
43998 G’Vine Gin
44917 Cadenhead’s Old Raj 55 % Dry Gin
45245 Tanqueray No. 10
337,00
360,00
368,90
371,30
371,30
371,40
373,00
376,70
385,60
229,90 Norge (Arcus)
335,00 Burnett, England (Bibendum AS)
235,90 Lucas Bols Amsterdam, Nederland
239,00
239,80
239,90
239,90
242,00
139,00
243,70
249,90
359,90
180,00
258,20
259,90
259,90
260,00
261,10
263,70
380,00
269,90
387,90
(Maxxium Norge AS)
Gemaco, Frankrike (Best Cellars AS)
Finsbury Dist., England (Robert Prizelius AS)
England (Diageo Norway AS)
Norge (Arcus)
England (Bibendum AS)
G&J Greenall, England (Red & White AS)
La Martiniquaise, England (Strøm AS)
Arcus, Norge (Arcus)
Norge (Arcus)
G&J Greenall, England (Red & White AS)
V&S Vin & Sprit, Sverige (Amundsen AS)
Arcus, Norge (Arcus)
Svensk Vodka, Sverige (Fondberg AS)
Beukelaer, Belgia (Strag AS)
Rives Pitman, Spania (Gavin AS)
James Burrough, England (Brand Partners AS)
Gordon’s Dist., England (Diageo Norway AS)
The Bombay Spirits Comp., England
(Bacardi Martini AS)
Larios, Spania (Maxxium Norge AS)
Broker’s Gin, England
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Ian MacLeod, England (Strøm AS)
England (Brand Partners AS)
Joseph E. Seagram, USA (Brand Partners AS)
Arcus, Norge (Arcus)
The Bombay Spirits Comp., England
(Bacardi Martini AS)
Joseph E. Seagram, USA (Brand Partners AS)
England (Diageo Norway AS)
Blackwood Dist., Skottland (Servco AS)
Borco-Marken, England (Robert Prizelius AS)
Beefeater Int., England (Brand Partners AS)
William Grant & Sons, Skottland (Bibendum AS)
The Reformed Spirits, Island
(Robert Prizelius AS)
James Burrough, England (Brand Partners AS)
Euroweingate, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
William Cadenhead, Campbeltown,
Skottland (Moestue Grape Selections AS)
Diageo, England (Diageo Norway AS)
GENEVER
(BK-Trading Scandinavia AB)
3748 Hulstkamp
ROM
48030 Ferri Carribbean Rhum Blanco
Superior
11618 Negrita
100cl
70cl
345,50 Ferri, Spania (Norsk Vinsalg AS)
347,60
243,30 Bardinet, Frankrike
(BK-Trading Scandinavia AB)
|
227
BRENNEVIN
NY
12123 Silver Rock
48340 Burnett’s White Satin
50419 Bols Silver Top Gin
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 226 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ROM
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
NY
55357 El Dorado White Rum
48031 Ferri Caribbean Rhum Oro Ron
Dorado Añejo
43112 Bacardi Carta Blanca
47491 Pampero Blanco
70cl
70cl
357,00
367,30
249,90 Demerara Dist., Guyana (Robert Prizelius AS)
257,10 Ferri, Spania (Norsk Vinsalg AS)
100cl
70cl
371,30
367,90 Martini & Rossi, Bahamas (Bacardi Martini AS)
259,90 Dalla Industries Pampero,
45247 Ron Añejo Pampero Especial
70cl
371,30
259,90 Dalla Industries Pampero,
34952 Hansen Golden Rum
70cl
378,30
264,80 Hansen Caribbean Rum Comp.,
Venezuela (Diageo Norway AS)
Venezuela (Diageo Norway AS)
376,30 1 129,00
378,60 265,00
379,30 265,50
380,00 266,00
380,00 266,00
381,30 266,90
382,90 268,00
385,60 269,90
BRENNEVIN
Tyskland (Robert Prizelius AS)
Martini & Rossi, Bahamas (Bacardi Martini AS)
Demerara Dist., Guyana (Robert Prizelius AS)
Bardinet, Martinique (Viking Vodka AS)
Cruzan Rum Dist., USA (Amundsen AS)
Cruzan Rum Dist., USA (Amundsen AS)
Martini & Rossi, Bahamas (Bacardi Martini AS)
Havana Club, Cuba (Brand Partners AS)
Angostura,
Trinidad og Tobago (Strøm AS)
Arcus, Jamaica (Arcus)
Martini & Rossi, Bahamas (Bacardi Martini AS)
Barbados (Maxxium Norge AS)
Angostura,
Trinidad og Tobago (Strøm AS)
J. Armando Bermudez,
Den dominikanske republikk (Brand Partners AS)
La Habana Cuba, Cuba (Brand Partners AS)
William Grant & Sons, Cuba (Bibendum AS)
La Mauny, Martinique
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Jamaica (Arcus)
Matusalem, Cuba (Amka Saga AS)
Mount Gay Dist., Barbados (Maxxium Norge AS)
Cruzan Rum Dist., USA (Amundsen AS)
Havana Club, Cuba (Brand Partners AS)
Martini & Rossi, Bahamas (Bacardi Martini AS)
Trois Rivières, Martinique
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Illva Saronno, Cuba (Podium Wines AS)
Ferrand, Jamaica (Ekjord AS)
2669
43954
20148
44593
44594
2970
7097
46630
Bacardi Carta Blanca
El Dorado Spiced Rum
Negrita Spice Rum
Cruzan Dark Rum 2 Years
Cruzan Light Rum 2 Years
Bacardi Premium Black Rum
Havana Club Añejo Blanco
Angostura Light 3 Years Old Rum
300cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
43456
32377
11108
46631
Øya Rom 2005
Bacardi Oro
Mount Gay
Angostura Gold 4 Years Old Rum
70cl
70cl
70cl
70cl
385,60
391,30
391,30
399,90
269,90
273,90
273,90
279,90
40956 Gavanes Ron Añejo Superior
70cl
407,10
285,00
31311 Havana Club Añejo Especial
48014 Sailor Jerry
20754 La Mauny
70cl
70cl
70cl
412,90
414,10
425,10
289,00
289,90
297,60
3654
32147
20331
46477
30024
32376
47946
Brun Jamaica Rom
Ron Matusalem Platino
Mount Gay Extra Old Rum
Cruzan Diamond Rum 5 Years
Havana Club 7 Años
Bacardi 8 Reserva Superior
Trois Rivières
35cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
428,30
428,40
467,10
475,70
482,90
491,30
511,40
149,90
299,90
327,00
333,00
338,00
343,90
358,00
50041 Ron Varadero 7 Anos
13309 Plantation Jamaica 8 Years Old
Reserve Rum
32148 Ron Matusalem Clasico 10 Years Old
20938 Saint-Etienne Rhum Agricole
32765 Ron Matusalem Gran Reserva
70cl
70cl
521,40
527,10
365,00
369,00
70cl
70cl
70cl
528,30
555,70
571,30
369,80 Matusalem, USA (Amka Saga AS)
389,00 Dist. Saint-Etienne, Martinique (Vinum AS)
399,90 Matusalem,
47947 Trois Rivières Cuvée Moulin
70cl
586,60
410,60 Trois Rivières, Martinique
44234 Saint-Etienne Rhum Vieux
45246 Pampero Aniversario
70cl
70cl
628,40
641,40
439,90 Saint-Etienne, Martinique (Vinum AS)
449,00 Dalla Industries Pampero,
43955 El Dorado 15 Year Old Rum
42041 Clément Rhum Vieux
70cl
70cl
685,70
687,30
480,00 Demerara Dist., Guyana (Robert Prizelius AS)
481,10 Clément, Martinique
46475 Cruzan Single Barrel Estate Rum
44502 Angostura 1824
70cl
70cl
699,90
714,10
489,90 Cruzan Rum Dist., USA (Amundsen AS)
499,90 Angostura,
Den dominikanske republikk (Amka Saga AS)
(Bakken Vin & Gourmet AS)
Venezuela (Diageo Norway AS)
(Moestue Grape Selections AS)
Trinidad og Tobago (Strøm AS)
228
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 227 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRUKTBRENNEVIN CALVADOS
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
47948 Trois Rivières 1996
70cl
773,10
541,20 Trois Rivières, Martinique
44245 Trois Rivières 8 Ans
70cl
796,00
557,20 Trois Rivières, Martinique
47738 Rhum J.M Reserve Speciale
70cl 1 071,40
750,00 Rhum J.M., Martinique
46578 Rhum J.M. 1996
70cl 1 414,30
990,00 Rhum J.M., Martinique
NY
48476 Rhum J.M. 1997
70cl 1 557,10 1 090,00 Rhum J.M., Martinique
NY
44408 Havana Club 15 Years Old
48475 Rhum J.M. 1992
70cl 1 714,30 1 200,00 Havana Club, Cuba (Brand Partners AS)
70cl 2 285,70 1 600,00 Rhum J.M., Martinique
(Bakken Vin & Gourmet AS)
(Bakken Vin & Gourmet AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
BITTER
10015
50330
32986
6566
44814
197
12176
Amaro Imperiale
Hardenberg Kräuter
Averna Amaro Siciliano
Original Dr. Nielsen’s Bitter
Gammel Dansk Citrus Bitter
Gammel Dansk Bitter Dram
Original Bitter
283,10
366,30
380,00
397,10
404,30
499,50
409,80
499,50
198
Fernet Branca
200
Jägermeister
55126 Apotekerlærlingens Urtedram
10cl
50cl
695,00
457,80
69,50
228,90
31257 Branca Menta
50cl
468,00
234,00
42227 Molbo Bitter
47920 Ratzeputz
50cl
70cl
469,80
654,30
234,90
458,00
196
20cl
849,50
169,90
4cl
24cl
6cl
875,00
924,60
966,70
35,00
221,90
58,00
44481 Elkschnaps Jaktbitter
48350 Fisherman Red
NY
Angostura
43897 Jägermeister
31929 Underberg Bitter (12-pack tinnboks)
45221 Original Dr. Nielsen Bitter
(3-pack)
12056 Underberg Bitter (3-pack)
55196 Fernet Branca
198,20
256,40
266,00
278,00
283,00
99,90
204,90
99,90
422,00
468,00 234,00
427,70 1 283,00
427,30 299,10
438,00 219,00
6cl 1 081,70
2cl 2 450,00
Sari Dist., Italia (Gavin AS)
Graf von Hardenberg, Tyskland (Strag AS)
F.lli Averna, Sicilia, Italia (Westerheim AS)
Johs. M. Klein, Danmark (Westerheim AS)
Danish Dist., Danmark (Amundsen AS)
Danmark (Amundsen AS)
Norge (Arcus)
F.lli Branca, Italia
(Engelstad Vin og Brennevin)
La -Hem AB/Darom AB, Sverige (Terroir AS)
Berentsens, Norge
(Egersund Mineralvandfabrik AS)
Tyskland (Robert Prizelius AS)
Agder Brenneri - K.G. Puntervold,
Norge (K. G. Puntervold)
F.lli Branca, Italia
(Engelstad Vin og Brennevin)
Setura DK, Danmark (Stenberg & Blom AS)
C.W. Baland & Langebartels,
Tyskland (Westerheim AS)
Angostura,
Trinidad og Tobago (Strøm AS)
Tyskland (Robert Prizelius AS)
Underberg, Tyskland (Strøm AS)
Johs. M. Klein, Danmark (Westerheim AS)
BRENNEVIN
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
20cl
50cl
20cl
100cl
50cl
300cl
70cl
50cl
64,90 Tyskland (Strøm AS)
49,00 F.lli Branca, Italia
(Engelstad Vin og Brennevin)
FRUKTBRENNEVIN
CALVADOS
32880 Baron de la Touque Fine
70cl
436,40
305,50 Baron de la Touque, Calvados,
11009 Daron Fine
31059 Coeur de Lion Selection Calvados
70cl
70cl
450,40
467,00
315,30 Daron, Pays d’Auge, Frankrike (Vinordia AS)
326,90 Christian Drouin, Frankrike
30832 Busnel Fine
70cl
467,10
327,00 Dist. de la Vallée d’Auge, Pays d’Auge,
275
70cl
492,90
345,00 Père Magloire, Pays d’Auge,
Frankrike (Palmer & Co AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
Frankrike (Brand Partners AS)
Père Magloire V.S.O.P.
Frankrike (Robert Prizelius AS)
|
229
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 228 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRUKTBRENNEVIN CALVADOS
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
10144 Dupont Calvados Pays d’Auge Réserve
70cl
498,60
349,00 Dom. Dupont, Pays d’Auge, Frankrike
43614 Boulard Grand Solage Calvados
50cl
499,80
249,90 Boulard, Pays d’Auge, Frankrike
6480 Boulard Grande Solage Calvados
70cl
499,90
349,90 Boulard, Pays d’Auge, Frankrike
7904 Domaine Dupont Fine
20796 Jons utvalgte lagret Calvados 46 %
50cl
70cl
520,00
557,10
260,00 Dom. Dupont, Calvados, Frankrike (Eurowine AS)
390,00 Dom. Dupont, Pays d’Auge, Frankrike
33497 Ch. du Breuil Réserve du Château 8
Ans
32881 Baron de la Touque X.O.
70cl
570,00
399,00 Ch. du Breuil, Pays d’Auge,
50cl
577,40
288,70 Baron de la Touque, Calvados,
10999 Boulard Brut
50cl
600,00
300,00 Boulard, Pays d’Auge, Frankrike
40572 Dupont Reserve Calvados
70cl
655,70
459,00 Dom. Dupont, Pays d’Auge, Frankrike
7025 Busnel Hors d’Age
7957 Daron Calvados X.O.
20834 Domaine Dupont Calvados Natural
X.O.
30371 Boulard X.O. Très Grande Fine
Calvados
20582 Domaine Dupont Calvados Natural
1992
30879 Coeur de Lion V.S.O.P. Calvados
70cl
70cl
70cl
664,30
670,00
671,40
465,00 Pampryl, Frankrike (Brand Partners AS)
469,00 Landy, Frankrike (Vinordia AS)
470,00 Dom. Dupont, Pays d’Auge, Frankrike
70cl
714,10
499,90 Boulard, Frankrike (Vinhuset NoFra AS)
70cl
724,10
506,90 Dom. Dupont, Pays d’Auge, Frankrike
70cl
724,30
507,00 Christian Drouin, Frankrike
34405 Vieux Calvados 10 ans
7596 Ch. du Breuil Millesime 1987
7646 Père Magloire Calvados X.O.
70cl
70cl
70cl
730,30
788,00
791,40
511,20 Roger Lemorton, Frankrike (Red & White AS)
551,60 Ch. du Breuil, Frankrike (Vectura AS)
554,00 Père Magloire, Frankrike
34977 Lecompte 12 Ans d’Age
33373 Roger Groult 15 Ans d’Age
50cl
70cl
798,00
804,00
399,00 Lecompte, Frankrike (Stenberg & Blom AS)
562,80 Roger Groult, Pays d’Auge,
11517 Ch. du Breuil Réserve des
Seigneurs X.O.
44919 Christian Drouin 15, Alc-hem-ist
70cl
820,00
574,00 Ch. du Breuil, Frankrike (Vectura AS)
70cl
857,00
599,90 Alchemist Beverage, Calvados,
40573 Dupont Plus de 12 Ans Calvados
70cl
857,00
599,90 Dom. Dupont, Pays d’Auge, Frankrike
44923 Jons Utvalgte Calvados 12 År
70cl
857,00
599,90 Dom. Dupont, Calvados, Frankrike
20329 Lauriston Domfrontais Hors d’Age
50cl
899,80
449,90 Comte Louis de Lauriston, Calvados Domfrontais,
33372 Roger Groult Vénérable Calvados
48057 Ch. de Brouay Calvados Hors d’Age
70cl
70cl
921,30
928,00
644,90 Roger Groult, Frankrike (Haugen-Gruppen AS)
649,60 Ch. de Brouay, Frankrike
30880 Coeur de Lion Hors d’Age Calvados
70cl
944,30
661,00 Christian Drouin, Frankrike
41944 Père Magloire Calvados X.O.
50cl
998,00
499,00 Père Magloire, Frankrike
42722 Domaine Dupont Calvados 1985
47200 Dupont Plus 20 Ans
50cl 1 035,40
70cl 1 114,10
517,70 Dom. Dupont, Frankrike (Eurowine AS)
779,90 Dom. Dupont, Frankrike
42721 Domaine Dupont Calvados 1980
36462 Père Magloire 20 Ans d’Age Calvados
50cl 1 175,00
50cl 1 190,00
587,50 Dom. Dupont, Frankrike (Eurowine AS)
595,00 Debrise Dulac, Frankrike
(Eurowine AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Vinhuset NoFra AS)
(Moestue Grape Selections AS)
Frankrike (Vectura AS)
Frankrike (Palmer & Co AS)
NY
(Vinhuset NoFra AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Eurowine AS)
(Eurowine AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Robert Prizelius AS)
Frankrike (Haugen-Gruppen AS)
BRENNEVIN
Frankrike (Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
Frankrike (Moestue Grape Selections AS)
(Bakken Vin & Gourmet AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Robert Prizelius AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Robert Prizelius AS)
230
|
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 229 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
FRUKTBRENNEVIN TEQUILA
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
34235 Vieux Calvados 1970
46410 Lauriston 1975 Domfrontais
70cl 1 311,10 917,80 Roger Lemorton, Frankrike (Red & White AS)
70cl 1 557,10 1 090,00 Comte Louis de Lauriston, Calvados Domfrontais,
33376 Roger Groult Doyen d’Age
30881 Coeur de Lion 1973 Calvados
70cl 1 608,40 1 125,90 Roger Groult, Frankrike (Haugen-Gruppen AS)
70cl 1 818,60 1 273,00 Christian Drouin, Frankrike
31061 Coeur de Lion 1968 Calvados
70cl 1 891,40 1 324,00 Christian Drouin, Frankrike
34406 Lemorton Vieux Calvados 1964
47981 Lauriston 1965 Domfrontais
70cl 1 924,70 1 347,30 Roger Lemorton, Frankrike (Red & White AS)
70cl 2 157,10 1 510,00 Comte Louis de Lauriston, Calvados Domfrontais,
Frankrike (Moestue Grape Selections AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
(Engelstad Vin og Brennevin)
Frankrike (Moestue Grape Selections AS)
34407 Vieux Calvados Rareté
TEQUILA
48147 Tequila Buitral
33858 Agavita Tequila Gold
70cl 2 346,90 1 642,80 Roger Lemorton, Frankrike (Red & White AS)
70cl
70cl
384,40
396,10
269,10 Dest. Ferri, Mexico (Norsk Vinsalg AS)
277,30 Les Grands Chais de France, Mexico
50227 Silver Jamingo Tequila
70cl
399,70
279,80 Dest. Harcienda La Revancha, Mexico
30343
272
34781
14586
7577
Sauza Silver
Jose Cuervo Clasico
Two Fingers Tequila
Furio Tequila
Sierra Tequila
30344
209
11619
47142
47143
43030
Sauza Extra Gold
Cuervo Especial Reposado Tequila
Sierra Gold Tequila
Olmeca Tequila Blanco
Olmeca Tequila Gold
Tequila XXX Siglo Treinta Gold
70cl
70cl
70cl
70cl
50cl
4cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
399,90
414,10
414,10
414,30
448,00
925,00
424,10
428,40
428,40
440,00
451,40
454,30
279,90
289,90
289,90
290,00
224,00
37,00
296,90
299,90
299,90
308,00
316,00
318,00
50377 El Jimador Reposado
14792 Tequila Sauza Hornitos Reposado
20488 Amatitlán Añejo Tequila
70cl
70cl
70cl
457,00
480,00
607,60
319,90
336,00
425,30
50376
32161
50374
43031
32162
43674
70cl 714,10 499,90
70cl 755,70 529,00
70cl 928,40 649,90
70cl 1 226,60 858,60
70cl 1 712,90 1 199,00
50cl 493,20 246,60
(Ekjord AS)
Sauza, Mexico (Maxxium Norge AS)
José Cuervo, Mexico (Diageo Norway AS)
Dest. Sierra, Mexico (Robert Prizelius AS)
Pernod, Mexico (Brand Partners AS)
Pernod, Mexico (Brand Partners AS)
123 Spirits, Mexico
(Halden & Magdal - Wine Brothers AS)
Herradura, Mexico (Amundsen AS)
Sauza, Mexico (Maxxium Norge AS)
Dest. San Donato, Mexico
(The Scandinavian Negotiators AS)
Herradura, Mexico (Amundsen AS)
José Cuervo, Mexico (Diageo Norway AS)
Herradura, Mexico (Amundsen AS)
123 Spirits, Mexico (Multibrands Norge AS)
José Cuervo, Mexico (Diageo Norway AS)
Agder Brenneri - K.G. Puntervold,
Norge (K.G Puntervold AS)
Girolamo Luxardo, Italia
(Cork Wines & Spirits AS)
Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
G.E. Massenez, Frankrike (Palmer & Co AS)
6176 Kirsch Luxardo
20cl
574,50
114,90
43369 Cartron Vieille Prune
13717 Massenez Framboise Sauvage Vieille
Réserve
43368 Poire Williams des Monts de la
Côte d’Or
43040 Destillatørens Fruktbrennevin
Eikerplomme
48022 Prime Arance Acquavite d’Arancia
70cl
35cl
598,60
616,90
419,00
215,90
70cl
712,90
499,00 Joseph Cartron, Frankrike (Fondberg AS)
50cl
729,80
364,90 Arcus, Norge (Arcus)
50cl
758,00
379,00 Maschio, Veneto, Italia
20512 Etter Zuger Kirsch
35cl
854,30
299,00 Dist. Etter Soehne, Sveits
44920 Etter Poire Williams
70cl
957,00
669,90 Etter, Sveits (Moestue Grape Selections AS)
BRENNEVIN
Herradura Silver
1800 Reserva Antigua Añejo
Herradura Añejo
Casa Noble Añejo Tequila
José Cuervo Reserva de la Familia
EpleBrent Brut
(Amka Saga AS)
Sauza, Mexico (Maxxium Norge AS)
Mexico (Diageo Norway AS)
Heaven Hill Dist., USA (Fondberg AS)
H. Mounier, Mexico (Eurowine AS)
Dest. Sierra, Mexico (Robert Prizelius AS)
(Gaia Wine & Spirits AS)
(Moestue Grape Selections AS)
|
231
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 230 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ØVRIG BRENNEVIN
20 Års aldersgrense
literpris salgspris
ØVRIG BRENNEVIN
42539 Brennevin Tretti
46752 Caipirinha Mangaroca
70cl
70cl
278,40
337,60
194,90 Arcus, Norge (Arcus)
236,30 Mangaroca Int., Italia
6891 Tsantali Ouzo
70cl
341,40
239,00 Tsantalis, Hellas
53999 Blå Blink
44362 Limoncello di Nonno Ferruccio
70cl
50cl
342,70
350,00
239,90 Niwenco, Danmark (Stenberg & Blom AS)
175,00 Giori Distillati Trentini, Trentino-Alto Adige,
48193
48194
46474
46472
42602
42144
42743
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
364,30
249,90
249,90
249,90
249,90
249,90
249,90
255,00
6395 Hot’n Sweet Vodka Shot
55212 Bacardi Apple
10cl
70cl
549,00
372,70
54,90
260,90
12186 Bacardi Limón
42802 Bacardi Razz
35cl
70cl
391,10
372,70
136,90
260,90
30658 Captain Morgan Spiced Gold
46751 Cachaça Mangaroca
70cl
35cl
70cl
35cl
70cl
385,60
396,90
388,40
428,30
392,10
269,90
138,90
271,90
149,90
274,50 Mangaroca Int., Italia
44241 Sagatiba Pura Cachaça
274
Pernod, Anis Spirit
33073 Cachaca 51
70cl
70cl
70cl
399,90
402,90
407,00
279,90 Sagatiba, Brasil (Podium Wines AS)
282,00 Frankrike (Brand Partners AS)
284,90 Comp. Muller de Bebidas, Brasil
48216 Frøken Nielsen’s Sommerdram
268
Ouzo Sans Rival
50cl
70cl
420,00
424,30
210,00 Johs. M. Klein, Danmark (Westerheim AS)
297,00 Greek Dist., Hellas
32835
30025
2735
5587
41763
44240
46655
41149
Pitú Premium Cachaça do Brazil
Ricard
Faun
Norsk Urtedram
Brimi Vianvang Dram
Sagatiba Velha Cachaça
3 Vodka Black Raspberry
Henri Bardouin Pastis
42365
42366
20797
33494
41150
Karavan Cognac & Cinnamon
Karavan Cognac & Vanilla
Combier Pastis d’Antan
Père Kermann’s Absinthe
Absente 55
33319 Bohem Absinth
34343 Extrait d’Absinthe Kübler
70cl
70cl
70cl
70cl
50cl
70cl
70cl
70cl
10cl
70cl
70cl
70cl
70cl
70cl
10cl
50cl
50cl
428,40
435,70
442,70
442,70
459,80
499,90
500,00
510,60
696,00
512,90
512,90
540,10
569,90
584,30
749,00
615,00
959,80
299,90
305,00
309,90
309,90
229,90
349,90
350,00
357,40
69,60
359,00
359,00
378,10
398,90
409,00
74,90
307,50
479,90
42601 Hot’n Sweet Vodka Shot (2x5cl)
10cl
999,00
75cl
75,20
(Lassaga Trading International AS)
(Engelstad Vin og Brennevin)
Cruzan Orange
Cruzan Raspberry
Cruzan Tropical Citrus
Cruzan Tropical Mango
Hot’n Sveet Red Peber
Nordcap Fishermint
Cuba Caramel
12120 Southern Comfort
Italia (Gaia Wine & Spirits AS)
Cruzan Rum Dist., USA (Amundsen AS)
Cruzan Rum Dist., USA (Amundsen AS)
Cruzan Rum Dist., USA (Amundsen AS)
Cruzan Rum Dist., USA (Amundsen AS)
Niwenco, Danmark (Stenberg & Blom AS)
Niwenco, Danmark (Stenberg & Blom AS)
Hela Wine & Spirits, Danmark
(Interbrands Norge AS)
Niwenco, Danmark (Stenberg & Blom AS)
The Bacardi Comp., Bahamas
(Bacardi Martini AS)
Martini & Rossi, Bermuda (Bacardi Martini AS)
The Bacardi Comp., Bahamas
(Bacardi Martini AS)
Captain Morgan Rum Dist., Jamaica
(Diageo Norway AS)
USA (Strøm AS)
(Lassaga Trading International AS)
(Amka Saga AS)
BRENNEVIN
ALKOHOLFRITT
NY
(Christiania Vin & Brennevin AS)
Pitú, Brasil (Strøm AS)
Ricard, Frankrike (Brand Partners AS)
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
Arcus, Norge (Arcus)
Sagatiba, Brasil (Podium Wines AS)
3 Vodka Distilling, USA (Strøm AS)
Dist. et Dom. de Provence,
Frankrike (Bakken Vin & Gourmet AS)
J. Calvet, Frankrike (Fondberg AS)
J. Calvet, Frankrike (Fondberg AS)
Combier, Frankrike (Vectura AS)
Slaur Chauvet, Frankrike (Vectura AS)
Dist. et Dom. de Provence,
Frankrike (Bakken Vin & Gourmet AS)
Gavin, Tsjekkia (Gavin AS)
Dist. Kübler, Sveits
(Best Buys International AS)
99,90 Niwenco, Danmark (Stenberg & Blom AS)
ALKOHOLFRITT
962
232
Carl Jung’s Rotlack
|
56,40 Tyskland (Vectura AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 231 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ØL
literpris salgspris
37,5cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
37,5cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
75cl
101,30
76,30
76,30
78,80
78,80
81,60
110,90
84,10
87,10
98,40
104,50
124,50
125,90
142,40
13389 Menabrea Ambrata 150 Anniversario
43714 Köstritzer Schwarzbier
33cl
50cl
63,60
70,60
21,00 Birra Menabrea, Piemonte, Italia (Cenlini Vin)
35,30 Köstritzer Schwarzbierbrauerei,
6581 Borg Bokkøl
33cl
67,60
23,30 Borg Bryggerier, Norge
2654 Aass Gulløl
45789 Dahls Jubileums øl
33cl
33cl
67,90
69,10
23,40 Aass Bryggeri, Norge (Aass Bryggeri)
23,80 Ringnes E.C. Dahls Bryggeri, Norge
34035 San Miguel Especial
41809 Kronenbourg 1664
33cl
33cl
72,70
73,00
24,00 San Miguel, Spania (Vectura AS)
24,10 Brasseries Kronenbourg, Frankrike
40955 Super Bock
45344 Asahi Super Dry
20101 Grolsch Premium Lager
33cl
33cl
33cl
74,50
75,50
75,80
24,60 Unicer, Portugal (J.A. Wine and Dine AS)
24,90 Asahi Breweries, Japan (Stenberg & Blom AS)
25,00 Grolsch Bierbrouwerij Int.,
500cl
50cl
76,10
76,20
41328 Einbecker Brauherren Premium Pils
34054 Paulaner Hefe-Weissbier
13347 Fürstenberg Premium Lager
33cl
50cl
33cl
76,70
76,80
77,60
25,30 Einbecker Brauhaus, Tyskland (Mjød Engros)
38,40 Paulaner Brauerei, Tyskland (Vectura AS)
25,60 Fürstlich Fürstenbergische Brauerei,
41050
43711
42400
10212
7806
34036
43708
2665
50cl
33cl
50cl
50cl
50cl
33cl
50cl
33cl
77,80
78,20
79,60
79,80
80,00
80,00
80,60
77,90
38,90
25,80
39,80
39,90
40,00
26,40
40,30
26,70
43706 Bitburger Premium
34032 Kirin Premium Lager
20756 Eggenberg
33cl
33cl
33cl
81,20
81,20
81,50
26,80
26,80
26,90
44860 Jacobsen India Pale Ale
44859 Jacobsen Original Dark Lager
20837 Fuller’s ESB Champion Ale
33cl
75cl
50cl
82,10
83,30
84,40
27,10
62,50
42,20
41079 Tiger Beer
33cl
84,50
27,90
20099 Lammsbräu Edel Pils
33cl
87,00
28,70
32381
32380
33550
33549
964
Fré Premium Red
Fré Premium White
Ebony Vale Cabernet Sauvignon
Ebony Vale Chardonnay
Carl Jung’s Weisslack
43477
32379
973
22
6963
3703
6962
Festillant Sparkling
Fré Sparkling Brut
Schloss Boosenburg Mousseux
Ariél Blanc
Ariél Brut Cuvée
Ariél Barrel Select Chardonnay
Ariél White Zinfandel
38,00
57,20
57,20
59,10
59,10
61,20
41,60
63,10
65,30
73,80
78,40
93,40
94,40
106,80
Sutter Home Winery, USA (Haugen-Gruppen AS)
Sutter Home Winery, USA (Haugen-Gruppen AS)
Villa Eden, Tyskland (Amka Saga AS)
Villa Eden, Tyskland (Amka Saga AS)
Tyskland (Vectura AS)
Gratien Meyer, Tyskland (Ekjord AS)
Sutter Home Winery, USA (Haugen-Gruppen AS)
Tyskland (Vectura AS)
J. Lohr Winery, USA (Vectura AS)
J. Lohr Winery, USA (Vectura AS)
J. Lohr Winery, USA (Vectura AS)
J. Lohr Winery, USA (Vectura AS)
ØL
Tyskland (Strag AS)
(Hansa Borg Bryggerier)
(Ringnes AS)
(Vectura AS)
Nederland (Nordic Refreshment Company AS)
41764 Eku Pils
43337 Krusovice Imperial
380,30 Kulmbacher Brauerei, Tyskland (Strag AS)
38,10 The Royal Brewery of Krusovice,
Tsjekkia (Strag AS)
NY
Tyskland (Strag AS)
Erdinger Weissbräu, Tyskland (Strag AS)
Kulmbacher Brauerei, Tyskland (Strag AS)
Erdinger Weissbräu, Tyskland (Strag AS)
Skottland (Strag AS)
Erdinger Weissbräu, Tyskland (Strag AS)
Interbrew, Belgia (Interbev AS)
Kulmbacher Brauerei, Tyskland (Strag AS)
Mack’s Ølbryggeri og Mineralvannfabrikk,
Norge (Macks Ølbryggeri A/S)
Bitburger Brauerei, Tyskland (Strag AS)
Charles Wells, Japan (Vectura AS)
Brewery Cisky Krumlov, Tsjekkia
(Podium Wines AS)
Carlsberg Breweries, Danmark (Ringnes AS)
Carlsberg Breweries, Danmark (Ringnes AS)
Fuller, Smith & Turner, England
(Arvid Nordquist Norge AS)
Asia Pacific Breweries, Singapore
(Vectura AS)
Tyskland (Strag AS)
ØL
|
ALKOHOLFRITT
NY
Erdinger Schneeweisse
Kulmbacher Gold
Erdinger Kristallklar Weissbier
Belhaven Twisted Thistle IPA
Erdinger Weissbier Dunkel
Hoegaarden White Beer
Kulmbacher Festbier
Mack Bok-øl
233
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 232 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ØL
literpris salgspris
43712
43082
41765
48443
NY
NY
NY
ØL
NY
Mönchshof Bockbier
Erdinger Pikantus Weizenbock
Old Speckled Hen
Berentsens Julefnugg
50cl
50cl
50cl
33cl
87,20
88,40
89,00
86,10
43,60
44,20
44,50
29,40
41807 Grimbergen Dubbel
20333 Asam Dobbeltbock
33cl
50cl
89,70
89,80
29,60
44,90
41808
42653
42124
20836
43967
20835
Grimbergen Blond
Vedett
Kapuziner Winterweissbier
Young’s Special London Ale
Zeunerts Werde
Rav Amber Ale
33cl
33cl
50cl
50cl
33cl
50cl
90,30
90,60
91,80
92,00
92,40
94,80
29,80
29,90
45,90
46,00
30,50
47,40
42123
43015
20941
45293
Mönchshof Weinachtsfestbier
Bah Humbug Christmas Cheer
Lindeboom Pilsener
Schneider Weisse Original
50cl
50cl
30cl
50cl
95,00
96,40
97,00
100,00
47,50
48,20
29,10
50,00
41806
10236
20610
10424
44586
12199
20630
13911
10238
48572
Grimbergen Trippel
Påskebryg
Saison Dupont
Ebulum Ale
Haandbryggeriet India Pale Ale
The Famous Taddy Porter
Rodenbach Grand Cru
Anchor Porter
THY Økologisk Påskebryg
Bornholmerbrygg Julebrygg
33cl
50cl
33cl
33cl
50cl
35,5cl
33cl
35,5cl
33cl
50cl
101,20
103,60
104,20
106,10
106,20
106,50
107,00
107,60
109,40
109,80
33,40
51,80
34,40
35,00
53,10
37,80
35,30
38,20
36,10
54,90
20747
10146
44786
10237
34020
Martin’s Pale Ale
HaandBryggeriet Weizenbock
Nissemor
Påskegodt
La Trappe Blond
33cl
50cl
50cl
50cl
33cl
110,00
111,60
112,80
112,80
113,00
36,30
55,80
56,40
56,40
37,30
20449 Nøgne Ø Amber Ale
50cl
114,00
57,00
41564
44785
43716
20939
10148
13368
75cl
50cl
75cl
25cl
33cl
50cl
114,00
117,40
118,30
118,40
119,10
120,00
85,50
58,70
88,70
29,60
39,30
60,00
13369 Nøgne Ø Porter
50cl
120,00
60,00
10213
13278
10423
20513
10150
20608
47735
33cl
33cl
33cl
33cl
50cl
33cl
50cl
120,60
123,90
124,50
118,50
126,00
127,00
127,00
39,80
40,90
41,10
39,10
63,00
41,90
63,50
33cl
127,60
42,10
Regal Christmas
Nissefar
Delirium Christmas
Saison Dupont Biologique
Atna Økologisk Export
Nøgne Ø India Pale Ale
Achel Trappist Blond
Imperial Stout
Chimay Trappist Red
Limfjordsporter
Midtfyns Ale
Orval Trappiste
Nøgne Ø Julenatt
43972 Delirium Tremens
234
|
Kulmbacher Brauerei, Tyskland (Strag AS)
Erdinger Weissbräu, Tyskland (Strag AS)
Morland, England (Strag AS)
Egersund Mineralvandfabrik, Norge
(Egersund Mineralvandfabrik AS)
Br. Alken-Maes, Belgia (Vectura AS)
Weltenburger Kloster Bier,
Tyskland (Mjød Engros)
Br. Alken-Maes, Belgia (Vectura AS)
Brouwerij Duvel Moortgaat, Belgia (Strag AS)
Kulmbacher Brauerei, Tyskland (Strag AS)
Young & Co Brewery, England (Fondberg AS)
Kopparbergs Bryggeri, Sverige (Strag AS)
Berentsens, Norge
(Egersund Mineralvandfabrik AS)
Kulmbacher Brauerei, Tyskland (Strag AS)
Wychwood Brewery, England (Strag AS)
Lindeboom Brewery, Nederland (Strag AS)
G. Schneider & Sohn, Tyskland
(Wine Tailor AS)
Br. Alken-Maes, Belgia (Vectura AS)
Danmark (Mamen & Nielsen AS)
Brasserie Dupont, Belgia (Vectura AS)
Kellybank Alloa, Skottland (Vectura AS)
Haandbryggeriet, Norge (Haandbryggeriet DA)
Samuel Smith Old Brewery, England (Strag AS)
Brouwerij Rodenbach, Belgia (Strag AS)
Anchor Brewing, California, USA (Strag AS)
Thisted Bryghus, Danmark (Strag AS)
Bryghuset Svaneke, Danmark
(Mamen & Nielsen AS)
Belgia (Strag AS)
Haandbryggeriet, Norge (Haandbryggeriet DA)
Haandbryggeriet, Norge (Haandbryggeriet DA)
Haandbryggeriet, Norge (Haandbryggeriet DA)
Bierbrouwerij de Koningshoeven,
Nederland (Strag AS)
Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri,
Norge (Moestue Grape Selections AS)
Brasserie de Bocq, Belgia (Strag AS)
Haandbryggeriet, Norge (Haandbryggeriet DA)
Brasserie Huyghe Brewery, Belgia (Strag AS)
Brasserie Dupont, Belgia (Strag AS)
Atna Bryggeri, Norge (Vectura AS)
Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri,
Norge (Moestue Grape Selections AS)
Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri,
Norge (Moestue Grape Selections AS)
Belgia (Strag AS)
Samuel Smith Old Brewery, England (Strag AS)
Bieres de Chimay, Belgia (Vectura AS)
Thisted Bryghus, Danmark (Strag AS)
Midtfyns Bryghus, Danmark (Strag AS)
Brasserie D’Orval, Belgia (Strag AS)
Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri,
Norge (Moestue Grape Selections AS)
Brasserie Huyghe Brewery, Belgia (Strag AS)
JOBNAME: Vinmonopolet − Demo PAGE: 233 SESS: 191 OUTPUT: Wed Oct 11 16:16:48 2006
/BookPartner/Vinmonopolet/Produktion/2099−Vinmonopolet/bestlist
ØL
literpris salgspris
NY
20416 Goose Island India Pale Ale
47736 Nøgne Ø Underlig Jul
35,5cl
50cl
128,20
129,00
45,50 Goose Island Brewery, USA (Strag AS)
64,50 Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri,
NY
46791 Nøgne Ø God Jul
50cl
133,00
66,50 Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri,
43707 Corsendonk Christmas Ale
20760 Nøgne Ø God Påske
75cl
50cl
134,30
135,80
32467 Chimay Trappist White
32468 Chimay Trappist Blue
20220 Westmalle Trappist Dubbel
33cl
33cl
33cl
138,20
145,20
146,10
45,60 Bieres de Chimay, Belgia (Vectura AS)
47,90 Bieres de Chimay, Belgia (Vectura AS)
48,20 Westmalle, Belgia
48470 Julemandens Trøst
33cl
163,60
54,00 Brouwerij Sterkens, Belgia
20217 Westmalle Trappist Tripel
33cl
164,20
54,20 Westmalle, Belgia
NY
48472 Val-Dieu Noël
33cl
166,70
55,00 Brasserie Abbaye du Val-Dieu, Belgia
NY
48471 Gouden Carolus Christmas
33cl
181,50
59,90 Het Anker, Belgia
44605 Rochefort 8 Trappist
33cl
181,80
60,00 Rochefort Trappist, Belgia
NY
48473 Noël de Silenrieux
25cl
188,00
47,00 Brasserie de Silenrieux, Belgia
NY
44604 Rochefort 10 Trappist
33cl
197,00
65,00 Rochefort Trappist, Belgia
NY
10422 Trappistes Rochefort 10
33cl
197,00
65,00 Rochefort Trappist, Belgia
43016 Samichlaus Bier
33cl
199,70
65,90 Castle Brewery Eggenberg,
13910 Ø # 100
50cl
200,00
Norge (Moestue Grape Selections AS)
Norge (Moestue Grape Selections AS)
100,70 N.V. Brewery Keersmackers, Belgia (Strag AS)
67,90 Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri,
Norge (Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
NY
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
(Moestue Grape Selections AS)
Østerrike (Strag AS)
100,00 Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri,
Norge (Moestue Grape Selections AS)
ØL
|
235
ØK O L O G ISK E
P RO D UK T ER
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Side 236
Økologiske produkter
F
Med økologiske produkter menes varer som blir framstilt i henhold til Forskrift om produksjon
og merking av økologiske landbruksvarer. Vinmonopolet har et samarbeid med Debio, som er
en offentlig tilsynsmyndighet for økologiske produkter i Norge. Produktene er vurdert og godkjent
som økologiske av Debio. Det finnes andre produsenter som, uten å ha oppfylt Debios krav,
framstiller varer på liknende måte. Listen vil utvides etter hvert som flere produkter blir godkjent.
Sidehenvisningene forteller hvor i prislisten du finner vinene.
Fa
int
Di
sm
RØDVIN
Side Varenr.
5 20457
43462
34 41394
44 42077
48 50345
50 46522
44465
46522
44466
62 46154
64 50346
78 40505
101 45973
46132
102 46747
108 34958
Merke
Vida Organica Malbec Cabernet Sauvignon 2003, Argentina
Fabril Alto Verde Ecologica Shiraz 2005, Argentina
Lurton Terra Sana 2003, Frankrike
Monier de la Sizeranne Hermitage 2001, Frankrike
Cumera Organic Montepulciano d’Abruzzo 2003, Italia
Cumera Organic Sangiovese 2005, Italia
Pilastri Rosso Piceno 2004, Italia
Cumera Organic Sangiovese 2005, Italia
Pilastri Rosso Piceno Superiore Montinello 2003, Italia
Proemio Castel del Monte 2003, Italia
Cumera Organic Nero d’Avola 2004, Italia
Di Marchetto Amarone della Valpolicella 1998, Italia
Casa de la Hermita Organic 2004, Spania
Castillo de Alicante Ecologica 2005, Spania
Casa de la Ermita Monasteil Crianza 2003, Spania
Bonterra Organically Grown Zinfandel 2001, USA
Volum
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
3,00 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
Pris kr.
kr.
99,90
kr. 108,30
kr. 104,90
kr. 349,90
kr.
99,90
kr.
94,90
kr.
99,90
kr. 319,90
kr. 131,00
kr. 105,00
kr.
99,90
kr. 319,00
kr. 108,50
kr. 113,90
kr. 139,00
kr. 169,90
HVITVIN
136 47871
47870
142 46629
166 45958
46516
Les Vieux Clos 2004, Frankrike
Coulée de Serrant 2003, Frankrike
Cumera Organic Inzolia 2005, Italia
Bonterra Viognier 2004, USA
Bonterra Chardonnay 2002, USA
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
0,75 ltr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
MUSSERENDE
176 43702
Fleur de l’Europe, Brut, Frankrike
0,75 ltr.
kr. 299,90
DESSERTVIN
195 46967
Trabucchi Recioto della Valpolicella, 2000, rødvin, Italia
0,50 ltr.
kr. 250,00
STERKVIN
198 20095
Matusalem Oloroso, Sherry, Spania
0,75 ltr.
kr. 199,00
ØL
234 10238
10148
THY Økologisk Påskebrygg, Danmark
Atna Økologisk Export, Norge
0,33 ltr.
0,33 ltr.
kr.
kr.
236
209,90
459,90
99,90
169,90
169,90
36,10
39,30
Sid
B
Ne
Sid
RØ
Sid
nt
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Side 237
Fairtrade-produkter
Fairtrade-merket er din uavhengige garanti for at produkter er handlet etter
internasjonale standarder for Fairtrade.
Ditt kjøp fører til bedre arbeidsvilkår og tryggere sosiale forhold for
småprodusenter og arbeidere i noen av de fattigste deler av verden.
nt.
90
30
90
90
90
90
90
90
00
00
90
00
50
90
00
90
90
90
90
90
90
90
00
00
10
30
Side Varenr.
105 44340
154 44339
Merke
Thandi Cabernet Sauvignon Merlot Fair Trade 2005, Sør-Afrika
Thandi Chardonnay Fair Trade 2005, Sør-Afrika
Volum
0,75 ltr.
0,75 ltr.
Pris kr.
kr. 119,90
kr. 139,90
Volum
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
Pris kr.
kr. 259,00
kr. 279,00
kr. 279,00
kr. 279,20
kr. 279,90
kr. 269,90
kr. 269,90
kr. 269,90
kr. 299,80
kr. 302,90
kr. 316,10
kr. 300,00
kr. 319,90
kr. 319,90
kr. 329,10
kr. 329,90
kr. 329,90
kr. 329,90
kr. 362,80
kr. 300,00
kr. 309,40
kr. 319,90
kr. 320,00
Bag-in-box varianter
Nedestående oversikt viser viner som er tappet på bag-in-box varianter.
Sidehenvisningene forteller hvor i prislisten du finner vinene.
Merke
Marañon Bonarda, Argentina
Astica Bonarda, Agentina
Astica Tempranillo Malbec, Argentina
Tango Bonarda, Argentina
Trivento Cabernet Merlot
Estancia del Fuego, Argentina
Evita Syrah, Argentina
Evita Bonarda, Argentina
Hereford, Argentina
Las Moras Bonarda, Argentina
Inca Merlot Bonarda, Argentina
Gaucho Bonarda Malbec, Argentina
Argento Malbec, Argentina
Inca Merlot Bonarda, Argentina
Trapiche Malbec, Argentina
Elsa Malbec, Argentina
Soñador, Argentina
Quinta Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Argentina
Fabril Alto Verde Ecologica Shiraz, Argentina
Opal Springs, Australia
Tanami Road Shiraz Cabernet Sauvignon, Australia
Sommersault Shiraz Cabernet Sauvignon, Australia
Red Rock Shiraz Cabernet, Australia
237
BAG-IN-BOX
RØDVIN
Side Varenr.
4 15070
20839
50452
43600
41255
43985
55142
50232
43463
43960
55348
43666
44752
55398
55253
5 20727
41903
42665
43462
6 44343
55132
55397
7 55026
2727_236-250_Bestilling_4.korr
Side
7
8
12
13
16
BAG-IN-BOX
17
32
238
Varenr.
46150
42255
6605
55231
46426
42433
43327
55235
55057
48172
42736
42940
3526
55022
50316
46367
37633
43247
42436
42195
42182
41461
50328
55133
41929
55391
10034
55232
43530
46144
55349
43978
50244
43710
43613
48099
42121
33774
13909
47355
11256
1275
42027
48260
50031
43279
43122
14270
41714
41884
45653
10/12/06
3:13 PM
Side 238
Merke
Hardy Varietal Range Shiraz, Australia
Lindemans Shiraz Cabernet, Australia
Sir Phillip, Australia
Claremont Shiraz, Australia
De Bortoli Shiraz, Australia
Pinnacle Shiraz, Australia
Para Shinz, Australia
Ken Creek, Australia
Shark Bite Cabernet Shiraz, Australia
Penfolds Rawson’s Retreat Shiraz Cabernet, Australia
Rosemount Shiraz Cabernet, Australia
Lindemans Bin 45 Cabernet Sauvignon, Australia
Wolf Blass Eaglehawk Shiraz, Australia
Cacadu Ridge Bin 4 Cabernet Sauvignon Petit Verdot, Australia
Badgers Creek Shiraz Cabernet, Australia
Hardys Stamp Shiraz, Cabernet Sauvignon, Australia
Boris Cabernet Sauvignon Pamid, Bulgaria
Santa Helena Gran Vino Merlot, Chile
Isla Negra Cabernet Sauvignon/Merlot, Chile
San Elias Carmenère, Chile
Concha y Toro Cabernet Sauvignon, Chile
Mondo Cabernet Sauvignon Carmenère, Chile
Santa Carolina Cabernet Sauvignon, Chile
Castillo del Condor Cabernet Sauvignon Carmenère, Chile
La Vida Merlot, Chile
3 og to by Odfjell, Chile
Luna, Chile
Vitis Ecologica Carmenère Cabernet Sauvignon, Chile
Santa Carolina Carmenère, Chile
35 South Syrah, Chile
Santa Inés Reserva Cabernet Carnenère
2 to go by Odfjell, Chile
Santa Helena Carmenère, Chile
Mini Fût Cabernet Sauvignon Merlot, Frankrike
Ch. Le Grand Housteau 2004
L de Mercier, Frankrike
Sursum Médoc, Frankrike
Malesan Bordeaux Rouge Fut de Chêne, Frankrike
Jules, Frankrike
Longchamps, Frankrike
La Blaquière, Frankrike
Saint Clément, Frankrike
Bushman Rouge, Frankrike
Le Loup dans la Bergerie, Frankrike
Othello, Frankrike
“Las Castelle; Frankrike”
Oc Cuvée 178 Cabernet Sauvignon Syrah, Frankrike
Pierre Landoque, Frankrike
Grand Sud Merlot, Frankrike
Chantovent Peyriac Red, Frankrike
Yvon Mau Merlot 2003, Frankrike
Volum
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
10 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
5 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
Pris kr.
kr. 324,90
kr. 329,50
kr. 299,90
kr. 224,60
kr. 339,00
kr. 339,90
kr. 349,90
kr. 319,90
kr. 239,90
kr. 359,90
kr. 359,90
kr. 379,00
kr. 345,00
kr. 330,00
kr. 329,10
kr. 349,90
kr. 327,20
kr. 279,00
kr. 290,00
kr. 296,90
kr. 299,50
kr. 299,90
kr. 299,90
kr. 301,60
kr. 309,90
kr. 319,10
kr. 269,90
kr. 319,90
kr. 328,00
kr. 329,90
kr. 339,10
kr. 225,00
kr. 339,90
kr. 375,70
kr. 379,90
kr. 369,90
kr. 384,20
kr. 419,50
kr. 248,90
kr. 268,00
kr. 269,00
kr. 899,90
kr. 270,00
kr. 270,00
kr. 274,90
kr. 279,90
kr. 279,90
kr. 466,80
kr. 285,80
kr. 296,20
kr. 298,00
Sid
Side Varenr.
32 15270
50242
15062
47258
45840
33 15131
41052
40589
42448
3542
43913
41067
34 44078
36 42909
44081
46933
43561
44100
47822
37
6625
44220
30726
45 55144
20943
55420
44342
32846
48400
48 47606
43221
46667
48112
34243
49 13964
43115
47654
41761
50 43220
46522
61 13722
50321
55255
43688
43976
62 43205
44530
20135
46659
37613
44896
42672
10/12/06
3:13 PM
Side 239
Merke
La Capitelle, Frankrike
Chapelle du Bois, Frankrike
Duo Merlot Cabernet Sauvignon, Frankrike
Wine Brothers Merlot/Cabernet Sauvignon, Frankrike
Robert Vic Cuvée Selection, Frankrike
Sérame Merlot, Frankrike
Collection Frithjof Nicolaysen Syrah, Frankrike
Le Midi Syrah, Frankrike
Oleá, Frankrike
Fortant de France Merlot, Frankrike
Fruité Catalan, Frankrike
J.P. Chenet Merlot, Frankrike
Laroche Merlot, Frankrike
Selection Lamargue, Frankrike
Ch. Des Alouettes, Frankrike
Cuvée Chantal Merlot, Frankrike
Chemin des Papes, Frankrike
Arne Brimis Grill & Turvin, Frankrike
Côtes du Rhone les Rabassières, Frankrike
Ch. Saint André, Frankrike
Cave de Tain Crozes Hermitage, Frankrike
Perrin La Vieille Ferme, Frankrike
Le Canard, Frankrike
Vernissage Syrah, Frankrike
Amelie Jolie, Frankrike
Xavier Rouge, Frankrike
Sainte-Croix Rouge, Frankrike
Medinet Bag in Barrel, Frankrike
A1 Montepulciano d`Abruzzo, Italia
Canaletto Montepulciano d’Abruzzo, Italia
Rosso d’Abruzzo, Italia
Farina Montepulciano d’Abruzzo
Collection Frithjof Nicolaysen Montepulciano, Italia
Rocca Sangiovese Rubicone, Italia
Ronco Merlot Sangiovese Rubicone, Italia
Soledoro Sangiovese, Italia
Collection Frithjof Nicolaysen Sangiovese, Italia
Eden Collection Sangiovese, Italia
Cumera Organic Sangiovese, Italia
La Dolce Vita, Italia
Corte Federico Salento Rosso, Italia
Terrale Primitivo, Italia
Il Conte Primitivo Negroamaro, Italia
Caneletto Primitivo, Italia
Rocca Rosso Salento, Italia
Feudi di San Marzani Negro Amaro, Italia
Cuvée Christer Berens San Marzano Primitivo, Italia
Doppio Passo Salento Primitivo, Italia
Pasqua Primitivo Salento, Italia
Èrcole Aglianico, Italia
Da Luca Primitivo Merlot, Italia
Volum
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
10 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
Pris kr.
kr. 299,00
kr. 299,90
kr. 300,00
kr. 304,70
kr. 319,00
kr. 300,00
kr. 319,90
kr. 320,00
kr 340,30
kr. 315,00
kr. 282,70
kr. 299,90
kr. 398,90
kr. 309,90
kr. 315,10
kr. 318,10
kr. 329,00
kr. 329,90
kr. 339,00
kr. 344,20
kr. 399,90
kr. 369,90
kr. 239,90
kr. 299,00
kr. 279,90
kr. 320,00
kr. 1083,00
kr. 327,10
kr. 212,00
kr. 329,00
kr. 329,90
kr. 237,00
kr. 309,90
kr. 289,90
kr. 289,90
kr. 289,90
kr. 309,90
kr. 372,40
kr. 319,90
kr. 269,90
kr. 299,90
kr. 300,00
kr. 309,90
kr. 319,00
kr. 319,70
kr. 329,90
kr. 309,90
kr. 359,90
kr. 329,90
kr. 329,90
kr. 339,90
239
BAG-IN-BOX
90
50
90
60
00
90
90
90
90
90
90
00
00
00
10
90
20
00
00
90
50
90
90
60
90
10
90
90
00
90
10
00
90
70
90
90
20
50
90
00
00
90
00
00
90
90
90
80
80
20
00
2727_236-250_Bestilling_4.korr
BAG-IN-BOX
2727_236-250_Bestilling_4.korr
Side Varenr.
62 20136
41432
63 41189
55421
43537
64 44400
46336
45471
46842
65 42037
43635
44628
45268
50231
74 48107
43136
75 55023
50261
80 55147
14577
47384
55219
43970
55149
41543
41836
55239
84 44856
42861
85 45474
20476
86 46905
87 48063
88 31317
43374
42431
41750
47383
31933
55013
89 44496
41853
55302
55216
47578
43542
55274
90 43239
48236
34819
44702
240
10/12/06
3:13 PM
Side 240
Merke
Due Palme Villa Squinzano, Italia
Mauro Primitivo del Salento, Italia
Volorosso Sicilia Rosso, Italia
Poetica di Notte d’Avola
Terrale Nero d’Avola Shiraz, Italia
Kalis Noro d’Avola Shiraz, Italia
Broens Beste, Italia
Santagostino Nero d’Avola Syrah, Italia
Montalto Nero d’Avola-Sangiovese, Italia
Capallbio Maremma Rosso, Italia
Scenario Rosso, Italia
Rosso di Toscana, Italia
Baron Ricasoli Formule, Italia
Oeno Sangiovese di Toscana, Italia
Romeo, Italia
San Vito Villa Molino, Italia
Santa Justina Valpolicella, Italia
Collection Frithjof Nicolaysen Valpolicella Classico, Italia
Pegasus, Italia
Casa Rosso, Italia
Primaverina, Italia
Piazza del Popolo, Italia
Canti Rosso, Italia
Pisa, Italia
Farnese Farneto Rosso, Italia
Angelo Barbera, Italia
San Paolo Aglianico, Italia
Esporão Alandra, Portugal
Calhandriz, Portugal
União - Udaca Tinto, Portugal
Sul Trincadeira, Portugal
Vinhasteiro, Portugal
Lavradores de Feitoria Douro Red, Portugal
Quinta da Espiga, Portugal
Eximius, Portugal
Vinha da Palha, Portugal
Eximius, Portugal
Vidigal, Portugal
Portada Caladoc Tinta Roriz, Portugal
Portuga, Portugal
Campo dos Frades, Portugal
Terra Chã, Portugal
Tagus Creek, Portugal
Collection Frithjof Nicolaysen Castelão, Portugal
Trés Castas, Portugal
JP Private Selection, Portugal
Dom Dinis, Portugal
Meia Pipa, Portugal
Gaudiana, Spania
La Habanera Tempranillo, Spania
Geni Tempranillo, Spania
Volum
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
5 ltr.
3 ltr.
5 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
Pris kr.
kr. 319,90
kr. 320,00
kr. 298,50
kr. 299,90
kr. 299,90
kr. 325,00
kr. 329,00
kr. 329,90
kr. 299,90
kr. 279,00
kr. 279,00
kr. 298,00
kr. 319,90
kr. 375,00
kr 291,70
kr. 339,00
kr. 320,00
kr. 294,90
kr. 219,90
kr. 285,00
kr. 311,20
kr. 209,90
kr. 319,00
kr. 219,90
kr. 329,90
kr. 339,00
kr. 341,10
kr. 299,90
kr. 372,00
kr. 419,90
kr. 309,90
kr. 406,80
kr. 219,90
kr. 299,40
kr. 294,60
kr. 299,00
kr. 199,40
kr. 299,90
kr. 289,90
kr. 299,00
kr. 271,40
kr. 299,90
kr. 319,10
kr. 219,90
kr. 299,10
kr. 319,00
kr. 328,30
kr. 319,60
kr. 229,90
kr. 300,10
kr. 215,10
Sid
Side Varenr.
90 44701
42424
44298
91 42516
11258
92 42026
42872
47261
93 45000
98 55146
31888
30454
55234
45628
11882
44082
20392
98 34201
48264
43678
44709
43837
43661
34254
46432
33088
33330
14067
55195
41794
47039
99 13312
46023
43467
55578
15105
43219
20876
42531
101 45973
103 41708
43297
43391
43947
50337
48316
45370
42712
55131
43964
43208
10/12/06
3:13 PM
Side 241
Merke
Merry Christmas Tempranillo, Spania
Torres Coronas Wine in Glass, Spania
Geni Garnacha, Spania
René Barbier, Spania
Raimat Abadia, Spania
Birkedal Hartman Rouge, Spania
Agramont Crianza, Spania
Palacio de la Vega Cabernet Sauvignon - Tempranillo, Spania
MN, Spania
Fernando, Spania
Tempranillo Utiel Requeña, Spania
Solyvino Tempranillo Utiel Requeña, Spania
La Bandera Roja, Spania
Castillo de Gredos Tinto, Spania
Berberana Dragon Tempranillo, Spania
Gladius Tempranillo, Spania
Mañana, Spania
Marqués de Nombrevilla Garnacha, Spania
Pintoresco, Spania
Torre Oria, Spania
Piqueras Monastrell Sirah, Spania
Tabanico, Spania
Marques de dos Aguas, Spania
Bach Vino de Mesa, Spania
Los Llanos, Spania
Bod. Hijos de Alberto Gutiérrez, Spania
Marques de la Mancha, Spania
El Copero, Spania
Flor del Montegó, Spania
Viñas de Miedes, Spania
Solaz, Spania
Legado Muñoz Garnacha, Spania
Durius Tempranillo, Spania
Baltasar, Spania
Don Simon Seleccion, Spania
Juan de Juanes, Spania
Eden Collection Tempranillo, Spania
Cuvée Christer Berens Monastrell, Spania
Maximo Tempranillo Cabernet, Spania
Casa de la Ermita Organic, Spania
Stony Cape Ruby Cabernet Cinsault, Sør-Afrika
Madiba Cabernet Sauvignon Merlot, Sør-Afrika
Cape Peak Merlot Shiraz Cabernet Sauvignon, Sør-Afrika
Bain’s Way Shiraz Mourvèdre, Sør-Afrika
Oude Kaap Cinsault Ruby Cabernet, Sør-Afrika
South Atlantic Shiraz-Cabernet Sauvignon, Sør-Afrika
Drostdy-Hof Cape Red, Sør-Afrika
African Spirit Pinotage/Shiraz, Sør-Afrika
Treenboch Cabernet Sauvignon, Sør-Afrika
Namaqua, Sør-Afrika
Impala Ridge Cabernet Sauvignon Shraz, Sør-Afrika
Volum
2 ltr.
2 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
10 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
5 ltr.
5 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
Pris kr.
kr. 219,40
kr. 225,00
kr. 226,10
kr. 329,50
kr. 339,90
kr. 299,90
kr. 315,00
kr. 339,00
kr. 359,60
kr. 224,90
kr. 849,90
kr. 259,90
kr. 264,90
kr. 269,00
kr. 280,00
kr. 279,60
kr. 269,90
kr. 280,00
kr. 291,20
kr. 295,00
kr. 298,00
kr. 299,00
kr. 199,90
kr. 299,90
kr. 309,90
kr. 528,80
kr. 530,00
kr. 289,90
kr. 319,60
kr. 219,60
kr. 329,90
kr. 300,10
kr. 320,30
kr. 340,00
kr. 299,00
kr. 360,60
kr. 352,80
kr. 319,90
kr. 368,50
kr. 367,00
kr. 279,00
kr. 279,90
kr. 280,20
kr. 299,00
kr. 299,00
kr. 299,60
kr. 299,90
kr. 302,50
kr. 303,80
kr. 310,00
kr. 209,90
241
BAG-IN-BOX
90
00
50
90
90
00
00
90
90
00
00
00
90
00
70
00
00
90
90
00
20
90
00
90
90
00
10
90
00
90
90
80
90
40
60
00
40
90
90
00
40
90
10
90
10
00
30
60
90
10
10
2727_236-250_Bestilling_4.korr
BAG-IN-BOX
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Side 242
Side Varenr.
103 43494
45567
50385
43319
42471
42618
43966
43632
43029
103 42647
104 48551
43919
43206
14695
55375
107 46436
44036
48072
41635
42254
43067
47676
41925
110 6664
55148
Merke
Jabulani, Sør-Afrika
Kumala Cabernet Sauvignon Shiraz, Sør-Afrika
La Chasse, Sør-Afrika
Robertson Shiraz, Sør-Afrika
Bain’s Way Pinotage, Sør-Afrika
Dusty Road Pinotage Shiraz, Sør-Afrika
Namaqua Shiraz, Sør-Afrika
Kumala Pinotage Shiraz, Sør-Afrika
Cape Original Shiraz, Sør-Afrika
Lepard’s Leap, Sør-Afrika
Hill & Date Stellenbosch Select, Sør-Afrika
Roodeberg, Sør-Afrika
Tabiso Shiraz, Sør-Afrika
Two Oceans Shiraz, Sør-Afrika
Goats do Roam, Sør-Afrika
Paul Masson, USA
Sierra Valley California Red, USA
Chill Out Shiraz, USA
Corbett Canyon Shiraz, USA
Arrow Cabernet Sauvignon, USA
Arrow Zinfandel, USA
Blossum Hill Cabernet Shiraz, USA
Arrow Ruby Cabernet, USA
Arcus Rødvin
Unique, Tunis
HVITVIN
110 43236
55015
44751
111 42607
42528
20393
47267
55230
43464
43983
55024
114 15379
41183
44028
119 44094
41262
41323
2825
120 46387
44163
45884
42645
42803
44301
Astica Chardonnay, Argentina
Hereford, Argentia
Argento Chardonnay, Argentina
Soñador Chenin Blanc Torrontés Chardonnay, Argentina
Lindemans Chardonnay, Australia
Chill Out Chardonnay, Australia
De Bortoli Semillon Chardonnay, Australia
Milestone Chardonnay, Australia
Rosemount Gewürztraminer Riesling, Australia
Lindemans Bin 75 Riesling, Australia
Cacadu Ridge Chardonnay Semillon, Australia
LevaChardonnay Dimiat Muscat 2005
Vina Maipo Sauvignon Blanc
GatoNegro Chardonnay, Chile
Wine Kube Bordeaux Blanc, Frankrike
Lurton Sauvignon de Bordeaux, Frankrike
Ch. Grand Hoesteau Blanc, Frankrike
Ch. Bonnet, Frankrike
La Chablisienne Bourgogne Chardonnay, Frankrike
Jean-Marc Brocard Chardonnay
Petit Chablis, Frankrike
J. Moreau Petit Chablis, Frankrike
L’Aurore Chardonnay, Frankrike
Mignotte Petit Chablis, Frankrike
242
Volum
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
Pris kr.
kr. 319,90
kr. 319,90
kr. 319,90
kr. 329,90
kr. 339,00
kr. 340,00
kr. 340,00
kr. 229,90
kr. 348,60
kr. 348,70
kr. 349,90
kr. 350,10
kr. 353,60
kr. 329,90
kr. 385,00
kr. 289,90
kr. 289,90
kr. 299,90
kr. 299,90
kr. 309,90
kr. 329,90
kr. 329,90
kr. 222,00
kr. 199,90
kr. 295,90
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
279,00
279,50
319,90
319,90
323,90
324,90
329,00
224,90
339,00
349,50
300,00
285,00
299,90
314,90
319,90
354,90
301,80
389,90
399,90
404,00
429,90
445,00
445,00
449,60
Sid
90
90
90
90
00
00
00
90
60
70
90
10
60
90
00
90
90
90
90
90
90
90
00
90
90
Side Varenr.
107 55034
46577
33943
122 47064
133 6426
44444
44156
136 55143
55123
42415
43344
42025
43572
45028
43262
46673
6682
33893
137 42542
14245
44280
33166
31869
55217
138 42437
44107
20161
55036
47339
141 33528
55025
42624
43447
45472
20142
143 48108
48274
13027
43634
42038
145 41261
55012
20396
45851
48325
146 43687
149 48362
45473
44131
150 41188
33087
10/12/06
3:13 PM
Side 243
Merke
La Larme d’Or Petit Chablis, Frankrike
Brocard Petit Chablis 2005
Chablis Chausseron, Frankrike
Gérard Tremblay Chablis, Frankrike
Jean de Beauvais Chardonnay, Frankrike
Le Chant des Vignes, Frankrike
Sancerre Les Vognobles 2005
Papillon, Frankrike
Longchamps, Frankrike
Domaine de Nauton Colombard Sauvignon, Frankrike
Yvon Mau Colombard Chardonnay, Frankrike
Birkedal Hartman Blanc, Frankrike
Chapelle du Bois, Frankrike
La Guêpe Colombard Sauvignon Blanc, Frankrike
La Buvette Chardonnay, Frankrike
Fortant Sauvignon Blanc, Frankrike
Cuvée La Mer, Frankrike
Collection Frithjof Nicolaysen Viognier, Frankrike
Collection Frithjof Nicolaysen Chasan, Frankrike
Colombelle, Frankrike
Medinet Blanc, Frankrike
Marsanne Moestue Selection, Frankrike
Terra Vecchia Vermentino Chardonnay, Frankrike
Othello, Frankrike
Chardonnay L, Frankrike
XL Les Grès Chardonnay (six-pack), Frankrike
XL Les Grès Chardonnay Viognier, Frankrike
Fruité Catalan, Frankrike
Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc, Frankrike
Cappella Bianco de Sicilia, Italia
Il Conte Grecianico Chardonnay, Italia
Mezzomondo Grillo Chardonnay, Italia
Inycon Inzolia Viognier, Italia
Santagostino Catarratto Chardonnay, Italia
Montalto Cataratto-Chardonnay, Italia
Juliet, Italia
Valpantena Garganega, Italia
Bocelli Moscato, Italia
Scenario Bianco, Italia
Capallbio Maremma Blanco, Italia
Cuvée Christer Berens T d`A, Italia
Moncaro Marche Trebbiano, Italia
Soledoro Trebbiano di Romagna, Italia
Trulli Chardonnay, Italia
Feudi di San Marzano Salento Bianco, Italia
Mauro Chardonnay, Italia
Silgueiros Branco, Portugal
Uniao - Udaca Branco, Portugal
Lavradores de Feltoria White, Portugal
Marques de Chivé Dry Muscat, Spania
Bod. Hijos de Alberto Gutiérrez Blanco, Spania
Volum
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
5 ltr.
5 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
5 ltr.
Pris kr.
kr. 299,90
kr. 472,00
kr. 479,90
kr. 489,10
kr. 285,40
kr. 468,50
kr. 469,90
kr. 244,80
kr. 279,00
kr. 285,50
kr. 288,20
kr. 289,90
kr. 298,90
kr. 300,00
kr. 304,80
kr. 315,00
kr. 309,90
kr. 324,90
kr. 219,90
kr. 299,90
kr. 330,60
kr. 332,10
kr. 309,90
kr. 294,90
kr. 364,90
kr. 247,00
kr. 335,00
kr. 309,90
kr. 339,90
kr. 289,90
kr. 289,90
kr. 299,60
kr. 314,00
kr. 329,90
kr. 299,90
kr. 291,70
kr. 299,90
kr. 254,90
kr. 269,00
kr. 279,00
kr. 289,90
kr. 299,00
kr. 289,90
kr. 319,90
kr. 329,90
kr. 309,90
kr. 419,90
kr. 419,90
kr. 239,00
kr. 279,90
kr. 509,60
243
BAG-IN-BOX
00
50
90
90
90
90
00
90
00
50
00
00
90
90
90
90
80
90
90
00
90
00
00
60
2727_236-250_Bestilling_4.korr
2727_236-250_Bestilling_4.korr
Side Varenr.
151 44299
44300
55580
42233
153 48315
45371
43207
43307
43008
43296
44185
43885
43201
42183
154 39553
33562
42207
33942
155 43229
158 30458
159 6702
42474
20467
55040
41852
161 48106
163 45055
43715
45492
43713
7925
164 55236
165 55145
43338
166 41756
41931
167 44101
170 2964
10/12/06
3:13 PM
Side 244
Merke
Geni Chardonnay, Spania
Geni Viura-Muscat, Spania
Don Simon Selecction, Spania
Durius Viura Sauvignon Blanc
South Atlantic Chenin Blanc, Sør-Afrika
Drostdy-Hof Steen, Sør-Afrika
Kimberly Chardonnay, Sør-Afrika
Oude Kaap Chardonnay, Sør-Afrika
Kumala Chardonnay, Sør-Afrika
Madiba Chenin Blanc, Sør-Afrika
Drostdy-Hof Chardonnay Viognier, Sør-Afrika
Kumala Colombard Chardonnay, Sør-Afrika
Tabiso Chardonnay, Sør-Afrika
Robertson Chardonnay, Sør-Afrika
Reiler Silberwein, Tyskland
Königmosel, Tyskland
Dr. L Riesling, Tyskland
Deinhard Green Label, Tyskland
Loosen Riesling Kabinett, Tyskland
Rhine Lady Liebfraumilch, Tyskland
Liebfraumilch Silberwein, Tyskland
Devil`s Rock Riesling, Tyskland
Roman Graeff Riesling Classic, Tyskland
Ruppertsberger Riesling Trocken, Tyskland
Michel Schneider Riesling Classic, Tyskland
J. Baumer Rheingau Riesling, Tyskland
Joh. Egberts Liebfraumilch, Tyskland
Seagull Liebfraumilch, Tyskland
Blue Nun, Tyskland
Guntrum Riesling, Tyskland
Blue Angel Spätlese, Tyskland
Tausendhügel Riesling, Tyskland
Kleine Hase, Tyskland
Primus Riesling, Tyskland
Dunavár Pinot Gris, Ungarn
Arrow Chardonnay, USA
Unger Grüner Veltliner Kremstal, Østerrike
Kronen
Volum
2 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
Pris
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
211,10
211,10
278,30
275,30
289,80
289,90
299,90
299,00
299,60
309,60
319,90
229,60
357,30
319,00
249,90
259,90
262,50
265,00
350,90
249,00
249,90
289,90
289,90
303,30
309,00
308,00
229,00
270,00
279,90
280,00
294,00
239,90
224,90
322,00
279,00
209,90
339,90
229,00
ALT
Ma
AN
AR
AS
•
•
AS
AS
53
BA
93
BE
•
•
•
•
•
•
•
BAG-IN-BOX
•
ROSÉVIN
170 45942
46429
44277
171 55037
44019
44205
172 55014
44869
173 41187
34386
44297
244
Pink Flamingo Grains de Gris, Frankrike
Rosé Chantal, Frankrike
Laroche Rosé L, Frankrike
Fruité Catalan Rosé, Frankrike
Valle d’Oro Cerasuolo, Italia
Salento Rosato, Italia
Portuga, Portugal
Berberana Dragón Rosado, Spania
Gozo Rosé, Spania
René Barbier Rosado, Spania
Geni Pink Rosé, Spania
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
3 ltr.
2 ltr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
299,80
320,00
384,90
309,90
299,90
327,70
290,50
280,00
199,90
299,90
220,10
•
BJØ
19
BO
•
•
10
10
30
30
80
90
90
00
60
60
90
60
30
00
90
90
50
00
90
00
90
90
90
30
00
00
00
00
90
00
00
90
90
00
00
90
90
00
A
ALTA STORSENTER,
Markedsgata 21-25, 9510 ALTA
ANDENES, Sjøgata 21, 8480 ANDENES
ARENDAL, Vestregate 2, 4836 ARENDAL
ASKER
• HOLMENSENTERET
Vogellund 6, 1394 NESBRU
• KNUD ASKERS VEI 26, 1383 ASKER
ASKIM, Haugomgata 17, 1811 ASKIM
ASKØY, Kleppestø Torg,
5300 KLEPPESTØ
10/12/06
3:13 PM
Side 245
BREKSTAD, Yrjars gate 5,
7130 BREKSTAD
F
BRYNE, Bryne Torg Senter, 4340 BRYNE
FAGERNES, Skrautvålsveien 2,
2900 FAGERNES
BRØNNØYSUND,
Havnesenteret, Storgata 58,
8900 BRØNNØYSUND
FARSUND, Gåseholmen,
4550 FARSUND
BUSKERUD STORSENTER,
Sandstranda 24, 3055 KROKSTADELVA
BÅTSFJORD, Havnegt. 2 - 4,
9990 BÅTSFJORD
BÆRUM
• BEKKESTUA, Gml. Ringeriksvei 33,
1357 BEKKESTUA
FAUSKE, Focus-senteret, Sjøgata 74,
8200 FAUSKE
FINNSNES, Strandveien 13,
9300 FINNSNES
FLEKKEFJORD, Kirkegaten 14,
4400 FLEKKEFJORD
FLISA, Kaffegata 9, 2270 FLISA
• KOLSÅS, Rødskiferveien 3,
1352 KOLSÅS
FLORØ, Hamnegata 2, 6900 FLORØ
BARDUFOSS, Domus-senteret,
9325 BARDUFOSS
• SANDVIKA, Øvre Torg 3,
1337 SANDVIKA
FREDRIKSTAD
• GAMLEBYEN, Færgeportgate 78 A,
1632 GAMLE FREDRIKSTAD
BERGEN
• ARNA, Ådnavegen 63,
5260 INDRE ARNA
• ØSTERÅS, Otto Ruges vei 80,
1361 ØSTERÅS
B
• BERGEN STORSENTER,
Vincens Lunges gate 5,
5016 BERGEN
• FYLLINGSDALEN,
Folke Bernadottes vei 52,
5147 FYLLINGSDALEN
BØ I TELEMARK, Gullbringvegen 5,
3800 BØ I TELEMARK
BØMLO, Sekstanten, Svortland,
5430 BREMNES
D
DOKKA, Jernbanegt. 1, 2870 DOKKA
• LAGUNEN, Krohnåsveien 12,
5239 RÅDAL
DOMBAS, Coop Senter, 2660 DOMBÅS
• NESTTUN, Østre Nesttunvegen 16,
5221 NESTTUN
DRAMMEN
• BRAGERNES, Thams gate 5,
3016 DRAMMEN
• TORVBYEN, Torvbyen,
Brochs gate 8-10,
1607 FREDRIKSTAD
FØRDE, Handelshuset, Naustdalsv. 4,
6800 FØRDE
G
GEILO, Kyrkjevegen, 3580 GEILO
GJØVIK, Jernbanesvingen 6,
CC Mart’n, 2821 GJØVIK
GOL, Gamlevegen, 3550 GOL
• SLETTEN, Sletten Senter,
5828 BERGEN
• VALKENDORFSGATEN 6,
5012 BERGEN
• VESTKANTEN, Loddefjordveien 2,
5171 LODDEFJORD
• STRØMSØ, Torgeir Vraas Plass 6,
3044 DRAMMEN
DRØBAK, Wienerbrødskjæringa 3,
1440 DRØBAK
GRIMSTAD, Dansebakken, Skolegaten 1,
4876 GRIMSTAD
GRONG, Grong Kjøpesenter,
7870 GRONG
HALDEN, Walkersgt. 4, 1771 HALDEN
E
• ÅSANE, Åsane Senter 40,
5116 ULSET
EGERSUND, Nytorget 11,
4370 EGERSUND
BJØRKELANGEN, Stortorget,
1940 BJØRKELANGEN
EIDSVOLL, Sundgata 13,
2080 EIDSVOLL
BODØ
• BODØ CITY NORD, Stormyra,
8008 BODØ
ELNESVÅGEN, Torget,
6440 ELNESVÅGEN
• SJØGATA 15/17, 8006 BODØ
GRAN, Smiegt. 3, 2750 GRAN
ELVERUM, Storgt. 10, 2408 ELVERUM
EVJE, Sentrumsbygget, 4735 EVJE
Telefon 04560
HAMAR, Utstillingsplassen, Ringgata 53,
2318 HAMAR
HAMMERFEST, Hammerfest Senter,
Sjøgata 6, 9600 HAMMERFEST
HARSTAD, Amfi Bertheus, Fjordgt. 1,
9405 HARSTAD
HAUGESUND, Skåregt. 92,
5528 HAUGESUND
HITRA, Hjorten Kjøpesenter, Fillan,
7240 HITRA
245
BUTIKKOVERSIKT
80
00
90
90
90
70
50
00
90
90
10
2727_236-250_Bestilling_4.korr
2727_236-250_Bestilling_4.korr
HOLMESTRAND, Tordenskioldsgate 5,
3080 HOLMESTRAND
10/12/06
3:13 PM
Side 246
L
NORHEIMSUND, Kaien 11,
5600 NORHEIMSUND
•
LAKSELV, Torgsenteret, 9700 LAKSELV
HONNINGSVÅG, Sjøgata 4,
9750 HONNINGSVÅG
NOTODDEN, Storgata 25,
3674 NOTODDEN
•
LARVIK, Nansetgata 36-38, 3256 LARVIK
HORTEN, Sjøsiden, Teatergaten 6,
3187 HORTEN
LEKNES, Lofotsenteret, Storgata 8,
8370 LEKNES
NØTTERØY, Ørsnesalléen 31,
3120 NØTTERØY
•
HUSNES, Boksnesvegen, 5460 HUSNES
LENA, Siloveien 2, 2850 LENA
HVALER, Skjærhallen,
1680 SKJÆRHALLEN
LEVANGER, Jernbanegata 4 - 10,
7600 LEVANGER
HØNEFOSS, Hønefoss Bru 3,
3510 HØNEFOSS
LILLEHAMMER, Storgata 62,
2609 LILLEHAMMER
J
JESSHEIM, Ringv. 4, 2050 JESSHEIM
JØRPELAND, Rådhusgt. 14,
4100 JØRPELAND
K
KARMØY, Austre Karmøyveg 130,
4250 KOPERVIK
LILLESTRØM, Storgata 26,
2000 LILLESTRØM
LØRENSKOG, Triaden, Gamleveien 88,
1476 RASTA
M
•
ODDA, Eitrheimsvegen 20, 5750 ODDA
OPPDAL, Domusgården, Dovreveien 2,
7340 OPPDAL
ORKANGER, Domusgården,
7300 ORKANGER
OS, Hamnevegen 48, 5200 OS
OSLO
• ALNA, Alna senter, Satellitt 4,
0668 OSLO
• BRISKEBY, Briskebyveien 48,
0259 OSLO
•
•
•
•
OTT
26
MANDAL, Holbæk Eriksens gate 10,
4517 MANDAL
• CC VEST, Lilleakerveien 16,
0283 OSLO
KIRKENES, Storgt. 2, 9900 KIRKENES
MELHUS, Melhustorget Kjøpesenter
7224 MELHUS
• FROGNER, Elisenbergveien 37,
0265 OSLO
KNARVIK, Kvassnesvegen 5,
5914 ISDALSTØ
MO I RANA, Ole Tobias Olsens gate 1,
8622 MO I RANA
• GRUNERLØKKA, Nordregate 16,
0551 OSLO
KOLBOTN, Kolbotnveien 23,
1411 KOLBOTN
MOLDE, Grandgården,
Birger Hatlebakks veg 1, 6415 MOLDE
• HOLMLIA, Holmlia Senter,
Senterveien 12, 1255 OSLO
KOLVEREID, Sentrumsgata 1,
7970 KOLVEREID
MOSJØEN, Chr. Quales gate 1- 3,
8656 MOSJØEN
• LINDERUD, Erich Mogensøns vei 38,
0594 OSLO
KONGSBERG, Myntgata 16,
3616 KONGSBERG
MOSS, Prinsens gate. 7, 1530 MOSS
• MAJORSTUEN, Sørkedalsveien 10,
0369 OSLO
RJU
• MANGLERUD, Plogveien 6,
0679 OSLO
RO
82
KAUTOKEINO, Bredbuktnesveien 2,
9520 KAUTOKEINO
KONGSVINGER, Gågata 34,
2211 KONGSVINGER
MÅLØY, Gate 1, nr. 39, 6700 MÅLØY
N
PO
39
RA
18
RE
24
RIS
71
RIS
KRAGERØ, Ytre Strandvei 11,
3770 KRAGERØ
NAMSOS, Namsos Storsenter,
Verftsgata 2, 7800 NAMSOS
• MØLLERGATA, Møllergata 10,
0179 OSLO
RU
23
KRISTIANSAND
• KONGENS GATE 75,
4610 KRISTIANSAND S
NARVIK, Narvik Storsenter,
Kongens gate 66, 8514 NARVIK
• OSLO CITY, Stenersgata 1,
0050 OSLO
RØ
73
NESODDEN, Kapellveien 2,
1450 NESODDTANGEN
• OSLO S, Jernbanetorget 1,
0154 OSLO
NITTEDAL, Mattias Skytters vei 2/4,
1482 NITTEDAL
• SANDAKER, Sandakerveien 59,
0477 OSLO
NORDFJORDEID, Sjøgata 21,
Moengården Vest,
6770 NORDFJORDEID
• ST.HANSHAUGEN,
Wdm. Thranes gate 25, 0171 OSLO
• VESTRE TORV, Skippergata 1,
4611 KRISTIANSAND S
KRISTIANSUND N, Storkaia Brygge 3,
6509 KRISTIANSUND N
BUTIKKOVERSIKT
LILLESAND, Skolegaten 2,
4790 LILLESAND
O
KYRKSÆTERØRA, Øragata 21,
7200 KYRKSÆTERØRA
246
Telefon 04560
SA
68
SA
32
A
8,
2727_236-250_Bestilling_4.korr
• STEEN & STRØM, Kongens gate 23,
0153 OSLO
• STORO, Storo Shopping,
Vitaminveien 7, 0485 OSLO
• STOVNER, Stovner Senter 3 C,
0985 OSLO
• THERESES GATE, Thereses gate 31,
0354 OSLO
• TVEITA, Tvetenveien 150,
0671 OSLO
• ULLEVAL STADION, Sognsvn. 75,
0855 OSLO
10/12/06
3:13 PM
Side 247
SANDNES
• KVADRAT, Gamle Stokkavei 1,
4313 SANDNES
STORSTEINNES, Rådhusgata 9,
9050 STORSTEINNES
STRANDA, Øyna,6200 STRANDA
• SENTRUM, Elvegaten 23,
4306 SANDNES
STRYN, Tonningsgt. 16, 6783 STRYN
SANDNESSJØEN, Richard With’s gt. 1,
8800 SANDNESSJØEN
STRØMMEN, Strømmen Storsenter,
Støperiveien 5, 2010 STRØMMEN
SARPSBORG, Roald Amundsens gate 28,
1723 SARPSBORG
STØREN,
Domus Senteret Stasjonsveien 7,
7290 STØREN
SAUDA, Torggata 1, 4200 SAUDA
SELJORD, Telesenteret, 3840 SELJORD
SUNNDALSØRA, Amfisenteret Sunndal,
6600 SUNNDALSØRA
SKI, Jernbanesvingen 6, 1400 SKI
SURNADAL, Skeivegen 3,
6650 SURNADAL
• VIKA, Ruseløkkveien 26, 0251 OSLO
SKIEN, Liegata 10, 3717 SKIEN
• ØKERN, Økern Senter,
Økernveien 145, 0580 OSLO
OTTA, Johan Nygårds gate 17,
2670 OTTA
P
PORSGRUNN, Storgata 137,
3915 PORSGRUNN
R
RAKKESTAD, Storgt. 17,
1890 RAKKESTAD
RENA, Tollef Kildes gate 22,
2450 RENA
RISSA, Coop Prix Rissa, Rådhusveien,
7100 RISSA
RISØR, Havnegata 2-4, 4950 RISØR
RJUKAN, Storgata 17, 3660 RJUKAN
ROGNAN, Kirkegata 26 A,
8250 ROGNAN
RUDSHØGDA, Stovestadvegen 2,
2360 RUDSHØGDA
RØROS, Peder Hiortsgate 7,
7374 RØROS
SKJERVØY, Strandveien 82,
9180 SKJERVØY
SVOLVÆR, Lofotgata 33,
8300 SVOLVÆR
SYKKYLVEN, Pilgt., 6230 SYKKYLVEN
SLEMMESTAD, Rortunet Senter,
3470 SLEMMESTAD
T
SOGNDAL, Sogningen Storsenter,
Hoveveien 10, 6856 SOGNDAL
TROMSDALEN, Pyramiden,
Solstrandveien 47, 9020 TROMSDALEN
SORTLAND, Strandgt. 24,
8400 SORTLAND
TROMSØ
• LANGNES, Jekta Kjøpesenter,
9297 TROMSØ
SOTRA, Sartor Senter, 5353 STRAUME
STANGE, Storgt. 4, 2335 STANGE
STATHELLE, Gangveien 10,
3960 STATHELLE
STAVANGER
• HILLEVÅG, Gartnerveien 16,
4016 STAVANGER
• NYTORGET, Nytorget 6,
4013 STAVANGER
• STRAENSENTERET,
Lars Hertevigs gt. 6,
4005 STAVANGER
STEINKJER, Zebra Butikksenter,
Sjøfartsgata 6, 7725 STEINKJER
• SENTRUM, Grønnegata 64,
9008 TROMSØ
TRONDHEIM
• BYHAVEN, Olav Tryggvasons gate 28,
7011 TRONDHEIM
• CITY SYD, Østre Rosten, 7075 TILLER
• LADE, City Lade, Haakon VII’s gt. 9,
7041 TRONDHEIM
• MUNKEGATA, Munkegata 30,
7011 TRONDHEIM
• NEDRE ELVEHAVN, Beddingen 11,
Bassengtomta, 7014 TRONDHEIM
• VALENTINLYST, Bromstadbuen 36,
7046 TRONDHEIM
TRYSIL, Storvegen 2, 2420 TRYSIL
SANDANE, Sandane Senter,
6823 SANDANE
STOKMARKNES, Markedsgt. 11,
8450 STOKMARKNES
TVEDESTRAND, Hovedgata 44,
4900 TVEDESTRAND
SANDEFJORD, Jernbanealléen 13,
3210 SANDEFJORD
STORD, Hamnegata 11, 5411 STORD
TYNSET, Brugata 20, 2500 TYNSET
STORSLETT, Gammen Varehus,
Fosseng 2, 9151 STORSLETT
TØNSBERG, Farmandstredet,
Jernbanegaten 1 D, 3110 TØNSBERG
Telefon 04560
247
BUTIKKOVERSIKT
STJØRDAL, Torgkvartalet, Stokmoveien 2,
7500 STJØRDAL
S
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Side 248
U
ULSTEINVIK, Blåhuset, Vikemyra 1,
6065 ULSTEINVIK
V
VADSØ, Strandgata 8, 9800 VADSØ
VENNESLA, Sentrumstunet,
4700 VENNESLA
VERDAL, Amfisenteret, Jernbanegt. 11,
7650 VERDAL
VIKERSUND, Nærsenteret i Vikersund,
3370 VIKERSUND
VINJE, Fristadsenteret, 3890 VINJE
VINSTRA, Nedregate 3, 2640 VINSTRA
VINTERBRO, Vinterbro Senter,
1407 VINTERBRO
VOSS, Sverresplass, 5700 VOSS
VÅGÅ, Coop Senter 2680 VÅGÅ
Ø
ØRNES, Sentrumsgården, 8150 ØRNES
ØRSTA, R-Senteret, Hovdebygda,
6150 ØRSTA
Å
ÅLESUND
• SENTRUM, Rasmus Rønnebergs gt. 6,
6002 ÅLESUND
• ÅLESUND, Stormoa,
Langelandsvn. 25, 6010 ÅLESUND
ÅNDALSNES, Strandgata 8,
6300 ÅNDALSNES
ÅRDAL, Storevegen 9 - 11,
6884 ØVRE ÅRDAL
ÅRNES, BB-Senteret, 2150 ÅRNES
BUTIKKOVERSIKT
ÅS, Vinterbro Senter, 1407 Vinterbro
248
Telefon 04560
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Side 249
Notater
N O TA T ER
249
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Bestillingsliste
BESTILLINGSLISTE
Antall
250
Varenr.
Varenavn
Side 250
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Side 251
Notater
N O TA T ER
251
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Bestillingsliste
BESTILLINGSLISTE
Antall
252
Varenr.
Varenavn
Side 252
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Side 253
Notater
N O TA T ER
253
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Bestillingsliste
BESTILLINGSLISTE
Antall
254
Varenr.
Varenavn
Side 254
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Side 255
Notater
N O TA T ER
255
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Bestillingsliste
BESTILLINGSLISTE
Antall
256
Varenr.
Varenavn
Side 256
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Side 257
Notater
N O TA T ER
257
2727_236-250_Bestilling_4.korr
10/12/06
3:13 PM
Bestillingsliste
BESTILLINGSLISTE
Antall
258
Varenr.
Varenavn
Side 258
BESTILLINGSLISTE
BESTILLINGSLISTE
SPØRSMÅL?
SPØRSMÅL?
Ring
Ringvårt
vårtkundesenter
kundesenter
04560
04560
De
Dekan
kansvare
svarepå
påde
deflfleste
estespørsmål:
spørsmål:
Hvilkenvin
vinpasser
passerbest
besttiltilvilt
viltog
og
••Hvilken
kraftige
kraftigekjøttretter?
kjøttretter?
Hvilkentemperatur
temperaturskal
skalvinen
vinenha
ha
••Hvilken
ved
vedservering?
servering?
Nårererbutikken
butikkenmin
minåpen?
åpen?
••Når
Kundesenteret
Kundesenteretereråpent
åpent
kl.08.00
kl.08.00- -18.00
18.00mandag
mandag- -fredag
fredag
kl.09.00
kl.09.00- -15.00
15.00lørdag
lørdag
AS
ASVinmonopolet
Vinmonopolet
Postboks
Postboks1944
1944Vika,
Vika,0125
0125Oslo
Oslo
Tlf:
Tlf:04560
04560
Faks:
Faks:22
2201
0150
5009
09
www.vinmonopolet.no
www.vinmonopolet.no
Denne trykksaken er tildelt det felles nordiske miljømerket – Svanemerket – som
er Norges offisielle miljømerke. For å få bruke merket, har produsenten måttet bevise at fremstillingen av papiret som er brukt og produksjonsprosessen av trykksaken er miljøvennlige, samt at papiret er lett gjenvinnelig.
7045340089011
NOVEMBER/DESEMBER
NOVEMBER/DESEMBER 2006
2006

Documentos relacionados