Sitges

Comentarios

Transcripción

Sitges
Sitges
Barcelona, Spain
1 5 -1 7 d e M a rç 2 0 1 3
Cap de Setmana
de Saint Patrick
Festival
Irlanda : Catalunya
Literatura «•» Jazz «•» Música Tradicional i Clàssica «•» Dansa
Recitals de Poesia «•» Tallers «•» Documentals «•» Exposicions d’Art
C o n n e x i o n s
Co l . l a b o r a c i o n s
A C T U A C IONS
Un Festival de les Arts únic
Sitges (Barcelona) del
15 al 17 de Març del 2013
i
Dún Laoghaire (Dublin) del
24 al 26 de Maig del 2013
Creative Connexions : Dún Laoghaire
aviat podreu consultar tota la programació a www.creative-connexions.eu
EQUIP ORGANITZADOR:
IRLANDA
EQUIP ORGANITZADOR:
ESPANYA
CAROLINE WYNNE: Directora Artística
JOHN MCAULIFFE: Literatura
GERRY O’CONNOR: Música Tradicional
BENJAMIN DWYER: Música Clàsica
RONAN GUILFOYLE: Jazz
ELLEN CRANITCH: Presentadora
SALLY MAIDMENT: Arts Visuals
CAROLINE WYNNE: Directora Artística
BRANDON JONES: Realitzador documentals
JUAN FONT: Casablanca Promoció de les
Arts a Sitges
ALBERT REGUANT: Investigador de
Músiques del Món
VINYET PANYELLA: Poeta i Director de
Museus de Sitges
RAOUL LOPEZ: Joventuts Musicals
CARLES AROLA: President de Cercle Artistic
de Sitges
JOAN DURAN: Balls Populars
JOAN PINÓS: El Retiro
XAVIER VIVES I VILÀ & SIRA PUIG: Tourisme
de Sitges
PROMOTORS ASSOCIATS:
IRLANDA
Artscope
dlr County Council
Poetry Ireland
Contemporary Music Centre
Newpark Music Centre
DIT Conservatory of Music & Drama
creative-connexions.eu
PROMOTORS ASSOCIATS:
ESPANYA
Ajuntament de Sitges
Museus de Sitges
Turisme de Sitges
Institut Ramon Llull
Direccio General de Cultura Popular i
Traditional
Balls Populars Sitges
Juventuts Musicals Sitges
Cercle Artistic de Sitges
Caroline Wynne, Directora del Festival
En un sentit com de “meitheal”, Connexions Creatives m’ha donat l’oportunitat
de treballar amb un bon nombre de companys d’Irlanda i de Catalunya amb
l’objectiu de crear un espai cultural que ens permeti compartir música, llenguatge,
cançons, poesía i art. Per a mi, ha estat un gran honor personal el poder aplegar
músics i artistes capdavanters de dues de les cultures més antigues i valorades
d’Europa. Sincerament, desitjo de tot cor que vosaltres, els espectadors, disfruteu de
l’experiència de Connexions Creatives tant com jo mateixa.
Gràcies a tots els que heu confiat amb mi i m’heu donat suport fins a dur aquest
projecte al seu Acte Inaugural.
Caroline Wynne, Directora del Festival
En un sentido como de “meitheal” Conexiones Creativas me ha proporcionado la
oportunidad de trabajar con un buen número de compañeros tanto de Irlanda como
de Cataluña con el objetivo de crear un espacio cultural en el que compartir música,
lenguaje, canciones, poesía y arte. Ha sido un gran honor personal el poder reunir
músicos y artistas de primer nivel de dos de las más antiguas y apreciadas culturas
en Europa. Deseo sinceramente que vosotros, los espectadores, diafrutéis de la
experiencia de Conexiones Creativas tanto como yo.
Gracias a todos los que habéis confiado en mí y me habéis apoyado hasta llevar
este proyecto al Acto Inaugural.
Caroline Wynne, Festival Director
In the spirit of a ‘meitheal’, Creative Connexions has provided me with an
opportunity to work with many partners from Ireland and Catalonia to create a
cultural space for sharing music, language, song, poetry and art. It has been a great
personal honour to bring together the highest quality of performers and artists
from two of the oldest and esteemed cultures in Europe. I sincerely hope you, the
audience, will enjoy your Creative Connexions experience as much as I have.
Thanks to all of you who supported and trusted me to bring this venture to its
inauguration.
Amb el suport del Consell dlr del comptat
Amb el suport del Consell de les Arts d’Irlanda
Amb el suport del Departament de Cultura d’Irlanda com a part del Programa Cultural de
la Presidència Irlandesa de la Unió Europea
La participació del Consell de les Arts en el Programa Cultural que commemora
la Presidència d’Irlanda del Consell de la Unió Europea compta amb el suport del
Departament de les Arts, de l’Herència Cultural i de l’idioma Gaèlic.
1
Miquel Forns i Fusté, Batlle de Sitges
An Cathaoirleach, Councillor Tom Joyce, Dún Laoghaire
Sitges és una vila cosmopolita, tolerant i oberta, acostumada a ser l’amfitriona de
centenars d’esdeveniments i, a més a més, d’acollir milers de visitants i de veïns de
ben diversa procedència. Tothom és benvingut a Sitges i, no en va, hi conviuen a la
vila veïns de 70 nacionalitats diferents.
Estic molt content de formar part d’aquest primer festival Connexions Creatives
entre Irlanda i Catalunya. A Irlanda, el Dún Laoghaire-Rathdown County Council
està compromès amb una programació artística i cultural de gran nivell doncs
creiem en el valor de les arts i en la seva contribució definitiva per a la qualitat
de vida de tots els que viuen, treballen o visiten el nostre comptat. Aquí a Sitges,
Connexions Creatives s’ha associat amb nombroses persones i organitzacions
amb un gran sentit creatiu i des d’aquí vull donar-los les gràcies per aquest suport
tan generós. Com a representant del Dún Laoghaire-Rathdown County Council
m’agradaria desitjar el mès gran dels èxits en aquest nou festival entre Irlanda i
Catalunya, entre Dún Laoghaire i Sitges i, al mateix temps, fer extensiva a tots vostès
la nostra més càlida invitació per tal que vinguin a visitar-nos a Dún Laoghaire
el mes de maig del 2013, que serà quan celebrarem allà el Creative Connexions
Festival.
El programa que ofereix Creative Connexions és de qualitat i espero que serveixi per
apropar i trobar els punts en comú entre Irlanda i Catalunya. Encoratjo i agraeixo als
organitzadors i a les associacions que hi col·laboren a continuar impulsant activitats
culturals que ens serveixin per obrir-nos al món.
Us desitjo a tots una molt feliç Diada de Saint Patrick!
Miquel Forns i Fusté, Alcalde de Sitges
Sitges es una villa cosmopolita, tolerante y abierta, acostumbrada a ser la anfitriona
de cientos de acontecimientos y, además, de acoger miles de visitantes y de vecinos
de muy diversa procedencia. Todo el mundo es bienvenido en Sitges y, no en vano,
conviven en la villa vecinos de 70 nacionalidades diferentes.
El programa que ofrece Creative Connexions es de calidad y espero que sirva
por acercar y encontrar puntos en común entre Irlanda y Catalunya. Aliento y
agradezco a los organizadores y a las asociaciones que colaboran a continuar
impulsando actividades culturales que nos sirvan por abrirnos al mundo. Os deseo a todos una muy feliz Fiesta de Saint Patrick!
Miquel Forns i Fusté, Mayor of Sitges
Sitges is a cosmopolitan, tolerant and open town, accustomed to being the host to
hundreds of events, as well as welcoming thousands of visitors and neighbours
from very different places. Everyone is welcome in Sitges and, not in vein,
neighbours of more than 70 different nationalities live here.
The programme offered by Creative Connexions is of great quality and I hope
that it will serve to bring closer together points in common between Ireland and
Catalunya. I send my thanks and my encouragement to the organisers and to the
associations which are collaborating, to continue to promote cultural activities
which allow us to be known worlwide.
I wish you all a very happy Saint Patrick’s Day!
2
An Cathaoirleach, Councillor Tom Joyce, Dún Laoghaire
Estoy muy contento de formar parte del primer festival Conexiones Creativas entre
Irlanda y Cataluña. En Irlanda, el Dún Laoghaire-Rathdown County Council está
comprometido con una programación artística y cultural de gran calidad pues
creemos en el valor de las artes y en su contribución definitiva para la calidad de
vida de todos aquellos que viven, trabajan o visitan nuestro condado. Aquí en Sitges,
Conexiones Creativas se ha asociado con numerosas personas y organizaciones con
gran sentido creativo y desde aquí quiero darles las gracias por tan generoso apoyo.
Como representante del Dún Laoghaire -Rathdown County Council me gustaría
desear el mayor de los éxitos a este nuevo festival entre Irlanda y Cataluña, entre
Dún Laoghaire y Sitges al tiempo que extenderles a todos la más cálida invitación
para que nos visiten en mayo de 2013 en Dún Laoghaire cuando celebremos allí el
Creative Connexions Festival.
An Cathaoirleach, Councillor Tom Joyce, Dún Laoghaire
I am delighted to be a part of the first Creative-Connexions festival between Ireland
and Catalonia. In Ireland, Dún Laoghaire-Rathdown County Council is committed
to high quality Arts and Cultural programming and believes in the value of the arts
and the distinctive contribution they make to the quality of life for all those who live,
work in and visit the county. Here in Sitges, Creative Connexions has partnered with
many creative individuals and organisations and I thank them for their generous
support. On behalf of Dún Laoghaire-Rathdown County Council I would like to wish
this new festival, between Ireland and Catalonia, Dún Laoghaire and Sitges, every
success and I extend a warm invitation to all of you to visit Creative Connexions in
Dun Laoghaire in May 2013.
3
Brandon Jones, Artscope Representant, Sitges
Glans Petites . . . Fa més o menys sis mesos enrere, Caroline Wynne, directora de
ARTSCOPE, em va abordar amb “una idea boja”: crear una sèrie d’intercanvis
culturals de llarga durada entre Irlanda i Catalunya.
Avui, la seva petita gla s’ha convertit en un roure fort gràcies al seu dinamisme
personal, amb el support d’un equip molt dedicat a Dún Laoghaire i Dublin, a més
d’un exèrcit d’ànimes generosos tant a Irlanda com a Catalunya.
Ademés, per a mi, ha estat particularment gratificant constatar com, en temps
de severa recessió, un projecte tan ambiciós com ell de Caroline ha nascut amb el
suport entusiasta de la totalitat dels departaments de l’Ajuntament de Sitges així
com ell dels Presidents de la totalitat de les institucions culturals de Sitges. Una fita
no menyspreable en tan poc temps!
Brandon Jones, Artscope Representante, Sitges
Bellotas Pequeñas . . . Algo como séis meses atrás, Caroline Wynne, directora
de ARTSCOPE, me abordó con “una idea loca”: crear una serie de intercambios
culturales de larga duración entre Irlanda y Catalonia.
Hoy, su pequeña bellota se ha convertido en un roble fuerte gracias a su dinamismo
personal, apoyado por un equipo muy dedicado en Dún Laoghaire y Dublin,
además de un ejercito de almas generosas tanto en Irlanda como en Catalonia.
Par mí ha sido particularmente gratificante constatar cómo, en tiempos de severa
recesión, un proyecto tan ambicioso com él de Caroline ha nacido con el apoyo
entusiasta de la totalidad de los departamentos del Ayuntamiento de Sitges así
como él de los Presidentes de la totalidad de las instituciones culturales de Sitges.
¡Un hito no despreciable en tan poco tiempo!
Brandon Jones, Artscope Representative, Sitges
Small Acorns . . . Just about six months ago, Caroline Wynne, the director of
ARTSCOPE approached me with “a crazy idea”: to begin a series of long-lasting
cultural exchanges between Ireland and Catalonia.
Today her acorn of an idea has grown into a mighty oak thanks to her personal
dynamism, backed up by a dedicated team in Dún Laoghaire and Dublin, as well as
an army of generous souls both in Ireland and Catalonia.
Particularly gratifying for me has been to see how, in times of severe economic
recession, a project as ambitious as Caroline’s has come into being with the
enthusiastic support of the entire brigade of Sitges’ Town Hall departments, as well
as the Presidents of all of Sitges’ cultural institutions. Quite a feat in such a short
time!
4
5
Programació
Dissabte 16 de Març
A les hores L’Exposició d’Art Irlandès & Català romandrà oberta els
d’obertura
dies del Festival
de la galeria
Galeria Àgora 3
Entrada lliure
11.00 h.
Històries per a nens del folk irlandès i català
Biblioteca Santiago Rusiñol
12.00 h.
Inauguració de Multimèdia i Filmacions
Hotel Romàntic
14.00 h. –
20.00 h.
Divendres 15 de Març
A les hores L’Exposició d’Art Irlandès & Català romandrà oberta els
d’obertura
dies del Festival
de la galeria
Galeria Àgora 3
Entrada lliure
17.00 h. &
20.00 h.
10.30 h.
Entrada lliure
Concert per a escoles a càrrec del Coisir Ceol (Irlanda)
& el grup Bruel (Catalunya)
13.30 h.
16.30 h.
14.30 h. &
17.30 h.
Exposició diària
a la galeria les
hores d’obertura
22.00 h.
Entrada lliure
Entrada lliure
21.00 h. &
23.00 h.
6€/5€
The Cutting Edge: Concert de Música Clàssica Catalana
i Irlandesa
10 € / 8 €
Connexions Creatives: Concert Tradicional de Sant
Patrici a càrrec del Coisir Ceol (Irlanda) i el grup Bruel
(Catalunya)
Cava d’El Retiro
10 €. Inclou tapes i beguda
22.30 h.
10 €
Diversió al Casablanca
Casablanca
6
Entrada lliure
Plataforma per als músics joves
Palau Maricel
Kaleidoscope Gig
Bonita Bonita
Sessions diàries. Tots els músics seran benvinguts.
Palau Maricel
La inauguració del Festival Presentació de l’Exposició
d’Art
Galeria Àgora 3
5€
Entrada lliure
19.30 h.
19.30 h.
Entrada lliure
Desi Wilkinson conversa amb els músics Anaïs Falcó
(Catalunya) i Gerry O’Connor (Irlanda) al voltant de les
músiques irlandesa i catalana. Similituds i diferències
Consultar el mapa d’emplaçaments del Festival
Passejada Poètica per Sitges
Oficina de Turisme de Sitges Activitats Multimèdia i Filmacions s’exhibiran
diàriament al llarg del Festival.
Museu Romàntic
17.00 h.
5 € Inclou Cafè Irlandès
Hotel Romàntic
Sessions diàries. Tots els músics seran benvinguts.
Consultar el mapa d’emplaçaments del Festival
Entrada lliure
Entrada lliure
7
Diumenge 17 de Març
Festa del dia de Sant Patrici, patró d’Irlanda
10.00 h.
Tallers de Bodhran i Gralla irlandesos i catalans per a
nens i adults
Palau del Rei Moro
11.00 h.
A les hores L’Exposició d’Art Irlandès & Català romandrà oberta els
d’obertura
dies del Festival
de la galeria
Galeria Àgora 3
Entrada lliure
12.00 h. –
20.00 h.
Entrada lliure
Ceili català i irlandès un Espectacle de Música i Dança
Plaça La Fragata
14.30 &
17.30 &
20.00 h.
Entrada lliure
Tallers de Ceili català. Música i balls folk de Catalunya
i d’Irlanda
Palau del Rei Moro
12.00 h.
Diumenge 17 de Març
Altres Actes del dia de Sant Patrici
Hotel Romàntic
13.00 h.
Entrada lliure
Entrada lliure
Trobada de col.leccionistes d’Art
Punt de trobada a la galeria Àgora 3 & final del
recorregut a la Fundació Stämpfli d’Art Contemporani
Entrada lliure
Entrada lliure
Sessions diàries. Tots els músics seran benvinguts.
Consultar el mapa d’emplaçaments del Festival
Activitats Multimèdia i Filmacions s’exhibiran
diàriament al llarg del Festival.
14.00 h.
Jackie Hurtley conversa amb Ramon Buckley:
(re-) escriure una vida
Hotel Romàntic
17.30 h.
Un enfoc analític al voltant del poeta irlandès Seamus
Heaney, guanyador del Premi Nobel
Palau Maricel
19.00 h.
Entrada lliure
Lectura de Poesia irlandesa i catalana
Palau Maricel
22.00 h.
Entrada lliure
Entrada lliure
El Retiro Jazz & Newpark Duo vocal de jazz. Jazz per un
ambient nocturn. Acte de Cloenda del Festival
El Piano
5€
www.creative-connexions.eu
3rd -8th of September 2013
www.mountainstosea.ie
8
9
Divendres
A les hores d’obertura
de la galeria
15 de Març
Viernes
En las horas de
apertura de la galería
15 de Marzo
Friday
During gallery
opening hours
March 15th
Galeria Àgora 3
Entrada lliure
Ágora 3
Entrada libre
Agora 3 Gallery
FREE
Divendres
17.00 h. & 20.00 h.
15 de Març
Viernes
17.00 h. & 20.00 h.
15 de Marzo
Friday
5.00pm & 8.00pm
March 15th
Consultar el mapa
d’emplaçaments del
Festival
Entrada lliure
Consultar el mapa
d’emplaçaments del
Festival
Entrada libre
See festival map
for venues
FREE
Sessions diàries (Jam Sessions de Música Tradicional)
Tothom sap que els irlandesos els hi agrada la festa i estimen la
seva música folk, així que passa’t pels locals on tindran lloc les
diferents activitats perquè sempre hi trobaràs sessions de folk
tradicional amb músics irlandesos i catalans mentre duri el Festival.
Consulteu el mapa de locals del Festival per tal d’ubicar aquestes
sessions diàries. Durant les dates del Festival, tots els músics seran
benvinguts per a participar en sessions informals on divertir-se
tocant plegats.
Tots els músics seran benvinguts.
Sesiones diarias (Jam Sessions de Música Tradicional)
L’Exposició d’Art Irlandès & Català
L’Exposició d’Art Irlandès & Català romandrà oberta els dies del
Festival a les hores d’obertura de la galeria.
La Exposición de Arte Irlandés & Catalán
La Exposición de Arte Irlandés & Catalán permanecerá abierta al
público los días del Festival en las horas de apertura de la galería
Ágora 3.
Creative Connexions Irish & Catalan Art Exhibition
Creative Connexions Irish & Catalan Art Exhibition will run daily
throughout the festival.
Todo el mundo sabe que a los irlandeses les encanta la fiesta y que
tienen gran apego a su música folk, de modo que podéis pasaros por
los locales en los que se celebran los actos pues siempre encontraréis
sesiones de folk tradicional con músicos irlandeses y catalanes
mientras dure el Festival. Consultad el mapa de locales del Festival
para ubicar estas sesiones diarias. Durante las fechas del Festival
todos los músicos serán bienvenidos para participar en sesiones
informales con el objetivo de divertirse tocando juntos.
Todos los músicos serán bienvenidos
Sit-in-Sessions Daily (Traditional Jam Sessions)
Everyone knows that the Irish love to party and love their folk music
so drop in as local businesses host a variety of Irish and Catalan
traditional musicians over the duration of the festival. See festival
map for details of venues hosting sit-in-sessions daily. Over the
duration of the festival these venues welcome musicians to sit in and
enjoy a session of informal playing together.
All musicians welcome.
10
11
Divendres
10.30 h.
15 de Març
Viernes
10.30 h.
15 de Marzo
Friday
10.30am
March 15th
Divendres
16.30 h.
15 de Març
Viernes
16.30 h.
15 de Marzo
Friday
4.30pm
March 15th
Entrada lliure
Entrada libre
FREE
Oficina de Turisme
de Sitges
Entrada lliure
Oficina de Turismo
de Sitges
Entrada libre
Meet at
Sitges Tourist Office
FREE
Passejada Poètica per Sitges
Concert per a escoles amb
Coisir Ceol (Irlanda) & Bruel (Catalunya)
Els músics irlandesos i catalans que formen part de Creative
Connexions: Tradicional oferiran un concert d’una hora de durada,
per als escolars, ple d’energia i creativitat.
Concierto para escuelas con
Coisir Ceol (Irlanda) & Bruel (Cataluña)
Los músicos irlandeses y catalanes que forman parte de Creative
Connexions: Tradicional ofrecerán un concierto de una hora de
duración para escolares pleno d’energía y creatividad.
Schools Concert with
Coisir Ceol (Ireland) & Bruel (Catalonia)
The Irish and Catalan musicians involved in the Creative
Connexions: Traditional music collaboration will present a one hour
concert to local schools delivering a concert of high energy and
creative content.
12
Una passejada per Sitges encapçalada per Joan Duran i Brandon
Jones, amb música i poesia catalana i irlandesa en els indrets més
carismàtics del recorregut. La ruta s’iniciarà a l’Oficina de Turisme,
a tocar de l’estació de RENFE, seguirà pel carrer Jesús, Cap de la
Vila, l’estatua de Chesterton, el carrer Santiago Russinyol, amb
les esculptures de Ramon Casas fins acabar al Palau Maricel, on
gaudirem d’una bona copa de cava.
Paseo Poètica por Sitges
Un paseo por Sitges de la mano de Joan Durán y Brandon Jones
con música y poesía irlandesa y catalana en los lugares más
emblemáticos del recorrido. La ruta se iniciará en la Oficina de
Turismo, junto a la estación de RENFE, seguirá por la calle Jesús,
Cap de la Vila, la estatua de Chesterton, la calle Santiago Rusiñol,
con las esculturas de Ramón Casas y finalizará en el Palau Maricel,
donde disfrutáremos de una buena copa de cava.
Sitges Poetry Walk
A walk through Sitges lead by Joan Duran and Brandon Jones with
Irish and Catalan poetry and music at key sites along the way.
The route will start at the Tourist Office next to the Sitges Railway
Station, taking in Carrer Jesus, Cap de la Vila, Chesterton Statue,
Santiago Rusiñol and Ramón Casas statues, finishing at Palau
Maricel. Enjoy a glass of cava en route.
13
Divendres
Inauguració 19.30 h.
Viernes
Inauguración 19.30 h.
Friday
Launch 7.30pm
15 de Març
15 de Marzo
March 15th
Àgora 3
Entrada lliure
Àgora 3
Entrada libre
Agora 3 Gallery
FREE
La Inauguració del Festival
Creative Connexions s’enorgulleix de presentar L’Art Irlandès a
Sitges, la primera Exposició a Sitges que inclou obres d’artistes
irlandesos i catalans reconeguts arreu. L’Exposició inclourà obres de
pintors paisatgístics irlandesos com ara Sean McSweeney, Trevor
Geoghegan, William Crozier, Barbara Warren, Nick Miller, Vera
Gaffney (Boyle Civic Collection) i també d’artistes catalans, com
ara Rubio, Teresa Llàcer, Ramon Vilanova i Royo. L’Exposició oferirà
una visió punyent i provocativa explorant les similituds i diferències
culturals existents entre Irlanda i Catalunya.
La Inauguración del Festival
Creative Connexions se enorgullece de traer a Sitges una atractiva
muestra de Arte irlandés, la primera exposición en Sitges que
incluye obras de reconocidos artistas irlandeses y catalanes. La
Exposición incluirá obras de pintores paisajísticos irlandeses como
Sean McSweeney, Trevor Geoghegan, William Crozier, Barbara
Warren, Nick Miller y Vera Gaffney (Boyle Civic Collection), junto
a artistas catalanes como Rubio, Teresa Llàcer, Ramón Vilanova
o Royo. La Exposición ofrecerá una visión directa y provocativa,
explorando las similitudes y diferencias culturales existentes entre
Irlanda y Cataluña.
Exhibition and Event Launch
Creative Connexions is delighted to present Irish Art in Sitges, the
first exhibition in Sitges featuring work by major Irish and Catalan
artists. The exhibition will include works by Irish landscape artists
including Sean McSweeney, Trevor Geoghegan, William Crozier,
Barbara Warren, Nick Miller, Vera Gaffney (Boyle Civic Collection)
and Catalan artists Rubio, Teresa Llacer, Ramon Vilanova and
Royo and will offer a thought-provoking exploration of the cultural
similarities and differences between Ireland and Catalonia.
14
15
Divendres
22.00 h.
15 de Març
Viernes
22.00 h.
15 de Marzo
Friday
10.00pm
March 15th
Bonita Bonita
10 € amb consumició
i tapes
Bonita Bonita
Bonita Bonita
10 € con consumición €10 to include tapas
y tapas
and drink
Dissabte
A les hores d’obertura
de la galeria
16 de Març
Sábado
En las horas de
apertura de la galería
16 de Marzo
Saturday
During gallery
opening hours
March 16th
Galeria Àgora 3
Entrada lliure
Galería Ágora 3
Entrada libre
Agora 3 Gallery
FREE
Kaleidoscope Gig
Una nit Kaleidoscòpica amb el millor de la música tradicional i
clàssica irlandesa i catalana, amb poesia i lectures i on els músics
participants a Connexions Crearives interpretaran una cançó amb
els artistes convidats Kenneth Edge, saxofonista de Riverdance, la
flaviol catalana Anaïs Falcó, el flaviol irlandès Gerry O’Connor i els
poetes Joan Duran i John McAuliffe.
Kaleidoscope Gig
Una noche Kaleidoscópica con lo mejor de la música tradicional y
clásica irlandesa y catalána, con poesía y lecturas y en la que los
músicos participantes en Crearive Connexions interpretarán una
canción con artistas invitados, como Kenneth Edge, saxofonista de
Riverdance, la violinista catalana Anaïs Falcó, el violinista irlandés
Gerry O’Connor y los poetas Joan Durán y John McAuliffe.
Kaleidoscope Gig
A kaleidoscopic night showcasing the best of Irish and Catalan
traditional and classical music, poetry, readings and song
performed by Creative Connexions festival participants with special
guest artist Riverdance saxophonist Kenneth Edge, Catalan fiddler
Anais Falco, Irish fiddler Gerry O’Connor and Irish & Catalan poets
Joan Duran and John McAuliffe.
16
L’Exposició d’Art Irlandès & Català
L’Exposició d’Art Irlandès & Català romandrà oberta els dies del
Festival a les hores d’obertura de la galeria.
La Exposición de Arte Irlandés & Catalán
La Exposición de Arte Irlandés & Catalán permanecerá abierta al
público los días del Festival en las horas de apertura de la galería
Ágora 3.
Creative Connexions Irish & Catalan Art Exhibition
Creative Connexions Irish & Catalan Art Exhibition will run daily
throughout the festival.
17
Dissabte
11.00 h.
16 de Març
Sábado
11.00 h.
16 de Marzo
Saturday
11.00am
March 16th
Dissabte
12.00 h.
16 de Març
Sábado
12.00 h.
16 de Marzo
Saturday
12.00 noon
March 16th
Biblioteca Santiago
Rusiñol
Entrada Lliure
Biblioteca Santiago
Rusiñol
Entrada libre
Biblioteca Santiago
Rusiñol
FREE
Hotel Romàntic
Preu: 5 €
Inclou Cafè Irlandès
Hotel Romàntic
Precio: 5 €
Incluye Cafè Irlandès
Romantic Hotel
Cost: €5.00
Includes an Irish Coffee
Inauguració de Connexions Creatives
Multimèdia & Filmacions
Veniu a gaudir d’un intrigant mix de poesia, prosa i films amb
contribucions i intercanvi d’opinions entre els directors de cinema Alice
Lyons i Marc Neys, l’escriptor de Dún Laoghaire Paul Perry i el poeta
català Albert Balasch. També es podran veure filmacions de poesia
i d’interpretacions d’històries curtes de James Joyce, així com Happy
Birthday Oscar Wilde, dirigida per Bill Hughes i La Vida un Dia Qualsevol
a Dún Laoghaire, una programació que ens garanteix una sessió
fascinant. L’Acte el presentaran Paul Perry, poeta irlandès i Brandon
Jones, realitzador de documentals, qui presentarà fragments filmats de
tradicions i costums catalanes.
Contes Folk Irlandesos i Catalans per a nens i nenes
Un matí per a tota la família per disfrutar de la narració
dramatitzada i divertida d’antics contes irlandesos i catalans amb
Amy Blaise.
Cuentos folk infantiles irlandeses y catalanes
Una mañana para toda la familia en la que disfrutar de la narración
dramatizada y divertida de viejos cuentos irlandeses y catalanes con
Amy Blaise.
Tots els films es passaran a l’Hotel Romàntic tots els dies del Festival.
Una pel.lícula muda
Dún Laoghaire: La vida durant el dia
Dirigida per Ellen Cranitch i Música de Ronan Guilfoyle, Comissionat Musical de Dún
Laoghaire per Metier Jazz
4 Vídeo-Poemes
A fora, d’Albert Balasch
Poeta: Albert Balasch | Nacionalitat: Catalana | Realitzador Vídeo: Marc Capdevila
Balada Catalana, de Vicente Balaguet
Poeta: Vicente Balaguet | Nacionalitat: Espanyola | Director Vídeo: Laen Sanches
Per Dos Soldats de l’OTAN, de Paul Perry
Poeta: Paul Perry | Nacionalitat: Irlandesa | Director Vídeo: Swoon
Irish and Catalan Folk Stories for Children
A morning for all the family to enjoy age-old stories of Ireland and
Catalonia told through drama and fun with Amy Blaise!
Eliminacions
Poeta: Alice Lyons | Nacionalitat: Irlandesa | Director Vídeo: Alice Lyons
Documental
Feliç Aniversari Òscar Wilde
Director: Bill Hughes 2004
Rejoyce: 3 Curts
Desprésjoyce • El Seu Viatge Final • El Gran Nivellador
Inspirats en els textes de James Joyce i amb música seleccionada pel Centre de
Música Contemporània d’Irlanda
18
19
Dissabte
12.00 h.
16 de Març
Sábado
12.00 h.
16 de Marzo
Saturday
12.00 noon
March 16th
Hotel Romàntic
Preu: 5 €
Inclou Cafè Irlandès
Hotel Romàntic
Precio: 5 €
Incluye Cafè Irlandès
Romantic Hotel
Cost: €5.00
Includes an Irish Coffee
Inauguración de Conexiones Creativas
Multimedia y Filmaciones
Venid a disfrutar de un intrigante mix de poesía, prosa y films,
con contribuciones e intercambio de opiniones entre los directores
cinematográficos Alice Lyons y Marc Neys junto al escritor de Dún
Laoghaire Paul Perry y el poeta catalán Albert Balasch. También
podremos ver cortos de poesía e interpretaciones de historias cortas
de James Joyce así como Happy Birthday Oscar Wilde, del director
Bill Hughes y La Vida un Día Cualquiera en Dún Laoghaire, una
programación ésta que nos garantiza una sesión fascinante. La
presentación del Acto correrá a cargo del poeta irlandés Paul Perry
y del realizador de documentales Brandon Jones quien presentará
fragmentos filmados de tradiciones y costumbres catalanas.
Todos los cortos se proyectarán en el Hotel Romántic todos los días del
Festival.
Creative Connexions Multimedia and Film Launch
Join us for an intriguing mix of poetry, prose and film with contributions
and cross-pollinations between film-makers Alice Lyons, and Marc
Neys and Dún Laoghaire writer Paul Perry and Catalan poet Albert
Balasch. Screenings of poetry-films or cine-poetry, together with filmic
interpretations of short stories by James Joyce, Happy Birthday Oscar
Wilde directed by Bill Hughes and A Life in the Day of Dún Laoghaire,
mean this will be a fascinating session. This event will be presented by
Paul Perry, poet, Ireland and Brandon Jones documentary maker, who
will present snippets of films on Catalan customs and traditions.
All films will run in the Romantic Hotel for the duration of the festival.
Una película muda
Dún Laoghaire: La vida durante el día
A Silent Film
Dun Laoghaire: Life in the Day
4 Video-Poemas
Fuera, de Albert Balasch
4 Video Poems
A fora (Outside) by Albert Balasch
Balada Catalana, de Vicente Balaguet
Balada Catalana (Catalan Ballad) by Vicente Balaguet
Para dos soldados de la OTAN, de Paul Perry
For two NATO soldiers… by Paul Perry
Eliminaciones
Erasures
Documental
Feliz Cumpleaños Oscar Wilde
Documentary Film
Happy Birthday Oscar Wilde
Rejoyce: 3 Cortos
Despuésdejoyce • Su Viaje Final • El Gran Nivelador
Rejoyce: 3 Short Films
Afterjoyce • His Final Journey • The Great Leveller
Dirigida por Ellen Cranitch con música de Ronan Guilfoyle, Comisionado de
Asuntos Musicales de Dún Laoghaire por Metier Jazz
Poeta: Albert Balasch | Nacionalidad: Catalana | Realizador Video: Marc Capdevila
Poeta: Vicente Balaguet | Nacionalidad: Española | Director Video: Laen Sanches
Poeta: Paul Perry | Nacionalidad: Irlandesa | Director Video: Swoon
Poeta: Alice Lyons | Nacionalidad: Irlandesa | Director Video: Alice Lyons
Director: Bill Hughes (2004)
Inspirados en los textos de James Joyce y con música seleccionada por el Centro
de Música Contemporánea de Irlanda
20
Directed by Ellen Cranitch, Music by Ronan Guilfoyle, Music Commissioned by
Dun Laoghaire for Metier Jazz
Poet: Albert Balasch | Nationality: Catalan, Spain | Filmmaker: Marc Capdevila
Poet: Vicente Balaguet | Nationality: Spain | Filmmaker: Laen Sanches
Poet: Paul Perry | Nationality: Ireland | Filmmaker: Swoon
Poet: Alice Lyons | Nationality: Ireland | Filmmaker: Alice Lyons
Bill Hughes, Director: 2004
Inspired by the writings of James Joyce with music commissioned by the
Contemporary Music Centre, Ireland
21
Dissabte
14.00 h. – 20.00 h.
16 de Març
Sábado
14.00 h. – 20.00 h.
16 de Marzo
Saturday
2.00pm – 8.00pm
March 16th
Dissabte
13.30 h.
16 de Març
Sábado
13.30 h.
16 de Marzo
Saturday
1.30pm
March 16th
Hotel Romàntic
Entrada lliure
Hotel Romàntic
Entrada libre
Romantic Hotel
FREE
Museu Romàntic
Preu: 5 €
Museu Romàntic
Precio: 5 €
Museu Romàntic
Cost: €5.00
Desi Wilkinson conversa amb els violinistes Anaïs Falcó
(Catalunya) i Gerry O’Connor (Irlanda) sobre les similituds i
diferències entre les Músiques Irlandesa i Catalana
Desi Wilkinson, flautista i etnomusicòloga, conversa amb els violinistes
Anaïs Falcó (Catalunya) i Gerry O’Connor (Irlanda), que ha liderat
la col.laboració de Connexions Creatives Tradicional. Demostraran
i avançaran els resultats d’aquests tres mesos de col·laboració
culminant amb una actuació conjunta dels set músics de Bruel i Coisir
Ceol al llarg del vespre. Acabada la conversa, seguirà una jam session
amb músics emergents irlandesos i catalans.
Connexions Creatives Multimèdia
La Secció “Multimèdia i Pel·lícules” de Creative Connexions es podrà
veure durant tot el Festival.
Conexiones Creativas Multimedia y Filmaciones
Actividades Multimedia y Filmaciones se exhibirán diariamente a lo
largo del Festival.
Creative Connexions Multimedia & Film
Creative Connexions Multimedia & Film will continue to run
throughout the festival.
22
Desi Wilkinson conversa con los violinistas Anaïs Falcó
(Cataluña) y Gerry O’Connor (Irlanda) sobre las similitudes y
diferencias entre las Músicas Irlandesa y Catalana
Desi Wilkinson, flautista y etnomusicóloga, conversa con los violinistas
Anaïs Falcó (Cataluña) y Gerry O’Connor (Irlanda), quien ha liderado
la colaboración de Conexiones Creativas Tradicional. Demostrarán
y avanzarán los resultados de estos tres meses de colaboración,
culminando con una actuación conjunta de los siete músicos de Bruel
y Coisir Ceol a lo largo de la velada. Acabada la conversación, seguirá
una jam session con músicos emergentes irlandeses y catalanes
Desi Wilkinson in conversation with fiddlers Anais Falco
(Catalonia) and Gerry O’Connor (Ireland) on Irish and
Catalan Music - Similarities and Differences
Join Desi Wilkinson, flute player and ethnomusicologist (Ireland), in a
discussion with fiddlers Anais Falco (Catalonia) and Gerry O’Connor
(Ireland) who led the Creative Connexions:Traditional collaboration.
They will demonstrate and outline their three month collaboration
which will culminate with a joint performance between all seven
musicians from Bruel and Coisir Ceol later in the day. The discussion
will be followed by a music session with emerging young Irish and
Catalan performers.
23
e
ó
Museu Romàntic
4
Hotel Romàntic
5
Casablanca
6
Bonita Bonita
7
Galeria Agora 3
8
Officina de Turisme
9
Biblioteca Santiago Rusinol
10
Cava El Retiro
11
Placa la Fragata
24
19
O’Vesuvio Restaurant
20
El Piano Bar
21
Restaurant Margarita
22
Palau del Rei Moro
23
El Cellar Vell
L’Avinyet
12
Izarra
13
El Cable
14
Donastiarra
15
Paddy’s Bar
16
Cafè del Món
17
Encarna’s Bar
1
Divendres//Viernes//
Friday
L’Avinyet
5.00pm / 17.00h
Donastiarra
8.00pm / 20.00h
C.
Mo
re
t
C.
l
de
’en
d’A
rag
l
Sa
an
C.
d
oja
ventó
s
de Sa
nt Gregori
s Dra
ssane
de
C. del Te
nn
C-31
LA MARINA
D’AIGUADOLÇ
Passeig de Charles Deering
Dissabte//Sábado//
Saturday
Cafè del Món
2.30pm / 14.30h
Paddy’s bar
5.30pm / 17.30h
Pg. de
le
C.
C. de
la M
arina
le s
Meravelle
s
l
Palau Maricel
3
L a Fundación Stàmpfli de
Arte Contemporáneo
el
Te
nn
is
PLATJA
D’AIGUADOLÇ
ort d’Aigua
del P
Av.
2
18
Roig Ra
e
C. d
L’Avinyet
reu
rencià
la Bufera
C. de
Forqueles
s
1
os
is
C. d
el F
o
nd
od
Ptge. J.
Pag
Busom ès
alan
s
Ca t
C. d
els
P.
C. de
ls
de SiGegants
tges
Ca
rr
Co
r ts
Av.
d
C.
de
Fe
d
C. d
’À
C.
de
nge
eric
oG
a
l Gu
ime
rà
Veg
a
de
Lop
e
eJ
le s
rJ
oa
to
o
lD
. de
lJ
ab
e
C. d
e
n
os
ep
Ra
m
on
M
iró
Be
C. del Sol
na
pr
ès
la
C.
de
Lle
ida
de Déu del Pilar
Escoles
Pies
C. M
are
C. de les
C
Pau
C.
de
A. l Me
Ca stre
talà
de
C.
d’e
C.
C.
C.
de
la C
ad
31
AIGUADOLÇ
de
an
C-
Av. Em
e
it
passe
t Pa
va
PLATJA DELS
BALMINS
Sessions diàries
Sesiones diarias
Sit-in-Sessions
Cre
Gr
uR
Jo
C.
nric
s
lç
e
la
C.
d
d’E
Av. de
l Port
d’Aiguadolç
C. d
de
URBANITZACIÓ
LA LLEVANTINA
do
Av.
de
C.
d
C.
R am o
n Dalmau
Balmins
C.
C. d
e
PLATJA DE
LA FRAGATA
de
ls
orral d’en Falç
C. de la Sa
rdan
a
adolç
igu
d’A
ei g
el C
C. d
ra
C. de la Rie
Pas
s
or
it
l
C. Pu
a de
les Mnt
abres
C. de Ramo
lanes
Oficina para
Reservas y
Artículos sobre
el Festival
Abierta desde el
5 de Marzo en
L’Avinyet,
C/Jesús 12,
Sitges
Fl
olins
els M
a. d
acià
e sc M
ter
rr
Ca
e
Trav. dels
Balmins
embr
nP
c
Ro
Cr t
c
Fran
ís
Llu
e Set
PLATJA DE
SANT SEBASTIÀ
de la Trinitat
de la alvasia
M
l
de
de
Av.
de
C.
’ On
ze d
an
Jo
C. no
Fo
de
Baluard de
Vidal-Quadras
C.
C.
C.
à
C. l
St.
Baluard
de Miquel
Utrillo
C. del Mestre
Magí Casanovas
C.
2
de
có a
Ra Calm at
n
BIBLIOTECA la
Ber llar
S. RUSIÑOL
ó
a
lo n
9
ce
ar
Pl. del
Baluard
18
Pl. de
C.
l’Ajuntament
F. M
ass
B
de
u
11
C. de
les Cor ts d’Aragó
er
C. d
e
C.
22
No
14
7
d’
v.
Tra
M
ns
Ve
13
C. de Rafael Llopart
stià
C. de Sant Seba
jor
12
6
La
Fragata
PLATJA DE
LA RIBERA
Ptge. Tasis
5
19
21
PLATJA DE
LA BASSA RODONA
C. de les Ànimes
10
C
n
Ba. d’e
Ta
rra n
có
Pg
be Pau a
e
Fè. de M itg
Ca
lix o
rre
Cla ss
ta
ra èn
e
nt Pau
ant Per
C. de
Sa
i Cartró
C. d’Anton
C. Primer de
Maig de 1838
C. de Bonaire
C. de S
C. d’ Espanya
nt Muç
Cartró
C. del Marquès
de Mont-roig
1
C. de Santiago Rusiñol
uba
de C
15
mà
ncesc Gu
eu
e l’Illa
C. d
C. de Fra
4
rtom
c
ces
sep
n
Fra
t Jo
t Ba
Sa n
an
t
San
eS
e
C. d
C. de Pau
Benazet
C. d
ent
ra
ba
àr
i Juny
uropa
C. d’E
Term
es
C. de Sa
Av. Sofia
ntoni
s
re Ràfol
la Ma
C. d’A
C. de
stora Ptge. S. Muç
C. de
Jo
Jose
p d’A an
ustria
Divina
Pa
Mu
nta
ner
C. de
R.
C. d
e
C. de
la
ncia
3
BIBLIOTECA
J. ROIG I RAVENTÓS
POBLE SEC
8
16
e
C. d
pis
nell
C. de J. Carbo
i Giralt
bas i L
lo
Verdaguer
C. de Mallorca
C. de Valè
23
LLAR D’INFANTS
EL CERCOLET
CAP
Pl. de
Bonaventura
Julià
Passeig de
Vilafranca
lla
r re
Ca
pí
ris
ador Olive
tC
an
C. de Miquel Ri
eS
ncia
Valè
sèn Cinto
C. de Mos
d
C.
e
C. d
20
Joan Baptista
ns
l la
pe
Ca
17
ls
it
òl
ip o
d’H zar
C. Lá
a
as
d
e c
rg So
Ve tu
e
rp
Municipal
l
ida
Pins Vens
.V
el
lF
na
ors
de
ar
Pl. Catalunya
l C PARC DELS
C.
GARROFERS
d’ O
C.
C. de Rit
liv
de
JARDÍ DE
aB
briel Pallarès
C . de J o s e
ell
estre Ga
enap
Pl. Dr. Pérez M ls G
p Vida
a
NIVELL 10
SANTIAGO
ra
C. del M
l Vida
rès i
ar erm
e More
Rosales
C. V
l
RUSIÑOL
ist a
Mes
a
Passatg
erg
tre
es n
Llum
Pl. de Santa Mart
près
C.
C. dentes
e
s
on Bena
de
de
an Ram
C. Sa
Cerva
Carrer de Salv
el Dr. Jo
d
.
C
l
lv
Flo
Mira ador
bent
r
SANT
SÍNIA
r
e
Pare
nte
al
tas
ge
CRISPÍ
MORERA
de Joan t
Pl.
ELS
MOLINS
À
rre
C.
Ar
i Fe
C.
ng
de
Duran
de
Sant
orera
el
la L
rd
C. de net
Gu
Sa
eS
Be
lun
Av.
n
a
i
an
i
m
t
a
de
ín
ta
Ign
OASIS
Bà
C. de la S
les
tor Josep Roig
as
rb
l’Escrip
MERCAT MUNICIPAL
ar
MIRADOR DE L’ERA
Flo
i
Pl. d’E
a
Pl. de
duard
rs
DELS MOLINS
C. d’Artur Carbonell
C
Maris
l’Hospital C. d
tany
c . de S
e l’H
ant
ospit
C . de
al
ova
l’H
Vilan
de
or
Pg.
t Gran
a Lorca
Lli
rcí
C
C.
í
PARC DE
de
aud
Sa
FACUNDO
’A. G
nt
C. d
a
BACARDI
t Isidre
a
B
tur
C. de San
er
en
alt
Co MASSÓ
Crta.
Pl. de la
av
Esp
C
i
n
m
de le
c
C.
. de J
im
pis Pi
Constitució
p
Bo
s Cos
de
oa n
den
qu
nt
tes
Fus any
Sa
Jo a
Gau
PARC
Sa
s
nt
de
ant
C.
Ho
de
C. Emili Picó i Bonmart
eS
CAN
C. de
is Pi
nor
C.
í
C. d
Mossèn Joan Llop
at
BÓTA
s
Plaça
C.
e sú
Plaça dels
J
d
uim Sunyer
CEIP ESTEVE
’en
d’Espanya
. de
Pescadors
C
BARRACHINA à
P
C
.
S
o
i
CENTRE
ant Honorat
C. d
mp
ul
C. d
e le
eu
’Ara
C. d
s Pa
CASES
a rs
Fa
gó
’Arc
rella
ls s
JARDÍ
ale
bra
adi
Pl. del Cap
C. d’
des
de ller NOVES es B
Ma
Anto
DE CAN
’Is
siF
Ill PARC DE
de la Vila
Plaça de Sant Pl. ste
ni M
ep Soler i Cartró
o nt d
PLANS
C. d
FERRATGES
es
uiño
evila
Pere Pescador Ca
e l SANT JORDI
d
D’AIGUADOLÇ
er
C. de Jo
Plaça de la
an Marag
C.
C. de Joan Tarrida
all
C. de Victori
d ’À
Indústria
HORT
et
er
Viny
no B
A
del
C
v. Sa
es
ng
de
.M
Senyora
erb
mià
DE
ver
nt J
Tar
el
C. de Nostra
eg
a
rag
Oli
ordi
Vid
Da
CAN
a
ona
C. de Santa
les
al
S.
ent
FALÇ
C. d
e
Tecla
C.
A n to n i
Torr Pleta
C.
el B
C. de
la
de Sant
isbe
d
re
B
f
e
C.
ri
e
d
a
l
a De
Mirabva
J
rat
PLATJA DE
l’
ve s a
ontser
de
ent
A
M
.
C
.
d
e
i
G
e
g
a
rr
d
a
f
ua
C
u
SANT SEBASTIÀ
C. de
Pl. del
Dom Sant
LLAR
D’INFANTS
ingo
Pg. de l
Doctor
ibera
LA MOIXIGANGA
a Ribe
Pg. de la R
Robert
C. d’e
ra
Pl. de Josep
C. del Port de n’Alegre
El
C. d’Ai
Av. d’Emerenci
Bosc n
Vall ada
guado
Roca Pons
à Roi
tim
ins
ll
lç
g i Ra
Pg. Marí
Av. dels Balm
ava
ventós
CASC ANTIC
la D
de
PARC DE CAN ROBERT
PUNTA DE
LES FORQUES
Diumenge//Domingo//
Sunday
Izarra
2.30pm / 14.30h
Encarna’s
5.30pm / 17.30h
El Cable
8.00pm / 20.00h
25
Dissabte
14.30 h. & 17.30 h.
16 de Març
Sábado
14.30 h. & 17.30 h.
16 de Marzo
Saturday
2.30pm & 5.30pm
March 16th
Dissabte
17.00 h.
16 de Març
Sábado
17.00 h.
16 de Marzo
Saturday
5.00pm
March 16th
Consultar el mapa
d’emplaçaments del
Festival
Entrada lliure
Consultar el mapa
d’emplaçaments del
Festival
Entrada libre
See festival map
for venues
Palau Maricel
Preu: 6 € / 5 €
Palau Maricel
Precio: 6 € / 5 €
Palau Maricel
Cost: €6.00 / €5.00
FREE
Plataforma per a Músics Joves
Sessions diàries (Jam Sessions de Música Tradicional)
Tothom sap que els irlandesos els hi agrada la festa i estimen la
seva música folk, així que passa’t pels locals on tindran lloc les
diferents activitats perquè sempre hi trobaràs sessions de folk
tradicional amb músics irlandesos i catalans mentre duri el Festival.
Consulteu el mapa de locals del Festival per tal d’ubicar aquestes
sessions diàries. Durant les dates del Festival, tots els músics seran
benvinguts per a participar en sessions informals on divertir-se
tocant plegats.
Tots els músics seran benvinguts.
Sesiones diarias (Jam Sessions de Música Tradicional)
Todo el mundo sabe que a los irlandeses les encanta la fiesta y que
tienen gran apego a su música folk, de modo que podéis pasaros por
los locales en los que se celebran los actos pues siempre encontraréis
sesiones de folk tradicional con músicos irlandeses y catalanes
mientras dure el Festival. Consultad el mapa de locales del Festival
para ubicar estas sesiones diarias. Durante las fechas del Festival
todos los músicos serán bienvenidos para participar en sesiones
informales con el objetivo de divertirse tocando juntos.
Todos los músicos serán bienvenidos
Sit-in-Sessions Daily (Traditional Jam Sessions)
Everyone knows that the Irish love to party and love their folk music
so drop in as local businesses host a variety of Irish and Catalan
traditional musicians over the duration of the festival. See festival
map for details of venues hosting sit-in-sessions daily. Over the
duration of the festival these venues welcome musicians to sit in and
enjoy a session of informal playing together.
All musicians welcome.
26
Joventuts Musicals de Sitges i el Conservatori de Música i Drama de
Dublín (DIT)
Les Joventuts Musicals de Sitges s’enorgulleixen de poder ésser els
hostes del primer concert de Connexions Creatives Irlanda: Catalunya.
El programa inclourà un repertori per a piano, violí i flauta així com un
concert de l’Irish Traditional Music Ensemble del DIT. Aquest concert
marcarà l’inici de la col.laboració entre músics joves irlandesos i
catalans per mor de dues institucions nacionals de primera línia com
són les Juventuts Musicals de Sitges i el Conservatori de Música i
Drama de Dublín (DIT).
Plataforma para Músicos Jóvenes
Juventuts Musicals de Sitges y el Conservatorio de Música y Drama de
Dublín (DIT)
Las Juventuts Musicals de Sitges se enorgullecen de acoger el primer
concierto de Conexiones Creativas Irlanda:Cataluña. El programa
incluye un repertorio para piano, violín y flauta, así como un concierto
de la Irish Traditional Music Ensemble del DIT. Este concierto marcará el
inicio de la colaboración entre jóvenes músicos irlandeses y catalanes
gracias a dos instituciones nacionales de primera fila como son las
Juventuts Musicals de Sitges y el Conservatorio de Música y Drama de
Dublín (DIT)
Young Musicians Platform
Joventuts Musicals de Sitges and DIT Conservatory of Music and
Drama, Dublin.
Joventuts Musicals de Sitges are delighted to host their first concert
as part of Creative Connexions Ireland: Catalonia. The programme
will include classical piano, violin and flute repertoire as well as
a performance by the DIT Irish Traditional Music Ensemble. This
performance will mark the launch of a collaboration for young Irish
and Spanish musicians between two high caliber national institutions,
Joventuts Musicals de Sitges and the DIT Conservatory of Music and
Drama, Dublin.
27
Dissabte
19.30 h.
16 de Març
Sábado
19.30 h.
16 de Marzo
Saturday
7.30pm
March 16th
Dissabte
19.30 h.
16 de Març
Sábado
19.30 h.
16 de Marzo
Saturday
7.30pm
March 16th
Palau Maricel
Preu: 10 € / 8 €
Palau Maricel
Precio: 10 € / 8 €
Palau Maricel
Cost: €10.00 / €8.00
Palau Maricel
Preu: 10 € / 8 €
Palau Maricel
Precio: 10 € / 8 €
Palau Maricel
Cost: €10.00 / €8.00
The Cutting Edge
Un vespre amb música contemporània espanyola i irlandesa amb
el compositor català Ramon Humet i l’estrena a Espanya de l’obra
Strange Country, de Benjamin Dwyer
La presentació de l’últim de la música contemporània irlandesa i
catalana amb textes, entre d’altes, del compositor català Ramon Humet
i de l’irlandès Benjamin Dwyer i interpretada pel pianista instal.lat a
Dún Laoghaire Izumi Kimura i el saxofonista original de Riverdance
Kenneth Edge. El concert serà presentat per Ramon Humet i inclou la
presentació a Espanya de Strange Country, una nova obra multimèdia
de Benjamin Dwyer que explora el misteri i l’erotisme dels antics
gravats sheela-na-gig trobats a Irlanda a les esglèsies, les muralles i els
castells. Strange Country està escrita per a ésser interpretada amb la
gaita uillean (un instrument tradicional irlandès a càrrec de Donnacha
Dwyer) i narrada amb poesia del poeta instal.lat a Dublín Kimberly
Campanello i amb el suport de cintes gravades.
The Cutting Edge
Tarde de Música Contemporánea española e irlandesa con el
compositor catalán Ramón Humet y el estreno en España de la obra
Strange Country, de Benjamin Dwyer
Presentación de lo último de la música contemporánea irlandesa y
catalana con textos, entre otros, del compositor catalán Ramón Humet
y del irlandés Benjamin Dwyer e Interpretada por el pianista instalado
en Dún Laoghaire Izumi Kimura y el saxofonista original de Riverdance
Kenneth Edge. El concierto será presentado por Ramón Humet e
incluye la presentación en España de Strange Country, una nueva obra
multimedia de Benjamin Dwyer que explora el misterio y el erotismo
de los antiguos grabados sheela-na-gig que se encuentran en iglesias,
murallas y castillos de Irlanda. Strange Country está escrita para ser
interpretada con la gaita uillean (un instrumento tradicional irlandés a
cargo de Donnacha Dwyer) y narrada en poesía del poeta instalado en
Dublín Kimberly Campanello y con el soporte de cintas grabadas.
28
The Cutting Edge
An evening of Spanish and Irish contemporary music featuring Catalan
composer Ramon Humet and the Spanish première of Strange Country
by Benjamin Dwyer
This cutting edge presentation of Irish and Spanish contemporary music
featuring works by, among others, Catalan composer Ramon Humet
and Irish composer Benjamin Dwyer, which will be performed by Dun
Laoghaire-based pianist Izumi Kimura and the original Riverdance
saxophonist Kenneth Edge. The concert will be introduced by Ramon
Humet and include the Spanish première of Strange Country, a new
multimedia work by Benjamin Dwyer that explores the mystery and
eroticism of the ancient sheela-na-gig carvings found in Ireland on
churches, town walls, and castles. Strange Country is written for live
uilleann pipes (a traditional Irish instrument performed by Donnacha
Dwyer), narrated poetry by Dublin-based poet Kimberly Campanello,
and tape.
Supported by
www.cmc.ie
29
Dissabte
21.00 h. & 23.00 h.
16 de Març
Sábado
21.00 h. & 23.00 h.
16 de Marzo
Saturday
9.00pm & 11.00pm
March 16th
El Retiro Cava
Preu: 10 €
El Retiro Cava
Precio: 10 €
El Retiro Cava
Cost: €10.00
This
collabora
funded by tion is
the Deis
Scheme
The besp
ok
arts fundi e traditional
ng sc
the Arts Co heme of
uncil of
Ireland.
Connexions Creatives: Tradicional
Concert de Sant Patrici amb Coisir Ceol (Irlanda) i Bruel (Catalunya)
Acte Central
Coisir Ceol (Irlanda)
Gerry O’Connor: violí
Desi Wilkinson: flauta i etnomusicòloga
Martin Quinn: acordió
Roisin Chambers: violí i veu
Bruel (Catalunya)
Anaïs Falcó: violí
Xavier Rota: guitarra i veu
Àngel Laguna: gaites
Un concert energètic amb la participació dels màxims exponents de
la música tradicional irlandesa i catalana i serà el punt culminant
dels quatre mesos de col.laboració entre Bruel i Coisir Ceol, la
branca de Connexions Creatives Tradicional del Festival. Aquest
esdeveniment final ens brinda el millor de la música tradicional
irlandesa i catalana, amb uns músics que ens transmeten el
veritable esperit de Connexions Creatives.
Conexiones Creativas: Concierto Tradicional
Creative Connexions: Traditional
de San Patricio con Coisir Ceol (Irlanda) y Bruel (Cataluña)
St Patrick’s Concert with Coisir Ceol (Ireland) & Bruel (Catalonia)
Acto Central
Coisir Ceol (Irlanda)
Gerry O’Connor: violín
Desi Wilkinson: flauta y etnomusicóloga
Martin Quinn: acordeón
Roisin Chambers: violín y voz
Festival Highlight
Coisir Ceol: Ireland
Gerry O’Connor: fiddle
Desi Wilkinson: flute and ethnomusicologist
Martin Quinn: accordion
Roisin Chambers: fiddle and vocals
Bruel (Cataluña)
Anaïs Falcó: violín
Xavier Rota: guitarra y voz
Ángel Laguna: gaitas
Un concierto energético con la participación de los máximos
exponentes de la música tradicional irlandesa y catalana que será
el punto culminante de los cuatro meses de colaboración entre
Bruel y Coisir Ceol, la sección de Conexions Creativas Tradicional
del Festival. Este concierto final nos brinda lo mejor de la música
tradicional irlandesa y catalana con unos músicos que nos
transmiten el auténtico espíritu de Conexiones Creativas.
30
Bruel: Catalonia
Anaís Falcó: fiddle
Xavier Rota: guitar and vocals
Angel Laguna: pipes
A high energy concert performed by some of the leading exponents
of traditional Irish and Catalan music this performance will mark
the culmination of a four month collaboration between Bruel and
Coisir Ceol from the Creative Connexions Traditional strand of the
festival. This final event brings together the best of Catalan and Irish
music and musicians in the true spirit of Creative Connexions.
31
Dissabte
22.30 h.
16 de Març
Sábado
22.30 h.
16 de Marzo
Saturday
10.30pm
March 16th
Casablanca,
c/ Pau Barrabeig 5
Entrada lliure
Casablanca,
c/ Pau Barrabeig 5
Entrada libre
Casablanca,
c/ Pau Barrabeig 5
FREE
Diumenge
10.00 h.
17 de Març
Festa del Dia de
Sant Patrici
Domingo
10.00 h.
17 de Marzo
Fiesta del Día de
San Patricio
Sunday
10.00am
March 17th
St Patrick’s Day Party
Palau del Rei Moro
Entrada lliure
Palau del Rei Moro
Entrada libre
Palau del Rei Moro
FREE
Gresca al Casablanca
Celebreu el dia de Sant Patrici amb formatge irlandès i vins
catalans, amb el narrador irlandès Barry Feely i el cantant de folk
Donal O’Connor, a més dels hostes del Casablanca Brandon i Joan,
propietaris de l’establiment, un dels més estimats de Sitges.
Fiesta en Casablanca
Celebraremos el día de San Patricio con quesos irlandeses y vinos
catalanes junto al narrador irlandés Barry Feely y al cantante de
folk Donal O’Connor, además de los anfitriones Brandon y Joan,
propietarios de uno de los establecimientos más apreciados de
Sitges.
Craic at Casablanca
Celebrate St Patricks Day with Irish Cheese and Catalan wines, Irish
storyteller Barry Feely and folk singer Donal O’Connor, alongside
hosts Brandon and Juan in Casablanca, one of Sitges best loved
establishments.
32
Taller de Música Irlandesa i Catalana
Un taller que versarà sobre el Bodhran irlandès i la Gralla catalana,
dos dels instruments més populars a la cultura irlandesa i catalana.
Taller de Música Irlandesa y Catalana
Un taller que versará sobre el Bodhran irlandés y la Gralla
catalana, dos de los instrumentos más populares en las culturas
irlandesa y catalana.
Irish and Catalan Music Workshop
A workshop on the Irish Bodhran and Catalan Gralla, two of the
most popular instruments in Irish and Catalan culture.
33
Diumenge
11.00 h.
17 de Març
Festa del Dia de
Sant Patrici
Domingo
11.00 h.
17 de Marzo
Fiesta del Día de
San Patricio
Sunday
11.00am
March 17th
St Patrick’s Day Party
Diumenge
12.00 h.
17 de Març
Festa del Dia de
Sant Patrici
Domingo
12.00 h.
17 de Marzo
Fiesta del Día de
San Patricio
Sunday
12 noon
March 17th
St Patrick’s Day Party
Palau del Rei Moro
Entrada lliure
Palau del Rei Moro
Entrada libre
Palau del Rei Moro
FREE
Plaça La Fragata
Entrada lliure
Plaça La Fragata
Entrada libre
Fragata Square
FREE
Supported by
Taller sobre el Ceili català
Ceili català i irlandès:
un Espectacle de Música i Dança
En aquest divertit taller, els dansaires Jim Monaghan (Irlanda) i
un membre de ‘Agrupació de Balls Populars de Sitges dirigiran els
participants a través les línies bàsiques de les danses tradicionals
irlandeses i catalanes.
Aquest espectacle de música i dança irlandesa i catalana aplegarà
músics, cantants i dansaires d’Irlanda i Catalunya per tal que
passem una tarda d’esbarjo informal i energètic. La música i la
dança Ceili ens els hauran ensenyat al taller de les onze.
Taller sobre el Ceili catalán
Ceili catalán e irlandés, un
Espectáculo de Música y Danza
En este divertido taller, los artistas de danza Jim Monaghan
(Irlanda) y un miembro de la Agrupació de Balls Populars de
Sitges dirigirán a los participantes en el conocimiento de las líneas
maestras de los bailes tradicionales irlandeses y catalanes.
Catalan Ceili Workshops:
Folk Music & Dance Catalonia: Ireland
In this fun-filled workshop dancers Jim Monaghan (Ireland) and a
member of The Agrupacio de Balls Populars de Sitges (Association
of Popular Dances of Sitges), will lead participants through the
basics in Irish and Catalan folk dances.
34
Este espectáculo de música y danza reunirá a músicos, cantantes
y bailarines de Irlanda y de Cataluña con los que pasáremos una
tarde de diversión informal y energética. Nos habrán introducido en
la música y la danza Ceili en el taller de las once.
Catalan and Irish Ceili:
A Music and Dance Spectacle
A Music & Dance Spectacle of Irish and Catalan Bands will bring
musicians, singers and dancers of Ireland and Catalonia together
for an afternoon of informal and energetic entertainment. Music and
dance for the Ceili will be taught at the earlier workshops.
35
Diumenge
14.30, 17.30, 20.00 h.
17 de Març
Festa del Dia de
Sant Patrici
Domingo
14.30, 17.30, 20.00 h.
17 de Marzo
Fiesta del Día de
San Patricio
Sunday
2.30, 5.30, 8.00pm
March 17th
St Patrick’s Day Party
Consultar el mapa
d’emplaçaments del
Festival
Entrada lliure
Consultar el mapa
d’emplaçaments del
Festival
Entrada libre
See festival map
for venues
Diumenge
A les hores d’obertura
de la galeria
17 de Març
Domingo
En las horas de
apertura de la galería
17 de Marzo
Sunday
During gallery
opening hours
March 17th
Galeria Àgora 3
Entrada lliure
Galeria Àgora 3
Entrada libre
Agora 3 Gallery
FREE
FREE
Sessions diàries (Jam Sessions de Música Tradicional)
Tothom sap que els irlandesos els hi agrada la festa i estimen la
seva música folk, així que passa’t pels locals on tindran lloc les
diferents activitats perquè sempre hi trobaràs sessions de folk
tradicional amb músics irlandesos i catalans mentre duri el Festival.
Consulteu el mapa de locals del Festival per tal d’ubicar aquestes
sessions diàries. Durant les dates del Festival, tots els músics seran
benvinguts per a participar en sessions informals on divertir-se
tocant plegats.
Tots els músics seran benvinguts.
Sesiones diarias (Jam Sessions de Música Tradicional)
Todo el mundo sabe que a los irlandeses les encanta la fiesta y que
tienen gran apego a su música folk, de modo que podéis pasaros por
los locales en los que se celebran los actos pues siempre encontraréis
sesiones de folk tradicional con músicos irlandeses y catalanes
mientras dure el Festival. Consultad el mapa de locales del Festival
para ubicar estas sesiones diarias. Durante las fechas del Festival
todos los músicos serán bienvenidos para participar en sesiones
informales con el objetivo de divertirse tocando juntos.
Todos los músicos serán bienvenidos
Sit-in-Sessions Daily (Traditional Jam Sessions)
Everyone knows that the Irish love to party and love their folk music
so drop in as local businesses host a variety of Irish and Catalan
traditional musicians over the duration of the festival. See festival
map for details of venues hosting sit-in-sessions daily. Over the
duration of the festival these venues welcome musicians to sit in and
enjoy a session of informal playing together.
L’Exposició d’Art Irlandès & Català
L’Exposició d’Art Irlandès & Català romandrà oberta els dies del
Festival a les hores d’obertura de la galeria.
La Exposición de Arte Irlandés & Catalán
La Exposición de Arte Irlandés & Catalán permanecerá abierta al
público los días del Festival en las horas de apertura de la galería
Ágora 3.
Creative Connexions Irish & Catalan Art Exhibition
Creative Connexions Irish & Catalan Art Exhibition will run daily
throughout the festival.
All musicians welcome.
36
37
Diumenge
12.00 h. – 20.00 h.
17 de Març
Domingo
12.00 h. – 20.00 h.
17 de Marzo
Sunday
12.00pm – 8.00pm
March 17th
Diumenge
13.00 h.
17 de Març
Domingo
13.00 h.
17 de Marzo
Sunday
1.00pm
March 17th
Hotel Romàntic
Entrada lliure
Hotel Romàntic
Entrada libre
Romantic Hotel
FREE
Galeria Ágora 3
Entrada lliure
Galería Ágora 3
Entrada libre
Agora 3 Gallery
FREE
Trobada de Col.leccionistes d’Art
La Fundació Stämpfli d’Art Contemporani i la galeria Àgora 3 de
Sitges, conjuntament amb Kenneth Redmond del Departament de
les Arts de Dún Laoghaire, Barry Feely, conservador de la Boyle
Cívic Collection i Ferran Martínez Sancho, professor d’Història de
l’Art i expert en Art Contemporani, conversaran de manera informal
al voltant del moment actual que viuen les col.leccions d’Art tant a
Irlanda com a Catalunya.
El Punt de Trobada és a la galeria Àgora 3 i el recorregut acabarà a
la Fundació Stämpfli d’Art Contemporani.
Encuentro de Coleccionistas de Arte
Conexiones Creativas Multimedia y Filmaciones
La Fundación Stämpfli de Arte Contemporáneo y la galería Àgora 3
de Sitges conjuntamente con Kenneth Redmond, del Departamento
de Arte de Dún Laoghaire, Barry Feely, conservador de la Boyle Civic
Collection y Ferran Martínez Sancho, profesor de Historia del Arte y
experto en Arte Contemporáneo, conversarán de manera informal
sobre el momento actual que viven las colecciones de Arte tanto en
Irlanda como en Cataluña.
Actividades Multimedia y Filmaciones se exhibirán diariamente a lo
largo del Festival.
El Punto de Encuentro es la galería Ágora 3 y el recorrido finalizará
en la Fundación Stämpfli de Arte Contemporáneo
Creative Connexions Multimedia & Film
Art Collectors Meet
Creative Connexions Multimedia & Film will continue to run
throughout the festival.
Join La Fundació Stämpfli Art Contemporani and Agora 3 Gallery
in Sitges, who together with Kenneth Redmond, Dún Laoghaire
Arts Officer, Barry Feely, Curator of Boyle Civic Collection and
Ferran Martínez Sancho, professor on Art History and expert on
Contemporary Arts will present an informal discussion on the
current trends in Irish and Catalan art collections.
Connexions Creatives Multimèdia
La Secció “Multimèdia i Pel·lícules” de Creative Connexions es podrà
veure durant tot el Festival.
Meet at Agora 3 Gallery & Finish at La Fundació Stämpfli Art
Contemporani
38
39
Diumenge
14.00 h.
17 de Març
Domingo
14.00 h.
17 de Marzo
Sunday
2.00pm
March 17th
Diumenge
14.00 h.
17 de Març
Domingo
14.00 h.
17 de Marzo
Sunday
2.00pm
March 17th
Hotel Romàntic
Entrada lliure
Hotel Romàntic
Entrada libre
Romantic Hotel
FREE
Hotel Romàntic
Entrada lliure
Hotel Romàntic
Entrada libre
Romantic Hotel
FREE
Jacqueline Hurtley con Ramon Buckley:
(re-)escriure una vida
Jacqueline Hurtley amb Ramon Buckley:
(re-) escriure una vida
Autora de Josep Janés. El combat per la cultura i José Janés: editor de
literatura inglesa, Jacqueline Hurtley parlarà amb l’escriptor sitgetà
Ramon Buckley a l’entorn del seu llibre més recent, dedicat a Walter
Starkie, que sortirà a la primavera. Buckley parlarà de Starkie, a qui
conegué, abans que Hurtley intervingui sobre el protagonista de la
biografia, nascut a Ballybrack i resident durant uns anys de la seva
infantesa a Killiney, a prop de Dún Laoghaire. Per als qui puguin
desconèixer les activitats diverses d’aquest Dublinès, en farà al.lusió a
algunes: el seu tarannà de violinista, el càrrec com a primer catedràtic
d’espanyol al Trinity College de Dublín i Director del teatre nacional
d’Irlanda, The Abbey, amb W.B. Yeats i Lady Gregory, el seu èxit com a
autor de libres de viatges, narracions d’ “aventures” viscudes a Hungría,
Rumanía, Espanya, i el seu llibre autobiogràfic, dedicat a Itàlia, abans
d’inaugurar el primer Institut Britànic a Espanya. Per altra banda,
Hurtley parlarà de la seva motivació en (re-)escriure la vida de Starkie
i explicarà per què adoptà el desenvolupament cronològic. Parlarà de
l’estratègia emprada per obtenir més informació sobre la seva existència
i mencionarà alguna experiència pròpia al llarg de la investigació.
Finalment, comentarà el que li sembla que (no) ha aconseguit
mitjançant aquesta publicació.
Autora de Josep Janés. El combat per la cultura y José Janés: editor de
literatura inglesa, Jacqueline Hurtley hablará con el escritor nacido
en Sitges, Ramon Buckley, a propósito de su libro más reciente, una
biografía dedicada a Walter Starkie, que verá la luz este año en Dublín.
De entrada Buckley versará sobre Starkie, a quien trató, y luego
pasará la palabra a Hurtley, que intervendrá sobre el protagonista de
la biografia, nacido en Ballybrack, que pasó unos años de su niñez en
Killiney, cerca de Dún Laoghaire. Para los que puedan desconocer las
actividades diversas de este Dublinés, aludirà a algunas: su distinción
como violinista, su cargo como primer catedràtico de español en el
Trinity College de Dublín i Director del teatro nacional de Irlanda,
The Abbey, junto con W.B. Yeats i Lady Gregory, su éxito com autor
de libros de viaje, narraciones de “aventuras” en Hungría, Rumanía,
España, y su libro autobiogràfico dedicado a Italia, antes de inaugurar
el primer Instituto Britànico en España. Por otro lado, Hurtley hablará
de lo que la llevó a (re-)escribir esta vida y por qué adoptó el orden
cronológico. Explicará la estrategia adoptada para indagar en la vida
de Starkie y hará referencia a alguna experiencia propia durante la
investigación. Finalmente comentará lo que a su parecer la biografía
(no) ha logrado.
Se invita al público a formular preguntas
Hom invita al públic a formular preguntes
40
41
Diumenge
14.00 h.
17 de Març
Domingo
14.00 h.
17 de Marzo
Sunday
2.00pm
March 17th
Diumenge
17.30 h.
17 de Març
Domingo
17.30 h.
17 de Marzo
Sunday
5.30pm
March 17th
Hotel Romàntic
Entrada lliure
Hotel Romàntic
Entrada libre
Romantic Hotel
FREE
Palau Maricel
Entrada lliure
Palau Maricel
Entrada libre
Palau Maricel
FREE
Jacqueline Hurtley in conversation with Ramon
Buckley: on (re-)writing a life
Author of Josep Janés: el combat per la cultura and José Janés: editor
de literatura inglesa, Jacqueline Hurtley will be talking to Sitges-born
author Ramon Buckley about her latest book, a biography on Walter
Starkie, to be published by Four Courts Press in Dublín later this year.
Buckley will be speaking of Starkie, whom he knew, before Hurtley
focuses on the subject of her text, who was born in Ballybrack and
spent some of his childhood years in Killiney, near Dún Laoghaire. She
will further identify the Dubliner for those who may be unfamiliar
with his wide-ranging activity as, for instance, an accomplished
violinist, first Professor of Spanish and Lecturer in Italian at TCD, a
Director of Dublin’s national theatre, The Abbey, with W.B. Yeats and
Lady Gregory, a popular travel writer of “adventures” in Hungary,
Roumania, Spain, and autobiographer of his experiences in Italy,
before being appointed first Representative of the British Council in
Spain. Hurtley will also speak of what motivated her to (re-)write this
life and why she chose to produce a cradle-to-grave format. She will
be explaining how she went about discovering more about the man
and will be devoting some attention to her own experiences en route.
Finally she will be commenting on what she feels has (not) been
achieved in her text.
Questions from the floor will be welcome
42
Estudiant a fons Seamus Heaney
Un Altre Món Més Enllà / Mapes i Atles (Seamus Heaney, “Breviari”)
Seamus Heaney ès el poeta irlandès dels
nostres dies més conegut i reconegut arreu:
la seva poesia sovint pren els motius d’un
món de la seva infantesa molt específic i,
mitjançant la seva trajectòria poètica, ha
acabat tancant el cercle tot retornant al seu
barri del sud de Derry. Aquest aparent èmfasi
per una temàtica tan local però, no ha fet
de Heaney un poeta d’interès exclusivament
local, ans el contrari, la seva poesia ha estat
traduïda a dotzenes d’idiomes. Però, com
poden capturar els traductors la intensitat
del lligam de Heaney amb un lloc tan precís
d’Irlanda i el seu personalíssim llenguatge Hiberno-Anglès? Aquesta
qüestió serà analitzada pels poetes i traductors convidats, els quals
també analitzaran el gran interès que, al llarg dels anys, Heaney
va mantenir vers el món de les traduccions, tant del llatí com del
gaèlic, l’escocés o l’alemany i també les del poeta bretó Guillevec.
L’acte estarà presentat pels poetes irlandesos Theo Dorgan i John
McAuliffe conjuntament amb el poeta, traductor i acadèmic
Francesc Parcerisas, de l’Institut de les Lletres Catalanes i traductor
de Heaney en català i en castellà.
43
Diumenge
17.30 h.
17 de Març
Domingo
17.30 h.
17 de Marzo
Sunday
5.30pm
March 17th
Diumenge
17.30 h.
17 de Març
Domingo
17.30 h.
17 de Marzo
Sunday
5.30pm
March 17th
Palau Maricel
Entrada lliure
Palau Maricel
Entrada libre
Palau Maricel
FREE
Palau Maricel
Entrada lliure
Palau Maricel
Entrada libre
Palau Maricel
FREE
Seamus Heaney a fondo
Otro Mundo Más Allá / Mapas y Atlas (Seamus Heaney, “Breviario”)
Seamus Heaney es el poeta irlandés de nuestros días más conocido
y reconocido en el mundo: su poesía a menudo encuentra los
temas de un mundo muy específico de su infancia y, a través de
su trayectoria poética, ha acabado cerrando el círculo y retornar
a su barrio del sur de Derry. Sin embargo, este énfasis aparente
por una temática tan local, no ha hecho de Heaney un poeta de
interés exclusivamente local, más bien al contrario, dado que su
poesía ha sido traducida a docenas de idiomas. Pero, cómo pueden
los traductores capturar la intensidad de los lazos de Heaney con
un lugar tan preciso de Irlanda y con su particularísimo lenguaje
Hiberno-Inglés? Esta cuestión será analizada por los poetas y
traductores invitados, quienes analizarán también el gran interés
que, a lo largo de los años, Heaney ha mantenido por el universo de
las traducciones, tanto del latín como del gaélico, del escocés o del
alemán, además de las poeta bretón Guillevec.
La presentación del Acto correrá a cargo de los poetas irlandeses
Theo Dorgan y John McAuliffe conjuntamente con el poeta,
traductor y académico Francesc Parcerisas, del Institut de les Lletres
Catalanes y traductor de Heaney al catalán y al castellano.
44
Spotlight on Seamus Heaney
‘AN ELSEWHERE WORLD, BEYOND / MAPS AND ATLASES’ (Seamus
Heaney, ‘A Breviary’)
Seamus Heaney is the best-known and most celebrated Irish poet
of our time: his poetry often takes its bearings from a very specific,
childhood world and throughout his writing life he has circled
and returned to the district of South Derry. This seemingly local
emphasis has not, however, made Heaney a poet of only local
interest and his poetry has been translated into dozens of languages.
How do translators capture the intensity of Heaney’s attachment
to a particular Irish location and to a particular Hiberno-English
language? This question will be discussed by a panel of translators
and poets, who will also consider Heaney’s own longstanding
interest in translation, from Latin, Gaelic, Scots, German, and - in the
quotation above, the Breton poet Guillevec.
This event will see Irish poets Theo Dorgan and John McAuliffe
present alongside poet, translator and academic Francesc
Parcerisas, a member of the Institution of Catalan Letters and
translator of Heaney into Catalan and Spanish.
45
Diumenge
19.00 h.
17 de Març
Domingo
19.00 h.
17 de Marzo
Sunday
7.00pm
March 17th
Diumenge
19.00 h.
17 de Març
Domingo
19.00 h.
17 de Marzo
Sunday
7.00pm
March 17th
Palau Maricel
Entrada lliure
Palau Maricel
Entrada libre
Palau Maricel
FREE
Palau Maricel
Entrada lliure
Palau Maricel
Entrada libre
Palau Maricel
FREE
Lectura de Poesia Irlandesa i Catalana
Paula Meehan (Irlanda) i Theo Dorgan (Irlanda) s’aplegaran amb un
grup dels poetes catalans més reconeguts en aquest esdeveniment
que ens porta el millor de la poesia contemporània irlandesa i
catalana.
L’acte inclourà la presentació de Forked Tongues: textes de poetesses
gallegues, basques i catalanes a Traduccions d’Autors Irlandesos,
amb Vinyet Panyella, Susanna Rafart, Mireia Calafell i els poetes
irlandesos Paula Meehan i Theo Dorgan, així com lectura de poemes
a càrrec de Marcel Riera, guanyador del premi mès prestigiós de
poesia catalana al 2011 amb el llibre Llum D’Irlanda. A més de
poeta, Riera també ha traduït Heaney, Kavanagh, Kinsella, McNiese
i d’altres poetes irlandesos.
Irish and Catalan Poetry Reading
Paula Meehan (Ireland) and Theo Dorgan (Ireland) will be joined
by leading Catalan poets for an event featuring the best of
contemporary Irish and Catalan poetry.
This event will include presentations from Forked Tongues: Galician,
Basque and Catalan Women’s Poetry in Translations by Irish Writers
with Vinyet Panyella, Susanna Rafart, Mireia Calafell and Irish
poets Paula Meehan and Theo Dorgan as well as a reading by
Catalan poet Marcel Riera, winner of the most prestigious prize in
Catalan poetry 2011 with the book Llum d’Irlanda / Light of Ireland
(2012). As well as being a poet, Riera is also a translator of Heaney,
Kavanagh, Kinsella, McNiese and other Irish poets.
Lectura de Poesía Irlandesa y Catalana
Paula Meehan (Irlanda) y Theo Dorgan (Irlanda) comparten este
acto con algunos de los poetas catalanes más reconocidos, un
evento que nos traerá lo mejor de la poesía irlandesa y catalana.
El acto incluye la presentación de Forked Tongues: textos de poetisas
gallegas, vascas y catalanas junto a traducciones de autoras
irlandesas, con Vinyet Panyella, Susanna Rafart, Mireia Calafell
y los poetas irlandeses Paula Meehan y Theo Dorgan, todo ello
junto a lectura de poemas a cargo de Marcel Riera, ganador en el
2011 del premio más prestigioso de poesía catalana con el libro
Llum d’Irlanda (Luz de Irlanda). Además de poeta, Riera también ha
traducido a Heaney, Kavanagh, Kinsella, McNiese y a otros poetas
irlandeses.
46
47
Diumenge
22.00 h.
17 de Març
Domingo
22.00 h.
17 de Marzo
Sunday
10.00pm
March 17th
El Piano
Preu: 5 €
El Piano
Precio: 5 €
El Piano
Cost: €5.00
Funders
Sponsors
Nit de Jazz a El Piano:
Acte de Cloenda de Festival
Els músics sitgetans Joan Pinós, baix i contrabaix, Òscar Ferret,
piano, i Pinyu Martí, bateria, menbres d’El Retiro Jazz, s’aplegaran
amb diversos músics del Jazz Centre Newpark de Dün Laoghaire
com ara Chris Guilfoyle a la guitarra i la cantant de jazz Nichola
Hegarty per oferir-nos una gran vetllada de jazz eclèctic. Aquest és
l’Acte de Cloenda de Creative Connexions 2013.
EL RETIRO
Noche de Jazz en El Piano:
Acto de Clausura del Festival
Los músicos de Sitges Joan Pinós, bajo y contrabajo, Òscar Ferret,
piano y Pinyu Martí, batería, miembros de El Retiro Jazz, actuarán
conjuntamente con diversos músicos del Jazz Centre Newpark de
Dún Laoghaire, entre ellos Chris Guilfoyle a la guitarra y la cantante
de jazz Nichola Hegarty, en la que será una gran velada de jazz
ecléctico. Éste es el Acto de Clausura de Creative Connexions 2013.
El Piano Late Night Jazz: Festival Finale
Sitges based musicians Joan Pinós, double bass, Oscar Ferret, piano
and Pinyu Marti, drums, members of El Retiro Jazz, will be joined by
a number of musicians from Newpark Jazz Centre, Dun Laoghaire,
Chris Guilfoyle, jazz guitar and Nichola Hegarty, jazz singer, for an
entertaining evening of eclectic jazz. This event will bring Creative
Connexions 2013 to a close.
48
NEWPARK MUSIC
CENTRE
Supporters
José Arasil - Translations
Fonsy Molina, David Alvaro Ferrandiz & Patricia Buckley (support translations)
Kate Caiazza - Visual Arts Support
Boyle Civic Collection - www.boylearts.com
49
FOUNDATION FOR EXCELLENCE
For children from 2 to 18 years old.
Para niños de 2 a 18 años.
Per a nens de 2 a 18 anys.
Для детей с 2 до 18 лет.
www.escaan.com
Tel. 93 894 20 40
Passeig Isaac Albèniz, s/n
(Urb. Vallpineda)
08870 SITGES · Barcelona · Spain
[email protected]

Documentos relacionados