Descarrega`t la revista en pdf

Comentarios

Transcripción

Descarrega`t la revista en pdf
AJUNTAMENT DE VILADECANS
-
•
P.3
P.2
l’alcalde
l’alcalde
www
el xat
el dia a dia
Extracte de l’edició del
mes d’octubre. Proper
xat, el 3 de desembre a
Multar els ciutadans que no agafen
les defecacions dels seus animals
del terra seria un bon sistema de
recaudar diners de forma justa.
CASIMIRA
Quan les meves filles eren petites
no podia passejar amb elles amb el
carret pel meu barri, Alba-rosa, per
culpa dels pals de la llum, i 29 anys
després no ho puc fer amb els meus
néts. Quant més hauré d’esperar?
17 d’octubre
4 d’octubre
· Visita nous comerços locals 2
·Recepcióaestudiantsalemanys
d’intercanviambl’INSMiramar
18 d’octubre
· Participa al comitè del
Consorci Administració
Oberta de Catalunya
1
· Al consell rector del Consorci
per a la Gestió del Delta
5 d’octubre
19 d’octubre
· Assisteix a un col·loqui
sobre el tercer sector
· Felicitació a joves de 18 anys
22 d’octubre
7 d’octubre
· Visita la Romería Ciudad
de Viladecans
CARLES RUIZ
L’Ajuntament ja té aprovat un règim
de sancions, no només per al cas dels
excrements, sinó també per portar
gossos perillosos sense morrió, per no
registrar-los, etc. S’imposen multes
de quanties molt elevades, però no és
fàcil sancionar a tothom que té una
conducta incívica.
2 d’octubre
· Reunió a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
www.wiladecans.cat
MAITE
des de l’Alcaldia
8 d’octubre
2
· Taula mixta d’educació amb
la Generalitat de Catalunya
9 d’octubre
· Trobada amb el director de
l’Institut del Teatre, Jordi Font
10 d’octubre
· Visita Càritas Viladecans
i coneix el nou retaule de
l’església de Montserratina
11 d’octubre
· Trobada amb el president
del Club d’Empresaris de
Viladecans, Joan Pañella
· Visita nous comerços locals
· A Creu Roja Viladecans
· Reunió amb presidents de
veïns de Can Guadiola
25 d’octubre
· Presentació a empresaris
del servei W!CABLE.BIZ
· Visita nous comerços locals
LA SOLUCIÓ A LA CRISI NO ÉS UNA CRISI MÉS GRAN
27 d’octubre
Q
· A la Trobada d’Estudiants
de Viladecans
1
29 d’octubre
· Recepció als participants
al Concurs VilaEmprèn 2012
CARLES RUIZ
Portem molt temps treballant amb
l’associació de veïns per valorar què
es pot fer i actuar, com a mínim, en algunes zones. Ens cal, però, un acord
amb les companyies de serveis, que
són les que causen el problema, perquè assumeixin part del cost d’eliminar els pals de llum, que és elevadíssim. A més, els veïns haurien de
fer-se càrrec de canviar les escomeses a cada habitatge i suposaria entre 6.000 i 18.000 €, segons la finca.
Per tant, no és una mesura fàcil.
benvinguts
fan 18 anys
CARMEN
Mis padres viven en la c/ Marià Sanjuan con Franja de Ponent y, por las
tardes, no pueden salir a pasear
porque no hay luz y es un peligro.
¿Cómo se puede solucionar?
CARLES RUIZ
En principio, el alumbrado de la zona
tendría que ser suficiente, pero revisaré
su estado con los responsables de Espai Públic para comprobar que es así.
Com cada mes, l’alcalde i el tinent d’alcalde José Luis Nicolás van rebre el 15
d’octubre persones que han vingut a
viure a Viladecans, per donar-les a conèixer els serveis municipals. Al Víctor,
l’Abdelhakim, el Fernando, la Nuria i la
Jéssica i al seus acompanyants se’ls
van presentar els serveis municipals.
L’alcalde i la regidora de Joventut Verónica
Arasil van rebre el 19 d’octubre un grup de joves
que acaben de fer 18 anys. Ambdós van parlar
amb ells dels seus drets de ciutadania i dels
serveis que ofereix el municipi al seu col·lectiu.
Van assistir-hi 9 nois i noies: l’Adrian, l’Ariadna,
la Cristina, la Gladys, el Juan José, el Javier, el
Francisco Javier, la Mireia i la Nora.
EM SENTO TAN CATALÀ
COM ESPANYOL, PERÒ
CREC QUE ARA LA
NOSTRA PÀTRIA HA
DE SER EUROPA
uè ha passat a Catalunya perquè la crisi i l'atur ja no siguin
el principal problema? Des de fa
unes setmanes, sembla que la independència és la solució a tot…
Però, malauradament, crec que és
un camí que planteja una crisi més
gran. I la solució a la crisi no és
una crisi major. Resulta sorprenent
que els catalans, per solucionar
els problemes resultants de la crisi, hàgim de confiar en un esdeveniment que passaria d'aquí a
uns anys… si arriba a ocórrer.
Quan tothom coincideix que Espanya se'ns ha quedat petita com
a pàtria per resoldre els problemes
de la globalització i la crisi, no crec
que la solució sigui una pàtria encara més petita. Personalment, si
d'identitat es parla, em sento tan
català com espanyol. Si la pàtria
és l'espai comú en el qual podem
assegurar el nostre benestar i el
futur dels nostres fills, la nostra
pàtria ara ha de ser Europa.
El futur hauria de passar pel trasllat
de competències dels estats actuals a Europa, per fer-la forta i
amb capacitat política i econòmica. Això sí, amb un control democràtic directe, per part dels ciutadans, de les seves institucions.
Altra qüestió és que calgui millorar substancialment el sistema de
finançament actual de Catalunya
en relació a l'Estat. S’hauria de caminar cap a un model més federal i cap a un sistema de solidaritat interterritorial que respecti
l'ordinalitat, és a dir, que, després
de ser solidaris, no quedem per
darrere d'aquells a qui hem ajudat.
Encara que pugui semblar poc atractiu a hores d'ara, caldria tocar de
peus a terra en aquests moments
de gran dificultat per a moltes famílies. Als que tenim una responsabilitat pública no ens toca vendre mites, sinó preocupar-nos cada dia de
les nostres empreses, dels nostres
treballadors i dels problemes de la
gent que estan succeint al nostre
voltant. Els ideals són necessaris
per marcar el camí, però no han de
servir per ocultar la incapacitat per
donar solució als problemes.
Podem pensar que les eleccions al
Parlament del dia 25 es convertiran
en un referèndum per un somni, però, en realitat, el que estem decidint és qui s'ocuparà de l'educació,
de la sanitat i dels nostres problemes els pròxims quatre anys. En tot
cas, independentment del que penseu,usconvidoatotsaparticipar-hi.
L’ALCALDE
@carlosruiztwit
facebook.com/carles.ruiznovella
a fons
a fons
P. 4
P. 5
UNA POLICÍA LOCAL CERCANA Y
EL CUERPO POLICIAL HA INCREMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA PROXIMIDAD CON LA SOCIEDAD PARA
La Policia Local de Viladecans realiza su labor más allá de la actuación frente a los delitos y la sanción ante los incumplimientos
de las normativas. El cuerpo policial trabaja desde una actitud
proactiva para detectar y evitar situaciones que afecten a la
buena convivencia. Y aplica esta manera de trabajar no sólo
desde la policía de barrio, sino en todas sus unidades.
Cuidando de la ciudadanía
La Policía Local atiende cada año
más de 5.000 peticiones de información o de actuación ante diferentes contingencias, por ejemplo,
con gente mayor desorientada,
ciudadanos que han sufrido un
accidente caminando o circulando con su vehículo, conflictos entre personas o emergencias como
incendios, fugas de gas, etc.
M
ás de 65 llamadas atendidas
cada día, de media, al teléfono 092 y de 30.000 servicios
atendidos al año certifican la
ingente labor de la Policía Local de
Viladecans. El cuerpo cuenta con
83 miembros y trabaja de manera
continua, los 365 días del año y las
24 horas del día, para contribuir al
cumplimiento de la ley y el orden
en la ciudad.
La tarea para que la buena convivencia siga siendo la protagonista
en la ciudad se está impulsando
en los últimos años desde la proximidad con la ciudadanía para mejorar la contribución activa al trabajo conjunto con otros servicios municipales y agentes que
velan por evitar y solucionar conflictos: desde los agentes cívicos,
los Servicios Sociales o la mediación, a las entidades (asociaciones de vecinos, AMPA’s, etc.).
En contacto con la ciudadanía
Así, la Policia Local trabaja para
detectar y avanzarse a situaciones y problemas que perturben la
vida ciudadana. Tras el despliegue
de los Mossos d’Esquadra hace
cinco años, los agentes municipales, además de actuar en situaciones de conflicto en defensa de los
derechos ciudadanos, han podido
volcarse más en la cercanía con la
ciudadanía y sus necesidades en
todos los barrios para ofrecer
una mejor respuesta.
También realiza asesoramiento a
víctimas de delitos y detecta situaciones de absentismo escolar.
Y es que la Policía Local es un eslabón importante a la hora de activar el protocolo de actuación
ante este problema para que los
centros escolares y los Servicios
Sociales realicen el seguimiento y
la intervención socioeducativa.
Un agente
habla con
una mujer en
el mercado
semanal
Contribuyendo a la convivencia
EL CUERPO POLICIAL
BUSCA DETECTAR
LOS PROBLEMAS
A TRAVÉS DE UNA
ESCUCHA ACTIVA
LA POLICÍA ES UN
ELEMENTO EN EL
GRAN ENGRANAJE
LOCAL PARA MEJORAR
LA CONVIVENCIA
AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
CONTRIBUIR AL FOMENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Una agente habla
con dos escolares a
la salida del centro
Con su trabajo, las cuatro unidades de calle en las que se distribuye la Policía Local (Proximidad, Tráfico, Señalización y Seguridad) buscan garantizar la seguridad y contribuir a la calidad de vida en Viladecans, precisamente un aspecto
que la Encuesta de Evaluación Ciudadana de los Servicios Municipales de 2012 revelaba como el segundo aspecto más valorado,
sólo por detrás de los parques y
zonas verdes existentes. Esta tarea la realizan con una estrecha
coordinación con los Mossos d’Esquadra, con los que se realizan
reuniones cada semana y se organizan patrullas mixtas.
Los agentes mantienen un contacto continuo con diferentes co-
lectivos ciudadanos (comerciantes,
empresarios, estudiantes, etc.),
para deterctar posibles problemas
y también para realiza una labor
pedagógica con el fin de reducir situaciones de riesgo. Así, la Policía
Local tiene un espíritu de escucha
activa de las inquietudes trasladadas por la ciudadanía y que, en
muchos casos, llegan canalizadas
a través de las asociaciones comerciales o vecinales hacia los
concejales de distrito.
Un indicador del nivel de apuesta
por la cercanía con la ciudadanía
es que Viladecans es una de las
pocas ciudades catalanas en las
que los agentes de barrio realizan
su servicio en doble turno, de siete de la mañana a diez de la noche.
La buena convivencia en una ciudad es un aspecto con múltiples
actores implicados, todos igual de
importantes. La Policía Local es sólo uno de ellos y contribuye con su
labor a detectar y actuar ante la
gente que incumple las normas.
Aunque no siempre es tarea fácil,
pues la mayoría de personas que
actúan de manera incívica y, por
ejemplo, gritan por la noche
o no recogen los excrementos de
su perro, están integradas
Un agente realiza un control
de ruido a una motocicleta
socialmente. Y evitan realizar
estas actitudes cuando pueden
ser observados. Para reducir esas
actuaciones, se realizan patrullas adaptadas al problema y se
pide la colaboración ciudadana
para respetar el descanso de los
vecinos.
en los hechos. También, entre mayo de 2011 y abril de 2012, la Policía
Local realizó 834 servicios nocturnos por ruidos molestos y
158 servicios por incumplimientos
en locales de pública concurrencia
que contribuyeron al cierre de la
actividad de dos discotecas ‘after’.
En 2011, se realizaron 67 denuncias a propietarios de perros (más
que en algunas ciudades con mayor población) y dos de ellas, de
1.200 euros por la reincidencia
Además, realiza servicios periódicosdevigilanciacomo,porejemplo,
en el mercado semanal, en relación a robos y venta ambulante,
bien valorados por los paradistas.
Trabajando por la seguridad vial
La Policía Local es la encargada
en exclusiva del control y regulación del tráfico y del estacionamiento de vehículos dentro del
núcleo urbano. Así, entre otras
tareas, realiza controles de forma periódica o cuando se detecta alguna necesidad para promover la seguridad de las personas
(cinturones, sillas infantiles, seguro del vehículo...) y evitar molestias (ruidos, etc.). No obstante,
los controles han permitido de-
tectar otras infracciones, como
posesión de estupefacientes.
Asimismo, la policía es la encargada de validar y proteger los actos multitudinarios en la vía pública o de regular el tráfico en accesos a centros educativos. En
este último caso se realizan cerca
de 3.000 servicios al año.
Entre las tareas policiales también hay una labor de pedagogía,
entre los más jóvenes, sobre
educación vial. Para ello, se cuenta con el Parque Infantil de Tráfico, que incluso tiene demanda
por parte de otros municipios.
Control de tráfico
Por otro lado, el nuevo depósito
municipal, con mayor capacidad,
va a permitir que la tarea de la
Policía sea más efectiva ante los
vehículos abandonados, facilitando que dejen de ocupar espacio en la vía pública.
P. 6
P. 7
empresa
empresa
CONVOCATS ELS PREMIS
DELTA PER A NEGOCIS
CREATS DE 2007 A 2011
Els Premis Delta a les Millors Iniciatives Empresarials han convocat la seva
11a edició per donar suport i reconeixement a l’esforç de posar en marxa
un negoci, i a la dinamització socioeconòmica i la creació de llocs de treball
que suposen. Aquests guardons, creats l’any 2001, els promouen cinc ajuntaments del Baix Llobregat, entre els quals es troba el de Viladecans.
Els premis tenen la col·laboració de
La Caixa i el patrocini, per primera vegada, de 16 empreses i associacions, sis d’elles de Viladecans: Xarxa Comercial, Associació
d’Empresaris, Hortetdelbaix.com,
Viladecans Business Park, Viladesing Engineering i W Aeronautica.
Les bases es poden consultar a
www.viladecans.cat.
18.500 euros en premis
C
inc iniciatives empresarials i
altres tres comercials seran
guardonades en l’11a edició dels
Premis Delta, que acaben de convocar els ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat, Sant Boi i
Viladecans.
Els premis atorguen un total de
6.500 euros i vuit paquets de serveis de gestió i promoció empresarial valorats en altres 12.000 €.
El jurat valorarà aspectes com
l’originalitat, la responsabilitat
social, la viabilitat, la innovació i
el lideratge. A més, en el cas dels
comerços es tindrà en compte l’ús
de les tecnologies (TIC), el tracte
de la imatge corporativa, l’aparadorisme i els valors afegits per a
la clientela.
Es poden presentar les activitats
empresarials iniciades en aquests
municipis, més Begues i Sant Climent, entre el 2007 i el
2011. Qualsevol tipus de
negoci empresarial o comercial: des d’una carnisLES CANDIDATURES ES PODEN
seria a una empresa de
FER FINS AL 5 DE DESEMBRE
components d’automoció.
El termini de presentació de
candidatures és obert fins
al 5 de desembre i s’ha de
fer a Can Calderon (c. Andorra, 64; tel. 93 635 18 04).
ES REPARTIRAN 6.500 EUROS EN
METÀLLIC I 12.000, EN SERVEIS
LA FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL
JA POT ARRIBAR A LES EMPRESES
L’AJUNTAMENT PRESENTA L’ACCÉS A LA BANDA AMPLA ULTRARÀPIDA
Esteve Blanch i Andrea Lorenzo van
ser escollits guanyadors de la primera
edició del Concurs Vila Emprèn
L’Ajuntament va presentar, el 25 d’octubre, W!CABLE.BIZ, el seu
projecte per facilitar a les empreses del municipi l'accés a la
banda ampla ultraràpida. Aquesta iniciativa s’inclou en el marc de
l’aposta tecnològica per esdevenir una ‘ciutat intelligent’ (Smart
City) i pretén apropar als negocis les millors eines possibles per a
la seva competitivitat, i de retruc, per la del mercat de feina local.
... I LLIURAT UN
GUARDÓ PER A
EMPRENEDORS
L’alcalde Carles Ruiz va rebre el 29 d’octubre tots els participants. Aquests van
entregar un resum del seu pla d’empresa, que el jurat va valorar basant-se
en la seva originalitat i viabilitat i a la capacitat emprenedora dels seus impulsors. Els altres vuit projectes que es van
presentar al concurs d’idees de negoci
tindran, per cortesia d’adeQuat, un any
de consultes gratuïtes d’assessorament
jurídic, laboral, fiscal o administratiu.
‘Ajuntament completa amb el
W!CABLE.BIZ la seva aposta per
impulsar projectes i infraestructures tecnològiques que permetin als
viladecanencs gaudir de serveis
avançats. Així, després d’iniciar
l’accessibilitat a la fibra òptica a
una part de les llars de la ciutat
(W!CABLE) i als centres educatius
de Catalunya, tot i que és oberta
a qualsevol operador. La iniciativa s’adapta a les necessitats
dels negocis de qualsevol zona de
la ciutat i ofereix una connexió mínima de 100 MB simètrics.
La presentació del W!CABLE.BIZ,
en la qual va participar l’alcalde
Les empreses, autònoms i emprenedors interesats a conèixer els
producte i serveis de banda ampla
ultraràpida han de contactar directament amb les operadores.
Dues iniciatives locals han rebut l’empenta del concurs ‘Vila Emprèn 2012’ per
tirar endavant la seva idea de negoci. Els
projectes d’Esteve Blanch i Andrea Lorenzo han estat escollits, respectivament, el
primer i segon guanyadors del certamen,
organitzat pel centre de negocis adeQuat.
Ambdós reben un paquet de serveis valorat en 6.700 euros i 3.900 euros, respectivament, per iniciar el camí d’aquestes activitats.
Sota el nom ‘Gestionate’, Blanch va presentar la idea d’una plataforma informàtica de suport a la gestió i facturació
de pimes, que també poden fer servir les
gestories; mentre que Lorenzo va concursar amb ‘ENZ-A’, una marca de roba
femenina de producció limitada.
L
Mig centenar d’empresaris
van participar a la presentació
del nou servei
L’opinió de
les empreses
que ja ho tenen a
www.viladecans.cat/
video/22028
SUPORT PER ELABORAR
EL PLA D’EMPRESA
L
Adaptable a les necessitats
Les empreses podran contractar
les ofertes i serveis directament
a les operadores que utilitzen la
xarxa municipal. Ara mateix, són
Orange, Adamo i la Xarxa Oberta
ASSESSORAMENT EN L’ANÀLISI D’IDEES DE NEGOCI
es persones emprenedores que
volen avaluar la viabilitat d’una
idea per muntar un negoci troben,
al centre municipal Can Calderon,
suport per tirar endavant el Pla
d’Empresa. Al llarg de tot l’any,
l’Ajuntament ofereix sessions formatives per treballar en un itinerari els seus diferents vessants i,
(W!ESCOLA), ara fa arribar a les
empreses la xarxa municipal de
fibra òptica.
fins a finals d’any, se’n faran cinc
d’aquestes sessions.
Formació empresarial
Can Calderon també impartirà al
novembre i desembre cinc tallers
per a empresaris per ajudar-los a
millorar la gestió del seu negoci.
CREACIÓ D’EMPRESES
7 nov., de 9.30 a 12.30 h
Pla Econòmic i Financer
14 nov., de 9.30 a 12.30 h
Formes jurídiques, fiscalitat,
organització i RR.HH.
22 nov., de 9.30 a 12.30 h
Pla de Màrqueting
adamo.es/empresas
902 789 890
orange.es
xarxaoberta.cat
93 557 98 00
Carles Ruiz, va comptar amb la
participació de mig centenar de
persones de l’àmbit empresarial,
que van poder escoltar i intercambiar impressions amb el professor
universitari Ramón Sagarra, que
va ser director d’infraestructures
del Districte [email protected] de Barcelona,
sobre la importància de xarxes com
aquesta per a la generació de
competitivitat empresarial.
12 des., de 9.30 a 12.30 h
Formes jurídiques, fiscalitat,
organització i RR.HH.
19 des., de 9.30 a 12.30 h
Pla Econòmic i Financer
FORMACIÓ EMPRESARIAL
8 nov., de 10 a 11.30 h
Societats de Garantia Recíproca per al finançament
15 i 20 nov., de 10 a 13 h
Fiscalitat per a autònoms
13 des., de 10 a 12 h
Millorar el resultat de l’empresa:
el mètode Salomon
18 des., de 10 a 12 h
Noves tendències en màrqueting
publicitat
ESPECIALIDADES FORMATIVAS
P. 8
empresa i
ocupació
Inglés para atención al publico
Analista programador
220 h
420 h
N2
N3
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD [CP]
NUEVA FORMACIÓN OCUPACIONAL EN CAN CALDERON
UNA OPORTUNIDAD
PARA ‘RECICLARSE’
EN EL EMPLEO
Antes de acabar el año, el Ayuntamiento, a través del centro municipal
de promoción económica Can Calderon, iniciará una nueva oferta de
cursos de formación profesional para el empleo, dirigidos preferentemente a personas en situación de paro laboral. El objetivo es proporcionar nuevos conocimientos y herramientas que permitan acceder a
un mercado de trabajo muy competitivo con más garantías de éxito.
E
l Ayuntamiento ha solicitado a
la Generalitat de Catalunya poder impatir en Can Calderon un total de 57 acciones de Formación
Ocupacional en los próximos meses. La Generalitat, que subvenciona este programa formativo
junto al Fondo Social Europeo y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, debe confirmar, en los próximos días, si atiende la petición
completa. El año 2011, el Ayuntamiento solicitó 37 cursos y le fueron otorgados todos.
EL AYUNTAMIENTO
SOLICITA UN 54%
MÁS DE CURSOS
A LA GENERALITAT
i
Los cursos se llevarán a cabo entre diciembre de 2012 y julio de
2013. El Ayuntamiento ha optado
por impartir formación en perfiles
que se adaptan a necesidades del
mercado de trabajo actual. La adquisición continua de habilidades
profesionales es una importante
herramienta para que el trabajador actualice sus conocimientos
con el fin de aportar más valor
a un puesto de trabajo.
Centre Municipal de Promoció
Econòmica i Serveis a les
Empreses CAN CALDERON
c. Andorra, 64 | 93 635 18 04
Las acciones se pueden cursar todas o individualmente
[CP] DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA (certificado parcial)
ACCIONES FORMATIVAS
Sistema operativo, Internet y correo
Tratamiento de textos
Hoja de cálculo
Bases de datos relacionales
Presentaciones
Formación complementaria
N2/3
DURACIÓN
30 h
30 h
50 h
50 h
30 h
20 h
[CP] DE GESTIÓN INTEGRADA EN REC. HUMANOS( certific.
parcial ) N2/3
ACCIONES FORMATIVAS
Sistema operativo, Internet y correo
Tratamiento de textos
Hoja de cálculo
Bases de datos relacionales
Presentaciones
Formación complementaria
DURACIÓN
30 h
30 h
50 h
50 h
30 h
10 h
[CP] DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
EN RELACIÓN CON EL CLIENTE (certificado parcial)
ACCIONES FORMATIVAS
N2
DURACIÓN
Atención al cliente en el proceso comercial
Gestión administrativa
Aplicaciones informáticas de gestión comercial
Idioma extranjero para la gestión administrativa
Sistema operativo, Internet y correo
Tratamiento de textos
Hoja de cálculo
Bases de datos relacionales
Presentaciones
Formación complementaria
[CP] DE ACTIVIDADES DE VENTA
ACCIONES FORMATIVAS
40 h
80 h
40 h
40 h
30 h
30 h
50 h
50 h
30 h
20 h
N2
DURACIÓN
Organización de procesos de venta
Técnicas de venta
Venta online
Aprovisionamiento y almacenamiento
Presentación de producto en punto de venta
Operaciones de caja
Gestión de la atención al cliente/consumidor
Técnicas de comunicación y atención al cliente
Inglés para actividades comerciales
Prácticas profesionales no laborales
Formación complementaria
60 h
70 h
30 h
40 h
60 h
40 h
60 h
60 h
90 h
80 h
20 h
[CP] DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
N2
INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS (certificado parcial)
ACCIONES FORMATIVAS
Alumno de un curso de
Formación Ocupacional en
montaje y mantenimiento
de instalaciones solares
térmicas impartido en los
últimos años en Can Calderon
Formación mínima
para acceder:
N2 - Graduado escolar
o de ESO
- Prueba para CFGM
N2/3 - Graduado escolar,
de ESO o FP1
- Prueba para CFGM
N3 - Bachillerato, FP2
o CFGS
- Prueba para CFGS
DURACIÓN
Replanteo de instalaciones solares térmicas
Puesta en servicio de instalac. solares térmicas
Prácticas profesionales no laborales
Formación complementaria
90 h
60 h
160 h
10 h
[CP] DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
ACCIONES FORMATIVAS
N3
DURACIÓN
Documentos web mediante lenguajes de marca
Desarrollo y reutilización de componentes
Usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente
Desarrollo de aplicaciones en entorno servidor
Acceso a datos de aplicac. en entorno servidor
Aplicaciones distribuidas
Aplicaciones para Internet, Intranet i Extranet
Prácticas profesionales no laborales
Formación complementaria
60 h
90 h
30 h
90 h
90 h
60 h
90 h
80 h
20 h
[CP] DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS N2
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES
ACCIONES FORMATIVAS
Recepción y acogida
Técnicas de comunicación
Intervención higiénicoalimentaria
Intervención sociosanitaria
Animación
Apoyo en la organización de actividades
Mejora de las actividades diarias
Prácticas profesionales no laborales
Formación complementaria
DURACIÓN
30 h
50 h
70 h
70 h
30 h
70 h
50 h
160 h
10 h
P. 10
P. 11
ciutadania
ciutadania
CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE ESTE COLECTIVO
EL AYUNTAMIENTO
EDITA UNA GUÍA DE
LA DISCAPACIDAD
Con motivo del Día Mundial de
las Personas con Discapacidad, el Ayuntamiento presentará la 'Guía de la Discapacidad'. Será el 29 de noviembre,
a las 19 horas, en el Ateneu
d’Entitats Pablo Picasso, con
la participación de entidades
del sector. Además, la entidad
Asdivi, que trabaja en la inserción sociocultural de jóvenes de este colectivo, conmemora esta fecha con una
fiesta, el 1 de diciembre, en el
centro de jóvenes Can Xic,
abierta a la ciudadanía desde
las cinco de la tarde.
L
a Guía de la Discapacidad ofrece información de utilidad
pa- ra las personas con discapacidad, por ejemplo sobre prestaciones económicas, desgravaciones
fiscales, transporte adaptado y
ayudas para la adaptación del hogar y a la compra de coche.
Apoyo municipal al colectivo
En 2011, el Ayuntamiento atendió 995 personas de Viladecans
con discapacidad. Por ello, pese a
los ajustes presupuestarios, este
año se ha incrementado el dinero
destinado a estos servicios, hasta
superar los 120.000 euros.
SE PRESENTA EL 29
DE NOVIEMBRE, A LAS
19 H., EN EL ATENEU
PABLO PICASSO
Actividades de inserción laboral
en el Centro Ocupacional CAVIGA
El Ayuntamiento realiza diferentes
acciones para atender al colectivo:
orientación, tramitación de servicios relacionados con el transporte
(pases de transporte público, tarjetadeaparcamiento,estacionamientos reservados y transporte adaptado, que utilizan 70 personas para ir
al trabajo o a estudiar), asesoramiento paralainserciónlaboral(en
centros ocupacionales –CAVIGA–,
centros especiales –Fundación Cassià Just y Tecsalsa– y empresas ordinarias) y apoyo económico a entidadesquetrabajanenlainserción
laboralosociocultural.Además,ofrece la revista municipal en Braille y la
web municipal con criterios de accesibilidad para todas las personas.
EL TESTIMONIO
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
Angelita García está llena de
vitalidad. Su vida no ha sido
fácil desde que nació hace 46
años con una discapacidad
psíquica y física. Sabe que tiene limitaciones pero es inconformista y busca superarse.
“Dijeron que no podría
hacer muchas cosas y
las he conseguido”
¿Qué le dijeron los médicos a
sus padres cuando nació?
Que deberían comprarme una
silla de ruedas porque nunca caminaría y que tendría muy difícil
hablar. Me llevaron a muchos hospitales, pero la respuesta era la
misma. Incluso, a los 3 años, en
San Juan de Dios accedieron a
hacerme rehabilitación física todos los días. Pero ni así.
Pero ahora camina.
Con 7 años, en Nochebuena, mi
hermana me regaló una muñeca
que caminaba y toda mi familia le
hacía halagos. Yo la envidié y dí
unos pasos. Para mi familia fue
un milagro y más en esas fechas.
Aunque, al ir al médico, no caminaba y mi madre pensó en llevar
la muñeca y el médico no se creía
lo que veía. Y hasta hoy. Ando
poco a poco y tengo pánico a las
escaleras porque me he caído.
Pero no me quedo quieta.
Tiene voluntad de superación.
Poco a poco, también aprendí a
hablar en un centro para discapacitados en Barcelona. Aunque
tenga dificultad para hacerme
entender, no dejo de hablar. Cuando murieron mis padres, hace ya
más de 20 años, viví un tiempo
con familiares, pero yo quería hacerlo sola. Mi psicóloga decia que
me lo quitara de la cabeza, pero
al final lo conseguí. Siempre me
dijeron que no podría hacer muchas cosas y al final las he conseguido. Aunque también he vivido
épocas bajas de moral.
¿Cómo lleva su vida adelante?
Hago lo que puedo porque tengo
las manos muy mal: hago la cama, caliento la comida en el micro,
recojo un poco, compro el pan, voy
a yoga... Mi hermana y mi sobrina
me ayudan al resto y, con la paga
y con el apoyo del Ayuntamiento,
tiro. Y, si yo he salido adelante,
con los profesionales y servicios
de hoy día, la gente como yo debe
tener esperanza para no quedar
arrinconada en la sociedad y vivir
con dignidad.
¿Tiene miedo a los recortes de
las administraciones?
Las ayudas económicas son imprescindibles porque no podemos
trabajar. El dinero no es para lujos
sino para vivir. Los políticos tendrían que ponerse en nuestra piel.
¿Algún reto más por superar?
Me gusta escribir y querría hacer
un libro sobre mi vida que sirviese
de ejemplo para que personas
con discapacidad y sus familias
sepan que nunca hay que rendirse. Y para decirle al resto de la
gente que no mordemos, que
somos tan iguales y diferentes
como ellos, y que no necesitamos
compasión sino comprensión.
CRIDA EN CONTRA DE LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Les properes setmanes s’han programat activitats per commemorar a Viladecans, un any més,
el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, que se celebra el 25 de
novembre. Les activitats, adreçades a diferents
collectius, volen generar una reflexió crítica des
de diferents vessants per sensibilitzar sobre les
manifestacions d’abús masclista, per no perpetuar-les i donar un important pas en el camí per
assolir una societat més justa i igualitària.
L
es properes setmanes, Viladecans viurà diferents activitats
per ‘revolucionar’ les consciències de la ciutadania enfront de
les desigualtats i la discriminació
per raó de gènere.
L’Ajuntament i diferents entitats
impulsen el programa per treballar contra aquesta xacra. Per a
més informació es pot contactar
amb el Servei d’Atenció a les Dones
de Can Palmer (SIAD): 93 637 33 22.
La majoria d’accions són obertes a
tota la ciutadania en general, homes i dones; tot i que també es fan
dos tallers dirigits a dos col·lectius.
D’una banda, el taller de sensibilització ‘No sólo duelen los golpes’,
adreçat a estudiants de 4t d’ESO i,
d’altra banda, el curs ‘Violència de
gènere i intervenció amb homes’,
dirigit a professionals que formen
part del circuit d’atenció a dones
víctimes de violència.
Trencant estereotips
L’objectiu del programa d’activitats és oferir, a través de la informació i de l’expressió cultural, les
eines per acabar amb tòpics i estereotips que contibueixen a mantenir aquesta xacra social.
900 900 120
Telèfon d'Atenció a Víctimes
de Maltractament (24 hores)
AC
S
ITAT
TIV
7 de novembre, a les 18 hores,
a l’Ateneu d’Entitats Pablo Picasso
Xerrada: ‘I jo, què tinc a veure
amb la violència vers les dones?’
A càrrec de Maria Dolors Renau.
Ho org.: Associació de Dones Segle XXI,
amb la col·laboració de l’Institut Català de
les Dones i l’Ajuntament.
15 de novembre, a les 18 hores,
a l’Escola Montserratina
Teatre-fòrum: ‘Lara al cercle’
A càrrec del grup de teatre alternatiu
Teatraviesas GTO. Ho org.: Pla de Millora
Integral de la Montserratina.
25 de novembre, a les 19 hores,
a Atrium Viladecans
Teatre: ‘Incendis’
Història d’una jove libanesa de zona rural
i analfabeta amb un destí que li és contrari. El desig fervent de la seva àvia i el seu
amor per Nawal la convidaran a sortir de
la misèria i la foscor. Amb Clara Segura i
Julio Manrique. Preu: 25 i 28 euros (20%
de descompte presentant el fullet municipal del programa del Dia Internacional).
A partir del 5 de desembre,
a l’Ateneu d’Entitats Pablo Picasso
Exposició: ‘Violència masclista en la
parella: desmuntem mites?’
Revisió sobre creences de l’amor romàntic
que vol avançar cap a unes relacions lliures de violència. Ho org.: Associació de
Dones Segle XXI, amb la col·laboració de
l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament.
PARTICIPACIÓ
FAMILIAR EN
LES ELECCIONS
ALS CONSELLS
ESCOLARS
D
urant el novembre, les
famílies tenen l'oportunitat de participar molt més
en la definició d'escola que
volen per als seus fills i filles.
I és que se celebren les eleccions al Consell Escolar de
Centre, l'òrgan de participació de tota la comunitat educativa en el govern de cada
escola. A més de votar, qualsevol pare o mare pot presentar-se de candidat.
A l'AMPA o a la direcció del
centre, les famílies poden
informar-se del procés
d’eleccions al Consell Escolar de Centre, del qual forma
part l'equip directiu, els docents, el personal d'administració i serveis, l'Ajuntament, les famílies i, a secundària, també l'alumnat.
A les escoles bressol municipals, les votacions seran el
13 de novembre; mentre que
a les escoles, instituts, centres concertats, el Centre de
Formació d'Adults i l'Escola
Oficial d'Idiomes es fan del
22 al 26 de novembre.
La participació de les famílies en l’escola millora el rendiment dels fills i filles com
a alumnes, ja que, en establir-se una bona relació amb
els professionals de l'educació, aquests treballen amb
més confiança i adaptantse a les necessitats, sent
còmplices de l'educació
d’infants i joves. Així, tots
els agents educatius actuen
per interessos col·lectius.
P. 13
P. 12
ciutat
ciutat
ACTIVITATS I
ESTELS SOLIDARIS
CAMPANYA EN SUPORT A ESCOLES DE NICARAGUA
PROJECTE EUROPEU DE SOSTENIBILITAT URBANA
Viladecans participa en un projecte de la Unió Europea anomenat
USEAct (Urban Sustainable Environmental Actions) que estudia la
transformació d’espais urbans per adaptar-los millor a les
necessitats actuals i evitar la construcció de noves extensions
urbanes. La iniciativa forma part del programa URBACT. Es tracta
d’un grup de sis ciutats i quatre regions, liderats per Nàpols (Itàlia),
que intercanvien coneixements i treballen per definir models de regeneració que facin les ciutats més sostenibles. L’Ajuntament, que
va participar l’11 i el 12 d’octubre en la trobada de llançament del
projecte a la ciutat irlandesa de Dublín, posa en avaluació el Polígon Industrial del Centre per potenciar la funcionalitat i l’atractiu
d’aquest espai construït ja fa bastants anys, tot millorant aspectes
com la mobilitat, l’eficiència energètica, les infraestructures de
telecomunicacions o les característiques dels edificis.
LAS ELECCIONES AL PARLAMENT DE CATALUNYA, EL ÚLTIMO DOMINGO DE NOVIEMBRE
TRASLADO DE TRES COLEGIOS
ELECTORALES PARA EL 25-N
ZONAS Y COLEGIOS ELECTORALES
zona 14
Festival de rítmica, ball i
patinatge celebrat el 2011
per a la recaptació de fons
11 nov. i 9 des., de 16.30 a
20 h, a Rambla Modolell
VENDA DE MANUALITATS
Ho org.: Asociación Coordinadora del Viladecans Solidaria.
16 nov., 18 h, a Cubic
BALL DE LA GENT GRAN
Ho org.: As. Gent Gran de Can
Pastera. Preu: 3 euros.
17 nov., 22.30 h, a Cubic
BALL DE SALÓ
Ho org.: Associació de Balls de
Saló de Viladecans.
1 des., 20 h, a Cubic
NIT SOLIDÀRIA: SOPARIBALL
Ho org.: Comissió Viladecans
Solidària. Preu: 15 €.
30 de novembre i 1 i 2 des.
ESTANDALAFIRAMEDIEVAL
Venda d’estels solidaris i altres
sorpreses
3-15 des., C.C. Vilamarina
EXPOSICIÓ D’ART
Ho org.: Associació d’Art i
Oficis. El 50% dels guanys per
vendes es destinen al projecte.
Sorteig d’un quadre.
22 desem., 18 h, a Atrium
11è CERTAMEN DE
NADALES SOLIDÀRIES
Ho org.: CCRA Sierra Norte. 3 €.
22 des., 16.30 h, a Atrium
FESTIVAL DE RÍTMICA,
BALL I PATINATGE
Ho org.: Club Patí Viladecans,
Club Rítmica Viladecans, Dance
Factory i Dreambox. Preu: 3 €.
L
es properes setmanes s’omplen
d’activitats per recaptar fons per
a Viladecans Solidària. Aquesta iniciativa està impulsada, any rere
any, per entitats locals, amb el suport de l’Ajuntament, per unir esforços adreçats a un projecte per a
països en desenvolupament. Enguany fa una crida a la ciutadania
per col·laborar en la iniciativa de la
Asociación Solidaria con Nicaragua
‘El Pinolero’ de construir deu dipòsits per a l’abastiment d’aigua potable a escoles de Ciudad Sandino.
LA NIT SOLIDÀRIA,
L’1 DE DESEMBRE,
ÉS L’ACTE CENTRAL
DEL PROGRAMA
Per recaptar fons, les entitats organitzen nombroses activitats i
destinen el preu de l’entrada al
projecte. A més, com ja es tradició, es venen estels solidaris per
un euro per guarnir les llars al
Nadal amb esperit altruista. Els
estels es poden trobar a botigues,
la Fira medieval, les seus d’entitats
ciutadanes i els actes solidaris.
El Govern municipal ha decidit que l’alcalde, els regidors i els càrrecs eventuals de l’Ajuntament no rebin la quantitat de sou equivalent a la paga extraordinària de Nadal. La mesura es pren en
solidaritat amb el personal funcionari i laboral, que veurà reduïda aquesta part de les seves retribucions arran d’un decret
aprovat a l’estiu pel Govern d’Espanya. Tot i que la decisió estatal no afecta els càrrecs electes i eventuals, s’ha apostat per assimilar la situació a la de la resta dels treballadors municipals.
15
10
16
zona 11
11
3
zona 9
zona 8
9
5
zona 12
zona 3
zona 5
8
4
zona 7
situación
del colegio
fuera de
su zona
12
zona 15
14
7
zona
electoral
X colegio
electoral
zona 16
POLÍTICS I EVENTUALS, TAMBÉ SENSE PAGA ‘EXTRA’
zona X
13
zona 4
2
6
zona 6
zona 1
Por otro lado, el Ayuntamiento ha
decidido que la figura de representantes de la administración, que
tiene una gratificación económica,
la realicen personas desempleadas. La selección y formación la ha
realizado ya Can Calderon.
Ple
Municipal
L’ESCOLA EL GARROFER TORNA A OBRIR-SE AL BARRI
A partir del 10 de novembre, l’Escola El
Garrofer obre el seu pati els caps de setmana perquè infants i joves puguin utilitzar-lo per jugar. L’horari serà els dissabtes i diumenges, de 17 a 20 hores, tot i
que a l’estiu s’endarrerirà una hora per
evitar la calor. L’escola participa per segona vegada en la iniciativa, que forma
part del programa Patis Oberts del Pla de
Millora Integral de la Montserratina. El programa també manté obert el pati de l’Escola Montserratina de dilluns a divendres
a la tarda per als infants fins a 7 anys.
Uns nens jugant
al Pati Obert de
l’Escola El Garrofer
CUBIC – Pl. Mediterrània
ESC.ÀNGELAROCAII–C.MaredeDéudeSales,2
CASALMONTSERRATINA(P.BAJA)–Pl.Constitució,3
COL. SAGRADA FAMÍLIA – C. Major, 18 c
ESC. EL GARROFER – C. Dos de Maig, 39
ESC. DOCTOR TRUETA – C. Pompeu Fabra, 1
ESC. VILADECANS IV – C. Remolar, 3 nuevo
ESC. CAN PALMER – C. Margarida Xirgu, 3 b
9
10
11
12
13
14
15
16
El colegio electoral ubicado en
Can Modolell se sustituye por otro
en el Área de Alcaldía y Medio
Ambiente (c. Major, 41); el colegio
electoral que estaba situado en
Viparq, por el edificio de educación infantil de la escuela El Garrofer, y el colegio electoral de la
escuela Doctor Fleming por la
nueva escuela Viladecans IV.
Trabajo para los desempleados
1
1
2
3
4
5
6
7
8
l 25 de noviembre se realizarán
los comicios al Parlament de Catalunya. En Viladecans, más de
47.000 personas podrán ejercer
su derecho a voto. La principal novedadsobreelanterior procesoesel
traslado de tres locales de votación.
Quien prevea que no podrá acudir
ese día puede solicitar el voto
por correo, hasta el 15 de noviembre, en las oficinas de Correos. Las
personas con movilidad reducida
pueden solicitar un servicio de
apoyo con ambulancia y/o silla
de ruedas llamando previamente
a los teléfonos 627 458 376 (Cruz
Roja) o 092 (Policía Local), o el día
mismo de la jornada electoral al
teléfono 687 43 79 04.
zona 2
zona 13
E
nuevo
ESC.ELGARROFER(edif.infantil)–C.DosdeMaig, 39
CASAL DE L’ALBA-ROSA (PL. BAJA) – C. Narcís
CASALMONTSERRATINA(1ªPL.)–Pl.Constitució,3
ESC.GERMANSAMATTARGA– Av. Roureda, 12
nuevo
ÁREASDEALCALDÍAYMEDIOAMBIENTE –C.Major,41
EBM LA GINESTA – Av. Can Palmer, 123
EBM LA MUNTANYETA – Av. Miramar, 8
CASAL DE L’ALBA-ROSA (1ª PL.) – C. Tulipa, 3
El Ayuntamiento estrena dos nuevos servicios para consultar el censo electoral a
través de un teléfono móvil smartphone. Mediante el código QR adjunto (que también estará visible en los colegios electorales), se podrá consultar dónde ejercer el
voto, al igual que en www.viladecans.cat y viladecans.mobi.
También, a través de una capa de realidad aumentada, se podrá acceder a esta información y, además, el teléfono visualizará dónde está el colegio y guiará hasta éste una
vez calculada la geoposición. Para ello hay que tener instalada la aplicación Layar, que se
puede descargar en Google Play Store y AppStore para los smartphones Android e iPhones,
respectivamente. En www.viladecans.cat se puede consultar la Guía de Uso Fácil.
CONSULTA
DEL PUNTO
DEVOTACIÓN
POR EL MÓVIL
P. 15
comerç
P. 14
comerç
A COMPRAR, AMB BOSSA
CAMPANYA AL COMERÇ DE BARRI PER REDUIR L’ÚS DE BOSSES DE PLÀSTIC
151 comerços de la ciutat participen aquests dies en una iniciativa per conscienciar la ciutadania d’evitar l’ús de bosses de
plàstic, molt contaminants per al
medi ambient. La campanya, impulsada per l’Ajuntament amb la
collaboració de la Xarxa de
Comerços Respectuosos amb
el Medi Ambient de Viladecans
sota el nom ‘A comprar, vine amb
bossa’, promou que es facin,
com a mínim, 40.000 compres
amb bossa reutilitzable.
Els comerços van repartir
bosses reutilitzables i ara
els compradors que n’usen
poden obtenir regals
E
ls darrers dies, establiments
adherits a la Xarxa de Comerços
Respectuosos amb el Medi Ambient de Viladecans han repartit
12.000 bosses reutilitzables per
animar la ciutadania a utilitzar
aquest element i prescindir de les
bosses de plàstic.
A més, si la clientela va a comprar
durant aquest mes de novembre
amb una bossa, un cabàs de tela o
mimbre, un carretó o qualsevol
altre element reutilitzable, podrà
aconseguir regals. Només haurà
d’omplir una butlleta i participarà
en el sorteig setmanal de 5 carros
i 30 cabassos fets amb les banderoles que es pengen als fanals. Els
establiments, identificats amb el
logotip de la xarxa, informen de
quan i on es faran els sortejos.
Aquesta és la tercera campanya
a la ciutat, des del 2009, per potenciar el comerç de proximitat i
sostenible, i promoure uns nous
hàbits d’estalvi de residus i diners.
L’AJUNTAMENT S’IMPLICA
AMB ELS NOUS COMERÇOS
L
L’alcalde i la regidora
a la botiga Vilaflors
Podeu veure les visites
a Viladecans Televisió
www.viladecanstv.tv
’alcalde Carles Ruiz i la regidora de Comerç i Turisme,
Carme Gimeno, han iniciat un
programa de visites als establiments comercials que es
van obrint a la ciutat.
“Volem felicitar-los per la seva
iniciativa, encoratjar-los i explicar-los que l’Ajuntament ofereix a Can Calderon serveis que
els poden ajudar en la gestió
dels seus negocis”, explica l’alcalde. Les primeres visites, a
l’octubre, es van fer a la iogurteria I Love Iogurt, la carnisseria Bon Tall, l’estudi de fotografia Espai Latent, la floristeria Vilaflors, la botiga d’arranjament i personalització de roba Alfiler de París i la cafeteria La Xerradeta 2. Els comerços interessats es poden adreçar al telèfon 93 635 19 96.
EN BREU
ELS ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ TENEN UNA NOVA GUIA
D’AUTOCONTROL per a la garantia i millora de les pràctiques en
seguretat alimentària. La guia vol
ser una eina util perquè restauradors i comerciants controlin de manera més eficaç qualsevol risc, en
especial pel que fa a la manipulació dels aliments. Però, també, a
mesures d’higiene de locals i pautes per al control de proveïdors, de
la cadena del fred i de l’etiquetatge
de productes que puguin comportar
al·lèrgies. Elaborada conjuntament
per l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, la Diputació i els ajuntaments de Castelldefels, Gavà,
Sant Boi i Viladecans, la guia es
pot consultar al web municipal
www.viladecans.cat.
TORNA EL 30 DE NOVEMBRE I L’1 I 2 DE DESEMBRE
LA FIRA MEDIEVAL
CELEBRA LA SEVA
SETENA EDICIÓ
Abans d’endinsar-se en l’ambient nadalenc, Viladecans s’omple
durant tres dies d’un altre esperit ben especial. Els dies 30 de novembre i 1 i 2 de desembre, els carrers del Barri Antic i l’Eixample
viuran una nova edició, la setena ja, de la Fira Medieval, organitzada per la Xarxa Comercial amb el suport de l’Ajuntament.
Què hi
trobarem
al Barri Antic i al
carrer del Doctor Reig
TOTS ELS DIES
MERCAT D’ARTESANIA,
ALIMENTACIÓ I
RESTAURACIÓ
ESPAI INFANTIL
(ESCOLA DE CAVALLERS,
TALLERS, INFLABLES,
CAVALLETS I PASSEIGS
EN PONI)
MOSTRA DE FALCONERIA
EXHIBICIÓ D’OFICIS
21 h CERCAVILA DE
FOC: SCROON, EL
DIABLE ALAT
Itinerant
DIVENDRES 30
DIUMENGE 28
DISSABTE 1
12 h. DEMOSTRACIÓ
D’ARQUERS
ESPAI DE TIR AMB ARC
12 i 18 h. DEMOSTRACIÓ
DE TIR AMB ARC
11.30 h. CERCAVILA:
ELS BUFONS DE LA CORT
Itinerant
12 h. DEMOSTRACIÓ
D’ARQUERS
13 h EXHIBICIÓ DE VOL I
FALCONERIA
13.30h ANIMACIÓTEATRAL:
ELS FOLLETS BLANCS
Itinerant
Detall de la portada de la guia
ANAR A COMPRAR AL MERCAT
MUNICIPAL el matí dels dissabtes
10 i 17 de novembre serà, més que
mai, una experiència per als sentits. Al producte fresc propi del
mercat que ens entra per la vista,
hi afegirem el gust d’una demostració de cuina i productes de temporada de tardor i el so de la música d’un concert en directe. Un bon
maridatge per estimular els sentits. La Xarxa Comercial i el Gremi
d’Hostaleria organitzen aquesta
‘cantata gastronòmica’, en col·laboració amb l’Ateneu de les Arts
(encarregat de l’acompanyament
musical), per promoure entre la
gent el consum del producte fresc
de temporada que llueix de dilluns
a dissabte al Mercat Municipal.
18 h EXHIBICIÓ DE VOL I
FALCONERIA
18.30h ANIMACIÓTEATRAL:
ETILI EL SOLDAT
Itinerant
La cita s’ha
consolidat
com una de les
més populars
de l’any
L
a setena Fira Medieval de Viladecans retornarà la ciutat al
passat durant tres dies amb un
mercat d’artesansicomerciants
i activitats lúdiques que permetran
que tota la família en gaudeixi.
El visitant podrà triar i remanar entre centenars de parades d'acurada
ambientació per trobar des de perfums a formatges artesans, pas-
19 h. DEMOSTRACIÓ
D’ARQUERS
19.30h ANIMACIÓTEATRAL:
EL PERFUMAIRE
Itinerant
11.30 h. CERCAVILA:
ELS BUFONS DE LA CORT
Itinerant
13 h ANIMACIÓ TEATRAL:
RAMON DELS BOSCOS
Itinerant
13.30h ANIMACIÓTEATRAL:
EL PERFUMAIRE
Itinerant
18 h EXHIBICIÓ DE VOL I
FALCONERIA
18.30h ANIMACIÓTEATRAL:
ETILI EL SOLDAT
Itinerant
19 h. DEMOSTRACIÓ
D’ARQUERS
19.30h ANIMACIÓTEATRAL:
EL PERFUMAIRE
Itinerant
21 h CERCAVILA FINAL
DE FOC: LA MORT I EL
SEU SEGUICI
Itinerant
sant per bijuteria o sabons, però
també altres productes dels comerços locals que se sumen a la festa.
Al mercat se suma un ampli programa d’activitats que ambientaran
la festa, tan estables com itinerants. I, com ja és tradició, l’inici
d’aquesta cita coincidirà divendres a la tarda amb l’encesa de
l’enllumenat nadalenc de la
ciutat, que es farà el dia 30, amb
lluminàries de baix consum.
Aparador per Viladecans
A la Fira Medieval, l’Ajuntament
instal·larà el Punt d'Informació
Viladecans Oci i Turisme per fomentar entre els visitants el coneixement dels recursos, serveis i activitats lúdico-turístics
de la ciutat. La iniciativa es duu a
terme amb la col.laboració de la
Fundació Sigea.
P. 17
medi
ambient
ESPAI JOVE
P. 16
D’ACTUALITAT
PREPARATS PER TREBALLAR
El centre municipal Can Calderon preveu iniciar,
abans d’acabar l’any, el programa ‘Joves per l’ocupació’. Es tracta d’una iniciativa adreçada als nois i
noies de 16 a 25 anys que no tenen el graduat d’ESO
i a aquells que l’han obtingut però han abandonat
els estudis secundaris postobligatoris i es troben
sense feina. L’objectiu del programa és ajudar-los a
construir una trajectòria professional en un moment
en el qual l’elevada taxa d’atur entre el collectiu
jove pot afectar més aquells amb baixa qualificació.
S’oferirà formació en
auxiliar de comerç i
magazem, d’administratiu
comercial i de programació
d’aplicacions per a mòbils
E
l programa ‘Joves per
l’ocupació’ és una nova
iniciativa subvencionada per
la Generalitat de Catalunya, amb
el finançament del Fons Social
Europeu i el Ministeri de Treball i
Seguretat Social. L’Ajuntament ha
sol·licitat a la Generalitat participar en aquest programa oferint
formació en tres perfils: auxiliar
de comerç i magatzem, auxiliar
d’administració comercial i auxiliar en programació d’aplicacions
per a mòbils. Els interessats a participar po den contactar amb Can
Calderon (c. Andorra, 64; telèfon
93 635 18 04).
El programa combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses,
a més de formació per a l’obtenció
del graduat en ESO. Així, es vol facilitar la inserció laboral i, també,
fomentar el retorn al sistema educatiu. I és que un 53% dels menors
de 30 anys en situació d’atur a Catalunya tenen baixa qualificació
professional. El programa ofereix
un incentiu de 150 euros durant
els quatre mesos de formació condicionat a la participació i aprofitament de les accions.
MÉS DE 250 COMPOSTADORS ‘CASOLANS’
L’AJUNTAMENT ANIMA A FER COMPOSTATGE AL VEÏNAT AMB JARDÍ O TERRASSA, COM JA FAN 239 LLARS I 16 CENTRES EDUCATIUS
CAN CALDERON TÉ PREVIST PORTAR A TERME EL PROJECTE JOVES PER L’OCUPACIÓ
ÚLTIMES AULES
D’ESTUDI DE L’ANY
Els i les estudiants de secundària, que tenen exàmens
trimestrals abans d’acabar
l’any, poden utilitzar les Aules d’Estudi Nocturnes del
centre per a joves Can Xic.
Del 19 al 29 de novembre, de dilluns a dijous,
s’ofereix el servei de les
nou de la nit a la una de la
nit. A més de posar a l’abast
del jovent un espai tranquil
per estudiar, també els ofereix connexió a Internet
per poder cercar informació.
El programa, impulsat per
l’Ajuntament, continuarà al
gener a la Biblioteca de cara
als exàmens universitaris.
L’Ajuntament va organitzar, el
27 d’octubre, una sessió informativa sobre el compostatge
casolà entre la ciutadania amb
jardí o terrassa a la seva llar.
Al voltant d’un 40% de les deixalles generades a casa són
de matèria orgànica i es poden aprofitar per crear compost per abonar la terra de
plantes i horts urbans. Per animar a la gent a fer-ho, l’Ajuntament ofereix assessorament
i formació, així com compostadors domèstics i un servei
de préstec de biotrituradores.
ESTUDIANTS IMPLICATS PER LA CIUTAT
U
na cinquantena de joves van participar activament al llarg del cap de setmana del 27 i
28 d'octubre, a les Jornades de formació d'estudiants de secundària. Van formar-se, divertir-se
i sobre tot van consensuar que volen del Viladecansdelqueenformenpart.Cadadivendresperla
tarda es reuniran al centre de Joves Can Xic per
continuar desenvolupant les seves propostes.
L’alcalde i la regidora de Joventut
van visitar les Jornades
n total de 239 llars i 16 centres
educatius de la ciutat s’han
apuntat ja a la ciutat a fer compost
casolà. És a dir, a transformar els
residus orgànics en adob natural per a l’hort o les plantes que
podem tenir al jardí o la terrassa.
Es tracta de reproduir, de forma
controlada i accelerada, allò que
succeeix a la natura, als boscos.
D’aquesta manera, es contribueix
a la reducció de les deixalles que
es porten als abocadors o a les
plantes de valorització i, alhora,
s’obté un benefici econòmic per
no haver de comprar adobs.
Facilitats per fer el compost
PREOCUPATS PER LA
INSERCIÓ DEL JOVENT
L’Ajuntament està plenament
implicat en millorar la inserció laboral del jovent. A més
de donar suport als joves amb
menys formació, també treballa per atreure noves empreses a la ciutat que generin
llocs de feina, especialment
en nous sectors, en els quals
el jovent que està ben qualificat pot tenir una oportunitat.
U
L’Ajuntament fomenta des de fa
anys el compostatge casolà facilitant un compostador domèstic
Participants al taller de
compostatge realitzat
al Casal de l’Alba-rosa
UN BON REFUGI PER
A AUS I RATPENATS
LA TASCA CIENTÍFICA
DE MOSSOS, A CAN XIC
Com treballa la policia científica dels Mossos d’Esquadra?
Això és el que explicaran dos
criminòlegs,agentsd’aquest
cos policial, el 9 de novembre al centre de joves
Can Xic. L’activitat, organitzat per l’Ajuntament
en col·laboració amb Mossos d’Esquadra, oferirà una
recreació del procés investigador que es duu a terme
en el cas d’un assassinat per
conèixer tota la informació
possible. Amb l’activitat, que
tindrà lloc a les 18 hores, els
i les joves podran conèixer
com la ciència està al servei
de la policia de Catalunya.
iinformantdecomutiltzar-lo.Amés,
per facilitar la tasca de triturar les
branques d’arbres, ara ofereix en
préstec una biotrituradora de
propietat municipal (trucant al Casal de l’Alba-Rosa: 93 659 06 11). Per
a més informació és pot contactar
amb l’Àrea de Medi Ambient, al telèfon 93 635 18 07.
L
a revisió de les caixes niu a l’espai forestal de Mas Ratés i Can
Trius, instal·lades per l’Ajuntament
fa dos anys, ha posat de relleu la importància d’aquestes estructures
per potenciar-hi la presència i
nidificació d’ocells i ratpenats.
L’Ajuntament ha revisat
les caixes niu perquè
mantinguin el seu ús
adequat
Tots els caus artificials, revisats a
l’octubre per evitar que quedin inservibles, s’han trobat amb restes
de l’ús que n’han fet aus (com les
mallerengues) o ratpenats. Així,
s’evindencia la necessitat de tenir
aquests refugis, que els animals
utilitzen per criar o dormir, per
pal·liar la manca de forats naturals
o espais a les branques, degut a
que els boscos locals tenen uns arbres bastant joves.
A la ciutat hi ha instal·lades una
seixantena de caixes niu, també
en alguns parcs, per fomentar la
biodiversitat de fauna, tot i que
l’incivisme n’ha fet desaparèixer
algunes. Les negres estan destinades als ratpenats perquè, com
atrapen més calor, aquests mamífers s’hi senten a gust; mentre que
les de colors marrons o clars són
per a les aus.
cultura i
patrimoni
P. 19
P. 18
obres
FEM DE VILADECANS
LA TEVA VILA
L’ARXIU MUNICIPAL DIGITALITZA 59.000 TEXTOS I IMATGES
De dalt a baix, les obres de Josep Millàs i Francisco Arrocha
REPÀS DE LES ACCIONS DE MILLORA DE L’ESPAI
PÚBLIC I ELS EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI PER
SEGUIR INCREMENTANT LA QUALITAT DE VIDA
L’Arxiu Municipal ha acabat de digitalitzar, tot just fa unes setmanes, els llibres d’actes dels òrgans de govern de l’Ajuntament des
de l’any 1837. Aquesta tasca garanteix la preservació d’uns fons
documentals de gran valor històric, però també la seva democratització i accessibilitat per als usuaris. La feina s’ha realitzat amb
el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.
Aparcament alternatiu per obres
La nova
tanca a les
obres del
Complex
de Torreroja
A la segona quinzena d’octubre,
es va instal·lar la nova tanca de
les obres del Complex Esportiu de
Torre-roja (foto), per derruir els
murs perimetrals de l’antiga piscina descoberta. Això va reduir
de 33 a 18 les places d’aparcament de vehicles al costat nord
del carrer de Pompeu Fabra.
Per afavorir la mobilitat i l’aparcament, l’Ajuntament va adequar
Ara és
més fàcil
creuar el
carrer de
Girona
Garantir
la mobilitat
mínima,
un dels
objectius de
l’actuació
un solar municipal a la cantonada entre el carrer de Pompeu
Fabra i l’avinguda Josep Vicenç
Foix, amb espai d’estacionament per a fins a 58 vehicles.
A
Per una altra banda, les obres
impedeixen ara passar pel Camí
Fondo, tant als vehicles com als
vianants, en direcció al camp de
futbol. Així, es pot accedir a peu a
través de l’avinguda de Torre-roja.
LA PLATJA TRIOMFA
AL 6È CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA
Més pasos de vianants accessibles
La Brigada d’Obres Municipal
ha actuat les últimes setmanes,
amb el suport del Pla d’Ocupació, en tres punts de la ciutat per
eliminar les barreres arquitectòniques a la via pública rebaixant
les voreres als pasos de vianants.
L’actuació s’ha dut a terme a la
cruïlla entre els carrers de Pere
Masallach i Girona, on també
s’han ampliat les voreres; al carrer de Pompeu Fabra, davant
de l’Escola Doctor Trueta, i a la
cruïlla dels carrers Nou i de Salvador Baroné.
L
a platja de Viladecans ha estat la gran protagonista al
palmarés de la sisena edició del Concurs de pintura ràpida Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans. Quatre
dels sis guardonats van representar aquest motiu a la seva
obra. La Fundación Espejo, organitzadora del certamen, va
lliurar el 27 de setembre els premis escollits pel jurat entre
les 24 obres participants.
Es retiren 17 arbres de les voreres
L’Ajuntament ha retirat de voreres, als mesos de setembre i octubre, 14 arbres per a la millora de
la mobilitat per aquestes i altres
3 perquè s’han vist afectats per
l’incendi de contenidors.
Al carrer de Sant Marià, per fer un
pas de vianants accessible s’afectava a les arrels de dues mèlies,
mentre que altres dues dificultaven el pas de persones amb mo-
bilitat reduïda i els treballs per
arreglar voreres aixecades a causa de les arrels obligava a tallarles. Al carrer del Doctor Reig també s’han tret cinc mèlies i al de
Salvador Baroné tres mèlies més
que no deixaven el pas mínim de
80 centímetres. També s’han retirat dos oms al carrer del Nord i
l’avinguda de Gavà perquè era
imprescindible per arreglar les voreres malmeses per les arrels.
www.viladecans.cat/obres
DOCUMENTS HISTÒRICS
MÉS CUIDATS I A L’ABAST
A la categoria de pintors locals, el primer premi va ser per
Francisco Arrocha i el segon, per a María Martín. Al concurs
general es va imposar l’esparraguerí Josep Millàs, per davant
de l’egarenc Antoni Fernández, la santboiana Celia Sánchez
i el badaloní José Amador.
FESTIVAL MÚSIC-CORAL
PER SANTA CECÍLIA
A
trium Viladecans acollirà, un any més, el Festival Músic-Coral per
celebrar el dia de Santa Cecília, patrona dels músics. Organitzada
pel Cor Som i Serem, la cita, que tindrà lloc el 2 de desembre, a les 18
hores, està protagonitzada per grups i cantants i intèrprets locals,
com l'Escola de Música El Ressò, la coral Cor &Cants, el Cor Som i
Serem i el grup d'havaneres Els Gats Vells. L’entrada és gratuïta.
l llarg dels últims cinc anys,
l’Arxiu Municipal ha digitalitzat
més de 59.000 textos i fotografies
del seu fons documental interessants per al coneixement dels
fets més rellevants de la història de la nostra ciutat. A més de
18.000 imatges, s’han digitalitzat
tots els llibres d’actes dels plens,
comissions permanents i comissions de govern de l’Ajuntament
entre els anys 1837 i 2006.
TREBALLS DE DIGITALITZACIÓ
1a fase* > any 2007 > 14.346 pàgines digitalitzades
(actes del Ple Municipal de 1897 a 2006 i del Consell
General de la Universitat de Viladecans, de 1626 i 1689)
2a fase > any 2008 > 17.432 pàgines digitalitzades (actes de Comissions Municipals de Govern i Juntes de Govern entre 1985 i 2006)
3a fase** > gener 2010- juliol 2012 > 18.000 imatges digitalitzades
4a fase* > setembre 2012 > 9.013 pàgines digitalitzades (actes de Comissions Municipals de Govern i Juntes de Govern entre 1912 i 1985)
*finançada al 50% per la Diputació
L’objectiu ha estat garantir la conservació dels documents originals
amb un sistema alternatiu que
permeti la consulta directa per
part de qualsevol interessat, que,
a més, ara es pot fer d’una manera més àgil per la possibilitat de
recerca per paraules. Així, a més
d’aprofundir en la preservació del
patrimoni documental, l’actuació
suposa democratitzar més l’accés
als fons. Aquesta senda de difusió
es consolidarà en el futur amb la
possibilitat de consultar els documents a través d’Internet.
**amb la participació de Plans d’Ocupació
Treballs de digitalització
P. 20
P. 21
viure V!
viure V!
Parlem amb...
Lorenzo Silva
ganador de la edición
de 2012 del prestigioso
premio literario Planeta
Sus ciudades de residencia, y de
vida, son Viladecans y Getafe.
¿Getafe es a Madrid lo que Viladecans a Barcelona?
Viene a parecerse. Getafe es tres
veces más grande, aunque se encuentra a la misma distancia, aproximadamente, y también al sur. Y
desde ambas se ve bien la gran ciudad junto a la que se encuentran, y
que, si lo miramos bien, depende
mucho más de lo que sus habitantes suelen creer de estas otras ciudades periféricas que la circundan.
De los Getafes y Viladecans, y de las
gentes que los habitan, sacan Madrid o Barcelona buena parte de su
empuje y de su energía.
Foto de Arduino Vannucchi / Grupo Planeta
Nacido el 7 de junio de 1966 en Madrid, el escritor laureado con el Planeta 2012 Lorenzo Silva vive y trabaja entre las ciudades de Getafe y Viladecans; en la nuestra, desde 2008. Estudió Derecho en la Universidad
Complutense y llegó a ejercer como abogado, auditor y asesor fiscal. Ha
escrito y publicado más de cuarenta libros. Fue finalista, en 1997, del
premio Nadal por ‘La flaqueza del bolchevique’, llevada al cine por Manuel Martín Cuenca; ganador, en el año 2000, del mismo premio Nadal,
con ‘El alquimista impaciente’, la segunda entrega de la serie de la Benemérita, una pareja de guardias que ya ha ganado dos premios literarios de los grandes gracias a su autor.
El título de su novela, ‘La marca
del meridiano’, y su discurso en
la entrega del premio crearon mucha repercusión. ¿Lo esperaba?
Difícilmente podía esperarlo, cuando
concebí la historia, hace cerca de tres
años. Y el título, y por tanto la alusión al meridiano de Greenwich, que
separa Barcelona y Madrid, lo llevó
desde el principio. Ni siquiera podía
esperarlo cuando terminé de escribir el libro, la primavera pasada. Por
aquel entonces todavía no se había
desatado la tensión que ahora, lamentablemente, percibo entre Catalunya y España. Tampoco en mi discurso hice una apuesta política. Me
limité a reconocer que en democracia todas son legítimas y que la mía,
que expuse a título personal, no puede ser la de interponer una frontera
entre mis dos casas. Sería extraño
que alguien como yo la quisiera.
En 2009, en esta revista, nos decía que Viladecans podía ser un
buen lugar para inspirarse. ¿Tras
“Viladecans me da tranquilidad,
luz y el influjo del mar”
este libro, lo sigue pensando?
La inspiración depende mucho de
uno mismo, de tener buenas ideas
en la mochila y de disfrutar de un
cierto equilibrio interior para darles
forma. Pero el lugar donde trabajas
también tiene su influencia, y a mí
Viladecans me da tranquilidad, luz
y el influjo del mar. Y en esta novela,
como verá quien llegue al final,
tiene no poca importancia.
Para escribir, ¿en qué suele inspirarse?
En la realidad que me rodea, que es
una fuente inagotable de historias.
Y entonces, ¿por qué esa preferencia por el género negro?
Es uno más de los que cultivo, pero
no diría que lo prefiero a las novelas históricas o a las juveniles, por
poner dos ejemplos de otras cosas
que he escrito. Aunque me parece,
no lo oculto, especialmente útil para contar una sociedad compleja,
llena de contradicciones y, ahora,
en crisis.
¿Por qué escogió a una pareja de
la Guardia Civil como protagonistas de su saga?
Fue una apuesta, y al hacerla no era
del todo consciente de lo que me
iban a traer y me iban a permitir
contar, que ha sido mucho. Quise
recurrir a unos policías que representaran sin complejos la realidad
de mi país. Y los guardias son los investigadores criminales que llevan
más tiempo haciendo este trabajo
en España: nada menos que desde
1844. Diría que son los personajes
más idóneos para hacer novelas de
crímenes aquí. Que no se hubiera
recurrido a ellos antes es algo que
sólo pasa en un país tan anómalo
como éste, circunstancia esta que
también les da, dicho sea de paso,
una gracia suplementaria.
Aváncenos algo de esta séptima
entrega de la serie, que sale a la
venta el 6 de noviembre. ¿Qué
tal Bevilacqua y Chamorro?
Diría que ahora Bevilacqua, pasados algunos cabreos y asumido que
esto es un desastre de difícil solución, ha evolucionado hacia el estoicismo, y su carácter es mucho más
templado y filosófico. Chamorrro ya
no es tan joven, se acerca a los 40,
y es una profesional solvente y madura, muy consciente de los delicados equilibrios que ha de hacer su
jefe en un caso que le afecta personalmente.
Y del resto de protagonistas, ¿nos
puede decir algo?
Arnau ha pasado el periodo de
prueba y es uno más de la plantilla.
Y como en cada investigación de
esta pareja, que los lleva a diferentes lugares con distintas jurisdicciones, hay muchos otros policías
que intervienen. Destacaría al brigada López, un guardia civil de
asuntos internos, y Balderas, una
suboficial de los Mossos.
Por cierto, ¿es de los que ven en
Internet más cosas malas o más
cosas buenas ?
Internet es ya un trozo del mundo.
En ella se hacen disparates y maravillas, canalladas y acciones dignas
de encomio. Hay que ir discerniendo,
como en la vida, y yo procuro no cegarme con cada nueva herramienta
que me ponen en las manos. Algunas resultan fallidas, o a mí no me
BARCELONA SACA,
EN BUENA MEDIDA,
SU EMPUJE Y ENERGÍA
DE CIUDADES COMO
VILADECANS
LA NOVELA NEGRA
ME PARECE MUY ÚTIL
PARA CONTAR UNA
SOCIEDAD LLENA DE
CONTRADICCIONES
EL E-BOOK AVANZA
IMPARABLE, PERO NO
VEO EL PAPEL MUERTO
PARA LOS LIBROS QUE
LA GENTE APRECIE
son útiles, aunque puedan serlo
para otros. No obstante, hay otras
que me convencen, en mayor o
menor medida, y por supuesto las
uso. Por ejemplo, se me puede seguir, en dos blogs, una página web,
una cuenta de Twitter y otra de Facebook, aunque esto último es lo
que menos me convence.
Siguiendo con lo digital, ¿cree
que ganará la lectura electrónica
a la tradicional?
No sé qué deparará el futuro, veo el
e-book avanzando, imparablemente,
y el papel retrocediendo. Pero no veo
el papel muerto todavía. No para
los libros que uno aprecia de veras.
Yo he sacado e-books de todas mis
publicaciones por el Grupo Planeta,
que en este momento ya son más
de la mitad, veintitantas, y las que
tengo con Edaf.
¿Tienenuevoproyectoyaenmente?
Estoy con un libro de viajes, una especie de revisitación del Marruecos
español, un territorio que me interesa mucho y al que ya dediqué otro
libro, pero que esta vez trataré de
describir con una perspectiva diferente. Tras él, quizá venga la octava
entrega de la pareja BevilaquaChamorro. Tengo que decidir entre
esa historia, que ya la tengo pensada, y otra novela que no es de la
serie y que me pide ser escrita.
Perdone la indiscreción, ¿qué le
hace más ilusión? ¿El Planeta recién conseguido o su nueva paternidad?
El Planeta pasará: dentro de menos
de doce meses tendré sustituto.
Una persona nueva en la familia es
una alegría para toda la vida.
viure V!
viure V!
P. 22
P. 23
Sabies que...?
La recepta
Cada mes, un bar o restaurant de
la ciutat, distingit amb el segell
AMED
per promoure la dieta
mediterrània, ens proposa una recepta saludable. I amb productes
de proximitat i de temporada.
el Rebost de la Memòria
?
... Viladecans té 10.607 punts d’enllumenat a la via pública, en els 112 quilòmetres de carrers del nucli urbà, per tal d’assolir un nivell lumínic suficient, funcional, uniforme i eficient. Es treballa, per tant, per optimitzar al màxim la il·luminació
focalitzant-la en les necessitats per a l’ús adequat i segur de les voreres i passos de
vianants per a les persones que caminen i de les calçades per als vehicles, tot incorporant també les noves tecnologies a la gestió de l’enllumenat.
?
Lucia i Eric van ser els noms més posats entre els
nadons l’any passat, tot i que les famílies de Viladecans van tenir preferències ben diverses. El 2011, les
altes per naixement a la ciutat van ser 864 (un 5,5%
més que el 2010). Eric es va alçar com el nom de noi
més freqüent (18 en total), desbancant Marc i Àlex, que
lideraven la llista el 2010. Hugo va escalar un lloc i va
ser el segon més posat (a 13 nens) per sobre dels de
Gerard i Marc (10); Aitor i Àlex (9), i Adrián, Daniel, David i Martí (8). Paula es va mantenir al capdavant del
rànking entre les nenes, donant nom a 16 petites, tres
més que Lucía, que el 2010 empatava al primer lloc. I
van irrompre entre els més posats el noms de Carla (11
nenes) i de Sara i Nerea (9 cadascun). Per darrera, Alba,
Ainhoa, Claudia, Julia, Martina i Noa (totes amb 8).
AQUEST MES CUINEM AMB...
POMA
Una de les fruites més nutritives. Sobretot té sals minerals; vitamines A, B i C; fòsfor, que fortifica el sistema nerviós i ajuda
a combatre l‘insomni; i pectina, que ajuda
l’organisme a eliminar el colesterol de la
sang. La poma és una de les fruites característiques de la tardor i té una gran
tradició de cultiu al Baix Llobregat.
AMANIDA DE POMA
I MAGRANA AMB
FORMATGE BLAU
Pel restaurant Cal Mingo
?
(Carretera C-245, s/n; tel. 93 637 38 47)
Ingredients (per a 4 persones)
1 poma verda
1 poma vermella
1/2 magrana
100 g de formatge blau
assortit de germinats
PER A LA VINAGRETA:
1 cullerada de mel
1 cullerada de vinagre de poma
2 cullerades d'oli d'oliva
sal
Viladecans Televisió
ELS VÍDEOS MÉS VISTOS DURANT L’OCTUBRE
1
Intercanvi entre
estudiants
17 d’octubre
323 visualitzacions
Elaboració
Talleu les pomes a daus d'aproximadament un centímetre. Feu el mateix
amb el formatge blau. No peleu les
pomes, ja que a la pell hi ha molts nutrients.
Per a la vinagreta, barregeu l'oli, el
vinagre de poma i la mel. Saleu al gust.
A l'hora de muntar el plat, disposeu
l'amanida de daus de pomes i formatge
blau sobre un llit dels distints germinats.
Després, amaniu amb la vinagreta.
... 35 ‘parelles digitals’ s’han apuntat a la tercera edició del programa AWI.NET
de difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a través de l’aprenentatge intergeneracional. Des de mitjans d’octubre, 35 persones grans que volen conèixer Internet i els serveis i possibilitats que els ofereix reben ‘classes’ de 25 joves
(néts/es, fills/filles, amics/amigues o, fins i tot, persones que no coneixien) que dominen aquests coneixements. Aquest programa de l’Ajuntament dóna suport als voluntaris amb assessoria personalitzada i una guia de treball.
2
Emotiu memorial
a Merche Aledo
20 d’octubre
317 visualitzacions
3
Compraambbosses
reutilitzables
23 d’octubre
267 visualitzacions
A més de les notícies diàries, Viladecans Televisió
també t’ofereix la previsió del temps cada matí,
l’agenda d’activitats cada setmana, un resum cada dilluns dels resultats
dels equips esportius i,
l’últim dijous de mes, la
retransmissió en directe
del Ple de l’Ajuntament.
www.viladecanstv.tv
a càrrec de l’Arxiu Municipal
L’HOQUEI
PATINS A
VILADECANS
El Poliesportiu Municipal va ser
el primer equipament esportiu
del poble i, alhora, va donar aixopluc a alguns esports, com l’handbol, la gimnàstica escolar o el
bàsquet, que fins a aquell moment
no tenien un lloc estable ni adequat on poder desenvolupar-se.
Un dels esports que van poder-se
veure a la nova pista de ciment
pòrtland va ser l’hoquei patins. De
fet, el primer partit oficial d’aquest
esport a Viladecans es va disputar
el mateix dia 8 de setembre del 1958
coincidint amb els actes inaugurals de la instal·lació, amb presència de Juan Antonio Samaranch,
aleshores diputat provincial d’esports i antic jugador de la disciplina i que després seria president
del Comitè Olímpic Internacional.
L’equip del poble, que vestia amb
els tradicionals colors blanc i
vermell dels equips locals de beis-
Partit d’hoquei
patins disputat
al Poliesportiu
Municipal a
les darreries de
la dècada dels
anys cinquanta /
Fotografia de
Josep Sánchez
Rios. AMVA,
Fons Josep
Sánchez Rios
LA PRÀCTICA
D’AQUEST ESPORT
VA SER INTENSA
PERÒ EFÍMERA A
MITJAN SEGLE XX
bol o de futbol, estava format per
nois del Frente de Juventudes que,
ja abans de la construcció de l’equipament esportiu, passaven hores de lleure patinant damunt el
paviment de la plaça de la Vila.
I és que, a la dècada dels cinquanta, va tenir una gran difusió el patí
amoltsmunicipisonnoestavaarrelat tradicionalment, com a Reus o
a pobles d’Osona, el Vallès o el Penedès. Les victòries de la selecció
Bibliorecomanacions
espanyola d’hoquei als mundials
dels anys 1951, 1954, 1955 i als campionatsd’Europadel1954,1955i1957
esdevingueren grans elements propagandísticsquefacilitarenlapràctica del joc a alguns pobles, que
enmoltscasos,però,vaserefímera.
El Club Hockey Viladecans va desenvolupar aquest esport a partir de
l’impuls del Patronato Municipal
de Cultura y Deportes, fins a finals
de la dècada dels anys seixanta.
a càrrec de la Biblioteca Municipal
EL ARTE DE CONVERSAR
APRENDE A LEER MÚSICA
EL GÒTIC A LES
COLLECIONS DEL MNAC
250 EJERCICIOS DE
FRANCÉS
Schulz Von Thun, Friedemann.
BCN : Herder, cop. 2012. 355 p.
Nickol, Peter.
Barcelona: Swing, cop. 2011. 186 p.
Cornudella, Rafael.
Barcelona: Lunwerg, 2011. 220 p.
Bachir, Thalia.
Barcelona: Pons, cop. 2012. 175 p.
UN LLIBRE DE CAPÇALERA SOBRE
LA COMUNICACIÓ VERBAL
PER ALS QUI CANTEN O TOQUEN I
NECESSITEN LLEGIR UNA PARTITURA
PER VISITAR EL MUSEU NACIONAL
D’ART DE CATALUNYA AMB IDEA
PER A AQUELLS QUE VULGUIN
APRENDRE PEL SEU COMPTE
P. 24
política
imatgesV!
P. 25
1
2
5
3
6
4
8
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
El Correllenga va visitar Viladecans a l’octubre amb nombroses activitats per a totes les edats, entre elles tallers infantils
Les festes de barri de l’Associació de Veïns Hispanitat es van celebrar van convidar ala gent de totes les edats a gaudir del lleure
L’equip de futbol Ponent 21 va retre un emotiu homenatge a la veïna del barri Merche Aledo, que va morir al setembre, amb un partit triangular
El Dia Mundial dels Ocells va comptar enguany amb una àmplia participació de persones que van voler viure les activitats organitzades al Remolar
L’alcalde Carles Ruiz va rebre els alumes de l’institut alemany Gymnasium Haigerloch que fan un intercanvi amb els estudiants de l’Institut Miramar
La Casa de Aragón va portar a la plaça de la Vila el folclore aragonés per commemorar el Dia del Pilar entre una multitud de persones
El Centro Cultural Raíces de Andalucía va organitzar per quart any la Romería Ciudad de Viladecans amb un gran ambient festiu
L’Associació de Veïns Casc Antic va organitzar la seva tradicional Pujada a Sant Ramon el 7 d’octubre amb ampli seguiment popular
El parc de la Torre-roja va ser un any més l’escenari del ‘potaje’ popular organitzat pel Centro Cultral Recreativo Andaluz Sierra Norte
l’opinió
dels grups
polítics
municipals
LA ALTERNATIVA SENSATA
ES EL FEDERALISMO
MÁS IBI, MÁS INSEGURIDAD,
MÁS DIVISIÓN
“La alternativa sensata” es el eslogan de precampaña del PSC. Estas tres palabras responden
perfectamente a nuestra propuesta federal y a
nuestra propuesta social.
Tras 30 años de subidas de impuestos municipales este año vuelven a subir una media
de un 4%.
El federalismo, con profundas raíces entre los
sectores progresista y bajo el cual vive más del
55% de la población mundial, consiste en aceptar
la diversidad para reforzar la unidad. Los socialistas queremos una España federal y socialmente justa, porque es el sistema que mejor se
ajusta a los ideales de progreso, de libertad, fraternidad y solidaridad.
Nos dicen que este no es el momento para el federalismo, ni por supuesto para lo social; que la
crisis reclama otras prioridades. ¡Todo lo contrario! Es el peor momento para rebajar la solidaridad frente a la nacionalidad. Y, sobre todo, es el
momento del federalismo de izquierdas por dos
razones fundamentales:
1.- Los partidarios del separatismo y del centralismo han conseguido generar una espesa cortina
de humo. El debate sobre la independencia de Catalunya no nos deja hablar de las cosas del comer;
y entiéndase por esto la nefasta situación de la
educación, la creciente pobreza infantil, la devaluación de las políticas de salud, la desaparecida
protección social o la calidad en el trabajo, los recortes en cultura e investigación… Es decir, a
estas alturas queda bastante claro que CiU utiliza la bandera para taparse las vergüenzas.
2.- La solución federal es la más realista y la que
compatibiliza plenamente con el ideario de la izquierda social. Lo es para todos aquellos que seguimos creyendo en la ayuda compartida frente
a los que optan por la ayuda a sí mismos; los que
seguimos creyendo que la solidaridad no termina
en nuestro pueblo.
El principal riesgo después del 25 de
noviembre no es que Catalunya o
España pierdan soberanía. Es que
los ciudadanos perdamos todavía
más democracia frente a
los mercados y el capital.
MARÍA
SALMERÓN
En el ámbito de la seguridad hemos solicitado al Alcalde que active mecanismos para
erradicar los actos de incivismo ocurridos en
el Barrio de Can Palmer estos últimos meses.
Estos se han desarrollado en el espacio público impidiendo el libre uso y disfrute por
parte de todos los vecinos. Nos consta que
vecinos de Can Palmer también han hecho
llegar al Ayuntamiento de Viladecans sus
quejas. Al igual que ocurrió recientemente
en el Barrio de Sales, donde se iniciaron acciones encaminadas a reforzar la seguridad
en los espacios públicos a petición de la Asociación de Vecinos.
En relación al tema estrella de estos días en
los medios de comunicación les diré que realmente lo que se apunta es decidir si somos
españoles y catalanes o por el contrario solo
catalanes. El Partido Popular es el único partido que se ha decantado de una manera
clara en el lado de ser Catalanes y Españoles, sin excusas, sin términos ambiguos ni
tapujos. Nosotros no queremos renunciar a
nuestras identidades.
Para nosotros el ser Catalán no es un hecho
diferencial si no un hecho enriquecedor de la
cultura española. Por eso estas próximas
elecciones son una petición de renuncia a
toda nuestra historia, nuestros orígenes y
nuestra entidad. Aquí ya no se esgrime la
ideología política y el partido que va a mandar en el parlamento catalán, aquí lo que se
decide es si somos o
no somos españoles. ¡Y tú! ¿Qué
eres?
SERGIO
GARCÍA
publicitat
P.26
política
TU TENS DRET
A DECIDIR
INDEPENDÈNCIA I
PRÒTESI
EL PSC-ICV
NO ESCARMIENTA
Els catalans tenim dret a decidir. Ningú no
ens pot negar aquest dret. Com s’ha demostrat en moltes ocasions (incloent les dues
manifestacions amb més d’un milió de persones, el 2010 i el passat Onze de Setembre)
no podran fer-nos callar.
Otra vez liados con elecciones. Otra vez los partidos les diremos que las cosas irán mejor,
cuando hacen toda la pinta de que irán peor. Los
míos, los de ICV-EUiA, diremos que las cargas
están mal repartidas, aquello tan poco moderno
de que mientras haya burros habrá gente que
va a caballo. Y como estamos más flacos, ahora
nos pesan más en el lomo.
El equipo de gobierno de nuestro municipio no
escarmienta, nos presentan unos presupuestos para el año 2013 donde de nuevo, se vuelven a subir los impuestos directos a los
ciudadanos y ciudadanas de Viladecans.
Tenim dret a denunciar el tracte injust que
rebem els catalans, que cada any aportem
16.000 milions d’euros a la Hisenda estatal i
que no tornen aquí. Mai ens hem oposat a
ser solidaris, però aquest desequilibri està
arruinant el progrés de Catalunya.
Tenim dret a reclamar les infraestructures
que se’ns deneguen: connexió ferroviària al
Port, corredor mediterrani, millores en les
carreteres (com la N-II), etc.
Dir-ho és molt poc electoral, però això va per
llarg. Mentrestant, la dreta que ens governa
està més preocupada en quadrar el seu pressupost que en quadrar la vida als ciutadans. Jo he
vist al Mas moltes vegades per la tele parlant
amb la seva millorable patronal i els empresaris sobre la crisi, ple el pati de butaques. Quantes vegades l’han vist amb els nostres millorables sindicats, amb la gent normaleta que
anem cada dia a treballar o a la cua de l’atur?
Les da igual que votes a favor o en contra, lo
primero es que ha ellos les salgan los números, que se basan principalmente en seguir
manteniendo de nuestros impuestos a cargos
de confianza, enchufados y vividores. Lo que
llevan haciendo siempre, vamos.
No entendemos por qué, después de reducir costes en partidas como la limpieza de nuestras calles, se vuelva a proponer subir los impuestos.
Vivimos en una de las 15 ciudades mas caras
de todo el Estado Español, y por lo que a servicios, funcionamiento y calidad de ciudad se
refiere, no tiene ninguna lógica.
Tenim dret a que es garanteixi l’Estat del Benestar, que es veu amenaçat tant per la crisi
econòmica com per l’enorme dèficit fiscal.
En aquest sentit, la Generalitat ja ha anunciat que l’Hospital de Viladecans es mantindrà, i el procés per a la seva ampliació
començarà el 2013.
No le ha temblado el pulso para cargarse el Impuesto de Sucesiones a las grandes fortunas. Lo
llevaba en el programa y era muy poco dinero,
ha dicho. No le ha temblado el pulso para pegar
el tijeretazo a los de la Renta Mínima de Inserción y enviarlos a la cola de Cáritas. Es mi obligación, y los números mandan, ha dicho.
Tenim dret a defensar la llengua catalana,
que pateix constants atacs tant de governs
(espanyol, balear, aragonès) com de les discutibles sentències del Tribunal Constitucional.
L’Onze de Setembre li ha obert els ulls. Ha vist la
gran oportunitat per fer-nos oblidar que no
podem arribar a final de mes, fer-nos somniar
amb la independència. Tots els patiments estan justificats, perquè el nostre regne ja no és
d’aquest món. Vostè creu, amable lector, que si
el Sr. Mas tingués majoria absoluta hauria convocat noves eleccions?
Nosotros reduciríamos los impuestos directos, las tasas para abrir un nuevo negocio serían asequibles para cualquier bolsillo, cierto
tipo de sanciones abusivas ni existirían, acabaríamos con el comercio desleal, y por supuesto todo tipo de ayudas serían destinadas
a la gente de casa.
Yo no soy independentista, aunque me da sarpullido la España pepera y alguna España sociata, empeñadas en helarnos algo más que el
corazón. Sin embargo me deprime
especialmente que hoy en
Catalunya parezca más rápido y fácil alcanzar la independencia que operarse
para una prótesis de rodilla
en un hospital público.
Esto serían medidas que los ciudadanos y ciudadanas de Viladecans esperarían de un gobierno consciente de la actual situación económica y social, pero no se
lo podemos pedir a los que
se han acostumbrado a
vivir de los de más y los
que han convertido nuestro ayuntamiento en
su cortijo.
En darrer terme, tenim dret a decidir què
volem ser com a país. Per això, des de Convergència i Unió proposem fer una consulta
a tot el poble de Catalunya en els pròxims 4
anys perquè, en llibertat, decidim el nostre
futur. I per fer-ho realitat, necessitem un govern amb un ampli suport popular en les
eleccions del dia 25.
Cada persona i cada poble té
dret a decidir. Jo vull decidir.
I tu, deixaràs que altres
decideixin per tu?
CARLES
LOZANO
JOSÉ LUIS
ATIENZA
La política de PxC no contempla ni una sola subida de ningún tipo de impuesto o tasa. Todo lo
demás es hacer recaer la crisis en los de siempre, los trabajadores y la clase me- dia de este
municipio, los más desfavorecidos y olvidados
por la casta política que hace mucho dejo de
preocuparse por nuestros problemas.
ALBERTO
DELGADO
P. 28
agenda
P. 29
agenda
agenda d’activitats
Recordeu que podeu seguir les novetats a www.viladecans.cat, i a Twitter a través del hashtag #ViuViladecans
joves
infants
NOVEMBRE
DIMECRES
7
DIUMENGE
11
A les 18 hores
Xerrada: ‘I jo, què tinc
amb veure amb la violència vers les dones?
Ateneu Pablo Picasso
A les 18 hores
Ball Solidari de la
Gent Gran |3euros
Ho org.: AGG Can Pastera.
Cubic
18
20
DIUMENGE
25
DIVENDRES
A les 18 hores
Xerrada: ‘Com treballa
la policia científica?’
Amb Mossos d’Esquadra.
Centre de joves Can Xic
9
A les 19 hores
Òpera: ‘Tosca’, de
Giacomo Puccini
Preu: 40-50 euros.
Atrium Viladecans
De 10 a 14 hores
Mercat de l’Art
Ho org.: Fundación Espejo i Assoc. d’Arts i Oficis.
Rambla Modolell
DIJOUS
DIMARTS
A les 19 hores
Presentació del llibre
‘Bumi Barú’
Amb l’autora Marta Mañes.
Biblioteca de Viladecans
A les 17 hores
Xerrada: ‘La gent gran
i els maltractaments’
Casal Gent Gran Torreroja (c. Pintor Fortuny, 32)
A les 18 hores
Visita guiada a les expos ‘Pagesos i vilatans’
i ‘Vincle. Art, arrels...’
Torre del Baró
A les 11.30 hores
‘Construïm caixes niu
per als ratpenats’
Inscrip: 93 479 32 01. 3 €
Espai Nat. del Remolar
A les 12 hores
Espect. musical infantil:
‘Landry, el rumbero’
Preu: 7 euros.
Atrium Viladecans
A les 21 hores
Monòleg d’humor
de Riki López
Preu: 17 euros*.
Atrium Viladecans
DIVENDRES
DIMARTS
A les 18 hores
L’Hora del Conte
Adreçat a infants de 4 a 6
anys. Per Patricia McGill.
Biblioteca de Viladecans
13
DISSABTE
A les 19 hores
Teatre: ‘Incendis’
Amb Clara Segura i Julio
Manrique. Preu: 25-28 €*.
Atrium Viladecans
DISSABTE
A les 18 hores
Actuació musical de
Miguel Valle | Gratuït
+Raquel Carmona i DJ Rafa J.
Centre de joves Can Xic
10
DIJOUS
A les 16.30 hores
Xerrada: ‘Les
farmacioles a la llar’
Casal de Gent Gran de
l’Alba-rosa (c. Tulipa, 3)
15
A les 7 hores
‘Viu i fotografia
l’alba al Delta’
Inscrip: 93 479 32 01. 4 €
Espai Nat. del Remolar
17
A les 21 hores
Teatre: ‘Sé de un lugar’
Cia. Prisamata.
Preu: 17 euros*.
Atrium Viladecans
23
A les 21 hores
Concert de Big Mama
& The Crazy Blues
Preu: 17 euros.
Atrium Viladecans
DIJOUS
DISSABTE
24
A les 15 hores
Xerrada: ‘Educació per
als videojocs’
Per la Unió de Consumidors.
Escola Can Palmer
29
FIRA MEDIEVAL
+ info: pàg. 15
A les 18 hores
Teatre-fòrum per la
igualtat: ‘Lara al cercle’
Per Teatraviesas TGO.
Escola Montserratina
A les 21 hores
Concert d’Iván Ferreiro
Preu: 25-28 euros.
Assaig obert a les 19 h.
Atrium Viladecans
A les 12 hores
Present. del llibre ‘Judith y
susmuñecasmonstruosas’
Amb l’autora Noemí Trujillo
Biblioteca de Viladecans
30 de novembre i
1 i 2 de desembre
A les 19 hores
Presentació del llibre
‘Ser madre hoy’
Amb l’autor Miguel Noguera.
Biblioteca de Viladecans
DIVENDRES
30
A les 21 hores
Monòleg d’humor
de Miguel Noguera
Preu: 17 euros*.
Atrium Viladecans
A les 19 hores
Presentació del llibre
de l’autor David
Fernández
Biblioteca de Viladecans
A les 22 hores
Ball de Saló Solidari
Ho org.: Assoc. Balls de
Saló de Viladecans. 7,5 €.
Cubic
A les 18 hores
Espect. musical infantil:
‘Landry, el rumbero’
Preu: 7 euros.
Atrium Viladecans
A les 18 hores
Inauguració de l’exposició ‘Animals i homes’,
de Fran Criado
Centre de joves Can Xic
A les 16.45 hores
‘Viu i fotografia el
crepuscle al Delta’
Inscrip: 93 479 32 01. 4 €
Espai Nat. del Remolar
A les 20 hores
Trobada jove
de ganxet
+ info: 93 647 00 24.
Centre de joves Can Xic
DESEMBRE
DISSABTE
1
EXPOSICIONS
D’11 a 14 h (tb. dia 2)
Portes obertes a les expos ‘Pagesos i vilatans’
i ‘Vincle. Art, arrels...’
Torre del Baró
De 17 a 20.30 hores, a Can Xic
FESTA DEL DIA DE LA DISCAPACITAT
Actuacions de dansa, hip-hop i teatre; visionat
del curt Edu 30/11; concert de Ron Vudú i
pica-pica. Ho org.: ASDIVI. Obert a tothom.
Fins al 17 de novembre
‘Racons del Japó’
Mostra fotogràfica sobre el país
nipó a càrrec de Sara Hernando.
Centre de joves Can Xic
A les 20 hores
Nit Solidària. Sopar i ball
Preu: 15 euros**. Ho org.:
Comissió Viladecans Solid.
Cubic
Del 23 nov. al 21 de des.
‘Animals i homes’
Dibuixos a llapis en blanc i
negre a càrrec de Fran Criado.
Centre de joves Can Xic
A les 21 hores
Concert de Montserrat
Caballé i Montse Martí
Preu: 35 euros.
Atrium Viladecans
Fins al 30 de novembre
Exposició col·lectiva
Pintures de membres de l’Ass.
d’Arts i Oficis de Viladecans.
Ateneu Pablo Picasso
DIUMENGE
2
De 10 a 14 hores
Mercat de l’Art i trobada de cotxes clàssics
Arts i Oficis+Classic Club.
Parc de la Marina
Des del 5 de desembre
Violència masclista en la
parella: desmuntem mites?
Ho org.: Assoc. Dones Segle XXI.
Ateneu Pablo Picasso
A les 12 hores
Audició i ballada de
sardanes
Hoorg.:AmicsdelaSardana.
Plaça de la Vila
Des del 3 de desembre
Exposició solidària d’art
Ho org.: Assoc. d’Art i Oficis.
50% de vendes solidàries.
Centre Comercial Vilamarina
A les 18 hores
14è Concert de Sta. Cecília
Festival músic-coral. Gratuït.
Ho org.: Cor Som i Serem.
Atrium Viladecans
Exposició permanent
‘Pagesos i vilatans.
Viladecans al segle XIX’
Fotos i objectes del s. XIX.
Torre del Baró
LA PROPOSTA FAMILIAR
A cavall entre la música clàssica i el
conte; entre l’orquestra en directe, el
teatre, les titelles i les ombres, el 18 de
novembre arriba a Atrium Viladecans
l’espectacle ‘La història del soldat’. Un
relat creat pel mític compositor rus Igor
Stravinsky per ser “llegit, dansat i tocat”.
L’actuació multidisciplinar serà representada per l’Orquestra Ensemble Barcelona Clàssics i la companyia teatral
Per Poc, a les 19 hores. El preu de l’entrada és de 17 euros, però té un 20%
de descompte per
compra anticipada
abans de 48 hores
de la representació.
La història, basada
en un conte popular rus, presenta la
confrontació del
que és material i espiritual, del que costa diners i del que
no té preu, del bé i del mal. Ens explica les aventures d’un soldat que, de
tornada a casa després de la guerra,
ha d’enfrontar-se als paranys d’un dimoni per gaudir el seu amor amb una
princesa.
RECORDA que tots els espectacles
d’Atrium Viladecans tenen un 10%
de descompte per a menors de 25 anys
i per a socis de la Biblioteca, del 15%
per a majors de 65 anys i del 20%
per a persones aturades. Això sí, els
descomptes no es poden acumular.
Fins al 31 de març
‘Vincle. Art, arrels, pagesia’
Escultures i pintures del reconegut artista Antonio Hervás.
Torre del Baró
Exposició permanent
‘Viladecans, 1.000 anys.
Una mirada al passat’
Repàs històric visual i escrit.
Torre-roja
*Espectacle amb 20% de descompte per compra anticipada (fins a 48 hores abans)
** Venda de tíquets fins al 23 de novembre a Creu Roja Viladecans (dll.-dv., de 9 a 14 i de 15.30 a 18.30 h), a l’Ateneu d’Entitats Pablo Piasso
(dll. i dc., de 18 a 20 h), al Centro Cultural Recreativo Andaluz (dll.-dv., de 17 a 19.30 h) i a l’Assoc. d’Art i Oficis (dll.-dv., de 17 a 20 h)
publicitat
P. 30
agenda
agenda de serveis
TELÈFONS D’INTERÈS
més informació i novetats a www.viladecans.cat
FARMÀCIES
HORARIS
AJUNTAMENT
Viladecans Informació 93 635 19 00
Serveis municipals
93 635 18 00
Policia Local
092 / 93 659 40 24
Mossos/Bombers
112
Emergències mèdiques
061
Comissaria del DNI
902 24 73 64
Hospital de Viladecans 93 659 01 11
CAP Maria Bernades
93 647 41 55
CAP Mas Font
93 647 21 77
Sociosanitari Frederica M. 93 647 35 25
Serveis Socials (Sant Jordi) 93 658 15 62
Serveis Socials (Montserratina) 93 658 02 31
Serveis Socials (Can Palmer) 93 637 33 22
Serveis Socials (Sales) 93 637 39 52
Serveis Socials Generalitat 93 637 44 10
Can Calderon
93 635 18 04
Oficina de Treball (OTG) 93 647 35 10
Síndic Municipal de Greuges 93 635 18 17
OMIC (oficina del consumidor) 93 658 99 08
Oficina Local d’Habitatge 93 659 41 56
Oficina del Pla de Ponent 93 659 23 83
Centre Municipal de Mediació 93 659 34 96
Arxiu Municipal
93 635 29 85
Poliesportiu del Centre 93 637 83 70
Centre per a Joves Can Xic 93 647 00 24
Centre Mpal. Edelia Hernández 93 647 43 87
Fundació Ciutat de Viladecans 93 647 00 55
Deixalleria
93 659 02 98
Servei Local de Català
93 659 33 28
Cementiri
93 637 77 85
Serveis funeraris
609 46 19 92
Tanatori de Ponent
93 633 34 10
Atrium Viladecans
93 659 41 60
Ateneu Pablo Picasso
93 659 14 56
Ateneu can Batllori
93 637 61 68
Biblioteca de Viladecans 93 637 40 90
Casal Barri de Sales
93 637 94 04
Casal de l’Alba-rosa
93 637 53 90
Casal de Montserratina 93 659 30 87
Casal de Can Pastera
93 637 79 85
Casal de Torre-roja
93 659 40 39
Oficina d’escolarització 93 647 23 58
Escola Bressol La Ginesta 93 658 66 76
Escola Bressol La Marina 93 659 18 83
Escola Bressol La Muntanyeta 93 659 15 48
Escola Bressol La Pineda 93 637 96 00
Escola Àngela Roca I
93 658 06 93
Escola Àngela Roca II
93 637 12 75
Escola Can Palmer
93 658 19 81
Escola El Garrofer
93 658 09 34
Escola Doctor Fleming 93 658 10 34
Escola Doctor Trueta
93 658 26 38
Escola Germans A. Targa 93 658 96 53
Escola Marta Mata
93 658 83 77
Escola Mediterrània
93 637 57 37
Escola Montserratina
93 658 85 11
Escola Miquel Martí i Pol 93 635 76 60
Escola Pau Casals
93 658 25 12
Escola Viladecans IV
93 637 89 52
Col·legi Goar
93 658 25 38
Col·legi Sagrada Família 93 658 08 99
Col·legi Sant Gabriel
93 658 17 50
93 658 07 87
Col·legi Santo Tomás
Col·legi Teide
93 658 19 53
Institut Josep Mestres 93 658 08 84
Institut Miramar
93 647 43 35
Institut Sales
93 658 20 12
Institut Torre Roja
93 637 37 00
Academia Frandaser
93 637 06 43
Escola Oficial d’Idiomes 93 635 74 22
Centre Formació d’Adults 93 658 64 51
Aigües de Viladecans
900 71 07 10
Correus Viladecans
93 659 17 01
Gas Butà
93 662 06 98
Jutjat
93 658 12 84
Notaria
93 659 02 00
Registre de la Propietat 93 658 61 19
Viladecans Televisió
93 647 42 44
9-13.30 h
DV 9 nov
DS 10 nov
DG 11 nov
DL 12 nov
DT 13 nov
DC 14 nov
DJ 15 nov
DV 16 nov
DS 17 nov
DG 18 nov
DL 19 nov
DT 20 nov
DC 21 nov
DJ 22 nov
DV 23 nov
DS 24 nov
DG 25 nov
DL 26 nov
DT27 nov
DC 28 nov
DJ 29 nov
DV 30 nov
DS 1 des
DG 2 des
DL 3 des
DT 4 des
DC 5 des
DJ 6 des
DV 7 des
DS 8 des
13.30-16.30 h
TOTES
Farmàcies B. del Romero i Montes
Farmàcia Monge
TOTES
TOTES
TOTES
TOTES
TOTES
Farmàcies Uriarte i Montes
Farmàcia Rocabeyera
TOTES
TOTES
TOTES
TOTES
TOTES
Farmàcies Sala i Berga
Farmàcia B. del Romero
TOTES
TOTES
TOTES
TOTES
TOTES
Farmàcies Rotllan i Uriarte
Farmàcia Culleré
TOTES
TOTES
TOTES
Farmàcia Badia
TOTES
Farmàcies Sala
Farmàcia Montes
Farmàcia B. del Romero
Farmàcia Monge
Farmàcia Uriz
Farmàcia Badia
Farmàcia Artola
Farmàcia Rotllan
Farmàcia Uriarte
Farmàcia Montes
Farmàcia Rocabeyera
Farmàcia Vilà
Farmàcia Culleré
Farmàcia Altés
Farmàcia Monge
Farmàcia Sala
Farmàcia Berga
Farmàcia B. del Romero
Farmàcia Monge
Farmàcia Uriz
Farmàcia Badia
Farmàcia Artola
Farmàcia Rotllan
Farmàcia Uriarte
Farmàcia Culleré
Farmàcia Rocabeyera
Farmàcia Vilà
Farmàcia Macian
Farmàcia Badia
Farmàcia Berga
Farmàcia Sala
16.30-20 h
20 h-9 del matí següent
TOTES
Farmàcia Montes
Farmàcia B. del Romero Farmàcia B. del Romero
Farmàcia Monge
Farmàcia Monge
TOTES
Farmàcia Uriz
TOTES
Farmàcia Badia
TOTES
Farmàcia Artola
TOTES
Farmàcia Rotllan
TOTES
Farmàcia Uriarte
Farmàcia Montes
Farmàcia Montes
Farmàcia Rocabeyera
Farmàcia Rocabeyera
TOTES
Farmàcia Vilà
TOTES
Farmàcia Culleré
TOTES
Farmàcia Altés
TOTES
Farmàcia Monge
TOTES
Farmàcia Sala
Farmàcia Berga
Farmàcia Berga
Farmàcia B. del Romero Farmàcia B. del Romero
TOTES
Farmàcia Monge
TOTES
Farmàcia Uriz
TOTES
Farmàcia Badia
TOTES
Farmàcia Artola
TOTES
Farmàcia Rotllan
Farmàcia Uriarte
Farmàcia Uriarte
Farmàcia Culleré
Farmàcia Culleré
TOTES
Farmàcia Rocabeyera
TOTES
Farmàcia Vilà
TOTES
Farmàcia Macian
Farmàcia Badia
Farmàcia Badia
TOTES
Farmàcia Berga
Farmàcia Sala
Farmàcia Sala
LLISTAT DE FARMÀCIES
Especialistas en la Columna Vertebral y el Sistema Nervioso.
EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD
COMÓ PUEDE AYUDARTE
AYUDARTE LA
AYUDAR
QUIROPRÁCTICA?
E
nuestra
cuyo
estrés
n nuest
ra sociedad aactual,
ctual, cu
yo rritmo
itmo es cada vvez
ez más aacelerado,
celerado, las causas de est
rés se multiplican:
profesionales,
pareja,
amigos,
rresponsabilidades
esponsabilidades personales y p
rofesionales, las rrelaciones
elaciones humanas del día a día ( pa
reja, amigo
s, familia…),
preocupaciones
empleo,
etc.
las p
reocupaciones económicas,
económicas, el emple
o, e
tc.
esto
ejercicio
físico
alimentación,
Si añadimos a ttodo
odo es
to la falta de eje
rcicio físi
co y la mala alime
ntación, es muy fácil
entender
tanta
gente
desarrolla
síntomas
estrés
e
ntender ccomo
omo ta
nta ge
nte aactualmente
ctualmente desa
rrolla sí
ntomas de est
rés ccrónico,
rónico, se agota
y cae en depresión
ansiedad.
depresión o ansieda
d.
Aunque
cuanto
Aunque es imposible cambiar los rritmos
itmos del mundo que nos rrodea,
odea, cua
nto más rregulada
egulada
este
nuestra
bilogía
grande
será
nuestra
es
te nuest
ra bilo
gía iinterna
nterna más g
rande se
rá nuest
ra capacidad de adaptación a ttodos
odos
estos
es
tos cambios y causas del estrés.
estrés.
Farmàcia Altés
Av. Ballester, 10
Farmàcia Badia
C. Sol, 67
Farmàcia Culleré
Av. Generalitat, 28
Farmàcia Rocabeyera
C. Josep Irla, 15
Farmàcia Uriarte
C. Doctor Reig, 67
Cómo
C
ómo cconseguirlo?
onseguirlo?
Farmàcia Artola
C. Guifré el Pelós, 36
Farmàcia Berga
C. Jaume Abril, 23
Farmàcia Monge
Av. Gavà, 13
Farmàcia Rotllan
C. Prat de la Riba,66
Farmàcia Uriz
Av. Miramar, 7
Farm. B. del Romero
C. Pere Sala, 60
Farmàcia Macián
Pl. Arqueb. Modrego, 11
Farmàcia Montes
Pl. Hispanitat, 4 A
Farmàcia Sala
C. Sant Marià, 99
Farmàcia Vilà
Av. Molí, 37
El Sis
Sistema
tema Nervioso
Nervioso A
Autónomo
utónomo esta compuesto
compuesto de dos rramas
amas antagónicas:
antagónicas:
“Simpática”
“Simp
ática” ( aacelerador)
celerador) y ““Parasimpática”
Parasimpática” (freno).
(freno).
Para
estrés
imprescindible
estén
equilibrio.
P
ara una adaptación óptima al est
rés , es imp
rescindible que ambas es
tén en equilib
rio.
“freno”
mal,l, el o
organismo
alarma
Si por ejemplo el “f
reno” funciona ma
rganismo permanece
permanece en estado de ala
rma
cconstante
onstante y hablamos de estrés
estrés ccrónico.
rónico.
mal,l, el organismo
pierde
Si es el “acelerador”
“acelerador ” el que funciona ma
organismo pie
rde capacidad de reacción
reacción y
hablamos de estados dep
resivos o de ffatiga
atiga ccrónica.
rónica.
depresivos
REVISTA DE
VILADECANS
Impresa en
paper 100%
reciclat
Edita: Ajuntament de
Viladecans. 24.500 exemplars.
Fotomecànica i impressió:
Litografia Rosés, S.A.
Dipòsit Legal: B-28726/87.
Fotografia: Cristina Diestro,
Pepa Álvarez, Ajuntament.
Redacció: 93 635 19 10.
Publicitat: Fabiola Romero,
tel. 93 519 11 92 / 610 47 49 22.
REVISTA DE VILADECANS no
es fa responsable del contingut
dels articles d’opinió.
publicitat
All eliminar las iinterferencias
existen
Quiropráctico
A
nterferencias nerviosas
nerviosas que e
xisten en la Columna,
Columna, el Q
uiropráctico
equilibrio
entre
organismo
rrestablece
establece el equilib
rio e
ntre el “acelerador”
“acelerador ” y el “freno”,
“freno”, dando al o
rganismo una mejor
entorno.
capacidad de adaptación a su e
ntorno.
Sistema
manera
Un Sis
tema Nervioso
Nervioso Saludable
Saludable es la mejor mane
ra de protegerse
protegerse ante
ante el estrés
estrés y la
depresión.
dep
resión.
esperas
visitarnos
A que espe
ras para
para vvenir
enir a visita
rnos ???
Rbla.Pompeu Fabra, 81, bajos.
08850 Gavà
Tel: 93 638 85 88
Sebastien Fuentes
Licenciado en Quiropráctica
Doctor of Chiropractic ( France )
Barcelona - Paris
t-umbalgia
t-umbalgia
tInsomnio
tInsomnio
t
Ciática
tCiática
t%olorCervical
t%olorCervical
tAnsiedad
tAnsiedad
t%olorestómago
t%
olorestómago
t.Jgrañas
t.Jgrañas
tVértigos
t
Vértigos
Primera
Pr
P
rimer
imera
a
Visita
V
isita
50€
PPresentando
resentando est
estee
vale
vale
29€
Incluye:
Incluy
ncluye:
e: Estudio completo
complet
ompleto
o de la ccolumna
olumna
A
Análisis
nálisis postural
postural
Entrega
Entrega de Informe
Informe
Vi!CABLE.BIZ
ARA, FI BRA ÓPTICA
FINS A LES EMPRESES
DE VILADECANS
INFORMA-TE'N!
WWW.WILADECANS.CAT

Documentos relacionados

la - Ajuntament de Viladecans

la - Ajuntament de Viladecans Els dies 25, 26 i 27 de novembre, de 10 a 21.30 hores, els carrers del Barri Antic i l’Eixample viuran una nova edició de la Fira Me-

Más detalles