Maquetación 1

Comentarios

Transcripción

Maquetación 1
XXVII. Behi-azienda Piriniotarraren Lehiaketa-Enkante Nazionala
Elizondo, 2014ko irailaren 20 eta 21
XXVII Concurso-Subasta Nacional de Ganado
Selecto de Vacuno Pirenaico
Elizondo, 20 y 21 de
septiembre 2014
XVII
2
CONASPIk eta ASPINAk
gure lehiaketarekin eta gure
azienda piriniotarrarekin
ongi pasatzea opa dizuegu
baztandarrei nahiz bisitariei.
CONASPI y ASPINA
os desean a baztandarras
y visitantes que disfrutéis
con nuestro Concurso, con
nuestro ganado Pirenaico.
3
OFICINA EN PAMPLONA
Avda. Roncesvalles, 6. 1º • 31002 Pamplona (Navarra)
Tel.: 948 211 362 • Fax: 948 211 411
OFICINA EN SANTESTEBAN
C/ Mayor, 28. 1º • 31740 Santesteban (Navarra)
Tel.: 948 451 718 • Fax: 948 451 697
ALIMENTACIÓN DROGUERÍA PERFUMERÍA
REVISAMOS CONTINUAMENTE
NUESTROS PRECIOS PARA QUE COMPRUEBES CADA DÍA
4
LO BUENOS QUE SON.
supermercado.elcorteingles.es
Baztango udalak lehiaketa
honetaz gozatzea opa dizue
hurbilduko zareten Baztandar
eta kanpotar guziei.
El Ayuntamiento de Baztan
desea a las y los baztandarras
y visitantes que disfruten
del concurso.
5
Ekaitzen kontrako hitzen indarra
“Ekaitz konbektibo itsatsia”: joan den uztailaren
4an, zerua ireki eta alimaleko erauntsia bota zuen
Baztan-Bidasoa eskualdean eta Baigorri aldean;
107 litro metro koadro bakoitzeko. Hori dela eta, 1.
mailako alerta ezarri zen.
Arkuak altuera erdiraino urez estaliak zeudela, Elizondoko Udaletxeko fatxadak gehiago iduri zuen
Baztan ibaiak zeharkaturiko zubi bat herriko etxea
bera baino. Karrikan beheiti, auto nahaspila handia
zetorren noraezean, ur uherrek bulkaturik, elkarren
kontra joz. Bitartean, etxe barneetan, ura goiti eta
goiti zihoan gelditu gabe, agudo baino agudoago.
Argia etenik eta errepideak moztuta zeudela, profesionalek adorez heldu zioten premiazkoenari: jendea erreskatatu zuten, herritarrak etxeetatik
ateratzen aritu ziren, eta Elizondoko Osasun Etxeko
larrialdi-zerbitzua bertze toki batean kokatu zuten.
Makurrena joana zen? Edo artean etortzekoa
zen? Urek alde egin zutelarik, hondamendi gaitza
agertu zen begien aitzinean; ez zen giza biktimarik
izan, baina hezetasunak eta lohiak jende aunitzen
bizi-proiektuak hondatu zituzten. Uholdeak bideak,
belaiak, iralekuak, azienda-ustiategiak, hormak, paretak eta abar eraman zituen aitzinetik. Hainbat
abelburu ere hil ziren. Merkatariak eta ostalariak,
den-denak prest zeuden goi-denboraldiari ongietorria emateko (Sanferminak, herriko festak eta
Baztandarren Biltzarra) eta hara… ibaiak den-dena
eraman zuen.
Baina, bat-batean, auzolan hitza ibili zen ahoz
aho, auzolan hitza hasi zen agertzen karriketako
pareta, erakusleiho eta atarietan, eskuz idatzia edo
inprimaturik, lan taldeak eta ordutegiak antolatzeko. Eta auzokideak etorri ziren, baita bertze herri
batzuetako jendea ere: Ongi zaudete? Zer behar
duzue? “Uretatik goiti, besoz beso eta eskuz esku
lanean” dena ziztu bizian bildu, metatu eta garbitu
egin zuten.
Eta Sanferminak iritsi ziren, bai eta Elizondoko
festak eta Baztandarren Biltzarra ere, eta turistak
uholdeez galdezka. Baina Elizondoko orgako argazkietan islaturik soilik ikusi zituzten uholdeek eragindako kalteak; auzolan jendetsuaren omenez
apaindutako organ, alegia. Beso horiek guztiek “dida” batean ezabatu zituzten prezipitazioak erregistratzen direnetik errekor guztiak hautsi zituen
ekaitzaren ondorio kaltegarriak.
Izan ere, hitz batzuek oraindik ere badute erranahia eta boterea. “Gaur, zuregatik; bihar, niregatik”
erraten dugu laguntza bat eman berri dugunean;
6
Auzolanaren omenez. Inguru honetan ezagutu den uholderik handienaren
mendeurrenaren plaka eta kartela (Baztan, 1913)
ziurrenera, guk ere holako laguntza bat hartuko baitugu. Pertsona berarengandik ez bada, bertze batengandik. Baina auzolan hitza hemen ez da
noizbehinkakoa, usadioa baita, ohitura. Uda honetan bere erranahi guztia berreskuratu duen lege
idatzi gabea.
Auzolana edo auzokideen arteko elkarlan ez-ordaindua trukez edo karitatez egiten da: hau da,
bertzeen azienda gobernatzen laguntzea; lurra
laiatu, garia eultzitu eta uzta biltzea; denon artean
bideak eta guztion eremuak konpontzea… Ahalegin handiak otordu ederra ekartzen du berekin eta,
halaber, mesedea itzultzeko hitza ematen da, beharrak eragiten duenerako.
Azienda munduko jendeak aski ongi daki zer den
zoritxarraren aitzinean kemenez jokatzea. Horra hor
uda hasmentan hemen bizi izandakoa, auzokideok
gogoan hartzeko modukoa (hau da, azken kontsumitzaileek, tratulariek, merkatariek, jatetxe-jabe eta
sukaldariek, administrazioek, etab).
Denok norabide berean bulkaturik, behi-azienda
piriniotarrari laguntzen ahal diogu. Eta onura horrek,
epe ertainean, jendarte osoari eginen dio mesede.
Homenaje al auzolan. Placa y cartel del centenario de la mayor inundación sufrida en esta comarca de la que se tiene noticia (Baztan, 1913)
auzolan
Palabras que combaten tormentas
“Tormenta convectiva estancada”: el pasado 4 de
julio, el cielo descargó una tromba de 107 litros
por metro cuadrado sobre la comarca de BaztanBidasoa y la de Baigorri. Se decretó la alerta de
nivel 1.
Con sus arcos anegados a media altura, la fachada del Ayuntamiento de Elizondo parecía más
un puente atravesado por el río Baztan que una
sede municipal. Una marea de coches navegando
a la deriva recorría las calles chocando unos con
otros. Mientras, en el interior de los edificios, la altura del agua seguía subiendo a toda prisa.
Entre cortes de carreteras y de luz, los profesionales acometieron con valor lo más urgente: los
rescates, los desalojos y la reubicación del servicio
de urgencias del Centro de Salud de Elizondo.
¿Había pasado lo peor o todavía estaba por venir?
Cuando el agua se retiró, dejó a la vista una catástrofe sin víctimas humanas pero sí con muchos
proyectos de vida truncados por la humedad y el
barro. La riada se llevó por delante caminos, prados, helechales, huertas, explotaciones ganaderas,
muros, paredes. También fallecieron algunos animales. Comerciantes y hosteleros estaban preparados para la llegada de la temporada alta (San
Fermín, fiestas locales y Baztandarren Biltzarra)
y… todo se lo llevó el río.
Pero, de repente, la palabra “auzolan” comenzó
a florecer pegada con cello en las paredes de calles, escaparates y portales, escrita a mano o impresa, convocando partidas y organizando horarios.
Personas del vecindario y también de otros pueblos
se acercaron: ¿estáis bien? ¿qué necesitáis? “Brazos en alto por encima de las aguas” recogieron,
apilaron, barrieron en tiempo récord.
Y llegaron los Sanfermines y las Fiestas de Elizondo y el Baztandarren y los turistas preguntaban
por las inundaciones. Pero sólo las pudieron ver reflejadas en las fotos de la carroza de Elizondo, en
homenaje a ese auzolan multitudinario. Todos esos
brazos borraron en un “ti-ta” los efectos de esta
tormenta récord desde que existen registros de
precipitaciones.
Y es que algunas palabras siguen teniendo significado y poder. “Hoy por ti, mañana por mí” decimos cuando acabamos de prestar una ayuda
que probablemente volvamos a recibir. Si no de
la misma, de otra persona. Pero la palabra “auzolan” aquí no es ocasional, es costumbre. Una
ley no escrita que este verano ha recobrado todo
su significado.
Se hace “auzolan” -trabajo vecinal no remunerado- por trueque o por caridad: ayudar en la
conducción de ganado ajeno; layar, trillar y cosechar; reparar caminos o zonas comunes entre
todos… esfuerzos que acaban en torno a una
comida y el compromiso de devolver el favor
cuando se necesite.
El mundo ganadero sabe mucho de crecerse
ante las adversidades. Lo vivido aquí a comienzos del verano es un ejemplo en el que mirarnos
la vecindad (los y las consumidores finales, tratantes, carniceros, comerciantes, restauradores, administraciones, etc). Empujando en la
misma dirección podemos ayudar a la Pirenaica. Un beneficio que, a medio plazo, revierte
en toda la sociedad.
7
Elixabete Aranburu
ALBAITARI ZERBITZUAK
Marian Karrikaburu
PRODUKTU ZOOSANITARIOAK
C/ Santiago, 62 - A • ELIZONDO (Navarra)
Tel.: 948 580 230 • Urgencias 948 271 020
Abonado 1370
HAR ATE GI A
R. G OÑI
URD AITE GI A
Tel.: 948 580 257
Jaime Urrutia, 26 • Elizondo
Mendinueta 3
31700 Elizondo
T.: 948 580 164
www.piensosunzue.com
8
gourmet-image
948 452 087
FOTOGRAFOS DE
ALIMENTACIÓN Y
G A ST R O N O M Í A
9
EGITARAUA
Irailaren 20a, larunbata
Goizeko 9:00ak baino lehen, parte hartuko duten abelburuak Merkatuko plazan sartuko dira
8:30 Baztango Aratxearen Ibilbide Gastronomikoaren inaugurazioa
9:00 Txanda kalifikatzaileak
17:30-20:00 Behi-aziendaren erakustaldia eta txanda kalifikatzaileak
Irailaren 21a, igandea
10:00-14:00
11:30
12:00
12:30
13:00
10
Baztango artisautza azoka
“Nafarroako Aratxea / Ternera de Navarra” haragi eta “Gorramendi” gazta dastaketa
Pintxo, salda eta bustiei emandako sarien banaketa
Behi-aziendaren enkantea
Sari eta garaikur banaketa
OHARRA: irailaren 19an, ortziralean, abelburuak Merkatuko Plazan sartzeko aukera izanen da,
arratsaldeko 15:00etatik aitzinera
PROGRAMA
Sábado, 20 de septiembre
Antes de las 9:00 entrada del ganado participante en el recinto.
8:30 Inauguración de la Ruta Gastronómica de la Ternera en Baztan
9:00 Comienzo de las Rondas calificadoras de ganado
17:30-20:00 Exhibición y Calificación comentada de ganado
Domingo, 21 de septiembre
10:00-14:00
11:30
12:00
12:30
13:00
Feria de artesania
Degustación de "Ternera de Navarra" y de queso “Gorramendi”
Reparto premios del Concurso de Pintxos, Caldos y “Bustis”
Subasta de Ganado
Entrega de Premios Concurso de ganado
NOTA: el día 19 de septiembre, viernes, el ganado podrá acceder al recinto a partir de las 15 horas.
11
MEKANIKA
ELEKTRIZITATEA
MANTENIMENDUA
PNEUMATIOAK
12
Tel.: 0034 948 59 90 90 • [email protected]
Ctra. N-121 - b, Km. 80 • 31712 Dantxarinea (NAVARRA)
Arraiozeko Merkataritza-Gunea (Baztan - Bidasoa)
NAFAR MENDI
· Taberna · Jatetxea · Gasolindegia
HARATEGIA
Nafarroako
Txekorra
bakarrik
Mardea Auzoa
Arraioz - Baztan
948 452 656
NAFAR MENDI
JATETXEA
Gosariak, Pintxoak,
Bazkariak eta Terraza
Irekita 6:30etatik
13
Organizan:
14
Patrocinan:
gourmet-image
fotografía gastronómica
GASTRONOMIA
JARDUNALDIAK
Baztanen eginen diren Nafarroako Aratxearen
IV. Gastronomia Jardunaldiak Behi-azienda
Piriniotarraren Lehiaketa-Enkante Nazionalaren
XXVII. edizioaren egitarauaren barnean daude.
Jardunaldiak irailaren 19, 20 eta 21ean izanen
dira. Antolaketa Baztango Udalaren eta gourmet-image-ren (Argazkilariaren tabernaren)
esku egonen da eta hauek izanen dira laguntzaileak: Nafarroako Aratxea-Reyno Gourmet,
Príncipe de Viana upategia eta Nafarpress
liburu-denda.
Orobat, Nafarroako aratxeaz egindako
pintxo, salda eta bustien IV. Lehiaketa eginen da bai eta Baztango Aratxearen Ibilbide Gastronomikoaren estraina ere.
JORNADAS GASTRONÓMICAS
DE LA TERNERA EN BAZTAN
Las Cuartas Jornadas Gastronómicas de Ternera
de Navarra en Baztan se inscriben dentro del
programa de actos del Concurso-Subasta
Nacional de Ganado Vacuno Pirenaico que este
año celebra su XXVII edición.
Éstas se celebrarán los días 19, 20 y 21 de
septiembre. Están organizadas conjuntamente
por el Ayuntamiento de Baztan y por gourmetimage (Taberna del Fotógrafo), con la colaboración
de Ternera de Navarra-Reyno Gourmet, Bodegas Príncipe de Viana y Librería Nafarpress.
También se celebrará el 4º Concurso de
Pintxos, Caldos y Bustis de Ternera de Navarra y se inaugurará la Ruta Gastronómica de la Ternera en Baztan.
distribuido por: PANIFICADORA BAZTANESA
15
BAR
JULI
OSTATUA
Tel: 948 452 462
C/ Giltxaurdi nº 6 ELIZONDO
FRITOS • RACIONES • ENSALADAS
PATOS COMBINADOS • BOCADILLOS
SANDWICHES • HAMBURGUESAS
Sagardiko
Edariak,
C/ Santiago, 43 • 31700 ELIZONDO
T. +34 948 45 26 26
S.L.U.
T.: 948 592 027
Móvil: 696 753 015
Laguntzen dute ere / Colaboran
ELBETEKO OSTATUA
JATETXEAK/RESTAURANTES
Panadería Uxoa Okindegia
Kastonea
La Koxka
Ongi Etorri
OSTATUAK-TABERNAK/BARES
Casino
Iparla
BESTEAK/OTROS
Erronea Landaetxea
Peluquería Jaimerena ilepaindegia
16
C/ Pedro Axular, s/n
Tfno: 948 580 297
31007 ELIZONDO
(Navarra)
ANTXITONEA
Hostal
Trinketea
C/ Braulio Iriarte nº 16 • 31700 Elizondo
Teléfono: 948 581 807 • Fax: 948 581 853
[email protected] • www.antxitonea.com
Junto al Parque Natural
del Señorio de Bértiz
y el Río Bidasoa
ORONOZ - MUGAIRE (BAZTÁN)
Navarra (Cruce de carreteras)
Tels.: 948 59 20 63 - 948 59 21 98
Santiago, 1 -31700 ELIZONDO
Tel: (+34) 948 580 101
17
Aratxekiz egindako pintxo, salda eta bustien ibilbidea
18
1. LORENTXO
pintxoa- salda
7:30-22:00
T. 948 332 486
Ctra. Pamplona, Km. 11 OLABE
9. INTZA TABERNA
bustia
9:00-11:00/12:30-15:00
T. 948 580 417
Jaime Urrutia, 31 ELIZONDO
2. ONGI ETORRI OSTATUA
pintxoa- bustia - salda
10:00-14:00
T. 948 592 026
Santa Maria z/g ORONOZ
10. CASINO OSTATUA
bustia - salda
12:00-15:00/18:00-22:00
T. 948 581 251
Jaime Urrutia, 10 ELIZONDO
3. PIERRESENEA OSTATU-JATEXEA
bustia - salda
11:00-15:00
T. 948 592 043
Iturrioz,15 ORONOZ
11. FUTBOLIN OSTATUA
pintxoa - bustia
10:00-14:30
T. 948 580 683
Jaime Urrutia, 8 ELIZONDO
4. NAFARMENDI JATETXEA
pintxoa
11:00-14:00
T. 948 452 656
Hiper Simply, ARRAIOZ
12. KARRIKA OSTATUA
pintxoa - salda
9:00-16:00/19:00-22:00
T. 948 581 275
Jaime Urrutia, 11 ELIZONDO
5. OLARI JATEXEA
pintxoa - bustia - salda
11:00-14:00
T. 948 452 254
Pedro Mª Hualde, 2 IRURITA
13. ELBETEKO OSTATUA
bustia
11:00-14:00
T. 948581519
Nagusia, 1 ELBETE
6. SAIOA OSTATUA
pintxoa - salda
10:00-14:00 domingo
T. 948 580 194
Santiago, 68 ELIZONDO
14. BIXTA-EDER
salda
12:00-14:00
T. 948 453 358
Azpilkuetara bidea ARIZKUN
7. EGUZKIALDE OSTATUA
pintxoa
09:30-21:00
T. 948 581 442
Santiago, 43 ELIZONDO
15. UXOA
salda
12:00-13:30
T. 948 453 403
Ordoki auzoa ARIZKUN
8. SOBRINO OSTATUA
pintxoa
9:20-14:00
T. 948 580 823
Santiago z/g ELIZONDO
16. ORDOKI ERRETEGIA
bustia - salda
08:00-16:00
T. 948 453 165
Ordoki auzoa ARIZKUN
Ruta de pintxos, caldos y "bustis"
14
Ordoki Auzoa 15 16
Arizkun
13
Elbete
12
11
10
9
8
7
6
Elizondo
Irurita
5
Arraioz
4
3
2
Oronoz
Olabe
1
Iruña
19
DL NA 1521-2014
Edición y fotografía: © Xavier Landa/gourmet-image.com
GOBIERNO
DE ESP
PAÑA
AÑA
MINISTERIO
DE AGRICULLTURA ALIMENT
MENT
TA
ACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Documentos relacionados